PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0009
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0009_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CPR)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), ugledni in zaupanja vredni politiki, Avstrijska zahteva po odpravi avnojskih sklepov, zahteva po zaprtju Jedrske elektrarne Krško

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje podpore novi vladi (Andrej Bajuk), mnenje o avstrijski zahtevi po odpravi avnojskih sklepov in zahteva po zaprtju jedrske elektrarne Krško.

Methodology


Collection date: 18. september 2000 - 20. september 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0009 - Politbarometer 9/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 71
  • number of units: 912

Variable list

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 1 1900 957.486 549.914

Valid range from 1 to 1900

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 1 1900 957.486 549.914

Valid range from 1 to 1900

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 469 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 766 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 865 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q481 ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI NE?//

Value 964 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 15. OKTOBRA BODO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR

15. OKTOBRA BODO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BOSTE TAKRAT VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1063 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /13/Nova Slovenija-krscanska ljudska stranka(bajuk)
10 /14/drugo
11 /15/ne ve, b.o.
12 /16/ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 12

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1162 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/NSI-krscanska ljudska stranka (bajuk)
10 /12/drugo
11 /13/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 11

W4 NOVEMBRA LETA 96 SO BILE NAZADNJE VOLITV

NOVEMBRA LETA 96 SO BILE NAZADNJE VOLITVE ZA DRžAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1261 Frequency
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ni volil
13 ne ve, se ne spomni, b.o.

Valid range from 1 to 13

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1360 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA K

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1459 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRž

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Value 1558 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1657 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V9 IN KAKO BI DANES, Z ISTO LESTVICO, OCENI

IN KAKO BI DANES, Z ISTO LESTVICO, OCENILI DELO PREJŠNJE DRNOVŠKOVE VLADE?//

Value 1756 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V10 POVEJTE ŠE, KAKO BI SEDAJ OCENILI DELO J

POVEJTE ŠE, KAKO BI SEDAJ OCENILI DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA PREJŠNJE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1855 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// SEDAJNI VLADI V CELOTI?//

Value 1954 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE ANDREJU BAJUKU?//

PREDSEDNIKU VLADE ANDREJU BAJUKU?//

Value 2053 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Value 2152 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 2251 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 2350 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 2449 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 2548 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 2647 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 2746 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 2845 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 2944 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 3043 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 3142 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 3241 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

Value 3340 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 3439 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA žIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 3538 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

IME2 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 3637 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

IME3 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 3736 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

Q421A ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSP

ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSPODARSTVENIKA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USPOSOBLJEN DA BI PO VOLITVAH VODIL SLOVENSKO VLADO//

Value 3835 Frequency
1 drnovšek
2 janša
3 peterle
4 podobnik m.
5 pahor
6 arhar
7 voljč
8 rop
9 bajuk
10 rigelnik
11 kučan
12 drugo
13 ne vem, b.o.
14 podobnik j.
15 zagožen f.

Valid range from 1 to 15

Q491 KOT SE TRENUTNO NAKAZUJE, BODO NA VOLITV

KOT SE TRENUTNO NAKAZUJE, BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE STRANKE OZIROMA STRANKARSKE POVEZAVE. ZA KATERO IZMED NAŠTETIH BOSTE 15. OKTOBRA NAJVERJETNEJE VOLILI?//

Value 3934 Frequency
1 /1/DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
2 /2/DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3 /3/LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE IN ZVEZA ZA PRIMORSKO
4 /5/SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
5 /6/SOCIALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6 /8/ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN KRŠČANSKI SOCIALISTI
7 /9/ZELENI SLOVENIJE
8 /10/SLS+SKD-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
9 /13/NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA(bajuk)
10 /14/drugo
11 /15/ne ve, b.o.
12 /16/ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 12

W5 KATERA STRANKA PA VAM JE BILA NAJBLIžJA

KATERA STRANKA PA VAM JE BILA NAJBLIžJA V ZAČETKU LETOŠNJEGA LETA?//

Value 4033 Frequency
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ni volil
13 ne ve, se ne spomni, b.o.

Valid range from 1 to 13

Q492 KOT REČENO BODO VOLITVE 15. OKTOBRA. ST

KOT REČENO BODO VOLITVE 15. OKTOBRA. STE GLEDE IZBRANE STRANKE POVSEM, DOKONČNO ODLOČENI ALI NE?//

Value 4132 Frequency
1 trdno odločen
2 se ni povsem odločen
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q492A KAJ BI BILA LAHKO VAŠA DRUGA IZBIRA?//

KAJ BI BILA LAHKO VAŠA DRUGA IZBIRA?//

Value 4231 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/NSI-krscanska ljudska stranka (bajuk)
10 /12/drugo
11 /13/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 11

Q493A ZAENKRAT NAPOVEDI KAžEJO, DA BO LDS NA

ZAENKRAT NAPOVEDI KAžEJO, DA BO LDS NA VOLITVAH DOBILA NAJVEČ GLASOV. S KATERIMI STRANKAMI NAJ PO VAŠEM MNENJU OBLIKUJE VLADNO KOALICIJO? POVEJTE ZA VSAKO POSEBEJ.//// ZLSD - ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV//

Value 4330 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.
4 LDS naj bo samostojna vladna stranka, brez koalicije
5 LDS ne bo dosegla največ glasov

Valid range from 1 to 5

Q493B SDS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA//

SDS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA//

Value 4429 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q493C SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA//

SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA//

Value 4528 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q493D NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRAN

NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA//

Value 4627 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q493E DESUS - DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV

DESUS - DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE//

Value 4726 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q493F SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA//

SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA//

Value 4825 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q493G DEMOKRATSKA STRANKA IN ZELENI SLOVENIJE/

DEMOKRATSKA STRANKA IN ZELENI SLOVENIJE//

Value 4924 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q494 AVSTRIJSKA VLADNA SVOBODNJAŠKA STRANKA I

AVSTRIJSKA VLADNA SVOBODNJAŠKA STRANKA IN HEIDER ZAHTEVATA OD ČESKE ODPRAVO T.I. BENEŠEVIH UKREPOV, OD SLOVENIJE PA ODPRAVO AVNOJSKIH SKLEPOV KOT POGOJ ZA VSTOP OBEH DRžAV V EVROPSKO UNIJO. KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA VLADA?//

Value 5023 Frequency
1 ZAHTEVO NAJ OSTRO ZAVRNE
2 O TEM NAJ SE POGAJA
3 ZAHTEVO NAJ SPREJME
4 s tem problemom nisem seznanjen
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q494a POTEM PA SE S STRANI AVSTRIJE POJAVLJA Z

POTEM PA SE S STRANI AVSTRIJE POJAVLJA ZAHTEVA PO PREDČASNEM ZAPRTJU NUKLEARKE V KRŠKEM. KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU V TEM PRIMERU RAVNA SLOVENSKA VLADA?//

Value 5122 Frequency
1 ZAHTEVO NAJ OSTRO ZAVRNE
2 O TEM NAJ SE POGAJA
3 ZAHTEVO NAJ SPREJME
4 s tem problemom nisem seznanjen
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q495 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O M

V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO), KI SO V NASPROTJU Z GLEDANJI, KI SO VELJALA V PRETEKLOSTI. KATERA IZMED SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV JE VAŠIM POGLEDOM NAJBLIžJA?//

Value 5221 Frequency
1 PARTIZANI SO BILI PRAVIČEN BOJ ZOPER OKUPATORJA, DOMOBRANCI PA SO NEDOPUSTNO SODELOVALI Z OKUPATORJEM
2 PARTIZANI SO SE BORILI ZA KOMUNISTIČNO REVOLUCIJO, KI SO SE JI DOMOBRANCI UPRAVIČENO UPRLII
3 DOMOBRANCI SO SE UPRAVIČENO UPRLI REVOLUCIJI NOB-A, NE BI PA SMELI SODELOVATI Z OKUPATORJEM
4 drugo
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

W6 SEDAJ PA MED NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJ

SEDAJ PA MED NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJTE TISTO, KI VAM JE NAJMANJ VŠEČ OZIROMA JO NAJBOLJ ODKLANJATE?//

Value 5320 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /13/Nova Slovenija-krscanska ljudska stranka(bajuk)
10 /14/drugo
11 /15/ne ve, b.o.
12 /16/ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 12

Q496 DENIMO DA BI STRANKA, KI JO VI PODPIRATE

DENIMO DA BI STRANKA, KI JO VI PODPIRATE NAPOVEDALA KOALICIJO S STRANKO, KI JO VI IZRECNO ODKLANJATE. ALI BI JO V TEM PRIMERU NA VOLITVAH VSEENO PODPRLI?//

Value 5419 Frequency
1 da, podprl bi jo
2 ne, ne bi je podprl
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q497 SMO NA ZAČETKU LETOŠNJE PREDVOLILNE KAM

SMO NA ZAČETKU LETOŠNJE PREDVOLILNE KAMPANIJE. V ZVEZI S TEM SO V NEDELJO OB OSMIH NA POP TV-JU NASTOPILI PREDSEDNIKI NAJVEČJIH SLOVENSKIH STRANK. ALI STE TO SOOČENJE SPREMLJALI?//

Value 5518 Frequency
1 da, sem spremljal
2 ne, nisem spremljal

Valid range from 1 to 2

Q497a KDO OD PREDSEDNIKOV STRANK JE BIL PO VAŠ

KDO OD PREDSEDNIKOV STRANK JE BIL PO VAŠEM MNENJU V TEM SOOČENJU NAJBOLJ PREPRIČLJIV?//

Value 5617 Frequency
1 Janez Drnovšek
2 Janez Janša
3 Borut Pahor
4 Franc Zagožen
5 Andrej Bajuk
6 Zmago Jelinčič
7 Janko Kušar
8 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 8

W ALI SE BOSTE 15. OKTOBRA UDELEžILI VOLI

ALI SE BOSTE 15. OKTOBRA UDELEžILI VOLITEV ALI NE?////

Value 5716 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5914 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6013 Frequency
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 6112 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 6211 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6310 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 649 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 658 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 667 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 676 Frequency
30 ->30 225
45 30 - 45 282
60 46 - 60 205
99 61 -> 194
SYSMISS 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 30 99 56.2318 24.611

Valid range from 30 to 99

OBCINA

Value 685 Frequency
1 AJDOVŠČINA 6
2 BREŽICE 11
3 CELJE 27
4 CERKNICA 6
5 ČRNOMELJ 8
6 DOMŽALE 16
7 DRAVOGRAD 3
8 GOR. RADGONA 8
9 GROSUPLJE 13
10 HRASTNIK 6
11 IDRIJA 10
12 ILIR. BISTRICA 7
13 IZOLA 8
14 JESENICE 11
15 KAMNIK 15
16 KOČEVJE 7
17 KOPER 20
18 KRANJ 42
19 KRŠKO 15
20 LAŠKO 13
21 LENART 6
22 LENDAVA 10
23 LITIJA 9
24 LJ-BEŽIGRAD 175
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 7
30 LOGATEC 8
34 METLIKA 0
35 MOZIRJE 6
36 MUR. SOBOTA 23
37 NOVA GOR. 25
38 NOVO MESTO 29
39 ORMOŽ 7
40 PIRAN 10
41 POSTOJNA 6
42 PTUJ 34
43 RADLJE 4
44 RADOVLJICA 22
45 RAVNE NA K. 14
46 RIBNICA 5
47 SEVNICA 8
48 SEŽANA 11
49 SLOV. GRADEC 7
50 SLOV. BISTRICA 13
51 SLOV. KONJICE 9
52 ŠENTJUR 12
53 ŠK. LOKA 16
54 ŠMARJE 9
55 TOLMIN 9
56 TRBOVLJE 5
57 TREBNJE 12
58 TRŽIČ 8
59 VELENJE 21
60 VRHNIKA 7
61 ZAGORJE 7
62 ŽALEC 20
64 MARIBOR 65
65 PESNICA 7
68 RUŠE 7
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1 68 33.3956 18.7456

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 694 Frequency
1 LJ/MESTO 124
2 SV.SLO. 140
3 CELJSKA 115
4 GORENJSKA 101
5 PRIMORSKA 40
6 LJ/PERIFERIJA 137
7 DOLENJSKA 50
65 50
67 22
69 48
601 23
602 28
608 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 1 608 67.886 173.334

Valid range from 1 to 608

NOVAOBC

Value 703 Frequency
1 Žalec 19
2 Železniki 0
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 5
5 Beltinci 3
6 Bled 6
7 Bohinj 2
8 Borovnica 1
9 Bovec 0
10 Brda 4
11 Brežice 11
12 Brezovica 2
13 Cankova-Tišina 5
14 Celje 20
15 Cerklje na Gorenjskem 4
16 Cerknica 4
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 1
19 Divača 4
20 Dobrepolje 3
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 5
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 2
24 Domžale 9
25 Dornava 2
26 Dravograd 3
27 Duplek 0
28 Gorenja vas-Poljane 3
29 Gorišnica 4
30 Gornja Radgona 5
31 Gornji Grad 0
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 1
36 Hrastnik 6
37 Hrpelje-Kozina 2
38 Idrija 7
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 7
41 Ivančna Gorica 4
42 Izola/Isola 8
43 Jesenice 9
44 Juršinci 0
45 Kamnik 15
46 Kanal 3
47 Kidričevo 4
48 Kobarid 2
49 Kobilje 1
50 Komen 0
51 Koper/Capodistria 20
52 Kozje 2
53 Kočevje 6
54 Kranj 32
55 Kranjska Gora 2
56 Krško 15
57 Kungota 3
58 Kuzma 2
59 Laško 9
60 Lenart 6
61 Lendava/Lendva 4
62 Litija 9
63 Ljubljana 148
64 Ljubno 2
65 Ljutomer 7
66 Logatec 8
67 Loška dolina 2
68 Loški Potok 1
69 Lukovica 1
70 Luče 2
71 Majšperk 1
72 Maribor 59
73 Mežica 2
74 Medvode 10
75 Mengeš 2
76 Metlika 0
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 1
79 Moravske Toplice 0
80 Moravče 4
81 Mozirje 1
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 10
84 Muta 0
85 Naklo 1
86 Nazarje 1
87 Nova Gorica 15
88 Novo mesto 24
89 Odranci 1
90 Ormož 7
91 Osilnica 0
92 Pesnica 3
93 Piran/Pirano 10
94 Pivka 1
95 Podvelka-Ribnica 0
96 Podčetrtek 0
97 Postojna 5
98 Preddvor 2
99 Ptuj 18
100 Puconci 0
101 Radenci 1
102 Radeče 4
103 Radlje ob Dravi 2
104 Radovljica 14
105 Ravne-Prevalje 8
106 Rače-Fram 3
107 Ribnica 5
108 Rogatec 2
109 Rogaševci 1
110 Rogaška Slatina 4
111 Ruše 7
112 Sežana 5
113 Semič 1
114 Sevnica 8
115 Slovenj Gradec 6
116 Slovenska Bistrica 13
117 Slovenske Konjice 5
118 Starše 2
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 7
121 Tržič 8
122 Trbovlje 5
123 Trebnje 12
124 Turnišče 2
125 Velenje 18
126 Velike Lašče 2
127 Videm 3
128 Vipava 1
129 Vitanje 1
130 Vodice 1
131 Vojnik 4
132 Vrhnika 6
133 Vuzenica 2
134 Zagorje ob Savi 7
135 Zavrč 1
136 Zreče 3
137 Šentilj 2
138 Šentjernej 4
139 Šentjur pri Celju 12
140 Šenčur 3
141 Škocjan 1
142 Škofja Loka 9
143 Škofljica 4
144 Šmarje pri Jelšah 1
145 Šmartno ob Paki 1
146 Šoštanj 3
147 Štore 3
148 Črenšovci 2
149 Črna na Koroškem 4
150 Črnomelj 7
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1 150 72.5414 37.7914

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 712 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 290
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 105
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 127
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 1 6 3.24671 1.99106

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 721 Frequency
0.468905 35
0.482919 22
0.487302 49
0.501866 73
0.542391 27
0.563671 53
0.583791 16
0.601234 21
0.606695 53
0.619203 12
0.624823 40
0.643497 53
0.695458 26
0.722744 49
0.748541 16
0.77791 46
0.844118 1
0.948072 1
1.02044 2
1.05093 2
1.08234 2
1.1606 24
1.19528 25
1.21563 1
1.34248 8
1.44495 26
1.48813 25
1.5326 41
1.72135 9
1.83691 30
1.85273 12
1.89181 37
2.12479 18
2.28697 14
2.35531 6
2.4257 24
2.72443 3
2.93238 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0.468905 2.93238 1.00035 0.612333

Valid range from 0.468905 to 2.93238

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0009 - Vprašalnik PBSI00/9 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0009 - POLITBAROMETER 9/00 Poročilo o raziskavi, ki je bila opravljena od 18. do 20. septembra 2000 [ostali dokumenti].
  2. Toš, Niko (2000). PBSI0009 - Medmesečni pregled nekaterih spremenljivk PB 9/00 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0009. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0009_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si