Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POSTAR12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POSTAR12_V1
Glavni avtor(ji):
  • Leskošek, Vesna
  • Mali, Jana
  • Rihter, Liljana
Izdelal datoteko podatkov:
FSD - Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Mestna občina Ljubljana

Vsebina raziskave

Ključne besede:

starejši ljudje, ugotavljanje potreb, Mestna občina Ljubljana, potreba po pomoči, pomoč ostarelim ljudem, plačana pomoč na domu, pomoč, zdravstvena nega, zdravstvena dejavnost, stanovanjske razmere, prosti čas, zdravje, osebno počutje

Ključne besede ELSST:
STAREJŠI, BIVALNA OSKRBA ZA STAREJŠE, OSKRBA STAREJŠIH, STANOVANJSKE RAZMERE, ZDRAVJE, PROSTI ČAS

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - ostareli
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
OSNOVNI PODATKI
STANOVANJSKE RAZMERE
POTREBA PO POMOČI
ZDRAVJE IN OSEBNO POČUTJE
DRUŽENJE IN PROSTI ČAS


Povzetek:

Fakulteta za socialno delo je za Mestno občino Ljubljana (MOL), naročnika, zaradi potreb po pregledu življenjskih okoliščin starih ljudi in usmerjanja politik in ukrepov na tem področju, izvedla raziskavo o ugotavljanju potreb starih ljudi, ki živijo v MOL. V raziskavi so avtorji sledili kategorizaciji potreb, ki so rezultat raziskovanja potreb in življenjskih okoliščin starejših v MOL v že izvedenih raziskavah v MOL s strani FSD. Tako je bil okviren vpogled v skupine ali kategorije potreb starejših ljudi pa tudi zemljevid služb oziroma storitev, ki so jim na voljo, že podan. Avtorji raziskave so se osredotočili predvsem na področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa ter potreb v zvezi z osebno nego, gospodinjskimi opravili in mobilnostjo. Osnova raziskovanja je bil vprašalnik Zveze društev upokojencev (ZDUS), ki so ga izdelali v okviru projekta ugotavljanja potreb starejših, a je bil v nadaljevanju precej nadgrajen. Sledila je izvedba raziskave o življenjskih okoliščinah starejših, o njihovih potrebah po storitvah in načrtovanju storitev. V raziskavi so bile tako zajete tudi življenjske okoliščine starejših v Ljubljani, ki pomembno vplivajo na njihove potrebe. Te so namreč odvisne ne le od osebnih, temveč tudi od življenjskih okoliščin. Rezultati so lahko pomembna osnova za predlog politik in storitev za starejše oziroma načine zadovoljevanja potreb, to pa bi koristilo tako ZDUS kot MOL.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. oktober 2012 - 21. december 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Mestna občina Ljubljana

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Prebivalci MOL, stari nad 65 let v mesecu maju 2012.

Izključeni:

Osebe v institucionalni oskrbi.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za socialno delo

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Stratificirano vzorčenje.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Pri zbiranju podatkov so sodelovale študentke in študentje Fakultete za socialno delo (predvsem vpisani na modul Socialno delo s starimi ljudmi). Študentje so bili deležni temeljite priprave na izvedbo anketiranja. Pred odhodom na teren so članice projekte skupine s študenti pregledale vprašalnik in navodila za izvajanje vprašalnika. Poseben poudarek je bil namenjen specifičnostim raziskovanja starih ljudi in varovanju zasebnosti. Pred in med izvajanjem intervjujev so izpolnjevali različne dokumente, ki so bili v pomoč pri spremljanju zbiranja podatkov in kontroli kvalitete. Tekom zbiranja podatkov so s študenti redno tedensko potekala mentorska srečanja, na katerih so poročali o poteku zbiranja podatkov na terenu. Izvajalkam projekta so lahko dnevno (po e-pošti) sporočali vsakršne ovire in težave.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POSTAR12 - Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 156
  • število enot: 421

Verzija: avgust 2017

Spremenljivke

OA Spol

Spol

Vrednost 13 Frekvenca
1 moški 158
2 ženska 263
9 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
421 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OB Starost v dopolnjenih letih

Starost (v dopolnjenih letih):

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
420 1 65 105 75.66 6.452

Vrednosti spremenljivk od 65 do 105

OC Izobrazba

Izobrazba

Vrednost 31 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 20
2 dokončana osnovna šola 45
3 poklicna šola 79
4 srednja šola 142
5 višja šola 44
6 visoka šola, univerzitetna izobrazba 78
7 specializacija, magisterij, doktorat 9
99 ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

OA Spol

Spol

Vrednost 1156 Frekvenca
1 moški 158
2 ženska 263
9 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
421 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OB Starost v dopolnjenih letih

Starost (v dopolnjenih letih):

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
420 1 65 105 75.66 6.452

Vrednosti spremenljivk od 65 do 105

OC Izobrazba

Izobrazba

Vrednost 3154 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 20
2 dokončana osnovna šola 45
3 poklicna šola 79
4 srednja šola 142
5 višja šola 44
6 visoka šola, univerzitetna izobrazba 78
7 specializacija, magisterij, doktorat 9
99 ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A1 S kom živite

S kom živite?

Vrednost 4153 Frekvenca
1 z zakoncem 171
2 s partnerico, s partnerjem 11
3 z otroki oz. vnuki 46
4 v širši družini 40
5 sam, sama 112
6 z drugimi 38
99 ni odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A1drugo S kom živite drugo

S kom živite? - z drugimi (navedite):

Vrednost 5152 Frekvenca
nečak 1
partner, otroci, vnuki 1
s partnerjem in otroki 2
s prijateljico 1
sama in hči z družino 1
sestra 2
sin in njegova družina 1
sin in snaha 1
sin, hči, zakonec 1
sin, snaha, vnuka 1
sin, snaha, vnuki 1
snaha 2
z možem in sinom 1
z možem, hčerko in njeno družino 1
z zakonce in otroki 1
z zakoncem in otrki, vnuki 1
z zakoncem in otroki 1
z zakoncem min otroki 1
z ženo in pravnukom 1
zakonec in hči 1
zakonec in hči s posebnimi potrebami 1
zakonec in otroci 1
zakonec in otroci, vnuki 1
zakonec in vnuk 1
zakonec, otroci, vnuki 5
žena in sinova družina 1
žena in sin 2
žena, hči 2
žena, hči, mož, dva otroka 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 0

A2 Kje živite

Kje živite?

Vrednost 6151 Frekvenca
1 v stanovanju 177
2 v hiši 241
99 ni odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A3 Čigavo je stanovanje, hiša

Čigavo je stanovanje, hiša?

Vrednost 7150 Frekvenca
1 vaše 171
2 partnerjevo 35
3 lastnika skupaj s partnerjem 124
4 lastniki so svojci 38
5 najemniško neprofitno 5
6 najemniško profitno 2
7 drugo 41
99 ni odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A3drugo Čigavo je stanovanje drugo

Čigavo je stanovanje? - drugo (navedite):

Vrednost 8149 Frekvenca
družinsko 1
gospa in otroci 1
hči 1
last družine kristusa odrešenika 1
lastniki skupaj s sinovoma 1
lastniki skupaj s svojci 1
lastništvo s partnerjem in otroki 1
lastništvo s svojci6 1
mamino 1
od obeh 1
otroci 1
partnerka in njena sestra 1
prijateljica 1
s hčerko skupaj 1
sama in hci 1
sama in hči 1
si deli z bratom 1
sin 2
sin in še ena oseba 1
sinovo 2
skupaj s hčerjo 1
skupaj s sinom 2
skupno lastništvo z otroki in zakoncem 1
solastnica s sinom 1
solastnica z otroki 1
solastnica z otrokoma 1
solastnik s hčerko 1
solastnina s svojci 1
solastnišlo 1
solastništvo 1
solastništvo s hčerko 1
solastništvo s sinom 1
solatništvo 1
v solastništvu z nečaki 1
z bratom 1
zamenjava s sinom za hišo 1
zpiz 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 0

A4 V katerem nadstropju živite

V katerem nadstropju živite?

Vrednost 9148 Frekvenca
1 klet 4
2 pritličje 183
3 prvo nadstropje 96
4 drugo nadstropje 47
5 tretje nadstropje 29
6 četrto nadstropje ali višje 29
99 ni odgovora 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A5 Imate na voljo dvigalo

Imate na voljo dvigalo?

Vrednost 10147 Frekvenca
1 ne 367
2 da 49
99 ni odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A6prvo Imate v stanovanju tekočo vodo Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

tekočo hladno vodo

Vrednost 11146 Frekvenca
1 da 398
2 ne 18
99 ni odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A6drugo Imate v stanovanju tekočo toplo vodo Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

tekočo toplo vodo

Vrednost 12145 Frekvenca
1 da 391
2 ne 25
99 ni odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A6tretje Imate v stanovanju stranišče s tekočo vodo Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

stranišče s tekočo vodo

Vrednost 13144 Frekvenca
1 da 395
2 ne 21
99 ni odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A6etrto Imate v stanovanju kopalnico Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

kopalnico

Vrednost 14143 Frekvenca
1 da 411
2 ne 5
99 ni odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A7 Kakšno ogrevanje imate v hiši, stanovanju

Kakšno ogrevanje imate v hiši/stanovanju?

Vrednost 15142 Frekvenca
1 centralno 400
2 individualno, eno kurišče za en prostor 17
99 ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A8 Kdo običajno skrbi za ogrevanje

Kdo običajno skrbi za ogrevanje?

Vrednost 16141 Frekvenca
1 sam, sama 159
2 partner, partnerka 52
3 svojci 42
4 drugi 162
99 ni odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A8drugo Kdo običajno skrbi za ogrevanje drugo

Kdo običajno skrbi za ogrevanje? - drugi (navedite):

Vrednost 17140 Frekvenca
SPL 1
avtomatika 1
avtomatizem 1
avtomatizirano 2
avtomatsko 1
daljinsko ogrevanje 1
dačjinsko ogrevanje 1
energetika 2
hišni svet 1
hišnik 28
hišnik (toplarna) 2
hišnik, toplarna 1
hišniki 1
hči 1
javno ogravanje 1
komunala 1
koordinator stanovanjske ćetrti 1
kurjač 5
mestna družba 1
mestna napeljava 1
mestna občina 1
mestna toplarna 1
mestno ogrevanje 1
nadzorni odbor 1
oba 5
oba s partnerico 2
oba s partnerjem 1
občina 1
oskrbnik 1
oskrbnik-hišnik 1
plin 3
plinarna 3
podjetje 6
podjetje za plin 1
podjetje, ki ureja kurjavo 1
ponudnik 1
preko upravnika 1
projateljica 1
ravnatelj 1
sam in partnerica 2
sama, partner, sin 1
sin 2
skrbnik SPL 1
skrbnik upravnik 1
skrbnik, kurjač 1
skupaj 4
skupaj s snaho 1
skupaj s partnerico 1
skupaj s sinom 1
skupaj z možem 1
skupna kotlovnica 1
skupna kurilnica 1
skupno 1
skupno ogravanje v bloku 1
skupno ogrevanje v bloku 1
skupnost stanovalcev 1
sosed 1
stanovanjska skupnost 4
stanovanjsko podjetje 1
toplarna 16
toplovod 2
upravitelj 1
upravitelj zgradbe 1
upravljalec 1
upravnik 7
upravnik bloka 1
vodstvo hiše 1
vsi 4
vsi družinski člani 1
vsi skupaj 1
zet 1
zunanje 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 0

A9 Kdo običajno čisti stanovanje, hišo

Kdo običajno čisti stanovanje/hišo?

Vrednost 18139 Frekvenca
1 sam, sama 228
2 partner, partnerka 65
3 svojci 29
4 drugi 95
99 ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A9drugo Kdo običajno čisti stanovanje, hišo drugo

Kdo običajno čisti stanovanje/hišo? - drugi (navedite):

Vrednost 19138 Frekvenca
dekle iz Fužin 1
druga gospa in hči 1
gospa enkrat na mesec 1
hči 2
najeta delavka 1
oba 23
oba s partnerjem 3
oba s partnerko 2
oba skupaj 1
obe 1
obe s hčero 1
plača drugim 1
pomoč 1
pomočnica 2
postrežnik 1
s partnerjem 1
sam in hči 1
sam in partner 1
sam in partnerka 1
sama in hči 2
sama in partner 1
sama in pomoč tretje osebe 1
sama in čistilka 1
sama z možem 1
sin 1
sin in še ena oseba 1
skupaj 1
skupaj s hčerko 1
skupaj s partnerico 1
skupaj s partnerjem 1
skupaj s svojci 2
skupaj z ženo 4
snaha 3
snažilka 1
sorodnikova žena 1
soseda 2
vsak svoj del 1
vsi 10
vsi člani 1
z ženo 1
zavod za oskrbo na domu 1
znanka 1
čistilka 6
žena in anketiranec 2
žena, čistilka 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 0

A10 Kdo običajno hodi v trgovino

Kdo običajno hodi v trgovino?

Vrednost 20137 Frekvenca
1 sam, sama 218
2 partner, partnerka 66
3 svojci 47
4 drugi 86
99 ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A10drugo Kdo običajno hodi v trgovino drugo

Kdo običajno hodi v trgovino? - drugi (navedite):

Vrednost 21136 Frekvenca
dostava 1
hči 1
hči in sam 1
oba 37
oba s partnerico 1
oba s partnerjem 2
oba s partnerko 2
oba skupaj 2
obe 1
otroci 1
plača drugim 1
postrežnik 1
s partnerjem 1
sam in hči 1
sam in partnerka 1
sam, žena, hčerka 1
sama in negovalka 1
sama in sin 1
sama z možem 1
sama, partner, hči, zet 1
sama, sin in družina 1
sama, sin, hči 1
sestra 1
sin 2
skuipaj z možem 1
skupaj 1
skupaj s partnerico 1
skupaj s partnerjem 2
skupaj s partnerjen 2
skupaj z možem 5
skupaj z ženo 1
snaha 2
sosedei 1
vnuk 1
vnukinja, sin 1
vsi 2
z ženo 1
zavod za oskrbo na domu 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 0

A11 Kdo običajno pripravlja hrano

Kdo običajno pripravlja hrano?

Vrednost 22135 Frekvenca
1 sam, sama 248
2 partner, partnerka 101
3 svojci 28
4 drugi 40
99 ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A11drugo Kdo običajno pripravlja hrano drugo

Kdo običajno pripravlja hrano? -drugi (navedite):

Vrednost 23134 Frekvenca
3 2
dom starejpih občanov 1
dostava kosila 1
hči 1
kuharica 1
naročena hrana, deloma sama 1
naročena hrana, plača 1
oba 10
oba s partnerjem 2
oba skupaj 1
pomoč na domu 1
pripeljejo hrano 1
pripeljejo na dom 1
sam in partnerica 3
sama in dom upokojencev 1
sama in hči 1
sama in negovalka 1
sama in zakonec 1
sami in dom starejših občanov 1
sestra 2
sin 1
skupaj 2
skupaj s svojci 1
skupaj z možem 1
snaha in še ena oseba 1
včasih sam, včasih zunaj 1
zavod za oskrbo na domu 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 0

A12 Koliko rednih obrokov imate na dan

Koliko rednih obrokov imate na dan?

Vrednost 24133 Frekvenca
0 nič 4
1 enega 7
2 dva 70
3 tri ali več 334
99 ni odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON1A Ali potrebujete pomoč pri vstajanju iz postelje Navedli vam bomo opravila, ki jih ljudje običajno opravljamo. Zanima nas, če pri tem opravilu potrebujete pomoč. V kolikor pomoč potrebujete, nam povejte, kako pogosto bi rabili pomoč in kdo bi vam pri tem lahko pomagal. Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri vstajanju iz postelje

Vrednost 25132 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 399
1 pomoč že prejemam in zadostuje 11
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 3
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON1B Kako pogosto bi rabili pomoč pri vstajanju iz postelje Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri vstajanju iz postelje

Vrednost 26131 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 1
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BON1C Kdo bi lahko pomagal pri vstajanju iz postelje Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri vstajanju iz postelje

Vrednost 27130 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 409
1 otroci, vnuki 2
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 2
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BON2A Ali potrebujete pomoč pri oblačenju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri oblačenju

Vrednost 28129 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 399
1 pomoč že prejemam in zadostuje 11
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON2B Kako pogosto bi rabili pomoč pri oblačenju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri oblačenju

Vrednost 29128 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BON2C Kdo bi lahko pomagal pri oblačenju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri oblačenju

Vrednost 30127 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 411
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BON3A Ali potrebujete pomoč pri obuvanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri obuvanju

Vrednost 31126 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 400
1 pomoč že prejemam in zadostuje 11
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON3B Kako pogosto bi rabili pomoč pri obuvanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri obuvanju

Vrednost 32125 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 411
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BON3C Kdo bi lahko pomagal pri obuvanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri obuvanju

Vrednost 33124 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 411
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BON4A Ali potrebujete pomoč pri uporabi stranišča Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri uporabi stranišča

Vrednost 34123 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 406
1 pomoč že prejemam in zadostuje 6
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON4B Kako pogosto bi rabili pomoč pri uporabi stranišča Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri uporabi stranišča

Vrednost 35122 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 412
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BON4C Kdo bi lahko pomagal pri uporabi stranišča Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri uporabi stranišča

Vrednost 36121 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 412
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BON5A Ali potrebujete pomoč pri umivanju rok, obraza Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri umivanju rok, obraza

Vrednost 37120 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 409
1 pomoč že prejemam in zadostuje 3
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 0
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON5B Kako pogosto bi rabili pomoč pri umivanju rok, obraza Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri umivanju rok, obraza

Vrednost 38119 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoč 412
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BON5C Kdo bi lahko pomagal pri umivanju rok, obraza Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri umivanju rok, obraza

Vrednost 39118 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 411
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BON6A Ali potrebujete pomoč pri kopanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri kopanju

Vrednost 40117 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 387
1 pomoč že prejemam in zadostuje 22
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON6B Kako pogosto bi rabili pomoč pri kopanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri kopanju

Vrednost 41116 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 408
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 2
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BON6C Kdo bi lahko pomagal pri kopanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri kopanju

Vrednost 42115 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 408
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 2
99 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

BON7A Ali potrebujete pomoč pri prehranjevanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri prehranjevanju

Vrednost 43114 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 405
1 pomoč že prejemam in zadostuje 7
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 0
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BON7B Kako pogosto bi rabili pomoč pri prehranjevanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri prehranjevanju

Vrednost 44113 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 412
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BON7C Kdo bi lahko pomagal pri prehranjevanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri prehranjevanju

Vrednost 45112 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 412
1 otroci, vnuki 0
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BGO1A Ali potrebujete pomoč pri postiljanju postelje Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri postiljanju postelje

Vrednost 46111 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 382
1 pomoč že prejemam in zadostuje 29
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BGO1B Kako pogosto bi rabili pomoč pri postiljanju postelje Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri postiljanju postelje

Vrednost 47110 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 1
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BGO1C Kdo bi lahko pomagal pri postiljanju postelje Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri postiljanju postelje

Vrednost 48109 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 410
1 otroci, vnuki 0
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BGO2A Ali potrebujete pomoč pri nakupovanju hrane Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri nakupovanju hrane

Vrednost 49108 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 340
1 pomoč že prejemam in zadostuje 70
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BGO2B Kako pogosto bi rabili pomoč pri nakupovanju hrane Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri nakupovanju hrane

Vrednost 50107 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 407
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 4
4 nekajkrat na leto 1
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BGO2C Kdo bi lahko pomagal pri nakupovanju hrane Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri nakupovanju hrane

Vrednost 51106 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 407
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 1
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 1
99 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BGO3A Ali potrebujete pomoč pri pripravljanju hrane Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pripravljanju hrane

Vrednost 52105 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 364
1 pomoč že prejemam in zadostuje 48
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 0
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BGO3B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pripravljanju hrane Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pripravljanju hrane

Vrednost 53104 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BGO3C Kdo bi lahko pomagal pri pripravljanju hrane Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pripravljanju hrane

Vrednost 54103 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 410
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BGO4A Ali potrebujete pomoč pri pomivanju posode Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pomivanju posode

Vrednost 55102 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 373
1 pomoč že prejemam in zadostuje 37
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BGO4B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pomivanju posode Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pomivanju posode

Vrednost 56101 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 406
1 vsak dan 2
2 nekajkrat na teden 3
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BGO4C Kdo bi lahko pomagal pri pomivanju posode Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pomivanju posode

Vrednost 57100 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 406
1 otroci, vnuki 2
2 partner 1
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 2
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BGO5A Ali potrebujete pomoč pri pospravljanju stanovanja Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pospravljanju stanovanja

Vrednost 5899 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 330
1 pomoč že prejemam in zadostuje 67
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 7
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 7
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BGO5B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pospravljanju stanovanja Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pospravljanju stanovanja

Vrednost 5998 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 395
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 5
3 nekajkrat na mesec 6
4 nekajkrat na leto 2
99 ni odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BGO5C Kdo bi lahko pomagal pri pospravljanju stanovanja Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pospravljanju stanovanja

Vrednost 6097 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 395
1 otroci, vnuki 3
2 partner 1
3 drug sorodnik 1
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 2
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 4
99 brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BGO6A Ali potrebujete pomoč pri pranju perila Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pranju perila

Vrednost 6196 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 358
1 pomoč že prejemam in zadostuje 52
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BGO6B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pranju perila Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pranju perila

Vrednost 6295 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 408
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BGO6C Kdo bi lahko pomagal pri pranju perila Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pranju perila

Vrednost 6394 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 408
1 otroci, vnuki 2
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BGO7A Ali potrebujete pomoč pri likanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri likanju

Vrednost 6493 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 348
1 pomoč že prejemam in zadostuje 60
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 4
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BGO7B Kako pogosto bi rabili pomoč pri likanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri likanju

Vrednost 6592 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 405
1 vsak dan 2
2 nekajkrat na teden 2
3 nekajkrat na mesec 2
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BGO7C Kdo bi lahko pomagal pri likanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri likanju

Vrednost 6691 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 405
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 4
99 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BOM1A Ali potrebujete pomoč pri obisku zdravnika Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri obisku zdravnika

Vrednost 6790 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 336
1 pomoč že prejemam in zadostuje 72
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 3
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BOM1B Kako pogosto bi rabili pomoč pri obisku zdravnika Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri obisku zdravnika

Vrednost 6889 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 405
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 2
3 nekajkrat na mesec 2
4 nekajkrat na leto 2
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BOM1C Kdo bi lahko pomagal pri obisku zdravnika Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri obisku zdravnika

Vrednost 6988 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 404
1 otroci, vnuki 3
2 partner 0
3 drug sorodnik 1
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 2
99 brez odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BOM2A Ali potrebujete pomoč pri urejanju zadev na banki, pošti Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri urejanju zadev na banki, pošti

Vrednost 7087 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 337
1 pomoč že prejemam in zadostuje 74
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BOM2B Kako pogosto bi rabili pomoč pri urejanju zadev na banki, pošti Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri urejanju zadev na banki, pošti

Vrednost 7186 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 408
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 1
4 nekajkrat na leto 1
99 ni odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BOM2C Kdo bi lahko pomagal pri urejanju zadev na banki, pošti Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri urejanju zadev na banki, pošti

Vrednost 7285 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 408
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

BOM3A Ali potrebujete pomoč pri obiskovanju prijateljev, znancev Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri obiskovanju prijateljev, znancev

Vrednost 7384 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 370
1 pomoč že prejemam in zadostuje 39
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

BOM3B Kako pogosto bi rabili pomoč pri obiskovanju prijateljev, znancev Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri obiskovanju prijateljev, znancev

Vrednost 7483 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 407
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 2
4 nekajkrat na leto 1
99 ni odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

BOM3C Kdo bi lahko pomagal pri obiskovanju prijateljev, znancev Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri obiskovanju prijateljev, znancev

Vrednost 7582 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 407
1 otroci, vnuki 2
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 1
99 brez odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

B14 Kako pogosto potrebujete zdravstveno nego

Kako pogosto potrebujete zdravstveno nego?

Vrednost 7681 Frekvenca
0 ne potrebujem pomoči 240
1 vsak dan 3
2 nekajkrat na teden 11
3 nekajkrat na mesec 25
4 nekajkrat na leto 107
5 enkrat na leto ali redkeje 30
99 ni odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B15 Ali potrebujete pravno svetovanje

Ali potrebujete pravno svetovanje?

Vrednost 7780 Frekvenca
1 ne 376
2 da 38
99 ni odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16 Ste si našli osebo za pomoč, ki jo plačate na roko

Ste si našli osebo za pomoč, ki jo plačate na roko?

Vrednost 7879 Frekvenca
1 ne 363
2 da 45
99 ni odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
421 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

B17 Če imate tako osebo, koliko ji plačate na meseč

Če imate tako osebo, koliko ji plačate na meseč?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 392 5 300 68 72.006

Vrednosti spremenljivk od 5 do 300

B18 Koliko mesečno znašajo vsi stroški za vse oblike pomoči, ki jih trenutno prejemate

Koliko mesečno znesejo stroški za vse oblike pomoči, ki jih trenutno prejemate?

Vrednost 8077 Frekvenca
1 jih nimam, ker ne potrebujem pomoči 310
2 jih nimam, ker dobim brezplačno pomoč 35
3 do pod 30 EUR 11
4 30 do pod 50 EUR 9
5 50 do pod 100 EUR 8
6 100 do pod 200 EUR 5
7 200 do pod 300 EUR 2
8 300 do pod 400 EUR 3
9 400 EUR in več 1
99 ni odgovora 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
384 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B19 Koliko bi lahko plačali za dodatno pomoč, ki jo potrebujete

Koliko bi lahko plačali za dodatno pomoč, ki jo potrebujete?

Vrednost 8176 Frekvenca
1 nic, ker ne potrebujem pomoči 29
2 nic, ker nimam dovolj financnih sredstev 20
3 do pod 30 EUR 8
4 30 do pod 50 EUR 7
5 50 do pod 100 EUR 8
6 100 do pod 200 EUR 1
7 200 do pod 300 EUR 0
8 300 do pod 400 EUR 2
9 400 EUR in več 1
99 ni odgovora 32
Sysmiss 313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B20 Ali lahko pokrije stroške osnovnih življenjskih potreb z lastnim dohodkom

Ali lahko pokrije stroške osnovnih življenjskih potreb z lastnim dohodkom?

Vrednost 8275 Frekvenca
1 da 342
2 vcasih zmanjka 45
3 pogosto zmanjka 25
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B21AA Ali so vam otroci v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Kdo vam pomaga pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb in na kakšen način? Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

otroci

Vrednost 8374 Frekvenca
0 ne 34
1 da 39
99 ni odgovora 6
Sysmiss 342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21AB Na kakšen način vam pomagajo otroci

Na kakšen način vam pomagajo otroci (možnih več odgovorov)?

Vrednost 8473 Frekvenca
0 ne pomaga 33
1 v denarju 9
2 v hrani 2
3 v drugi materialni obliki 1
4 brezplačno mi nudi pomoč 2
5 več oblik 25
99 ni odgovora 6
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21BA Ali so vam vnuki v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

vnuki

Vrednost 8572 Frekvenca
0 ne 54
1 da 14
99 ni odgovora 10
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 353

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21BB Na kakšen način vam pomagajo vnuki

Na kakšen način vam pomagajo vnuki (možnih več odgovorov)?

Vrednost 8671 Frekvenca
0 ne pomaga 55
1 v denarju 2
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 1
4 brezplačno mi nudi pomoč 9
5 več oblik 2
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21CA Ali vam je partner v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

partner

Vrednost 8770 Frekvenca
0 ne 49
1 da 23
99 ni odgovora 6
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21CB Na kakšen način vam pomaga partner

Na kakšen način vam pomaga partner (možnih več odgovorov)?

Vrednost 8869 Frekvenca
0 ne pomaga 49
1 v denarju 3
2 v hrani 1
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 2
5 več oblik 17
99 ni odgovora 6
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21DA Ali so vam drugi sorodniki v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

drug sorodnik

Vrednost 8968 Frekvenca
0 ne 62
1 da 7
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21DB Na kakšen način vam pomagajo drugi sorodniki

Na kakšen način vam pomagajo drugi sorodniki (možnih več odgovorov)?

Vrednost 9067 Frekvenca
0 ne pomaga 62
1 v denarju 2
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 5
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21EA Ali so vam sosedi v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

sosedi

Vrednost 9166 Frekvenca
0 ne 63
1 da 6
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21EB Na kakšen način vam pomagajo sosedi

Na kakšen način vam pomagajo sosedi (možnih več odgovorov)?

Vrednost 9265 Frekvenca
0 ne pomaga 63
1 v denarju 1
2 v hrani 1
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 3
5 več oblik 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21FA Ali so vam drugi znanci v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

drugi znanci

Vrednost 9364 Frekvenca
0 ne 65
1 da 4
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21FB Na kakšen način vam pomagajo drugi znanci

Na kakšen način vam pomagajo drugi znanci (možnih več odgovorov)?

Vrednost 9463 Frekvenca
0 ne pomaga 65
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 2
5 več oblik 2
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21GA Ali vam je CSD v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

Center za socialno delo

Vrednost 9562 Frekvenca
0 ne 65
1 da 4
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21GB Na kakšen način vam pomaga CSD

Na kakšen način vam pomaga CSD (možnih več odgovorov)?

Vrednost 9661 Frekvenca
0 ne pomaga 65
1 v denarju 4
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21HA Ali vam je služba za pomoč na domu v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

služba za pomoč na domu

Vrednost 9760 Frekvenca
0 ne 68
1 da 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21HB Na kakšen način vam pomaga služba za pomoč na domu

Na kakšen način vam pomaga služba za pomoč na domu (možnih več odgovorov)?

Vrednost 9859 Frekvenca
0 ne pomaga 68
1 v denarju 1
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21IA Ali vam je Rdeči križ v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

Rdeči križ

Vrednost 9958 Frekvenca
0 ne 69
1 da 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21IB Na kakšen način vam pomaga Rdeči križ

Na kakšen način vam pomaga Rdeči križ (možnih več odgovorov)?

Vrednost 10057 Frekvenca
0 ne pomaga 69
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21JA Ali vam je Karitas v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

Karitas

Vrednost 10156 Frekvenca
0 ne 68
1 da 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21JB Na kakšen način vam pomaga Karitas

Na kakšen način vam pomaga Karitas (možnih več odgovorov)?

Vrednost 10255 Frekvenca
0 ne pomaga 68
1 v denarju 0
2 v hrani 1
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21KA Ali vam je zdravstvena služba v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

zdravstvena služba

Vrednost 10354 Frekvenca
0 ne 63
1 da 6
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21KB Na kakšen način vam pomaga zdravstvena služba

Na kakšen način vam pomaga zdravstvena služba (možnih več odgovorov)?

Vrednost 10453 Frekvenca
0 ne pomaga 63
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 3
4 brezplačno mi nudi pomoč 3
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21LA Ali so vam prostovoljci društva upokojencev v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

prostovoljci društva upokojencev

Vrednost 10552 Frekvenca
0 ne 68
1 da 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21LB Na kakšen način vam pomagajo prostovoljci društva upokojencev

Na kakšen način vam pomagajo prostovoljci društva upokojencev (možnih več odgovorov)?

Vrednost 10651 Frekvenca
0 ne pomaga 68
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 1
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B21MA Ali vam je druga oseba v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

druga oseba (navedite):

Vrednost 10750 Frekvenca
0 ne 64
1 da 3
99 ni odgovora 11
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67 354

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B21MB Na kakšen način vam pomaga druga oseba

Na kakšen način vam pomaga druga oseba (možnih več odgovorov)?

Vrednost 10849 Frekvenca
0 ne pomaga 64
1 v denarju 3
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 11
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67 354

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

B22a Kaj bi želeli v svoji občini center dnevnih aktivnosti starejših Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

center dnevnih aktivnosti starejših

Vrednost 10948 Frekvenca
1 da 78
2 ne 218
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22b Kaj bi želeli v svoji občini dnevni center za ljudi s spominskimi motnjami Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

dnevni center za ljudi s spominskimi motnjami

Vrednost 11047 Frekvenca
1 da 29
2 ne 267
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22c Kaj bi želeli v svoji občini medgeneracijski dnevni center Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

medgeneracijski dnevni center

Vrednost 11146 Frekvenca
1 da 55
2 ne 241
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22d Kaj bi želeli v svoji občini oskrbovano stanovanje Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

oskrbovano stanovanje

Vrednost 11245 Frekvenca
1 da 54
2 ne 242
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22e Kaj bi želeli v svoji občini dom za starejše Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

dom za starejše

Vrednost 11344 Frekvenca
1 da 105
2 ne 191
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22f Kaj bi želeli v svoji občini center drugo Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

drugo

Vrednost 11443 Frekvenca
1 da 57
2 ne 239
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22fdrug Kaj bi želeli v svoji občini center drugo opis Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

drugo (navedite):

Vrednost 11542 Frekvenca
aktivnosti za starejše s parkinsonovo boleznijo 1
avtobusno postajo, prevoze 1
bankomat, kolesarska steza, popravljena celovška 1
bližje trgovina in bankomat 1
bližje trgovino, bankomat, postajališče za mestni avtobus 1
bolj razvit zdravsrveni dom v bližini (s specialističnimi ambulantami) 1
boljša zimska služba, manjša glasnost vlakov 1
boljše povezave v mestnem prevozu 1
brezplačna pomoč 1
cenejši programi za starejše 1
cenpvno ugodnejša varaovan astanovanja, patronažna služba bi morala sporočati potrebe 1
dnevno druženje - organizirani prostori 1
dobiti paket s hrano vsaj ennkrat na mesec 1
dodatne storitve v okviru pomoči na domu 1
dokler zmore vse, ne rabi nič 1
dom z apartmaji 1
dostop do interneta, b rezplačni tečaji računalništva 1
druženje s slabovidnimi osebami 1
dvigalo v bloku 1
gasilski dom 1
kanalizacijo 1
kolosej bližje 1
krajše čakalne dobe za dom starejših občanov 1
manjše trgovine v bližini doma 1
mestni avtobus 1
mestni promet za osebe nad 60 let naj bi bil brezplačen 1
možnost prehrane, zdrvastvena svetovalnica 1
novi programi v društvu upokojencev 1
občasno pravno svetovanje 1
odprava arhitektonskih ovir, boljše promoviranje pomoči na domu 1
organizacije, ki bi nudile pomoč za čiščenje 1
oskrba na domu 1
pevski zbor 1
plavalni bazen 1
pomoč in oskrba na domu 1
pomoč na domu 1
prevozh, klopca ob Savi 1
prostor za druženje in kakšne aktivnosti 1
rekreacijski center 1
sestanki občanov 1
stalna pomoč v bloku, oskrbovanje 1
tehnične trgovined v centru, delikatese 1
tečaji, tuji jeziki 1
trgovina 3
trgovino z zelenjavo 1
ureditev poti za sprehode 1
urejene sprehajalne poti brez prometa 1
urejeno dvorišče za blokom 1
učenje rečunalnika 1
varovana stanovanja 1
več aktivnosti 1
več možnosti pomoči 1
več pomoči na domu, ki ne bi bila draga 1
več povezovanja 1
zagotovljene enoposteljne sobe v domu 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 0

C23 Kako pogosto obiskujete zdravnika, zdravnico

Kako pogosto obiskujete zdravnika, zdravnico?

Vrednost 11641 Frekvenca
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 8
3 nekajkrat na mesec 78
4 nekajkrat na leto 252
5 enkrat na leto ali redkeje 74
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C24 Kako pogosto vas obiskuje patronažna sestra

Kako pogosto vas obiskuje patronažna sestra?

Vrednost 11740 Frekvenca
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 5
3 nekajkrat na mesec 10
4 nekajkrat na leto 10
5 enkrat na leto ali redkeje 8
6 nikoli, ker ne potrebujem te storitve 361
7 nikoli, a bi storitev potreboval 20
99 ni odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C25 Kako pogosto vas obiskuje socialna delavka

Kako pogosto vas obiskuje socialna delavka, socialni delavec?

Vrednost 11839 Frekvenca
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 4
5 enkrat na leto ali redkeje 2
6 nikoli, ker ne potrebujem te storitve 394
7 nikoli, a bi storitev potreboval 14
99 ni odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C26 Koliko zdravil jemljete

Koliko zdravil jemljete?

Vrednost 11938 Frekvenca
0 nič 59
1 ena 66
2 dva 59
3 tri 59
4 štiri 54
5 pet ali več 120
99 ni odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

C27 Ali kdaj pozabite vzeti zdravila

Ali kdaj pozabite vzeti zdravila?

Vrednost 12037 Frekvenca
1 nikoli 254
2 vcasih 101
3 redko 5
99 ni odgovora 6
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D28AA Kako pogosto se dodatno izobražujete, pridobivate nova znanja, spretnosti Ljudje vsak dan opravljamo raznolike aktivnosti, nekatere z večjimi, druge z manjšimi težavami. Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti in ali bi si jih želeli opravljati v prihodnje?

se dodatno izobražujete, pridobivate nova znanja, spretnosti

Vrednost 12136 Frekvenca
0 nikoli 303
1 enkrat letno ali redkeje 19
2 nekajkrat letno 22
3 nekajkrat mesecno 13
4 dnevno ali tedensko 52
99 ni odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28AB Ali si želite dodatnega izobraževanja in pridobivanja novih znanj in spretnosti v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

dodatnega izobraževanja in pridobivanja novih znanj in spretnosti v prihodnosti

Vrednost 12235 Frekvenca
0 ne 257
1 da 143
99 ni odgovora 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28BA Kako pogosto opravljate honorarna dela Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

opravljate honorarna dela

Vrednost 12334 Frekvenca
0 nikoli 380
1 enkrat letno ali redkeje 13
2 nekajkrat letno 4
3 nekajkrat mesecno 6
4 dnevno ali tedensko 10
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28BB Ali si želite opravljati honorarna dela v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

opravljati honorarna dela v prihodnosti

Vrednost 12433 Frekvenca
0 ne 343
1 da 57
99 ni odgovora 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28CA Kako pogosto se družite z drugimi ljudmi Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

se družite z drugimi ljudmi

Vrednost 12532 Frekvenca
0 nikoli 15
1 enkrat letno ali redkeje 14
2 nekajkrat letno 34
3 nekajkrat mesecno 88
4 dnevno ali tedensko 262
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28CB Ali si želite druženja z drugimi ljudmi v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

druženje z drugimi ljudmi v prihodnosti

Vrednost 12631 Frekvenca
0 ne 27
1 da 360
99 ni odgovora 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
387 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28DA Kako pogosto obiskujete športne prireditve Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

obiskujete športne aktivnosti

Vrednost 12730 Frekvenca
0 nikoli 333
1 enkrat letno ali redkeje 17
2 nekajkrat letno 43
3 nekajkrat mesecno 14
4 dnevno ali tedensko 5
99 ni odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28DB Ali si želite obiskovati športne prireditve v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

obiskovati športne prireditve v prihodnosti

Vrednost 12829 Frekvenca
0 ne 299
1 da 99
99 ni odgovora 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28EA Kako pogosto se aktivno ukvarjate s športom Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

se akivno ukvarjate s športom

Vrednost 12928 Frekvenca
0 nikoli 240
1 enkrat letno ali redkeje 12
2 nekajkrat letno 18
3 nekajkrat mesecno 19
4 dnevno ali tedensko 124
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28EB Ali si želite aktivnega ukvarjanja s športom v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

aktivno ukvarjanje s športom v prihodnosti

Vrednost 13027 Frekvenca
0 ne 211
1 da 185
99 ni odgovora 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
396 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28FA Kako pogosto obiskujete kulturne prireditve Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

kulturne prireditve

Vrednost 13126 Frekvenca
0 nikoli 181
1 enkrat letno ali redkeje 51
2 nekajkrat letno 105
3 nekajkrat mesecno 66
4 dnevno ali tedensko 11
99 ni odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28FB Ali si želite obiskovati kulturne prireditve v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

obiskovati kulturne prireditve v prihodnosti

Vrednost 13225 Frekvenca
0 ne 146
1 da 248
99 ni odgovora 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
394 27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28GA Kako pogosto aktivno sodelujete v kulturnih dejavnostih Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

aktivno sodelujete v kulturnih dejavnostih

Vrednost 13324 Frekvenca
0 nikoli 367
1 enkrat letno ali redkeje 17
2 nekajkrat letno 15
3 nekajkrat mesecno 5
4 dnevno ali tedensko 10
99 ni odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28GB Ali si želite aktivno sodelovati v kulturnih dejavnostih v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

aktivno sodelovati v kulturnih dejavnostih v prihodnosti

Vrednost 13423 Frekvenca
0 ne 331
1 da 67
99 ni odgovora 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28HA Kako pogosto se udeležujete izletov Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

se udeležujete izletov

Vrednost 13522 Frekvenca
0 nikoli 133
1 enkrat letno ali redkeje 51
2 nekajkrat letno 153
3 nekajkrat mesecno 56
4 dnevno ali tedensko 20
99 ni odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D28HB Ali se želite udeleževati izletov v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

udeleževati se izletov v prihodnosti

Vrednost 13621 Frekvenca
0 ne 96
1 da 294
99 ni odgovora 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
390 31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D28IA Kako pogosto berete časopise, knjige Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

berete časopise, knjige

Vrednost 13720 Frekvenca
0 nikoli 18
1 enkrat letno ali redkeje 3
2 nekajkrat letno 2
3 nekajkrat mesecno 17
4 dnevno ali tedensko 374
99 ni odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414