Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Zdomci

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MIGZDO74
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klinar, Peter
  • Mežnarić, Sliva
  • Švara, Sergio
  • Saksida, Stane
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1974)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije – Sklad Borisa Kidriča

Serija:
  • MIG/Migracije

    Ekonomske migracije slovenskih delavcev v tujino (prevsem Nemčijo) so bile ob koncu 60. in v 70. letih zelo razširjen pojav. Sociologi so raziskovanje le-tega zastavili z obsežno študijo, katere načrt in priprave segajo v leto 1972, terenske faze pa so se izvajale v letih 1974 in 1976. Prva terenska raziskava z imenom Zdomci je potekala med junijem in oktobrom leta 1974. Anketirani so bili slovenski delavci na delu v tujini, terenski anketarji (študenti FSPN in raziskovalci sami) so respondente obiskali na njihovem bivališču v ZR Nemčiji. S pomočjo obširnega vprašalnika so raziskovalci zbrali podatke o vzrokih za odhod v tujino, morebitnem napredovanju v poklicu in izobrazbi, znanju jezika, koliko zdomci v Nemčiji zaslužijo in kam nameravajo vložiti prihranjen denar, kako ocenjujejo konkretne dejavnike migracijskega privlačevanja in odbijanja, ali se nameravajo vrniti v domovino, kakšne so njihove stanovanjske in družinske razmere in kakšne so bile pred odhodom. V istem času je bila predvidena tudi študija med partnerji oz. drugimi sorodniki zdomcev, ki so ostali v Sloveniji, vendar ni bila izvedena. Leta 1976 sta bili izvedeni še študiji Povratniki (avgusta in septembra) in Pari (med septembrom in novembrom). V okviru študije Povratniki je bila izvedena anketa med delavci, ki so se po delu v tujini vrnili v domovino. Raziskovalci so zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev, ki so bili anketirani predhodno, zato se vprašanja v veliki meri ujemajo s tistimi iz raziskave Zdomci. Cilj študije je bil raziskati vzroke za odhod v tujino in povratek, lastnosti Slovencev, ki so delali v ZRN, njihovo vključevanje v nemško delovno in življensko okolje, kot so napredovanje v poklicu in izobrazbi, znanje jezika, koliko so zdomci v Nemčiji zaslužili in kam so vložili prihranjen denar, njihove navade. Povratniki so poročali tudi o težavah po vrnitvi v Slovenijo. V sklopu študije Pari je bila izvedena anketa med Slovenci, ki niso bili na delu v tujini in predstavljajo pare, oz. kontrolno skupino anketiranim Zdomcem iz predhodne faze. Na osnovi lastnosti posameznega anketiranega zdomca v ZR Nemčiji, so raziskovalci v Sloveniji poiskali njemu adekvatno osebo, ki je ustrezala anketiranemu emigrantu glede na kraj njegovega stalnega bivališča v Sloveniji, oseba naj bi bila zaposlena v isti delovni organizaciji kot emigrant pred odhodom v tujino, naj bo istega spola, vsaj približno enake starosti in na približno enakem nivoju glede stratifikacijskih dimenzij. S pomočjo vprašalnika Parov so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev in povratnikov, ki so bili anketirani predhodno, zato vprašalnik vsebuje večino vprašanj, ki jih najdemo tudi v vprašalniku za povratnike in zdomce, razen tistih, ki se nanašajo na specifične izkušnje, povezane z bivanjem v Nemčiji. Osnovne teme so: delo in zadovoljstvo z delom, poklic in zaslužek, poklicno napredovanje, materialni položaj, stanovanjski status ter življenjske in družinske razmere.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

migracije, zdravje, vertikalna mobilnost, zaposlitev, dohodek, socialni stiki, načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, imigracije, delavec, zadovoljstvo z delom, delovne izkušnje, poklici, dohodek, napredovanje v službi, družbeni položaj družine, življenjski pogoji, družinske razmere, napredovanje v službi, znanje jezikov, prihranki, izobrazba

Vsebinska področja:

DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
Sociologija

Povzetek:

Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in skupine Povratnikov v domovino leta 1976. V prvi fazi raziskave Zdomci so raziskovalci zbrali o vzrokih za odhod v tujino, morebitnem napredovanju v poklicu in izobrazbi, znanju jezika, koliko zdomci v Nemčiji zaslužijo in kam nameravajo vložiti prihranjen denar, kako ocenjujejo konkretne dejavnike migracijskega privlačevanja in odbijanja, ali se nameravajo vrniti v domovino, kakšne so njihove stanovanjske in družinske razmere in kakšne so bile pred odhodom.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. junij 1974 - 15. oktober 1974
Čas izdelave: 1974
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Anketirani so Slovenci – ekonomski migranti, ki so na začasnem delu v ZR Nemčiji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Anketirani so Slovenci – ekonomski migranti, ki so na začasnem delu v ZR Nemčiji. Vzorec je tristopenjski. Na prvi stopnji je kvotni. Na osnovi časa dela v Nemčiji, stopnje kvalifikacije in spola je definiranih 18 grup, znotraj katerih so izbrani respondenti prvi stopnje. Ne drugi stopnji je vzorec formiran po metodi »snow ball«, tako da izbrani na prvi stopnji navede dve znani osebi: prvo, ki ima višji uspeh kot ga ima sam in drugo, ki ima nižji uspeh. Tretja stopnja je ponovitev druge, s tem da znance navajajo izbrani na drugi stopnji. Osnova za izbor elementov prve stopnje so podatki Zavoda za zaposlovanje Slovenije, preko katerega naj bi se po oceni zaposlilo 10% vseh delavcev, ki so na začasnem delu v tujini.

Uteževanje:

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

MIGZDO74 - Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemcijo [datoteka podatkov], 1974

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 679
  • število enot: 954

Spremenljivke

V1 SPOL

Vrednost 13 Frekvenca
1 284
2 670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2 STAROST

Vrednost 22 Frekvenca
1 33
2 48
3 87
4 121
5 166
6 287
7 174
8 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V3 NARODN

Vrednost 31 Frekvenca
1 926
2 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 SPOL

Vrednost 1679 Frekvenca
1 284
2 670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2 STAROST

Vrednost 2678 Frekvenca
1 33
2 48
3 87
4 121
5 166
6 287
7 174
8 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V3 NARODN

Vrednost 3677 Frekvenca
1 926
2 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6 DRZAVLJ

Vrednost 4676 Frekvenca
1 872
2 25
3 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 DOBINF

Vrednost 5675 Frekvenca
0 5
1 480
2 28
3 204
4 38
5 3
6 75
7 60
8 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V11 DALINF

Vrednost 6674 Frekvenca
0 3
1 576
2 173
3 94
4 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V12 FORMALU

Vrednost 7673 Frekvenca
0 2
1 327
2 32
3 109
4 3
5 118
6 183
7 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V13 NAMEROST

Vrednost 8672 Frekvenca
1 23
2 77
3 177
4 134
5 58
6 74
7 23
8 5
9 13
10 3
11 25
12 342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V14 SEDVZRN

Vrednost 9671 Frekvenca
1 31
2 91
3 112
4 110
5 139
6 159
7 57
8 41
9 64
10 25
11 21
12 22
13 21
14 13
15 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V16 OSTSEDAJ

Vrednost 10670 Frekvenca
0 4
1 88
2 52
3 21
4 88
5 255
6 25
9 421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V17 NASVET

Vrednost 11669 Frekvenca
0 7
1 247
2 217
3 477
4 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V18 BILKJE

Vrednost 12668 Frekvenca
0 5
1 116
2 833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V19 YUBILIZ

Vrednost 13667 Frekvenca
0 5
1 29
2 215
3 397
4 187
5 74
6 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V20 PREJVZRN

Vrednost 14666 Frekvenca
0 13
1 117
2 42
3 16
4 10
5 5
6 4
7 1
8 14
9 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V21 IZOBRESP

Vrednost 15665 Frekvenca
1 14
2 18
3 93
4 220
5 50
6 380
7 39
8 83
9 31
10 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V23 YUDOHRSP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 999 244.995 345.685

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

V24 YUNAPRED

Vrednost 17663 Frekvenca
1 210
2 39
3 391
4 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25 YUIZGDEL

Vrednost 18662 Frekvenca
0 2
1 36
2 26
3 684
9 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V26 YUKVALIF

Vrednost 19661 Frekvenca
1 86
2 43
3 145
4 122
5 389
6 26
7 102
8 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V27 YUTECAJ

Vrednost 20660 Frekvenca
0 6
1 42
2 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V28A ZRNKVPRH

Vrednost 21659 Frekvenca
1 499
2 94
3 274
4 56
5 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V28B ZRNKVSED

Vrednost 22658 Frekvenca
1 352
2 127
3 351
4 77
5 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29A IZBPOKL

Vrednost 23657 Frekvenca
1 443
2 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V29B NOVKVALF

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 22 13.042 8.221

Vrednosti spremenljivk od 0 do 22

V31 ZRNTECAJ

Vrednost 25655 Frekvenca
0 1
1 224
2 22
3 28
4 679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V32 IZBOLSKV

Vrednost 26654 Frekvenca
0 7
1 123
2 92
3 79
4 565
5 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V33 IZOBRNAM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 21 16.428 7.35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

V34A YUGOVOR

Vrednost 28652 Frekvenca
1 351
2 179
3 238
4 137
5 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V34B YUBERE

Vrednost 29651 Frekvenca
0 1
1 52
2 150
3 189
4 167
5 395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V34C YUPISE

Vrednost 30650 Frekvenca
0 2
1 49
2 113
3 188
4 163
5 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V35A GOVORSED

Vrednost 31649 Frekvenca
1 3
2 25
3 142
4 483
5 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35B BERESED

Vrednost 32648 Frekvenca
1 272
2 421
3 180
4 62
5 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35C PISESED

Vrednost 33647 Frekvenca
1 231
2 331
3 236
4 91
5 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36 TEZJEZIK

Vrednost 34646 Frekvenca
0 15
1 72
2 307
9 560
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V37 IZBLSJEZ

Vrednost 35645 Frekvenca
0 4
1 589
2 51
3 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V38 UCISED

Vrednost 36644 Frekvenca
0 3
1 31
2 391
3 92
4 27
5 410
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V39 NUJNEMSC

Vrednost 37643 Frekvenca
0 5
1 372
2 172
3 114
4 196
5 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V40A JEZDOMA

Vrednost 38642 Frekvenca
0 4
1 912
2 15
3 18
9 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40B JEZULICA

Vrednost 39641 Frekvenca
0 4
1 894
2 14
3 37
9 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40C JEZBUS

Vrednost 40640 Frekvenca
0 5
1 895
2 16
3 33
9 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40D JEZGOST

Vrednost 41639 Frekvenca
0 5
1 898
2 15
3 31
9 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 YUNAPZRN

Vrednost 42638 Frekvenca
1 206
2 92
3 185
4 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V42 NAPZRN

Vrednost 43637 Frekvenca
0 9
1 413
2 91
3 13
4 9
9 419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V43 NAPFIRMA

Vrednost 44636 Frekvenca
1 26
2 351
3 577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44A ZPSFIRM

Vrednost 45635 Frekvenca
0 94
1 1
2 3
4 5
5 4
6 13
7 9
8 34
9 9
10 11
11 12
12 102
13 366
14 30
15 176
16 84
17 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17

V44B ZPSTOV

Vrednost 46634 Frekvenca
0 56
1 29
2 21
3 41
4 29
5 35
6 52
7 56
8 113
9 24
10 28
11 31
12 67
13 231
14 4
15 28
16 108
17 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17

V44C ZPSOBRAT

Vrednost 47633 Frekvenca
0 19
1 258
2 130
3 188
4 101
5 70
6 46
7 22
8 31
9 1
10 2
12 1
13 62
15 1
16 21
17 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17

V45 TUJCEV

Vrednost 48632 Frekvenca
1 181
2 227
3 231
4 194
5 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V46A STIKSPAN

Vrednost 49631 Frekvenca
0 16
1 99
2 95
3 64
4 56
5 2
6 1
7 621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46B STIKITAL

Vrednost 50630 Frekvenca
0 12
1 127
2 163
3 122
4 71
5 10
6 3
7 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46C STIKSRB

Vrednost 51629 Frekvenca
0 14
1 233
2 226
3 66
4 33
5 11
7 371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46D STIKSLOV

Vrednost 52628 Frekvenca
0 11
1 656
2 63
3 6
4 9
5 1
7 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46E STIKHRV

Vrednost 53627 Frekvenca
0 11
1 347
2 208
3 54
4 31
5 7
7 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46F STIKGRK

Vrednost 54626 Frekvenca
0 14
1 98
2 130
3 91
4 77
5 8
6 2
7 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46G STIKNEMC

Vrednost 55625 Frekvenca
0 13
1 519
2 260
3 59
4 7
5 3
6 2
7 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46H STIKTURK

Vrednost 56624 Frekvenca
0 13
1 102
2 105
3 115
4 110
5 23
6 11
7 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V46I STIKDRUG

Vrednost 57623 Frekvenca
0 142
1 91
2 64
3 27
4 30
7 600
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V47 JEZOBRAT

Vrednost 58622 Frekvenca
0 13
1 622
2 77
3 21
4 218
9 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V48 JEZJUGOS

Vrednost 59621 Frekvenca
0 14
1 370
2 42
3 271
4 26
5 19
9 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50 ZYDOVDEL

Vrednost 60620 Frekvenca
0 4
1 322
2 521
3 70
4 35
5 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V51 ZELDEL

Vrednost 61619 Frekvenca
0 19
1 703
2 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V52A ALDELA

Vrednost 62618 Frekvenca
1 208
2 132
3 147
4 184
5 283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52B ALDELB

Vrednost 63617 Frekvenca
1 132
2 166
3 205
4 186
5 265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52C ALDELC

Vrednost 64616 Frekvenca
1 67
2 63
3 122
4 248
5 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52D ALDELD

Vrednost 65615 Frekvenca
1 223
2 160
3 224
4 164
5 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52E ALDELE

Vrednost 66614 Frekvenca
1 58
2 137
3 224
4 251
5 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52F ALDELF

Vrednost 67613 Frekvenca
1 134
2 123
3 185
4 215
5 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V53 NESRECA

Vrednost 68612 Frekvenca
0 3
1 115
2 140
3 22
4 10
5 664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V54A ALDELINA

Vrednost 69611 Frekvenca
1 242
2 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54B ALDELINB

Vrednost 70610 Frekvenca
1 435
2 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V57A NAPUSP

Vrednost 71609 Frekvenca
0 17
1 301
2 374
3 113
4 31
5 57
6 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V57B NAPZVZ

Vrednost 72608 Frekvenca
0 19
1 46
2 98
3 149
4 85
5 427
6 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V57C NAPNAC

Vrednost 73607 Frekvenca
0 30
1 56
2 123
3 112
4 63
5 446
6 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V57D NAPDRUG

Vrednost 74606 Frekvenca
0 607
1 36
2 22
3 7
4 1
5 70
6 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V59A ALONVPLA

Vrednost 75605 Frekvenca
1 463
2 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59B ALONVPLB

Vrednost 76604 Frekvenca
1 644
2 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59C ALONVPLC

Vrednost 77603 Frekvenca
1 800
2 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59D ALONVPLJ

Vrednost 78602 Frekvenca
1 850
2 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V60A ALDRVPLA

Vrednost 79601 Frekvenca
1 213
2 741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V60B ALDRVPLB

Vrednost 80600 Frekvenca
1 505
2 449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V60C ALDRVPLC

Vrednost 81599 Frekvenca
1 488
2 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V60D ALDRVPLD

Vrednost 82598 Frekvenca
1 473
2 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V61A YUNNAPR

Vrednost 83597 Frekvenca
0 19
1 26
2 81
3 143
4 359
5 121
6 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61B YUNPOKL

Vrednost 84596 Frekvenca
0 21
1 46
2 224
3 147
4 218
5 61
6 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61C YUNVPLO

Vrednost 85595 Frekvenca
0 26
1 40
2 157
3 158
4 205
5 47
6 321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61D YUNPLACA

Vrednost 86594 Frekvenca
0 25
1 4
2 32
3 69
4 413
5 274
6 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61E YUNVPLRZ

Vrednost 87593 Frekvenca
0 24
1 54
2 180
3 133
4 167
5 27
6 369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61F YUNVARN

Vrednost 88592 Frekvenca
0 24
1 28
2 85
3 202
4 287
5 120
6 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61G YUNZDRAV

Vrednost 89591 Frekvenca
0 21
1 31
2 100
3 295
4 254
5 66
6 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61H YUNTRAJZ

Vrednost 90590 Frekvenca
0 23
1 95
2 322
3 186
4 122
5 15
6 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61I YUNZANEZ

Vrednost 91589 Frekvenca
0 23
1 32
2 121
3 155
4 287
5 52
6 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61J YUNPOKOJ

Vrednost 92588 Frekvenca
0 24
1 26
2 79
3 265
4 127
5 33
6 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61K YUNSTAN

Vrednost 93587 Frekvenca
0 22
1 30
2 103
3 160
4 342
5 112
6 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61L YUNSODEL

Vrednost 94586 Frekvenca
0 22
1 44
2 146
3 321
4 177
5 27
6 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V61M YUNSEF

Vrednost 95585 Frekvenca
0 24
1 26
2 92
3 228
4 296
5 73
6 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V64 ZAGZPS

Vrednost 96584 Frekvenca
0 18
1 403
2 140
3 393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V65 DELURE

Vrednost 97583 Frekvenca
0 16
1 36
2 510
3 137
4 128
5 43
6 46
7 7
8 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V66 NADURE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 99 84.746 32.091

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V67A KKOPLACA

Vrednost 99581 Frekvenca
0 26
1 482
2 295
3 99
4 16
5 4
6 31
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V67B KKOPLACB

Vrednost 100580 Frekvenca
1 4
2 100
3 91
4 33
5 19
6 18
7 2
8 687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V68 VECPLAC

Vrednost 101579 Frekvenca
0 18
1 65
2 678
3 85
4 40
9 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BA SPRMBOND

Vrednost 102578 Frekvenca
0 12
1 112
2 265
3 175
4 178
9 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BB SPRMBSO

Vrednost 103577 Frekvenca
0 17
1 74
2 285
3 228
4 139
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BC SPRMBIDC

Vrednost 104576 Frekvenca
0 12
1 228
2 232
3 163
4 108
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BD SPRMBNPI

Vrednost 105575 Frekvenca
0 15
1 322
2 172
3 69
4 165
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BE SPRMBKDV

Vrednost 106574 Frekvenca
0 14
1 161
2 248
3 145
4 175
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BF SPRMBPPD

Vrednost 107573 Frekvenca
0 10
1 74
2 285
3 286
4 88
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BG SPRMBNN

Vrednost 108572 Frekvenca
0 17
1 149
2 282
3 160
4 135
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BH SPRMBOMD

Vrednost 109571 Frekvenca
0 16
1 362
2 184
3 79
4 102
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BI SPRMBKVD

Vrednost 110570 Frekvenca
0 13
1 192
2 259
3 128
4 151
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BJ SPRMBVPO

Vrednost 111569 Frekvenca
0 17
1 210
2 145
3 83
4 288
9 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BK SPRMBSS

Vrednost 112568 Frekvenca
0 18
1 276
2 164
3 53
4 233
9 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BL SPRMBPRH

Vrednost 113567 Frekvenca
0 14
1 351
2 130
3 87
4 162
9 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BM SPRMBSTP

Vrednost 114566 Frekvenca
0 11
1 114
2 215
3 273
4 131
9 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69BN SPRMBDC

Vrednost 115565 Frekvenca
0 11
1 469
2 100
3 56
4 109
9 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 SEOSTATI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 99 44.974 43.603

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V72 SELPOTEM

Vrednost 117563 Frekvenca
0 2
1 788
2 12
3 86
4 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V76 OPISSIT

Vrednost 118562 Frekvenca
0 10
1 82
2 257
3 169
4 360
5 60
6 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V77 MINZASLY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 99 43.896 45.679

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V78 POKLVYU

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 22 8.108 7.475

Vrednosti spremenljivk od 0 do 22

V79 ZDRAVSTS

Vrednost 121559 Frekvenca
1 384
2 488
3 50
4 25
5 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V80 BOLAN

Vrednost 122558 Frekvenca
0 5
1 117
2 182
3 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V81 YUSTNJ

Vrednost 123557 Frekvenca
1 44
2 149
3 528
4 114
5 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V82 YUSTNJZD

Vrednost 124556 Frekvenca
1 88
2 159
3 140
4 390
5 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V83P ZRNSTNJ

Vrednost 125555 Frekvenca
1 123
2 427
3 244
4 65
5 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V83S SEDSTNJ

Vrednost 126554 Frekvenca
1 42
2 295
3 336
4 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V83N STNJNCRT

Vrednost 127553 Frekvenca
1 85
2 255
3 317
4 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V84 STNJDOB

Vrednost 128552 Frekvenca
0 12
1 498
2 8
3 77
4 21
5 55
6 272
9 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V85P SKOMPRIH

Vrednost 129551 Frekvenca
0 11
1 79
2 6
3 35
4 69
8 271
9 6
10 474
11 2
13 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13

V85S SKOMSED

Vrednost 130550 Frekvenca
0 9
1 140
2 15
3 208
4 34
5 3
6 1
8 227
9 18
10 293
11 4
13 1
14 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

V85N SKOMNCRT

Vrednost 131549 Frekvenca
0 51
1 136
2 12
3 230
4 26
5 1
8 219
9 20
10 255
11 3
14 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

V86 STNJVELK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 250 43.136 31.241

Vrednosti spremenljivk od 0 do 250

V87 STNJOSEB

Vrednost 133547 Frekvenca
0 6
1 109
2 296
3 192
4 160
5 25
6 6
7 4
8 10
9 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V88 STNJZAD

Vrednost 134546 Frekvenca
1 19
2 82
3 147
4 430
5 276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V89 NAJEMNIN

Vrednost 135545 Frekvenca
1 219
2 174
3 129
4 96
5 151
6 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V91 HISAYU

Vrednost 136544 Frekvenca
0 2
1 37
2 65
3 473
4 15
5 110
7 110
9 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V92 GRADITYU

Vrednost 137543 Frekvenca
0 11
1 204
2 71
3 88
4 88
5 250
6 86
8 76
9 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V93 ZRNSELIL

Vrednost 138542 Frekvenca
0 4
1 696
2 178
3 37
4 21
5 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V94A SOSEDSLK

Vrednost 139541 Frekvenca
0 18
1 477
2 423
3 23
4 3
5 9
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V94B SOSEDSLO

Vrednost 140540 Frekvenca
0 7
1 255
2 605
3 55
4 15
5 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V94C SOSEDITL

Vrednost 141539 Frekvenca
0 13
1 575
2 47
3 86
4 110
5 119
6 3
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V94D SOSEDHRV

Vrednost 142538 Frekvenca
0 5
1 341
2 254
3 187
4 90
5 76
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V94E SOSEDGRK

Vrednost 143537 Frekvenca
0 8
1 629
2 32
3 58
4 90
5 134
6 1
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V94F SOSEDSRB

Vrednost 144536 Frekvenca
0 6
1 473
2 155
3 159
4 82
5 74
6 4
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V94G SOSEDTUR

Vrednost 145535 Frekvenca
0 12
1 535
2 31
3 61
4 102
5 180
6 27
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V94H SOSEDNEM

Vrednost 146534 Frekvenca
0 4
1 181
2 312
3 267
4 128
5 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V94I SOSEDSPA

Vrednost 147533 Frekvenca
0 17
1 662
2 33
3 60
4 72
5 109
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V94J SOSEDDRG

Vrednost 148532 Frekvenca
0 158
1 659
2 24
3 33
4 36
5 41
6 1
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95A HSTINEM

Vrednost 149531 Frekvenca
0 9
1 138
2 443
3 205
4 117
5 23
6 4
7 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95B HSTISLV

Vrednost 150530 Frekvenca
0 4
1 497
2 364
3 49
4 27
5 3
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95C HSTIHRV

Vrednost 151529 Frekvenca
0 7
1 119
2 426
3 198
4 112
5 62
6 12
7 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95D HSTIGRK

Vrednost 152528 Frekvenca
0 10
1 20
2 240
3 232
4 195
5 151
6 32
7 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95E HSTISPA

Vrednost 153527 Frekvenca
0 14
1 20
2 230
3 227
4 209
5 137
6 27
7 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95F HSTISRB

Vrednost 154526 Frekvenca
0 10
1 50
2 383
3 228
4 136
5 93
6 20
7 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95G HSTITUR

Vrednost 155525 Frekvenca
0 10
1 12
2 195
3 183
4 196
5 202
6 85
7 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95H HSTIITL

Vrednost 156524 Frekvenca
0 10
1 18
2 222
3 213
4 204
5 162
6 58
7 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V95I HSTIDRG

Vrednost 157523 Frekvenca
0 599
1 8
2 81
3 67
4 70
5 34
6 7
7 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V96A1 PRSTROJ

Vrednost 158522 Frekvenca
0 13
1 117
2 399
3 45
4 195
5 14
6 20
7 6
8 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A2 POMSTROJ

Vrednost 159521 Frekvenca
0 29
1 4
2 70
4 144
5 2
6 4
8 701
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A3 PLSTROJ

Vrednost 160520 Frekvenca
0 33
1 9
2 33
4 78
5 1
6 1
8 799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A4 SIVSTROJ

Vrednost 161519 Frekvenca
0 22
1 104
2 234
3 24
4 198
5 12
6 7
8 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A5 FOTOAP

Vrednost 162518 Frekvenca
0 11
1 103
2 501
3 68
4 106
5 7
6 26
7 5
8 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A6 KAMERA

Vrednost 163517 Frekvenca
0 24
1 9
2 114
3 1
4 166
5 2
6 6
7 1
8 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A7 AVTO

Vrednost 164516 Frekvenca
0 14
1 23
2 434
3 44
4 190
5 12
6 58
7 16
8 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A8 STEREO

Vrednost 165515 Frekvenca
0 6
1 49
2 467
3 60
4 123
5 10
6 16
7 5
8 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A9 POHISTVO

Vrednost 166514 Frekvenca
0 12
1 86
2 305
3 83
4 206
5 33
6 87
7 38
8 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A10 TV

Vrednost 167513 Frekvenca
0 10
1 92
2 496
3 53
4 122
5 6
6 10
7 1
8 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A11 BARVTV

Vrednost 168512 Frekvenca
0 33
1 4
2 118
3 2
4 320
5 1
6 1
8 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V96A12 MAGFON

Vrednost 169511 Frekvenca
0 21
1 26
2 437
3 17
4 146
5 1
6 15
7 1
8 290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V97 ZAKUPZRN

Vrednost 170510 Frekvenca
0 6
1 51
2 16
3 5
4 876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V98 HISAZRN

Vrednost 171509 Frekvenca
0 4
1 902
2 18
3 23
4 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V99 DOHGOSP

Vrednost 172508 Frekvenca
1 294
2 660
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V100 YUPOSEST

Vrednost 173507 Frekvenca
1 57
2 66
3 254
9 577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101 POSESTYU

Vrednost 174506 Frekvenca
0 6
1 5
2 3
3 85
4 32
5 25
9 798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V102 KMETVEL

Vrednost 175505 Frekvenca
1 25
2 177
3 149
4 21
5 2
9 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V103ZE ZEMLJVSE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 99 62.497 45.621

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V103OB ZEMLJOBD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 99 61.908 46.348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V103GO GOZD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 99 61.056 47.208

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V104 OBDELSAM

Vrednost 179501 Frekvenca
0 4
1 190
2 179
9 581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V107 OBRTSTRJ

Vrednost 180500 Frekvenca
0 15
1 7
2 88
3 11
4 58
5 32
8 89
9 654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V108 YUSMU

Vrednost 181499 Frekvenca
1 241
2 553
3 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109 YUKS

Vrednost 182498 Frekvenca
0 8
1 58
2 874
3 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V110A YUSZDL

Vrednost 183497 Frekvenca
1 583
2 371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V110B YUZK

Vrednost 184496 Frekvenca
1 895
2 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V110C YUSIND

Vrednost 185495 Frekvenca
1 472
2 482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V110D YUZMS

Vrednost 186494 Frekvenca
1 473
2 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V111 ZKYU

Vrednost 187493 Frekvenca
0 3
1 24
2 18
3 14
7 3
8 3
9 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V112 NOBRESP

Vrednost 188492 Frekvenca
1 14
2 5
3 5
4 8
5 45
6 2
9 875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V113 MOBRESP

Vrednost 189491 Frekvenca
0 2
1 17
2 22
3 105
4 2
9 806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V114 DGBSED

Vrednost 190490 Frekvenca
1 622
2 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V115 DGBZELI

Vrednost 191489 Frekvenca
0 14
1 44
2 571
3 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V118A1 SPD

Vrednost 192488 Frekvenca
1 279
2 675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V118A2 CDUCSU

Vrednost 193487 Frekvenca
1 325
2 629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V118A3 FDP

Vrednost 194486 Frekvenca
1 431
2 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V118A4 DKP

Vrednost 195485 Frekvenca
1 447
2 507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V118A5 NPD

Vrednost 196484 Frekvenca
1 465
2 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V119 TUJCSIND

Vrednost 197483 Frekvenca
0 13
1 208
2 10
3 153
4 299
5 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V120 TUJCLOKU

Vrednost 198482 Frekvenca
0 4
1 212
2 342
3 48
4 104
5 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V121 FKCHOTEL

Vrednost 199481 Frekvenca
0 2
1 225
2 176
3 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V122 NASPROT

Vrednost 200480 Frekvenca
0 8
1 275
2 238
3 433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V124 NEPRISTR

Vrednost 201479 Frekvenca
0 13
1 17
2 530
3 36
4 143
5 1
6 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V125 VPLIVDEL

Vrednost 202478 Frekvenca
0 8
1 290
2 299
3 357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V128 INFUSTAV

Vrednost 203477 Frekvenca
0 6
1 93
2 415
3 440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V130 STRAJK

Vrednost 204476 Frekvenca
0 7
1 183
2 12
3 7
4 745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V131 STRAJKJU

Vrednost 205475 Frekvenca
0 8
1 589
2 85
3 129
4 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V132 STRAJKON

Vrednost 206474 Frekvenca
0 21
1 429
2 176
3 265
4 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V133 STRAJKDA

Vrednost 207473 Frekvenca
0 6
1 564
2 195
3 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V134A NAVADHRA

Vrednost 208472 Frekvenca
0 1
1 24
2 112
3 816
4 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134B NAVADZAB

Vrednost 209471 Frekvenca
0 2
1 146
2 182
3 583
4 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134C NAVADPC

Vrednost 210470 Frekvenca
0 5
1 178
2 187
3 547
4 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134D NAVADSOS

Vrednost 211469 Frekvenca
0 4
1 47
2 247
3 582
4 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134E NAVADKLB

Vrednost 212468 Frekvenca
0 8
1 72
2 146
3 414
4 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134F NAVADPES

Vrednost 213467 Frekvenca
0 2
1 82
2 197
3 651
4 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134G NAVADLPZ

Vrednost 214466 Frekvenca
0 5
1 75
2 282
3 444
4 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134H NAVADOBN

Vrednost 215465 Frekvenca
0 7
1 263
2 303
3 333
4 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134I NAVADPRZ

Vrednost 216464 Frekvenca
0 5
1 228
2 232
3 452
4 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134J NAVADSEX

Vrednost 217463 Frekvenca
0 3
1 111
2 285
3 363
4 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V134K NAVADZEN

Vrednost 218462 Frekvenca
0 5
1 116
2 264
3 323
4 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V135 VERNOST

Vrednost 219461 Frekvenca
1 315
2 639
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V136 OBREDI

Vrednost 220460 Frekvenca
0 4
1 53
2 128
3 250
4 6
9 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V137 MASE

Vrednost 221459 Frekvenca
0 7
1 309
2 7
3 34
4 41
5 8
9 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V138 OBLAST

Vrednost 222458 Frekvenca
0 3
1 38
2 503
3 293
4 37
5 5
6 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V139 IZGON

Vrednost 223457 Frekvenca
0 10
1 28
2 16
3 10
4 890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V140 ZRNTEZ

Vrednost 224456 Frekvenca
1 197
2 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V142A POMOCA

Vrednost 225455 Frekvenca
0 8
1 15
2 28
4 12
5 9
6 1
8 3
9 1
10 5
11 6
13 13
14 27
15 74
19 752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

V142B POMOCB

Vrednost 226454 Frekvenca
1 1
2 4
4 1
5 3
6 1
8 5
10 2
12 3
13 2
14 7
20 925
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

V142C POMOCC

Vrednost 227453 Frekvenca
3 1
10 1
11 4
12 1
13 1
14 1
20 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 3 do 20

V144 PREPRIC

Vrednost 228452 Frekvenca
0 3
1 5
2 535
3 265
4 24
5 4
6 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V145 PRPRICON

Vrednost 229451 Frekvenca
0 4
1 8
2 624
3 205
4 25
5 7
6 79
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V146A1 YUINFNNZ

Vrednost 230450 Frekvenca
0 27
1 411
3 356
9 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A2 YUINFNPR

Vrednost 231449 Frekvenca
0 27
1 696
3 72
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A3 YUINFNDC

Vrednost 232448 Frekvenca
0 27
1 582
3 186
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A4 YUINFNVD

Vrednost 233447 Frekvenca
0 27
1 636
3 132
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A5 YUINFNPL

Vrednost 234446 Frekvenca
0 27
1 518
3 250
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A6 YUINFNCE

Vrednost 235445 Frekvenca
0 27
1 598
3 170
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A7 YUINFNNI

Vrednost 236444 Frekvenca
0 27
1 676
3 92
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A8 YUINFNST

Vrednost 237443 Frekvenca
0 27
1 590
3 178
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A9 YUINFNVR

Vrednost 238442 Frekvenca
0 27
1 694
3 74
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A10 YUINFNDA

Vrednost 239441 Frekvenca
0 27
1 590
3 178
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A11 YUINFNJR

Vrednost 240440 Frekvenca
0 27
1 664
3 104
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A12 YUINFNZV

Vrednost 241439 Frekvenca
0 27
1 639
3 129
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V146A13 YUINFNDR

Vrednost 242438 Frekvenca
0 27
1 548
3 220
9 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V147A NOSTZALT

Vrednost 243437 Frekvenca
0 4
1 54
2 50
3 227
4 326
5 278
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V147B NOSTSKPY

Vrednost 244436 Frekvenca
0 8
1 56
2 69
3 261
4 346
5 189
6 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V147C NOSTPESM

Vrednost 245435 Frekvenca
0 6
1 34
2 62
3 144
4 302
5 404
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V147D NOSTSKPS

Vrednost 246434 Frekvenca
0 13
1 35
2 36
3 145
4 354
5 355
6 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V147E NOSTDOM

Vrednost 247433 Frekvenca
0 31
1 231
2 150
3 204
4 152
5 179
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V147F NOSTIME

Vrednost 248432 Frekvenca
0 4
1 206
2 97
3 155
4 217
5 246
6 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V147G NOSTNAC

Vrednost 249431 Frekvenca
0 1
1 661
2 91
3 94
4 54
5 31
6 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V148A1 PRIJSLOK

Vrednost 250430 Frekvenca
0 2
1 364
3 557
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A2 PRIJSLOD

Vrednost 251429 Frekvenca
0 2
1 114
3 807
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A3 PRIJHRV

Vrednost 252428 Frekvenca
0 2
1 540
3 381
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A4 PRIJSRB

Vrednost 253427 Frekvenca
0 2
1 709
3 212
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A5 PRIJNEM

Vrednost 254426 Frekvenca
0 2
1 358
3 563
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A6 PRIJTUR

Vrednost 255425 Frekvenca
0 2
1 878
3 43
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A7 PRIJGRK

Vrednost 256424 Frekvenca
0 2
1 876
3 45
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A8 PRIJSPA

Vrednost 257423 Frekvenca
0 2
1 882
3 39
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A9 PRIJITL

Vrednost 258422 Frekvenca
0 2
1 852
3 69
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V148A10 PRIJDRG

Vrednost 259421 Frekvenca
0 2
1 894
3 27
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V149 OBISKINP

Vrednost 260420 Frekvenca
0 5
1 64
2 138
3 243
4 94
5 41
9 369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V150 PRIJNDA

Vrednost 261419 Frekvenca
0 8
1 82
2 72
3 195
9 597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V151 FNTDKL

Vrednost 262418 Frekvenca
0 5
1 233
2 193
9 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V152 FNTDKLNC

Vrednost 263417 Frekvenca
0 5
1 178
2 16
3 41
4 7
8 188
9 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V153 FNTDKLSP

Vrednost 264416 Frekvenca
0 4
1 126
2 111
3 4
8 189
9 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V154 FNTDKLZ

Vrednost 265415 Frekvenca
0 6
1 32
2 109
3 89
4 5
8 189
9 524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V155 SKUPZIVI

Vrednost 266414 Frekvenca
0 4
1 4
2 6
3 13
4 11
7 203
8 189
9 524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V156A DOPISZEN

Vrednost 267413 Frekvenca
0 34
1 426
2 154
3 1
5 189
6 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V156B DOPISOTR

Vrednost 268412 Frekvenca
0 31
1 438
2 164
3 3
4 13
5 195
6 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V156C DOPISFD

Vrednost 269411 Frekvenca
0 35
1 639
2 119
3 6
4 1
5 127
6 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V156D DOPISSTA

Vrednost 270410 Frekvenca
0 7
1 33
2 775
3 42
4 6
5 83
6 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V156E DOPISSOR

Vrednost 271409 Frekvenca
0 13
1 50
2 411
3 57
4 36
5 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V156F DOPISPRJ

Vrednost 272408 Frekvenca
0 8
1 64
2 336
3 55
4 29
5 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V157 YUDRUSTV

Vrednost 273407 Frekvenca
1 610
2 344
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V158 INFDRUST

Vrednost 274406 Frekvenca
0 2
1 606
2 139
3 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V159 CLNDRUST

Vrednost 275405 Frekvenca
1 802
2 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V160 DRUSTKOR

Vrednost 276404 Frekvenca
0 5
1 189
2 12
3 30
4 100
5 12
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V161A1 DSPORT

Vrednost 277403 Frekvenca
0 18
1 119
3 120
7 7
8 84
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V161A2 DPOLIT

Vrednost 278402 Frekvenca
0 18
1 225
3 14
7 7
8 84
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V161A3 DVERA

Vrednost 279401 Frekvenca
0 18
1 224
3 15
7 7
8 84
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V161A4 DSTROKA

Vrednost 280400 Frekvenca
0 18
1 223
3 16
7 7
8 84
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V161A5 DKULTURA

Vrednost 281399 Frekvenca
0 18
1 99
3 140
7 7
8 84
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V161A6 DZABAVA

Vrednost 282398 Frekvenca
0 18
1 80
3 159
7 7
8 84
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V161A7 DPOMOC

Vrednost 283397 Frekvenca
0 18
1 136
3 103
7 7
8 84
9 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V162 CEBICLAN

Vrednost 284396 Frekvenca
0 30
1 192
2 10
3 26
4 12
5 81
8 5
9 598
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V164 ZRNKLUB

Vrednost 285395 Frekvenca
0 26
1 77
2 76
3 775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V166 GLEDSCE

Vrednost 286394 Frekvenca
0 3
1 160
2 43
3 748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V167 SLKNJIGE

Vrednost 287393 Frekvenca
1 80
2 496
3 378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V168 SLKNJZRN

Vrednost 288392 Frekvenca
0 2
1 642
2 121
3 112
4 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V169 NEMKNJIG

Vrednost 289391 Frekvenca
1 294
2 53
3 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V170 ZABAVA

Vrednost 290390 Frekvenca
1 215
2 739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V171 VECZABAV

Vrednost 291389 Frekvenca
0 3
1 610
2 177
3 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V172 DRUSCINA

Vrednost 292388 Frekvenca
1 290
2 664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V173A SFSTAJA

Vrednost 293387 Frekvenca
0 14
1 261
2 20
3 74
4 265
5 6
6 27
9 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V173B SESTAJB

Vrednost 294386 Frekvenca
1 3
2 5
3 57
4 154
5 16
6 39
7 680
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V174 SPORT

Vrednost 295385 Frekvenca
0 6
1 132
2 90
3 323
9 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V175 KINO

Vrednost 296384 Frekvenca
0 3
1 25
2 78
3 156
4 356
5 336
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V177A UJEMRN

Vrednost 297383 Frekvenca
0 2
1 38
2 187
3 201
4 44
5 9
6 121
9 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V177B UJEMPJN

Vrednost 298382 Frekvenca
0 6
1 27
2 173
3 196
4 63
5 9
6 128
9 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V177C UJEMVRAC

Vrednost 299381 Frekvenca
0 5
1 17
2 120
3 122
4 137
5 33
6 168
9 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V177D UJEMOJUG

Vrednost 300380 Frekvenca
0 4
1 42
2 239
3 105
4 41
5 8
6 163
9 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V179 NEMCAS

Vrednost 301379 Frekvenca
0 4
1 368
2 201
3 80
4 59
5 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V181A RADIOLJ

Vrednost 302378 Frekvenca
0 7
1 356
2 293
3 174
4 65
8 36
9 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V181B RADIOZG

Vrednost 303377 Frekvenca
0 30
1 18
2 39
3 129
4 680
8 35
9 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V181C RADIOBG

Vrednost 304376 Frekvenca
0 31
1 11
2 16
3 97
4 741
8 35
9 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V181D RADIOSK

Vrednost 305375 Frekvenca
0 31
1 7
2 11
3 56
4 791
8 35
9 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V181E RADIODR

Vrednost 306374 Frekvenca
0 61
1 19
2 28
3 31
4 757
8 35
9 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V182 RTVROJAK

Vrednost 307373 Frekvenca
0 1
1 335
2 196
3 194
4 117
8 79
9 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V183 RTVCASI

Vrednost 308372 Frekvenca
0 10
1 2
2 11
3 2
5 10
6 1
7 4
8 1
9 9
10 50
11 179
12 114
13 157
14 17
15 1
16 177
17 107
19 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

V184 NEMTV

Vrednost 309371 Frekvenca
0 2
1 597
2 196
3 135
4 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V185 NEMTVPOG

Vrednost 310370 Frekvenca
1 525
2 251
3 81
4 75
9 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V186 POROCDEL

Vrednost 311369 Frekvenca
1 56
2 340
3 282
4 76
5 7
6 169
9 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V187 POROCJU

Vrednost 312368 Frekvenca
0 1
1 39
2 320
3 288
4 72
5 3
6 207
9 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V188 SKRBSLOV

Vrednost 313367 Frekvenca
0 10
1 298
2 361
3 258
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V190A YUNMONAP

Vrednost 314366 Frekvenca
0 7
1 37
2 125
3 192
4 330
5 77
6 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190B YUNIZOB

Vrednost 315365 Frekvenca
0 11
1 67
2 302
3 195
4 167
5 33
6 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190C YUNKULT

Vrednost 316364 Frekvenca
0 13
1 65
2 211
3 263
4 170
5 25
6 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190D YUNSKRB

Vrednost 317363 Frekvenca
0 12
1 41
2 173
3 197
4 256
5 37
6 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190E YUNVERA

Vrednost 318362 Frekvenca
0 10
1 22
2 85
3 131
4 382
5 114
6 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190F YUNGOSP

Vrednost 319361 Frekvenca
0 11
1 7
2 28
3 60
4 369
5 349
6 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190G YUNUGLED

Vrednost 320360 Frekvenca
0 12
1 129
2 266
3 216
4 68
5 13
6 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190H YUNTEHN

Vrednost 321359 Frekvenca
0 14
1 11
2 10
3 61
4 411
5 290
6 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190I YUNLEPOT

Vrednost 322358 Frekvenca
0 10
1 408
2 308
3 132
4 28
5 11
6 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190J YUNODLOC

Vrednost 323357 Frekvenca
0 12
1 67
2 186
3 148
4 136
5 15
6 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190K YUNTOV

Vrednost 324356 Frekvenca
0 12
1 90
2 258
3 262
4 130
5 12
6 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190L YUNSVOB

Vrednost 325355 Frekvenca
0 9
1 115
2 202
3 203
4 205
5 69
6 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V190M YUNODPRT

Vrednost 326354 Frekvenca
0 10
1 49
2 90
3 146
4 257
5 88
6 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V193 ZAKSTAN

Vrednost 327353 Frekvenca
1 430
2 524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V194 ZAKOPREJ

Vrednost 328352 Frekvenca
0 3
1 79
2 638
9 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V195 NACPORO

Vrednost 329351 Frekvenca
0 6
1 268
2 7
3 11
4 3
5 85
6 20
8 38
9 515
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V196 NAMPOROC

Vrednost 330350 Frekvenca
0 4
1 250
2 75
3 45
4 7
5 50
9 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V197 KDAJPORO

Vrednost 331349 Frekvenca
0 41
1 73
2 61
3 33
4 15
5 18
6 27
7 57
8 100
9 528
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V198 ZAKONAC

Vrednost 332348 Frekvenca
0 1
1 454
2 32
3 28
4 9
9 429
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V199 ZAKOIZOB

Vrednost 333347 Frekvenca
1 432
2 4
3 15
4 52
5 172
6 169
7 20
8 65
9 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V200 ZAKOPOKL

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 21 12.536 8.613

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

V201 ZAKOJEZ

Vrednost 335345 Frekvenca
0 3
1 72
2 27
3 75
4 195
5 124
8 30
9 428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V202 ZAKOVERA

Vrednost 336344 Frekvenca
0 8
1 435
2 168
3 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V203 ZAKOSPOZ

Vrednost 337343 Frekvenca
1 393
2 124
3 8
9 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V204 LETPOROK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 99 80.136 18.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V205 YUPOROKA

Vrednost 339341 Frekvenca
1 263
2 261
9 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V206 KJEZAKO

Vrednost 340340 Frekvenca
1 429
2 155
3 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V207 ZPSZAKO

Vrednost 341339 Frekvenca
1 84
2 77
8 364
9 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V208 PRIHZAKO

Vrednost 342338 Frekvenca
0 1
1 25
2 10
3 120
8 369
9 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V209 KDAJZAKO

Vrednost 343337 Frekvenca
1 134
2 15
3 4
4 3
5 1
8 368
9 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V210 YZPSZAKO

Vrednost 344336 Frekvenca
1 575
2 134
3 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V211 NZPSZAKO

Vrednost 345335 Frekvenca
1 431
2 151
3 71
4 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V212 HZPSZAKO

Vrednost 346334 Frekvenca
0 1
1 26
2 6
4 6
5 42
7 145
8 298
9 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V213 ZAKODOH

Vrednost 347333 Frekvenca
1 439
2 213
3 110
4 131
5 45
6 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V214 ZAKOHYU

Vrednost 348332 Frekvenca
0 4
1 205
2 28
3 108
7 154
8 26
9 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V215 POROKAYU

Vrednost 349331 Frekvenca
0 7
1 387
2 90
3 110
9 360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V216 OTROCI

Vrednost 350330 Frekvenca
1 447
2 507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V217A1 OTRSPOL1

Vrednost 351329 Frekvenca
0 2
1 247
2 260
9 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V217A2 OTRSTAR1

Vrednost 352328 Frekvenca
0 2
1 68
2 123
3 96
4 129
5 33
6 44
7 14
8 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A3 OSOLSED1

Vrednost 353327 Frekvenca
0 7
1 292
2 123
3 13
4 15
5 9
6 9
7 41
8 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A4 OSOLKON1

Vrednost 354326 Frekvenca
0 18
1 450
2 21
3 6
4 7
5 4
6 3
8 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A5 YUOTR1

Vrednost 355325 Frekvenca
0 4
1 245
2 17
3 15
4 220
8 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A6 OBILZRN1

Vrednost 356324 Frekvenca
0 16
1 250
2 27
3 216
8 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A7 OTRSPOL2

Vrednost 357323 Frekvenca
0 2
1 117
2 124
8 711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A8 OTRSTAR2

Vrednost 358322 Frekvenca
0 1
1 3
2 24
3 40
4 105
5 32
6 27
7 10
8 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A9 OSOLSED2

Vrednost 359321 Frekvenca
0 5
1 73
2 98
3 11
4 8
5 15
6 3
7 29
8 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A10 OSOLKON2

Vrednost 360320 Frekvenca
0 16
1 193
2 17
3 10
4 1
5 3
6 2
8 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A11 YUOTR2

Vrednost 361319 Frekvenca
1 114
2 6
3 7
4 112
8 715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V217A12 OBILZRN2

Vrednost 362318 Frekvenca
0 7
1 118
2 12
3 104
8 713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A13 OTRSPOL3

Vrednost 363317 Frekvenca
1 28
2 42
8 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V217A14 OTRSTAR3

Vrednost 364316 Frekvenca
0 1
3 9
4 29
5 14
6 12
7 5
8 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A15 OSOLSED3

Vrednost 365315 Frekvenca
1 15
2 25
3 4
4 5
5 2
6 1
7 18
8 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V217A16 OSOLKON3

Vrednost 366314 Frekvenca
0 5
1 50
2 10
3 3
4 2
8 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A17 YUOTR3

Vrednost 367313 Frekvenca
0 1
1 21
2 2
4 45
8 885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A18 OBILZRN3

Vrednost 368312 Frekvenca
0 3
1 22
2 2
3 42
8 885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A19 OTRSPOL4

Vrednost 369311 Frekvenca
1 10
2 15
8 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V217A20 OTRSTAR4

Vrednost 370310 Frekvenca
4 9
5 6
6 6
7 4
8 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 8

V217A21 OSOLSED4

Vrednost 371309 Frekvenca
2 9
3 2
4 2
6 1
7 11
8 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 8

V217A22 OSOLKON4

Vrednost 372308 Frekvenca
0 1
1 14
2 5
3 4
4 1
8 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V217A23 YUOTR4

Vrednost 373307 Frekvenca
1 7
4 18
8 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V217A24 OBILZRN4

Vrednost 374306 Frekvenca
0 1
1 7
3 17
8 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V218 OTRSOLYU

Vrednost 375305 Frekvenca
0 2
1 101
2 25
3 25
4 97
7 216
8 41
9 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V219 NAMEROTR

Vrednost 376304 Frekvenca
0 20
1 123
2 164
3 33
4 113
5 156
6 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V220 OTNAJZIV

Vrednost 377303 Frekvenca
0 13
1 509
2 52
3 20
4 66
5 70
9 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V221 YUTRSKRB

Vrednost 378302 Frekvenca
0 1
1 133
2 78
3 11
4 3
6 6
7 10
8 36
9 676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V223 NOTRSKRB

Vrednost 379301 Frekvenca
1 58
2 33
3 38
4 27
5 49
6 12
7 66
8 228
9 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V224 SLOVSOL

Vrednost 380300 Frekvenca
1 36
2 1
3 44
4 28
5 5
6 49
7 111
8 234
9 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V227 OTSLOGOV

Vrednost 381299 Frekvenca
0 4
1 116
2 66
3 16
4 11
5 12
7 47
8 237
9 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V228 OTNEMGOV

Vrednost 382298 Frekvenca
0 4
1 147
2 44
3 11
4 8
5 12
7 46
8 237
9 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V229 OTVRNIYU

Vrednost 383297 Frekvenca
0 10
1 84
2 54
3 8
7 111
8 245
9 442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V230 STARSZIV

Vrednost 384296 Frekvenca
0 2
1 74
2 248
3 497
4 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V231 STARSNEM

Vrednost 385295 Frekvenca
0 2
1 13
2 18
3 36
4 767
9 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V232 ZPSMATI

Vrednost 386294 Frekvenca
1 642
2 312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V233 IZOBMATI

Vrednost 387293 Frekvenca
1 126
2 12
3 269
4 97
5 299
6 123
7 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V234 POKLOCE

Vrednost 388292 Frekvenca
1 47
2 289
3 79
4 81
5 287
6 111
7 38
8 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V235 POLOZOCE

Vrednost 389291 Frekvenca
1 192
2 563
3 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V236 IZOBOCE

Vrednost 390290 Frekvenca
1 149
2 173
3 59
4 179
5 317
6 15
7 43
8 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V237 ZKOCE

Vrednost 391289 Frekvenca
1 72
2 882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V238 NOBOCE

Vrednost 392288 Frekvenca
1 256
2 227
3 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V239 MOBOCE

Vrednost 393287 Frekvenca
0 7
1 95
2 72
3 693
4 85
5 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V240 DPOOCE

Vrednost 394286 Frekvenca
0 4
1 98
2 110
3 691
9 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V241 STRVERNI

Vrednost 395285 Frekvenca
1 105
2 849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V242 BRTISEST

Vrednost 396284 Frekvenca
1 75
2 222
3 109
4 171
5 191
6 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V243 ZIVTUJIN

Vrednost 397283 Frekvenca
0 1
1 235
2 78
3 29
4 15
5 9
6 4
7 2
8 509
9 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V244 ZIVZRN

Vrednost 398282 Frekvenca
1 332
2 324
3 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V245 SORODZRN

Vrednost 399281 Frekvenca
1 609
2 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V250P DOHRESPP

Vrednost 400280 Frekvenca
1 792
2 130
3 21
4 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V250S DOHRESPS

Vrednost 401279 Frekvenca
1 215
2 513
3 157
4 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V251 HVISPLAC

Vrednost 402278 Frekvenca
0 15
1 393
2 146
3 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V252 BANKAKJE

Vrednost 403277 Frekvenca
0 5
1 262
2 273
3 137
4 2
5 7
6 6
8 137
9 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V253 YUBANKA

Vrednost 404276 Frekvenca
0 6
1 315
2 51
3 15
4 20
6 7
7 285
8 124
9 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V255 DAYBANKA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 90 69.084 23.28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V256 INFYBANK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0 0 90 69.947 26.919

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

V257 VARMESEC

Vrednost 407273 Frekvenca
1 256
2 247
3 348
4 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V261A DNARZAKO

Vrednost 408272 Frekvenca
0 58
1 162
2 22
3 712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V261B DNARSTRS

Vrednost 409271 Frekvenca
0 27
1 167
2 144
3 616
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V261C DNARSORO

Vrednost 410270 Frekvenca
0 45
1 17
2 28
3 864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V261D DNARDRG

Vrednost 411269 Frekvenca
0 252
1 7
2 6
3 689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V262A1 PORABHIS

Vrednost 412268 Frekvenca
0 5
1 135
3 623
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A2 PORABVIK

Vrednost 413267 Frekvenca
0 5
1 744
3 14
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A3 PORABOTR

Vrednost 414266 Frekvenca
0 5
1 678
3 80
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A4 PORABPTP

Vrednost 415265 Frekvenca
0 5
1 460
3 298
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A5 PORABOBT

Vrednost 416264 Frekvenca
0 5
1 682
3 76
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A6 PORABKMT

Vrednost 417263 Frekvenca
0 5
1 665
3 93
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A7 PORABAVT

Vrednost 418262 Frekvenca
0 5
1 545
3 213
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A8 PORABBNK

Vrednost 419261 Frekvenca
0 5
1 694
3 64
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A9 PORABPDJ

Vrednost 420260 Frekvenca
0 5
1 755
3 3
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V262A10 PORABDRG

Vrednost 421259 Frekvenca
0 5
1 701
3 57
7 69
8 59
9 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A1 ZVEYPOGJ

Vrednost 422258 Frekvenca
0 1
1 630
3 313
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A2 ZVEYPRIN

Vrednost 423257 Frekvenca
0 1
1 724
3 219
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A3 ZVEYPISS

Vrednost 424256 Frekvenca
0 1
1 808
3 135
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A4 ZVEYSLKL

Vrednost 425255 Frekvenca
0 1
1 929
3 14
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A5 ZVEYSEST

Vrednost 426254 Frekvenca
0 1
1 940
3 3
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A6 ZVEYDKP

Vrednost 427253 Frekvenca
0 1
1 931
3 12
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A7 ZVEYNRTT

Vrednost 428252 Frekvenca
0 1
1 441
3 502
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A8 ZVEYRTV

Vrednost 429251 Frekvenca
0 1
1 379
3 564
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A9 ZVEYCAS

Vrednost 430250 Frekvenca
0 1
1 469
3 474
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V263A10 ZVEYDRG

Vrednost 431249 Frekvenca
0 1
1 933
3 10
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V264 SEZNJJU

Vrednost 432248 Frekvenca
0 3
1 71
2 403
3 412