Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1001
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1001_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference, podpora predsedniku

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
družba znanja


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju percepcije lastnega formalno in neformalno pridobljenega znanja, njegovi uporabnosti pri delu, ki ga posamezniki opravljajo ter odnosu do možnosti nadaljnjega izobraževanja, percepcije ovir na poti pridobivanja dodatne izobrazbe ter pričakovanja posameznikov ob dodatnem izobraževanju. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 4. januar 2010 - 7. januar 2010
Čas izdelave: 2010
Država: ni podatka
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 33
 • število enot: 912

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 171
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 133 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 232 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 171
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 331 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 430 Frekvenca
1 Urbano 441
2 Ruralno 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 529 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 36
4 Savinjska 118
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končana ali se bo nadaljevala tudi v letu 2010? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

1. Ali menite, da je gospodarska kriza končana ali se bo nadaljevala tudi v letu 2010? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

Vrednost 628 Frekvenca
1 V glavnem smo prišli iz krize 63
2 Kriza se bo nekaj časa še nadaljevala 634
3 Najhujše šele prihaja 191
9 Ne vem (ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 Menite, da je ZNANJE v Sloveniji

2. Menite, da je znanje v Sloveniji

Vrednost 727 Frekvenca
1 Premalo cenjeno 689
2 Ravno prav cenjeno 156
3 Preveč cenjeno 34
4 Ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q3_1 Vaše dohodke?

3. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

Vrednost 826 Frekvenca
1 DA 456
2 NE 426
3 NE VEM 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_2 Varnost vaše zaposlitve?

3. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

Vrednost 925 Frekvenca
1 DA 387
2 NE 478
3 NE VEM 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

3. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

Vrednost 1024 Frekvenca
1 DA 350
2 NE 514
3 NE VEM 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

4. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Vrednost 1123 Frekvenca
1 Popolnoma 577
2 Delno 204
3 Sploh ne 101
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela 10
5 Ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5_1 Dodiplomski visokošolski študij

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Vrednost 1222 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 871
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Vrednost 1321 Frekvenca
1 DA 22
2 NE 890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_3 Višješolski študij

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Vrednost 1420 Frekvenca
1 DA 11
2 NE 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Vrednost 1519 Frekvenca
1 DA 43
2 NE 869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Vrednost 1618 Frekvenca
1 DA 210
2 NE 702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

5. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

Vrednost 1717 Frekvenca
1 DA 113
2 NE 799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti):

6. Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Vrednost 1816 Frekvenca
1 Lastna želja po tem znanju 206
2 Zahteva delodajalca 87
3 Možnost višje plače 12
4 Možnost pridobitve zaposlitve 19
5 Drugo 10
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
6 Ne vem 1
Sysmiss 577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 578

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q7 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

7. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Vrednost 1915 Frekvenca
1 Da 319
2 Ne 593
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Kaj je bilo največja ovira?

8. Kaj je bilo največja ovira?

Vrednost 2014 Frekvenca
1 Pomanjkanje denarja 127
2 Pomanjkanje časa 90
3 Nasprotovanje delodajalca 46
4 Drugo 56
Sysmiss 593
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

9. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2113 Frekvenca
1 Da 377
2 Ne 403
3 Ne vem 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

10. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2212 Frekvenca
1 SD 163
2 SDS 151
3 LDS 35
4 ZARES 33
5 SLS 10
6 NSI 15
7 DESUS 21
8 SNS 34
9 drugo 15
11 nobene 127
99 ne bi šel na volitve . 56
10 ne vem 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q11 Ali menite, da je predsednik Danilo Türk ravnal prav, ko je podelil državno odlikovanje Tomažu Ertlu?

11. Ali menite, da je predsednik Danilo Türk ravnal prav, ko je podelil državno odlikovanje Tomažu Ertlu?

Vrednost 2311 Frekvenca
1 Da 256
2 Ne 445
3 Ne vem 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Katero od naslednjih stališč o predsednikovi odločitvi, da podeli Ertlu odlikovanje, je vam osebno bližje?

12. Katero od naslednjih stališč o predsednikovi odločitvi, da podeli Ertlu odlikovanje, je vam osebno bližje?

Vrednost 2410 Frekvenca
1 O tej odločitvi sploh ni primerno razpravljati, saj gre za s 264
2 Kdorkoli lahko javno izrazi svoje nestrinjanje s to odločitv 487
3 drugo 34
4 ne vem 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

spol Spol?

13. spol

Vrednost 259 Frekvenca
1 M 424
2 Ž 488
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Stopnja izobrazbe

Vrednost 268 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 89
2 Poklicna 94
3 Srednja 420
4 Višja, visoka ali več 305
9 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q15_1 Letnica rojstva

15. leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1 1924 9999 1983.788 461.197

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 9999

q16 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 286 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 151
2 od 500 do 1000 412
3 Nad 1000 do 2000 202
4 Nad 2000 EUR 29
5 Nima dohodkov 58
9 brez odgovora 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4 17 85 51.705 14.548

Vrednosti spremenljivk od 17 do 85

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 304 Frekvenca
1 do 34 112
2 35-54 394
3 55 in več 402
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

utez Utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0.147 13.709 1 1.369

Vrednosti spremenljivk od 0.147086245679986 do 13.7088786789445

korutez Korigirana utež (reducirane prekomerne vrednosti)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0.166 3.394 1 0.932

Vrednosti spremenljivk od 0.166387463854671 do 3.39367144260405

regija Rekodirana regija

Vrednost 331 Frekvenca
1 Dolenjska in Spodnjeposavska 98
2 Goriška 54
3 Drugo 760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1001. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1001_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si