Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP
Glavni avtor(ji):
  • International Social Survey Programme
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1985-2012)

Finančna podpora:

Vsaka sodelujoča organizacije sama financira raziskovanje, ni centralnih sredstev projekta.

Serija:
  • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

    Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

državljanstvo, okolje, družina, vloge med spoloma, šport, prosti čas, nacionalna identiteta, religija, zaupanje v vlado, socialni stiki, družbena neenakost, delovna usmeritev, družbeni odnosi, socialna podpora

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
VLOGA DRŽAVE
SOCIALNA OMREŽJA
DRUŽBENA NEENAKOST
DRUŽINA IN SPREMINJAJOČE SE VLOGE SPOLOV
DELOVNA USMERJENOST
RELIGIJA
OKOLJE
NACIONALNA IDENTITETA
DRUŽBENI ODNOSI IN PODPORNI SISTEMI
VLOGA DRŽAVLJANA
PROSTI ČAS IN ŠPORT


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1985 - 2012
Čas izdelave: 1985-2012
Država: 48 držav je članic ISSP skupine. Skozi leta in posamezne izvedbe so sodelovale različne države. Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Geografsko pokritje:

Teritorij v raziskave vključenih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Tip vzorca:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZACAT - GESIS Online Study Catalogue

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ISSP

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ISSP

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. ISSP group (2006). ISSP - International Social Survey Programme - home page .
  2. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2009). GESIS - Leinbniz Institute for the Social Sciences.
  3. ISSP group (2009). ISSP - International Social Survey Programme - ISSP Publications and Documentations.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

International Social Survey Programme in skupina. Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije [datoteka podatkov]. Köln, Nemčija: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung [izdelava, distribucija], 2013. ADP - IDNo: ISSP.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2013

SORODNE RAZISKAVE

ISSP16 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2016: Vloga države V

ISSP15 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV

ISSP14 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2014: Razumevanje vloge državljana II

ISSP13 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III

ISSP12 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV

ISSP11 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje

ISSP10 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III

ISSP09 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV

ISSP08 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III

ISSP07 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I

ISSP06 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV

ISSP05 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III

ISSP04 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana

ISSP03 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II

ISSP02 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III

ISSP01 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II

ISSP00 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II

ISSP99 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III

ISSP98 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II

ISSP97 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II

ISSP96 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III

ISSP95 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete

ISSP94 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II

ISSP93 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija

ISSP92 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II

ISSP91 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I

ISSP_90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)

ISSP90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II

ISSP89 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I

ISSP88 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I

ISSP87 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I

ISSP86 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki

ISSP85 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si