Evrobarometer 74.3: Evropski parlament, oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni, november-december 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB743
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2013

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: Evropski parlament, energija, varstvo podatkov, elektronska identiteta, bolezni, poznavanje Evropskega parlamenta, vloga Evropskega parlamenta, energetske politike, osebni podatki, kemični proizvod

Keywords ELSST:
IDENTITETA, OSKRBA Z ENERGIJO, KEMIKALIJA, VREDNOTA, INTERNET

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE - Energija in naravni viri
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPSKI PARLAMENT
OSKRBA Z ENERGIJO
VARSTVO PODARKOV IN ELEKTRONSKA IDENTITETA
OZNAČEVANJE KEMIKALIJ
REDKE BOLEZNI


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: Evropski parlament (EP), oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni. Pri prvem sklopu vprašanj respondenti odgovarjajo na vprašanja o njihovem poznavanju in podajajo mnenja o EP, ali bi morala biti vloga EP okrepljena ali oslabljena, na katere politike bi se morali osredotočiti ter katere vrednote bi moral zagovarjati EP. Pri naslednjem sklopu anketiranci odgovarjajo o tem, kateri cilji bi morali biti prednostni pri energetskih politikah, katere energetske politike bi morali sprejeti ter, ali bi morala obstajati skupna energetska politika Evropske Unije. Pri tretjem sklopu so anketiranci vprašani o aktivnostih na internetu, o podatkih, za katere menijo, da so osebni, katere vrste podatkov so razkrite na internetu ter o tveganjih in ukrepih za zaščito identitete. Pri naslednjem sklopu vprašanj anketiranci odgovarjajo o uporabi kemičnih izdelkov, kako ugotovijo, če so nevarni ter, ali pravilno identificirajo opozorilne nalepke za kemične izdelke ali ne. Pri zadnjem sklopu vprašanj so anketiranci vprašani, če poznajo koga z redko boleznijo, kaj lahko družba stori glede redkih bolezni ter, če so že slišali za nekatere redke bolezni ali ne. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, o državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, o tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku ankete.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. november 2010 - 12. december 2010, Belgija: 25. november 2010 - 14. december 2010, Bolgarija: 26. november 2010 - 08. december 2010, Ciper: 26. november 2010 - 12. december 2010, Češka: 26. november 2010 - 12. december 2010, Danska: 26. november 2010 - 15. december 2010, Estonija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Finska: 26. november 2010 - 16. december 2010, Francija: 26. november 2010 - 14. december 2010, Grčija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Irska: 26. november 2010 - 17. december 2010, Italija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Latvija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Litva: 26. november 2010 - 13. december 2010, Luksemburg: 26. november 2010 - 15. december 2010, Madžarska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Malta: 26. november 2010 - 12. december 2010, Nemčija: 25. november 2010 - 12. december 2010, Nizozemska: 26. november 2010 - 14. december 2010, Poljska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Portugalska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Romunija: 26. november 2010 - 10. december 2010, Severna Irska: 26. november 2010 - 14. december 2010, Slovaška: 26. november 2010 - 13. december 2010, Slovenija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Španija: 26. november 2010 - 14. december 2010, Švedska: 26. november 2010 - 15. december 2010, Velika Britanija: 26. november 2010 - 14. december 2010
Date of production: 2013
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: The Gallup Organisation, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Paris

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11627.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11627.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11627.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5450: Eurobarometer 74.3 (2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 610
  • number of units: 26574

Version: 5.2.0, doi:10.4232/1.11627

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 5450 5450 5450 0

Valid range from 5450 to 5450

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 5450 5450 5450 0

Valid range from 5450 to 5450

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
5.2.0 (2013-04-30) 26574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 5450 5450 5450 0

Valid range from 5450 to 5450

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 5450 5450 5450 0

Valid range from 5450 to 5450

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3608 Frequency
5.2.0 (2013-04-30) 26574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4607 Frequency
743 Eurobarometer 74.3 26574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 743 743

Valid range from 743 to 743

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 1000001 42001062 21511791.067 14131359.37

Valid range from 1000001 to 42001062

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6605 Frequency
1 France 1000
2 Belgium 1020
3 The Netherlands 1024
4 Germany West 989
5 Italy 1039
6 Luxembourg 501
7 Denmark 1007
8 Ireland 975
9 Great Britain 1000
10 Northern Ireland 291
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1046
14 Germany East 530
16 Finland 1003
17 Sweden 1010
18 Austria 1010
19 Cyprus (Republic) 501
20 Czech Republic 1015
21 Estonia 1000
22 Hungary 1014
23 Latvia 1000
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1034
28 Slovenia 1020
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7604 Frequency
AT 1010
BE 1020
BG 1000
CY 501
CZ 1015
DE-E 530
DE-W 989
DK 1007
EE 1000
ES 1006
FI 1003
FR 1000
GB-GBN 1000
GB-NIR 291
GR 1000
HU 1014
IE 975
IT 1039
LT 1026
LU 501
LV 1000
MT 500
NL 1024
PL 1000
PT 1046
RO 1013
SE 1010
SI 1020
SK 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0.33 3.255 1 0.308

Valid range from 0.33 to 3.2551

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9602 Frequency
0 Other 25283
1 United Kingdom 1291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 2.654 0.0486 0.251

Valid range from 0 to 2.654265

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11600 Frequency
0 Other 25055
1 Germany 1519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 3.673 0.0572 0.276

Valid range from 0 to 3.67293

v13 NATION GROUP EU6

Value 13598 Frequency
0 Other 21001
1 EU6 5573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 5.059 0.21 0.548

Valid range from 0 to 5.059287

v15 NATION GROUP EU9

Value 15596 Frequency
0 Other 17728
1 EU9 8846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 5.979 0.333 0.723

Valid range from 0 to 5.978997

v17 NATION GROUP EU10

Value 17594 Frequency
0 Other 16728
1 EU10 9846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 6.413 0.371 0.772

Valid range from 0 to 6.413433

v19 NATION GROUP EU12

Value 19592 Frequency
0 Other 14676
1 EU12 11898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 6.476 0.448 0.808

Valid range from 0 to 6.476486

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21590 Frequency
0 Other 14146
1 EU12+ 12428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 6.449 0.468 0.811

Valid range from 0 to 6.448745

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23588 Frequency
0 Other 23551
1 EU NMS 3 3023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 3.629 0.114 0.358

Valid range from 0 to 3.629439

v25 NATION GROUP EU15

Value 25586 Frequency
0 Other 11123
1 EU15 15451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 7.538 0.581 0.934

Valid range from 0 to 7.5384

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27584 Frequency
0 Other 17464
1 EU NMS 10 9110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 9.77 0.343 0.992

Valid range from 0 to 9.769827

v29 NATION GROUP EU25

Value 29582 Frequency
0 Other 2013
1 EU25 24561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 10.035 0.924 1.225

Valid range from 0 to 10.034632

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31580 Frequency
0 Other 24561
1 AC (BG RO) 2013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 2.502 0.0758 0.302

Valid range from 0 to 2.501763

v33 NATION GROUP EU27

Value 33578 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0.0213 10.194 1 1.222

Valid range from 0.021264 to 10.194387

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35576 Frequency
0 Other 15451
1 EU NMS 12 11123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 8.522 0.419 0.95

Valid range from 0 to 8.521805

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37574 Frequency
0 Other 11376
1 EURO ZONE 2009 15198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 8.99 0.572 1.023

Valid range from 0 to 8.990342

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39572 Frequency
0 Other 15198
1 NON EURO ZONE 2009 11376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 0 8.355 0.428 0.947

Valid range from 0 to 8.354868

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0 325.546 156070.766 15309.489 18713.146

Valid range from 325.545532 to 156070.765625

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 42569 Frequency
0 Not mentioned 25560
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 43568 Frequency
0 Not mentioned 25566
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 44567 Frequency
0 Not mentioned 25054
1 Mentioned 1520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 45566 Frequency
0 Not mentioned 25576
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 46565 Frequency
0 Not mentioned 25595
1 Mentioned 979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 47564 Frequency
0 Not mentioned 25523
1 Mentioned 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 48563 Frequency
0 Not mentioned 25593
1 Mentioned 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 49562 Frequency
0 Not mentioned 25479
1 Mentioned 1095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 50561 Frequency
0 Not mentioned 26266
1 Mentioned 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 51560 Frequency
0 Not mentioned 25537
1 Mentioned 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 52559 Frequency
0 Not mentioned 25432
1 Mentioned 1142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 53558 Frequency
0 Not mentioned 25330
1 Mentioned 1244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 54557 Frequency
0 Not mentioned 25557
1 Mentioned 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 55556 Frequency
0 Not mentioned 25566
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 56555 Frequency
0 Not mentioned 25560
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 57554 Frequency
0 Not mentioned 26083
1 Mentioned 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 58553 Frequency
0 Not mentioned 25563
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 59552 Frequency
0 Not mentioned 25571
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 60551 Frequency
0 Not mentioned 25553
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 61550 Frequency
0 Not mentioned 25570
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 62549 Frequency
0 Not mentioned 25529
1 Mentioned 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 63548 Frequency
0 Not mentioned 26080
1 Mentioned 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 64547 Frequency
0 Not mentioned 25521
1 Mentioned 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 65546 Frequency
0 Not mentioned 25530
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 66545 Frequency
0 Not mentioned 25549
1 Mentioned 1025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 67544 Frequency
0 Not mentioned 25553
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 68543 Frequency
0 Not mentioned 25506
1 Mentioned 1068
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 69542 Frequency
0 Not mentioned 26496
1 Mentioned 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v70 QA1 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Value 70541 Frequency
1 Yes 17733
2 No 8436
3 DK 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26169 405

Valid range from 1 to 2

v71 QA2 EUROPEAN PARLIAMENT - INFORMATION

Value 71540 Frequency
1 Very well informed 652
2 Fairly well informed 7800
3 Fairly badly informed 12044
4 Very badly informed 5565
5 DK 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26061 513

Valid range from 1 to 4

v72 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DYNAMIC

Value 72539 Frequency
1 Describes very well 1433
2 Describes fairly well 10466
3 Describes fairly badly 7945
4 Describes very badly 1934
5 DK 4796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21778 4796

Valid range from 1 to 4

v73 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DEMOCRATIC

Value 73538 Frequency
1 Describes very well 3040
2 Describes fairly well 13873
3 Describes fairly badly 5057
4 Describes very badly 1286
5 DK 3318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23256 3318

Valid range from 1 to 4

v74 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: LISTEN TO CITIZENS

Value 74537 Frequency
1 Describes very well 1281
2 Describes fairly well 9319
3 Describes fairly badly 9101
4 Describes very badly 3204
5 DK 3669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22905 3669

Valid range from 1 to 4

v75 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: NOT WELL KNOWN

Value 75536 Frequency
1 Describes very well 3304
2 Describes fairly well 8660
3 Describes fairly badly 9015
4 Describes very badly 3354
5 DK 2241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24333 2241

Valid range from 1 to 4

v76 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: INEFFICIENT

Value 76535 Frequency
1 Describes very well 2286
2 Describes fairly well 7610
3 Describes fairly badly 9450
4 Describes very badly 2083
5 DK 5145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21429 5145

Valid range from 1 to 4

v77 QA4 EUROPEAN PARLIAMENT - MEMBER AFFILIATION

Value 77534 Frequency
1 Their nationality 9940
2 Their political affinities 12182
3 DK 4452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22122 4452

Valid range from 1 to 2

v78 QA5 EUROPEAN PARLIAMENT - ROLE PREFERENCE

Value 78533 Frequency
1 More important 13947
2 Less important 5320
3 Same (SPONT.) 4909
4 DK 2398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24176 2398

Valid range from 1 to 3

v79 QA6 EP VALUES PRIO: GENDER EQUALITY

Value 79532 Frequency
0 Not mentioned 17581
1 Mentioned 8993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v80 QA6 EP VALUES PRIO: MINORITIES PROTECTION

Value 80531 Frequency
0 Not mentioned 20863
1 Mentioned 5711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v81 QA6 EP VALUES PRIO: CULTURE/RELIG DIALOGUE

Value 81530 Frequency
0 Not mentioned 20945
1 Mentioned 5629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v82 QA6 EP VALUES PRIO: EU SOLIDARITY

Value 82529 Frequency
0 Not mentioned 16720
1 Mentioned 9854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v83 QA6 EP VALUES PRIO: POOR CNTRS SOLIDARITY

Value 83528 Frequency
0 Not mentioned 19570
1 Mentioned 7004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v84 QA6 EP VALUES PRIO: HUMAN RIGHTS PROTECTION

Value 84527 Frequency
0 Not mentioned 9922
1 Mentioned 16652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v85 QA6 EP VALUES PRIO: FREEDOM OF SPEECH

Value 85526 Frequency
0 Not mentioned 16966
1 Mentioned 9608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v86 QA6 EP VALUES PRIO: DEATH PENALTY ABOLITION

Value 86525 Frequency
0 Not mentioned 22846
1 Mentioned 3728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v87 QA6 EP VALUES PRIO: OTHER

Value 87524 Frequency
0 Not mentioned 26176
1 Mentioned 398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v88 QA6 EP VALUES PRIO: NONE

Value 88523 Frequency
0 Not mentioned 26361
1 Mentioned 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v89 QA6 EP VALUES PRIO: DK

Value 89522 Frequency
0 Not mentioned 25935
1 Mentioned 639
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v90 QA7 EU ENERGY COOPERATION - EP PRIORITY

Value 90521 Frequency
1 Stability of energy prices 7910
2 Guaranteeing energy supplies 5237
3 Developing renewable energies 6950
4 Contributing to energy savings 4494
5 Other (SPONT.) 68
6 All at same time (SPONT.) 1128
7 DK 787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25787 787

Valid range from 1 to 6

v91 QA8 ENERGY SUPPLY SECURITY - COUNTRY OR EU LEVEL

Value 91520 Frequency
1 Adopt/implement individually 8077
2 Adopt/implement with other EU countries 16567
3 DK 1930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24644 1930

Valid range from 1 to 2

v92 QA9 EU ENERGY SUPPLY ASSISTANCE - CNTRY INTEREST

Value 92519 Frequency
1 Totally agree 6821
2 Tend to agree 13576
3 Tend to disagree 3306
4 Totally disagree 1156
5 DK 1715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24859 1715

Valid range from 1 to 4

v93 QA9 EU ENERGY SUPPLY ASSISTANCE - DESIRABLE

Value 93518 Frequency
1 Totally agree 7347
2 Tend to agree 13571
3 Tend to disagree 3085
4 Totally disagree 996
5 DK 1575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24999 1575

Valid range from 1 to 4

v94 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 94517 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 1965
2 Student 2224
3 Unemployed, temporarily not working 2094
4 Retired, unable to work 7600
5 Farmer 261
6 Fisherman 12
7 Professional (lawyer, etc.) 359
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 795
9 Business proprietors, etc. 434
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 675
11 General management, etc. 256
12 Middle management, etc. 1600
13 Employed position, at desk 2138
14 Employed position, travelling 858
15 Employed position, service job 1812
16 Supervisor 192
17 Skilled manual worker 2464
18 Unskilled manual worker, etc. 835
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 1 to 18

v95 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT (REC)

Value 95516 Frequency
1 Self-employed (5-9 in V94) 1861
2 Employed (10-18 in V94) 10830
3 Not working (1-4 in V94) 13883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 1 to 3

v96 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 96515 Frequency
1 Farmer 382
2 Fisherman 7
3 Professional (lawyer, etc.) 82
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 278
5 Business proprietors, etc. 186
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 350
7 General management, etc. 282
8 Middle management, etc. 1066
9 Employed position, at desk 1452
10 Employed position, travelling 590
11 Employed position, service job 1438
12 Supervisor 237
13 Skilled manual worker 2906
14 Unskilled manual worker, etc. 2043
15 Never did any paid work 2582
97 NA 2
99 Inap. (not 1 to 4 in V94) 12691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13881 12693

Valid range from 1 to 15

v97 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB (REC)

Value 97514 Frequency
1 Self-employed (1-5 in V96) 935
2 Employed (6-14 in V96) 10364
3 Not working (15 in V96) 2582
7 NA 2
9 Inap. (not 1 to 4 in V94) 12691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13881 12693

Valid range from 1 to 3

v98 D62 INTERNET USE FREQ: AT HOME

Value 98513 Frequency
1 Everyday/Almost everyday 11259
2 Two or three times a week 2735
3 About once a week 1028
4 Two or three times a month 305
5 Less often 504
6 Never 6714
7 No Internet access (SPONT.) 4029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 1 to 7

v99 D62 INTERNET USE FREQ: AT PLACE OF WORK

Value 99512 Frequency
1 Everyday/Almost everyday 5481
2 Two or three times a week 1058
3 About once a week 376
4 Two or three times a month 158
5 Less often 597
6 Never 13485
7 No Internet access (SPONT.) 5419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 1 to 7

v100 D62 INTERNET USE FREQ: SOMEWHERE ELSE

Value 100511 Frequency
1 Everyday/Almost everyday 1330
2 Two or three times a week 972
3 About once a week 776
4 Two or three times a month 631
5 Less often 2214
6 Never 17183
7 No Internet access (SPONT.) 3468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 1 to 7

v101 QB1A INTERNET USE: SHARING PICTURES

Value 101510 Frequency
1 Yes 7427
2 No 9300
3 DK 55
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16727 9847

Valid range from 1 to 2

v102 QB1A INTERNET USE: SOCIAL NETWORKING

Value 102509 Frequency
1 Yes 8962
2 No 7763
3 DK 57
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16725 9849

Valid range from 1 to 2

v103 QB1A INTERNET USE: E-SHOPPING

Value 103508 Frequency
1 Yes 9233
2 No 7505
3 DK 44
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16738 9836

Valid range from 1 to 2

v104 QB1A INTERNET USE INDEX

Value 104507 Frequency
1 ++ high 3975
2 + 4471
3 - 4755
4 -- low 3581
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 1 to 4

v105 QB1B INTERNET USE: KEEP A BLOG

Value 105506 Frequency
0 Not mentioned 15699
1 Mentioned 1083
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v106 QB1B INTERNET USE: INSTANT MESSAGING

Value 106505 Frequency
0 Not mentioned 9745
1 Mentioned 7037
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v107 QB1B INTERNET USE: PEER-TO-PEER EXCHANGE

Value 107504 Frequency
0 Not mentioned 14047
1 Mentioned 2735
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v108 QB1B INTERNET USE: PHONE/VIDEO CALLS

Value 108503 Frequency
0 Not mentioned 11959
1 Mentioned 4823
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v109 QB1B INTERNET USE: BROWSER PLUG-INS

Value 109502 Frequency
0 Not mentioned 14553
1 Mentioned 2229
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v110 QB1B INTERNET USE: MAINTAIN WEBSITE

Value 110501 Frequency
0 Not mentioned 15536
1 Mentioned 1246
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v111 QB1B INTERNET USE: HOME BANKING

Value 111500 Frequency
0 Not mentioned 7950
1 Mentioned 8832
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v112 QB1B INTERNET USE: E-SHOPPING COUNTRY

Value 112499 Frequency
0 Not mentioned 2448
1 Mentioned 6785
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9233 17341

Valid range from 0 to 1

v113 QB1B INTERNET USE: E-SHOPPING EU

Value 113498 Frequency
0 Not mentioned 5852
1 Mentioned 3381
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9233 17341

Valid range from 0 to 1

v114 QB1B INTERNET USE: E-SHOPPING NON-EU

Value 114497 Frequency
0 Not mentioned 7070
1 Mentioned 2163
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9233 17341

Valid range from 0 to 1

v115 QB1B INTERNET USE: GOVERNMENT SERVICES

Value 115496 Frequency
0 Not mentioned 11929
1 Mentioned 4853
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v116 QB1B INTERNET USE: ONLINE SOFTWARE

Value 116495 Frequency
0 Not mentioned 12653
1 Mentioned 4129
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v117 QB1B INTERNET USE: OTHER

Value 117494 Frequency
0 Not mentioned 15463
1 Mentioned 1319
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v118 QB1B INTERNET USE: DK

Value 118493 Frequency
0 Not mentioned 15884
1 Mentioned 898
9 Inap. (not 1 to 5 in V98 or V99 or V100) 9792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16782 9792

Valid range from 0 to 1

v119 QB2 PERSONAL DATA: MEDICAL INFO

Value 119492 Frequency
0 Not mentioned 6715
1 Mentioned 19859
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v120 QB2 PERSONAL DATA: FINGERPRINTS

Value 120491 Frequency
0 Not mentioned 9661
1 Mentioned 16913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v121 QB2 PERSONAL DATA: FINANCIAL INFO

Value 121490 Frequency
0 Not mentioned 6379
1 Mentioned 20195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v122 QB2 PERSONAL DATA: WORK HISTORY

Value 122489 Frequency
0 Not mentioned 19881
1 Mentioned 6693
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v123 QB2 PERSONAL DATA: NAT ID NUMBER

Value 123488 Frequency
0 Not mentioned 6353
1 Mentioned 20221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v124 QB2 PERSONAL DATA: NAME

Value 124487 Frequency
0 Not mentioned 15382
1 Mentioned 11192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v125 QB2 PERSONAL DATA: HOME ADDRESS

Value 125486 Frequency
0 Not mentioned 12957
1 Mentioned 13617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v126 QB2 PERSONAL DATA: NATIONALITY

Value 126485 Frequency
0 Not mentioned 20653
1 Mentioned 5921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v127 QB2 PERSONAL DATA: ACTIVITIES

Value 127484 Frequency
0 Not mentioned 21031
1 Mentioned 5543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v128 QB2 PERSONAL DATA: TASTES/OPINIONS

Value 128483 Frequency
0 Not mentioned 20534
1 Mentioned 6040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v129 QB2 PERSONAL DATA: PHOTOS

Value 129482 Frequency
0 Not mentioned 14743
1 Mentioned 11831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v130 QB2 PERSONAL DATA: FRIENDS

Value 130481 Frequency
0 Not mentioned 19569
1 Mentioned 7005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v131 QB2 PERSONAL DATA: WEBSITE VISITS

Value 131480 Frequency
0 Not mentioned 20909
1 Mentioned 5665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v132 QB2 PERSONAL DATA: MOBILE PHONE

Value 132479 Frequency
0 Not mentioned 13387
1 Mentioned 13187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v133 QB2 PERSONAL DATA: OTHER

Value 133478 Frequency
0 Not mentioned 26422
1 Mentioned 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v134 QB2 PERSONAL DATA: NONE

Value 134477 Frequency
0 Not mentioned 26294
1 Mentioned 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v135 QB2 PERSONAL DATA: DK

Value 135476 Frequency
0 Not mentioned 26351
1 Mentioned 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26574 0

Valid range from 0 to 1

v136 QB3 INFO DISCLOSURE: USERNAMES/PASSWORDS

Value 136475 Frequency
1 Totally agree 7881
2 Tend to agree 7927
3 Tend to disagree 2407
4 Totally disagree 1747
5 Not applicable (SPONT.) 4669
6 DK 1943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19962 6612

Valid range from 1 to 4

v137 QB3 INFO DISCLOSURE: GOVERNMENT REQUESTS

Value 137474 Frequency
1 Totally agree 6013
2 Tend to agree 9635
3 Tend to disagree 5893
4 Totally disagree 3005
5 Not applicable (SPONT.) 792
6 DK 1236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24546 2028

Valid range from 1 to 4

v138 QB3 INFO DISCLOSURE: INTERNET OBLIGES

Value 138473 Frequency
1 Totally agree 1690
2 Tend to agree 4811
3 Tend to disagree 5376
4 Totally disagree 7753
5 Not applicable (SPONT.) 5799
6 DK 1145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19630 6944

Valid range from 1 to 4

v139 QB3 INFO DISCLOSURE: E-SHOPPING OBLIGES

Value 139472 Frequency
1 Totally agree 4733
2 Tend to agree 9980
3 Tend to disagree 4944
4 Totally disagree 3667
5 Not applicable (SPONT.) 1827
6 DK 1423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23324 3250

Valid range from 1 to 4

v140 QB3 INFO DISCLOSURE: NOT A BIG ISSUE

Value 140471 Frequency
1 Totally agree 2196
2 Tend to agree 6802
3 Tend to disagree 8656
4 Totally disagree 7561
5 Not applicable (SPONT.) 758
6 DK 601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25215 1359

Valid range from 1 to 4

v141 QB3 INFO DISCLOSURE: PART OF MODERN LIFE

Value 141470 Frequency
1 Totally agree 6887
2 Tend to agree 12526
3 Tend to disagree 3435
4 Totally disagree 1945
5 Not applicable (SPONT.) 694
6 DK 1087
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24793 1781

Valid range from 1 to 4

v142 QB3 INFO DISCLOSURE: FOR FREE SERVICES

Value 142469 Frequency
1 Totally agree 1714
2 Tend to agree 5052
3 Tend to disagree 6179
4 Totally disagree 7257
5 Not applicable (SPONT.) 5219
6 DK 1153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20202 6372

Valid range from 1 to 4

v143 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: MEDICAL INFO

Value 143468 Frequency
0 Not mentioned 9790
1 Mentioned 598
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v144 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: FINGERPRINTS

Value 144467 Frequency
0 Not mentioned 10016
1 Mentioned 372
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v145 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: FINANCIAL INFO

Value 145466 Frequency
0 Not mentioned 9269
1 Mentioned 1119
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v146 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: WORK HISTORY

Value 146465 Frequency
0 Not mentioned 8536
1 Mentioned 1852
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v147 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NAT ID NUMBER

Value 147464 Frequency
0 Not mentioned 8693
1 Mentioned 1695
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v148 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NAME

Value 148463 Frequency
0 Not mentioned 1929
1 Mentioned 8459
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v149 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: HOME ADDRESS

Value 149462 Frequency
0 Not mentioned 5945
1 Mentioned 4443
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v150 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NATIONALITY

Value 150461 Frequency
0 Not mentioned 5447
1 Mentioned 4941
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v151 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: ACTIVITIES

Value 151460 Frequency
0 Not mentioned 6337
1 Mentioned 4051
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v152 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: TASTES/OPINIONS

Value 152459 Frequency
0 Not mentioned 7256
1 Mentioned 3132
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v153 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: PHOTOS

Value 153458 Frequency
0 Not mentioned 5087
1 Mentioned 5301
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v154 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: FRIENDS

Value 154457 Frequency
0 Not mentioned 6495
1 Mentioned 3893
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v155 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: WEBSITE VISITS

Value 155456 Frequency
0 Not mentioned 8708
1 Mentioned 1680
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v156 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: MOBILE PHONE

Value 156455 Frequency
0 Not mentioned 7508
1 Mentioned 2880
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v157 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: OTHER

Value 157454 Frequency
0 Not mentioned 10260
1 Mentioned 128
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v158 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: NONE

Value 158453 Frequency
0 Not mentioned 9735
1 Mentioned 653
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v159 QB4A SOCIAL WEB DISCLOSED: DK

Value 159452 Frequency
0 Not mentioned 10216
1 Mentioned 172
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v160 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: SERVICE ACCESS

Value 160451 Frequency
0 Not mentioned 3582
1 Mentioned 5981
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v161 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: SAVE TIME

Value 161450 Frequency
0 Not mentioned 8164
1 Mentioned 1399
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v162 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: FINANCIAL BENEFIT

Value 162449 Frequency
0 Not mentioned 8824
1 Mentioned 739
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v163 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: BENEFIT FR OFFERS

Value 163448 Frequency
0 Not mentioned 8789
1 Mentioned 774
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v164 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: SERVICE FOR FREE

Value 164447 Frequency
0 Not mentioned 7936
1 Mentioned 1627
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v165 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: ADAPTED SERVICE

Value 165446 Frequency
0 Not mentioned 7624
1 Mentioned 1939
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v166 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: FOR FUN

Value 166445 Frequency
0 Not mentioned 7511
1 Mentioned 2052
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v167 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: CONNECT W OTHERS

Value 167444 Frequency
0 Not mentioned 4664
1 Mentioned 4899
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v168 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: OTHER REASONS

Value 168443 Frequency
0 Not mentioned 9441
1 Mentioned 122
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v169 QB5A SOCIAL WEB INFO DISCL: DK

Value 169442 Frequency
0 Not mentioned 9441
1 Mentioned 122
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 17011

Valid range from 0 to 1

v170 QB6A SOCIAL WEB INFO DISCLOSURE - CONTROL

Value 170441 Frequency
1 Complete control 2477
2 Partial control 5054
3 No control at all 1815
4 DK 217
9 Inap. (not any 1 in V143 to V156) 17011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9346 17228

Valid range from 1 to 3

v171 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: USE W/O KNOWLEDGE

Value 171440 Frequency
0 Not mentioned 5337
1 Mentioned 5051
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v172 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: SHARED W/O AGREEM

Value 172439 Frequency
0 Not mentioned 6265
1 Mentioned 4123
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v173 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: COMMERCIAL OFFERS

Value 173438 Frequency
0 Not mentioned 7368
1 Mentioned 3020
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v174 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: MISUNDERSTANDING

Value 174437 Frequency
0 Not mentioned 9257
1 Mentioned 1131
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v175 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: ONLINE THEFT

Value 175436 Frequency
0 Not mentioned 7215
1 Mentioned 3173
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v176 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: PERSONAL SAFETY

Value 176435 Frequency
0 Not mentioned 8369
1 Mentioned 2019
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v177 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: FRAUD

Value 177434 Frequency
0 Not mentioned 6281
1 Mentioned 4107
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v178 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: DISCRIMINATION

Value 178433 Frequency
0 Not mentioned 9767
1 Mentioned 621
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v179 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: REPUTATION DAMAGE

Value 179432 Frequency
0 Not mentioned 9214
1 Mentioned 1174
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v180 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: IN OTHER CONTEXTS

Value 180431 Frequency
0 Not mentioned 7845
1 Mentioned 2543
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v181 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: OTHER

Value 181430 Frequency
0 Not mentioned 10345
1 Mentioned 43
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v182 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: NONE

Value 182429 Frequency
0 Not mentioned 10148
1 Mentioned 240
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v183 QB7A SOC WEB DISCLOSURE RISKS: DK

Value 183428 Frequency
0 Not mentioned 10198
1 Mentioned 190
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v184 QB8A SOCIAL WEB - SUFFICIENT DISCLOSURE INFO

Value 184427 Frequency
1 Totally agree 1244
2 Tend to agree 3815
3 Tend to disagree 3150
4 Totally disagree 1658
5 DK 521
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9867 16707

Valid range from 1 to 4

v185 QB9A1 SOCIAL WEB INFO SECURITY - RESPONSIBLE 1ST

Value 185426 Frequency
1 Yourself 5131
2 Social networking sites 3490
3 Public authorities 1524
4 Other (SPONT.) 28
5 DK 215
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10173 16401

Valid range from 1 to 4

v186 QB9A2 SOCIAL WEB INFO SECURITY - RESPONSIBLE 2ND

Value 186425 Frequency
1 Yourself 2703
2 Social networking sites 4160
3 Public authorities 2969
4 Other (SPONT.) 71
5 DK 270
9 Inap. (not 1 to 4 in V185) 16401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9903 16671

Valid range from 1 to 4

v187 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: USER

Value 187424 Frequency
0 Not mentioned 2554
1 Mentioned 7834
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v188 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: SITE

Value 188423 Frequency
0 Not mentioned 2738
1 Mentioned 7650
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v189 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: PUBLIC AUTH

Value 189422 Frequency
0 Not mentioned 5895
1 Mentioned 4493
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v190 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: OTHER

Value 190421 Frequency
0 Not mentioned 10294
1 Mentioned 94
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v191 QB9A_TOT SOCIAL WEB INFO SECURITY RESP: DK (Q.B9A1 ONLY)

Value 191420 Frequency
0 Not mentioned 10173
1 Mentioned 215
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10388 16186

Valid range from 0 to 1

v192 QB10A SOC WEB PRIVACY SETTINGS - CHANGED

Value 192419 Frequency
1 Yes 5027
2 No 5028
3 DK 333
9 Inap. (not 1 in V101 or V102) 16186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10055 16519

Valid range from 1 to 2

v193 QB11A SOC WEB PRIVACY SETTINGS - COMPLEXITY

Value 193418 Frequency
1 Very easy 1786
2 Fairly easy 2352
3 Fairly difficult 728
4 Very difficult 144
5 DK 17
9 Inap. (not 1 in V192) 21547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5010 21564

Valid range from 1 to 4

v194 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: DK POSSIBILITY

Value 194417 Frequency
0 Not mentioned 3852
1 Mentioned 1176
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5028 21546

Valid range from 0 to 1

v195 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: DK HOW TO

Value 195416 Frequency
0 Not mentioned 3980
1 Mentioned 1048
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5028 21546

Valid range from 0 to 1

v196 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: TRUST THE SITE

Value 196415 Frequency
0 Not mentioned 3634
1 Mentioned 1394
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5028 21546

Valid range from 0 to 1

v197 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: NOT WORRIED

Value 197414 Frequency
0 Not mentioned 3961
1 Mentioned 1067
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5028 21546

Valid range from 0 to 1

v198 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: NO TIME

Value 198413 Frequency
0 Not mentioned 4300
1 Mentioned 728
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5028 21546

Valid range from 0 to 1

v199 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: OTHER

Value 199412 Frequency
0 Not mentioned 4595
1 Mentioned 433
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5028 21546

Valid range from 0 to 1

v200 QB12A SOC WEB PRIVACY NO CHANGE: DK

Value 200411 Frequency
0 Not mentioned 4700
1 Mentioned 328
9 Inap. (not 2 in V192) 21546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5028 21546

Valid range from 0 to 1

v201 QB4B E-SHOPPING DISCLOSED: MEDICAL INFO

Value 201410 Frequency
0 Not mentioned 8997
1 Mentioned 236
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9233 17341

Valid range from 0 to 1

v202 QB4B E-SHOPPING DISCLOSED: FINGERPRINTS

Value 202409 Frequency
0 Not mentioned 9074
1 Mentioned 159
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9233 17341

Valid range from 0 to 1

v203 QB4B E-SHOPPING DISCLOSED: FINANCIAL INFO

Value 203408 Frequency
0 Not mentioned 6341
1 Mentioned 2892
9 Inap. (not 1 in V103) 17341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum