Evrobarometer držav kandidatk, 2003.2; maj 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB032
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; maj 2003)

Finančna podpora:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

življenje v državah kandidatkah, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalna in evropska identiteta, politična participacija, informiranost in stališča do EU, znanje in stališča o procesu širitve, podpora članstvu v EU v državah kandidatkah, stališče do politik EU, skupna zunanja in varnostna politika, evropske volitve, institucije Evropske unije, prihodnost Evrope, stališča do tujcev

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
VARNOSTNA POLITIKA
PROCES ŠIRITVE EU
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v lastni državi, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalno in evropsko identiteto, politično participacijo in zaupanjem v institucije, informiranostjo in stališči do EU, znanjem in stališči do širitve, podporo EU članstvu v državi kandidatki, odnosom do politik EU, skupno zunanjo in varnostno politiko, evropskimi volitvami, institucijami EU, prihodnostjo Evrope in stališčih do tujcev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. maj - 31. maj 2003
Čas izdelave: 2003-05
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB032 - Candidate Countries EB 2003.2; May 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 560
  • število enot: 12098

Verzija: marec 2005

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3983 12098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 3983 do 3983

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st Release as of July 7, 2004 0
2 2nd Release as of March 20, 2005 12098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0 1 9999 546.84 385.521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9999

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1560 Frekvenca
3983 12098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 3983 do 3983

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2559 Frekvenca
1 1st Release as of July 7, 2004 0
2 2nd Release as of March 20, 2005 12098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0 1 9999 546.84 385.521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9999

UNIQID Unique respondent id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0 10000011 130001000 71772740.591 37427572.222

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000

COUNTRY Country code

Vrednost 5556 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1006
5 Hungary 1015
6 Latvia 1002
7 Lithuania 1022
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1018
11 Slovakia 1035
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0 0.334 2.641 1 0.513

Vrednosti spremenljivk od 0.334198816580115 do 2.6406626015

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0 0.0189 11.863 1 1.563

Vrednosti spremenljivk od 0.018896272814533 do 11.8628253355144

Q1 On the whole, how satisfied are you with your life in general?

Vrednost 8553 Frekvenca
1 Very satisfied 1261
2 Fairly satisfied 5943
3 Not very satisfied 3416
4 Not at all satisfied 1391
8 DK / no opinion 74
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2 Present personal situation comparing with five years ago

Vrednost 9552 Frekvenca
1 improved 3154
2 stayed about the same 4433
3 got worse 4400
8 DK / no opinion 100
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3 Expected personal situation in 5 years

Vrednost 10551 Frekvenca
1 improved 4398
2 stayed about the same 3727
3 got worse 2266
8 DK / no opinion 1655
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.1 Visited: Belgium

Vrednost 11550 Frekvenca
1 mentioned 144
2 did not mention 4199
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.2 Visited: Denmark

Vrednost 12549 Frekvenca
1 mentioned 115
2 did not mention 4228
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.3 Visited: Germany

Vrednost 13548 Frekvenca
1 mentioned 1131
2 did not mention 3214
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.4 Visited: Greece

Vrednost 14547 Frekvenca
1 mentioned 563
2 did not mention 3781
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.5 Visited: Spain

Vrednost 15546 Frekvenca
1 mentioned 335
2 did not mention 4009
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.6 Visited: France

Vrednost 16545 Frekvenca
1 mentioned 477
2 did not mention 3867
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.7 Visited: Ireland

Vrednost 17544 Frekvenca
1 mentioned 58
2 did not mention 4286
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.8 Visited: Italy

Vrednost 18543 Frekvenca
1 mentioned 1011
2 did not mention 3334
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.9 Visited: Luxembourg

Vrednost 19542 Frekvenca
1 mentioned 49
2 did not mention 4294
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.10 Visited: The Netherlands

Vrednost 20541 Frekvenca
1 mentioned 218
2 did not mention 4127
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.11 Visited: Austria

Vrednost 21540 Frekvenca
1 mentioned 1103
2 did not mention 3242
8 none of these 7753
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.12 Visited: Portugal

Vrednost 22539 Frekvenca
1 mentioned 58
2 did not mention 4286
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.13 Visited: Finland

Vrednost 23538 Frekvenca
1 mentioned 272
2 did not mention 4072
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.14 Visited: Sweden

Vrednost 24537 Frekvenca
1 mentioned 227
2 did not mention 4117
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.15 Visited: The United Kingdom

Vrednost 25536 Frekvenca
1 mentioned 311
2 did not mention 4033
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.16 Visited: Bulgaria

Vrednost 26535 Frekvenca
1 mentioned 103
2 did not mention 4121
8 none of these 7753
9 refusal/NA 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.17 Visited: Cyprus

Vrednost 27534 Frekvenca
1 mentioned 55
2 did not mention 4020
8 none of these 7753
9 refusal/NA 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.18 Visited: Czech Republic

Vrednost 28533 Frekvenca
1 mentioned 575
2 did not mention 3159
8 none of these 7753
9 refusal/NA 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.19 Visited: Estonia

Vrednost 29532 Frekvenca
1 mentioned 140
2 did not mention 3745
8 none of these 7753
9 refusal/NA 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.20 Visited: Hungary

Vrednost 30531 Frekvenca
1 mentioned 597
2 did not mention 3487
8 none of these 7753
9 refusal/NA 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.21 Visited: Latvia

Vrednost 31530 Frekvenca
1 mentioned 242
2 did not mention 3731
8 none of these 7753
9 refusal/NA 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.22 Visited: Lithuania

Vrednost 32529 Frekvenca
1 mentioned 325
2 did not mention 3654
8 none of these 7753
9 refusal/NA 366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.23 Visited: Malta

Vrednost 33528 Frekvenca
1 mentioned 25
2 did not mention 4121
8 none of these 7753
9 refusal/NA 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.24 Visited: Poland

Vrednost 34527 Frekvenca
1 mentioned 687
2 did not mention 3379
8 none of these 7753
9 refusal/NA 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.25 Visited: Romania

Vrednost 35526 Frekvenca
1 mentioned 124
2 did not mention 4117
8 none of these 7753
9 refusal/NA 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.26 Visited: Russia

Vrednost 36525 Frekvenca
1 mentioned 488
2 did not mention 3856
8 none of these 7753
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.27 Visited: Slovakia

Vrednost 37524 Frekvenca
1 mentioned 462
2 did not mention 3282
8 none of these 7753
9 refusal/NA 601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.28 Visited: Slovenia

Vrednost 38523 Frekvenca
1 mentioned 133
2 did not mention 3537
8 none of these 7753
9 refusal/NA 675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.29 Visited: Turkey

Vrednost 39522 Frekvenca
1 mentioned 136
2 did not mention 4170
8 none of these 7753
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.30 Visited: Switzerland

Vrednost 40521 Frekvenca
1 mentioned 167
2 did not mention 4175
8 none of these 7753
9 refusal/NA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.31 Visited: Liechtenstein

Vrednost 41520 Frekvenca
1 mentioned 28
2 did not mention 4315
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.32 Visited: Norway

Vrednost 42519 Frekvenca
1 mentioned 85
2 did not mention 4258
8 none of these 7753
9 refusal/NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4A.33 Visited: none of these

Vrednost 43518 Frekvenca
1 mentioned 7753
2 did not mention 4280
8 mentioned inconsistent with Q4A.1 to Q4A.32 64
9 refusal/NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.1 Worked in: Belgium

Vrednost 44517 Frekvenca
1 mentioned 11
2 did not mention 515
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.2 Worked in: Denmark

Vrednost 45516 Frekvenca
1 mentioned 4
2 did not mention 522
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.3 Worked in: Germany

Vrednost 46515 Frekvenca
1 mentioned 148
2 did not mention 378
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.4 Worked in: Greece

Vrednost 47514 Frekvenca
1 mentioned 18
2 did not mention 508
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.5 Worked in: Spain

Vrednost 48513 Frekvenca
1 mentioned 32
2 did not mention 494
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.6 Worked in: France

Vrednost 49512 Frekvenca
1 mentioned 31
2 did not mention 495
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.7 Worked in: Ireland

Vrednost 50511 Frekvenca
1 mentioned 18
2 did not mention 508
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.8 Worked in: Italy

Vrednost 51510 Frekvenca
1 mentioned 55
2 did not mention 471
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.9 Worked in: Luxembourg

Vrednost 52509 Frekvenca
1 mentioned 3
2 did not mention 523
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.10 Worked in: The Netherlands

Vrednost 53508 Frekvenca
1 mentioned 17
2 did not mention 509
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.11 Worked in: Austria

Vrednost 54507 Frekvenca
1 mentioned 43
2 did not mention 483
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.12 Worked in: Portugal

Vrednost 55506 Frekvenca
1 mentioned 8
2 did not mention 518
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.13 Worked in: Finland

Vrednost 56505 Frekvenca
1 mentioned 28
2 did not mention 498
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.14 Worked in: Sweden

Vrednost 57504 Frekvenca
1 mentioned 30
2 did not mention 496
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.15 Worked in: The United Kingdom

Vrednost 58503 Frekvenca
1 mentioned 55
2 did not mention 471
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.16 Worked in: Bulgaria

Vrednost 59502 Frekvenca
1 mentioned 6
2 did not mention 487
8 none of these 11572
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.17 Worked in: Cyprus

Vrednost 60501 Frekvenca
1 mentioned 10
2 did not mention 500
8 none of these 11572
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.18 Worked in: Czech Republic

Vrednost 61500 Frekvenca
1 mentioned 47
2 did not mention 420
8 none of these 11572
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.19 Worked in: Estonia

Vrednost 62499 Frekvenca
1 mentioned 8
2 did not mention 461
8 none of these 11572
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.20 Worked in: Hungary

Vrednost 63498 Frekvenca
1 mentioned 11
2 did not mention 491
8 none of these 11572
9 refusal/NA 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.21 Worked in: Latvia

Vrednost 64497 Frekvenca
1 mentioned 5
2 did not mention 477
8 none of these 11572
9 refusal/NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.22 Worked in: Lithuania

Vrednost 65496 Frekvenca
1 mentioned 15
2 did not mention 437
8 none of these 11572
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.23 Worked in: Malta

Vrednost 66495 Frekvenca
1 mentioned 3
2 did not mention 498
8 none of these 11572
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.24 Worked in: Poland

Vrednost 67494 Frekvenca
1 mentioned 25
2 did not mention 462
8 none of these 11572
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.25 Worked in: Romania

Vrednost 68493 Frekvenca
1 mentioned 4
2 did not mention 500
8 none of these 11572
9 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.26 Worked in: Russia

Vrednost 69492 Frekvenca
1 mentioned 38
2 did not mention 488
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.27 Worked in: Slovakia

Vrednost 70491 Frekvenca
1 mentioned 11
2 did not mention 434
8 none of these 11572
9 refusal/NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.28 Worked in: Slovenia

Vrednost 71490 Frekvenca
1 mentioned 2
2 did not mention 491
8 none of these 11572
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.29 Worked in: Turkey

Vrednost 72489 Frekvenca
1 mentioned 9
2 did not mention 498
8 none of these 11572
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.30 Worked in: Switzerland

Vrednost 73488 Frekvenca
1 mentioned 20
2 did not mention 506
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.31 Worked in: Liechtenstein

Vrednost 74487 Frekvenca
1 mentioned 2
2 did not mention 524
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.32 Worked in: Norway

Vrednost 75486 Frekvenca
1 mentioned 14
2 did not mention 512
8 none of these 11572
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4B.33 Worked in: none of these

Vrednost 76485 Frekvenca
1 mentioned 11572
2 did not mention 526
8 mentioned inconsistent with Q4B.1 to Q4B.32 0
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5 Discuss political matters with others

Vrednost 77484 Frekvenca
1 frequently 2227
2 occasionally 6539
3 never 3244
8 DK / no opinion 63
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6 Pesuading others to share view

Vrednost 78483 Frekvenca
1 often 1658
2 from time to time 3800
3 rarely 3159
4 never 3306
8 DK / no opinion 138
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.A About how often do you watch the news on television

Vrednost 79482 Frekvenca
1 every day 7586
2 several times a week 2708
3 once or twice a week 933
4 less often 593
5 never 257
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.B About how often do you read the news in daily papers

Vrednost 80481 Frekvenca
1 every day 3000
2 several times a week 2336
3 once or twice a week 2260
4 less often 2433
5 never 2023
8 DK / no opinion 28
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.C About how often do you listen to the news on the radio

Vrednost 81480 Frekvenca
1 every day 5119
2 several times a week 2146
3 once or twice a week 1070
4 less often 1957
5 never 1759
8 DK / no opinion 31
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.A Attention paid to news about: local politics

Vrednost 82479 Frekvenca
1 no attention at all 1707
2 a little attention 5794
3 a lot of attention 4456
8 DK / no opinion 113
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.B Attention paid to news about: national politics

Vrednost 83478 Frekvenca
1 no attention at all 1272
2 a little attention 5137
3 a lot of attention 5572
8 DK / no opinion 96
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.C Attention paid to news about: social issues, such as education, health care, poverty, etc.

Vrednost 84477 Frekvenca
1 no attention at all 751
2 a little attention 4125
3 a lot of attention 7111
8 DK / no opinion 84
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.D Attention paid to news about: the European Union

Vrednost 85476 Frekvenca
1 no attention at all 1702
2 a little attention 5855
3 a lot of attention 4379
8 DK / no opinion 132
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.E Attention paid to news about: the economy

Vrednost 86475 Frekvenca
1 no attention at all 1762
2 a little attention 5457
3 a lot of attention 4696
8 DK / no opinion 141
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.F Attention paid to news about: sports

Vrednost 87474 Frekvenca
1 no attention at all 3843
2 a little attention 4251
3 a lot of attention 3862
8 DK / no opinion 110
9 refusal/NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.G Attention paid to news about: the environment

Vrednost 88473 Frekvenca
1 no attention at all 1953
2 a little attention 5865
3 a lot of attention 4085
8 DK / no opinion 161
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.H Attention paid to news about: foreign policy - international relationships

Vrednost 89472 Frekvenca
1 no attention at all 2230
2 a little attention 5636
3 a lot of attention 4052
8 DK / no opinion 154
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.I Attention paid to news about: culture

Vrednost 90471 Frekvenca
1 no attention at all 1971
2 a little attention 6072
3 a lot of attention 3827
8 DK / no opinion 195
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.1 Trust or NOT: The written press

Vrednost 91470 Frekvenca
1 tend to trust 5965
2 tend not to trust 4938
8 DK / no opinion 1143
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.2 Trust or NOT: Radio

Vrednost 92469 Frekvenca
1 tend to trust 7721
2 tend not to trust 3179
8 DK / no opinion 1145
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.3 Trust or NOT: Television

Vrednost 93468 Frekvenca
1 tend to trust 8212
2 tend not to trust 3228
8 DK / no opinion 628
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.4 Trust or NOT: Justice / the [COUNTRY] legal system

Vrednost 94467 Frekvenca
1 tend to trust 4172
2 tend not to trust 6596
8 DK / no opinion 1274
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.5 Trust or NOT: The police

Vrednost 95466 Frekvenca
1 tend to trust 5371
2 tend not to trust 5771
8 DK / no opinion 891
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.6 Trust or NOT: The army

Vrednost 96465 Frekvenca
1 tend to trust 7161
2 tend not to trust 3340
8 DK / no opinion 1543
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.7 Trust or NOT: The religious institutions

Vrednost 97464 Frekvenca
1 tend to trust 5500
2 tend not to trust 4825
8 DK / no opinion 1653
9 refusal/NA 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.8 Trust or NOT: Trade unions

Vrednost 98463 Frekvenca
1 tend to trust 3030
2 tend not to trust 6196
8 DK / no opinion 2773
9 refusal/NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.9 Trust or NOT: Political parties

Vrednost 99462 Frekvenca
1 tend to trust 1900
2 tend not to trust 8798
8 DK / no opinion 1315
9 refusal/NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.10 Trust or NOT: Civil service

Vrednost 100461 Frekvenca
1 tend to trust 4311
2 tend not to trust 6092
8 DK / no opinion 1604
9 refusal/NA 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.11 Trust or NOT: Big companies

Vrednost 101460 Frekvenca
1 tend to trust 3581
2 tend not to trust 6065
8 DK / no opinion 2356
9 refusal/NA 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.12 Trust or NOT: The [COUNTRY] government

Vrednost 102459 Frekvenca
1 tend to trust 4948
2 tend not to trust 6074
8 DK / no opinion 992
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.13 Trust or NOT: The [COUNTRY] parliament

Vrednost 103458 Frekvenca
1 tend to trust 4297
2 tend not to trust 6622
8 DK / no opinion 1099
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.16 Trust or NOT: The European Union

Vrednost 104457 Frekvenca
1 tend to trust 6358
2 tend not to trust 3471
8 DK / no opinion 2210
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.17 Trust or NOT: The United Nations

Vrednost 105456 Frekvenca
1 tend to trust 6030
2 tend not to trust 3551
8 DK / no opinion 2448
9 refusal/NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.14 Trust or NOT: Non-governmental organizations

Vrednost 106455 Frekvenca
1 tend to trust 4138
2 tend not to trust 4544
8 DK / no opinion 3328
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.15 Trust or NOT: Charitable or voluntary organizations

Vrednost 107454 Frekvenca
1 tend to trust 5661
2 tend not to trust 4024
8 DK / no opinion 2335
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10 Proud to be [NATIONALITY]

Vrednost 108453 Frekvenca
1 very proud 5402
2 fairly proud 4386
3 not very proud 1290
4 not at all proud 561
7 does not feel to be [nat] 174
8 DK / no opinion 221
9 refusal/NA 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11 European pride

Vrednost 109452 Frekvenca
1 very proud 3120
2 fairly proud 5127
3 not very proud 1456
4 not at all proud 910
7 does not feel to be european 821
8 DK / no opinion 616
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12 In the near future you see yourself as ...?

Vrednost 110451 Frekvenca
1 [NATIONALITY] only 4160
2 [NATIONALITY] and European 5903
3 European and [NATIONALITY] 842
4 European only 338
8 DK / no opinion 755
9 refusal/NA 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.1 Feel more European - [COUNTRY]'s membership of the EU

Vrednost 111450 Frekvenca
1 mentioned 6417
2 did not mention 4528
8 DK / no opinion 1029
9 refusal/NA 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.2 Feel more European - a European passport/ID

Vrednost 112449 Frekvenca
1 mentioned 4725
2 did not mention 6218
8 DK / no opinion 1014
9 refusal/NA 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.3 Feel more European - [COUNTRY] introducing the European single currency, the Euro

Vrednost 113448 Frekvenca
1 mentioned 5043
2 did not mention 5898
8 DK / no opinion 1015
9 refusal/NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.4 Feel more European - European plates on the cars

Vrednost 114447 Frekvenca
1 mentioned 2123
2 did not mention 8793
8 DK / no opinion 1035
9 refusal/NA 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.5 Feel more European - ability to travel freely to any EU country

Vrednost 115446 Frekvenca
1 mentioned 7068
2 did not mention 3893
8 DK / no opinion 998
9 refusal/NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.6 Feel more European - ability to study or work in any EU country

Vrednost 116445 Frekvenca
1 mentioned 6593
2 did not mention 4360
8 DK / no opinion 1006
9 refusal/NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.7 Feel more European - a common European day off

Vrednost 117444 Frekvenca
1 mentioned 2411
2 did not mention 8518
8 DK / no opinion 1024
9 refusal/NA 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.8 Feel more European - ability to speak more European languages

Vrednost 118443 Frekvenca
1 mentioned 4188
2 did not mention 6768
8 DK / no opinion 1003
9 refusal/NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.9 Feel more European - better knowing other EU countries' cultures and people

Vrednost 119442 Frekvenca
1 mentioned 4407
2 did not mention 6541
8 DK / no opinion 1007
9 refusal/NA 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.10 Feel more European - Others (SPONTANEOUS)

Vrednost 120441 Frekvenca
1 mentioned 462
2 did not mention 10505
8 DK / no opinion 971
9 refusal/NA 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14 Image of the European Union

Vrednost 121440 Frekvenca
1 very negative 465
2 fairly negative 1231
3 neutral 3303
4 fairly positive 4694
5 very positive 1794
8 DK / no opinion 538
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.1 Most important issues [COUNTRY] facing - Crime

Vrednost 122439 Frekvenca
1 mentioned 3871
2 did not mention 8005
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.2 Most important issues [COUNTRY] facing - Public transports

Vrednost 123438 Frekvenca
1 mentioned 230
2 did not mention 11645
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.3 Most important issues [COUNTRY] facing - Economic Situation

Vrednost 124437 Frekvenca
1 mentioned 4138
2 did not mention 7738
8 DK / no opinion 202
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.4 Most important issues [COUNTRY] facing - Rising prices/inflation

Vrednost 125436 Frekvenca
1 mentioned 2120
2 did not mention 9757
8 DK / no opinion 202
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.5 Most important issues [COUNTRY] facing - Taxation

Vrednost 126435 Frekvenca
1 mentioned 1036
2 did not mention 10835
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.6 Most important issues [COUNTRY] facing - Unemployment

Vrednost 127434 Frekvenca
1 mentioned 5947
2 did not mention 5933
8 DK / no opinion 202
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.7 Most important issues [COUNTRY] facing - Terrorism

Vrednost 128433 Frekvenca
1 mentioned 358
2 did not mention 11517
8 DK / no opinion 203
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.8 Most important issues [COUNTRY] facing - Defence/Foreign affairs

Vrednost 129432 Frekvenca
1 mentioned 172
2 did not mention 11702
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.9 Most important issues [COUNTRY] facing - Housing

Vrednost 130431 Frekvenca
1 mentioned 621
2 did not mention 11253
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.10 Most important issues [COUNTRY] facing - Immigration

Vrednost 131430 Frekvenca
1 mentioned 245
2 did not mention 11630
8 DK / no opinion 203
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.11 Most important issues [COUNTRY] facing - Health care system

Vrednost 132429 Frekvenca
1 mentioned 2180
2 did not mention 9698
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.12 Most important issues [COUNTRY] facing - The educational system

Vrednost 133428 Frekvenca
1 mentioned 743
2 did not mention 11136
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.13 Most important issues [COUNTRY] facing - Pensions

Vrednost 134427 Frekvenca
1 mentioned 1795
2 did not mention 10084
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.14 Most important issues [COUNTRY] facing - Protecting the environment

Vrednost 135426 Frekvenca
1 mentioned 392
2 did not mention 11489
8 DK / no opinion 197
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.15 Most important issues [COUNTRY] facing - Other (SPONTANEOUS)

Vrednost 136425 Frekvenca
1 mentioned 319
2 did not mention 11560
8 DK / no opinion 197
9 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.1 Afraid or NOT of - A world war

Vrednost 137424 Frekvenca
1 Afraid 7591
2 Not afraid 4171
8 DK / no opinion 298
9 refusal/NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.2 Afraid or NOT of - A nuclear conflict in Europe

Vrednost 138423 Frekvenca
1 Afraid 6400
2 Not afraid 5122
8 DK / no opinion 534
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.3 Afraid or NOT of - A conventional war in Europe (not nuclear, bacteriological or chemical)

Vrednost 139422 Frekvenca
1 Afraid 5637
2 Not afraid 5604
8 DK / no opinion 804
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.4 Afraid or NOT of - The accidental launch of a nuclear missile

Vrednost 140421 Frekvenca
1 Afraid 6720
2 Not afraid 4653
8 DK / no opinion 673
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.5 Afraid or NOT of - An accident in a nuclear power station

Vrednost 141420 Frekvenca
1 Afraid 8149
2 Not afraid 3427
8 DK / no opinion 480
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.6 Afraid or NOT of - Spread of nuclear, bacteriological or chemical weapons of mass destruction

Vrednost 142419 Frekvenca
1 Afraid 7925
2 Not afraid 3556
8 DK / no opinion 556
9 refusal/NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.7 Afraid or NOT of - Ethnic conflicts in Europe

Vrednost 143418 Frekvenca
1 Afraid 5541
2 Not afraid 5796
8 DK / no opinion 696
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.8 Afraid or NOT of - International terrorism

Vrednost 144417 Frekvenca
1 Afraid 8627
2 Not afraid 2976
8 DK / no opinion 443
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.9 Afraid or NOT of - Organised crime

Vrednost 145416 Frekvenca
1 Afraid 8825
2 Not afraid 2827
8 DK / no opinion 388
9 refusal/NA 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16.10 Afraid or NOT of - Epidemics

Vrednost 146415 Frekvenca
1 Afraid 9395
2 Not afraid 2349
8 DK / no opinion 310
9 refusal/NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17A.1 Awareness: the European Union (EU)

Vrednost 147414 Frekvenca
1 Have heard of 11904
2 Haven’t heard of 122
8 DK / no opinion 51
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B.1 Trust: the European Union (EU)

Vrednost 148413 Frekvenca
1 Tend to trust 7711
2 Tend not to trust 2508
8 DK / no opinion 1676
9 refusal/NA 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17A.2 Awareness: the United Nations (UN)

Vrednost 149412 Frekvenca
1 Have heard of 11430
2 Haven’t heard of 504
8 DK / no opinion 141
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B.2 Trust: the United Nations (UN)

Vrednost 150411 Frekvenca
1 Tend to trust 7206
2 Tend not to trust 2609
8 DK / no opinion 1966
9 refusal/NA 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17A.3 Awareness: NATO

Vrednost 151410 Frekvenca
1 Have heard of 11623
2 Haven’t heard of 350
8 DK / no opinion 90
9 refusal/NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B.3 Trust: NATO

Vrednost 152409 Frekvenca
1 Tend to trust 6221
2 Tend not to trust 3560
8 DK / no opinion 1953
9 refusal/NA 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17A.4 Awareness: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Vrednost 153408 Frekvenca
1 Have heard of 7705
2 Haven’t heard of 3880
8 DK / no opinion 468
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B.4 Trust: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Vrednost 154407 Frekvenca
1 Tend to trust 4908
2 Tend not to trust 1836
8 DK / no opinion 4187
9 refusal/NA 1167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17A.5 Awareness: the Council of Europe

Vrednost 155406 Frekvenca
1 Have heard of 9000
2 Haven’t heard of 2653
8 DK / no opinion 405
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B.5 Trust: the Council of Europe

Vrednost 156405 Frekvenca
1 Tend to trust 5621
2 Tend not to trust 1925
8 DK / no opinion 3758
9 refusal/NA 794
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17A.6 Awareness: the International Court of Justice in the Hague

Vrednost 157404 Frekvenca
1 Have heard of 9568
2 Haven’t heard of 2181
8 DK / no opinion 322
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B.6 Trust: the International Court of Justice in the Hague

Vrednost 158403 Frekvenca
1 Tend to trust 6924
2 Tend not to trust 1543
8 DK / no opinion 2663
9 refusal/NA 968
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17A.7 Awareness: the European Court of Human Rights

Vrednost 159402 Frekvenca
1 Have heard of 9813
2 Haven’t heard of 1923
8 DK / no opinion 332
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B.7 Trust: the European Court of Human Rights

Vrednost 160401 Frekvenca
1 Tend to trust 7464
2 Tend not to trust 1473
8 DK / no opinion 2585
9 refusal/NA 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.1 Awareness: The European Parliament

Vrednost 161400 Frekvenca
1 Have heard of 9844
2 Haven’t heard of 1884
8 DK / no opinion 318
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.1 Plays important role: The European Parliament

Vrednost 162399 Frekvenca
1 Plays important role 8085
2 Does not play important role 687
8 DK / no opinion 2697
9 refusal/NA 629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.1 Trust: The European Parliament

Vrednost 163398 Frekvenca
1 Tend to trust 6340
2 Tend not to trust 1670
8 DK / no opinion 3376
9 refusal/NA 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.2 Awareness: The European Commission

Vrednost 164397 Frekvenca
1 Have heard of 8374
2 Haven’t heard of 3146
8 DK / no opinion 513
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.2 Plays important role: The European Commission

Vrednost 165396 Frekvenca
1 Plays important role 6850
2 Does not play important role 816
8 DK / no opinion 3566
9 refusal/NA 866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.2 Trust: The European Commission

Vrednost 166395 Frekvenca
1 Tend to trust 5372
2 Tend not to trust 1611
8 DK / no opinion 4170
9 refusal/NA 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.3 Awareness: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 167394 Frekvenca
1 Have heard of 6756
2 Haven’t heard of 4524
8 DK / no opinion 750
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.3 Plays important role: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 168393 Frekvenca
1 Plays important role 5748
2 Does not play important role 864
8 DK / no opinion 4337
9 refusal/NA 1149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.3 Trust: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 169392 Frekvenca
1 Tend to trust 4379
2 Tend not to trust 1585
8 DK / no opinion 4894
9 refusal/NA 1240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.4 Awareness: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 170391 Frekvenca
1 Have heard of 6477
2 Haven’t heard of 4789
8 DK / no opinion 762
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.4 Plays important role: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 171390 Frekvenca
1 Plays important role 5499
2 Does not play important role 845
8 DK / no opinion 4513
9 refusal/NA 1241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.4 Trust: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 172389 Frekvenca
1 Tend to trust 4775
2 Tend not to trust 1248
8 DK / no opinion 4747
9 refusal/NA 1328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.5 Awareness: The European Ombudsman

Vrednost 173388 Frekvenca
1 Have heard of 4868
2 Haven’t heard of 6266
8 DK / no opinion 879
9 refusal/NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.5 Plays important role: The European Ombudsman

Vrednost 174387 Frekvenca
1 Plays important role 3982
2 Does not play important role 1150
8 DK / no opinion 5311
9 refusal/NA 1655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.5 Trust: The European Ombudsman

Vrednost 175386 Frekvenca
1 Tend to trust 3483
2 Tend not to trust 1279
8 DK / no opinion 5587
9 refusal/NA 1749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.6 Awareness: The European Central Bank

Vrednost 176385 Frekvenca
1 Have heard of 7547
2 Haven’t heard of 3839
8 DK / no opinion 637
9 refusal/NA 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.6 Plays important role: The European Central Bank

Vrednost 177384 Frekvenca
1 Plays important role 6366
2 Does not play important role 757
8 DK / no opinion 3799
9 refusal/NA 1176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.6 Trust: The European Central Bank

Vrednost 178383 Frekvenca
1 Tend to trust 4953
2 Tend not to trust 1413
8 DK / no opinion 4472
9 refusal/NA 1260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.7 Awareness: The European Court of Auditors

Vrednost 179382 Frekvenca
1 Have heard of 3744
2 Haven’t heard of 7266
8 DK / no opinion 1005
9 refusal/NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.7 Plays important role: The European Court of Auditors

Vrednost 180381 Frekvenca
1 Plays important role 3342
2 Does not play important role 1042
8 DK / no opinion 6027
9 refusal/NA 1687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.7 Trust: The European Court of Auditors

Vrednost 181380 Frekvenca
1 Tend to trust 2699
2 Tend not to trust 1290
8 DK / no opinion 6330
9 refusal/NA 1779
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.8 Awareness: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 182379 Frekvenca
1 Have heard of 3387
2 Haven’t heard of 7574
8 DK / no opinion 1058
9 refusal/NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.8 Plays important role: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 183378 Frekvenca
1 Plays important role 3103
2 Does not play important role 1060
8 DK / no opinion 6239
9 refusal/NA 1696
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.8 Trust: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 184377 Frekvenca
1 Tend to trust 2560
2 Tend not to trust 1259
8 DK / no opinion 6491
9 refusal/NA 1788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.9 Awareness: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 185376 Frekvenca
1 Have heard of 3878
2 Haven’t heard of 7165
8 DK / no opinion 974
9 refusal/NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.9 Plays important role: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 186375 Frekvenca
1 Plays important role 3682
2 Does not play important role 911
8 DK / no opinion 5867
9 refusal/NA 1638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.9 Trust: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 187374 Frekvenca
1 Tend to trust 2918
2 Tend not to trust 1238
8 DK / no opinion 6218
9 refusal/NA 1724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17C.10 Awareness: The Convention on the future of the European Union

Vrednost 188373 Frekvenca
1 Have heard of 3750
2 Haven’t heard of 7258
8 DK / no opinion 1006
9 refusal/NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17E.10 Plays important role: The Convention on the future of the European Union

Vrednost 189372 Frekvenca
1 Plays important role 3424
2 Does not play important role 926
8 DK / no opinion 6054
9 refusal/NA 1694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17D.10 Trust: The Convention on the future of the European Union

Vrednost 190371 Frekvenca
1 Tend to trust 2759
2 Tend not to trust 1180
8 DK / no opinion 6378
9 refusal/NA 1781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18 How much do you feel you know about the EU, its policies, its institutions?

Vrednost 191370 Frekvenca
0 DK / no opinion 0
1 Knows nothing at all 964
2 2 1356
3 3 1823
4 4 1732
5 5 2355
6 6 1270
7 7 1097
8 8 726
9 9 248
10 Knows a great deal 233
98 DK / no opinion 196
99 refusal/NA 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q19.1 True or False - The EU consists of 15 member states

Vrednost 192369 Frekvenca
1 True 8217
2 False 1066
8 DK / no opinion 2756
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.2 True or False - The European Community was created after WW1

Vrednost 193368 Frekvenca
1 True 2837
2 False 3351
8 DK / no opinion 5818
9 refusal/NA 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.3 True or False - The European flag is blue with yellow stars

Vrednost 194367 Frekvenca
1 True 9814
2 False 305
8 DK / no opinion 1912
9 refusal/NA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12098 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.4 True or False - There are 15 stars on the European flag

Vrednost 195366 Frekvenca
1 True 6565
2 False