Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI12_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Zajšek, Špela
 • Kuferšin, Bojan
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1036 (C) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, podpora vladi, najprimernejši kandidat za predsednika države, referendum o družinskem zakoniku, ocena delovanja ministrstev, Zakon o usklajevanju javnih financ, posojilo za TEŠ6, gospodarska kriza, podpora reformnim ukrepom

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: družinskem zakoniku, Zakonu o usklajevanju javnih financ, državnem poroštvu za pridobitev posojila za TEŠ6 in predlaganih reformnih ukrepih.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 30.1. - 12.9.2012. , Datumi vseh zbiranj: 30.1. - 1.2., , 11.6. - 13.6., , 10.9. - 12.9.2012.
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija [datoteka podatkov]

File ID: PBSI12_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 94
 • number of units: 2803

Version: november 2013

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2012-01-15 982
2012-06-15 911
2012-09-15 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2803 2012-01-15 2012-09-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Value 22 Frequency
1 sploh nisem srečen 103
2 . 156
3 nekaj vmes 960
4 . 1054
5 zelo sem srečen 509
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2782 21

Valid range from 1 to 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Value 31 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 79
2 . 155
3 nekaj vmes 882
4 . 1188
5 zelo sem zadovoljen 478
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2782 21

Valid range from 1 to 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 194 Frequency
2012-01-15 982
2012-06-15 911
2012-09-15 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2803 2012-01-15 2012-09-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Value 293 Frequency
1 sploh nisem srečen 103
2 . 156
3 nekaj vmes 960
4 . 1054
5 zelo sem srečen 509
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2782 21

Valid range from 1 to 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Value 392 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 79
2 . 155
3 nekaj vmes 882
4 . 1188
5 zelo sem zadovoljen 478
6 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2782 21

Valid range from 1 to 5

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 491 Frequency
1 zadovoljen 355
2 ni zadovoljen 2338
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2693 110

Valid range from 1 to 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 590 Frequency
1 zadovoljen 1684
2 ni zadovoljen 1055
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2739 64

Valid range from 1 to 2

q481b ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 689 Frequency
1 podpira 386
2 ne podpira 986
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 1308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1372 1431

Valid range from 1 to 2

mneg_n1 NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Value 788 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 79
2 finance, janez šušteršič 42
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 72
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 42
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 115
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 30
7 notranje zadeve, vinko gorenak 53
8 obrambo, aleš hojs 7
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 33
11 zunanje zadeve, karl erjavec 54
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 3
18 nobeno 68
19 ne ve, ne pozna, b.o. 285
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 2180

Valid range from 1 to 18

mneg_n2 NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Value 887 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 49
2 finance, janez šušteršič 36
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 59
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 53
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 86
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 28
7 notranje zadeve, vinko gorenak 49
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 39
11 zunanje zadeve, karl erjavec 48
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 1
19 ne ve, ne pozna, b.o. 3
Sysmiss 2308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 2311

Valid range from 1 to 18

mneg_n3 NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Value 986 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 40
2 finance, janez šušteršič 38
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 35
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 34
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 47
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 17
7 notranje zadeve, vinko gorenak 55
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 23
10 zdravje, tomaž gantar 30
11 zunanje zadeve, karl erjavec 36
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 4
Sysmiss 2424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 2428

Valid range from 1 to 18

mpoz1 SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Value 1085 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 51
2 finance, janez šušteršič 67
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 68
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 9
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 30
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 44
7 notranje zadeve, vinko gorenak 12
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 19
10 zdravje, tomaž gantar 26
11 zunanje zadeve, karl erjavec 12
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 4
18 nobeno 288
19 ne ve, ne pozna, b.o. 268
Sysmiss 1896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 2164

Valid range from 1 to 18

mpoz2 SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Value 1184 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 31
2 finance, janez šušteršič 31
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 33
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 8
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 24
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 16
7 notranje zadeve, vinko gorenak 20
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 10
10 zdravje, tomaž gantar 13
11 zunanje zadeve, karl erjavec 16
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 2
19 ne ve, ne pozna, b.o. 9
Sysmiss 2577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 2586

Valid range from 1 to 18

mpoz3 SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Value 1283 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 13
2 finance, janez šušteršič 7
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 15
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 10
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 21
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 18
7 notranje zadeve, vinko gorenak 13
8 obrambo, aleš hojs 13
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 12
10 zdravje, tomaž gantar 16
11 zunanje zadeve, karl erjavec 6
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 5
Sysmiss 2649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 2654

Valid range from 1 to 18

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 1382 Frequency
1 zelo neuspešno 507
2 . 565
3 nekje vmes 481
4 . 163
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1771 1032

Valid range from 1 to 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1481 Frequency
1 zelo neuspešno 636
2 . 458
3 nekje vmes 343
4 . 197
5 zelo uspešno 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 983
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1752 1051

Valid range from 1 to 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1580 Frequency
1 zelo neuspešno 346
2 . 612
3 nekje vmes 622
4 . 118
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 102
Sysmiss 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 1086

Valid range from 1 to 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1679 Frequency
1 zelo neuspešno 178
2 . 301
3 nekje vmes 468
4 . 541
5 zelo uspešno 280
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 983
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1768 1035

Valid range from 1 to 5

va IZTEKA SE MANDAT VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK IN DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU. OCENITE DELO VSAKEGA OD NJIJU V PRETEKLEM OBDOBJU. POVEJTE NAJPREJ ZA VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKO ČEBAŠEK TRAVNIK

Value 1778 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 104
3 nekje vmes 281
4 . 246
5 zelo uspešno 99
6 ne ve, b.o. 123
Sysmiss 1894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 2017

Valid range from 1 to 5

vb IN ŠE ZA DIREKTORJA POLICIJE JANKA GORŠKA.

Value 1877 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 80
3 nekje vmes 243
4 . 278
5 zelo uspešno 117
6 ne ve, b.o. 153
Sysmiss 1894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 2047

Valid range from 1 to 5

v1x ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO 2011? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 1976 Frequency
1 zelo neuspešno 227
2 . 244
3 nekje vmes 373
4 . 108
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 18
Sysmiss 1821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 1839

Valid range from 1 to 5

v2x IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 2075 Frequency
1 zelo neuspešno 110
2 . 165
3 nekje vmes 345
4 . 269
5 zelo uspešno 73
6 ne vem,b.o. 20
Sysmiss 1821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 1841

Valid range from 1 to 5

v3x S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 2174 Frequency
1 zelo neuspešno 203
2 . 327
3 nekje vmes 343
4 . 52
5 zelo uspešno 9
6 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 1821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 1869

Valid range from 1 to 5

v4x KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 2273 Frequency
1 zelo neuspešno 215
2 . 258
3 nekje vmes 301
4 . 41
5 zelo uspešno 4
6 ne vem,b.o. 161
Sysmiss 1823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 1984

Valid range from 1 to 5

v9x KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 2372 Frequency
1 zelo neuspešno 316
2 . 258
3 nekje vmes 246
4 . 82
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 67
Sysmiss 1822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 1889

Valid range from 1 to 5

v5x KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 2471 Frequency
1 zelo neuspešno 145
2 . 111
3 nekje vmes 211
4 . 301
5 zelo uspešno 185
6 ne vem,b.o. 29
Sysmiss 1821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 1850

Valid range from 1 to 5

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KAKO TOREJ ZAUPATE: VLADI V CELOTI?

Value 2570 Frequency
1 najmanj zaupa 453
2 . 442
3 nekaj vmes 356
4 . 153
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1457 1346

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 2669 Frequency
1 najmanj zaupa 1079
2 . 579
3 nekaj vmes 500
4 . 363
5 najbolj zaupa 220
6 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2741 62

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2768 Frequency
1 najmanj zaupa 577
2 . 795
3 nekaj vmes 923
4 . 292
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2654 149

Valid range from 1 to 5

i2a DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU??

Value 2867 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 150
3 nekaj vmes 348
4 . 308
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 1842

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 2966 Frequency
1 najmanj zaupa 351
2 . 407
3 nekaj vmes 692
4 . 822
5 najbolj zaupa 468
6 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2740 63

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3065 Frequency
1 najmanj zaupa 702
2 . 894
3 nekaj vmes 915
4 . 119
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2647 156

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČEM?

Value 3164 Frequency
1 najmanj zaupa 715
2 . 842
3 nekaj vmes 789
4 . 283
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2666 137

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJI?

Value 3263 Frequency
1 najmanj zaupa 225
2 . 432
3 nekaj vmes 1033
4 . 870
5 najbolj zaupa 157
6 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2717 86

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKI?

Value 3362 Frequency
1 najmanj zaupa 140
2 . 214
3 nekaj vmes 844
4 . 959
5 najbolj zaupa 262
6 ne vem, b.o. 375
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2419 384

Valid range from 1 to 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3461 Frequency
1 najmanj zaupa 1145
2 . 558
3 nekaj vmes 647
4 . 285
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2725 78

Valid range from 1 to 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

Value 3560 Frequency
1 najmanj zaupa 690
2 . 739
3 nekaj vmes 864
4 . 334
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2671 132

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3659 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 307
3 nekaj vmes 1110
4 . 995
5 najbolj zaupa 133
6 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2669 134

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3758 Frequency
1 najmanj zaupa 134
2 . 340
3 nekaj vmes 1056
4 . 1020
5 najbolj zaupa 220
6 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2770 33

Valid range from 1 to 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

Value 3857 Frequency
1 najmanj zaupa 288
2 . 577
3 nekaj vmes 1216
4 . 445
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2591 212

Valid range from 1 to 5

i21 NATU?

Value 3956 Frequency
1 najmanj zaupa 406
2 . 526
3 nekaj vmes 925
4 . 411
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem, b.o. 445
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2343 460

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4055 Frequency
1 najmanj zaupa 322
2 . 579
3 nekaj vmes 959
4 . 579
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem, b.o. 262
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2529 274

Valid range from 1 to 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4154 Frequency
1 najmanj zaupa 205
2 . 549
3 nekaj vmes 1163
4 . 692
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2760 43

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4253 Frequency
1 najmanj zaupa 234
2 . 631
3 nekaj vmes 1285
4 . 376
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2564 239

Valid range from 1 to 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4352 Frequency
1 najmanj zaupa 220
2 . 501
3 nekaj vmes 1055
4 . 756
5 najbolj zaupa 167
6 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2699 104

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATOM?

Value 4451 Frequency
1 najmanj zaupa 482
2 . 794
3 nekaj vmes 935
4 . 391
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2667 136

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Value 4550 Frequency
1 najmanj zaupa 125
2 . 186
3 nekaj vmes 291
4 . 225
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 1912

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 4649 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 76
3 nekaj vmes 215
4 . 332
5 najbolj zaupa 234
6 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1893

Valid range from 1 to 5

i40 ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE REBUBLIKE SLOVENIJE ?

Value 4748 Frequency
1 najmanj zaupa 145
2 . 198
3 nekaj vmes 338
4 . 157
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 1826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 1943

Valid range from 1 to 5

w20c DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Value 4847 Frequency
1 DESUS 113
2 LDS 24
3 NSI 77
4 SDS 459
5 SLS 105
6 SNS 18
7 SD 367
8 ZARES 9
9 TRS 26
10 lista G.V. - Državljanska lista 127
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 411
12 drugo 32
0 ne vem, b.o. 469
99 ni volil 549
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1768 1035

Valid range from 1 to 12

w20b SEPTEMBRA 2008 SO BILE REDNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Value 4946 Frequency
1 DESUS 25
2 LDS 20
3 NSI 9
4 SDS 176
5 SLS 18
6 SNS 20
7 SD 352
8 ZARES 15
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 215
99 ni volil 115
Sysmiss 1825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 2155

Valid range from 1 to 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5045 Frequency
1 da 1866
2 ne 706
3 ne vem, b.o. 214
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2572 231

Valid range from 1 to 2

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 5144 Frequency
1 DESUS 48
2 LDS 19
3 NSI 63
4 SDS 365
5 SLS 70
6 SNS 12
7 SD 303
8 ZARES 8
9 TRS 18
10 lista G.V. - Državljanska lista 44
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 306
12 drugo 50
0 ne vem, b.o. 556
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 1497

Valid range from 1 to 12

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 5243 Frequency
1 DESUS 24
2 LDS 7
3 NSI 21
4 SDS 77
5 SLS 43
6 SNS 6
7 SD 138
8 ZARES 3
9 TRS 10
10 lista G.V. - Državljanska lista 17
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 86
12 drugo 46
0 ne vem, b.o. 994
Sysmiss 1331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 2325

Valid range from 1 to 12

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5342 Frequency
1 prej levo 924
2 v sredino 761
3 prej desno 499
4 b.o. 603
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2184 619

Valid range from 1 to 3

q962 PREDSEDNIK REPUBLIKE DANILO TÜRK JANEZA JANŠE NI PREDLAGAL ZA MANDATARJA, KER ZOPER NJEGA POTEKA SODNI POSTOPEK NA PODLAGI PRAVNOMOČNEGA OBTOŽNEGA PREDLOGA. ALI TO STALIŠČE PREDSEDNIKA REPUBLIKE ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 5441 Frequency
1 odobrava 583
2 ne odobrava 329
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 1891

Valid range from 1 to 2

q955 VOLITVE SO ZA NAMI. KAJ BI PO VAŠI OCENI BILO BOLJ PRIMERNO? DA NOVI PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE POSTANE?

Value 5540 Frequency
1 ZORAN JANKOVIĆ 359
2 JANEZ JANŠA 338
3 nobeden od njiju 222
4 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 1884

Valid range from 1 to 3

q956 POSLANCI ŠTIRIH DESNOSREDINSKIH STRANK IN DESUS SO V SOBOTO IZVOLILI JANEZA JANŠO ZA NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 5639 Frequency
1 da 427
2 ne 492
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 1884

Valid range from 1 to 2

q963 STRANKA SDS JE PRED DNEVI SKLENILA, DA BO NA LETOŠNJIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH NJEN KANDIDAT MILAN ZVER. PREDSEDNIK DANILO TÜRK PA JE PRED KRATKIM POVEDAL, DA RESNO RAZMIŠLJA O MOŽNOSTI PONOVNE KANDIDATURE. KOGA OD NJIJU BI VI PODPRLI?

Value 5738 Frequency
1 danilo turk 496
2 milan zver 221
3 nobenega od njiju, drugega 152
4 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 1934

Valid range from 1 to 3

q957 OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO V SLOVENIJI V KRATKEM IMELI REFERENDUM O DRUŽINSKEM ZAKONIKU. ALI BI V PRIMERU REFERENDUMA ZAKON, KI GA JE ŽE LANI SPREJEL DRŽAVNI ZBOR, PODPRLI ALI NE?

Value 5837 Frequency
1 bi podprl 386
2 ne bi podprl 306
3 ne bi se udeležil referenduma 81
4 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 2030

Valid range from 1 to 3

q958 KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH, KI JIH PRINAŠA DRUŽINSKI ZAKONIK?

Value 5936 Frequency
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 236
2 ZADOSTNO 379
3 BOLJ SLABO SEM INFORMIRAN 275
4 NIČ NE VEM O TEM 79
5 b.o. 7
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 1834

Valid range from 1 to 4

q959 ALI BI SE V PRIMERU REFERENDUMA LE TEGA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 6035 Frequency
1 DA, ZAGOTOVO 449
2 DA, VERJETNO 168
3 VERJETNO NE 109
4 ZAGOTOVO NE 175
5 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 1902

Valid range from 1 to 4

q960 ALI JE VAŠA ODLOČITEV, GLEDE GLASOVANJA NA REFERENDUMU DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE STALIŠČE ŠE SPREMENITE?

Value 6134 Frequency
1 dokončna 618
2 ni dokončna 240
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 1945

Valid range from 1 to 2

q961 V ZADNJEM ČASU JE V SLOVENIJI VPRAŠANJE ISKANJA ZAPOSLITVE ZELO PEREČE. VPRAŠANJ IN DILEM V ZVEZI S TEM JE VELIKO. ZANIMA NAS, KATERA JE PO VAŠEM MNENJU OSREDNJA INSTITUCIJA, KI SE PRI NAS UKVARJA S TEMI VPRAŠANJI?

Value 6233 Frequency
1 ZRSZ (Zavod za zaposlovanje) 410
2 anketiranec navede katero drugo institucijo 127
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 2266

Valid range from 1 to 2

q976 JESENI 2007 SO BILE ZADNJE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. ZA KOGA STE TAKRAT V DRUGEM KROGU GLASOVALI? ALI ZA

Value 6332 Frequency
1 LOJZETA PETERLETA 151
2 DANILA TÜRKA 574
3 ni glasoval 113
4 ne ve, b.o. 70
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 2078

Valid range from 1 to 2

q970 JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. DOSLEJ SO ZNANI ŠTIRJE KANDIDATI. KATERI OD NJIH JE PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Value 6431 Frequency
1 ZMAGO JELINČIČ PL. 32
2 BORUT PAHOR 211
3 MILAN ZVER 109
4 DANILO TÜRK 440
5 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 1901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 2011

Valid range from 1 to 4

q970a 11. NOVEMBRA LETOS BODO PONOVNO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. MED VEČIMI KANDIDATI IZSTOPAJO PREDVSEM TRIJE. KATERI OD NAŠTETIH JE PO VAMŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Value 6530 Frequency
1 BORUT PAHOR 180
2 DANILO TÜRK 407
3 MILAN ZVER 150
4 nobeden, kdo drug 55
5 ne ve, b.o. 116
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 2066

Valid range from 1 to 3

q970b_1 NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI BORUTA PAHORJA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Value 6629 Frequency
blizu mojim političnim stališčem 3
bolj demokratičen 1
bolj ljudski 14
bolj ljudski in ugled 1
bolj ljudski, pošten 1
bolj sposoben 18
dejmo mu priložnost 1
dela po svojih najboljših močeh 1
deluje simpatično, prepričljivo 1
dober človek 1
dober človek, ni lev in desen 1
dobre reforme 1
dolgoletno politično delovanje in bolj ljudski 1
domačin-primorec 1
druga nista všeč 1
ga razumem kaj pove 1
govornik 1
ima možnosti, da kaj zrihta 1
izkušenost in nastopanje in poštenost 1
izkušnje 1
je mlajši, ima izkušnje, poznajo ga 1
ker Turka ne mara, Zver pa ne bo zmagal 1
ker še ni imel priložnosti biti prfedsednik 1
lep izgled 1
malo spremembe 1
najbolj šolan politik 1
največji diplomat 1
ne govori veliko 1
ne vem, b.o., neopredeljen 11
neve 1
nevem 1
ni ekstremen 1
notranji čut 1
odločen 1
odprt 1
osebnost in bolj sposoben 1
povezovalen 2
povezovalen, realen 1
pozna realno stanje 1
pošten 1
pošten, ima tud neg pritiski 1
pošten. vendar naiven 1
poštenost 55
poštenost in avtentičen 1
poštenost in bolj ljudski 7
poštenost in bolj ljudski in ugled 1
poštenost in bolj sposoben 2
poštenost in dobre ideje 1
poštenost in mlad 1
skromen in pošten 1
slaba ostala kandidata 1
sprememba 1
srčen 1
strpen in spoštljiv 1
trudi se in poštenost 1
ugled 6
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in poštenost 1
umirjenost in poštenost 1
umirjenost, išče konsenze 1
večstranski 1
všeč 1
za vse 1
zelo simpatičen , verjamem mu 1
zna narediti najboljši prvi vtis 1
ČIST IN NEDOLŽEN 1
človeški 1
širok, prilagojen, ni strankarsko usmerjen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 0

q970b_2 NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI DANILA TÜRKA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Value 6728 Frequency
NAJBOLJ PRIMEREN 1
NI BOLJŠE ALTERNATIVE 1
RAZGLEDAN,UMIRJEN 1
blizu mojim političnim stališčem 10
bolj ljudski 21
bolj ljudski in apolitičen 1
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben 75
bolj sposoben in avtoriteta 1
bolj sposoben in diplomatski 2
bolj sposoben in izkušnjr 1
bolj sposoben in kultiviran 1
bolj sposoben in preudarnost 1
bolj sposoben in ugled in miren 1
bolj sposoben in umirjenost 1
boljši govorec 1
boljši med slabimi 1
delaven, razgledan, veze 1
deluje pomirjujoče 1
diplomat 2
diplomatske izkušnje 1
diplomatski 3
dober diplomat 1
dobri rezultati do sedaj 1
drugačen pogled 1
drža, nastop, pomirjujoč, diplomatski, demokratičen 1
edini potencialni 1
edini realen 1
ima za sabo en mandat 1
inteligenca, mirnost 1
inteligenten 1
inteligenten, strpen diplomat 1
izgled 1
izkušen in ugled in poštenost 1
izkušen, bil vtujini, diplomatski 1
izkušen, odločen 1
izkušenost-mednarodne 1
izkušnje 2
izkušnje in bolj ljudski 1
izkušnje umirjen slog 1
izkušnje v diplomaciji, protokolaren 1
izkušnje, diplomacija 1
izkušnje, mednaroden, realen, oče vseh 1
izobrazba, pogum, pamet 1
je povezovalen, 1
karizma, pogledi na zgodovino, 1
karizmatičen 1
karzima, umirjen človek 1
ker dvomim v pahorju 1
ker je do sedaj dobro delal 1
konstitenten,jasen, gleda naprej 1
mednarodnost 1
miren 1
mirnost, stalnost 1
moder, preudaren 1
nacin komuniciranja z javnostjo 1
najbolje se izkazal 1
najboljši državnik ta hip 1
nastopa tako da ne deli ljudi-poenotenost, umrijenost 1
ne dela klovna iz sebe, čist, zbran, avtoritativen 1
ne neti prepira 1
ne vem, b.o., neopredeljen 31
nestrankarski 1
ni pod vplivom Janše 1
ni prepirljiv, je direkten 1
njegov ristop 1
njegovo delo mi je všeč 1
odgovorna oseba 1
odkritost. ljudski 1
odločen in diplomatski 1
odločnost 1
ostali so slaba izbira 1
pameten 1
pameten umirjen 1
politik vrhunskega kova 1
pozitivne spremembe 1
pozitivnost 2
poznam delo, vredu 1
poznavanje prava 1
pošten, umirjen, pameten 1
poštenost 35
poštenost in UMIRJENOST 1
poštenost in bolj ljudski 3
poštenost in bolj ljudski in povezovalen 1
poštenost in bolj sposoben 4
poštenost in diplomat 1
poštenost in pameten 1
poštenost in umirjen 1
pravi človek, drugi ne znajo vodit vlade ali države 1
pravičen 1
premišljenost in bolj sposoben in bolj ljudski 1
preudaren 1
preudaren, državotvoren in ugled 1
razgledan 2
razgledan, premišljen 1
razgledanost 1
razgledanost, umirjenost 1
razsoden, 3 1
resen 1
resmost, 2 1
sedanji mandat 1
suvereni nastopi 1
svetovljan 2
svetovljan, ni zaletav 1
uglajen 1
ugled 58
ugled in avtoriteta 1
ugled in bolj ljudski 3
ugled in bolj sposoben 9
ugled in bolj sposoben in bolj ljudski 1
ugled in bolj sposoben in se ne spreneveda 1
ugled in diplomat 1
ugled in izkušnje 1
ugled in poštenost 4
ugled in poštenost in bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost in bolj sposoben 1
ugled in poštenost in diplomatski 1
ugled in taktnost, diplomat, izkušnje 1
ugled in umirjenost 2
umirjen 3
umirjen ne kritizira in srčen človek 1
umirjen človek 1
umirjen, 1 1
umirjen, dober nastop 1
umirjen, nevtralen 1
umirjen, povezovalen 1
umirjen, primeren za predsednika 1
umirjen, realen 1
umirjen, človeški 1
umirjeno, premišljeno govori 1
umirjenost 6
umirjenost, 3, 1 1
umirjenost, se ne izpostavlja preveč 1
umirjenost,razmišljanje, promocija 1
urejen 1
v redu prvi mandat 1
v tem mandatu ni storil nič napačnega 1
v vsem je najboljši 1
verodostojen 1
verodostojnost, gospod v pravem pomenu besede 1
vreden zaupanja 3 1
vredu, umirjen 1
zaslužim spoštovanje 1
zaupanje 1
zmernost,modrost,izkušnje 1
čeden, poročen, inteligenten, razgledan, govori več jezikov 1
človeški realni pristop 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
405 0

q970b_3 NA KRATKO POVEJTE, ZAKAJ STE IZBRALI MILANA ZVERA, KJE JE NJEGOVA PREDNOST?

Value 6827 Frequency
EU, razgledan, trezno razmišlja 1
MU DAM MOŽNOST DA SE POKAŽE 1
bi boljše zastopal državo 1
blizu mojim političnim stališčem 12
bolj ljudski 17
bolj ljudski in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj ljudski in poštenost 1
bolj sposoben 16
bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
bolj sposoben in bolj ljudski 1
bolj vreden zaupanja 1
desno usmerjen 1
dober človek, razumnost 1
dober šolski minister in bolj sposoben 1
dosleden, verodostojen, prepričljiv 1
energičen 1
evropski pogled 1
ga indirektno pozna 1
inteligenca 1
izkušnje iz EU 1
ker je mlad 1
ljudski, povezovalni, strokovni 1
malo za spremembo 1
miren, simpatičen 1
naj se zamenja predsednik 1
najbolj vredu 1
način dela 1
ne olepšuje, ne meče se ven,nič ne obljublja 1
ne vem, b.o., neopredeljen 21
neobremenjen, lahko zastopa vse Slovence 1
neopredeljen je 1
nevtralen 1
ni konflikten, ne dela razlik med drzavljani 1
ni obremenjen,nekaj novga 1
ni okuzen z demologijo 1
ni prestar 1
ni vezan na preteklost in poštenost 1
ni zadovoljna z danilom t. , borut p. pa je mel že priložnost kot predsednik vlade pa ni blo nič od njega 1
nov obraz 1
novosti 1
odnos 1
ostali so slabši 1
podpira ga 1
povezovalen 1
poštenost 16
poštenost in blizu mojim političnim stališčem 2
poštenost in blizu mojim političnim stališčem in prijazen, odkrit 1
poštenost in bolj sposoben 1
poštenost in brez afer, enak do vseh 1
razgledan, objektiven 1
razgledan, toleranten, trud 1
resen 1
retorik in bolj ljudski 1
sama osebnost 1
se ne izpostavlja, resnost 1
sredinsko usmerjen 1
ugled 5
ugled in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in bolj sposoben 1
ugled in bolj sposoben in blizu mojim političnim stališčem 1
ugled in poštenost 2
ugled in umirjen in bolj ljudski 1
umirjen 1
umirjen, zivljenjski 1
vreden zaupanja in bolj sposoben 1
všeč kot človek 1
zaradi novitete, nekaj novega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150

q971a DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA? PRVI PAR: BORUT PAHOR IN MILAN ZVER?

Value 6926 Frequency
1 Borut Pahor 1037
2 Milan Zver 400
3 ne vem, b.o. 372
Sysmiss 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1437 1366

Valid range from 1 to 2

q971b DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA? DRUGI PAR: DANILO TÜRK IN BORUT PAHOR?

Value 7025 Frequency
1 Danilo Türk 933
2 Borut Pahor 598
3 ne vem, b.o. 278
Sysmiss 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1531 1272

Valid range from 1 to 2

q971c DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA? IN ŠE TRETJI PAR: MILAN ZVER IN DANILO TÜRK?

Value 7124 Frequency
1 Milan Zver 490
2 Danilo Türk 1088
3 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1578 1225

Valid range from 1 to 2

q972 PRED KRATKIM JE BIL UVELJAVLJEN T.I. VARČEVALNI ZAKON,S KATERIM VLADA POSEGA NA PODROČJE JAVNE PORABE, SOCIALE, ŠOLSTVA, KULTURE, PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ITD. ALI TAK UKREP VLADE PODPIRATE ALI NE?

Value 7223 Frequency
1 podpira 387
2 ne podpira 459
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 1957

Valid range from 1 to 2

q973 ALI STE ZA TO, DA DRŽAVA DA POROŠTVO ZA DOGRADITEV TEŠ-6, ALI STE ZA TO, DA SE PROJEKT USTAVI?

Value 7322 Frequency
1 država naj da poroštvo 428
2 projekt naj se ustavi 214
3 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 1901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 2161

Valid range from 1 to 2

q974 V JAVNOSTI SE POJAVLJAJO RAZLIČNE OCENE V ZVEZI Z DELOVANJEM VLADE JANEZA JANŠE. OBLIKUJEJO SE RAZLIČNA STALIŠČA O MOČNIH IZHODIH. KATERI OD NAVEDENIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIV

Value 7421 Frequency
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI, PREDČASNE VOLITVE 71
2 JANŠA NAJ ODSTOPI, OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 218
3 VLADA NAJ ODGOVORNO DELA DO KONCA MANDATA 561
4 ne ve, b.o. 58
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 1953

Valid range from 1 to 3

q911 ŠE O KRIZI. ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE

Value 7520 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 96
2 KRIZA PRI NAS SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO 752
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 1955

Valid range from 1 to 2

q975a PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA PRIČAKUJE PODPORO PARLAMENTA IN JAVNOSTI GLEDE NASLEDNJIH REFORMNIH UKREPOV. POVEJTE, ALI POSAMEZNE UKREPE PODPIRATE ALI NE PODPIRATE. VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO?

Value 7619 Frequency
1 podpira 344
2 ne podpira 337
3 ne ve, b.o. 227
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 2122

Valid range from 1 to 2

q975b USTAVNA OMEJITEV PRAVICE DO REFERENDUMA?

Value 7718 Frequency
1 podpira 480
2 ne podpira 272
3 ne ve, b.o. 156
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 2051

Valid range from 1 to 2

q975c NOV PAKET VARČEVALNIH UKREPOV ZA JAVNO UPRAVO, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO?

Value 7817 Frequency
1 podpira 390
2 ne podpira 388
3 ne ve, b.o. 130
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 2025

Valid range from 1 to 2

q975d USTANOVITEV HOLDINGA IN ODPRODAJA DRŽAVNIH PODJETIJ?

Value 7916 Frequency
1 podpira 201
2 ne podpira 486
3 ne ve, b.o. 220
Sysmiss 1896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 2116

Valid range from 1 to 2

q975e NOVA POKOJNINSKA REFORMA?

Value 8015 Frequency
1 podpira 534
2 ne podpira 265
3 ne ve, b.o. 109
Sysmiss 1895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 2004

Valid range from 1 to 2

q975f NOV ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH?

Value 8114 Frequency
1 podpira 395
2 ne podpira 257
3 ne ve, b.o. 255
Sysmiss 1896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 2151

Valid range from 1 to 2

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2781 22 1 94 55.045 16.684

Valid range from 1 to 94

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 8312 Frequency
1 OSNOVNA 377
2 POKLICNA 425
3 SREDNJA 1128
4 VIŠJA, VISOKA 853
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2783 20

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

Value 8411 Frequency
1 PODEŽELJE 1097
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 906
3 VEČJE MESTO 341
4 LJ, MB 443
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2787 16

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 8510 Frequency
1 GOSPODARSTVO 456
2 NEGOSPODARSTVO 388
3 SAMOZAPOSLEN 109
4 KMET 20
5 GOSPODINJA 42
6 UPOKOJENEC 1448
7 ŠTUDENT, DIJAK 144
8 BREZPOSELN 165
9 DRUGO... 20
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2792 11

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 869 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 142
2 DO NEKE MERE ME SKRBI 290
3 TO ME NE SKRBI 411
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 1959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 1960

Valid range from 1 to 3

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 878 Frequency
1 sem veren 1294
2 nisem veren 911
3 nekaj vmes... 535
4 zavrnil odg.,b.o. 48
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2740 63

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

Value 887 Frequency
1 moški 922
2 ženska 1881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2803 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Value 896 Frequency
Zakrita vrednost 2803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2803 0

regija Regija

Value 905 Frequency
1 POMURSKA 155
2 PODRAVSKA 408
3 KOROŠKA 108
4 SAVINJSKA 338
5 GORENJSKA 302
6 ZASAVSKA 59
7 OSREDNJA 768
8 SPOD. POSAVSKA 88
9 DOLENJSKA 214
10 GORIŠKA 171
11 OBALNO-KRAŠKA 142
12 KRAŠKA 49
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2802 1

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Value 914 Frequency
0 miss 0
1 ->500 923
2 500-4000 736
3 4000-50000 615
4 NAD 50000 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2803 0

Valid range from 0 to 4

rstar Starost

Value 923 Frequency
30 ->30 273
45 31 - 45 421
60 46 - 60 865
99 61 -> 1224
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2783 20

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 932 Frequency
1 DESUS 72
2 LDS 26
3 NSI 84
4 SDS 442
5 SLS 113
6 SNS 18
7 SD 441
8 ZARES 11
9 TRS 28
10 Lista G.Viranta 61
11 lista Z.Jankovića 392
12 drugo stranko 96
0 ne vem, b.o. 994
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1784 1019

Valid range from 1 to 12

wutez POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2803 0 0.162 5.569 1 0.99

Valid range from 0.161672054468237 to 5.56935668939638

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1201 - Politbarometer PB01/12, Slovenija [Vprašalnik].
 2. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1206 - Politbarometer PB06/12, Slovenija [Vprašalnik].
 3. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1209 - Politbarometer PB09/12, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 01/2012 : januar 2012.
 2. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 06/2012 : junij 2012.
 3. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 09/2012 : september 2012.
 4. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 5. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 6. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2013). Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI12. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI12_V1

COBISS.SI
Publication date: 2013

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si