Vrste gradiv

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Za razumevanje in ustrezno interpretacijo podatkov so na voljo različne vrste spremnih gradiv. Tovrstna gradiva lahko uporabite tudi za učne namene ali snovanje lastnih raziskav.

 

Spremna gradiva

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Vrste gradiv. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/gradiva/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si