Historični podatki o delovni sili, 1947-1955: Cona A-FTT (Svobodno tržaško ozemlje)

Basic Study Information

ADP - IDNo: HDS55
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HDS55_V1
Main author(s):
  • Mezzoli, Erica
Data file producer:
Filozofska fakulteta - Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Funding agency:

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Grant Agreement No. 894257

Project number:

H2020-MSCA-IF-2019 (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships)

Study Content

Keywords ADP: druga svetovna vojna, zaposlovanje žensk, zaposlovanje mladih, povojni ukrepi, brezposelnost, delitev ozemlja, ozemlje, Trst

Keywords ELSST:
TRG DELA, ŽIVLJENJSKI STROŠKI, POVOJNI UKREP

Topic Classification CESSDA
Popisi
Zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Demografija
Topic Classification ADP
EKONOMSKI SEKTORJI
POKLICI
SKUPNE SPREMENLJIVKE


Abstract:

V raziskavi so zbrani podatki o trgu dela v letih 1947 do 1955 v povojnih conah: Svobodno tržaško ozemlje (A-FTT) in ozemlje Trieste-Trst. Podatke so od septembra 1947 do oktobra 1954 beležili uradi za delo v coni A-FTT, od novembra 1954 do oktobra 1955 pa uradi za delo v coni Trieste-Trst. V ADP so podatki organizirani glede na gospodarski sektor in glede na poklicne kvalifikacije. Za 6 gospodarskih sektorjev (javno zaposlovanje, industrija, trgovina, bančništvo in zavarovalništvo, kmetijstvo in pomorstvo) in 23 poklicev so prikazani podatki o zaposlenosti moških, žensk in mladoletnikov in sicer glede na število registriranih oseb, odstranjenih iz evidence, zaposlenih in brezposelnih Vir podatkov je iz arhivskih virov, ki so bili ohranjeni v Mestnem arhivu v Trstu (Archivio di Stato di Trieste) in Nacionalni upravi za arhive in evidence (National Archives and Records Administration). Je prva poglobljena študija o delu in zaposlovanju v celotnem obdobju upravljanja Zavezniške vojaške vlade Julijske Benečije (AMG) po drugi svetovni vojni. Podatki so bili zbrani v okviru projekta "MSCA-IF 2019 Zmoremo! Sodelovanje žensk na trgu dela v pomorskem sektorju v zgornjem Jadranu". Povezana raziskava (HDS47 - doi.org/10.17898/ADP_HDS47_V1) vključuje podatke za cono A-AMG od avgusta 1945 do septembra 1947. Podatkovna datoteka je nastala v okviru projekta H2020 in projekta Marie Skłodowska-Curie "We Can Do It! Women's labour market participation in the maritime sector in the Upper Adriatic after the World Wars in an intersectional perspective" (WeCanIt; št. Pogodbe 89257; gostiteljica projekta: Univerza v Ljubljani).

Methodology


Collection date: januar 2020 - december 2020
Date of production: 2021
Country: Slovenija, Italija, Jugoslavija
Geographic coverage:

Območji A-FTT in Trieste-Trst.

Unit of analysis:

Drugo

Gospodarski sektor in poklici.

Universe:

Osebe, prijavljene na urade za delo v coni A FTT (1947-55).

Excluded: no information
Data collected by:

Originalno zbiranje podatkov so v obdobju 1945-1955 izvajali lokalni uradi za delo in angloameriške oblasti. Organizacijo in digitalizacijo podatkov je v obdobju 2020–21 izvedla Erica Mezzoli.

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Mode of data collection:

Kompilacija/sinteza

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Zone A-FTT: ECONOMIC SECTORS and PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. 1947-55 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Arhiv družboslovnih podatkov

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 68
  • number of units: 6976

License: ccby

Version: 31. avgust 2022

Variable list

ID ADP ID

ADP ID

Value 13 Frequency
1 2376
2 4600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6976 0

Valid range from 1 to 2

ZONE1 The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

Value 22 Frequency
Italian Republic 312
Zone A-FTT 2064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

SECTOR Economic sectors to which the data refers

Economic sectors to which the data refers

Value 31 Frequency
Agriculture 396
Banking and Insurance 396
Commerce 396
Industry 396
Maritime 396
Public employment 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

ID ADP ID

ADP ID

Value 168 Frequency
1 2376
2 4600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6976 0

Valid range from 1 to 2

ZONE1 The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

Value 267 Frequency
Italian Republic 312
Zone A-FTT 2064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

SECTOR Economic sectors to which the data refers

Economic sectors to which the data refers

Value 366 Frequency
Agriculture 396
Banking and Insurance 396
Commerce 396
Industry 396
Maritime 396
Public employment 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

ID_SECr Codes to identify economic sectors according to the International Standard Industrial Classification

Codes to identify economic sectors according to the International Standard Industrial Classification

Value 465 Frequency
1 A Agriculture 396
2 C Industry 396
3 G Commerce 396
4 H Maritime 396
5 K Banking and Insurance 396
6 O Public employment 396
Sysmiss 4600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 4600

Valid range from 1 to 6

START1 Starting date of the period referred to by the data

Starting date of the period referred to by the data

Value 564 Frequency
1947-09-21 18
1947-10-21 24
1947-11-21 24
1947-12-21 24
1948-01-21 24
1948-02-21 24
1948-03-21 24
1948-04-21 24
1948-05-21 24
1948-06-21 24
1948-07-21 24
1948-08-21 24
1948-09-21 24
1948-10-21 24
1948-11-21 24
1948-12-21 24
1949-01-21 24
1949-02-21 24
1949-03-21 24
1949-04-21 24
1949-05-21 24
1949-06-21 24
1949-07-21 24
1949-08-21 24
1949-09-21 24
1949-10-21 24
1949-11-21 24
1949-12-21 24
1950-01-21 24
1950-02-21 24
1950-03-21 24
1950-04-21 24
1950-05-21 24
1950-06-21 24
1950-07-21 24
1950-08-21 24
1950-09-21 24
1950-10-21 24
1950-11-21 24
1950-12-21 24
1951-01-21 24
1951-02-21 24
1951-03-21 24
1951-04-21 24
1951-05-21 24
1951-06-21 24
1951-07-21 24
1951-08-21 24
1951-09-21 24
1951-10-21 24
1951-11-21 24
1951-12-21 24
1952-01-21 24
1952-02-21 24
1952-03-21 24
1952-04-21 24
1952-05-21 24
1952-06-21 24
1952-07-21 24
1952-08-21 24
1952-09-21 24
1952-10-21 24
1952-11-21 24
1952-12-21 24
1953-01-21 24
1953-02-21 24
1953-03-21 24
1953-04-21 24
1953-05-21 24
1953-06-21 24
1953-07-21 24
1953-08-21 24
1953-09-21 24
1953-10-21 24
1953-11-21 24
1953-12-21 24
1954-01-21 24
1954-02-21 24
1954-03-21 24
1954-04-21 24
1954-05-21 24
1954-06-21 24
1954-07-21 24
1954-08-21 24
1954-09-21 24
1954-10-21 24
1954-11-21 24
1954-12-21 24
1955-01-21 24
1955-02-21 24
1955-03-21 24
1955-04-21 24
1955-05-21 24
1955-06-21 24
1955-07-21 24
1955-08-21 24
1955-09-21 24
1955-10-21 24
1955-11-21 24
NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2370 6

END1 Ending date of the period referred to by the data

Ending date of the period referred to by the data

Value 663 Frequency
1947-10-20 24
1947-11-20 24
1947-12-20 24
1948-01-20 24
1948-02-20 24
1948-03-20 24
1948-04-20 24
1948-05-20 24
1948-06-20 24
1948-07-20 24
1948-08-20 24
1948-09-20 24
1948-10-20 24
1948-11-20 24
1948-12-20 24
1949-01-20 24
1949-02-20 24
1949-03-20 24
1949-04-20 24
1949-05-20 24
1949-06-20 24
1949-07-20 24
1949-08-20 24
1949-09-20 24
1949-10-20 24
1949-11-20 24
1949-12-20 24
1950-01-20 24
1950-02-20 24
1950-03-20 24
1950-04-20 24
1950-05-20 24
1950-06-20 24
1950-07-20 24
1950-08-20 24
1950-09-20 24
1950-10-20 24
1950-11-20 24
1950-12-20 24
1951-01-20 24
1951-02-20 24
1951-03-20 24
1951-04-20 24
1951-05-20 24
1951-06-20 24
1951-07-20 24
1951-08-20 24
1951-09-20 24
1951-10-20 24
1951-11-20 24
1951-12-20 24
1952-01-20 24
1952-02-20 24
1952-03-20 24
1952-04-20 24
1952-05-20 24
1952-06-20 24
1952-07-20 24
1952-08-20 24
1952-09-20 24
1952-10-20 24
1952-11-20 24
1952-12-20 24
1953-01-20 24
1953-02-20 24
1953-03-20 24
1953-04-20 24
1953-05-20 24
1953-06-20 24
1953-07-20 24
1953-08-20 24
1953-09-20 24
1953-10-20 24
1953-11-20 24
1953-12-20 24
1954-01-20 24
1954-02-20 24
1954-03-20 24
1954-04-20 24
1954-05-20 24
1954-06-20 24
1954-07-20 24
1954-08-20 24
1954-09-20 24
1954-10-20 24
1954-11-20 24
1954-12-20 24
1955-01-20 24
1955-02-20 24
1955-03-20 24
1955-04-20 24
1955-05-20 24
1955-06-20 24
1955-07-20 24
1955-08-20 24
1955-09-20 24
1955-10-20 24
1955-11-20 24
1955-12-20 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

SloName1 Slovenian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Slovenian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Value 762 Frequency
Milje 594
Nabrežina 594
Trst 1188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

ItaName1 Italian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Italian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Value 861 Frequency
Aurisina 594
Muggia 594
Trieste 1188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

GeoName1 Links to GeoNames of the geographical database features

Links to GeoNames of the geographical database features

Value 960 Frequency
https://www.geonames.org/3165184/trieste.html 594
https://www.geonames.org/3165186/trieste.html 594
https://www.geonames.org/3172484/muggia.html 594
https://www.geonames.org/3177450/duino-aurisina-devin-nabre?ina.html 594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

AREA1 Territorial scope of the data

Territorial scope of the data

Value 1059 Frequency
district 1782
zone 594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 0

V1_RegM1 Number of unemployed men registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of unemployed men registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 1158 Frequency
0 372
1 119
2 101
3 103
4 99
5 78
6 66
7 73
8 58
9 44
10 35
11 38
12 33
13 15
14 26
15 34
16 26
17 9
18 22
19 20
20 19
21 13
22 11
23 6
24 5
25 10
26 6
27 7
28 4
29 6
30 3
31 8
32 4
33 3
34 2
35 1
36 2
37 1
38 4
39 6
41 5
42 5
43 7
44 1
45 2
47 1
48 1
49 5
51 1
52 1
53 3
54 1
55 2
56 1
58 1
59 1
60 2
62 1
67 1
68 2
69 1
70 1
72 1
73 1
74 2
75 3
76 2
77 1
78 1
79 1
80 4
82 1
83 1
84 1
86 3
88 2
89 2
92 2
93 2
95 2
99 2
100 1
102 3
103 1
104 2
105 1
106 1
108 1
109 1
110 2
111 1
112 2
113 2
114 1
115 1
117 1
120 3
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
129 3
130 1
131 1
132 3
134 3
135 2
139 1
147 1
148 1
149 1
151 1
153 1
155 3
156 1
157 1
158 2
161 1
163 1
165 1
167 1
168 1
169 2
170 1
173 2
178 1
179 1
182 2
190 1
192 2
198 1
201 1
204 1
205 1
208 1
211 1
213 1
216 1
217 1
218 5
219 2
220 1
221 3
225 1
226 1
229 1
230 3
231 1
233 1
234 2
235 2
237 1
239 3
240 1
241 2
242 1
243 1
244 2
245 2
247 2
248 3
249 2
251 1
252 3
253 2
254 2
255 2
256 4
257 3
258 3
259 3
260 1
261 2
262 2
263 2
264 2
265 3
266 2
267 1
268 1
269 4
270 3
271 1
272 2
274 3
275 2
276 2
277 1
278 1
279 2
280 1
281 1
282 3
283 3
284 4
285 3
286 4
287 3
288 6
290 2
291 1
292 1
293 1
294 3
295 1
296 1
297 1
298 4
300 2
301 4
302 2
303 2
304 1
305 1
306 1
307 2
308 1
309 1
310 1
311 9
312 2
313 2
314 6
315 3
316 2
317 2
318 1
319 5
320 1
321 3
322 2
323 2
324 4
325 2
326 2
327 4
328 1
330 1
331 2
332 3
333 4
334 3
336 2
338 2
339 3
340 1
341 1
342 1
343 5
344 3
346 2
347 3
348 1
349 5
350 2
351 2
352 2
353 2
354 1
355 5
356 2
357 4
358 2
359 2
361 4
362 2
363 1
364 3
366 3
367 2
368 1
369 1
370 2
371 1
372 3
373 6
375 2
376 2
377 2
379 1
380 3
381 2
382 4
383 2
384 2
385 2
386 4
387 2
388 2
389 2
390 1
391 2
394 6
395 2
396 1
397 1
398 2
399 2
400 1
401 3
402 1
403 5
404 1
405 1
406 2
408 4
409 1
410 1
411 3
412 3
413 3
416 1
417 2
418 1
419 2
420 2
421 3
422 2
423 1
426 1
427 1
428 1
429 1
433 2
434 1
435 2
436 2
438 4
439 1
442 1
443 1
444 3
447 1
448 5
454 1
455 1
456 1
460 1
462 1
464 1
465 1
468 1
469 1
473 3
476 1
477 1
478 1
483 1
484 1
486 1
487 1
491 1
497 2
505 1
511 2
514 1
520 1
524 1
534 1
542 1
556 1
569 1
624 1
647 1
654 1
666 1
681 1
754 1
767 1
1087 1
1167 1
1199 1
1241 1
1244 1
1248 1
1272 1
1273 1
1276 1
1277 1
1297 1
1319 1
1320 1
1324 2
1329 1
1340 1
1355 1
1357 1
1375 1
1384 1
1392 1
1397 1
1409 1
1412 1
1416 1
1424 1
1427 1
1462 2
1466 1
1476 1
1483 1
1485 1
1486 1
1493 2
1498 1
1500 1
1503 1
1516 1
1523 1
1540 3
1541 1
1543 1
1545 1
1547 1
1554 2
1555 1
1557 1
1560 1
1561 1
1564 1
1565 1
1571 1
1591 1
1595 1
1601 1
1616 1
1618 1
1619 1
1627 1
1646 1
1653 1
1657 1
1662 1
1666 1
1669 1
1675 1
1680 1
1681 2
1682 1
1684 1
1688 1
1697 2
1703 1
1704 1
1706 1
1708 1
1710 1
1712 1
1722 1
1726 1
1731 1
1738 1
1757 1
1763 1
1771 1
1772 1
1773 1
1779 2
1784 1
1792 1
1801 1
1813 1
1816 1
1819 1
1828 1
1835 1
1836 2
1840 1
1842 1
1843 2
1848 1
1864 1
1872 1
1875 1
1891 1
1892 1
1895 1
1905 1
1919 1
1922 1
1925 1
1928 1
1929 2
1939 1
1941 1
1949 1
1952 1
1963 1
1969 1
1978 1
1985 1
1991 1
1994 1
1997 1
2001 1
2005 1
2016 1
2022 1
2029 1
2033 1
2037 1
2050 1
2055 1
2057 1
2062 1
2076 1
2083 1
2090 2
2094 1
2109 1
2115 1
2120 1
2137 1
2147 1
2152 1
2153 1
2158 1
2160 1
2176 1
2190 1
2191 1
2198 1
2201 1
2232 1
2262 1
2284 1
2307 1
2351 1
2352 1
2432 1
2453 1
2458 1
2462 1
2470 1
2474 1
2496 1
2555 1
2560 1
2645 1
2676 1
2687 1
2773 1
2818 1
2952 1
2954 1
3042 1
3045 1
3159 1
3213 1
Sysmiss 4660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2316 4660

Valid range from 0 to 3213

V2_RegW1 Number of unemployed women registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of unemployed women registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 1257 Frequency
0 667
1 154
2 112
3 70
4 110
5 88
6 76
7 55
8 61
9 36
10 23
11 22
12 27
13 11
14 21
15 8
16 13
17 13
18 16
19 17
20 11
21 11
22 11
23 7
24 6
25 7
26 11
27 12
28 3
29 9
30 12
31 8
32 8
33 9
34 9
35 4
36 8
37 1
38 3
39 3
40 5
41 4
42 5
43 4
44 3
45 6
46 3
47 4
48 3
49 2
50 3
51 7
52 2
53 5
54 2
55 3
56 2
57 2
58 1
59 5
61 1
62 2
63 3
64 3
65 1
66 3
68 3
69 3
70 3
71 1
72 3
73 3
74 3
75 1
77 2
78 4
80 1
83 2
84 2
86 3
87 1
88 3
89 1
90 1
91 1
92 2
94 1
95 1
98 1
99 2
100 1
101 1
102 1
103 1
106 1
108 2
109 1
110 1
112 1
113 1
114 1
116 2
118 2
119 1
120 1
127 2
130 2
132 1
134 1
139 1
140 1
143 1
145 1
146 2
149 1
155 1
159 1
160 1
164 1
169 1
177 1
179 1
191 1
208 1
230 1
232 1
243 1
252 1
288 1
294 1
309 1
319 1
328 2
336 1
342 1
345 2
350 1
351 1
352 3
355 1
356 1
358 1
359 1
366 1
367 1
369 1
370 1
372 1
378 1
379 1
380 2
382 1
385 1
387 1
389 1
390 1
391 4
393 2
396 1
397 1
398 1
399 2
401 2
403 2
404 2
406 1
407 1
408 3
410 4
411 3
412 1
415 2
416 1
417 3
418 1
419 1
422 2
423 3
424 2
427 1
428 2
430 3
431 1
432 1
433 1
434 1
435 2
438 1
439 3
440 1
441 1
442 1
443 2
444 1
445 1
447 1
448 1
449 1
451 2
452 2
453 2
455 4
458 1
459 2
462 2
466 1
467 1
468 2
469 3
470 1
473 1
474 1
478 2
479 2
480 2
482 3
484 3
485 1
486 1
487 2
488 2
489 2
491 3
493 1
494 1
495 1
496 1
497 2
498 1
502 1
503 1
504 3
505 2
507 1
509 2
510 1
511 2
512 2
513 1
514 2
516 3
517 3
519 1
520 1
521 2
523 1
524 2
525 4
527 2
528 1
529 2
530 1
533 1
536 2
537 1
538 1
541 1
542 5
544 1
545 1
546 1
547 2
548 1
549 1
550 1
551 2
552 1
554 2
555 2
556 1
558 3
559 1
560 2
563 1
565 1
567 3
568 2
571 1
572 3
573 1
574 2
575 1
577 3
579 1
580 1
581 1
583 1
587 3
588 1
592 1
593 1
596 1
597 2
598 2
599 4
600 2
601 1
602 1
603 1
606 1
609 1
610 1
612 1
614 2
616 1
618 1
621 1
623 1
624 2
628 4
629 1
633 1
635 1
637 3
638 1
639 1
640 1
641 2
642 1
643 1
644 2
646 2
649 2
650 1
652 1
655 1
657 1
660 1
661 1
662 1
664 1
665 2
666 1
669 1
671 2
674 1
676 1
677 1
684 2
685 1
687 1
691 1
692 1
693 1
694 1
700 1
705 1
707 1
711 1
725 1
727 2
743 1
748 1
758 1
775 1
777 1
781 2
782 1
795 1
802 1
806 1
809 1
810 1
813 1
820 1
823 1
828 1
829 1
839 1
859 1
868 1
873 1
876 1
880 1
890 1
895 1
899 1
936 1
938 1
955 1
966 1
1152 1
1187 1
1267 1
1286 1
1288 1
1377 1
1400 1
1418 1
1520 1
1602 1
1687 1
1853 1
1867 1
1984 1
Sysmiss 4660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2316 4660

Valid range from 0 to 1984

V3_RegJ1 Number of unemployed jouveniles registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of unemployed jouveniles registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 1356 Frequency
0 1109
1 218
2 142
3 93
4 56
5 30
6 22
7 12
8 11
9 12
10 10
11 8
12 5
13 4
14 2
15 3
16 1
17 1
18 4
19 2
20 3
21 6
22 1
23 1
24 4
25 6
26 4
27 2
28 6
29 5
30 2
31 3
32 4
33 4
34 5
35 5
36 5
37 3
38 2
39 3
40 7
41 4
42 1
43 4
44 4
45 3
46 4
47 5
48 5
49 7
50 4
51 1
52 2
53 4
54 6
55 4
56 1
57 1
59 3
60 1
61 5
62 4
63 5
64 4
66 2
67 1
69 1
72 2
73 1
74 1
76 1
79 2
80 1
82 1
83 2
87 1
94 1
96 1
98 2
101 1
102 1
103 1
104 1
108 2
109 1
111 3
113 3
114 4
115 2
116 2
117 1
118 1
119 3
121 2
122 1
123 4
124 1
125 1
127 1
128 2
129 2
131 1
132 3
133 3
134 3
135 1
137 3
138 1
139 1
141 2
143 2
144 1
145 3
146 3
147 2
149 1
150 1
151 2
152 4
153 2
155 1
156 3
157 2
158 3
159 2
160 2
161 2
163 3
164 3
165 1
166 2
167 2
168 3
169 2
170 1
171 1
172 2
173 2
174 1
176 1
177 1
178 1
179 2
180 2
181 1
182 1
183 1
185 1
186 1
188 2
190 4
191 2
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 2
201 1
204 1
205 1
207 4
208 1
209 1
210 1
212 1
213 2
218 1
220 2
222 1
223 2
227 1
229 1
232 1
233 2
234 1
235 1
237 1
238 1
239 1
240 2
241 1
242 1
243 2
245 3
246 3
247 1
248 3
249 2
251 1
252 1
253 1
255 4
257 2
259 1
260 3
262 4
264 1
265 1
266 1
267 1
269 3
270 2
272 6
273 1
277 2
278 1
279 2
280 4
281 1
284 1
285 1
286 2
287 2
291 1
292 1
295 1
296 1
298 2
300 1
301 1
303 2
304 1
306 1
308 1
310 1
311 1
313 3
315 3
316 2
317 1
318 3
320 1
321 1
323 2
324 1
325 1
326 1
327 3
328 2
329 3
331 1
335 2
336 2
337 4
338 1
339 1
340 1
341 1
342 2
343 2
346 1
347 1
348 1
352 1
353 1
354 2
356 3
357 1
359 2
360 1
361 2
362 1
365 1
366 1
367 1
368 1
370 2
373 2
376 1
378 1
379 1
382 1
383 1
384 1
385 1
386 1
387 1
388 1
390 1
393 1
396 1
397 2
398 1
401 1
402 3
404 2
408 3
411 1
414 1
415 2
417 1
422 1
423 1
429 1
431 1
437 1
440 1
442 1
443 1
446 2
448 1
449 1
450 1
451 1
452 1
453 1
456 1
459 1
461 1
467 1
468 1
472 2
477 1
491 1
520 1
531 1
548 1
570 1
579 1
643 1
653 1
717 1
Sysmiss 4660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2316 4660

Valid range from 0 to 717

V4_RegT1 Total number of unemployed registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Total number of unemployed registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 1455 Frequency
0 336
1 58
2 48
3 53
4 43
5 43
6 65
7 69
8 55
9 56
10 55
11 58
12 55
13 39
14 41
15 32
16 24
17 26
18 20
19 16
20 23
21 19
22 14
23 11
24 11
25 14
26 11
27 11
28 10
29 8
30 5
31 7
32 6
33 6
34 6
36 4
37 7
38 4
39 5
40 8
41 5
42 6
43 3
44 6
45 4
46 3
47 1
48 10
49 4
50 1
51 1
52 8
53 3
55 4
56 6
57 7
58 3
60 3
61 1
62 2
63 3
64 1
65 4
66 1
68 3
69 1
71 2
72 4
73 2
75 2
76 1
78 2
79 3
80 2
81 2
82 1
86 1
87 2
89 2
90 2
92 1
94 2
95 2
96 1
98 2
99 1
100 1
101 1
104 1
106 1
107 2
108 1
110 3
111 3
112 2
113 1
115 1
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
124 1
125 2
127 1
128 1
129 1
130 1
132 2
133 2
137 1
139 1
140 2
141 1
142 1
143 1
144 1
148 2
150 2
151 3
152 3
153 1
155 1
156 1
159 2
160 1
161 1
162 1
163 1
164 2
165 3
166 1
167 3
168 1
169 1
170 1
175 1
177 1
178 1
183 1
184 2
186 1
188 1
189 1
191 2
194 1
197 1
198 1
199 2
201 3
203 1
213 3
219 1
220 2
224 1
225 1
226 1
231 2
233 2
235 2
236 1
240 1
241 1
246 1
248 1
251 1
252 1
258 1
260 1
261 1
265 1
266 1
267 1
276 3
279 1
282 1
284 1
285 2
289 1
290 2
291 2
292 5
293 1
294 1
295 1
296 1
297 1
298 1
300 1
301 1
302 1
305 1
306 1
307 1
310 2
311 1
312 2
313 1
315 2
316 1
317 1
318 1
319 3
320 1
321 2
323 1
324 1
326 1
327 1
328 2
329 4
330 2
331 1
332 3
334 2
335 2
336 2
337 1
338 1
339 1
341 2
342 2
343 1
345 1
346 2
347 2
348 4
349 3
350 1
351 4
352 2
353 2
355 1
356 1
357 1
358 2
359 1
360 1
361 4
362 4
363 5
364 1
365 2
366 3
367 1
368 1
369 4
370 1
372 3
373 1
374 1
375 1
377 2
378 2
379 3
380 1
381 1
382 2
384 1
385 2
386 3
387 1
388 2
392 1
393 4
394 4
395 1
396 1
397 1
399 3
400 2
401 1
402 1
403 3
404 1
405 2
406 1
407 4
408 2
410 1
413 3
414 4
415 2
416 3
417 3
418 1
419 1
420 1
421 2
422 3
423 1
424 1
425 1
427 1
428 3
429 1
430 1
431 1
432 1
433 1
434 2
435 3
436 1
438 1
439 1
440 1
442 1
443 1
444 1
445 4
447 1
448 1
449 2
452 2
453 2
454 1
455 3
456 2
459 1
461 1
463 2
465 2
466 1
467 1
468 1
469 1
474 1
479 1
480 1
484 1
486 2
487 1
488 1
490 1
493 1
494 2
495 1
502 1
523 1
524 1
525 1
543 1
549 1
557 1
558 1
565 1
597 1
618 1
626 1
633 1
641 1
681 1
695 1
705 1
712 1
722 1
723 1
730 1
741 1
742 1
745 1
747 1
751 1
763 1
771 1
776 1
777 3
782 1
784 1
786 1
789 1
793 1
795 1
797 2
799 1
800 1
802 1
803 1
804 2
806 2
807 1
815 1
816 2
817 2
818 1
826 3
834 1
837 3
841 1
847 2
854 1
855 2
859 1
861 1
872 1
873 1
875 1
876 1
883 1
886 1
887 1
896 1
897 1
902 1
904 1
907 1
911 1
912 2
914 1
924 1
927 1
929 2
930 1
936 1
938 1
939 1
941 1
945 1
949 2
952 1
956 1
957 1
958 2
963 1
964 1
966 1
968 1
971 1
972 1
973 1
975 1
977 1
980 1
988 3
990 1
994 1
1000 1
1002 1
1004 1
1005 1
1007 1
1008 1
1009 2
1013 1
1019 1
1025 1
1026 1
1028 1
1030 1
1032 2
1033 1
1034 1
1037 1
1038 1
1039 1
1047 1
1053 1
1064 1
1066 2
1067 1
1073 1
1084 1
1085 1
1087 1
1092 1
1094 1
1102 1
1108 1
1109 1
1111 1
1116 1
1118 1
1123 1
1125 1
1137 1
1140 1
1144 1
1145 2
1146 1
1152 1
1158 1
1170 1
1172 2
1174 1
1184 3
1187 1
1191 1
1193 1
1198 1
1208 1
1212 1
1214 1
1218 1
1220 1
1222 1
1224 1
1225 1
1229 1
1230 1
1245 1
1250 1
1253 1
1257 1
1277 1
1285 1
1311 1
1323 1
1327 1
1379 1
1380 2
1396 1
1412 1
1445 1
1508 1
1645 1
1672 1
1694 1
1737 1
1749 1
1771 1
1834 1
1862 3
1884 1
1913 1
1914 1
1916 1
1963 1
1973 1
1974 1
1999 1
2010 1
2022 1
2037 1
2050 1
2084 1
2085 1
2095 1
2120 1
2124 1
2151 2
2179 1
2189 1
2213 1
2217 1
2223 1
2226 1
2241 1
2253 1
2255 1
2258 1
2273 1
2274 1
2283 1
2286 1
2295 1
2305 1
2309 1
2334 2
2337 1
2339 1
2351 1
2354 1
2366 1
2368 1
2370 1
2385 1
2392 1
2401 1
2405 1
2406 1
2414 1
2430 1
2431 1
2436 1
2442 1
2446 1
2451 1
2464 1
2465 1
2477 1
2487 1
2489 1
2493 1
2496 1
2512 1
2522 1
2523 1
2525 1
2528 1
2530 1
2532 1
2547 1
2552 2
2558 1
2560 1
2561 1
2574 1
2575 1
2590 1
2603 1
2604 1
2610 1
2612 1
2613 1
2624 1
2627 1
2630 1
2637 1
2643 2
2654 1
2669 1
2670 2
2671 1
2680 1
2695 1
2698 1
2740 1
2744 1
2764 1
2770 1
2779 1
2784 1
2814 1
2815 1
2834 2
2837 1
2845 1
2849 1
2870 1
2874 1
2879 1
2883 1
2888 1
2894 1
2902 1
2912 1
2915 1
2916 1
2922 1
2938 1
2948 1
2957 1
2999 1
3003 1
3004 1
3014 1
3017 1
3025 1
3038 1
3048 1
3051 1
3057 1
3060 1
3063 2
3069 1
3091 1
3098 1
3119 1
3123 1