Evrobarometer držav kandidatk, 2003.2; maj 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB032
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Co-workers:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; maj 2003)

Funding agency:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

življenje v državah kandidatkah, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalna in evropska identiteta, politična participacija, informiranost in stališča do EU, znanje in stališča o procesu širitve, podpora članstvu v EU v državah kandidatkah, stališče do politik EU, skupna zunanja in varnostna politika, evropske volitve, institucije Evropske unije, prihodnost Evrope, stališča do tujcev

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
VARNOSTNA POLITIKA
PROCES ŠIRITVE EU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v lastni državi, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalno in evropsko identiteto, politično participacijo in zaupanjem v institucije, informiranostjo in stališči do EU, znanjem in stališči do širitve, podporo EU članstvu v državi kandidatki, odnosom do politik EU, skupno zunanjo in varnostno politiko, evropskimi volitvami, institucijami EU, prihodnostjo Evrope in stališčih do tujcev.

Methodology


Collection date: 2. maj - 31. maj 2003
Date of production: 2003-05
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB032 - Candidate Countries EB 2003.2; May 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 560
  • number of units: 12098

Version: marec 2005

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
3983 12098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 3983 to 3983

EDITION ZA Edition ID

Value 22 Frequency
1 1st Release as of July 7, 2004 0
2 2nd Release as of March 20, 2005 12098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 2

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0 1 9999 546.84 385.521

Valid range from 1 to 9999

ZANR ZA Study Number

Value 1560 Frequency
3983 12098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 3983 to 3983

EDITION ZA Edition ID

Value 2559 Frequency
1 1st Release as of July 7, 2004 0
2 2nd Release as of March 20, 2005 12098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 2

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0 1 9999 546.84 385.521

Valid range from 1 to 9999

UNIQID Unique respondent id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0 10000011 130001000 71772740.591 37427572.222

Valid range from 10000011 to 130001000

COUNTRY Country code

Value 5556 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1006
5 Hungary 1015
6 Latvia 1002
7 Lithuania 1022
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1018
11 Slovakia 1035
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0 0.334 2.641 1 0.513

Valid range from 0.334198816580115 to 2.6406626015

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0 0.0189 11.863 1 1.563

Valid range from 0.018896272814533 to 11.8628253355144

Q1 On the whole, how satisfied are you with your life in general?

Value 8553 Frequency
1 Very satisfied 1261
2 Fairly satisfied 5943
3 Not very satisfied 3416
4 Not at all satisfied 1391
8 DK / no opinion 74
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q2 Present personal situation comparing with five years ago

Value 9552 Frequency
1 improved 3154
2 stayed about the same 4433
3 got worse 4400
8 DK / no opinion 100
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q3 Expected personal situation in 5 years

Value 10551 Frequency
1 improved 4398
2 stayed about the same 3727
3 got worse 2266
8 DK / no opinion 1655
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.1 Visited: Belgium

Value 11550 Frequency
1 mentioned 144
2 did not mention 4199
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.2 Visited: Denmark

Value 12549 Frequency
1 mentioned 115
2 did not mention 4228
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.3 Visited: Germany

Value 13548 Frequency
1 mentioned 1131
2 did not mention 3214
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.4 Visited: Greece

Value 14547 Frequency
1 mentioned 563
2 did not mention 3781
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.5 Visited: Spain

Value 15546 Frequency
1 mentioned 335
2 did not mention 4009
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.6 Visited: France

Value 16545 Frequency
1 mentioned 477
2 did not mention 3867
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.7 Visited: Ireland

Value 17544 Frequency
1 mentioned 58
2 did not mention 4286
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.8 Visited: Italy

Value 18543 Frequency
1 mentioned 1011
2 did not mention 3334
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.9 Visited: Luxembourg

Value 19542 Frequency
1 mentioned 49
2 did not mention 4294
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.10 Visited: The Netherlands

Value 20541 Frequency
1 mentioned 218
2 did not mention 4127
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.11 Visited: Austria

Value 21540 Frequency
1 mentioned 1103
2 did not mention 3242
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.12 Visited: Portugal

Value 22539 Frequency
1 mentioned 58
2 did not mention 4286
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.13 Visited: Finland

Value 23538 Frequency
1 mentioned 272
2 did not mention 4072
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.14 Visited: Sweden

Value 24537 Frequency
1 mentioned 227
2 did not mention 4117
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.15 Visited: The United Kingdom

Value 25536 Frequency
1 mentioned 311
2 did not mention 4033
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.16 Visited: Bulgaria

Value 26535 Frequency
1 mentioned 103
2 did not mention 4121
8 none of these 7753
9 refusal/NA 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.17 Visited: Cyprus

Value 27534 Frequency
1 mentioned 55
2 did not mention 4020
8 none of these 7753
9 refusal/NA 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.18 Visited: Czech Republic

Value 28533 Frequency
1 mentioned 575
2 did not mention 3159
8 none of these 7753
9 refusal/NA 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.19 Visited: Estonia

Value 29532 Frequency
1 mentioned 140
2 did not mention 3745
8 none of these 7753
9 refusal/NA 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.20 Visited: Hungary

Value 30531 Frequency
1 mentioned 597
2 did not mention 3487
8 none of these 7753
9 refusal/NA 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.21 Visited: Latvia

Value 31530 Frequency
1 mentioned 242
2 did not mention 3731
8 none of these 7753
9 refusal/NA 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.22 Visited: Lithuania

Value 32529 Frequency
1 mentioned 325
2 did not mention 3654
8 none of these 7753
9 refusal/NA 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.23 Visited: Malta

Value 33528 Frequency
1 mentioned 25
2 did not mention 4121
8 none of these 7753
9 refusal/NA 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.24 Visited: Poland

Value 34527 Frequency
1 mentioned 687
2 did not mention 3379
8 none of these 7753
9 refusal/NA 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.25 Visited: Romania

Value 35526 Frequency
1 mentioned 124
2 did not mention 4117
8 none of these 7753
9 refusal/NA 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.26 Visited: Russia

Value 36525 Frequency
1 mentioned 488
2 did not mention 3856
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.27 Visited: Slovakia

Value 37524 Frequency
1 mentioned 462
2 did not mention 3282
8 none of these 7753
9 refusal/NA 601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.28 Visited: Slovenia

Value 38523 Frequency
1 mentioned 133
2 did not mention 3537
8 none of these 7753
9 refusal/NA 675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.29 Visited: Turkey

Value 39522 Frequency
1 mentioned 136
2 did not mention 4170
8 none of these 7753
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.30 Visited: Switzerland

Value 40521 Frequency
1 mentioned 167
2 did not mention 4175
8 none of these 7753
9 refusal/NA 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.31 Visited: Liechtenstein

Value 41520 Frequency
1 mentioned 28
2 did not mention 4315
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.32 Visited: Norway

Value 42519 Frequency
1 mentioned 85
2 did not mention 4258
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4A.33 Visited: none of these

Value 43518 Frequency
1 mentioned 7753
2 did not mention 4280
8 mentioned inconsistent with Q4A.1 to Q4A.32 64
9 refusal/NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.1 Worked in: Belgium

Value 44517 Frequency
1 mentioned 11
2 did not mention 515
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.2 Worked in: Denmark

Value 45516 Frequency
1 mentioned 4
2 did not mention 522
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.3 Worked in: Germany

Value 46515 Frequency
1 mentioned 148
2 did not mention 378
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.4 Worked in: Greece

Value 47514 Frequency
1 mentioned 18
2 did not mention 508
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.5 Worked in: Spain

Value 48513 Frequency
1 mentioned 32
2 did not mention 494
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.6 Worked in: France

Value 49512 Frequency
1 mentioned 31
2 did not mention 495
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.7 Worked in: Ireland

Value 50511 Frequency
1 mentioned 18
2 did not mention 508
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.8 Worked in: Italy

Value 51510 Frequency
1 mentioned 55
2 did not mention 471
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.9 Worked in: Luxembourg

Value 52509 Frequency
1 mentioned 3
2 did not mention 523
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.10 Worked in: The Netherlands

Value 53508 Frequency
1 mentioned 17
2 did not mention 509
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.11 Worked in: Austria

Value 54507 Frequency
1 mentioned 43
2 did not mention 483
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.12 Worked in: Portugal

Value 55506 Frequency
1 mentioned 8
2 did not mention 518
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.13 Worked in: Finland

Value 56505 Frequency
1 mentioned 28
2 did not mention 498
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.14 Worked in: Sweden

Value 57504 Frequency
1 mentioned 30
2 did not mention 496
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.15 Worked in: The United Kingdom

Value 58503 Frequency
1 mentioned 55
2 did not mention 471
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.16 Worked in: Bulgaria

Value 59502 Frequency
1 mentioned 6
2 did not mention 487
8 none of these 11572
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.17 Worked in: Cyprus

Value 60501 Frequency
1 mentioned 10
2 did not mention 500
8 none of these 11572
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.18 Worked in: Czech Republic

Value 61500 Frequency
1 mentioned 47
2 did not mention 420
8 none of these 11572
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.19 Worked in: Estonia

Value 62499 Frequency
1 mentioned 8
2 did not mention 461
8 none of these 11572
9 refusal/NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.20 Worked in: Hungary

Value 63498 Frequency
1 mentioned 11
2 did not mention 491
8 none of these 11572
9 refusal/NA 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.21 Worked in: Latvia

Value 64497 Frequency
1 mentioned 5
2 did not mention 477
8 none of these 11572
9 refusal/NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.22 Worked in: Lithuania

Value 65496 Frequency
1 mentioned 15
2 did not mention 437
8 none of these 11572
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.23 Worked in: Malta

Value 66495 Frequency
1 mentioned 3
2 did not mention 498
8 none of these 11572
9 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.24 Worked in: Poland

Value 67494 Frequency
1 mentioned 25
2 did not mention 462
8 none of these 11572
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.25 Worked in: Romania

Value 68493 Frequency
1 mentioned 4
2 did not mention 500
8 none of these 11572
9 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.26 Worked in: Russia

Value 69492 Frequency
1 mentioned 38
2 did not mention 488
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.27 Worked in: Slovakia

Value 70491 Frequency
1 mentioned 11
2 did not mention 434
8 none of these 11572
9 refusal/NA 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.28 Worked in: Slovenia

Value 71490 Frequency
1 mentioned 2
2 did not mention 491
8 none of these 11572
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.29 Worked in: Turkey

Value 72489 Frequency
1 mentioned 9
2 did not mention 498
8 none of these 11572
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.30 Worked in: Switzerland

Value 73488 Frequency
1 mentioned 20
2 did not mention 506
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.31 Worked in: Liechtenstein

Value 74487 Frequency
1 mentioned 2
2 did not mention 524
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.32 Worked in: Norway

Value 75486 Frequency
1 mentioned 14
2 did not mention 512
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q4B.33 Worked in: none of these

Value 76485 Frequency
1 mentioned 11572
2 did not mention 526
8 mentioned inconsistent with Q4B.1 to Q4B.32 0
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q5 Discuss political matters with others

Value 77484 Frequency
1 frequently 2227
2 occasionally 6539
3 never 3244
8 DK / no opinion 63
9 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q6 Pesuading others to share view

Value 78483 Frequency
1 often 1658
2 from time to time 3800
3 rarely 3159
4 never 3306
8 DK / no opinion 138
9 refusal/NA 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q7.A About how often do you watch the news on television

Value 79482 Frequency
1 every day 7586
2 several times a week 2708
3 once or twice a week 933
4 less often 593
5 never 257
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q7.B About how often do you read the news in daily papers

Value 80481 Frequency
1 every day 3000
2 several times a week 2336
3 once or twice a week 2260
4 less often 2433
5 never 2023
8 DK / no opinion 28
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q7.C About how often do you listen to the news on the radio

Value 81480 Frequency
1 every day 5119
2 several times a week 2146
3 once or twice a week 1070
4 less often 1957
5 never 1759
8 DK / no opinion 31
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.A Attention paid to news about: local politics

Value 82479 Frequency
1 no attention at all 1707
2 a little attention 5794
3 a lot of attention 4456
8 DK / no opinion 113
9 refusal/NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.B Attention paid to news about: national politics

Value 83478 Frequency
1 no attention at all 1272
2 a little attention 5137
3 a lot of attention 5572
8 DK / no opinion 96
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.C Attention paid to news about: social issues, such as education, health care, poverty, etc.

Value 84477 Frequency
1 no attention at all 751
2 a little attention 4125
3 a lot of attention 7111
8 DK / no opinion 84
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.D Attention paid to news about: the European Union

Value 85476 Frequency
1 no attention at all 1702
2 a little attention 5855
3 a lot of attention 4379
8 DK / no opinion 132
9 refusal/NA 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.E Attention paid to news about: the economy

Value 86475 Frequency
1 no attention at all 1762
2 a little attention 5457
3 a lot of attention 4696
8 DK / no opinion 141
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.F Attention paid to news about: sports

Value 87474 Frequency
1 no attention at all 3843
2 a little attention 4251
3 a lot of attention 3862
8 DK / no opinion 110
9 refusal/NA 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.G Attention paid to news about: the environment

Value 88473 Frequency
1 no attention at all 1953
2 a little attention 5865
3 a lot of attention 4085
8 DK / no opinion 161
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.H Attention paid to news about: foreign policy - international relationships

Value 89472 Frequency
1 no attention at all 2230
2 a little attention 5636
3 a lot of attention 4052
8 DK / no opinion 154
9 refusal/NA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q8.I Attention paid to news about: culture

Value 90471 Frequency
1 no attention at all 1971
2 a little attention 6072
3 a lot of attention 3827
8 DK / no opinion 195
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.1 Trust or NOT: The written press

Value 91470 Frequency
1 tend to trust 5965
2 tend not to trust 4938
8 DK / no opinion 1143
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.2 Trust or NOT: Radio

Value 92469 Frequency
1 tend to trust 7721
2 tend not to trust 3179
8 DK / no opinion 1145
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.3 Trust or NOT: Television

Value 93468 Frequency
1 tend to trust 8212
2 tend not to trust 3228
8 DK / no opinion 628
9 refusal/NA 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.4 Trust or NOT: Justice / the [COUNTRY] legal system

Value 94467 Frequency
1 tend to trust 4172
2 tend not to trust 6596
8 DK / no opinion 1274
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.5 Trust or NOT: The police

Value 95466 Frequency
1 tend to trust 5371
2 tend not to trust 5771
8 DK / no opinion 891
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.6 Trust or NOT: The army

Value 96465 Frequency
1 tend to trust 7161
2 tend not to trust 3340
8 DK / no opinion 1543
9 refusal/NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.7 Trust or NOT: The religious institutions

Value 97464 Frequency
1 tend to trust 5500
2 tend not to trust 4825
8 DK / no opinion 1653
9 refusal/NA 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.8 Trust or NOT: Trade unions

Value 98463 Frequency
1 tend to trust 3030
2 tend not to trust 6196
8 DK / no opinion 2773
9 refusal/NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.9 Trust or NOT: Political parties

Value 99462 Frequency
1 tend to trust 1900
2 tend not to trust 8798
8 DK / no opinion 1315
9 refusal/NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.10 Trust or NOT: Civil service

Value 100461 Frequency
1 tend to trust 4311
2 tend not to trust 6092
8 DK / no opinion 1604
9 refusal/NA 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.11 Trust or NOT: Big companies

Value 101460 Frequency
1 tend to trust 3581
2 tend not to trust 6065
8 DK / no opinion 2356
9 refusal/NA 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.12 Trust or NOT: The [COUNTRY] government

Value 102459 Frequency
1 tend to trust 4948
2 tend not to trust 6074
8 DK / no opinion 992
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.13 Trust or NOT: The [COUNTRY] parliament

Value 103458 Frequency
1 tend to trust 4297
2 tend not to trust 6622
8 DK / no opinion 1099
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.16 Trust or NOT: The European Union

Value 104457 Frequency
1 tend to trust 6358
2 tend not to trust 3471
8 DK / no opinion 2210
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.17 Trust or NOT: The United Nations

Value 105456 Frequency
1 tend to trust 6030
2 tend not to trust 3551
8 DK / no opinion 2448
9 refusal/NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.14 Trust or NOT: Non-governmental organizations

Value 106455 Frequency
1 tend to trust 4138
2 tend not to trust 4544
8 DK / no opinion 3328
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q9.15 Trust or NOT: Charitable or voluntary organizations

Value 107454 Frequency
1 tend to trust 5661
2 tend not to trust 4024
8 DK / no opinion 2335
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q10 Proud to be [NATIONALITY]

Value 108453 Frequency
1 very proud 5402
2 fairly proud 4386
3 not very proud 1290
4 not at all proud 561
7 does not feel to be [nat] 174
8 DK / no opinion 221
9 refusal/NA 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q11 European pride

Value 109452 Frequency
1 very proud 3120
2 fairly proud 5127
3 not very proud 1456
4 not at all proud 910
7 does not feel to be european 821
8 DK / no opinion 616
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q12 In the near future you see yourself as ...?

Value 110451 Frequency
1 [NATIONALITY] only 4160
2 [NATIONALITY] and European 5903
3 European and [NATIONALITY] 842
4 European only 338
8 DK / no opinion 755
9 refusal/NA 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.1 Feel more European - [COUNTRY]'s membership of the EU

Value 111450 Frequency
1 mentioned 6417
2 did not mention 4528
8 DK / no opinion 1029
9 refusal/NA 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.2 Feel more European - a European passport/ID

Value 112449 Frequency
1 mentioned 4725
2 did not mention 6218
8 DK / no opinion 1014
9 refusal/NA 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.3 Feel more European - [COUNTRY] introducing the European single currency, the Euro

Value 113448 Frequency
1 mentioned 5043
2 did not mention 5898
8 DK / no opinion 1015
9 refusal/NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.4 Feel more European - European plates on the cars

Value 114447 Frequency
1 mentioned 2123
2 did not mention 8793
8 DK / no opinion 1035
9 refusal/NA 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.5 Feel more European - ability to travel freely to any EU country

Value 115446 Frequency
1 mentioned 7068
2 did not mention 3893
8 DK / no opinion 998
9 refusal/NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.6 Feel more European - ability to study or work in any EU country

Value 116445 Frequency
1 mentioned 6593
2 did not mention 4360
8 DK / no opinion 1006
9 refusal/NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.7 Feel more European - a common European day off

Value 117444 Frequency
1 mentioned 2411
2 did not mention 8518
8 DK / no opinion 1024
9 refusal/NA 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.8 Feel more European - ability to speak more European languages

Value 118443 Frequency
1 mentioned 4188
2 did not mention 6768
8 DK / no opinion 1003
9 refusal/NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.9 Feel more European - better knowing other EU countries' cultures and people

Value 119442 Frequency
1 mentioned 4407
2 did not mention 6541
8 DK / no opinion 1007
9 refusal/NA 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q13.10 Feel more European - Others (SPONTANEOUS)

Value 120441 Frequency
1 mentioned 462
2 did not mention 10505
8 DK / no opinion 971
9 refusal/NA 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q14 Image of the European Union

Value 121440 Frequency
1 very negative 465
2 fairly negative 1231
3 neutral 3303
4 fairly positive 4694
5 very positive 1794
8 DK / no opinion 538
9 refusal/NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.1 Most important issues [COUNTRY] facing - Crime

Value 122439 Frequency
1 mentioned 3871
2 did not mention 8005
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.2 Most important issues [COUNTRY] facing - Public transports

Value 123438 Frequency
1 mentioned 230
2 did not mention 11645
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.3 Most important issues [COUNTRY] facing - Economic Situation

Value 124437 Frequency
1 mentioned 4138
2 did not mention 7738
8 DK / no opinion 202
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.4 Most important issues [COUNTRY] facing - Rising prices/inflation

Value 125436 Frequency
1 mentioned 2120
2 did not mention 9757
8 DK / no opinion 202
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.5 Most important issues [COUNTRY] facing - Taxation

Value 126435 Frequency
1 mentioned 1036
2 did not mention 10835
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.6 Most important issues [COUNTRY] facing - Unemployment

Value 127434 Frequency
1 mentioned 5947
2 did not mention 5933
8 DK / no opinion 202
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.7 Most important issues [COUNTRY] facing - Terrorism

Value 128433 Frequency
1 mentioned 358
2 did not mention 11517
8 DK / no opinion 203
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.8 Most important issues [COUNTRY] facing - Defence/Foreign affairs

Value 129432 Frequency
1 mentioned 172
2 did not mention 11702
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.9 Most important issues [COUNTRY] facing - Housing

Value 130431 Frequency
1 mentioned 621
2 did not mention 11253
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.10 Most important issues [COUNTRY] facing - Immigration

Value 131430 Frequency
1 mentioned 245
2 did not mention 11630
8 DK / no opinion 203
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.11 Most important issues [COUNTRY] facing - Health care system

Value 132429 Frequency
1 mentioned 2180
2 did not mention 9698
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.12 Most important issues [COUNTRY] facing - The educational system

Value 133428 Frequency
1 mentioned 743
2 did not mention 11136
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.13 Most important issues [COUNTRY] facing - Pensions

Value 134427 Frequency
1 mentioned 1795
2 did not mention 10084
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.14 Most important issues [COUNTRY] facing - Protecting the environment

Value 135426 Frequency
1 mentioned 392
2 did not mention 11489
8 DK / no opinion 197
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q15.15 Most important issues [COUNTRY] facing - Other (SPONTANEOUS)

Value 136425 Frequency
1 mentioned 319
2 did not mention 11560
8 DK / no opinion 197
9 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.1 Afraid or NOT of - A world war

Value 137424 Frequency
1 Afraid 7591
2 Not afraid 4171
8 DK / no opinion 298
9 refusal/NA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.2 Afraid or NOT of - A nuclear conflict in Europe

Value 138423 Frequency
1 Afraid 6400
2 Not afraid 5122
8 DK / no opinion 534
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.3 Afraid or NOT of - A conventional war in Europe (not nuclear, bacteriological or chemical)

Value 139422 Frequency
1 Afraid 5637
2 Not afraid 5604
8 DK / no opinion 804
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.4 Afraid or NOT of - The accidental launch of a nuclear missile

Value 140421 Frequency
1 Afraid 6720
2 Not afraid 4653
8 DK / no opinion 673
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.5 Afraid or NOT of - An accident in a nuclear power station

Value 141420 Frequency
1 Afraid 8149
2 Not afraid 3427
8 DK / no opinion 480
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.6 Afraid or NOT of - Spread of nuclear, bacteriological or chemical weapons of mass destruction

Value 142419 Frequency
1 Afraid 7925
2 Not afraid 3556
8 DK / no opinion 556
9 refusal/NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.7 Afraid or NOT of - Ethnic conflicts in Europe

Value 143418 Frequency
1 Afraid 5541
2 Not afraid 5796
8 DK / no opinion 696
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.8 Afraid or NOT of - International terrorism

Value 144417 Frequency
1 Afraid 8627
2 Not afraid 2976
8 DK / no opinion 443
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.9 Afraid or NOT of - Organised crime

Value 145416 Frequency
1 Afraid 8825
2 Not afraid 2827
8 DK / no opinion 388
9 refusal/NA 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q16.10 Afraid or NOT of - Epidemics

Value 146415 Frequency
1 Afraid 9395
2 Not afraid 2349
8 DK / no opinion 310
9 refusal/NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17A.1 Awareness: the European Union (EU)

Value 147414 Frequency
1 Have heard of 11904
2 Haven’t heard of 122
8 DK / no opinion 51
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17B.1 Trust: the European Union (EU)

Value 148413 Frequency
1 Tend to trust 7711
2 Tend not to trust 2508
8 DK / no opinion 1676
9 refusal/NA 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17A.2 Awareness: the United Nations (UN)

Value 149412 Frequency
1 Have heard of 11430
2 Haven’t heard of 504
8 DK / no opinion 141
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17B.2 Trust: the United Nations (UN)

Value 150411 Frequency
1 Tend to trust 7206
2 Tend not to trust 2609
8 DK / no opinion 1966
9 refusal/NA 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17A.3 Awareness: NATO

Value 151410 Frequency
1 Have heard of 11623
2 Haven’t heard of 350
8 DK / no opinion 90
9 refusal/NA 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17B.3 Trust: NATO

Value 152409 Frequency
1 Tend to trust 6221
2 Tend not to trust 3560
8 DK / no opinion 1953
9 refusal/NA 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17A.4 Awareness: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Value 153408 Frequency
1 Have heard of 7705
2 Haven’t heard of 3880
8 DK / no opinion 468
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17B.4 Trust: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Value 154407 Frequency
1 Tend to trust 4908
2 Tend not to trust 1836
8 DK / no opinion 4187
9 refusal/NA 1167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17A.5 Awareness: the Council of Europe

Value 155406 Frequency
1 Have heard of 9000
2 Haven’t heard of 2653
8 DK / no opinion 405
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17B.5 Trust: the Council of Europe

Value 156405 Frequency
1 Tend to trust 5621
2 Tend not to trust 1925
8 DK / no opinion 3758
9 refusal/NA 794
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17A.6 Awareness: the International Court of Justice in the Hague

Value 157404 Frequency
1 Have heard of 9568
2 Haven’t heard of 2181
8 DK / no opinion 322
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17B.6 Trust: the International Court of Justice in the Hague

Value 158403 Frequency
1 Tend to trust 6924
2 Tend not to trust 1543
8 DK / no opinion 2663
9 refusal/NA 968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17A.7 Awareness: the European Court of Human Rights

Value 159402 Frequency
1 Have heard of 9813
2 Haven’t heard of 1923
8 DK / no opinion 332
9 refusal/NA 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17B.7 Trust: the European Court of Human Rights

Value 160401 Frequency
1 Tend to trust 7464
2 Tend not to trust 1473
8 DK / no opinion 2585
9 refusal/NA 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.1 Awareness: The European Parliament

Value 161400 Frequency
1 Have heard of 9844
2 Haven’t heard of 1884
8 DK / no opinion 318
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.1 Plays important role: The European Parliament

Value 162399 Frequency
1 Plays important role 8085
2 Does not play important role 687
8 DK / no opinion 2697
9 refusal/NA 629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.1 Trust: The European Parliament

Value 163398 Frequency
1 Tend to trust 6340
2 Tend not to trust 1670
8 DK / no opinion 3376
9 refusal/NA 712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.2 Awareness: The European Commission

Value 164397 Frequency
1 Have heard of 8374
2 Haven’t heard of 3146
8 DK / no opinion 513
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.2 Plays important role: The European Commission

Value 165396 Frequency
1 Plays important role 6850
2 Does not play important role 816
8 DK / no opinion 3566
9 refusal/NA 866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.2 Trust: The European Commission

Value 166395 Frequency
1 Tend to trust 5372
2 Tend not to trust 1611
8 DK / no opinion 4170
9 refusal/NA 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.3 Awareness: The Council of Ministers of the European Union

Value 167394 Frequency
1 Have heard of 6756
2 Haven’t heard of 4524
8 DK / no opinion 750
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.3 Plays important role: The Council of Ministers of the European Union

Value 168393 Frequency
1 Plays important role 5748
2 Does not play important role 864
8 DK / no opinion 4337
9 refusal/NA 1149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.3 Trust: The Council of Ministers of the European Union

Value 169392 Frequency
1 Tend to trust 4379
2 Tend not to trust 1585
8 DK / no opinion 4894
9 refusal/NA 1240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.4 Awareness: The Court of Justice of the European Communities

Value 170391 Frequency
1 Have heard of 6477
2 Haven’t heard of 4789
8 DK / no opinion 762
9 refusal/NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.4 Plays important role: The Court of Justice of the European Communities

Value 171390 Frequency
1 Plays important role 5499
2 Does not play important role 845
8 DK / no opinion 4513
9 refusal/NA 1241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.4 Trust: The Court of Justice of the European Communities

Value 172389 Frequency
1 Tend to trust 4775
2 Tend not to trust 1248
8 DK / no opinion 4747
9 refusal/NA 1328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.5 Awareness: The European Ombudsman

Value 173388 Frequency
1 Have heard of 4868
2 Haven’t heard of 6266
8 DK / no opinion 879
9 refusal/NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.5 Plays important role: The European Ombudsman

Value 174387 Frequency
1 Plays important role 3982
2 Does not play important role 1150
8 DK / no opinion 5311
9 refusal/NA 1655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.5 Trust: The European Ombudsman

Value 175386 Frequency
1 Tend to trust 3483
2 Tend not to trust 1279
8 DK / no opinion 5587
9 refusal/NA 1749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.6 Awareness: The European Central Bank

Value 176385 Frequency
1 Have heard of 7547
2 Haven’t heard of 3839
8 DK / no opinion 637
9 refusal/NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.6 Plays important role: The European Central Bank

Value 177384 Frequency
1 Plays important role 6366
2 Does not play important role 757
8 DK / no opinion 3799
9 refusal/NA 1176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.6 Trust: The European Central Bank

Value 178383 Frequency
1 Tend to trust 4953
2 Tend not to trust 1413
8 DK / no opinion 4472
9 refusal/NA 1260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.7 Awareness: The European Court of Auditors

Value 179382 Frequency
1 Have heard of 3744
2 Haven’t heard of 7266
8 DK / no opinion 1005
9 refusal/NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.7 Plays important role: The European Court of Auditors

Value 180381 Frequency
1 Plays important role 3342
2 Does not play important role 1042
8 DK / no opinion 6027
9 refusal/NA 1687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.7 Trust: The European Court of Auditors

Value 181380 Frequency
1 Tend to trust 2699
2 Tend not to trust 1290
8 DK / no opinion 6330
9 refusal/NA 1779
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.8 Awareness: The Committee of the Regions of the European Union

Value 182379 Frequency
1 Have heard of 3387
2 Haven’t heard of 7574
8 DK / no opinion 1058
9 refusal/NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.8 Plays important role: The Committee of the Regions of the European Union

Value 183378 Frequency
1 Plays important role 3103
2 Does not play important role 1060
8 DK / no opinion 6239
9 refusal/NA 1696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.8 Trust: The Committee of the Regions of the European Union

Value 184377 Frequency
1 Tend to trust 2560
2 Tend not to trust 1259
8 DK / no opinion 6491
9 refusal/NA 1788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.9 Awareness: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 185376 Frequency
1 Have heard of 3878
2 Haven’t heard of 7165
8 DK / no opinion 974
9 refusal/NA 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.9 Plays important role: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 186375 Frequency
1 Plays important role 3682
2 Does not play important role 911
8 DK / no opinion 5867
9 refusal/NA 1638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.9 Trust: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 187374 Frequency
1 Tend to trust 2918
2 Tend not to trust 1238
8 DK / no opinion 6218
9 refusal/NA 1724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17C.10 Awareness: The Convention on the future of the European Union

Value 188373 Frequency
1 Have heard of 3750
2 Haven’t heard of 7258
8 DK / no opinion 1006
9 refusal/NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17E.10 Plays important role: The Convention on the future of the European Union

Value 189372 Frequency
1 Plays important role 3424
2 Does not play important role 926
8 DK / no opinion 6054
9 refusal/NA 1694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q17D.10 Trust: The Convention on the future of the European Union

Value 190371 Frequency
1 Tend to trust 2759
2 Tend not to trust 1180
8 DK / no opinion 6378
9 refusal/NA 1781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q18 How much do you feel you know about the EU, its policies, its institutions?

Value 191370 Frequency
0 DK / no opinion 0
1 Knows nothing at all 964
2 2 1356
3 3 1823
4 4 1732
5 5 2355
6 6 1270
7 7 1097
8 8 726
9 9 248
10 Knows a great deal 233
98 DK / no opinion 196
99 refusal/NA 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 0 to 99

Q19.1 True or False - The EU consists of 15 member states

Value 192369 Frequency
1 True 8217
2 False 1066
8 DK / no opinion 2756
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q19.2 True or False - The European Community was created after WW1

Value 193368 Frequency
1 True 2837
2 False 3351
8 DK / no opinion 5818
9 refusal/NA 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q19.3 True or False - The European flag is blue with yellow stars

Value 194367 Frequency
1 True 9814
2 False 305
8 DK / no opinion 1912
9 refusal/NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098 0

Valid range from 1 to 9

Q19.4 True or False - There are 15 stars on the European flag

Value 195366 Frequency
1 True 6565
2 False 1859
8 DK / no opinion 3593
9 refusal/NA 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12098