Analiza vojne v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: VOSLO94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VOSLO94_V1
Main author(s):
 • Malešič, Marjan
Co-workers:
 • Jelušič, Ljubica
 • Grizold, Anton
 • Kotnik-Dvojmoč, Igor
 • Garb, Maja
 • Tričkovič, Igor
 • Vrečar, Valter
 • Lebar, Aleš
 • Bukovnik, Anton
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1994)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

vojna v Sloveniji, osamosvajanje Slovenije, pravica naroda so samoodločbe, spremembe v temeljnih družbenih odnosih, razpad socialističnega sistema, tranzicija v sistem političnega pluralisma, ekonomsko, podoba državne obrambe, pogled na psihološko obrambo, ekonomsko vojskovanje, mitologija vojne z zgodovinskega vidika, vojni ujetniki, nevojaški pogled na vojno, državna varnost, ekonomska obramba, obrambna merila na nacionalni politični ravni, neoboroženi upori, vloga informacij in propagande, vpletenost drugih jugoslovanskih republik, vloga EU, študija mednarodnega varnostnega okolja, trenutni problemi nacionalne varnosti, ki zadevajo postsocialistične države, odnos med državo in vojsko

Keywords ELSST:
OBRAMBA, MIR, VOJSKA, DRŽAVNA VARNOST, POLICIJA, VOJNA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
Topic Classification CERIF
Polemologija
Topic Classification ADP
VPLIV MEDNARODNIH DEJAVNIKOV NA POTEK VOJNE V SLOVENIJI
ANALIZA OBRAMBNE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE MED OSAMOSVAJANJEM DRŽRAVE
EKONOMSKO POSLOVANJE MED OSAMOSVAJANJEM DRŽAVE
PSIHOSOCIALNA ANALIZA ČLOVEŠKEGA DEJAVNIKA V VOJNI
VLOGA SLOVENSKE POLICIJE PRI OBRAVNAVAVNJU VOJNIH UJETNIKOV
BIBLIOGRAFSKI PODPROJEKT


Abstract:

Vojna v Sloveniji predstavlja zaključno fazo dveh procesov, in sicer proces osamosvajanja Slovenije iz Jugoslavije na podlagi pravice naroda do samoodločbe ter procesa spreminjaja temeljnih odnosov v družbi oziroma prehoda družbe iz socialističnega sistema v sistem političnega pluralilizma in tržnega gospodarstva. Prvi proces predstavlja skupino dejavnikov, kot so neobstoj ozemeljskih zahtev s strani drugih jugoslovanskih republik do Slovenije. Drugo skupino predstavljajo subjektivni, kot so prebiscitarna odločenost voditeljev glede ciljev osamosvojitve ter priprave na zavarovanje pravice do samoodločbe, tudi z nasilnimi dejavniki. Vojna v Sloveniji je zarezala v kulturno-civilizacijsko bit Slovenstva in v tem smislu predstavlja določeno diskontinuiteto glede na prejšnja obdobja. Projekt se je osredotočil na raziskovanje vpliva mednarodnih dejavnikov na potek vojne v Sloveniji leta 1991, obrambno politiko Republike Slovenije med osamosvajanjem države, ekonomsko vojskovanje med osamosvajanjem, psihosocialne vloge človeškega dejavnika v vojni ter vloge slovenske policije pri obravnavanju vojnih ujetnikov. V okviru projekta sta nastala tudi kronološki popis dogodkov pred, med in po vojni v Sloveniji ter bibliografski podprojekt 1987 - 1994 na temo vojne v Sloveniji. Zaradi finančnih pomankljivosti raziskovalna skupina ni izvedla zadnjega dela raziskave, vendar to ni spremenilo namena in ciljev raziskave, kot takšnih, ki so bili v začetku zadani.

Methodology


Collection date: 1994
Date of production: 1994
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Normativni, politični, vojaški in družbenopolitični dokumenti ter spremljajoči dogodki.

Universe:

????

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

????

Mode of data collection:

Analiza obrambne politike. Uporabljena kombinacija dveh pristopov k analizi politike, in sicer kronološkega in sektorizacijo politike. Kronologija zajema trasiranje razvoja politike s poudarkom na vzorcih kontinuitete in spremembe ter umešča obrambno politiko preučevanih držav v časovni kontekst. Sektorizacija politike pa nam omogoča vpogled v relativno zaprt krog delanj obrambne politike.

Analiza vsebine dokumenton in objektivnih podatkov. Kabinetsko zbiranje podatkov, informacij; tj. kronološki popis dogodkov neposredno pred vojno v Sloveniji, med njo in po njej.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: VOSLO94 - Analiza vojne v Sloveniji

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Malešič, Marjan (1987-1994). Bibliografija in kronologija: Analiza vojne v Sloveniji:Fragmenti iz analize vojne v Sloveniji.

Study Results Materials

 1. Malešič, Marjan (1998). VOSLO94 - Poročilo raziskave [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. Anton Grizold (1991). Slovenski vojak: Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji.
 2. Malešič, Marjan (1998). Perspektive sodobne varnosti: Fragmenti iz analize vojne v Sloveniji.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Malešič, M. (2001). Analiza vojne v Sloveniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: VOSLO94. https://doi.org/10.17898/ADP_VOSLO94_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si