Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0305
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0305_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Uhan, Samo
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; maj 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, ocena nastopa bivšega predsednika republike pred Haaškim sodiščem, pogostost spremljanja vremenskih informacij, zanimanje za različne napovedane vrednosti v zvezi z vremenom, kakovosti vremenskih napovedi

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
VREME


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o spremljanju vremenskih napovedi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. maj 2003 - 29. maj 2003
Čas izdelave: 2003-05
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0305 - Politbarometer PB5/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 106
 • število enot: 894

Spremenljivke

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 332
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 516
2 NEZADOVOLJNI 351
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 386
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 1105 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 332
2 NEZADOVOLJNI 484
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 2104 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 516
2 NEZADOVOLJNI 351
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 3103 Frekvenca
1 da, podpiram 386
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 4102 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 168
3 nekje vmes 444
4 . 148
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 5101 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 154
3 nekje vmes 303
4 . 213
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 6100 Frekvenca
1 zelo neuspešno 66
2 . 208
3 nekje vmes 391
4 . 125
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 799 Frekvenca
1 zelo neuspešno 23
2 . 75
3 nekje vmes 264
4 . 339
5 zelo uspešno 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 898 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 161
3 nekje vmes 339
4 . 136
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 997 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 96
3 nekje vmes 233
4 . 278
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1096 Frekvenca
1 zelo neuspešno 53
2 . 130
3 nekje vmes 290
4 . 195
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 1195 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 128
3 nekje vmes 264
4 . 201
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 198
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1294 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 227
3 nekje vmes 293
4 . 86
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1393 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 238
3 nekje vmes 247
4 . 131
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1492 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 . 60
3 nekje vmes 311
4 . 240
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 227
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
659 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1591 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 141
3 nekje vmes 332
4 . 179
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1690 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 117
3 nekje vmes 294
4 . 208
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1789 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 167
3 nekje vmes 326
4 . 154
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 1888 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 203
3 nekje vmes 278
4 . 139
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 158
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 1987 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 123
3 nekje vmes 307
4 . 159
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 254
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
632 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2086 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 111
3 nekje vmes 244
4 . 286
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2185 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 161
3 nekje vmes 260
4 . 205
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2284 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 134
3 nekje vmes 261
4 . 230
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 136
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2383 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 102
3 nekje vmes 305
4 . 138
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 269
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
614 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2482 Frekvenca
1 zelo neuspešno 10
2 . 45
3 nekje vmes 157
4 . 254
5 zelo uspešno 219
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 203
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 2581 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 89
3 nekje vmes 257
4 . 101
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 392
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2680 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 162
3 nekaj vmes 414
4 . 170
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2779 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 142
3 nekaj vmes 305
4 . 257
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2878 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 163
3 nekaj vmes 422
4 . 168
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2977 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 97
3 nekaj vmes 253
4 . 301
5 najbolj zaupa 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3076 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 242
3 nekaj vmes 376
4 . 65
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3175 Frekvenca
1 najmanj zaupa 168
2 . 278
3 nekaj vmes 260
4 . 103
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3274 Frekvenca
1 najmanj zaupa 114
2 . 213
3 nekaj vmes 301
4 . 164
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3373 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 96
3 nekaj vmes 309
4 . 270
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3472 Frekvenca
1 najmanj zaupa 216
2 . 196
3 nekaj vmes 240
4 . 119
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3571 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 128
3 nekaj vmes 314
4 . 267
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3670 Frekvenca
1 najmanj zaupa 22
2 . 67
3 nekaj vmes 306
4 . 321
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3769 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 79
3 nekaj vmes 263
4 . 313
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 3868 Frekvenca
1 najmanj zaupa 120
2 . 177
3 nekaj vmes 244
4 . 185
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3967 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 114
3 nekaj vmes 289
4 . 241
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4066 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 155
3 nekaj vmes 311
4 . 200
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4165 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 143
3 nekaj vmes 355
4 . 244
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 4264 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 103
3 nekaj vmes 283
4 . 291
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 4363 Frekvenca
1 najmanj zaupa 231
2 . 258
3 nekaj vmes 200
4 . 115
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4462 Frekvenca
1 da 634
2 ne 208
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4561 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 163
3 NSI - krscanska ljudska stranka 26
4 SLS -slovenska ljudska stranka 27
5 SMS - stranka mladih Slovenije 14
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 53
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 46
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 273
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 533

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4660 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 48
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 11
5 SMS - stranka mladih Slovenije 14
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 21
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 380
Sysmiss 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
142 752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4759 Frekvenca
1 prej levo 261
2 v sredino 151
3 prej desno 152
4 b.o. 322
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q669 OCENITE NASTOP BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUB

OCENITE NASTOP BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA PRED HAAŠKIM SODIŠČEM. V PRIMERU, DA STE TA NASTOP NEPOSREDNO ALI POSREDNO PREMLJALI, GA OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO SLABO OCENO, 5 ZELO DOBRO OCENO, 3 PA JE NEKEJE VMES.

Vrednost 4858 Frekvenca
1 zelo slaba ocena 10
2 2 21
3 nekje vmes 104
4 4 314
5 zelo dobra ocena 281
6 ni spremljal, ne ve, b.o. 155
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VRE1 ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O VREMENU.

ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O VREMENU. ALI SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE IN KAKO POGOSTO JIH SPREMLJATE?

Vrednost 4957 Frekvenca
1 DA, REDNO 622
2 DA, OBČASNO 215
3 REDKO 39
4 NE SPREMLJA VREMENSKIH INFORMACIJ 14
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE2A ZA KATERA OD NAŠTETIH PODROČIJ VAŠEGA ŽI

ZA KATERA OD NAŠTETIH PODROČIJ VAŠEGA ŽIVLJENJA SE VAM ZDIJO VREMENSKE INFORMACIJE POMEMBNE ? SE VAM ZDIJO POMEMBNE ZA VSAKDANJE POTI V SLUŽBO ALI ŠOLO

Vrednost 5056 Frekvenca
1 DA 458
2 NE 389
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE2B PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Vrednost 5155 Frekvenca
1 DA 752
2 NE 110
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE2C POKLICNE POTREBE

POKLICNE POTREBE

Vrednost 5254 Frekvenca
1 DA 323
2 NE 515
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE3 KDAJ V TEKU DNEVA JE VAŠA POTREBA PO VRE

KDAJ V TEKU DNEVA JE VAŠA POTREBA PO VREMENSKIH INFORMACIJAH NAJVEČJA ?

Vrednost 5353 Frekvenca
1 ZGODAJ ZJUTRAJ, MED 4. IN 6. URO 46
2 ZJUTRAJ MED 6. IN 9. URO 237
3 DOPOLDNE MED 9. IN 12. URO 36
4 POPOLDNE MED 12. IN 17. URO 82
5 ZVEČER MED 17. IN 22. URO 417
6 PONOČI MED 22. IN 04. URO 6
7 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VRE4A KAKO POGOSTO SPREMLJATE VREMENSKE INFORM

KAKO POGOSTO SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE PREKO RADIA? ALI JIH SPREMLJATE POGOSTO, VČASIH ALI NIKOLI?

Vrednost 5452 Frekvenca
1 pogosto 447
2 včasih 304
3 nikoli 121
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE4B KAJ PA PREKO TELEVIZIJE?

KAJ PA PREKO TELEVIZIJE?

Vrednost 5551 Frekvenca
1 pogosto 657
2 včasih 194
3 nikoli 20
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE4C TELETEKSTA?

TELETEKSTA?

Vrednost 5650 Frekvenca
1 pogosto 106
2 včasih 210
3 nikoli 557
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE4D AVTOMATSKIH TELEFONSKIH ODZIVNIKOV?

AVTOMATSKIH TELEFONSKIH ODZIVNIKOV?

Vrednost 5749 Frekvenca
1 pogosto 6
2 včasih 33
3 nikoli 830
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE4E KAJ PA PREKO INTERNETA?

KAJ PA PREKO INTERNETA?

Vrednost 5848 Frekvenca
1 pogosto 53
2 včasih 139
3 nikoli 680
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE4F DNEVNEGA ČASOPISJA?

DNEVNEGA ČASOPISJA?

Vrednost 5947 Frekvenca
1 pogosto 213
2 včasih 339
3 nikoli 319
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE4G PREKO MOBILNEGA TELEFONA?

PREKO MOBILNEGA TELEFONA?

Vrednost 6046 Frekvenca
1 pogosto 7
2 včasih 44
3 nikoli 820
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE4H KAKO POGOSTO PA SPREMLJATE VREMENSKE INF

KAKO POGOSTO PA SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE Z DIREKTNIM. KLICEM DEŽURNEGA PROGNOSTIKA?

Vrednost 6145 Frekvenca
1 pogosto 6
2 včasih 31
3 nikoli 831
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5A KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA TRENUTNO VRE

KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA TRENUTNO VREME PO SLOVENIJI?. ALI VAS ZELO ZANIMA, SREDNJE ZANIMA ALI VAS NE ZANIMA?

Vrednost 6244 Frekvenca
1 zelo me zanima 333
2 srednje me zanima 410
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5B KAJ PA ZANIMANJE ZA TEMPERATURE IN VETER

KAJ PA ZANIMANJE ZA TEMPERATURE IN VETER Z AVTOMATSKIH POSTAJ?

Vrednost 6343 Frekvenca
1 zelo me zanima 210
2 srednje me zanima 327
3 me ne zanima 322
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5C NAPOVED VREMENA ZA SLOVENIJO ZA DANES IN

NAPOVED VREMENA ZA SLOVENIJO ZA DANES IN JUTRI?

Vrednost 6442 Frekvenca
1 zelo me zanima 548
2 srednje me zanima 251
3 me ne zanima 60
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5D KAKO PA VAS ZANIMA NAPOVED VREMENA ZA SO

KAKO PA VAS ZANIMA NAPOVED VREMENA ZA SOSEDNJE POKRAJINE?

Vrednost 6541 Frekvenca
1 zelo me zanima 158
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5E OPIS VREMENSKE SITUACIJE (VREMENSKA SLIK

OPIS VREMENSKE SITUACIJE (VREMENSKA SLIKA)?

Vrednost 6640 Frekvenca
1 zelo me zanima 312
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 200
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5F KAKO VAS ZANIMAJO IZGLEDI VREMENA ZA SLO

KAKO VAS ZANIMAJO IZGLEDI VREMENA ZA SLOVENIJO 3. IN 4. DAN?

Vrednost 6739 Frekvenca
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 322
3 me ne zanima 95
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5G POVEJTE ŠE ZA PODATKE O VREMENU PO EVROP

POVEJTE ŠE ZA PODATKE O VREMENU PO EVROPI?

Vrednost 6838 Frekvenca
1 zelo me zanima 149
2 srednje me zanima 369
3 me ne zanima 340
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5H NAPOVED VREMENA ZA GORSKI SVET?

NAPOVED VREMENA ZA GORSKI SVET?

Vrednost 6937 Frekvenca
1 zelo me zanima 181
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 365
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5I NAPOVED VETRA ZA SLOVENSKO PRIMORJE?

NAPOVED VETRA ZA SLOVENSKO PRIMORJE?

Vrednost 7036 Frekvenca
1 zelo me zanima 206
2 srednje me zanima 298
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5J NAPOVED ZA HRVAŠKO PRIMORJE IN DALMACIJO

NAPOVED ZA HRVAŠKO PRIMORJE IN DALMACIJO?

Vrednost 7135 Frekvenca
1 zelo me zanima 140
2 srednje me zanima 314
3 me ne zanima 401
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE5K POVEJTE ŠE, KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA

POVEJTE ŠE, KAKŠNO JE VAŠE ZANIMANJE ZA BIOVREMENSKO NAPOVED?

Vrednost 7234 Frekvenca
1 zelo me zanima 243
2 srednje me zanima 265
3 me ne zanima 345
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6A KATERE NAPOVEDANE VREDNOSTI V ZVEZI Z VR

KATERE NAPOVEDANE VREDNOSTI V ZVEZI Z VREMENOM, VAS PONAVADI BOLJ ZANIMAJO? POVEJTE NAJPREJ ZA TEMPERATURO ZRAKA. ALI VAS ZELO ZANIMA, SREDNJE ZANIMA ALI PA VAS NE ZANIMA?

Vrednost 7333 Frekvenca
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 362
3 me ne zanima 56
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6B KAJ PA KOLIČINA OBLAČNOSTI?

KAJ PA KOLIČINA OBLAČNOSTI?

Vrednost 7432 Frekvenca
1 zelo me zanima 255
2 srednje me zanima 388
3 me ne zanima 209
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6C KOLIČINA PADAVIN?

KOLIČINA PADAVIN?

Vrednost 7531 Frekvenca
1 zelo me zanima 424
2 srednje me zanima 308
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6D TIP PADAVIN?

TIP PADAVIN?

Vrednost 7630 Frekvenca
1 zelo me zanima 373
2 srednje me zanima 310
3 me ne zanima 171
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6E SMER IN HITROST VETRA?

SMER IN HITROST VETRA?

Vrednost 7729 Frekvenca
1 zelo me zanima 172
2 srednje me zanima 268
3 me ne zanima 412
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6F VLAŽNOST ZRAKA?

VLAŽNOST ZRAKA?

Vrednost 7828 Frekvenca
1 zelo me zanima 208
2 srednje me zanima 306
3 me ne zanima 339
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6G KAJ PA POJAV NEVIHT?

KAJ PA POJAV NEVIHT?

Vrednost 7927 Frekvenca
1 zelo me zanima 487
2 srednje me zanima 278
3 me ne zanima 90
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6H POJAV MEGLE?

POJAV MEGLE?

Vrednost 8026 Frekvenca
1 zelo me zanima 266
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 271
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE6I POVEJTE ŠE ZA POJAV SLANE?

POVEJTE ŠE ZA POJAV SLANE?

Vrednost 8125 Frekvenca
1 zelo me zanima 306
2 srednje me zanima 262
3 me ne zanima 280
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE7 KATERA OBLIKA VREMENSKIH NAPOVEDI VAM JE

KATERA OBLIKA VREMENSKIH NAPOVEDI VAM JE LJUBŠA?

Vrednost 8224 Frekvenca
1 SLIKOVNA 442
2 BESEDILO 291
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE8 KATERA ENOTA ZA HITROST VETRA VAM JE BOL

KATERA ENOTA ZA HITROST VETRA VAM JE BOLJ RAZUMLJIVA?

Vrednost 8323 Frekvenca
1 M/S 265
2 KM/H 397
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
662 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE9 NA KATEREM TV PROGRAMU SPREMLJATE VREMEN

NA KATEREM TV PROGRAMU SPREMLJATE VREMENSKE ODDAJE?

Vrednost 8422 Frekvenca
1 TVS 444
2 POP TV 345
3 drugo 66
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE10 ALI SE VAM ŽIVA JAVLJANJA METEOROLOGOV V

ALI SE VAM ŽIVA JAVLJANJA METEOROLOGOV V PROGRAME RADIJSKIH POSTAJ ZDIJO…

Vrednost 8521 Frekvenca
1 POTREBNA 661
2 NEPOTREBNA 123
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE11A PROSIMO POVEJTE RADIJSKO POSTAJO, KI JO

PROSIMO POVEJTE RADIJSKO POSTAJO, KI JO NAJPOGOSTEJE POSLUŠATE, KADAR ŽELITE IZVEDETI VREMENSKE INFORMACIJE

Vrednost 8620 Frekvenca
1 ra slo I. 221
2 ra slo II, val 202 202
3 ra slo III 6
4 drugo 369
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE11B Anketar vpiši postajo!

Anketar vpiši postajo!

Vrednost 8719 Frekvenca
0TUDENT 1
0marje pri jel0ah 2
0tajerski vak 1
0tajerski val 1
105,2 - hit 1
BREZJE 1
KORO0KI RADIO 1
LENART 1
OGNJI00E 1
POMURSKI VAL 1
RGL 2
SALOMON 2
alpski val 2
antena 4
antena,radio hit 1
antena1 1
belvie 1
brezice 1
brezje 2
capris 2
celje, smarje 1
celje,smarje 1
city 5
dur 1
fantasy 3
g top 1
gama 1
gama mm 1
gamma mm 1
hit 15
hrt 2 1
hrva0ko 1
hrvaske 1
kapris 1
koper 6
koper,capris 1
koroski 1
koroski radio 2
kranj 2
krka 7
krka, krsko 1
krsko 1
ljubljana 1
maksi 1
maksi radio 1
maribor 2
mariborski 1
modri val 1
moj radio 1
murski val 10
ne poslousa 1
ne poslu0a radia 1
ne poslusa 1
ne poslusa radia 1
ne spremlja 1
ne ve 1
net 2
nic... 1
nobena 1
nobene 1
nobeno 1
notranjska 1
ognji00e 1
ognjisce 6
pomurski val 1
postojna 1
ptuj 6
ptujski 1
r. koper 1
ra koper 1
ra slo 1, koper 1
radio 94 2
radio 94 postojna 1
radio Ptuj 1
radio antena 1
radio belvi 1
radio brezice 3
radio brezje 1
radio capris 3
radio celje 9
radio city 20
radio city, net 1
radio fantasy 2
radio fantazy 1
radio geoss 1
radio glas ljubljane 1
radio gorenjc 1
radio hit 11
radio jesenice 4
radio koper 13
radio koper/kapodist 1
radio koroski val 1
radio kranj 2
radio krka 11
radio loka 1
radio maksi 3
radio maksi,ljutomer 1
radio maribor 14
radio marobor 1
radio max 1
radio morje 3
radio murski val 2
radio net 1
radio ognji00e 1
radio ognjisce 1
radio plus,radio net 1
radio ptuj 6
radio radlje 3
radio rgl 1
radio rogla 2
radio salamon 1
radio salomon 1
radio sevnica brezic 1
radio slo internatio 1
radio slovenj gradec 1
radio smarje 2
radio sraka 1
radio stajerski val 2
radio trbovlje 1
radio trst 1
radio trzic 1
radio val 2
radio velenje 1
radio veseljak 1
radio viva 2
radio ziri 1
radioslovenj gradec 1
radoi smarje 1
rgl 10
rgl, str 1
rgl,hit,202 1
robi 1
rogla 2
salamon 3
salomon 5
smarje pri jelsah 2
smnet 1
sraka, goldi 1
sraka, studio d 1
stajerski val 3
studi d 1
studio d 6
studio d, ognjisce 1
triglav 2
univox 2
vseeno 1
vsega po malo 1
zeleni val 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 0

VRE12 ČE PRIMERJATE VAŠE ZANIMANJE ZA VREMENSK

ČE PRIMERJATE VAŠE ZANIMANJE ZA VREMENSKE NAPOVEDI DANES IN PRED ŠTIRIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE VAŠE ZANIMANJE SEDAJ…

Vrednost 8818 Frekvenca
1 VEČJE 422
2 ENAKO 399
3 MANJŠE 30
4 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE13 ČE PRIMERJATE DOSTOPNOST VREMENSKIH INFO

ČE PRIMERJATE DOSTOPNOST VREMENSKIH INFORMACIJ DANES IN PRED ŠTIRIMI LETI, ALI SO LE-TE DANES …

Vrednost 8917 Frekvenca
1 BOLJ DOSTOPNE 694
2 ENAKO DOSTOPNE 137
3 TEŽJE DOSTOPNE 9
4 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE14 ČE PRIMERJATE KVALITETO VREMENSKIH NAPOV

ČE PRIMERJATE KVALITETO VREMENSKIH NAPOVEDI DANES IN PRED ŠTIRIMI LETI, ALI SE VAM ZDIJO LE-TE DANES…

Vrednost 9016 Frekvenca
1 BOLJ PRAVILNE 590
2 ENAKO PRAVILNE 195
3 MANJ PRAVILNE 34
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE15 ALI VAS MOTI DA, NAMESTO DA NAŠTEVAMO PO

ALI VAS MOTI DA, NAMESTO DA NAŠTEVAMO POKRAJINE PO IMENIH (NPR. GORENJSKA, ŠTAJERSKA, PREKMURJE, …) V VREMENSKIH NAPOVEDIH UPORABLJAMO POJME KOT SO ZAHODNA ALI SEVEROVZHODNA SLOVENIJA?

Vrednost 9115 Frekvenca
1 MOTI ME 184
2 NE MOTI ME 643
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE16 ČE BI OCENJEVALI PRAVILNOST VREMENSKIH N

ČE BI OCENJEVALI PRAVILNOST VREMENSKIH NAPOVEDI V ZADNJEM LETU DNI PO SVOJIH IZKUŠNJAH, KAKŠEN ODSTOTEK PRAVILNOSTI BI JIM PRIPISALI?

Vrednost 9214 Frekvenca
0 1
4 2
5 1
10 5
25 1
30 20
35 3
40 16
45 2
50 87
60 65
65 11
66 1
70 159
74 1
75 43
80 224
85 29
90 104
95 14
96 2
99 3
100 22
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 78 0 100 71.994 16.856

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 9313 Frekvenca
12 1
14 4
16 1
17 1
18 3
19 4
20 3
21 1
22 3
23 2
24 12
25 8
26 3
27 8
28 10
29 4
30 13
31 11
32 12
33 10
34 8
35 11
36 8
37 11
38 16
39 17
40 13
41 13
42 10
43 19
44 19
45 14
46 13
47 10
48 19
49 24
50 20
51 19
52 19
53 17
54 13
55 18
56 13
57 20
58 12
59 19
60 20
61 13
62 17
63 13
64 25
65 18
66 20
67 22
68 12
69 16
70 12
71 12
72 10
73 12
74 12
75 7
76 14
77 17
78 12
79 18
80 16
81 12
82 14
83 11
84 23
85 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 1 12 85 55.268 17.261

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 9412 Frekvenca
1 OSNOVNA 140
2 KONČANA POKLICNA 126
3 KONČANA SREDNJA 428
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 199
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 9511 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 298
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 311
3 V VEČJEM MESTU 127
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 157
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 9610 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 214
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 162
3 SAMOZAPOSLEN 45
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 307
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 44
9 DRUGO... 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 979 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 55
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 103
3 NE, TO ME NE SKRBI 216
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
374 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 988 Frekvenca
1 sem veren 402
2 nisem veren 287
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 997 Frekvenca
1 moški 374
2 ženska 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 1006 Frekvenca
30 ->30 184
45 30 - 45 251
60 46 - 60 247
99 61 -> 211
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 1015 Frekvenca
0 ne vem 380
1 DESUS 9
2 LDS 211
3 NSI 32
4 SLS 38
5 SMS 28
6 SNS 20
7 SDS 74
8 ZLSD 67
9 drugo 24
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 1024 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 249
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 204
3 03 - Celje, Trbovlje 128
4 04 - Kranj 114
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 123
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 1033 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 123
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 114
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 238
8 SPOD. POSAVSKA 35
9 DOLENJSKA 43
10 GORISKA 54
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 23
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 1042 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 277
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 145
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 57
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 95
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 136
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

ANKETA

Vrednost 1051 Frekvenca
2003-05-14 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 2003-05-14 2003-05-14

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0305. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0305_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si