Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del)

Basic Study Information

ADP - IDNo: UMOPL101
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL101_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

referendum o umetnem oplojevanju, udeležba in glasovanje na referendumu, umetna oploditev zdrave samske ženske

Keywords ELSST:
UMETNA OPLODITEV, STALIŠČE, JAVNO MNENJE, MEDICINSKA BIOTEHNOLOGIJA, REFERENDUM

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
referendum o umetnem uplojevanju


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Methodology


Collection date: 21 maj 2001 - 26 maj 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: UMOPL101 - Referendum o umetnem oplojevanju (del 1) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 13
  • number of units: 823

Variable list

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 13 Frequency
1923 1
1926 4
1927 8
1928 10
1929 11
1930 14
1931 6
1932 17
1933 12
1934 18
1935 16
1936 8
1937 11
1938 10
1939 13
1940 24
1941 17
1942 11
1943 18
1944 3
1945 8
1946 11
1947 14
1948 12
1949 16
1950 12
1951 14
1952 16
1953 19
1954 19
1955 12
1956 15
1957 20
1958 9
1959 15
1960 21
1961 26
1962 10
1963 13
1964 16
1965 16
1966 9
1967 15
1968 15
1969 13
1970 14
1971 7
1972 22
1973 20
1974 13
1975 18
1976 14
1977 21
1978 20
1979 14
1980 15
1981 12
1982 17
1983 11
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 1923 1983 1956.25 16.1955

Valid range from 1923 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
1 januar 76
2 februar 87
3 marec 93
4 april 124
5 maj 119
6 junij 35
7 julij 36
8 avgust 39
9 september 45
10 oktober 51
11 november 65
12 december 51
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Value 31 Frequency
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 378
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 333
3 nisem se ae odločil, ne vem 100
4 sploh ne vem da bo referendum 12
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 113 Frequency
1923 1
1926 4
1927 8
1928 10
1929 11
1930 14
1931 6
1932 17
1933 12
1934 18
1935 16
1936 8
1937 11
1938 10
1939 13
1940 24
1941 17
1942 11
1943 18
1944 3
1945 8
1946 11
1947 14
1948 12
1949 16
1950 12
1951 14
1952 16
1953 19
1954 19
1955 12
1956 15
1957 20
1958 9
1959 15
1960 21
1961 26
1962 10
1963 13
1964 16
1965 16
1966 9
1967 15
1968 15
1969 13
1970 14
1971 7
1972 22
1973 20
1974 13
1975 18
1976 14
1977 21
1978 20
1979 14
1980 15
1981 12
1982 17
1983 11
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 1923 1983 1956.25 16.1955

Valid range from 1923 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 212 Frequency
1 januar 76
2 februar 87
3 marec 93
4 april 124
5 maj 119
6 junij 35
7 julij 36
8 avgust 39
9 september 45
10 oktober 51
11 november 65
12 december 51
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Value 311 Frequency
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 378
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 333
3 nisem se ae odločil, ne vem 100
4 sploh ne vem da bo referendum 12
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

RF2 Se ga boste udeležili zagotovo ali samo verjetno?

Value 410 Frequency
1 zagotovo se ga bom udeležil 286
2 verjetno se ga bom udeležil 92
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
378 1 2 1.24339 0.429695

Valid range from 1 to 99

RF3 Se ga zagotovo ne boste udeležili ali samo verjetno?

Value 59 Frequency
1 zagotovo se ga ne bom udeležil 203
2 najbrž se ga ne bom udeležil 125
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
SYSMISS 490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 1 2 1.3811 0.486399

Valid range from 1 to 99

RF4 Nam lahko zaupate tudi, kako nameravate glasovati?

Value 68 Frequency
1 zagotovo bom glasoval za 126
2 verjetno bom glasoval za 26
3 verjetno bom glasoval proti 27
4 zagotovo bom glasoval proti 149
98 zavrnil 19
99 ni se ae odlo0il 31
SYSMISS 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 1 4 2.60671 1.38611

Valid range from 1 to 99

RF5 Ali nam lahko, ne glede na to ali se boste referenduma udeležili ali ne zaupate, kakšno je vaše mnenje o referendumskem vprašanju. Ali bi v primeru, da bi se ga udeležili glasovali:

Value 77 Frequency
1 zagotovo bi glasoval za 74
2 verjetno bi glasoval za 43
3 verjetno bi glasoval proti 50
4 zagotovo bi glasoval proti 148
98 zavrnil 27
99 ni se ae odlo0il 91
SYSMISS 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
315 1 4 2.86349 1.23785

Valid range from 1 to 99

RF6 V razpravah okoli referenduma je najbolj aktualno vprašanje, ali omogočiti pravico do umetne oploditve tudi samskim ženskam. Ali vi osebno menite, da bi morale imeti samske ženske pravico do umetne oploditve ali ne?

Value 86 Frequency
1 da 359
2 ne 330
3 neodločen 115
98 zavrnil 19

RFSTR1 Se morda še spomnite, za katero stranko oziroma kandidata katere stranke za Državni zbor ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000??

Value 95 Frequency
0 nobene, ni volil 149
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 249
2 SDS Social demokratska stranka 65
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 37
6 ZL Združena lista social demokratov 44
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 12
8 ZS Zeleni Slovenije 1
9 DS Demokratska stranka 0
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 11
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 13
12 SMS - stranka mladih 13
13 NOVA stranka (ženska stranka) 5
30 LEVE - lds, združena lista, desus 1
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 1
97 drugo 2
98 zavrnil 68
99 ne vem 152

POL43 Katero stranko pa bi volili, če bi bile državnozborske volitve prihodnjo nedeljo? Upoštevate lahko čisto vse politične stranke.

Value 104 Frequency
0 ne bi volil nikogar 103
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 31
2 SDS Social demokratska stranka 13
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 10
6 ZL Združena lista social demokratov 3
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 1
8 ZS Zeleni Slovenije 1
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 1
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 3
12 SMS - stranka mladih 7
13 NOVA stranka (ženska stranka) 0
30 LEVE - lds, združena lista, desus 2
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
88 ne bo odgovarjal na politiko 7
97 drugo 1
98 zavrnil 54
99 ne vem 131
SYSMISS 454

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Value 113 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 31
2 osnovna šola 163
3 poklicna šola 187
4 štiriletna srednja šola 275
5 višja šola 74
6 visoka šola 83
7 magisterij 5
8 doktorat 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

SPOL Spol

Value 122 Frequency
1 moški 361
2 ženski 462
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 0.344116 2.66778 1 0.741194

Valid range from 0.344116 to 2.66778

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPL101 - Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del) [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - 1. del): Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: UMOPL101. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL101_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si