Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP
Main author(s):
  • International Social Survey Programme
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1985-2012)

Funding agency:

Vsaka sodelujoča organizacije sama financira raziskovanje, ni centralnih sredstev projekta.

Project number:

no information

Series:
  • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

    Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords:

državljanstvo, okolje, družina, vloge med spoloma, šport, prosti čas, nacionalna identiteta, religija, zaupanje v vlado, socialni stiki, družbena neenakost, delovna usmeritev, družbeni odnosi, socialna podpora

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, IDENTITETA, KULTURA, DRUŽBENI MEDIJI, OKOLJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VLOGA DRŽAVE
SOCIALNA OMREŽJA
DRUŽBENA NEENAKOST
DRUŽINA IN SPREMINJAJOČE SE VLOGE SPOLOV
DELOVNA USMERJENOST
RELIGIJA
OKOLJE
NACIONALNA IDENTITETA
DRUŽBENI ODNOSI IN PODPORNI SISTEMI
VLOGA DRŽAVLJANA
PROSTI ČAS IN ŠPORT


Abstract:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Methodology


Collection date: 1985 - 2012
Date of production: 1985-2012
Country: 48 držav je članic ISSP skupine. Skozi leta in posamezne izvedbe so sodelovale različne države. Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Geographic coverage:

Teritorij v raziskave vključenih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Excluded: no information
Data collected by:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Sampling procedure:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZACAT - GESIS Online Study Catalogue

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ISSP

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ISSP

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. ISSP group (2006). ISSP - International Social Survey Programme - home page .
  2. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2009). GESIS - Leinbniz Institute for the Social Sciences.
  3. ISSP group (2009). ISSP - International Social Survey Programme - ISSP Publications and Documentations.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

For detailed information about access please refer to specific study description.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

International Social Survey Programme in skupina. Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije [datoteka podatkov]. Köln, Nemčija: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung [izdelava, distribucija], 2013. ADP - IDNo: ISSP.

More information can be found on the publisher's page.

COBISS.SI
Publication date: 2013

SIMILAR STUDIES

ISSP00 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II

ISSP01 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II

ISSP02 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III

ISSP03 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II

ISSP04 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana

ISSP05 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III

ISSP06 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV

ISSP07 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I

ISSP08 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III

ISSP09 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV

ISSP10 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III

ISSP11 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje

ISSP12 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV

ISSP13 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III

ISSP14 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2014: Razumevanje vloge državljana II

ISSP15 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV

ISSP16 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2016: Vloga države V

ISSP85 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I

ISSP86 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki

ISSP87 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I

ISSP88 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I

ISSP89 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I

ISSP90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II

ISSP91 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I

ISSP92 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II

ISSP93 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija

ISSP94 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II

ISSP95 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete

ISSP96 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III

ISSP97 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II

ISSP98 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II

ISSP99 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III

ISSP_90 - Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM191 - Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor

SJM192 - Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine

SJM203 - Slovensko javno mnenje 2020/3: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do okolja (ISSP 2020), Mediji in problematika migracij, Odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si