PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0009
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0009_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), ugledni in zaupanja vredni politiki, Avstrijska zahteva po odpravi avnojskih sklepov, zahteva po zaprtju Jedrske elektrarne Krško

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje podpore novi vladi (Andrej Bajuk), mnenje o avstrijski zahtevi po odpravi avnojskih sklepov in zahteva po zaprtju jedrske elektrarne Krško.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. september 2000 - 20. september 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0009 - Politbarometer 9/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 71
  • število enot: 912

Spremenljivke

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 1 1900 957.486 549.914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1900

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 1 1900 957.486 549.914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1900

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Vrednost 469 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Vrednost 766 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Vrednost 865 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481 ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI NE?//

Vrednost 964 Frekvenca
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 15. OKTOBRA BODO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR

15. OKTOBRA BODO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BOSTE TAKRAT VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1063 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /13/Nova Slovenija-krscanska ljudska stranka(bajuk)
10 /14/drugo
11 /15/ne ve, b.o.
12 /16/ne bo šel na volitve

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1162 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/NSI-krscanska ljudska stranka (bajuk)
10 /12/drugo
11 /13/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

W4 NOVEMBRA LETA 96 SO BILE NAZADNJE VOLITV

NOVEMBRA LETA 96 SO BILE NAZADNJE VOLITVE ZA DRžAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1261 Frekvenca
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ni volil
13 ne ve, se ne spomni, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Vrednost 1360 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA K

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1459 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRž

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Vrednost 1558 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Vrednost 1657 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 IN KAKO BI DANES, Z ISTO LESTVICO, OCENI

IN KAKO BI DANES, Z ISTO LESTVICO, OCENILI DELO PREJŠNJE DRNOVŠKOVE VLADE?//

Vrednost 1756 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 POVEJTE ŠE, KAKO BI SEDAJ OCENILI DELO J

POVEJTE ŠE, KAKO BI SEDAJ OCENILI DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA PREJŠNJE SLOVENSKE VLADE?//

Vrednost 1855 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// SEDAJNI VLADI V CELOTI?//

Vrednost 1954 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE ANDREJU BAJUKU?//

PREDSEDNIKU VLADE ANDREJU BAJUKU?//

Vrednost 2053 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Vrednost 2152 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Vrednost 2251 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Vrednost 2350 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Vrednost 2449 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Vrednost 2548 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Vrednost 2647 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Vrednost 2746 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Vrednost 2845 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Vrednost 2944 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Vrednost 3043 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Vrednost 3142 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Vrednost 3241 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

Vrednost 3340 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Vrednost 3439 Frekvenca
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA žIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 3538 Frekvenca
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

IME2 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Vrednost 3637 Frekvenca
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

IME3 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Vrednost 3736 Frekvenca
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

Q421A ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSP

ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSPODARSTVENIKA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USPOSOBLJEN DA BI PO VOLITVAH VODIL SLOVENSKO VLADO//

Vrednost 3835 Frekvenca
1 drnovšek
2 janša
3 peterle
4 podobnik m.
5 pahor
6 arhar
7 voljč
8 rop
9 bajuk
10 rigelnik
11 kučan
12 drugo
13 ne vem, b.o.
14 podobnik j.
15 zagožen f.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

Q491 KOT SE TRENUTNO NAKAZUJE, BODO NA VOLITV

KOT SE TRENUTNO NAKAZUJE, BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE STRANKE OZIROMA STRANKARSKE POVEZAVE. ZA KATERO IZMED NAŠTETIH BOSTE 15. OKTOBRA NAJVERJETNEJE VOLILI?//

Vrednost 3934 Frekvenca
1 /1/DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
2 /2/DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3 /3/LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE IN ZVEZA ZA PRIMORSKO
4 /5/SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
5 /6/SOCIALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6 /8/ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN KRŠČANSKI SOCIALISTI
7 /9/ZELENI SLOVENIJE
8 /10/SLS+SKD-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
9 /13/NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA(bajuk)
10 /14/drugo
11 /15/ne ve, b.o.
12 /16/ne bo šel na volitve

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

W5 KATERA STRANKA PA VAM JE BILA NAJBLIžJA

KATERA STRANKA PA VAM JE BILA NAJBLIžJA V ZAČETKU LETOŠNJEGA LETA?//

Vrednost 4033 Frekvenca
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ni volil
13 ne ve, se ne spomni, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q492 KOT REČENO BODO VOLITVE 15. OKTOBRA. ST

KOT REČENO BODO VOLITVE 15. OKTOBRA. STE GLEDE IZBRANE STRANKE POVSEM, DOKONČNO ODLOČENI ALI NE?//

Vrednost 4132 Frekvenca
1 trdno odločen
2 se ni povsem odločen
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q492A KAJ BI BILA LAHKO VAŠA DRUGA IZBIRA?//

KAJ BI BILA LAHKO VAŠA DRUGA IZBIRA?//

Vrednost 4231 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/NSI-krscanska ljudska stranka (bajuk)
10 /12/drugo
11 /13/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q493A ZAENKRAT NAPOVEDI KAžEJO, DA BO LDS NA

ZAENKRAT NAPOVEDI KAžEJO, DA BO LDS NA VOLITVAH DOBILA NAJVEČ GLASOV. S KATERIMI STRANKAMI NAJ PO VAŠEM MNENJU OBLIKUJE VLADNO KOALICIJO? POVEJTE ZA VSAKO POSEBEJ.//// ZLSD - ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV//

Vrednost 4330 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.
4 LDS naj bo samostojna vladna stranka, brez koalicije
5 LDS ne bo dosegla največ glasov

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q493B SDS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA//

SDS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA//

Vrednost 4429 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q493C SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA//

SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA//

Vrednost 4528 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q493D NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRAN

NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA//

Vrednost 4627 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q493E DESUS - DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV

DESUS - DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE//

Vrednost 4726 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q493F SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA//

SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA//

Vrednost 4825 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q493G DEMOKRATSKA STRANKA IN ZELENI SLOVENIJE/

DEMOKRATSKA STRANKA IN ZELENI SLOVENIJE//

Vrednost 4924 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q494 AVSTRIJSKA VLADNA SVOBODNJAŠKA STRANKA I

AVSTRIJSKA VLADNA SVOBODNJAŠKA STRANKA IN HEIDER ZAHTEVATA OD ČESKE ODPRAVO T.I. BENEŠEVIH UKREPOV, OD SLOVENIJE PA ODPRAVO AVNOJSKIH SKLEPOV KOT POGOJ ZA VSTOP OBEH DRžAV V EVROPSKO UNIJO. KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA VLADA?//

Vrednost 5023 Frekvenca
1 ZAHTEVO NAJ OSTRO ZAVRNE
2 O TEM NAJ SE POGAJA
3 ZAHTEVO NAJ SPREJME
4 s tem problemom nisem seznanjen
5 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q494a POTEM PA SE S STRANI AVSTRIJE POJAVLJA Z

POTEM PA SE S STRANI AVSTRIJE POJAVLJA ZAHTEVA PO PREDČASNEM ZAPRTJU NUKLEARKE V KRŠKEM. KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU V TEM PRIMERU RAVNA SLOVENSKA VLADA?//

Vrednost 5122 Frekvenca
1 ZAHTEVO NAJ OSTRO ZAVRNE
2 O TEM NAJ SE POGAJA
3 ZAHTEVO NAJ SPREJME
4 s tem problemom nisem seznanjen
5 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q495 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O M

V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO), KI SO V NASPROTJU Z GLEDANJI, KI SO VELJALA V PRETEKLOSTI. KATERA IZMED SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV JE VAŠIM POGLEDOM NAJBLIžJA?//

Vrednost 5221 Frekvenca
1 PARTIZANI SO BILI PRAVIČEN BOJ ZOPER OKUPATORJA, DOMOBRANCI PA SO NEDOPUSTNO SODELOVALI Z OKUPATORJEM
2 PARTIZANI SO SE BORILI ZA KOMUNISTIČNO REVOLUCIJO, KI SO SE JI DOMOBRANCI UPRAVIČENO UPRLII
3 DOMOBRANCI SO SE UPRAVIČENO UPRLI REVOLUCIJI NOB-A, NE BI PA SMELI SODELOVATI Z OKUPATORJEM
4 drugo
5 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W6 SEDAJ PA MED NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJ

SEDAJ PA MED NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJTE TISTO, KI VAM JE NAJMANJ VŠEČ OZIROMA JO NAJBOLJ ODKLANJATE?//

Vrednost 5320 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /13/Nova Slovenija-krscanska ljudska stranka(bajuk)
10 /14/drugo
11 /15/ne ve, b.o.
12 /16/ne bo šel na volitve

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q496 DENIMO DA BI STRANKA, KI JO VI PODPIRATE

DENIMO DA BI STRANKA, KI JO VI PODPIRATE NAPOVEDALA KOALICIJO S STRANKO, KI JO VI IZRECNO ODKLANJATE. ALI BI JO V TEM PRIMERU NA VOLITVAH VSEENO PODPRLI?//

Vrednost 5419 Frekvenca
1 da, podprl bi jo
2 ne, ne bi je podprl
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q497 SMO NA ZAČETKU LETOŠNJE PREDVOLILNE KAM

SMO NA ZAČETKU LETOŠNJE PREDVOLILNE KAMPANIJE. V ZVEZI S TEM SO V NEDELJO OB OSMIH NA POP TV-JU NASTOPILI PREDSEDNIKI NAJVEČJIH SLOVENSKIH STRANK. ALI STE TO SOOČENJE SPREMLJALI?//

Vrednost 5518 Frekvenca
1 da, sem spremljal
2 ne, nisem spremljal

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q497a KDO OD PREDSEDNIKOV STRANK JE BIL PO VAŠ

KDO OD PREDSEDNIKOV STRANK JE BIL PO VAŠEM MNENJU V TEM SOOČENJU NAJBOLJ PREPRIČLJIV?//

Vrednost 5617 Frekvenca
1 Janez Drnovšek
2 Janez Janša
3 Borut Pahor
4 Franc Zagožen
5 Andrej Bajuk
6 Zmago Jelinčič
7 Janko Kušar
8 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

W ALI SE BOSTE 15. OKTOBRA UDELEžILI VOLI

ALI SE BOSTE 15. OKTOBRA UDELEžILI VOLITEV ALI NE?////

Vrednost 5716 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednosti spremenljivk od 0 do 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5914 Frekvenca
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6013 Frekvenca
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Vrednost 6112 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Vrednost 6211 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 6310 Frekvenca
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 649 Frekvenca
1 moški
2 ženska

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Vrednost 658 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 667 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 676 Frekvenca
30 ->30 225
45 30 - 45 282
60 46 - 60 205
99 61 -> 194
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 30 99 56.2318 24.611

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

OBCINA

Vrednost 685 Frekvenca
1 AJDOVŠČINA 6
2 BREŽICE 11
3 CELJE 27
4 CERKNICA 6
5 ČRNOMELJ 8
6 DOMŽALE 16
7 DRAVOGRAD 3
8 GOR. RADGONA 8
9 GROSUPLJE 13
10 HRASTNIK 6
11 IDRIJA 10
12 ILIR. BISTRICA 7
13 IZOLA 8
14 JESENICE 11
15 KAMNIK 15
16 KOČEVJE 7
17 KOPER 20
18 KRANJ 42
19 KRŠKO 15
20 LAŠKO 13
21 LENART 6
22 LENDAVA 10
23 LITIJA 9
24 LJ-BEŽIGRAD 175
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 7
30 LOGATEC 8
34 METLIKA 0
35 MOZIRJE 6
36 MUR. SOBOTA 23
37 NOVA GOR. 25
38 NOVO MESTO 29
39 ORMOŽ 7
40 PIRAN 10
41 POSTOJNA 6
42 PTUJ 34
43 RADLJE 4
44 RADOVLJICA 22
45 RAVNE NA K. 14
46 RIBNICA 5
47 SEVNICA 8
48 SEŽANA 11
49 SLOV. GRADEC 7
50 SLOV. BISTRICA 13
51 SLOV. KONJICE 9
52 ŠENTJUR 12
53 ŠK. LOKA 16
54 ŠMARJE 9
55 TOLMIN 9
56 TRBOVLJE 5
57 TREBNJE 12
58 TRŽIČ 8
59 VELENJE 21
60 VRHNIKA 7
61 ZAGORJE 7
62 ŽALEC 20
64 MARIBOR 65
65 PESNICA 7
68 RUŠE 7
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1 68 33.3956 18.7456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

REGIJA REGIJA

Vrednost 694 Frekvenca
1 LJ/MESTO 124
2 SV.SLO. 140
3 CELJSKA 115
4 GORENJSKA 101
5 PRIMORSKA 40
6 LJ/PERIFERIJA 137
7 DOLENJSKA 50
65 50
67 22
69 48
601 23
602 28
608 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 1 608 67.886 173.334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 608

NOVAOBC

Vrednost 703 Frekvenca
1 Žalec 19
2 Železniki 0
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 5
5 Beltinci 3
6 Bled 6
7 Bohinj 2
8 Borovnica 1
9 Bovec 0
10 Brda 4
11 Brežice 11
12 Brezovica 2
13 Cankova-Tišina 5
14 Celje 20
15 Cerklje na Gorenjskem 4
16 Cerknica 4
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 1
19 Divača 4
20 Dobrepolje 3
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 5
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 2
24 Domžale 9
25 Dornava 2
26 Dravograd 3
27 Duplek 0
28 Gorenja vas-Poljane 3
29 Gorišnica 4
30 Gornja Radgona 5
31 Gornji Grad 0
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 1
36 Hrastnik 6
37 Hrpelje-Kozina 2
38 Idrija 7
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 7
41 Ivančna Gorica 4
42 Izola/Isola 8
43 Jesenice 9
44 Juršinci 0
45 Kamnik 15
46 Kanal 3
47 Kidričevo 4
48 Kobarid 2
49 Kobilje 1
50 Komen 0
51 Koper/Capodistria 20
52 Kozje 2
53 Kočevje 6
54 Kranj 32
55 Kranjska Gora 2
56 Krško 15
57 Kungota 3
58 Kuzma 2
59 Laško 9
60 Lenart 6
61 Lendava/Lendva 4
62 Litija 9
63 Ljubljana 148
64 Ljubno 2
65 Ljutomer 7
66 Logatec 8
67 Loška dolina 2
68 Loški Potok 1
69 Lukovica 1
70 Luče 2
71 Majšperk 1
72 Maribor 59
73 Mežica 2
74 Medvode 10
75 Mengeš 2
76 Metlika 0
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 1
79 Moravske Toplice 0
80 Moravče 4
81 Mozirje 1
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 10
84 Muta 0
85 Naklo 1
86 Nazarje 1
87 Nova Gorica 15
88 Novo mesto 24
89 Odranci 1
90 Ormož 7
91 Osilnica 0
92 Pesnica 3
93 Piran/Pirano 10
94 Pivka 1
95 Podvelka-Ribnica 0
96 Podčetrtek 0
97 Postojna 5
98 Preddvor 2
99 Ptuj 18
100 Puconci 0
101 Radenci 1
102 Radeče 4
103 Radlje ob Dravi 2
104 Radovljica 14
105 Ravne-Prevalje 8
106 Rače-Fram 3
107 Ribnica 5
108 Rogatec 2
109 Rogaševci 1
110 Rogaška Slatina 4
111 Ruše 7
112 Sežana 5
113 Semič 1
114 Sevnica 8
115 Slovenj Gradec 6
116 Slovenska Bistrica 13
117 Slovenske Konjice 5
118 Starše 2
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 7
121 Tržič 8
122 Trbovlje 5
123 Trebnje 12
124 Turnišče 2
125 Velenje 18
126 Velike Lašče 2
127 Videm 3
128 Vipava 1
129 Vitanje 1
130 Vodice 1
131 Vojnik 4
132 Vrhnika 6
133 Vuzenica 2
134 Zagorje ob Savi 7
135 Zavrč 1
136 Zreče 3
137 Šentilj 2
138 Šentjernej 4
139 Šentjur pri Celju 12
140 Šenčur 3
141 Škocjan 1
142 Škofja Loka 9
143 Škofljica 4
144 Šmarje pri Jelšah 1
145 Šmartno ob Paki 1
146 Šoštanj 3
147 Štore 3
148 Črenšovci 2
149 Črna na Koroškem 4
150 Črnomelj 7
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1 150 72.5414 37.7914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 712 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 290
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 105
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 127
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 1 6 3.24671 1.99106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Vrednost 721 Frekvenca
0.468905 35
0.482919 22
0.487302 49
0.501866 73
0.542391 27
0.563671 53
0.583791 16
0.601234 21
0.606695 53
0.619203 12
0.624823 40
0.643497 53
0.695458 26
0.722744 49
0.748541 16
0.77791 46
0.844118 1
0.948072 1
1.02044 2
1.05093 2
1.08234 2
1.1606 24
1.19528 25
1.21563 1
1.34248 8
1.44495 26
1.48813 25
1.5326 41
1.72135 9
1.83691 30
1.85273 12
1.89181 37
2.12479 18
2.28697 14
2.35531 6
2.4257 24
2.72443 3
2.93238 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0.468905 2.93238 1.00035 0.612333

Vrednosti spremenljivk od 0.468905 do 2.93238

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0009 - Vprašalnik PBSI00/9 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0009 - POLITBAROMETER 9/00 Poročilo o raziskavi, ki je bila opravljena od 18. do 20. septembra 2000 [ostali dokumenti].
  2. Toš, Niko (2000). PBSI0009 - Medmesečni pregled nekaterih spremenljivk PB 9/00 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (). PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0009. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0009_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si