Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB635
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2005

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

pravice potrošnikov, goljufanje potrošnikov, informacije in nasveti o potrošniških pravicah, zaupanje v pridobitev pravilnih informacij, institucije in organizacije za varstvo potrošniških pravic, podpiranje neodvisnega združenja potrošnikov, spremljanje množičnih medijev, kampanjska sporočila

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, POTROŠNIŠKA DRUŽBA, VARSTVO POTROŠNIKOV, OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV, POTROŠNIŠKI SPOR

POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov
Topic Classification CERIF
Tržna in industrijska ekonomika
Topic Classification ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
VZORCI POTROŠNJE


Abstract:

V tem krogu Evrobarometra so bili anketirani poljski respondenti, ki so odgovarjali na vprašanja o zaupanju in težavah nakupovanja, pravicah potrošnikov, zaščiti potrošnikov, potrošniških organizacijah na Poljskem. Demografski in drugi pomembni podatki vključujejo starost, spol, zakonski stan, državljanstvo, levo-desno politično samoopredelitev, starost ob zaključku izobraževanja, poklic, sestavo gospodinjstva, nacionalni izvor, vrsto in velikost naselja ter regijo stalnega prebivališča anketiranca.

Methodology


Collection date: 25. junij 2005 - 13. julij 2005
Date of production: 2005
Country: Poljska
Geographic coverage:

Ozemlje države

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Anketiranihje bilo 1000 državljanov Poljske. Vsi anketirani so prebivalci Poljske, državljani EU in starejši od 15 let. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarja na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Excluded: no information
Data collected by:

Poljska: TNS OBOP, Varšava

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Weighting:

Za vsako državo je bila narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Za vse države članice EU, je bilo izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevajoč populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iterakcijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za Evrobarometer 63.5 je na voljo ena nacionalna spremenljivka za uteževanje podatkov. Post-strafifikacijska utež (W1), ki ustvari pravo števila enot za Poljsko. Ta utež in njena funkcija se nanaša na predhodno nacionalno utež II (do Evrobarometra 31). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Access restrictions

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4412.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB635 - Evrobarometer 63.5 junij - julij 2005 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 154
  • number of units: 1000

Version: 2.0.0 (2011-10-17), doi:10.4232/1.10991

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4412 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 4412 to 4412

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4412 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 4412 to 4412

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.0.0 (2011-10-17) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1154 Frequency
4412 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 4412 to 4412

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2153 Frequency
4412 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 4412 to 4412

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3152 Frequency
2.0.0 (2011-10-17) 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4151 Frequency
635 Eurobarometer 63.5 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 635 to 635

v5 UNIQUE CASE ID (INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 1000 500.5 288.819

Valid range from 1 to 1000

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6149 Frequency
1 France (not included) 0
2 Belgium (not included) 0
3 The Netherlands (not included) 0
4 Germany West (not included) 0
5 Italy (not included) 0
6 Luxembourg (not included) 0
7 Denmark (not included) 0
8 Ireland (not included) 0
9 Great Britain (not included) 0
10 Northern Ireland (not included) 0
11 Greece (not included) 0
12 Spain (not included) 0
13 Portugal (not included) 0
14 Germany East (not included) 0
15 Norway (not included) 0
16 Finland (not included) 0
17 Sweden (not included) 0
18 Austria (not included) 0
19 Cyprus (Republic) (not included) 0
20 Czech Republic (not included) 0
21 Estonia (not included) 0
22 Hungary (not included) 0
23 Latvia (not included) 0
24 Lithuania (not included) 0
25 Malta (not included) 0
26 Poland 1000
27 Slovakia (not included) 0
28 Slovenia (not included) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 28

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7148 Frequency
PL 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 0.546 1.839 1 0.295

Valid range from 0.54559 to 1.83892

v9 Q1 NATIONALITY BELGIUM (NOT STATED)

Value 9146 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v10 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 10145 Frequency
0 Not mentioned 997
1 Mentioned 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v11 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 11144 Frequency
0 Not mentioned 992
1 Mentioned 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v12 Q1 NATIONALITY GREECE (NOT STATED)

Value 12143 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v13 Q1 NATIONALITY SPAIN (NOT STATED)

Value 13142 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v14 Q1 NATIONALITY FRANCE (NOT STATED)

Value 14141 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v15 Q1 NATIONALITY IRELAND (NOT STATED)

Value 15140 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v16 Q1 NATIONALITY ITALY (NOT STATED)

Value 16139 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v17 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG (NOT STATED)

Value 17138 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v18 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS (NOT STATED)

Value 18137 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v19 Q1 NATIONALITY PORTUGAL (NOT STATED)

Value 19136 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v20 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM (NOT STATED)

Value 20135 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v21 Q1 NATIONALITY AUSTRIA (NOT STATED)

Value 21134 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v22 Q1 NATIONALITY SWEDEN (NOT STATED)

Value 22133 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v23 Q1 NATIONALITY FINLAND (NOT STATED)

Value 23132 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v24 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC) (NOT STATED)

Value 24131 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v25 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC (NOT STATED)

Value 25130 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v26 Q1 NATIONALITY ESTONIA (NOT STATED)

Value 26129 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v27 Q1 NATIONALITY HUNGARY (NOT STATED)

Value 27128 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v28 Q1 NATIONALITY LATVIA (NOT STATED)

Value 28127 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v29 Q1 NATIONALITY LITHUANIA (NOT STATED)

Value 29126 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v30 Q1 NATIONALITY MALTA (NOT STATED)

Value 30125 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v31 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 31124 Frequency
0 Not mentioned 5
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v32 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA (NOT STATED)

Value 32123 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v33 Q1 NATIONALITY SLOVENIA (NOT STATED)

Value 33122 Frequency
0 Not mentioned 1000
1 Mentioned 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v34 QA1 CONSUMER RIGHTS - MEDIA ATTENTION

Value 34121 Frequency
1 Increased a lot 58
2 Slightly increased 353
3 Slightly decreased 76
4 Decreased a lot 36
5 Remained unchanged 327
6 DK 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 150

Valid range from 1 to 5

v35 QA2 CONSUMER RIGHTS - SEEN/HEARD IN MEDIA

Value 35120 Frequency
1 Yes, in last few days 232
2 Yes, in last few weeks 328
3 Yes, in last few months 143
4 Yes, long time ago 48
5 No 212
6 DK 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 37

Valid range from 1 to 5

v36 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: TV ADVERTISING

Value 36119 Frequency
0 Not mentioned 390
1 Mentioned 361
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v37 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: TV PROGRAMME

Value 37118 Frequency
0 Not mentioned 349
1 Mentioned 402
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v38 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: RADIO

Value 38117 Frequency
0 Not mentioned 671
1 Mentioned 80
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v39 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: MAGAZ/NEWSPAPER

Value 39116 Frequency
0 Not mentioned 654
1 Mentioned 97
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v40 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: BROCHURES

Value 40115 Frequency
0 Not mentioned 736
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v41 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: INTERNET

Value 41114 Frequency
0 Not mentioned 729
1 Mentioned 22
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v42 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: OTHER

Value 42113 Frequency
0 Not mentioned 750
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v43 QA3 CONSUMER RIGHTS INFO: DK

Value 43112 Frequency
0 Not mentioned 744
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v44 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: EU

Value 44111 Frequency
0 Not mentioned 697
1 Mentioned 54
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v45 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: GOVRNMT

Value 45110 Frequency
0 Not mentioned 724
1 Mentioned 27
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v46 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: URZAD...

Value 46109 Frequency
0 Not mentioned 675
1 Mentioned 76
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v47 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: FEDER...

Value 47108 Frequency
0 Not mentioned 645
1 Mentioned 106
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v48 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: OTHER

Value 48107 Frequency
0 Not mentioned 666
1 Mentioned 85
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v49 QA4 CONSUMER RIGHTS INFO SOURCE: DK

Value 49106 Frequency
0 Not mentioned 336
1 Mentioned 415
9 Inap. (not 1 to 4 in V35) 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 249

Valid range from 0 to 1

v50 QA5 CONSUMER RIGHTS MESSAGE - HEARD

Value 50105 Frequency
1 Yes 555
2 No 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 2

v51 QA6 CONSUMER RIGHTS MESSAGE - REFERENCE

Value 51104 Frequency
1 Human rights 148
2 Citizen's rights, e.g. elections 59
3 Employees' rights 59
4 Consumers' rights 504
5 Patients' rights 22
6 Rights of the disabled 6
7 Children's rights 11
8 Taxpayers' rights 9
9 Other (SPONT.) 15
10 DK 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 167

Valid range from 1 to 9

v52 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: INTERESTING

Value 52103 Frequency
1 Applies 701
2 Does not apply 211
3 DK 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 88

Valid range from 1 to 2

v53 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: RELEVANT

Value 53102 Frequency
1 Applies 846
2 Does not apply 93
3 DK 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 61

Valid range from 1 to 2

v54 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: HELPFUL

Value 54101 Frequency
1 Applies 871
2 Does not apply 80
3 DK 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 49

Valid range from 1 to 2

v55 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: EASY UNDERST

Value 55100 Frequency
1 Applies 755
2 Does not apply 168
3 DK 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 77

Valid range from 1 to 2

v56 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: EASY REMEMBR

Value 5699 Frequency
1 Applies 797
2 Does not apply 146
3 DK 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 57

Valid range from 1 to 2

v57 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: CONVINCING

Value 5798 Frequency
1 Applies 655
2 Does not apply 221
3 DK 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 124

Valid range from 1 to 2

v58 QA7 CONSUMER RIGHTS MESSAGE: AWARENESS

Value 5897 Frequency
1 Applies 722
2 Does not apply 161
3 DK 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 117

Valid range from 1 to 2

v59 QA8A CONSUMER RIGHTS - POLISH CITIZEN

Value 5996 Frequency
1 More 21
2 Less 541
3 The same 313
4 DK 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 125

Valid range from 1 to 3

v60 QA8B CONSUMER RIGHTS - POLISH JUSTICE

Value 6095 Frequency
1 Very efficient 8
2 Fairly efficient 70
3 Fairly inefficient 410
4 Not at all efficient 468
5 DK 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 44

Valid range from 1 to 4

v61 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: CREDIT

Value 6194 Frequency
1 Yes, very well 50
2 Yes, fairly well 271
3 No, hardly 369
4 No, not at all 261
5 DK 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 49

Valid range from 1 to 4

v62 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: PHONE BILL

Value 6293 Frequency
1 Yes, very well 82
2 Yes, fairly well 377
3 No, hardly 298
4 No, not at all 166
5 DK 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 77

Valid range from 1 to 4

v63 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: PACKG HOLIDAY

Value 6392 Frequency
1 Yes, very well 34
2 Yes, fairly well 163
3 No, hardly 293
4 No, not at all 338
5 DK 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 172

Valid range from 1 to 4

v64 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: INTERNET PURCH

Value 6491 Frequency
1 Yes, very well 38
2 Yes, fairly well 138
3 No, hardly 222
4 No, not at all 391
5 DK 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 211

Valid range from 1 to 4

v65 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: DOOR-T-D PURCH

Value 6590 Frequency
1 Yes, very well 22
2 Yes, fairly well 94
3 No, hardly 260
4 No, not at all 446
5 DK 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 178

Valid range from 1 to 4

v66 QA9 CONSUMER RIGHTS KNOWL: HHDEV WARRANTY

Value 6689 Frequency
1 Yes, very well 199
2 Yes, fairly well 551
3 No, hardly 134
4 No, not at all 81
5 DK 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 35

Valid range from 1 to 4

v67 QA10 CONSUMER RIGHTS - PERSONAL ATTENTION

Value 6788 Frequency
1 More 320
2 Less 42
3 The same 594
4 DK 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 44

Valid range from 1 to 3

v68 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: GVRNMNT

Value 6887 Frequency
0 Not mentioned 935
1 Mentioned 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v69 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: CONS ASS

Value 6986 Frequency
0 Not mentioned 409
1 Mentioned 591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v70 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: EU OFFICE

Value 7085 Frequency
0 Not mentioned 910
1 Mentioned 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v71 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: SHOPKEEPR

Value 7184 Frequency
0 Not mentioned 709
1 Mentioned 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v72 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: FRIENDS

Value 7283 Frequency
0 Not mentioned 718
1 Mentioned 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v73 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: LAWYERS

Value 7382 Frequency
0 Not mentioned 781
1 Mentioned 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v74 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: OTHER

Value 7481 Frequency
0 Not mentioned 981
1 Mentioned 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v75 QA11 CONSUMER RIGHTS INFO PREF: DK

Value 7580 Frequency
0 Not mentioned 947
1 Mentioned 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v76 QA12 CONSUMER RIGHTS INFO - TRUST MOST

Value 7679 Frequency
1 Government 19
2 Consumer association 463
3 EU inform. office in Poland 57
4 Shopkeepers 51
5 Friends/relatives 164
6 Lawyers 151
7 Other (SPONT.) 9
8 DK 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 86

Valid range from 1 to 7

v77 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: FEDER...

Value 7778 Frequency
0 Not mentioned 844
1 Mentioned 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v78 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: INSPE...

Value 7877 Frequency
0 Not mentioned 947
1 Mentioned 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v79 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: KONSU...

Value 7976 Frequency
0 Not mentioned 995
1 Mentioned 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v80 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: POWIA...

Value 8075 Frequency
0 Not mentioned 957
1 Mentioned 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v81 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: RZECZ...

Value 8174 Frequency
0 Not mentioned 993
1 Mentioned 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v82 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: STOWA...

Value 8273 Frequency
0 Not mentioned 894
1 Mentioned 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v83 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: UOKIK

Value 8372 Frequency
0 Not mentioned 948
1 Mentioned 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v84 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: NONE

Value 8471 Frequency
0 Not mentioned 586
1 Mentioned 414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v85 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: OTHER

Value 8570 Frequency
0 Not mentioned 972
1 Mentioned 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v86 QA13A CONSUMER ORG KNOWL: DK

Value 8669 Frequency
0 Not mentioned 757
1 Mentioned 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v87 QA13B CONSUMER ORG HEARD: URZAD...

Value 8768 Frequency
1 Yes 636
2 No 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 2

v88 QA13B CONSUMER ORG HEARD: FEDER...

Value 8867 Frequency
1 Yes 593
2 No 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 2

v89 QA13B CONSUMER ORG HEARD: STOWA...

Value 8966 Frequency
1 Yes 504
2 No 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 2

v90 QA14 FEDERACJA KONSUMENTOW - HEARD WHERE

Value 9065 Frequency
1 On TV 455
2 On the radio 26
3 In the press 55
4 From friends/relatives 23
5 On the Internet 6
6 Other (SPONT.) 6
7 DK 22
9 Inap. (not 1 in V88) 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571 429

Valid range from 1 to 6

v91 QA15 FEDERACJA KONSUMENTOW - CONTACTED

Value 9164 Frequency
1 Yes 36
2 No 556
3 DK 1
9 Inap. (not 1 in V88) 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
592 408

Valid range from 1 to 2

v92 QA16 FEDERACJA KONSUMENTOW: PPL HELPFUL

Value 9263 Frequency
1 Totally agree 16
2 Somewhat agree 15
3 Somewhat disagree 2
4 Totally disagree 1
5 DK 2
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 966

Valid range from 1 to 4

v93 QA16 FEDERACJA KONSUMENTOW: ADV USEFUL

Value 9362 Frequency
1 Totally agree 15
2 Somewhat agree 12
3 Somewhat disagree 5
4 Totally disagree 2
5 DK 2
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 966

Valid range from 1 to 4

v94 QA16 FEDERACJA KONSUMENTOW: EFFECTIVE

Value 9461 Frequency
1 Totally agree 10
2 Somewhat agree 13
3 Somewhat disagree 3
4 Totally disagree 5
5 DK 5
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 969

Valid range from 1 to 4

v95 QA17 FEDERACJA KONSUMENTOW - RECOMMEND

Value 9560 Frequency
1 Yes, definitely 18
2 Yes, probably 9
3 No, probably not 4
4 No, definitely not 2
5 DK 3
9 Inap. (not 1 in V91) 964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 967

Valid range from 1 to 4

v96 QA18 CONSUMER ASSOC SUPPORT: MEMBERSH FEE

Value 9659 Frequency
1 Yes 222
2 No 695
3 DK 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 83

Valid range from 1 to 2

v97 QA18 CONSUMER ASSOC SUPPORT: TAX PERCENTG

Value 9758 Frequency
1 Yes 446
2 No 438
3 DK 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 116

Valid range from 1 to 2

v98 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: CREDIT

Value 9857 Frequency
0 Not mentioned 434
1 Mentioned 566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v99 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: TELEPHONE

Value 9956 Frequency
0 Not mentioned 451
1 Mentioned 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v100 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: HOLIDAYS

Value 10055 Frequency
0 Not mentioned 529
1 Mentioned 471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA19A CONSUMER TV SPOTS SEEN: NONE

Value 10154 Frequency
0 Not mentioned 760
1 Mentioned 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v102 QA19B CONSUMER MAGAZ PG SEEN: CANCELATION

Value 10253 Frequency
0 Not mentioned 875
1 Mentioned 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v103 QA19B CONSUMER MAGAZ PG SEEN: HOLIDAYS

Value 10352 Frequency
0 Not mentioned 869
1 Mentioned 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v104 QA19B CONSUMER MAGAZ PG SEEN: TELEPHONE

Value 10451 Frequency
0 Not mentioned 833
1 Mentioned 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v105 QA19B CONSUMER MAGAZ PAGE SEEN: NONE

Value 10550 Frequency
0 Not mentioned 256
1 Mentioned 744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v106 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: RELEVANT

Value 10649 Frequency
0 Not mentioned 336
1 Mentioned 664
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v107 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: ATTRACTIVE

Value 10748 Frequency
0 Not mentioned 600
1 Mentioned 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v108 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: EASY

Value 10847 Frequency
0 Not mentioned 414
1 Mentioned 586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v109 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: ABOUT EU RIGHTS

Value 10946 Frequency
0 Not mentioned 568
1 Mentioned 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v110 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: PROMOTE FEDERACJA

Value 11045 Frequency
0 Not mentioned 691
1 Mentioned 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v111 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: NOT ATTRACTIVE

Value 11144 Frequency
0 Not mentioned 961
1 Mentioned 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v112 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: DIFFICULT

Value 11243 Frequency
0 Not mentioned 962
1 Mentioned 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v113 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: IRRELEVANT

Value 11342 Frequency
0 Not mentioned 979
1 Mentioned 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: SENDER NOT CLEAR

Value 11441 Frequency
0 Not mentioned 965
1 Mentioned 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: NONE

Value 11540 Frequency
0 Not mentioned 989
1 Mentioned 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v116 QA20 CONSUMER CAMPAIGN: DK

Value 11639 Frequency
0 Not mentioned 943
1 Mentioned 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA21 CONSUMER CAMPAIGN - OVERALL RATING

Value 11738 Frequency
1 Very good 287
2 Fairly good 598
3 Fairly bad 35
4 Very bad 7
5 DK 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 73

Valid range from 1 to 4

v118 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT

Value 11837 Frequency
1 Box 1 - left 43
2 Box 2 13
3 Box 3 30
4 Box 4 38
5 Box 5 195
6 Box 6 61
7 Box 7 56
8 Box 8 56
9 Box 9 17
10 Box 10 - right 87
97 Refusal 48
98 DK 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 404

Valid range from 1 to 10

v119 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 3 CAT

Value 11936 Frequency
1 (1 - 4) Left 124
2 (5 - 6) Centre 256
3 (7 -10) Right 216
9 DK/Refusal 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 404

Valid range from 1 to 3

v120 D1 LEFT-RIGHT PLACEMENT - RECODED 5 CAT

Value 12035 Frequency
1 (1 - 2) Left 56
2 (3 - 4) 68
3 (5 - 6) Centre 256
4 (7 - 8) 112
5 (9 -10) Right 104
9 DK/Refusal 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 404

Valid range from 1 to 5

v121 D7 MARITAL STATUS

Value 12134 Frequency
1 Married 520
2 Remarried 17
3 Living with partner 67
4 Never lived with partner 153
5 Prev. lived with partner 35
6 Divorced 41
7 Separated 13
8 Widowed 140
9 Other (SPONT.) 4
97 Refusal (SPONT.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 10

Valid range from 1 to 9

v122 D8 AGE EDUCATION

Value 12233 Frequency
7 7 years 4
45 45 years 1
97 No full-time education 2
98 Still studying 106
99 DK 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 13 7 98

Valid range from 7 to 98

v123 D8 AGE EDUCATION - RECODED

Value 12332 Frequency
1 Up to 14 years 110
2 15 years 58
3 16 years 42
4 17 years 78
5 18 years 190
6 19 years 141
7 20 years 78
8 21 years 46
9 22 years and older 136
10 Still studying 106
11 No full-time education 2
98 DK 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 13

Valid range from 1 to 11

v124 D10 GENDER

Value 12431 Frequency
1 Male 413
2 Female 587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 2

v125 D11 AGE EXACT

Value 12530 Frequency
15 15 years 6
91 91 years 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 15 91

Valid range from 15 to 91

v126 D11 AGE RECODED - FOUR GROUPS

Value 12629 Frequency
1 15 - 24 years 148
2 25 - 39 years 249
3 40 - 54 years 222
4 55 years and older 381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 4

v127 D11 AGE RECODED - SIX GROUPS

Value 12728 Frequency
1 15 - 24 years 148
2 25 - 34 years 170
3 35 - 44 years 135
4 45 - 54 years 166
5 55 - 64 years 160
6 65 years and older 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 6

v128 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 12827 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 38
2 Student 106
3 Unemployed, temporarily not working 109
4 Retired, unable to work 397
5 Farmer 28
6 Fisherman (not ment.) 0
7 Professional (lawyer, etc.) 3
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 21
9 Business proprietors, etc. 6
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 22
11 General management, etc. 3
12 Middle management, etc. 59
13 Employed position, at desk 45
14 Employed position, travelling 21
15 Employed position, service job 40
16 Supervisor 5
17 Skilled manual worker 83
18 Unskilled manual worker, etc. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 18

v129 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 12926 Frequency
1 Farmer 50
2 Fisherman (not ment.) 0
3 Professional (lawyer, etc.) 1
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 7
5 Business proprietors, etc. 1
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 25
7 General management, etc. 8
8 Middle management, etc. 54
9 Employed position, at desk 55
10 Employed position, travelling 25
11 Employed position, service job 27
12 Supervisor 8
13 Skilled manual worker 194
14 Unskilled manual worker, etc. 47
15 Never did any paid work 148
99 Inap. (not 1 to 4 in V128) 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 350

Valid range from 1 to 15

v130 D25 TYPE OF COMMUNITY

Value 13025 Frequency
1 Rural area or village 378
2 Small/middle town 383
3 Large town 237
8 DK 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 2

Valid range from 1 to 3

v131 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+

Value 13124 Frequency
1 One 204
2 Two 402
3 Three 190
4 Four 130
5 Five 54
6 Six 16
7 Seven 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 7

v132 D40A HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 15+ (REC)

Value 13223 Frequency
1 One 204
2 Two 402
3 Three 190
4 Four or more 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 4

v133 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10

Value 13322 Frequency
0 None 778
1 One 146
2 Two 61
3 Three 9
4 Four 3
5 Five 1
6 Six 1
9 Nine 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 9

v134 D40B HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED <10 (REC)

Value 13421 Frequency
0 None 778
1 One 146
2 Two 61
3 Three 9
4 Four or more 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 4

v135 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14

Value 13520 Frequency
0 None 845
1 One 106
2 Two 44
3 Three 4
9 Nine 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 9

v136 D40C HOUSEHOLD COMPOSITION: AGED 10-14 (REC)

Value 13619 Frequency
0 None 845
1 One 106
2 Two 44
3 Three 4
4 Four or more 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 0 to 4

v137 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C

Value 13718 Frequency
1 One 187
2 Two 271
3 Three 200
4 Four 162
5 Five 94
6 Six 46
7 Seven 24
8 Eight 11
9 Nine 1
10 Ten 1
11 Eleven 1
12 Twelve 1
13 Thirteen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 13

v138 D40 HOUSEHOLD COMPOSITION: SIZE A+B+C (REC)

Value 13817 Frequency
1 One 187
2 Two 271
3 Three 200
4 Four 162
5 Five 94
6 Six 46
7 Seven or more 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 7

v139 D41 NATIONAL BACKGROUND: RESPONDENT

Value 13916 Frequency
1 In (COUNTRY) 976
2 In another EU state 10
3 Europe, but not EU 14
4 Asia, Africa, Latin America (not ment.) 0
5 Northern America, Japan, Oceania (not ment.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 5

v140 D42 NATIONAL BACKGROUND: PARENTS

Value 14015 Frequency
1 Mother and father born in (COUNTRY) 943
2 One born in (COUNTRY), other in EU 18
3 Mother and father born in other EU 16
4 Another situation (Spont.) 22
9 DK/Refusal (Spont.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1

Valid range from 1 to 4

v141 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Value 14114 Frequency
1 Yes 758
2 No 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 2

v142 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Value 14213 Frequency
1 Yes 500
2 No 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 2

v143 P1 DATE OF INTERVIEW

Value 14312 Frequency
1 Saturday 25th June 2005 20
2 Sunday 26th June 2005 20
3 Monday 27th June 2005 27
4 Tuesday 28th June 2005 99
5 Wednesday 29th June 2005 79
6 Thursday 30th June 2005 85
7 Friday 1st July 2005 50
8 Saturday 2nd July 2005 75
9 Sunday 3rd July 2005 47
10 Monday 4th July 2005 78
11 Tuesday 5th July 2005 131
12 Wednesday 6th July 2005 147
13 Thursday 7th July 2005 111
14 Friday 8th July 2005 9
15 Saturday 9th July 2005 6
16 Sunday 10th July 2005 5
17 Monday 11th July 2005 6
18 Tuesday 12th July 2005 3
19 Wednesday 13th July 2005 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 19

v144 P2 TIME OF INTERVIEW

Value 14411 Frequency
751 7.51 1
2137 21.37 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 751 2137

Valid range from 751 to 2137

v145 P2 TIME OF INTERVIEW - RECODED

Value 14510 Frequency
1 Before 8 h 2
2 8 - 12 h 97
3 13 - 16 h 404
4 17 - 19 h 426
5 20 - 22 h 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 5

v146 P3 DURATION OF INTERVIEW

Value 1469 Frequency
8 8 minutes 29
50 50 minutes 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 8 50

Valid range from 8 to 50

v147 P3 DURATION OF INTERVIEW - RECODED

Value 1478 Frequency
1 Up to 14 minutes 521
2 15 - 29 minutes 444
3 30 - 44 minutes 32
4 45 or more 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 4

v148 P4 N OF PERSONS PRESENT DURING INTERVIEW

Value 1487 Frequency
1 Two (interviewer and respondent) 723
2 Three 228
3 Four 40
4 Five or more 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 4

v149 P5 RESPONDENT COOPERATION

Value 1496 Frequency
1 Excellent 563
2 Fair 338
3 Average 86
4 Bad 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 4

v150 P6 SIZE OF COMMUNITY - POLAND

Value 1505 Frequency
1 Rural area (village) 370
2 Less than 20.000 130
3 20.000 to 100.000 195
4 100.001 to 500.000 185
5 More than 500.000 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 5

v151 P7 REGION I - POLAND

Value 1514 Frequency
1 Dolnoslaskie 75
2 Kujawsko-pomorskie 55
3 Lubelskie 55
4 Lubuskie 25
5 Lodzkie 70
6 Malopolskie 85
7 Mazowieckie 135
8 Opolskie 30
9 Podkarpackie 50
10 Podlaskie 30
11 Pomorskie 55
12 Slaskie 125
13 Swietokrzyskie 35
14 Warminsko-mazurskie 35
15 Wielkopolskie 90
16 Zachodniopomorskie 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 16

v152 P7 REGION II - POLAND

Value 1523 Frequency
1 Centralny 205
2 Poludniowy 210
3 Wschodni 170
4 Polnocno-zachodni 165
5 Poludniowo-zachodni 105
6 Polnocny 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 6

v153 C14 RESPONDENT OCCUPATION SCALE

Value 1532 Frequency
1 Self-employed (5 to 9 in V128) 58
2 Managers (10 to 12 in V128) 84
3 Other white collars (13 or 14 in V128) 66
4 Manual workers (15 to 18 in V128) 142
5 House persons (1 in V128) 38
6 Unemployed (3 in V128) 109
7 Retired (4 in V128) 397
8 Students (2 in V128) 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0

Valid range from 1 to 8

v154 INTERVIEWER ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 2501070 2597063 2544264.701 28369.83

Valid range from 2501070 to 2597063

Materials of the Study

  1. Evropska Komisija (2005). EB635 - Eurobarometer 63.5 Questionnaire Poland [Vprašalnik].
  2. Evropska Komisija (2005). EB635 - Eurobarometer 63.5 June-July 2005 Basic Bilingual Questionnaire Tns Opinion & Social [Vprašalnik].
  3. Evropska Komisija (2005). EB635 - Evrobarometer 63.5 junij - julij 2005 [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Evropska komisija. (2011). Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EB635. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eb635/

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

EB - Evrobarometer: Informacije o seriji

EB62 - Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport

EB621 - Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe

EB631 - Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe

EB663 - Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006

EB671 - Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007

EB672 - Evrobarometer 67.2: Širitev Evropske unije, zasebnost osebnih podatkov, nacionalno gospodarstvo in znanstveno raziskovanje, april-maj 2007

EB673 - Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007

EB681 - Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007

EB682 - Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007

EB691 - Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008

EB692 - Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve, evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008

EB701 - Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008

EB711 - Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009

EB712 - Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika, diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009

EB713 - Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter evropske volitve, junij-julij 2009

EB721 - Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009

EB722 - Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009

EB723 - Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009

EB724 - Evrobarometer 72.4: Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009

EB725 - Evrobarometer 72.5: E-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov, november-december 2009

EB731 - Evrobarometer 73.1: Evropski parlament, biotehnologija ter znanost in tehnologija, januar-februar 2010

EB732 - Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010

EB732_33 - Evrobarometer 73.2 in 73.3: Potrošniško opolnomočenje, februar-april 2010

EB733 - Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010

EB734 - Evrobarometer 73.4: Finančna in gospodarska kriza, prihodnost Evropske unije, globalizacija in evropsko državljanstvo, maj 2010

EB735 - Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010

EB741 - Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010

EB742 - Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010

EB743 - Evrobarometer 74.3: Evropski parlament, oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni, november-december 2010

EB751 - Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011

EB751EP - Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011

EB752 - Evrobarometer 75.2: Gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, april-maj 2011

EB753 - Evrobarometer 75.3: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije in skupna kmetijska politika, maj 2011

EB761 - Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011

EB762 - Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011

EB763 - Evrobarometer 76.3: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje, november 2011

EB771 - Evrobarometer 77.1: Robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost, februar-marec 2012

EB772 - Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si