Evrobarometer držav kandidatk, 2002.3; oktober - november 2002: Nove evropske države, znanost in tehnologija ter kmetijstvo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB023
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; november 2002)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

znanost in tehnologija, informacije, interes, znanje, vrednote, moralnost znanosti, epidemija "bolezni norih krav" (BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy), genetsko spremenjena hrana, zaupanje v znanstvenike in njihov ugled, poklicni status znanstvenikov, evropsko znanstveno raziskovanje, kmetijstvo, Evropska kmetijska politika, reforma skupne kmetijske politike (CAP), zavedanje in pričakovanja od Skupne kmetijske politike, vpliv pridružitve EU na poljedelske kmetije

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNA\u0160ANJE IN STALI\u0160ČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
ZNANOST
VETERINARSTVO
RAZISKOVANJE
KMETIJSKA ZAKONODAJA
KMETIJSKA POLITIKA
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalce držav kandidatk sprašujejo o informacijah, zanimanju, znanju ter vrednotah povezanih z znanostjo in tehnologijo, moralnosti znanosti, naučenem iz epidemije "norih krav" (BSE), genetsko spremenjeni hrani, prestižu in zaupanju v znanstvenike, poklicnem statusu znanstvenikov in evropskem znanstvenem raziskovanju. Tokrat pa prebivalce držav kandidatk sprašujejo tudi o kmetijski situaciji v državi, evropski kmetijski zakonodaji, poznavanju in pričakovanjih glede skupne evropske kmetijske politike (CAP) ter učinkih širitve EU na kmetije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. oktober 2002 - 16. november 2002
Čas izdelave: 2002-11
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB023 - Candidate Countries Eurobarometer, 2002.3; October-November 2002: New Europeans, Science and Technology, and the Agriculture [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 275
  • število enot: 12247

Verzija: oktober 2005

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
4235 12247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 4235 do 4235

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
3 3rd edition as of July 7, 2005 12247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 31 Frekvenca
1 oct. - nov. 2002 12247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1275 Frekvenca
4235 12247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 4235 do 4235

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2274 Frekvenca
3 3rd edition as of July 7, 2005 12247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

YEAR TECHVAR: Eurobarometer year

Vrednost 3273 Frekvenca
1 oct. - nov. 2002 12247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

CCEB TECHVAR: Eurobarometer number

Vrednost 4272 Frekvenca
1 CC-EB 2002.3 12247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID TECHVAR: Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0 1 2005 540.334 362.425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2005

UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0 10000011 130001000 71787916.834 37445284.231

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000

COUNTRY TECHVAR: Country

Vrednost 7269 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1066
4 Estonia 1006
5 Hungary 1015
6 Latvia 1005
7 Lithuania 1020
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1035
11 Slovakia 1099
12 Slovenia 1001
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 TECHVAR: Weight country

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0 0.334 2.64 1 0.562

Vrednosti spremenljivk od 0.333734439959886 do 2.640482845

WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0 0.019 10.99 1 1.592

Vrednosti spremenljivk od 0.0189520165474975 do 10.9900751191552

QA1_A EU agricultural policy: Stable income for farmers

Vrednost 10266 Frekvenca
1 yes 10439
2 no 666
8 DK/no opinion 1059
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_B EU agricultural policy: More competitiveness

Vrednost 11265 Frekvenca
1 yes 10119
2 no 803
8 DK/no opinion 1243
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_C EU agricultural policy: consumer expectation

Vrednost 12264 Frekvenca
1 yes 10475
2 no 598
8 DK/no opinion 1090
9 NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_D EU agricultural policy: Farmers' interests

Vrednost 13263 Frekvenca
1 yes 9958
2 no 798
8 DK/no opinion 1405
9 NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_E EU agricultural policy: Life in countryside

Vrednost 14262 Frekvenca
1 yes 10938
2 no 473
8 DK/no opinion 757
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_F EU agricultural policy: Development disparities

Vrednost 15261 Frekvenca
1 yes 9814
2 no 836
8 DK/no opinion 1514
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_G EU agricultural policy: Diversification of products

Vrednost 16260 Frekvenca
1 yes 9671
2 no 695
8 DK/no opinion 1766
9 NA 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_H EU agricultural policy: Organic production

Vrednost 17259 Frekvenca
1 yes 9072
2 no 904
8 DK/no opinion 2152
9 NA 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_I EU agricultural policy: Respect of environment

Vrednost 18258 Frekvenca
1 yes 10698
2 no 458
8 DK/no opinion 1001
9 NA 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_J EU agricultural policy: Specifity of European products

Vrednost 19257 Frekvenca
1 yes 9683
2 no 879
8 DK/no opinion 1588
9 NA 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_K EU agricultural policy: Medium/small sized farms

Vrednost 20256 Frekvenca
1 yes 10388
2 no 658
8 DK/no opinion 1109
9 NA 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA1_L EU agricultural policy: Healthy and safe products

Vrednost 21255 Frekvenca
1 yes 11161
2 no 284
8 DK/no opinion 727
9 NA 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA2 Less subsidy on agricultural products / more direct support

Vrednost 22254 Frekvenca
1 a very good thing 1770
2 a good thing 5982
3 a bad thing 1268
4 a very bad thing 287
8 DK/no opinion 2814
9 refusal/NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA3 Heard of Common Agricultural Policy

Vrednost 23253 Frekvenca
1 yes: 'Common Agricultural Policy' 2195
2 yes: about its actions (but no particular reference) 3148
3 no: nothing at all 5426
8 DK/no opinion 1401
9 refusal/NA 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA4_A Agricultural Policy: Farmers

Vrednost 24252 Frekvenca
1 very unfavourable 449
2 unfavourable 2432
3 favourable 5576
4 very favourable 1382
8 DK/no opinion 2336
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA4_B Agricultural policy: Consumers

Vrednost 25251 Frekvenca
1 very unfavourable 265
2 unfavourable 1771
3 favourable 6212
4 very favourable 1467
8 DK/no opinion 2455
9 NA 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA4_C Agricultural policy: Environment in countryside

Vrednost 26250 Frekvenca
1 very unfavourable 293
2 unfavourable 1703
3 favourable 5974
4 very favourable 1434
8 DK/no opinion 2760
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA4_D Agricultural policy: Food-processing industry

Vrednost 27249 Frekvenca
1 very unfavourable 232
2 unfavourable 1512
3 favourable 6147
4 very favourable 1421
8 DK/no opinion 2853
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

QA5 Consequences on agricultural farms by joining the EU

Vrednost 28248 Frekvenca
1 very positive 1257
2 rather positive 4894
3 rather negative 2483
4 very negative 859
5 (one as much as the other) 1285
8 DK/no opinion 1418
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q1_1 Feel informed: Sports

Vrednost 29247 Frekvenca
1 well informed 6367
2 not 5398
8 DK/no opinion 448
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q1_2 Feel informed: Politics

Vrednost 30246 Frekvenca
1 well informed 6183
2 not 5525
8 DK/no opinion 506
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q1_3 Feel informed: Economics and finance

Vrednost 31245 Frekvenca
1 well informed 4422
2 not 7072
8 DK/no opinion 714
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q1_4 Feel informed: Science and technology

Vrednost 32244 Frekvenca
1 well informed 3810
2 not 7556
8 DK/no opinion 830
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q1_5 Feel informed: Culture

Vrednost 33243 Frekvenca
1 well informed 6560
2 not 5007
8 DK/no opinion 632
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2_1 Interested: Sports

Vrednost 34242 Frekvenca
1 interested 6744
2 not interested 5333
8 DK/no opinion 138
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2_2 Interested: Politics

Vrednost 35241 Frekvenca
1 interested 6353
2 not interested 5631
8 DK/no opinion 230
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2_3 Interested: Economics and finance

Vrednost 36240 Frekvenca
1 interested 5866
2 not interested 6049
8 DK/no opinion 304
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2_4 Interested: Science and technology

Vrednost 37239 Frekvenca
1 interested 5395
2 not interested 6419
8 DK/no opinion 400
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2_5 Interested: Culture

Vrednost 38238 Frekvenca
1 interested 7796
2 not interested 4082
8 DK/no opinion 329
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_1 Prestige: Judges

Vrednost 39237 Frekvenca
1 highest regard 3553
2 not mentioned 8199
7 for none 303
8 DK/no opinion 156
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_2 Prestige: Medical doctors

Vrednost 40236 Frekvenca
1 highest regard 9193
2 not mentioned 2571
7 for none 282
8 DK/no opinion 153
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_3 Prestige: The legal profession

Vrednost 41235 Frekvenca
1 highest regard 3613
2 not mentioned 8143
7 for none 220
8 DK/no opinion 154
9 refusal/NA 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_4 Prestige: Politicians

Vrednost 42234 Frekvenca
1 highest regard 1685
2 not mentioned 10063
7 for none 303
8 DK/no opinion 159
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_5 Prestige: Scientists

Vrednost 43233 Frekvenca
1 highest regard 6658
2 not mentioned 5094
7 for none 303
8 DK/no opinion 160
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_6 Prestige: Businessmen/-women

Vrednost 44232 Frekvenca
1 highest regard 3167
2 not mentioned 8578
7 for none 304
8 DK/no opinion 159
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_7 Prestige: Journalists

Vrednost 45231 Frekvenca
1 highest regard 3596
2 not mentioned 8159
7 for none 303
8 DK/no opinion 155
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_8 Prestige: Artists

Vrednost 46230 Frekvenca
1 highest regard 4340
2 not mentioned 7418
7 for none 303
8 DK/no opinion 155
9 refusal/NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_9 Prestige: Engineers

Vrednost 47229 Frekvenca
1 highest regard 4418
2 not mentioned 7331
7 for none 303
8 DK/no opinion 157
9 refusal/NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3_10 Prestige: Sportsmen/-women

Vrednost 48228 Frekvenca
1 highest regard 4855
2 not mentioned 6895
7 for none 304
8 DK/no opinion 160
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_1 Trust during major disaster: Scientists

Vrednost 49227 Frekvenca
1 trust most 4177
2 in second place 1880
3 in third place 1292
4 none of them 3609
5 depends on the type of disaster 798
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 452
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_2 Trust during major disaster: Journalists

Vrednost 50226 Frekvenca
1 trust most 1028
2 in second place 1642
3 in third place 1760
4 none of them 6533
5 depends on the type of disaster 793
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 451
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_3 Trust during major disaster: Consumer organisations

Vrednost 51225 Frekvenca
1 trust most 194
2 in second place 485
3 in third place 558
4 none of them 9729
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_4 Trust during major disaster: Environmental associations

Vrednost 52224 Frekvenca
1 trust most 1694
2 in second place 2422
3 in third place 1793
4 none of them 5052
5 depends on the type of disaster 796
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_5 Trust during major disaster: Government

Vrednost 53223 Frekvenca
1 trust most 927
2 in second place 1285
3 in third place 1549
4 none of them 7205
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_6 Trust during major disaster: Medical doctors

Vrednost 54222 Frekvenca
1 trust most 2143
2 in second place 2109
3 in third place 1951
4 none of them 4762
5 depends on the type of disaster 793
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_7 Trust during major disaster: Companies

Vrednost 55221 Frekvenca
1 trust most 85
2 in second place 179
3 in third place 384
4 none of them 10318
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4_8 Trust during major disaster: Other

Vrednost 56220 Frekvenca
1 trust most 166
2 in second place 151
3 in third place 406
4 none of them 10241
5 depends on the type of disaster 792
7 none of the listed 0
8 DK/no opinion 449
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5_1 Interested: Medicine

Vrednost 57219 Frekvenca
1 yes 7520
2 no 4229
8 DK/no opinion 448
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5_2 Interested: Internet

Vrednost 58218 Frekvenca
1 yes 4008
2 no 7507
8 DK/no opinion 676
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5_3 Interested: Environment

Vrednost 59217 Frekvenca
1 yes 7004
2 no 4629
8 DK/no opinion 558
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5_4 Interested: Astronomy

Vrednost 60216 Frekvenca
1 yes 2995
2 no 8484
8 DK/no opinion 700
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5_5 Interested: Genetics

Vrednost 61215 Frekvenca
1 yes 2913
2 no 8302
8 DK/no opinion 960
9 refusal/NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5_6 Interested: Nanotechnology

Vrednost 62214 Frekvenca
1 yes 771
2 no 9014
8 DK/no opinion 2368
9 refusal/NA 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5_7 Interested: Economics and social sciences

Vrednost 63213 Frekvenca
1 yes 4651
2 no 6711
8 DK/no opinion 815
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6_1 Science info source: TV

Vrednost 64212 Frekvenca
1 most important 6727
2 2 2177
3 3 1211
4 4 697
5 5 499
6 least important 369
7 none of these 281
8 DK/no opinion 258
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6_2 Science info source: Radio

Vrednost 65211 Frekvenca
1 most important 1510
2 2 3713
3 3 2637
4 4 1409
5 5 1159
6 least important 1222
7 none of these 281
8 DK/no opinion 276
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6_3 Science info source: Newspapers/magazines

Vrednost 66210 Frekvenca
1 most important 1464
2 2 2870
3 3 3744
4 4 1647
5 5 995
6 least important 911
7 none of these 281
8 DK/no opinion 292
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6_4 Science info source: Scientific magazines

Vrednost 67209 Frekvenca
1 most important 1407
2 2 1189
3 3 1416
4 4 2876
5 5 2033
6 least important 2622
7 none of these 281
8 DK/no opinion 351
9 refusal/NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6_5 Science info source: Internet

Vrednost 68208 Frekvenca
1 most important 1368
2 2 1202
3 3 1095
4 4 1159
5 5 2212
6 least important 4466
7 none of these 281
8 DK/no opinion 390
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6_6 Science info source: School/university

Vrednost 69207 Frekvenca
1 most important 1445
2 2 1052
3 3 1080
4 4 1503
5 5 2088
6 least important 4341
7 none of these 281
8 DK/no opinion 393
9 refusal/NA 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7B_1 Recently visited: Zoo/aquarium

Vrednost 70206 Frekvenca
1 visited 3074
2 not 8940
8 DK/no opinion 27
9 refusal/NA 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7B_2 Recently visited: Science and technology museum

Vrednost 71205 Frekvenca
1 visited 1396
2 not 10593
8 DK/no opinion 45
9 refusal/NA 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7B_3 Recently visited: Public library

Vrednost 72204 Frekvenca
1 visited 4200
2 not 7819
8 DK/no opinion 27
9 refusal/NA 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7B_4 Recently visited: Art museum

Vrednost 73203 Frekvenca
1 visited 2452
2 not 9538
8 DK/no opinion 45
9 refusal/NA 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7B_5 Recently visited: None of these

Vrednost 74202 Frekvenca
1 visited 4742
2 not 6871
8 DK/no opinion 27
9 refusal/NA 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7A_2 Reasons for non-visiting: No time

Vrednost 75201 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 4238
2 not mentioned 6014
8 DK/no opinion 237
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7A_3 Reasons for non-visiting: Too far

Vrednost 76200 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 3097
2 not mentioned 7036
8 DK/no opinion 343
9 refusal/NA 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7A_4 Reasons for non-visiting: Entrance fees

Vrednost 77199 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 1633
2 not mentioned 8214
8 DK/no opinion 632
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7A_5 Reasons for non-visiting: Do not know places

Vrednost 78198 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 2958
2 not mentioned 7233
8 DK/no opinion 283
9 refusal/NA 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7A_6 Reasons for non-visiting: Not interested

Vrednost 79197 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 3495
2 not mentioned 6735
8 DK/no opinion 247
9 refusal/NA 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7A_7 Reasons for non-visiting: Other

Vrednost 80196 Frekvenca
0 INAP - not 2 in Q7B.2 1654
1 mentioned 1121
2 not mentioned 8334
8 DK/no opinion 444
9 refusal/NA 694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q8_1 Fairly scientific: Biology

Vrednost 81195 Frekvenca
1 fairly scientific 9925
2 not 1326
8 DK/no opinion 946
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_2 Fairly scientific: Astronomy

Vrednost 82194 Frekvenca
1 fairly scientific 9928
2 not 1249
8 DK/no opinion 1022
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_3 Fairly scientific: History

Vrednost 83193 Frekvenca
1 fairly scientific 6838
2 not 4351
8 DK/no opinion 998
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_4 Fairly scientific: Physics

Vrednost 84192 Frekvenca
1 fairly scientific 10159
2 not 1260
8 DK/no opinion 775
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_5 Fairly scientific: Astrology

Vrednost 85191 Frekvenca
1 fairly scientific 7530
2 not 3287
8 DK/no opinion 1366
9 refusal/NA 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_6 Fairly scientific: Economics

Vrednost 86190 Frekvenca
1 fairly scientific 6834
2 not 4183
8 DK/no opinion 1160
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_7 Fairly scientific: Medicine

Vrednost 87189 Frekvenca
1 fairly scientific 10849
2 not 786
8 DK/no opinion 563
9 refusal/NA 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_8 Fairly scientific: Psychology

Vrednost 88188 Frekvenca
1 fairly scientific 7749
2 not 3135
8 DK/no opinion 1298
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_9 Fairly scientific: Mathematics

Vrednost 89187 Frekvenca
1 fairly scientific 9200
2 not 2159
8 DK/no opinion 831
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8_10 Fairly scientific: Sociology

Vrednost 90186 Frekvenca
1 fairly scientific 6476
2 not 3989
8 DK/no opinion 1707
9 refusal/NA 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_1 Knowledge: The centre of the Earth is hot

Vrednost 91185 Frekvenca
1 true 9689
2 false 718
8 DK/no opinion 1790
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_2 Knowledge: Oxygen comes from plants

Vrednost 92184 Frekvenca
1 true 10186
2 false 1123
8 DK/no opinion 893
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_3 Knowledge: Radioactive milk safe after boiling

Vrednost 93183 Frekvenca
1 true 1918
2 false 7254
8 DK/no opinion 3005
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_4 Knowledge: Electrons are smaller than atoms

Vrednost 94182 Frekvenca
1 true 5412
2 false 2423
8 DK/no opinion 4336
9 refusal/NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_5 Knowledge: Continents are moving

Vrednost 95181 Frekvenca
1 true 8924
2 false 972
8 DK/no opinion 2280
9 refusal/NA 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_6 Knowledge: A baby's sex depends on the father's genes

Vrednost 96180 Frekvenca
1 true 4818
2 false 3925
8 DK/no opinion 3426
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_7 Knowledge: Earliest humans at the same time as dinosaurs

Vrednost 97179 Frekvenca
1 true 2903
2 false 6014
8 DK/no opinion 3241
9 refusal/NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_8 Knowledge: Antibiotics kill viruses as well as bacteria

Vrednost 98178 Frekvenca
1 true 6943
2 false 2808
8 DK/no opinion 2435
9 refusal/NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_9 Knowledge: Lasers work by focusing sound waves

Vrednost 99177 Frekvenca
1 true 2851
2 false 3790
8 DK/no opinion 5526
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_10 Knowledge: All radioactivity is man-made

Vrednost 100176 Frekvenca
1 true 3533
2 false 5697
8 DK/no opinion 2943
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_11 Knowledge: Human beings developed from animals

Vrednost 101175 Frekvenca
1 true 6277
2 false 3366
8 DK/no opinion 2478
9 refusal/NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_12 Knowledge: The Sun goes around the Earth

Vrednost 102174 Frekvenca
1 true 2757
2 false 8482
8 DK/no opinion 948
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9_13 Knowledge: 1 month for the Earth to go around the Sun

Vrednost 103173 Frekvenca
1 true 1654
2 false 7816
8 DK/no opinion 2700
9 refusal/NA 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10 Scientifically correct approach for testing a drug

Vrednost 104172 Frekvenca
1 treat 1000 2223
2 treat 500, compare to 500 untreated 3110
3 treat 500, compare to 500 treated with placebo 4054
8 DK/no opinion 2583
9 refusal/NA 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11 One in four chance of inherited illness

Vrednost 105171 Frekvenca
1 if only three children, none of them will be ill 474
2 if first child is ill, the next three won't be 824
3 each of the children has the same risk 7354
4 if first three children are not ill, the fourth will be 879
8 DK/no opinion 2574
9 refusal/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_1 Understand: Air pollution

Vrednost 106170 Frekvenca
1 understands 11395
2 not 635
8 DK/no opinion 199
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_2 Understand: Global warming

Vrednost 107169 Frekvenca
1 understands 9052
2 not 2524
8 DK/no opinion 654
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_4 Understand: Fuel cells engines

Vrednost 108168 Frekvenca
1 understands 4016
2 not 6442
8 DK/no opinion 1737
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_5 Understand: Holes in the ozone layer

Vrednost 109167 Frekvenca
1 understands 9186
2 not 2385
8 DK/no opinion 649
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_6 Understand: Nanotechnologies

Vrednost 110166 Frekvenca
1 understands 1608
2 not 7840
8 DK/no opinion 2736
9 refusal/NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_7 Understand: Drugs developed trough genetic engineering

Vrednost 111165 Frekvenca
1 understands 4806
2 not 5724
8 DK/no opinion 1675
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_8 Understand: Genetically modified food

Vrednost 112164 Frekvenca
1 understands 6405
2 not 4492
8 DK/no opinion 1314
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_9 Understand: Internet

Vrednost 113163 Frekvenca
1 understands 8310
2 not 3127
8 DK/no opinion 783
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12_10 Understand: BSE

Vrednost 114162 Frekvenca
1 understands 9073
2 not 2417
8 DK/no opinion 723
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13_1 Knowledge: Holes in the ozone layer causing storms

Vrednost 115161 Frekvenca
1 true 6263
2 false 2607
8 DK/no opinion 3323
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13_2 Knowledge: Greenhouse effect can raise the sea level

Vrednost 116160 Frekvenca
1 true 7112
2 false 1535
8 DK/no opinion 3540
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13_3 Knowledge: Genetically modified food is dangerous

Vrednost 117159 Frekvenca
1 true 6805
2 false 1461
8 DK/no opinion 3907
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13_4 Knowledge: BSE results from hormones in cattle feed

Vrednost 118158 Frekvenca
1 true 6290
2 false 2140
8 DK/no opinion 3757
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13_5 Knowledge: Science will improve farming

Vrednost 119157 Frekvenca
1 true 8769
2 false 1301
8 DK/no opinion 2108
9 refusal/NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13_6 Knowledge: Mad cow disease poses no danger to humans

Vrednost 120156 Frekvenca
1 true 1456
2 false 9433
8 DK/no opinion 1305
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13_7 Knowledge: Sunshine can be both dangerous and beneficial

Vrednost 121155 Frekvenca
1 true 10631
2 false 673
8 DK/no opinion 888
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_1 Agree: Science and technology make life healthier/easier

Vrednost 122154 Frekvenca
1 tend to agree 9482
2 tend to disagree 1811
8 DK/no opinion 889
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_2 Agree: Earth's natural resources are inexhaustible

Vrednost 123153 Frekvenca
1 tend to agree 3074
2 tend to disagree 7044
8 DK/no opinion 2060
9 refusal/NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_3 Agree: Science can sort out any problem

Vrednost 124152 Frekvenca
1 tend to agree 3461
2 tend to disagree 7404
8 DK/no opinion 1319
9 refusal/NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_4 Agree: We base our lives too much on science

Vrednost 125151 Frekvenca
1 tend to agree 6669
2 tend to disagree 3595
8 DK/no opinion 1869
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_5 Agree: Science cannot really improve environment

Vrednost 126150 Frekvenca
1 tend to agree 4242
2 tend to disagree 6040
8 DK/no opinion 1885
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_6 Agree: Animal experiments for human health problems

Vrednost 127149 Frekvenca
1 tend to agree 7587
2 tend to disagree 3061
8 DK/no opinion 1476
9 refusal/NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_7 Agree: Scientists have dangerous power

Vrednost 128148 Frekvenca
1 tend to agree 6999
2 tend to disagree 3234
8 DK/no opinion 1917
9 refusal/NA 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_8 Agree: Application of science makes work more interesting

Vrednost 129147 Frekvenca
1 tend to agree 8762
2 tend to disagree 1423
8 DK/no opinion 1984
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_9 Agree: No importance of science in daily life

Vrednost 130146 Frekvenca
1 tend to agree 4938
2 tend to disagree 6374
8 DK/no opinion 851
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_10 Agree: Science makes our life change too fast

Vrednost 131145 Frekvenca
1 tend to agree 8111
2 tend to disagree 2707
8 DK/no opinion 1344
9 refusal/NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_11 Agree: More opportunities for future generations

Vrednost 132144 Frekvenca
1 tend to agree 9536
2 tend to disagree 1114
8 DK/no opinion 1517
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14_12 Agree: Science helps eliminating poverty around the world

Vrednost 133143 Frekvenca
1 tend to agree 4026
2 tend to disagree 6199
8 DK/no opinion 1944
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_1 Agree: Fundamental research important for new technologies

Vrednost 134142 Frekvenca
1 tend to agree 9761
2 tend to disagree 450
8 DK/no opinion 1945
9 refusal/NA 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_2 Agree: Computers create more jobs than eliminate

Vrednost 135141 Frekvenca
1 tend to agree 3109
2 tend to disagree 6862
8 DK/no opinion 2174
9 refusal/NA 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_3 Agree: Internet will improve quality of life

Vrednost 136140 Frekvenca
1 tend to agree 6434
2 tend to disagree 2888
8 DK/no opinion 2821
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_4 Agree: Research necessary/ sponsored by government

Vrednost 137139 Frekvenca
1 tend to agree 9205
2 tend to disagree 1059
8 DK/no opinion 1877
9 refusal/NA 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_5 Agree: Many high-tech products are just gadgets

Vrednost 138138 Frekvenca
1 tend to agree 4032
2 tend to disagree 4188
8 DK/no opinion 3885
9 refusal/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_6 Agree: Science important for industrial development

Vrednost 139137 Frekvenca
1 tend to agree 10366
2 tend to disagree 476
8 DK/no opinion 1306
9 refusal/NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_7 Agree: New inventions counteract harmful science

Vrednost 140136 Frekvenca
1 tend to agree 6508
2 tend to disagree 2816
8 DK/no opinion 2791
9 refusal/NA 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_8 Agree: Scientific research does not make products cheaper

Vrednost 141135 Frekvenca
1 tend to agree 5876
2 tend to disagree 3411
8 DK/no opinion 2847
9 refusal/NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_9 Agree: Competitive economy by applying advanced technology

Vrednost 142134 Frekvenca
1 tend to agree 8738
2 tend to disagree 1442
8 DK/no opinion 1962
9 refusal/NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_10 Agree: Scientific progress helps to cure illnesses

Vrednost 143133 Frekvenca
1 tend to agree 9715
2 tend to disagree 1116
8 DK/no opinion 1319
9 refusal/NA 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_11 Agree: Benefits of science greater than its harmful effects

Vrednost 144132 Frekvenca
1 tend to agree 6986
2 tend to disagree 2142
8 DK/no opinion 2992
9 refusal/NA 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_12 Agree: Internet is essential for new economic activities

Vrednost 145131 Frekvenca
1 tend to agree 7859
2 tend to disagree 1493
8 DK/no opinion 2782
9 refusal/NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15_13 Agree: Some numbers are especially lucky for some people

Vrednost 146130 Frekvenca
1 tend to agree 6048
2 tend to disagree 3461
8 DK/no opinion 2584
9 refusal/NA 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16_1 Agree: Scientists responsible for misuse of inventions

Vrednost 147129 Frekvenca
1 tend to agree 5627
2 tend to disagree 4957
8 DK/no opinion 1571
9 refusal/NA 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16_2 Agree: Value of a discovery lies in the way it is used

Vrednost 148128 Frekvenca
1 tend to agree 10061
2 tend to disagree 895
8 DK/no opinion 1206
9 refusal/NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16_3 Agree: No responsibility for misuse of discoveries

Vrednost 149127 Frekvenca
1 tend to agree 7945
2 tend to disagree 2730
8 DK/no opinion 1468
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16_4 Agree: Obligation to respect ethical standards

Vrednost 150126 Frekvenca
1 tend to agree 9300
2 tend to disagree 1259
8 DK/no opinion 1591
9 refusal/NA 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16_5 Agree: Free research

Vrednost 151125 Frekvenca
1 tend to agree 8597
2 tend to disagree 1909
8 DK/no opinion 1632
9 refusal/NA 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17_1 Agree: BSE: Scientists responsible

Vrednost 152124 Frekvenca
1 tend to agree 5840
2 tend to disagree 3594
8 DK/no opinion 2711
9 refusal/NA 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17_2 Agree: BSE: Politicians responsible

Vrednost 153123 Frekvenca
1 tend to agree 4274
2 tend to disagree 5090
8 DK/no opinion 2773
9 refusal/NA 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17_3 Agree: BSE: Farmers responsible

Vrednost 154122 Frekvenca
1 tend to agree 5998
2 tend to disagree 3834
8 DK/no opinion 2312
9 refusal/NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17_4 Agree: BSE: Food industry responsible

Vrednost 155121 Frekvenca
1 tend to agree 6810
2 tend to disagree 2761
8 DK/no opinion 2569
9 refusal/NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17_5 Agree: BSE: I do not have enough information to decide

Vrednost 156120 Frekvenca
1 tend to agree 5128
2 tend to disagree 4657
8 DK/no opinion 1546
9 refusal/NA 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18_1 Agree: Avoiding BSE: Scientists keep public informed

Vrednost 157119 Frekvenca
1 tend to agree 11035
2 tend to disagree 399
8 DK/no opinion 754
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18_2 Agree: Avoiding BSE: Better communication among scientists

Vrednost 158118 Frekvenca
1 tend to agree 10346
2 tend to disagree 853
8 DK/no opinion 982
9 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18_3 Agree: Avoiding BSE: Industry better regulated

Vrednost 159117 Frekvenca
1 tend to agree 9934
2 tend to disagree 717
8 DK/no opinion 1525
9 refusal/NA 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18_4 Agree: Avoiding BSE: Politicians rely on scientists

Vrednost 160116 Frekvenca
1 tend to agree 9339
2 tend to disagree 1110
8 DK/no opinion 1715
9 refusal/NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19_1 Agree: Gen. modified food: Do not want this type of food

Vrednost 161115 Frekvenca
1 tend to agree 8557
2 tend to disagree 1527
8 DK/no opinion 2062
9 refusal/NA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19_2 Agree: Gen. modified food: Dangers exaggerated by media

Vrednost 162114 Frekvenca
1 tend to agree 3444
2 tend to disagree 5233
8 DK/no opinion 3469
9 refusal/NA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19_3 Agree: Gen. modified food: Want to know more about it

Vrednost 163113 Frekvenca
1 tend to agree 10399
2 tend to disagree 665
8 DK/no opinion 1059
9 refusal/NA 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19_4 Agree: Gen. modified food: Want the right to choose

Vrednost 164112 Frekvenca
1 tend to agree 11029
2 tend to disagree 280
8 DK/no opinion 839
9 refusal/NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19_5 Agree: Gen. modified food: Introduced only if proved safe

Vrednost 165111 Frekvenca
1 tend to agree 10318
2 tend to disagree 680
8 DK/no opinion 1151
9 refusal/NA 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19_6 Agree: Gen. modified food: No particular danger

Vrednost 166110 Frekvenca
1 tend to agree 1375
2 tend to disagree 6744
8 DK/no opinion 4016
9 refusal/NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19_7 Agree: Gen. modified food: Negative effects on environment

Vrednost 167109 Frekvenca
1 tend to agree 6227
2 tend to disagree 1590
8 DK/no opinion 4329
9 refusal/NA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q20_1 Agree: Media: Too much coverage

Vrednost 168108 Frekvenca
1 tend to agree 2489
2 tend to disagree 6906
8 DK/no opinion 2780
9 refusal/NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q20_2 Agree: Media: Often negative presentation

Vrednost 169107 Frekvenca
1 tend to agree 3422
2 tend to disagree 4948
8 DK/no opinion 3784
9 refusal/NA 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q20_3 Agree: Media: Journalists lacking scientific background

Vrednost 170106 Frekvenca
1 tend to agree 6071
2 tend to disagree 2242
8 DK/no opinion 3840
9 refusal/NA 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q20_4 Agree: Media: Prefer TV programmes to articles

Vrednost 171105 Frekvenca
1 tend to agree 8311
2 tend to disagree 2426
8 DK/no opinion 1340
9 refusal/NA 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q20_5 Agree: Media: Rarely read articles related to science

Vrednost 172104 Frekvenca
1 tend to agree 7801
2 tend to disagree 3428
8 DK/no opinion 877
9 refusal/NA 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21 Young people less interested in science

Vrednost 173103 Frekvenca
1 yes, they are less interested 4677
2 no, there is no such change 4221
8 DK/no opinion 3204
9 refusal/NA 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22_1 Reason for decline: Science has negative image

Vrednost 174102 Frekvenca
1 main reason 813
2 second reason 733
3 third reason 1098
4 none of them 7403
8 DK/no opinion 2062
9 refusal/NA 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22_2 Reason for decline: Science classes not appealing

Vrednost 175101 Frekvenca
1 main reason 2287
2 second reason 2245
3 third reason 1827
4 none of them 3710
8 DK/no opinion 2041
9 refusal/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22_3 Reason for decline: Scientific subjects too difficult

Vrednost 176100 Frekvenca
1 main reason 1953
2 second reason 2511
3 third reason 1624
4 none of them 3982
8 DK/no opinion 2040
9 refusal/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22_4 Reason for decline: Salaries/career prospects not appealing

Vrednost 17799 Frekvenca
1 main reason 2898
2 second reason 1997
3 third reason 1734
4 none of them 3440
8 DK/no opinion 2041
9 refusal/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22_5 Reason for decline: Young people less interested

Vrednost 17898 Frekvenca
1 main reason 1349
2 second reason 1616
3 third reason 2296
4 none of them 4806
8 DK/no opinion 2043
9 refusal/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22_6 Reason for decline: Other

Vrednost 17997 Frekvenca
1 main reason 138
2 second reason 97
3 third reason 255
4 none of them 9576
8 DK/no opinion 2041
9 refusal/NA 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23_1 Agree: Less interest: Threat to socio-economic development

Vrednost 18096 Frekvenca
1 tend to agree 5551
2 tend to disagree 3307
8 DK/no opinion 3224
9 refusal/NA 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23_2 Agree: Less interest: Businesses always find competent people

Vrednost 18195 Frekvenca
1 tend to agree 7808
2 tend to disagree 2214
8 DK/no opinion 2077
9 refusal/NA 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23_3 Agree: Less interest: Authorities should resolve it

Vrednost 18294 Frekvenca
1 tend to agree 8235
2 tend to disagree 1637
8 DK/no opinion 2209
9 refusal/NA 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23_4 Agree: Less interest: Individual choice

Vrednost 18393 Frekvenca
1 tend to agree 4558
2 tend to disagree 4674
8 DK/no opinion 2829
9 refusal/NA 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23_5 Agree: Less interest: Women should be encouraged

Vrednost 18492 Frekvenca
1 tend to agree 7457
2 tend to disagree 2029
8 DK/no opinion 2584
9 refusal/NA 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23_6 Agree: Less interest: [COUNTRY] open to foreign scientists

Vrednost 18591 Frekvenca
1 tend to agree 7395
2 tend to disagree 2259
8 DK/no opinion 2413
9 refusal/NA 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24_1 EU activity: Agriculture

Vrednost 18690 Frekvenca
1 active 7188
2 not 2729
8 DK/no opinion 2242
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24_2 EU activity: Environment

Vrednost 18789 Frekvenca
1 active 7407
2 not 2480
8 DK/no opinion 2273
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24_3 EU activity: International trade

Vrednost 18888 Frekvenca
1 active 7875
2 not 1796
8 DK/no opinion 2491
9 refusal/NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24_4 EU activity: Foreign affairs

Vrednost 18987 Frekvenca
1 active 7860
2 not 1854
8 DK/no opinion 2450
9 refusal/NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12247 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24_5 EU activity: Science/research/technology

Vrednost 19086 Frekvenca
1 active 6006
2 not 2772
8 DK/no opinion 3370
9 refusal/NA 99