ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.02.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK

Study ID Title of the study
EB741 Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010
EB742 Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010
MEDJUG19 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019
MEDJUG20 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020
MEDPIS Medijska pismenost v Sloveniji: Opis serije
MEDZG Zgodovina medijev: Opis serije
MEDZGR20 Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia
MEDZGW19 Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana
MPOS16 Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016
MPSTR18 Medijske navade starejših (65 let in več), 2018
NADLOS18 Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji
NOVTEH20 Novinarstvo in nove tehnologije, 2020: Raziskava o spremembah novičarskega dela v digitalni dobi
VARFB18 Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2018: Skupine na spletnem socialnem omrežju Facebook
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si