Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: MANJ06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MANJ06_V1
Main author(s):
  • Sedmak, Mateja
Co-workers:
  • Medarič, Zorana
  • Simčič, Blaž
Data file producer:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper (Koper, Slovenija; 2006)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Primorske novice ČZD, d.o.o.

Project number:

V5-0954 (ARRS, PN)

Study Content

Keywords:

manjšine, etnična pripadnost, medetični stiki, medetični odnosi, etnično mešane družine, kulturna asimilacija, nestrpnost do priseljencev, nacionalizem, ksenofobija

Keywords ELSST:
ETNIČNA MANJŠINA, KULTURNA IDENTITETA, KULTURNA INTEGRACIJA, MEŠANI ZAKON, NARODNA IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - manjšine
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
ETNIČNA PRIPADNOST IN JEZIK
IZOBRAŽEVANJE
MEDETIČNI STIKI, ODNOSI IN ETNIČNI PREDSODKI
POLOŽAJ, ORGANIZIRANOST IN ZAŠČITA MANJŠINSKE SKUPNOSTI
MEDIJI
IDENTITETA IN PRIPADNOST
ETNIČNO MEŠANE DRUŽINE


Abstract:

Osrednji namen projekta je bila celovita komparativna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji ter analiza pomena in vloge slovenske manjšine pri oblikovanju enotnega kulturnega prostora. S tem namenom se je preučilo številne in raznolike dimenzije manjšinske problematike in sicer: 1) stopnjo in kvaliteto stika manjšin z matično etnijo in državo, 2) naravo medetničnih odnosov v okolju bivanja, 3) stopnjo zadovoljstva pripadnikov manjšine, 4) stopnjo interne povezanosti in kohezivnosti manjših skupin, 5) stopnjo prepustnosti etničnih meja (incidenca mešanih zakonov in stikov z večinsko ter drugimi etnijami), 6) stopnjo kulturne asimilacije (kot nasprotja kulturnemu pluralizmu), 7) stopnjo in kvaliteto kulturnega, političnega in ekonomskega organiziranja manjšin, 8) stopnjo nestrpnosti, nacionalizmov in ksenofobije v odnosu do manjšin, 9) vlogo in položaj manjšin ob opustitvi slovensko-italijanske državne meje.

Methodology


Collection date: februar 2006 - junij 2006
Date of production: 2006
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Obala (Koper, Izola, Piran) z okolico in Trst z okolico

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, pripadniki slovenske manjšine v Italiji ter italijanske manjšine v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Sampling procedure:

Vzorčenje po principu snežene kepe in socialnega omrežja.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MANJ06 - Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 305
  • number of units: 496

Variable list

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0 1 526 264.813 153.033

Valid range from 1 to 526

TPREG statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska regija 48
2 Podravska regija 48
3 Koroška regija 46
4 Savinjska regija 42
5 Zasavska regija 47
6 Spodnjeposavska regija 45
7 Jugovzhodna Slovenija 44
8 Osrednjeslovenska regija 53
9 Gorenjska regija 61
10 Notranjsko - kraška regija 45
11 Goriška regija 8
12 Obalno - kraška regija 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 1 to 12

TP_POSTA poštna številka

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 0 to 0

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0 1 526 264.813 153.033

Valid range from 1 to 526

TPREG statistična regija

Value 2304 Frequency
1 Pomurska regija 48
2 Podravska regija 48
3 Koroška regija 46
4 Savinjska regija 42
5 Zasavska regija 47
6 Spodnjeposavska regija 45
7 Jugovzhodna Slovenija 44
8 Osrednjeslovenska regija 53
9 Gorenjska regija 61
10 Notranjsko - kraška regija 45
11 Goriška regija 8
12 Obalno - kraška regija 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 1 to 12

TP_POSTA poštna številka

Value 3303 Frequency
0 Zakrita vrednost 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 0 to 0

SIFOBC šifra občine

Value 4302 Frequency
0 Zakrita vrednost 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 0 to 0

UVODNO Je anketa v slovenskem jeziku ali italijanskem?

Je anketa v slovenskem jeziku ali italijanskem?

Value 5301 Frequency
1 slovenski jezik 265
2 italijanski jezik 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 1 to 2

NP1 1. Narodna pripadnost

1. Narodna pripadnost

Value 6300 Frequency
1 slovenska 242
2 italijanska 156
3 slovenska in italijanska 91
4 drugo 0
6 slovenska in 6
5 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 6

NP1_DR

1. Narodna pripadnost

Value 7299 Frequency
furlanska 2
hrvaąka 1
italijanska in hrvaąka 1
italijanska in slovenska in hrvaąka 1
jugoslovanska 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

NPM2 2. Narodna pripadnost matere:

2. Narodna pripadnost matere:

Value 8298 Frequency
1 slovenska 283
2 italijanska 164
3 slovesnka in italijanska 34
5 drugo 12
4 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 3

Valid range from 1 to 5

NPM2_DR

2. Narodna pripadnost matere:

Value 9297 Frequency
croato-italiano 1
croatro 1
furlanska 1
hrvaąka 4
italijanska in hrvaąka 1
slo e croato 1
slovenska in hrvaąka 2
ungherese 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12

NPO3 3. Narodna pripadnost očeta:

3. Narodna pripadnost očeta:

Value 10296 Frequency
1 slovenska 271
2 italijanska 180
3 slovesnka in italijanska 21
5 drugo 19
4 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 5

Valid range from 1 to 5

NPO3_DR

3. Narodna pripadnost očeta:

Value 11295 Frequency
FRANCEZE 1
SLOVENSKA IN HRVA©KA 1
avstrijsko-hrvaąka 1
bo 1
croata 1
croato-italiano 2
furlanska 2
hrvaąka 5
it in hrvaąka 1
italijanska in hrvaąka 1
italjanska in hrvaąka 1
slo e croato 1
čeąka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19

NPZ4 4. Narodna pripadnost moza/zene (izvenzakonskega partnerja):

4. Narodna pripadnost moza/zene (izvenzakonskega partnerja):

Value 12294 Frequency
1 slovenska 237
2 italijanska 83
3 slovenska in italijanska 42
6 drugo 8
4 nimam moza-zene-partnerja 112
5 brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 126

Valid range from 1 to 6

NPZ4_DR

4. Narodna pripadnost moza/zene (izvenzakonskega partnerja):

Value 13293 Frequency
croato 2
francoska 1
furlanski in slovenski 1
hrvaąka 1
nemąka 1
nemąko in slovensko 1
vdova 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8

MJ5 5. Materin jezik:

5. Materin jezik:

Value 14292 Frequency
1 slovenski 242
2 italijanski 167
3 slovenski in italijanski(dvojezičnost) 81
4 italijanski in hrvaški (dvojezičnost) 2
6 drugo 1
5 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 3

Valid range from 1 to 6

MJ5_DR

5. Materin jezik:

Value 15291 Frequency
slovensko, hrvaąko, italijansko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1

MJM6 6. Materni jezik matere:

6. Materni jezik matere:

Value 16290 Frequency
1 slovenski 284
2 italijanski 162
3 slovenski in italijanski(dvojezičnost) 34
4 italijanski in hrvaški (dvojezičnost) 7
6 drugo 9
5 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 1 to 6

MJM6_DR

6. Materni jezik matere:

Value 17289 Frequency
croato 1
dialetto istriano 1
hrvaąki 4
slovenski in hrvaąki 2
ungherese 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9

MJO7 7. Materni jezik očeta:

7. Materni jezik očeta:

Value 18288 Frequency
1 slovenski 270
2 italijanski 178
3 slovenski in italijanski(dvojezičnost) 27
4 italijanski in hrvaški (dvojezičnost) 10
6 drugo 10
5 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 6

MJO7_DR

7. Materni jezik očeta:

Value 19287 Frequency
bo 1
croato 1
egipčanski 1
furlanska 1
hrvaski 1
hrvaąka 2
hrvaąki 1
il dialetto 1
slovenski in hrvaąki 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10

MJP8 8. Materni jezik moza-zene oz.partnerja:

8. Materni jezik moza-zene oz.partnerja:

Value 20286 Frequency
1 slovenski 235
2 italijanski 84
3 slovenski in italijanski(dvojezičnost) 44
4 italijanski in hrvaški (dvojezičnost) 4
7 drugo 7
5 nimam moža-žene-partnerja 106
6 brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
374 122

Valid range from 1 to 7

MJP8_DR

8. Materni jezik moza-zene oz.partnerja:

Value 21285 Frequency
francoski 1
hrvaąki 1
italijanski in furlanski 1
italjano, sloveno, croato 1
nemąko in slo 1
serbo e sloveno 1
sloveno e croato 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

KPG9 9. Kako pogosto govorite (oziroma ste govorili) v svojem maternem jeziku z mamo?

9. Kako pogosto govorite (oziroma ste govorili) v svojem maternem jeziku z mamo?

Value 22284 Frequency
1 ves čas 438
2 pogosto 22
3 občasno 16
4 nikoli 10
6 drugo 5
5 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 5

Valid range from 1 to 6

KPG9_DR

9. Kako pogosto govorite (oziroma ste govorili) v svojem maternem jeziku z mamo?

Value 23283 Frequency
SLO VEDNO IT OBČASNO 1
dialetto istroveneto 1
slo vedno it občasno 1
vedno slo 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5

KPG10 10. Kako pogosto govorite (oziroma ste govorili) v svojem maternem jeziku z očetom?

10. Kako pogosto govorite (oziroma ste govorili) v svojem maternem jeziku z očetom?

Value 24282 Frequency
1 ves čas 423
2 pogosto 23
3 občasno 10
4 nikoli 25
6 drugo 10
5 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 5

Valid range from 1 to 6

KPG10_DR

10. Kako pogosto govorite (oziroma ste govorili) v svojem maternem jeziku z očetom?

Value 25281 Frequency
DECEDUTO QUANDO AVEVO 5 ANNI, AVREI PARLATO IN SLOVENO 1
SLO VEDNO IT NIKOLI 1
dialetto istroveneto 1
it vedno slo občasno 1
le v redkih primerih 1
oče umrl pred mojim rojstvom 1
umrl zgodaj 1
umrl, ko sem bil se majhen 1
vedno it 1
vedno slo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10

KPG11 11. kako pogosto govorite z možem-ženo oz. partnerjem v svojem maternem jeziku?

11. kako pogosto govorite z možem-ženo oz. partnerjem v svojem maternem jeziku?

Value 26280 Frequency
1 ves čas 259
2 pogosto 38
3 občasno 35
4 nikoli 31
7 drugo 1
5 nimam moža-žene-partnerja 111
6 brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 132

Valid range from 1 to 7

KPG11_DR

11. kako pogosto govorite z možem-ženo oz. partnerjem v svojem maternem jeziku?

Value 27279 Frequency
SLO VEDNO IT NIKOLI 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1

MZP12 12. Si želite, da bi z možem-ženo-partnerjem pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

12. Si želite, da bi z možem-ženo-partnerjem pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

Value 28278 Frequency
1 zelo si želim 15
2 želim si 34
3 niti želim niti ne želim 32
4 ne želim si 15
5 sploh si ne želim 3
6 brez odgovora 5
Sysmiss 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 397

Valid range from 1 to 5

KPG13_1 1.otrok

13. Kako pogosto govorite z vašimi otroki v svojem maternem jeziku?

Value 29277 Frequency
1 a) ves čas 271
2 b) pogosto 22
3 c) občasno 5
4 d) nikoli 5
5 e) nimam otrok 132
6 f) brez odgovora 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 193

Valid range from 1 to 4

KPG13_2 2.otrok

13. Kako pogosto govorite z vašimi otroki v svojem maternem jeziku?

Value 30276 Frequency
1 a) ves čas 176
2 b) pogosto 12
3 c) občasno 2
4 d) nikoli 3
5 e) nimam otrok 178
6 f) brez odgovora 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 303

Valid range from 1 to 4

KPG13_3 3.otrok

13. Kako pogosto govorite z vašimi otroki v svojem maternem jeziku?

Value 31275 Frequency
1 a) ves čas 26
2 b) pogosto 0
3 c) občasno 1
4 d) nikoli 1
5 e) nimam otrok 235
6 f) brez odgovora 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 468

Valid range from 1 to 4

KPG13_4 4.otrok

13. Kako pogosto govorite z vašimi otroki v svojem maternem jeziku?

Value 32274 Frequency
1 a) ves čas 1
2 b) pogosto 0
3 c) občasno 0
4 d) nikoli 1
5 e) nimam otrok 242
6 f) brez odgovora 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 494

Valid range from 1 to 4

OTROK14 14. Ali si želite, da bi s svojim-i otrokom-ki pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

14. Ali si želite, da bi s svojim-i otrokom-ki pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

Value 33273 Frequency
1 zelo si želim 11
2 želim si 10
3 niti želim niti ne želim 13
4 ne želim si 13
5 sploh si ne želim 1
6 brez odgovora 448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 448

Valid range from 1 to 5

KPG15_1 v službi

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 34272 Frequency
1 a)ves čas 125
2 b)pogosto 100
3 c)občasno 93
4 d)nikoli 35
5 e)ne vem 3
6 f)brez odgovora 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
356 140

Valid range from 1 to 5

KPG15_2 s prijatelji

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 35271 Frequency
1 a)ves čas 156
2 b)pogosto 213
3 c)občasno 37
4 d)nikoli 0
5 e)ne vem 0
6 f)brez odgovora 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 90

Valid range from 1 to 5

KPG15_3 na avtobusu

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 36270 Frequency
1 a)ves čas 61
2 b)pogosto 75
3 c)občasno 80
4 d)nikoli 124
5 e)ne vem 18
6 f)brez odgovora 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 138

Valid range from 1 to 5

KPG15_4 s sorodniki

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 37269 Frequency
1 a)ves čas 279
2 b)pogosto 105
3 c)občasno 21
4 d)nikoli 0
5 e)ne vem 0
6 f)brez odgovora 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
405 91

Valid range from 1 to 5

KPG15_5 v trgovini

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 38268 Frequency
1 a)ves čas 51
2 b)pogosto 144
3 c)občasno 158
4 d)nikoli 40
5 e)ne vem 6
6 f)brez odgovora 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 97

Valid range from 1 to 5

KPG15_6 na matičnem uradu

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 39267 Frequency
1 a)ves čas 110
2 b)pogosto 45
3 c)občasno 81
4 d)nikoli 139
5 e)ne vem 16
6 f)brez odgovora 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 105

Valid range from 1 to 5

KPG15_7 v banki

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 40266 Frequency
1 a)ves čas 119
2 b)pogosto 68
3 c)občasno 64
4 d)nikoli 137
5 e)ne vem 10
6 f)brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 98

Valid range from 1 to 5

KPG15_8 v restavraciji

15. Kako pogosto govorite v svojem maternem jeziku v naslednjih situacijah?

Value 41265 Frequency
1 a)ves čas 42
2 b)pogosto 89
3 c)občasno 186
4 d)nikoli 74
5 e)ne vem 5
6 f)brez odgovora 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 100

Valid range from 1 to 5

SZ16 16. Si želite, da bi v službi pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

16. Si želite, da bi v službi pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

Value 42264 Frequency
1 zelo si želim 47
2 želim si 88
3 niti želim niti ne želim 66
4 ne želim si 23
5 sploh si ne želim 4
6 brez odgovora 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 268

Valid range from 1 to 5

SZ17 17. Si želite, da bi s prijatelji pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

17. Si želite, da bi s prijatelji pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

Value 43263 Frequency
1 zelo si želim 33
2 želim si 91
3 niti želim niti ne želim 87
4 ne želim si 39
5 sploh si ne želim 1
6 brez odgovora 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 245

Valid range from 1 to 5

SZ18 18. Si želite, da bi s sorodniki pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

18. Si želite, da bi s sorodniki pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

Value 44262 Frequency
1 zelo si želim 17
2 želim si 47
3 niti želim niti ne želim 47
4 ne želim si 37
5 sploh si ne želim 4
6 brez odgovora 344
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 344

Valid range from 1 to 5

SZ19 19. Si želite, da bi v restavraciji, na avtobusu pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

19. Si želite, da bi v restavraciji, na avtobusu pogosteje govorili v svojem maternem jeziku?

Value 45261 Frequency
1 zelo si želim 106
2 želim si 137
3 niti želim niti ne želim 92
4 ne želim si 24
5 sploh si ne želim 2
6 brez odgovora 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 135

Valid range from 1 to 5

Q2025_1 20. Za sožitje narodov bi bilo najbolje, da bi vsi govorili le en skupen jezik.

20. Za sožitje narodov bi bilo najbolje, da bi vsi govorili le en skupen jezik.

Value 46260 Frequency
1 popolnoma se strinjam 15
2 se strinjam 29
3 se niti ne strinjam niti strinjam 62
4 se ne strinjam 205
5 se sploh ne strinjam 184
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 5

Q2025_2 21. Sočasno učenje dveh ali več jezikov je za otrokov jezikovni razvoj škodljivo.

21. Sočasno učenje dveh ali več jezikov je za otrokov jezikovni razvoj škodljivo.

Value 47259 Frequency
1 popolnoma se strinjam 3
2 se strinjam 6
3 se niti ne strinjam niti strinjam 26
4 se ne strinjam 153
5 se sploh ne strinjam 307
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 5

Q2025_3 22. Če si dvojezičen, si bolj strpen do drugih kultur in nasploh do vseh ljudi.

22. Če si dvojezičen, si bolj strpen do drugih kultur in nasploh do vseh ljudi.

Value 48258 Frequency
1 popolnoma se strinjam 160
2 se strinjam 189
3 se niti ne strinjam niti strinjam 88
4 se ne strinjam 46
5 se sploh ne strinjam 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 5

Q2025_4 23. Biti dvojezičen pomeni imeti več možnosti za uspeh v življenju.

23. Biti dvojezičen pomeni imeti več možnosti za uspeh v življenju.

Value 49257 Frequency
1 popolnoma se strinjam 129
2 se strinjam 199
3 se niti ne strinjam niti strinjam 116
4 se ne strinjam 45
5 se sploh ne strinjam 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 1 to 5

Q2025_5 24. Če si dvojezičen, slabše občutiš svojo narodno pripadnost.

24. Če si dvojezičen, slabše občutiš svojo narodno pripadnost.

Value 50256 Frequency
1 popolnoma se strinjam 11
2 se strinjam 62
3 se niti ne strinjam niti strinjam 87
4 se ne strinjam 211
5 se sploh ne strinjam 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 5

Q2025_6 25. Všeč mi je, da živim v okolju, v katerem je mogoče slišati različne jezike.

25. Všeč mi je, da živim v okolju, v katerem je mogoče slišati različne jezike.

Value 51255 Frequency
1 popolnoma se strinjam 233
2 se strinjam 230
3 se niti ne strinjam niti strinjam 28
4 se ne strinjam 4
5 se sploh ne strinjam 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 1 to 5

PI26 26. Poučevanje italijanščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v slovenski Istri se vam zdi:

26. Poučevanje italijanščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v slovenski Istri se vam zdi:

Value 52254 Frequency
1 nujno 213
2 koristno, a ne nujno 254
3 ni nujno 10
4 ne vem 13
5 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 19

Valid range from 1 to 3

PS27 27. Poučevanje slovenščine na šolah z italijanskim učnim jezikom na Tržaškem se vam zdi:

27. Poučevanje slovenščine na šolah z italijanskim učnim jezikom na Tržaškem se vam zdi:

Value 53253 Frequency
1 nujno 219
2 koristno, a ne nujno 254
3 ni nujno 10
4 ne vem 7
5 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 13

Valid range from 1 to 3

DJ28 28. Dvojezični javni napisi v slovenski Istri so po vašem mnenju:

28. Dvojezični javni napisi v slovenski Istri so po vašem mnenju:

Value 54252 Frequency
1 nujno 313
2 koristno, a ne nujno 149
3 ni nujno 18
4 ne vem 8
5 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 16

Valid range from 1 to 3

DJ29 29. Dvojezični javni napisi na Tržaškem in Goriškem so po vašem mnenju:

29. Dvojezični javni napisi na Tržaškem in Goriškem so po vašem mnenju:

Value 55251 Frequency
1 nujno 335
2 koristno, a ne nujno 147
3 ni nujno 11
4 ne vem 1
5 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 3

Valid range from 1 to 3

ZT30 30. Za tistega, ki živi v slovenski Istri, je znanje italijanščine:

30. Za tistega, ki živi v slovenski Istri, je znanje italijanščine:

Value 56250 Frequency
1 nujno 149
2 koristno, a ne nujno 327
3 ni nujno 12
4 ne vem 6
5 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 8

Valid range from 1 to 3

ZT31 31. Za tistega, ki živi na Tržaškem ali Goriškem, je znanje slovenščine:

31. Za tistega, ki živi na Tržaškem ali Goriškem, je znanje slovenščine:

Value 57249 Frequency
1 nujno 135
2 koristno, a ne nujno 340
3 ni nujno 18
4 ne vem 2
5 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 3

Valid range from 1 to 3

OP32_1 32.1.VRTEC

32. Označite prosim jezik vzgoje-poučevanja naslednjih vzgojnih in izobtaževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 58248 Frequency
1 a) italijanski jezik vzgoje-poučevanja 23
2 b) slovenski jezik vzgoje-poučevanja 210
3 c) nisem obiskoval-a 31
4 d) brez odgovora 1
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 263

Valid range from 1 to 2

OP32_2 32.2.OSNOVNA ŠOLA

32. Označite prosim jezik vzgoje-poučevanja naslednjih vzgojnih in izobtaževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 59247 Frequency
1 a) italijanski jezik vzgoje-poučevanja 23
2 b) slovenski jezik vzgoje-poučevanja 239
3 c) nisem obiskoval-a 0
4 d) brez odgovora 3
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 234

Valid range from 1 to 2

OP32_3 32.3.NIŽJA SREDNJA ŠOLA

32. Označite prosim jezik vzgoje-poučevanja naslednjih vzgojnih in izobtaževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 60246 Frequency
1 a) italijanski jezik vzgoje-poučevanja 13
2 b) slovenski jezik vzgoje-poučevanja 239
3 c) nisem obiskoval-a 9
4 d) brez odgovora 4
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 244

Valid range from 1 to 2

OP32_4 32.4.VIŠJA SREDNJA ŠOLA

32. Označite prosim jezik vzgoje-poučevanja naslednjih vzgojnih in izobtaževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 61245 Frequency
1 a) italijanski jezik vzgoje-poučevanja 23
2 b) slovenski jezik vzgoje-poučevanja 182
3 c) nisem obiskoval-a 49
4 d) brez odgovora 11
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 291

Valid range from 1 to 2

OP32_5 32.5.VIŠJA ŠOLA-FAKULTETA

32. Označite prosim jezik vzgoje-poučevanja naslednjih vzgojnih in izobtaževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 62244 Frequency
1 a) italijanski jezik vzgoje-poučevanja 105
2 b) slovenski jezik vzgoje-poučevanja 20
3 c) nisem obiskoval-a 115
4 d) brez odgovora 25
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 371

Valid range from 1 to 2

OP32I_1 asilo

Indichi per favore la lingua di educazione/insegnamento delle seguenti istituzioni che ha frequentato:

Value 63243 Frequency
1 lingua italiana 118
2 lingua slovena 9
3 non frequentata 99
4 non risponde 5
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 369

Valid range from 1 to 2

OP32I_2 scuola elementare

Indichi per favore la lingua di educazione/insegnamento delle seguenti istituzioni che ha frequentato:

Value 64242 Frequency
1 lingua italiana 215
2 lingua slovena 13
3 non frequentata 1
4 non risponde 2
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 268

Valid range from 1 to 2

OP32I_3 scuola media

Indichi per favore la lingua di educazione/insegnamento delle seguenti istituzioni che ha frequentato:

Value 65241 Frequency
1 lingua italiana 202
2 lingua slovena 14
3 non frequentata 11
4 non risponde 4
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 280

Valid range from 1 to 2

OP32I_4 scuola superiore, facolta’

Indichi per favore la lingua di educazione/insegnamento delle seguenti istituzioni che ha frequentato:

Value 66240 Frequency
1 lingua italiana 67
2 lingua slovena 47
3 non frequentata 101
4 non risponde 16
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 382

Valid range from 1 to 2

AM33_1 33.1.VRTEC

33. Ali menite, da je bil jezik vzgoje-poučevanja najpomembnejši kriterij za izbiro vzgojnih in izobraževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 67239 Frequency
1 a) absolutno da 166
2 b) delno 32
3 c) absolutno ne 21
4 d) ne vem 18
5 e) nisem obiskoval-a 28
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 277

Valid range from 1 to 3

AM33_2 33.2.OSNOVNA ŠOLA

33. Ali menite, da je bil jezik vzgoje-poučevanja najpomembnejši kriterij za izbiro vzgojnih in izobraževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 68238 Frequency
1 a) absolutno da 190
2 b) delno 32
3 c) absolutno ne 27
4 d) ne vem 15
5 e) nisem obiskoval-a 1
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 247

Valid range from 1 to 3

AM33_3 33.3.NIŽJA SREDNJA ŠOLA

33. Ali menite, da je bil jezik vzgoje-poučevanja najpomembnejši kriterij za izbiro vzgojnih in izobraževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 69237 Frequency
1 a) absolutno da 188
2 b) delno 37
3 c) absolutno ne 18
4 d) ne vem 11
5 e) nisem obiskoval-a 11
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 253

Valid range from 1 to 3

AM33_4 33.4.VIŠJA SREDNJA ŠOLA

33. Ali menite, da je bil jezik vzgoje-poučevanja najpomembnejši kriterij za izbiro vzgojnih in izobraževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 70236 Frequency
1 a) absolutno da 136
2 b) delno 46
3 c) absolutno ne 21
4 d) ne vem 7
5 e) nisem obiskoval-a 53
Sysmiss 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 293

Valid range from 1 to 3

AM33_5 33.5.VIŠJA ŠOLA-FAKULTETA

33. Ali menite, da je bil jezik vzgoje-poučevanja najpomembnejši kriterij za izbiro vzgojnih in izobraževalnih ustanov, ki ste jih obiskovali:

Value 71235 Frequency
1 a) absolutno da 19
2 b) delno 27
3 c) absolutno ne 76
4 d) ne vem 8
5 e) nisem obiskoval-a 134
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 374

Valid range from 1 to 3

AM33I_1 asilo

Il criterio piu' importante nella scelta delle istituzioni che ha frequentato e' stata la lingua di educazione/insegnamento?

Value 72234 Frequency
1 assolutamente si 62
2 in parte 33
3 assolutamente no 15
4 non sa 27
5 non risponde 94
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 386

Valid range from 1 to 3

AM33I_2 scuola elementare

Il criterio piu' importante nella scelta delle istituzioni che ha frequentato e' stata la lingua di educazione/insegnamento?

Value 73233 Frequency
1 assolutamente si 177
2 in parte 29
3 assolutamente no 12
4 non sa 12
5 non risponde 1
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 278

Valid range from 1 to 3

AM33I_3 scuola media

Il criterio piu' importante nella scelta delle istituzioni che ha frequentato e' stata la lingua di educazione/insegnamento?

Value 74232 Frequency
1 assolutamente si 174
2 in parte 26
3 assolutamente no 14
4 non sa 4
5 non risponde 13
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 282

Valid range from 1 to 3

AM33I_4 scuola superiore, facota’

Il criterio piu' importante nella scelta delle istituzioni che ha frequentato e' stata la lingua di educazione/insegnamento?

Value 75231 Frequency
1 assolutamente si 43
2 in parte 25
3 assolutamente no 45
4 non sa 7
5 non risponde 111
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 383

Valid range from 1 to 3

VO34 34. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali vrtec:

34. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali vrtec:

Value 76230 Frequency
1 a) s slovenskim jezikom vzgoje in poučevanja 161
2 b) z italijanskim jezikom vzgoje in poučevanja 115
3 c) en ali več otrok slovenski vrtec, drugi otrok (otroci) pa 5
4 d) brez odgovora 61
5 e) niso v vrtcu 30
6 f) nimam otrok 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
281 215

Valid range from 1 to 3

JB35 35. Je bil pri izbiri vrtca za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje?

35. Je bil pri izbiri vrtca za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje?

Value 77229 Frequency
1 absolutno da 206
2 delno 58
3 obasolutno ne 17
4 ne vem 2
5 brez odgovora 82
6 nimam otrok 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
281 215

Valid range from 1 to 3

VO36 36. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali osnovno šolo:

36. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali osnovno šolo:

Value 78228 Frequency
1 s slovenskim jezikom vzgoje in poučevanja 165
2 z italijanskim jezikom vzgoje in poučevanja 124
3 en ali več otrok slovensko šolo, drugi otrok (otroci) pa ita 6
4 brez odgovora 60
5 nimam otrok 130
6 drugo 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 201

Valid range from 1 to 3

VO36_DR

36. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali osnovno šolo:

Value 79227 Frequency
OTROCI SO ©E MAJHNI 1
en izmed otrok je italjan, drugi angleľ 1
ima 6 mesecev 1
naslednje leto bo začela obiskovati IT ąolo 1
ne obiskuje ąe 1
non frenqenta ancora 1
otrok ima 2 leti 1
so ąe v vrtcu 1
ąe ne hodi v vrtec 1
ąe ne hodi v ąolo 1
ąe ąe premajhen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11

JB37 37. Je bil pri izbiri osnovne šole za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje?

37. Je bil pri izbiri osnovne šole za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje?

Value 80226 Frequency
1 absolutno da 234
2 delno 48
3 absolutno ne 13
4 ne vem 1
5 brez odgovora 72
6 nimam otrok 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 201

Valid range from 1 to 3

VO38 38. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali (nižjo in višjo) srednjo šolo:

38. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali (nižjo in višjo) srednjo šolo:

Value 81225 Frequency
1 s slovenskim jezikom vzgoje in poučevanja 157
2 z italijanskim jezikom vzgoje in poučevanja 104
3 en ali več otrok slovensko šolo, drugi otrok (otroci) pa ita 7
4 brez odgovora 86
5 nimam otrok 132
6 drugo 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 228

Valid range from 1 to 3

VO38_DR

38. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali (nižjo in višjo) srednjo šolo:

Value 82224 Frequency
ima 10 let 1
ima 2 leti 1
ne obiskuje 1
ne obiskujejo 2
non ancora 1
non frequenta 1
so ąe majhni 1
ąe ne obiskuje 1
ąe ne obiskujejo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10

JB39 39. je bil pri izbiri (nižje in višje) srednje šole za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje?

39. je bil pri izbiri (nižje in višje) srednje šole za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje?

Value 83223 Frequency
1 absolutno da 209
2 delno 43
3 absolutno ne 13
4 ne vem 1
5 brez odgovora 99
6 nimam otrok 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 1 to 3

VO40 40. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali višjo šolo oz. fakulteto:

40. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali višjo šolo oz. fakulteto:

Value 84222 Frequency
1 s slovenskim jezikom vzgoje in poučevanja 60
2 z italijanskim jezikom vzgoje in poučevanja 96
3 en ali več otrok slovensko šolo, drugi otrok (otroci) pa ita 17
4 brez odgovora 149
5 nimam otrok 133
6 drugo 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 323

Valid range from 1 to 3

VO40_DR

40. Vaš-i otrok-ci obiskujejo oz. so obiskovali višjo šolo oz. fakulteto:

Value 85221 Frequency
NISO OBISKOVALI 1
italijansko fakulteto 1
ne 1
ne obiskuje 4
ne obiskujejo 4
ni obiskoval 8
ni obiskovala 3
niso obiskovali 9
niso ąe na fakulteti 1
non ancora 1
non ancora frequenta 1
non frequenta 1
nona hanno prelegiuto gli studi 1
so ąe v obvezni ąoli 1
viąja slo, fakulteta it 1
viąjo ąolo v slo, fakulteto v it jeziku 1
ąe ne obiskuje 1
ąe ne obiskujejo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41

JB41 41. Je bil pri izbiri višje šole-fakultete za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje:

41. Je bil pri izbiri višje šole-fakultete za vašega otroka-ke najpomembnejši kriterij jezik vzgoje:

Value 86220 Frequency
1 absolutno da 51
2 delno 45
3 absolutno ne 61
4 ne vem 17
5 brez odgovora 196
6 nimam otrok 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 339

Valid range from 1 to 3

AS42 42. Ali se strinjate, da se v šole s slovenskim jezikom poučevanja vključujejo tudi člani drugih narodnih pripadnosti?

42. Ali se strinjate, da se v šole s slovenskim jezikom poučevanja vključujejo tudi člani drugih narodnih pripadnosti?

Value 87219 Frequency
1 se zelo strinjam 112
2 da, se strinjam 128
3 ne, se ne strinjam 9
4 ne, se sploh ne striinjam 1
5 ne vem 12
6 brez odgovora 3
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 246

Valid range from 1 to 4

AS42I E d’accordo che le scuole con lingua d’insegnamento italiana siano frequentate anche da appartenenti ad altre nazionalita?

E d'accordo che le scuole con lingua d'insegnamento italiana siano frequentate anche da appartenenti ad altre nazionalita?

Value 88218 Frequency
1 si, sono molto d’accordo 80
2 si, sono d’accordo 131
3 no, non sono d’accordo 14
4 no, non sono per niente d’accordo 2
5 non so 0
6 non risponde 4
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 269

Valid range from 1 to 4

LB43 43. Lahko bi rekel-a, da imam na splošno:

43. Lahko bi rekel-a, da imam na splošno:

Value 89217 Frequency
1 v večji meri stike s pripadniki slovenske manjšine 155
2 v večji meri stike z Italijani 17
3 v enaki meri stike s pripadniki slovenske manjšine in Italij 91
4 ne vem 1
5 brez odgovora 1
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 233

Valid range from 1 to 3

LB43I In genere lei ha:

In genere lei ha:

Value 90216 Frequency
1 contatti con appartenenti alla minoranza italiana 20
2 contatti prevalenti con sloveni 20
3 contatti in misura equivalente con appartenenti alla minoran 188
4 non so 2
5 non risponde 1
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 268

Valid range from 1 to 3

LB44 44. Lahko bi rekel-a, da imam v svojem prostem času:

44. Lahko bi rekel-a, da imam v svojem prostem času:

Value 91215 Frequency
1 v večji meri stike s pripadniki slovenske manjšine 180
2 v večji meri stike z Italijani 20
3 v enaki meri stike s pripadniki slovenske manjšine in Italij 63
4 ne vem 1
5 brez odgovora 1
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 233

Valid range from 1 to 3

LB44I Nel tempo libero lei ha:

Nel tempo libero lei ha:

Value 92214 Frequency
1 contatti con appartenenti alla minoranza italiana 30
2 contatti prevalenti con sloveni 23
3 contatti in misura equivalente con appartenenti alla minoran 176
4 non so 1
5 non risponde 1
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 267

Valid range from 1 to 3

MP45 45. Moji prijatelji (v okolju, v katerem živim) so večinoma:

45. Moji prijatelji (v okolju, v katerem živim) so večinoma:

Value 93213 Frequency
1 Slovenci 177
2 Italijani 49
3 Slovenci in Italijani 232
4 pripadniki zelo različnih narodnosti 38
5 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 0

Valid range from 1 to 4

CM46 46. Člani moje širše družine (moja družina in vsi sorodniki) so večinoma:

46. Člani moje širše družine (moja družina in vsi sorodniki) so večinoma:

Value 94212 Frequency
1 Slovenci 218
2 Italijani 119
3 Slovenci in Italijani 134
4 pripadniki zelo različnih narodnosti 24
5 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 4

OS47_1 Pripravljen sem jih imeti za prijatelje

47. Odnos do Slovencev

Value 95211 Frequency
1 zame povsem drži 419
2 zame drži 69
3 niti drži niti ne drži 6
4 zame ne drži 1
5 zame povsem ne drži 0
6 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 1

Valid range from 1 to 5

OS47_2 Pripravljen sem se poročiti z nekom izmed njih

47. Odnos do Slovencev

Value 96210 Frequency
1 zame povsem drži 353
2 zame drži 84
3 niti drži niti ne drži 28
4 zame ne drži 7
5 zame povsem ne drži 2
6 brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 22

Valid range from 1 to 5

OS47_3 Pripravljen sem jih imeti za sosede

47. Odnos do Slovencev

Value 97209 Frequency
1 zame povsem drži 407
2 zame drži 75
3 niti drži niti ne drži 6
4 zame ne drži 3
5 zame povsem ne drži 0
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 5

Valid range from 1 to 5

OS47_4 pripravljen sem jih imeti za delovne kolege

47. Odnos do Slovencev

Value 98208 Frequency
1 zame povsem drži 409
2 zame drži 65
3 niti drži niti ne drži 8
4 zame ne drži 3
5 zame povsem ne drži 1
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 10

Valid range from 1 to 5

OS47_5 Z njimi ne želim imeti opravka

47. Odnos do Slovencev

Value 99207 Frequency
1 zame povsem drži 1
2 zame drži 1
3 niti drži niti ne drži 5
4 zame ne drži 43
5 zame povsem ne drži 434
6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 12

Valid range from 1 to 5

OD48_1 Pripravljen sem jih imeti za prijatelje

48. Odnos do Italijanov

Value 100206 Frequency
1 zame povsem drži 396
2 zame drži 85
3 niti drži niti ne drži 10
4 zame ne drži 1
5 zame povsem ne drži 2
6 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 2

Valid range from 1 to 5

OD48_2 Pripravljen sem se poročiti z nekom izmed njih

48. Odnos do Italijanov

Value 101205 Frequency
1 zame povsem drži 309
2 zame drži 92
3 niti drži niti ne drži 35
4 zame ne drži 21
5 zame povsem ne drži 8
6 brez odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 31

Valid range from 1 to 5

OD48_3 Pripravljen sem jih imeti za sosede

48. Odnos do Italijanov

Value 102204 Frequency
1 zame povsem drži 367
2 zame drži 104
3 niti drži niti ne drži 14
4 zame ne drži 2
5 zame povsem ne drži 4
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 5

Valid range from 1 to 5

OD48_4 pripravljen sem jih imeti za delovne kolege

48. Odnos do Italijanov

Value 103203 Frequency
1 zame povsem drži 380
2 zame drži 90
3 niti drži niti ne drži 8
4 zame ne drži 7
5 zame povsem ne drži 1
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 10

Valid range from 1 to 5

OD48_5 Z njimi ne želim imeti opravka

48. Odnos do Italijanov

Value 104202 Frequency
1 zame povsem drži 4
2 zame drži 4
3 niti drži niti ne drži 8
4 zame ne drži 53
5 zame povsem ne drži 414
6 brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 13

Valid range from 1 to 5

OP49_1 Pripravljen sem jih imeti za prijatelje

49. Odnos do pripadnikov drugih narodov nekdanje Jugoslavije:

Value 105201 Frequency
1 zame povsem drži 345
2 zame drži 110
3 niti drži niti ne drži 27
4 zame ne drži 4
5 zame povsem ne drži 0
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 10

Valid range from 1 to 5

OP49_2 Pripravljen sem se poročiti z nekom izmed njih

49. Odnos do pripadnikov drugih narodov nekdanje Jugoslavije:

Value 106200 Frequency
1 zame povsem drži 193
2 zame drži 113
3 niti drži niti ne drži 101
4 zame ne drži 37
5 zame povsem ne drži 12
6 brez odgovora 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 40

Valid range from 1 to 5

OP49_3 Pripravljen sem jih imeti za sosede

49. Odnos do pripadnikov drugih narodov nekdanje Jugoslavije:

Value 107199 Frequency
1 zame povsem drži 299
2 zame drži 148
3 niti drži niti ne drži 32
4 zame ne drži 4
5 zame povsem ne drži 3
6 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 10

Valid range from 1 to 5

OP49_4 pripravljen sem jih imeti za delovne kolege

49. Odnos do pripadnikov drugih narodov nekdanje Jugoslavije:

Value 108198 Frequency
1 zame povsem drži 292
2 zame drži 156
3 niti drži niti ne drži 26
4 zame ne drži 9
5 zame povsem ne drži 1
6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 12

Valid range from 1 to 5

OP49_5 Z njimi ne želim imeti opravka

49. Odnos do pripadnikov drugih narodov nekdanje Jugoslavije:

Value 109197 Frequency
1 zame povsem drži 3
2 zame drži 3
3 niti drži niti ne drži 14
4 zame ne drži 89
5 zame povsem ne drži 364
6 brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
473 23

Valid range from 1 to 5

OP50_1 Pripravljen sem jih imeti za prijatelje

50. Odnos do pripadnikov drugih priseljeniških skupin:

Value 110196 Frequency
1 zame povsem drži 276
2 zame drži 138
3 niti drži niti ne drži 55
4 zame ne drži 14
5 zame povsem ne drži 5
6 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 8

Valid range from 1 to 5

OP50_2 Pripravljen sem se poročiti z nekom izmed njih

50. Odnos do pripadnikov drugih priseljeniških skupin:

Value 111195 Frequency
1 zame povsem drži 130
2 zame drži 93
3 niti drži niti ne drži 117
4 zame ne drži 85
5 zame povsem ne drži 22
6 brez odgovora 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 49

Valid range from 1 to 5

OP50_3 Pripravljen sem jih imeti za sosede

50. Odnos do pripadnikov drugih priseljeniških skupin:

Value 112194 Frequency
1 zame povsem drži 248
2 zame drži 146
3 niti drži niti ne drži 62
4 zame ne drži 19
5 zame povsem ne drži 9
6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 12

Valid range from 1 to 5

OP50_4 pripravljen sem jih imeti za delovne kolege

50. Odnos do pripadnikov drugih priseljeniških skupin:

Value 113193 Frequency
1 zame povsem drži 235
2 zame drži 165
3 niti drži niti ne drži 57
4 zame ne drži 17
5 zame povsem ne drži 5
6 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 17

Valid range from 1 to 5

OP50_5 Z njimi ne želim imeti opravka

50. Odnos do pripadnikov drugih priseljeniških skupin:

Value 114192 Frequency
1 zame povsem drži 4
2 zame drži 7
3 niti drži niti ne drži 33
4 zame ne drži 123
5 zame povsem ne drži 309
6 brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 20

Valid range from 1 to 5

KZ51 51. Kako zelo podobni se vam na splošno zdita italijanska in slovenska kultura?

51. Kako zelo podobni se vam na splošno zdita italijanska in slovenska kultura?

Value 115191 Frequency
1 zelo podobni 14
2 podobni 78
3 niti podobni niti ne podobni 125
4 nista podobni 217
5 sploh nista podobni 45
6 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 17

Valid range from 1 to 5

AM52 52. Ali menite, da je okolje, v katerem živite, do pripadnikov slovenske manjšine:

52. Ali menite, da je okolje, v katerem živite, do pripadnikov slovenske manjšine:

Value 116190 Frequency
1 zelo strpno 14
2 strpno 73
3 niti strpno niti nestrpno 89
4 ni strpno 67
5 zelo nestrpno 14
6 brez odgovora 8
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 239

Valid range from 1 to 5

AM52I Nei confronti degli appartenenti alla minoranza italiana, l’ambiente in cui lei vive e’:

Nei confronti degli appartenenti alla minoranza italiana, l'ambiente in cui lei vive e':

Value 117189 Frequency
1 molto tollerante 7
2 tollerante 162
3 ne’ tollerante ne’ intollerante 53
4 intollerante 5
5 molto intollerante 0
6 non risponde 4
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 269

Valid range from 1 to 5

AV53 53. Ali vam je bilo kdaj neprijetno uprabljati svoj materni (manjšinski) jezik v javnosti (v vašem okolju)?

53. Ali vam je bilo kdaj neprijetno uprabljati svoj materni (manjšinski) jezik v javnosti (v vašem okolju)?

Value 118188 Frequency
1 da, zelo pogosto 14
2 da občasno 57
3 da, redko 80
4 zgolj enkrat 21
5 ne 288
6 se ne spomnim 32
7 ne vem 3
8 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 4

Valid range from 1 to 6

AS54 54. Ali ste zaradi javne uporabe svojega maternega manjšinskega jezika kdaj doživeli negativen odziv okolice (zasmehovanje, žalitev)?

54. Ali ste zaradi javne uporabe svojega maternega manjšinskega jezika kdaj doživeli negativen odziv okolice (zasmehovanje, žalitev)?

Value 119187 Frequency
1 da, zelo pogosto 9
2 da občasno 80
3 da, redko 114
4 zgolj enkrat 50
5 ne 201
6 se ne spomnim 34
7 ne vem 6
8 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 8

Valid range from 1 to 6

SS55 55. Ste se kdaj znašli v okoliščinah, zaradi katerih ste zanikali (zamolčali) svojo narodno pripadnost?

55. Ste se kdaj znašli v okoliščinah, zaradi katerih ste zanikali (zamolčali) svojo narodno pripadnost?

Value 120186 Frequency
1 da 38
2 ne 442
3 brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 16

Valid range from 1 to 2

SS56 56. Ste se kdaj znašli v okoliščinah, zaradi katerih ste se sramovali svoje narodne pripadnosti?

56. Ste se kdaj znašli v okoliščinah, zaradi katerih ste se sramovali svoje narodne pripadnosti?

Value 121185 Frequency
1 da 25
2 ne 456
3 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 15

Valid range from 1 to 2

MD57 57. Mislite, da bi vam bilo v življenju na splošno lažje, če bi bili pripadnik-ca večinske etnične skupine?

57. Mislite, da bi vam bilo v življenju na splošno lažje, če bi bili pripadnik-ca večinske etnične skupine?

Value 122184 Frequency
1 zagotovo da 20
2 verjetno da 81
3 verjetno ne 168
4 zagotovo ne 155
5 ne vem 67
6 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 72

Valid range from 1 to 4

AD58 58. Ali domnevate, da kdaj niste bili sprejeti na določeno delovno mesto zaradi vaše narodne pripadnosti?

58. Ali domnevate, da kdaj niste bili sprejeti na določeno delovno mesto zaradi vaše narodne pripadnosti?

Value 123183 Frequency
1 da 38
2 ne 371
3 še nisem zaposlen-a 28
4 ne vem 23
5 brez odgovora 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 87

Valid range from 1 to 2

AS59 59. Ali ste kdaj imeli prednost pri pridobitvi zaposlitve na določeno delovno mesto zaradi vaše narodne pripadnosti?

59. Ali ste kdaj imeli prednost pri pridobitvi zaposlitve na določeno delovno mesto zaradi vaše narodne pripadnosti?

Value 124182 Frequency
1 da 143
2 ne 261
3 še nisem zaposlen-a 38
4 ne vem 29
5 brez odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 92

Valid range from 1 to 2

AM60 60. Ali menite, da ste bili kdaj deležni negativne diskriminacije (slabše možnosti napredovanja, nižja plača, manj delovnih ugodnosti) na delovnem mestu zaradi vaše narodne pripadnosti?

60. Ali menite, da ste bili kdaj deležni negativne diskriminacije (slabše možnosti napredovanja, nižja plača, manj delovnih ugodnosti) na delovnem mestu zaradi vaše narodne pripadnosti?

Value 125181 Frequency
1 da 27
2 ne 385
3 še nisem zaposlen-a 38
4 ne vem 17
5 brez odgovora 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 84

Valid range from 1 to 2

VK61_1 61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije? - pogoste neformalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 126180 Frequency
0 200
1 pogoste neformalne 65
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_2 pogoste formalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 127179 Frequency
0 241
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 24
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_3 pogoste formalne in neformalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 128178 Frequency
0 219
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 46
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_4 občasne neformalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 129177 Frequency
0 200
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 65
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_5 občasne formalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 130176 Frequency
0 247
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 18
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_6 občasne formalne in neformalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 131175 Frequency
0 228
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 37
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_7 redke neformalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 132174 Frequency
0 237
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 28
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_8 redke formalne

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 133173 Frequency
0 255
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 10
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_9 redke formalne in neformalne stike

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 134172 Frequency
0 252
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 13
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_10 nimam stikov

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 135171 Frequency
0 255
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 10
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61_11 brez odgovora

61. V kolikšni meri imate stike s Slovenci iz Slovenije?

Value 136170 Frequency
0 265
1 pogoste neformalne 0
2 pogoste formalne 0
3 pogoste formalne in neformalne 0
4 občasne neformalne 0
5 občasne formalne 0
6 občasne formalne in neformalne 0
7 redke neformalne 0
8 redke formalne 0
9 redke formalne in neformalne stike 0
10 nimam stikov 0
11 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 10

VK61I_1 Come sono i suoi rapporti con gli italiani d’Italia? - contatti informali frequenti

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 137169 Frequency
0 158
1 contatti informali frequenti 73
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_2 contatti formali frequenti

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 138168 Frequency
0 212
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 19
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_3 contatti formali ed informali frequenti

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 139167 Frequency
0 187
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 44
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_4 contatti informali sporadici

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 140166 Frequency
0 169
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 62
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_5 contatti formali sporadici

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 141165 Frequency
0 205
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 26
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_6 contatti informali e formali sporadici

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 142164 Frequency
0 209
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 22
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_7 contatti informali radi

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 143163 Frequency
0 206
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 25
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_8 contatti formali radi

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 144162 Frequency
0 206
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 25
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_9 contatti formali ed informali radi

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 145161 Frequency
0 226
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 5
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_10 nessun contatto

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 146160 Frequency
0 231
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 0
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 265

Valid range from 0 to 10

VK61I_11 non risponde

Come sono i suoi rapporti con gli italiani d'Italia?

Value 147159 Frequency
0 230
1 contatti informali frequenti 0
2 contatti formali frequenti 0
3 contatti formali ed informali frequenti 0
4 contatti informali sporadici 0
5 contatti formali sporadici 0
6 contatti informali e formali sporadici 0
7 contatti informali radi 0
8 contatti formali radi 0
9 contatti formali ed informali radi 0
10 nessun contatto 0
11 non risponde 1
Sysmiss 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 266

Valid range from 0 to 10

NS62_1 62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem: - sorodniški

62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem:

Value 148158 Frequency
0 124
1 sorodniški 141
2 prijateljski 0
3 nakupovanje 0
4 obiskovanje kulturnih prireditev, zaradi zabave 0
5 športnih srečanj 0
6 nimam neformalnih stikov 0
8 drugo 0
7 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 8

NS62_2 prijateljski

62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem:

Value 149157 Frequency
0 101
1 sorodniški 0
2 prijateljski 164
3 nakupovanje 0
4 obiskovanje kulturnih prireditev, zaradi zabave 0
5 športnih srečanj 0
6 nimam neformalnih stikov 0
8 drugo 0
7 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 8

NS62_3 nakupovanje

62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem:

Value 150156 Frequency
0 164
1 sorodniški 0
2 prijateljski 0
3 nakupovanje 101
4 obiskovanje kulturnih prireditev, zaradi zabave 0
5 športnih srečanj 0
6 nimam neformalnih stikov 0
8 drugo 0
7 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 8

NS62_4 obiskovanje kulturnih prireditev, zaradi zabave

62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem:

Value 151155 Frequency
0 159
1 sorodniški 0
2 prijateljski 0
3 nakupovanje 0
4 obiskovanje kulturnih prireditev, zaradi zabave 106
5 športnih srečanj 0
6 nimam neformalnih stikov 0
8 drugo 0
7 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 8

NS62_5 športnih srečanj

62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem:

Value 152154 Frequency
0 223
1 sorodniški 0
2 prijateljski 0
3 nakupovanje 0
4 obiskovanje kulturnih prireditev, zaradi zabave 0
5 športnih srečanj 42
6 nimam neformalnih stikov 0
8 drugo 0
7 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 8

NS62_6 nimam neformalnih stikov

62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem:

Value 153153 Frequency
0 253
1 sorodniški 0
2 prijateljski 0
3 nakupovanje 0
4 obiskovanje kulturnih prireditev, zaradi zabave 0
5 športnih srečanj 0
6 nimam neformalnih stikov 12
8 drugo 0
7 brez odgovora 0
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 231

Valid range from 0 to 8

NS62_7 brez odgovora

62. Neformalni stiki s SLovenci iz SLovenije so predvsem:

Value 154152 Frequency