Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0305
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0305_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Uhan, Samo
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; maj 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, ocena nastopa bivšega predsednika republike pred Haaškim sodiščem, pogostost spremljanja vremenskih informacij, zanimanje za različne napovedane vrednosti v zvezi z vremenom, kakovosti vremenskih napovedi

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
VREME


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o spremljanju vremenskih napovedi.

Methodology


Collection date: 26. maj 2003 - 29. maj 2003
Date of production: 2003-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0305 - Politbarometer PB5/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 106
 • number of units: 894

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 332
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 78

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 516
2 NEZADOVOLJNI 351
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 27

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 386
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 154

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 1105 Frequency
1 ZADOVOLJNI 332
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 78

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 2104 Frequency
1 ZADOVOLJNI 516
2 NEZADOVOLJNI 351
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 27

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 3103 Frequency
1 da, podpiram 386
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 154

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 4102 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 168
3 nekje vmes 444
4 . 148
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 63

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 5101 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 154
3 nekje vmes 303
4 . 213
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 116

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 6100 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 . 208
3 nekje vmes 391
4 . 125
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 87

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 799 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 . 75
3 nekje vmes 264
4 . 339
5 zelo uspešno 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 97

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 898 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 161
3 nekje vmes 339
4 . 136
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 161

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 997 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 96
3 nekje vmes 233
4 . 278
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 111

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1096 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 130
3 nekje vmes 290
4 . 195
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 194

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1195 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 128
3 nekje vmes 264
4 . 201
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 198
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 207

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1294 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 227
3 nekje vmes 293
4 . 86
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 190

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1393 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 238
3 nekje vmes 247
4 . 131
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 148

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1492 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 60
3 nekje vmes 311
4 . 240
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 227
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 235

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1591 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 141
3 nekje vmes 332
4 . 179
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 177

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1690 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 117
3 nekje vmes 294
4 . 208
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 188

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1789 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 167
3 nekje vmes 326
4 . 154
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 168

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 1888 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 203
3 nekje vmes 278
4 . 139
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 158
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 166

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 1987 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 123
3 nekje vmes 307
4 . 159
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 254
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 262

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2086 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 111
3 nekje vmes 244
4 . 286
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 143

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2185 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 161
3 nekje vmes 260
4 . 205
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 133

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2284 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 134
3 nekje vmes 261
4 . 230
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 136
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 142

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2383 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 102
3 nekje vmes 305
4 . 138
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 269
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 280

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2482 Frequency
1 zelo neuspešno 10
2 . 45
3 nekje vmes 157
4 . 254
5 zelo uspešno 219
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 203
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 209

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2581 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 89
3 nekje vmes 257
4 . 101
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 392
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 400

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2680 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 162
3 nekaj vmes 414
4 . 170
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 51

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2779 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 142
3 nekaj vmes 305
4 . 257
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 54

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2878 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 163
3 nekaj vmes 422
4 . 168
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 64

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2977 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 97
3 nekaj vmes 253
4 . 301
5 najbolj zaupa 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 56

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3076 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 242
3 nekaj vmes 376
4 . 65
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 89

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3175 Frequency
1 najmanj zaupa 168
2 . 278
3 nekaj vmes 260
4 . 103
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 62

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3274 Frequency
1 najmanj zaupa 114
2 . 213
3 nekaj vmes 301
4 . 164
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 53

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3373 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 96
3 nekaj vmes 309
4 . 270
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 96

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3472 Frequency
1 najmanj zaupa 216
2 . 196
3 nekaj vmes 240
4 . 119
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 82

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3571 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 128
3 nekaj vmes 314
4 . 267
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 59

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3670 Frequency
1 najmanj zaupa 22
2 . 67
3 nekaj vmes 306
4 . 321
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 47

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3769 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 79
3 nekaj vmes 263
4 . 313
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 94

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3868 Frequency
1 najmanj zaupa 120
2 . 177
3 nekaj vmes 244
4 . 185
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 100

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3967 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 114
3 nekaj vmes 289
4 . 241
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 95

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4066 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 155
3 nekaj vmes 311
4 . 200
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 110

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4165 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 143
3 nekaj vmes 355
4 . 244
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 39

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4264 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 103
3 nekaj vmes 283
4 . 291
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 86

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 4363 Frequency
1 najmanj zaupa 231
2 . 258
3 nekaj vmes 200
4 . 115
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 48

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4462 Frequency
1 da 634
2 ne 208
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 52

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4561 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 163
3 NSI - krscanska ljudska stranka 26
4 SLS -slovenska ljudska stranka 27
5 SMS - stranka mladih Slovenije 14
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 53
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 46
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 273
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 533

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4660 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 48
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 11
5 SMS - stranka mladih Slovenije 14
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 21
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 380
Sysmiss 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 752

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4759 Frequency
1 prej levo 261
2 v sredino 151
3 prej desno 152
4 b.o. 322
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 330

Valid range from 1 to 4

Q669 OCENITE NASTOP BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUB

OCENITE NASTOP BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA PRED HAAŠKIM SODIŠČEM. V PRIMERU, DA STE TA NASTOP NEPOSREDNO ALI POSREDNO PREMLJALI, GA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO SLABO OCENO, 5 ZELO DOBRO OCENO, 3 PA JE NEKEJE VMES.

Value 4858 Frequency
1 zelo slaba ocena 10
2 2 21
3 nekje vmes 104
4 4 314
5 zelo dobra ocena 281
6 ni spremljal, ne ve, b.o. 155
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 164

Valid range from 1 to 6

VRE1 ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O VREMENU.

ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O VREMENU. ALI SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE IN KAKO POGOSTO JIH SPREMLJATE?

Value 4957 Frequency
1 DA, REDNO 622
2 DA, OBČASNO 215
3 REDKO 39
4 NE SPREMLJA VREMENSKIH INFORMACIJ 14
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 4

Valid range from 1 to 4

VRE2A ZA KATERA OD NAŠTETIH PODROČIJ VAŠEGA ŽI

ZA KATERA OD NAŠTETIH PODROČIJ VAŠEGA ŽIVLJENJA SE VAM ZDIJO VREMENSKE INFORMACIJE POMEMBNE ? SE VAM ZDIJO POMEMBNE ZA VSAKDANJE POTI V SLUŽBO ALI ŠOLO

Value 5056 Frequency
1 DA 458
2 NE 389
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 47

Valid range from 1 to 3

VRE2B PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Value 5155 Frequency
1 DA 752
2 NE 110
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 32

Valid range from 1 to 3

VRE2C POKLICNE POTREBE

POKLICNE POTREBE

Value 5254 Frequency
1 DA 323
2 NE 515
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 56

Valid range from 1 to 3

VRE3 KDAJ V TEKU DNEVA JE VAŠA POTREBA PO VRE

KDAJ V TEKU DNEVA JE VAŠA POTREBA PO VREMENSKIH INFORMACIJAH NAJVEČJA ?

Value 5353 Frequency
1 ZGODAJ ZJUTRAJ, MED 4. IN 6. URO 46
2 ZJUTRAJ MED 6. IN 9. URO 237
3 DOPOLDNE MED 9. IN 12. URO 36
4 POPOLDNE MED 12. IN 17. URO 82
5 ZVEČER MED 17. IN 22. URO 417
6 PONOČI MED 22. IN 04. URO 6
7 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 70

Valid range from 1 to 7

VRE4A KAKO POGOSTO SPREMLJATE VREMENSKE INFORM

KAKO POGOSTO SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE PREKO RADIA? ALI JIH SPREMLJATE POGOSTO, VČASIH ALI NIKOLI?

Value 5452 Frequency
1 pogosto 447
2 včasih 304
3 nikoli 121
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 22

Valid range from 1 to 4

VRE4B KAJ PA PREKO TELEVIZIJE?

KAJ PA PREKO TELEVIZIJE?

Value 5551 Frequency
1 pogosto 657
2 včasih 194
3 nikoli 20
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 23

Valid range from 1 to 4

VRE4C TELETEKSTA?

TELETEKSTA?

Value 5650 Frequency
1 pogosto 106
2 včasih 210
3 nikoli 557
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 21

Valid range from 1 to 4

VRE4D AVTOMATSKIH TELEFONSKIH ODZIVNIKOV?

AVTOMATSKIH TELEFONSKIH ODZIVNIKOV?

Value 5749 Frequency
1 pogosto 6
2 včasih 33
3 nikoli 830
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 25

Valid range from 1 to 4

VRE4E KAJ PA PREKO INTERNETA?

KAJ PA PREKO INTERNETA?

Value 5848 Frequency
1 pogosto 53
2 včasih 139
3 nikoli 680
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 22

Valid range from 1 to 4

VRE4F DNEVNEGA ČASOPISJA?

DNEVNEGA ČASOPISJA?

Value 5947 Frequency
1 pogosto 213
2 včasih 339
3 nikoli 319
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 23

Valid range from 1 to 4

VRE4G PREKO MOBILNEGA TELEFONA?

PREKO MOBILNEGA TELEFONA?

Value 6046 Frequency
1 pogosto 7
2 včasih 44
3 nikoli 820
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 23

Valid range from 1 to 4

VRE4H KAKO POGOSTO PA SPREMLJATE VREMENSKE INF

KAKO POGOSTO PA SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE Z DIREKTNIM. KLICEM DEŽURNEGA PROGNOSTIKA?

Value 6145 Frequency
1 pogosto 6
2 včasih 31
3 nikoli 831
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 26

Valid range from 1 to 4

VRE5A KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA TRENUTNO VRE

KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA TRENUTNO VREME PO SLOVENIJI?. ALI VAS ZELO ZANIMA, SREDNJE ZANIMA ALI VAS NE ZANIMA?

Value 6244 Frequency
1 zelo me zanima 333
2 srednje me zanima 410
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 29

Valid range from 1 to 4

VRE5B KAJ PA ZANIMANJE ZA TEMPERATURE IN VETER

KAJ PA ZANIMANJE ZA TEMPERATURE IN VETER Z AVTOMATSKIH POSTAJ?

Value 6343 Frequency
1 zelo me zanima 210
2 srednje me zanima 327
3 me ne zanima 322
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 35

Valid range from 1 to 4

VRE5C NAPOVED VREMENA ZA SLOVENIJO ZA DANES IN

NAPOVED VREMENA ZA SLOVENIJO ZA DANES IN JUTRI?

Value 6442 Frequency
1 zelo me zanima 548
2 srednje me zanima 251
3 me ne zanima 60
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 35

Valid range from 1 to 4

VRE5D KAKO PA VAS ZANIMA NAPOVED VREMENA ZA SO

KAKO PA VAS ZANIMA NAPOVED VREMENA ZA SOSEDNJE POKRAJINE?

Value 6541 Frequency
1 zelo me zanima 158
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 37

Valid range from 1 to 4

VRE5E OPIS VREMENSKE SITUACIJE (VREMENSKA SLIK

OPIS VREMENSKE SITUACIJE (VREMENSKA SLIKA)?

Value 6640 Frequency
1 zelo me zanima 312
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 200
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 36

Valid range from 1 to 4

VRE5F KAKO VAS ZANIMAJO IZGLEDI VREMENA ZA SLO

KAKO VAS ZANIMAJO IZGLEDI VREMENA ZA SLOVENIJO 3. IN 4. DAN?

Value 6739 Frequency
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 322
3 me ne zanima 95
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 37

Valid range from 1 to 4

VRE5G POVEJTE ŠE ZA PODATKE O VREMENU PO EVROP

POVEJTE ŠE ZA PODATKE O VREMENU PO EVROPI?

Value 6838 Frequency
1 zelo me zanima 149
2 srednje me zanima 369
3 me ne zanima 340
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 36

Valid range from 1 to 4

VRE5H NAPOVED VREMENA ZA GORSKI SVET?

NAPOVED VREMENA ZA GORSKI SVET?

Value 6937 Frequency
1 zelo me zanima 181
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 365
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 33

Valid range from 1 to 4

VRE5I NAPOVED VETRA ZA SLOVENSKO PRIMORJE?

NAPOVED VETRA ZA SLOVENSKO PRIMORJE?

Value 7036 Frequency
1 zelo me zanima 206
2 srednje me zanima 298
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 37

Valid range from 1 to 4

VRE5J NAPOVED ZA HRVAŠKO PRIMORJE IN DALMACIJO

NAPOVED ZA HRVAŠKO PRIMORJE IN DALMACIJO?

Value 7135 Frequency
1 zelo me zanima 140
2 srednje me zanima 314
3 me ne zanima 401
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 39

Valid range from 1 to 4

VRE5K POVEJTE ŠE, KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA

POVEJTE ŠE, KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA BIOVREMENSKO NAPOVED?

Value 7234 Frequency
1 zelo me zanima 243
2 srednje me zanima 265
3 me ne zanima 345
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 41

Valid range from 1 to 4

VRE6A KATERE NAPOVEDANE VREDNOSTI V ZVEZI Z VR

KATERE NAPOVEDANE VREDNOSTI V ZVEZI Z VREMENOM, VAS PONAVADI BOLJ ZANIMAJO? POVEJTE NAJPREJ ZA TEMPERATURO ZRAKA. ALI VAS ZELO ZANIMA, SREDNJE ZANIMA ALI PA VAS NE ZANIMA?

Value 7333 Frequency
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 362
3 me ne zanima 56
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 36

Valid range from 1 to 4

VRE6B KAJ PA KOLIČINA OBLAČNOSTI?

KAJ PA KOLIČINA OBLAČNOSTI?

Value 7432 Frequency
1 zelo me zanima 255
2 srednje me zanima 388
3 me ne zanima 209
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 42

Valid range from 1 to 4

VRE6C KOLIČINA PADAVIN?

KOLIČINA PADAVIN?

Value 7531 Frequency
1 zelo me zanima 424
2 srednje me zanima 308
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 40

Valid range from 1 to 4

VRE6D TIP PADAVIN?

TIP PADAVIN?

Value 7630 Frequency
1 zelo me zanima 373
2 srednje me zanima 310
3 me ne zanima 171
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 40

Valid range from 1 to 4

VRE6E SMER IN HITROST VETRA?

SMER IN HITROST VETRA?

Value 7729 Frequency
1 zelo me zanima 172
2 srednje me zanima 268
3 me ne zanima 412
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 42

Valid range from 1 to 4

VRE6F VLAŽNOST ZRAKA?

VLAŽNOST ZRAKA?

Value 7828 Frequency
1 zelo me zanima 208
2 srednje me zanima 306
3 me ne zanima 339
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 41

Valid range from 1 to 4

VRE6G KAJ PA POJAV NEVIHT?

KAJ PA POJAV NEVIHT?

Value 7927 Frequency
1 zelo me zanima 487
2 srednje me zanima 278
3 me ne zanima 90
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 39

Valid range from 1 to 4

VRE6H POJAV MEGLE?

POJAV MEGLE?

Value 8026 Frequency
1 zelo me zanima 266
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 271
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 42

Valid range from 1 to 4

VRE6I POVEJTE ŠE ZA POJAV SLANE?

POVEJTE ŠE ZA POJAV SLANE?

Value 8125 Frequency
1 zelo me zanima 306
2 srednje me zanima 262
3 me ne zanima 280
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 46

Valid range from 1 to 4

VRE7 KATERA OBLIKA VREMENSKIH NAPOVEDI VAM JE

KATERA OBLIKA VREMENSKIH NAPOVEDI VAM JE LJUBŠA?

Value 8224 Frequency
1 SLIKOVNA 442
2 BESEDILO 291
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 161

Valid range from 1 to 3

VRE8 KATERA ENOTA ZA HITROST VETRA VAM JE BOL

KATERA ENOTA ZA HITROST VETRA VAM JE BOLJ RAZUMLJIVA?

Value 8323 Frequency
1 M/S 265
2 KM/H 397
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
662 232

Valid range from 1 to 3

VRE9 NA KATEREM TV PROGRAMU SPREMLJATE VREMEN

NA KATEREM TV PROGRAMU SPREMLJATE VREMENSKE ODDAJE?

Value 8422 Frequency
1 TVS 444
2 POP TV 345
3 drugo 66
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 39

Valid range from 1 to 3

VRE10 ALI SE VAM ŽIVA JAVLJANJA METEOROLOGOV V

ALI SE VAM ŽIVA JAVLJANJA METEOROLOGOV V PROGRAME RADIJSKIH POSTAJ ZDIJO…

Value 8521 Frequency
1 POTREBNA 661
2 NEPOTREBNA 123
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 110

Valid range from 1 to 3

VRE11A PROSIMO POVEJTE RADIJSKO POSTAJO, KI JO

PROSIMO POVEJTE RADIJSKO POSTAJO, KI JO NAJPOGOSTEJE POSLUŠATE, KADAR ŽELITE IZVEDETI VREMENSKE INFORMACIJE

Value 8620 Frequency
1 ra slo I. 221
2 ra slo II, val 202 202
3 ra slo III 6
4 drugo 369
Sysmiss 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 96

Valid range from 1 to 4

VRE11B Anketar vpiši postajo!

Anketar vpiši postajo!

Value 8719 Frequency
0TUDENT 1
0marje pri jel0ah 2
0tajerski vak 1
0tajerski val 1
105,2 - hit 1
BREZJE 1
KORO0KI RADIO 1
LENART 1
OGNJI00E 1
POMURSKI VAL 1
RGL 2
SALOMON 2
alpski val 2
antena 4
antena,radio hit 1
antena1 1
belvie 1
brezice 1
brezje 2
capris 2
celje, smarje 1
celje,smarje 1
city 5
dur 1
fantasy 3
g top 1
gama 1
gama mm 1
gamma mm 1
hit 15
hrt 2 1
hrva0ko 1
hrvaske 1
kapris 1
koper 6
koper,capris 1
koroski 1
koroski radio 2
kranj 2
krka 7
krka, krsko 1
krsko 1
ljubljana 1
maksi 1
maksi radio 1
maribor 2
mariborski 1
modri val 1
moj radio 1
murski val 10
ne poslousa 1
ne poslu0a radia 1
ne poslusa 1
ne poslusa radia 1
ne spremlja 1
ne ve 1
net 2
nic... 1
nobena 1
nobene 1
nobeno 1
notranjska 1
ognji00e 1
ognjisce 6
pomurski val 1
postojna 1
ptuj 6
ptujski 1
r. koper 1
ra koper 1
ra slo 1, koper 1
radio 94 2
radio 94 postojna 1
radio Ptuj 1
radio antena 1
radio belvi 1
radio brezice 3
radio brezje 1
radio capris 3
radio celje 9
radio city 20
radio city, net 1
radio fantasy 2
radio fantazy 1
radio geoss 1
radio glas ljubljane 1
radio gorenjc 1
radio hit 11
radio jesenice 4
radio koper 13
radio koper/kapodist 1
radio koroski val 1
radio kranj 2
radio krka 11
radio loka 1
radio maksi 3
radio maksi,ljutomer 1
radio maribor 14
radio marobor 1
radio max 1
radio morje 3
radio murski val 2
radio net 1
radio ognji00e 1
radio ognjisce 1
radio plus,radio net 1
radio ptuj 6
radio radlje 3
radio rgl 1
radio rogla 2
radio salamon 1
radio salomon 1
radio sevnica brezic 1
radio slo internatio 1
radio slovenj gradec 1
radio smarje 2
radio sraka 1
radio stajerski val 2
radio trbovlje 1
radio trst 1
radio trzic 1
radio val 2
radio velenje 1
radio veseljak 1
radio viva 2
radio ziri 1
radioslovenj gradec 1
radoi smarje 1
rgl 10
rgl, str 1
rgl,hit,202 1
robi 1
rogla 2
salamon 3
salomon 5
smarje pri jelsah 2
smnet 1
sraka, goldi 1
sraka, studio d 1
stajerski val 3
studi d 1
studio d 6
studio d, ognjisce 1
triglav 2
univox 2
vseeno 1
vsega po malo 1
zeleni val 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 0

VRE12 ČE PRIMERJATE VAŠE ZANIMANJE ZA VREMENSK

ČE PRIMERJATE VAŠE ZANIMANJE ZA VREMENSKE NAPOVEDI DANES IN PRED ŠTIRIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE VAŠE ZANIMANJE SEDAJ…

Value 8818 Frequency
1 VEČJE 422
2 ENAKO 399
3 MANJŠE 30
4 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 43

Valid range from 1 to 4

VRE13 ČE PRIMERJATE DOSTOPNOST VREMENSKIH INFO

ČE PRIMERJATE DOSTOPNOST VREMENSKIH INFORMACIJ DANES IN PRED ŠTIRIMI LETI, ALI SO LE-TE DANES …

Value 8917 Frequency
1 BOLJ DOSTOPNE 694
2 ENAKO DOSTOPNE 137
3 TEŽJE DOSTOPNE 9
4 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 54

Valid range from 1 to 4

VRE14 ČE PRIMERJATE KVALITETO VREMENSKIH NAPOV

ČE PRIMERJATE KVALITETO VREMENSKIH NAPOVEDI DANES IN PRED ŠTIRIMI LETI, ALI SE VAM ZDIJO LE-TE DANES…

Value 9016 Frequency
1 BOLJ PRAVILNE 590
2 ENAKO PRAVILNE 195
3 MANJ PRAVILNE 34
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 75

Valid range from 1 to 4

VRE15 ALI VAS MOTI DA, NAMESTO DA NAŠTEVAMO PO

ALI VAS MOTI DA, NAMESTO DA NAŠTEVAMO POKRAJINE PO IMENIH (NPR. GORENJSKA, ŠTAJERSKA, PREKMURJE, …) V VREMENSKIH NAPOVEDIH UPORABLJAMO POJME KOT SO ZAHODNA ALI SEVEROVZHODNA SLOVENIJA?

Value 9115 Frequency
1 MOTI ME 184
2 NE MOTI ME 643
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 67

Valid range from 1 to 3

VRE16 ČE BI OCENJEVALI PRAVILNOST VREMENSKIH N

ČE BI OCENJEVALI PRAVILNOST VREMENSKIH NAPOVEDI V ZADNJEM LETU DNI PO SVOJIH IZKUŠNJAH, KAKŠEN ODSTOTEK PRAVILNOSTI BI JIM PRIPISALI?

Value 9214 Frequency
0 1
4 2
5 1
10 5
25 1
30 20
35 3
40 16
45 2
50 87
60 65
65 11
66 1
70 159
74 1
75 43
80 224
85 29
90 104
95 14
96 2
99 3
100 22
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 78 0 100 71.994 16.856

Valid range from 0 to 100

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 9313 Frequency
12 1
14 4
16 1
17 1
18 3
19 4
20 3
21 1
22 3
23 2
24 12
25 8
26 3
27 8
28 10
29 4
30 13
31 11
32 12
33 10
34 8
35 11
36 8
37 11
38 16
39 17
40 13
41 13
42 10
43 19
44 19
45 14
46 13
47 10
48 19
49 24
50 20
51 19
52 19
53 17
54 13
55 18
56 13
57 20
58 12
59 19
60 20
61 13
62 17
63 13
64 25
65 18
66 20
67 22
68 12
69 16
70 12
71 12
72 10
73 12
74 12
75 7
76 14
77 17
78 12
79 18
80 16
81 12
82 14
83 11
84 23
85 6
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 1 12 85 55.268 17.261

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 9412 Frequency
1 OSNOVNA 140
2 KONČANA POKLICNA 126
3 KONČANA SREDNJA 428
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 199
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 1

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 9511 Frequency
1 NA PODEŽELJU 298
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 311
3 V VEČJEM MESTU 127
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 157
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 9610 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 214
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 162
3 SAMOZAPOSLEN 45
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 307
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 44
9 DRUGO... 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 1

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 979 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 55
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 103
3 NE, TO ME NE SKRBI 216
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 518
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
374 520

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 988 Frequency
1 sem veren 402
2 nisem veren 287
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 44

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 997 Frequency
1 moški 374
2 ženska 520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 1006 Frequency
30 ->30 184
45 30 - 45 251
60 46 - 60 247
99 61 -> 211
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 1015 Frequency
0 ne vem 380
1 DESUS 9
2 LDS 211
3 NSI 32
4 SLS 38
5 SMS 28
6 SNS 20
7 SDS 74
8 ZLSD 67
9 drugo 24
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 11

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 1024 Frequency
1 01 - Ljubljana 249
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 204
3 03 - Celje, Trbovlje 128
4 04 - Kranj 114
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 123
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 1033 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 123
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 114
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 238
8 SPOD. POSAVSKA 35
9 DOLENJSKA 43
10 GORISKA 54
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 23
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 11

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 1042 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 277
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 145
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 57
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 95
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 136
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 0

Valid range from 1 to 6

ANKETA

Value 1051 Frequency
2003-05-14 894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 2003-05-14 2003-05-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0305. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0305_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si