Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB635
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2005

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pravice potrošnikov, goljufanje potrošnikov, informacije in nasveti o potrošniških pravicah, zaupanje v pridobitev pravilnih informacij, institucije in organizacije za varstvo potrošniških pravic, podpiranje neodvisnega združenja potrošnikov, spremljanje množičnih medijev, kampanjska sporočila

POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov
Vsebinsko področja CERIF
Tržna in industrijska ekonomika
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
VZORCI POTROŠNJE


Povzetek:

V tem krogu Evrobarometra so bili anketirani poljski respondenti, ki so odgovarjali na vprašanja o zaupanju in težavah nakupovanja, pravicah potrošnikov, zaščiti potrošnikov, potrošniških organizacijah na Poljskem. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo starost, spol, zakonski stan, državljanstvo, levo-desno politično samoopredelitev, starost ob zaključku izobraževanja, poklic, sestavo gospodinjstva, nacionalni izvor, vrsto in velikost naselja ter regijo stalnega prebivališča anketiranca.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. junij 2005 - 13. julij 2005
Čas izdelave: 2005
Država: Poljska
Geografsko pokritje:

Ozemlje države

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Anketiranihje bilo 1000 državljanov Poljske. Vsi anketirani so prebivalci Poljske, državljani EU in starejši od 15 let. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarja na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Poljska: TNS OBOP, Varšava

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Uteževanje:

Za vsako državo je bila narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Za vse države članice EU, je bilo izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevajoč populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iterakcijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za Evrobarometer 63.5 je na voljo ena nacionalna spremenljivka za uteževanje podatkov. Post-strafifikacijska utež (W1), ki ustvari pravo števila enot za Poljsko. Ta utež in njena funkcija se nanaša na predhodno nacionalno utež II (do Evrobarometra 31). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Omejitve dostopa

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB635 - Evrobarometer 63.5 junij - julij 2005 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 154
  • število enot: 1000

Verzija: 2.0.0 (2011-10-17), doi:10.4232/1.10991

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4412 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 4412 do 4412

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4412 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 4412 do 4412

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.0.0 (2011-10-17) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1154 Frekvenca
4412 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 4412 do 4412

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2153 Frekvenca
4412 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 4412 do 4412

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3152 Frekvenca
2.0.0 (2011-10-17) 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4151 Frekvenca
635 Eurobarometer 63.5 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 635 do 635

v5 UNIQUE CASE ID (INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 1000 500.5 288.819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1000

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6149 Frekvenca
1 France (not included) 0
2 Belgium (not included) 0
3 The Netherlands (not included) 0
4 Germany West (not included) 0
5 Italy (not included) 0
6 Luxembourg (not included) 0
7 Denmark (not included) 0
8 Ireland (not included) 0
9 Great Britain (not included) 0
10 Northern Ireland (not included) 0
11 Greece (not included) 0
12 Spain (not included) 0
13 Portugal (not included) 0
14 Germany East (not included) 0
15 Norway (not included) 0
16 Finland (not included) 0
17 Sweden (not included) 0
18 Austria (not included) 0
19 Cyprus (Republic) (not included) 0
20 Czech Republic (not included) 0
21 Estonia (not included) 0
22 Hungary (not included) 0
23 Latvia (not included) 0
24 Lithuania (not included) 0
25 Malta (not included) 0
26 Poland 1000
27 Slovakia (not included) 0
28 Slovenia (not included) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 28

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7148 Frekvenca
PL 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 0.546 1.839 1 0.295

Vrednosti spremenljivk od 0.54559 do 1.83892

v9 Q1 NATIONALITY BELGIUM (NOT STATED)

Vrednost 9146 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 10145 Frekvenca
0 Not mentioned 997
1 Mentioned 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v11 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 11144 Frekvenca
0 Not mentioned 992
1 Mentioned 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 Q1 NATIONALITY GREECE (NOT STATED)

Vrednost 12143 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v13 Q1 NATIONALITY SPAIN (NOT STATED)

Vrednost 13142 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 Q1 NATIONALITY FRANCE (NOT STATED)

Vrednost 14141 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v15 Q1 NATIONALITY IRELAND (NOT STATED)

Vrednost 15140 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 Q1 NATIONALITY ITALY (NOT STATED)

Vrednost 16139 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v17 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG (NOT STATED)

Vrednost 17138 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS (NOT STATED)

Vrednost 18137 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v19 Q1 NATIONALITY PORTUGAL (NOT STATED)

Vrednost 19136 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM (NOT STATED)

Vrednost 20135 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v21 Q1 NATIONALITY AUSTRIA (NOT STATED)

Vrednost 21134 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 Q1 NATIONALITY SWEDEN (NOT STATED)

Vrednost 22133 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v23 Q1 NATIONALITY FINLAND (NOT STATED)

Vrednost 23132 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC) (NOT STATED)

Vrednost 24131 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v25 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC (NOT STATED)

Vrednost 25130 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 Q1 NATIONALITY ESTONIA (NOT STATED)

Vrednost 26129 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v27 Q1 NATIONALITY HUNGARY (NOT STATED)

Vrednost 27128 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 Q1 NATIONALITY LATVIA (NOT STATED)

Vrednost 28127 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v29 Q1 NATIONALITY LITHUANIA (NOT STATED)

Vrednost 29126 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 Q1 NATIONALITY MALTA (NOT STATED)

Vrednost 30125 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v31 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 31124 Frekvenca
0 Not mentioned 5
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA (NOT STATED)

Vrednost 32123 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v33 Q1 NATIONALITY SLOVENIA (NOT STATED)

Vrednost 33122 Frekvenca
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 QA1 CONSUMER RIGHTS - MEDIA ATTENTION

Vrednost 34121 Frekvenca
1 Increased a lot 58
2 Slightly increased 353
3 Slightly decreased 76
4 Decreased a lot 36
5 Remained unchanged 327
6 DK 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v35 QA2 CONSUMER RIGHTS - SEEN/HEARD IN MEDIA

Vrednost 35120 Frekvenca
1 Yes, in last few days 232
2 Yes, in last few weeks 328
3 Yes, in last few months 143
4 Yes, long time ago 48
5 No 212
6 DK 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v36 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: TV ADVERTISING

Vrednost 36119 Frekvenca
0 Not mentioned 390
1 Mentioned 361
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v37 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: TV PROGRAMME

Vrednost 37118 Frekvenca
0 Not mentioned 349
1 Mentioned 402
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: RADIO

Vrednost 38117 Frekvenca
0 Not mentioned 671
1 Mentioned 80
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v39 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: MAGAZ/NEWSPAPER

Vrednost 39116 Frekvenca
0 Not mentioned 654
1 Mentioned 97
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: BROCHURES

Vrednost 40115 Frekvenca
0 Not mentioned 736
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v41 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: INTERNET

Vrednost 41114 Frekvenca
0 Not mentioned 729
1 Mentioned 22
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: OTHER

Vrednost 42113 Frekvenca
0 Not mentioned 750
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v43 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: DK

Vrednost 43112 Frekvenca
0 Not mentioned 744
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: EU

Vrednost 44111 Frekvenca
0 Not mentioned 697
1 Mentioned 54
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: GOVRNMT

Vrednost 45110 Frekvenca
0 Not mentioned 724
1 Mentioned 27
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: URZAD...

Vrednost 46109 Frekvenca
0 Not mentioned 675
1 Mentioned 76
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: FEDER...

Vrednost 47108 Frekvenca
0 Not mentioned 645
1 Mentioned 106
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: OTHER

Vrednost 48107 Frekvenca
0 Not mentioned 666
1 Mentioned 85
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: DK

Vrednost 49106 Frekvenca
0 Not mentioned 336
1 Mentioned 415
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 QA5 CONSUMER RIGHTS MESSAGE - HEARD

Vrednost 50105 Frekvenca
1 Yes 555
2 No 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v51 QA6 CONSUMER RIGHTS MESSAGE - REFERENCE

Vrednost 51104 Frekvenca
1 Human rights 148
2 Citizen's rights, e.g. elections 59
3 Employees' rights 59
4 Consumers' rights 504
5 Patients' rights 22
6 Rights of the disabled 6
7 Children's rights 11
8 Taxpayers' rights 9
9 Other (SPONT.) 15
10 DK 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v52 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: INTERESTING

Vrednost 52103 Frekvenca
1 Applies 701
2 Does not apply 211
3 DK 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v53 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: RELEVANT

Vrednost 53102 Frekvenca
1 Applies 846
2 Does not apply 93
3 DK 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v54 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: HELPFUL

Vrednost 54101 Frekvenca
1 Applies 871
2 Does not apply 80
3 DK 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v55 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: EASY UNDERST

Vrednost 55100 Frekvenca
1 Applies 755
2 Does not apply 168
3 DK 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v56 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: EASY REMEMBR

Vrednost 5699 Frekvenca
1 Applies 797
2 Does not apply 146
3 DK 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v57 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: CONVINCING

Vrednost 5798 Frekvenca
1 Applies 655
2 Does not apply 221
3 DK 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v58 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: AWARENESS

Vrednost 5897 Frekvenca
1 Applies 722
2 Does not apply 161
3 DK 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v59 QA8A CONSUMER RIGHTS - POLISH CITIZEN

Vrednost 5996 Frekvenca
1 More 21
2 Less 541
3 The same 313
4 DK 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v60 QA8B CONSUMER RIGHTS - POLISH JUSTICE

Vrednost 6095 Frekvenca
1 Very efficient 8
2 Fairly efficient 70
3 Fairly inefficient 410
4 Not at all efficient 468
5 DK 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v61 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: CREDIT

Vrednost 6194 Frekvenca
1 Yes, very well 50
2 Yes, fairly well 271
3 No, hardly 369
4 No, not at all 261
5 DK 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v62 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: PHONE BILL

Vrednost 6293 Frekvenca
1 Yes, very well 82
2 Yes, fairly well 377
3 No, hardly 298
4 No, not at all 166
5 DK 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v63 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: PACKG HOLIDAY

Vrednost 6392 Frekvenca
1 Yes, very well 34
2 Yes, fairly well 163
3 No, hardly 293
4 No, not at all 338
5 DK 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v64 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: INTERNET PURCH

Vrednost 6491 Frekvenca
1 Yes, very well 38
2 Yes, fairly well 138
3 No, hardly 222
4 No, not at all 391
5 DK 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v65 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: DOOR-T-D PURCH

Vrednost 6590 Frekvenca
1 Yes, very well 22
2 Yes, fairly well 94
3 No, hardly 260
4 No, not at all 446
5 DK 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v66 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: HHDEV WARRANTY

Vrednost 6689 Frekvenca
1 Yes, very well 199
2 Yes, fairly well 551
3 No, hardly 134
4 No, not at all 81
5 DK 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v67 QA10 CONSUMER RIGHTS - PERSONAL ATTENTION

Vrednost 6788 Frekvenca
1 More 320
2 Less 42
3 The same 594
4 DK 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v68 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: GVRNMNT

Vrednost 6887 Frekvenca
0 Not mentioned 935
1 Mentioned 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: CONS ASS

Vrednost 6986 Frekvenca
0 Not mentioned 409
1 Mentioned 591
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: EU OFFICE

Vrednost 7085 Frekvenca
0 Not mentioned 910
1 Mentioned 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: SHOPKEEPR

Vrednost 7184 Frekvenca
0 Not mentioned 709
1 Mentioned 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: FRIENDS

Vrednost 7283 Frekvenca
0 Not mentioned 718
1 Mentioned 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: LAWYERS

Vrednost 7382 Frekvenca
0 Not mentioned 781
1 Mentioned 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: OTHER

Vrednost 7481 Frekvenca
0 Not mentioned 981
1 Mentioned 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: DK

Vrednost 7580 Frekvenca
0 Not mentioned 947
1 Mentioned 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 QA12 CONSUMER RIGHTS INFO - TRUST MOST

Vrednost 7679 Frekvenca
1 Government 19
2 Consumer association 463
3 EU inform. office in Poland 57
4 Shopkeepers 51
5 Friends/relatives 164
6 Lawyers 151
7 Other (SPONT.) 9
8 DK 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v77 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: FEDER...

Vrednost 7778 Frekvenca
0 Not mentioned 844
1 Mentioned 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: INSPE...

Vrednost 7877 Frekvenca
0 Not mentioned 947
1 Mentioned 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: KONSU...

Vrednost 7976 Frekvenca
0 Not mentioned 995
1 Mentioned 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: POWIA...

Vrednost 8075 Frekvenca
0 Not mentioned 957
1 Mentioned 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: RZECZ...

Vrednost 8174 Frekvenca
0 Not mentioned 993
1 Mentioned 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: STOWA...

Vrednost 8273 Frekvenca
0 Not mentioned 894
1 Mentioned 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: UOKIK

Vrednost 8372 Frekvenca
0 Not mentioned 948
1 Mentioned 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: NONE

Vrednost 8471 Frekvenca
0 Not mentioned 586
1 Mentioned 414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: OTHER

Vrednost 8570 Frekvenca
0 Not mentioned 972
1 Mentioned 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: DK

Vrednost 8669 Frekvenca
0 Not mentioned 757
1 Mentioned 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QA13B CONSUMER ORG HEARD: URZAD...

Vrednost 8768 Frekvenca
1 Yes 636
2 No 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v88 QA13B CONSUMER ORG HEARD: FEDER...

Vrednost 8867 Frekvenca
1 Yes 593
2 No 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v89 QA13B CONSUMER ORG HEARD: STOWA...

Vrednost 8966 Frekvenca
1 Yes 504
2 No 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v90 QA14 FEDERACJA KONSUMENTOW - HEARD WHERE

Vrednost 9065 Frekvenca
1 On TV 455
2 On the radio 26
3 In the press 55
4 From friends/relatives 23
5 On the Internet 6
6 Other (SPONT.) 6
7 DK 22
9 Inap. (not 1 in V88) 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v91 QA15 FEDERACJA KONSUMENTOW - CONTACTED

Vrednost 9164 Frekvenca
1 Yes 36
2 No 556
3 DK 1
9 Inap. (not 1 in V88) 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v92 QA16 FEDERACJA KONSUMENTOW: PPL HELPFUL

Vrednost 9263 Frekvenca
1 Totally agree 16
2 Somewhat agree 15
3 Somewhat disagree 2
4 Totally disagree 1
5 DK 2
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 966

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA16 FEDERACJA KONSUMENTOW: ADV USEFUL

Vrednost 9362 Frekvenca
1 Totally agree 15
2 Somewhat agree 12
3 Somewhat disagree 5
4 Totally disagree 2
5 DK 2
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 966

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA16 FEDERACJA KONSUMENTOW: EFFECTIVE

Vrednost 9461 Frekvenca
1 Totally agree 10
2 Somewhat agree 13
3 Somewhat disagree 3
4 Totally disagree 5
5 DK 5
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 969

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA17 FEDERACJA KONSUMENTOW - RECOMMEND

Vrednost 9560 Frekvenca
1 Yes, definitely 18
2 Yes, probably 9
3 No, probably not 4
4 No, definitely not 2
5 DK 3
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 967

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA18 CONSUMER ASSOC SUPPORT: MEMBERSH FEE

Vrednost 9659 Frekvenca
1 Yes 222
2 No 695
3 DK 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v97 QA18 CONSUMER ASSOC SUPPORT: TAX PERCENTG

Vrednost 9758 Frekvenca
1 Yes 446
2 No 438
3 DK 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v98 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: CREDIT

Vrednost 9857 Frekvenca
0 Not mentioned 434
1 Mentioned 566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: TELEPHONE

Vrednost 9956 Frekvenca
0 Not mentioned 451
1 Mentioned 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: HOLIDAYS

Vrednost 10055 Frekvenca
0 Not mentioned 529
1 Mentioned 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: NONE

Vrednost 10154 Frekvenca
0 Not mentioned 760
1 Mentioned 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA19B CONSUMER MAGAZ PG SEEN: CANCELATION

Vrednost 10253 Frekvenca
0 Not mentioned 875
1 Mentioned 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA19B CONSUMER MAGAZ PG SEEN: HOLIDAYS

Vrednost 10352 Frekvenca
0 Not mentioned 869
1 Mentioned 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA19B CONSUMER MAGAZ PG SEEN: TELEPHONE

Vrednost 10451 Frekvenca
0 Not mentioned 833
1 Mentioned 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA19B CONSUMER MAGAZ PAGE SEEN: NONE

Vrednost 10550 Frekvenca
0 Not mentioned 256
1 Mentioned 744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: RELEVANT

Vrednost 10649 Frekvenca
0 Not mentioned 336
1 Mentioned 664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: ATTRACTIVE

Vrednost 10748 Frekvenca
0 Not mentioned 600
1 Mentioned 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: EASY

Vrednost 10847 Frekvenca
0 Not mentioned 414
1 Mentioned 586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: ABOUT EU RIGHTS

Vrednost 10946 Frekvenca
0 Not mentioned 568
1 Mentioned 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: PROMOTE FEDERACJA

Vrednost 11045 Frekvenca
0 Not mentioned 691
1 Mentioned 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: NOT ATTRACTIVE

Vrednost 11144 Frekvenca
0 Not mentioned 961
1 Mentioned 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: DIFFICULT

Vrednost 11243 Frekvenca
0 Not mentioned 962
1 Mentioned 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: IRRELEVANT

Vrednost 11342 Frekvenca
0 Not mentioned 979
1 Mentioned 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: SENDER NOT CLEAR

Vrednost 11441 Frekvenca
0 Not mentioned 965
1 Mentioned 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: NONE

Vrednost 11540 Frekvenca
0 Not mentioned 989
1 Mentioned 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: DK

Vrednost 11639 Frekvenca
0 Not mentioned 943
1 Mentioned 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA21 CONSUMER CAMPAIGN - OVERALL RATING

Vrednost 11738 Frekvenca
1 Very good 287
2 Fairly good 598
3 Fairly bad 35
4 Very bad 7
5 DK 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v118 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT

Vrednost 11837 Frekvenca
1 Box 1 - left 43
2 Box 2 13
3 Box 3 30
4 Box 4 38
5 Box 5 195
6 Box 6 61
7 Box 7 56
8 Box 8 56
9 Box 9 17
10 Box 10 - right 87
97 Refusal 48
98 DK 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v119 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 3 CAT

Vrednost 11936 Frekvenca
1 (1 - 4) Left 124
2 (5 - 6) Centre 256
3 (7 -10) Right 216
9 DK/Refusal 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v120 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 5 CAT

Vrednost 12035 Frekvenca
1 (1 - 2) Left 56
2 (3 - 4) 68
3 (5 - 6) Centre 256
4 (7 - 8) 112
5 (9 -10) Right 104
9 DK/Refusal 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v121 D7 MARITAL STATUS

Vrednost 12134 Frekvenca
1 Married 520
2 Remarried 17
3 Living with partner 67
4 Never lived with partner 153
5 Prev. lived with partner 35
6 Divorced 41
7 Separated 13
8 Widowed 140
9 Other (SPONT.) 4
97 Refusal (SPONT.) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v122 D8 AGE EDUCATION

Vrednost 12233 Frekvenca
7 7 years 4
45 45 years 1
97 No full-time education 2
98 Still studying 106
99 DK 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 13 7 98

Vrednosti spremenljivk od 7 do 98

v123 D8 AGE EDUCATION - RECODED

Vrednost 12332 Frekvenca
1 Up to 14 years 110
2 15 years 58
3 16 years 42
4 17 years 78
5 18 years 190
6 19 years 141
7 20 years 78
8 21 years 46
9 22 years and older 136
10 Still studying 106
11 No full-time education 2
98 DK 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v124 D10 GENDER

Vrednost 12431 Frekvenca
1 Male 413
2 Female 587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v125 D11 AGE EXACT

Vrednost 12530 Frekvenca
15 15 years 6
91 91 years 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 15 91

Vrednosti spremenljivk od 15 do 91

v126 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Vrednost 12629 Frekvenca
1 15 - 24 years 148
2 25 - 39 years 249
3 40 - 54 years 222
4 55 years and older 381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v127 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Vrednost 12728 Frekvenca
1 15 - 24 years 148
2 25 - 34 years 170
3 35 - 44 years 135
4 45 - 54 years 166
5 55 - 64 years 160
6 65 years and older 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v128 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 12827 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 38
2 Student 106
3 Unemployed, temporarily not working 109
4 Retired, unable to work 397
5 Farmer 28
6 Fisherman (not ment.) 0
7 Professional (lawyer, etc.) 3
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 21
9 Business proprietors, etc. 6
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 22
11 General management, etc. 3
12 Middle management, etc. 59
13 Employed position, at desk 45
14 Employed position, travelling 21
15 Employed position, service job 40
16 Supervisor 5
17 Skilled manual worker 83
18 Unskilled manual worker, etc. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v129 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 12926 Frekvenca
1 Farmer 50
2 Fisherman (not ment.) 0
3 Professional (lawyer, etc.) 1
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 7
5 Business proprietors, etc. 1
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 25
7 General management, etc. 8
8 Middle management, etc. 54
9 Employed position, at desk 55
10 Employed position, travelling 25
11 Employed position, service job 27
12 Supervisor 8
13 Skilled manual worker 194
14 Unskilled manual worker, etc. 47
15 Never did any paid work 148
99 Inap. (not 1 to 4 in V128) 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v130 D25 TYPE OF COMMUNITY

Vrednost 13025 Frekvenca
1 Rural area or village 378
2 Small/middle town 383
3 Large town 237
8 DK 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v131 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+

Vrednost 13124 Frekvenca
1 One 204
2 Two 402
3 Three 190
4 Four 130
5 Five 54
6 Six 16
7 Seven 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v132 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+ (REC)

Vrednost 13223 Frekvenca
1 One 204
2 Two 402
3 Three 190
4 Four or more 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v133 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10

Vrednost 13322 Frekvenca
0 None 778
1 One 146
2 Two 61
3 Three 9
4 Four 3
5 Five 1
6 Six 1
9 Nine 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v134 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10 (REC)

Vrednost 13421 Frekvenca
0 None 778
1 One 146
2 Two 61
3 Three 9
4 Four or more 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v135 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14

Vrednost 13520 Frekvenca
0 None 845
1 One 106
2 Two 44
3 Three 4
9 Nine 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v136 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14 (REC)

Vrednost 13619 Frekvenca
0 None 845
1 One 106
2 Two 44
3 Three 4
4 Four or more 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v137 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C

Vrednost 13718 Frekvenca
1 One 187
2 Two 271
3 Three 200
4 Four 162
5 Five 94
6 Six 46
7 Seven 24
8 Eight 11
9 Nine 1
10 Ten 1
11 Eleven 1
12 Twelve 1
13 Thirteen 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v138 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C (REC)

Vrednost 13817 Frekvenca
1 One 187
2 Two 271
3 Three 200
4 Four 162
5 Five 94
6 Six 46
7 Seven or more 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v139 D41 NATIONAL BACKGROUND: RESPONDENT

Vrednost 13916 Frekvenca
1 In (COUNTRY) 976
2 In another EU state 10
3 Europe, but not EU 14
4 Asia, Africa, Latin America (not ment.) 0
5 Northern America, Japan, Oceania (not ment.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v140 D42 NATIONAL BACKGROUND: PARENTS

Vrednost 14015 Frekvenca
1 Mother and father born in (COUNTRY) 943
2 One born in (COUNTRY), other in EU 18
3 Mother and father born in other EU 16
4 Another situation (Spont.) 22
9 DK/Refusal (Spont.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v141 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Vrednost 14114 Frekvenca
1 Yes 758
2 No 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v142 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Vrednost 14213 Frekvenca
1 Yes 500
2 No 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v143 P1 DATE OF INTERVIEW

Vrednost 14312 Frekvenca
1 Saturday 25th June 2005 20
2 Sunday 26th June 2005 20
3 Monday 27th June 2005 27
4 Tuesday 28th June 2005 99
5 Wednesday 29th June 2005 79
6 Thursday 30th June 2005 85
7 Friday 1st July 2005 50
8 Saturday 2nd July 2005 75
9 Sunday 3rd July 2005 47
10 Monday 4th July 2005 78
11 Tuesday 5th July 2005 131
12 Wednesday 6th July 2005 147
13 Thursday 7th July 2005 111
14 Friday 8th July 2005 9
15 Saturday 9th July 2005 6
16 Sunday 10th July 2005 5
17 Monday 11th July 2005 6
18 Tuesday 12th July 2005 3
19 Wednesday 13th July 2005 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v144 P2 TIME OF INTERVIEW

Vrednost 14411 Frekvenca
751 7.51 1
2137 21.37 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 751 2137

Vrednosti spremenljivk od 751 do 2137

v145 P2 TIME OF INTERVIEW - RECODED

Vrednost 14510 Frekvenca
1 Before 8 h 2
2 8 - 12 h 97
3 13 - 16 h 404
4 17 - 19 h 426
5 20 - 22 h 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v146 P3 DURATION OF INTERVIEW

Vrednost 1469 Frekvenca
8 8 minutes 29
50 50 minutes 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 8 50

Vrednosti spremenljivk od 8 do 50

v147 P3 DURATION OF INTERVIEW - RECODED

Vrednost 1478 Frekvenca
1 Up to 14 minutes 521
2 15 - 29 minutes 444
3 30 - 44 minutes 32
4 45 or more 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v148 P4 N OF PERSONS PRESENT DURING INTERVIEW

Vrednost 1487 Frekvenca
1 Two (interviewer and respondent) 723
2 Three 228
3 Four 40
4 Five or more 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v149 P5 RESPONDENT COOPERATION

Vrednost 1496 Frekvenca
1 Excellent 563
2 Fair 338
3 Average 86
4 Bad 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 P6 SIZE OF COMMUNITY - POLAND

Vrednost 1505 Frekvenca
1 Rural area (village) 370
2 Less than 20.000 130
3 20.000 to 100.000 195
4 100.001 to 500.000 185
5 More than 500.000 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v151 P7 REGION I - POLAND

Vrednost 1514 Frekvenca
1 Dolnoslaskie 75
2 Kujawsko-pomorskie 55
3 Lubelskie 55
4 Lubuskie 25
5 Lodzkie 70
6 Malopolskie 85
7 Mazowieckie 135
8 Opolskie 30
9 Podkarpackie 50
10 Podlaskie 30
11 Pomorskie 55
12 Slaskie 125
13 Swietokrzyskie 35
14 Warminsko-mazurskie 35
15 Wielkopolskie 90
16 Zachodniopomorskie 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v152 P7 REGION II - POLAND

Vrednost 1523 Frekvenca
1 Centralny 205
2 Poludniowy 210
3 Wschodni 170
4 Polnocno-zachodni 165
5 Poludniowo-zachodni 105
6 Polnocny 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v153 C14 RESPONDENT OCCUPATION SCALE

Vrednost 1532 Frekvenca
1 Self-employed (5 to 9 in V128) 58
2 Managers (10 to 12 in V128) 84
3 Other white collars (13 or 14 in V128) 66
4 Manual workers (15 to 18 in V128) 142
5 House persons (1 in V128) 38
6 Unemployed (3 in V128) 109
7 Retired (4 in V128) 397
8 Students (2 in V128) 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v154 INTERVIEWER ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 2501070 2597063 2544264.701 28369.83

Vrednosti spremenljivk od 2501070 do 2597063

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Evropska Komisija (2005). EB635 - Eurobarometer 63.5 Questionnaire Poland [Vprašalnik].
  2. Evropska Komisija (2005). EB635 - Eurobarometer 63.5 June-July 2005 Basic Bilingual Questionnaire Tns Opinion & Social [Vprašalnik].
  3. Evropska Komisija (2005). EB635 - Evrobarometer 63.5 junij - julij 2005 [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Evropska komisija. (2011). Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EB635. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eb635/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

EB - Evrobarometer: Informacije o seriji

EB772 - Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012

EB771 - Evrobarometer 77.1: Robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost, februar-marec 2012

EB763 - Evrobarometer 76.3: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje, november 2011

EB762 - Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011

EB761 - Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011

EB753 - Evrobarometer 75.3: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije in skupna kmetijska politika, maj 2011

EB752 - Evrobarometer 75.2: Gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, april-maj 2011

EB751 - Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011

EB751EP - Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011

EB743 - Evrobarometer 74.3: Evropski parlament, oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni, november-december 2010

EB742 - Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010

EB741 - Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010

EB735 - Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010

EB734 - Evrobarometer 73.4: Finančna in gospodarska kriza, prihodnost Evropske unije, globalizacija in evropsko državljanstvo, maj 2010

EB733 - Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010

EB732_33 - Evrobarometer 73.2 in 73.3: Potrošniško opolnomočenje, februar-april 2010

EB732 - Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010

EB731 - Evrobarometer 73.1: Evropski parlament, biotehnologija ter znanost in tehnologija, januar-februar 2010

EB725 - Evrobarometer 72.5: E-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov, november-december 2009

EB724 - Evrobarometer 72.4: Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009

EB723 - Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009

EB722 - Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009

EB721 - Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009

EB713 - Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter evropske volitve, junij-julij 2009

EB712 - Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika, diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009

EB711 - Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009

EB701 - Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008

EB692 - Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve, evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008

EB691 - Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008

EB682 - Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007

EB681 - Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007

EB673 - Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007

EB672 - Evrobarometer 67.2: Širitev Evropske unije, zasebnost osebnih podatkov, nacionalno gospodarstvo in znanstveno raziskovanje, april-maj 2007

EB671 - Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007

EB663 - Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006

EB631 - Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe

EB621 - Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe

EB62 - Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si