Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: POSTAR12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POSTAR12_V1
Main author(s):
  • Leskošek, Vesna
  • Mali, Jana
  • Rihter, Liljana
Data file producer:
FSD - Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Mestna občina Ljubljana

Project number:

430-130/2012-3 (Mestna občina Ljubljana)

Study Content

Keywords:

starejši ljudje, ugotavljanje potreb, Mestna občina Ljubljana, potreba po pomoči, pomoč ostarelim ljudem, plačana pomoč na domu, pomoč, zdravstvena nega, zdravstvena dejavnost, stanovanjske razmere, prosti čas, zdravje, osebno počutje

Keywords ELSST:
STAREJŠI, BIVALNA OSKRBA ZA STAREJŠE, OSKRBA STAREJŠIH, STANOVANJSKE RAZMERE, ZDRAVJE, PROSTI ČAS

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - ostareli
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OSNOVNI PODATKI
STANOVANJSKE RAZMERE
POTREBA PO POMOČI
ZDRAVJE IN OSEBNO POČUTJE
DRUŽENJE IN PROSTI ČAS


Abstract:

Fakulteta za socialno delo je za Mestno občino Ljubljana (MOL), naročnika, zaradi potreb po pregledu življenjskih okoliščin starih ljudi in usmerjanja politik in ukrepov na tem področju, izvedla raziskavo o ugotavljanju potreb starih ljudi, ki živijo v MOL. V raziskavi so avtorji sledili kategorizaciji potreb, ki so rezultat raziskovanja potreb in življenjskih okoliščin starejših v MOL v že izvedenih raziskavah v MOL s strani FSD. Tako je bil okviren vpogled v skupine ali kategorije potreb starejših ljudi pa tudi zemljevid služb oziroma storitev, ki so jim na voljo, že podan. Avtorji raziskave so se osredotočili predvsem na področja stanovanja, zdravja in osebnega počutja, druženja in prostega časa ter potreb v zvezi z osebno nego, gospodinjskimi opravili in mobilnostjo. Osnova raziskovanja je bil vprašalnik Zveze društev upokojencev (ZDUS), ki so ga izdelali v okviru projekta ugotavljanja potreb starejših, a je bil v nadaljevanju precej nadgrajen. Sledila je izvedba raziskave o življenjskih okoliščinah starejših, o njihovih potrebah po storitvah in načrtovanju storitev. V raziskavi so bile tako zajete tudi življenjske okoliščine starejših v Ljubljani, ki pomembno vplivajo na njihove potrebe. Te so namreč odvisne ne le od osebnih, temveč tudi od življenjskih okoliščin. Rezultati so lahko pomembna osnova za predlog politik in storitev za starejše oziroma načine zadovoljevanja potreb, to pa bi koristilo tako ZDUS kot MOL.

Methodology


Collection date: 16. oktober 2012 - 21. december 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Mestna občina Ljubljana

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Prebivalci MOL, stari nad 65 let v mesecu maju 2012.

Excluded:

Osebe v institucionalni oskrbi.

Data collected by:

Fakulteta za socialno delo

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Stratificirano vzorčenje.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Pri zbiranju podatkov so sodelovale študentke in študentje Fakultete za socialno delo (predvsem vpisani na modul Socialno delo s starimi ljudmi). Študentje so bili deležni temeljite priprave na izvedbo anketiranja. Pred odhodom na teren so članice projekte skupine s študenti pregledale vprašalnik in navodila za izvajanje vprašalnika. Poseben poudarek je bil namenjen specifičnostim raziskovanja starih ljudi in varovanju zasebnosti. Pred in med izvajanjem intervjujev so izpolnjevali različne dokumente, ki so bili v pomoč pri spremljanju zbiranja podatkov in kontroli kvalitete. Tekom zbiranja podatkov so s študenti redno tedensko potekala mentorska srečanja, na katerih so poročali o poteku zbiranja podatkov na terenu. Izvajalkam projekta so lahko dnevno (po e-pošti) sporočali vsakršne ovire in težave.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POSTAR12 - Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 156
  • number of units: 421

Version: avgust 2017

Variable list

OA Spol

Spol

Value 13 Frequency
1 moški 158
2 ženska 263
9 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 0

Valid range from 1 to 2

OB Starost v dopolnjenih letih

Starost (v dopolnjenih letih):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
420 1 65 105 75.66 6.452

Valid range from 65 to 105

OC Izobrazba

Izobrazba

Value 31 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 20
2 dokončana osnovna šola 45
3 poklicna šola 79
4 srednja šola 142
5 višja šola 44
6 visoka šola, univerzitetna izobrazba 78
7 specializacija, magisterij, doktorat 9
99 ni odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 4

Valid range from 1 to 7

OA Spol

Spol

Value 1156 Frequency
1 moški 158
2 ženska 263
9 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 0

Valid range from 1 to 2

OB Starost v dopolnjenih letih

Starost (v dopolnjenih letih):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
420 1 65 105 75.66 6.452

Valid range from 65 to 105

OC Izobrazba

Izobrazba

Value 3154 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 20
2 dokončana osnovna šola 45
3 poklicna šola 79
4 srednja šola 142
5 višja šola 44
6 visoka šola, univerzitetna izobrazba 78
7 specializacija, magisterij, doktorat 9
99 ni odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 4

Valid range from 1 to 7

A1 S kom živite

S kom živite?

Value 4153 Frequency
1 z zakoncem 171
2 s partnerico, s partnerjem 11
3 z otroki oz. vnuki 46
4 v širši družini 40
5 sam, sama 112
6 z drugimi 38
99 ni odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 3

Valid range from 1 to 6

A1drugo S kom živite drugo

S kom živite? - z drugimi (navedite):

Value 5152 Frequency
nečak 1
partner, otroci, vnuki 1
s partnerjem in otroki 2
s prijateljico 1
sama in hči z družino 1
sestra 2
sin in njegova družina 1
sin in snaha 1
sin, hči, zakonec 1
sin, snaha, vnuka 1
sin, snaha, vnuki 1
snaha 2
z možem in sinom 1
z možem, hčerko in njeno družino 1
z zakonce in otroki 1
z zakoncem in otrki, vnuki 1
z zakoncem in otroki 1
z zakoncem min otroki 1
z ženo in pravnukom 1
zakonec in hči 1
zakonec in hči s posebnimi potrebami 1
zakonec in otroci 1
zakonec in otroci, vnuki 1
zakonec in vnuk 1
zakonec, otroci, vnuki 5
žena in sinova družina 1
žena in sin 2
žena, hči 2
žena, hči, mož, dva otroka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 0

A2 Kje živite

Kje živite?

Value 6151 Frequency
1 v stanovanju 177
2 v hiši 241
99 ni odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 3

Valid range from 1 to 2

A3 Čigavo je stanovanje, hiša

Čigavo je stanovanje, hiša?

Value 7150 Frequency
1 vaše 171
2 partnerjevo 35
3 lastnika skupaj s partnerjem 124
4 lastniki so svojci 38
5 najemniško neprofitno 5
6 najemniško profitno 2
7 drugo 41
99 ni odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 5

Valid range from 1 to 7

A3drugo Čigavo je stanovanje drugo

Čigavo je stanovanje? - drugo (navedite):

Value 8149 Frequency
družinsko 1
gospa in otroci 1
hči 1
last družine kristusa odrešenika 1
lastniki skupaj s sinovoma 1
lastniki skupaj s svojci 1
lastništvo s partnerjem in otroki 1
lastništvo s svojci6 1
mamino 1
od obeh 1
otroci 1
partnerka in njena sestra 1
prijateljica 1
s hčerko skupaj 1
sama in hci 1
sama in hči 1
si deli z bratom 1
sin 2
sin in še ena oseba 1
sinovo 2
skupaj s hčerjo 1
skupaj s sinom 2
skupno lastništvo z otroki in zakoncem 1
solastnica s sinom 1
solastnica z otroki 1
solastnica z otrokoma 1
solastnik s hčerko 1
solastnina s svojci 1
solastnišlo 1
solastništvo 1
solastništvo s hčerko 1
solastništvo s sinom 1
solatništvo 1
v solastništvu z nečaki 1
z bratom 1
zamenjava s sinom za hišo 1
zpiz 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 0

A4 V katerem nadstropju živite

V katerem nadstropju živite?

Value 9148 Frequency
1 klet 4
2 pritličje 183
3 prvo nadstropje 96
4 drugo nadstropje 47
5 tretje nadstropje 29
6 četrto nadstropje ali višje 29
99 ni odgovora 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 33

Valid range from 1 to 6

A5 Imate na voljo dvigalo

Imate na voljo dvigalo?

Value 10147 Frequency
1 ne 367
2 da 49
99 ni odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 5

Valid range from 1 to 2

A6prvo Imate v stanovanju tekočo vodo Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

tekočo hladno vodo

Value 11146 Frequency
1 da 398
2 ne 18
99 ni odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 5

Valid range from 1 to 2

A6drugo Imate v stanovanju tekočo toplo vodo Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

tekočo toplo vodo

Value 12145 Frequency
1 da 391
2 ne 25
99 ni odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 5

Valid range from 1 to 2

A6tretje Imate v stanovanju stranišče s tekočo vodo Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

stranišče s tekočo vodo

Value 13144 Frequency
1 da 395
2 ne 21
99 ni odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 5

Valid range from 1 to 2

A6etrto Imate v stanovanju kopalnico Imate v stanovanju (možnih več odgovorov)?

kopalnico

Value 14143 Frequency
1 da 411
2 ne 5
99 ni odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 5

Valid range from 1 to 2

A7 Kakšno ogrevanje imate v hiši, stanovanju

Kakšno ogrevanje imate v hiši/stanovanju?

Value 15142 Frequency
1 centralno 400
2 individualno, eno kurišče za en prostor 17
99 ni odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 4

Valid range from 1 to 2

A8 Kdo običajno skrbi za ogrevanje

Kdo običajno skrbi za ogrevanje?

Value 16141 Frequency
1 sam, sama 159
2 partner, partnerka 52
3 svojci 42
4 drugi 162
99 ni odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 6

Valid range from 1 to 4

A8drugo Kdo običajno skrbi za ogrevanje drugo

Kdo običajno skrbi za ogrevanje? - drugi (navedite):

Value 17140 Frequency
SPL 1
avtomatika 1
avtomatizem 1
avtomatizirano 2
avtomatsko 1
daljinsko ogrevanje 1
dačjinsko ogrevanje 1
energetika 2
hišni svet 1
hišnik 28
hišnik (toplarna) 2
hišnik, toplarna 1
hišniki 1
hči 1
javno ogravanje 1
komunala 1
koordinator stanovanjske ćetrti 1
kurjač 5
mestna družba 1
mestna napeljava 1
mestna občina 1
mestna toplarna 1
mestno ogrevanje 1
nadzorni odbor 1
oba 5
oba s partnerico 2
oba s partnerjem 1
občina 1
oskrbnik 1
oskrbnik-hišnik 1
plin 3
plinarna 3
podjetje 6
podjetje za plin 1
podjetje, ki ureja kurjavo 1
ponudnik 1
preko upravnika 1
projateljica 1
ravnatelj 1
sam in partnerica 2
sama, partner, sin 1
sin 2
skrbnik SPL 1
skrbnik upravnik 1
skrbnik, kurjač 1
skupaj 4
skupaj s snaho 1
skupaj s partnerico 1
skupaj s sinom 1
skupaj z možem 1
skupna kotlovnica 1
skupna kurilnica 1
skupno 1
skupno ogravanje v bloku 1
skupno ogrevanje v bloku 1
skupnost stanovalcev 1
sosed 1
stanovanjska skupnost 4
stanovanjsko podjetje 1
toplarna 16
toplovod 2
upravitelj 1
upravitelj zgradbe 1
upravljalec 1
upravnik 7
upravnik bloka 1
vodstvo hiše 1
vsi 4
vsi družinski člani 1
vsi skupaj 1
zet 1
zunanje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 0

A9 Kdo običajno čisti stanovanje, hišo

Kdo običajno čisti stanovanje/hišo?

Value 18139 Frequency
1 sam, sama 228
2 partner, partnerka 65
3 svojci 29
4 drugi 95
99 ni odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 4

Valid range from 1 to 4

A9drugo Kdo običajno čisti stanovanje, hišo drugo

Kdo običajno čisti stanovanje/hišo? - drugi (navedite):

Value 19138 Frequency
dekle iz Fužin 1
druga gospa in hči 1
gospa enkrat na mesec 1
hči 2
najeta delavka 1
oba 23
oba s partnerjem 3
oba s partnerko 2
oba skupaj 1
obe 1
obe s hčero 1
plača drugim 1
pomoč 1
pomočnica 2
postrežnik 1
s partnerjem 1
sam in hči 1
sam in partner 1
sam in partnerka 1
sama in hči 2
sama in partner 1
sama in pomoč tretje osebe 1
sama in čistilka 1
sama z možem 1
sin 1
sin in še ena oseba 1
skupaj 1
skupaj s hčerko 1
skupaj s partnerico 1
skupaj s partnerjem 1
skupaj s svojci 2
skupaj z ženo 4
snaha 3
snažilka 1
sorodnikova žena 1
soseda 2
vsak svoj del 1
vsi 10
vsi člani 1
z ženo 1
zavod za oskrbo na domu 1
znanka 1
čistilka 6
žena in anketiranec 2
žena, čistilka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 0

A10 Kdo običajno hodi v trgovino

Kdo običajno hodi v trgovino?

Value 20137 Frequency
1 sam, sama 218
2 partner, partnerka 66
3 svojci 47
4 drugi 86
99 ni odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 4

Valid range from 1 to 4

A10drugo Kdo običajno hodi v trgovino drugo

Kdo običajno hodi v trgovino? - drugi (navedite):

Value 21136 Frequency
dostava 1
hči 1
hči in sam 1
oba 37
oba s partnerico 1
oba s partnerjem 2
oba s partnerko 2
oba skupaj 2
obe 1
otroci 1
plača drugim 1
postrežnik 1
s partnerjem 1
sam in hči 1
sam in partnerka 1
sam, žena, hčerka 1
sama in negovalka 1
sama in sin 1
sama z možem 1
sama, partner, hči, zet 1
sama, sin in družina 1
sama, sin, hči 1
sestra 1
sin 2
skuipaj z možem 1
skupaj 1
skupaj s partnerico 1
skupaj s partnerjem 2
skupaj s partnerjen 2
skupaj z možem 5
skupaj z ženo 1
snaha 2
sosedei 1
vnuk 1
vnukinja, sin 1
vsi 2
z ženo 1
zavod za oskrbo na domu 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 0

A11 Kdo običajno pripravlja hrano

Kdo običajno pripravlja hrano?

Value 22135 Frequency
1 sam, sama 248
2 partner, partnerka 101
3 svojci 28
4 drugi 40
99 ni odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 4

Valid range from 1 to 4

A11drugo Kdo običajno pripravlja hrano drugo

Kdo običajno pripravlja hrano? -drugi (navedite):

Value 23134 Frequency
3 2
dom starejpih občanov 1
dostava kosila 1
hči 1
kuharica 1
naročena hrana, deloma sama 1
naročena hrana, plača 1
oba 10
oba s partnerjem 2
oba skupaj 1
pomoč na domu 1
pripeljejo hrano 1
pripeljejo na dom 1
sam in partnerica 3
sama in dom upokojencev 1
sama in hči 1
sama in negovalka 1
sama in zakonec 1
sami in dom starejših občanov 1
sestra 2
sin 1
skupaj 2
skupaj s svojci 1
skupaj z možem 1
snaha in še ena oseba 1
včasih sam, včasih zunaj 1
zavod za oskrbo na domu 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 0

A12 Koliko rednih obrokov imate na dan

Koliko rednih obrokov imate na dan?

Value 24133 Frequency
0 nič 4
1 enega 7
2 dva 70
3 tri ali več 334
99 ni odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 6

Valid range from 0 to 3

BON1A Ali potrebujete pomoč pri vstajanju iz postelje Navedli vam bomo opravila, ki jih ljudje običajno opravljamo. Zanima nas, če pri tem opravilu potrebujete pomoč. V kolikor pomoč potrebujete, nam povejte, kako pogosto bi rabili pomoč in kdo bi vam pri tem lahko pomagal. Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri vstajanju iz postelje

Value 25132 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 399
1 pomoč že prejemam in zadostuje 11
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 3
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 3

BON1B Kako pogosto bi rabili pomoč pri vstajanju iz postelje Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri vstajanju iz postelje

Value 26131 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 1
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 4

BON1C Kdo bi lahko pomagal pri vstajanju iz postelje Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri vstajanju iz postelje

Value 27130 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 409
1 otroci, vnuki 2
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 2
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 8

BON2A Ali potrebujete pomoč pri oblačenju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri oblačenju

Value 28129 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 399
1 pomoč že prejemam in zadostuje 11
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BON2B Kako pogosto bi rabili pomoč pri oblačenju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri oblačenju

Value 29128 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 4

BON2C Kdo bi lahko pomagal pri oblačenju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri oblačenju

Value 30127 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 411
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 8

BON3A Ali potrebujete pomoč pri obuvanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri obuvanju

Value 31126 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 400
1 pomoč že prejemam in zadostuje 11
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 3

BON3B Kako pogosto bi rabili pomoč pri obuvanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri obuvanju

Value 32125 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 411
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 4

BON3C Kdo bi lahko pomagal pri obuvanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri obuvanju

Value 33124 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 411
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 8

BON4A Ali potrebujete pomoč pri uporabi stranišča Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri uporabi stranišča

Value 34123 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 406
1 pomoč že prejemam in zadostuje 6
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 3

BON4B Kako pogosto bi rabili pomoč pri uporabi stranišča Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri uporabi stranišča

Value 35122 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 412
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 4

BON4C Kdo bi lahko pomagal pri uporabi stranišča Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri uporabi stranišča

Value 36121 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 412
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 8

BON5A Ali potrebujete pomoč pri umivanju rok, obraza Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri umivanju rok, obraza

Value 37120 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 409
1 pomoč že prejemam in zadostuje 3
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 0
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BON5B Kako pogosto bi rabili pomoč pri umivanju rok, obraza Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri umivanju rok, obraza

Value 38119 Frequency
0 ne potrebujem pomoč 412
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 4

BON5C Kdo bi lahko pomagal pri umivanju rok, obraza Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri umivanju rok, obraza

Value 39118 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 411
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 8

BON6A Ali potrebujete pomoč pri kopanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri kopanju

Value 40117 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 387
1 pomoč že prejemam in zadostuje 22
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BON6B Kako pogosto bi rabili pomoč pri kopanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri kopanju

Value 41116 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 408
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 2
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 4

BON6C Kdo bi lahko pomagal pri kopanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri kopanju

Value 42115 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 408
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 2
99 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 5

BON7A Ali potrebujete pomoč pri prehranjevanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri prehranjevanju

Value 43114 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 405
1 pomoč že prejemam in zadostuje 7
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 0
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BON7B Kako pogosto bi rabili pomoč pri prehranjevanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri prehranjevanju

Value 44113 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 412
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 4

BON7C Kdo bi lahko pomagal pri prehranjevanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri prehranjevanju

Value 45112 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 412
1 otroci, vnuki 0
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 8

BGO1A Ali potrebujete pomoč pri postiljanju postelje Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri postiljanju postelje

Value 46111 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 382
1 pomoč že prejemam in zadostuje 29
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BGO1B Kako pogosto bi rabili pomoč pri postiljanju postelje Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri postiljanju postelje

Value 47110 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 1
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 4

BGO1C Kdo bi lahko pomagal pri postiljanju postelje Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri postiljanju postelje

Value 48109 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 410
1 otroci, vnuki 0
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 8

BGO2A Ali potrebujete pomoč pri nakupovanju hrane Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri nakupovanju hrane

Value 49108 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 340
1 pomoč že prejemam in zadostuje 70
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem se več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 3

BGO2B Kako pogosto bi rabili pomoč pri nakupovanju hrane Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri nakupovanju hrane

Value 50107 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 407
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 4
4 nekajkrat na leto 1
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 4

BGO2C Kdo bi lahko pomagal pri nakupovanju hrane Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri nakupovanju hrane

Value 51106 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 407
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 1
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 1
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 8

BGO3A Ali potrebujete pomoč pri pripravljanju hrane Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pripravljanju hrane

Value 52105 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 364
1 pomoč že prejemam in zadostuje 48
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 0
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BGO3B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pripravljanju hrane Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pripravljanju hrane

Value 53104 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 410
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 4

BGO3C Kdo bi lahko pomagal pri pripravljanju hrane Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pripravljanju hrane

Value 54103 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 410
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 8

BGO4A Ali potrebujete pomoč pri pomivanju posode Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pomivanju posode

Value 55102 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 373
1 pomoč že prejemam in zadostuje 37
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BGO4B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pomivanju posode Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pomivanju posode

Value 56101 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 406
1 vsak dan 2
2 nekajkrat na teden 3
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 4

BGO4C Kdo bi lahko pomagal pri pomivanju posode Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pomivanju posode

Value 57100 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 406
1 otroci, vnuki 2
2 partner 1
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 2
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 8

BGO5A Ali potrebujete pomoč pri pospravljanju stanovanja Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pospravljanju stanovanja

Value 5899 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 330
1 pomoč že prejemam in zadostuje 67
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 7
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 7
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 3

BGO5B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pospravljanju stanovanja Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pospravljanju stanovanja

Value 5998 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 395
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 5
3 nekajkrat na mesec 6
4 nekajkrat na leto 2
99 ni odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 13

Valid range from 0 to 4

BGO5C Kdo bi lahko pomagal pri pospravljanju stanovanja Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pospravljanju stanovanja

Value 6097 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 395
1 otroci, vnuki 3
2 partner 1
3 drug sorodnik 1
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 2
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 4
99 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 15

Valid range from 0 to 8

BGO6A Ali potrebujete pomoč pri pranju perila Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri pranju perila

Value 6196 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 358
1 pomoč že prejemam in zadostuje 52
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 3

BGO6B Kako pogosto bi rabili pomoč pri pranju perila Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri pranju perila

Value 6295 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 408
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 12

Valid range from 0 to 4

BGO6C Kdo bi lahko pomagal pri pranju perila Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri pranju perila

Value 6394 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 408
1 otroci, vnuki 2
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 11

Valid range from 0 to 8

BGO7A Ali potrebujete pomoč pri likanju Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri likanju

Value 6493 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 348
1 pomoč že prejemam in zadostuje 60
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 0
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 4
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BGO7B Kako pogosto bi rabili pomoč pri likanju Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri likanju

Value 6592 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 405
1 vsak dan 2
2 nekajkrat na teden 2
3 nekajkrat na mesec 2
4 nekajkrat na leto 0
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 4

BGO7C Kdo bi lahko pomagal pri likanju Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri likanju

Value 6691 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 405
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 4
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 8

BOM1A Ali potrebujete pomoč pri obisku zdravnika Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri obisku zdravnika

Value 6790 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 336
1 pomoč že prejemam in zadostuje 72
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 3
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 3

BOM1B Kako pogosto bi rabili pomoč pri obisku zdravnika Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri obisku zdravnika

Value 6889 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 405
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 2
3 nekajkrat na mesec 2
4 nekajkrat na leto 2
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 4

BOM1C Kdo bi lahko pomagal pri obisku zdravnika Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri obisku zdravnika

Value 6988 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 404
1 otroci, vnuki 3
2 partner 0
3 drug sorodnik 1
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 2
99 brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 11

Valid range from 0 to 8

BOM2A Ali potrebujete pomoč pri urejanju zadev na banki, pošti Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri urejanju zadev na banki, pošti

Value 7087 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 337
1 pomoč že prejemam in zadostuje 74
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 1
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 3

BOM2B Kako pogosto bi rabili pomoč pri urejanju zadev na banki, pošti Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri urejanju zadev na banki, pošti

Value 7186 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 408
1 vsak dan 1
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 1
4 nekajkrat na leto 1
99 ni odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 10

Valid range from 0 to 4

BOM2C Kdo bi lahko pomagal pri urejanju zadev na banki, pošti Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri urejanju zadev na banki, pošti

Value 7285 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 408
1 otroci, vnuki 1
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 1
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 0
99 brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 11

Valid range from 0 to 8

BOM3A Ali potrebujete pomoč pri obiskovanju prijateljev, znancev Ali potrebujete pomoč pri navedenem opravilu?

pri obiskovanju prijateljev, znancev

Value 7384 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 370
1 pomoč že prejemam in zadostuje 39
2 pomoč že prejemam, vendar je potrebujem še več 1
3 pomoči ne prejemam, vendar jo potrebujem 2
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 3

BOM3B Kako pogosto bi rabili pomoč pri obiskovanju prijateljev, znancev Kako pogosto bi rabili pomoč?

pri obiskovanju prijateljev, znancev

Value 7483 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 407
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 0
3 nekajkrat na mesec 2
4 nekajkrat na leto 1
99 ni odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 11

Valid range from 0 to 4

BOM3C Kdo bi lahko pomagal pri obiskovanju prijateljev, znancev Kdo bi lahko pomagal? (osebe vpišite pri vsakem opravilu, kjer je pomoč potrebna; možnih več odgovorov)

pri obiskovanju prijateljev, znancev

Value 7582 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 407
1 otroci, vnuki 2
2 partner 0
3 drug sorodnik 0
4 sosedi 0
5 služba za pomoč na domu 0
6 Rdeči križ 0
7 Karitas 0
8 druga oseba 1
99 brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 11

Valid range from 0 to 8

B14 Kako pogosto potrebujete zdravstveno nego

Kako pogosto potrebujete zdravstveno nego?

Value 7681 Frequency
0 ne potrebujem pomoči 240
1 vsak dan 3
2 nekajkrat na teden 11
3 nekajkrat na mesec 25
4 nekajkrat na leto 107
5 enkrat na leto ali redkeje 30
99 ni odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 5

Valid range from 0 to 5

B15 Ali potrebujete pravno svetovanje

Ali potrebujete pravno svetovanje?

Value 7780 Frequency
1 ne 376
2 da 38
99 ni odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 7

Valid range from 1 to 2

B16 Ste si našli osebo za pomoč, ki jo plačate na roko

Ste si našli osebo za pomoč, ki jo plačate na roko?

Value 7879 Frequency
1 ne 363
2 da 45
99 ni odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 0

Valid range from 1 to 99

B17 Če imate tako osebo, koliko ji plačate na meseč

Če imate tako osebo, koliko ji plačate na meseč?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 392 5 300 68 72.006

Valid range from 5 to 300

B18 Koliko mesečno znašajo vsi stroški za vse oblike pomoči, ki jih trenutno prejemate

Koliko mesečno znesejo stroški za vse oblike pomoči, ki jih trenutno prejemate?

Value 8077 Frequency
1 jih nimam, ker ne potrebujem pomoči 310
2 jih nimam, ker dobim brezplačno pomoč 35
3 do pod 30 EUR 11
4 30 do pod 50 EUR 9
5 50 do pod 100 EUR 8
6 100 do pod 200 EUR 5
7 200 do pod 300 EUR 2
8 300 do pod 400 EUR 3
9 400 EUR in več 1
99 ni odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
384 37

Valid range from 1 to 9

B19 Koliko bi lahko plačali za dodatno pomoč, ki jo potrebujete

Koliko bi lahko plačali za dodatno pomoč, ki jo potrebujete?

Value 8176 Frequency
1 nic, ker ne potrebujem pomoči 29
2 nic, ker nimam dovolj financnih sredstev 20
3 do pod 30 EUR 8
4 30 do pod 50 EUR 7
5 50 do pod 100 EUR 8
6 100 do pod 200 EUR 1
7 200 do pod 300 EUR 0
8 300 do pod 400 EUR 2
9 400 EUR in več 1
99 ni odgovora 32
Sysmiss 313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
76 345

Valid range from 1 to 9

B20 Ali lahko pokrije stroške osnovnih življenjskih potreb z lastnim dohodkom

Ali lahko pokrije stroške osnovnih življenjskih potreb z lastnim dohodkom?

Value 8275 Frequency
1 da 342
2 vcasih zmanjka 45
3 pogosto zmanjka 25
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 1 to 3

B21AA Ali so vam otroci v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Kdo vam pomaga pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb in na kakšen način? Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

otroci

Value 8374 Frequency
0 ne 34
1 da 39
99 ni odgovora 6
Sysmiss 342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 348

Valid range from 0 to 1

B21AB Na kakšen način vam pomagajo otroci

Na kakšen način vam pomagajo otroci (možnih več odgovorov)?

Value 8473 Frequency
0 ne pomaga 33
1 v denarju 9
2 v hrani 2
3 v drugi materialni obliki 1
4 brezplačno mi nudi pomoč 2
5 več oblik 25
99 ni odgovora 6
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 349

Valid range from 0 to 5

B21BA Ali so vam vnuki v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

vnuki

Value 8572 Frequency
0 ne 54
1 da 14
99 ni odgovora 10
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 353

Valid range from 0 to 1

B21BB Na kakšen način vam pomagajo vnuki

Na kakšen način vam pomagajo vnuki (možnih več odgovorov)?

Value 8671 Frequency
0 ne pomaga 55
1 v denarju 2
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 1
4 brezplačno mi nudi pomoč 9
5 več oblik 2
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21CA Ali vam je partner v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

partner

Value 8770 Frequency
0 ne 49
1 da 23
99 ni odgovora 6
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 349

Valid range from 0 to 1

B21CB Na kakšen način vam pomaga partner

Na kakšen način vam pomaga partner (možnih več odgovorov)?

Value 8869 Frequency
0 ne pomaga 49
1 v denarju 3
2 v hrani 1
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 2
5 več oblik 17
99 ni odgovora 6
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 349

Valid range from 0 to 5

B21DA Ali so vam drugi sorodniki v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

drug sorodnik

Value 8968 Frequency
0 ne 62
1 da 7
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21DB Na kakšen način vam pomagajo drugi sorodniki

Na kakšen način vam pomagajo drugi sorodniki (možnih več odgovorov)?

Value 9067 Frequency
0 ne pomaga 62
1 v denarju 2
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 5
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21EA Ali so vam sosedi v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

sosedi

Value 9166 Frequency
0 ne 63
1 da 6
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21EB Na kakšen način vam pomagajo sosedi

Na kakšen način vam pomagajo sosedi (možnih več odgovorov)?

Value 9265 Frequency
0 ne pomaga 63
1 v denarju 1
2 v hrani 1
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 3
5 več oblik 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21FA Ali so vam drugi znanci v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

drugi znanci

Value 9364 Frequency
0 ne 65
1 da 4
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21FB Na kakšen način vam pomagajo drugi znanci

Na kakšen način vam pomagajo drugi znanci (možnih več odgovorov)?

Value 9463 Frequency
0 ne pomaga 65
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 2
5 več oblik 2
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21GA Ali vam je CSD v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

Center za socialno delo

Value 9562 Frequency
0 ne 65
1 da 4
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21GB Na kakšen način vam pomaga CSD

Na kakšen način vam pomaga CSD (možnih več odgovorov)?

Value 9661 Frequency
0 ne pomaga 65
1 v denarju 4
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21HA Ali vam je služba za pomoč na domu v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

služba za pomoč na domu

Value 9760 Frequency
0 ne 68
1 da 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21HB Na kakšen način vam pomaga služba za pomoč na domu

Na kakšen način vam pomaga služba za pomoč na domu (možnih več odgovorov)?

Value 9859 Frequency
0 ne pomaga 68
1 v denarju 1
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21IA Ali vam je Rdeči križ v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

Rdeči križ

Value 9958 Frequency
0 ne 69
1 da 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21IB Na kakšen način vam pomaga Rdeči križ

Na kakšen način vam pomaga Rdeči križ (možnih več odgovorov)?

Value 10057 Frequency
0 ne pomaga 69
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21JA Ali vam je Karitas v zadnjem letu pomagal pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

Karitas

Value 10156 Frequency
0 ne 68
1 da 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21JB Na kakšen način vam pomaga Karitas

Na kakšen način vam pomaga Karitas (možnih več odgovorov)?

Value 10255 Frequency
0 ne pomaga 68
1 v denarju 0
2 v hrani 1
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21KA Ali vam je zdravstvena služba v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

zdravstvena služba

Value 10354 Frequency
0 ne 63
1 da 6
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21KB Na kakšen način vam pomaga zdravstvena služba

Na kakšen način vam pomaga zdravstvena služba (možnih več odgovorov)?

Value 10453 Frequency
0 ne pomaga 63
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 3
4 brezplačno mi nudi pomoč 3
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21LA Ali so vam prostovoljci društva upokojencev v zadnjem letu pomagali pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

prostovoljci društva upokojencev

Value 10552 Frequency
0 ne 68
1 da 1
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 1

B21LB Na kakšen način vam pomagajo prostovoljci društva upokojencev

Na kakšen način vam pomagajo prostovoljci društva upokojencev (možnih več odgovorov)?

Value 10651 Frequency
0 ne pomaga 68
1 v denarju 0
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 1
5 več oblik 0
99 ni odgovora 9
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 352

Valid range from 0 to 5

B21MA Ali vam je druga oseba v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb Ali vam je navedena oseba /organizacija v zadnjem letu pomagala pri pokrivanju stroškov življenjskih potreb?

druga oseba (navedite):

Value 10750 Frequency
0 ne 64
1 da 3
99 ni odgovora 11
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 354

Valid range from 0 to 1

B21MB Na kakšen način vam pomaga druga oseba

Na kakšen način vam pomaga druga oseba (možnih več odgovorov)?

Value 10849 Frequency
0 ne pomaga 64
1 v denarju 3
2 v hrani 0
3 v drugi materialni obliki 0
4 brezplačno mi nudi pomoč 0
5 več oblik 0
99 ni odgovora 11
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 354

Valid range from 0 to 5

B22a Kaj bi želeli v svoji občini center dnevnih aktivnosti starejših Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

center dnevnih aktivnosti starejših

Value 10948 Frequency
1 da 78
2 ne 218
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 125

Valid range from 1 to 2

B22b Kaj bi želeli v svoji občini dnevni center za ljudi s spominskimi motnjami Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

dnevni center za ljudi s spominskimi motnjami

Value 11047 Frequency
1 da 29
2 ne 267
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 125

Valid range from 1 to 2

B22c Kaj bi želeli v svoji občini medgeneracijski dnevni center Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

medgeneracijski dnevni center

Value 11146 Frequency
1 da 55
2 ne 241
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 125

Valid range from 1 to 2

B22d Kaj bi želeli v svoji občini oskrbovano stanovanje Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

oskrbovano stanovanje

Value 11245 Frequency
1 da 54
2 ne 242
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 125

Valid range from 1 to 2

B22e Kaj bi želeli v svoji občini dom za starejše Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

dom za starejše

Value 11344 Frequency
1 da 105
2 ne 191
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 125

Valid range from 1 to 2

B22f Kaj bi želeli v svoji občini center drugo Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

drugo

Value 11443 Frequency
1 da 57
2 ne 239
99 brez odgovora 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 125

Valid range from 1 to 2

B22fdrug Kaj bi želeli v svoji občini center drugo opis Kaj bi želeli v svoji občini? (možnih več odgovorov)

drugo (navedite):

Value 11542 Frequency
aktivnosti za starejše s parkinsonovo boleznijo 1
avtobusno postajo, prevoze 1
bankomat, kolesarska steza, popravljena celovška 1
bližje trgovina in bankomat 1
bližje trgovino, bankomat, postajališče za mestni avtobus 1
bolj razvit zdravsrveni dom v bližini (s specialističnimi ambulantami) 1
boljša zimska služba, manjša glasnost vlakov 1
boljše povezave v mestnem prevozu 1
brezplačna pomoč 1
cenejši programi za starejše 1
cenpvno ugodnejša varaovan astanovanja, patronažna služba bi morala sporočati potrebe 1
dnevno druženje - organizirani prostori 1
dobiti paket s hrano vsaj ennkrat na mesec 1
dodatne storitve v okviru pomoči na domu 1
dokler zmore vse, ne rabi nič 1
dom z apartmaji 1
dostop do interneta, b rezplačni tečaji računalništva 1
druženje s slabovidnimi osebami 1
dvigalo v bloku 1
gasilski dom 1
kanalizacijo 1
kolosej bližje 1
krajše čakalne dobe za dom starejših občanov 1
manjše trgovine v bližini doma 1
mestni avtobus 1
mestni promet za osebe nad 60 let naj bi bil brezplačen 1
možnost prehrane, zdrvastvena svetovalnica 1
novi programi v društvu upokojencev 1
občasno pravno svetovanje 1
odprava arhitektonskih ovir, boljše promoviranje pomoči na domu 1
organizacije, ki bi nudile pomoč za čiščenje 1
oskrba na domu 1
pevski zbor 1
plavalni bazen 1
pomoč in oskrba na domu 1
pomoč na domu 1
prevozh, klopca ob Savi 1
prostor za druženje in kakšne aktivnosti 1
rekreacijski center 1
sestanki občanov 1
stalna pomoč v bloku, oskrbovanje 1
tehnične trgovined v centru, delikatese 1
tečaji, tuji jeziki 1
trgovina 3
trgovino z zelenjavo 1
ureditev poti za sprehode 1
urejene sprehajalne poti brez prometa 1
urejeno dvorišče za blokom 1
učenje rečunalnika 1
varovana stanovanja 1
več aktivnosti 1
več možnosti pomoči 1
več pomoči na domu, ki ne bi bila draga 1
več povezovanja 1
zagotovljene enoposteljne sobe v domu 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 0

C23 Kako pogosto obiskujete zdravnika, zdravnico

Kako pogosto obiskujete zdravnika, zdravnico?

Value 11641 Frequency
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 8
3 nekajkrat na mesec 78
4 nekajkrat na leto 252
5 enkrat na leto ali redkeje 74
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 1 to 5

C24 Kako pogosto vas obiskuje patronažna sestra

Kako pogosto vas obiskuje patronažna sestra?

Value 11740 Frequency
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 5
3 nekajkrat na mesec 10
4 nekajkrat na leto 10
5 enkrat na leto ali redkeje 8
6 nikoli, ker ne potrebujem te storitve 361
7 nikoli, a bi storitev potreboval 20
99 ni odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 7

Valid range from 1 to 7

C25 Kako pogosto vas obiskuje socialna delavka

Kako pogosto vas obiskuje socialna delavka, socialni delavec?

Value 11839 Frequency
1 vsak dan 0
2 nekajkrat na teden 1
3 nekajkrat na mesec 0
4 nekajkrat na leto 4
5 enkrat na leto ali redkeje 2
6 nikoli, ker ne potrebujem te storitve 394
7 nikoli, a bi storitev potreboval 14
99 ni odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 6

Valid range from 1 to 7

C26 Koliko zdravil jemljete

Koliko zdravil jemljete?

Value 11938 Frequency
0 nič 59
1 ena 66
2 dva 59
3 tri 59
4 štiri 54
5 pet ali več 120
99 ni odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 4

Valid range from 0 to 5

C27 Ali kdaj pozabite vzeti zdravila

Ali kdaj pozabite vzeti zdravila?

Value 12037 Frequency
1 nikoli 254
2 vcasih 101
3 redko 5
99 ni odgovora 6
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 61

Valid range from 1 to 3

D28AA Kako pogosto se dodatno izobražujete, pridobivate nova znanja, spretnosti Ljudje vsak dan opravljamo raznolike aktivnosti, nekatere z večjimi, druge z manjšimi težavami. Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti in ali bi si jih želeli opravljati v prihodnje?

se dodatno izobražujete, pridobivate nova znanja, spretnosti

Value 12136 Frequency
0 nikoli 303
1 enkrat letno ali redkeje 19
2 nekajkrat letno 22
3 nekajkrat mesecno 13
4 dnevno ali tedensko 52
99 ni odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 12

Valid range from 0 to 4

D28AB Ali si želite dodatnega izobraževanja in pridobivanja novih znanj in spretnosti v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

dodatnega izobraževanja in pridobivanja novih znanj in spretnosti v prihodnosti

Value 12235 Frequency
0 ne 257
1 da 143
99 ni odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 21

Valid range from 0 to 1

D28BA Kako pogosto opravljate honorarna dela Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

opravljate honorarna dela

Value 12334 Frequency
0 nikoli 380
1 enkrat letno ali redkeje 13
2 nekajkrat letno 4
3 nekajkrat mesecno 6
4 dnevno ali tedensko 10
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 4

D28BB Ali si želite opravljati honorarna dela v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

opravljati honorarna dela v prihodnosti

Value 12433 Frequency
0 ne 343
1 da 57
99 ni odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 21

Valid range from 0 to 1

D28CA Kako pogosto se družite z drugimi ljudmi Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

se družite z drugimi ljudmi

Value 12532 Frequency
0 nikoli 15
1 enkrat letno ali redkeje 14
2 nekajkrat letno 34
3 nekajkrat mesecno 88
4 dnevno ali tedensko 262
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 4

D28CB Ali si želite druženja z drugimi ljudmi v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

druženje z drugimi ljudmi v prihodnosti

Value 12631 Frequency
0 ne 27
1 da 360
99 ni odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
387 34

Valid range from 0 to 1

D28DA Kako pogosto obiskujete športne prireditve Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

obiskujete športne aktivnosti

Value 12730 Frequency
0 nikoli 333
1 enkrat letno ali redkeje 17
2 nekajkrat letno 43
3 nekajkrat mesecno 14
4 dnevno ali tedensko 5
99 ni odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 9

Valid range from 0 to 4

D28DB Ali si želite obiskovati športne prireditve v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

obiskovati športne prireditve v prihodnosti

Value 12829 Frequency
0 ne 299
1 da 99
99 ni odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 23

Valid range from 0 to 1

D28EA Kako pogosto se aktivno ukvarjate s športom Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

se akivno ukvarjate s športom

Value 12928 Frequency
0 nikoli 240
1 enkrat letno ali redkeje 12
2 nekajkrat letno 18
3 nekajkrat mesecno 19
4 dnevno ali tedensko 124
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 4

D28EB Ali si želite aktivnega ukvarjanja s športom v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

aktivno ukvarjanje s športom v prihodnosti

Value 13027 Frequency
0 ne 211
1 da 185
99 ni odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 25

Valid range from 0 to 1

D28FA Kako pogosto obiskujete kulturne prireditve Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

kulturne prireditve

Value 13126 Frequency
0 nikoli 181
1 enkrat letno ali redkeje 51
2 nekajkrat letno 105
3 nekajkrat mesecno 66
4 dnevno ali tedensko 11
99 ni odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 7

Valid range from 0 to 4

D28FB Ali si želite obiskovati kulturne prireditve v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

obiskovati kulturne prireditve v prihodnosti

Value 13225 Frequency
0 ne 146
1 da 248
99 ni odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 27

Valid range from 0 to 1

D28GA Kako pogosto aktivno sodelujete v kulturnih dejavnostih Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

aktivno sodelujete v kulturnih dejavnostih

Value 13324 Frequency
0 nikoli 367
1 enkrat letno ali redkeje 17
2 nekajkrat letno 15
3 nekajkrat mesecno 5
4 dnevno ali tedensko 10
99 ni odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 7

Valid range from 0 to 4

D28GB Ali si želite aktivno sodelovati v kulturnih dejavnostih v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

aktivno sodelovati v kulturnih dejavnostih v prihodnosti

Value 13423 Frequency
0 ne 331
1 da 67
99 ni odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 23

Valid range from 0 to 1

D28HA Kako pogosto se udeležujete izletov Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

se udeležujete izletov

Value 13522 Frequency
0 nikoli 133
1 enkrat letno ali redkeje 51
2 nekajkrat letno 153
3 nekajkrat mesecno 56
4 dnevno ali tedensko 20
99 ni odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 8

Valid range from 0 to 4

D28HB Ali se želite udeleževati izletov v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

udeleževati se izletov v prihodnosti

Value 13621 Frequency
0 ne 96
1 da 294
99 ni odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
390 31

Valid range from 0 to 1

D28IA Kako pogosto berete časopise, knjige Kako pogosto opravljate navedene aktivnosti?

berete časopise, knjige

Value 13720 Frequency
0 nikoli 18
1 enkrat letno ali redkeje 3
2 nekajkrat letno 2
3 nekajkrat mesecno 17
4 dnevno ali tedensko 374
99 ni odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 7

Valid range from 0 to 4

D28IB Ali si želite brati časopise, knjige v prihodnosti Ali želite aktivnost opravljati v prihodnosti?

bra