Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Zdomci

Basic Study Information

ADP - IDNo: MIGZDO74
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MIGZDO74_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Klinar, Peter
  • Mežnarić, Sliva
  • Švara, Sergio
  • Saksida, Stane
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1974)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije – Sklad Borisa Kidriča

Project number:

no information

Series:
  • MIG/Migracije

    Ekonomske migracije slovenskih delavcev v tujino (prevsem Nemčijo) so bile ob koncu 60. in v 70. letih zelo razširjen pojav. Sociologi so raziskovanje le-tega zastavili z obsežno študijo, katere načrt in priprave segajo v leto 1972, terenske faze pa so se izvajale v letih 1974 in 1976. Prva terenska raziskava z imenom Zdomci je potekala med junijem in oktobrom leta 1974. Anketirani so bili slovenski delavci na delu v tujini, terenski anketarji (študenti FSPN in raziskovalci sami) so respondente obiskali na njihovem bivališču v ZR Nemčiji. S pomočjo obširnega vprašalnika so raziskovalci zbrali podatke o vzrokih za odhod v tujino, morebitnem napredovanju v poklicu in izobrazbi, znanju jezika, koliko zdomci v Nemčiji zaslužijo in kam nameravajo vložiti prihranjen denar, kako ocenjujejo konkretne dejavnike migracijskega privlačevanja in odbijanja, ali se nameravajo vrniti v domovino, kakšne so njihove stanovanjske in družinske razmere in kakšne so bile pred odhodom. V istem času je bila predvidena tudi študija med partnerji oz. drugimi sorodniki zdomcev, ki so ostali v Sloveniji, vendar ni bila izvedena. Leta 1976 sta bili izvedeni še študiji Povratniki (avgusta in septembra) in Pari (med septembrom in novembrom). V okviru študije Povratniki je bila izvedena anketa med delavci, ki so se po delu v tujini vrnili v domovino. Raziskovalci so zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev, ki so bili anketirani predhodno, zato se vprašanja v veliki meri ujemajo s tistimi iz raziskave Zdomci. Cilj študije je bil raziskati vzroke za odhod v tujino in povratek, lastnosti Slovencev, ki so delali v ZRN, njihovo vključevanje v nemško delovno in življensko okolje, kot so napredovanje v poklicu in izobrazbi, znanje jezika, koliko so zdomci v Nemčiji zaslužili in kam so vložili prihranjen denar, njihove navade. Povratniki so poročali tudi o težavah po vrnitvi v Slovenijo. V sklopu študije Pari je bila izvedena anketa med Slovenci, ki niso bili na delu v tujini in predstavljajo pare, oz. kontrolno skupino anketiranim Zdomcem iz predhodne faze. Na osnovi lastnosti posameznega anketiranega zdomca v ZR Nemčiji, so raziskovalci v Sloveniji poiskali njemu adekvatno osebo, ki je ustrezala anketiranemu emigrantu glede na kraj njegovega stalnega bivališča v Sloveniji, oseba naj bi bila zaposlena v isti delovni organizaciji kot emigrant pred odhodom v tujino, naj bo istega spola, vsaj približno enake starosti in na približno enakem nivoju glede stratifikacijskih dimenzij. S pomočjo vprašalnika Parov so raziskovalci zbrali primerjalne podatke skupini zdomcev in povratnikov, ki so bili anketirani predhodno, zato vprašalnik vsebuje večino vprašanj, ki jih najdemo tudi v vprašalniku za povratnike in zdomce, razen tistih, ki se nanašajo na specifične izkušnje, povezane z bivanjem v Nemčiji. Osnovne teme so: delo in zadovoljstvo z delom, poklic in zaslužek, poklicno napredovanje, materialni položaj, stanovanjski status ter življenjske in družinske razmere.

Study Content

Keywords:

migracije, zdravje, vertikalna mobilnost, zaposlitev, dohodek, socialni stiki, načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, imigracije, delavec, zadovoljstvo z delom, delovne izkušnje, poklici, dohodek, napredovanje v službi, družbeni položaj družine, življenjski pogoji, družinske razmere, napredovanje v službi, znanje jezikov, prihranki, izobrazba

Keywords ELSST:
MIGRACIJE PREBIVALSTVA, MEDNARODNE MIGRACIJE, DELOVNA MIGRACIJA, ZAPOSLITEV V TUJINI, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, MEDNARODNE MIGRACIJE, DELOVNA MIGRACIJA, ZAPOSLITEV V TUJINI, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
Topic Classification CERIF
Sociologija


Abstract:

Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in skupine Povratnikov v domovino leta 1976. V prvi fazi raziskave Zdomci so raziskovalci zbrali o vzrokih za odhod v tujino, morebitnem napredovanju v poklicu in izobrazbi, znanju jezika, koliko zdomci v Nemčiji zaslužijo in kam nameravajo vložiti prihranjen denar, kako ocenjujejo konkretne dejavnike migracijskega privlačevanja in odbijanja, ali se nameravajo vrniti v domovino, kakšne so njihove stanovanjske in družinske razmere in kakšne so bile pred odhodom.

Methodology


Collection date: 20. junij 1974 - 15. oktober 1974
Date of production: 1974
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Anketirani so Slovenci – ekonomski migranti, ki so na začasnem delu v ZR Nemčiji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Anketirani so Slovenci – ekonomski migranti, ki so na začasnem delu v ZR Nemčiji. Vzorec je tristopenjski. Na prvi stopnji je kvotni. Na osnovi časa dela v Nemčiji, stopnje kvalifikacije in spola je definiranih 18 grup, znotraj katerih so izbrani respondenti prvi stopnje. Ne drugi stopnji je vzorec formiran po metodi »snow ball«, tako da izbrani na prvi stopnji navede dve znani osebi: prvo, ki ima višji uspeh kot ga ima sam in drugo, ki ima nižji uspeh. Tretja stopnja je ponovitev druge, s tem da znance navajajo izbrani na drugi stopnji. Osnova za izbor elementov prve stopnje so podatki Zavoda za zaposlovanje Slovenije, preko katerega naj bi se po oceni zaposlilo 10% vseh delavcev, ki so na začasnem delu v tujini.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MIGZDO74 - Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemcijo [datoteka podatkov], 1974

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 679
  • number of units: 954

Variable list

V1 SPOL

Value 13 Frequency
1 284
2 670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V2 STAROST

Value 22 Frequency
1 33
2 48
3 87
4 121
5 166
6 287
7 174
8 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 8

V3 NARODN

Value 31 Frequency
1 926
2 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V1 SPOL

Value 1679 Frequency
1 284
2 670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V2 STAROST

Value 2678 Frequency
1 33
2 48
3 87
4 121
5 166
6 287
7 174
8 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 8

V3 NARODN

Value 3677 Frequency
1 926
2 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V6 DRZAVLJ

Value 4676 Frequency
1 872
2 25
3 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 3

V10 DOBINF

Value 5675 Frequency
0 5
1 480
2 28
3 204
4 38
5 3
6 75
7 60
8 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V11 DALINF

Value 6674 Frequency
0 3
1 576
2 173
3 94
4 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 4

V12 FORMALU

Value 7673 Frequency
0 2
1 327
2 32
3 109
4 3
5 118
6 183
7 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V13 NAMEROST

Value 8672 Frequency
1 23
2 77
3 177
4 134
5 58
6 74
7 23
8 5
9 13
10 3
11 25
12 342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 12

V14 SEDVZRN

Value 9671 Frequency
1 31
2 91
3 112
4 110
5 139
6 159
7 57
8 41
9 64
10 25
11 21
12 22
13 21
14 13
15 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 15

V16 OSTSEDAJ

Value 10670 Frequency
0 4
1 88
2 52
3 21
4 88
5 255
6 25
9 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V17 NASVET

Value 11669 Frequency
0 7
1 247
2 217
3 477
4 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 4

V18 BILKJE

Value 12668 Frequency
0 5
1 116
2 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 2

V19 YUBILIZ

Value 13667 Frequency
0 5
1 29
2 215
3 397
4 187
5 74
6 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V20 PREJVZRN

Value 14666 Frequency
0 13
1 117
2 42
3 16
4 10
5 5
6 4
7 1
8 14
9 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V21 IZOBRESP

Value 15665 Frequency
1 14
2 18
3 93
4 220
5 50
6 380
7 39
8 83
9 31
10 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 10

V23 YUDOHRSP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 999 244.995 345.685

Valid range from 0 to 999

V24 YUNAPRED

Value 17663 Frequency
1 210
2 39
3 391
4 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 4

V25 YUIZGDEL

Value 18662 Frequency
0 2
1 36
2 26
3 684
9 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V26 YUKVALIF

Value 19661 Frequency
1 86
2 43
3 145
4 122
5 389
6 26
7 102
8 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 8

V27 YUTECAJ

Value 20660 Frequency
0 6
1 42
2 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 2

V28A ZRNKVPRH

Value 21659 Frequency
1 499
2 94
3 274
4 56
5 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V28B ZRNKVSED

Value 22658 Frequency
1 352
2 127
3 351
4 77
5 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V29A IZBPOKL

Value 23657 Frequency
1 443
2 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V29B NOVKVALF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 22 13.042 8.221

Valid range from 0 to 22

V31 ZRNTECAJ

Value 25655 Frequency
0 1
1 224
2 22
3 28
4 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 4

V32 IZBOLSKV

Value 26654 Frequency
0 7
1 123
2 92
3 79
4 565
5 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V33 IZOBRNAM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 21 16.428 7.35

Valid range from 0 to 21

V34A YUGOVOR

Value 28652 Frequency
1 351
2 179
3 238
4 137
5 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V34B YUBERE

Value 29651 Frequency
0 1
1 52
2 150
3 189
4 167
5 395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V34C YUPISE

Value 30650 Frequency
0 2
1 49
2 113
3 188
4 163
5 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V35A GOVORSED

Value 31649 Frequency
1 3
2 25
3 142
4 483
5 301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V35B BERESED

Value 32648 Frequency
1 272
2 421
3 180
4 62
5 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V35C PISESED

Value 33647 Frequency
1 231
2 331
3 236
4 91
5 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V36 TEZJEZIK

Value 34646 Frequency
0 15
1 72
2 307
9 560
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V37 IZBLSJEZ

Value 35645 Frequency
0 4
1 589
2 51
3 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 3

V38 UCISED

Value 36644 Frequency
0 3
1 31
2 391
3 92
4 27
5 410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V39 NUJNEMSC

Value 37643 Frequency
0 5
1 372
2 172
3 114
4 196
5 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V40A JEZDOMA

Value 38642 Frequency
0 4
1 912
2 15
3 18
9 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V40B JEZULICA

Value 39641 Frequency
0 4
1 894
2 14
3 37
9 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V40C JEZBUS

Value 40640 Frequency
0 5
1 895
2 16
3 33
9 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V40D JEZGOST

Value 41639 Frequency
0 5
1 898
2 15
3 31
9 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V41 YUNAPZRN

Value 42638 Frequency
1 206
2 92
3 185
4 471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 4

V42 NAPZRN

Value 43637 Frequency
0 9
1 413
2 91
3 13
4 9
9 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V43 NAPFIRMA

Value 44636 Frequency
1 26
2 351
3 577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 3

V44A ZPSFIRM

Value 45635 Frequency
0 94
1 1
2 3
4 5
5 4
6 13
7 9
8 34
9 9
10 11
11 12
12 102
13 366
14 30
15 176
16 84
17 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 17

V44B ZPSTOV

Value 46634 Frequency
0 56
1 29
2 21
3 41
4 29
5 35
6 52
7 56
8 113
9 24
10 28
11 31
12 67
13 231
14 4
15 28
16 108
17 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 17

V44C ZPSOBRAT

Value 47633 Frequency
0 19
1 258
2 130
3 188
4 101
5 70
6 46
7 22
8 31
9 1
10 2
12 1
13 62
15 1
16 21
17 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 17

V45 TUJCEV

Value 48632 Frequency
1 181
2 227
3 231
4 194
5 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V46A STIKSPAN

Value 49631 Frequency
0 16
1 99
2 95
3 64
4 56
5 2
6 1
7 621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46B STIKITAL

Value 50630 Frequency
0 12
1 127
2 163
3 122
4 71
5 10
6 3
7 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46C STIKSRB

Value 51629 Frequency
0 14
1 233
2 226
3 66
4 33
5 11
7 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46D STIKSLOV

Value 52628 Frequency
0 11
1 656
2 63
3 6
4 9
5 1
7 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46E STIKHRV

Value 53627 Frequency
0 11
1 347
2 208
3 54
4 31
5 7
7 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46F STIKGRK

Value 54626 Frequency
0 14
1 98
2 130
3 91
4 77
5 8
6 2
7 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46G STIKNEMC

Value 55625 Frequency
0 13
1 519
2 260
3 59
4 7
5 3
6 2
7 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46H STIKTURK

Value 56624 Frequency
0 13
1 102
2 105
3 115
4 110
5 23
6 11
7 475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V46I STIKDRUG

Value 57623 Frequency
0 142
1 91
2 64
3 27
4 30
7 600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V47 JEZOBRAT

Value 58622 Frequency
0 13
1 622
2 77
3 21
4 218
9 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V48 JEZJUGOS

Value 59621 Frequency
0 14
1 370
2 42
3 271
4 26
5 19
9 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V50 ZYDOVDEL

Value 60620 Frequency
0 4
1 322
2 521
3 70
4 35
5 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V51 ZELDEL

Value 61619 Frequency
0 19
1 703
2 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 2

V52A ALDELA

Value 62618 Frequency
1 208
2 132
3 147
4 184
5 283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V52B ALDELB

Value 63617 Frequency
1 132
2 166
3 205
4 186
5 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V52C ALDELC

Value 64616 Frequency
1 67
2 63
3 122
4 248
5 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V52D ALDELD

Value 65615 Frequency
1 223
2 160
3 224
4 164
5 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V52E ALDELE

Value 66614 Frequency
1 58
2 137
3 224
4 251
5 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V52F ALDELF

Value 67613 Frequency
1 134
2 123
3 185
4 215
5 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V53 NESRECA

Value 68612 Frequency
0 3
1 115
2 140
3 22
4 10
5 664
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V54A ALDELINA

Value 69611 Frequency
1 242
2 712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V54B ALDELINB

Value 70610 Frequency
1 435
2 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V57A NAPUSP

Value 71609 Frequency
0 17
1 301
2 374
3 113
4 31
5 57
6 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V57B NAPZVZ

Value 72608 Frequency
0 19
1 46
2 98
3 149
4 85
5 427
6 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V57C NAPNAC

Value 73607 Frequency
0 30
1 56
2 123
3 112
4 63
5 446
6 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V57D NAPDRUG

Value 74606 Frequency
0 607
1 36
2 22
3 7
4 1
5 70
6 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V59A ALONVPLA

Value 75605 Frequency
1 463
2 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V59B ALONVPLB

Value 76604 Frequency
1 644
2 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V59C ALONVPLC

Value 77603 Frequency
1 800
2 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V59D ALONVPLJ

Value 78602 Frequency
1 850
2 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V60A ALDRVPLA

Value 79601 Frequency
1 213
2 741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V60B ALDRVPLB

Value 80600 Frequency
1 505
2 449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V60C ALDRVPLC

Value 81599 Frequency
1 488
2 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V60D ALDRVPLD

Value 82598 Frequency
1 473
2 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V61A YUNNAPR

Value 83597 Frequency
0 19
1 26
2 81
3 143
4 359
5 121
6 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61B YUNPOKL

Value 84596 Frequency
0 21
1 46
2 224
3 147
4 218
5 61
6 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61C YUNVPLO

Value 85595 Frequency
0 26
1 40
2 157
3 158
4 205
5 47
6 321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61D YUNPLACA

Value 86594 Frequency
0 25
1 4
2 32
3 69
4 413
5 274
6 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61E YUNVPLRZ

Value 87593 Frequency
0 24
1 54
2 180
3 133
4 167
5 27
6 369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61F YUNVARN

Value 88592 Frequency
0 24
1 28
2 85
3 202
4 287
5 120
6 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61G YUNZDRAV

Value 89591 Frequency
0 21
1 31
2 100
3 295
4 254
5 66
6 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61H YUNTRAJZ

Value 90590 Frequency
0 23
1 95
2 322
3 186
4 122
5 15
6 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61I YUNZANEZ

Value 91589 Frequency
0 23
1 32
2 121
3 155
4 287
5 52
6 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61J YUNPOKOJ

Value 92588 Frequency
0 24
1 26
2 79
3 265
4 127
5 33
6 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61K YUNSTAN

Value 93587 Frequency
0 22
1 30
2 103
3 160
4 342
5 112
6 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61L YUNSODEL

Value 94586 Frequency
0 22
1 44
2 146
3 321
4 177
5 27
6 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V61M YUNSEF

Value 95585 Frequency
0 24
1 26
2 92
3 228
4 296
5 73
6 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V64 ZAGZPS

Value 96584 Frequency
0 18
1 403
2 140
3 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 3

V65 DELURE

Value 97583 Frequency
0 16
1 36
2 510
3 137
4 128
5 43
6 46
7 7
8 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V66 NADURE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 99 84.746 32.091

Valid range from 0 to 99

V67A KKOPLACA

Value 99581 Frequency
0 26
1 482
2 295
3 99
4 16
5 4
6 31
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V67B KKOPLACB

Value 100580 Frequency
1 4
2 100
3 91
4 33
5 19
6 18
7 2
8 687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 8

V68 VECPLAC

Value 101579 Frequency
0 18
1 65
2 678
3 85
4 40
9 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BA SPRMBOND

Value 102578 Frequency
0 12
1 112
2 265
3 175
4 178
9 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BB SPRMBSO

Value 103577 Frequency
0 17
1 74
2 285
3 228
4 139
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BC SPRMBIDC

Value 104576 Frequency
0 12
1 228
2 232
3 163
4 108
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BD SPRMBNPI

Value 105575 Frequency
0 15
1 322
2 172
3 69
4 165
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BE SPRMBKDV

Value 106574 Frequency
0 14
1 161
2 248
3 145
4 175
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BF SPRMBPPD

Value 107573 Frequency
0 10
1 74
2 285
3 286
4 88
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BG SPRMBNN

Value 108572 Frequency
0 17
1 149
2 282
3 160
4 135
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BH SPRMBOMD

Value 109571 Frequency
0 16
1 362
2 184
3 79
4 102
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BI SPRMBKVD

Value 110570 Frequency
0 13
1 192
2 259
3 128
4 151
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BJ SPRMBVPO

Value 111569 Frequency
0 17
1 210
2 145
3 83
4 288
9 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BK SPRMBSS

Value 112568 Frequency
0 18
1 276
2 164
3 53
4 233
9 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BL SPRMBPRH

Value 113567 Frequency
0 14
1 351
2 130
3 87
4 162
9 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BM SPRMBSTP

Value 114566 Frequency
0 11
1 114
2 215
3 273
4 131
9 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V69BN SPRMBDC

Value 115565 Frequency
0 11
1 469
2 100
3 56
4 109
9 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V70 SEOSTATI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 99 44.974 43.603

Valid range from 0 to 99

V72 SELPOTEM

Value 117563 Frequency
0 2
1 788
2 12
3 86
4 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 4

V76 OPISSIT

Value 118562 Frequency
0 10
1 82
2 257
3 169
4 360
5 60
6 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V77 MINZASLY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 99 43.896 45.679

Valid range from 0 to 99

V78 POKLVYU

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 22 8.108 7.475

Valid range from 0 to 22

V79 ZDRAVSTS

Value 121559 Frequency
1 384
2 488
3 50
4 25
5 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V80 BOLAN

Value 122558 Frequency
0 5
1 117
2 182
3 650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 3

V81 YUSTNJ

Value 123557 Frequency
1 44
2 149
3 528
4 114
5 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V82 YUSTNJZD

Value 124556 Frequency
1 88
2 159
3 140
4 390
5 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V83P ZRNSTNJ

Value 125555 Frequency
1 123
2 427
3 244
4 65
5 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V83S SEDSTNJ

Value 126554 Frequency
1 42
2 295
3 336
4 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 4

V83N STNJNCRT

Value 127553 Frequency
1 85
2 255
3 317
4 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 4

V84 STNJDOB

Value 128552 Frequency
0 12
1 498
2 8
3 77
4 21
5 55
6 272
9 10
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 1

Valid range from 0 to 9

V85P SKOMPRIH

Value 129551 Frequency
0 11
1 79
2 6
3 35
4 69
8 271
9 6
10 474
11 2
13 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 13

V85S SKOMSED

Value 130550 Frequency
0 9
1 140
2 15
3 208
4 34
5 3
6 1
8 227
9 18
10 293
11 4
13 1
14 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 14

V85N SKOMNCRT

Value 131549 Frequency
0 51
1 136
2 12
3 230
4 26
5 1
8 219
9 20
10 255
11 3
14 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 14

V86 STNJVELK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 250 43.136 31.241

Valid range from 0 to 250

V87 STNJOSEB

Value 133547 Frequency
0 6
1 109
2 296
3 192
4 160
5 25
6 6
7 4
8 10
9 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V88 STNJZAD

Value 134546 Frequency
1 19
2 82
3 147
4 430
5 276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 5

V89 NAJEMNIN

Value 135545 Frequency
1 219
2 174
3 129
4 96
5 151
6 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 6

V91 HISAYU

Value 136544 Frequency
0 2
1 37
2 65
3 473
4 15
5 110
7 110
9 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V92 GRADITYU

Value 137543 Frequency
0 11
1 204
2 71
3 88
4 88
5 250
6 86
8 76
9 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V93 ZRNSELIL

Value 138542 Frequency
0 4
1 696
2 178
3 37
4 21
5 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V94A SOSEDSLK

Value 139541 Frequency
0 18
1 477
2 423
3 23
4 3
5 9
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V94B SOSEDSLO

Value 140540 Frequency
0 7
1 255
2 605
3 55
4 15
5 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V94C SOSEDITL

Value 141539 Frequency
0 13
1 575
2 47
3 86
4 110
5 119
6 3
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V94D SOSEDHRV

Value 142538 Frequency
0 5
1 341
2 254
3 187
4 90
5 76
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V94E SOSEDGRK

Value 143537 Frequency
0 8
1 629
2 32
3 58
4 90
5 134
6 1
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V94F SOSEDSRB

Value 144536 Frequency
0 6
1 473
2 155
3 159
4 82
5 74
6 4
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V94G SOSEDTUR

Value 145535 Frequency
0 12
1 535
2 31
3 61
4 102
5 180
6 27
7 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V94H SOSEDNEM

Value 146534 Frequency
0 4
1 181
2 312
3 267
4 128
5 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 5

V94I SOSEDSPA

Value 147533 Frequency
0 17
1 662
2 33
3 60
4 72
5 109
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 6

V94J SOSEDDRG

Value 148532 Frequency
0 158
1 659
2 24
3 33
4 36
5 41
6 1
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95A HSTINEM

Value 149531 Frequency
0 9
1 138
2 443
3 205
4 117
5 23
6 4
7 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95B HSTISLV

Value 150530 Frequency
0 4
1 497
2 364
3 49
4 27
5 3
7 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95C HSTIHRV

Value 151529 Frequency
0 7
1 119
2 426
3 198
4 112
5 62
6 12
7 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95D HSTIGRK

Value 152528 Frequency
0 10
1 20
2 240
3 232
4 195
5 151
6 32
7 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95E HSTISPA

Value 153527 Frequency
0 14
1 20
2 230
3 227
4 209
5 137
6 27
7 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95F HSTISRB

Value 154526 Frequency
0 10
1 50
2 383
3 228
4 136
5 93
6 20
7 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95G HSTITUR

Value 155525 Frequency
0 10
1 12
2 195
3 183
4 196
5 202
6 85
7 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95H HSTIITL

Value 156524 Frequency
0 10
1 18
2 222
3 213
4 204
5 162
6 58
7 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V95I HSTIDRG

Value 157523 Frequency
0 599
1 8
2 81
3 67
4 70
5 34
6 7
7 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 7

V96A1 PRSTROJ

Value 158522 Frequency
0 13
1 117
2 399
3 45
4 195
5 14
6 20
7 6
8 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A2 POMSTROJ

Value 159521 Frequency
0 29
1 4
2 70
4 144
5 2
6 4
8 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A3 PLSTROJ

Value 160520 Frequency
0 33
1 9
2 33
4 78
5 1
6 1
8 799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A4 SIVSTROJ

Value 161519 Frequency
0 22
1 104
2 234
3 24
4 198
5 12
6 7
8 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A5 FOTOAP

Value 162518 Frequency
0 11
1 103
2 501
3 68
4 106
5 7
6 26
7 5
8 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A6 KAMERA

Value 163517 Frequency
0 24
1 9
2 114
3 1
4 166
5 2
6 6
7 1
8 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A7 AVTO

Value 164516 Frequency
0 14
1 23
2 434
3 44
4 190
5 12
6 58
7 16
8 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A8 STEREO

Value 165515 Frequency
0 6
1 49
2 467
3 60
4 123
5 10
6 16
7 5
8 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A9 POHISTVO

Value 166514 Frequency
0 12
1 86
2 305
3 83
4 206
5 33
6 87
7 38
8 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A10 TV

Value 167513 Frequency
0 10
1 92
2 496
3 53
4 122
5 6
6 10
7 1
8 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A11 BARVTV

Value 168512 Frequency
0 33
1 4
2 118
3 2
4 320
5 1
6 1
8 475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V96A12 MAGFON

Value 169511 Frequency
0 21
1 26
2 437
3 17
4 146
5 1
6 15
7 1
8 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 8

V97 ZAKUPZRN

Value 170510 Frequency
0 6
1 51
2 16
3 5
4 876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 4

V98 HISAZRN

Value 171509 Frequency
0 4
1 902
2 18
3 23
4 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 4

V99 DOHGOSP

Value 172508 Frequency
1 294
2 660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 2

V100 YUPOSEST

Value 173507 Frequency
1 57
2 66
3 254
9 577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 9

V101 POSESTYU

Value 174506 Frequency
0 6
1 5
2 3
3 85
4 32
5 25
9 798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 0 to 9

V102 KMETVEL

Value 175505 Frequency
1 25
2 177
3 149
4 21
5 2
9 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0

Valid range from 1 to 9

V103ZE ZEMLJVSE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 0 0 99 62.497 45.621

Valid range from 0 to 99