Vrste gradiv

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Za razumevanje in ustrezno interpretacijo podatkov so na voljo različne vrste spremnih gradiv. Tovrstna gradiva lahko uporabite tudi za učne namene ali snovanje lastnih raziskav.

 

Spremna gradiva

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Vrste gradiv. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/gradiva/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4, April 2001, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si