Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1001
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1001_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference, podpora predsedniku

Keywords ELSST:
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE, NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE, IZOBRAŽEVANJE, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družba znanja


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju percepcije lastnega formalno in neformalno pridobljenega znanja, njegovi uporabnosti pri delu, ki ga posamezniki opravljajo ter odnosu do možnosti nadaljnjega izobraževanja, percepcije ovir na poti pridobivanja dodatne izobrazbe ter pričakovanja posameznikov ob dodatnem izobraževanju. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 4. januar 2010 - 7. januar 2010
Date of production: 2010
Country: no information
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 33
 • number of units: 912

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 171
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 133 Frequency
0 Zakrita vrednost 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 232 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 171
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 331 Frequency
0 Zakrita vrednost 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 430 Frequency
1 Urbano 441
2 Ruralno 471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 529 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 36
4 Savinjska 118
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 12

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končana ali se bo nadaljevala tudi v letu 2010? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

1. Ali menite, da je gospodarska kriza končana ali se bo nadaljevala tudi v letu 2010? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

Value 628 Frequency
1 V glavnem smo prišli iz krize 63
2 Kriza se bo nekaj časa še nadaljevala 634
3 Najhujše šele prihaja 191
9 Ne vem (ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 24

Valid range from 1 to 3

q2 Menite, da je ZNANJE v Sloveniji

2. Menite, da je znanje v Sloveniji

Value 727 Frequency
1 Premalo cenjeno 689
2 Ravno prav cenjeno 156
3 Preveč cenjeno 34
4 Ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 33

Valid range from 1 to 3

q3_1 Vaše dohodke?

3. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

Value 826 Frequency
1 DA 456
2 NE 426
3 NE VEM 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 30

Valid range from 1 to 2

q3_2 Varnost vaše zaposlitve?

3. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

Value 925 Frequency
1 DA 387
2 NE 478
3 NE VEM 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 47

Valid range from 1 to 2

q3_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

3. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

Value 1024 Frequency
1 DA 350
2 NE 514
3 NE VEM 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 48

Valid range from 1 to 2

q4 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

4. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Value 1123 Frequency
1 Popolnoma 577
2 Delno 204
3 Sploh ne 101
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela 10
5 Ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 20

Valid range from 1 to 4

q5_1 Dodiplomski visokošolski študij

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Value 1222 Frequency
1 DA 41
2 NE 871
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

q5_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Value 1321 Frequency
1 DA 22
2 NE 890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

q5_3 Višješolski študij

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Value 1420 Frequency
1 DA 11
2 NE 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

q5_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Value 1519 Frequency
1 DA 43
2 NE 869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

q5_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Value 1618 Frequency
1 DA 210
2 NE 702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

q5_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Value 1717 Frequency
1 DA 113
2 NE 799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

q6 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti):

6. Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Value 1816 Frequency
1 Lastna želja po tem znanju 206
2 Zahteva delodajalca 87
3 Možnost višje plače 12
4 Možnost pridobitve zaposlitve 19
5 Drugo 10
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
6 Ne vem 1
Sysmiss 577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 578

Valid range from 1 to 9

q7 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

7. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Value 1915 Frequency
1 Da 319
2 Ne 593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

q8 Kaj je bilo največja ovira?

8. Kaj je bilo največja ovira?

Value 2014 Frequency
1 Pomanjkanje denarja 127
2 Pomanjkanje časa 90
3 Nasprotovanje delodajalca 46
4 Drugo 56
Sysmiss 593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 593

Valid range from 1 to 4

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

9. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2113 Frequency
1 Da 377
2 Ne 403
3 Ne vem 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 132

Valid range from 1 to 2

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

10. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2212 Frequency
1 SD 163
2 SDS 151
3 LDS 35
4 ZARES 33
5 SLS 10
6 NSI 15
7 DESUS 21
8 SNS 34
9 drugo 15
11 nobene 127
99 ne bi šel na volitve . 56
10 ne vem 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 252

Valid range from 1 to 99

q11 Ali menite, da je predsednik Danilo Türk ravnal prav, ko je podelil državno odlikovanje Tomažu Ertlu?

11. Ali menite, da je predsednik Danilo Türk ravnal prav, ko je podelil državno odlikovanje Tomažu Ertlu?

Value 2311 Frequency
1 Da 256
2 Ne 445
3 Ne vem 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 211

Valid range from 1 to 2

q12 Katero od naslednjih stališč o predsednikovi odločitvi, da podeli Ertlu odlikovanje, je vam osebno bližje?

12. Katero od naslednjih stališč o predsednikovi odločitvi, da podeli Ertlu odlikovanje, je vam osebno bližje?

Value 2410 Frequency
1 O tej odločitvi sploh ni primerno razpravljati, saj gre za s 264
2 Kdorkoli lahko javno izrazi svoje nestrinjanje s to odločitv 487
3 drugo 34
4 ne vem 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 161

Valid range from 1 to 2

spol Spol?

13. spol

Value 259 Frequency
1 M 424
2 Ž 488
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Stopnja izobrazbe

Value 268 Frequency
1 Osnovna ali manj 89
2 Poklicna 94
3 Srednja 420
4 Višja, visoka ali več 305
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 1 to 4

q15_1 Letnica rojstva

15. leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1 1924 9999 1983.788 461.197

Valid range from 1924 to 9999

q16 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 286 Frequency
1 Pod 500 EUR 151
2 od 500 do 1000 412
3 Nad 1000 do 2000 202
4 Nad 2000 EUR 29
5 Nima dohodkov 58
9 brez odgovora 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 60

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4 17 85 51.705 14.548

Valid range from 17 to 85

kstarost Starost po kategorijah

Value 304 Frequency
1 do 34 112
2 35-54 394
3 55 in več 402
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4 1 3

Valid range from 1 to 3

utez Utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0.147 13.709 1 1.369

Valid range from 0.147086245679986 to 13.7088786789445

korutez Korigirana utež (reducirane prekomerne vrednosti)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0.166 3.394 1 0.932

Valid range from 0.166387463854671 to 3.39367144260405

regija Rekodirana regija

Value 331 Frequency
1 Dolenjska in Spodnjeposavska 98
2 Goriška 54
3 Drugo 760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1001. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1001_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si