Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM941
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM941_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Mlinar, Zdravko
Co-workers:
 • Makarovič, Jan
 • Gantar, Pavle
 • Kos, Drago
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Švara, Sergio
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kramberger, Boris
 • Klajnšček, Boris
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1994)

Funding agency:

Ministrstvo za zdravstvo
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Center za prostorsko sociologijo na FDV

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • None/Stališča o zdravju in zdravstvu

  Raziskave na temo zdravja in zdravstvene politike se pojavljajo pod okriljem SJM v raziskavah ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM962 in ADP - IDNo: SJM992. Namen ankete je ugotavljanje spreminjanja prehrambenih in drugih navad, povezanih z zdravjem, kot je kajenje in pitje alkoholnih pijač, spremljanje subjektivnega dobrega počutja in zdravstvenega stanja populacije, seznanjenosti javnosti z ogroženostjo in skrbjo za zdravje ter oceni zdravstvene politike in zdravstvenih storitev.

Study Content

Keywords:

hierarhija vrednot, prostorska razporeditev osebnih stikov, prostočasne dejavnosti anketiranca, pripravljenost na prostorsko mobilnost, potovanja v tujino, prehrambeni okusi, iniciativnost, nacionalna identiteta, nacionalna suverenost, odprtost-zaprtost do tujine, centralizem-lokalizem, individualizem-konformizem, ukvarjanje s športom, uživanje dnevnih obrokov, (ne)zdrava prehrana, pivske navade, kadilske navade, droge, razumevanje zdravja, dejavniki vpliva na zdravje, telesna teža in kondicija, zdravstvene težave, osebni stiki, psihično počutje, osebnostne lastnosti, ukrepi za varovanje zdravja, obiski pri zdravniku, alternativno zdravljenje, ocena zadovoljstva z zdravstveno službo, zadovoljstvo z zobozdravstveno službo, pogostost jemanja zdravil, pogostost obiskov privatnih zdravnikov, dostop do zdravstvenih uslug, ocena različnih vidikov novega sistema zavarovanja, poznavanje in ocena prispevne stopnje, osebne izkušnje z novim sistemom zavarovanja, dodatno zavarovanje, problemi pri uveljavljanju pravic prostovoljnega zavarovanja, problematika kajenja v javnih prostorih, oglaševanje tobaka, krvodajalstvo, levo-desna usmeritev, ugledni politiki, strankarske preference

Keywords ELSST:
PROSTOR, URBANI PROSTOR, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, VREDNOTA, ZDRAVJE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
vrednote in prostor
prehrambene in druge navade
zdravstvene navade in ocena delovanja zdravstva
zdravstveno zavarovanje
politika, država, stranke
odnos do kajenja


Abstract:

Prvi del vprašalnika je namenjen osvetlitivi teze o dvosmernem poteku družbenega razvoja: globalizaciji in individualizaciji. Poudarek je na prostorski indentiteti in z njo povezanimi navadami. Drugi del vprašalnika pa je namenjen mnenjem ob reformi sistema zdravstvenega zavarovanja.

Methodology


Collection date: marec 1994 - april 1994
Date of production: 1994
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM941.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 362
 • number of units: 1037

Variable list

ID ID

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1032 1
1033 1
1034 1
1035 1

Valid range from 1 to 1035

V1_01A delo V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

A. delo

Value 22 Frequency
1 1-najbolj pomemben 67
2 2 152
3 3 320
4 4 201
5 5 126
6 6 109
7 7 43
8 8-najmanj pomemben 19

Valid range from 1 to 8

V1_01B druzina V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

B. družina

Value 31 Frequency
1 1-najbolj pomemben 341
2 2 385
3 3 133
4 4 75
5 5 46
6 6 35
7 7 16
8 8-najmanj pomemben 6

Valid range from 1 to 8

ID ID

ID

Value 1362 Frequency
1 1
2 1
3 1
1032 1
1033 1
1034 1
1035 1

Valid range from 1 to 1035

V1_01A delo V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

A. delo

Value 2361 Frequency
1 1-najbolj pomemben 67
2 2 152
3 3 320
4 4 201
5 5 126
6 6 109
7 7 43
8 8-najmanj pomemben 19

Valid range from 1 to 8

V1_01B druzina V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

B. družina

Value 3360 Frequency
1 1-najbolj pomemben 341
2 2 385
3 3 133
4 4 75
5 5 46
6 6 35
7 7 16
8 8-najmanj pomemben 6

Valid range from 1 to 8

V1_01C zabava V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

C. zabava

Value 4359 Frequency
1 1-najbolj pomemben 10
2 2 11
3 3 21
4 4 61
5 5 93
6 6 173
7 7 288
8 8-najmanj pomemben 380

Valid range from 1 to 8

V1_01D zdravje V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

D. zdravje

Value 5358 Frequency
1 1-najbolj pomemben 515
2 2 287
3 3 138
4 4 57
5 5 22
6 6 11
7 7 4
8 8-najmanj pomemben 2
" " 1

Valid range from 1 to 8

V1_01E vera V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

E. vera

Value 6357 Frequency
1 1-najbolj pomemben 21
2 2 34
3 3 57
4 4 81
5 5 89
6 6 161
7 7 196
8 8-najmanj pomemben 397
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 8

V1_01F prijatelji V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

F. prijatelji

Value 7356 Frequency
1 1-najbolj pomemben 20
2 2 68
3 3 138
4 4 215
5 5 260
6 6 192
7 7 117
8 8-najmanj pomemben 27

Valid range from 1 to 8

V1_01G denar V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

G. denar

Value 8355 Frequency
1 1-najbolj pomemben 27
2 2 60
3 3 135
4 4 223
5 5 194
6 6 168
7 7 148
8 8-najmanj pomemben 82

Valid range from 1 to 8

V1_01H domovina V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

H. domovina

Value 9354 Frequency
1 1-najbolj pomemben 34
2 2 43
3 3 96
4 4 127
5 5 208
6 6 190
7 7 226
8 8-najmanj pomemben 113

Valid range from 1 to 8

V1_02A1 v vasem ozjem bivalnem okolju (stan. sos V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S1 v vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi ali v manjšem kraju): O3 - Sorodniki

Value 10353 Frequency
3 (izbere) 670
1 mašilo 367

Valid range from 1 to 3

V1_02A2 v vasem ozjem bivalnem okolju (stan. sos V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S1 v vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi ali v manjšem kraju): O3 - Prijatelji

Value 11352 Frequency
3 (izbere) 849
1 mašilo 188

Valid range from 1 to 3

V1_02A3 v vasem ozjem bivalnem okolju (stan. sos V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S1 v vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi ali v manjšem kraju): O3 - Poslovni partnerji

Value 12351 Frequency
3 (izbere) 170
1 mašilo 867

Valid range from 1 to 3

V1_02B1 drugje v istem mestu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S2 drugje v istem mestu: O3 - Sorodniki

Value 13350 Frequency
3 (izbere) 589
1 mašilo 448

Valid range from 1 to 3

V1_02B2 drugje v istem mestu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S2 drugje v istem mestu: O3 - Prijatelji

Value 14349 Frequency
3 (izbere) 705
1 mašilo 332

Valid range from 1 to 3

V1_02B3 drugje v istem mestu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S2 drugje v istem mestu: O3 - Poslovni partnerji

Value 15348 Frequency
3 (izbere) 240
1 mašilo 797

Valid range from 1 to 3

V1_02C1 drugje v isti regiji (Gorenjska, Stajers V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.): O3 - Sorodniki

Value 16347 Frequency
3 (izbere) 660
1 mašilo 377

Valid range from 1 to 3

V1_02C2 drugje v isti regiji (Gorenjska, Stajers V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.): O3 - Prijatelji

Value 17346 Frequency
3 (izbere) 605
1 mašilo 432

Valid range from 1 to 3

V1_02C3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Stajers V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.): O3 - Poslovni partnerji

Value 18345 Frequency
3 (izbere) 207
1 mašilo 830

Valid range from 1 to 3

V1_02D1 drugod v Sloveniji V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S4 drugod v Sloveniji: O3 - Sorodniki

Value 19344 Frequency
3 (izbere) 592
1 mašilo 445

Valid range from 1 to 3

V1_02D2 drugod v Sloveniji V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S4 drugod v Sloveniji: O3 - Prijatelji

Value 20343 Frequency
3 (izbere) 494
1 mašilo 543

Valid range from 1 to 3

V1_02D3 drugod v Sloveniji V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S4 drugod v Sloveniji: O3 - Poslovni partnerji

Value 21342 Frequency
3 (izbere) 161
1 mašilo 876

Valid range from 1 to 3

V1_02E1 v neki drzavi, ki meji na Slovenijo V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S5 v neki državi, ki meji na Slovenijo: O3 - Sorodniki

Value 22341 Frequency
3 (izbere) 319
1 mašilo 718

Valid range from 1 to 3

V1_02E2 v neki drzavi, ki meji na Slovenijo V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S5 v neki državi, ki meji na Slovenijo: O3 - Prijatelji

Value 23340 Frequency
3 (izbere) 244
1 mašilo 793

Valid range from 1 to 3

V1_02E3 v neki drzavi, ki meji na Slovenijo V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S5 v neki državi, ki meji na Slovenijo: O3 - Poslovni partnerji

Value 24339 Frequency
3 (izbere) 66
1 mašilo 971

Valid range from 1 to 3

V1_02F1 v neki drugi evropski drzavi V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S6 v neki drugi evropski državi: O3 - Sorodniki

Value 25338 Frequency
3 (izbere) 344
1 mašilo 693

Valid range from 1 to 3

V1_02F2 v neki drugi evropski drzavi V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S6 v neki drugi evropski državi: O3 - Prijatelji

Value 26337 Frequency
3 (izbere) 204
1 mašilo 833

Valid range from 1 to 3

V1_02F3 v neki drugi evropski drzavi V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S6 v neki drugi evropski državi: O3 - Poslovni partnerji

Value 27336 Frequency
3 (izbere) 56
1 mašilo 981

Valid range from 1 to 3

V1_02G1 drugod po svetu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S7 drugod po svetu: O3 - Sorodniki

Value 28335 Frequency
3 (izbere) 232
1 mašilo 805

Valid range from 1 to 3

V1_02G2 drugod po svetu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S7 drugod po svetu: O3 - Prijatelji

Value 29334 Frequency
3 (izbere) 92
1 mašilo 945

Valid range from 1 to 3

V1_02G3 drugod po svetu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S7 drugod po svetu: O3 - Poslovni partnerji

Value 30333 Frequency
3 (izbere) 26
1 mašilo 1011

Valid range from 1 to 3

V1_03A politicno udejstvovanje V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

a) politično udejstvovanje

Value 31332 Frequency
1 DA 58
2 NE 976
" " 3

Valid range from 1 to 2

V1_03B sportno udejstvovanje, telovadba, joggin V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

b) športno udejstvovanje, telovadba, jogging

Value 32331 Frequency
1 DA 411
2 NE 625
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_03C rocno delo po lastni zamisli V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

c) ročno delo po lastni zamisli

Value 33330 Frequency
1 DA 581
2 NE 455
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_03D risanje, slikanje ali kiparjenje V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

d) risanje, slikanje ali kiparjenje

Value 34329 Frequency
1 DA 103
2 NE 932
" " 2

Valid range from 1 to 2

V1_03E tehnicno konstruiranje V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

e) tehnično konstruiranje

Value 35328 Frequency
1 DA 148
2 NE 887
" " 2

Valid range from 1 to 2

V1_03F pisanje (pesmi, crtice, clanki) V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

f) pisanje (pesmi, črtice, članki)

Value 36327 Frequency
1 DA 90
2 NE 946
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_03G delo z racunalnikom V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

g) delo z računalnikom

Value 37326 Frequency
1 DA 223
2 NE 813
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_03H izobrazevanje na lastno pobudo V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

h) izobraževanje na lastno pobudo

Value 38325 Frequency
1 DA 357
2 NE 679
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_04 KATEREMU TUJEMU JEZIKU BI MORALI DATI V

V1.04 KATEREMU TUJEMU JEZIKU BI MORALI DATI V PRIHODNOSTI VEČJI POUDAREK KOT MU GA DAJEMO DANES? Samo en odgovor!

Value 39324 Frequency
1 angleškemu 407
2 francoskemu 32
3 italijanskemu 50
4 nemškemu 409
5 ruskemu 3
6 drugemu 15
9 ne vem, nobenemu, vsem enako 120
" " 1

Valid range from 1 to 6

V1_05 ALI STE ZE KDAJ RAZMISLJALI, DA BI ZIVEL

V1.05 ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI ŽIVELI NEKAJ ČASA V KAKŠNEM DRUGEM KRAJU ALI MESTU V SLOVENIJI?

Value 40323 Frequency
1 da 306
2 ne 730
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_06 KATERI KRAJ ALI MESTO BI NAJRAJE IZBRALI

(Če da) V1.06 KATERI KRAJ ALI MESTO BI NAJRAJE IZBRALI? (Samo en odgovor!)

Value 41322 Frequency
99 ni razmišljal 0
0 0
" " 1037

Valid range from 999 to -999

V1_07 ALI STE ZE KDAJ RAZMISLJALI, DA BI ZIVEL

V1.07 ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI ŽIVELI NEKAJ ČASA ZUNAJ SLOVENIJE?

Value 42321 Frequency
1 da 287
2 ne 745
" " 5

Valid range from 1 to 2

V1_08 KATERO MESTO BI SI NAJRAJE IZBRALI?

(Če da) V1.08 KATERO MESTO BI SI NAJRAJE IZBRALI? (Samo en odgovor!)

Value 43320 Frequency
99 ni razmišljal 0
0 0
" " 1037

Valid range from 999 to -999

V1_09 ALI STE BILI V ZADNJIH DVEH LETIH KDAJ V

V1.09 ALI STE BILI V ZADNJIH DVEH LETIH KDAJ V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)?

Value 44319 Frequency
1 da 737
2 ne 297
" " 3

Valid range from 1 to 2

V1_10A nakupovalni izlet (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

a) nakupovalni izlet

Value 45318 Frequency
1 enkrat 99
2 2-5krat 208
3 večkrat 277
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 361
" " 92

Valid range from 1 to 3

V1_10B dopust, pocitnice (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

b) dopust, počitnice

Value 46317 Frequency
1 enkrat 164
2 2-5krat 111
3 večkrat 64
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 505
" " 193

Valid range from 1 to 3

V1_10C obisk sorodnikov prijateljev (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

c) obisk sorodnikov, prijateljev

Value 47316 Frequency
1 enkrat 121
2 2-5krat 93
3 večkrat 104
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 525
" " 194

Valid range from 1 to 3

V1_10D kulturne prireditve, razstave ipd. (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

d) kulturne prireditve, razstave ipd.

Value 48315 Frequency
1 enkrat 68
2 2-5krat 43
3 večkrat 26
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 609
" " 291

Valid range from 1 to 3

V1_10E poslovno potovanje, sejem (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

e) poslovno potovanje, sejem

Value 49314 Frequency
1 enkrat 85
2 2-5krat 56
3 večkrat 67
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 581
" " 248

Valid range from 1 to 3

V1_10F romanje, verska srecanja (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

f) romanje, verska srečanja

Value 50313 Frequency
1 enkrat 44
2 2-5krat 13
3 večkrat 4
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 644
" " 332

Valid range from 1 to 3

V1_10G sportne prireditve (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

g) športne prireditve

Value 51312 Frequency
1 enkrat 49
2 2-5krat 13
3 večkrat 20
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 643
" " 312

Valid range from 1 to 3

V1_10H drug namen (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

h) drug namen

Value 52311 Frequency
1 enkrat 47
2 2-5krat 21
3 večkrat 27
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 627
" " 315

Valid range from 1 to 3

V1_11_1 Avstrija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Avstrija

Value 53310 Frequency
3 (izbere) 296
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 292
2 mašilo 449

Valid range from 1 to 3

V1_11_2 Nemcija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Nemčija

Value 54309 Frequency
3 (izbere) 329
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 286
2 mašilo 422

Valid range from 1 to 3

V1_11_3 Italija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Italija

Value 55308 Frequency
3 (izbere) 250
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 289
2 mašilo 498

Valid range from 1 to 3

V1_11_4 Madzarska V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Madžarska

Value 56307 Frequency
3 (izbere) 137
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 299
2 mašilo 601

Valid range from 1 to 3

V1_11_5 Hrvaska V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Hrvaška

Value 57306 Frequency
3 (izbere) 375
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 288
2 mašilo 374

Valid range from 1 to 3

V1_11_6 Francija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Francija

Value 58305 Frequency
3 (izbere) 137
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 297
2 mašilo 603

Valid range from 1 to 3

V1_11_7 Anglija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Anglija

Value 59304 Frequency
3 (izbere) 58
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 303
2 mašilo 676

Valid range from 1 to 3

V1_11_8 Svica V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Švica

Value 60303 Frequency
3 (izbere) 84
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 302
2 mašilo 650
" " 1

Valid range from 1 to 3

V1_11_9 Ceska V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Češka

Value 61302 Frequency
3 (izbere) 177
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 292
2 mašilo 568

Valid range from 1 to 3

V1_11_10 Spanija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Španija

Value 62301 Frequency
3 (izbere) 89
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 301
2 mašilo 646
" " 1

Valid range from 1 to 3

V1_11_11 Grcija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Grčija

Value 63300 Frequency
3 (izbere) 72
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 303
2 mašilo 662

Valid range from 1 to 3

V1_11_12 drugo... V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugo

Value 64299 Frequency
3 (izbere) 148
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 304
2 mašilo 582
" " 3

Valid range from 1 to 3

V1_12 KATERA JE NAJBOLJ ODDALJENA DRZAVA SVETA

V1.12 KATERA JE NAJBOLJ ODDALJENA DRŽAVA SVETA, KI STE JO ŽE KDAJ OBISKALI?

Value 65298 Frequency
99 ni še bil v tuji državi izven Slovenije 0
0 0
" " 1037

Valid range from 999 to -999

V1_13 ALI STE BILI V KAKSNI TUJI DRZAVI VEC KO

V1.13 ALI STE BILI V KAKŠNI TUJI DRŽAVI VEČ KOT EN MESEC?

Value 66297 Frequency
1 da 211
2 ne 826

Valid range from 1 to 2

V1_14 V KATERI?

(Če da) V1.14 V KATERI?

Value 67296 Frequency
99 ni bil več kot en mesec, ni bil v tuji državi 0
0 0
" " 1037

Valid range from 999 to -999

V1_15A orehova potica V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

a - orehova potica

Value 68295 Frequency
1 1-sploh ne 110
2 2 76
3 3 212
4 4 171
5 5-zelo všeč 467
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_15B pizza V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

b - pizza

Value 69294 Frequency
1 1-sploh ne 251
2 2 102
3 3 206
4 4 179
5 5-zelo všeč 292
" " 7

Valid range from 1 to 5

V1_15C hod dog V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

c - hod dog

Value 70293 Frequency
1 1-sploh ne 358
2 2 221
3 3 259
4 4 109
5 5-zelo všeč 77
" " 13

Valid range from 1 to 5

V1_15D hamburger V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

d - hamburger

Value 71292 Frequency
1 1-sploh ne 351
2 2 196
3 3 228
4 4 139
5 5-zelo všeč 112
" " 11

Valid range from 1 to 5

V1_15E prekmurska gibanica V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

e - prekmurska gibanica

Value 72291 Frequency
1 1-sploh ne 211
2 2 95
3 3 176
4 4 199
5 5-zelo všeč 318
" " 38

Valid range from 1 to 5

V1_15F burek V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

f - burek

Value 73290 Frequency
1 1-sploh ne 330
2 2 168
3 3 215
4 4 161
5 5-zelo všeč 155
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_15G kranjska klobasa V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

g - kranjska klobasa

Value 74289 Frequency
1 1-sploh ne 204
2 2 192
3 3 269
4 4 206
5 5-zelo všeč 165
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_15H cevapcici V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

h - čevapčiči

Value 75288 Frequency
1 1-sploh ne 150
2 2 152
3 3 241
4 4 232
5 5-zelo všeč 258
" " 4

Valid range from 1 to 5

V1_15I stajerska kisla juha V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

i - štajerska kisla juha

Value 76287 Frequency
1 1-sploh ne 296
2 2 111
3 3 217
4 4 154
5 5-zelo všeč 217
" " 42

Valid range from 1 to 5

V1_16 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH V VASEM PO

V1.16 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH V VAŠEM PODJETJU, NA VAŠEM DELOVNEM MESTU ALI V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU PODALI KAKŠEN PREDLOG ZA NEKO IZBOLJŠAVO?

Value 77286 Frequency
1 da 412
2 ne 625

Valid range from 1 to 2

V1_17 KAKO JE BIL VAS PREDLOG SPREJET?

(Če da) V1.17 KAKO JE BIL VAŠ PREDLOG SPREJET? (Le en odgovor)

Value 78285 Frequency
1 bil je sprejet 179
2 bil je sprejet in pohvaljen 99
3 bil je sprejet in materialno nagrajen 39
4 za moj predlog se sploh niso zmenili 47
5 predlog je bil zavrnjen 41
6 zaradi mojega predloga sem imel težave 12
7 nič ni predlagal 606
" " 14

Valid range from 1 to 7

V1_18 ALI KDAJ RAZMISLJATE, KAKO BOSTE PREZIVE

V1.18 ALI KDAJ RAZMIŠLJATE, KAKO BOSTE PREŽIVELI ŽIVLJENJE PO UPOKOJITVI?

Value 79284 Frequency
1 da 228
2 ne 499
3 je že upokojen 310

Valid range from 1 to 3

V1_19 ALI SE KAJ PRIPRAVLJATE OZIROMA ALI IMAT

(Če da) V1.19 ALI SE KAJ PRIPRAVLJATE OZIROMA ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ZA ŽIVLJENJE PO UPOKOJITVI?

Value 80283 Frequency
1 se aktivno pripravljam (varčujem, skrbim za zdravje) 32
2 večkrat razmišljam in imam tudi že načrte o tem 73
3 razmišljam, vendar nimam posebnih načrtov 111
4 ne, ni razmišljal 496
5 je že upokojen 310
" " 15

Valid range from 1 to 5

V1_20 DANES SE VSE POGOSTEJE UPORABLJAJO NAPRA

V1.20 DANES SE VSE POGOSTEJE UPORABLJAJO NAPRAVE, S KATERIMI ČLOVEK LAHKO SAM DOMA SPREMLJA SVOJE ZDRAVJE (NPR. MERJENJE KRVNEGA TLAKA, URINA). ALI VI IMATE IN UPORABLJATE OZ. BI UPORABLJALI TE APARATE, ČE BI JIH IMELI? (Le en odgovor)

Value 81282 Frequency
1 da, imam jih in jih uporabljam 278
2 imam jih, a jih ne uporabljam 37
3 nimam jih, a bi jih uporabljal 435
4 nimam jih in jih ne bi uporabljal, ker bolj zaupam zdravnikom 198
9 ne vem, neodločen 89

Valid range from 1 to 4

V1_21_01 Vsa slovenska podjetja bi morala imeti s V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S01 - Vsa slovenska podjetja bi morala imeti slovenska imena in izdelke označene s slovenskimi napisi.

Value 82281 Frequency
4 popolnoma se strinjam 608
3 strinjam se 309
2 ne strinjam se 95
1 sploh se ne strinjam 18
" " 7

Valid range from 1 to 4

V1_21_02 Znizanje uvoznih carin je pomembnejse, k V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S02 - Znižanje uvoznih carin je pomembnejše, kot pa zaščita naših podjetij.

Value 83280 Frequency
4 popolnoma se strinjam 137
3 strinjam se 349
2 ne strinjam se 378
1 sploh se ne strinjam 128
" " 45

Valid range from 1 to 4

V1_21_03 Slovenci bi morali dajati pri nakupu pre V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S03 - Slovenci bi morali dajati pri nakupovanju prednost slovenskim izdelkom.

Value 84279 Frequency
4 popolnoma se strinjam 399
3 strinjam se 324
2 ne strinjam se 239
1 sploh se ne strinjam 67
" " 8

Valid range from 1 to 4

V1_21_04 Vecina podjetij skusa s svojimi reklamam V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S04 - Večina podjetij skuša s svojimi reklamami na televiziji prepričati ljudi, da bi kupovali predmete, ki jih v resnici sploh ne potrebujejo.

Value 85278 Frequency
4 popolnoma se strinjam 199
3 strinjam se 400
2 ne strinjam se 325
1 sploh se ne strinjam 103
" " 10

Valid range from 1 to 4

V1_21_05 Ce pride prodajalec na dom ponujat razno V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S05 - Če pride prodajalec na dom ponujat razno blago, mi je to v veliko nadlego.

Value 86277 Frequency
4 popolnoma se strinjam 360
3 strinjam se 315
2 ne strinjam se 288
1 sploh se ne strinjam 65
" " 9

Valid range from 1 to 4

V1_21_06 Pri kupovanju stvari, kot so pralni pras V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S06 - Pri kupovanju stvari, kot so pralni praški ipd., raje plačam več, če s tem omejim onesnaževanje okolja.

Value 87276 Frequency
4 popolnoma se strinjam 515
3 strinjam se 394
2 ne strinjam se 100
1 sploh se ne strinjam 16
" " 12

Valid range from 1 to 4

V1_21_07 Ce bi izgubil-a zaposlitev v Sloveniji, V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S07 - Če bi izgubil-a zaposlitev v Sloveniji, bi jo lahko dobil-a tudi kje v tujini.

Value 88275 Frequency
4 popolnoma se strinjam 92
3 strinjam se 247
2 ne strinjam se 353
1 sploh se ne strinjam 258
" " 87

Valid range from 1 to 4

V1_21_08 Ljudje v mojem kraju so obremenjeni s sv V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S08 - Ljudje v mojem kraju so tako obremenjeni s svojimi domačimi problemi, da bi bilo nesmiselno zahtevati od njih, da se ukvarjajo s problemi današnjega sveta kot celote.

Value 89274 Frequency
4 popolnoma se strinjam 192
3 strinjam se 416
2 ne strinjam se 341
1 sploh se ne strinjam 62
" " 26

Valid range from 1 to 4

V1_21_09 Vkljucitev v Evropo bi morala biti nas g V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S09 - Vključitev v Evropo bi morala biti naš glavni cilj, pa čeprav bi morala Slovenija pri tem žrtvovati kar precej svoje samostojnosti.

Value 90273 Frequency
4 popolnoma se strinjam 143
3 strinjam se 324
2 ne strinjam se 385
1 sploh se ne strinjam 155
" " 30

Valid range from 1 to 4

V1_21_10 Svojega otroka bi rade volje dal v itali V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S10 - Svojega otroka bi rade volje dal v italijansko ali avstrijsko srednjo šolo, če bi bila bolj kvalitetna kot slovenska.

Value 91272 Frequency
4 popolnoma se strinjam 121
3 strinjam se 255
2 ne strinjam se 347
1 sploh se ne strinjam 290
" " 24

Valid range from 1 to 4

V1_21_11 Rajsi sami poskrbimo za obrambo Slovenij V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S11 - Rajši sami poskrbimo za obrambo Slovenije, četudi nas to več stane, kot pa da postajamo odvisni od Zahoda (NATO).

Value 92271 Frequency
4 popolnoma se strinjam 308
3 strinjam se 358
2 ne strinjam se 271
1 sploh se ne strinjam 66
" " 34

Valid range from 1 to 4

V1_21_12 Odlocitev republike Slovenije da je klju V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S12 - Odločitev republike Slovenije, da je kljub gospodarskim težavam odprla vrata beguncem iz Bosne in Hercegovine, me navdaja s ponosom.

Value 93270 Frequency
4 popolnoma se strinjam 167
3 strinjam se 446
2 ne strinjam se 298
1 sploh se ne strinjam 109
" " 17

Valid range from 1 to 4

V1_21_13 Razlicnost slovenskih pokrajin bi morali V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S13 - Različnost slovenskih pokrajin bi morali ohranjati z gradnjo hiš, ki se prilegajo dani pokrajini, čeprav so želje posameznikov drugačne.

Value 94269 Frequency
4 popolnoma se strinjam 387
3 strinjam se 440
2 ne strinjam se 140
1 sploh se ne strinjam 46
" " 24

Valid range from 1 to 4

V1_21_14 Tuji trgovski centri v Sloveniji so nepo V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S14 - Tuji trgovski centri v Sloveniji so nepotrebni, ker so tudi naše trgovine dovolj dobro založene.

Value 95268 Frequency
4 popolnoma se strinjam 221
3 strinjam se 277
2 ne strinjam se 410
1 sploh se ne strinjam 121
" " 8

Valid range from 1 to 4

V1_21_15 V Sloveniji bi morali ohranjati raznovrs V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S15 - V Sloveniji bi morali ohranjati raznovrstnost različnih narečij, in v šoli ne bi smeli siliti otrok, da govorijo knjižno slovenščino.

Value 96267 Frequency
4 popolnoma se strinjam 120
3 strinjam se 255
2 ne strinjam se 441
1 sploh se ne strinjam 201
" " 20

Valid range from 1 to 4

V1_21_16 Kljub drugacnim teznjam nekaterih sloven V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S16 - Kljub drugačnim težnjam nekaterih slovenskih mest bi morale vse vrhovne ustanove Republike Slovenije imeti sedež v Ljubljani.

Value 97266 Frequency
4 popolnoma se strinjam 121
3 strinjam se 256
2 ne strinjam se 387
1 sploh se ne strinjam 256
" " 17

Valid range from 1 to 4

V1_21_17 Sprejeti moramo zahodnoevropski delovni V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S17 - Sprejeti moramo zahodnoevropski delovni čas (od devetih zjutraj do petih popoldne), ker sicer ne bomo mogli v Evropo.

Value 98265 Frequency
4 popolnoma se strinjam 123
3 strinjam se 236
2 ne strinjam se 374
1 sploh se ne strinjam 279
" " 25

Valid range from 1 to 4

V1_21_18 Nasi univerzi bi morali vabiti vec tujih V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S18 - Naši univerzi bi morali vabiti več tujih profesorjev, čeprav ne obvladajo slovenskega jezika

Value 99264 Frequency
4 popolnoma se strinjam 127
3 strinjam se 329
2 ne strinjam se 347
1 sploh se ne strinjam 191
" " 43

Valid range from 1 to 4

V1_21_19 Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupovanja V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S19 - Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupovanja naše zemlje, parcel.

Value 100263 Frequency
4 popolnoma se strinjam 397
3 strinjam se 288
2 ne strinjam se 219
1 sploh se ne strinjam 116
" " 17

Valid range from 1 to 4

V1_21_20 Sirjenja tujih televizijskih programov p V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S20 - Širjenja tujih televizijskih programov pri nas ne bi smeli dovoljevati brez omejitev.

Value 101262 Frequency
4 popolnoma se strinjam 120
3 strinjam se 328
2 ne strinjam se 382
1 sploh se ne strinjam 179
" " 28

Valid range from 1 to 4

V1_21_21 Ceprav imamo v Sloveniji neresene ekolos V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S21 - Čeprav imamo v Sloveniji nerešene ekološke probleme, nasprotujem temu, da bi se tuje države vmešavale vanje.

Value 102261 Frequency
4 popolnoma se strinjam 248
3 strinjam se 403
2 ne strinjam se 287
1 sploh se ne strinjam 80
" " 19

Valid range from 1 to 4

V1_21_22 Drzava naj se ne vmesava, ce se nasa mes V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S22 - Država naj se ne vmešava, če se naša mesta povezujejo z mesti iz sosednjih držav.

Value 103260 Frequency
4 popolnoma se strinjam 272
3 strinjam se 519
2 ne strinjam se 170
1 sploh se ne strinjam 38
" " 38

Valid range from 1 to 4

V1_21_23 Kmete moramo zascititi pred tujo konkure V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S23 - Kmete moramo zaščititi pred tujo konkurenco, tudi če bomo morali zaradi tega plačevati dražjo hrano.

Value 104259 Frequency
4 popolnoma se strinjam 302
3 strinjam se 371
2 ne strinjam se 253
1 sploh se ne strinjam 97
" " 14

Valid range from 1 to 4

V1_21_24 Razdelitev Slovenije na manjse obcine ne V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S24 - Razdelitev Slovenije na manjše občine ne bo približala odločanja ljudem, imeli bomo le več krajevnih veljakov.

Value 105258 Frequency
4 popolnoma se strinjam 402
3 strinjam se 366
2 ne strinjam se 180
1 sploh se ne strinjam 63
" " 26

Valid range from 1 to 4

V1_21_25 V manjsih obcinah se bodo ljudje res lah V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S25 - V manjših občinah se bodo ljudje res lahko posvetili reševanju krajevnih zadev, drugo pa naj rešuje država.

Value 106257 Frequency
4 popolnoma se strinjam 167
3 strinjam se 432
2 ne strinjam se 319
1 sploh se ne strinjam 91
" " 28

Valid range from 1 to 4

V1_21_26 Priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S26 - Priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih republik bi morali imeti iste pravice kot pripadniki italijanske in madžarske manjšine

Value 107256 Frequency
4 popolnoma se strinjam 136
3 strinjam se 315
2 ne strinjam se 334
1 sploh se ne strinjam 222
" " 30

Valid range from 1 to 4

V1_21_27 Kljub temu, da je Slovenija majhna drzav V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S27 - Kljub temu, da je Slovenija majhna država, je delitev na pokrajine potrebna in pravična.

Value 108255 Frequency
4 popolnoma se strinjam 194
3 strinjam se 479
2 ne strinjam se 251
1 sploh se ne strinjam 89
" " 24

Valid range from 1 to 4

V1_21_28 Slovenska kultura je na radiu in televiz V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S28 - Slovenska kultura je na radiu in televiziji v primerjavi s tujo zapostavljena.

Value 109254 Frequency
4 popolnoma se strinjam 144
3 strinjam se 353
2 ne strinjam se 409
1 sploh se ne strinjam 93
" " 38

Valid range from 1 to 4

V1_22_1 Pri svojem delu v sluzbi resujem nove pr V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S1 - Pri svojem delu v službi rešujem nove probleme.

Value 110253 Frequency
4 vedno 151
3 pogosto 319
2 redko 209
1 nikoli 295
" " 63

Valid range from 1 to 4

V1_22_2 Kadar sem v zamejstvu ,npr. na Koroskem, V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S2 - Kadar sem v zamejstvu (npr. na Koroškem, v Gorici ali Trstu), govorim slovensko, razen če ugotovim, da me sogovornik v resnici ne razume.

Value 111252 Frequency
4 vedno 502
3 pogosto 210
2 redko 138
1 nikoli 165
" " 22

Valid range from 1 to 4

V1_22_3 V Sloveniji s Hrvati in Srbi govorim v n V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S3 - V Sloveniji s Hrvati in Srbi govorim v njihovem jeziku, ker se tako najbolje sporazumemo.

Value 112251 Frequency
4 vedno 165
3 pogosto 133
2 redko 233
1 nikoli 500
" " 6

Valid range from 1 to 4

V1_22_4 Rad se oblacim cisto po svoje, ceprav s V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S4 - Rad se oblačim čisto po svoje, čeprav s tem vzbujam odpor in govorice med ljudmi.

Value 113250 Frequency
4 vedno 236
3 pogosto 118
2 redko 257
1 nikoli 417
" " 9

Valid range from 1 to 4

V1_22_5 Kadar grem na obisk k prijatelju, se pop V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S5 - Kadar grem na obisk k prijatelju, se poprej dogovorim in ga povprašam, ali ima čas zame.

Value 114249 Frequency
4 vedno 326
3 pogosto 270
2 redko 238
1 nikoli 200
" " 3

Valid range from 1 to 4

V1_22_6 Govorim v svojem domacem narecju V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S6 - Govorim v svojem domačem narečju.

Value 115248 Frequency
4 vedno 662
3 pogosto 208
2 redko 100
1 nikoli 65
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_01 ALI SE SEDAJ UKVARJATE S KAKSNIM SPORTOM

V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 ALI SE SEDAJ UKVARJATE S KAKŠNIM ŠPORTOM TAKO, DA SE DOBRO ZADIHATE IN OZNOJITE? (Če da) KAKO POGOSTO?

Value 116247 Frequency
1 da, vsak dan 69
2 da, večkrat na teden 142
3 da, enkrat tedensko 115
4 da, neredno, s premori, občasno 229
5 ne ukvarjam se s športom 481
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02A zajtrk V2.02 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

A) zajtrk

Value 117246 Frequency
1 vsak dan 583
2 večkrat tedensko 90
3 občasno, manj pogosto 225
4 nikoli 139

Valid range from 1 to 4

V2_02B kosilo V2.02 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

B) kosilo

Value 118245 Frequency
1 vsak dan 919
2 večkrat tedensko 71
3 občasno, manj pogosto 45
4 nikoli 2

Valid range from 1 to 4

V2_02C vecerja V2.02 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

C) večerja

Value 119244 Frequency
1 vsak dan 615
2 večkrat tedensko 119
3 občasno, manj pogosto 254
4 nikoli 49

Valid range from 1 to 4

V2_03A jeste zelenjavo V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

A) jeste zelenjavo

Value 120243 Frequency
1 nikoli 10
2 1 do 2-krat 108
3 3 do 4-krat 353
4 5 in večkrat 565
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_03B jeste sadje V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

B) jeste sadje

Value 121242 Frequency
1 nikoli 16
2 1 do 2-krat 181
3 3 do 4-krat 275
4 5 in večkrat 565

Valid range from 1 to 4

V2_03C jeste meso V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

C) jeste meso

Value 122241 Frequency
1 nikoli 12
2 1 do 2-krat 211
3 3 do 4-krat 429
4 5 in večkrat 385

Valid range from 1 to 4

V2_03D jeste slascice V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

D) jeste slaščice

Value 123240 Frequency
1 nikoli 180
2 1 do 2-krat 561
3 3 do 4-krat 194
4 5 in večkrat 101
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_03E pijete mleko ali jeste mlecne izdelke V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

E) pijete mleko ali jeste mlečne izdelke

Value 124239 Frequency
1 nikoli 72
2 1 do 2-krat 200
3 3 do 4-krat 237
4 5 in večkrat 527
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_04 KATERE VRSTE MASCOB PRETEZNO UPORABLJATE

V2.04 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (En odgovor)

Value 125238 Frequency
1 olje 624
2 margarina 26
3 maslo 10
4 mast 123
5 mešano 244
6 ne uporabljamo maščob 3
9 ne vem 7

Valid range from 1 to 6

V2_05 KATERO VRSTO KRUHA OBICAJNO JESTE?

V2.05 KATERO VRSTU KRUHA OBIČAJNO JESTE? (En odgovor)

Value 126237 Frequency
1 beli 462
2 črni 406
3 polnozrnati 66
4 druge vrste kruha 95
5 ne jem kruha 6
9 b.o. 0
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_06A KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.06 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 127236 Frequency
1 svinjsko 366
2 goveje 428
3 telečje 34
4 perutnino 179
5 jagnjetino 1
6 ribe 19
7 drobovino 1
8 drugo 2
9 ne jem mesa 6
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 9

V2_06B KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.06 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 128235 Frequency
1 svinjsko 177
2 goveje 276
3 telečje 45
4 perutnino 382
5 jagnjetino 8
6 ribe 107
7 drobovino 2
8 drugo 7
9 ne jem mesa 0
0 b.o. 33

Valid range from 1 to 9

V2_07A skodelic prave kave V2.07 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

A) skodelic prave kave

Value 129234 Frequency
1 nobene 193
2 1 do 2 524
3 3 do 4 246
4 5 in več 74

Valid range from 1 to 4

V2_07B skodelic pravega caja V2.07 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

B) skodelic pravega čaja

Value 130233 Frequency
1 nobene 696
2 1 do 2 257
3 3 do 4 53
4 5 in več 31

Valid range from 1 to 4

V2_08A vino 2.08 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

A - vino

Value 131232 Frequency
1 večkrat dnevno 66
2 enkrat dnevno 94
3 večkrat tedensko 130
4 nekajkrat v mesecu 266
5 nekajkrat v letu 209
6 nikoli 272

Valid range from 1 to 6

V2_08B pivo 2.08 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

B - pivo

Value 132231 Frequency
1 večkrat dnevno 21
2 enkrat dnevno 51
3 večkrat tedensko 132
4 nekajkrat v mesecu 249
5 nekajkrat v letu 211
6 nikoli 373

Valid range from 1 to 6

V2_08C zgane pijace 2.08 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

C - žgane pijače

Value 133230 Frequency
1 večkrat dnevno 6
2 enkrat dnevno 20
3 večkrat tedensko 31
4 nekajkrat v mesecu 119
5 nekajkrat v letu 248
6 nikoli 613

Valid range from 1 to 6

V2_09 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

V2.09 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Value 134229 Frequency
1 ne kadim in nisem nikoli kadil 542
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil 201
3 sedaj kadim 292
" " 2

Valid range from 1 to 3

V2_10 KOLIKO PRIBLIZNO POKADITE NA DAN?

(če kadi) V2.10 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN?

Value 135228 Frequency
98 kadi pipo 0
99 ne kadi 743
1 2
2 4
3 14
4 3
5 14
6 6
8 3
10 45
11 1
12 4
13 2
14 1
15 28
16 1
17 3
18 1
20 112
25 5
30 25
35 1
40 10
50 1
60 2
80 1
" " 5

Valid range from 1 to 80

V2_11 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZACELI

(Če kadi, je kadil) V2.11 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZAČELI KADITI?

Value 136227 Frequency
99 ne kadi, ni kadil 542
5 1
6 1
40 4
45 1
55 1
" " 16

Valid range from 5 to 55

V2_12 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEH

(Če je prenehal kaditi) V2.12 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI KADITI?

Value 137226 Frequency
98 ni prenehal kaditi, kadi 292
99 ni nikoli kadil 542
17 3
72 1
75 1
76 1
" " 7

Valid range from 17 to 76

V2_13_1 marihuana, hasis V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - marihuana, hašiš

Value 138225 Frequency
3 (izbere) 40
1 (ne izbere) 4
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 3

Valid range from 1 to 3

V2_13_2 kokain, heroin V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kokain, heroin

Value 139224 Frequency
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 42
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 3

Valid range from 1 to 3

V2_13_3 LSD, meskalin V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - LSD, meskalin

Value 140223 Frequency
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 42
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 3

Valid range from 1 to 3

V2_13_4 drugo V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugo (navedite):

Value 141222 Frequency
3 (izbere) 5
1 (ne izbere) 41
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_14 KOLIKO CASA POVPRECNO NA DAN GLEDATE TEL

V2.14 KOLIKO ČASA POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO? ur

Value 142221 Frequency
99 ne gledam TV 61
1 343
2 306
3 188
4 76
5 42
6 10
7 4
8 1
9 2
10 1
11 1
" " 2

Valid range from 1 to 11

V3_01 KAKO OCENJUJETE VASE SEDANJE ZDRAVSTVENO

V3.00 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA V3.01 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Value 143220 Frequency
1 odlično 83
2 zelo dobro 148
3 dobro 579
4 slabo 168
5 zelo slabo 34
9 ne vem, neodločen 25

Valid range from 1 to 5

V3_02 KAJ PRAVZAPRAV ZA VAS POMENI ZDRAVJE?

V3.02 KAJ PRAVZAPRAV ZA VAS POMENI ZDRAVJE? (Anketar: vpiši!)

Value 144219 Frequency
1 ravnotežje 4
2 vitalnost, življenje 31
3 sreča, psihološko blagostanje 38
4 odsotnost bolezni 57
5 fizična sposobnost 12
6 delovna sposobnost (psihična in fizična sposobnost za delo) 51
7 dobro počutje 172
8 preventiva, način življenja (zdrava prehrana, gibanje) 19
9 vrednost zdravja 595
98 drugo 21
99 ne vem, b. o. 37

Valid range from 1 to 98

V3_03A ljudje sami V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

A. ljudje sami

Value 145218 Frequency
5 zelo velik 468
4 velik 336
3 srednji 152
2 majhen 31
1 zelo majhen 11
9 ne vem 39

Valid range from 1 to 5

V3_03B drzava in njena politika V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

B. država in njena politika

Value 146217 Frequency
5 zelo velik 66
4 velik 221
3 srednji 273
2 majhen 207
1 zelo majhen 176
9 ne vem 94

Valid range from 1 to 5

V3_03C zdravstvo in medicina V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

C. zdravstvo in medicina

Value 147216 Frequency
5 zelo velik 258
4 velik 384
3 srednji 274
2 majhen 56
1 zelo majhen 31
9 ne vem 34

Valid range from 1 to 5

V3_03D izobrazevanje ,sole V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

D. izobraževanje (šole)

Value 148215 Frequency
5 zelo velik 144
4 velik 325
3 srednji 313
2 majhen 108
1 zelo majhen 56
9 ne vem 91

Valid range from 1 to 5

V3_03E mnozicni mediji ,tisk, V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

E. množični mediji (tisk, RTV)

Value 149214 Frequency
5 zelo velik 88
4 velik 258
3 srednji 343
2 majhen 166
1 zelo majhen 108
9 ne vem 74

Valid range from 1 to 5

V3_04 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOCJO SPODNJ

V3.04 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO SPODNJE LESTVICE OCENITE, KOLIKO OGROŽA VAŠE ZDRAVJE ONESNAŽENOST V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE! (Obkrožite ustrezno številko!)

Value 150213 Frequency
0 0-ne ogroža 87
1 1 57
2 2 74
3 3 111
4 4 91
5 5 214
6 6 72
7 7 69
8 8 91
9 9 40
10 10-zelo ogroža 85
99 ne vem 46

Valid range from 0 to 10

V3_05 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI

V3.05 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI? (Obkrožite ustrezno številko!)

Value 151212 Frequency
0 0-zelo nesrečen 8
1 1 5
2 2 14
3 3 27
4 4 39
5 5 272
6 6 111
7 7 155
8 8 218
9 9 80
10 10-povsem srečen 97
99 ne vem 11

Valid range from 0 to 10

V3_06 ALI MENITE, DA JE VASA TELESNA TEZA...

V3.06 ALI MENITE, DA JE VAŠA TELESNA TEŽA...

Value 152211 Frequency
1 normalna 519
2 prevelika 428
3 premajhna 69
9 ne vem 21

Valid range from 1 to 3

V3_07 ZANIMA NAS, KAKO OCENJUJETE VASO SPLOSNO

V3.07 ZANIMA NAS, KAKO OCENJUJETE VAŠO SPLOŠNO KONDICIJO?

Value 153210 Frequency
1 zelo dobra 54
2 dobra 384
3 zadovoljiva 414
4 slaba 143
5 zelo slaba 25
9 ne vem, ne morem oceniti 17

Valid range from 1 to 5

V3_08A mocno razbijanje srca V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

A. močno razbijanje srca

Value 154209 Frequency
1 stalno 29
2 pogosto 87
3 občasno 197
4 redko 235
5 nikoli 489

Valid range from 1 to 5

V3_08B glavobol V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

B. glavobol

Value 155208 Frequency
1 stalno 25
2 pogosto 114
3 občasno 242
4 redko 367
5 nikoli 289

Valid range from 1 to 5

V3_08C slabost V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

C. slabost

Value 156207 Frequency
1 stalno 18
2 pogosto 47
3 občasno 165
4 redko 303
5 nikoli 504

Valid range from 1 to 5

V3_08D bolecine v hrbtu, krizu V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

D. bolečine v hrbtu, križu

Value 157206 Frequency
1 stalno 122
2 pogosto 203
3 občasno 260
4 redko 185
5 nikoli 267

Valid range from 1 to 5

V3_08E tezave z dihanjem V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

E. težave z dihanjem

Value 158205 Frequency
1 stalno 31
2 pogosto 61
3 občasno 104
4 redko 173
5 nikoli 667
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_08F obcutek sibkosti, utrujenost V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

F. občutek šibkosti, utrujenost

Value 159204 Frequency
1 stalno 41
2 pogosto 177
3 občasno 353
4 redko 251
5 nikoli 215

Valid range from 1 to 5

V3_08G mocno potenje V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

G. močno potenje

Value 160203 Frequency
1 stalno 33
2 pogosto 130
3 občasno 183
4 redko 217
5 nikoli 474

Valid range from 1 to 5

V3_08H tezave s spanjem V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

H. težave s spanjem

Value 161202 Frequency
1 stalno 55
2 pogosto 118
3 občasno 219
4 redko 182
5 nikoli 463

Valid range from 1 to 5

V3_08I vrtoglavica V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

I. vrtoglavica

Value 162201 Frequency
1 stalno 22
2 pogosto 61
3 občasno 147
4 redko 162
5 nikoli 644
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_08J mocne bolecine zbadanje v prsih V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

J. močne bolečine/ zbadanje v prsih

Value 163200 Frequency
1 stalno 19
2 pogosto 39
3 občasno 105
4 redko 150
5 nikoli 723
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_08K nemirnost, zaskrbljenost V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

K. nemirnost, zaskrbljenost

Value 164199 Frequency
1 stalno 37
2 pogosto 123
3 občasno 371
4 redko 251
5 nikoli 255

Valid range from 1 to 5

V3_08L pobitost, obcutje zalosti, nesrece V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

L. pobitost, občutje žalosti, nesreče

Value 165198 Frequency
1 stalno 23
2 pogosto 72
3 občasno 255
4 redko 342
5 nikoli 345

Valid range from 1 to 5

V3_09 ALI IMATE PRIJATELJE? KOLIKO?

V3.09 ALI IMATE PRIJATELJE? (Če da) KOLIKO?

Value 166197 Frequency
99 nima prijateljev 41
1 17
2 51
89 1
90 3
98 6
" " 60

Valid range from 1 to 98

V3_10 KAKO POGOSTO SE DRUZITE S SVOJIMI PRIJAT

(Če da) V3.10 KAKO POGOSTO SE DRUŽITE S SVOJIMI PRIJATELJI?

Value 167196 Frequency
1 vsak dan 168
2 večkrat tedensko 326
3 enkrat tedensko 275
4 enkrat mesečno 148
5 nekajkrat letno 77
6 se ne druži, nima prijateljev 41
" " 2

Valid range from 1 to 6

V3_11 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA

V3.11 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA SE LAHKO Z NJIM POGOVARJATE O ČISTO OSEBNIH STVAREH? (Če da) KOLIKO TAKO ZAUPNIH LJUDI IMATE?

Value 168195 Frequency
1 da, tri ali več 242
2 da, dve takšni osebi 280
3 da, eno osebo 366
4 ne, nikogar 148
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_12A Ali vam kdaj pride na misel, da vas je u V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

A) Ali vam kdaj pride na misel, da vas je usoda kaznovala?

Value 169194 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 581
2 2 194
3 3 168
4 4 54
5 5-zelo pogosto 38
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_12B Ali imate kdaj obcutek, da so ljudje do V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

B) Ali imate kdaj občutek, da so ljudje do vas krivični?

Value 170193 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 327
2 2 285
3 3 268
4 4 110
5 5-zelo pogosto 45
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_12C Ali imate kdaj obcutek, da zivljenje nim V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

C) Ali imate kdaj občutek, da življenje nima smisla in da je enolično?

Value 171192 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 653
2 2 197
3 3 116
4 4 51
5 5-zelo pogosto 20

Valid range from 1 to 5

V3_12D Ali se kdaj pocutite osamljeno? V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

D) Ali se kdaj počutite osamljeno?

Value 172191 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 543
2 2 262
3 3 147
4 4 51
5 5-zelo pogosto 34

Valid range from 1 to 5

V3_12E Ali se kdaj umaknete pred ljudmi iz vase V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

E) Ali se kdaj umaknete pred ljudmi iz vaše okolice?

Value 173190 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 538
2 2 215
3 3 186
4 4 71
5 5-zelo pogosto 27

Valid range from 1 to 5

V3_12F Ali kdaj reagirate nervozno ali preobcut V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

F) Ali kdaj reagirate nervozno ali preobčutljivo do svoje okolice?

Value 174189 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 266
2 2 303
3 3 320
4 4 117
5 5-zelo pogosto 30
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_12G Ali se kdaj zgodi, da od svojih najblizj V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

G) Ali se kdaj zgodi, da od svojih najbližjih zahtevate kaj nepremišljenega?

Value 175188 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 637
2 2 223
3 3 141
4 4 31
5 5-zelo pogosto 4
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_13A Moje zivljenje se odvija v skladu z moji V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

A) Moje življenje se odvija v skladu z mojimi pričakovanji

Value 176187 Frequency
1 1-sploh ne velja 95
2 2 127
3 3 400
4 4 260
5 5-v celoti velja 153
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_13B Obicajno se dobro razumem z ljudmi v svo V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

B) Običajno se dobro razumem z ljudmi v svoji okolici

Value 177186 Frequency
1 1-sploh ne velja 12
2 2 22
3 3 116
4 4 403
5 5-v celoti velja 483
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_13C Opravljam delo, ki ga imam rad(-a) V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

C) Opravljam delo, ki ga imam rad(-a)

Value 178185 Frequency
1 1-sploh ne velja 47
2 2 50
3 3 158
4 4 285
5 5-v celoti velja 485
" " 12

Valid range from 1 to 5

V3_13D Do drugih sem vedno prijazen V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

D) Do drugih sem vedno prijazen

Value 179184 Frequency
1 1-sploh ne velja 12
2 2 37
3 3 213
4 4 409
5 5-v celoti velja 365
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_13E Pocutim se ljubljenega in zazelenega V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

E) Počutim se ljubljenega in zaželenega

Value 180183 Frequency
1 1-sploh ne velja 28
2 2 67
3 3 345
4 4 322
5 5-v celoti velja 267
" " 8

Valid range from 1 to 5

V3_13F Vedno imam koga, ki mi je pripravljen po V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

F) Vedno imam koga, ki mi je pripravljen pomagati

Value 181182 Frequency
1 1-sploh ne velja 20
2 2 46
3 3 121
4 4 295
5 5-v celoti velja 554
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_14A z vidom V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

A. z vidom

Value 182181 Frequency
1 DA 337
2 NE 700

Valid range from 1 to 2

V3_14B s sluhom V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

B. s sluhom

Value 183180 Frequency
1 DA 136
2 NE 901

Valid range from 1 to 2

V3_14C z dihanjem V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

C. z dihanjem

Value 184179 Frequency
1 DA 189
2 NE 848

Valid range from 1 to 2

V3_14D s srcem/oziljem V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

D. s srcem/ožiljem

Value 185178 Frequency
1 DA 249
2 NE 788

Valid range from 1 to 2

V3_14E s prebavo V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

E. s prebavo

Value 186177 Frequency
1 DA 271
2 NE 766

Valid range from 1 to 2

V3_14F s secili V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

F. s sečili

Value 187176 Frequency
1 DA 127
2 NE 910

Valid range from 1 to 2

V3_14G z okoncinami, sklepi V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

G. z okončinami, sklepi

Value 188175 Frequency
1 DA 412
2 NE 625

Valid range from 1 to 2

V3_14H s kozo V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

H. s kožo

Value 189174 Frequency
1 DA 149
2 NE 888

Valid range from 1 to 2

V3_14I z zivci V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

I. z živci

Value 190173 Frequency
1 DA 288
2 NE 749

Valid range from 1 to 2

V3_14J z zobmi V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

J. z zobmi

Value 191172 Frequency
1 DA 429
2 NE 608

Valid range from 1 to 2

V3_15 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKSNE VRSTE T

(če je imel težave) V3.15 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKŠNE VRSTE TEŽAV JE PRI TEM ŠLO?

Value 192171 Frequency
1 nedefinirane bolečine 237
2 nesrečo, poškodbo 76
3 akutno bolezensko stanje 136
4 kronično bolezen 204
5 invalidnost 28
6 drugo 171
9 ni imel težav 183
" " 2

Valid range from 1 to 6

V3_16 ZANIMA NAS, V KAKSNI MERI VI PRI SVOJEM

V3.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI VI PRI SVOJEM DELU IN NASPLOH SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

Value 193170 Frequency
1 zelo skrbim 137
2 skrbim 520
3 bolj malo, premalo 312
4 skoraj nič 34
9 ne vem, kaj bi rekel 34

Valid range from 1 to 4

V4_01A izboljsati kvaliteto in nacin prehrane V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

A. izboljšati kvaliteto in način prehrane

Value 194169 Frequency
1 DA 866
2 NE 159
3 se ne nanaša 5
" " 7

Valid range from 1 to 3

V4_01B zmanjsati oz. opustiti kajenje V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

B. zmanjšati oz. opustiti kajenje

Value 195168 Frequency
1 DA 198
2 NE 88
3 se ne nanaša 750
" " 1

Valid range from 1 to 3

V4_01C zmanjsati oz.opustiti pitje alkoholnih p V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

C. zmanjšati oz.opustiti pitje alkoholnih pijač

Value 196167 Frequency
1 DA 311
2 NE 179
3 se ne nanaša 547

Valid range from 1 to 3

V4_01D zmanjsati telesno tezo (shujsati) V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

D. zmanjšati telesno težo (shujšati)

Value 197166 Frequency
1 DA 573
2 NE 437
3 se ne nanaša 16
" " 11

Valid range from 1 to 3

V4_01E vec sporta, rekreacije, fizicne aktivnos V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

E. več športa, rekreacije, fizične aktivnosti

Value 198165 Frequency
1 DA 731
2 NE 294
3 se ne nanaša 7
" " 5

Valid range from 1 to 3

V4_01F poiskati ustreznejse delo, zaposlitev V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

F. poiskati ustreznejše delo, zaposlitev

Value 199164 Frequency
1 DA 329
2 NE 428
3 se ne nanaša 278
" " 2

Valid range from 1 to 3

V4_01G vec zabave, druzenja s prijatelji in zna V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

G. več zabave, druženja s prijatelji in znanci

Value 200163 Frequency
1 DA 649
2 NE 373
3 se ne nanaša 6
" " 9

Valid range from 1 to 3

V4_01H poiskati ustreznega zdravnika V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

H. poiskati ustreznega zdravnika

Value 201162 Frequency
1 DA 648
2 NE 382
3 se ne nanaša 3
" " 4

Valid range from 1 to 3

V4_01I pogosteje hoditi na preventivne preglede V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

I. pogosteje hoditi na preventivne preglede

Value 202161 Frequency
1 DA 695
2 NE 336
3 se ne nanaša 3
" " 3

Valid range from 1 to 3

V4_01J preusmeriti se v alternativno zdravljenj V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

J. preusmeriti se v alternativno zdravljenje

Value 203160 Frequency
1 DA 413
2 NE 611
3 se ne nanaša 6
" " 7

Valid range from 1 to 3

V4_02 KDAJ OBICAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

V4.02 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Value 204159 Frequency
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 112
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 379
3 grem tedaj, ko me bolezen (oz. poškodba) močno ovira pri delu 284
4 grem le tedaj, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 221
5 k zdravniku sploh ne hodim 40
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_03 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, N

V4.03 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED K ZOBOZDRAVNIKU, TUDI ČE VAS NE BOLI ZOB?

Value 205158 Frequency
1 da 441
2 ne 596

Valid range from 1 to 2

V4_04 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, N

(samo za ženske) V4.04 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED H GINEKOLOGU, TUDI ČE NIMATE TEŽAV?

Value 206157 Frequency
1 da 303
2 ne 257
9 je moški 477

Valid range from 1 to 2

V4_05A dieta, post, makrobiotika V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

A. dieta, post, makrobiotika

Value 207156 Frequency
1 DA 317
2 NE 720

Valid range from 1 to 2

V4_05B zdravljenje z zelisci V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

B. zdravljenje z zelišči

Value 208155 Frequency
1 DA 318
2 NE 719

Valid range from 1 to 2

V4_05C akupunktura, akupresura, shiats V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

C. akupunktura, akupresura, shiatsu

Value 209154 Frequency
1 DA 35
2 NE 1002

Valid range from 1 to 2

V4_05D bioenergija, radiostezija V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

D. bioenergija, radiostezija

Value 210153 Frequency
1 DA 72
2 NE 965

Valid range from 1 to 2

V4_05E masaza, kiropraktika, refleksolo V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

E. masaža, kiropraktika, refleksologija

Value 211152 Frequency
1 DA 112
2 NE 925

Valid range from 1 to 2

V4_05F meditacija, avtogeni trening V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

F. meditacija, avtogeni trening

Value 212151 Frequency
1 DA 60
2 NE 977

Valid range from 1 to 2

V4_05G joga, tai chi, plesna terapija V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

G. joga, tai chi, plesna terapija

Value 213150 Frequency
1 DA 34
2 NE 1003

Valid range from 1 to 2

V4_05H bioritem, astrologija, numerologi V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

H. bioritem, astrologija, numerologija

Value 214149 Frequency
1 DA 27
2 NE 1010

Valid range from 1 to 2

V4_05I drugo V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

I. drugo

Value 215148 Frequency
1 DA 18
2 NE 1012
" " 7

Valid range from 1 to 2

V4_06 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA

V4.06 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z NAŠO ZDRAVSTVENO SLUŽBO?

Value 216147 Frequency
1 zelo zadovoljni 11
2 zadovoljni 247
3 niti zadovoljni, niti nezadovoljni 360
4 nezadovoljni 302
5 zelo nezadovoljni 46
6 ne vem, o tem nisem razmišljal, neodločen 71

Valid range from 1 to 5

V4_07 ALI STE PREPRICANI ALI NE, DA BI V PRIME

V4.07 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Value 217146 Frequency
1 da, prepričan sem 413
2 nisem prepričan 484
3 ne vem, neodločen 140

Valid range from 1 to 2

V4_08A cakanje pri zdravniku V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

A) čakanje pri zdravniku

Value 218145 Frequency
1 DA 801
2 NE 236

Valid range from 1 to 2

V4_08B dolga cakalna doba za specialiste, opera V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

B) dolga čakalna doba za specialiste, operacije

Value 219144 Frequency
1 DA 764
2 NE 273

Valid range from 1 to 2

V4_08C slab in neprijazen odnos zdravnikov in m V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

C) slab in neprijazen odnos zdravnikov in medicinskih sester do bolnikov

Value 220143 Frequency
1 DA 430
2 NE 607

Valid range from 1 to 2

V4_08D privilegiji, vsi pacienti niso enako obr V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

D) privilegiji, vsi pacienti niso enako obravnavani

Value 221142 Frequency
1 DA 693
2 NE 344

Valid range from 1 to 2

V4_08E prevec papirjev, prevec administracije, V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

E) preveč papirjev, preveč administracije, birokracije

Value 222141 Frequency
1 DA 656
2 NE 381

Valid range from 1 to 2

V4_08F slaba organizacija dela V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

F) slaba organizacija dela

Value 223140 Frequency
1 DA 490
2 NE 547

Valid range from 1 to 2

V4_08G neustrezni prostori ambulant, itd. V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

G) neustrezni prostori ambulant, itd.

Value 224139 Frequency
1 DA 298
2 NE 739

Valid range from 1 to 2

V4_08H slaba kvaliteta medicinskih uslug V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

H) slaba kvaliteta medicinskih uslug

Value 225138 Frequency
1 DA 318
2 NE 719

Valid range from 1 to 2

V4_08I ni moznosti izbire zdravnika V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

I) ni možnosti izbire zdravnika

Value 226137 Frequency
1 DA 193
2 NE 844

Valid range from 1 to 2

V4_09 KAJ MENITE, ALI SE BO Z UVAJANJEM PRIVAT

V4.09 KAJ MENITE, ALI SE BO Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNIŠKE PRAKSE IZBOLJŠALA RAVEN ZDRAVSTVENIH USLUG, ALI BO OSTALA NA ISTI RAVNI, ALI SE BO POSLABŠALA?

Value 227136 Frequency
1 raven uslug se bo izboljšala 526
2 ostala bo na isti ravni 244
3 poslabšala se bo 87
9 ne vem 180

Valid range from 1 to 3

V4_10A zobozdravstvene sluzbe V4.10 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SPLOŠNE AMBULANTE, SPECIALISTIČNE ORDINACIJE, ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

A. zobozdravstvene službe

Value 228135 Frequency
1 zelo zadovoljen 120
2 zadovovoljen 522
3 nezadoljen 172
4 zelo nezadovoljen 73
9 nimam izkušenj, ne vem 150

Valid range from 1 to 4

V4_10B splosne ambulante V4.10 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SPLOŠNE AMBULANTE, SPECIALISTIČNE ORDINACIJE, ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

B. splošne ambulante

Value 229134 Frequency
1 zelo zadovoljen 117
2 zadovovoljen 682
3 nezadoljen 116
4 zelo nezadovoljen 27
9 nimam izkušenj, ne vem 95

Valid range from 1 to 4

V4_10C specialisticne ordinacije V4.10 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SPLOŠNE AMBULANTE, SPECIALISTIČNE ORDINACIJE, ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

C. specialistične ordinacije

Value 230133 Frequency
1 zelo zadovoljen 90
2 zadovovoljen 458
3 nezadoljen 108
4 zelo nezadovoljen 27
9 nimam izkušenj, ne vem 354

Valid range from 1 to 4

V4_11 ALI JE V VASEM KRAJU ZDRAVSTVENI DOM ALI

V4.11 ALI JE V VAŠEM KRAJU ZDRAVSTVENI DOM ALI AMBULANTA?

Value 231132 Frequency
1 da 720
2 ne 313
9 ne vem 4

Valid range from 1 to 2

V4_12 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJST

V4.12 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? (ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI) krat

Value 232131 Frequency
99 nikoli (Če je bil pri zdravniku) 220
1 201
2 152
51 1
90 1
92 1
" " 38

Valid range from 1 to 92

V4_13A zobozdravnik V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

A. zobozdravnik

Value 233130 Frequency
1 DA 405
2 NE 410
9 b. o. 220
" " 2

Valid range from 1 to 2

V4_13B splosni zdravnik V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

B. splošni zdravnik

Value 234129 Frequency
1 DA 673
2 NE 144
9 b. o. 220

Valid range from 1 to 2

V4_13C dispanzer, specialisticni pregledi V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

C. dispanzer, specialistični pregledi

Value 235128 Frequency
1 DA 355
2 NE 461
9 b. o. 220
" " 1

Valid range from 1 to 2

V4_13D bolnica, klinika V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

D. bolnica, klinika

Value 236127 Frequency
1 DA 174
2 NE 642
9 b. o. 220
" " 1

Valid range from 1 to 2

V4_13E zdravilisce V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

E. zdravilišče

Value 237126 Frequency
1 DA 39
2 NE 776
9 b. o. 220
" " 2

Valid range from 1 to 2

V4_13F pomoc patronazne sluzbe na domu V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

F. pomoč patronažne službe na domu

Value 238125 Frequency
1 DA 27
2 NE 789
9 b. o. 220
" " 1

Valid range from 1 to 2

V4_14 ALI STE PREPRICANI, DA JE V VASEM PRIMER

(če je bil pri zdravniku) V4.14 ALI STE PREPRIČANI, DA JE V VAŠEM PRIMERU ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE, KAR JE BILO MOŽNO NAREDITI, ALI NI NAREDIL?

Value 239124 Frequency
1 da 562
2 ne 74
3 ne morem reči 167
9 ni bil pri zdravniku 220
" " 14

Valid range from 1 to 3

V4_15 ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA?

(če je bil pri zdravniku) V4.15 ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA? (če da) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Value 240123 Frequency
1 uporabil sem jih v celoti 541
2 le deloma sem jih uporabil 131
3 le manjši del sem jih uporabil 13
4 sploh jih nisem uporabil 5
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 108
9 nisem bil pri zdravniku 220
" " 19

Valid range from 1 to 5

V4_16A vitamine, minerale v tabletah ali tekoci V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

A) vitamine, minerale v tabletah ali tekočinah

Value 241122 Frequency
5 vsak dan 87
4 večkrat na teden 61
3 1x do 2x na teden 87
2 redkeje 310
1 nikoli 491
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_16B zdravila, tablete proti bolecinam npr. a V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

B) zdravila, tablete proti bolečinam (npr. aspi- rin, phenalgol, plivadon)

Value 242121 Frequency
5 vsak dan 51
4 večkrat na teden 43
3 1x do 2x na teden 70
2 redkeje 567
1 nikoli 306

Valid range from 1 to 5

V4_16C pomirjevalna sredstva, uspavalne tablete V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

C) pomirjevalna sredstva, uspavalne tablete npr. neprobromat, apaurin, ansilan)

Value 243120 Frequency
5 vsak dan 25
4 večkrat na teden 16
3 1x do 2x na teden 22
2 redkeje 89
1 nikoli 885

Valid range from 1 to 5

V4_16D tablete proti akutnim tezavam in bolezni V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

D) tablete proti akutnim težavam in boleznim (krvni obtok, jetra, želodec, alergije, revmatizem)

Value 244119 Frequency
5 vsak dan 121
4 večkrat na teden 32
3 1x do 2x na teden 24
2 redkeje 113
1 nikoli 747

Valid range from 1 to 5

V4_17 NOVA ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA OMOGOCA SVOB

V4.17 NOVA ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA OMOGOČA SVOBODNO IZBIRO OSEBNEGA (SPLOŠNEGA) ZDRAVNIKA. ALI STE TO MOŽNOST IZKORISTILI IN ZAVESTNO IZBRALI SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA?

Value 245118 Frequency
1 da, zavestno sem izbral osebnega zdravnika 730
2 nisem izbral osebnega zdravnika 271
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 2

V4_181 pomoč pri zobozdravniku V4.18 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

O3 - zobozdravnik

Value 246117 Frequency
3 (izbere) 93
1 (ne izbere) 34
9 ni iskal pomoči pri zasebnem zdravniku 903
" " 7

Valid range from 1 to 3

V4_182 pomoč pri zdravniku splosne prakse V4.18 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

O3 - zdravnik splošne prakse

Value 247116 Frequency
3 (izbere) 28
1 (ne izbere) 94
9 ni iskal pomoči pri zasebnem zdravniku 903
" " 12

Valid range from 1 to 3

V4_183 pomoč pri zdravniku specialistu V4.18 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

O3 - zdravniki specialisti

Value 248115 Frequency
3 (izbere) 38
1 (ne izbere) 83
9 ni iskal pomoči pri zasebnem zdravniku 903
" " 13

Valid range from 1 to 3

V4_19 ALI STE ZA POMOC PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KA

(če je obiskal privatnega zdravnika) V4.19 ALI STE ZA POMOČ PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KAJ PLAČALI, ALI STE LAHKO UVELJAVILI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Value 249114 Frequency
1 plačal sem vse 65
2 plačal sem samo tisto, za kar nisem bil zavarovan 19
3 plačal sem, vendar mi je kasneje zavarovalnica povrnila 2
4 nič nisem plačal, ker sem uveljavil zavarovanje 48
9 ni obiskal privatnega zdravnika 903

Valid range from 1 to 4

V4_20 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIV

(če je obiskal privatnega zdravnika) V4.20 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIVATNEGA ZDRAVNIKA, ČE JIH PRIMERJATE Z ZADOVOLJSTVOM V JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Value 250113 Frequency
1 bolj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 111
2 ni razlik 19
3 manj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 4
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 903

Valid range from 1 to 3

V5_01 PRED SPREMEMBAMI V ZDRAVSTVU JE PRAVICO

V5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V5.01 PRED SPREMEMBAMI V ZDRAVSTVU JE PRAVICO DO ZDRAVSTVENIH STORITEV LAHKO UVELJAVLJAL VSAK, NE GLEDE NA TO ALI JE PLAČEVAL PRISPEVKE ZA ZDRAVSTVO ALI NE. ALI MENITE, DA JE SEDANJA UREDITEV, KO LAHKO PRAVICE UVELJAVLJA LE TISTI, KI PLAČUJE OZ. ZA KATEREGA SE PLAČUJE PRISPEVKE, PRAVILNA ALI NI PRAVILNA?

Value 251112 Frequency
1 prav je, da so pravice do zdravstvenih storitev povezane s prispevkom 380
2 ni prav, vsi bi morali imeti pravico do zdravstvenih storitev ne glede na plačilo prispevka 454
9 ne vem, neodločen 200
" " 3

Valid range from 1 to 2

V5_02A uvajanje privatne prakse v zdravstvo V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

A. uvajanje privatne prakse v zdravstvo

Value 252111 Frequency
1 izboljšanje 530
2 ni sprememb 239
3 poslabšanje 52
4 ne vem 216

Valid range from 1 to 3

V5_02B izbira osebnega zdravnika V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

B. izbira osebnega zdravnika

Value 253110 Frequency
1 izboljšanje 710
2 ni sprememb 201
3 poslabšanje 11
4 ne vem 115

Valid range from 1 to 3

V5_02C z zakonom dolocen obseg pravic iz obvezn V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

C. z zakonom določen obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Value 254109 Frequency
1 izboljšanje 294
2 ni sprememb 337
3 poslabšanje 89
4 ne vem 317

Valid range from 1 to 3

V5_02D prostovoljno zavarovanje V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

D. prostovoljno zavarovanje

Value 255108 Frequency
1 izboljšanje 428
2 ni sprememb 306
3 poslabšanje 78
4 ne vem 225

Valid range from 1 to 3

V5_03A Pri nas imajo vsi sloji prebivalstva ena V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

A. Pri nas imajo vsi sloji prebivalstva enakopraven dostop do zdravstvenih uslug.

Value 256107 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 187
2 2 185
3 3 226
4 4 164
5 5-V celoti se strinja 268
" " 7

Valid range from 1 to 5

V5_03B Ker mora posameznik za zdravljenje placa V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

B. Ker mora posameznik za zdravljenje plačati tudi iz svojega žepa, ali pa biti dodatno zavarovan, bo bolje skrbel za svoje zdravje.

Value 257106 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 151
2 2 163
3 3 257
4 4 258
5 5-V celoti se strinja 202
" " 6

Valid range from 1 to 5

V5_03C Z uvedbo prostovoljnega zdravstvenega za V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

C. Z uvedbo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bo za zdravstvo več denarja.

Value 258105 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 120
2 2 126
3 3 285
4 4 263
5 5-V celoti se strinja 226
" " 17

Valid range from 1 to 5

V5_03D Revnejsim ljudem, ki niso dodatno zavaro V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

D. Revnejšim ljudem, ki niso dodatno zavarovani in ki ne zmorejo doplačila, kvalitetne zdravstvene usluge ne bodo več dostopne

Value 259104 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 155
2 2 127
3 3 183
4 4 271
5 5-V celoti se strinja 289
" " 12

Valid range from 1 to 5

V5_03E Prav je, da tisti ki hoce popolnejso in V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

E. Prav je, da tisti ki hoče popolnejšo in kvalitetnejšo zdravstveno uslugo, to plača sam iz svojega žepa

Value 260103 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 163
2 2 120
3 3 184
4 4 217
5 5-V celoti se strinja 345
" " 8

Valid range from 1 to 5

V5_03F Zaradi novosti, ki jih prinasa sedanji s V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

F. Zaradi novosti, ki jih prinaša sedanji sistem zdravstvenega zavarovanja, se bo izboljšalo zdravje prebivalstva v Sloveniji.

Value 261102 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 193
2 2 210
3 3 344
4 4 179
5 5-V celoti se strinja 88
" " 23

Valid range from 1 to 5

V5_03G Ni prav, da drzava prenasa financno brem V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

G. Ni prav, da država prenaša finančno breme skrbi za zdravje na posameznika.

Value 262101 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 128
2 2 135
3 3 279
4 4 204
5 5-V celoti se strinja 282
" " 9

Valid range from 1 to 5

V5_03H Tisti, ki ne skrbijo dovolj za svoje zdr V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

H. Tisti, ki ne skrbijo dovolj za svoje zdravje, morajo imeti manj pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Value 263100 Frequency
1 1-Sploh se ne strinja 308
2 2 196
3 3 265
4 4 155
5 5-V celoti se strinja 100
" " 13

Valid range from 1 to 5

V5_04 ALI SI MORDA PREDSTAVLJATE, KOLIKO PRIBL

V5.04 ALI SI MORDA PREDSTAVLJATE, KOLIKO PRIBLIŽNO SEDAJ STANE EN DAN BIVANJA IN ZDRAVLJENJA V BOLNIŠNICI? ALI ...

Value 26499 Frequency
1 do 1000 tolarjev 27
2 od 1000 do 6000 tolarjev 279
3 od 6000 do 10000 tolarjev 148
4 od 10000 do 15000 tolarjev 50
5 več kot 15000 tolarjev 23
9 ne ve, b.o. 510

Valid range from 1 to 5

V5_05 ALI STE VI (OBVEZNO) ZDRAVSTVENO ZAVAROV

V5.05 ALI STE VI (OBVEZNO) ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI OZ. ALI IMATE UREJENO ZDRAVSTVENO IZKAZNICO?

Value 26598 Frequency
1 da 1015
2 ne 22

Valid range from 1 to 2

V5_06 ALI MORDA VESTE, KAKSNA JE VISINA PRISPE

V5.06 ALI MORDA VESTE, KAKŠNA JE VIŠINA PRISPEVNE STOPNJE ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE OZ. (ZA ZAPOSLENE) KOLIKO VAM OD PLAČE ODTEGUJEJO ZA ZDRAVSTVO? NAVEDITE V % OD PLAČE.

Value 26697 Frequency
99 ne ve 820
1 15
2 21
49 1
50 4
54 1
64 1

Valid range from 1 to 64

V5_07 ALI SE VAM ZDI TAKSNA VISINA PRISPEVNE S

V5.07 (Če navede %) ALI SE VAM ZDI TAKŠNA VIŠINA PRISPEVNE STOPNJE ZA PRAVICE, KI JIH IMATE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA USTREZNA, ALI NE?

Value 26796 Frequency
1 popolnoma je ustrezna 93
2 je prenizka 6
3 je previsoka 54
4 ne ve, če je ustrezna 57
9 ne ve, kolikšna je višina prispevne stopnje 820
" " 7

Valid range from 1 to 3

V5_08 ALI STE NALETELI NA KAKSNE PROBLEME PRI

V5.08 ALI STE NALETELI NA KAKŠNE PROBLEME PRI UREJANJU SVOJEGA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, ALI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA? (Če da) ALI JE IZSTOPAL KATERI OD NAVEDENIH PROBLEMOV? (en odgovor)

Value 26895 Frequency
1 predolgo čakanje in zapleti pri urejanju statusa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 23
2 zapleti pri izkazovanju statusa in uveljavljanju pravic v zdravstvu (npr. zavrnitev nudenja zdravstvenih storitev) 8
3 neusklajeni in neenotni postopki za zavarovance pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 5
4 neusklajeni in neenotni postopki za zavarovance pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja v ambulantah, bolnišnicah (v zdravstvu) 7
5 drugo 10
8 ni bilo problemov 925
9 ni uveljavljal pravic, ni obvezno zavarovan 59

Valid range from 1 to 8

V5_09 ALI STE PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROV

V5.09 ALI STE PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI? (Če da) PRI KATERI ZAVAROVALNICI?

Value 26994 Frequency
1 da, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 625
2 da, pri Zavarovalni družbi Adriatic 115
3 da, vendar ne vem pri kateri zavarovalnici 65
4 nisem dodatno zavarovan --------------------V6.01 183
5 ne vem, ali sem zavarovan --------------------V6.01 38
" " 11

Valid range from 1 to 4

V5_10 ZANIMA NAS, ALI STE SE ODLOCILI OSEBNO I

(Če je dodatno prostovoljno zavarovan - odgovori 1, 2, 3) V5.10 ZANIMA NAS, ALI STE SE ODLOČILI OSEBNO IN SAMI PODPISALI POGODBO O DODATNEM PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU, ALI KAKO DRUGAČE?

Value 27093 Frequency
1 da, sam osebno sem se zavaroval in podpisal pogodbo 398
2 sam sem se odločil, zavarovalo pa me je podjetje, ZPIZ ipd. 241
3 nisem se odločil osebno, ampak sem ravnal tako kot večina v mojem podjetju (zavodu), ki nas je dodatno zavarovalo 94
4 zavaroval me je kdo iz družine 53
5 ni se dodatno prostovoljno zavaroval, ne ve, ali je dodatno zavarovan 221
" " 30

Valid range from 1 to 4

V5_11 ZA KATERE PAKETE NA PODROCJU PROSTOVOLJN

(Če je dodatno prostovoljno zavarovan) V5.11 ZA KATERE PAKETE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA STE ZAVAROVANI?

Value 27192 Frequency
1 samo za paket, ki pokriva doplačila - popolno zdravstveno zavarovanje 718
2 za paket, ki pokriva doplačila in za paket nadstandardnih storitev 25
3 za paket, ki pokriva doplačila in za pakete nadstandard, oddih, nego ipd. 6
4 druge variante 9
9 ni dodatno zavarovan, ne ve ali je zavarovan 221
" " 58

Valid range from 1 to 4

V5_12 ALI STE ZE KORISTILI ZDRAVNISKE USLUGE N

(Če je dodatno prostovoljno zavarovan) V5.12 ALI STE ŽE KORISTILI ZDRAVNIŠKE USLUGE NA OSNOVI PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA?

Value 27291 Frequency
1 da 479
2 ne 268
3 ne ve, ali jih je koristil 28
9 ni dodatno zavarovan, ne ve, ali je zavarovan 221
" " 41

Valid range from 1 to 2

V5_13 KATERI PROBLEMI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC

(Če je že uveljavljal pravice iz prostovoljnega zavarovanja) V5.13 KATERI PROBLEMI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA SO BILI NAJVEČJI? (en odgovor)

Value 27390 Frequency
1 problemi pri samem postopku zavarovanja v zavarovalnici (npr. čakanje) 2
2 nejasnosti glede pravic, ki izhajajo iz posameznih paketov 11
3 težave pri dokazovanju, da sem dopolnilno zavarovan (z izkaznico, kartico) v ambulanti, bolnišnici, lekarni 11
4 problemi pri uveljavljanju pravic iz posameznih vrst prostovoljnega zavarovanja v zdravstvu 0
5 zapleti pri uveljavljanju pravic (denarnih in drugih) pri zavarovalnici 1
6 drugo 2
8 ni bilo problemov 474
9 ni uveljavljal pravic, ni prostovoljno zavarovan 517
" " 19

Valid range from 1 to 8

V5_14 ALI MENITE DA PAKETI ZA PROSTOVOLJNO ZDR

V5.14 ALI MENITE DA PAKETI ZA PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, KI JIH SEDAJ PONUJAJO ZAVAROVALNICE ZADOŠČAJO, ALI BI BILO POTREBNO UVESTI ŠE KAKŠNE NOVE PAKETE? (Če ne zadoščajo) KAKŠNE NOVOSTI BI PO VAŠEM MNENJU BILE POTREBNE?

Value 27489 Frequency
1 so predolgi 25
8 zadoščajo, ni potrebno novih 508
9 ne vem, b.o. 504

Valid range from 1 to 8

V6_01 ALI MENITE, DA JE KAJENJE TAKO VELIK PRO

V6.00 ODNOS DO KAJENJA, OSTALO V6.01 ALI MENITE, DA JE KAJENJE TAKO VELIK PROBLEM, DA GA JE POTREBNO OMEJITI S POMOČJO ZAKONA, ALI NE?

Value 27588 Frequency
1 da, treba je omejiti kajenje z zakonom 608
2 ne, ni treba omejiti kajenja z zakonom 284
9 ne vem, neodločen 145

Valid range from 1 to 2

V6_02 ALI BI PO VASEM MNENJU MORALI PREPOVEDAT

V6.02 ALI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V JAVNIH PROSTORIH (LOKALIH, ČAKALNICAH, DVORANAH, SEJNIH SOBAH) V CELOTI, DELOMA, ALI SPLOH NE?

Value 27687 Frequency
1 da, v vseh javnih prostorih 666
2 da, le v nekaterih prostorih 298
3 ne, nikjer ne bi smeli prepovedati kajenja 33
9 neodločen, ne vem 40

Valid range from 1 to 3

V6_03 ALI MENITE, DA BI MORALI PREPOVEDATI KAJ

V6.03 ALI MENITE, DA BI MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V DELOVNIH PROSTORIH ALI TEGA NE BI SMELI?

Value 27786 Frequency
1 da 806
2 ne 113
9 neodločen 118

Valid range from 1 to 2

V6_04 ALI MENITE, DA JE TREBA PREPOVEDATI REKL

V6.04 ALI MENITE, DA JE TREBA PREPOVEDATI REKLAME IN OGLASE ZA CIGARETE IN TOBAČNE IZDELKE, ALI NI TREBA?

Value 27885 Frequency
1 da 619
2 ne 261
9 neodločen, ne ve 157

Valid range from 1 to 2

V6_05 KAJ MENITE, ALI JE DOPUSTNA ALI NI DOPUS

V6.05 KAJ MENITE, ALI JE DOPUSTNA ALI NI DOPUSTNA REKLAMA ZA IZDELKE (NPR. ŽVEČILNI GUMI), KI NOSIJO ISTO ZNAMKO KOT CIGARETE?

Value 27984 Frequency
1 ni dopustno 459
2 je dopustno 207
3 mi je vseeno 248
9 ne vem 123

Valid range from 1 to 3

V6_06 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO CLOVESKO DEJAN

V6.06 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE, KI REŠUJE ŽIVLJENJA. ALI STE TUDI VI DAROVALI KRI?

Value 28083 Frequency
1 da 473
2 ne