Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1011
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1011_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

1110 (None)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSKI SISTEM, VARNOST PRI DELU, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
razvoj in delo


Abstract:

Raziskava se tokrat osredotoča na možne spremembe v slovenski politiki ter na odnos do dela in razvoja. Med političnimi vprašanji tokrat ni bil merjen le odnosa do sedanje vlade in obstoječih političnih strank, temveč tudi kakšne možnosti bi imele morebitne nove stranke na slovenskem prizorišču ter kdo bi bil z vidika volivcev primernejši za vodenje prihodnje vlade: Borut Pahor, Janez Janša ali Zoran Janković. V povezavi z razpravami o pokojninski reformi raziskava proučuje podporo vladnemu predlogu ter tudi druga vprašanja glede dela in razvoja: ali v Sloveniji obstaja soglasje o viziji razvoja; so za uspešnost bistvene investicije, inovacije ali pridni delavci; kako običajne so tehnološke in organizacijske izboljšave v podjetjih; ali prebivalcem Slovenije več pomeni visoka plača ali varna zaposlitev in kaj vse bi storili za bolje plačano zaposlitev: bi se dodatno usposabljali, študirali na fakulteti, se preselili v drugo regijo ali celo v drugo državo. Raziskava pa je vključevala tudi vprašanja, ki merijo (ne)zaupanje do soljudi.

Methodology


Collection date: 25. oktober 2010 - 28. oktober 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 26
 • number of units: 907

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 13 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 199
2 vas (500-1999 prebivalcev) 219
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 207
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 22 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 31 Frequency
1 Urbano 513
2 Ruralno 394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 126 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 199
2 vas (500-1999 prebivalcev) 219
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 207
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 225 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 324 Frequency
1 Urbano 513
2 Ruralno 394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 423 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 145
3 Koroška 36
4 Savinjska 122
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 30
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 215
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 522 Frequency
1 Večini ljudi lahko zaupamo 159
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 725
3 ne vem (ne beri) 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 23

Valid range from 1 to 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

2. Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Value 621 Frequency
1 Da 161
2 Ne 650
3 Ne vem 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 96

Valid range from 1 to 2

q3 Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti?

3. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Value 720 Frequency
1 Pridni delavci 365
2 Investicije 123
3 Inovacije 361
4 ne vem (ne beri) 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 58

Valid range from 1 to 3

q4 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

4. Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje?

Value 819 Frequency
1 Da 203
2 Ne 237
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 465
4 brez odgovora (ne beri) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 3

q5_1 Se dodatno usposabljati? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Se dodatno usposabljati?

Value 918 Frequency
1 DA 755
2 NE 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

q5_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

Value 1017 Frequency
1 DA 478
2 NE 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

q5_3 Se preseliti v drugo REGIJO? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Se preseliti v drugo REGIJO?

Value 1116 Frequency
1 DA 321
2 NE 586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

q5_4 Se preseliti v drugo DRŽAVO? 5. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Se preseliti v drugo DRŽAVO?

Value 1215 Frequency
1 DA 242
2 NE 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

q6 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

6. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Value 1314 Frequency
1 Službo z VIŠJO plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve a 268
2 Službo z NIŽJO plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitv 532
3 ne vem (ne beri) 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 107

Valid range from 1 to 2

q7 Ali podpirate pokojninsko reformo, kot jo predlaga vlada?

7. Ali podpirate pokojninsko reformo, kot jo predlaga vlada?

Value 1413 Frequency
1 Da 198
2 Ne 649
3 Ne vem 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 60

Valid range from 1 to 2

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1512 Frequency
1 Da 255
2 Ne 580
3 Ne vem 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 72

Valid range from 1 to 2

q9 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

9. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1611 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 118
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 162
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 34
4 ZARES 16
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 28
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 74
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 35
9 drugo (anketar ne bere) 28
11 nobene (anketar ne bere) 189
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 41
10 ne vem (anketar ne bere) 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 164

Valid range from 1 to 99

q10 Zdaj pa si zamislite, da bi poleg dosedanjih strank na parlamentarnih volitvah nastopile še štiri povsem nove stranke: stranka Zorana Jankovića, stranka Mateja Lahovnika, stranka Rada Pezdirja in stranka Gregorja Viranta. Bi v tem primeru volili katero

10. Zdaj pa si zamislite, da bi poleg dosedanjih strank na parlamentarnih volitvah nastopile še štiri povsem nove stranke: stranka Zorana Jankovića, stranka Mateja Lahovnika, stranka Rada Pezdirja in stranka Gregorja Viranta. Bi v tem primeru volili katero izmed njih?

Value 1710 Frequency
1 Stranko Zorana Jankovića 118
2 Stranko Mateja Lahovnika 225
3 Stranko Rada Pezdirja 115
4 Stranko Gregorja Viranta 91
5 Ne, nobene od njih 292
6 Ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 66

Valid range from 1 to 5

q11 Koga pa bi volili za predsednika republike, če bi na predsedniških volitvah nastopili:

11. Koga pa bi volili za predsednika republike, če bi na predsedniških volitvah nastopili:

Value 189 Frequency
1 Danilo Türk 444
2 Gregor Virant 214
3 Borut Pahor 61
4 nobenega od teh 137
5 ne bi volil 14
6 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 37

Valid range from 1 to 5

q12 Kdo pa bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za prihodnjega predsednika vlade? Bi bil to

12. Kdo pa bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za prihodnjega predsednika vlade? Bi bil to

Value 198 Frequency
1 Borut Pahor 127
2 Zoran Janković 235
3 Janez Janša 252
4 nobeden od teh (ne beri) 246
5 ne vem 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 47

Valid range from 1 to 4

Spol Spol?

Spol?

Value 207 Frequency
1 M 446
2 Ž 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 216 Frequency
1 Osnovna ali manj 83
2 Poklicna 121
3 Srednja 384
4 Višja, visoka ali več 312
9 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 7

Valid range from 1 to 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12 1922 1992 1959.225 15.698

Valid range from 1922 to 1992

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek?

Value 234 Frequency
1 Pod 500 EUR 167
2 od 500 do 1000 393
3 Nad 1000 do 2000 215
4 Nad 2000 EUR 22
5 Nima dohodkov 66
9 brez odgovora 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 44

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12 18 88 50.775 15.698

Valid range from 18 to 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 252 Frequency
1 18-34 let 168
2 35-54 let 307
3 55 in več 420
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.15 3.696 1 0.948

Valid range from 0.150352527065029 to 3.69641119221411

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1011 - SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2010 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (2010). SUTR1011 - Razvoj in delo, Slovenski utrip, November 2010 [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1011. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1011_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si