Vrste gradiv

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Za razumevanje in ustrezno interpretacijo podatkov so na voljo različne vrste spremnih gradiv. Tovrstna gradiva lahko uporabite tudi za učne namene ali snovanje lastnih raziskav.

 

Spremna gradiva

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Vrste gradiv. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/gradiva/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994, Retrospektivna študija 1974-1994, CDB

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si