Evrobarometer 74.3: Evropski parlament, oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni, november-december 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB743
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2013

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: Evropski parlament, energija, varstvo podatkov, elektronska identiteta, bolezni, poznavanje Evropskega parlamenta, vloga Evropskega parlamenta, energetske politike, osebni podatki, kemični proizvod
Ključne besede ELSST:
IDENTITETA, OSKRBA Z ENERGIJO, KEMIKALIJE, VREDNOTA, INTERNET

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE - Energija in naravni viri
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
EVROPSKI PARLAMENT
OSKRBA Z ENERGIJO
VARSTVO PODARKOV IN ELEKTRONSKA IDENTITETA
OZNAČEVANJE KEMIKALIJ
REDKE BOLEZNI


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: Evropski parlament (EP), oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni. Pri prvem sklopu vprašanj respondenti odgovarjajo na vprašanja o njihovem poznavanju in podajajo mnenja o EP, ali bi morala biti vloga EP okrepljena ali oslabljena, na katere politike bi se morali osredotočiti ter katere vrednote bi moral zagovarjati EP. Pri naslednjem sklopu anketiranci odgovarjajo o tem, kateri cilji bi morali biti prednostni pri energetskih politikah, katere energetske politike bi morali sprejeti ter, ali bi morala obstajati skupna energetska politika Evropske Unije. Pri tretjem sklopu so anketiranci vprašani o aktivnostih na internetu, o podatkih, za katere menijo, da so osebni, katere vrste podatkov so razkrite na internetu ter o tveganjih in ukrepih za zaščito identitete. Pri naslednjem sklopu vprašanj anketiranci odgovarjajo o uporabi kemičnih izdelkov, kako ugotovijo, če so nevarni ter, ali pravilno identificirajo opozorilne nalepke za kemične izdelke ali ne. Pri zadnjem sklopu vprašanj so anketiranci vprašani, če poznajo koga z redko boleznijo, kaj lahko družba stori glede redkih bolezni ter, če so že slišali za nekatere redke bolezni ali ne. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, o državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, o tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku ankete.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. november 2010 - 12. december 2010, Belgija: 25. november 2010 - 14. december 2010, Bolgarija: 26. november 2010 - 08. december 2010, Ciper: 26. november 2010 - 12. december 2010, Češka: 26. november 2010 - 12. december 2010, Danska: 26. november 2010 - 15. december 2010, Estonija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Finska: 26. november 2010 - 16. december 2010, Francija: 26. november 2010 - 14. december 2010, Grčija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Irska: 26. november 2010 - 17. december 2010, Italija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Latvija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Litva: 26. november 2010 - 13. december 2010, Luksemburg: 26. november 2010 - 15. december 2010, Madžarska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Malta: 26. november 2010 - 12. december 2010, Nemčija: 25. november 2010 - 12. december 2010, Nizozemska: 26. november 2010 - 14. december 2010, Poljska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Portugalska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Romunija: 26. november 2010 - 10. december 2010, Severna Irska: 26. november 2010 - 14. december 2010, Slovaška: 26. november 2010 - 13. december 2010, Slovenija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Španija: 26. november 2010 - 14. december 2010, Švedska: 26. november 2010 - 15. december 2010, Velika Britanija: 26. november 2010 - 14. december 2010
Čas izdelave: 2013
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: The Gallup Organisation, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Paris

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11627.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11627.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11627.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5450: Eurobarometer 74.3 (2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 610
  • število enot: 26574

Verzija: 5.2.0, doi:10.4232/1.11627

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 5450 5450 5450 0

Vrednosti spremenljivk od 5450 do 5450

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 5450 5450 5450 0

Vrednosti spremenljivk od 5450 do 5450

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
5.2.0 (2013-04-30) 26574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 5450 5450 5450 0

Vrednosti spremenljivk od 5450 do 5450

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 5450 5450 5450 0

Vrednosti spremenljivk od 5450 do 5450

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3608 Frekvenca
5.2.0 (2013-04-30) 26574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4607 Frekvenca
743 Eurobarometer 74.3 26574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 743 743

Vrednosti spremenljivk od 743 do 743

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 1000001 42001062 21511791.067 14131359.37

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001062

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6605 Frekvenca
1 France 1000
2 Belgium 1020
3 The Netherlands 1024
4 Germany West 989
5 Italy 1039
6 Luxembourg 501
7 Denmark 1007
8 Ireland 975
9 Great Britain 1000
10 Northern Ireland 291
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1046
14 Germany East 530
16 Finland 1003
17 Sweden 1010
18 Austria 1010
19 Cyprus (Republic) 501
20 Czech Republic 1015
21 Estonia 1000
22 Hungary 1014
23 Latvia 1000
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1034
28 Slovenia 1020
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7604 Frekvenca
AT 1010
BE 1020
BG 1000
CY 501
CZ 1015
DE-E 530
DE-W 989
DK 1007
EE 1000
ES 1006
FI 1003
FR 1000
GB-GBN 1000
GB-NIR 291
GR 1000
HU 1014
IE 975
IT 1039
LT 1026
LU 501
LV 1000
MT 500
NL 1024
PL 1000
PT 1046
RO 1013
SE 1010
SI 1020
SK 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0.33 3.255 1 0.308

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.2551

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9602 Frekvenca
0 Other 25283
1 United Kingdom 1291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 2.654 0.0486 0.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.654265

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11600 Frekvenca
0 Other 25055
1 Germany 1519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 3.673 0.0572 0.276

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.67293

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13598 Frekvenca
0 Other 21001
1 EU6 5573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 5.059 0.21 0.548

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.059287

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15596 Frekvenca
0 Other 17728
1 EU9 8846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 5.979 0.333 0.723

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.978997

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17594 Frekvenca
0 Other 16728
1 EU10 9846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 6.413 0.371 0.772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.413433

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19592 Frekvenca
0 Other 14676
1 EU12 11898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 6.476 0.448 0.808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.476486

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21590 Frekvenca
0 Other 14146
1 EU12+ 12428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 6.449 0.468 0.811

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.448745

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23588 Frekvenca
0 Other 23551
1 EU NMS 3 3023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 3.629 0.114 0.358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.629439

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25586 Frekvenca
0 Other 11123
1 EU15 15451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 7.538 0.581 0.934

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.5384

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27584 Frekvenca
0 Other 17464
1 EU NMS 10 9110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 9.77 0.343 0.992

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.769827

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29582 Frekvenca
0 Other 2013
1 EU25 24561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 10.035 0.924 1.225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.034632

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31580 Frekvenca
0 Other 24561
1 AC (BG RO) 2013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 2.502 0.0758 0.302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.501763

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33578 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0.0213 10.194 1 1.222

Vrednosti spremenljivk od 0.021264 do 10.194387

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35576 Frekvenca
0 Other 15451
1 EU NMS 12 11123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 8.522 0.419 0.95

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.521805

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37574 Frekvenca
0 Other 11376
1 EURO ZONE 2009 15198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 8.99 0.572 1.023

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.990342

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39572 Frekvenca
0 Other 15198
1 NON EURO ZONE 2009 11376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 0 8.355 0.428 0.947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.354868

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0 325.546 156070.766 15309.489 18713.146

Vrednosti spremenljivk od 325.545532 do 156070.765625

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 42569 Frekvenca
0 Not mentioned 25560
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 43568 Frekvenca
0 Not mentioned 25566
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 44567 Frekvenca
0 Not mentioned 25054
1 Mentioned 1520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 45566 Frekvenca
0 Not mentioned 25576
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 46565 Frekvenca
0 Not mentioned 25595
1 Mentioned 979
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 47564 Frekvenca
0 Not mentioned 25523
1 Mentioned 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 48563 Frekvenca
0 Not mentioned 25593
1 Mentioned 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 49562 Frekvenca
0 Not mentioned 25479
1 Mentioned 1095
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 50561 Frekvenca
0 Not mentioned 26266
1 Mentioned 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 51560 Frekvenca
0 Not mentioned 25537
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 52559 Frekvenca
0 Not mentioned 25432
1 Mentioned 1142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 53558 Frekvenca
0 Not mentioned 25330
1 Mentioned 1244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 54557 Frekvenca
0 Not mentioned 25557
1 Mentioned 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 55556 Frekvenca
0 Not mentioned 25566
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 56555 Frekvenca
0 Not mentioned 25560
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 57554 Frekvenca
0 Not mentioned 26083
1 Mentioned 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 58553 Frekvenca
0 Not mentioned 25563
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 59552 Frekvenca
0 Not mentioned 25571
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 60551 Frekvenca
0 Not mentioned 25553
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 61550 Frekvenca
0 Not mentioned 25570
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 62549 Frekvenca
0 Not mentioned 25529
1 Mentioned 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 63548 Frekvenca
0 Not mentioned 26080
1 Mentioned 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 64547 Frekvenca
0 Not mentioned 25521
1 Mentioned 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 65546 Frekvenca
0 Not mentioned 25530
1 Mentioned 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 66545 Frekvenca
0 Not mentioned 25549
1 Mentioned 1025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 67544 Frekvenca
0 Not mentioned 25553
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 68543 Frekvenca
0 Not mentioned 25506
1 Mentioned 1068
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 69542 Frekvenca
0 Not mentioned 26496
1 Mentioned 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 QA1 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Vrednost 70541 Frekvenca
1 Yes 17733
2 No 8436
3 DK 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26169 405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v71 QA2 EUROPEAN PARLIAMENT - INFORMATION

Vrednost 71540 Frekvenca
1 Very well informed 652
2 Fairly well informed 7800
3 Fairly badly informed 12044
4 Very badly informed 5565
5 DK 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26061 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v72 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DYNAMIC

Vrednost 72539 Frekvenca
1 Describes very well 1433
2 Describes fairly well 10466
3 Describes fairly badly 7945
4 Describes very badly 1934
5 DK 4796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21778 4796

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v73 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DEMOCRATIC

Vrednost 73538 Frekvenca
1 Describes very well 3040
2 Describes fairly well 13873
3 Describes fairly badly 5057
4 Describes very badly 1286
5 DK 3318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23256 3318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v74 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: LISTEN TO CITIZENS

Vrednost 74537 Frekvenca
1 Describes very well 1281
2 Describes fairly well 9319
3 Describes fairly badly 9101
4 Describes very badly 3204
5 DK 3669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22905 3669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v75 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: NOT WELL KNOWN

Vrednost 75536 Frekvenca
1 Describes very well 3304
2 Describes fairly well 8660
3 Describes fairly badly 9015
4 Describes very badly 3354
5 DK 2241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24333 2241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v76 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: INEFFICIENT

Vrednost 76535 Frekvenca
1 Describes very well 2286
2 Describes fairly well 7610
3 Describes fairly badly 9450
4 Describes very badly 2083
5 DK 5145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21429 5145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v77 QA4 EUROPEAN PARLIAMENT - MEMBER AFFILIATION

Vrednost 77534 Frekvenca
1 Their nationality 9940
2 Their political affinities 12182
3 DK 4452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22122 4452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v78 QA5 EUROPEAN PARLIAMENT - ROLE PREFERENCE

Vrednost 78533 Frekvenca
1 More important 13947
2 Less important 5320
3 Same (SPONT.) 4909
4 DK 2398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24176 2398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v79 QA6 EP VALUES PRIO: GENDER EQUALITY

Vrednost 79532 Frekvenca
0 Not mentioned 17581
1 Mentioned 8993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 QA6 EP VALUES PRIO: MINORITIES PROTECTION

Vrednost 80531 Frekvenca
0 Not mentioned 20863
1 Mentioned 5711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QA6 EP VALUES PRIO: CULTURE/RELIG DIALOGUE

Vrednost 81530 Frekvenca
0 Not mentioned 20945
1 Mentioned 5629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 QA6 EP VALUES PRIO: EU SOLIDARITY

Vrednost 82529 Frekvenca
0 Not mentioned 16720
1 Mentioned 9854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 QA6 EP VALUES PRIO: POOR CNTRS SOLIDARITY

Vrednost 83528 Frekvenca
0 Not mentioned 19570
1 Mentioned 7004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA6 EP VALUES PRIO: HUMAN RIGHTS PROTECTION

Vrednost 84527 Frekvenca
0 Not mentioned 9922
1 Mentioned 16652
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QA6 EP VALUES PRIO: FREEDOM OF SPEECH

Vrednost 85526 Frekvenca
0 Not mentioned 16966
1 Mentioned 9608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QA6 EP VALUES PRIO: DEATH PENALTY ABOLITION

Vrednost 86525 Frekvenca
0 Not mentioned 22846
1 Mentioned 3728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QA6 EP VALUES PRIO: OTHER

Vrednost 87524 Frekvenca
0 Not mentioned 26176
1 Mentioned 398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 QA6 EP VALUES PRIO: NONE

Vrednost 88523 Frekvenca
0 Not mentioned 26361
1 Mentioned 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 QA6 EP VALUES PRIO: DK

Vrednost 89522 Frekvenca
0 Not mentioned 25935
1 Mentioned 639
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QA7 EU ENERGY COOPERATION - EP PRIORITY

Vrednost 90521 Frekvenca
1 Stability of energy prices 7910
2 Guaranteeing energy supplies 5237
3 Developing renewable energies 6950
4 Contributing to energy savings 4494
5 Other (SPONT.) 68
6 All at same time (SPONT.) 1128
7 DK 787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25787 787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v91 QA8 ENERGY SUPPLY SECURITY - COUNTRY OR EU LEVEL

Vrednost 91520 Frekvenca
1 Adopt/implement individually 8077
2 Adopt/implement with other EU countries 16567
3 DK 1930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24644 1930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v92 QA9 EU ENERGY SUPPLY ASSISTANCE - CNTRY INTEREST

Vrednost 92519 Frekvenca
1 Totally agree 6821
2 Tend to agree 13576
3 Tend to disagree 3306
4 Totally disagree 1156
5 DK 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24859 1715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA9 EU ENERGY SUPPLY ASSISTANCE - DESIRABLE

Vrednost 93518 Frekvenca
1 Totally agree 7347
2 Tend to agree 13571
3 Tend to disagree 3085
4 Totally disagree 996
5 DK 1575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24999 1575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 94517 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 1965
2 Student 2224
3 Unemployed, temporarily not working 2094
4 Retired, unable to work 7600
5 Farmer 261
6 Fisherman 12
7 Professional (lawyer, etc.) 359
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 795
9 Business proprietors, etc. 434
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 675
11 General management, etc. 256
12 Middle management, etc. 1600
13 Employed position, at desk 2138
14 Employed position, travelling 858
15 Employed position, service job 1812
16 Supervisor 192
17 Skilled manual worker 2464
18 Unskilled manual worker, etc. 835
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v95 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT (REC)

Vrednost 95516 Frekvenca
1 Self-employed (5-9 in V94) 1861
2 Employed (10-18 in V94) 10830
3 Not working (1-4 in V94) 13883
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v96 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 96515 Frekvenca
1 Farmer 382
2 Fisherman 7
3 Professional (lawyer, etc.) 82
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 278
5 Business proprietors, etc. 186
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 350
7 General management, etc. 282
8 Middle management, etc. 1066
9 Employed position, at desk 1452
10 Employed position, travelling 590
11 Employed position, service job 1438
12 Supervisor 237
13 Skilled manual worker 2906
14 Unskilled manual worker, etc. 2043
15 Never did any paid work 2582
97 NA 2
99 Inap. (not 1 to 4 in V94) 12691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13881 12693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v97 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB (REC)

Vrednost 97514 Frekvenca
1 Self-employed (1-5 in V96) 935
2 Employed (6-14 in V96) 10364
3 Not working (15 in V96) 2582
7 NA 2
9 Inap. (not 1 to 4 in V94) 12691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13881 12693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v98 D62 INTERNET USE FREQ: AT HOME

Vrednost 98513 Frekvenca
1 Everyday/Almost everyday 11259
2 Two or three times a week 2735
3 About once a week 1028
4 Two or three times a month 305
5 Less often 504
6 Never 6714
7 No Internet access (SPONT.) 4029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v99 D62 INTERNET USE FREQ: AT PLACE OF WORK

Vrednost 99512 Frekvenca
1 Everyday/Almost everyday 5481
2 Two or three times a week 1058
3 About once a week 376
4 Two or three times a month 158
5 Less often 597
6 Never 13485
7 No Internet access (SPONT.) 5419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v100 D62 INTERNET USE FREQ: SOMEWHERE ELSE

Vrednost 100511 Frekvenca
1 Everyday/Almost everyday 1330
2 Two or three times a week 972
3 About once a week 776
4 Two or three times a month 631
5 Less often 2214
6 Never 17183
7 No Internet access (SPONT.) 3468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v101 QB1A INTERNET USE: SHARING PICTURES

Vrednost 101510 Frekvenca
1 Yes 7427
2 No 9300
3 DK 55
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16727 9847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v102 QB1A INTERNET USE: SOCIAL NETWORKING

Vrednost 102509 Frekvenca
1 Yes 8962
2 No 7763
3 DK 57
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16725 9849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v103 QB1A INTERNET USE: E-SHOPPING

Vrednost 103508 Frekvenca
1 Yes 9233
2 No 7505
3 DK 44
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16738 9836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v104 QB1A INTERNET USE INDEX

Vrednost 104507 Frekvenca
1 ++ high 3975
2 + 4471
3 - 4755
4 -- low 3581
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QB1B INTERNET USE: KEEP A BLOG

Vrednost 105506 Frekvenca
0 Not mentioned 15699
1 Mentioned 1083
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QB1B INTERNET USE: INSTANT MESSAGING

Vrednost 106505 Frekvenca
0 Not mentioned 9745
1 Mentioned 7037
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QB1B INTERNET USE: PEER-TO-PEER EXCHANGE

Vrednost 107504 Frekvenca
0 Not mentioned 14047
1 Mentioned 2735
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QB1B INTERNET USE: PHONE/VIDEO CALLS

Vrednost 108503 Frekvenca
0 Not mentioned 11959
1 Mentioned 4823
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QB1B INTERNET USE: BROWSER PLUG-INS

Vrednost 109502 Frekvenca
0 Not mentioned 14553
1 Mentioned 2229
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QB1B INTERNET USE: MAINTAIN WEBSITE

Vrednost 110501 Frekvenca
0 Not mentioned 15536
1 Mentioned 1246
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QB1B INTERNET USE: HOME BANKING

Vrednost 111500 Frekvenca
0 Not mentioned 7950
1 Mentioned 8832
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QB1B INTERNET USE: E-SHOPPING COUNTRY

Vrednost 112499 Frekvenca
0 Not mentioned 2448
1 Mentioned 6785
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9233 17341

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QB1B INTERNET USE: E-SHOPPING EU

Vrednost 113498 Frekvenca
0 Not mentioned 5852
1 Mentioned 3381
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9233 17341

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QB1B INTERNET USE: E-SHOPPING NON-EU

Vrednost 114497 Frekvenca
0 Not mentioned 7070
1 Mentioned 2163
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9233 17341

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QB1B INTERNET USE: GOVERNMENT SERVICES

Vrednost 115496 Frekvenca
0 Not mentioned 11929
1 Mentioned 4853
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QB1B INTERNET USE: ONLINE SOFTWARE

Vrednost 116495 Frekvenca
0 Not mentioned 12653
1 Mentioned 4129
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QB1B INTERNET USE: OTHER

Vrednost 117494 Frekvenca
0 Not mentioned 15463
1 Mentioned 1319
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QB1B INTERNET USE: DK

Vrednost 118493 Frekvenca
0 Not mentioned 15884
1 Mentioned 898
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16782 9792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QB2 PERSONAL DATA: MEDICAL INFO

Vrednost 119492 Frekvenca
0 Not mentioned 6715
1 Mentioned 19859
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QB2 PERSONAL DATA: FINGERPRINTS

Vrednost 120491 Frekvenca
0 Not mentioned 9661
1 Mentioned 16913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QB2 PERSONAL DATA: FINANCIAL INFO

Vrednost 121490 Frekvenca
0 Not mentioned 6379
1 Mentioned 20195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QB2 PERSONAL DATA: WORK HISTORY

Vrednost 122489 Frekvenca
0 Not mentioned 19881
1 Mentioned 6693
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QB2 PERSONAL DATA: NAT ID NUMBER

Vrednost 123488 Frekvenca
0 Not mentioned 6353
1 Mentioned 20221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QB2 PERSONAL DATA: NAME

Vrednost 124487 Frekvenca
0 Not mentioned 15382
1 Mentioned 11192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QB2 PERSONAL DATA: HOME ADDRESS

Vrednost 125486 Frekvenca
0 Not mentioned 12957
1 Mentioned 13617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QB2 PERSONAL DATA: NATIONALITY

Vrednost 126485 Frekvenca
0 Not mentioned 20653
1 Mentioned 5921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QB2 PERSONAL DATA: ACTIVITIES

Vrednost 127484 Frekvenca
0 Not mentioned 21031
1 Mentioned 5543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QB2 PERSONAL DATA: TASTES/OPINIONS

Vrednost 128483 Frekvenca
0 Not mentioned 20534
1 Mentioned 6040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QB2 PERSONAL DATA: PHOTOS

Vrednost 129482 Frekvenca
0 Not mentioned 14743
1 Mentioned 11831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QB2 PERSONAL DATA: FRIENDS

Vrednost 130481 Frekvenca
0 Not mentioned 19569
1 Mentioned 7005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QB2 PERSONAL DATA: WEBSITE VISITS

Vrednost 131480 Frekvenca
0 Not mentioned 20909
1 Mentioned 5665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QB2 PERSONAL DATA: MOBILE PHONE

Vrednost 132479 Frekvenca
0 Not mentioned 13387
1 Mentioned 13187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QB2 PERSONAL DATA: OTHER

Vrednost 133478 Frekvenca
0 Not mentioned 26422
1 Mentioned 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QB2 PERSONAL DATA: NONE

Vrednost 134477 Frekvenca
0 Not mentioned 26294
1 Mentioned 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QB2 PERSONAL DATA: DK

Vrednost 135476 Frekvenca
0 Not mentioned 26351
1 Mentioned 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26574 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QB3 INFO DISCLOSURE: USERNAMES/PASSWORDS

Vrednost 136475 Frekvenca
1 Totally agree 7881
2 Tend to agree 7927
3 Tend to disagree 2407
4 Totally disagree 1747
5 Not applicable (SPONT.) 4669
6 DK 1943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19962 6612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v137 QB3 INFO DISCLOSURE: GOVERNMENT REQUESTS

Vrednost 137474 Frekvenca
1 Totally agree 6013
2 Tend to agree 9635
3 Tend to disagree 5893
4 Totally disagree 3005
5 Not applicable (SPONT.) 792
6 DK 1236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24546 2028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v138 QB3 INFO DISCLOSURE: INTERNET OBLIGES

Vrednost 138473 Frekvenca
1 Totally agree 1690
2 Tend to agree 4811
3 Tend to disagree 5376
4 Totally disagree 7753
5 Not applicable (SPONT.) 5799
6 DK 1145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19630 6944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v139 QB3 INFO DISCLOSURE: E-SHOPPING OBLIGES

Vrednost 139472 Frekvenca
1 Totally agree 4733
2 Tend to agree 9980
3 Tend to disagree 4944
4 Totally disagree 3667
5 Not applicable (SPONT.) 1827
6 DK 1423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23324 3250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v140 QB3 INFO DISCLOSURE: NOT A BIG ISSUE

Vrednost 140471 Frekvenca
1 Totally agree 2196
2 Tend to agree 6802
3 Tend to disagree 8656
4 Totally disagree 7561
5 Not applicable (SPONT.) 758
6 DK 601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25215 1359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v141 QB3 INFO DISCLOSURE: PART OF MODERN LIFE

Vrednost 141470 Frekvenca
1 Totally agree 6887
2 Tend to agree 12526
3 Tend to disagree 3435
4 Totally disagree 1945
5 Not applicable (SPONT.) 694
6 DK 1087
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24793 1781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v142 QB3 INFO DISCLOSURE: FOR FREE SERVICES

Vrednost 142469 Frekvenca
1 Totally agree 1714
2 Tend to agree 5052
3 Tend to disagree 6179
4 Totally disagree 7257
5 Not applicable (SPONT.) 5219
6 DK 1153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20202 6372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v143 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: MEDICAL INFO

Vrednost 143468 Frekvenca
0 Not mentioned 9790
1 Mentioned 598
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: FINGERPRINTS

Vrednost 144467 Frekvenca
0 Not mentioned 10016
1 Mentioned 372
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: FINANCIAL INFO

Vrednost 145466 Frekvenca
0 Not mentioned 9269
1 Mentioned 1119
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: WORK HISTORY

Vrednost 146465 Frekvenca
0 Not mentioned 8536
1 Mentioned 1852
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NAT ID NUMBER

Vrednost 147464 Frekvenca
0 Not mentioned 8693
1 Mentioned 1695
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NAME

Vrednost 148463 Frekvenca
0 Not mentioned 1929
1 Mentioned 8459
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: HOME ADDRESS

Vrednost 149462 Frekvenca
0 Not mentioned 5945
1 Mentioned 4443
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NATIONALITY

Vrednost 150461 Frekvenca
0 Not mentioned 5447
1 Mentioned 4941
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: ACTIVITIES

Vrednost 151460 Frekvenca
0 Not mentioned 6337
1 Mentioned 4051
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: TASTES/OPINIONS

Vrednost 152459 Frekvenca
0 Not mentioned 7256
1 Mentioned 3132
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: PHOTOS

Vrednost 153458 Frekvenca
0 Not mentioned 5087
1 Mentioned 5301
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: FRIENDS

Vrednost 154457 Frekvenca
0 Not mentioned 6495
1 Mentioned 3893
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: WEBSITE VISITS

Vrednost 155456 Frekvenca
0 Not mentioned 8708
1 Mentioned 1680
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: MOBILE PHONE

Vrednost 156455 Frekvenca
0 Not mentioned 7508
1 Mentioned 2880
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: OTHER

Vrednost 157454 Frekvenca
0 Not mentioned 10260
1 Mentioned 128
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NONE

Vrednost 158453 Frekvenca
0 Not mentioned 9735
1 Mentioned 653
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: DK

Vrednost 159452 Frekvenca
0 Not mentioned 10216
1 Mentioned 172
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: SERVICE ACCESS

Vrednost 160451 Frekvenca
0 Not mentioned 3582
1 Mentioned 5981
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: SAVE TIME

Vrednost 161450 Frekvenca
0 Not mentioned 8164
1 Mentioned 1399
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: FINANCIAL BENEFIT

Vrednost 162449 Frekvenca
0 Not mentioned 8824
1 Mentioned 739
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: BENEFIT FR OFFERS

Vrednost 163448 Frekvenca
0 Not mentioned 8789
1 Mentioned 774
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: SERVICE FOR FREE

Vrednost 164447 Frekvenca
0 Not mentioned 7936
1 Mentioned 1627
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: ADAPTED SERVICE

Vrednost 165446 Frekvenca
0 Not mentioned 7624
1 Mentioned 1939
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: FOR FUN

Vrednost 166445 Frekvenca
0 Not mentioned 7511
1 Mentioned 2052
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: CONNECT W OTHERS

Vrednost 167444 Frekvenca
0 Not mentioned 4664
1 Mentioned 4899
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: OTHER REASONS

Vrednost 168443 Frekvenca
0 Not mentioned 9441
1 Mentioned 122
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: DK

Vrednost 169442 Frekvenca
0 Not mentioned 9441
1 Mentioned 122
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9563 17011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QB6A SOCIAL WEB INFO DISCLOSURE - CONTROL

Vrednost 170441 Frekvenca
1 Complete control 2477
2 Partial control 5054
3 No control at all 1815
4 DK 217
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9346 17228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v171 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: USE W/O KNOWLEDGE

Vrednost 171440 Frekvenca
0 Not mentioned 5337
1 Mentioned 5051
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: SHARED W/O AGREEM

Vrednost 172439 Frekvenca
0 Not mentioned 6265
1 Mentioned 4123
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: COMMERCIAL OFFERS

Vrednost 173438 Frekvenca
0 Not mentioned 7368
1 Mentioned 3020
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: MISUNDERSTANDING

Vrednost 174437 Frekvenca
0 Not mentioned 9257
1 Mentioned 1131
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: ONLINE THEFT

Vrednost 175436 Frekvenca
0 Not mentioned 7215
1 Mentioned 3173
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: PERSONAL SAFETY

Vrednost 176435 Frekvenca
0 Not mentioned 8369
1 Mentioned 2019
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: FRAUD

Vrednost 177434 Frekvenca
0 Not mentioned 6281
1 Mentioned 4107
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: DISCRIMINATION

Vrednost 178433 Frekvenca
0 Not mentioned 9767
1 Mentioned 621
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: REPUTATION DAMAGE

Vrednost 179432 Frekvenca
0 Not mentioned 9214
1 Mentioned 1174
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: IN OTHER CONTEXTS

Vrednost 180431 Frekvenca
0 Not mentioned 7845
1 Mentioned 2543
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: OTHER

Vrednost 181430 Frekvenca
0 Not mentioned 10345
1 Mentioned 43
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: NONE

Vrednost 182429 Frekvenca
0 Not mentioned 10148
1 Mentioned 240
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: DK

Vrednost 183428 Frekvenca
0 Not mentioned 10198
1 Mentioned 190
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QB8A SOCIAL WEB - SUFFICIENT DISCLOSURE INFO

Vrednost 184427 Frekvenca
1 Totally agree 1244
2 Tend to agree 3815
3 Tend to disagree 3150
4 Totally disagree 1658
5 DK 521
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9867 16707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v185 QB9A1 SOCIAL WEB INFO SECURITY - RESPONSIBLE 1ST

Vrednost 185426 Frekvenca
1 Yourself 5131
2 Social networking sites 3490
3 Public authorities 1524
4 Other (SPONT.) 28
5 DK 215
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10173 16401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v186 QB9A2 SOCIAL WEB INFO SECURITY - RESPONSIBLE 2ND

Vrednost 186425 Frekvenca
1 Yourself 2703
2 Social networking sites 4160
3 Public authorities 2969
4 Other (SPONT.) 71
5 DK 270
9 Inap. (not 1 to 4 in V185) 16401
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9903 16671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v187 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: USER

Vrednost 187424 Frekvenca
0 Not mentioned 2554
1 Mentioned 7834
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: SITE

Vrednost 188423 Frekvenca
0 Not mentioned 2738
1 Mentioned 7650
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: PUBLIC AUTH

Vrednost 189422 Frekvenca
0 Not mentioned 5895
1 Mentioned 4493
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: OTHER

Vrednost 190421 Frekvenca
0 Not mentioned 10294
1 Mentioned 94
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: DK (Q.B9A1 ONLY)

Vrednost 191420 Frekvenca
0 Not mentioned 10173
1 Mentioned 215
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10388 16186

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QB10A SOC WEB PRIVACY SETTINGS - CHANGED

Vrednost 192419 Frekvenca
1 Yes 5027
2 No 5028
3 DK 333
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10055 16519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v193 QB11A SOC WEB PRIVACY SETTINGS - COMPLEXITY

Vrednost 193418 Frekvenca
1 Very easy 1786
2 Fairly easy 2352
3 Fairly difficult 728
4 Very difficult 144
5 DK 17
9 Inap. (not 1 in V192) 21547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5010 21564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v194 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: DK POSSIBILITY

Vrednost 194417 Frekvenca
0 Not mentioned 3852
1 Mentioned 1176
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5028 21546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: DK HOW TO

Vrednost 195416 Frekvenca
0 Not mentioned 3980
1 Mentioned 1048
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5028 21546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: TRUST THE SITE

Vrednost 196415 Frekvenca
0 Not mentioned 3634
1 Mentioned 1394
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5028 21546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: NOT WORRIED

Vrednost 197414 Frekvenca
0 Not mentioned 3961
1 Mentioned 1067
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5028 21546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: NO TIME

Vrednost 198413 Frekvenca
0 Not mentioned 4300
1 Mentioned 728
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5028 21546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: OTHER

Vrednost 199412 Frekvenca
0 Not mentioned 4595
1 Mentioned 433
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5028 21546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: DK

Vrednost 200411 Frekvenca
0 Not mentioned 4700
1 Mentioned 328
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5028 21546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QB4B E-SHOPPING DISCLOSED: MEDICAL INFO

Vrednost 201410 Frekvenca
0 Not mentioned 8997
1 Mentioned 236
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9233 17341

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QB4B E-SHOPPING DISCLOSED: FINGERPRINTS

Vrednost 202409 Frekvenca
0 Not mentioned 9074
1 Mentioned 159
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9233 17341

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1