Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM192
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM192_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Klement, Podnar
 • Stanojević, Miroslav
Co-workers:
 • Kohont, Andrej
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra
 • Golob Podnar, Urška
 • Ignjatović, Miroljub
 • Doušak, May
 • Malnar, Brina
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Zajšek, Špela
 • Jagodic, Ana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151; P5-0193 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords ADP: javno mnenje, zadovoljstvo, zaupanje, zaposlitev, delo, družina, družba, neenakost, delo in družina, demografija

Keywords ELSST:
JAVNO MNENJE, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, ZAPOSLITEV, DEMOGRAFIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Enakost, neenakost in družbena izključenost
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
OCENA ZADOVOLJSTVA
STALIŠČA O DRUŽBENI NEENAKOSTI
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
NACIONALNA RAZISKAVA DELO - DRUŽINA
KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Slovensko javno mnenje 2019/2 zajema 6 tematskih blokov, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: (1) Ocena zadovoljstva, (2) Stališča o neenakosti (ISSP), (3) Ogledalo javnega mnenja, (4) Delo - družina, (5) Kakovost življenja in dela, in (6) Demografija. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1164) prebivalcev Republike Slovenije. Izvedena je bila med oktobrom 2019 in januarjem 2020 na celotnem območju Slovenije.

Methodology


Collection date: 2. oktober 2019 - 22. januar 2020;
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. V vzorec so bile vključene polnoletne osebe. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2019/2: Mednarodna raziskava Stališča o neenakosti (ISSP) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Hafner Fink, Mitja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 375
 • number of units: 1164

License: ccbync

Version: 23. julij 2021

Variable list

IDNO IDNO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 0 1 1164 582.5 336.162

Valid range from 1 to 1164

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 31 Frequency
2019-10-02 7
2019-10-03 9
2019-10-04 5
2019-10-05 3
2019-10-06 1
2019-10-07 13
2019-10-08 13
2019-10-09 15
2019-10-10 19
2019-10-11 10
2019-10-12 19
2019-10-13 2
2019-10-14 19
2019-10-15 22
2019-10-16 25
2019-10-17 11
2019-10-18 23
2019-10-19 15
2019-10-20 10
2019-10-21 21
2019-10-22 22
2019-10-23 18
2019-10-24 17
2019-10-25 12
2019-10-26 14
2019-10-27 2
2019-10-28 19
2019-10-29 20
2019-10-30 12
2019-10-31 6
2019-11-02 14
2019-11-03 10
2019-11-04 26
2019-11-05 20
2019-11-06 20
2019-11-07 12
2019-11-08 18
2019-11-09 12
2019-11-10 3
2019-11-11 19
2019-11-12 16
2019-11-13 17
2019-11-14 9
2019-11-15 13
2019-11-16 13
2019-11-17 4
2019-11-18 20
2019-11-19 17
2019-11-20 16
2019-11-21 18
2019-11-22 11
2019-11-23 9
2019-11-24 4
2019-11-25 17
2019-11-26 19
2019-11-27 24
2019-11-28 19
2019-11-29 6
2019-11-30 9
2019-12-01 4
2019-12-02 16
2019-12-03 14
2019-12-04 14
2019-12-05 23
2019-12-06 10
2019-12-07 11
2019-12-08 4
2019-12-09 30
2019-12-10 15
2019-12-11 22
2019-12-12 15
2019-12-13 15
2019-12-14 5
2019-12-15 8
2019-12-16 18
2019-12-17 15
2019-12-18 15
2019-12-19 11
2019-12-20 9
2019-12-21 2
2019-12-23 2
2019-12-27 4
2019-12-28 1
2019-12-30 2
2019-12-31 1
2020-01-02 1
2020-01-03 1
2020-01-04 2
2020-01-05 5
2020-01-06 4
2020-01-07 2
2020-01-08 2
2020-01-09 2
2020-01-10 2
2020-01-11 8
2020-01-12 1
2020-01-13 4
2020-01-14 6
2020-01-15 4
2020-01-16 4
2020-01-17 3
2020-01-18 2
2020-01-20 1
2020-01-21 3
2020-01-22 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 2019-10-02 2020-01-22

IDNO IDNO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 0 1 1164 582.5 336.162

Valid range from 1 to 1164

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 3373 Frequency
2019-10-02 7
2019-10-03 9
2019-10-04 5
2019-10-05 3
2019-10-06 1
2019-10-07 13
2019-10-08 13
2019-10-09 15
2019-10-10 19
2019-10-11 10
2019-10-12 19
2019-10-13 2
2019-10-14 19
2019-10-15 22
2019-10-16 25
2019-10-17 11
2019-10-18 23
2019-10-19 15
2019-10-20 10
2019-10-21 21
2019-10-22 22
2019-10-23 18
2019-10-24 17
2019-10-25 12
2019-10-26 14
2019-10-27 2
2019-10-28 19
2019-10-29 20
2019-10-30 12
2019-10-31 6
2019-11-02 14
2019-11-03 10
2019-11-04 26
2019-11-05 20
2019-11-06 20
2019-11-07 12
2019-11-08 18
2019-11-09 12
2019-11-10 3
2019-11-11 19
2019-11-12 16
2019-11-13 17
2019-11-14 9
2019-11-15 13
2019-11-16 13
2019-11-17 4
2019-11-18 20
2019-11-19 17
2019-11-20 16
2019-11-21 18
2019-11-22 11
2019-11-23 9
2019-11-24 4
2019-11-25 17
2019-11-26 19
2019-11-27 24
2019-11-28 19
2019-11-29 6
2019-11-30 9
2019-12-01 4
2019-12-02 16
2019-12-03 14
2019-12-04 14
2019-12-05 23
2019-12-06 10
2019-12-07 11
2019-12-08 4
2019-12-09 30
2019-12-10 15
2019-12-11 22
2019-12-12 15
2019-12-13 15
2019-12-14 5
2019-12-15 8
2019-12-16 18
2019-12-17 15
2019-12-18 15
2019-12-19 11
2019-12-20 9
2019-12-21 2
2019-12-23 2
2019-12-27 4
2019-12-28 1
2019-12-30 2
2019-12-31 1
2020-01-02 1
2020-01-03 1
2020-01-04 2
2020-01-05 5
2020-01-06 4
2020-01-07 2
2020-01-08 2
2020-01-09 2
2020-01-10 2
2020-01-11 8
2020-01-12 1
2020-01-13 4
2020-01-14 6
2020-01-15 4
2020-01-16 4
2020-01-17 3
2020-01-18 2
2020-01-20 1
2020-01-21 3
2020-01-22 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 2019-10-02 2020-01-22

T_END URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_END DATUM

Value 5371 Frequency
2019-10-02 7
2019-10-03 9
2019-10-04 5
2019-10-05 3
2019-10-06 1
2019-10-07 13
2019-10-08 13
2019-10-09 14
2019-10-10 18
2019-10-11 10
2019-10-12 19
2019-10-13 2
2019-10-14 18
2019-10-15 21
2019-10-16 23
2019-10-17 10
2019-10-18 22
2019-10-19 15
2019-10-20 10
2019-10-21 20
2019-10-22 19
2019-10-23 16
2019-10-24 12
2019-10-25 10
2019-10-26 14
2019-10-27 2
2019-10-28 17
2019-10-29 19
2019-10-30 12
2019-10-31 6
2019-11-02 14
2019-11-03 7
2019-11-04 25
2019-11-05 18
2019-11-06 20
2019-11-07 11
2019-11-08 18
2019-11-09 11
2019-11-10 3
2019-11-11 19
2019-11-12 16
2019-11-13 16
2019-11-14 9
2019-11-15 13
2019-11-16 12
2019-11-17 4
2019-11-18 18
2019-11-19 17
2019-11-20 14
2019-11-21 19
2019-11-22 9
2019-11-23 9
2019-11-24 4
2019-11-25 18
2019-11-26 19
2019-11-27 23
2019-11-28 19
2019-11-29 6
2019-11-30 9
2019-12-01 4
2019-12-02 16
2019-12-03 14
2019-12-04 14
2019-12-05 19
2019-12-06 10
2019-12-07 10
2019-12-08 3
2019-12-09 29
2019-12-10 15
2019-12-11 19
2019-12-12 12
2019-12-13 15
2019-12-14 5
2019-12-15 8
2019-12-16 18
2019-12-17 15
2019-12-18 13
2019-12-19 11
2019-12-20 8
2019-12-21 2
2019-12-23 2
2019-12-27 4
2019-12-28 1
2019-12-30 2
2019-12-31 1
2020-01-02 1
2020-01-03 1
2020-01-04 2
2020-01-05 5
2020-01-06 4
2020-01-07 2
2020-01-08 2
2020-01-09 2
2020-01-10 2
2020-01-11 7
2020-01-12 1
2020-01-13 4
2020-01-14 6
2020-01-15 4
2020-01-16 4
2020-01-17 3
2020-01-18 2
2020-01-20 1
2020-01-21 3
2020-01-22 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1108 2019-10-02 2020-01-22

Z1 S pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh: OCENA ZADOVOLJSTVA

Prosimo vas, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša obcutja glede osebne srece nasploh, pri cemer 0 pomeni, da sploh niste srecni, in 10, da ste zelo srecni.

Value 6370 Frequency
0 sploh nisem srečen 6
1 1 3
2 2 10
3 3 12
4 4 17
5 5 130
6 6 94
7 7 174
8 8 371
9 9 182
10 zelo sem srečen 162
88 ne vem 2
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1161 3

Valid range from 0 to 10

Z2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 7369 Frequency
0 zelo nezadovoljen 3
1 1 8
2 2 11
3 3 38
4 4 42
5 5 159
6 6 101
7 7 231
8 8 326
9 9 133
10 zelo zadovoljen 111
88 ne vem 0
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 1

Valid range from 0 to 10

Z3 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Ce se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v financnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 8368 Frequency
0 veliko slabše 5
1 1 3
2 2 17
3 3 52
4 4 68
5 5 506
6 6 146
7 7 153
8 8 117
9 9 52
10 veliko boljše 19
88 ne vem 24
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1138 26

Valid range from 0 to 10

Z4 Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Ce govorimo na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da vecini ljudi lahko zaupamo.

Value 9367 Frequency
0 treba je biti zelo previden 134
1 1 52
2 2 98
3 3 156
4 4 104
5 5 234
6 6 98
7 7 133
8 8 99
9 9 27
10 večini ljudi lahko zaupamo 27
88 ne vem 0
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 2

Valid range from 0 to 10

Z5 S pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, ali ste pesimist ali optimist?

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj crnogledi, pravimo, da so pesimisticni, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimisticni. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Value 10366 Frequency
0 pesimist 8
1 1 7
2 2 13
3 3 49
4 4 46
5 5 201
6 6 94
7 7 196
8 8 268
9 9 134
10 optimist 145
88 ne vem 2
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1161 3

Valid range from 0 to 10

Z6 Ali imate občutek, da lahko docela svobodno odločate o svojem življenju?

Nekateri ljudje imajo obcutek, da lahko docela svobodno odlocajo o svojem življenju, drugi pa imajo obcutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da ocenite, v kolikšni meri lahko vi odlocate o svojem življenju? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer pomeni 0 nikoli in 10 vedno.

Value 11365 Frequency
0 nikoli 6
1 1 4
2 2 14
3 3 22
4 4 28
5 5 153
6 6 98
7 7 211
8 8 285
9 9 141
10 vedno 192
88 ne vem 8
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1154 10

Valid range from 0 to 10

Z7 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 12364 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 65
1 1 40
2 2 88
3 3 121
4 4 118
5 5 238
6 6 154
7 7 167
8 8 109
9 9 26
10 izjemno zadovoljen 11
88 ne vem 26
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 27

Valid range from 0 to 10

Z8 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 13363 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 95
1 1 57
2 2 86
3 3 152
4 4 138
5 5 236
6 6 125
7 7 107
8 8 77
9 9 25
10 izjemno zadovoljen 15
88 ne vem 43
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1113 51

Valid range from 0 to 10

N1a Pomembno za napredovanje v družbi: da izhajaš iz bogate družine Sledi nekaj vprašanj o možnostih napredovanja v družbi. Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da izhajaš iz bogate družine?

Value 14362 Frequency
1 to je odločilno 108
2 to je zelo pomembno 296
3 to je precej pomembno 372
4 to ni kaj dosti pomembno 250
5 to sploh ni pomembno 125
8 ne vem 11
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 13

Valid range from 1 to 5

N1b Pomembno za napredovanje v družbi: da imaš dobro izobražene starše? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da imaš dobro izobražene starše?

Value 15361 Frequency
1 to je odločilno 83
2 to je zelo pomembno 323
3 to je precej pomembno 390
4 to ni kaj dosti pomembno 264
5 to sploh ni pomembno 97
8 ne vem 6
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 7

Valid range from 1 to 5

N1c Pomembno za napredovanje v družbi: da imaš sam dobro izobrazbo? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da imaš sam dobro izobrazbo?

Value 16360 Frequency
1 to je odločilno 203
2 to je zelo pomembno 467
3 to je precej pomembno 336
4 to ni kaj dosti pomembno 115
5 to sploh ni pomembno 37
8 ne vem 5
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 6

Valid range from 1 to 5

N1d Pomembno za napredovanje v družbi: da trdo delaš? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da trdo delaš?

Value 17359 Frequency
1 to je odločilno 248
2 to je zelo pomembno 410
3 to je precej pomembno 306
4 to ni kaj dosti pomembno 152
5 to sploh ni pomembno 42
8 ne vem 6
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 6

Valid range from 1 to 5

N1e Pomembno za napredovanje v družbi: da poznaš prave ljudi? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da poznaš prave ljudi?

Value 18358 Frequency
1 to je odločilno 287
2 to je zelo pomembno 497
3 to je precej pomembno 284
4 to ni kaj dosti pomembno 67
5 to sploh ni pomembno 22
8 ne vem 6
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 7

Valid range from 1 to 5

N1f Pomembno za napredovanje v družbi: da imaš politične zveze? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da imaš politicne zveze?

Value 19357 Frequency
1 to je odločilno 189
2 to je zelo pomembno 306
3 to je precej pomembno 242
4 to ni kaj dosti pomembno 239
5 to sploh ni pomembno 140
8 ne vem 46
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 48

Valid range from 1 to 5

N1g Pomembno za napredovanje v družbi: da daješ podkupnine? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da daješ podkupnine?

Value 20356 Frequency
1 to je odločilno 67
2 to je zelo pomembno 147
3 to je precej pomembno 218
4 to ni kaj dosti pomembno 288
5 to sploh ni pomembno 333
8 ne vem 105
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 111

Valid range from 1 to 5

N1h Pomembno za napredovanje v družbi: da pripadaš določeni rasi ali etnični skupnosti? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da pripadaš doloceni rasi ali etnicni skupnosti?

Value 21355 Frequency
1 to je odločilno 31
2 to je zelo pomembno 123
3 to je precej pomembno 244
4 to ni kaj dosti pomembno 372
5 to sploh ni pomembno 354
8 ne vem 37
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1124 40

Valid range from 1 to 5

N1i Pomembno za napredovanje v družbi: da pripadaš določeni veri? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da pripadaš doloceni veri?

Value 22354 Frequency
1 to je odločilno 23
2 to je zelo pomembno 65
3 to je precej pomembno 185
4 to ni kaj dosti pomembno 426
5 to sploh ni pomembno 430
8 ne vem 32
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 35

Valid range from 1 to 5

N1j Pomembno za napredovanje v družbi: da si moški ali ženska? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.

Kako pomembno je torej... da si moški ali ženska?

Value 23353 Frequency
1 to je odločilno 36
2 to je zelo pomembno 147
3 to je precej pomembno 302
4 to ni kaj dosti pomembno 368
5 to sploh ni pomembno 286
8 ne vem 21
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1139 25

Valid range from 1 to 5

N2a Koliko (neto) zasluži: zdravnik splošne prakse? Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem casu zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Cetudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

Koliko po vaši oceni zasluži: zdravnik splošne prakse?

Value 24352 Frequency
888888 ne vem 101
999999 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 112 255 20000 2626.643 1574.625

Valid range from 255 to 20000

N2b Koliko (neto) zasluži: direktor velikega poslovnega sistema? Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem casu zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Cetudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

Koliko po vaši oceni zasluži: direktor velikega poslovnega sistema?

Value 25351 Frequency
888888 ne vem 88
999999 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 93 1000 80000 8588.796 6984.784

Valid range from 1000 to 80000

N2c Koliko (neto) zasluži: prodajalka v trgovini? Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem casu zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Cetudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

Koliko po vaši oceni zasluži: prodajalka v trgovini?

Value 26350 Frequency
888888 ne vem 34
999999 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1128 36 380 8000 735.73 381.164

Valid range from 380 to 8000

N2d Koliko (neto) zasluži: nekvalificirani delavec v tovarni? Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem casu zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Cetudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

Koliko po vaši oceni zasluži: nekvalificirani delavec v tovarni?

Value 27349 Frequency
888888 ne vem 29
999999 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1132 32 400 8000 683.535 307.293

Valid range from 400 to 8000

N2e Koliko (neto) zasluži: minister v slovenski vladi? Radi bi, da ocenite, koliko ljudje v spodaj navedenih poklicih v resnici zaslužijo. Povejte prosimo, koliko po vaši oceni v zadnjem casu zaslužijo na mesec, po odbitku prispevkov in davkov. (Mnogo ljudi ne ve kaj dosti o tem, vendar nam bo vaša približna ocena zadostovala. Cetudi vam je morda težko oceniti, je to za nas pomembno in vas zato prosimo, da vseeno poskusite).

Koliko po vaši oceni zasluži: minister v slovenski vladi?

Value 28348 Frequency
888888 ne vem 78
999999 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1080 84 1000 50000 4364.638 2770.033

Valid range from 1000 to 50000

N3a Koliko naj bi (neto) zaslužil: zdravnik splošne prakse? Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

Koliko po vaši oceni zasluži: zdravnik splošne prakse

Value 29347 Frequency
888888 ne vem 54
999999 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 61 500 15000 3029.918 1463.138

Valid range from 500 to 15000

N3b Koliko naj bi (neto) zaslužil: direktor velikega poslovnega sistema? Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

Koliko po vaši oceni zasluži: direktor velikega poslovnega sistema?

Value 30346 Frequency
888888 ne vem 68
999999 (b.o.) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 87 500 50000 5243.454 3698.624

Valid range from 500 to 50000

N3c Koliko naj bi (neto) zaslužil: prodajalka v trgovini? Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

Koliko po vaši oceni zasluži: prodajalka v trgovini?

Value 31345 Frequency
888888 ne vem 27
999999 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1132 32 400 4000 1101.59 257.549

Valid range from 400 to 4000

N3d Koliko naj bi (neto) zaslužil: nekvalificirani delavec v tovarni? Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

Koliko po vaši oceni zasluži: nekvalificirani delavec v tovarni?

Value 32344 Frequency
888888 ne vem 26
999999 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 31 500 4000 1016.893 258.433

Valid range from 500 to 4000

N3e Koliko naj bi (neto) zaslužil: minister v slovenski vladi? Sedaj pa nas zanima še, koliko naj bi po vaši oceni zaslužili ljudje v teh poklicih, torej, koliko bi morali po vašem mnenju zaslužiti na mesec (po odbitku prispevkov in davkov) ne glede na to, koliko v resnici zaslužijo.

Koliko po vaši oceni zasluži: minister v slovenski vladi?

Value 33343 Frequency
888888 ne vem 60
999999 (b.o.) 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 97 100 80000 3071.228 3172.5

Valid range from 100 to 80000

N4a Razlike v dohodkih so v Sloveniji prevelike.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Razlike v dohodkih so v Sloveniji prevelike.

Value 34342 Frequency
1 močno soglašam 612
2 soglašam 424
3 niti-niti 66
4 ne soglašam 34
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 18
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 18

Valid range from 1 to 5

N4b Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi dohodki in ljudmi z nizkimi dohodki.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi dohodki in ljudmi z nizkimi dohodki.

Value 35341 Frequency
1 močno soglašam 515
2 soglašam 476
3 niti-niti 99
4 ne soglašam 47
5 sploh ne soglašam 12
8 ne vem 11
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1149 15

Valid range from 1 to 5

N4c Vlada bi morala zagotoviti primeren življenjski standard nezaposlenim.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Vlada bi morala zagotoviti primeren življenjski standard nezaposlenim.

Value 36340 Frequency
1 močno soglašam 215
2 soglašam 429
3 niti-niti 305
4 ne soglašam 152
5 sploh ne soglašam 44
8 ne vem 16
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 19

Valid range from 1 to 5

N4d Zasebna podjetja so odgovorna za to, da zmanjšajo razlike v plačah med svojimi zaposlenimi z visokimi in nizkimi plačami.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Zasebna podjetja so odgovorna za to, da zmanjšajo razlike v placah med svojimi zaposlenimi z visokimi in nizkimi placami.

Value 37339 Frequency
1 močno soglašam 273
2 soglašam 606
3 niti-niti 162
4 ne soglašam 83
5 sploh ne soglašam 22
8 ne vem 16
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 18

Valid range from 1 to 5

N5 Kdo je najbolj odgovoren za zmanjševanje razlik v dohodkih?

Kdo na spodnjem seznamu je po vašem mnenju najbolj odgovoren za zmanjševanje razlik v dohodkih med tistimi z visokimi in tistimi z nizkimi dohodki?

Value 38338 Frequency
1 zasebna podjetja 111
2 vlada 835
3 sindikati 89
4 posamezniki z visokimi dohodki sami 28
5 posamezniki z nizkimi dohodki sami 9
6 razlik v dohodkih ni potrebno zmanjšati 10
8 ne vem 71
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1082 82

Valid range from 1 to 6

N6 Večini politikov v Sloveniji ni mar za zmanjševanje razlik v dohodkih med tistimi z visokimi in tistimi z nizkimi dohodki.

Koliko soglašate oz. ne soglašate z naslednjo trditvijo: Vecini politikov v Sloveniji ni mar za zmanjševanje razlik v dohodkih med tistimi z visokimi in tistimi z nizkimi dohodki.

Value 39337 Frequency
1 močno soglašam 361
2 soglašam 562
3 niti soglašam, niti ne soglašam 139
4 ne soglašam 55
5 sploh ne soglašam 3
8 ne vem 41
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1120 44

Valid range from 1 to 5

N7 Kako uspešna je po vašem mnenju dandanes vlada v Sloveniji pri zmanjševanju razlik v dohodkih...?

Kako uspešna je po vašem mnenju dandanes vlada v Sloveniji pri zmanjševanju razlik v dohodkih med tistimi z visokimi in tistimi z nizkimi dohodki?

Value 40336 Frequency
1 zelo uspešna 8
2 precej uspešna 52
3 niti uspešna, niti neuspešna 325
4 precej neuspešna 451
5 zelo neuspešna 285
8 ne vem 40
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1121 43

Valid range from 1 to 5

N8a Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki plačevati večji delež svojega dohodka za davek v primerjavi s tistimi, ki imajo nizke dohodke...?

Ali mislite, da bi morali ljudje z visokimi dohodki placevati vecji delež svojega dohodka za davek v primerjavi s tistimi, ki imajo nizke dohodke, ali naj bi placevali enak ali manjši delež?

Value 41335 Frequency
1 dosti večji delež 226
2 večji delež 702
3 enak delež 188
4 manjši delež 17
5 dosti manjši delež 3
8 ne vem 27
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 28

Valid range from 1 to 5

N8b Kako bi na splošno ocenili danes davke v Sloveniji za tiste, ki imajo visoke dohodke?

Kako bi na splošno ocenili danes davke v Sloveniji za tiste, ki imajo visoke dohodke? Ali so njihovi davki...

Value 42334 Frequency
1 dosti previsoki 14
2 previsoki 109
3 približno ustrezni 294
4 prenizki 533
5 dosti prenizki 108
8 ne vem 103
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 106

Valid range from 1 to 5

N9a Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oz. plačajo boljšo zdravstveno oskrbo?

Ali je pravicno, ali ni pravicno - je prav ali ni prav - da si ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oz. placajo boljšo zdravstveno oskrbo, kot ljudje z nizkimi dohodki?

Value 43333 Frequency
1 zelo pravično, zagotovo prav 24
2 deloma pravično, prav 92
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 150
4 deloma nepravično, narobe 216
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 668
8 ne vem 9
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1150 14

Valid range from 1 to 5

N9b Ali je pravično, ali ni pravično - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oz. plačajo boljšo izobrazbo svojim otrokom?

Ali je pravicno, ali ni pravicno - je prav ali ni prav - da ljudje z višjimi dohodki lahko kupijo oz. placajo boljšo izobrazbo svojim otrokom, kot ljudje z nižjimi dohodki?

Value 44332 Frequency
1 zelo pravično, zagotovo prav 22
2 deloma pravično, prav 86
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 141
4 deloma nepravično, narobe 217
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 683
8 ne vem 9
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1149 15

Valid range from 1 to 5

N10 Kako se počutite vi, ko pomislite na razlike v premoženju med bogatimi in revnimi v Sloveniji? Nekatere ljudi razlike v premoženju med bogatimi in revnimi jezijo, druge pa ne.

Kako se pocutite vi, ko pomislite na razlike v premoženju med bogatimi in revnimi v Sloveniji? Kam bi se uvrstili na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste jezni, 10 pa pomeni, da ste izredno jezni?

Value 45331 Frequency
0 sploh nisem jezen 122
1 1 41
2 2 64
3 3 86
4 4 45
5 5 238
6 6 102
7 7 120
8 8 124
9 9 47
10 izredno jezen 147
98 ne vem 23
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 28

Valid range from 0 to 10

N11a Obstoječe gospodarske razlike med bogatimi in revnimi državami so prevelike. Ce sedaj pomislite še na razlike v svetu.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Obstojece gospodarske razlike med bogatimi in revnimi državami so prevelike.

Value 46330 Frequency
1 močno soglašam 416
2 soglašam 611
3 niti-niti 88
4 ne soglašam 16
5 sploh ne soglašam 7
8 ne vem 23
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1138 26

Valid range from 1 to 5

N11b Prebivalci bogatih držav bi morali nameniti poseben davek za pomoč ljudem v revnih državah. Ce sedaj pomislite še na razlike v svetu.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Prebivalci bogatih držav bi morali nameniti poseben davek za pomoc ljudem v revnih državah.

Value 47329 Frequency
1 močno soglašam 174
2 soglašam 483
3 niti-niti 293
4 ne soglašam 149
5 sploh ne soglašam 40
8 ne vem 25
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1139 25

Valid range from 1 to 5

N11c Ljudem iz revnih držav je treba dovoliti, da delajo v bogatih državah. Ce sedaj pomislite še na razlike v svetu.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami... Ljudem iz revnih držav je treba dovoliti, da delajo v bogatih državah.

Value 48328 Frequency
1 močno soglašam 153
2 soglašam 560
3 niti-niti 279
4 ne soglašam 119
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 16
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 18

Valid range from 1 to 5

N12a Ocena konfliktov: med revnimi in bogatimi V vecini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami.

Kako ostri so po vaši oceni konflikti med spodaj navedenimi skupinami v Sloveniji? med revnimi in bogatimi

Value 49327 Frequency
1 zelo ostri 56
2 ostri 301
3 niso preveč ostri 593
4 ni teh sporov 153
8 ne vem 60
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 61

Valid range from 1 to 4

N12b Ocena konfliktov: med delavci in srednjim slojem V vecini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami.

Kako ostri so po vaši oceni konflikti med spodaj navedenimi skupinami v Sloveniji? med delavci in srednjim slojem

Value 50326 Frequency
1 zelo ostri 18
2 ostri 174
3 niso preveč ostri 641
4 ni teh sporov 276
8 ne vem 54
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1109 55

Valid range from 1 to 4

N12c Ocena konfliktov: med vodstvi podjetij in delavci V vecini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami.

Kako ostri so po vaši oceni konflikti med spodaj navedenimi skupinami v Sloveniji? med vodstvi podjetij in delavci

Value 51325 Frequency
1 zelo ostri 124
2 ostri 495
3 niso preveč ostri 450
4 ni teh sporov 51
8 ne vem 42
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1120 44

Valid range from 1 to 4

N12d Ocena konfliktov: med mladimi in starimi V vecini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami.

Kako ostri so po vaši oceni konflikti med spodaj navedenimi skupinami v Sloveniji? med mladimi in starimi

Value 52324 Frequency
1 zelo ostri 29
2 ostri 243
3 niso preveč ostri 621
4 ni teh sporov 239
8 ne vem 31
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1132 32

Valid range from 1 to 4

N12e Ocena konfliktov: med ljudmi, ki so rojeni v Sloveniji in ljudmi iz drugih držav, ki pridejo živet v Slovenijo V vecini dežel obstajajo razlike ali celo spori in konflikti med razlicnimi družbenimi skupinami.

Kako ostri so po vaši oceni konflikti med spodaj navedenimi skupinami v Sloveniji? med ljudmi, ki so rojeni v Sloveniji in ljudmi iz drugih držav, ki pridejo živet v Slovenijo

Value 53323 Frequency
1 zelo ostri 67
2 ostri 368
3 niso preveč ostri 542
4 ni teh sporov 133
8 ne vem 48
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 54

Valid range from 1 to 4

N13a Kam bi vi uvrstili samega sebe na tej družbeni lestvici?

V naši družbi so skupine ljudi, ki so blizu vrha, ter skupine, ki so bolj na dnu. Spodaj je lestvica, ki sega od vrha do dna. Kam bi vi uvrstili samega sebe na tej lestvici?

Value 54322 Frequency
1 dno / nizko 23
2 2 23
3 3 87
4 4 112
5 5 414
6 6 225
7 7 169
8 8 72
9 9 13
10 vrh / visoko 6
98 ne vem, ne morem izbrati 18
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1144 20

Valid range from 1 to 10

N13b Kam bi uvrstili svojo družino v času vašega odraščanja?

Sedaj pomislite še na družino, v kateri ste odrašcali. Kam bi uvrstili svojo družino v casu vašega odrašcanja?

Value 55321 Frequency
1 dno / nizko 59
2 2 111
3 3 159
4 4 138
5 5 321
6 6 118
7 7 135
8 8 63
9 9 23
10 vrh / visoko 27
98 ne vem, ne morem izbrati 10
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1154 10

Valid range from 1 to 10

N13c Kje mislite, da boste čez 10 let na družbeni lestvici?

Sedaj pa pomislite še na to, kako bo cez 10 let. Kje mislite, da boste cez 10 let na lestvici od 1 do 10, kjer 10 predstavlja vrh, 1 pa dno lestvice?

Value 56320 Frequency
1 dno / nizko 41
2 2 42
3 3 97
4 4 110
5 5 264
6 6 158
7 7 174
8 8 119
9 9 33
10 vrh / visoko 33
98 ne vem, ne morem izbrati 89
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 93

Valid range from 1 to 10

N14a Pomembno za zaslužek: kako odgovorno je delo? Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj clovek zasluži

Kako odgovorno je delo - kako pomembno naj bi to bilo za dolocanje višine zaslužka?

Value 57319 Frequency
1 bistveno 271
2 zelo pomembno 537
3 pomembno 320
4 ne preveč pomembno 27
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem 7
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 7

Valid range from 1 to 5

N14b Pomembno za zaslužek: koliko let izobrazbe in usposabljanja ima nekdo? Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj clovek zasluži

Koliko let izobrazbe in usposabljanja ima nekdo?

Value 58318 Frequency
1 bistveno 93
2 zelo pomembno 459
3 pomembno 500
4 ne preveč pomembno 91
5 sploh ni pomembno 14
8 ne vem 6
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 7

Valid range from 1 to 5

N14c Pomembno za zaslužek: da mora nekdo vzdrževati otroke? Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj clovek zasluži

Da mora nekdo vzdrževati otroke?

Value 59317 Frequency
1 bistveno 101
2 zelo pomembno 361
3 pomembno 479
4 ne preveč pomembno 151
5 sploh ni pomembno 62
8 ne vem 9
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1154 10

Valid range from 1 to 5

N14d Pomembno za zaslužek: kako dobro nekdo opravlja svoje delo? Kako pomembna se vam zdi vsaka od naslednjih stvari za to, koliko naj clovek zasluži

Kako dobro nekdo opravlja svoje delo?

Value 60316 Frequency
1 bistveno 447
2 zelo pomembno 518
3 pomembno 175
4 ne preveč pomembno 13
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem 5
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1155 9

Valid range from 1 to 5

N15a Katera slika po vašem mnenju najbolje upodablja slovensko družbo, kakršna je danes? Teh pet slik prikazuje razlicne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa nam boste povedali, katera od njih po vašem mnenju najbolje upodablja slovensko družbo, kakršna je danes?

Najprej nas zanima, kakšna je po vašem mnenju podoba slovenske družbe danes - katera od slik ji najbolj ustreza?

Value 61315 Frequency
1 slika A 318
2 slika B 289
3 slika C 244
4 slika D 232
5 slika E 27
8 ne vem 37
9 (b.o.) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 54

Valid range from 1 to 5

N15b In kakšna bi po vašem mnenju podoba slovenske družbe morala biti? Teh pet slik prikazuje razlicne vrste družb. Posamezne slike vam bomo opisali, vi pa nam boste povedali, katera od njih po vašem mnenju najbolje upodablja slovensko družbo, kakršna je danes?

In kakšna bi po vašem mnenju podoba slovenske družbe morala biti?

Value 62314 Frequency
1 slika A 15
2 slika B 43
3 slika C 120
4 slika D 558
5 slika E 385
8 ne vem 30
9 (b.o.) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1121 43

Valid range from 1 to 5

N16 Kako poštena ali nepoštena je po vašem mnenju porazdelitev dohodkov v Sloveniji?

Kako poštena ali nepoštena je po vašem mnenju porazdelitev dohodkov v Sloveniji?

Value 63313 Frequency
1 zelo poštena 14
2 poštena 111
3 nepoštena 724
4 zelo nepoštena 247
8 ne vem 63
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 68

Valid range from 1 to 4

N17a Kako pogosto v primeru, ko greste zdoma, srečate ali imate kakršenkoli stik z ljudmi, ki so veliko bolj revni kot vi?

Kako pogosto v primeru, ko greste zdoma, srecate ali imate kakršenkoli stik z ljudmi, ki so veliko bolj revni kot vi? To je lahko na ulici, v javnem prevozu, v trgovinah, v vašem kraju ali na vašem delovnem mestu.

Value 64312 Frequency
1 nikoli 52
2 manj kot enkrat na mesec 145
3 enkrat na mesec 155
4 večkrat na mesec 233
5 enkrat na teden 132
6 večkrat na teden 178
7 vsak dan 211
8 ne vem 50
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1106 58

Valid range from 1 to 7

N17b Kako pogosto v primeru, ko greste zdoma, srečate ali imate kakršenkoli stik z ljudmi, ki so veliko bolj bogati kot vi?

Kako pogosto v primeru, ko greste zdoma, srecate ali imate kakršenkoli stik z ljudmi, ki so veliko bolj bogati kot vi? To je lahko na ulici, v javnem prevozu, v trgovinah, v vašem kraju ali na vašem delovnem mestu.

Value 65311 Frequency
1 nikoli 74
2 manj kot enkrat na mesec 141
3 enkrat na mesec 133
4 večkrat na mesec 236
5 enkrat na teden 130
6 večkrat na teden 188
7 vsak dan 203
8 ne vem 51
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 59

Valid range from 1 to 7

N18a Če pomislite na celoten dohodek vašega gospodinjstva, kako težko ali lahko vaše gospodinjstvo pokrije vse običajne nujne stroške? Sedaj pa nekaj vprašanj o materialnem stanju v vašem gospodinjstvu.

Ce pomislite na celoten dohodek vašega gospodinjstva (vsi dohodkovni viri vseh clanov gospodinjstva), kako težko ali lahko vaše gospodinjstvo pokrije vse obicajne nujne stroške?

Value 66310 Frequency
1 zelo težko 64
2 dokaj težko 198
3 niti težko, niti lahko 454
4 dokaj lahko 325
5 zelo lahko 117
8 ne vem 5
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 6

Valid range from 1 to 5

N18b Kaj pa v naslednjih 12 mesecih, kako težko ali lahko bo vaše gospodinjstvo pokrilo vse običajne nujne stroške?

Kaj pa v naslednjih 12 mesecih, kako težko ali lahko bo vaše gospodinjstvo pokrilo vse obicajne nujne stroške?

Value 67309 Frequency
1 zelo težko 69
2 dokaj težko 202
3 niti težko, niti lahko 431
4 dokaj lahko 318
5 zelo lahko 107
8 ne vem 36
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1127 37

Valid range from 1 to 5

N18c Kako pogosto vi ali drugi člani vašega gospodinjstva preskočite obrok, ker za hrano nimate dovolj denarja?

Kako pogosto vi ali drugi clani vašega gospodinjstva preskocite obrok, ker za hrano nimate dovolj denarja?

Value 68308 Frequency
1 nikoli 1119
2 manj kot enkrat na mesec 18
3 enkrat na mesec 9
4 večkrat na mesec 7
5 enkrat na teden 4
6 večkrat na teden 3
7 vsak dan 2
8 ne vem 1
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 2

Valid range from 1 to 7

N19 Ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Value 69307 Frequency
1 ljudem lahko skoraj vedno zaupamo 44
2 ljudem lahko običajno zaupamo 296
3 pogosto se zgodi, da bi morali biti bolj previdni v odnosih 567
4 skoraj nikoli nismo dovolj previdni v odnosih z ljudmi 253
8 ne vem 4
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1160 4

Valid range from 1 to 4

S1a Zaupanje: Državni zbor OGLEDALO JAVNEGA MNENJA

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Državnemu zboru

Value 70306 Frequency
0 sploh ne zaupam 216
1 1 95
2 2 178
3 3 162
4 4 115
5 5 181
6 6 77
7 7 42
8 8 24
9 9 8
10 povsem zaupam 1
88 ne vem 61
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1099 65

Valid range from 0 to 10

S1b Zaupanje: Predsednik republike

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Predsedniku republike

Value 71305 Frequency
0 sploh ne zaupam 134
1 1 72
2 2 111
3 3 134
4 4 113
5 5 207
6 6 90
7 7 100
8 8 92
9 9 38
10 povsem zaupam 23
88 ne vem 45
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1114 50

Valid range from 0 to 10

S1c Zaupanje: Vlada Republike Slovenije

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Vladi Republike Slovenije

Value 72304 Frequency
0 sploh ne zaupam 167
1 1 95
2 2 155
3 3 170
4 4 107
5 5 191
6 6 90
7 7 71
8 8 44
9 9 12
10 povsem zaupam 10
88 ne vem 45
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1112 52

Valid range from 0 to 10

S1d Zaupanje: Slovenska vojska

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Slovenski vojski

Value 73303 Frequency
0 sploh ne zaupam 48
1 1 42
2 2 74
3 3 89
4 4 104
5 5 222
6 6 115
7 7 154
8 8 138
9 9 49
10 povsem zaupam 67
88 ne vem 55
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 62

Valid range from 0 to 10

S1e Zaupanje: sodišča

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: sodišcem

Value 74302 Frequency
0 sploh ne zaupam 146
1 1 84
2 2 138
3 3 145
4 4 105
5 5 191
6 6 95
7 7 99
8 8 62
9 9 20
10 povsem zaupam 24
88 ne vem 51
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1109 55

Valid range from 0 to 10

S1f Zaupanje: policija

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: policiji

Value 75301 Frequency
0 sploh ne zaupam 28
1 1 33
2 2 60
3 3 103
4 4 89
5 5 199
6 6 139
7 7 185
8 8 173
9 9 69
10 povsem zaupam 60
88 ne vem 23
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1138 26

Valid range from 0 to 10

S1g Zaupanje: banke

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: bankam

Value 76300 Frequency
0 sploh ne zaupam 98
1 1 63
2 2 112
3 3 129
4 4 97
5 5 225
6 6 125
7 7 134
8 8 99
9 9 28
10 povsem zaupam 26
88 ne vem 26
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 28

Valid range from 0 to 10

S1h Zaupanje: zveza NATO

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: zvezi NATO

Value 77299 Frequency
0 sploh ne zaupam 129
1 1 56
2 2 91
3 3 142
4 4 81
5 5 225
6 6 79
7 7 106
8 8 55
9 9 26
10 povsem zaupam 25
88 ne vem 143
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 149

Valid range from 0 to 10

S1i Zaupanje: Evropska unija (EU)

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Evropsji uniji (EU)

Value 78298 Frequency
0 sploh ne zaupam 80
1 1 49
2 2 107
3 3 132
4 4 102
5 5 244
6 6 126
7 7 114
8 8 86
9 9 22
10 povsem zaupam 17
88 ne vem 83
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 85

Valid range from 0 to 10

S1j Zaupanje: evro

Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti obcutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: evru

Value 79297 Frequency
0 sploh ne zaupam 40
1 1 27
2 2 55
3 3 88
4 4 77
5 5 230
6 6 105
7 7 189
8 8 169
9 9 83
10 povsem zaupam 64
88 ne vem 36
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1127 37

Valid range from 0 to 10

S2 Približno koliko politikov v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v korupcijo?

Približno koliko politikov v Sloveniji je po vašem mnenju vpletenih v korupcijo?

Value 80296 Frequency
1 skoraj nobeden 4
2 malo 37
3 nekaj 261
4 kar precej 574
5 skoraj vsi 233
8 ne vem 53
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1109 55

Valid range from 1 to 5

S3a Država pri reševanju razvojnih problemov pozablja na socialne pravice državljanov.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Država pri reševanju razvojnih problemov pozablja na socialne pravice državljanov.

Value 81295 Frequency
1 močno soglašam 224
2 soglašam 583
3 niti-niti 239
4 ne soglašam 76
5 sploh ne soglašam 14
8 ne vem 28
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 28

Valid range from 1 to 5

S3b Bogati ljudje ne razumejo problemov revnih ljudi.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Bogati ljudje ne razumejo problemov revnih ljudi.

Value 82294 Frequency
1 močno soglašam 417
2 soglašam 562
3 niti-niti 126
4 ne soglašam 49
5 sploh ne soglašam 4
8 ne vem 5
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 6

Valid range from 1 to 5

S3c Politikov ne zanimajo problemi ljudi.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Politikov ne zanimajo problemi ljudi.

Value 83293 Frequency
1 močno soglašam 260
2 soglašam 515
3 niti-niti 275
4 ne soglašam 93
5 sploh ne soglašam 6
8 ne vem 13
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1149 15

Valid range from 1 to 5

S4 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povecati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Value 84292 Frequency
1 razlike naj se povečajo 31
2 sedanje razlike so primerne 56
3 razlike naj se zmanjšajo 1007
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 39
8 ne vem 28
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 31

Valid range from 1 to 4

S5a Človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zdijo razumni.

Prebrali vam bomo dve stališci v zvezi z zakonitostjo, vi pa povejte, ali se z njima strinjate ali ne. Clovek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zdijo razumni.

Value 85291 Frequency
1 se strinjam 380
2 se ne strinjam 730
8 ne vem 50
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 54

Valid range from 1 to 2

S5b Čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonih.

Prebrali vam bomo dve stališci v zvezi z zakonitostjo, vi pa povejte, ali se z njima strinjate ali ne. Cisto v redu je, da išceš luknje v zakonih.

Value 86290 Frequency
1 se strinjam 301
2 se ne strinjam 810
8 ne vem 52
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1111 53

Valid range from 1 to 2

S6 Kadar demokracija ne deluje...

Vcasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, nekateri menijo, da potrebujemo mocnega voditelja, ki bi uredil stvari; drugi pa menijo, da je tudi takrat, ko stvari ne delujejo, demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem, ali takrat...

Value 87289 Frequency
1 potrebujemo močnega voditelja, ali je 651
2 demokracija vedno najboljša 366
8 ne vem 141
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 147

Valid range from 1 to 2

S7 Ali je po vašem mnenju primerno, da se politiki pogovarjajo z državljani prek Twiterja ali Instagrama?

Ali je po vašem mnenju primerno, ali ni primerno, da se politiki pogovarjajo z državljani prek Twiterja ali Instagrama?

Value 88288 Frequency
1 sploh ni primerno 458
2 v glavnem ni primerno 361
3 v glavnem je primerno 252
4 vedno je primerno 26
8 (ne vem) 61
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 67

Valid range from 1 to 4

S8 Ali je po vašem mnenju primerno, da za politične funkcije kandidirajo medijske osebnosti ali posamezniki iz sveta zabave?

Ali je po vašem mnenju primerno, ali ni primerno, da za politicne funkcije kandidirajo medijske osebnosti ali posamezniki iz sveta zabave?

Value 89287 Frequency
1 sploh ni primerno 371
2 v glavnem ni primerno 443
3 v glavnem je primerno 259
4 vedno je primerno 51
8 (ne vem) 36
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1124 40

Valid range from 1 to 4

S9 Če državljani ocenijo, da država ne deluje, je prav, da vzamejo stvari v svoje roke.

Ali soglašate ali ne soglašate s trditvijo… Ce državljani ocenijo, da država ne deluje, je prav, da vzamejo stvari v svoje roke.

Value 90286 Frequency
1 močno soglašam 109
2 soglašam 408
3 niti soglašam, niti ne soglašam 336
4 ne soglašam 224
5 sploh ne soglašam 46
8 (ne vem) 36
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1123 41

Valid range from 1 to 5

S10 Povejte prosimo, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli ljudje primeren življenjski standard?

Povejte prosimo, kdo naj bi bil po vašem mnenju predvsem odgovoren za to, da bi imeli ljudje primeren življenjski standard? Prosimo, ocenite na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni 'to je predvsem odgovornost posameznika', 10 pa 'to je predvsem odgovornost države'.

Value 91285 Frequency
0 to je predvsem odgovornost posameznika 29
1 1 17
2 2 36
3 3 42
4 4 52
5 5 315
6 6 95
7 7 144
8 8 155
9 9 65
10 to je predvsem odgovornost države 203
88 ne vem 9
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1153 11

Valid range from 0 to 10

S11 Kdo ima po vašem mnenju največjo vlogo pri tem, da se socialne pravice uresničujejo?

V sodobnih demokraticnih družbah naj bi državljani imeli tudi socialne pravice kot so enakopraven dostop do izobraževanja, do zdravstvenih uslug, pravica do dela, bivališca, pokojnine ipd. Kdo od naštetih ima po vašem mnenju najvecjo vlogo pri tem, da se te pravice uresnicujejo?

Value 92284 Frequency
1 politiki, politična elita 837
2 gospodarstveniki, lastniki kapitala 108
3 sindikati 47
4 državljani sami 93
5 kdo drug 15
8 ne vem 61
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1100 64

Valid range from 1 to 5

S12 Kaj bi rekli, ali so v vašem primeru te socialne pravice uresničene?

Ce sedaj pomislite na lastno situacijo, kaj bi rekli, ali so v vašem primeru te socialne pravice uresnicene?

Value 93283 Frequency
1 v glavnem niso uresničene 149
2 deloma so uresničene 493
3 v glavnem so uresničene 495
8 ne vem 15
9 (b.o.) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 27

Valid range from 1 to 3

S12a Katera od trditev najbolj ustreza vašim občutkom glede tega, da ne morete v celoti uveljavljati teh pravic?

Katera od spodnjih trditev najbolj ustreza vašim obcutkom glede tega, da ne morete v celoti uveljavljati teh pravic?

Value 94282 Frequency
1 S tem sem se sprijaznil, saj ne morem nič narediti. 132
2 To me sicer jezi, vendar ne morem glede tega nič storiti. 404
3 To me jezi in nameravam glede tega ukrepati. 76
-1 (preskok, S12>2) 522
8 ne vem 22
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 552

Valid range from 1 to 3

S13a Ne bi želel za soseda: ljudje druge rase

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. ljudje druge rase

Value 95281 Frequency
1 ne bi želel za soseda 173
2 vseeno mi je 956
8 ne vem 30
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 35

Valid range from 1 to 2

S13b Ne bi želel za soseda: homoseksualci

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. homoseksualci

Value 96280 Frequency
1 ne bi želel za soseda 272
2 vseeno mi je 858
8 ne vem 32
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1130 34

Valid range from 1 to 2

S13c Ne bi želel za soseda: ljudje, ki govorijo drug jezik

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. ljudje, ki govorijo drug jezik

Value 97279 Frequency
1 ne bi želel za soseda 103
2 vseeno mi je 1042
8 ne vem 15
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 19

Valid range from 1 to 2

S13d Ne bi želel za soseda: muslimani

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. muslimani

Value 98278 Frequency
1 ne bi želel za soseda 277
2 vseeno mi je 844
8 ne vem 39
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1121 43

Valid range from 1 to 2

S13e Ne bi želel za soseda: Judje

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. Judje

Value 99277 Frequency
1 ne bi želel za soseda 199
2 vseeno mi je 913
8 ne vem 47
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1112 52

Valid range from 1 to 2

S13f Ne bi želel za soseda: Romi

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. Romi

Value 100276 Frequency
1 ne bi želel za soseda 558
2 vseeno mi je 550
8 ne vem 52
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1108 56

Valid range from 1 to 2

S13g Ne bi želel za soseda: begunci

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. begunci

Value 101275 Frequency
1 ne bi želel za soseda 537
2 vseeno mi je 559
8 ne vem 64
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 68

Valid range from 1 to 2

S14 V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvijo… V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

Value 102274 Frequency
1 močno soglašam 287
2 soglašam 453
3 niti soglašam, niti ne soglašam 259
4 ne soglašam 104
5 sploh ne soglašam 34
8 ne vem 27
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 27

Valid range from 1 to 5

S15 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 103273 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 136
1 1 55
2 2 96
3 3 123
4 4 80
5 5 282
6 6 102
7 7 104
8 8 92
9 9 28
10 dobro za gospodarstvo 36
88 ne vem 26
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1134 30

Valid range from 0 to 10

S16 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 104272 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 84
1 1 46
2 2 98
3 3 122
4 4 105
5 5 341
6 6 90
7 7 102
8 8 81
9 9 32
10 kulturno življenje je obogateno 32
88 ne vem 27
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 31

Valid range from 0 to 10

S17 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 105271 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 89
1 1 42
2 2 81
3 3 123
4 4 119
5 5 421
6 6 93
7 7 63
8 8 62
9 9 19
10 boljša dežela za bivanje 17
88 ne vem 32
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 35

Valid range from 0 to 10

S18 V kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Value 106270 Frequency
1 zelo me zanima 44
2 zanima me 274
3 le malo me zanima 499
4 sploh me ne zanima 347
8 ne vem 0
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 0

Valid range from 1 to 4

S19 V kolikšni meri mislite, da bi bili zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

V kolikšni meri mislite, da bi bili zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s politicnimi vprašanji?

Value 107269 Frequency
0 sploh ne bi bili zmožni 419
1 1 100
2 2 137
3 3 95
4 4 61
5 5 98
6 6 43
7 7 77
8 8 57
9 9 21
10 v celoti bi bili zmožni 37
88 ne vem 15
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 19

Valid range from 0 to 10

S20 V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

In v kolikšni meri politicni sistem v Sloveniji omogoca ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

Value 108268 Frequency
0 sploh nič 325
1 1 123
2 2 161
3 3 145
4 4 91
5 5 135
6 6 59
7 7 36
8 8 35
9 9 7
10 v celoti 9
88 ne vem 36
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1126 38

Valid range from 0 to 10

S21a V 12 mesecih: podpisali peticijo

Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje. podpisali peticijo

Value 109267 Frequency
1 da in bi verjetno tudi v prihodnje 255
2 da, vendar ne bi več v prihodnje 20
3 ne, vendar morda bi v prihodnje 565
4 ne in nikoli ne bi 297
8 ne vem 24
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 27

Valid range from 1 to 4

S21b V 12 mesecih: bojkotirali ali namenoma kupili določen proizvod

Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje. bojkotirali ali namenoma kupili dolocen proizvod zaradi ekoloških, politicnih ali eticnih razlogov

Value 110266 Frequency
1 da in bi verjetno tudi v prihodnje 280
2 da, vendar ne bi več v prihodnje 30
3 ne, vendar morda bi v prihodnje 334
4 ne in nikoli ne bi 482
8 ne vem 33
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1126 38

Valid range from 1 to 4

S21c V 12 mesecih: se udeležili napovedanih demonstracij

Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje. se udeležili napovedanih (»uradnih«) demonstracij

Value 111265 Frequency
1 da in bi verjetno tudi v prihodnje 76
2 da, vendar ne bi več v prihodnje 20
3 ne, vendar morda bi v prihodnje 472
4 ne in nikoli ne bi 575
8 ne vem 17
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1143 21

Valid range from 1 to 4

S21d V 12 mesecih: se udeležili nenapovedanega protestnega shoda ali nenapovedane stavke

Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje. se udeležili nenapovedanega protestnega shoda ali nenapovedane stavke

Value 112264 Frequency
1 da in bi verjetno tudi v prihodnje 45
2 da, vendar ne bi več v prihodnje 14
3 ne, vendar morda bi v prihodnje 356
4 ne in nikoli ne bi 721
8 ne vem 24
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 28

Valid range from 1 to 4

K1 Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost? Sedaj pa nekaj vprašanj iz nacionalne Raziskave o odnosu delo - družina. Zanimata nas vaše delovno okolje in vaša družinska situacija. V celotnem sklopu te raziskave vas bomo spraševali o organizaciji, pri cemer mislimo na podjetje, organizacijo, ustanovo ipd. kjer ste zaposleni.

Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost, ali ste sedaj zaposleni, ali kaj drugega? Delovno aktiven: / Ni delovno aktiven/na:

Value 113263 Frequency
1 polno zaposlen (36 in več ur na teden) 502
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (15 do 35 ur na teden) 19
3 zaposlen za manj kot 15 ur na teden / začasno ne dela 0
4 samozaposlen (kmet, samostojni obrtnik, svobodni poklic) 43
5 pomagajoči družinski član 4
6 formalno brezposeln (občasno kaj dela in prejema denarno nad 1
7 formalno brezposeln (občasno kaj dela in ne prejema denarneg 7
8 brezposeln (ni registriran), a občasno kaj dela za gotovino 2
9 dijak, študent, ki občasno kaj dela 29
10 vajenec, ki občasno kaj dela 0
11 upokojenec, občasno še kaj dela (tudi delna zaposlitev) 21
12 brezposeln (ni registriran), ki ne dela, nima nadomestil ali 29
13 formalno brezposeln, ki ne dela, a prejema denarno nadomesti 24
14 delovno neaktiven, a ima rentne dohodke 1
15 dijak, študent, ki ne dela 52
16 vajenec, ki ne dela 0
17 upokojenec brez dodatne zaposlitve, razen hišnih opravil 396
18 gospodinja, hišna opravila 25
19 trajno delovno nezmožen 6
20 ostali delovno neaktivni 2
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 1

Valid range from 1 to 20

K1a Ali je v podjetju, kjer ustvarite večino svojega dohodka, zaposlena več kot ena oseba?

Ali je v podjetju, kjer ustvarite vecino svojega dohodka, zaposlena vec kot ena oseba?

Value 114262 Frequency
1 da, zaposlena je več kot ena oseba 12
2 ne, zaposlena je samo ena oseba 30
-1 (preskok, K1<>4) 1121
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 1122

Valid range from 1 to 2

K2 Je vaše zaposlitveno razmerje za...:

Je vaše zaposlitveno razmerje za...:

Value 115261 Frequency
1 nedoločen čas 517
2 določen čas 57
3 občasna dela 43
-1 (preskok, K1>11) 536
8 ne vem 0
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
617