Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1002
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1002_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

občutek pripadnosti, zgodovinski dogodki, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference, ocena delovanja ministrov

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
slovenska identiteta


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju percepcije temeljnih človeških lastnostih lastnega naroda in o občutenju pripadnosti različnim skupinam, percepcije pomembnosti izbranih zgodovinskih dogodkov za slovenski narod in percepcije pomembnosti izbrane zgodovinske osebnosti. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. januar 2010 - 30. januar 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 51
 • število enot: 906

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 315
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 151 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 250 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 315
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 349 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 448 Frekvenca
1 Urbano 435
2 Ruralno 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 547 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 110
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-Kraška 25
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Svojemu narodu Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 646 Frekvenca
1 povsem nepomembna 13
2 16
3 95
4 139
5 zelo pomembna 643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 Slovenski državi Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 745 Frekvenca
1 povsem nepomembna 23
2 27
3 81
4 154
5 zelo pomembna 619
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 Vaši občini Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 844 Frekvenca
1 povsem nepomembna 51
2 62
3 216
4 219
5 zelo pomembna 357
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 Vaši regiji Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 943 Frekvenca
1 povsem nepomembna 49
2 59
3 206
4 245
5 zelo pomembna 328
6 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Evropi Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 1042 Frekvenca
1 povsem nepomembna 71
2 95
3 331
4 204
5 zelo pomembna 196
6 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 Vaši družini Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 1141 Frekvenca
1 povsem nepomembna 7
2 5
3 15
4 62
5 zelo pomembna 809
6 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 Vašemu poklicu Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 1240 Frekvenca
1 povsem nepomembna 24
2 36
3 91
4 215
5 zelo pomembna 417
6 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 Organizaciji, v kateri ste zaposleni Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 1339 Frekvenca
1 povsem nepomembna 43
2 39
3 153
4 192
5 zelo pomembna 286
6 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 Vašemu političnemu prepričanju Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna!

1. Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

Vrednost 1438 Frekvenca
1 povsem nepomembna 213
2 117
3 223
4 131
5 zelo pomembna 153
6 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Vrednost 1537 Frekvenca
1 povsem nepomemben 16
2 25
3 101
4 119
5 zelo pomemben 625
6 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Program Zedinjene Slovenije leta 1848

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Vrednost 1636 Frekvenca
1 povsem nepomemben 18
2 28
3 165
4 257
5 zelo pomemben 369
6 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Boj generala Maistra za severno mejo

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Vrednost 1735 Frekvenca
1 povsem nepomemben 12
2 19
3 78
4 197
5 zelo pomemben 580
6 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Vrednost 1834 Frekvenca
1 povsem nepomemben 25
2 31
3 76
4 140
5 zelo pomemben 609
6 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Prve demokratične volitve leta 1990

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Vrednost 1933 Frekvenca
1 povsem nepomemben 22
2 27
3 70
4 178
5 zelo pomemben 595
6 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_6 Osamosvojitev Slovenije leta 1991

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Vrednost 2032 Frekvenca
1 povsem nepomemben 10
2 12
3 44
4 96
5 zelo pomemben 734
6 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_7 Vstop v Evropsko unijo leta 2004

2. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

Vrednost 2131 Frekvenca
1 povsem nepomemben 45
2 59
3 252
4 285
5 zelo pomemben 250
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 Poštenost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2230 Frekvenca
1 DA 588
2 NE 291
3 NE VEM 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_2 Zavist

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2329 Frekvenca
1 DA 741
2 NE 146
3 NE VEM 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_3 Delavnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2428 Frekvenca
1 DA 816
2 NE 71
3 NE VEM 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_4 Inovativnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2527 Frekvenca
1 DA 615
2 NE 242
3 NE VEM 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_5 Strpnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2626 Frekvenca
1 DA 376
2 NE 496
3 NE VEM 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_6 Zaprtost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2725 Frekvenca
1 DA 621
2 NE 249
3 NE VEM 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_7 Odločnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2824 Frekvenca
1 DA 404
2 NE 468
3 NE VEM 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_8 Tekmovalnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 2923 Frekvenca
1 DA 685
2 NE 191
3 NE VEM 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_9 Pogum

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 3022 Frekvenca
1 DA 629
2 NE 245
3 NE VEM 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_10 Solidarnost

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 3121 Frekvenca
1 DA 721
2 NE 154
3 NE VEM 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_11 Poznavanje slovenske zgodovine

3. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

Vrednost 3220 Frekvenca
1 DA 371
2 NE 465
3 NE VEM 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

4. Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

Vrednost 3319 Frekvenca
9999 130
Avsenik 5
Bevk 1
Bučar 6
Cankar 15
Dalmatin 1
Drnovšek 45
Gubec 2
Janša 15
Ježek 1
Karantaj 1
Kardelj 2
Kavčič 3
Knez 1
Kocbek 1
Korošec 2
Kučan 48
Linhart 1
Maister 97
Majdičeva 1
Marija Terezija 2
Pahor 1
Peterle 3
Plečnik 1
Prešeren 118
Pučnik 13
Rozman 1
Slomšek 18
Tito 66
Trubar 289
Turk 1
Valvasor 3
Vega 1
Vodnik 5
Zois 1
Zupančič 1
pesniki 18.stoletja 1
Štrukelj 1
Šuštar 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

5. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 3418 Frekvenca
1 Da 363
2 Ne 489
3 Ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3517 Frekvenca
1 SD 155
2 SDS 152
3 LDS 58
4 ZARES 24
5 SLS 17
6 NSI 17
7 DESUS 49
8 SNS 50
9 drugo 15
11 nobene 154
99 ne bi šel na volitve 59
10 ne vem 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q7_1 Karl Erjavec V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Vrednost 3616 Frekvenca
1 Bolje, da ostane 325
2 Bolje, da gre 486
3 Ne vem 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7_2 Gregor Golobič V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Vrednost 3715 Frekvenca
1 Bolje, da ostane 206
2 Bolje, da gre 602
3 Ne vem 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7_3 Franc Križanič V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Vrednost 3814 Frekvenca
1 Bolje, da ostane 273
2 Bolje, da gre 474
3 Ne vem 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7_4 Borut Miklavčič V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

7. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Vrednost 3913 Frekvenca
1 Bolje, da ostane 550
2 Bolje, da gre 227
3 Ne vem 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Minister Franc Križanič je poklical dekana Ekonomske fakultete in kritiziral sestavo komisije, ki naj bi na fakulteti ocenjevala doktorsko nalogo njegove sodelavke. S katero od naslednjih dveh razlag tega dogodka se vi osebno bolj strinjate? Minister Franc Križanič je poklical dekana Ekonomske fakultete in kritiziral sestavo komisije, ki naj bi na fakulteti ocenjevala doktorsko nalogo njegove sodelavke.

8. S katero od naslednjih dveh razlag tega dogodka se vi osebno bolj strinjate?

Vrednost 4012 Frekvenca
1 Križanič je kot minister politično posegel v samostojnost un 461
2 Križanič je nastopal le kot profesor, ki izraža svoje mnenje 291
3 Ne vem 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Glede odnosov med ministrom za pravosodje Zalarjem in državnim tožilstvom obstaja v javnosti več razlag. S katero od teh dveh razlag se vi osebno bolj strinjate? Glede odnosov med ministrom za pravosodje Zalarjem in državnim tožilstvom obstaja v javnosti več razlag.

9. S katero od teh dveh razlag se vi osebno bolj strinjate?

Vrednost 4111 Frekvenca
1 Minister Zalar poskuša vzpostaviti zakonitost dela na tožils 383
2 Minister Zalar politično posega v samostojnost tožilstva 336
3 Ne vem 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

spol Spol?

10. spol

Vrednost 4210 Frekvenca
1 M 410
2 Ž 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

11. Stopnja izobrazbe

Vrednost 439 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 75
2 Poklicna 121
3 Srednja 389
4 Višja, visoka ali več 320
9 Brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q12_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

12. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 1924 9999 1975.82 379.343

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 9999

q13 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

13. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 457 Frekvenca
1 Zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 190
2 Zaposlen v javnem sektorju 212
3 Gospodinja 18
4 Upokojenec 381
5 Študent, dijak 53
6 Brezposeln 45
7 Drugo 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q14 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 466 Frekvenca
1 Pod 500 eur 180
2 od 500 do 1000 419
3 Nad 1000 do 2000 181
4 Nad 2000 eur 24
5 Nima dohodkov 59
9 brez odgovora 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 3 16 85 52.032 15.336

Vrednosti spremenljivk od 16 do 85

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 484 Frekvenca
1 do 34 141
2 35-54 316
3 55- 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 3 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

utez Utež po starosti, izobrazbi, spolu in naselju

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.0956 11.695 0.936 1.23

Vrednosti spremenljivk od 0.0955984253955876 do 11.6949242283315

korutez Korigirana utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.115 3.615 1 0.967

Vrednosti spremenljivk od 0.115187125711339 do 3.61471829378024

Goriska Goriška regija

Vrednost 511 Frekvenca
1 Goriška 54
2 Drugo 852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1002. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1002_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si