Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1002
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1002_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

občutek pripadnosti, zgodovinski dogodki, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference, ocena delovanja ministrov

Keywords ELSST:
KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, NARODNOST, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
slovenska identiteta


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju percepcije temeljnih človeških lastnostih lastnega naroda in o občutenju pripadnosti različnim skupinam, percepcije pomembnosti izbranih zgodovinskih dogodkov za slovenski narod in percepcije pomembnosti izbrane zgodovinske osebnosti. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 26. januar 2010 - 30. januar 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 51
 • number of units: 906

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 315
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 151 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 250 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 315
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 349 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 448 Frequency
1 Urbano 435
2 Ruralno 471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 547 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 110
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-Kraška 25
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Svojemu narodu Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 646 Frequency
1 povsem nepomembna 13
2 16
3 95
4 139
5 zelo pomembna 643
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 5

q1_2 Slovenski državi Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 745 Frequency
1 povsem nepomembna 23
2 27
3 81
4 154
5 zelo pomembna 619
6 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 2

Valid range from 1 to 5

q1_3 Vaši občini Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 844 Frequency
1 povsem nepomembna 51
2 62
3 216
4 219
5 zelo pomembna 357
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1

Valid range from 1 to 5

q1_4 Vaši regiji Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 943 Frequency
1 povsem nepomembna 49
2 59
3 206
4 245
5 zelo pomembna 328
6 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 19

Valid range from 1 to 5

q1_5 Evropi Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 1042 Frequency
1 povsem nepomembna 71
2 95
3 331
4 204
5 zelo pomembna 196
6 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 9

Valid range from 1 to 5

q1_6 Vaši družini Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 1141 Frequency
1 povsem nepomembna 7
2 5
3 15
4 62
5 zelo pomembna 809
6 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 8

Valid range from 1 to 5

q1_7 Vašemu poklicu Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 1240 Frequency
1 povsem nepomembna 24
2 36
3 91
4 215
5 zelo pomembna 417
6 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 123

Valid range from 1 to 5

q1_8 Organizaciji, v kateri ste zaposleni Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 1339 Frequency
1 povsem nepomembna 43
2 39
3 153
4 192
5 zelo pomembna 286
6 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 193

Valid range from 1 to 5

q1_9 Vašemu političnemu prepričanju Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Value 1438 Frequency
1 povsem nepomembna 213
2 117
3 223
4 131
5 zelo pomembna 153
6 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 69

Valid range from 1 to 5

q2_1 Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Value 1537 Frequency
1 povsem nepomemben 16
2 25
3 101
4 119
5 zelo pomemben 625
6 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 20

Valid range from 1 to 5

q2_2 Program Zedinjene Slovenije leta 1848

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Value 1636 Frequency
1 povsem nepomemben 18
2 28
3 165
4 257
5 zelo pomemben 369
6 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 69

Valid range from 1 to 5

q2_3 Boj generala Maistra za severno mejo

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Value 1735 Frequency
1 povsem nepomemben 12
2 19
3 78
4 197
5 zelo pomemben 580
6 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 20

Valid range from 1 to 5

q2_4 Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Value 1834 Frequency
1 povsem nepomemben 25
2 31
3 76
4 140
5 zelo pomemben 609
6 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 25

Valid range from 1 to 5

q2_5 Prve demokratične volitve leta 1990

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Value 1933 Frequency
1 povsem nepomemben 22
2 27
3 70
4 178
5 zelo pomemben 595
6 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 14

Valid range from 1 to 5

q2_6 Osamosvojitev Slovenije leta 1991

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Value 2032 Frequency
1 povsem nepomemben 10
2 12
3 44
4 96
5 zelo pomemben 734
6 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 10

Valid range from 1 to 5

q2_7 Vstop v Evropsko unijo leta 2004

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Value 2131 Frequency
1 povsem nepomemben 45
2 59
3 252
4 285
5 zelo pomemben 250
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 15

Valid range from 1 to 5

q3_1 Poštenost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2230 Frequency
1 DA 588
2 NE 291
3 NE VEM 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 27

Valid range from 1 to 2

q3_2 Zavist

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2329 Frequency
1 DA 741
2 NE 146
3 NE VEM 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 19

Valid range from 1 to 2

q3_3 Delavnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2428 Frequency
1 DA 816
2 NE 71
3 NE VEM 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 19

Valid range from 1 to 2

q3_4 Inovativnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2527 Frequency
1 DA 615
2 NE 242
3 NE VEM 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 49

Valid range from 1 to 2

q3_5 Strpnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2626 Frequency
1 DA 376
2 NE 496
3 NE VEM 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 34

Valid range from 1 to 2

q3_6 Zaprtost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2725 Frequency
1 DA 621
2 NE 249
3 NE VEM 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 36

Valid range from 1 to 2

q3_7 Odločnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2824 Frequency
1 DA 404
2 NE 468
3 NE VEM 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 34

Valid range from 1 to 2

q3_8 Tekmovalnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 2923 Frequency
1 DA 685
2 NE 191
3 NE VEM 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 30

Valid range from 1 to 2

q3_9 Pogum

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 3022 Frequency
1 DA 629
2 NE 245
3 NE VEM 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 32

Valid range from 1 to 2

q3_10 Solidarnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 3121 Frequency
1 DA 721
2 NE 154
3 NE VEM 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 31

Valid range from 1 to 2

q3_11 Poznavanje slovenske zgodovine

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Value 3220 Frequency
1 DA 371
2 NE 465
3 NE VEM 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 70

Valid range from 1 to 2

q4_1 Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

4. Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

Value 3319 Frequency
9999 130
Avsenik 5
Bevk 1
Bučar 6
Cankar 15
Dalmatin 1
Drnovšek 45
Gubec 2
Janša 15
Ježek 1
Karantaj 1
Kardelj 2
Kavčič 3
Knez 1
Kocbek 1
Korošec 2
Kučan 48
Linhart 1
Maister 97
Majdičeva 1
Marija Terezija 2
Pahor 1
Peterle 3
Plečnik 1
Prešeren 118
Pučnik 13
Rozman 1
Slomšek 18
Tito 66
Trubar 289
Turk 1
Valvasor 3
Vega 1
Vodnik 5
Zois 1
Zupančič 1
pesniki 18.stoletja 1
Štrukelj 1
Šuštar 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

5. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 3418 Frequency
1 Da 363
2 Ne 489
3 Ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 54

Valid range from 1 to 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3517 Frequency
1 SD 155
2 SDS 152
3 LDS 58
4 ZARES 24
5 SLS 17
6 NSI 17
7 DESUS 49
8 SNS 50
9 drugo 15
11 nobene 154
99 ne bi šel na volitve 59
10 ne vem 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 156

Valid range from 1 to 99

q7_1 Karl Erjavec V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Value 3616 Frequency
1 Bolje, da ostane 325
2 Bolje, da gre 486
3 Ne vem 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 95

Valid range from 1 to 2

q7_2 Gregor Golobič V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Value 3715 Frequency
1 Bolje, da ostane 206
2 Bolje, da gre 602
3 Ne vem 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 98

Valid range from 1 to 2

q7_3 Franc Križanič V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Value 3814 Frequency
1 Bolje, da ostane 273
2 Bolje, da gre 474
3 Ne vem 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 159

Valid range from 1 to 2

q7_4 Borut Miklavčič V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Value 3913 Frequency
1 Bolje, da ostane 550
2 Bolje, da gre 227
3 Ne vem 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 129

Valid range from 1 to 2

q8 Minister Franc Križanič je poklical dekana Ekonomske fakultete in kritiziral sestavo komisije, ki naj bi na fakulteti ocenjevala doktorsko nalogo njegove sodelavke. S katero od naslednjih dveh razlag tega dogodka se vi osebno bolj strinjate? Minister Franc Križanič je poklical dekana Ekonomske fakultete in kritiziral sestavo komisije, ki naj bi na fakulteti ocenjevala doktorsko nalogo njegove sodelavke.

8. S katero od naslednjih dveh razlag tega dogodka se vi osebno bolj strinjate?

Value 4012 Frequency
1 Križanič je kot minister politično posegel v samostojnost un 461
2 Križanič je nastopal le kot profesor, ki izraža svoje mnenje 291
3 Ne vem 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 154

Valid range from 1 to 2

q9 Glede odnosov med ministrom za pravosodje Zalarjem in državnim tožilstvom obstaja v javnosti več razlag. S katero od teh dveh razlag se vi osebno bolj strinjate? Glede odnosov med ministrom za pravosodje Zalarjem in državnim tožilstvom obstaja v javnosti več razlag.

9. S katero od teh dveh razlag se vi osebno bolj strinjate?

Value 4111 Frequency
1 Minister Zalar poskuša vzpostaviti zakonitost dela na tožils 383
2 Minister Zalar politično posega v samostojnost tožilstva 336
3 Ne vem 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 187

Valid range from 1 to 2

spol Spol?

10. spol

Value 4210 Frequency
1 M 410
2 Ž 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

11. Stopnja izobrazbe

Value 439 Frequency
1 Osnovna ali manj 75
2 Poklicna 121
3 Srednja 389
4 Višja, visoka ali več 320
9 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1

Valid range from 1 to 4

q12_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

12. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 1924 9999 1975.82 379.343

Valid range from 1924 to 9999

q13 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

13. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 457 Frequency
1 Zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 190
2 Zaposlen v javnem sektorju 212
3 Gospodinja 18
4 Upokojenec 381
5 Študent, dijak 53
6 Brezposeln 45
7 Drugo 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 7

q14 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 466 Frequency
1 Pod 500 eur 180
2 od 500 do 1000 419
3 Nad 1000 do 2000 181
4 Nad 2000 eur 24
5 Nima dohodkov 59
9 brez odgovora 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 43

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 3 16 85 52.032 15.336

Valid range from 16 to 85

kstarost Starost po kategorijah

Value 484 Frequency
1 do 34 141
2 35-54 316
3 55- 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 3 1 3

Valid range from 1 to 3

utez Utež po starosti, izobrazbi, spolu in naselju

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0.0956 11.695 0.936 1.23

Valid range from 0.0955984253955876 to 11.6949242283315

korutez Korigirana utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0.115 3.615 1 0.967

Valid range from 0.115187125711339 to 3.61471829378024

Goriska Goriška regija

Value 511 Frequency
1 Goriška 54
2 Drugo 852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1002. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1002_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si