Evrobarometer držav kandidatk, 2002.3; oktober - november 2002: Nove evropske države, znanost in tehnologija ter kmetijstvo

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB023
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; november 2002)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

znanost in tehnologija, informacije, interes, znanje, vrednote, moralnost znanosti, epidemija "bolezni norih krav" (BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy), genetsko spremenjena hrana, zaupanje v znanstvenike in njihov ugled, poklicni status znanstvenikov, evropsko znanstveno raziskovanje, kmetijstvo, Evropska kmetijska politika, reforma skupne kmetijske politike (CAP), zavedanje in pričakovanja od Skupne kmetijske politike, vpliv pridružitve EU na poljedelske kmetije

Keywords ELSST:
KMETIJSKA POLITIKA, VETERINA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, GENETSKO SPREMENJENA HRANA, ZAUPANJE, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNA\u0160ANJE IN STALI\u0160ČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Topic Classification ADP
ZNANOST
VETERINARSTVO
RAZISKOVANJE
KMETIJSKA ZAKONODAJA
KMETIJSKA POLITIKA
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalce držav kandidatk sprašujejo o informacijah, zanimanju, znanju ter vrednotah povezanih z znanostjo in tehnologijo, moralnosti znanosti, naučenem iz epidemije "norih krav" (BSE), genetsko spremenjeni hrani, prestižu in zaupanju v znanstvenike, poklicnem statusu znanstvenikov in evropskem znanstvenem raziskovanju. Tokrat pa prebivalce držav kandidatk sprašujejo tudi o kmetijski situaciji v državi, evropski kmetijski zakonodaji, poznavanju in pričakovanjih glede skupne evropske kmetijske politike (CAP) ter učinkih širitve EU na kmetije.

Methodology


Collection date: 1. oktober 2002 - 16. november 2002
Date of production: 2002-11
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB023 - Candidate Countries Eurobarometer, 2002.3; October-November 2002: New Europeans, Science and Technology, and the Agriculture [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 275
  • number of units: 12247

Version: oktober 2005

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
4235 12247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 4235 to 4235

EDITION ZA Edition ID

Value 22 Frequency
3 3rd edition as of July 7, 2005 12247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 3 to 3

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 31 Frequency
1 oct. - nov. 2002 12247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 1

ZANR ZA Study Number

Value 1275 Frequency
4235 12247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 4235 to 4235

EDITION ZA Edition ID

Value 2274 Frequency
3 3rd edition as of July 7, 2005 12247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 3 to 3

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Value 3273 Frequency
1 oct. - nov. 2002 12247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Value 4272 Frequency
1 CC-EB 2002.3 12247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0 1 2005 540.334 362.425

Valid range from 1 to 2005

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0 10000011 130001000 71787916.834 37445284.231

Valid range from 10000011 to 130001000

COUNTRY TECHVAR: Country

Value 7269 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1066
4 Estonia 1006
5 Hungary 1015
6 Latvia 1005
7 Lithuania 1020
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1035
11 Slovakia 1099
12 Slovenia 1001
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0 0.334 2.64 1 0.562

Valid range from 0.333734439959886 to 2.640482845

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0 0.019 10.99 1 1.592

Valid range from 0.0189520165474975 to 10.9900751191552

QA1_A EU agricultural policy: Stable income for farmers

Value 10266 Frequency
1 yes 10439
2 no 666
8 DK/no opinion 1059
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_B EU agricultural policy: More competitiveness

Value 11265 Frequency
1 yes 10119
2 no 803
8 DK/no opinion 1243
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_C EU agricultural policy: consumer expectation

Value 12264 Frequency
1 yes 10475
2 no 598
8 DK/no opinion 1090
9 NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_D EU agricultural policy: Farmers' interests

Value 13263 Frequency
1 yes 9958
2 no 798
8 DK/no opinion 1405
9 NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_E EU agricultural policy: Life in countryside

Value 14262 Frequency
1 yes 10938
2 no 473
8 DK/no opinion 757
9 NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_F EU agricultural policy: Development disparities

Value 15261 Frequency
1 yes 9814
2 no 836
8 DK/no opinion 1514
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_G EU agricultural policy: Diversification of products

Value 16260 Frequency
1 yes 9671
2 no 695
8 DK/no opinion 1766
9 NA 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_H EU agricultural policy: Organic production

Value 17259 Frequency
1 yes 9072
2 no 904
8 DK/no opinion 2152
9 NA 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_I EU agricultural policy: Respect of environment

Value 18258 Frequency
1 yes 10698
2 no 458
8 DK/no opinion 1001
9 NA 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_J EU agricultural policy: Specifity of European products

Value 19257 Frequency
1 yes 9683
2 no 879
8 DK/no opinion 1588
9 NA 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_K EU agricultural policy: Medium/small sized farms

Value 20256 Frequency
1 yes 10388
2 no 658
8 DK/no opinion 1109
9 NA 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA1_L EU agricultural policy: Healthy and safe products

Value 21255 Frequency
1 yes 11161
2 no 284
8 DK/no opinion 727
9 NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA2 Less subsidy on agricultural products / more direct support

Value 22254 Frequency
1 a very good thing 1770
2 a good thing 5982
3 a bad thing 1268
4 a very bad thing 287
8 DK/no opinion 2814
9 refusal/NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA3 Heard of Common Agricultural Policy

Value 23253 Frequency
1 yes: 'Common Agricultural Policy' 2195
2 yes: about its actions (but no particular reference) 3148
3 no: nothing at all 5426
8 DK/no opinion 1401
9 refusal/NA 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA4_A Agricultural Policy: Farmers

Value 24252 Frequency
1 very unfavourable 449
2 unfavourable 2432
3 favourable 5576
4 very favourable 1382
8 DK/no opinion 2336
9 NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA4_B Agricultural policy: Consumers

Value 25251 Frequency
1 very unfavourable 265
2 unfavourable 1771
3 favourable 6212
4 very favourable 1467
8 DK/no opinion 2455
9 NA 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA4_C Agricultural policy: Environment in countryside

Value 26250 Frequency
1 very unfavourable 293
2 unfavourable 1703
3 favourable 5974
4 very favourable 1434
8 DK/no opinion 2760
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA4_D Agricultural policy: Food-processing industry

Value 27249 Frequency
1 very unfavourable 232
2 unfavourable 1512
3 favourable 6147
4 very favourable 1421
8 DK/no opinion 2853
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

QA5 Consequences on agricultural farms by joining the EU

Value 28248 Frequency
1 very positive 1257
2 rather positive 4894
3 rather negative 2483
4 very negative 859
5 (one as much as the other) 1285
8 DK/no opinion 1418
9 refusal/NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q1_1 Feel informed: Sports

Value 29247 Frequency
1 well informed 6367
2 not 5398
8 DK/no opinion 448
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q1_2 Feel informed: Politics

Value 30246 Frequency
1 well informed 6183
2 not 5525
8 DK/no opinion 506
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q1_3 Feel informed: Economics and finance

Value 31245 Frequency
1 well informed 4422
2 not 7072
8 DK/no opinion 714
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q1_4 Feel informed: Science and technology

Value 32244 Frequency
1 well informed 3810
2 not 7556
8 DK/no opinion 830
9 refusal/NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q1_5 Feel informed: Culture

Value 33243 Frequency
1 well informed 6560
2 not 5007
8 DK/no opinion 632
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q2_1 Interested: Sports

Value 34242 Frequency
1 interested 6744
2 not interested 5333
8 DK/no opinion 138
9 refusal/NA 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q2_2 Interested: Politics

Value 35241 Frequency
1 interested 6353
2 not interested 5631
8 DK/no opinion 230
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q2_3 Interested: Economics and finance

Value 36240 Frequency
1 interested 5866
2 not interested 6049
8 DK/no opinion 304
9 refusal/NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q2_4 Interested: Science and technology

Value 37239 Frequency
1 interested 5395
2 not interested 6419
8 DK/no opinion 400
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q2_5 Interested: Culture

Value 38238 Frequency
1 interested 7796
2 not interested 4082
8 DK/no opinion 329
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_1 Prestige: Judges

Value 39237 Frequency
1 highest regard 3553
2 not mentioned 8199
7 for none 303
8 DK/no opinion 156
9 refusal/NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_2 Prestige: Medical doctors

Value 40236 Frequency
1 highest regard 9193
2 not mentioned 2571
7 for none 282
8 DK/no opinion 153
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_3 Prestige: The legal profession

Value 41235 Frequency
1 highest regard 3613
2 not mentioned 8143
7 for none 220
8 DK/no opinion 154
9 refusal/NA 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_4 Prestige: Politicians

Value 42234 Frequency
1 highest regard 1685
2 not mentioned 10063
7 for none 303
8 DK/no opinion 159
9 refusal/NA 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_5 Prestige: Scientists

Value 43233 Frequency
1 highest regard 6658
2 not mentioned 5094
7 for none 303
8 DK/no opinion 160
9 refusal/NA 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_6 Prestige: Businessmen/-women

Value 44232 Frequency
1 highest regard 3167
2 not mentioned 8578
7 for none 304
8 DK/no opinion 159
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_7 Prestige: Journalists

Value 45231 Frequency
1 highest regard 3596
2 not mentioned 8159
7 for none 303
8 DK/no opinion 155
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_8 Prestige: Artists

Value 46230 Frequency
1 highest regard 4340
2 not mentioned 7418
7 for none 303
8 DK/no opinion 155
9 refusal/NA 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_9 Prestige: Engineers

Value 47229 Frequency
1 highest regard 4418
2 not mentioned 7331
7 for none 303
8 DK/no opinion 157
9 refusal/NA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q3_10 Prestige: Sportsmen/-women

Value 48228 Frequency
1 highest regard 4855
2 not mentioned 6895
7 for none 304
8 DK/no opinion 160
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_1 Trust during major disaster: Scientists

Value 49227 Frequency
1 trust most 4177
2 in second place 1880
3 in third place 1292
4 none of them 3609
5 depends on the type of disaster 798
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 452
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_2 Trust during major disaster: Journalists

Value 50226 Frequency
1 trust most 1028
2 in second place 1642
3 in third place 1760
4 none of them 6533
5 depends on the type of disaster 793
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 451
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_3 Trust during major disaster: Consumer organisations

Value 51225 Frequency
1 trust most 194
2 in second place 485
3 in third place 558
4 none of them 9729
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_4 Trust during major disaster: Environmental associations

Value 52224 Frequency
1 trust most 1694
2 in second place 2422
3 in third place 1793
4 none of them 5052
5 depends on the type of disaster 796
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_5 Trust during major disaster: Government

Value 53223 Frequency
1 trust most 927
2 in second place 1285
3 in third place 1549
4 none of them 7205
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_6 Trust during major disaster: Medical doctors

Value 54222 Frequency
1 trust most 2143
2 in second place 2109
3 in third place 1951
4 none of them 4762
5 depends on the type of disaster 793
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_7 Trust during major disaster: Companies

Value 55221 Frequency
1 trust most 85
2 in second place 179
3 in third place 384
4 none of them 10318
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q4_8 Trust during major disaster: Other

Value 56220 Frequency
1 trust most 166
2 in second place 151
3 in third place 406
4 none of them 10241
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q5_1 Interested: Medicine

Value 57219 Frequency
1 yes 7520
2 no 4229
8 DK/no opinion 448
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q5_2 Interested: Internet

Value 58218 Frequency
1 yes 4008
2 no 7507
8 DK/no opinion 676
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q5_3 Interested: Environment

Value 59217 Frequency
1 yes 7004
2 no 4629
8 DK/no opinion 558
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q5_4 Interested: Astronomy

Value 60216 Frequency
1 yes 2995
2 no 8484
8 DK/no opinion 700
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q5_5 Interested: Genetics

Value 61215 Frequency
1 yes 2913
2 no 8302
8 DK/no opinion 960
9 refusal/NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q5_6 Interested: Nanotechnology

Value 62214 Frequency
1 yes 771
2 no 9014
8 DK/no opinion 2368
9 refusal/NA 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q5_7 Interested: Economics and social sciences

Value 63213 Frequency
1 yes 4651
2 no 6711
8 DK/no opinion 815
9 refusal/NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q6_1 Science info source: TV

Value 64212 Frequency
1 most important 6727
2 2 2177
3 3 1211
4 4 697
5 5 499
6 least important 369
7 none of these 281
8 DK/no opinion 258
9 refusal/NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q6_2 Science info source: Radio

Value 65211 Frequency
1 most important 1510
2 2 3713
3 3 2637
4 4 1409
5 5 1159
6 least important 1222
7 none of these 281
8 DK/no opinion 276
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q6_3 Science info source: Newspapers/magazines

Value 66210 Frequency
1 most important 1464
2 2 2870
3 3 3744
4 4 1647
5 5 995
6 least important 911
7 none of these 281
8 DK/no opinion 292
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q6_4 Science info source: Scientific magazines

Value 67209 Frequency
1 most important 1407
2 2 1189
3 3 1416
4 4 2876
5 5 2033
6 least important 2622
7 none of these 281
8 DK/no opinion 351
9 refusal/NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q6_5 Science info source: Internet

Value 68208 Frequency
1 most important 1368
2 2 1202
3 3 1095
4 4 1159
5 5 2212
6 least important 4466
7 none of these 281
8 DK/no opinion 390
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q6_6 Science info source: School/university

Value 69207 Frequency
1 most important 1445
2 2 1052
3 3 1080
4 4 1503
5 5 2088
6 least important 4341
7 none of these 281
8 DK/no opinion 393
9 refusal/NA 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q7B_1 Recently visited: Zoo/aquarium

Value 70206 Frequency
1 visited 3074
2 not 8940
8 DK/no opinion 27
9 refusal/NA 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q7B_2 Recently visited: Science and technology museum

Value 71205 Frequency
1 visited 1396
2 not 10593
8 DK/no opinion 45
9 refusal/NA 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q7B_3 Recently visited: Public library

Value 72204 Frequency
1 visited 4200
2 not 7819
8 DK/no opinion 27
9 refusal/NA 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q7B_4 Recently visited: Art museum

Value 73203 Frequency
1 visited 2452
2 not 9538
8 DK/no opinion 45
9 refusal/NA 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q7B_5 Recently visited: None of these

Value 74202 Frequency
1 visited 4742
2 not 6871
8 DK/no opinion 27
9 refusal/NA 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q7A_2 Reasons for non-visiting: No time

Value 75201 Frequency
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 4238
2 not mentioned 6014
8 DK/no opinion 237
9 refusal/NA 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 0 to 9

Q7A_3 Reasons for non-visiting: Too far

Value 76200 Frequency
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 3097
2 not mentioned 7036
8 DK/no opinion 343
9 refusal/NA 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 0 to 9

Q7A_4 Reasons for non-visiting: Entrance fees

Value 77199 Frequency
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 1633
2 not mentioned 8214
8 DK/no opinion 632
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 0 to 9

Q7A_5 Reasons for non-visiting: Do not know places

Value 78198 Frequency
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 2958
2 not mentioned 7233
8 DK/no opinion 283
9 refusal/NA 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 0 to 9

Q7A_6 Reasons for non-visiting: Not interested

Value 79197 Frequency
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 3495
2 not mentioned 6735
8 DK/no opinion 247
9 refusal/NA 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 0 to 9

Q7A_7 Reasons for non-visiting: Other

Value 80196 Frequency
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 1121
2 not mentioned 8334
8 DK/no opinion 444
9 refusal/NA 694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 0 to 9

Q8_1 Fairly scientific: Biology

Value 81195 Frequency
1 fairly scientific 9925
2 not 1326
8 DK/no opinion 946
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_2 Fairly scientific: Astronomy

Value 82194 Frequency
1 fairly scientific 9928
2 not 1249
8 DK/no opinion 1022
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_3 Fairly scientific: History

Value 83193 Frequency
1 fairly scientific 6838
2 not 4351
8 DK/no opinion 998
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_4 Fairly scientific: Physics

Value 84192 Frequency
1 fairly scientific 10159
2 not 1260
8 DK/no opinion 775
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_5 Fairly scientific: Astrology

Value 85191 Frequency
1 fairly scientific 7530
2 not 3287
8 DK/no opinion 1366
9 refusal/NA 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_6 Fairly scientific: Economics

Value 86190 Frequency
1 fairly scientific 6834
2 not 4183
8 DK/no opinion 1160
9 refusal/NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_7 Fairly scientific: Medicine

Value 87189 Frequency
1 fairly scientific 10849
2 not 786
8 DK/no opinion 563
9 refusal/NA 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_8 Fairly scientific: Psychology

Value 88188 Frequency
1 fairly scientific 7749
2 not 3135
8 DK/no opinion 1298
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_9 Fairly scientific: Mathematics

Value 89187 Frequency
1 fairly scientific 9200
2 not 2159
8 DK/no opinion 831
9 refusal/NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q8_10 Fairly scientific: Sociology

Value 90186 Frequency
1 fairly scientific 6476
2 not 3989
8 DK/no opinion 1707
9 refusal/NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_1 Knowledge: The centre of the Earth is hot

Value 91185 Frequency
1 true 9689
2 false 718
8 DK/no opinion 1790
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_2 Knowledge: Oxygen comes from plants

Value 92184 Frequency
1 true 10186
2 false 1123
8 DK/no opinion 893
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_3 Knowledge: Radioactive milk safe after boiling

Value 93183 Frequency
1 true 1918
2 false 7254
8 DK/no opinion 3005
9 refusal/NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_4 Knowledge: Electrons are smaller than atoms

Value 94182 Frequency
1 true 5412
2 false 2423
8 DK/no opinion 4336
9 refusal/NA 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_5 Knowledge: Continents are moving

Value 95181 Frequency
1 true 8924
2 false 972
8 DK/no opinion 2280
9 refusal/NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_6 Knowledge: A baby's sex depends on the father's genes

Value 96180 Frequency
1 true 4818
2 false 3925
8 DK/no opinion 3426
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_7 Knowledge: Earliest humans at the same time as dinosaurs

Value 97179 Frequency
1 true 2903
2 false 6014
8 DK/no opinion 3241
9 refusal/NA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_8 Knowledge: Antibiotics kill viruses as well as bacteria

Value 98178 Frequency
1 true 6943
2 false 2808
8 DK/no opinion 2435
9 refusal/NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_9 Knowledge: Lasers work by focusing sound waves

Value 99177 Frequency
1 true 2851
2 false 3790
8 DK/no opinion 5526
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_10 Knowledge: All radioactivity is man-made

Value 100176 Frequency
1 true 3533
2 false 5697
8 DK/no opinion 2943
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_11 Knowledge: Human beings developed from animals

Value 101175 Frequency
1 true 6277
2 false 3366
8 DK/no opinion 2478
9 refusal/NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_12 Knowledge: The Sun goes around the Earth

Value 102174 Frequency
1 true 2757
2 false 8482
8 DK/no opinion 948
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q9_13 Knowledge: 1 month for the Earth to go around the Sun

Value 103173 Frequency
1 true 1654
2 false 7816
8 DK/no opinion 2700
9 refusal/NA 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q10 Scientifically correct approach for testing a drug

Value 104172 Frequency
1 treat 1000 2223
2 treat 500, compare to 500 untreated 3110
3 treat 500, compare to 500 treated with placebo 4054
8 DK/no opinion 2583
9 refusal/NA 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q11 One in four chance of inherited illness

Value 105171 Frequency
1 if only three children, none of them will be ill 474
2 if first child is ill, the next three won't be 824
3 each of the children has the same risk 7354
4 if first three children are not ill, the fourth will be 879
8 DK/no opinion 2574
9 refusal/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_1 Understand: Air pollution

Value 106170 Frequency
1 understands 11395
2 not 635
8 DK/no opinion 199
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_2 Understand: Global warming

Value 107169 Frequency
1 understands 9052
2 not 2524
8 DK/no opinion 654
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_4 Understand: Fuel cells engines

Value 108168 Frequency
1 understands 4016
2 not 6442
8 DK/no opinion 1737
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_5 Understand: Holes in the ozone layer

Value 109167 Frequency
1 understands 9186
2 not 2385
8 DK/no opinion 649
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_6 Understand: Nanotechnologies

Value 110166 Frequency
1 understands 1608
2 not 7840
8 DK/no opinion 2736
9 refusal/NA 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_7 Understand: Drugs developed trough genetic engineering

Value 111165 Frequency
1 understands 4806
2 not 5724
8 DK/no opinion 1675
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_8 Understand: Genetically modified food

Value 112164 Frequency
1 understands 6405
2 not 4492
8 DK/no opinion 1314
9 refusal/NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_9 Understand: Internet

Value 113163 Frequency
1 understands 8310
2 not 3127
8 DK/no opinion 783
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q12_10 Understand: BSE

Value 114162 Frequency
1 understands 9073
2 not 2417
8 DK/no opinion 723
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q13_1 Knowledge: Holes in the ozone layer causing storms

Value 115161 Frequency
1 true 6263
2 false 2607
8 DK/no opinion 3323
9 refusal/NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q13_2 Knowledge: Greenhouse effect can raise the sea level

Value 116160 Frequency
1 true 7112
2 false 1535
8 DK/no opinion 3540
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q13_3 Knowledge: Genetically modified food is dangerous

Value 117159 Frequency
1 true 6805
2 false 1461
8 DK/no opinion 3907
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q13_4 Knowledge: BSE results from hormones in cattle feed

Value 118158 Frequency
1 true 6290
2 false 2140
8 DK/no opinion 3757
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q13_5 Knowledge: Science will improve farming

Value 119157 Frequency
1 true 8769
2 false 1301
8 DK/no opinion 2108
9 refusal/NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q13_6 Knowledge: Mad cow disease poses no danger to humans

Value 120156 Frequency
1 true 1456
2 false 9433
8 DK/no opinion 1305
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q13_7 Knowledge: Sunshine can be both dangerous and beneficial

Value 121155 Frequency
1 true 10631
2 false 673
8 DK/no opinion 888
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_1 Agree: Science and technology make life healthier/easier

Value 122154 Frequency
1 tend to agree 9482
2 tend to disagree 1811
8 DK/no opinion 889
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_2 Agree: Earth's natural resources are inexhaustible

Value 123153 Frequency
1 tend to agree 3074
2 tend to disagree 7044
8 DK/no opinion 2060
9 refusal/NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_3 Agree: Science can sort out any problem

Value 124152 Frequency
1 tend to agree 3461
2 tend to disagree 7404
8 DK/no opinion 1319
9 refusal/NA 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_4 Agree: We base our lives too much on science

Value 125151 Frequency
1 tend to agree 6669
2 tend to disagree 3595
8 DK/no opinion 1869
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_5 Agree: Science cannot really improve environment

Value 126150 Frequency
1 tend to agree 4242
2 tend to disagree 6040
8 DK/no opinion 1885
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_6 Agree: Animal experiments for human health problems

Value 127149 Frequency
1 tend to agree 7587
2 tend to disagree 3061
8 DK/no opinion 1476
9 refusal/NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_7 Agree: Scientists have dangerous power

Value 128148 Frequency
1 tend to agree 6999
2 tend to disagree 3234
8 DK/no opinion 1917
9 refusal/NA 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_8 Agree: Application of science makes work more interesting

Value 129147 Frequency
1 tend to agree 8762
2 tend to disagree 1423
8 DK/no opinion 1984
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_9 Agree: No importance of science in daily life

Value 130146 Frequency
1 tend to agree 4938
2 tend to disagree 6374
8 DK/no opinion 851
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_10 Agree: Science makes our life change too fast

Value 131145 Frequency
1 tend to agree 8111
2 tend to disagree 2707
8 DK/no opinion 1344
9 refusal/NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_11 Agree: More opportunities for future generations

Value 132144 Frequency
1 tend to agree 9536
2 tend to disagree 1114
8 DK/no opinion 1517
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q14_12 Agree: Science helps eliminating poverty around the world

Value 133143 Frequency
1 tend to agree 4026
2 tend to disagree 6199
8 DK/no opinion 1944
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_1 Agree: Fundamental research important for new technologies

Value 134142 Frequency
1 tend to agree 9761
2 tend to disagree 450
8 DK/no opinion 1945
9 refusal/NA 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_2 Agree: Computers create more jobs than eliminate

Value 135141 Frequency
1 tend to agree 3109
2 tend to disagree 6862
8 DK/no opinion 2174
9 refusal/NA 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_3 Agree: Internet will improve quality of life

Value 136140 Frequency
1 tend to agree 6434
2 tend to disagree 2888
8 DK/no opinion 2821
9 refusal/NA 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_4 Agree: Research necessary/ sponsored by government

Value 137139 Frequency
1 tend to agree 9205
2 tend to disagree 1059
8 DK/no opinion 1877
9 refusal/NA 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_5 Agree: Many high-tech products are just gadgets

Value 138138 Frequency
1 tend to agree 4032
2 tend to disagree 4188
8 DK/no opinion 3885
9 refusal/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_6 Agree: Science important for industrial development

Value 139137 Frequency
1 tend to agree 10366
2 tend to disagree 476
8 DK/no opinion 1306
9 refusal/NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_7 Agree: New inventions counteract harmful science

Value 140136 Frequency
1 tend to agree 6508
2 tend to disagree 2816
8 DK/no opinion 2791
9 refusal/NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_8 Agree: Scientific research does not make products cheaper

Value 141135 Frequency
1 tend to agree 5876
2 tend to disagree 3411
8 DK/no opinion 2847
9 refusal/NA 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_9 Agree: Competitive economy by applying advanced technology

Value 142134 Frequency
1 tend to agree 8738
2 tend to disagree 1442
8 DK/no opinion 1962
9 refusal/NA 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_10 Agree: Scientific progress helps to cure illnesses

Value 143133 Frequency
1 tend to agree 9715
2 tend to disagree 1116
8 DK/no opinion 1319
9 refusal/NA 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_11 Agree: Benefits of science greater than its harmful effects

Value 144132 Frequency
1 tend to agree 6986
2 tend to disagree 2142
8 DK/no opinion 2992
9 refusal/NA 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_12 Agree: Internet is essential for new economic activities

Value 145131 Frequency
1 tend to agree 7859
2 tend to disagree 1493
8 DK/no opinion 2782
9 refusal/NA 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q15_13 Agree: Some numbers are especially lucky for some people

Value 146130 Frequency
1 tend to agree 6048
2 tend to disagree 3461
8 DK/no opinion 2584
9 refusal/NA 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q16_1 Agree: Scientists responsible for misuse of inventions

Value 147129 Frequency
1 tend to agree 5627
2 tend to disagree 4957
8 DK/no opinion 1571
9 refusal/NA 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q16_2 Agree: Value of a discovery lies in the way it is used

Value 148128 Frequency
1 tend to agree 10061
2 tend to disagree 895
8 DK/no opinion 1206
9 refusal/NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q16_3 Agree: No responsibility for misuse of discoveries

Value 149127 Frequency
1 tend to agree 7945
2 tend to disagree 2730
8 DK/no opinion 1468
9 refusal/NA 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q16_4 Agree: Obligation to respect ethical standards

Value 150126 Frequency
1 tend to agree 9300
2 tend to disagree 1259
8 DK/no opinion 1591
9 refusal/NA 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q16_5 Agree: Free research

Value 151125 Frequency
1 tend to agree 8597
2 tend to disagree 1909
8 DK/no opinion 1632
9 refusal/NA 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q17_1 Agree: BSE: Scientists responsible

Value 152124 Frequency
1 tend to agree 5840
2 tend to disagree 3594
8 DK/no opinion 2711
9 refusal/NA 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q17_2 Agree: BSE: Politicians responsible

Value 153123 Frequency
1 tend to agree 4274
2 tend to disagree 5090
8 DK/no opinion 2773
9 refusal/NA 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q17_3 Agree: BSE: Farmers responsible

Value 154122 Frequency
1 tend to agree 5998
2 tend to disagree 3834
8 DK/no opinion 2312
9 refusal/NA 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q17_4 Agree: BSE: Food industry responsible

Value 155121 Frequency
1 tend to agree 6810
2 tend to disagree 2761
8 DK/no opinion 2569
9 refusal/NA 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q17_5 Agree: BSE: I do not have enough information to decide

Value 156120 Frequency
1 tend to agree 5128
2 tend to disagree 4657
8 DK/no opinion 1546
9 refusal/NA 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q18_1 Agree: Avoiding BSE: Scientists keep public informed

Value 157119 Frequency
1 tend to agree 11035
2 tend to disagree 399
8 DK/no opinion 754
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q18_2 Agree: Avoiding BSE: Better communication among scientists

Value 158118 Frequency
1 tend to agree 10346
2 tend to disagree 853
8 DK/no opinion 982
9 refusal/NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q18_3 Agree: Avoiding BSE: Industry better regulated

Value 159117 Frequency
1 tend to agree 9934
2 tend to disagree 717
8 DK/no opinion 1525
9 refusal/NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q18_4 Agree: Avoiding BSE: Politicians rely on scientists

Value 160116 Frequency
1 tend to agree 9339
2 tend to disagree 1110
8 DK/no opinion 1715
9 refusal/NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q19_1 Agree: Gen. modified food: Do not want this type of food

Value 161115 Frequency
1 tend to agree 8557
2 tend to disagree 1527
8 DK/no opinion 2062
9 refusal/NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q19_2 Agree: Gen. modified food: Dangers exaggerated by media

Value 162114 Frequency
1 tend to agree 3444
2 tend to disagree 5233
8 DK/no opinion 3469
9 refusal/NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q19_3 Agree: Gen. modified food: Want to know more about it

Value 163113 Frequency
1 tend to agree 10399
2 tend to disagree 665
8 DK/no opinion 1059
9 refusal/NA 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q19_4 Agree: Gen. modified food: Want the right to choose

Value 164112 Frequency
1 tend to agree 11029
2 tend to disagree 280
8 DK/no opinion 839
9 refusal/NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q19_5 Agree: Gen. modified food: Introduced only if proved safe

Value 165111 Frequency
1 tend to agree 10318
2 tend to disagree 680
8 DK/no opinion 1151
9 refusal/NA 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q19_6 Agree: Gen. modified food: No particular danger

Value 166110 Frequency
1 tend to agree 1375
2 tend to disagree 6744
8 DK/no opinion 4016
9 refusal/NA 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q19_7 Agree: Gen. modified food: Negative effects on environment

Value 167109 Frequency
1 tend to agree 6227
2 tend to disagree 1590
8 DK/no opinion 4329
9 refusal/NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q20_1 Agree: Media: Too much coverage

Value 168108 Frequency
1 tend to agree 2489
2 tend to disagree 6906
8 DK/no opinion 2780
9 refusal/NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q20_2 Agree: Media: Often negative presentation

Value 169107 Frequency
1 tend to agree 3422
2 tend to disagree 4948
8 DK/no opinion 3784
9 refusal/NA 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q20_3 Agree: Media: Journalists lacking scientific background

Value 170106 Frequency
1 tend to agree 6071
2 tend to disagree 2242
8 DK/no opinion 3840
9 refusal/NA 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q20_4 Agree: Media: Prefer TV programmes to articles

Value 171105 Frequency
1 tend to agree 8311
2 tend to disagree 2426
8 DK/no opinion 1340
9 refusal/NA 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q20_5 Agree: Media: Rarely read articles related to science

Value 172104 Frequency
1 tend to agree 7801
2 tend to disagree 3428
8 DK/no opinion 877
9 refusal/NA 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q21 Young people less interested in science

Value 173103 Frequency
1 yes, they are less interested 4677
2 no, there is no such change 4221
8 DK/no opinion 3204
9 refusal/NA 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q22_1 Reason for decline: Science has negative image

Value 174102 Frequency
1 main reason 813
2 second reason 733
3 third reason 1098
4 none of them 7403
8 DK/no opinion 2062
9 refusal/NA 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q22_2 Reason for decline: Science classes not appealing

Value 175101 Frequency
1 main reason 2287
2 second reason 2245
3 third reason 1827
4 none of them 3710
8 DK/no opinion 2041
9 refusal/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q22_3 Reason for decline: Scientific subjects too difficult

Value 176100 Frequency
1 main reason 1953
2 second reason 2511
3 third reason 1624
4 none of them 3982
8 DK/no opinion 2040
9 refusal/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q22_4 Reason for decline: Salaries/career prospects not appealing

Value 17799 Frequency
1 main reason 2898
2 second reason 1997
3 third reason 1734
4 none of them 3440
8 DK/no opinion 2041
9 refusal/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q22_5 Reason for decline: Young people less interested

Value 17898 Frequency
1 main reason 1349
2 second reason 1616
3 third reason 2296
4 none of them 4806
8 DK/no opinion 2043
9 refusal/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q22_6 Reason for decline: Other

Value 17997 Frequency
1 main reason 138
2 second reason 97
3 third reason 255
4 none of them 9576
8 DK/no opinion 2041
9 refusal/NA 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q23_1 Agree: Less interest: Threat to socio-economic development

Value 18096 Frequency
1 tend to agree 5551
2 tend to disagree 3307
8 DK/no opinion 3224
9 refusal/NA 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q23_2 Agree: Less interest: Businesses always find competent people

Value 18195 Frequency
1 tend to agree 7808
2 tend to disagree 2214
8 DK/no opinion 2077
9 refusal/NA 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q23_3 Agree: Less interest: Authorities should resolve it

Value 18294 Frequency
1 tend to agree 8235
2 tend to disagree 1637
8 DK/no opinion 2209
9 refusal/NA 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q23_4 Agree: Less interest: Individual choice

Value 18393 Frequency
1 tend to agree 4558
2 tend to disagree 4674
8 DK/no opinion 2829
9 refusal/NA 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q23_5 Agree: Less interest: Women should be encouraged

Value 18492 Frequency
1 tend to agree 7457
2 tend to disagree 2029
8 DK/no opinion 2584
9 refusal/NA 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q23_6 Agree: Less interest: [COUNTRY] open to foreign scientists

Value 18591 Frequency
1 tend to agree 7395
2 tend to disagree 2259
8 DK/no opinion 2413
9 refusal/NA 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q24_1 EU activity: Agriculture

Value 18690 Frequency
1 active 7188
2 not 2729
8 DK/no opinion 2242
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q24_2 EU activity: Environment

Value 18789 Frequency
1 active 7407
2 not 2480
8 DK/no opinion 2273
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q24_3 EU activity: International trade

Value 18888 Frequency
1 active 7875
2 not 1796
8 DK/no opinion 2491
9 refusal/NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q24_4 EU activity: Foreign affairs

Value 18987 Frequency
1 active 7860
2 not 1854
8 DK/no opinion 2450
9 refusal/NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q24_5 EU activity: Science/research/technology

Value 19086 Frequency
1 active 6006
2 not 2772
8 DK/no opinion 3370
9 refusal/NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12247 0

Valid range from 1 to 9

Q24_6 EU activity: Defence