Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0302
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0302_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, ocena dela predsednika Državnega Zbora, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, stališča o krizi v Iraku, spremljanje informativnih oddaj, pogled na razorožitev Iraka

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
INFORMATIVNE ODDAJE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o vključevanju Slovenije v Evropsko Unijo in NATO, stališča o krizi v Iraku in spremljanje informativnih oddaj.

Methodology


Collection date: 17. februar 2003 - 19. februar 2003
Date of production: 2003-02
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0302 - Politbarometer PB2/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 71
 • number of units: 949

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 379
2 NEZADOVOLJNI 507
3 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 63

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 552
2 NEZADOVOLJNI 374
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 23

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 451
2 ne, ne podpiram 330
3 ne vem, b.o. 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 168

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 170 Frequency
1 ZADOVOLJNI 379
2 NEZADOVOLJNI 507
3 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 63

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 269 Frequency
1 ZADOVOLJNI 552
2 NEZADOVOLJNI 374
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 23

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 368 Frequency
1 da, podpiram 451
2 ne, ne podpiram 330
3 ne vem, b.o. 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 168

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 467 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 158
3 nekje vmes 468
4 . 164
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 50

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 566 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 103
3 nekje vmes 283
4 . 207
5 zelo uspešno 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 226
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 228

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 665 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 226
3 nekje vmes 446
4 . 121
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 60

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 764 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 67
3 nekje vmes 296
4 . 367
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 62

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 863 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 197
3 nekje vmes 385
4 . 144
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 130

Valid range from 1 to 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Value 962 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 150
3 nekje vmes 392
4 . 87
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 253
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 256

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1061 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 58
3 nekje vmes 177
4 . 321
5 zelo uspešno 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 185

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1160 Frequency
1 zelo neuspešno 115
2 . 217
3 nekje vmes 284
4 . 176
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 121

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1259 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 133
3 nekje vmes 292
4 . 226
5 zelo uspešno 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 146

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO A

ALI MISLITE, DA BO SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BO KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 1358 Frequency
1 koristilo bi ji 616
2 ne bi ji koristilo 178
3 ne vem, b.o. 152
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 155

Valid range from 1 to 3

EBREF 23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENI

23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO.ALI BOSTE NA TEM REFERENDUMU GLASOVALI: ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO?

Value 1457 Frequency
1 glasoval bi za vstop 633
2 glasoval bi proti vstopu 132
3 ne ve, b.o. 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 184

Valid range from 1 to 3

NATO6A KONEC PREJŠNJEGA LETA JE SLOVENIJA SKUPA

KONEC PREJŠNJEGA LETA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1556 Frequency
1 bilo bi dobro 388
2 ne bi bilo dobro 395
3 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 166

Valid range from 1 to 3

Q546A 23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENI

23. MARCA BO REFERENDUM O VSTOPU SLOVENIJE V NATO. KAKO BOSTE GLASOVALI NA TEM REFERENDUMU?

Value 1655 Frequency
1 glasoval bi za vstop 359
2 glasoval bi proti vstopu 356
3 ne vem, b.o. 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 234

Valid range from 1 to 3

Q546B PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI

PA VENDARLE, ALI SE NAGIBATE BOLJ ZA ALI BOLJ PROTI VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Value 1754 Frequency
1 bolj za 69
2 bolj proti 61
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 819

Valid range from 1 to 3

Q546C ALI STE POVSEM TRDNI GLEDE VAŠEGA STALIŠ

ALI STE POVSEM TRDNI GLEDE VAŠEGA STALIŠČA. ALI BI GA NA OSNOVI NOVIH ARGUMENTOV IN INFORMACIJ LAHKO ŠE SPREMENILI?

Value 1853 Frequency
1 moje mnenje je trdno 477
2 mnenje bi lahko še spremenil 212
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 260

Valid range from 1 to 3

EUNATO3 ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLO

ALI SE BOSTE REFERENDUMA O VKLUČITVI SLOVENIJE V EU IN NATO 23. MARCA UDELEŽILI ALI NE?

Value 1952 Frequency
1 da 831
2 ne 47
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 71

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2051 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 161
3 nekaj vmes 412
4 . 214
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 45

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2150 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 113
3 nekaj vmes 292
4 . 300
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 77

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2249 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 146
3 nekaj vmes 469
4 . 181
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 65

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2348 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 75
3 nekaj vmes 235
4 . 335
5 najbolj zaupa 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 72

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2447 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 276
3 nekaj vmes 404
4 . 60
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 76

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2546 Frequency
1 najmanj zaupa 136
2 . 266
3 nekaj vmes 344
4 . 118
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 61

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2645 Frequency
1 najmanj zaupa 114
2 . 180
3 nekaj vmes 361
4 . 205
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 34

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2744 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 125
3 nekaj vmes 291
4 . 277
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 102

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2843 Frequency
1 najmanj zaupa 229
2 . 215
3 nekaj vmes 277
4 . 110
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 64

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2942 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 108
3 nekaj vmes 329
4 . 328
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 46

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3041 Frequency
1 najmanj zaupa 23
2 . 62
3 nekaj vmes 311
4 . 348
5 najbolj zaupa 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 39

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3140 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 72
3 nekaj vmes 258
4 . 272
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 245

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3239 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 110
3 nekaj vmes 367
4 . 319
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 30

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3338 Frequency
1 najmanj zaupa 187
2 . 195
3 nekaj vmes 272
4 . 132
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 117

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3437 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 112
3 nekaj vmes 323
4 . 293
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 100

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3536 Frequency
1 da 709
2 ne 198
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 42

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3635 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 187
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS -slovenska ljudska stranka 31
5 SMS - stranka mladih Slovenije 18
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 65
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 310
Sysmiss 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 550

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3734 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 69
3 NSI - krscanska ljudska stranka 5
4 SLS - slovenska ljudska stranka 16
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 31
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 31
9 drugo 3
0 ne vem, b.o. 371
Sysmiss 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 774

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3833 Frequency
1 prej levo 288
2 v sredino 162
3 prej desno 168
4 b.o. 327
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
618 331

Valid range from 1 to 4

Q655A V RAZPRAVO V ZVEZI Z EU IN NATO SE VKLJU

V RAZPRAVO V ZVEZI Z EU IN NATO SE VKLJUČUJEJO RAZLIČNI POSAMEZNIKI, KI V JAVNOSTI UŽIVAJO VEČJE ALI MANJŠE ZAUPANJE. POVEJTE NAM, ALI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE ARGUMENTOM, ČE JIH IZREČE JANEZ DRNOVŠEK. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JIM SPLOH NE ZAUPATE, 5 PA, DA JIM POPOLNOMA ZAUPATE.

Value 3932 Frequency
1 sploh ne zaupa 59
2 . 85
3 nekaj vmes 300
4 . 309
5 povsem zaupa 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 47

Valid range from 1 to 6

Q655B KAJ PA ARGUMENTOM BORUTA PAHORJA?

KAJ PA ARGUMENTOM BORUTA PAHORJA?

Value 4031 Frequency
1 sploh ne zaupa 52
2 . 92
3 nekaj vmes 311
4 . 312
5 povsem zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 91

Valid range from 1 to 6

Q655C KOLIKO ZAUPATE ARGUMENTOM ANTONA ROPA?

KOLIKO ZAUPATE ARGUMENTOM ANTONA ROPA?

Value 4130 Frequency
1 sploh ne zaupa 75
2 . 126
3 nekaj vmes 325
4 . 239
5 povsem zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 95

Valid range from 1 to 6

Q655D JANEZA POTOČNIKA?

JANEZA POTOČNIKA?

Value 4229 Frequency
1 sploh ne zaupa 38
2 . 98
3 nekaj vmes 253
4 . 201
5 povsem zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 202
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 207

Valid range from 1 to 6

Q655E DIMITRIJA RUPLA?

DIMITRIJA RUPLA?

Value 4328 Frequency
1 sploh ne zaupa 131
2 . 210
3 nekaj vmes 330
4 . 154
5 povsem zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 67

Valid range from 1 to 6

Q655F ANTONA GRIZOLDA?

ANTONA GRIZOLDA?

Value 4427 Frequency
1 sploh ne zaupa 109
2 . 190
3 nekaj vmes 321
4 . 102
5 povsem zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 201

Valid range from 1 to 6

Q655G JELKA KACINA?

JELKA KACINA?

Value 4526 Frequency
1 sploh ne zaupa 97
2 . 181
3 nekaj vmes 323
4 . 174
5 povsem zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 102

Valid range from 1 to 6

Q655H MILANA KUČANA?

MILANA KUČANA?

Value 4625 Frequency
1 sploh ne zaupa 51
2 . 55
3 nekaj vmes 171
4 . 293
5 povsem zaupa 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 85

Valid range from 1 to 6

Q655I JOŽETA MENCINGERJA?

JOŽETA MENCINGERJA?

Value 4724 Frequency
1 sploh ne zaupa 45
2 . 92
3 nekaj vmes 279
4 . 244
5 povsem zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 166

Valid range from 1 to 6

Q655J RASTKA MOČNIKA?

RASTKA MOČNIKA?

Value 4823 Frequency
1 sploh ne zaupa 47
2 . 83
3 nekaj vmes 185
4 . 92
5 povsem zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 510
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
434 515

Valid range from 1 to 6

Q655K IN ŠE ARGUMENTOM JANEZA JANŠE?

IN ŠE ARGUMENTOM JANEZA JANŠE?

Value 4922 Frequency
1 sploh ne zaupa 115
2 . 213
3 nekaj vmes 327
4 . 163
5 povsem zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 75

Valid range from 1 to 6

Q656 VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV ŽE 12 L

VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV ŽE 12 LET POSTAVLJA ZAHTEVO, DA IRAŠKA VLADA UNIČI IN OPUSTI VSA OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE. ALI IZPOLNITEV TE ZAHTEVE ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Value 5021 Frequency
1 odobravam 757
2 ne odobravam 129
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 63

Valid range from 1 to 3

Q657 GLEDE RAZOROŽITVE IRAKA OBSTAJAJO RAZLIĆ

GLEDE RAZOROŽITVE IRAKA OBSTAJAJO RAZLIĆNI POGLEDI. KAJ MENITE VI?

Value 5120 Frequency
1 IRAK JE MOŽNO RAZOROŽITI SAMO Z VOJAŠKO SILO 25
2 PREDNOST NAJ IMAJO DIPLOMATI IN INŠPEKTORJI; ČE TI NE USPEJO, JE VOJAŠKA SILA DOPUSTNA 374
3 VOJAŠKA SILA V NOBENEM PRIMERU NI DOPUSTNA 477
4 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 73

Valid range from 1 to 4

Q658 STALIŠČE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRAŠK

STALIŠČE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRAŠKO KRIZO JE, DA JE VOJAŠKI POSEG ZADNJE SREDSTVO, KI OSTANE OB POGOJU, DA SE ZANJ ODLOČI VARNOSTNI SVET ZDRUŽENIH NARODOV. ALI TO STALIŠČE PODPIRATE ALI NE?

Value 5219 Frequency
1 da, podpiram 559
2 ne, ne podpiram 298
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 92

Valid range from 1 to 3

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5318 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 366
2 24 UR POP TV 306
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 40
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 17
5 ni gledal inf. odd. 212
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 220

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5417 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 51
2 24 UR POP TV 138
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 80
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 9
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 671

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5516 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
2 24 UR POP TV 5
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 72
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 15
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 856

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5615 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 23
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 926

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5714 Frequency
7 1
11 1
13 1
16 2
17 1
19 4
20 4
21 1
22 4
23 4
24 4
25 6
26 6
27 9
28 13
29 9
30 4
31 12
32 13
33 12
34 10
35 11
36 11
37 6
38 15
39 20
40 15
41 10
42 18
43 11
44 19
45 17
46 16
47 14
48 22
49 18
50 19
51 14
52 21
53 10
54 22
55 17
56 17
57 18
58 26
59 21
60 19
61 21
62 17
63 24
64 17
65 24
66 15
67 25
68 15
69 11
70 17
71 12
72 14
73 11
74 14
75 16
76 15
77 13
78 14
79 16
80 11
81 14
82 9
83 20
84 27
85 3
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 6 7 85 55.79 16.906

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5813 Frequency
1 OSNOVNA 163
2 KONČANA POKLICNA 136
3 KONČANA SREDNJA 420
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 7

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5912 Frequency
1 NA PODEŽELJU 302
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 348
3 V VEČJEM MESTU 116
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 181
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 2

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6011 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 248
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 179
3 SAMOZAPOSLEN 39
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 304
7 ŠTUDENT, DIJAK 94
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6110 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 73
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 118
3 NE, TO ME NE SKRBI 236
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
427 522

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 629 Frequency
1 sem veren 437
2 nisem veren 347
3 nekaj vmes... 136
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 29

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 638 Frequency
1 moški 390
2 ženska 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 647 Frequency
30 ->30 197
45 30 - 45 282
60 46 - 60 255
99 61 -> 209
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 6

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 656 Frequency
0 ne vem 371
1 DESUS 8
2 LDS 256
3 NSI 21
4 SLS 47
5 SMS 25
6 SNS 24
7 SDS 96
8 ZLSD 88
9 drugo 9
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 4

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 665 Frequency
1 01 - Ljubljana 288
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 227
3 03 - Celje, Trbovlje 146
4 04 - Kranj 101
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 123
7 07 - Novo Mesto, Krsko 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 674 Frequency
1 POMURSKA 52
2 PODRAVSKA 140
3 KOROSKA 33
4 SAVINJSKA 124
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 277
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 40
10 GORISKA 52
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 29
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 6

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 683 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 279
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 137
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 80
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 115
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 140
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 0 0.389 2.844 0.999 0.646

Valid range from 0.388879493307209 to 2.84386505676012

ANKETA

Value 701 Frequency
2003-02-14 949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 2003-02-14 2003-02-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0302. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0302_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer