Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI12_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Zajšek, Špela
 • Kuferšin, Bojan
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, podpora vladi, najprimernejši kandidat za predsednika države, referendum o družinskem zakoniku, ocena delovanja ministrstev, Zakon o usklajevanju javnih financ, posojilo za TEŠ6, gospodarska kriza, podpora reformnim ukrepom

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: družinskem zakoniku, Zakonu o usklajevanju javnih financ, državnem poroštvu za pridobitev posojila za TEŠ6 in predlaganih reformnih ukrepih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 30.1. - 12.9.2012. , Datumi vseh zbiranj: 30.1. - 1.2., , 11.6. - 13.6., , 10.9. - 12.9.2012.
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija [datoteka podatkov]

ID datoteke: PBSI12_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 94
 • število enot: 2803

Verzija: november 2013

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2012-01-15 982
2012-06-15 911
2012-09-15 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2803 2012-01-15 2012-09-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 103
2 . 156
3 nekaj vmes 960
4 . 1054
5 zelo sem srečen 509
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2782 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 79
2 . 155
3 nekaj vmes 882
4 . 1188
5 zelo sem zadovoljen 478
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2782 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 194 Frekvenca
2012-01-15 982
2012-06-15 911
2012-09-15 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2803 2012-01-15 2012-09-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Vrednost 293 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 103
2 . 156
3 nekaj vmes 960
4 . 1054
5 zelo sem srečen 509
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2782 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Vrednost 392 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 79
2 . 155
3 nekaj vmes 882
4 . 1188
5 zelo sem zadovoljen 478
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2782 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 491 Frekvenca
1 zadovoljen 355
2 ni zadovoljen 2338
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2693 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 590 Frekvenca
1 zadovoljen 1684
2 ni zadovoljen 1055
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2739 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481b ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 689 Frekvenca
1 podpira 386
2 ne podpira 986
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 1308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1372 1431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

mneg_n1 NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Vrednost 788 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 79
2 finance, janez šušteršič 42
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 72
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 42
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 115
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 30
7 notranje zadeve, vinko gorenak 53
8 obrambo, aleš hojs 7
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 33
11 zunanje zadeve, karl erjavec 54
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 3
18 nobeno 68
19 ne ve, ne pozna, b.o. 285
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 2180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mneg_n2 NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Vrednost 887 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 49
2 finance, janez šušteršič 36
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 59
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 53
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 86
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 28
7 notranje zadeve, vinko gorenak 49
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 39
11 zunanje zadeve, karl erjavec 48
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 1
19 ne ve, ne pozna, b.o. 3
Sysmiss 2308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 2311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mneg_n3 NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Vrednost 986 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 40
2 finance, janez šušteršič 38
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 35
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 34
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 47
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 17
7 notranje zadeve, vinko gorenak 55
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 23
10 zdravje, tomaž gantar 30
11 zunanje zadeve, karl erjavec 36
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 4
Sysmiss 2424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 2428

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mpoz1 SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Vrednost 1085 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 51
2 finance, janez šušteršič 67
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 68
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 9
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 30
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 44
7 notranje zadeve, vinko gorenak 12
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 19
10 zdravje, tomaž gantar 26
11 zunanje zadeve, karl erjavec 12
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 4
18 nobeno 288
19 ne ve, ne pozna, b.o. 268
Sysmiss 1896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 2164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mpoz2 SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Vrednost 1184 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 31
2 finance, janez šušteršič 31
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 33
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 8
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 24
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 16
7 notranje zadeve, vinko gorenak 20
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 10
10 zdravje, tomaž gantar 13
11 zunanje zadeve, karl erjavec 16
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 2
19 ne ve, ne pozna, b.o. 9
Sysmiss 2577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 2586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mpoz3 SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Vrednost 1283 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 13
2 finance, janez šušteršič 7
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 15
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 10
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 21
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 18
7 notranje zadeve, vinko gorenak 13
8 obrambo, aleš hojs 13
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 12
10 zdravje, tomaž gantar 16
11 zunanje zadeve, karl erjavec 6
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 5
Sysmiss 2649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 2654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 1382 Frekvenca
1 zelo neuspešno 507
2 . 565
3 nekje vmes 481
4 . 163
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1771 1032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1481 Frekvenca
1 zelo neuspešno 636
2 . 458
3 nekje vmes 343
4 . 197
5 zelo uspešno 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 983
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1752 1051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1580 Frekvenca
1 zelo neuspešno 346
2 . 612
3 nekje vmes 622
4 . 118
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 102
Sysmiss 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1717 1086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1679 Frekvenca
1 zelo neuspešno 178
2 . 301
3 nekje vmes 468
4 . 541
5 zelo uspešno 280
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 983
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1768 1035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

va IZTEKA SE MANDAT VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK IN DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU. OCENITE DELO VSAKEGA OD NJIJU V PRETEKLEM OBDOBJU. POVEJTE NAJPREJ ZA VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKO ČEBAŠEK TRAVNIK

Vrednost 1778 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 104
3 nekje vmes 281
4 . 246
5 zelo uspešno 99
6 ne ve, b.o. 123
Sysmiss 1894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 2017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

vb IN ŠE ZA DIREKTORJA POLICIJE JANKA GORŠKA.

Vrednost 1877 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 80
3 nekje vmes 243
4 . 278
5 zelo uspešno 117
6 ne ve, b.o. 153
Sysmiss 1894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 2047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1x ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO 2011? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 1976 Frekvenca
1 zelo neuspešno 227
2 . 244
3 nekje vmes 373
4 . 108
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 18
Sysmiss 1821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 1839

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2x IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 2075 Frekvenca
1 zelo neuspešno 110
2 . 165
3 nekje vmes 345
4 . 269
5 zelo uspešno 73
6 ne vem,b.o. 20
Sysmiss 1821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 1841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3x S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 2174 Frekvenca
1 zelo neuspešno 203
2 . 327
3 nekje vmes 343
4 . 52
5 zelo uspešno 9
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 1821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 1869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4x KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 2273 Frekvenca
1 zelo neuspešno 215
2 . 258
3 nekje vmes 301
4 . 41
5 zelo uspešno 4
6 ne vem,b.o. 161
Sysmiss 1823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 1984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9x KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 2372 Frekvenca
1 zelo neuspešno 316
2 . 258
3 nekje vmes 246
4 . 82
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 67
Sysmiss 1822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 1889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5x KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 2471 Frekvenca
1 zelo neuspešno 145
2 . 111
3 nekje vmes 211
4 . 301
5 zelo uspešno 185
6 ne vem,b.o. 29
Sysmiss 1821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 1850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KAKO TOREJ ZAUPATE: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2570 Frekvenca
1 najmanj zaupa 453
2 . 442
3 nekaj vmes 356
4 . 153
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1457 1346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 2669 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1079
2 . 579
3 nekaj vmes 500
4 . 363
5 najbolj zaupa 220
6 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2741 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2768 Frekvenca
1 najmanj zaupa 577
2 . 795
3 nekaj vmes 923
4 . 292
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2654 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2a DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU??

Vrednost 2867 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 150
3 nekaj vmes 348
4 . 308
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 1842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 2966 Frekvenca
1 najmanj zaupa 351
2 . 407
3 nekaj vmes 692
4 . 822
5 najbolj zaupa 468
6 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2740 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3065 Frekvenca
1 najmanj zaupa 702
2 . 894
3 nekaj vmes 915
4 . 119
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2647 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČEM?

Vrednost 3164 Frekvenca
1 najmanj zaupa 715
2 . 842
3 nekaj vmes 789
4 . 283
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2666 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJI?

Vrednost 3263 Frekvenca
1 najmanj zaupa 225
2 . 432
3 nekaj vmes 1033
4 . 870
5 najbolj zaupa 157
6 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2717 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKI?

Vrednost 3362 Frekvenca
1 najmanj zaupa 140
2 . 214
3 nekaj vmes 844
4 . 959
5 najbolj zaupa 262
6 ne vem, b.o. 375
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2419 384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3461 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1145
2 . 558
3 nekaj vmes 647
4 . 285
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2725 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3560 Frekvenca
1 najmanj zaupa 690
2 . 739
3 nekaj vmes 864
4 . 334
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2671 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3659 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 307
3 nekaj vmes 1110
4 . 995
5 najbolj zaupa 133
6 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2669 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3758 Frekvenca
1 najmanj zaupa 134
2 . 340
3 nekaj vmes 1056
4 . 1020
5 najbolj zaupa 220
6 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2770 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3857 Frekvenca
1 najmanj zaupa 288
2 . 577
3 nekaj vmes 1216
4 . 445
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2591 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATU?

Vrednost 3956 Frekvenca
1 najmanj zaupa 406
2 . 526
3 nekaj vmes 925
4 . 411
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem, b.o. 445
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2343 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4055 Frekvenca
1 najmanj zaupa 322
2 . 579
3 nekaj vmes 959
4 . 579
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem, b.o. 262
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2529 274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4154 Frekvenca
1 najmanj zaupa 205
2 . 549
3 nekaj vmes 1163
4 . 692
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2760 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4253 Frekvenca
1 najmanj zaupa 234
2 . 631
3 nekaj vmes 1285
4 . 376
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2564 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4352 Frekvenca
1 najmanj zaupa 220
2 . 501
3 nekaj vmes 1055
4 . 756
5 najbolj zaupa 167
6 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2699 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATOM?

Vrednost 4451 Frekvenca
1 najmanj zaupa 482
2 . 794
3 nekaj vmes 935
4 . 391
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2667 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Vrednost 4550 Frekvenca
1 najmanj zaupa 125
2 . 186
3 nekaj vmes 291
4 . 225
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 1912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 4649 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 76
3 nekaj vmes 215
4 . 332
5 najbolj zaupa 234
6 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i40 ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE REBUBLIKE SLOVENIJE ?

Vrednost 4748 Frekvenca
1 najmanj zaupa 145
2 . 198
3 nekaj vmes 338
4 . 157
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 1826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 1943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20c DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Vrednost 4847 Frekvenca
1 DESUS 113
2 LDS 24
3 NSI 77
4 SDS 459
5 SLS 105
6 SNS 18
7 SD 367
8 ZARES 9
9 TRS 26
10 lista G.V. - Državljanska lista 127
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 411
12 drugo 32
0 ne vem, b.o. 469
99 ni volil 549
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1768 1035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w20b SEPTEMBRA 2008 SO BILE REDNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 4946 Frekvenca
1 DESUS 25
2 LDS 20
3 NSI 9
4 SDS 176
5 SLS 18
6 SNS 20
7 SD 352
8 ZARES 15
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 215
99 ni volil 115
Sysmiss 1825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 2155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5045 Frekvenca
1 da 1866
2 ne 706
3 ne vem, b.o. 214
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2572 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 5144 Frekvenca
1 DESUS 48
2 LDS 19
3 NSI 63
4 SDS 365
5 SLS 70
6 SNS 12
7 SD 303
8 ZARES 8
9 TRS 18
10 lista G.V. - Državljanska lista 44
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 306
12 drugo 50
0 ne vem, b.o. 556
Sysmiss 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 1497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 5243 Frekvenca
1 DESUS 24
2 LDS 7
3 NSI 21
4 SDS 77
5 SLS 43
6 SNS 6
7 SD 138
8 ZARES 3
9 TRS 10
10 lista G.V. - Državljanska lista 17
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 86
12 drugo 46
0 ne vem, b.o. 994
Sysmiss 1331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 2325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5342 Frekvenca
1 prej levo 924
2 v sredino 761
3 prej desno 499
4 b.o. 603
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2184 619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q962 PREDSEDNIK REPUBLIKE DANILO TÜRK JANEZA JANŠE NI PREDLAGAL ZA MANDATARJA, KER ZOPER NJEGA POTEKA SODNI POSTOPEK NA PODLAGI PRAVNOMOČNEGA OBTOŽNEGA PREDLOGA. ALI TO STALIŠČE PREDSEDNIKA REPUBLIKE ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 5441 Frekvenca
1 odobrava 583
2 ne odobrava 329
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 1891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q955 VOLITVE SO ZA NAMI. KAJ BI PO VAŠI OCENI BILO BOLJ PRIMERNO? DA NOVI PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE POSTANE?

Vrednost 5540 Frekvenca
1 ZORAN JANKOVIĆ 359
2 JANEZ JANŠA 338
3 nobeden od njiju 222
4 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 1884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q956 POSLANCI ŠTIRIH DESNOSREDINSKIH STRANK IN DESUS SO V SOBOTO IZVOLILI JANEZA JANŠO ZA NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 5639 Frekvenca
1 da 427
2 ne 492
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 1884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q963 STRANKA SDS JE PRED DNEVI SKLENILA, DA BO NA LETOŠNJIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH NJEN KANDIDAT MILAN ZVER. PREDSEDNIK DANILO TÜRK PA JE PRED KRATKIM POVEDAL, DA RESNO RAZMIŠLJA O MOŽNOSTI PONOVNE KANDIDATURE. KOGA OD NJIJU BI VI PODPRLI?

Vrednost 5738 Frekvenca
1 danilo turk 496
2 milan zver 221
3 nobenega od njiju, drugega 152
4 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 1934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q957 OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO V SLOVENIJI V KRATKEM IMELI REFERENDUM O DRUŽINSKEM ZAKONIKU. ALI BI V PRIMERU REFERENDUMA ZAKON, KI GA JE ŽE LANI SPREJEL DRŽAVNI ZBOR, PODPRLI ALI NE?

Vrednost 5837 Frekvenca
1 bi podprl 386
2 ne bi podprl 306
3 ne bi se udeležil referenduma 81
4 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 2030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q958 KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH, KI JIH PRINAŠA DRUŽINSKI ZAKONIK?

Vrednost 5936 Frekvenca
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 236
2 ZADOSTNO 379
3 BOLJ SLABO SEM INFORMIRAN 275
4 NIČ NE VEM O TEM 79
5 b.o. 7
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 1834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q959 ALI BI SE V PRIMERU REFERENDUMA LE TEGA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 6035 Frekvenca
1 DA, ZAGOTOVO 449
2 DA, VERJETNO 168
3 VERJETNO NE 109
4 ZAGOTOVO NE 175
5 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 1902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q960 ALI JE VAŠA ODLOČITEV, GLEDE GLASOVANJA NA REFERENDUMU DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE STALIŠČE ŠE SPREMENITE?

Vrednost 6134 Frekvenca
1 dokončna 618
2 ni dokončna 240
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 1945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q961 V ZADNJEM ČASU JE V SLOVENIJI VPRAŠANJE ISKANJA ZAPOSLITVE ZELO PEREČE. VPRAŠANJ IN DILEM V ZVEZI S TEM JE VELIKO. ZANIMA NAS, KATERA JE PO VAŠEM MNENJU OSREDNJA INSTITUCIJA, KI SE PRI NAS UKVARJA S TEMI VPRAŠANJI?

Vrednost 6233 Frekvenca
1 ZRSZ (Zavod za zaposlovanje) 410
2 anketiranec navede katero drugo institucijo 127
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 1827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 2266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q976 JESENI 2007 SO BILE ZADNJE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. ZA KOGA STE TAKRAT V DRUGEM KROGU GLASOVALI? ALI ZA

Vrednost 6332 Frekvenca
1 LOJZETA PETERLETA 151
2 DANILA TÜRKA 574
3 ni glasoval 113
4 ne ve, b.o. 70
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 2078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q970 JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. DOSLEJ SO ZNANI ŠTIRJE KANDIDATI. KATERI OD NJIH JE PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Vrednost 6431 Frekvenca
1 ZMAGO JELINČIČ PL. 32
2 BORUT PAHOR 211
3 MILAN ZVER 109
4 DANILO TÜRK 440
5 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 1901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 2011

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q970a 11. NOVEMBRA LETOS BODO PONOVNO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. MED VEČIMI KANDIDATI IZSTOPAJO PREDVSEM TRIJE. KATERI OD NAŠTETIH JE PO VAMŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Vrednost 6530 Frekvenca
1 BORUT PAHOR 180
2 DANILO TÜRK 407
3 MILAN ZVER 150
4 nobeden, kdo drug 55
5 ne ve, b.o. 116
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 2066

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q970b_1 NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI BORUTA PAHORJA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Vrednost 6629 Frekvenca
blizu mojim političnim stališčem 3
bolj demokratičen 1
bolj ljudski 14
bolj ljudski in ugled 1
bolj ljudski, pošten 1
bolj sposoben 18
dejmo mu priložnost 1
dela po svojih najboljših močeh 1
deluje simpatično, prepričljivo 1
dober človek 1
dober človek, ni lev in desen 1
dobre reforme 1
dolgoletno politično delovanje in bolj ljudski 1
domačin-primorec 1
druga nista všeč 1
ga razumem kaj pove 1
govornik 1
ima možnosti, da kaj zrihta 1
izkušenost in nastopanje in poštenost 1
izkušnje 1
je mlajši, ima izkušnje, poznajo ga 1
ker Turka ne mara, Zver pa ne bo zmagal 1
ker še ni imel priložnosti biti prfedsednik 1
lep izgled 1
malo spremembe 1
najbolj šolan politik 1
največji diplomat 1
ne govori veliko 1
ne vem, b.o., neopredeljen 11
neve 1
nevem 1
ni ekstremen 1
notranji čut 1
odločen 1
odprt 1
osebnost in bolj sposoben 1
povezovalen 2
povezovalen, realen 1
pozna realno stanje 1
pošten 1
pošten, ima tud neg pritiski 1
pošten. vendar naiven 1
poštenost 55
poštenost in avtentičen 1
poštenost in bolj ljudski 7
poštenost in bolj ljudski in ugled 1
poštenost in bolj sposoben 2
poštenost in dobre ideje 1
poštenost in mlad 1
skromen in pošten 1
slaba ostala kandidata 1
sprememba 1
srčen 1
strpen in spoštljiv 1
trudi se in poštenost 1
ugled 6
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in poštenost 1
umirjenost in poštenost 1
umirjenost, išče konsenze 1
večstranski 1
všeč 1
za vse 1
zelo simpatičen , verjamem mu 1
zna narediti najboljši prvi vtis 1
ČIST IN NEDOLŽEN 1
človeški 1
širok, prilagojen, ni strankarsko usmerjen 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 0

q970b_2 NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI DANILA TÜRKA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Vrednost 6728 Frekvenca
NAJBOLJ PRIMEREN 1
NI BOLJŠE ALTERNATIVE 1
RAZGLEDAN,UMIRJEN 1
blizu mojim političnim stališčem 10
bolj ljudski 21
bolj ljudski in apolitičen 1
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben 75
bolj sposoben in avtoriteta 1
bolj sposoben in diplomatski 2
bolj sposoben in izkušnjr 1
bolj sposoben in kultiviran 1
bolj sposoben in preudarnost 1
bolj sposoben in ugled in miren 1
bolj sposoben in umirjenost 1
boljši govorec 1
boljši med slabimi 1
delaven, razgledan, veze 1
deluje pomirjujoče 1
diplomat 2
diplomatske izkušnje 1
diplomatski 3
dober diplomat 1
dobri rezultati do sedaj 1
drugačen pogled 1
drža, nastop, pomirjujoč, diplomatski, demokratičen 1
edini potencialni 1
edini realen 1
ima za sabo en mandat 1
inteligenca, mirnost 1
inteligenten 1
inteligenten, strpen diplomat 1
izgled 1
izkušen in ugled in poštenost 1
izkušen, bil vtujini, diplomatski 1
izkušen, odločen 1
izkušenost-mednarodne 1
izkušnje 2
izkušnje in bolj ljudski 1
izkušnje umirjen slog 1
izkušnje v diplomaciji, protokolaren 1
izkušnje, diplomacija 1
izkušnje, mednaroden, realen, oče vseh 1
izobrazba, pogum, pamet 1
je povezovalen, 1
karizma, pogledi na zgodovino, 1
karizmatičen 1
karzima, umirjen človek 1
ker dvomim v pahorju 1
ker je do sedaj dobro delal 1
konstitenten,jasen, gleda naprej 1
mednarodnost 1
miren 1
mirnost, stalnost 1
moder, preudaren 1
nacin komuniciranja z javnostjo 1
najbolje se izkazal 1
najboljši državnik ta hip 1
nastopa tako da ne deli ljudi-poenotenost, umrijenost 1
ne dela klovna iz sebe, čist, zbran, avtoritativen 1
ne neti prepira 1
ne vem, b.o., neopredeljen 31
nestrankarski 1
ni pod vplivom Janše 1
ni prepirljiv, je direkten 1
njegov ristop 1
njegovo delo mi je všeč 1
odgovorna oseba 1
odkritost. ljudski 1
odločen in diplomatski 1
odločnost 1
ostali so slaba izbira 1
pameten 1
pameten umirjen 1
politik vrhunskega kova 1
pozitivne spremembe 1
pozitivnost 2
poznam delo, vredu 1
poznavanje prava 1
pošten, umirjen, pameten 1
poštenost 35
poštenost in UMIRJENOST 1
poštenost in bolj ljudski 3
poštenost in bolj ljudski in povezovalen 1
poštenost in bolj sposoben 4
poštenost in diplomat 1
poštenost in pameten 1
poštenost in umirjen 1
pravi človek, drugi ne znajo vodit vlade ali države 1
pravičen 1
premišljenost in bolj sposoben in bolj ljudski 1
preudaren 1
preudaren, državotvoren in ugled 1
razgledan 2
razgledan, premišljen 1
razgledanost 1
razgledanost, umirjenost 1
razsoden, 3 1
resen 1
resmost, 2 1
sedanji mandat 1
suvereni nastopi 1
svetovljan 2
svetovljan, ni zaletav 1
uglajen 1
ugled 58
ugled in avtoriteta 1
ugled in bolj ljudski 3
ugled in bolj sposoben 9
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in bolj sposoben in se ne spreneveda 1
ugled in diplomat 1
ugled in izkušnje 1
ugled in poštenost 4
ugled in poštenost in bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost in bolj sposoben 1
ugled in poštenost in diplomatski 1
ugled in taktnost, diplomat, izkušnje 1
ugled in umirjenost 2
umirjen 3
umirjen ne kritizira in srčen človek 1
umirjen človek 1
umirjen, 1 1
umirjen, dober nastop 1
umirjen, nevtralen 1
umirjen, povezovalen 1
umirjen, primeren za predsednika 1
umirjen, realen 1
umirjen, človeški 1
umirjeno, premišljeno govori 1
umirjenost 6
umirjenost, 3, 1 1
umirjenost, se ne izpostavlja preveč 1
umirjenost,razmišljanje, promocija 1
urejen 1
v redu prvi mandat 1
v tem mandatu ni storil nič napačnega 1
v vsem je najboljši 1
verodostojen 1
verodostojnost, gospod v pravem pomenu besede 1
vreden zaupanja 3 1
vredu, umirjen 1
zaslužim spoštovanje 1
zaupanje 1
zmernost,modrost,izkušnje 1
čeden, poročen, inteligenten, razgledan, govori več jezikov 1
človeški realni pristop 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
405 0

q970b_3 NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI MILANA ZVERA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Vrednost 6827 Frekvenca
EU, razgledan, trezno razmišlja 1
MU DAM MOŽNOST DA SE POKAŽE 1
bi boljše zastopal državo 1
blizu mojim političnim stališčem 12
bolj ljudski 17
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj ljudski in poštenost 1
bolj sposoben 16
bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben in bolj ljudski 1
bolj vreden zaupanja 1
desno usmerjen 1
dober človek, razumnost 1
dober šolski minister in bolj sposoben 1
dosleden, verodostojen, prepričljiv 1
energičen 1
evropski pogled 1
ga indirektno pozna 1
inteligenca 1
izkušnje iz EU 1
ker je mlad 1
ljudski, povezovalni, strokovni 1
malo za spremembo 1
miren, simpatičen 1
naj se zamenja predsednik 1
najbolj vredu 1
način dela 1
ne olepšuje, ne meče se ven,nič ne obljublja 1
ne vem, b.o., neopredeljen 21
neobremenjen, lahko zastopa vse Slovence 1
neopredeljen je 1
nevtralen 1
ni konflikten, ne dela razlik med drzavljani 1
ni obremenjen,nekaj novga 1
ni okuzen z demologijo 1
ni prestar 1
ni vezan na preteklost in poštenost 1
ni zadovoljna z danilom t. , borut p. pa je mel že priložnost kot predsednik vlade pa ni blo nič od njega 1
nov obraz 1
novosti 1
odnos 1
ostali so slabši 1
podpira ga 1
povezovalen 1
poštenost 16
poštenost in blizu mojim političnim stališčem 2
poštenost in blizu mojim političnim stališčem in prijazen, odkrit 1
poštenost in bolj sposoben 1
poštenost in brez afer, enak do vseh 1
razgledan, objektiven 1
razgledan, toleranten, trud 1
resen 1
retorik in bolj ljudski 1
sama osebnost 1
se ne izpostavlja, resnost 1
sredinsko usmerjen 1
ugled 5
ugled in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost 2
ugled in umirjen in bolj ljudski 1
umirjen 1
umirjen, zivljenjski 1
vreden zaupanja in bolj sposoben 1
všeč kot človek 1
zaradi novitete, nekaj novega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150

q971a DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA? PRVI PAR: BORUT PAHOR IN MILAN ZVER?

Vrednost 6926 Frekvenca
1 Borut Pahor 1037
2 Milan Zver 400
3 ne vem, b.o. 372
Sysmiss 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1437 1366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q971b DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA? DRUGI PAR: DANILO TÜRK IN BORUT PAHOR?

Vrednost 7025 Frekvenca
1 Danilo Türk 933
2 Borut Pahor 598
3 ne vem, b.o. 278
Sysmiss 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1531 1272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q971c DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA? IN ŠE TRETJI PAR: MILAN ZVER IN DANILO TÜRK?

Vrednost 7124 Frekvenca
1 Milan Zver 490
2 Danilo Türk 1088
3 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1578 1225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q972 PRED KRATKIM JE BIL UVELJAVLJEN T.I. VARČEVALNI ZAKON,S KATERIM VLADA POSEGA NA PODROČJE JAVNE PORABE, SOCIALE, ŠOLSTVA, KULTURE, PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ITD. ALI TAK UKREP VLADE PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 7223 Frekvenca
1 podpira 387
2 ne podpira 459
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 1957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q973 ALI STE ZA TO, DA DRŽAVA DA POROŠTVO ZA DOGRADITEV TEŠ-6, ALI STE ZA TO, DA SE PROJEKT USTAVI?

Vrednost 7322 Frekvenca
1 država naj da poroštvo 428
2 projekt naj se ustavi 214
3 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 1901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 2161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q974 V JAVNOSTI SE POJAVLJAJO RAZLIČNE OCENE V ZVEZI Z DELOVANJEM VLADE JANEZA JANŠE. OBLIKUJEJO SE RAZLIČNA STALIŠČA O MOČNIH IZHODIH. KATERI OD NAVEDENIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIV

Vrednost 7421 Frekvenca
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI, PREDČASNE VOLITVE 71
2 JANŠA NAJ ODSTOPI, OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 218
3 VLADA NAJ ODGOVORNO DELA DO KONCA MANDATA 561
4 ne ve, b.o. 58
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 1953

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q911 ŠE O KRIZI. ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE

Vrednost 7520 Frekvenca
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 96
2 KRIZA PRI NAS SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO 752
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 1955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975a PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE. VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO?

Vrednost 7619 Frekvenca
1 podpira 344
2 ne podpira 337
3 ne ve, b.o. 227
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 2122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975b USTAVNA OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA?

Vrednost 7718 Frekvenca
1 podpira 480
2 ne podpira 272
3 ne ve, b.o. 156
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 2051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975c NOV PAKET VARČEVALNIH UKREPOV ZA JAVNO UPRAVO, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO?

Vrednost 7817 Frekvenca
1 podpira 390
2 ne podpira 388
3 ne ve, b.o. 130
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 2025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975d USTANOVITEV HOLDINGA IN ODPRODAJA DRŽAVNIH PODJETIJ?

Vrednost 7916 Frekvenca
1 podpira 201
2 ne podpira 486
3 ne ve, b.o. 220
Sysmiss 1896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 2116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975e NOVA POKOJNINSKA REFORMA?

Vrednost 8015 Frekvenca
1 podpira 534
2 ne podpira 265
3 ne ve, b.o. 109
Sysmiss 1895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 2004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q975f NOV ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH?

Vrednost 8114 Frekvenca
1 podpira 395
2 ne podpira 257
3 ne ve, b.o. 255
Sysmiss 1896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 2151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2781 22 1 94 55.045 16.684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 94

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 8312 Frekvenca
1 OSNOVNA 377
2 POKLICNA 425
3 SREDNJA 1128
4 VIŠJA, VISOKA 853
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2783 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

Vrednost 8411 Frekvenca
1 PODEŽELJE 1097
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 906
3 VEČJE MESTO 341
4 LJ, MB 443
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2787 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 8510 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 456
2 NEGOSPODARSTVO 388
3 SAMOZAPOSLEN 109
4 KMET 20
5 GOSPODINJA 42
6 UPOKOJENEC 1448
7 ŠTUDENT, DIJAK 144
8 BREZPOSELN 165
9 DRUGO... 20
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2792 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 869 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 142
2 DO NEKE MERE ME SKRBI 290
3 TO ME NE SKRBI 411
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 1959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 1960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 878 Frekvenca
1 sem veren 1294
2 nisem veren 911
3 nekaj vmes... 535
4 zavrnil odg.,b.o. 48
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2740 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

Vrednost 887 Frekvenca
1 moški 922
2 ženska 1881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2803 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Vrednost 896 Frekvenca
Zakrita vrednost 2803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2803 0

regija Regija

Vrednost 905 Frekvenca
1 POMURSKA 155
2 PODRAVSKA 408
3 KOROŠKA 108
4 SAVINJSKA 338
5 GORENJSKA 302
6 ZASAVSKA 59
7 OSREDNJA 768
8 SPOD. POSAVSKA 88
9 DOLENJSKA 214
10 GORIŠKA 171
11 OBALNO-KRAŠKA 142
12 KRAŠKA 49
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2802 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Vrednost 914 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 923
2 500-4000 736
3 4000-50000 615
4 NAD 50000 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2803 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar Starost

Vrednost 923 Frekvenca
30 ->30 273
45 31 - 45 421
60 46 - 60 865
99 61 -> 1224
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2783 20

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 932 Frekvenca
1 DESUS 72
2 LDS 26
3 NSI 84
4 SDS 442
5 SLS 113
6 SNS 18
7 SD 441
8 ZARES 11
9 TRS 28
10 Lista G.Viranta 61
11 lista Z.Jankovića 392
12 drugo stranko 96
0 ne vem, b.o. 994
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1784 1019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

wutez POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2803 0 0.162 5.569 1 0.99

Vrednosti spremenljivk od 0.161672054468237 do 5.56935668939638

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1201 - Politbarometer PB01/12, Slovenija [Vprašalnik].
 2. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1206 - Politbarometer PB06/12, Slovenija [Vprašalnik].
 3. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1209 - Politbarometer PB09/12, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 01/2012 : januar 2012.
 2. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 06/2012 : junij 2012.
 3. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 09/2012 : september 2012.
 4. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 5. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 6. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2013). Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI12. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI12_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si