Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1005
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1005_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
odnos do Evrope


Povzetek:

Raziskava posveča posebno pozornost referendumu o arbitražnem sporazumu s Hrvaško in drugim aktualnim vprašanjem. Njen namen je predvideti udeležbo in izid referenduma o arbitražnem sporazumu ter ugotoviti kaj ljudje od sporazuma sploh pričakujejo: le končanje spora ali tudi takšno rešitev mejnega vprašanja, ki bi bila za Slovenijo ugodna, in kdaj bi bil po njihovem mnenju pravi čas za razsodbo: pred ali po hrvaški pridružitvi EU. V zvezi z Evropsko unijo so anketiranci odgovarjali na vprašanja kot so: koliko se po šestih letih članstva počutijo državljani EU, katere lastnosti ji pripisujejo, koliko poznajo delo poslancev in komisarja iz Slovenije ter ali bi podprli Milana M. Cvikla za člana računskega sodišča, če bi lahko o tem soodločali. Na aktualne teme so se nanašala vprašanja o neuspeli interpelaciji proti ministrici Kresalovi in možnosti privatizacije državnih igralniških podjetij, ki naj bi jo omogočila predlagana vladna strategija na tem področju. Kot vedno doslej pa je bila izmerjena tudi trenutna podporo vladi ter koliko so dogodki minulega meseca pomembno vplivali na razmerja med političnimi strankami.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3. maj 2010 - 6. maj 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 29
 • število enot: 906

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 309
2 vas (500-1999 prebivalcev) 163
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 152
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 129 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 228 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 309
2 vas (500-1999 prebivalcev) 163
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 152
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 327 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 426 Frekvenca
1 Urbano 460
2 Ruralno 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 525 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 35
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

1. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Vrednost 624 Frekvenca
1 Da 645
2 Ne 237
3 Ne vem, brez odgovora 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Varovanje interesov Slovenije 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Varovanje interesov Slovenije

Vrednost 723 Frekvenca
1 1 Ni značilna 161
2 2 186
3 3 386
4 4 99
5 5 Zelo značilna 46
6 Ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Koristnost za ljudi, kot ste vi 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Koristnost za ljudi, kot ste vi

Vrednost 822 Frekvenca
1 1 Ni značilna 185
2 2 173
3 3 296
4 4 165
5 5 Zelo značilna 63
6 Ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Demokratičnost 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Demokratičnost

Vrednost 921 Frekvenca
1 1 Ni značilna 107
2 2 136
3 3 306
4 4 249
5 5 Zelo značilna 81
6 Ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Pravičnost 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Pravičnost

Vrednost 1020 Frekvenca
1 1 Ni značilna 183
2 2 190
3 3 304
4 4 159
5 5 Zelo značilna 45
6 Ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Se vam zdi, da ste dovolj seznanjeni z delom slovenskih poslancev v evropskem parlamentu?

3. Se vam zdi, da ste dovolj seznanjeni z delom slovenskih poslancev v evropskem parlamentu?

Vrednost 1119 Frekvenca
1 Dovolj 204
2 Premalo 687
3 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Se vam zdi, da ste dovolj seznanjeni z delom evropskega komisarja iz Slovenije Janeza Potočnika?

4. Se vam zdi, da ste dovolj seznanjeni z delom evropskega komisarja iz Slovenije Janeza Potočnika?

Vrednost 1218 Frekvenca
1 Dovolj 275
2 Premalo 606
3 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Če bi imeli možnost odločanja - bi vi podprli Milana M. Cvikla za člana Evropskega računskega sodišča?

5. Če bi imeli možnost odločanja - bi podprli Milana M. Cvikla za člana Evropskega računskega sodišča?

Vrednost 1317 Frekvenca
1 Da 228
2 Ne 544
3 Ne vem 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1416 Frekvenca
1 Da 332
2 Ne 514
3 Ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1515 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 159
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 150
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 43
4 ZARES 28
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 21
6 Nova Slovenija- NSI 17
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 27
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 35
9 drugo (anketar ne bere) 22
11 nobene (anketar ne bere) 151
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 78
10 ne vem (anketar ne bere) 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Katarina Kresal po zavrnitvi interpelacije ostaja ministrica za notranje zadeve. Je to, da Kresalova ostaja ministrica, za Slovenijo dobro ali slabo?

8. Katarina Kresal po zavrnitvi interpelacije ostaja ministrica za notranje zadeve. Je to, da Kresalova ostaja ministrica, za Slovenijo dobro ali slabo?

Vrednost 1614 Frekvenca
1 Dobro 292
2 Slabo 492
3 drugo 35
4 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q9 Ali podpirate možnost privatizacije igralniških podjetij, ki so danes v lasti države in občin?

9. Ali podpirate možnost privatizacije igralniških podjetij, ki so danes v lasti države in občin?

Vrednost 1713 Frekvenca
1 Da 250
2 Ne 570
3 Ne vem 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10_1 Kako verjetno se boste referenduma udeležili?

10. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu je razpisan referendum. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se ga zanesljivo ne boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili!

Vrednost 1812 Frekvenca
1 zanesljivo se ga ne bom udeležil 201
2 53
3 104
4 88
5 zanesljivo se ga bom udeležil 435
6 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11 In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

11. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

Vrednost 1911 Frekvenca
1 Za sporazum 364
2 Proti sporazumu 281
3 Ne vem 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
645 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 V zvezi s slovensko-hrvaškimi odnosi se pojavljajo različna mnenja. Katera od naslednjih zadev se zdi vam osebno POMEMBNEJŠA?

12. V zvezi s slovensko-hrvaškimi odnosi se pojavljajo različna mnenja. Katera od naslednjih zadev se zdi vam osebno pomembnejša?

Vrednost 2010 Frekvenca
1 Da se slovensko-hrvaški spor čim prej konča, pa kakršnakoli 177
2 Da se Sloveniji zagotovi neposreden ozemeljski stik z odprti 684
3 Ne vem 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Kako bo po vašem mnenju arbitražno sodišče uredilo stik Slovenije z odprtim morjem, če bo sporazum na referendumu potrjen? Katera od naslednjih možnosti se vam zdi v tem primeru bolj verjetna?

13. Kako bo po vašem mnenju arbitražno sodišče uredilo stik Slovenije z odprtim morjem, če bo sporazum na referendumu potrjen? Katera od naslednjih možnosti se vam zdi v tem primeru bolj verjetna?

Vrednost 219 Frekvenca
1 Slovenija bo imela celoten Piranski zaliv in neposreden ozem 268
2 Slovenija bo imela samo del Piranskega zaliva in pot do odpr 432
3 drugo 47
4 ne vem 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q14 Bi bilo po vašem mnenju bolje, da bi arbitražno sodišče o meji razsojalo pred podpisom pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji ali po tem?

14. Bi bilo po vašem mnenju bolje, da bi arbitražno sodišče o meji razsojalo pred podpisom pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji ali po tem?

Vrednost 228 Frekvenca
1 PRED hrvaškim podpisom pristopne pogodbe k EU 586
2 PO hrvaškem podpisu pristopne pogodbe k EU 129
3 Ne vem 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Spol?

Vrednost 237 Frekvenca
1 M 431
2 Ž 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 246 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 91
2 Poklicna 91
3 Srednja 405
4 Višja, visoka ali več 316
9 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 10 1917 1992 1956.603 15.775

Vrednosti spremenljivk od 1917 do 1992

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 10 18 93 53.397 15.775

Vrednosti spremenljivk od 18 do 93

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 273 Frekvenca
1 18-34 let 126
2 35-54 let 302
3 55 in več 468
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 10 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.11 3.688 1 0.991

Vrednosti spremenljivk od 0.109769400809332 do 3.68787698747266

Goriska Goriška regija

Vrednost 291 Frekvenca
0 drugo 853
1 Goriška 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1005 - Slovenski utrip 2: Evropska unija (maj 2010) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (2010). SUTR1005 - Odnos do Evrope, Slovenski utrip, Maj 2010 [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1005. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1005_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si