Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: IRSUP19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IRSUP19_V1
Main author(s):
 • Depolli Steiner, Katja
 • Komidar, Luka
 • Pečjak, Sonja
 • Pirc, Tina
 • Podlesek, Anja
 • Puklek Levpušček, Melita
 • Gril, Alenka
 • Bohak, Ciril
 • Kavčič, Alenka
 • Lesar, Žiga
 • Marolt, Matija
 • Pesek, Matevž
 • Boh Podgornik, Bojana
 • Hladnik, Aleš
 • Peklaj, Cirila
Data file producer:
FF - Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; maj, 2019)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Study Content

Keywords ADP: samoregulacija učenja, metakognitivno znanje, kognitivne strategije, metakognitivne strategije, motivacijske strategije, motivacija, učni dosežki, šola, učenec

Keywords ELSST:
UČENJE, ŠOLA, MOTIVACIJA, STRATEGIJA, DOSEŽEK

Topic Classification CESSDA
Izobraževanje
Psihologija
Topic Classification CERIF
Pedagogika in didaktika
Topic Classification ADP
OCENE, INTERESNE DEJAVNOSTI, DELO
STRATEGIJE UČENJA
NAČINI DELA ZA ŠOLO


Abstract:

Namen raziskave je bil razviti pripomočke za ugotavljanje razlik med učenci v znanju o strategijah, ki jih uporabljajo pri individualnem učenju in o njihovi dejanski uporabi. Cilj pilotne raziskave je bil prirediti in/ali razviti instrumente za merjenje individualnih značilnosti učencev pri samoregulaciji učenja. Preverjalo se je instrumente za ugotavljanje kognitivnih, metakognitivnih in čustveno-motivacijski procesov, ki sestavljajo samoregulacijo. V raziskavi so sodelovali slovenski učenci, ki so v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 9. razred osnovne šole. Uporabljen je bil preveden in prirejen vprašalnik »Children’s Perceived use of Self-Regulated Learning Inventory« (CP-SRLI; Vandevelde, Van Keer in Rosseel, 2013), ki učence sprašuje o uporabi različnih strategij pri delu za šolo. Slovenska verzija vprašalnika uporabljena za ta pilot je vključevala 15 lestvic z devetih področij. V tem delu so sodelovali vsi udeleženci pilotne študije. Razvita sta bila še dva pripomočka za merjenje metakognitivnega znanja v e-učnem okolju. Prvi pripomoček vključuje vprašanje odprtega tipa o tem, kako naj bi se učili, če bi hoteli čim bolje znati snov (e-učna enota). Drugi pripomoček je vprašalnik zaprtega tipa, ki učence sprašuje o učinkovitosti osmih ponujenih kognitivnih strategij pri učenju iz e-gradiv (5-stopenjska lestvica). Na vsakega od pripomočkov je odgovarjala polovica udeležencev pilotne raziskave. Pilotna raziskava je nastala v okviru projekta »Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja«, pri čemer je v nadaljevanju sledila tudi izvedba glavne raziskave (ADP - IDNo: IRSUG20) z uporabo razvitih instrumentov. Za pravilno razumevanje vprašalnikov in interpretacijo podatkov predlagamo, da si med spremnimi gradivi pogledate dokumenta: 1) Opis spremenljivk v bazi podatkov in 2) Navodila za testatorje.

Methodology


Collection date: april 2019 - maj 2019
Date of production: 2019-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana, Dob pri Domžalah, Domžale, Dornberk, Ihan, Komen, Medvode, Radovljica, Smlednik, Škofja Loka, Zgornje Gorje

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Učenci 9. razreda osnovne šole

Excluded:

/

Data collected by:

Filozofska fakulteta

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

K sodelovanju v raziskavi so bile povabljene osnovne šole, s katerimi so avtorji raziskave predhodno že sodelovali oz. imajo vzpostavljen stik. Kontaktiranih je bilo 14 šol, ki so vse privolile v sodelovanje, vendar je bila ena šola zaradi oddaljenosti vključena le v glavno izvedbo raziskave (glej ADP - IDNo: IRSUG20). Na 13 sodelujočih šolah so bili zajeti vsi oddelki 9. razreda. V raziskavi so sodelovali le tisti učenci 9. razreda, za katere so avtorji pridobili soglasje staršev in so bili na dan izvedbe prisotni pri pouku.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava. Vprašalnik A [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Depolli Steiner, Katja; Komidar, Luka; Pečjak, Sonja; Pirc, Tina; Podlesek, Anja; Puklek Levpušček, Melita; Gril, Alenka; Bohak, Ciril; Kavčič, Alenka; Lesar, Žiga; Marolt, Matija; Pesek, Matevž; Boh Podgornik, Bojana; Hladnik, Aleš; Peklaj, Cirila

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 109
 • number of units: 159

License: ccbync

Version: 15. september 2022

Title of Data file: Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava. Vprašalnik B [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Depolli Steiner, Katja; Komidar, Luka; Pečjak, Sonja; Pirc, Tina; Podlesek, Anja; Puklek Levpušček, Melita; Gril, Alenka; Bohak, Ciril; Kavčič, Alenka; Lesar, Žiga; Marolt, Matija; Pesek, Matevž; Boh Podgornik, Bojana; Hladnik, Aleš; Peklaj, Cirila

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 132
 • number of units: 155

License: ccbync

Version: 15. september 2022

Variable list

ID ID

ID

Value 13 Frequency
A-001 1
A-002 1
A-003 1
A-004 1
A-005 1
A-006 1
A-007 1
A-008 1
A-009 1
A-010 1
A-011 1
A-012 1
A-013 1
A-014 1
A-015 1
A-016 1
A-017 1
A-018 1
A-019 1
A-020 1
A-021 1
A-022 1
A-023 1
A-024 1
A-025 1
A-026 1
A-027 1
A-028 1
A-029 1
A-030 1
A-031 1
A-032 1
A-033 1
A-034 1
A-035 1
A-036 1
A-037 1
A-038 1
A-039 1
A-040 1
A-041 1
A-042 1
A-043 1
A-044 1
A-045 1
A-046 1
A-047 1
A-048 1
A-049 1
A-050 1
A-051 1
A-052 1
A-053 1
A-054 1
A-055 1
A-056 1
A-057 1
A-058 1
A-059 1
A-060 1
A-061 1
A-062 1
A-063 1
A-064 1
A-065 1
A-066 1
A-067 1
A-068 1
A-069 1
A-070 1
A-071 1
A-072 1
A-073 1
A-074 1
A-075 1
A-076 1
A-077 1
A-078 1
A-079 1
A-080 1
A-081 1
A-082 1
A-083 1
A-084 1
A-085 1
A-086 1
A-087 1
A-088 1
A-089 1
A-090 1
A-091 1
A-092 1
A-093 1
A-094 1
A-095 1
A-096 1
A-097 1
A-098 1
A-099 1
A-100 1
A-101 1
A-102 1
A-103 1
A-104 1
A-105 1
A-106 1
A-107 1
A-108 1
A-109 1
A-110 1
A-111 1
A-112 1
A-113 1
A-114 1
A-115 1
A-116 1
A-117 1
A-118 1
A-119 1
A-120 1
A-121 1
A-122 1
A-123 1
A-124 1
A-125 1
A-126 1
A-127 1
A-128 1
A-129 1
A-130 1
A-131 1
A-132 1
A-133 1
A-134 1
A-135 1
A-136 1
A-137 1
A-138 1
A-139 1
A-140 1
A-141 1
A-142 1
A-143 1
A-144 1
A-145 1
A-146 1
A-147 1
A-148 1
A-149 1
A-150 1
A-151 1
A-152 1
A-153 1
A-154 1
A-155 1
A-156 1
A-157 1
A-158 1
A-159 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

ID_2 ID_2

ID_2

Value 22 Frequency
1 A-001 1
2 A-002 1
3 A-003 1
4 A-004 1
5 A-005 1
6 A-006 1
7 A-007 1
8 A-008 1
9 A-009 1
10 A-010 1
11 A-011 1
12 A-012 1
13 A-013 1
14 A-014 1
15 A-015 1
16 A-016 1
17 A-017 1
18 A-018 1
19 A-019 1
20 A-020 1
21 A-021 1
22 A-022 1
23 A-023 1
24 A-024 1
25 A-025 1
26 A-026 1
27 A-027 1
28 A-028 1
29 A-029 1
30 A-030 1
31 A-031 1
32 A-032 1
33 A-033 1
34 A-034 1
35 A-035 1
36 A-036 1
37 A-037 1
38 A-038 1
39 A-039 1
40 A-040 1
41 A-041 1
42 A-042 1
43 A-043 1
44 A-044 1
45 A-045 1
46 A-046 1
47 A-047 1
48 A-048 1
49 A-049 1
50 A-050 1
51 A-051 1
52 A-052 1
53 A-053 1
54 A-054 1
55 A-055 1
56 A-056 1
57 A-057 1
58 A-058 1
59 A-059 1
60 A-060 1
61 A-061 1
62 A-062 1
63 A-063 1
64 A-064 1
65 A-065 1
66 A-066 1
67 A-067 1
68 A-068 1
69 A-069 1
70 A-070 1
71 A-071 1
72 A-072 1
73 A-073 1
74 A-074 1
75 A-075 1
76 A-076 1
77 A-077 1
78 A-078 1
79 A-079 1
80 A-080 1
81 A-081 1
82 A-082 1
83 A-083 1
84 A-084 1
85 A-085 1
86 A-086 1
87 A-087 1
88 A-088 1
89 A-089 1
90 A-090 1
91 A-091 1
92 A-092 1
93 A-093 1
94 A-094 1
95 A-095 1
96 A-096 1
97 A-097 1
98 A-098 1
99 A-099 1
100 A-100 1
101 A-101 1
102 A-102 1
103 A-103 1
104 A-104 1
105 A-105 1
106 A-106 1
107 A-107 1
108 A-108 1
109 A-109 1
110 A-110 1
111 A-111 1
112 A-112 1
113 A-113 1
114 A-114 1
115 A-115 1
116 A-116 1
117 A-117 1
118 A-118 1
119 A-119 1
120 A-120 1
121 A-121 1
122 A-122 1
123 A-123 1
124 A-124 1
125 A-125 1
126 A-126 1
127 A-127 1
128 A-128 1
129 A-129 1
130 A-130 1
131 A-131 1
132 A-132 1
133 A-133 1
134 A-134 1
135 A-135 1
136 A-136 1
137 A-137 1
138 A-138 1
139 A-139 1
140 A-140 1
141 A-141 1
142 A-142 1
143 A-143 1
144 A-144 1
145 A-145 1
146 A-146 1
147 A-147 1
148 A-148 1
149 A-149 1
150 A-150 1
151 A-151 1
152 A-152 1
153 A-153 1
154 A-154 1
155 A-155 1
156 A-156 1
157 A-157 1
158 A-158 1
159 A-159 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 159

SOLA šola

Šola

Value 31 Frequency
1 18
2 22
3 17
4 20
5 16
6 29
7 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 7

ID ID

ID

Value 1241 Frequency
A-001 1
A-002 1
A-003 1
A-004 1
A-005 1
A-006 1
A-007 1
A-008 1
A-009 1
A-010 1
A-011 1
A-012 1
A-013 1
A-014 1
A-015 1
A-016 1
A-017 1
A-018 1
A-019 1
A-020 1
A-021 1
A-022 1
A-023 1
A-024 1
A-025 1
A-026 1
A-027 1
A-028 1
A-029 1
A-030 1
A-031 1
A-032 1
A-033 1
A-034 1
A-035 1
A-036 1
A-037 1
A-038 1
A-039 1
A-040 1
A-041 1
A-042 1
A-043 1
A-044 1
A-045 1
A-046 1
A-047 1
A-048 1
A-049 1
A-050 1
A-051 1
A-052 1
A-053 1
A-054 1
A-055 1
A-056 1
A-057 1
A-058 1
A-059 1
A-060 1
A-061 1
A-062 1
A-063 1
A-064 1
A-065 1
A-066 1
A-067 1
A-068 1
A-069 1
A-070 1
A-071 1
A-072 1
A-073 1
A-074 1
A-075 1
A-076 1
A-077 1
A-078 1
A-079 1
A-080 1
A-081 1
A-082 1
A-083 1
A-084 1
A-085 1
A-086 1
A-087 1
A-088 1
A-089 1
A-090 1
A-091 1
A-092 1
A-093 1
A-094 1
A-095 1
A-096 1
A-097 1
A-098 1
A-099 1
A-100 1
A-101 1
A-102 1
A-103 1
A-104 1
A-105 1
A-106 1
A-107 1
A-108 1
A-109 1
A-110 1
A-111 1
A-112 1
A-113 1
A-114 1
A-115 1
A-116 1
A-117 1
A-118 1
A-119 1
A-120 1
A-121 1
A-122 1
A-123 1
A-124 1
A-125 1
A-126 1
A-127 1
A-128 1
A-129 1
A-130 1
A-131 1
A-132 1
A-133 1
A-134 1
A-135 1
A-136 1
A-137 1
A-138 1
A-139 1
A-140 1
A-141 1
A-142 1
A-143 1
A-144 1
A-145 1
A-146 1
A-147 1
A-148 1
A-149 1
A-150 1
A-151 1
A-152 1
A-153 1
A-154 1
A-155 1
A-156 1
A-157 1
A-158 1
A-159 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

ID_2 ID_2

ID_2

Value 2240 Frequency
1 A-001 1
2 A-002 1
3 A-003 1
4 A-004 1
5 A-005 1
6 A-006 1
7 A-007 1
8 A-008 1
9 A-009 1
10 A-010 1
11 A-011 1
12 A-012 1
13 A-013 1
14 A-014 1
15 A-015 1
16 A-016 1
17 A-017 1
18 A-018 1
19 A-019 1
20 A-020 1
21 A-021 1
22 A-022 1
23 A-023 1
24 A-024 1
25 A-025 1
26 A-026 1
27 A-027 1
28 A-028 1
29 A-029 1
30 A-030 1
31 A-031 1
32 A-032 1
33 A-033 1
34 A-034 1
35 A-035 1
36 A-036 1
37 A-037 1
38 A-038 1
39 A-039 1
40 A-040 1
41 A-041 1
42 A-042 1
43 A-043 1
44 A-044 1
45 A-045 1
46 A-046 1
47 A-047 1
48 A-048 1
49 A-049 1
50 A-050 1
51 A-051 1
52 A-052 1
53 A-053 1
54 A-054 1
55 A-055 1
56 A-056 1
57 A-057 1
58 A-058 1
59 A-059 1
60 A-060 1
61 A-061 1
62 A-062 1
63 A-063 1
64 A-064 1
65 A-065 1
66 A-066 1
67 A-067 1
68 A-068 1
69 A-069 1
70 A-070 1
71 A-071 1
72 A-072 1
73 A-073 1
74 A-074 1
75 A-075 1
76 A-076 1
77 A-077 1
78 A-078 1
79 A-079 1
80 A-080 1
81 A-081 1
82 A-082 1
83 A-083 1
84 A-084 1
85 A-085 1
86 A-086 1
87 A-087 1
88 A-088 1
89 A-089 1
90 A-090 1
91 A-091 1
92 A-092 1
93 A-093 1
94 A-094 1
95 A-095 1
96 A-096 1
97 A-097 1
98 A-098 1
99 A-099 1
100 A-100 1
101 A-101 1
102 A-102 1
103 A-103 1
104 A-104 1
105 A-105 1
106 A-106 1
107 A-107 1
108 A-108 1
109 A-109 1
110 A-110 1
111 A-111 1
112 A-112 1
113 A-113 1
114 A-114 1
115 A-115 1
116 A-116 1
117 A-117 1
118 A-118 1
119 A-119 1
120 A-120 1
121 A-121 1
122 A-122 1
123 A-123 1
124 A-124 1
125 A-125 1
126 A-126 1
127 A-127 1
128 A-128 1
129 A-129 1
130 A-130 1
131 A-131 1
132 A-132 1
133 A-133 1
134 A-134 1
135 A-135 1
136 A-136 1
137 A-137 1
138 A-138 1
139 A-139 1
140 A-140 1
141 A-141 1
142 A-142 1
143 A-143 1
144 A-144 1
145 A-145 1
146 A-146 1
147 A-147 1
148 A-148 1
149 A-149 1
150 A-150 1
151 A-151 1
152 A-152 1
153 A-153 1
154 A-154 1
155 A-155 1
156 A-156 1
157 A-157 1
158 A-158 1
159 A-159 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 159

SOLA šola

Šola

Value 3239 Frequency
1 18
2 22
3 17
4 20
5 16
6 29
7 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 7

SPOL 1. spol

Spol (obkroži):

Value 4238 Frequency
1 moški 78
2 ženski 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 2

STAR_LET 2. starost: leta

Starost: let

Value 5237 Frequency
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1 13 16 14.405 0.53

Valid range from 13 to 16

STAR_MES 2. starost: meseci

Starost: mesecev

Value 6236 Frequency
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 10 0 11 5.638 3.374

Valid range from 0 to 11

OC_SLO 3. ocena pri slovenščini (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Slovenščina

Value 7235 Frequency
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1 1 5 3.614 1.008

Valid range from 1 to 5

OC_MAT 3. ocena pri matematiki (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Matematika

Value 8234 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 1 5 3.509 1.024

Valid range from 1 to 5

OC_TJ 3. ocena pri tujem jeziku (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Tuji jezik

Value 9233 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 3.767 1.092

Valid range from 2 to 5

OC_LUM 3. ocena pri likovni umetnosti (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Likovna umetnost

Value 10232 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 4.629 0.68

Valid range from 2 to 5

OC_GUM 3. ocena pri glasbeni umetnosti (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Glasbena umetnost

Value 11231 Frequency
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1 2 5 4.456 0.871

Valid range from 2 to 5

OC_GEO 3. ocena pri geografiji (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Geografija

Value 12230 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 3.843 0.938

Valid range from 2 to 5

OC_ZGO 3. ocena pri zgodovini (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Zgodovina

Value 13229 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 4.069 1.032

Valid range from 2 to 5

OC_DKE 3. ocena pri domovinski in državljanski kulturi in etiki (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Domovinska in državljanska kultura in etika

Value 14228 Frequency
99 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 7 2 5 4.349 0.901

Valid range from 2 to 5

OC_FIZ 3. ocena pri fiziki (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Fizika

Value 15227 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 3.447 1.077

Valid range from 2 to 5

OC_KEM 3. ocena pri kemiji (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Kemija

Value 16226 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 3.629 1.094

Valid range from 2 to 5

OC_BIO 3. ocena pri biologiji (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Biologija

Value 17225 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 3.83 0.995

Valid range from 2 to 5

OC_TIT 3. ocena pri tehniki in tehnologiji (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Tehnika in tehnologija

Value 18224 Frequency
99 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 5 2 5 4.474 0.818

Valid range from 2 to 5

OC_SPO 3. ocena pri športu (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!):

Šport

Value 19223 Frequency
99 brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0 2 5 4.66 0.673

Valid range from 2 to 5

INT_SOLA 4. interesne dejavnosti, ki jih obiskuje v šoli

Katere interesne dejavnosti v šoli obiskuješ? (Zapiši!):

Value 20222 Frequency
AV-studio 1
akrobatsko zabijanje 1
av krožek; dodatni pouk MAT;dodatni pouk FIZ;dopolnilni SLJ 1
av-studio;fizikalni praktikum;dodatne naloge iz fizike in astronomije 1
av-studio;fizikalni praktikum;vesela šola 1
badminton 1
dramski krožek;pevski zbor 1
eko skupina 1
fizikalni praktikum;mediacijski tečaj 1
futsal;mepi;montaža zvočnih posnetkov 1
glasba za nadarjene 1
glasba za nadarjene;fizikalni praktikum 1
izbirni predmet Kemija v življenju 1
mediacija 1
mediacija;prva pomoč;medgeneracijsko branje;glasba za nadarjene 1
mepi 1
mladinski pevski zbor 6
mladinski pevski zbor;angleški dramski krožek 1
mladinski pevski zbor;ruščina;logika;šah;dramski krožek 1
mladinski pevski zbor;španščina;šah;logika;dramski krožek;šport za zdravje 1
namizni tenis;pevski zbor 1
ne obiskujem nobenih interesnih delavnic redno 1
nemščina 1
nogomet 3
noč v knjižnici;vodenje prireditev;SUŠ 1
obdelava gradiv 1
odbojka;likovna;kemija za življenje 1
pevski zbor 7
pevski zbor;dramski krožek;angleški dramski krožek 1
pevski zbor;klekarski krožek 1
pevski zbor;mepi 1
planinski krožek 2
recitatorski krožek 1
ritmična gimnastika 1
robotika 4
robotika;kemija;fizika 1
ruščina;računalništvo 1
šah;dramski krožek;logika 1
šolska nogometna ekipa 2
šolska nogometna in odbojkarska ekipa 1
šport 1
šport za sprostitev 1
šport za sprostitev;likovno snovanje 1
šport za zdravje;likovna umetnost 1
šport za zdravje;radio 1
športna;kuhanje 1
99 B.O. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 95

INT_IZV 5. interesne dejavnosti, ki jih obiskuje izven šole

Katere interesne dejavnosti izven šole obiskuješ? (Zapiši!):

Value 21221 Frequency
0 1
Leaders Unified dance team;animatorka v oratorijih 1
agility;prostovoljstvo 1
aikido 1
atletika 3
balet 1
balet (moderni) 1
biatlon 1
biatlon;tek na smučeh 2
biatlon;verouk 1
bobni;slikarstvo 1
breakdance 1
damsko petje 1
dramska šola;glasbena šola;trening jazz modern;pevski zbor;verouk;učenje otrok (ples) 1
dramski krožek;pevski zbor;gasilske vaje;odbojka;verouk 1
fitnes;Tix;Power core 1
floorball 2
gasilci 1
gasilske vaje 2
gasilstvo;prostovoljno animiranje otrok 1
gimnastika;španščina 1
glasbena šola 1
glasbena šola;gimnastika 1
glasbena šola;olimpijsko dvigovanje uteži 1
glasbena šola;orkester glasbene šole 1
gledališka šola 1
gorsko kolesarjenje 1
hip-hop 3
hip-hop;solo petje 1
hokej 3
igranje pri godbi;gasilci 1
jahanje 1
jahanje;klavir 1
jahanje;likovna delavnica 1
jezikovni center 1
karate 2
kickboks 1
kickboks;jezikovni tečaj 1
kitara 1
klavir 1
košarka 10
košarka;tenis 1
likalni krožek;kuhanje 1
likovne delavnice 1
nogomet 9
nogomet;gasilci 1
nogomet;verouk 1
odbojka 6
odbojka;fitnes;nemščina 1
odbojka;taborniki;abonma 2x 1
olimpijsko dvigovanje uteži 2
orkester 1
plavanje;glasbena šola;pevski zbor 1
plavanje;jahanje;gimnastika 1
ples 4
plezanje 1
plezanje;dramski krožek 1
plezanje;harmonika 1
pomoč pri učenju gimnastike za predšolske otroke 1
skavti;kitara 1
skavti;latinsko ameriški plesi 1
skavti;pevski zbor;španščina;mladinska skupina 1
taborniki;odbojka 1
tek na smučeh 2
tek na smučeh;biatlon 1
tek;kolesarjenje;hribolazenje in planinstvo 1
tenis 1
tečaj za kitajščino 1
treningi tenisa in kondicije 1
verouk 1
veslanje 1
višja šahovska šola 1
čelo;klavir;glasbena teorija 1
športni ples 1
športno dvigovanje uteži 1
športno plezanje 1
99 B.O. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 46

DELO_1 6. Kljub interesnim dejavnostim v šoli in izven nje mi ostane dovolj časa, da opravim vse šolsko delo.

Kljub interesnim dejavnostim v šoli in izven nje mi ostane dovolj časa, da opravim vse šolsko delo. (Obkroži!)

Value 22220 Frequency
1 sploh ne drži zame 1
2 5
3 včasih drži, včasih ne drži zame 65
4 40
5 popolnoma drži zame 45
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 3

Valid range from 1 to 5

DELO_2 7. Ko se pripravljam na test, mi pogosto zmanjka časa.

Ko se pripravljam na test, mi pogosto zmanjka časa. (Obkroži!)

Value 23219 Frequency
1 sploh ne drži zame 26
2 38
3 včasih drži, včasih ne drži zame 69
4 18
5 popolnoma drži zame 7
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

DELO_3 8. Kadar imam obsežnejše delo za šolo, si čas za delo razporedim tako, da ga pravočasno zaključim.

Kadar imam obsežnejše delo za šolo (npr. naučiti se moram daljšo pesem na pamet, pripraviti moram govorni nastop, plakat), si čas za delo razporedim tako, da ga pravočasno zaključim. (Obkroži!)

Value 24218 Frequency
1 sploh ne drži zame 6
2 9
3 včasih drži, včasih ne drži zame 47
4 38
5 popolnoma drži zame 56
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 3

Valid range from 1 to 5

DELO_4 9. Vse obveznosti za šolo doma delam sproti.

Vse obveznosti za šolo doma delam sproti (domače naloge, učenje). (Obkroži!)

Value 25217 Frequency
1 sploh ne drži zame 17
2 30
3 včasih drži, včasih ne drži zame 63
4 33
5 popolnoma drži zame 13
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 3

Valid range from 1 to 5

DELO_5 10. Med poukom se trudim čim bolj pozorno poslušati učiteljevo razlago in slediti njegovim navodilom za delo.

Med poukom se trudim čim bolj pozorno poslušati učiteljevo razlago in slediti njegovim navodilom za delo. (Obkroži!)

Value 26216 Frequency
1 sploh ne drži zame 1
2 14
3 včasih drži, včasih ne drži zame 54
4 49
5 popolnoma drži zame 39
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

MKZ_1_1 1. Osredotočimo se samo na dele besedila, ki jih z lahkoto razumemo. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Prva učna naloga: Snov v e-učbeniku je treba razumeti in si jo zapomniti. Kako ocenjuješ naslednje strategije za razumevanje in zapomnitev učne snovi v e-učbeniku?

Osredotočimo se samo na dele besedila, ki jih z lahkoto razumemo.

Value 27215 Frequency
1 zelo slaba 16
2 slaba 53
3 nekje vmes 57
4 dobra 22
5 zelo dobra 10
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

MKZ_1_2 2. Iz besedila izpišemo pomembne podatke. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Prva učna naloga: Snov v e-učbeniku je treba razumeti in si jo zapomniti. Kako ocenjuješ naslednje strategije za razumevanje in zapomnitev učne snovi v e-učbeniku?

Iz besedila izpišemo pomembne podatke.

Value 28214 Frequency
1 zelo slaba 3
2 slaba 6
3 nekje vmes 15
4 dobra 54
5 zelo dobra 80
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

MKZ_1_3 3. S svojimi besedami povzamemo besedilo. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Prva učna naloga: Snov v e-učbeniku je treba razumeti in si jo zapomniti. Kako ocenjuješ naslednje strategije za razumevanje in zapomnitev učne snovi v e-učbeniku?

S svojimi besedami povzamemo besedilo.

Value 29213 Frequency
1 zelo slaba 1
2 slaba 7
3 nekje vmes 29
4 dobra 65
5 zelo dobra 56
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

MKZ_1_4 4. Snov si poskusimo zapomniti točno tako, kot piše. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Prva učna naloga: Snov v e-učbeniku je treba razumeti in si jo zapomniti. Kako ocenjuješ naslednje strategije za razumevanje in zapomnitev učne snovi v e-učbeniku?

Snov si poskusimo zapomniti točno tako, kot piše.

Value 30212 Frequency
1 zelo slaba 22
2 slaba 62
3 nekje vmes 54
4 dobra 16
5 zelo dobra 3
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

MKZ_2_1 1. Pravilno poskušamo prepisati čim več povedi. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Druga učna naloga: V nekaj povedih je treba napisati povzetek o snovi v e-učbeniku. Kako ocenjuješ naslednje strategije za pisanje povzetka o snovi v e-učbeniku?

Pravilno poskušamo prepisati čim več povedi.

Value 31211 Frequency
1 zelo slaba 22
2 slaba 57
3 nekje vmes 51
4 dobra 27
5 zelo dobra 2
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

MKZ_2_2 2. V povzetek vključimo predvsem podatke, ki se nam zdijo najbolj zanimivi. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Druga učna naloga: V nekaj povedih je treba napisati povzetek o snovi v e-učbeniku. Kako ocenjuješ naslednje strategije za pisanje povzetka o snovi v e-učbeniku?

V povzetek vključimo predvsem podatke, ki se nam zdijo najbolj zanimivi.

Value 32210 Frequency
1 zelo slaba 7
2 slaba 25
3 nekje vmes 53
4 dobra 55
5 zelo dobra 19
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

MKZ_2_3 3. Iz besedila si izpišemo najpomembnejše dele in jih nato s svojimi besedami napišemo kot povzetek. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Druga učna naloga: V nekaj povedih je treba napisati povzetek o snovi v e-učbeniku. Kako ocenjuješ naslednje strategije za pisanje povzetka o snovi v e-učbeniku?

Iz besedila si izpišemo najpomembnejše dele in jih nato s svojimi besedami napišemo kot povzetek.

Value 33209 Frequency
1 zelo slaba 4
2 slaba 3
3 nekje vmes 12
4 dobra 59
5 zelo dobra 81
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

MKZ_2_4 4. Snov še enkrat pregledamo in preverimo, ali so v povzetek vključeni vsi najpomembnejši podatki. Za učenje učne snovi obstaja več pristopov oz. strategij. Nekatere strategije so boljše kot druge, odvisno od učne naloge. Zanima nas tvoje mnenje o posameznih strategijah. Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako dobre se ti zdijo posamezne strategije dela pri navedeni učni nalogi. Ocena 1 pomeni, da se ti zdi strategija zelo slaba, ocena 5 pa, da se ti zdi zelo dobra. Če se zmotiš, pobriši ali prečrtaj napačno oznako in označi nov odgovor. Druga učna naloga: V nekaj povedih je treba napisati povzetek o snovi v e-učbeniku. Kako ocenjuješ naslednje strategije za pisanje povzetka o snovi v e-učbeniku?

Snov še enkrat pregledamo in preverimo, ali so v povzetek vključeni vsi najpomembnejši podatki.

Value 34208 Frequency
1 zelo slaba 1
2 slaba 5
3 nekje vmes 23
4 dobra 61
5 zelo dobra 69
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI01 1. Način dela - pred učenjem: Ko se lotim dela za šolo, natančno preberem navodila. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Ko se lotim dela za šolo, natančno preberem navodila.

Value 35207 Frequency
1 sploh ne drži zame 0
2 ne drži zame 10
3 včasih drži, včasih ne drži zame 42
4 drži zame 83
5 popolnoma drži zame 23
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI02 2. Način dela - pred učenjem: Ko začnem z delom za šolo, se vprašam: »Za kaj gre pri nalogi? Kaj že vem o tem?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Ko začnem z delom za šolo, se vprašam: »Za kaj gre pri nalogi? Kaj že vem o tem?«

Value 36206 Frequency
1 sploh ne drži zame 13
2 ne drži zame 34
3 včasih drži, včasih ne drži zame 55
4 drži zame 39
5 popolnoma drži zame 16
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

CPSRLI03 3. Način dela - pred učenjem: Ko začnem delati za šolo, se odločim, kaj bom naredil najprej in kaj pozneje. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Ko začnem delati za šolo, se odločim, kaj bom naredil najprej in kaj pozneje.

Value 37205 Frequency
1 sploh ne drži zame 3
2 ne drži zame 14
3 včasih drži, včasih ne drži zame 29
4 drži zame 48
5 popolnoma drži zame 62
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 3

Valid range from 1 to 5

CPSRLI04 4. Način dela - pred učenjem: Ko začnem z delom za šolo, se vprašam: »Ali vem, kakšne vrste naloga je to?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Ko začnem z delom za šolo, se vprašam: »Ali vem, kakšne vrste naloga je to?«

Value 38204 Frequency
1 sploh ne drži zame 22
2 ne drži zame 41
3 včasih drži, včasih ne drži zame 51
4 drži zame 37
5 popolnoma drži zame 5
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 3

Valid range from 1 to 5

CPSRLI05 5. Način dela - pred učenjem: Če se mi zdi neka naloga težka, si zanjo vzamem več časa. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Če se mi zdi neka naloga težka, si zanjo vzamem več časa.

Value 39203 Frequency
1 sploh ne drži zame 7
2 ne drži zame 12
3 včasih drži, včasih ne drži zame 45
4 drži zame 58
5 popolnoma drži zame 36
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI06 6. Način dela - pred učenjem: Če moram opraviti nalogo, ki je podobna neki nalogi, ki sem jo že kdaj prej opravil, se vprašam: »Na kakšen način sem se takrat lotil naloge? Je bil to dober način?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Če moram opraviti nalogo, ki je podobna neki nalogi, ki sem jo že kdaj prej opravil, se vprašam: »Na kakšen način sem se takrat lotil naloge? Je bil to dober način?«

Value 40202 Frequency
1 sploh ne drži zame 12
2 ne drži zame 15
3 včasih drži, včasih ne drži zame 33
4 drži zame 70
5 popolnoma drži zame 28
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI07 7. Način dela - pred učenjem: Če moram opraviti obsežno nalogo, začnem delati že nekaj dni prej in vsak dan naredim en del naloge. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Če moram opraviti obsežno nalogo, začnem delati že nekaj dni prej in vsak dan naredim en del naloge.

Value 41201 Frequency
1 sploh ne drži zame 28
2 ne drži zame 42
3 včasih drži, včasih ne drži zame 34
4 drži zame 32
5 popolnoma drži zame 21
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

CPSRLI08 8. Način dela - pred učenjem: Ko začnem delati za šolo, se vprašam: Kakšno bo to delo (zabavno, zahtevno, zanimivo …)?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Ko začnem delati za šolo, se vprašam: Kakšno bo to delo (zabavno, zahtevno, zanimivo …)?«

Value 42200 Frequency
1 sploh ne drži zame 38
2 ne drži zame 45
3 včasih drži, včasih ne drži zame 38
4 drži zame 26
5 popolnoma drži zame 10
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

CPSRLI09 9. Način dela - pred učenjem: Ko začnem delati za šolo, pomislim na to, koliko časa bom potreboval za delo Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Ko začnem delati za šolo, pomislim na to, koliko časa bom potreboval za delo.

Value 43199 Frequency
1 sploh ne drži zame 5
2 ne drži zame 16
3 včasih drži, včasih ne drži zame 45
4 drži zame 42
5 popolnoma drži zame 48
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 3

Valid range from 1 to 5

CPSRLI10 10. Način dela - pred učenjem: Ko se lotim dela za šolo, se vprašam: »Ali mi bo uspelo?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš, PREDEN oz. KO ZAČNEŠ z delom za šolo?

Ko se lotim dela za šolo, se vprašam: »Ali mi bo uspelo?«

Value 44198 Frequency
1 sploh ne drži zame 30
2 ne drži zame 38
3 včasih drži, včasih ne drži zame 36
4 drži zame 30
5 popolnoma drži zame 24
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI11 11. Način dela - Ko se učim … poskušam obnoviti novo snov s svojimi besedami. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… poskušam obnoviti novo snov s svojimi besedami.

Value 45197 Frequency
1 sploh ne drži zame 7
2 ne drži zame 15
3 včasih drži, včasih ne drži zame 40
4 drži zame 66
5 popolnoma drži zame 31
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI12 12. Način dela - Ko se učim … naredim povzetek. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… naredim povzetek.

Value 46196 Frequency
1 sploh ne drži zame 12
2 ne drži zame 19
3 včasih drži, včasih ne drži zame 32
4 drži zame 52
5 popolnoma drži zame 42
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

CPSRLI13 13. Način dela - Ko se učim … znova in znova na glas berem ali na glas ponavljam snov, dokler je ne znam. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… znova in znova na glas berem ali na glas ponavljam snov, dokler je ne znam.

Value 47195 Frequency
1 sploh ne drži zame 19
2 ne drži zame 28
3 včasih drži, včasih ne drži zame 41
4 drži zame 39
5 popolnoma drži zame 32
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI14 14. Način dela - Ko se učim … uporabim tehnike pomnjenja ali kakšen drug trik, da si nekaj lažje zapomnim. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… uporabim tehnike pomnjenja ali kakšen drug trik, da si nekaj lažje zapomnim.

Value 48194 Frequency
1 sploh ne drži zame 19
2 ne drži zame 30
3 včasih drži, včasih ne drži zame 45
4 drži zame 37
5 popolnoma drži zame 28
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI15 15. Način dela - Ko se učim … novo snov povežem s tem, kar že vem/znam. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… novo snov povežem s tem, kar že vem/znam.

Value 49193 Frequency
1 sploh ne drži zame 6
2 ne drži zame 14
3 včasih drži, včasih ne drži zame 56
4 drži zame 55
5 popolnoma drži zame 28
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI16 16. Način dela - Ko se učim … prepisujem celo snov, dokler je ne znam. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… prepisujem celo snov, dokler je ne znam.

Value 50192 Frequency
1 sploh ne drži zame 75
2 ne drži zame 37
3 včasih drži, včasih ne drži zame 30
4 drži zame 11
5 popolnoma drži zame 6
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI17 17. Način dela - Ko se učim … iščem primere, ki so povezani s tem, kar se učim Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… iščem primere, ki so povezani s tem, kar se učim.

Value 51191 Frequency
1 sploh ne drži zame 15
2 ne drži zame 40
3 včasih drži, včasih ne drži zame 58
4 drži zame 36
5 popolnoma drži zame 10
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI18 18. Način dela - Ko se učim … si postavljam vprašanja za preverjanje znanja in po učenju odgovarjam nanja. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… si postavljam vprašanja za preverjanje znanja in po učenju odgovarjam nanja.

Value 52190 Frequency
1 sploh ne drži zame 20
2 ne drži zame 29
3 včasih drži, včasih ne drži zame 53
4 drži zame 33
5 popolnoma drži zame 24
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI19 19. Način dela - Ko se učim … prekrijem del snovi in jo poskušam na glas ponoviti. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… prekrijem del snovi in jo poskušam na glas ponoviti.

Value 53189 Frequency
1 sploh ne drži zame 16
2 ne drži zame 14
3 včasih drži, včasih ne drži zame 41
4 drži zame 51
5 popolnoma drži zame 36
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI20 20. Način dela - Ko se učim … si naredim miselni vzorec ali druge vrste prikaz. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… si naredim miselni vzorec ali druge vrste prikaz.

Value 54188 Frequency
1 sploh ne drži zame 32
2 ne drži zame 36
3 včasih drži, včasih ne drži zame 43
4 drži zame 28
5 popolnoma drži zame 20
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI21 21. Način dela - Ko se učim … označim ali izpišem pomembne podatke. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… označim ali izpišem pomembne podatke.

Value 55187 Frequency
1 sploh ne drži zame 6
2 ne drži zame 12
3 včasih drži, včasih ne drži zame 26
4 drži zame 55
5 popolnoma drži zame 60
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI22 22. Način dela - Ko se učim … ponavljam/vadim toliko časa, dokler ne znam vsega. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… ponavljam/vadim toliko časa, dokler ne znam vsega.

Value 56186 Frequency
1 sploh ne drži zame 13
2 ne drži zame 20
3 včasih drži, včasih ne drži zame 46
4 drži zame 51
5 popolnoma drži zame 29
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI23 23. Način dela - Ko se učim … iščem, kaj je bolj in kaj manj pomembno. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… iščem, kaj je bolj in kaj manj pomembno.

Value 57185 Frequency
1 sploh ne drži zame 9
2 ne drži zame 23
3 včasih drži, včasih ne drži zame 44
4 drži zame 64
5 popolnoma drži zame 18
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI24 24. Način dela - Ko se učim … poskušam ugotoviti, kaj pomenijo nove ali težke besede. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

… poskušam ugotoviti, kaj pomenijo nove ali težke besede.

Value 58184 Frequency
1 sploh ne drži zame 6
2 ne drži zame 13
3 včasih drži, včasih ne drži zame 50
4 drži zame 55
5 popolnoma drži zame 33
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

CPSRLI25 25. Način dela - Ko se učim - Tudi če bi raje počel kaj drugega, se lotim dela za šolo. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Tudi če bi raje počel kaj drugega, se lotim dela za šolo.

Value 59183 Frequency
1 sploh ne drži zame 26
2 ne drži zame 29
3 včasih drži, včasih ne drži zame 59
4 drži zame 34
5 popolnoma drži zame 11
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI26 26. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo se vprašam: »Ali mi bo s takim načinom dela uspelo?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo se vprašam: »Ali mi bo s takim načinom dela uspelo?«

Value 60182 Frequency
1 sploh ne drži zame 31
2 ne drži zame 52
3 včasih drži, včasih ne drži zame 42
4 drži zame 22
5 popolnoma drži zame 11
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI27 27. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo se spodbujam, da nadaljujem z delom. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo se spodbujam, da nadaljujem z delom.

Value 61181 Frequency
1 sploh ne drži zame 15
2 ne drži zame 33
3 včasih drži, včasih ne drži zame 63
4 drži zame 35
5 popolnoma drži zame 13
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI28 28. Način dela - Ko se učim - Tudi če je delo za šolo zahtevno ali dolgočasno, se potrudim po svojih najboljših močeh. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Tudi če je delo za šolo zahtevno ali dolgočasno, se potrudim po svojih najboljših močeh.

Value 62180 Frequency
1 sploh ne drži zame 6
2 ne drži zame 15
3 včasih drži, včasih ne drži zame 48
4 drži zame 54
5 popolnoma drži zame 35
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI29 29. Način dela - Ko se učim - Če opazim, da mi nekaj ne gre dobro, poskusim delati drugače. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Če opazim, da mi nekaj ne gre dobro, poskusim delati drugače.

Value 63179 Frequency
1 sploh ne drži zame 8
2 ne drži zame 21
3 včasih drži, včasih ne drži zame 57
4 drži zame 51
5 popolnoma drži zame 22
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI30 30. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo si govorim: »Samo še malo, pa bo konec!« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo si govorim: »Samo še malo, pa bo konec!«

Value 64178 Frequency
1 sploh ne drži zame 20
2 ne drži zame 35
3 včasih drži, včasih ne drži zame 38
4 drži zame 33
5 popolnoma drži zame 33
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI31 31. Način dela - Ko se učim - Tudi če bi raje počel kaj drugega, najprej končam delo za šolo. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Tudi če bi raje počel kaj drugega, najprej končam delo za šolo.

Value 65177 Frequency
1 sploh ne drži zame 12
2 ne drži zame 20
3 včasih drži, včasih ne drži zame 73
4 drži zame 41
5 popolnoma drži zame 13
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI32 32. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo se vprašam: »Ali še vedno vse razumem?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo se vprašam: »Ali še vedno vse razumem?«

Value 66176 Frequency
1 sploh ne drži zame 12
2 ne drži zame 31
3 včasih drži, včasih ne drži zame 59
4 drži zame 40
5 popolnoma drži zame 16
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI33 33. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo si govorim: »Uspelo mi bo, kar tako naprej!« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo si govorim: »Uspelo mi bo, kar tako naprej!«

Value 67175 Frequency
1 sploh ne drži zame 38
2 ne drži zame 43
3 včasih drži, včasih ne drži zame 43
4 drži zame 21
5 popolnoma drži zame 13
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI34 34. Način dela - Ko se učim - Pri delu za šolo vztrajam, dokler ga ne dokončam. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Pri delu za šolo vztrajam, dokler ga ne dokončam.

Value 68174 Frequency
1 sploh ne drži zame 8
2 ne drži zame 21
3 včasih drži, včasih ne drži zame 62
4 drži zame 43
5 popolnoma drži zame 25
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI35 35. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo se vprašam: »Ali imam še dovolj časa?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo se vprašam: »Ali imam še dovolj časa?«

Value 69173 Frequency
1 sploh ne drži zame 13
2 ne drži zame 19
3 včasih drži, včasih ne drži zame 45
4 drži zame 50
5 popolnoma drži zame 31
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI36 36. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo razmišljam o tem, zakaj je pomembno, da to delo opravim. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo razmišljam o tem, zakaj je pomembno, da to delo opravim.

Value 70172 Frequency
1 sploh ne drži zame 21
2 ne drži zame 33
3 včasih drži, včasih ne drži zame 47
4 drži zame 43
5 popolnoma drži zame 15
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI37 37. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo sem pozoren in z mislimi pri stvari. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo sem pozoren in z mislimi pri stvari.

Value 71171 Frequency
1 sploh ne drži zame 8
2 ne drži zame 13
3 včasih drži, včasih ne drži zame 63
4 drži zame 55
5 popolnoma drži zame 20
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI38 38. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo sledim svojemu načrtu. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo sledim svojemu načrtu.

Value 72170 Frequency
1 sploh ne drži zame 7
2 ne drži zame 16
3 včasih drži, včasih ne drži zame 63
4 drži zame 44
5 popolnoma drži zame 28
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI39 39. Način dela - Ko se učim - Če me med delom za šolo nekaj zmoti, poskusim čim prej nadaljevati. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Če me med delom za šolo nekaj zmoti, poskusim čim prej nadaljevati.

Value 73169 Frequency
1 sploh ne drži zame 9
2 ne drži zame 22
3 včasih drži, včasih ne drži zame 47
4 drži zame 66
5 popolnoma drži zame 15
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI40 40. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo se vprašam: »Kateri del se mi zdi zahteven? Kaj moram še malo povaditi?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo se vprašam: »Kateri del se mi zdi zahteven? Kaj moram še malo povaditi?«

Value 74168 Frequency
1 sploh ne drži zame 10
2 ne drži zame 16
3 včasih drži, včasih ne drži zame 36
4 drži zame 68
5 popolnoma drži zame 29
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI41 41. Način dela - Ko se učim - Med delom za šolo vsake toliko časa preverim, koliko sem že naredil in koliko moram še narediti. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj narediš MED opravljanjem dela za šolo? KO SE UČIM …

Med delom za šolo vsake toliko časa preverim, koliko sem že naredil in koliko moram še narediti.

Value 75167 Frequency
1 sploh ne drži zame 10
2 ne drži zame 15
3 včasih drži, včasih ne drži zame 36
4 drži zame 62
5 popolnoma drži zame 36
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI42 42. Način dela - Po opravljenem delu za šolo … se vprašam: »Ali je bil moj način dela dober?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko.Kaj narediš PO opravljenem delu za šolo? PO OPRAVLJENEM DELU ZA ŠOLO …

… se vprašam: »Ali je bil moj način dela dober?«

Value 76166 Frequency
1 sploh ne drži zame 30
2 ne drži zame 48
3 včasih drži, včasih ne drži zame 49
4 drži zame 24
5 popolnoma drži zame 8
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI43 43. Način dela - Po opravljenem delu za šolo … še enkrat pregledam svoje odgovore. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko.Kaj narediš PO opravljenem delu za šolo? PO OPRAVLJENEM DELU ZA ŠOLO …

… se vprašam: »Ali je bil moj način dela dober?«

Value 77165 Frequency
1 sploh ne drži zame 14
2 ne drži zame 31
3 včasih drži, včasih ne drži zame 37
4 drži zame 53
5 popolnoma drži zame 24
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI44 44. Način dela - Po opravljenem delu za šolo … se vprašam: »Ali bom naslednjič delal na enak način ali bi moral delati kako drugače?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko.Kaj narediš PO opravljenem delu za šolo? PO OPRAVLJENEM DELU ZA ŠOLO …

… se vprašam: »Ali bom naslednjič delal na enak način ali bi moral delati kako drugače?«

Value 78164 Frequency
1 sploh ne drži zame 39
2 ne drži zame 44
3 včasih drži, včasih ne drži zame 46
4 drži zame 23
5 popolnoma drži zame 7
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI45 45. Način dela - Po opravljenem delu za šolo … preverim, če sem kaj pozabil. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko.Kaj narediš PO opravljenem delu za šolo? PO OPRAVLJENEM DELU ZA ŠOLO …

… preverim, če sem kaj pozabil.

Value 79163 Frequency
1 sploh ne drži zame 7
2 ne drži zame 14
3 včasih drži, včasih ne drži zame 44
4 drži zame 59
5 popolnoma drži zame 35
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI46 46. Način dela - Po opravljenem delu za šolo … se vprašam: »Ali je uporabljeni način dela dobro deloval?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko.Kaj narediš PO opravljenem delu za šolo? PO OPRAVLJENEM DELU ZA ŠOLO …

… se vprašam: »Ali je uporabljeni način dela dobro deloval?«

Value 80162 Frequency
1 sploh ne drži zame 30
2 ne drži zame 34
3 včasih drži, včasih ne drži zame 48
4 drži zame 37
5 popolnoma drži zame 10
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI47 47. Način dela - Po opravljenem delu za šolo … preverim, ali sem naredil vse, kar je bilo treba. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko.Kaj narediš PO opravljenem delu za šolo? PO OPRAVLJENEM DELU ZA ŠOLO …

… preverim, ali sem naredil vse, kar je bilo treba.

Value 81161 Frequency
1 sploh ne drži zame 2
2 ne drži zame 15
3 včasih drži, včasih ne drži zame 38
4 drži zame 61
5 popolnoma drži zame 43
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI48 48. Način dela - Po opravljenem delu za šolo … se vprašam: »Kako sem se počutil ob šolskem delu (bilo je zabavno, zahtevno, dolgočasno, zanimivo …)?« Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko.Kaj narediš PO opravljenem delu za šolo? PO OPRAVLJENEM DELU ZA ŠOLO …

… se vprašam: »Kako sem se počutil ob šolskem delu (bilo je zabavno, zahtevno, dolgočasno, zanimivo …)?«

Value 82160 Frequency
1 sploh ne drži zame 46
2 ne drži zame 37
3 včasih drži, včasih ne drži zame 41
4 drži zame 24
5 popolnoma drži zame 10
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI49 49. Način dela - Dober sem pri tem … da najprej razmislim o tem, kako bo potekalo moje delo za šolo. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da najprej razmislim o tem, kako bo potekalo moje delo za šolo.

Value 83159 Frequency
1 sploh ne drži zame 13
2 ne drži zame 25
3 včasih drži, včasih ne drži zame 59
4 drži zame 39
5 popolnoma drži zame 23
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI50 50. Način dela - Dober sem pri tem … da znam načrtovati čas za delo za šolo, preden se ga lotim. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da znam načrtovati čas za delo za šolo, preden se ga lotim.

Value 84158 Frequency
1 sploh ne drži zame 11
2 ne drži zame 23
3 včasih drži, včasih ne drži zame 50
4 drži zame 43
5 popolnoma drži zame 32
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI51 51. Način dela - Dober sem pri tem … da se znam spodbuditi k delu za šolo. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da se znam spodbuditi k delu za šolo.

Value 85157 Frequency
1 sploh ne drži zame 18
2 ne drži zame 38
3 včasih drži, včasih ne drži zame 50
4 drži zame 42
5 popolnoma drži zame 11
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI52 52. Način dela - Dober sem pri tem … da sem med delom za šolo ves čas zbran. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da sem med delom za šolo ves čas zbran.

Value 86156 Frequency
1 sploh ne drži zame 18
2 ne drži zame 32
3 včasih drži, včasih ne drži zame 62
4 drži zame 38
5 popolnoma drži zame 9
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI53 53. Način dela - Dober sem pri tem … da pri učenju vem, kaj je bolj in kaj manj pomembno. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da pri učenju vem, kaj je bolj in kaj manj pomembno.

Value 87155 Frequency
1 sploh ne drži zame 4
2 ne drži zame 16
3 včasih drži, včasih ne drži zame 32
4 drži zame 70
5 popolnoma drži zame 37
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI54 54. Način dela - Dober sem pri tem … da se znam spodbuditi, da dokončam delo za šolo. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da se znam spodbuditi, da dokončam delo za šolo.

Value 88154 Frequency
1 sploh ne drži zame 11
2 ne drži zame 26
3 včasih drži, včasih ne drži zame 61
4 drži zame 47
5 popolnoma drži zame 14
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI55 55. Način dela - Dober sem pri tem … da pri učenju označim pomembne podatke. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

…da pri učenju označim pomembne podatke.

Value 89153 Frequency
1 sploh ne drži zame 6
2 ne drži zame 10
3 včasih drži, včasih ne drži zame 34
4 drži zame 55
5 popolnoma drži zame 54
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI56 56. Način dela - Dober sem pri tem … da povežem nove stvari s tem, kar že znam. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da povežem nove stvari s tem, kar že znam.

Value 90152 Frequency
1 sploh ne drži zame 5
2 ne drži zame 21
3 včasih drži, včasih ne drži zame 51
4 drži zame 59
5 popolnoma drži zame 22
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI57 57. Način dela - Dober sem pri tem … da opravim delo za šolo, tudi če se mi zdi dolgočasno ali težko. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da opravim delo za šolo, tudi če se mi zdi dolgočasno ali težko.

Value 91151 Frequency
1 sploh ne drži zame 8
2 ne drži zame 31
3 včasih drži, včasih ne drži zame 56
4 drži zame 42
5 popolnoma drži zame 22
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI58 58. Način dela - Dober sem pri tem … da znam pri učenju narediti miselne vzorce ali druge vrste prikazov. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da znam pri učenju narediti miselne vzorce ali druge vrste prikazov.

Value 92150 Frequency
1 sploh ne drži zame 17
2 ne drži zame 31
3 včasih drži, včasih ne drži zame 39
4 drži zame 34
5 popolnoma drži zame 38
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI59 59. Način dela - Dober sem pri tem … da spremenim način dela, če ugotovim, da se mi je pri delu nekaj zataknilo. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da spremenim način dela, če ugotovim, da se mi je pri delu nekaj zataknilo.

Value 93149 Frequency
1 sploh ne drži zame 10
2 ne drži zame 40
3 včasih drži, včasih ne drži zame 55
4 drži zame 38
5 popolnoma drži zame 15
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI60 60. Način dela - Dober sem pri tem … da vztrajam pri delu za šolo. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da vztrajam pri delu za šolo.

Value 94148 Frequency
1 sploh ne drži zame 10
2 ne drži zame 23
3 včasih drži, včasih ne drži zame 49
4 drži zame 49
5 popolnoma drži zame 28
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI61 61. Način dela - Dober sem pri tem … da sam preverim, ali je delo za šolo dobro opravljeno. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Kaj ti gre dobro pri delu za šolo? DOBER SEM PRI TEM, …

… da sam preverim, ali je delo za šolo dobro opravljeno.

Value 95147 Frequency
1 sploh ne drži zame 9
2 ne drži zame 22
3 včasih drži, včasih ne drži zame 46
4 drži zame 51
5 popolnoma drži zame 31
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 0

Valid range from 1 to 5

CPSRLI62 62. Način dela - Za šolo se potrudim … ker mislim, da je to pomembno. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Zakaj se potrudiš za šolo? ZA ŠOLO SE POTRUDIM …

… ker mislim, da je to pomembno.

Value 96146 Frequency
1 sploh ne drži zame 6
2 ne drži zame 11
3 včasih drži, včasih ne drži zame 31
4 drži zame 58
5 popolnoma drži zame 52
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 1

Valid range from 1 to 5

CPSRLI63 63. Način dela - Za šolo se potrudim … ker želim drugim (staršem, učiteljem …) pokazati, da sem dober učenec. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Zakaj se potrudiš za šolo? ZA ŠOLO SE POTRUDIM …

… ker želim drugim (staršem, učiteljem …) pokazati, da sem dober učenec.

Value 97145 Frequency
1 sploh ne drži zame 15
2 ne drži zame 27
3 včasih drži, včasih ne drži zame 42
4 drži zame 51
5 popolnoma drži zame 22
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 2

Valid range from 1 to 5

CPSRLI64 64. Način dela - Za šolo se potrudim … ker pri tem uživam. Vsak se šolskega dela loti na svoj način. Ko boš odgovarjal, imej v mislih, kaj velja zate, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Za vsako trditev označi, v kolikšni meri drži zate. V vsaki vrstici obkroži eno številko. Zakaj se potrudiš za šolo? ZA ŠOLO SE POTRUDIM …

… ker pri tem uživam.

Value 98144 Frequency
1 sploh ne drži zame 60
2 ne drži zame 44