Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Miheljak, Vlado
 • Bernik, Ivan
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Funding agency:

(1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Project number:

(1): P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje več kot 30 držav. Njen namen je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt deluje kot evropska raziskovalna infrastrukturna enota (ERIC), ki se pretežno financira z viri posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga anketa med posamezniki vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj, ki so posvečeni posameznim temam in izbrani na podlagi javnih razpisov za sodelovanje raziskovalnih skupin.

Study Content

Keywords:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, prepričanja in pričakovanja od demokracije, ocena demokracije v lastni državi, osebna blaginja, družbena blaginja, zdravje, imigracije

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENE VREDNOTE, ZDRAVJE, IDENTITETA, PRISELJEVANJE, MIGRACIJE PREBIVALSTVA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljaje in učinkovitost državnih inštitucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
evalvacija in razumevanje demokracije
osebna in družbena blaginja
odnos do zdravja
odnos do priseljevanja


Abstract:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2014 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2014 (ESS 7). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2014 je del sedmega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 22 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »odnos do priseljevanja« (delno vključen že v ESS krogu 1) in »odnos do zdravja«. Pri raziskovanju se uporablja visoko kakovostno anketno metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Methodology


Collection date: 7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 433
 • number of units: 1224

Version: 31. marec 2017

Variable list

A1 Prosim ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 13 Frequency
0 sploh nič 48
1 manj kot 0,5 ure 117
2 od 0,5 ure, do 1 ure 260
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 170
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 223
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 137
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 137
7 več kot 3 ure 131
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 1

Valid range from 0 to 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ... Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Value 22 Frequency
0 sploh nič 179
1 manj kot 0,5 ure 376
2 od 0,5 ure, do 1 ure 415
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 125
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 46
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 9
7 več kot 3 ure 3
66 48
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 50

Valid range from 0 to 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 31 Frequency
0 treba je biti zelo previden 123
1 . 83
2 . 126
3 . 160
4 . 122
5 . 303
6 . 97
7 . 112
8 . 73
9 . 14
10 večini ljudi lahko zaupamo 7
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 4

Valid range from 0 to 10

A1 Prosim ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 1433 Frequency
0 sploh nič 48
1 manj kot 0,5 ure 117
2 od 0,5 ure, do 1 ure 260
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 170
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 223
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 137
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 137
7 več kot 3 ure 131
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 1

Valid range from 0 to 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ... Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Value 2432 Frequency
0 sploh nič 179
1 manj kot 0,5 ure 376
2 od 0,5 ure, do 1 ure 415
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 125
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 46
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 9
7 več kot 3 ure 3
66 48
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 50

Valid range from 0 to 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 3431 Frequency
0 treba je biti zelo previden 123
1 . 83
2 . 126
3 . 160
4 . 122
5 . 303
6 . 97
7 . 112
8 . 73
9 . 14
10 večini ljudi lahko zaupamo 7
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 4

Valid range from 0 to 10

A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 4430 Frequency
0 večina bi me skušala izkoristiti 55
1 . 37
2 . 95
3 . 166
4 . 119
5 . 336
6 . 100
7 . 150
8 . 118
9 . 19
10 večina bi skušala ravnati pošteno 20
88 (ne vem) 8
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1215 9

Valid range from 0 to 10

A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Value 5429 Frequency
0 večinoma gledajo predvsem nase 48
1 . 46
2 . 108
3 . 138
4 . 140
5 . 263
6 . 117
7 . 169
8 . 132
9 . 28
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 24
88 (ne vem) 7
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1213 11

Valid range from 0 to 10

SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Value 6428 Frequency
0 doma in v službi nimam dostopa 83
1 nikoli 284
2 manj kot enkrat mesečno 15
3 enkrat mesečno 20
4 nekajkrat mesečno 31
5 enkrat tedensko 46
6 večkrat tedensko 125
7 vsak dan 619
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 1

Valid range from 0 to 7

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 7427 Frequency
1 zelo se zanimam 114
2 še kar se zanimam 429
3 komaj kaj se zanimam 408
4 sploh se ne zanimam 272
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 1

Valid range from 1 to 4

B1a V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

Value 8426 Frequency
0 sploh nič 480
1 . 138
2 . 191
3 . 163
4 . 87
5 . 76
6 . 17
7 . 17
8 . 12
9 . 1
10 v celoti 4
88 (ne vem) 33
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 38

Valid range from 0 to 10

B1b V kolikšni meri mislite, da bi bili zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

V kolikšni meri mislite, da bi bili zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

Value 9425 Frequency
0 sploh ne bi bili zmožni 479
1 . 99
2 . 127
3 . 111
4 . 82
5 . 92
6 . 62
7 . 48
8 . 46
9 . 16
10 v celoti bi bili zmožni 24
88 (ne vem) 30
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 38

Valid range from 0 to 10

B1c In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da vplivajo na politiko?

In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da vplivajo na politiko?

Value 10424 Frequency
0 sploh nič 460
1 . 142
2 . 193
3 . 156
4 . 76
5 . 93
6 . 22
7 . 25
8 . 10
9 . 1
10 v celoti 6
88 (ne vem) 34
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 40

Valid range from 0 to 10

B1d Povejte, koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Povejte, koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Value 11423 Frequency
0 sploh se ne čutim sposobnega/sposobno 457
1 . 100
2 . 122
3 . 127
4 . 79
5 . 100
6 . 55
7 . 59
8 . 48
9 . 24
10 čutim se povsem sposobnega/sposobno 23
88 (ne vem) 19
99 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1194 30

Valid range from 0 to 10

B1e Kaj menite, v kolikšni meri politike zanima, kaj mislijo ljudje, kot ste vi?

Kaj menite, v kolikšni meri politike zanima, kaj mislijo ljudje, kot ste vi?

Value 12422 Frequency
0 sploh nič 434
1 . 131
2 . 183
3 . 155
4 . 81
5 . 113
6 . 50
7 . 21
8 . 18
9 . 2
10 v celoti 4
88 (ne vem) 25
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 32

Valid range from 0 to 10

B1f Ocenite, kako enostavo se vam zdi osebno sodelovati v politiki?

Ocenite, kako enostavo se vam zdi osebno sodelovati v politiki?

Value 13421 Frequency
0 sploh ne enostavno 338
1 . 132
2 . 163
3 . 172
4 . 96
5 . 120
6 . 53
7 . 29
8 . 35
9 . 12
10 izredno enostavno 15
88 (ne vem) 47
99 (b.o.) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1165 59

Valid range from 0 to 10

B2 zaupanje - Državnemu zboru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

Državnemu zboru

Value 14420 Frequency
0 sploh ne zaupam 299
1 . 113
2 . 190
3 . 176
4 . 99
5 . 145
6 . 66
7 . 48
8 . 31
9 . 6
10 povsem zaupam 9
88 (ne vem) 36
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1182 42

Valid range from 0 to 10

B3 zaupanje -pravnemu sistemu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

pravnemu sistemu

Value 15419 Frequency
0 sploh ne zaupam 255
1 . 104
2 . 168
3 . 169
4 . 124
5 . 134
6 . 59
7 . 82
8 . 52
9 . 10
10 povsem zaupam 11
88 (ne vem) 50
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1168 56

Valid range from 0 to 10

B4 zaupanje -policiji Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

policiji

Value 16418 Frequency
0 sploh ne zaupam 72
1 . 31
2 . 62
3 . 98
4 . 103
5 . 225
6 . 151
7 . 184
8 . 163
9 . 65
10 povsem zaupam 55
88 (ne vem) 12
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1209 15

Valid range from 0 to 10

B5 zaupanje -politikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

politikom

Value 17417 Frequency
0 sploh ne zaupam 415
1 . 166
2 . 214
3 . 165
4 . 93
5 . 94
6 . 28
7 . 13
8 . 5
9 . 3
10 povsem zaupam 2
88 (ne vem) 21
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1198 26

Valid range from 0 to 10

B6 zaupanje -političnim strankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

političnim strankam

Value 18416 Frequency
0 sploh ne zaupam 380
1 . 159
2 . 223
3 . 177
4 . 111
5 . 86
6 . 25
7 . 11
8 . 9
9 . 4
10 povsem zaupam 3
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1188 36

Valid range from 0 to 10

B7 zaupanje -Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evropskemu parlamentu

Value 19415 Frequency
0 sploh ne zaupam 203
1 . 92
2 . 154
3 . 156
4 . 126
5 . 167
6 . 96
7 . 68
8 . 39
9 . 17
10 povsem zaupam 13
88 (ne vem) 86
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1131 93

Valid range from 0 to 10

B8 zaupanje -Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Organizaciji združenih narodov OZN

Value 20414 Frequency
0 sploh ne zaupam 110
1 . 65
2 . 115
3 . 140
4 . 128
5 . 213
6 . 95
7 . 84
8 . 83
9 . 20
10 povsem zaupam 16
88 (ne vem) 141
99 (b.o.) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 155

Valid range from 0 to 10

SL2 zaupanje -vladi Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

vladi

Value 21413 Frequency
0 sploh ne zaupam 292
1 . 140
2 . 173
3 . 174
4 . 116
5 . 152
6 . 44
7 . 36
8 . 28
9 . 13
10 povsem zaupam 7
88 (ne vem) 41
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 49

Valid range from 0 to 10

SL3 zaupanje -predsedniku vlade Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

predsedniku vlade

Value 22412 Frequency
0 sploh ne zaupam 228
1 . 115
2 . 140
3 . 130
4 . 138
5 . 160
6 . 63
7 . 66
8 . 58
9 . 29
10 povsem zaupam 30
88 (ne vem) 61
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 67

Valid range from 0 to 10

SL4 zaupanje -predsedniku republike Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

predsedniku republike

Value 23411 Frequency
0 sploh ne zaupam 163
1 . 71
2 . 118
3 . 126
4 . 126
5 . 182
6 . 92
7 . 119
8 . 101
9 . 47
10 povsem zaupam 49
88 (ne vem) 23
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1194 30

Valid range from 0 to 10

SL5 zaupanje -sodiščem Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

sodiščem

Value 24410 Frequency
0 sploh ne zaupam 209
1 . 69
2 . 124
3 . 162
4 . 120
5 . 168
6 . 91
7 . 105
8 . 84
9 . 36
10 povsem zaupam 21
88 (ne vem) 30
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1189 35

Valid range from 0 to 10

SL7 zaupanje -sindikatom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

sindikatom

Value 25409 Frequency
0 sploh ne zaupam 224
1 . 70
2 . 136
3 . 152
4 . 124
5 . 194
6 . 92
7 . 79
8 . 56
9 . 7
10 povsem zaupam 22
88 (ne vem) 57
99 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1156 68

Valid range from 0 to 10

SL8 zaupanje -cerkvi in duhovnikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

cerkvi in duhovnikom

Value 26408 Frequency
0 sploh ne zaupam 340
1 . 107
2 . 136
3 . 132
4 . 89
5 . 172
6 . 50
7 . 49
8 . 54
9 . 16
10 povsem zaupam 39
88 (ne vem) 29
99 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 40

Valid range from 0 to 10

SL9 zaupanje -bankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

bankam

Value 27407 Frequency
0 sploh ne zaupam 177
1 . 67
2 . 130
3 . 168
4 . 120
5 . 216
6 . 111
7 . 96
8 . 57
9 . 23
10 povsem zaupam 27
88 (ne vem) 23
99 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 32

Valid range from 0 to 10

SL10 zaupanje -Evru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evru

Value 28406 Frequency
0 sploh ne zaupam 71
1 . 47
2 . 79
3 . 88
4 . 116
5 . 270
6 . 118
7 . 137
8 . 136
9 . 58
10 povsem zaupam 59
88 (ne vem) 35
99 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1179 45

Valid range from 0 to 10

SL11 zaupanje -NATO-u Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

NATO-u

Value 29405 Frequency
0 sploh ne zaupam 164
1 . 73
2 . 86
3 . 117
4 . 115
5 . 216
6 . 88
7 . 84
8 . 75
9 . 27
10 povsem zaupam 28
88 (ne vem) 138
99 (b.o.) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 151

Valid range from 0 to 10

B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija letos - 2014? Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev.

Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2014?

Value 30404 Frequency
1 da 796
2 ne 380
3 nisem imel/-a volilne pravice 38
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1214 10

Valid range from 1 to 3

B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija letos? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri B9 odgovorili z 1 ('da').

Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija letos?

Value 31403 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 58
2 DL - državljanska lista 1
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 34
4 PS - Pozitivna Slovenija 13
5 SD - Socialni demokrati 61
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 90
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 30
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 218
9 VERJAMEM - Stranka Igorja Šoltesa 2
10 ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 19
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 33
12 druga stranka 16
66 (nisem volil/-a) 5
77 (ne želim odgovoriti) 128
88 (ne vem) 76
99 (b.o.) 12
666 428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 649

Valid range from 1 to 12

SL12 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri B9 odgovorili z 1 ('da').

Sedaj nam pa prosim povejte še, za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011?

Value 32402 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 48
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 8
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka 21
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 104
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 32
6 SD - Socialni demokrati 118
7 PS - Pozitivna Slovenija 68
8 DLGV - državljanska lista Gregorja Viranta 26
9 ZARES - Socialno liberalni 6
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 11
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 4
12 druga stranka 6
66 (nisem volil/-a) 365
77 (ne želim odgovoriti) 104
88 (ne vem) 283
99 (b.o.) 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 772

Valid range from 1 to 12

SL13 In katero stranko oz. kandidata katere stranke ste podprli na evropskih volitvah maja letos? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri B9 odgovorili z 1 ('da').

In katero stranko oz. kandidata katere stranke ste podprli na evropskih volitvah maja letos?

Value 33401 Frequency
1 Kacin - Konkretno 8
2 DL - državljanksk lista 1
3 Zdruna levica 10
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 2
5 Verjamem! - Lista Igorja Šoltesa 29
6 Nsi in SLS (Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka) 43
7 SD - Socialni demokrati in Stranka Evropskih socialistov 54
8 SDS - Slovenska demokratska Stranka 62
9 Slovenski narod 0
10 Piratska stranka Slovenije 6
11 Solidarnost 4
12 Zeleni Slovenije 3
13 DeSUS 24
14 Sanjska služba 1
15 PS - Pozitivna Slovenija 15
16 ZARES 2
17 druga stranka 11
66 (nisem volil/-a) 658
77 (ne želim odgovoriti) 99
88 (ne vem) 175
99 (b.o.) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
275 949

Valid range from 1 to 17

B11 Ali ste... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti?

Value 34400 Frequency
1 da 177
2 ne 1043
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 4

Valid range from 1 to 2

B12 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste delovali v politični stranki ali skupini aktivistov?

Value 35399 Frequency
1 da 47
2 ne 1168
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1215 9

Valid range from 1 to 2

B13 Ali ste... delovali v kaki drugi politični organizaciji ali zvezi Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi?

Value 36398 Frequency
1 da 25
2 ne 1194
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1219 5

Valid range from 1 to 2

B14 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji?

Value 37397 Frequency
1 da 23
2 ne 1196
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1219 5

Valid range from 1 to 2

B15 Ali ste... podpisali peticijo Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste podpisali peticijo?

Value 38396 Frequency
1 da 141
2 ne 1076
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1217 7

Valid range from 1 to 2

B16 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste se udeležili zakonitih demonstracij?

Value 39395 Frequency
1 da 47
2 ne 1174
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1221 3

Valid range from 1 to 2

B17 Ali ste... bojkotirali določene izdelke Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste bojkotirali določene izdelke?

Value 40394 Frequency
1 da 83
2 ne 1131
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1214 10

Valid range from 1 to 2

B18a Ali je kaka politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Value 41393 Frequency
1 da 434
2 ne 756
8 (ne vem) 24
9 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1190 34

Valid range from 1 to 2

B18b Katera stranka je to? Na to vprašanje so odgovorili tisti, ki so pri B18a odgovorili z 1 ('da').

Katera stranka je to?

Value 42392 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 38
2 DL - državljanska lista 0
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 28
4 PS - Pozitivna Slovenija 9
5 SD - Socialni demokrati 71
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 75
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 25
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 79
9 VERJAMEM - Stranka Igorja Šoltesa 0
10 ZAAB - Zaveznivo Alenke Bratušek 2
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 49
12 druga stranka 11
66 790
77 (ne želi odgovoriti) 33
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
387 837

Valid range from 1 to 12

B18c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... Na to vprašanje so odgovorili tisti, ki so pri B18a odgovorili z 1 ('da').

Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite ...

Value 43391 Frequency
1 zelo blizu 32
2 blizu 231
3 ne preveč blizu 105
4 sploh ne blizu 10
6 837
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
378 846

Valid range from 1 to 4

B19 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Value 44390 Frequency
0 levo 82
1 . 44
2 . 72
3 . 96
4 . 70
5 . 404
6 . 31
7 . 39
8 . 47
9 . 15
10 desno 40
88 (ne vem) 179
99 (b.o.) 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 284

Valid range from 0 to 10

B20 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Value 45389 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 31
1 . 17
2 . 31
3 . 52
4 . 61
5 . 209
6 . 104
7 . 213
8 . 257
9 . 122
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 122
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1219 5

Valid range from 0 to 10

B21 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Value 46388 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 268
1 . 127
2 . 229
3 . 240
4 . 132
5 . 109
6 . 51
7 . 25
8 . 11
9 . 5
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 4
88 (ne vem) 17
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 23

Valid range from 0 to 10

B22 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Value 47387 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 237
1 . 146
2 . 187
3 . 172
4 . 105
5 . 155
6 . 46
7 . 32
8 . 20
9 . 8
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 3
88 (ne vem) 104
99 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1111 113

Valid range from 0 to 10

B23 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 48386 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 208
1 . 136
2 . 187
3 . 214
4 . 120
5 . 147
6 . 62
7 . 41
8 . 24
9 . 4
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 8
88 (ne vem) 66
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 73

Valid range from 0 to 10

B24 Kako je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 49385 Frequency
0 izredno slabo 48
1 . 36
2 . 76
3 . 136
4 . 137
5 . 244
6 . 152
7 . 166
8 . 101
9 . 20
10 izredno dobro 22
88 (ne vem) 83
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1138 86

Valid range from 0 to 10

B25 In kako je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 50384 Frequency
0 izredno slabo 70
1 . 57
2 . 108
3 . 162
4 . 165
5 . 253
6 . 127
7 . 136
8 . 88
9 . 20
10 izredno dobro 30
88 (ne vem) 8
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1216 8

Valid range from 0 to 10

B26 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 51383 Frequency
1 močno soglašam 515
2 soglašam 485
3 niti - niti 99
4 ne soglašam 78
5 sploh ne soglašam 14
8 (ne vem) 28
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1191 33

Valid range from 1 to 5

B27 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Value 52382 Frequency
1 močno soglašam 206
2 soglašam 523
3 niti - niti 191
4 ne soglašam 145
5 sploh ne soglašam 86
8 (ne vem) 66
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 73

Valid range from 1 to 5

B28 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Value 53381 Frequency
0 poenotenje je šlo že predaleč 43
1 . 24
2 . 67
3 . 102
4 . 93
5 . 310
6 . 72
7 . 106
8 . 118
9 . 34
10 poenotenja je še premalo 86
88 (ne vem) 161
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 169

Valid range from 0 to 10

B29 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo...

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 54380 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 236
2 nekaterim naj dovoli 645
3 zelo redkim naj dovoli 216
4 nikomur naj ne dovoli 76
8 (ne vem) 47
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1173 51

Valid range from 1 to 4

B30 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 55379 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 165
2 nekaterim naj dovoli 586
3 zelo redkim naj dovoli 292
4 nikomur naj ne dovoli 128
8 (ne vem) 48
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1171 53

Valid range from 1 to 4

B30a V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših evropskih držav?

V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših evropskih držav?

Value 56378 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 160
2 nekaterim naj dovoli 559
3 zelo redkim naj dovoli 280
4 nikomur naj ne dovoli 167
8 (ne vem) 51
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 58

Valid range from 1 to 4

B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 57377 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 124
2 nekaterim naj dovoli 480
3 zelo redkim naj dovoli 335
4 nikomur naj ne dovoli 217
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1156 68

Valid range from 1 to 4

B32 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 58376 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 137
1 . 73
2 . 128
3 . 144
4 . 103
5 . 295
6 . 87
7 . 91
8 . 71
9 . 15
10 dobro za gospodarstvo 18
88 (ne vem) 55
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 62

Valid range from 0 to 10

B33 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 59375 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 71
1 . 33
2 . 64
3 . 113
4 . 85
5 . 311
6 . 115
7 . 131
8 . 127
9 . 44
10 kulturno življenje je obogateno 64
88 (ne vem) 61
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 66

Valid range from 0 to 10

B34 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 60374 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 74
1 . 49
2 . 72
3 . 140
4 . 103
5 . 430
6 . 108
7 . 84
8 . 53
9 . 18
10 boljša dežela za bivanje 26
88 (ne vem) 62
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 67

Valid range from 0 to 10

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju.

V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?

Value 61373 Frequency
0 zelo nesrečen/-na 8
1 . 8
2 . 18
3 . 34
4 . 51
5 . 196
6 . 96
7 . 198
8 . 307
9 . 165
10 zelo srečen/-na 139
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 4

Valid range from 0 to 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki, ali kolegi z dela?

Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki, ali kolegi z dela?

Value 62372 Frequency
1 nikoli 29
2 manj kot 1x na mesec 128
3 1x na mesec 162
4 nekajkrat na mesec 251
5 1x na teden 243
6 večkrat na teden 278
7 vsak dan 132
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 1

Valid range from 1 to 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Value 63371 Frequency
0 nič 56
1 1 244
2 2 270
3 3 306
4 4-6 267
5 7-9 33
6 10 in več 35
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1211 13

Valid range from 0 to 6

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Value 64370 Frequency
1 precej manj kot večina drugih 168
2 manj kot večina drugih 346
3 približno enako 514
4 več kot večina drugih 149
5 precej več kot večina drugih 24
8 (ne vem) 20
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 23

Valid range from 1 to 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Value 65369 Frequency
1 da 129
2 ne 1095
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1224 0

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), karad zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Kako varno se počutite (bi se počutili), karad zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 66368 Frequency
1 zelo varno 416
2 varno 721
3 ogroženo 70
4 zelo ogroženo 6
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1213 11

Valid range from 1 to 4

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je ...

Value 67367 Frequency
1 zelo dobro 201
2 dobro 494
3 zadovoljivo 406
4 slabo 99
5 zelo slabo 23
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 1

Valid range from 1 to 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kaka kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kaka kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Value 68366 Frequency
1 da, precej 144
2 da, do neke mere 286
3 ne 791
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1221 3

Valid range from 1 to 3

C9 Ste pripadnik kake religije ali veroizpovedi?

Ste pripadnik kake religije ali veroizpovedi?

Value 69365 Frequency
1 da 699
2 ne 516
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1215 9

Valid range from 1 to 2

C10 Katere? Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so pri C9 odgovorili z 1 ('da').

Katere?

Value 70364 Frequency
1 rimokatoliške 643
2 protestantske 14
3 pravoslavne 13
4 druge krščanske 2
5 judovske 1
6 muslimanske 21
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 1
8 druge nekrščanske 3
9 1
66 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 526

Valid range from 1 to 8

C11 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kake religije ali verske skupnosti?

Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kake religije ali verske skupnosti?

Value 71363 Frequency
1 da 76
2 ne 439
6 706
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
515 709

Valid range from 1 to 2

C12 Katere? Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so pri C11 odgovorili z 1 ('da').

Katere?

Value 72362 Frequency
1 rimokatoliške 73
2 protestantske 0
3 pravoslavne 1
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 0
66 1148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
76 1148

Valid range from 1 to 8

C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosim ocenite, koliko ste verni?

Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosim ocenite, koliko ste verni?

Value 73361 Frequency
0 sploh nisem veren/-na 209
1 . 56
2 . 86
3 . 108
4 . 75
5 . 259
6 . 91
7 . 107
8 . 108
9 . 41
10 zelo sem veren/-na 74
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1214 10

Valid range from 0 to 10

C14 Če odštejete posebne priloosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Če odštejete posebne priloosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 74360 Frequency
1 vsak dan 6
2 več kot 1x na teden 22
3 1x na teden 135
4 vsaj 1x na mesec 117
5 le ob posebnih verskih praznikih 419
6 še redkeje 144
7 nikoli 377
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 4

Valid range from 1 to 7

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Value 75359 Frequency
1 vsak dan 162
2 več kot 1x na teden 80
3 1x na teden 76
4 vsaj 1x na mesec 74
5 le ob posebnih verskih praznikih 122
6 še redkeje 146
7 nikoli 551
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1211 13

Valid range from 1 to 7

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v na državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v na državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 76358 Frequency
1 da 41
2 ne 1171
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1212 12

Valid range from 1 to 2

C171 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri C16 odgovorili z 1 ('da').

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 77357 Frequency
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 2
4 jezika 3
5 narodnostne pripadnosti 3
6 starosti 4
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 3
9 invalidnosti 4
10 drugo (Ctrl+M) 14
66 1183
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 1187

Valid range from 1 to 10

C172 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 78356 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo (Ctrl+M) 2
66 1183
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 1215

Valid range from 1 to 10

C173 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 79355 Frequency
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1223

Valid range from 1 to 10

C174 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 80354 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1224

Valid range from 1 to 10

C175 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 81353 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1224

Valid range from 1 to 10

C176 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 82352 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1224

Valid range from 1 to 10

C177 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 83351 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1224

Valid range from 1 to 10

C178 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 84350 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1224

Valid range from 1 to 10

C179 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 85349 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
Sysmiss 1224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1224

Valid range from 1 to 99

C18 Ali ste državljan/-ka Slovenije?

Ali ste državljan/-ka Slovenije?

Value 86348 Frequency
1 da 1209
2 ne 13
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1222 2

Valid range from 1 to 2

C19 Katero državljanstvo imate? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C18 odgovorili z 2 ('ne').

Katero državljanstvo imate?

Value 87347 Frequency
1 hrvaško 2
2 bosansko (BiH) 8
3 srbsko 1
4 črnogorsko 0
5 makedonsko 2
6 albansko 0
7 drugo 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 0
66 1211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 1211

Valid range from 1 to 7

C20 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Value 88346 Frequency
1 da 1124
2 ne 98
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1222 2

Valid range from 1 to 8

C21 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C20 odgovorili z 2 ('ne').

V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Value 89345 Frequency
1 Hrvaška 21
2 Bosna in Hercegovina 46
3 Srbija 10
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 4
6 Kosovo 2
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 3
10 Italija 3
11 Nemčija 5
12 drugo 2
99 (b.o.) 0
66 1126
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 1126

Valid range from 1 to 99

C22 Katerega leta ste prvič pršlii živet v Slovenijo? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C20 odgovorili z 2 ('ne').

Katerega leta ste prvič pršlii živet v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 1127 1943 2008 1975.66 15.231

Valid range from 1943 to 2008

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Value 91343 Frequency
1 slovensko 1182
2 bosansko 17
3 srbsko 8
4 hrvaško 1
5 makedonsko 1
6 albansko 3
7 italijansko 2
8 madžarsko 5
9 nemško 0
10 angleško 0
11 romunsko 3
12 rusko 2
13 drugo 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1224 0

Valid range from 1 to 13

C232 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Value 92342 Frequency
1 slovensko 15
2 bosansko 11
3 srbsko 13
4 hrvaško 14
5 makedonsko 0
6 albansko 0
7 italijansko 6
8 madžarsko 1
9 nemško 1
10 angleško 9
11 romunsko 0
12 rusko 0
13 drugo 3
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1151

Valid range from 1 to 13

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Value 93341 Frequency
1 da 30
2 ne 1188
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1218 6

Valid range from 1 to 2

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 94340 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1054
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 133
3 ne 32
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1219 5

Valid range from 1 to 3

C26 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C25 odgovorili z 2 ('ne').

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče?

Value 95339 Frequency
1 Hrvaška 44
2 Bosna in Hercegovina 67
3 Srbija 15
4 Črna Gora 4
5 Makedonija 4
6 Kosovo 3
7 Jugoslavija 6
8 Albanija 0
9 Avstrija 5
10 Italija 5
11 Nemčija 1
12 drugo 9
66 1059
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 1061

Valid range from 1 to 12

C27 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 96338 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1063
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 130
3 ne 26
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1219 5

Valid range from 1 to 3

C28 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C27 odgovorili z 2 ('ne').

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati?

Value 97337 Frequency
1 Hrvaška 54
2 Bosna in Hercegovina 61
3 Srbija 12
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 4
6 Kosovo 4
7 Jugoslavija 3
8 Albanija 1
9 Avstrija 3
10 Italija 3
11 Nemčija 3
12 drugo 7
66 1068
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 1068

Valid range from 1 to 12

D1 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da ima dobro izobrazbo Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v zvezi s tem. Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je…

da ima dobro izobrazbo

Value 98336 Frequency
0 sploh ni pomembno 127
1 . 19
2 . 41
3 . 70
4 . 72
5 . 233
6 . 114
7 . 166
8 . 176
9 . 54
10 izredno pomembno 115
88 (ne vem) 34
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 37

Valid range from 0 to 10

D2 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da zna slovensko Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da zna slovensko

Value 99335 Frequency
0 sploh ni pomembno 39
1 . 15
2 . 31
3 . 41
4 . 30
5 . 129
6 . 89
7 . 137
8 . 202
9 . 154
10 izredno pomembno 336
88 (ne vem) 16
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 21

Valid range from 0 to 10

D3 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da prihaja iz krščanskega okolja Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da prihaja iz krščanskega okolja

Value 100334 Frequency
0 sploh ni pomembno 506
1 . 78
2 . 86
3 . 75
4 . 68
5 . 146
6 . 43
7 . 56
8 . 53
9 . 18
10 izredno pomembno 57
88 (ne vem) 34
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 38

Valid range from 0 to 10

D4 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da je belec Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da je belec

Value 101333 Frequency
0 sploh ni pomembno 655
1 . 105
2 . 71
3 . 55
4 . 26
5 . 116
6 . 29
7 . 36
8 . 42
9 . 11
10 izredno pomembno 48
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1194 30

Valid range from 0 to 10

D5 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da je usposobljen za take delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da je usposobljen za take delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje

Value 102332 Frequency
0 sploh ni pomembno 65
1 . 20
2 . 21
3 . 35
4 . 35
5 . 132
6 . 106
7 . 163
8 . 238
9 . 107
10 izredno pomembno 277
88 (ne vem) 20
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 25

Valid range from 0 to 10

D6 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da sprejme slovenski način življenja Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da sprejme slovenski način življenja

Value 103331 Frequency
0 sploh ni pomembno 31
1 . 9
2 . 18
3 . 25
4 . 26
5 . 129
6 . 77
7 . 136
8 . 222
9 . 149
10 izredno pomembno 377
88 (ne vem) 20
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 25

Valid range from 0 to 10

D7 Kaj menite, ali priseljenci v splošnem predvsem odvzemajo delovna mesta delavcem v Sloveniji, ali predvsem pomagajo ustvarjati nova delovna mesta?

Kaj menite, ali priseljenci v splošnem predvsem odvzemajo delovna mesta delavcem v Sloveniji, ali predvsem pomagajo ustvarjati nova delovna mesta?

Value 104330 Frequency
0 odvzemajo delovna mesta 100
1 . 51
2 . 94
3 . 125
4 . 107
5 . 420
6 . 80
7 . 67
8 . 59
9 . 11
10 ustvarjajo nova delovna mesta 27
88 (ne vem) 78
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 83

Valid range from 0 to 10

D8 Večina priseljencev je zaposlena in plačuje davke, obenem pa so delei zdravstvečinega in socialnega varstva....

Večina priseljencev je zaposlena in plačuje davke, obenem pa so deležni zdravstvenega in socialnega varstva. Če upoštevate oboje, ali menite, da priseljenci dobijo več kot dajejo, ali dajejo več kot dobijo?

Value 105329 Frequency
0 v celoti gledano več dobijo 48
1 . 42
2 . 49
3 . 92
4 . 68
5 . 455
6 . 82
7 . 79
8 . 59
9 . 10
10 v celoti gledano več dajejo 30
88 (ne vem) 203
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 210

Valid range from 0 to 10

D9 Ali menite, da so v Sloveniji problemi s kriminalom zaradi priseljencev postali večji ali manjši?

Ali menite, da so v Sloveniji problemi s kriminalom zaradi priseljencev postali večji ali manjši?

Value 106328 Frequency
0 problemi s kriminalom so večji 90
1 . 30
2 . 132
3 . 173
4 . 141
5 . 394
6 . 58
7 . 42
8 . 38
9 . 14
10 problemi s kriminalom so manjši 15
88 (ne vem) 87
99 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1127 97

Valid range from 0 to 10

D10 Priseljenec drugačnega narodnostnega izvora... postal vaš šef Pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so drugačnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih…

postal vaš šef

Value 107327 Frequency
0 sploh ne bi imel/-a nič proti 539
1 . 82
2 . 107
3 . 81
4 . 54
5 . 150
6 . 30
7 . 36
8 . 27
9 . 19
10 imel/-a bi zelo veliko proti 42
88 (ne vem) 52
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 57

Valid range from 0 to 10

D11 Priseljenec drugačnega narodnostnega izvora... se poročil z nekom iz vašega bližnjega sorodstva Pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so drugačnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih…

se poročil z nekom iz vašega bližnjega sorodstva

Value 108326 Frequency
0 sploh ne bi imel/-a nič proti 599
1 . 99
2 . 77
3 . 74
4 . 46
5 . 137
6 . 30
7 . 26
8 . 30
9 . 20
10 imel/-a bi zelo veliko proti 43
88 (ne vem) 35
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1181 43

Valid range from 0 to 10

D12 Povejte, kako bi opisali območje, sosesko, v kateri živite sedaj?

Z uporabo kartice povejte, kako bi opisali območje, sosesko, v kateri živite sedaj?

Value 109325 Frequency
1 območje, kjer skoraj nihče ni drugačnega narodnostnega izvor 532
2 območje, kjer je nekaj ljudi drugačnega narodnostnega izvora 522
3 območje, kjer je veliko ljudi drugačnega narodnostnega izvor 154
8 (ne vem) 15
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 16

Valid range from 1 to 3

D13 Za državo je bolje, ima večina ljudi enake navade in običaje.

Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo: Za državo je bolje, če ima večina ljudi enake navade in običaje.

Value 110324 Frequency
1 močno soglašam 135
2 soglašam 504
3 niti - niti 315
4 ne soglašam 194
5 sploh ne soglašam 29
8 (ne vem) 44
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 47

Valid range from 1 to 5

D14 Kako dobro ali slabo je za državo, da ima zakon, ki prepoveduje rasno ali narodnostno diskriminacijo na delovnem mestu?

Kako dobro ali slabo je za državo, da ima zakon, ki prepoveduje rasno ali narodnostno diskriminacijo na delovnem mestu?

Value 111323 Frequency