Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020

Basic Study Information

ADP - IDNo: FDO20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_FDO20_V1
Main author(s):
 • Lampič, Barbara
Co-workers:
 • Rebernik, Lea
 • Bobovnik, Nejc
 • Kušar, Simon
Data file producer:
FF - Filozofska fakulteta, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2020)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Project number:

N2130-19-187, N2130–20–0153 (MGRT)

Study Content

Keywords ADP: prostorsko načrtovanje, funkcionalno degradirano območje, trajnostni razvoj, bivalne razmere, bivalni pogoji, bivalni prostori, zemljišče

Keywords ELSST:
DEGRADACIJA OKOLJA, ZEMLJIŠKA POSEST, NARAVNI VIRI, TRAJNOSTNI RAZVOJ

Topic Classification CESSDA
Načrtovanje in uporaba zemljišč
Okolje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Družbena geografija


Abstract:

Hitre družbene in gospodarske spremembe močno vplivajo na vse hitrejšo dinamiko prostorskega razvoja. Na eni strani se srečujemo z vse večjimi zahtevami investitorjev po novih območjih za razvoj dejavnosti, na drugi z vedno večjo dinamiko opuščanja že vzpostavljenih dejavnosti, kar vodi v različne vrste degradacije, najpogosteje pa v fizično degradacijo prostora. V raziskavi so predstavljene značilnosti funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, njihovo število in površina (v ha), kriteriji za njihovo opredelitev, tipologija ter argumenti za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja. Funkcionalno degradirano območje (FDO) je opredeljeno kot nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo. V Sloveniji je bil v okviru celovitega pristopa k obravnavi FDO leta 2017 prvič zasnovan in vzpostavljen sistem za evidentiranje in spremljanje FDO. katerega osnova je postopek identificiranja in evidentiranja FDO. Skupaj je bilo popisanih 1081 FDO, raziskava iz leta 2020 pa predstavlja njegovo nadaljevanje, saj so s prvim ažuriranjem nacionalne baze FDO ponovno preverili in popisali razmere na v letu 2017 evidentiranih FDO, v bazo pa vključili tudi na novo prepoznana območja. Skupaj so septembra 2020 popisali 1167 FDO v skupni površini 3747 ha. S kontinuiranim spremljanjem procesov v prostoru, vključevanjem predstavnikov vseh 212 slovenskih občin in terenskimi ogledi so dopolnili podatke. Evidentirali so večje spremembe (311 FDO), dodali na novo prepoznana območja (193 FDO) in iz baze izvzeli tista, na katerih se je ponovno začela odvijati dejavnost (107 FDO). Podatki FDO so dostopni tudi v spletni aplikaciji: glej: Spletna aplikacija: Pregledovalnik funkcionalno degradiranih območij (FDO 2020) .

Methodology


Collection date: julij 2019 - september 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Drugo

Posamezno FDO območje.

Universe:

Osnovni kriterij za vključitev funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji je predstavljala opuščenost območja določene antropogene rabe – popolnoma (100 % ), pretežno (51–99 % ) ali delno (11–50 % ) opuščenih območjih. Kriterij zajema v mestih in mestnih naseljih je minimalna površina 0,2 ha, ostala območja (odprti prostor) pa morajo obsegati najmanj 0,5 ha.

Excluded:

Funkcionalno degradirana območja, ki so manjša od 0,2 oziroma 0,5 ha.

Data collected by:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Zajeta so vsa FDO v Sloveniji, ki ustrezajo kriterijem.

Mode of data collection:

Opazovanje na terenu

Fotografiranje in popis posameznega FDO območja.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Lampič, Barbara

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 39
 • number of units: 1167

License: ccby

Version: 15. junij 2021

Variable list

V1 Enolični identifikator območja FDO

Enolicni identifikator obmocja FDO, ki ga generira aplikacija.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1 1 1305 670.726 382.668

Valid range from 1 to 1305

V2 Ime FDO

Ime FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 0

V3 Ime statistične regije v kateri se nahaja FDO

Ime statisticne regije lokacije FDO

Value 31 Frequency
Gorenjska 86
Goriška 75
Jugovzhodna Slovenija 84
Koroška 61
Obalno-kraška 80
Osrednjeslovenska 369
Podravska 101
Pomurska 82
Posavska 42
Primorsko-notranjska 39
Savinjska 93
Zasavska 54
obalno-kraška 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 0

V1 Enolični identifikator območja FDO

Enolicni identifikator obmocja FDO, ki ga generira aplikacija.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1 1 1305 670.726 382.668

Valid range from 1 to 1305

V2 Ime FDO

Ime FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 0

V3 Ime statistične regije v kateri se nahaja FDO

Ime statisticne regije lokacije FDO

Value 337 Frequency
Gorenjska 86
Goriška 75
Jugovzhodna Slovenija 84
Koroška 61
Obalno-kraška 80
Osrednjeslovenska 369
Podravska 101
Pomurska 82
Posavska 42
Primorsko-notranjska 39
Savinjska 93
Zasavska 54
obalno-kraška 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 0

V4 Ime občine v kateri se nahaja FDO

Ime obcine, kjer se nahaja FDO

Value 436 Frequency
Ajdovščina 18
Ankaran 6
Apače 9
Beltinci 3
Bistrica ob Sotli 2
Bled 4
Bloke 5
Bohinj 4
Borovnica 4
Braslovče 2
Brda 1
Brezovica 9
Brežice 19
Cankova 5
Celje 22
Cerklje na Gorenjskem 3
Cerknica 4
Cerkno 3
Cirkulane 1
Destrnik 1
Divača 6
Dobrepolje 3
Dobrna 3
Dobrova-Polhov Gradec 15
Dobrovnik 2
Dol pri Ljubljani 8
Dolenjske Toplice 1
Domžale 32
Dornava 2
Dravograd 3
Gorenja vas-Poljane 2
Gornja Radgona 8
Gornji Grad 2
Gornji Petrovci 2
Grad 2
Grosuplje 17
Hajdina 3
Hodoš 1
Horjul 3
Hoče-Slivnica 1
Hrastnik 11
Hrpelje-Kozina 6
Idrija 9
Ig 7
Ilirska Bistrica 15
Ivančna Gorica 17
Izola 12
Jesenice 11
Jezersko 2
Kamnik 24
Kanal 4
Kidričevo 11
Kobarid 4
Komen 1
Komenda 9
Koper 30
Kostanjevica na Krki 1
Kostel 2
Kozje 1
Kočevje 13
Kranj 12
Kranjska Gora 4
Krško 13
Kungota 1
Kuzma 1
Laško 3
Lenart 2
Lendava 9
Litija 13
Ljubljana 109
Ljutomer 4
Log-Dragomer 2
Logatec 5
Lovrenc na Pohorju 1
Loška dolina 4
Loški Potok 3
Lukovica 10
Majšperk 1
Maribor 22
Markovci 2
Medvode 21
Mengeš 8
Metlika 2
Mežica 3
Miklavž na Dravskem polju 2
Miren-Kostanjevica 7
Mislinja 2
Mokronog-Trebelno 6
Moravske Toplice 3
Moravče 4
Mozirje 1
Murska Sobota 20
Muta 9
Naklo 3
Nazarje 1
Nova Gorica 11
Novo mesto 24
Ormož 6
Pesnica 5
Piran 10
Pivka 1
Podvelka 2
Poljčane 1
Polzela 3
Postojna 10
Prebold 2
Preddvor 2
Prevalje 5
Ptuj 7
Puconci 3
Radenci 2
Radeče 2
Radlje ob Dravi 4
Radovljica 16
Ravne na Koroškem 5
Rače-Fram 2
Renče-Vogrsko 3
Rečica ob Savinji 3
Ribnica 5
Ribnica na Pohorju 3
Rogatec 2
Rogaška Slatina 4
Rogašovci 3
Ruše 6
Selnica ob Dravi 5
Sevnica 5
Sežana 10
Slovenj Gradec 21
Slovenska Bistrica 5
Slovenske Konjice 4
Sodražica 1
Središče ob Dravi 1
Starše 1
Straža 5
Sveta Trojica v Slovenskih goricah 1
Sveti Jurij ob Ščavnici 1
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 1
Tolmin 7
Trbovlje 17
Trebnje 4
Trnovska vas 1
Trzin 6
Tržič 7
Turnišče 1
Velenje 14
Velika Polana 1
Velike Lašče 7
Videm 2
Vipava 5
Vodice 4
Vojnik 3
Vransko 2
Vrhnika 22
Vuzenica 2
Zagorje ob Savi 13
Zavrč 1
Zreče 4
Črenšovci 1
Črna na Koroškem 2
Črnomelj 7
Šalovci 1
Šempeter-Vrtojba 3
Šentilj 5
Šentjernej 2
Šentjur 3
Šentrupert 5
Šenčur 2
Škocjan 1
Škofja Loka 12
Škofljica 13
Šmarje pri Jelšah 1
Šmarješke Toplice 2
Šmartno ob Paki 1
Šmartno pri Litiji 10
Šoštanj 5
Štore 1
Žalec 6
Žetale 1
Žiri 2
Žužemberk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 0

V5 tip FDO

Tip FDO

Value 535 Frequency
1 FDO kmetijske dejavnosti 85
2 FDO storitvenih dejavnosti 191
3 FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti 68
4 FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti 216
5 FDO obrambe, zaščite in reševanja 35
6 FDO pridobivanja mineralnih surovin 182
7 FDO infrastrukture 164
8 FDO prehodne rabe 140
9 FDO za bivanje 86
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 1 to 9

V6 podtip FDO

Podtip FDO

Value 634 Frequency
21 FDO javnih storitev 54
22 FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti 102
23 FDO starega mestnega ali vaškega jedra 35
61 FDO rudnika; 62 - FDO kamnoloma, peskokopa 14
63 FDO gramozne jame 28
64 FDO ostala območja pridobivanja mineralnih surovin 8
71 FDO prometne infrastrukture 45
72 FDO okoljske infrastrukture 81
73 FDO ostale gospodarske javne infrastrukture 12
74 FDO zelene infrastrukture 26
81 FDO opuščenega gradbišča 59
82 FDO značilne prehodne rabe 81
91 FDO za bivanje (nedograjena stanovanjska območja) 18
92 FDO za bivanje (stara dotrajana stanovanjska območja) 68
97 se ne nanaša 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 405 21 92

Valid range from 21 to 92

V7 leto izgradnje

Leto izgradnje FDO

Value 733 Frequency
1960 - 1969 74
1970 - 1979 68
1980 - 1989 71
1990 - 1999 126
2000 - 2004 44
2005 - 2009 56
2010 8
2011 7
2012 6
2013 5
2014 4
2015 4
2016 4
2017 1
2018 4
2019 2
99 308
pred 1960 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 0

V7_01 leto izgradnje, razredi

Leto izgradnje po razredih

Value 832 Frequency
1 pred 1960 375
2 1960-1969 74
3 1970-1979 68
4 1980-1989 71
5 1990-1999 126
6 2000-2004 44
7 2005-2009 56
8 2010-2014 30
9 2015-2019 15
99 brez odgovora 308
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 309

Valid range from 1 to 9

V8 prisotnost objektov na FDO

Prisotnost objektov na obmocju FDO

Value 931 Frequency
1 da 770
2 ne 249
3 prisotni so enostavni, hitro odstranljivi objekti 147
99 brez odgovora 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 2

Valid range from 1 to 3

V9 stopnja opušcenosti FDO

Stopnja opušcenosti FDO

Value 1030 Frequency
1 povsem opuščeno 522
2 pretežno opuščeno (od 50 do 99 %) 385
3 delno opuščeno (od 10 do pod 50 %) 260
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 1 to 3

V10 leto opustitve dejavnosti

Leto opustitve dejavnosti:

Value 1129 Frequency
1960 - 1969 10
1970 - 1979 20
1980 - 1989 45
1990 - 1999 202
2000 - 2004 149
2005 - 2009 177
2010 66
2011 48
2012 41
2013 33
2014 53
2015 39
2016 18
2017 6
2018 12
2019 3
99 218
pred 1960 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 0

V10_01 leto opustitve, razredi

Leto opustitve dejavnosti po razredih:

Value 1228 Frequency
1 pred 1960 27
2 1960-1969 10
3 1970-1979 20
4 1980-1989 45
5 1990-1999 202
6 2000-2004 149
7 2005-2009 177
8 2010-2014 241
9 2015-2019 78
99 brez odgovora 218
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 219

Valid range from 1 to 9

V11 vzdrževanost/fizicna degradacija

Vzdrževanost / Fizicna degradacija

Value 1327 Frequency
1 ni vzdrževano 518
2 slabo vzdrževano 511
3 dobro vzdrževano 136
99 brez odgovora 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1165 3

Valid range from 1 to 3

V12_01 obstoječe lastništvo - zasebno Obstojece lastništvo FDO

Obstojece lastništvo FDO - zasebno

Value 1426 Frequency
0 ne 513
1 da 635
99 brez odgovora 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1148 20

Valid range from 0 to 1

V12_02 obstoječe lastništvo - državno Obstojece lastništvo FDO

Obstojece lastništvo FDO - državno

Value 1525 Frequency
0 ne 1055
1 da 93
99 brez odgovora 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1148 20

Valid range from 0 to 1

V12_03 obstoječe lastništvo - obcinsko Obstojece lastništvo FDO

Obstojece lastništvo FDO - obcinsko

Value 1624 Frequency
0 ne 1025
1 da 123
99 brez odgovora 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1148 20

Valid range from 0 to 1

V12_04 obstoječe lastništvo - javno-zasebno Obstojece lastništvo FDO

Obstojece lastništvo FDO - javno-zasebno

Value 1723 Frequency
0 ne 834
1 da 314
99 brez odgovora 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1148 20

Valid range from 0 to 1

V13_01 okoljska degradacija - vode Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine)

Okoljska degradacija na FDO - voda

Value 1822 Frequency
0 ne 867
1 da 300
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V13_02 okoljska degradacija - zrak Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine)

Okoljska degradacija na FDO - zrak

Value 1921 Frequency
0 ne 1129
1 da 38
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V13_03 okoljska degradacija - tla Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine)

Okoljska degradacija na FDO - tla

Value 2020 Frequency
0 ne 819
1 da 348
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V13_04 okoljska degradacija - vegetacija, invazivke Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine)

Okoljska degradacija na FDO - vegetacija, invazivke

Value 2119 Frequency
0 ne 769
1 da 398
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V13_05 okoljska degradacija - površje Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine)

Okoljska degradacija na FDO - površje

Value 2218 Frequency
0 ne 753
1 da 414
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V13_06 okoljska degradacija - varnost, zdravje Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine)

Okoljska degradacija na FDO - varnost, zdravje

Value 2317 Frequency
0 ne 1054
1 da 113
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V13_07 okoljska degradacija - drugo (vizaulna degradacija, vandalizem, itd.) Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine)

Okoljska degradacija na FDO - drugo (vizualna degradacija, vandalizem, itd.)

Value 2416 Frequency
0 ne 650
1 da 517
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V14 potencialno onesnaženo

Potencialno onesnaženo obmocje

Value 2515 Frequency
0 ne 757
1 da 410
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 0 to 1

V15 razvojni nacrti obcine za FDO

Razvojni nacrti obcine za FDO

Value 2614 Frequency
1 imamo že sprejet načrt za območje 224
2 imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana 399
3 nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude 240
4 nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoj 286
99 brez odgovora 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1149 19

Valid range from 1 to 4

V16_01 razvojne ovire pri oživljanje FDO - lastništvo

Razvojne ovire pri oživljanje FDO - lastništvo

Value 2713 Frequency
0 ne 551
1 da 590
99 brez odgovora 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 27

Valid range from 0 to 1

V16_02 razvojne ovire pri oživljanje FDO - financni viri

Razvojne ovire pri oživljanje FDO - financni viri

Value 2812 Frequency
0 ne 601
1 da 542
99 brez odgovora 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1143 25

Valid range from 0 to 1

V16_03 razvojne ovire pri oživljanje FDO - sprejemanje ustreznega prostorskega akta

Razvojne ovire pri oživljanje FDO - sprejemanje ustreznega prostorskega akta

Value 2911 Frequency
0 ne 980
1 da 161
99 brez odgovora 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 27

Valid range from 0 to 1

V16_04 razvojne ovire pri oživljanje FDO - varstveni režimi

Razvojne ovire pri oživljanje FDO - varstveni režimi

Value 3010 Frequency
0 ne 907
1 da 233
99 brez odgovora 27
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1140 28

Valid range from 0 to 1

V16_05 razvojne ovire pri oživljanje FDO - drugo

Razvojne ovire pri oživljanje FDO - drugo

Value 319 Frequency
0 ne 869
1 da 264
99 brez odgovora 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 35

Valid range from 0 to 1

V17 predvidena casovna dimenzija oživitve FDO

Predvidena casovna dimenzija oživitve FDO

Value 328 Frequency
1 v času do 2 leti 94
2 v času od 2 do 5 let 146
3 v času od 5 do 10 let 136
4 se ne ve, neopredeljeno 770
99 brez odgovora 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 22

Valid range from 1 to 4

V18 površina celotnega FDO

Površina celotnega FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1 0.0662 88.47 3.211 6.604

Valid range from 0.066195 to 88.470351

V18_01 površina celotnega FDO, razredi

Površina celotnega FDO po razredih

Value 346 Frequency
1 0 - 0,9 506
2 1,0 - 1,9 248
3 2,0 - 4,9 246
4 5,0 - 9,9 95
5 10,0 ali več 72
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 1 to 5

V19 Sprememba na FDO 2017-2020

Sprememba na FDO 2017-2020

Value 355 Frequency
1 ni sprememb 663
2 večje spremembe 311
3 novo FDO 193
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 1

Valid range from 1 to 3

V19_01 Sprememba obsega, površine FDO

Sprememba obsega, površine FDO

Value 364 Frequency
0 ne 403
1 da 37
97 se ne nanaša 727
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 728

Valid range from 0 to 1

V19_02 Sprememba stopnje opušcenosti FDO

Sprememba stopnje opušcenosti FDO

Value 373 Frequency
0 ne 319
1 da 121
97 se ne nanaša 727
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 728

Valid range from 0 to 1

V19_03 Fizicna sprememba na FDO

Fizicna sprememba na FDO

Value 382 Frequency
0 ne 295
1 da 145
97 se ne nanaša 727
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 728

Valid range from 0 to 1

V19_04 Druge spremembe na FDO

Druge spremembe na FDO

Value 391 Frequency
0 ne 50
1 da 389
97 se ne nanaša 728
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 729

Valid range from 0 to 1

Materials of the Study

 1. Lampič, Barbara (2020). FDO20 - Funkcionalno degradirano območje – popisni list [Ostalo gradivo].
 2. Lampič, Barbara (2020). FDO20 - Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji 2020: Osnovne informacije o datoteki podatkov [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Lampič, Barbara, Rebernik, Lea in Bobovnik, Nejc (2020). TOOLS FOR SUSTAINABLE AND SMART LAND USE: SLOVENIAN APPROACH FOR LAND REGENERATION SUPPORT.
 2. Lampič, Barbara in Meža, Sebastjan (oktober 2020). PREGLEDOVALNIK BAZE FUNKCIONALNO DEGRADIRANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI.
 3. Lampič, Barbara, Rebernik, Lea in Bobovnik, Nejc (3. april 2020). Funkcionalno razvrednotena območja (ARSO, KOS, Tla in provršje).
 4. Lampič, Barbara, Rebernik, Lea in Bobovnik, Nejc (oktober 2020). Spletna aplikacija: Pregledovalnik funkcionalno degradiranih območij (FDO 2020).

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Lampič, B. (2021). Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: FDO20. https://doi.org/10.17898/ADP_FDO20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si