Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: UMOPL101
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL101_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

referendum o umetnem oplojevanju, udeležba in glasovanje na referendumu, umetna oploditev zdrave samske ženske

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
referendum o umetnem uplojevanju


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21 maj 2001 - 26 maj 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: UMOPL101 - Referendum o umetnem oplojevanju (del 1) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 13
  • število enot: 823

Spremenljivke

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1923 1
1926 4
1927 8
1928 10
1929 11
1930 14
1931 6
1932 17
1933 12
1934 18
1935 16
1936 8
1937 11
1938 10
1939 13
1940 24
1941 17
1942 11
1943 18
1944 3
1945 8
1946 11
1947 14
1948 12
1949 16
1950 12
1951 14
1952 16
1953 19
1954 19
1955 12
1956 15
1957 20
1958 9
1959 15
1960 21
1961 26
1962 10
1963 13
1964 16
1965 16
1966 9
1967 15
1968 15
1969 13
1970 14
1971 7
1972 22
1973 20
1974 13
1975 18
1976 14
1977 21
1978 20
1979 14
1980 15
1981 12
1982 17
1983 11
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 1923 1983 1956.25 16.1955

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 76
2 februar 87
3 marec 93
4 april 124
5 maj 119
6 junij 35
7 julij 36
8 avgust 39
9 september 45
10 oktober 51
11 november 65
12 december 51
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Vrednost 31 Frekvenca
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 378
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 333
3 nisem se ae odločil, ne vem 100
4 sploh ne vem da bo referendum 12
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 113 Frekvenca
1923 1
1926 4
1927 8
1928 10
1929 11
1930 14
1931 6
1932 17
1933 12
1934 18
1935 16
1936 8
1937 11
1938 10
1939 13
1940 24
1941 17
1942 11
1943 18
1944 3
1945 8
1946 11
1947 14
1948 12
1949 16
1950 12
1951 14
1952 16
1953 19
1954 19
1955 12
1956 15
1957 20
1958 9
1959 15
1960 21
1961 26
1962 10
1963 13
1964 16
1965 16
1966 9
1967 15
1968 15
1969 13
1970 14
1971 7
1972 22
1973 20
1974 13
1975 18
1976 14
1977 21
1978 20
1979 14
1980 15
1981 12
1982 17
1983 11
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 1923 1983 1956.25 16.1955

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 212 Frekvenca
1 januar 76
2 februar 87
3 marec 93
4 april 124
5 maj 119
6 junij 35
7 julij 36
8 avgust 39
9 september 45
10 oktober 51
11 november 65
12 december 51
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Vrednost 311 Frekvenca
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 378
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 333
3 nisem se ae odločil, ne vem 100
4 sploh ne vem da bo referendum 12
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

RF2 Se ga boste udeležili zagotovo ali samo verjetno?

Vrednost 410 Frekvenca
1 zagotovo se ga bom udeležil 286
2 verjetno se ga bom udeležil 92
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
378 1 2 1.24339 0.429695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF3 Se ga zagotovo ne boste udeležili ali samo verjetno?

Vrednost 59 Frekvenca
1 zagotovo se ga ne bom udeležil 203
2 najbrž se ga ne bom udeležil 125
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
SYSMISS 490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 1 2 1.3811 0.486399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF4 Nam lahko zaupate tudi, kako nameravate glasovati?

Vrednost 68 Frekvenca
1 zagotovo bom glasoval za 126
2 verjetno bom glasoval za 26
3 verjetno bom glasoval proti 27
4 zagotovo bom glasoval proti 149
98 zavrnil 19
99 ni se ae odlo0il 31
SYSMISS 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 1 4 2.60671 1.38611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF5 Ali nam lahko, ne glede na to ali se boste referenduma udeležili ali ne zaupate, kakšno je vaše mnenje o referendumskem vprašanju. Ali bi v primeru, da bi se ga udeležili glasovali:

Vrednost 77 Frekvenca
1 zagotovo bi glasoval za 74
2 verjetno bi glasoval za 43
3 verjetno bi glasoval proti 50
4 zagotovo bi glasoval proti 148
98 zavrnil 27
99 ni se ae odlo0il 91
SYSMISS 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
315 1 4 2.86349 1.23785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF6 V razpravah okoli referenduma je najbolj aktualno vprašanje, ali omogočiti pravico do umetne oploditve tudi samskim ženskam. Ali vi osebno menite, da bi morale imeti samske ženske pravico do umetne oploditve ali ne?

Vrednost 86 Frekvenca
1 da 359
2 ne 330
3 neodločen 115
98 zavrnil 19

RFSTR1 Se morda še spomnite, za katero stranko oziroma kandidata katere stranke za Državni zbor ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000??

Vrednost 95 Frekvenca
0 nobene, ni volil 149
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 249
2 SDS Social demokratska stranka 65
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 37
6 ZL Združena lista social demokratov 44
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 12
8 ZS Zeleni Slovenije 1
9 DS Demokratska stranka 0
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 11
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 13
12 SMS - stranka mladih 13
13 NOVA stranka (ženska stranka) 5
30 LEVE - lds, združena lista, desus 1
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 1
97 drugo 2
98 zavrnil 68
99 ne vem 152

POL43 Katero stranko pa bi volili, če bi bile državnozborske volitve prihodnjo nedeljo? Upoštevate lahko čisto vse politične stranke.

Vrednost 104 Frekvenca
0 ne bi volil nikogar 103
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 31
2 SDS Social demokratska stranka 13
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 10
6 ZL Združena lista social demokratov 3
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 1
8 ZS Zeleni Slovenije 1
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 1
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 3
12 SMS - stranka mladih 7
13 NOVA stranka (ženska stranka) 0
30 LEVE - lds, združena lista, desus 2
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
88 ne bo odgovarjal na politiko 7
97 drugo 1
98 zavrnil 54
99 ne vem 131
SYSMISS 454

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 113 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 31
2 osnovna šola 163
3 poklicna šola 187
4 štiriletna srednja šola 275
5 višja šola 74
6 visoka šola 83
7 magisterij 5
8 doktorat 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

SPOL Spol

Vrednost 122 Frekvenca
1 moški 361
2 ženski 462
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 0.344116 2.66778 1 0.741194

Vrednosti spremenljivk od 0.344116 do 2.66778

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPL101 - Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del) [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - 1. del): Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: UMOPL101. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL101_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si