Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija

Basic Study Information

ADP - IDNo: POPEU17
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POPEU17_V1
Main author(s):
 • Lovec, Marko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Kurdija, Slavko
Data file producer:
CMO - Center za mednarodne odnose, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; december, 2017)

Funding agency:

Evropska Unija: Program Evropa za državljane

Project number:

588593-CITIZ-1-2017-1-AT-CITIZ-CIV (EU, EFC)

Study Content

Keywords ADP: Evropska Unija, demokracija, migracije, Slovenija, politike Evropske unije, vrednote Evropske unije, populizem, Srednja in Vzhodna Evropa

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, DEMOKRACIJA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
Politično vedenje in stališča
Mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
SLOVENIJA IN EU
EU IN NACIONALNE POLITIKE
SPLOŠNI POLITIČNI POGLEDI IN STALIŠČA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava je bila oblikovana v kontekstu naraščanja populizma in evroskepticizma v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Namen raziskave je bil opredeliti glavna področja in dejavnike populizma in evroskepticizma. Raziskava je poleg vprašanj povezanih z odnosom do EU in odnosom do političnih elit vključevala ključna področja skupnih politik, vladnih politik ter vrednotno občutljivih vprašanj. Vključeni so standardni demografski kazalci, pa tudi kazalci ekonomskega položaja gospodinjstva in spremljanja medijev. Raziskava je bila oblikovana na način, da dopolnjuje standardne raziskave Evrobarometer z bolj specifičnimi vprašanji vezanimi na regijo in temo. Raziskava je bila izvedena v Sloveniji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem in Madžarskem. Opis pričujoče raziskave se nanaša le na slovensko datoteko.

Methodology


Collection date: 22. november 2017 - 14. december 2017
Date of production: 2017-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletne osebe iz elektronske adreme spletnega panela podjetja Episcenter.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno: po skupinah: stratificirano slučajno

Vzorčni okvir je predstavljala elektronska adrema spletnega panela podjetja Episcenter. Slednji je pripravil vzorec elektronskih naslovov, ki je reprezentativen glede na spol, starost in regijo, ter ga posredoval Centeru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Zaradi specifike vzorčnega okvira in nekaterih demografskih odstopanj, ki nastanejo zaradi neenakomerne stopnje vzorčne realizacije med specifičnimi kategorijami, so bili podatki uteženi. Vzorčne uteži korigirajo možna odstopanja v rezultatih kot posledice vzorčenja in strukturno neenake odzivnosti populacije. Uteževanje je bilo izvedeno s postratifikacijskim prilagajanjen robnih frekvenc na spremenljivki izobrazba (3 kategorije: 1 - osnovna in poklicna, 2 - srednja, 3 - višja in visoka) in starost 4 kategorije: 1 - do 30 let, 2 - 31 do 45 let, 3 - 46 do 60, nad 61). Spremenljivka Utež z oznako w se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Broder, Živa

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 44
 • number of units: 591

License: ccby

Version: 23. marec 2022

Variable list

itime Datum

Datum

Value 13 Frequency
01.12.2017 2
02.12.2017 1
03.12.2017 2
04.12.2017 3
05.12.2017 4
06.12.2017 1
09.12.2017 2
12.12.2017 18
13.12.2017 16
14.12.2017 24
22.11.2017 300
23.11.2017 55
24.11.2017 18
25.11.2017 8
26.11.2017 4
27.11.2017 3
28.11.2017 82
29.11.2017 42
30.11.2017 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 0

Q1 Q1.Ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali naj jo zapusti?

Za začetek splošno vprašanje: Ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali naj jo zapusti?

Value 22 Frequency
1 Mora ostati članica EU. 491
2 Mora zapustiti EU. 62
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
3 Ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 38

Valid range from 1 to 2

Q2 Q2.Ali mislite, da je Evropska unija v političnih razpravah v naši državi predstavljena na ustrezen, preveč pozitiven ali preveč negativen način?

Ali mislite, da je Evropska unija v političnih razpravah v naši državi predstavljena na ustrezen, preveč pozitiven ali preveč negativen način?

Value 31 Frequency
1 Ustrezen način 224
2 Preveč pozitiven 189
3 Preveč negativen 108
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
4 Ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 70

Valid range from 1 to 3

itime Datum

Datum

Value 144 Frequency
01.12.2017 2
02.12.2017 1
03.12.2017 2
04.12.2017 3
05.12.2017 4
06.12.2017 1
09.12.2017 2
12.12.2017 18
13.12.2017 16
14.12.2017 24
22.11.2017 300
23.11.2017 55
24.11.2017 18
25.11.2017 8
26.11.2017 4
27.11.2017 3
28.11.2017 82
29.11.2017 42
30.11.2017 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 0

Q1 Q1.Ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali naj jo zapusti?

Za začetek splošno vprašanje: Ali naj Slovenija ostane članica Evropske unije, ali naj jo zapusti?

Value 243 Frequency
1 Mora ostati članica EU. 491
2 Mora zapustiti EU. 62
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
3 Ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 38

Valid range from 1 to 2

Q2 Q2.Ali mislite, da je Evropska unija v političnih razpravah v naši državi predstavljena na ustrezen, preveč pozitiven ali preveč negativen način?

Ali mislite, da je Evropska unija v političnih razpravah v naši državi predstavljena na ustrezen, preveč pozitiven ali preveč negativen način?

Value 342 Frequency
1 Ustrezen način 224
2 Preveč pozitiven 189
3 Preveč negativen 108
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
4 Ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 70

Valid range from 1 to 3

Q3 Q3. Ali se strinjate s tem ali ne, da institucije Evropske unije našo državo na splošno obravnavajo na pravičen način?

Ali se strinjate s tem ali ne, da institucije Evropske unije našo državo na splošno obravnavajo na pravičen način?

Value 441 Frequency
1 Povsem se strinjam 42
2 Strinjam se 239
3 Ne strinjam se 233
4 Sploh se ne strinjam 39
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 38

Valid range from 1 to 4

Q4a Q4a. Ali mislite, da članstvo v EU: ... našo državo kot poslovno lokacijo Ali mislite, da članstvo v EU trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za:

... našo državo kot poslovno lokacijo

Value 540 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 242
2 Nekoliko več prednosti 241
3 Nekoliko več slabosti 54
4 Veliko več slabosti 23
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 31

Valid range from 1 to 4

Q4b Q4b. Ali mislite, da članstvo v EU: ... gospodarsko blaginjo v državi Ali mislite, da članstvo v EU trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za:

... gospodarsko blaginjo v državi

Value 639 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 178
2 Nekoliko več prednosti 249
3 Nekoliko več slabosti 86
4 Veliko več slabosti 44
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
557 34

Valid range from 1 to 4

Q4c Q4c. Ali mislite, da članstvo v EU: ... politično težo države Ali mislite, da članstvo v EU trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za:

... politično težo države

Value 738 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 112
2 Nekoliko več prednosti 230
3 Nekoliko več slabosti 131
4 Veliko več slabosti 63
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 55

Valid range from 1 to 4

Q4d Q4d. Ali mislite, da članstvo v EU: ... varnost države Ali mislite, da članstvo v EU trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za:

... varnost države

Value 837 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 215
2 Nekoliko več prednosti 211
3 Nekoliko več slabosti 68
4 Veliko več slabosti 46
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 51

Valid range from 1 to 4

Q5a Q5a. Ali mislite, da politika naše: ... našo državo kot poslovno lokacijo Ali mislite, da politika naše države do evropskih zadev trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za ...

...našo državo kot poslovno lokacijo

Value 936 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 90
2 Nekoliko več prednosti 245
3 Nekoliko več slabosti 154
4 Veliko več slabosti 56
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
545 46

Valid range from 1 to 4

Q5b Q5b. Ali mislite, da politika naše: ... gospodarsko blaginjo v državi Ali mislite, da politika naše države do evropskih zadev trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za ...

... gospodarsko blaginjo v državi

Value 1035 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 78
2 Nekoliko več prednosti 239
3 Nekoliko več slabosti 147
4 Veliko več slabosti 72
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 55

Valid range from 1 to 4

Q5c Q5c. Ali mislite, da politika naše: ... politično težo države Ali mislite, da politika naše države do evropskih zadev trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za ...

...politično težo države

Value 1134 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 52
2 Nekoliko več prednosti 199
3 Nekoliko več slabosti 171
4 Veliko več slabosti 95
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
517 74

Valid range from 1 to 4

Q5d Q5d. Ali mislite, da politika naše: ... varnost države Ali mislite, da politika naše države do evropskih zadev trenutno prinaša več prednosti ali več slabosti za ...

... varnost države

Value 1233 Frequency
1 Zagotovo več prednosti 126
2 Nekoliko več prednosti 235
3 Nekoliko več slabosti 96
4 Veliko več slabosti 59
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 75

Valid range from 1 to 4

Q6a Q6a. Ali mislite da Evropska unija : Glede vzajemnega razumevanja in sodelovanja med državami članicami EU. Ali mislite da Evropska unija igra pozitivno ali negativno vlogo na naslednjih področjih:

Glede vzajemnega razumevanja in sodelovanja med državami članicami EU

Value 1332 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 67
2 Bolj pozitivno vlogo 346
3 Bolj negativno vlogo 135
4 Zelo negativno vlogo 14
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
562 29

Valid range from 1 to 4

Q6b Q6b. Ali mislite da Evropska unija : Glede zaščite demokracije in temeljnih pravic. Ali mislite da Evropska unija igra pozitivno ali negativno vlogo na naslednjih področjih:

Glede zaščite demokracije in temeljnih pravic

Value 1431 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 84
2 Bolj pozitivno vlogo 311
3 Bolj negativno vlogo 129
4 Zelo negativno vlogo 27
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 40

Valid range from 1 to 4

Q6c Q6c. Ali mislite da Evropska unija : Glede varnosti naše države. Ali mislite da Evropska unija igra pozitivno ali negativno vlogo na naslednjih področjih:

Glede varnosti naše države

Value 1530 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 124
2 Bolj pozitivno vlogo 283
3 Bolj negativno vlogo 90
4 Zelo negativno vlogo 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
523 68

Valid range from 1 to 4

Q6d Q6d. Ali mislite da Evropska unija : Glede politike do azila in beguncev. Ali mislite da Evropska unija igra pozitivno ali negativno vlogo na naslednjih področjih:

Glede politike do azila in beguncev

Value 1629 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 21
2 Bolj pozitivno vlogo 159
3 Bolj negativno vlogo 236
4 Zelo negativno vlogo 108
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 67

Valid range from 1 to 4

Q7a Q7a. Ali mislite, da naša država : Glede solidarnosti z drugimi državami članicami. Ali mislite, da naša država igra pozitivno ali negativno vlogo v Evropski uniji na naslednjih področjih:

Glede solidarnosti z drugimi državami članicami

Value 1728 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 80
2 Bolj pozitivno vlogo 352
3 Bolj negativno vlogo 105
4 Zelo negativno vlogo 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 30

Valid range from 1 to 4

Q7b Q7b. Ali mislite, da naša država : Glede zaščite demokracije in temeljnih pravic. Ali mislite, da naša država igra pozitivno ali negativno vlogo v Evropski uniji na naslednjih področjih:

Glede zaščite demokracije in temeljnih pravic

Value 1827 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 43
2 Bolj pozitivno vlogo 296
3 Bolj negativno vlogo 141
4 Zelo negativno vlogo 58
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 53

Valid range from 1 to 4

Q7c Q7c. Ali mislite, da naša država : Glede varnosti naše države. Ali mislite, da naša država igra pozitivno ali negativno vlogo v Evropski uniji na naslednjih področjih:

Glede varnosti naše države

Value 1926 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 71
2 Bolj pozitivno vlogo 298
3 Bolj negativno vlogo 122
4 Zelo negativno vlogo 44
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 56

Valid range from 1 to 4

Q7d Q7d. Ali mislite, da naša država : Glede politike do azila in beguncev. Ali mislite, da naša država igra pozitivno ali negativno vlogo v Evropski uniji na naslednjih področjih:

Glede politike do azila in beguncev

Value 2025 Frequency
1 Zelo pozitivno vlogo 27
2 Bolj pozitivno vlogo 202
3 Bolj negativno vlogo 206
4 Zelo negativno vlogo 89
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 67

Valid range from 1 to 4

Q8 Q8. »Evropsko unijo naši politiki pogosto uporabljajo kot izgovor, da preusmerijo pozornost od lastnih pomanjkljivosti.«

Prosimo povejte, ali se strinjate ali ne strinjate z naslednjo izjavo: »Evropsko unijo naši politiki pogosto uporabljajo kot izgovor, da preusmerijo pozornost od lastnih pomanjkljivosti«

Value 2124 Frequency
1 Da, povsem se strinjam 282
2 Da, strinjam se 242
3 Ne, ne strinjam se 45
4 Ne, sploh se ne strinjam 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 19

Valid range from 1 to 4

Q9 Q9. Nekateri pravijo, da obstaja velik prepad med pogledi državljanov in političnih elit. Ali mislite, da je tak pogled upravičen, ali da je pretiran?

Nekateri pravijo, da obstaja velik prepad med pogledi državljanov in političnih elit. Ali mislite, da je tak pogled upravičen, ali da je pretiran?

Value 2223 Frequency
1 Je povsem upravičen 288
2 Je še kar upravičen 220
3 Je prej pretiran 58
4 Je povsem pretiran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 15

Valid range from 1 to 4

Q10a Q10a. Kako pomembno: Demokracija in človekove pravice Prosimo povejte, kako pomembne so za vas osebno naslednje stvari?

Demokracija in človekove pravice

Value 2322 Frequency
1 Zelo pomembno 486
2 Še kar pomembno 92
3 Prej nepomembno 8
4 Sploh ni pomembno 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 4

Valid range from 1 to 4

Q10b Q10b. Kako pomembno: Kulturno homogena družba (mislimo na versko, etnično, kulturno enotnost) Prosimo povejte, kako pomembne so za vas osebno naslednje stvari?

Kulturno homogena družba (mislimo na versko, etnično, kulturno enotnost)

Value 2421 Frequency
1 Zelo pomembno 210
2 Še kar pomembno 228
3 Prej nepomembno 95
4 Sploh ni pomembno 43
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 15

Valid range from 1 to 4

Q10c Q10c. Kako pomembno: Neodvisno sodstvo Prosimo povejte, kako pomembne so za vas osebno naslednje stvari?

Neodvisno sodstvo

Value 2520 Frequency
1 Zelo pomembno 524
2 Še kar pomembno 41
3 Prej nepomembno 6
4 Sploh ni pomembno 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
574 17

Valid range from 1 to 4

Q10d Q10d. Kako pomembno: Močan voditelj Prosimo povejte, kako pomembne so za vas osebno naslednje stvari?

Močan voditelj

Value 2619 Frequency
1 Zelo pomembno 265
2 Še kar pomembno 224
3 Prej nepomembno 61
4 Sploh ni pomembno 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 15

Valid range from 1 to 4

Q10e Q10e. Kako pomembno: Nadzor nad vlado s strani opozicije Prosimo povejte, kako pomembne so za vas osebno naslednje stvari?

Nadzor nad vlado s strani opozicije

Value 2718 Frequency
1 Zelo pomembno 259
2 Še kar pomembno 229
3 Prej nepomembno 65
4 Sploh ni pomembno 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 23

Valid range from 1 to 4

Q10f Q10f. Kako pomembno: Nacionalna enotnost Prosimo povejte, kako pomembne so za vas osebno naslednje stvari?

Nacionalna enotnost

Value 2817 Frequency
1 Zelo pomembno 362
2 Še kar pomembno 173
3 Prej nepomembno 29
4 Sploh ni pomembno 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
574 17

Valid range from 1 to 4

Q10g Kako pomembno: Neodvisni mediji in civilna družba Prosimo povejte, kako pomembne so za vas osebno naslednje stvari?

Neodvisni mediji in civilna družba

Value 2916 Frequency
1 Zelo pomembno 467
2 Še kar pomembno 93
3 Prej nepomembno 13
4 Sploh ni pomembno 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
5 Ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 15

Valid range from 1 to 4

Q11 Spol:

Spol

Value 3015 Frequency
1 moški 285
2 ženski 298
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 8

Valid range from 1 to 2

Q12 Katerega leta ste rojeni?

Katerega leta ste rojeni?

Value 3114 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 15 1931 1999 1962.67 15.011

Valid range from 1931 to 1999

Q13 Izobrazba:

Kakšna je vaša dosežena stopnja izobrazbe?

Value 3213 Frequency
1 Osnovna šola 30
2 Poklicna šola 87
3 Srednja šola 170
4 Višja, visoka šola 300
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 4

Valid range from 1 to 4

Q14 Zaposlitev:

Še vprašanje o zaposlenosti. Ali ste trenutno...

Value 3312 Frequency
1 V gospodarstvu 120
2 V negospodarstvu 123
3 Samozaposleni 31
4 Kmetovalec 2
5 Gospodinja 9
6 Upokojenec 247
7 Študent, dijak 20
8 Brezposeln 35
9 Drugo 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 1

Valid range from 1 to 9

Q15 Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svoje delovno mesto? IF (1) Q14 = [1, 2]

Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svoje delovno mesto?

Value 3411 Frequency
1 Da, zelo me skrbi 20
2 Da, do neke mere me skrbi 94
3 Ne, to me ne skrbi 125
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 348
-1 Ni odgovoril 0
4 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 352

Valid range from 1 to 3

Q16 Če izhajate iz razmer v Sloveniji, kako bi na splošno ocenili materialno stanje v vašem gospodinjstvu?

Če izhajate iz razmer v Sloveniji, kako bi na splošno ocenili materialno stanje v vašem gospodinjstvu?

Value 3510 Frequency
1 Nadpovprečno 66
2 Povprečno 384
3 Podpovprečno 137
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 4

Valid range from 1 to 3

Q17 Kako pogosto gledate, berete ali poslušate novice s politično in drugo aktualno tematiko?

Kako pogosto gledate, berete ali poslušate novice s politično in drugo aktualno tematiko?

Value 369 Frequency
1 Zelo pogosto 205
2 Še kar pogosto 254
3 Bolj poredko 99
4 Skoraj nikoli 31
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 2

Valid range from 1 to 4

Q18 Najbližja stranka:

Povejte prosimo, katera od političnih strank vam je najbližja oz. vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale?

Value 378 Frequency
1 DESUS 18
2 GOD 2
3 NSI 44
4 PS 9
5 SD 93
6 SDS 88
7 SLS 10
8 SMC 47
9 SNS 7
10 ZAAB 26
11 ZL 69
12 Druga stranka 29
13 Nobena stranka 128
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
14 Ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 21

Valid range from 1 to 13

Q18_12_t Druga stranka (tekst)

Druga stranka

Value 387 Frequency
Dobra država 6
Levica 1
Libertana stranka 1
Marjan Šarec 9
Prstan 1
Socialistična Partija Slovenije 1
Stranka Donalda J. Trumpa 1
Verjamem 1
Zedinjena Slovenija 1
Zeleni 4
Zveza za primorsko 1
bolj desno 1
b.o. 1
preskok 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 563

Q19 Kraj:

Ali prebivate:

Value 396 Frequency
1 Podeželje 216
2 Manjši kraj, mesto 184
3 Večje mesto 187
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 4

Valid range from 1 to 3

Q20 Regija:

Za konec nam povejte še, v kateri regiji prebivate:

Value 405 Frequency
1 Pomurska 40
2 Podravska 67
3 Koroška 13
4 Savinjska 74
5 Zasavska 17
6 Spodnjeposavska 25
7 Jugovzhodna Slovenija 29
8 Notranjsko-kraška 22
9 Osrednjesovenska 159
10 Gorenjska 68
11 Goriška 40
12 Obalno-kraška 34
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 3

Valid range from 1 to 12

RSTAR Starostni razredi_rekodirano

Starostni razredi_rekodirano

Value 414 Frequency
30 ->30 65
45 31 - 45 122
60 46 - 60 199
99 61 -> 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
576 15 30 99

Valid range from 30 to 99

izob3 Izobrazba v 3 razredih_rekodirano

Izobrazba v 3 razredih_rekodirano

Value 423 Frequency
1 osn+pkl 117
2 sred 170
3 vis+visoka 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 4 1 3

Valid range from 1 to 3

ZAP Zaposlitev_rekodirano

Zaposlitev_rekodirano

Value 432 Frequency
1 Gospodarstvo 120
2 Negospodarstvo 123
3 Samozaposlen 31
4 Upokojenec 247
5 Študent, dijak 20
6 Brezposeln 35
7 drugo 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 1

Valid range from 1 to 7

w Utež glede na starost in izobrazbo

Utež glede na starost in izobrazbo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 0 0.365 3.669 1 0.633

Valid range from 0.364953 to 3.668796

Materials of the Study

 1. Lovec, Marko (2017). POPEU17 - Odnos Slovencev do EU politike [Vprašalnik].
 2. Schmidt, Paul, Breinschmid, Christoph in Schaller, Stefan (2017). POPEU17 - Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija. Opis projekta [Ostalo gradivo].
 3. Lovec, Marko (2017). POPEU17 - Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija. Informacijsko pismo [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

 1. Lovec, Marko (2018). POPEU17 - Populism and attitudes towards the EU in Slovenia: Analysis of the national survey.
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2017). POPEU17 - Raziskava o odnosu do EU v Sloveniji, 2017. Sumarnik.
 3. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2017). POPEU17 - Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija. Križne tabele - Slovenija.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij in Lovec, Marko (2017). POPEU17 - Populism and the attitude towards the EU, 2017: Slovenia. Cross tables - Slovenia.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij in Lovec, Marko (2017). POPEU17 - Populism and the attitude towards the EU, 2017: Slovenia. Graphical display of results - Slovenia.
 6. Schaller, Stefan (2017). POPEU17 - Populism and the attitude towards the EU, 2017: Slovenia. Graphical display of results - cumulative.
 7. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2017). POPEU17 - Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija. Analiza in križne tabele - Slovenija.
 8. Österreichische Gesellschaft für Europapolitik = Avstrijsko društvo za evropsko politiko in Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft (2017). POPEU17 - SWS-telephone Survey No. 268. Current attitudes of the Austrians towards the European Union: "POPULISM". Final Analysis Tables.
 9. Szalai, Andras in Gobl, Gabriella (2017). POPEU17 - CEU Analysis Hungary.
 10. Hajdu, Dominika et al. (2018). Nationalistic populism and its reception in Central Europe.

Related Publications

 1. Lovec, Marko, ed. (2019). Populism and attitudes towards the EU in Central Europe.
 2. Broder, Živa in Lovec, Marko (2019). Survey on attitudes towards the EU, (national) EU politics and policies, and general norms and values: The role of sociodemographic and political markers in the case of Slovenia.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Lovec, M. (2022). Populizem in odnos do EU, 2017: Slovenija [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POPEU17. https://doi.org/10.17898/ADP_POPEU17_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si