Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM941
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM941_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Mlinar, Zdravko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Makarovič, Jan
 • Gantar, Pavle
 • Kos, Drago
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Švara, Sergio
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kramberger, Boris
 • Klajnšček, Boris
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1994)

Finančna podpora:

Ministrstvo za zdravstvo
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Center za prostorsko sociologijo na FDV

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • None/Stališča o zdravju in zdravstvu

  Raziskave na temo zdravja in zdravstvene politike se pojavljajo pod okriljem SJM v raziskavah ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM962 in ADP - IDNo: SJM992. Namen ankete je ugotavljanje spreminjanja prehrambenih in drugih navad, povezanih z zdravjem, kot je kajenje in pitje alkoholnih pijač, spremljanje subjektivnega dobrega počutja in zdravstvenega stanja populacije, seznanjenosti javnosti z ogroženostjo in skrbjo za zdravje ter oceni zdravstvene politike in zdravstvenih storitev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

hierarhija vrednot, prostorska razporeditev osebnih stikov, prostočasne dejavnosti anketiranca, pripravljenost na prostorsko mobilnost, potovanja v tujino, prehrambeni okusi, iniciativnost, nacionalna identiteta, nacionalna suverenost, odprtost-zaprtost do tujine, centralizem-lokalizem, individualizem-konformizem, ukvarjanje s športom, uživanje dnevnih obrokov, (ne)zdrava prehrana, pivske navade, kadilske navade, droge, razumevanje zdravja, dejavniki vpliva na zdravje, telesna teža in kondicija, zdravstvene težave, osebni stiki, psihično počutje, osebnostne lastnosti, ukrepi za varovanje zdravja, obiski pri zdravniku, alternativno zdravljenje, ocena zadovoljstva z zdravstveno službo, zadovoljstvo z zobozdravstveno službo, pogostost jemanja zdravil, pogostost obiskov privatnih zdravnikov, dostop do zdravstvenih uslug, ocena različnih vidikov novega sistema zavarovanja, poznavanje in ocena prispevne stopnje, osebne izkušnje z novim sistemom zavarovanja, dodatno zavarovanje, problemi pri uveljavljanju pravic prostovoljnega zavarovanja, problematika kajenja v javnih prostorih, oglaševanje tobaka, krvodajalstvo, levo-desna usmeritev, ugledni politiki, strankarske preference

Ključne besede ELSST:
PROSTOR, URBANI PROSTOR, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, VREDNOTA, ZDRAVJE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Vsebinsko področja CERIF
Socialna medicina
Vsebinska področja ADP
vrednote in prostor
prehrambene in druge navade
zdravstvene navade in ocena delovanja zdravstva
zdravstveno zavarovanje
politika, država, stranke
odnos do kajenja


Povzetek:

Prvi del vprašalnika je namenjen osvetlitivi teze o dvosmernem poteku družbenega razvoja: globalizaciji in individualizaciji. Poudarek je na prostorski indentiteti in z njo povezanimi navadami. Drugi del vprašalnika pa je namenjen mnenjem ob reformi sistema zdravstvenega zavarovanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 1994 - april 1994
Čas izdelave: 1994
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM941.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 362
 • število enot: 1037

Spremenljivke

ID ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1032 1
1033 1
1034 1
1035 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1035

V1_01A delo V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

A. delo

Vrednost 22 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 67
2 2 152
3 3 320
4 4 201
5 5 126
6 6 109
7 7 43
8 8-najmanj pomemben 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01B druzina V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

B. družina

Vrednost 31 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 341
2 2 385
3 3 133
4 4 75
5 5 46
6 6 35
7 7 16
8 8-najmanj pomemben 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

ID ID

ID

Vrednost 1362 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1032 1
1033 1
1034 1
1035 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1035

V1_01A delo V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

A. delo

Vrednost 2361 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 67
2 2 152
3 3 320
4 4 201
5 5 126
6 6 109
7 7 43
8 8-najmanj pomemben 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01B druzina V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

B. družina

Vrednost 3360 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 341
2 2 385
3 3 133
4 4 75
5 5 46
6 6 35
7 7 16
8 8-najmanj pomemben 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01C zabava V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

C. zabava

Vrednost 4359 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 10
2 2 11
3 3 21
4 4 61
5 5 93
6 6 173
7 7 288
8 8-najmanj pomemben 380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01D zdravje V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

D. zdravje

Vrednost 5358 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 515
2 2 287
3 3 138
4 4 57
5 5 22
6 6 11
7 7 4
8 8-najmanj pomemben 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01E vera V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

E. vera

Vrednost 6357 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 21
2 2 34
3 3 57
4 4 81
5 5 89
6 6 161
7 7 196
8 8-najmanj pomemben 397
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01F prijatelji V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

F. prijatelji

Vrednost 7356 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 20
2 2 68
3 3 138
4 4 215
5 5 260
6 6 192
7 7 117
8 8-najmanj pomemben 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01G denar V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

G. denar

Vrednost 8355 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 27
2 2 60
3 3 135
4 4 223
5 5 194
6 6 168
7 7 148
8 8-najmanj pomemben 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_01H domovina V1.00 VREDNOTE IN PROSTOR V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

H. domovina

Vrednost 9354 Frekvenca
1 1-najbolj pomemben 34
2 2 43
3 3 96
4 4 127
5 5 208
6 6 190
7 7 226
8 8-najmanj pomemben 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_02A1 v vasem ozjem bivalnem okolju (stan. sos V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S1 v vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi ali v manjšem kraju): O3 - Sorodniki

Vrednost 10353 Frekvenca
3 (izbere) 670
1 mašilo 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02A2 v vasem ozjem bivalnem okolju (stan. sos V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S1 v vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi ali v manjšem kraju): O3 - Prijatelji

Vrednost 11352 Frekvenca
3 (izbere) 849
1 mašilo 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02A3 v vasem ozjem bivalnem okolju (stan. sos V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S1 v vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi ali v manjšem kraju): O3 - Poslovni partnerji

Vrednost 12351 Frekvenca
3 (izbere) 170
1 mašilo 867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02B1 drugje v istem mestu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S2 drugje v istem mestu: O3 - Sorodniki

Vrednost 13350 Frekvenca
3 (izbere) 589
1 mašilo 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02B2 drugje v istem mestu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S2 drugje v istem mestu: O3 - Prijatelji

Vrednost 14349 Frekvenca
3 (izbere) 705
1 mašilo 332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02B3 drugje v istem mestu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S2 drugje v istem mestu: O3 - Poslovni partnerji

Vrednost 15348 Frekvenca
3 (izbere) 240
1 mašilo 797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02C1 drugje v isti regiji (Gorenjska, Stajers V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.): O3 - Sorodniki

Vrednost 16347 Frekvenca
3 (izbere) 660
1 mašilo 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02C2 drugje v isti regiji (Gorenjska, Stajers V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.): O3 - Prijatelji

Vrednost 17346 Frekvenca
3 (izbere) 605
1 mašilo 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02C3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Stajers V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S3 drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.): O3 - Poslovni partnerji

Vrednost 18345 Frekvenca
3 (izbere) 207
1 mašilo 830

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02D1 drugod v Sloveniji V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S4 drugod v Sloveniji: O3 - Sorodniki

Vrednost 19344 Frekvenca
3 (izbere) 592
1 mašilo 445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02D2 drugod v Sloveniji V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S4 drugod v Sloveniji: O3 - Prijatelji

Vrednost 20343 Frekvenca
3 (izbere) 494
1 mašilo 543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02D3 drugod v Sloveniji V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S4 drugod v Sloveniji: O3 - Poslovni partnerji

Vrednost 21342 Frekvenca
3 (izbere) 161
1 mašilo 876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02E1 v neki drzavi, ki meji na Slovenijo V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S5 v neki državi, ki meji na Slovenijo: O3 - Sorodniki

Vrednost 22341 Frekvenca
3 (izbere) 319
1 mašilo 718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02E2 v neki drzavi, ki meji na Slovenijo V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S5 v neki državi, ki meji na Slovenijo: O3 - Prijatelji

Vrednost 23340 Frekvenca
3 (izbere) 244
1 mašilo 793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02E3 v neki drzavi, ki meji na Slovenijo V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S5 v neki državi, ki meji na Slovenijo: O3 - Poslovni partnerji

Vrednost 24339 Frekvenca
3 (izbere) 66
1 mašilo 971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02F1 v neki drugi evropski drzavi V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S6 v neki drugi evropski državi: O3 - Sorodniki

Vrednost 25338 Frekvenca
3 (izbere) 344
1 mašilo 693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02F2 v neki drugi evropski drzavi V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S6 v neki drugi evropski državi: O3 - Prijatelji

Vrednost 26337 Frekvenca
3 (izbere) 204
1 mašilo 833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02F3 v neki drugi evropski drzavi V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S6 v neki drugi evropski državi: O3 - Poslovni partnerji

Vrednost 27336 Frekvenca
3 (izbere) 56
1 mašilo 981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02G1 drugod po svetu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S7 drugod po svetu: O3 - Sorodniki

Vrednost 28335 Frekvenca
3 (izbere) 232
1 mašilo 805

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02G2 drugod po svetu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S7 drugod po svetu: O3 - Prijatelji

Vrednost 29334 Frekvenca
3 (izbere) 92
1 mašilo 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_02G3 drugod po svetu V1.02 ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI IN POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE. OZNAČITE VSE ŠTEVILKE "3", KI USTREZAJO!

S7 drugod po svetu: O3 - Poslovni partnerji

Vrednost 30333 Frekvenca
3 (izbere) 26
1 mašilo 1011

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_03A politicno udejstvovanje V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

a) politično udejstvovanje

Vrednost 31332 Frekvenca
1 DA 58
2 NE 976
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_03B sportno udejstvovanje, telovadba, joggin V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

b) športno udejstvovanje, telovadba, jogging

Vrednost 32331 Frekvenca
1 DA 411
2 NE 625
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_03C rocno delo po lastni zamisli V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

c) ročno delo po lastni zamisli

Vrednost 33330 Frekvenca
1 DA 581
2 NE 455
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_03D risanje, slikanje ali kiparjenje V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

d) risanje, slikanje ali kiparjenje

Vrednost 34329 Frekvenca
1 DA 103
2 NE 932
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_03E tehnicno konstruiranje V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

e) tehnično konstruiranje

Vrednost 35328 Frekvenca
1 DA 148
2 NE 887
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_03F pisanje (pesmi, crtice, clanki) V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

f) pisanje (pesmi, črtice, članki)

Vrednost 36327 Frekvenca
1 DA 90
2 NE 946
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_03G delo z racunalnikom V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

g) delo z računalnikom

Vrednost 37326 Frekvenca
1 DA 223
2 NE 813
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_03H izobrazevanje na lastno pobudo V1.03 MED SPODAJ NAVEDENIMI DEJAVNOSTMI OZNAČITE VSE TISTE, S KATERIMI SE UKVARJATE VSAJ ENKRAT MESEČNO!

h) izobraževanje na lastno pobudo

Vrednost 38325 Frekvenca
1 DA 357
2 NE 679
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_04 KATEREMU TUJEMU JEZIKU BI MORALI DATI V

V1.04 KATEREMU TUJEMU JEZIKU BI MORALI DATI V PRIHODNOSTI VEČJI POUDAREK KOT MU GA DAJEMO DANES? Samo en odgovor!

Vrednost 39324 Frekvenca
1 angleškemu 407
2 francoskemu 32
3 italijanskemu 50
4 nemškemu 409
5 ruskemu 3
6 drugemu 15
9 ne vem, nobenemu, vsem enako 120
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_05 ALI STE ZE KDAJ RAZMISLJALI, DA BI ZIVEL

V1.05 ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI ŽIVELI NEKAJ ČASA V KAKŠNEM DRUGEM KRAJU ALI MESTU V SLOVENIJI?

Vrednost 40323 Frekvenca
1 da 306
2 ne 730
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_06 KATERI KRAJ ALI MESTO BI NAJRAJE IZBRALI

(Če da) V1.06 KATERI KRAJ ALI MESTO BI NAJRAJE IZBRALI? (Samo en odgovor!)

Vrednost 41322 Frekvenca
99 ni razmišljal 0
0 0
" " 1037

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V1_07 ALI STE ZE KDAJ RAZMISLJALI, DA BI ZIVEL

V1.07 ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI ŽIVELI NEKAJ ČASA ZUNAJ SLOVENIJE?

Vrednost 42321 Frekvenca
1 da 287
2 ne 745
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_08 KATERO MESTO BI SI NAJRAJE IZBRALI?

(Če da) V1.08 KATERO MESTO BI SI NAJRAJE IZBRALI? (Samo en odgovor!)

Vrednost 43320 Frekvenca
99 ni razmišljal 0
0 0
" " 1037

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V1_09 ALI STE BILI V ZADNJIH DVEH LETIH KDAJ V

V1.09 ALI STE BILI V ZADNJIH DVEH LETIH KDAJ V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)?

Vrednost 44319 Frekvenca
1 da 737
2 ne 297
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_10A nakupovalni izlet (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

a) nakupovalni izlet

Vrednost 45318 Frekvenca
1 enkrat 99
2 2-5krat 208
3 večkrat 277
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 361
" " 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10B dopust, pocitnice (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

b) dopust, počitnice

Vrednost 46317 Frekvenca
1 enkrat 164
2 2-5krat 111
3 večkrat 64
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 505
" " 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10C obisk sorodnikov prijateljev (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

c) obisk sorodnikov, prijateljev

Vrednost 47316 Frekvenca
1 enkrat 121
2 2-5krat 93
3 večkrat 104
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 525
" " 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10D kulturne prireditve, razstave ipd. (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

d) kulturne prireditve, razstave ipd.

Vrednost 48315 Frekvenca
1 enkrat 68
2 2-5krat 43
3 večkrat 26
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 609
" " 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10E poslovno potovanje, sejem (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

e) poslovno potovanje, sejem

Vrednost 49314 Frekvenca
1 enkrat 85
2 2-5krat 56
3 večkrat 67
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 581
" " 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10F romanje, verska srecanja (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

f) romanje, verska srečanja

Vrednost 50313 Frekvenca
1 enkrat 44
2 2-5krat 13
3 večkrat 4
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 644
" " 332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10G sportne prireditve (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

g) športne prireditve

Vrednost 51312 Frekvenca
1 enkrat 49
2 2-5krat 13
3 večkrat 20
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 643
" " 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10H drug namen (Če da) V1.10 S KAKŠNIM NAMENOM STE BILI V TUJINI IN KOLIKOKRAT?

h) drug namen

Vrednost 52311 Frekvenca
1 enkrat 47
2 2-5krat 21
3 večkrat 27
9 ni bil v tujini zadnji dve leti 627
" " 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_1 Avstrija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Avstrija

Vrednost 53310 Frekvenca
3 (izbere) 296
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 292
2 mašilo 449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_2 Nemcija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Nemčija

Vrednost 54309 Frekvenca
3 (izbere) 329
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 286
2 mašilo 422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_3 Italija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Italija

Vrednost 55308 Frekvenca
3 (izbere) 250
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 289
2 mašilo 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_4 Madzarska V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Madžarska

Vrednost 56307 Frekvenca
3 (izbere) 137
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 299
2 mašilo 601

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_5 Hrvaska V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Hrvaška

Vrednost 57306 Frekvenca
3 (izbere) 375
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 288
2 mašilo 374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_6 Francija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Francija

Vrednost 58305 Frekvenca
3 (izbere) 137
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 297
2 mašilo 603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_7 Anglija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Anglija

Vrednost 59304 Frekvenca
3 (izbere) 58
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 303
2 mašilo 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_8 Svica V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Švica

Vrednost 60303 Frekvenca
3 (izbere) 84
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 302
2 mašilo 650
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_9 Ceska V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Češka

Vrednost 61302 Frekvenca
3 (izbere) 177
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 292
2 mašilo 568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_10 Spanija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Španija

Vrednost 62301 Frekvenca
3 (izbere) 89
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 301
2 mašilo 646
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_11 Grcija V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - Grčija

Vrednost 63300 Frekvenca
3 (izbere) 72
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 303
2 mašilo 662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_11_12 drugo... V1.11 V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE KDAJ BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugo

Vrednost 64299 Frekvenca
3 (izbere) 148
1 v nobeni evropski državi še nisem bil tri dni skupaj 304
2 mašilo 582
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12 KATERA JE NAJBOLJ ODDALJENA DRZAVA SVETA

V1.12 KATERA JE NAJBOLJ ODDALJENA DRŽAVA SVETA, KI STE JO ŽE KDAJ OBISKALI?

Vrednost 65298 Frekvenca
99 ni še bil v tuji državi izven Slovenije 0
0 0
" " 1037

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V1_13 ALI STE BILI V KAKSNI TUJI DRZAVI VEC KO

V1.13 ALI STE BILI V KAKŠNI TUJI DRŽAVI VEČ KOT EN MESEC?

Vrednost 66297 Frekvenca
1 da 211
2 ne 826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_14 V KATERI?

(Če da) V1.14 V KATERI?

Vrednost 67296 Frekvenca
99 ni bil več kot en mesec, ni bil v tuji državi 0
0 0
" " 1037

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V1_15A orehova potica V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

a - orehova potica

Vrednost 68295 Frekvenca
1 1-sploh ne 110
2 2 76
3 3 212
4 4 171
5 5-zelo všeč 467
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15B pizza V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

b - pizza

Vrednost 69294 Frekvenca
1 1-sploh ne 251
2 2 102
3 3 206
4 4 179
5 5-zelo všeč 292
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15C hod dog V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

c - hod dog

Vrednost 70293 Frekvenca
1 1-sploh ne 358
2 2 221
3 3 259
4 4 109
5 5-zelo všeč 77
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15D hamburger V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

d - hamburger

Vrednost 71292 Frekvenca
1 1-sploh ne 351
2 2 196
3 3 228
4 4 139
5 5-zelo všeč 112
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15E prekmurska gibanica V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

e - prekmurska gibanica

Vrednost 72291 Frekvenca
1 1-sploh ne 211
2 2 95
3 3 176
4 4 199
5 5-zelo všeč 318
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15F burek V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

f - burek

Vrednost 73290 Frekvenca
1 1-sploh ne 330
2 2 168
3 3 215
4 4 161
5 5-zelo všeč 155
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15G kranjska klobasa V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

g - kranjska klobasa

Vrednost 74289 Frekvenca
1 1-sploh ne 204
2 2 192
3 3 269
4 4 206
5 5-zelo všeč 165
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15H cevapcici V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

h - čevapčiči

Vrednost 75288 Frekvenca
1 1-sploh ne 150
2 2 152
3 3 241
4 4 232
5 5-zelo všeč 258
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15I stajerska kisla juha V1.15 PROSIMO VAS, DA S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 5 OZNAČITE, KOLIKO SO VAM VŠEČ NASLEDNJE VRSTE HRANE? PRI TEM POMENI OCENA 1, DA VAM TA HRANA SPLOH NI VŠEČ, OCENA 5 PA, DA VAM JE ZELO VŠEČ.

i - štajerska kisla juha

Vrednost 76287 Frekvenca
1 1-sploh ne 296
2 2 111
3 3 217
4 4 154
5 5-zelo všeč 217
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_16 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH V VASEM PO

V1.16 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH V VAŠEM PODJETJU, NA VAŠEM DELOVNEM MESTU ALI V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU PODALI KAKŠEN PREDLOG ZA NEKO IZBOLJŠAVO?

Vrednost 77286 Frekvenca
1 da 412
2 ne 625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_17 KAKO JE BIL VAS PREDLOG SPREJET?

(Če da) V1.17 KAKO JE BIL VAŠ PREDLOG SPREJET? (Le en odgovor)

Vrednost 78285 Frekvenca
1 bil je sprejet 179
2 bil je sprejet in pohvaljen 99
3 bil je sprejet in materialno nagrajen 39
4 za moj predlog se sploh niso zmenili 47
5 predlog je bil zavrnjen 41
6 zaradi mojega predloga sem imel težave 12
7 nič ni predlagal 606
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1_18 ALI KDAJ RAZMISLJATE, KAKO BOSTE PREZIVE

V1.18 ALI KDAJ RAZMIŠLJATE, KAKO BOSTE PREŽIVELI ŽIVLJENJE PO UPOKOJITVI?

Vrednost 79284 Frekvenca
1 da 228
2 ne 499
3 je že upokojen 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_19 ALI SE KAJ PRIPRAVLJATE OZIROMA ALI IMAT

(Če da) V1.19 ALI SE KAJ PRIPRAVLJATE OZIROMA ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ZA ŽIVLJENJE PO UPOKOJITVI?

Vrednost 80283 Frekvenca
1 se aktivno pripravljam (varčujem, skrbim za zdravje) 32
2 večkrat razmišljam in imam tudi že načrte o tem 73
3 razmišljam, vendar nimam posebnih načrtov 111
4 ne, ni razmišljal 496
5 je že upokojen 310
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_20 DANES SE VSE POGOSTEJE UPORABLJAJO NAPRA

V1.20 DANES SE VSE POGOSTEJE UPORABLJAJO NAPRAVE, S KATERIMI ČLOVEK LAHKO SAM DOMA SPREMLJA SVOJE ZDRAVJE (NPR. MERJENJE KRVNEGA TLAKA, URINA). ALI VI IMATE IN UPORABLJATE OZ. BI UPORABLJALI TE APARATE, ČE BI JIH IMELI? (Le en odgovor)

Vrednost 81282 Frekvenca
1 da, imam jih in jih uporabljam 278
2 imam jih, a jih ne uporabljam 37
3 nimam jih, a bi jih uporabljal 435
4 nimam jih in jih ne bi uporabljal, ker bolj zaupam zdravnikom 198
9 ne vem, neodločen 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_01 Vsa slovenska podjetja bi morala imeti s V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S01 - Vsa slovenska podjetja bi morala imeti slovenska imena in izdelke označene s slovenskimi napisi.

Vrednost 82281 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 608
3 strinjam se 309
2 ne strinjam se 95
1 sploh se ne strinjam 18
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_02 Znizanje uvoznih carin je pomembnejse, k V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S02 - Znižanje uvoznih carin je pomembnejše, kot pa zaščita naših podjetij.

Vrednost 83280 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 137
3 strinjam se 349
2 ne strinjam se 378
1 sploh se ne strinjam 128
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_03 Slovenci bi morali dajati pri nakupu pre V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S03 - Slovenci bi morali dajati pri nakupovanju prednost slovenskim izdelkom.

Vrednost 84279 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 399
3 strinjam se 324
2 ne strinjam se 239
1 sploh se ne strinjam 67
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_04 Vecina podjetij skusa s svojimi reklamam V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S04 - Večina podjetij skuša s svojimi reklamami na televiziji prepričati ljudi, da bi kupovali predmete, ki jih v resnici sploh ne potrebujejo.

Vrednost 85278 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 199
3 strinjam se 400
2 ne strinjam se 325
1 sploh se ne strinjam 103
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_05 Ce pride prodajalec na dom ponujat razno V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S05 - Če pride prodajalec na dom ponujat razno blago, mi je to v veliko nadlego.

Vrednost 86277 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 360
3 strinjam se 315
2 ne strinjam se 288
1 sploh se ne strinjam 65
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_06 Pri kupovanju stvari, kot so pralni pras V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S06 - Pri kupovanju stvari, kot so pralni praški ipd., raje plačam več, če s tem omejim onesnaževanje okolja.

Vrednost 87276 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 515
3 strinjam se 394
2 ne strinjam se 100
1 sploh se ne strinjam 16
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_07 Ce bi izgubil-a zaposlitev v Sloveniji, V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S07 - Če bi izgubil-a zaposlitev v Sloveniji, bi jo lahko dobil-a tudi kje v tujini.

Vrednost 88275 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 92
3 strinjam se 247
2 ne strinjam se 353
1 sploh se ne strinjam 258
" " 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_08 Ljudje v mojem kraju so obremenjeni s sv V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S08 - Ljudje v mojem kraju so tako obremenjeni s svojimi domačimi problemi, da bi bilo nesmiselno zahtevati od njih, da se ukvarjajo s problemi današnjega sveta kot celote.

Vrednost 89274 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 192
3 strinjam se 416
2 ne strinjam se 341
1 sploh se ne strinjam 62
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_09 Vkljucitev v Evropo bi morala biti nas g V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S09 - Vključitev v Evropo bi morala biti naš glavni cilj, pa čeprav bi morala Slovenija pri tem žrtvovati kar precej svoje samostojnosti.

Vrednost 90273 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 143
3 strinjam se 324
2 ne strinjam se 385
1 sploh se ne strinjam 155
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_10 Svojega otroka bi rade volje dal v itali V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S10 - Svojega otroka bi rade volje dal v italijansko ali avstrijsko srednjo šolo, če bi bila bolj kvalitetna kot slovenska.

Vrednost 91272 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 121
3 strinjam se 255
2 ne strinjam se 347
1 sploh se ne strinjam 290
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_11 Rajsi sami poskrbimo za obrambo Slovenij V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S11 - Rajši sami poskrbimo za obrambo Slovenije, četudi nas to več stane, kot pa da postajamo odvisni od Zahoda (NATO).

Vrednost 92271 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 308
3 strinjam se 358
2 ne strinjam se 271
1 sploh se ne strinjam 66
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_12 Odlocitev republike Slovenije da je klju V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S12 - Odločitev republike Slovenije, da je kljub gospodarskim težavam odprla vrata beguncem iz Bosne in Hercegovine, me navdaja s ponosom.

Vrednost 93270 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 167
3 strinjam se 446
2 ne strinjam se 298
1 sploh se ne strinjam 109
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_13 Razlicnost slovenskih pokrajin bi morali V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S13 - Različnost slovenskih pokrajin bi morali ohranjati z gradnjo hiš, ki se prilegajo dani pokrajini, čeprav so želje posameznikov drugačne.

Vrednost 94269 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 387
3 strinjam se 440
2 ne strinjam se 140
1 sploh se ne strinjam 46
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_14 Tuji trgovski centri v Sloveniji so nepo V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S14 - Tuji trgovski centri v Sloveniji so nepotrebni, ker so tudi naše trgovine dovolj dobro založene.

Vrednost 95268 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 221
3 strinjam se 277
2 ne strinjam se 410
1 sploh se ne strinjam 121
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_15 V Sloveniji bi morali ohranjati raznovrs V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S15 - V Sloveniji bi morali ohranjati raznovrstnost različnih narečij, in v šoli ne bi smeli siliti otrok, da govorijo knjižno slovenščino.

Vrednost 96267 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 120
3 strinjam se 255
2 ne strinjam se 441
1 sploh se ne strinjam 201
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_16 Kljub drugacnim teznjam nekaterih sloven V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S16 - Kljub drugačnim težnjam nekaterih slovenskih mest bi morale vse vrhovne ustanove Republike Slovenije imeti sedež v Ljubljani.

Vrednost 97266 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 121
3 strinjam se 256
2 ne strinjam se 387
1 sploh se ne strinjam 256
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_17 Sprejeti moramo zahodnoevropski delovni V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S17 - Sprejeti moramo zahodnoevropski delovni čas (od devetih zjutraj do petih popoldne), ker sicer ne bomo mogli v Evropo.

Vrednost 98265 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 123
3 strinjam se 236
2 ne strinjam se 374
1 sploh se ne strinjam 279
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_18 Nasi univerzi bi morali vabiti vec tujih V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S18 - Naši univerzi bi morali vabiti več tujih profesorjev, čeprav ne obvladajo slovenskega jezika

Vrednost 99264 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 127
3 strinjam se 329
2 ne strinjam se 347
1 sploh se ne strinjam 191
" " 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_19 Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupovanja V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S19 - Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupovanja naše zemlje, parcel.

Vrednost 100263 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 397
3 strinjam se 288
2 ne strinjam se 219
1 sploh se ne strinjam 116
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_20 Sirjenja tujih televizijskih programov p V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S20 - Širjenja tujih televizijskih programov pri nas ne bi smeli dovoljevati brez omejitev.

Vrednost 101262 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 120
3 strinjam se 328
2 ne strinjam se 382
1 sploh se ne strinjam 179
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_21 Ceprav imamo v Sloveniji neresene ekolos V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S21 - Čeprav imamo v Sloveniji nerešene ekološke probleme, nasprotujem temu, da bi se tuje države vmešavale vanje.

Vrednost 102261 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 248
3 strinjam se 403
2 ne strinjam se 287
1 sploh se ne strinjam 80
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_22 Drzava naj se ne vmesava, ce se nasa mes V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S22 - Država naj se ne vmešava, če se naša mesta povezujejo z mesti iz sosednjih držav.

Vrednost 103260 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 272
3 strinjam se 519
2 ne strinjam se 170
1 sploh se ne strinjam 38
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_23 Kmete moramo zascititi pred tujo konkure V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S23 - Kmete moramo zaščititi pred tujo konkurenco, tudi če bomo morali zaradi tega plačevati dražjo hrano.

Vrednost 104259 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 302
3 strinjam se 371
2 ne strinjam se 253
1 sploh se ne strinjam 97
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_24 Razdelitev Slovenije na manjse obcine ne V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S24 - Razdelitev Slovenije na manjše občine ne bo približala odločanja ljudem, imeli bomo le več krajevnih veljakov.

Vrednost 105258 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 402
3 strinjam se 366
2 ne strinjam se 180
1 sploh se ne strinjam 63
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_25 V manjsih obcinah se bodo ljudje res lah V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S25 - V manjših občinah se bodo ljudje res lahko posvetili reševanju krajevnih zadev, drugo pa naj rešuje država.

Vrednost 106257 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 167
3 strinjam se 432
2 ne strinjam se 319
1 sploh se ne strinjam 91
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_26 Priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S26 - Priseljenci iz nekdanjih jugoslovanskih republik bi morali imeti iste pravice kot pripadniki italijanske in madžarske manjšine

Vrednost 107256 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 136
3 strinjam se 315
2 ne strinjam se 334
1 sploh se ne strinjam 222
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_27 Kljub temu, da je Slovenija majhna drzav V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S27 - Kljub temu, da je Slovenija majhna država, je delitev na pokrajine potrebna in pravična.

Vrednost 108255 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 194
3 strinjam se 479
2 ne strinjam se 251
1 sploh se ne strinjam 89
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_21_28 Slovenska kultura je na radiu in televiz V1.21 SPODAJ JE NAVEDENA VRSTA IZJAV. OB VSAKI IZJAVI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJO STRINJATE OZIROMA NE STRINJATE?

S28 - Slovenska kultura je na radiu in televiziji v primerjavi s tujo zapostavljena.

Vrednost 109254 Frekvenca
4 popolnoma se strinjam 144
3 strinjam se 353
2 ne strinjam se 409
1 sploh se ne strinjam 93
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_22_1 Pri svojem delu v sluzbi resujem nove pr V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S1 - Pri svojem delu v službi rešujem nove probleme.

Vrednost 110253 Frekvenca
4 vedno 151
3 pogosto 319
2 redko 209
1 nikoli 295
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_22_2 Kadar sem v zamejstvu ,npr. na Koroskem, V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S2 - Kadar sem v zamejstvu (npr. na Koroškem, v Gorici ali Trstu), govorim slovensko, razen če ugotovim, da me sogovornik v resnici ne razume.

Vrednost 111252 Frekvenca
4 vedno 502
3 pogosto 210
2 redko 138
1 nikoli 165
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_22_3 V Sloveniji s Hrvati in Srbi govorim v n V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S3 - V Sloveniji s Hrvati in Srbi govorim v njihovem jeziku, ker se tako najbolje sporazumemo.

Vrednost 112251 Frekvenca
4 vedno 165
3 pogosto 133
2 redko 233
1 nikoli 500
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_22_4 Rad se oblacim cisto po svoje, ceprav s V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S4 - Rad se oblačim čisto po svoje, čeprav s tem vzbujam odpor in govorice med ljudmi.

Vrednost 113250 Frekvenca
4 vedno 236
3 pogosto 118
2 redko 257
1 nikoli 417
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_22_5 Kadar grem na obisk k prijatelju, se pop V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S5 - Kadar grem na obisk k prijatelju, se poprej dogovorim in ga povprašam, ali ima čas zame.

Vrednost 114249 Frekvenca
4 vedno 326
3 pogosto 270
2 redko 238
1 nikoli 200
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_22_6 Govorim v svojem domacem narecju V1.22 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK RAVNANJA. NAVEDITE PRI VSAKEM, ALI VELJA ZA VAS VEDNO, POGOSTO, REDKO ALI NIKOLI

S6 - Govorim v svojem domačem narečju.

Vrednost 115248 Frekvenca
4 vedno 662
3 pogosto 208
2 redko 100
1 nikoli 65
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01 ALI SE SEDAJ UKVARJATE S KAKSNIM SPORTOM

V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 ALI SE SEDAJ UKVARJATE S KAKŠNIM ŠPORTOM TAKO, DA SE DOBRO ZADIHATE IN OZNOJITE? (Če da) KAKO POGOSTO?

Vrednost 116247 Frekvenca
1 da, vsak dan 69
2 da, večkrat na teden 142
3 da, enkrat tedensko 115
4 da, neredno, s premori, občasno 229
5 ne ukvarjam se s športom 481
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_02A zajtrk V2.02 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

A) zajtrk

Vrednost 117246 Frekvenca
1 vsak dan 583
2 večkrat tedensko 90
3 občasno, manj pogosto 225
4 nikoli 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_02B kosilo V2.02 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

B) kosilo

Vrednost 118245 Frekvenca
1 vsak dan 919
2 večkrat tedensko 71
3 občasno, manj pogosto 45
4 nikoli 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_02C vecerja V2.02 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

C) večerja

Vrednost 119244 Frekvenca
1 vsak dan 615
2 večkrat tedensko 119
3 občasno, manj pogosto 254
4 nikoli 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_03A jeste zelenjavo V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

A) jeste zelenjavo

Vrednost 120243 Frekvenca
1 nikoli 10
2 1 do 2-krat 108
3 3 do 4-krat 353
4 5 in večkrat 565
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_03B jeste sadje V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

B) jeste sadje

Vrednost 121242 Frekvenca
1 nikoli 16
2 1 do 2-krat 181
3 3 do 4-krat 275
4 5 in večkrat 565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_03C jeste meso V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

C) jeste meso

Vrednost 122241 Frekvenca
1 nikoli 12
2 1 do 2-krat 211
3 3 do 4-krat 429
4 5 in večkrat 385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_03D jeste slascice V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

D) jeste slaščice

Vrednost 123240 Frekvenca
1 nikoli 180
2 1 do 2-krat 561
3 3 do 4-krat 194
4 5 in večkrat 101
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_03E pijete mleko ali jeste mlecne izdelke V2.03 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

E) pijete mleko ali jeste mlečne izdelke

Vrednost 124239 Frekvenca
1 nikoli 72
2 1 do 2-krat 200
3 3 do 4-krat 237
4 5 in večkrat 527
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_04 KATERE VRSTE MASCOB PRETEZNO UPORABLJATE

V2.04 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (En odgovor)

Vrednost 125238 Frekvenca
1 olje 624
2 margarina 26
3 maslo 10
4 mast 123
5 mešano 244
6 ne uporabljamo maščob 3
9 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_05 KATERO VRSTO KRUHA OBICAJNO JESTE?

V2.05 KATERO VRSTU KRUHA OBIČAJNO JESTE? (En odgovor)

Vrednost 126237 Frekvenca
1 beli 462
2 črni 406
3 polnozrnati 66
4 druge vrste kruha 95
5 ne jem kruha 6
9 b.o. 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_06A KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.06 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 127236 Frekvenca
1 svinjsko 366
2 goveje 428
3 telečje 34
4 perutnino 179
5 jagnjetino 1
6 ribe 19
7 drobovino 1
8 drugo 2
9 ne jem mesa 6
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_06B KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.06 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 128235 Frekvenca
1 svinjsko 177
2 goveje 276
3 telečje 45
4 perutnino 382
5 jagnjetino 8
6 ribe 107
7 drobovino 2
8 drugo 7
9 ne jem mesa 0
0 b.o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_07A skodelic prave kave V2.07 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

A) skodelic prave kave

Vrednost 129234 Frekvenca
1 nobene 193
2 1 do 2 524
3 3 do 4 246
4 5 in več 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_07B skodelic pravega caja V2.07 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

B) skodelic pravega čaja

Vrednost 130233 Frekvenca
1 nobene 696
2 1 do 2 257
3 3 do 4 53
4 5 in več 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_08A vino 2.08 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

A - vino

Vrednost 131232 Frekvenca
1 večkrat dnevno 66
2 enkrat dnevno 94
3 večkrat tedensko 130
4 nekajkrat v mesecu 266
5 nekajkrat v letu 209
6 nikoli 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_08B pivo 2.08 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

B - pivo

Vrednost 132231 Frekvenca
1 večkrat dnevno 21
2 enkrat dnevno 51
3 večkrat tedensko 132
4 nekajkrat v mesecu 249
5 nekajkrat v letu 211
6 nikoli 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_08C zgane pijace 2.08 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

C - žgane pijače

Vrednost 133230 Frekvenca
1 večkrat dnevno 6
2 enkrat dnevno 20
3 večkrat tedensko 31
4 nekajkrat v mesecu 119
5 nekajkrat v letu 248
6 nikoli 613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_09 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

V2.09 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Vrednost 134229 Frekvenca
1 ne kadim in nisem nikoli kadil 542
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil 201
3 sedaj kadim 292
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_10 KOLIKO PRIBLIZNO POKADITE NA DAN?

(če kadi) V2.10 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN?

Vrednost 135228 Frekvenca
98 kadi pipo 0
99 ne kadi 743
1 2
2 4
3 14
4 3
5 14
6 6
8 3
10 45
11 1
12 4
13 2
14 1
15 28
16 1
17 3
18 1
20 112
25 5
30 25
35 1
40 10
50 1
60 2
80 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80

V2_11 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZACELI

(Če kadi, je kadil) V2.11 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZAČELI KADITI?

Vrednost 136227 Frekvenca
99 ne kadi, ni kadil 542
5 1
6 1
40 4
45 1
55 1
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 5 do 55

V2_12 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEH

(Če je prenehal kaditi) V2.12 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI KADITI?

Vrednost 137226 Frekvenca
98 ni prenehal kaditi, kadi 292
99 ni nikoli kadil 542
17 3
72 1
75 1
76 1
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 17 do 76

V2_13_1 marihuana, hasis V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - marihuana, hašiš

Vrednost 138225 Frekvenca
3 (izbere) 40
1 (ne izbere) 4
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_13_2 kokain, heroin V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kokain, heroin

Vrednost 139224 Frekvenca
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 42
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_13_3 LSD, meskalin V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - LSD, meskalin

Vrednost 140223 Frekvenca
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 42
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_13_4 drugo V2.13 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugo (navedite):

Vrednost 141222 Frekvenca
3 (izbere) 5
1 (ne izbere) 41
9 ni poskusil nobene droge 990
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_14 KOLIKO CASA POVPRECNO NA DAN GLEDATE TEL

V2.14 KOLIKO ČASA POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO? ur

Vrednost 142221 Frekvenca
99 ne gledam TV 61
1 343
2 306
3 188
4 76
5 42
6 10
7 4
8 1
9 2
10 1
11 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V3_01 KAKO OCENJUJETE VASE SEDANJE ZDRAVSTVENO

V3.00 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA V3.01 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Vrednost 143220 Frekvenca
1 odlično 83
2 zelo dobro 148
3 dobro 579
4 slabo 168
5 zelo slabo 34
9 ne vem, neodločen 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_02 KAJ PRAVZAPRAV ZA VAS POMENI ZDRAVJE?

V3.02 KAJ PRAVZAPRAV ZA VAS POMENI ZDRAVJE? (Anketar: vpiši!)

Vrednost 144219 Frekvenca
1 ravnotežje 4
2 vitalnost, življenje 31
3 sreča, psihološko blagostanje 38
4 odsotnost bolezni 57
5 fizična sposobnost 12
6 delovna sposobnost (psihična in fizična sposobnost za delo) 51
7 dobro počutje 172
8 preventiva, način življenja (zdrava prehrana, gibanje) 19
9 vrednost zdravja 595
98 drugo 21
99 ne vem, b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V3_03A ljudje sami V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

A. ljudje sami

Vrednost 145218 Frekvenca
5 zelo velik 468
4 velik 336
3 srednji 152
2 majhen 31
1 zelo majhen 11
9 ne vem 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03B drzava in njena politika V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

B. država in njena politika

Vrednost 146217 Frekvenca
5 zelo velik 66
4 velik 221
3 srednji 273
2 majhen 207
1 zelo majhen 176
9 ne vem 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03C zdravstvo in medicina V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

C. zdravstvo in medicina

Vrednost 147216 Frekvenca
5 zelo velik 258
4 velik 384
3 srednji 274
2 majhen 56
1 zelo majhen 31
9 ne vem 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03D izobrazevanje ,sole V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

D. izobraževanje (šole)

Vrednost 148215 Frekvenca
5 zelo velik 144
4 velik 325
3 srednji 313
2 majhen 108
1 zelo majhen 56
9 ne vem 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03E mnozicni mediji ,tisk, V3.03 KOLIKŠEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI IMAJO PO VAŠEM MNENJU...

E. množični mediji (tisk, RTV)

Vrednost 149214 Frekvenca
5 zelo velik 88
4 velik 258
3 srednji 343
2 majhen 166
1 zelo majhen 108
9 ne vem 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOCJO SPODNJ

V3.04 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO SPODNJE LESTVICE OCENITE, KOLIKO OGROŽA VAŠE ZDRAVJE ONESNAŽENOST V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE! (Obkrožite ustrezno številko!)

Vrednost 150213 Frekvenca
0 0-ne ogroža 87
1 1 57
2 2 74
3 3 111
4 4 91
5 5 214
6 6 72
7 7 69
8 8 91
9 9 40
10 10-zelo ogroža 85
99 ne vem 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V3_05 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI

V3.05 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI? (Obkrožite ustrezno številko!)

Vrednost 151212 Frekvenca
0 0-zelo nesrečen 8
1 1 5
2 2 14
3 3 27
4 4 39
5 5 272
6 6 111
7 7 155
8 8 218
9 9 80
10 10-povsem srečen 97
99 ne vem 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V3_06 ALI MENITE, DA JE VASA TELESNA TEZA...

V3.06 ALI MENITE, DA JE VAŠA TELESNA TEŽA...

Vrednost 152211 Frekvenca
1 normalna 519
2 prevelika 428
3 premajhna 69
9 ne vem 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_07 ZANIMA NAS, KAKO OCENJUJETE VASO SPLOSNO

V3.07 ZANIMA NAS, KAKO OCENJUJETE VAŠO SPLOŠNO KONDICIJO?

Vrednost 153210 Frekvenca
1 zelo dobra 54
2 dobra 384
3 zadovoljiva 414
4 slaba 143
5 zelo slaba 25
9 ne vem, ne morem oceniti 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08A mocno razbijanje srca V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

A. močno razbijanje srca

Vrednost 154209 Frekvenca
1 stalno 29
2 pogosto 87
3 občasno 197
4 redko 235
5 nikoli 489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08B glavobol V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

B. glavobol

Vrednost 155208 Frekvenca
1 stalno 25
2 pogosto 114
3 občasno 242
4 redko 367
5 nikoli 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08C slabost V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

C. slabost

Vrednost 156207 Frekvenca
1 stalno 18
2 pogosto 47
3 občasno 165
4 redko 303
5 nikoli 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08D bolecine v hrbtu, krizu V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

D. bolečine v hrbtu, križu

Vrednost 157206 Frekvenca
1 stalno 122
2 pogosto 203
3 občasno 260
4 redko 185
5 nikoli 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08E tezave z dihanjem V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

E. težave z dihanjem

Vrednost 158205 Frekvenca
1 stalno 31
2 pogosto 61
3 občasno 104
4 redko 173
5 nikoli 667
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08F obcutek sibkosti, utrujenost V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

F. občutek šibkosti, utrujenost

Vrednost 159204 Frekvenca
1 stalno 41
2 pogosto 177
3 občasno 353
4 redko 251
5 nikoli 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08G mocno potenje V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

G. močno potenje

Vrednost 160203 Frekvenca
1 stalno 33
2 pogosto 130
3 občasno 183
4 redko 217
5 nikoli 474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08H tezave s spanjem V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

H. težave s spanjem

Vrednost 161202 Frekvenca
1 stalno 55
2 pogosto 118
3 občasno 219
4 redko 182
5 nikoli 463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08I vrtoglavica V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

I. vrtoglavica

Vrednost 162201 Frekvenca
1 stalno 22
2 pogosto 61
3 občasno 147
4 redko 162
5 nikoli 644
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08J mocne bolecine zbadanje v prsih V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

J. močne bolečine/ zbadanje v prsih

Vrednost 163200 Frekvenca
1 stalno 19
2 pogosto 39
3 občasno 105
4 redko 150
5 nikoli 723
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08K nemirnost, zaskrbljenost V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

K. nemirnost, zaskrbljenost

Vrednost 164199 Frekvenca
1 stalno 37
2 pogosto 123
3 občasno 371
4 redko 251
5 nikoli 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_08L pobitost, obcutje zalosti, nesrece V3.08 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

L. pobitost, občutje žalosti, nesreče

Vrednost 165198 Frekvenca
1 stalno 23
2 pogosto 72
3 občasno 255
4 redko 342
5 nikoli 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_09 ALI IMATE PRIJATELJE? KOLIKO?

V3.09 ALI IMATE PRIJATELJE? (Če da) KOLIKO?

Vrednost 166197 Frekvenca
99 nima prijateljev 41
1 17
2 51
89 1
90 3
98 6
" " 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V3_10 KAKO POGOSTO SE DRUZITE S SVOJIMI PRIJAT

(Če da) V3.10 KAKO POGOSTO SE DRUŽITE S SVOJIMI PRIJATELJI?

Vrednost 167196 Frekvenca
1 vsak dan 168
2 večkrat tedensko 326
3 enkrat tedensko 275
4 enkrat mesečno 148
5 nekajkrat letno 77
6 se ne druži, nima prijateljev 41
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3_11 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA

V3.11 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA SE LAHKO Z NJIM POGOVARJATE O ČISTO OSEBNIH STVAREH? (Če da) KOLIKO TAKO ZAUPNIH LJUDI IMATE?

Vrednost 168195 Frekvenca
1 da, tri ali več 242
2 da, dve takšni osebi 280
3 da, eno osebo 366
4 ne, nikogar 148
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_12A Ali vam kdaj pride na misel, da vas je u V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

A) Ali vam kdaj pride na misel, da vas je usoda kaznovala?

Vrednost 169194 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 581
2 2 194
3 3 168
4 4 54
5 5-zelo pogosto 38
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_12B Ali imate kdaj obcutek, da so ljudje do V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

B) Ali imate kdaj občutek, da so ljudje do vas krivični?

Vrednost 170193 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 327
2 2 285
3 3 268
4 4 110
5 5-zelo pogosto 45
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_12C Ali imate kdaj obcutek, da zivljenje nim V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

C) Ali imate kdaj občutek, da življenje nima smisla in da je enolično?

Vrednost 171192 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 653
2 2 197
3 3 116
4 4 51
5 5-zelo pogosto 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_12D Ali se kdaj pocutite osamljeno? V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

D) Ali se kdaj počutite osamljeno?

Vrednost 172191 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 543
2 2 262
3 3 147
4 4 51
5 5-zelo pogosto 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_12E Ali se kdaj umaknete pred ljudmi iz vase V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

E) Ali se kdaj umaknete pred ljudmi iz vaše okolice?

Vrednost 173190 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 538
2 2 215
3 3 186
4 4 71
5 5-zelo pogosto 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_12F Ali kdaj reagirate nervozno ali preobcut V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

F) Ali kdaj reagirate nervozno ali preobčutljivo do svoje okolice?

Vrednost 174189 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 266
2 2 303
3 3 320
4 4 117
5 5-zelo pogosto 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_12G Ali se kdaj zgodi, da od svojih najblizj V3.12 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

G) Ali se kdaj zgodi, da od svojih najbližjih zahtevate kaj nepremišljenega?

Vrednost 175188 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 637
2 2 223
3 3 141
4 4 31
5 5-zelo pogosto 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_13A Moje zivljenje se odvija v skladu z moji V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

A) Moje življenje se odvija v skladu z mojimi pričakovanji

Vrednost 176187 Frekvenca
1 1-sploh ne velja 95
2 2 127
3 3 400
4 4 260
5 5-v celoti velja 153
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_13B Obicajno se dobro razumem z ljudmi v svo V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

B) Običajno se dobro razumem z ljudmi v svoji okolici

Vrednost 177186 Frekvenca
1 1-sploh ne velja 12
2 2 22
3 3 116
4 4 403
5 5-v celoti velja 483
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_13C Opravljam delo, ki ga imam rad(-a) V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

C) Opravljam delo, ki ga imam rad(-a)

Vrednost 178185 Frekvenca
1 1-sploh ne velja 47
2 2 50
3 3 158
4 4 285
5 5-v celoti velja 485
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_13D Do drugih sem vedno prijazen V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

D) Do drugih sem vedno prijazen

Vrednost 179184 Frekvenca
1 1-sploh ne velja 12
2 2 37
3 3 213
4 4 409
5 5-v celoti velja 365
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_13E Pocutim se ljubljenega in zazelenega V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

E) Počutim se ljubljenega in zaželenega

Vrednost 180183 Frekvenca
1 1-sploh ne velja 28
2 2 67
3 3 345
4 4 322
5 5-v celoti velja 267
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_13F Vedno imam koga, ki mi je pripravljen po V3.13 ALI ZA VAS VELJAJO, ALI NE VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE?

F) Vedno imam koga, ki mi je pripravljen pomagati

Vrednost 181182 Frekvenca
1 1-sploh ne velja 20
2 2 46
3 3 121
4 4 295
5 5-v celoti velja 554
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14A z vidom V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

A. z vidom

Vrednost 182181 Frekvenca
1 DA 337
2 NE 700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14B s sluhom V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

B. s sluhom

Vrednost 183180 Frekvenca
1 DA 136
2 NE 901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14C z dihanjem V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

C. z dihanjem

Vrednost 184179 Frekvenca
1 DA 189
2 NE 848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14D s srcem/oziljem V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

D. s srcem/ožiljem

Vrednost 185178 Frekvenca
1 DA 249
2 NE 788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14E s prebavo V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

E. s prebavo

Vrednost 186177 Frekvenca
1 DA 271
2 NE 766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14F s secili V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

F. s sečili

Vrednost 187176 Frekvenca
1 DA 127
2 NE 910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14G z okoncinami, sklepi V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

G. z okončinami, sklepi

Vrednost 188175 Frekvenca
1 DA 412
2 NE 625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14H s kozo V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

H. s kožo

Vrednost 189174 Frekvenca
1 DA 149
2 NE 888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14I z zivci V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

I. z živci

Vrednost 190173 Frekvenca
1 DA 288
2 NE 749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_14J z zobmi V3.14 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE Z ...

J. z zobmi

Vrednost 191172 Frekvenca
1 DA 429
2 NE 608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_15 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKSNE VRSTE T

(če je imel težave) V3.15 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKŠNE VRSTE TEŽAV JE PRI TEM ŠLO?

Vrednost 192171 Frekvenca
1 nedefinirane bolečine 237
2 nesrečo, poškodbo 76
3 akutno bolezensko stanje 136
4 kronično bolezen 204
5 invalidnost 28
6 drugo 171
9 ni imel težav 183
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3_16 ZANIMA NAS, V KAKSNI MERI VI PRI SVOJEM

V3.16 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI VI PRI SVOJEM DELU IN NASPLOH SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

Vrednost 193170 Frekvenca
1 zelo skrbim 137
2 skrbim 520
3 bolj malo, premalo 312
4 skoraj nič 34
9 ne vem, kaj bi rekel 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_01A izboljsati kvaliteto in nacin prehrane V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

A. izboljšati kvaliteto in način prehrane

Vrednost 194169 Frekvenca
1 DA 866
2 NE 159
3 se ne nanaša 5
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01B zmanjsati oz. opustiti kajenje V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

B. zmanjšati oz. opustiti kajenje

Vrednost 195168 Frekvenca
1 DA 198
2 NE 88
3 se ne nanaša 750
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01C zmanjsati oz.opustiti pitje alkoholnih p V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

C. zmanjšati oz.opustiti pitje alkoholnih pijač

Vrednost 196167 Frekvenca
1 DA 311
2 NE 179
3 se ne nanaša 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01D zmanjsati telesno tezo (shujsati) V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

D. zmanjšati telesno težo (shujšati)

Vrednost 197166 Frekvenca
1 DA 573
2 NE 437
3 se ne nanaša 16
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01E vec sporta, rekreacije, fizicne aktivnos V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

E. več športa, rekreacije, fizične aktivnosti

Vrednost 198165 Frekvenca
1 DA 731
2 NE 294
3 se ne nanaša 7
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01F poiskati ustreznejse delo, zaposlitev V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

F. poiskati ustreznejše delo, zaposlitev

Vrednost 199164 Frekvenca
1 DA 329
2 NE 428
3 se ne nanaša 278
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01G vec zabave, druzenja s prijatelji in zna V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

G. več zabave, druženja s prijatelji in znanci

Vrednost 200163 Frekvenca
1 DA 649
2 NE 373
3 se ne nanaša 6
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01H poiskati ustreznega zdravnika V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

H. poiskati ustreznega zdravnika

Vrednost 201162 Frekvenca
1 DA 648
2 NE 382
3 se ne nanaša 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01I pogosteje hoditi na preventivne preglede V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

I. pogosteje hoditi na preventivne preglede

Vrednost 202161 Frekvenca
1 DA 695
2 NE 336
3 se ne nanaša 3
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01J preusmeriti se v alternativno zdravljenj V4.00 ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA V4.01 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

J. preusmeriti se v alternativno zdravljenje

Vrednost 203160 Frekvenca
1 DA 413
2 NE 611
3 se ne nanaša 6
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_02 KDAJ OBICAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

V4.02 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Vrednost 204159 Frekvenca
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 112
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 379
3 grem tedaj, ko me bolezen (oz. poškodba) močno ovira pri delu 284
4 grem le tedaj, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 221
5 k zdravniku sploh ne hodim 40
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_03 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, N

V4.03 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED K ZOBOZDRAVNIKU, TUDI ČE VAS NE BOLI ZOB?

Vrednost 205158 Frekvenca
1 da 441
2 ne 596

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_04 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, N

(samo za ženske) V4.04 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED H GINEKOLOGU, TUDI ČE NIMATE TEŽAV?

Vrednost 206157 Frekvenca
1 da 303
2 ne 257
9 je moški 477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05A dieta, post, makrobiotika V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

A. dieta, post, makrobiotika

Vrednost 207156 Frekvenca
1 DA 317
2 NE 720

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05B zdravljenje z zelisci V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

B. zdravljenje z zelišči

Vrednost 208155 Frekvenca
1 DA 318
2 NE 719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05C akupunktura, akupresura, shiats V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

C. akupunktura, akupresura, shiatsu

Vrednost 209154 Frekvenca
1 DA 35
2 NE 1002

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05D bioenergija, radiostezija V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

D. bioenergija, radiostezija

Vrednost 210153 Frekvenca
1 DA 72
2 NE 965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05E masaza, kiropraktika, refleksolo V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

E. masaža, kiropraktika, refleksologija

Vrednost 211152 Frekvenca
1 DA 112
2 NE 925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05F meditacija, avtogeni trening V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

F. meditacija, avtogeni trening

Vrednost 212151 Frekvenca
1 DA 60
2 NE 977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05G joga, tai chi, plesna terapija V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

G. joga, tai chi, plesna terapija

Vrednost 213150 Frekvenca
1 DA 34
2 NE 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05H bioritem, astrologija, numerologi V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

H. bioritem, astrologija, numerologija

Vrednost 214149 Frekvenca
1 DA 27
2 NE 1010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_05I drugo V4.05 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

I. drugo

Vrednost 215148 Frekvenca
1 DA 18
2 NE 1012
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_06 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA

V4.06 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z NAŠO ZDRAVSTVENO SLUŽBO?

Vrednost 216147 Frekvenca
1 zelo zadovoljni 11
2 zadovoljni 247
3 niti zadovoljni, niti nezadovoljni 360
4 nezadovoljni 302
5 zelo nezadovoljni 46
6 ne vem, o tem nisem razmišljal, neodločen 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_07 ALI STE PREPRICANI ALI NE, DA BI V PRIME

V4.07 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Vrednost 217146 Frekvenca
1 da, prepričan sem 413
2 nisem prepričan 484
3 ne vem, neodločen 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08A cakanje pri zdravniku V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

A) čakanje pri zdravniku

Vrednost 218145 Frekvenca
1 DA 801
2 NE 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08B dolga cakalna doba za specialiste, opera V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

B) dolga čakalna doba za specialiste, operacije

Vrednost 219144 Frekvenca
1 DA 764
2 NE 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08C slab in neprijazen odnos zdravnikov in m V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

C) slab in neprijazen odnos zdravnikov in medicinskih sester do bolnikov

Vrednost 220143 Frekvenca
1 DA 430
2 NE 607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08D privilegiji, vsi pacienti niso enako obr V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

D) privilegiji, vsi pacienti niso enako obravnavani

Vrednost 221142 Frekvenca
1 DA 693
2 NE 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08E prevec papirjev, prevec administracije, V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

E) preveč papirjev, preveč administracije, birokracije

Vrednost 222141 Frekvenca
1 DA 656
2 NE 381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08F slaba organizacija dela V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

F) slaba organizacija dela

Vrednost 223140 Frekvenca
1 DA 490
2 NE 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08G neustrezni prostori ambulant, itd. V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

G) neustrezni prostori ambulant, itd.

Vrednost 224139 Frekvenca
1 DA 298
2 NE 739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08H slaba kvaliteta medicinskih uslug V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

H) slaba kvaliteta medicinskih uslug

Vrednost 225138 Frekvenca
1 DA 318
2 NE 719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08I ni moznosti izbire zdravnika V4.08 ALI VAS OB TEM, KO IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV MOTI KAJ OD NAVEDENEGA: (Možnih je več odgovorov)

I) ni možnosti izbire zdravnika

Vrednost 226137 Frekvenca
1 DA 193
2 NE 844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_09 KAJ MENITE, ALI SE BO Z UVAJANJEM PRIVAT

V4.09 KAJ MENITE, ALI SE BO Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNIŠKE PRAKSE IZBOLJŠALA RAVEN ZDRAVSTVENIH USLUG, ALI BO OSTALA NA ISTI RAVNI, ALI SE BO POSLABŠALA?

Vrednost 227136 Frekvenca
1 raven uslug se bo izboljšala 526
2 ostala bo na isti ravni 244
3 poslabšala se bo 87
9 ne vem 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_10A zobozdravstvene sluzbe V4.10 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SPLOŠNE AMBULANTE, SPECIALISTIČNE ORDINACIJE, ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

A. zobozdravstvene službe

Vrednost 228135 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 120
2 zadovovoljen 522
3 nezadoljen 172
4 zelo nezadovoljen 73
9 nimam izkušenj, ne vem 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_10B splosne ambulante V4.10 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SPLOŠNE AMBULANTE, SPECIALISTIČNE ORDINACIJE, ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

B. splošne ambulante

Vrednost 229134 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 117
2 zadovovoljen 682
3 nezadoljen 116
4 zelo nezadovoljen 27
9 nimam izkušenj, ne vem 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_10C specialisticne ordinacije V4.10 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SPLOŠNE AMBULANTE, SPECIALISTIČNE ORDINACIJE, ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

C. specialistične ordinacije

Vrednost 230133 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 90
2 zadovovoljen 458
3 nezadoljen 108
4 zelo nezadovoljen 27
9 nimam izkušenj, ne vem 354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_11 ALI JE V VASEM KRAJU ZDRAVSTVENI DOM ALI

V4.11 ALI JE V VAŠEM KRAJU ZDRAVSTVENI DOM ALI AMBULANTA?

Vrednost 231132 Frekvenca
1 da 720
2 ne 313
9 ne vem 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_12 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJST

V4.12 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? (ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI) krat

Vrednost 232131 Frekvenca
99 nikoli (Če je bil pri zdravniku) 220
1 201
2 152
51 1
90 1
92 1
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 92

V4_13A zobozdravnik V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

A. zobozdravnik

Vrednost 233130 Frekvenca
1 DA 405
2 NE 410
9 b. o. 220
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_13B splosni zdravnik V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

B. splošni zdravnik

Vrednost 234129 Frekvenca
1 DA 673
2 NE 144
9 b. o. 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_13C dispanzer, specialisticni pregledi V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

C. dispanzer, specialistični pregledi

Vrednost 235128 Frekvenca
1 DA 355
2 NE 461
9 b. o. 220
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_13D bolnica, klinika V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

D. bolnica, klinika

Vrednost 236127 Frekvenca
1 DA 174
2 NE 642
9 b. o. 220
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_13E zdravilisce V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

E. zdravilišče

Vrednost 237126 Frekvenca
1 DA 39
2 NE 776
9 b. o. 220
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_13F pomoc patronazne sluzbe na domu V4.13 IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

F. pomoč patronažne službe na domu

Vrednost 238125 Frekvenca
1 DA 27
2 NE 789
9 b. o. 220
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_14 ALI STE PREPRICANI, DA JE V VASEM PRIMER

(če je bil pri zdravniku) V4.14 ALI STE PREPRIČANI, DA JE V VAŠEM PRIMERU ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE, KAR JE BILO MOŽNO NAREDITI, ALI NI NAREDIL?

Vrednost 239124 Frekvenca
1 da 562
2 ne 74
3 ne morem reči 167
9 ni bil pri zdravniku 220
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_15 ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA?

(če je bil pri zdravniku) V4.15 ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA? (če da) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Vrednost 240123 Frekvenca
1 uporabil sem jih v celoti 541
2 le deloma sem jih uporabil 131
3 le manjši del sem jih uporabil 13
4 sploh jih nisem uporabil 5
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 108
9 nisem bil pri zdravniku 220
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_16A vitamine, minerale v tabletah ali tekoci V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

A) vitamine, minerale v tabletah ali tekočinah

Vrednost 241122 Frekvenca
5 vsak dan 87
4 večkrat na teden 61
3 1x do 2x na teden 87
2 redkeje 310
1 nikoli 491
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_16B zdravila, tablete proti bolecinam npr. a V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

B) zdravila, tablete proti bolečinam (npr. aspi- rin, phenalgol, plivadon)

Vrednost 242121 Frekvenca
5 vsak dan 51
4 večkrat na teden 43
3 1x do 2x na teden 70
2 redkeje 567
1 nikoli 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_16C pomirjevalna sredstva, uspavalne tablete V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

C) pomirjevalna sredstva, uspavalne tablete npr. neprobromat, apaurin, ansilan)

Vrednost 243120 Frekvenca
5 vsak dan 25
4 večkrat na teden 16
3 1x do 2x na teden 22
2 redkeje 89
1 nikoli 885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_16D tablete proti akutnim tezavam in bolezni V4.16 KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

D) tablete proti akutnim težavam in boleznim (krvni obtok, jetra, želodec, alergije, revmatizem)

Vrednost 244119 Frekvenca
5 vsak dan 121
4 večkrat na teden 32
3 1x do 2x na teden 24
2 redkeje 113
1 nikoli 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_17 NOVA ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA OMOGOCA SVOB

V4.17 NOVA ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA OMOGOČA SVOBODNO IZBIRO OSEBNEGA (SPLOŠNEGA) ZDRAVNIKA. ALI STE TO MOŽNOST IZKORISTILI IN ZAVESTNO IZBRALI SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA?

Vrednost 245118 Frekvenca
1 da, zavestno sem izbral osebnega zdravnika 730
2 nisem izbral osebnega zdravnika 271
9 ne vem 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_181 pomoč pri zobozdravniku V4.18 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

O3 - zobozdravnik

Vrednost 246117 Frekvenca
3 (izbere) 93
1 (ne izbere) 34
9 ni iskal pomoči pri zasebnem zdravniku 903
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_182 pomoč pri zdravniku splosne prakse V4.18 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

O3 - zdravnik splošne prakse

Vrednost 247116 Frekvenca
3 (izbere) 28
1 (ne izbere) 94
9 ni iskal pomoči pri zasebnem zdravniku 903
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_183 pomoč pri zdravniku specialistu V4.18 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

O3 - zdravniki specialisti

Vrednost 248115 Frekvenca
3 (izbere) 38
1 (ne izbere) 83
9 ni iskal pomoči pri zasebnem zdravniku 903
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_19 ALI STE ZA POMOC PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KA

(če je obiskal privatnega zdravnika) V4.19 ALI STE ZA POMOČ PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KAJ PLAČALI, ALI STE LAHKO UVELJAVILI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Vrednost 249114 Frekvenca
1 plačal sem vse 65
2 plačal sem samo tisto, za kar nisem bil zavarovan 19
3 plačal sem, vendar mi je kasneje zavarovalnica povrnila 2
4 nič nisem plačal, ker sem uveljavil zavarovanje 48
9 ni obiskal privatnega zdravnika 903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_20 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIV

(če je obiskal privatnega zdravnika) V4.20 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIVATNEGA ZDRAVNIKA, ČE JIH PRIMERJATE Z ZADOVOLJSTVOM V JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Vrednost 250113 Frekvenca
1 bolj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 111
2 ni razlik 19
3 manj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 4
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku 903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_01 PRED SPREMEMBAMI V ZDRAVSTVU JE PRAVICO

V5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V5.01 PRED SPREMEMBAMI V ZDRAVSTVU JE PRAVICO DO ZDRAVSTVENIH STORITEV LAHKO UVELJAVLJAL VSAK, NE GLEDE NA TO ALI JE PLAČEVAL PRISPEVKE ZA ZDRAVSTVO ALI NE. ALI MENITE, DA JE SEDANJA UREDITEV, KO LAHKO PRAVICE UVELJAVLJA LE TISTI, KI PLAČUJE OZ. ZA KATEREGA SE PLAČUJE PRISPEVKE, PRAVILNA ALI NI PRAVILNA?

Vrednost 251112 Frekvenca
1 prav je, da so pravice do zdravstvenih storitev povezane s prispevkom 380
2 ni prav, vsi bi morali imeti pravico do zdravstvenih storitev ne glede na plačilo prispevka 454
9 ne vem, neodločen 200
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_02A uvajanje privatne prakse v zdravstvo V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

A. uvajanje privatne prakse v zdravstvo

Vrednost 252111 Frekvenca
1 izboljšanje 530
2 ni sprememb 239
3 poslabšanje 52
4 ne vem 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_02B izbira osebnega zdravnika V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

B. izbira osebnega zdravnika

Vrednost 253110 Frekvenca
1 izboljšanje 710
2 ni sprememb 201
3 poslabšanje 11
4 ne vem 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_02C z zakonom dolocen obseg pravic iz obvezn V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

C. z zakonom določen obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Vrednost 254109 Frekvenca
1 izboljšanje 294
2 ni sprememb 337
3 poslabšanje 89
4 ne vem 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_02D prostovoljno zavarovanje V5.02 ALI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJE STVARI KAJ VPLIVAJO NA IZBOLJŠANJE ALI NA POSLABŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE OSKRBE IN NASPLOH ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI?

D. prostovoljno zavarovanje

Vrednost 255108 Frekvenca
1 izboljšanje 428
2 ni sprememb 306
3 poslabšanje 78
4 ne vem 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_03A Pri nas imajo vsi sloji prebivalstva ena V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

A. Pri nas imajo vsi sloji prebivalstva enakopraven dostop do zdravstvenih uslug.

Vrednost 256107 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 187
2 2 185
3 3 226
4 4 164
5 5-V celoti se strinja 268
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_03B Ker mora posameznik za zdravljenje placa V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

B. Ker mora posameznik za zdravljenje plačati tudi iz svojega žepa, ali pa biti dodatno zavarovan, bo bolje skrbel za svoje zdravje.

Vrednost 257106 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 151
2 2 163
3 3 257
4 4 258
5 5-V celoti se strinja 202
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_03C Z uvedbo prostovoljnega zdravstvenega za V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

C. Z uvedbo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bo za zdravstvo več denarja.

Vrednost 258105 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 120
2 2 126
3 3 285
4 4 263
5 5-V celoti se strinja 226
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_03D Revnejsim ljudem, ki niso dodatno zavaro V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

D. Revnejšim ljudem, ki niso dodatno zavarovani in ki ne zmorejo doplačila, kvalitetne zdravstvene usluge ne bodo več dostopne

Vrednost 259104 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 155
2 2 127
3 3 183
4 4 271
5 5-V celoti se strinja 289
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_03E Prav je, da tisti ki hoce popolnejso in V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

E. Prav je, da tisti ki hoče popolnejšo in kvalitetnejšo zdravstveno uslugo, to plača sam iz svojega žepa

Vrednost 260103 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 163
2 2 120
3 3 184
4 4 217
5 5-V celoti se strinja 345
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_03F Zaradi novosti, ki jih prinasa sedanji s V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

F. Zaradi novosti, ki jih prinaša sedanji sistem zdravstvenega zavarovanja, se bo izboljšalo zdravje prebivalstva v Sloveniji.

Vrednost 261102 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 193
2 2 210
3 3 344
4 4 179
5 5-V celoti se strinja 88
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_03G Ni prav, da drzava prenasa financno brem V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

G. Ni prav, da država prenaša finančno breme skrbi za zdravje na posameznika.

Vrednost 262101 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 128
2 2 135
3 3 279
4 4 204
5 5-V celoti se strinja 282
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_03H Tisti, ki ne skrbijo dovolj za svoje zdr V5.03 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA NOV (SEDANJI) SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 do 5.

H. Tisti, ki ne skrbijo dovolj za svoje zdravje, morajo imeti manj pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vrednost 263100 Frekvenca
1 1-Sploh se ne strinja 308
2 2 196
3 3 265
4 4 155
5 5-V celoti se strinja 100
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_04 ALI SI MORDA PREDSTAVLJATE, KOLIKO PRIBL

V5.04 ALI SI MORDA PREDSTAVLJATE, KOLIKO PRIBLIŽNO SEDAJ STANE EN DAN BIVANJA IN ZDRAVLJENJA V BOLNIŠNICI? ALI ...

Vrednost 26499 Frekvenca
1 do 1000 tolarjev 27
2 od 1000 do 6000 tolarjev 279
3 od 6000 do 10000 tolarjev 148
4 od 10000 do 15000 tolarjev 50
5 več kot 15000 tolarjev 23
9 ne ve, b.o. 510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_05 ALI STE VI (OBVEZNO) ZDRAVSTVENO ZAVAROV

V5.05 ALI STE VI (OBVEZNO) ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI OZ. ALI IMATE UREJENO ZDRAVSTVENO IZKAZNICO?

Vrednost 26598 Frekvenca
1 da 1015
2 ne 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_06 ALI MORDA VESTE, KAKSNA JE VISINA PRISPE

V5.06 ALI MORDA VESTE, KAKŠNA JE VIŠINA PRISPEVNE STOPNJE ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE OZ. (ZA ZAPOSLENE) KOLIKO VAM OD PLAČE ODTEGUJEJO ZA ZDRAVSTVO? NAVEDITE V % OD PLAČE.

Vrednost 26697 Frekvenca
99 ne ve 820
1 15
2 21
49 1
50 4
54 1
64 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 64

V5_07 ALI SE VAM ZDI TAKSNA VISINA PRISPEVNE S

V5.07 (Če navede %) ALI SE VAM ZDI TAKŠNA VIŠINA PRISPEVNE STOPNJE ZA PRAVICE, KI JIH IMATE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA USTREZNA, ALI NE?

Vrednost 26796 Frekvenca
1 popolnoma je ustrezna 93
2 je prenizka 6
3 je previsoka 54
4 ne ve, če je ustrezna 57
9 ne ve, kolikšna je višina prispevne stopnje 820
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_08 ALI STE NALETELI NA KAKSNE PROBLEME PRI

V5.08 ALI STE NALETELI NA KAKŠNE PROBLEME PRI UREJANJU SVOJEGA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, ALI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA? (Če da) ALI JE IZSTOPAL KATERI OD NAVEDENIH PROBLEMOV? (en odgovor)

Vrednost 26895 Frekvenca
1 predolgo čakanje in zapleti pri urejanju statusa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 23
2 zapleti pri izkazovanju statusa in uveljavljanju pravic v zdravstvu (npr. zavrnitev nudenja zdravstvenih storitev) 8
3 neusklajeni in neenotni postopki za zavarovance pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 5
4 neusklajeni in neenotni postopki za zavarovance pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja v ambulantah, bolnišnicah (v zdravstvu) 7
5 drugo 10
8 ni bilo problemov 925
9 ni uveljavljal pravic, ni obvezno zavarovan 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V5_09 ALI STE PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROV

V5.09 ALI STE PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI? (Če da) PRI KATERI ZAVAROVALNICI?

Vrednost 26994 Frekvenca
1 da, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 625
2 da, pri Zavarovalni družbi Adriatic 115
3 da, vendar ne vem pri kateri zavarovalnici 65
4 nisem dodatno zavarovan --------------------V6.01 183
5 ne vem, ali sem zavarovan --------------------V6.01 38
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5_10 ZANIMA NAS, ALI STE SE ODLOCILI OSEBNO I

(Če je dodatno prostovoljno zavarovan - odgovori 1, 2, 3) V5.10 ZANIMA NAS, ALI STE SE ODLOČILI OSEBNO IN SAMI PODPISALI POGODBO O DODATNEM PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU, ALI KAKO DRUGAČE?

Vrednost 27093 Frekvenca
1 da, sam osebno sem se zavaroval in podpisal pogodbo 398
2 sam sem se odločil, zavarovalo pa me je podjetje, ZPIZ ipd. 241
3 nisem se odločil osebno, ampak sem ravnal tako kot večina v mojem podjetju (zavodu), ki nas je dodatno zavarovalo 94
4 zavaroval me je kdo iz družine 53
5 ni se dodatno prostovoljno zavaroval, ne ve, ali je dodatno zavarovan 221
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5_11 ZA KATERE PAKETE NA PODROCJU PROSTOVOLJN

(Če je dodatno prostovoljno zavarovan) V5.11 ZA KATERE PAKETE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA STE ZAVAROVANI?

Vrednost 27192 Frekvenca
1 samo za paket, ki pokriva doplačila - popolno zdravstveno zavarovanje 718
2 za paket, ki pokriva doplačila in za paket nadstandardnih storitev 25
3 za paket, ki pokriva doplačila in za pakete nadstandard, oddih, nego ipd. 6
4 druge variante 9
9 ni dodatno zavarovan, ne ve ali je zavarovan 221
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5_12 ALI STE ZE KORISTILI ZDRAVNISKE USLUGE N

(Če je dodatno prostovoljno zavarovan) V5.12 ALI STE ŽE KORISTILI ZDRAVNIŠKE USLUGE NA OSNOVI PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA?

Vrednost 27291 Frekvenca
1 da 479
2 ne 268
3 ne ve, ali jih je koristil 28
9 ni dodatno zavarovan, ne ve, ali je zavarovan 221
" " 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5_13 KATERI PROBLEMI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC

(Če je že uveljavljal pravice iz prostovoljnega zavarovanja) V5.13 KATERI PROBLEMI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA SO BILI NAJVEČJI? (en odgovor)

Vrednost 27390 Frekvenca
1 problemi pri samem postopku zavarovanja v zavarovalnici (npr. čakanje) 2
2 nejasnosti glede pravic, ki izhajajo iz posameznih paketov 11
3 težave pri dokazovanju, da sem dopolnilno zavarovan (z izkaznico, kartico) v ambulanti, bolnišnici, lekarni 11
4 problemi pri uveljavljanju pravic iz posameznih vrst prostovoljnega zavarovanja v zdravstvu 0
5 zapleti pri uveljavljanju pravic (denarnih in drugih) pri zavarovalnici 1
6 drugo 2
8 ni bilo problemov 474
9 ni uveljavljal pravic, ni prostovoljno zavarovan 517
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V5_14 ALI MENITE DA PAKETI ZA PROSTOVOLJNO ZDR

V5.14 ALI MENITE DA PAKETI ZA PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, KI JIH SEDAJ PONUJAJO ZAVAROVALNICE ZADOŠČAJO, ALI BI BILO POTREBNO UVESTI ŠE KAKŠNE NOVE PAKETE? (Če ne zadoščajo) KAKŠNE NOVOSTI BI PO VAŠEM MNENJU BILE POTREBNE?

Vrednost 27489 Frekvenca
1 so predolgi 25
8 zadoščajo, ni potrebno novih 508
9 ne vem, b.o. 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V6_01 ALI MENITE, DA JE KAJENJE TAKO VELIK PRO

V6.00 ODNOS DO KAJENJA, OSTALO V6.01 ALI MENITE, DA JE KAJENJE TAKO VELIK PROBLEM, DA GA JE POTREBNO OMEJITI S POMOČJO ZAKONA, ALI NE?

Vrednost 27588 Frekvenca
1 da, treba je omejiti kajenje z zakonom 608
2 ne, ni treba omejiti kajenja z zakonom 284
9 ne vem, neodločen 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_02 ALI BI PO VASEM MNENJU MORALI PREPOVEDAT

V6.02 ALI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V JAVNIH PROSTORIH (LOKALIH, ČAKALNICAH, DVORANAH, SEJNIH SOBAH) V CELOTI, DELOMA, ALI SPLOH NE?

Vrednost 27687 Frekvenca
1 da, v vseh javnih prostorih 666
2 da, le v nekaterih prostorih 298
3 ne, nikjer ne bi smeli prepovedati kajenja 33
9 neodločen, ne vem 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_03 ALI MENITE, DA BI MORALI PREPOVEDATI KAJ

V6.03 ALI MENITE, DA BI MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V DELOVNIH PROSTORIH ALI TEGA NE BI SMELI?

Vrednost 27786 Frekvenca
1 da 806
2 ne 113
9 neodločen 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_04 ALI MENITE, DA JE TREBA PREPOVEDATI REKL

V6.04 ALI MENITE, DA JE TREBA PREPOVEDATI REKLAME IN OGLASE ZA CIGARETE IN TOBAČNE IZDELKE, ALI NI TREBA?

Vrednost 27885 Frekvenca
1 da 619
2 ne 261
9 neodločen, ne ve 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_05 KAJ MENITE, ALI JE DOPUSTNA ALI NI DOPUS

V6.05 KAJ MENITE, ALI JE DOPUSTNA ALI NI DOPUSTNA REKLAMA ZA IZDELKE (NPR. ŽVEČILNI GUMI), KI NOSIJO ISTO ZNAMKO KOT CIGARETE?

Vrednost 27984 Frekvenca
1 ni dopustno 459
2 je dopustno 207
3 mi je vseeno 248
9 ne vem 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_06 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO CLOVESKO DEJAN

V6.06 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE, KI REŠUJE ŽIVLJENJA. ALI STE TUDI VI DAROVALI KRI?

Vrednost 28083 Frekvenca