Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0302
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0302_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, ocena dela predsednika Državnega Zbora, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, stališča o krizi v Iraku, spremljanje informativnih oddaj, pogled na razorožitev Iraka

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
INFORMATIVNE ODDAJE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o vključevanju Slovenije v Evropsko Unijo in NATO, stališča o krizi v Iraku in spremljanje informativnih oddaj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. februar 2003 - 19. februar 2003
Čas izdelave: 2003-02
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0302 - Politbarometer PB2/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 71
 • število enot: 949

Spremenljivke

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 379
2 NEZADOVOLJNI 507
3 ne vem, b.o. 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 552
2 NEZADOVOLJNI 374
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 451
2 ne, ne podpiram 330
3 ne vem, b.o. 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 170 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 379
2 NEZADOVOLJNI 507
3 ne vem, b.o. 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 269 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 552
2 NEZADOVOLJNI 374
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 368 Frekvenca
1 da, podpiram 451
2 ne, ne podpiram 330
3 ne vem, b.o. 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 467 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 158
3 nekje vmes 468
4 . 164
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 566 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 103
3 nekje vmes 283
4 . 207
5 zelo uspešno 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 226
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 665 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 226
3 nekje vmes 446
4 . 121
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 764 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 67
3 nekje vmes 296
4 . 367
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 863 Frekvenca
1 zelo neuspešno 67
2 . 197
3 nekje vmes 385
4 . 144
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Vrednost 962 Frekvenca
1 zelo neuspešno 53
2 . 150
3 nekje vmes 392
4 . 87
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 253
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1061 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 58
3 nekje vmes 177
4 . 321
5 zelo uspešno 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1160 Frekvenca
1 zelo neuspešno 115
2 . 217
3 nekje vmes 284
4 . 176
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1259 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 133
3 nekje vmes 292
4 . 226
5 zelo uspešno 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO A

ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BO KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 1358 Frekvenca
1 koristilo bi ji 616
2 ne bi ji koristilo 178
3 ne vem, b.o. 152
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF 23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENI

23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO.ALI BOSTE NA TEM REFERENDUMU GLASOVALI: ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 1457 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 633
2 glasoval bi proti vstopu 132
3 ne ve, b.o. 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6A KONEC PREJŠNJEGA LETA JE SLOVENIJA SKUPA

KONEC PREJŠNJEGA LETA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 1556 Frekvenca
1 bilo bi dobro 388
2 ne bi bilo dobro 395
3 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A 23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENI

23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENIJE V NATO. KAKO BOSTE GLASOVALI NA TEM REFERENDUMU?

Vrednost 1655 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 359
2 glasoval bi proti vstopu 356
3 ne vem, b.o. 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546B PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI

PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI BOLJ PROTI VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Vrednost 1754 Frekvenca
1 bolj za 69
2 bolj proti 61
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
130 819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546C ALI STE POVSEM TRDNI GLEDE VAŠEGA STALIŠ

ALI STE POVSEM TRDNI GLEDE VAŠEGA STALIŠČA. ALI BI GA NA OSNOVI NOVIH ARGUMENTOV IN INFORMACIJ LAHKO ŠE SPREMENILI?

Vrednost 1853 Frekvenca
1 moje mnenje je trdno 477
2 mnenje bi lahko še spremenil 212
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EUNATO3 ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLO

ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLOVENIJE V EU IN NATO 23. MARCA UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 1952 Frekvenca
1 da 831
2 ne 47
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2051 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 161
3 nekaj vmes 412
4 . 214
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2150 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 113
3 nekaj vmes 292
4 . 300
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2249 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 146
3 nekaj vmes 469
4 . 181
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2348 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 75
3 nekaj vmes 235
4 . 335
5 najbolj zaupa 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2447 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 276
3 nekaj vmes 404
4 . 60
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2546 Frekvenca
1 najmanj zaupa 136
2 . 266
3 nekaj vmes 344
4 . 118
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2645 Frekvenca
1 najmanj zaupa 114
2 . 180
3 nekaj vmes 361
4 . 205
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2744 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 125
3 nekaj vmes 291
4 . 277
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2843 Frekvenca
1 najmanj zaupa 229
2 . 215
3 nekaj vmes 277
4 . 110
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2942 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 108
3 nekaj vmes 329
4 . 328
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3041 Frekvenca
1 najmanj zaupa 23
2 . 62
3 nekaj vmes 311
4 . 348
5 najbolj zaupa 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 72
3 nekaj vmes 258
4 . 272
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3239 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 110
3 nekaj vmes 367
4 . 319
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 3338 Frekvenca
1 najmanj zaupa 187
2 . 195
3 nekaj vmes 272
4 . 132
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3437 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 112
3 nekaj vmes 323
4 . 293
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3536 Frekvenca
1 da 709
2 ne 198
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3635 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 187
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS -slovenska ljudska stranka 31
5 SMS - stranka mladih Slovenije 18
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 65
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 310
Sysmiss 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 550

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3734 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 69
3 NSI - krscanska ljudska stranka 5
4 SLS - slovenska ljudska stranka 16
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 31
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 31
9 drugo 3
0 ne vem, b.o. 371
Sysmiss 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 774

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3833 Frekvenca
1 prej levo 288
2 v sredino 162
3 prej desno 168
4 b.o. 327
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
618 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q655A V RAZPRAVO V ZVEZI Z EU IN NATO SE VKLJU

V RAZPRAVO V ZVEZI Z EU IN NATO SE VKLJUČUJEJO RAZLIČNI POSAMEZNIKI, KI V JAVNOSTI UŽIVAJO VEČJE ALI MANJŠE ZAUPANJE. POVEJTE NAM, ALI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE ARGUMENTOM, ČE JIH IZREČE JANEZ DRNOVŠEK. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JIM SPLOH NE ZAUPATE, 5 PA, DA JIM POPOLNOMA ZAUPATE.

Vrednost 3932 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 59
2 . 85
3 nekaj vmes 300
4 . 309
5 povsem zaupa 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655B KAJ PA ARGUMENTOM BORUTA PAHORJA?

KAJ PA ARGUMENTOM BORUTA PAHORJA?

Vrednost 4031 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 52
2 . 92
3 nekaj vmes 311
4 . 312
5 povsem zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655C KOLIKO ZAUPATE ARGUMENTOM ANTONA ROPA?

KOLIKO ZAUPATE ARGUMENTOM ANTONA ROPA?

Vrednost 4130 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 75
2 . 126
3 nekaj vmes 325
4 . 239
5 povsem zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655D JANEZA POTOČNIKA?

JANEZA POTOČNIKA?

Vrednost 4229 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 38
2 . 98
3 nekaj vmes 253
4 . 201
5 povsem zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 202
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655E DIMITRIJA RUPLA?

DIMITRIJA RUPLA?

Vrednost 4328 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 131
2 . 210
3 nekaj vmes 330
4 . 154
5 povsem zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655F ANTONA GRIZOLDA?

ANTONA GRIZOLDA?

Vrednost 4427 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 109
2 . 190
3 nekaj vmes 321
4 . 102
5 povsem zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655G JELKA KACINA?

JELKA KACINA?

Vrednost 4526 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 97
2 . 181
3 nekaj vmes 323
4 . 174
5 povsem zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655H MILANA KUČANA?

MILANA KUČANA?

Vrednost 4625 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 51
2 . 55
3 nekaj vmes 171
4 . 293
5 povsem zaupa 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655I JOŽETA MENCINGERJA?

JOŽETA MENCINGERJA?

Vrednost 4724 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 45
2 . 92
3 nekaj vmes 279
4 . 244
5 povsem zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655J RASTKA MOČNIKA?

RASTKA MOČNIKA?

Vrednost 4823 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 47
2 . 83
3 nekaj vmes 185
4 . 92
5 povsem zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 510
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q655K IN ŠE ARGUMENTOM JANEZA JANŠE?

IN ŠE ARGUMENTOM JANEZA JANŠE?

Vrednost 4922 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 115
2 . 213
3 nekaj vmes 327
4 . 163
5 povsem zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q656 VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV ŽE 12 L

VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV ŽE 12 LET POSTAVLJA ZAHTEVO, DA IRAŠKA VLADA UNIČI IN OPUSTI VSA OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE. ALI IZPOLNITEV TE ZAHTEVE ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 5021 Frekvenca
1 odobravam 757
2 ne odobravam 129
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q657 GLEDE RAZOROŽITVE IRAKA OBSTAJAJO RAZLIĆ

GLEDE RAZOROŽITVE IRAKA OBSTAJAJO RAZLIĆNI POGLEDI. KAJ MENITE VI?

Vrednost 5120 Frekvenca
1 IRAK JE MOŽNO RAZOROŽITI SAMO Z VOJAŠKO SILO 25
2 PREDNOST NAJ IMAJO DIPLOMATI IN INŠPEKTORJI; ČE TI NE USPEJO, JE VOJAŠKA SILA DOPUSTNA 374
3 VOJAŠKA SILA V NOBENEM PRIMERU NI DOPUSTNA 477
4 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q658 STALIŠČE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRAŠK

STALIŠČE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRAŠKO KRIZO JE, DA JE VOJAŠKI POSEG ZADNJE SREDSTVO, KI OSTANE OB POGOJU, DA SE ZANJ ODLOČI VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV. ALI TO STALIŠČE PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 5219 Frekvenca
1 da, podpiram 559
2 ne, ne podpiram 298
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5318 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 366
2 24 UR POP TV 306
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 40
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 17
5 ni gledal inf. odd. 212
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5417 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 51
2 24 UR POP TV 138
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 80
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 9
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 671
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
278 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5516 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
2 24 UR POP TV 5
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 72
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 15
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5615 Frekvenca
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 23
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 926

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5714 Frekvenca
7 1
11 1
13 1
16 2
17 1
19 4
20 4
21 1
22 4
23 4
24 4
25 6
26 6
27 9
28 13
29 9
30 4
31 12
32 13
33 12
34 10
35 11
36 11
37 6
38 15
39 20
40 15
41 10
42 18
43 11
44 19
45 17
46 16
47 14
48 22
49 18
50 19
51 14
52 21
53 10
54 22
55 17
56 17
57 18
58 26
59 21
60 19
61 21
62 17
63 24
64 17
65 24
66 15
67 25
68 15
69 11
70 17
71 12
72 14
73 11
74 14
75 16
76 15
77 13
78 14
79 16
80 11
81 14
82 9
83 20
84 27
85 3
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 6 7 85 55.79 16.906

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5813 Frekvenca
1 OSNOVNA 163
2 KONČANA POKLICNA 136
3 KONČANA SREDNJA 420
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5912 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 302
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 348
3 V VEČJEM MESTU 116
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 181
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6011 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 248
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 179
3 SAMOZAPOSLEN 39
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 304
7 ŠTUDENT, DIJAK 94
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6110 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 73
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 118
3 NE, TO ME NE SKRBI 236
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
427 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 629 Frekvenca
1 sem veren 437
2 nisem veren 347
3 nekaj vmes... 136
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 638 Frekvenca
1 moški 390
2 ženska 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 647 Frekvenca
30 ->30 197
45 30 - 45 282
60 46 - 60 255
99 61 -> 209
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 6

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 656 Frekvenca
0 ne vem 371
1 DESUS 8
2 LDS 256
3 NSI 21
4 SLS 47
5 SMS 25
6 SNS 24
7 SDS 96
8 ZLSD 88
9 drugo 9
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 665 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 288
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 227
3 03 - Celje, Trbovlje 146
4 04 - Kranj 101
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 123
7 07 - Novo Mesto, Krsko 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 674 Frekvenca
1 POMURSKA 52
2 PODRAVSKA 140
3 KOROSKA 33
4 SAVINJSKA 124
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 277
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 40
10 GORISKA 52
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 29
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 683 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 279
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 137
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 80
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 115
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 140
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 0 0.389 2.844 0.999 0.646

Vrednosti spremenljivk od 0.388879493307209 do 2.84386505676012

ANKETA

Vrednost 701 Frekvenca
2003-02-14 949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 2003-02-14 2003-02-14

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0302. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0302_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si