Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1011
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1011_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
razvoj in delo


Povzetek:

Raziskava se tokrat osredotoča na možne spremembe v slovenski politiki ter na odnos do dela in razvoja. Med političnimi vprašanji tokrat ni bil merjen le odnosa do sedanje vlade in obstoječih političnih strank, temveč tudi kakšne možnosti bi imele morebitne nove stranke na slovenskem prizorišču ter kdo bi bil z vidika volivcev primernejši za vodenje prihodnje vlade: Borut Pahor, Janez Janša ali Zoran Janković. V povezavi z razpravami o pokojninski reformi raziskava proučuje podporo vladnemu predlogu ter tudi druga vprašanja glede dela in razvoja: ali v Sloveniji obstaja soglasje o viziji razvoja; so za uspešnost bistvene investicije, inovacije ali pridni delavci; kako običajne so tehnološke in organizacijske izboljšave v podjetjih; ali prebivalcem Slovenije več pomeni visoka plača ali varna zaposlitev in kaj vse bi storili za bolje plačano zaposlitev: bi se dodatno usposabljali, študirali na fakulteti, se preselili v drugo regijo ali celo v drugo državo. Raziskava pa je vključevala tudi vprašanja, ki merijo (ne)zaupanje do soljudi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. oktober 2010 - 28. oktober 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 26
 • število enot: 907

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 199
2 vas (500-1999 prebivalcev) 219
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 207
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 22 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 31 Frekvenca
1 Urbano 513
2 Ruralno 394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 126 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 199
2 vas (500-1999 prebivalcev) 219
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 207
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 225 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 324 Frekvenca
1 Urbano 513
2 Ruralno 394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 423 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 145
3 Koroška 36
4 Savinjska 122
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 30
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 215
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 522 Frekvenca
1 Večini ljudi lahko zaupamo 159
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 725
3 ne vem (ne beri) 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

2. Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Vrednost 621 Frekvenca
1 Da 161
2 Ne 650
3 Ne vem 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti?

3. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Vrednost 720 Frekvenca
1 Pridni delavci 365
2 Investicije 123
3 Inovacije 361
4 ne vem (ne beri) 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

4. Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje?

Vrednost 819 Frekvenca
1 Da 203
2 Ne 237
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 465
4 brez odgovora (ne beri) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5_1 Se dodatno usposabljati? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Se dodatno usposabljati?

Vrednost 918 Frekvenca
1 DA 755
2 NE 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

Vrednost 1017 Frekvenca
1 DA 478
2 NE 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_3 Se preseliti v drugo REGIJO? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Se preseliti v drugo REGIJO?

Vrednost 1116 Frekvenca
1 DA 321
2 NE 586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_4 Se preseliti v drugo DRŽAVO? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Se preseliti v drugo DRŽAVO?

Vrednost 1215 Frekvenca
1 DA 242
2 NE 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

6. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Vrednost 1314 Frekvenca
1 Službo z VIŠJO plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve a 268
2 Službo z NIŽJO plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitv 532
3 ne vem (ne beri) 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Ali podpirate pokojninsko reformo, kot jo predlaga vlada?

7. Ali podpirate pokojninsko reformo, kot jo predlaga vlada?

Vrednost 1413 Frekvenca
1 Da 198
2 Ne 649
3 Ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1512 Frekvenca
1 Da 255
2 Ne 580
3 Ne vem 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

9. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1611 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 118
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 162
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 34
4 ZARES 16
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 28
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 74
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 35
9 drugo (anketar ne bere) 28
11 nobene (anketar ne bere) 189
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 41
10 ne vem (anketar ne bere) 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q10 Zdaj pa si zamislite, da bi poleg dosedanjih strank na parlamentarnih volitvah nastopile še štiri povsem nove stranke: stranka Zorana Jankovića, stranka Mateja Lahovnika, stranka Rada Pezdirja in stranka Gregorja Viranta. Bi v tem primeru volili katero

10. Zdaj pa si zamislite, da bi poleg dosedanjih strank na parlamentarnih volitvah nastopile še štiri povsem nove stranke: stranka Zorana Jankovića, stranka Mateja Lahovnika, stranka Rada Pezdirja in stranka Gregorja Viranta. Bi v tem primeru volili katero izmed njih?

Vrednost 1710 Frekvenca
1 Stranko Zorana Jankovića 118
2 Stranko Mateja Lahovnika 225
3 Stranko Rada Pezdirja 115
4 Stranko Gregorja Viranta 91
5 Ne, nobene od njih 292
6 Ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11 Koga pa bi volili za predsednika republike, če bi na predsedniških volitvah nastopili:

11. Koga pa bi volili za predsednika republike, če bi na predsedniških volitvah nastopili:

Vrednost 189 Frekvenca
1 Danilo Türk 444
2 Gregor Virant 214
3 Borut Pahor 61
4 nobenega od teh 137
5 ne bi volil 14
6 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q12 Kdo pa bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za prihodnjega predsednika vlade? Bi bil to

12. Kdo pa bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za prihodnjega predsednika vlade? Bi bil to

Vrednost 198 Frekvenca
1 Borut Pahor 127
2 Zoran Janković 235
3 Janez Janša 252
4 nobeden od teh (ne beri) 246
5 ne vem 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Spol Spol?

Spol?

Vrednost 207 Frekvenca
1 M 446
2 Ž 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 216 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 83
2 Poklicna 121
3 Srednja 384
4 Višja, visoka ali več 312
9 Brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12 1922 1992 1959.225 15.698

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 1992

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek?

Vrednost 234 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 167
2 od 500 do 1000 393
3 Nad 1000 do 2000 215
4 Nad 2000 EUR 22
5 Nima dohodkov 66
9 brez odgovora 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12 18 88 50.775 15.698

Vrednosti spremenljivk od 18 do 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 252 Frekvenca
1 18-34 let 168
2 35-54 let 307
3 55 in več 420
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.15 3.696 1 0.948

Vrednosti spremenljivk od 0.150352527065029 do 3.69641119221411

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1011 - SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2010 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (2010). SUTR1011 - Razvoj in delo, Slovenski utrip, November 2010 [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1011. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1011_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si