Vrste gradiv

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Za razumevanje in ustrezno interpretacijo podatkov so na voljo različne vrste spremnih gradiv. Tovrstna gradiva lahko uporabite tudi za učne namene ali snovanje lastnih raziskav.

 

Spremna gradiva

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Vrste gradiv. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/gradiva/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), Stališča o delu II, GESIS

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si