Medijske navade starejših (65 let in več), 2018

Basic Study Information

ADP - IDNo: MPSTR18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MPSTR18_V1
Main author(s):
 • Rek, Mateja
 • Kovačič, Andrej
 • Milanovski Brumat, Kristina
Data file producer:
FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana, Slovenija; 2018)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Series:
 • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

  Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje tematike v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Study Content

Keywords ADP: mediji, internet in klasični mediji, starejši ljudje, uporaba informacijskih in komunikacijskih sredstev, množični mediji

Keywords ELSST:
STAREJŠI, MEDIJSKA PISMENOST, INFORMACIJSKA DRUŽBA, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV

Topic Classification CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
Dnevno spremljanje medijev
Družbena omrežja
Dostop do interneta
Uporaba telefona
Demografija


Abstract:

Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijskih navadah starejših ljudi, starih 65 let ali več. Cilj je bil proučiti njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij v medijih ter izpostavljenost medijem. Zajete so tematike o dnevnem spremljanju medijev, o uporabi interneta in pametnega telefona ter mnenjska vprašanja. V raziskavi je sodelovalo 322 posameznikov.

Methodology


Collection date: 10. maj 2018 - 30. september 2018
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki v Republiki Sloveniji, starejši od 65 let, ki živijo doma ali so vključeni v institucionalno oskrbo (domovi za starejše).

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za medije

Sampling procedure:

Neverjetnostno: kvotno

Na terenu je bilo kontaktiranih 486 starejših od 65 let, pri čemer je bila pri izboru upoštevana okvirna razporeditev po spolu, starosti ter geografski pokritosti. K sodelovanju so bili pozvani osebno. Končni nabor je znašal 322 respodentov. Od tega je bilo v domovih za starejše občane izvedenih 28 anket.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Medijske navade starejših (65 let in več), 2018 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Rek, Mateja; Kovačič, Andrej; Milanovski Brumat, Kristina

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 53
 • number of units: 322

License: ccby

Version: 23. avgust 2019

Variable list

v1 Koliko gledate televizijo, video ali filme?

Value 13 Frequency
0 0 min 20
15 15 min 24
30 30 min 12
45 45 min 13
60 1 ura 35
90 1 ura 30 min 27
120 2 uri 41
180 3 ure 80
240 4 ure 38
300 5 ur 29
500 8 ur ali več 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 500

Valid range from 0 to 500

v2 Koliko poslušate radijski program?

Value 22 Frequency
0 0 min 64
15 15 min 39
30 30 min 40
45 45 min 26
60 1 ura 50
90 1 ura 30 min 0
120 2 uri 31
180 3 ure 14
240 4 ure 16
300 5 ur 21
500 8 ur ali več 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 500

Valid range from 0 to 500

v3 Koliko ste v prostoru, kjer je prižgana televizija v minutah dnevno?

Value 31 Frequency
0 0 min 2
15 15 min 15
30 30 min 20
45 45 min 10
60 1 ura 21
90 1 ura 30 min 31
120 2 uri 31
180 3 ure 63
240 4 ure 68
300 5 ur 24
500 8 ur ali več 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 500

Valid range from 0 to 500

v1 Koliko gledate televizijo, video ali filme?

Value 153 Frequency
0 0 min 20
15 15 min 24
30 30 min 12
45 45 min 13
60 1 ura 35
90 1 ura 30 min 27
120 2 uri 41
180 3 ure 80
240 4 ure 38
300 5 ur 29
500 8 ur ali več 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 500

Valid range from 0 to 500

v2 Koliko poslušate radijski program?

Value 252 Frequency
0 0 min 64
15 15 min 39
30 30 min 40
45 45 min 26
60 1 ura 50
90 1 ura 30 min 0
120 2 uri 31
180 3 ure 14
240 4 ure 16
300 5 ur 21
500 8 ur ali več 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 500

Valid range from 0 to 500

v3 Koliko ste v prostoru, kjer je prižgana televizija v minutah dnevno?

Value 351 Frequency
0 0 min 2
15 15 min 15
30 30 min 20
45 45 min 10
60 1 ura 21
90 1 ura 30 min 31
120 2 uri 31
180 3 ure 63
240 4 ure 68
300 5 ur 24
500 8 ur ali več 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 500

Valid range from 0 to 500

v4 Koliko uporabljate telefon za pogovarjanje?

Value 450 Frequency
0 0 min 58
15 15 min 132
30 30 min 74
45 45 min 34
60 1 ura 16
90 1 ura 30 min 8
120 2 uri 0
180 3 ure 0
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 90

Valid range from 0 to 500

v5 Koliko uporabljate mobilni telefon za vse namene skupaj?

Value 549 Frequency
0 0 min 32
15 15 min 89
30 30 min 68
45 45 min 37
60 1 ura 28
90 1 ura 30 min 39
120 2 uri 25
180 3 ure 3
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 1 0 180

Valid range from 0 to 500

v6 Koliko berete revije, časopise, in ostale tiskane medije v papirni obliki?

Value 648 Frequency
0 0 min 67
15 15 min 54
30 30 min 70
45 45 min 10
60 1 ura 77
90 1 ura 30 min 38
120 2 uri 4
180 3 ure 1
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 1 0 180

Valid range from 0 to 500

v7 Koliko igrate video igre kjerkoli (na rač., tablici, GSM ali konzolah)?

Value 747 Frequency
0 0 min 308
15 15 min 6
30 30 min 1
45 45 min 0
60 1 ura 1
90 1 ura 30 min 1
120 2 uri 1
180 3 ure 1
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 3 0 180

Valid range from 0 to 500

v8 Koliko uporabljate računalnik/tablico za učenje ali drugo delo v minutah dnevno?

Value 846 Frequency
0 0 min 183
15 15 min 64
30 30 min 5
45 45 min 8
60 1 ura 16
90 1 ura 30 min 19
120 2 uri 8
180 3 ure 6
240 4 ure 10
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 300

Valid range from 0 to 500

v9 Koliko uporabljate računalnik/tablico za vse namene skupaj?

Value 945 Frequency
0 0 min 139
15 15 min 63
30 30 min 31
45 45 min 15
60 1 ura 26
90 1 ura 30 min 11
120 2 uri 12
180 3 ure 12
240 4 ure 7
300 5 ur 4
500 8 ur ali več 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 500

Valid range from 0 to 500

v10 Koliko ste prisotni na internetu v minutah dnevno?

Value 1044 Frequency
0 0 min 186
15 15 min 20
30 30 min 34
45 45 min 18
60 1 ura 28
90 1 ura 30 min 7
120 2 uri 11
180 3 ure 9
240 4 ure 9
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 240

Valid range from 0 to 500

v11 Koliko ste prisotni na družbenih omrežjih v minutah dnevno?

Value 1143 Frequency
0 0 min 254
15 15 min 32
30 30 min 10
45 45 min 12
60 1 ura 4
90 1 ura 30 min 5
120 2 uri 3
180 3 ure 2
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 180

Valid range from 0 to 500

v12 Koliko tektstualnih sporočil (katerakoli) pošljete dnevno?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 0 15 1.484 2.424

Valid range from 0 to 15

v13 Že objavili objavljen ime in priimek (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij).

Value 1341 Frequency
1 Z veseljem 7
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 22
3 Ne objavljam tega 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 272 1 3

Valid range from 1 to 3

v14 Že objavili kaj dela zadnje čase (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij).

Value 1440 Frequency
1 Z veseljem 1
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 20
3 Ne objavljam tega 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 274 1 3

Valid range from 1 to 3

v15 Že objavili kako se počuti na splošno (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij).

Value 1539 Frequency
1 Z veseljem 1
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 21
3 Ne objavljam tega 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 274 1 3

Valid range from 1 to 3

v16 Že objavili fotografije s potovanj, doživetij (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij).

Value 1638 Frequency
1 Z veseljem 1
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 20
3 Ne objavljam tega 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 274 1 3

Valid range from 1 to 3

v17 Že objavili fotografije sebe v provokativni pozi (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij).

Value 1737 Frequency
1 Z veseljem 0
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 6
3 Ne objavljam tega 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 274 2 3

Valid range from 1 to 3

v18 Že objavili osebne podatke, če imam s tem ugodnosti (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij).

Value 1836 Frequency
1 Z veseljem 1
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 20
3 Ne objavljam tega 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 274 1 3

Valid range from 1 to 3

v19 Že objavili fotografije/video drugih, ko so jih ujeli delati nekaj nenavadnega, zabavnega (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij).

Value 1935 Frequency
1 Z veseljem 0
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 20
3 Ne objavljam tega 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 272 2 3

Valid range from 1 to 3

v20 Imate na spletu objavljen svoj selfie (upoštevani le uporabniki družbenih omrežij)?

Value 2034 Frequency
1 Z veseljem 0
2 Imel sem nekaj pomislekov, vendar sem kljub temu objavil 8
3 Ne objavljam tega 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 272 2 3

Valid range from 1 to 3

v21 Ali imate dostop interneta?

Value 2133 Frequency
1 Da, neomejen 151
2 Da, vendar omejen 4
3 Nimam dostopa 0
4 Ne želim upor. interneta 146
5 Ne morem upor. interneta 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v22 Katere vrste telefon uporabljate?

Value 2232 Frequency
1 Pametni telefon z internetno povezavo 128
2 Pametni telefon brez internetne povezave 138
3 Preprost oz prilagojen telefon 52
4 Ne želim upor. telefona 0
5 Ne morem upor. telefona 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v23 Dokler medij nudi novice/zabavo, ni pomembno, kdo je lastnik ali kako je financiran.

Value 2331 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 74
2 2 73
3 3 69
4 4 53
5 5-popolnoma se strinjam 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v24 Ko gledam novice navadno verjamem temu, kar vidim na televiziji.

Value 2430 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 58
2 2 88
3 3 83
4 4 66
5 5-popolnoma se strinjam 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v25 Ko berem novice v časopisu navadno verjamem temu, kar preberem.

Value 2529 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 62
2 2 74
3 3 95
4 4 70
5 5-popolnoma se strinjam 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v26 Ko gledam spletne strani, navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim.

Value 2628 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 25
2 2 51
3 3 60
4 4 54
5 5-popolnoma se strinjam 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 116 1 5

Valid range from 1 to 5

v27 Na družbenih omrežjih (npr. Facebook) navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim.

Value 2727 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 28
2 2 35
3 3 23
4 4 28
5 5-popolnoma se strinjam 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 184 1 5

Valid range from 1 to 5

v28 Na svetovnem spletu ali družbenih omrežjih vedno preverim namen in verodostojnost avtorjev spletne strani.

Value 2826 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 42
2 2 26
3 3 17
4 4 17
5 5-popolnoma se strinjam 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 205 1 5

Valid range from 1 to 5

v29 Internet mi je izboljšal življenje.

Value 2925 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 45
2 2 36
3 3 24
4 4 48
5 5-popolnoma se strinjam 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 131 1 5

Valid range from 1 to 5

v30 Mobilni telefon mi zelo koristi.

Value 3024 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 19
2 2 45
3 3 60
4 4 114
5 5-popolnoma se strinjam 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 5 1 5

Valid range from 1 to 5

v31 Novi tehnološki pripomočki so zelo koristni.

Value 3123 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 44
2 2 67
3 3 71
4 4 65
5 5-popolnoma se strinjam 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
308 14 1 5

Valid range from 1 to 5

v32 Slovenskim medijem zaupam glede informacij.

Value 3222 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 43
2 2 61
3 3 97
4 4 81
5 5-popolnoma se strinjam 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 11 1 5

Valid range from 1 to 5

v33 Mediji imajo velik vpliv name.

Value 3321 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 82
2 2 116
3 3 50
4 4 42
5 5-popolnoma se strinjam 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 13 1 5

Valid range from 1 to 5

v34 če bi imel več denarja, bi bilo moje življenje boljše.

Value 3420 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 44
2 2 73
3 3 56
4 4 77
5 5-popolnoma se strinjam 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 10 1 5

Valid range from 1 to 5

v35 Trditev: Zelo dobro vidim.

Value 3519 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 13
2 2 68
3 3 87
4 4 93
5 5-popolnoma se strinjam 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v36 Trditev: Zelo dobro slišim.

Value 3618 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 20
2 2 47
3 3 62
4 4 106
5 5-popolnoma se strinjam 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v37 Trditev: Sem telesno aktiven.

Value 3717 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 10
2 2 64
3 3 107
4 4 96
5 5-popolnoma se strinjam 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v38 Internet znam dobro uporabljati.

Value 3816 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 93
2 2 71
3 3 60
4 4 53
5 5-popolnoma se strinjam 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 21 1 5

Valid range from 1 to 5

v39 Veliko sem v stiku z mlajšimi (otroci, vnuki...).

Value 3915 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 28
2 2 53
3 3 73
4 4 107
5 5-popolnoma se strinjam 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v40 Večkrat sem osamljen/a.

Value 4014 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 99
2 2 88
3 3 44
4 4 59
5 5-popolnoma se strinjam 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 3 1 5

Valid range from 1 to 5

v41 Veliko sem v stiku s starejšimi.

Value 4113 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 18
2 2 50
3 3 102
4 4 92
5 5-popolnoma se strinjam 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v42 Spol:

Value 4212 Frequency
1 Ženski 161
2 Moški 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 2 1 2

Valid range from 1 to 2

v43 Letnica rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1923 1954 1940.73 8.355

Valid range from 1923 to 1954

v44 Kraj bivanja

Value 4410 Frequency
1 Mesto 198
2 Podeželje 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v45 Izobrazba

Value 459 Frequency
1 osnovna šola ali manj 67
2 srednja ali poklicna šola 172
3 višja šola ali več 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v46 Zaposlitev

Value 468 Frequency
1 invalidsko upokojen 11
2 Trenutno nezaposlen 0
3 Poln delovni čas 0
4 Polovičen 5
5 Upokojen 306
6 Drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 5

Valid range from 1 to 6

v47 Prva številka vaše poštne številke

Value 477 Frequency
1 Ljubljanski poštni okraj 121
2 Mariborski poštni okraj 104
3 Celjski poštni okraj 31
4 Kranjski poštni okraj 33
5 Novogoriški poštni okraj 14
6 Koprski poštni okraj 8
8 Novomeški poštni okraj 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 8

Valid range from 1 to 8

v48 Število vseh oseb v gospodinjstvu

Value 486 Frequency
1 sam v gosp. 41
2 2 136
3 3 62
4 4 23
5 5 13
6 6 15
7 7 ali več 4
8 V zavodu/domu 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 8

Valid range from 1 to 8

v49 Ste morda vključeni v katero društvo?

Value 495 Frequency
1 da 83
2 ne 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v50 Zelo dobro ali dobro vidi

Value 504 Frequency
1 da 154
2 ostali 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v51 Zelo dobro ali dobro sliši

Value 513 Frequency
1 da 193
2 ostali 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v52 Zelo dobro ali dobro je telesno aktiven

Value 522 Frequency
1 da 139
2 ostali 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v53 Starostni skupini

Value 531 Frequency
1 65-74 let 146
2 75 let in več 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Rek, Mateja in Kovačič, Andrej (2018). MPSTR18 - Medijske navade starejših (65 let in več), 2018 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Rek, Mateja (). Medijska pismenost.

Related Publications

 1. Rek, Mateja, Kovačič, Andrej in Brumat, Kristina (2018). Medijske navade starejših (65 let in več).

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Rek, M., Kovačič, A. and Milanovski Brumat, K. (2020). Medijske navade starejših (65 let in več), 2018 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MPSTR18. https://doi.org/10.17898/ADP_MPSTR18_V1

COBISS.SI
Publication date: 2020
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si