Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI00_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2000)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
  • PB/Politbarometer, Slovenija

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, pogledi na spreminjanje volilnega sistema, strankarske preference, ocena razmerja med državo in cerkvijo, interpelacija zoper ministra Mitja Gasparija, ocena slovenskih medijev, stališča o poklicni vojski, ocena ravnanja slovenske vlade ob vstopu svobodnjakov v avstrijsko vlado, upravičenost stavke učiteljev, podpora možnosti nakupa Elana s strani države, ocena izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji, upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin, mandatarske kompetence politikov, podpora kandidaturi Andreja Bajuka za predsednika vlade, seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije, NATO, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), vladne aktivnost pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, preživljanje dopusta, volilni sistem, ocena uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosne in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, uvrščanje v subjektivni sloj, volilne izbire, ocena usposobljenosti strank za reševanje problemov, ugledni in zaupanja vredni politiki, Avstrijska zahteva po odpravi avnojskih sklepov, zahteva po zaprtju Jedrske elektrarne Krško, predstave o bodočih koalicijah in primernemu mandatarju, ocene in stališča o volilni kampaniji, odnos do političnih strank - volilne izbire in volilna ravnanja, zadovoljstvo z izidom volitev, zadovoljstvo z oblikovano koalicijo, spremljanje TV informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov ter revij in tednikov, pomoč prizadetim v Logu pod Mangartom, občutek ogroženosti zaradi bolezni norih krav

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
mediji
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: razmerah med državo in cerkvijo, poglede na spreminjanje volilnega sistema, interpelacijo zoper ministra Mitja Gasparija, oceno slovenskih medijev, stališča o poklicni vojski, oceno ravnanja slovenske vlade ob vstopu svobodnjakov v avstrijsko vlado, upravičenost stavke učiteljev, podporo možnosti nakupa Elana s strani države, oceno izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji, upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin, poznavanje telefonske številke 080 1200 za posredovanje koristnih informacij, seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije, preživljanje dopusta, ocenjevanje podpore novi vladi (Andrej Bajuk), oceno uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosna in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, možne volilne izbire, oceno usposobljenosti strank za reševanje problemov, mnenje o avstrijski zahtevi po odpravi avnojskih sklepov, zahtevo po zaprtju jedrske elektrarne Krško, predstave o bodočih koalicijah in primernemu mandatarju, spremljanje TV informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov ter revij in tednikov, pomoč prizadetim v Logu pod Mangartom, občutek ogroženosti zaradi bolezni norih krav.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 24.1. - 20.12.2000., Datumi vseh zbiranj: 24.1. - 26.1.,, 21.2. - 23.2.,, 20.3. - 22.3.,, 17.4. - 19.4.,, 23.5. - 25.5.,, 19.6. - 21.6.,, 10.7. - 12.7.,, 28.8. - 31.8.,, 18.9. - 20.9.,, 3.10. - 5.10.,, 27.11. - 29.11.,, 18.12. - 20.12.2000
Date of production: 2000
Country: Ljubljana, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI00 - Politbarometer PB00 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 314
  • number of units: 11344

Variable list

KEY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4494 0

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10394 950 1 2000 967.826 547.951

Valid range from 1 to 2000

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 3705
2 NEZADOVOLJNI 5669
3 ne vem, b.o. 1001
Sysmiss 969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9374 1970

Valid range from 1 to 2

KEY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4494 0

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10394 950 1 2000 967.826 547.951

Valid range from 1 to 2000

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 3282 Frequency
1 ZADOVOLJNI 3705
2 NEZADOVOLJNI 5669
3 ne vem, b.o. 1001
Sysmiss 969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9374 1970

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MAT.RAZMERAMI

Value 4281 Frequency
1 ZADOVOLJNI 5918
2 NEZADOVOLJNI 4092
3 ne vem, b.o. 362
Sysmiss 972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10010 1334

Valid range from 1 to 2

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU SE...

Value 5280 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 1727
2 POSLABSUJEJO 3075
3 OSTAJAJO ISTE 2278
4 ne vem, b.o. 454
Sysmiss 3810
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7080 4264

Valid range from 1 to 3

V1 VLADA

Value 6279 Frequency
1 zelo neuspesno 1734
2 . 2164
3 nekje vmes 3819
4 . 1052
5 zelo uspesno 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o 871
Sysmiss 1398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9075 2269

Valid range from 1 to 5

V2 DRNOVSEK

Value 7278 Frequency
1 zelo neuspesno 985
2 . 1268
3 nekje vmes 2348
4 . 2263
5 zelo uspesno 1168
6 ne vem/ ne pozna/b.o 903
Sysmiss 2409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8032 3312

Valid range from 1 to 5

V3 PARLAMENT

Value 8277 Frequency
1 zelo neuspesno 1358
2 . 2621
3 nekje vmes 3442
4 . 816
5 zelo uspesno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o 677
Sysmiss 2299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8368 2976

Valid range from 1 to 5

V4 DRZAVNI SVET

Value 9276 Frequency
1 zelo neuspesno 723
2 . 1538
3 nekje vmes 2791
4 . 698
5 zelo uspesno 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o 1041
Sysmiss 4460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5843 5501

Valid range from 1 to 5

V5 KUCAN

Value 10275 Frequency
1 zelo neuspesno 441
2 . 653
3 nekje vmes 1834
4 . 3613
5 zelo uspesno 3259
6 ne vem/ ne pozna/b.o 277
Sysmiss 1267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9800 1544

Valid range from 1 to 5

V6A USTAVNO SODISCE

Value 11274 Frequency
1 zelo neuspesno 854
2 . 1571
3 nekje vmes 2777
4 . 1528
5 zelo uspesno 385
6 ne vem/ ne pozna/b.o 863
Sysmiss 3366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7115 4229

Valid range from 1 to 5

V7 PODOBNIK

Value 12273 Frequency
1 zelo neuspesno 1389
2 . 1376
3 nekje vmes 1186
4 . 395
5 zelo uspesno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o 199
Sysmiss 6744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4401 6943

Valid range from 1 to 5

V8 ZDENKA CERAR

Value 13272 Frequency
1 310
2 699
3 2036
4 1395
5 387
6 1241
Sysmiss 5276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6068 5276

Valid range from 1 to 6

M1 DELO,DRUZINO

Value 14271 Frequency
1 zelo neuspesno 249
2 . 578
3 nekje vmes 1410
4 . 1201
5 zelo uspesno 412
6 729
Sysmiss 6765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4579 6765

Valid range from 1 to 6

M2 EK.O.IN RAZ.

Value 15270 Frequency
1 zelo neuspesno 95
2 . 500
3 nekje vmes 1669
4 . 829
5 zelo uspesno 102
6 1231
Sysmiss 6918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4426 6918

Valid range from 1 to 6

M3 FINANCE

Value 16269 Frequency
1 zelo neuspesno 166
2 . 572
3 nekje vmes 1374
4 . 1196
5 zelo uspesno 415
6 842
Sysmiss 6779
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4565 6779

Valid range from 1 to 6

M4 GOSPOD.D.

Value 17268 Frequency
1 zelo neuspesno 193
2 . 541
3 nekje vmes 1578
4 . 786
5 zelo uspesno 99
6 1223
Sysmiss 6924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4420 6924

Valid range from 1 to 6

M5 KMETIJSTVO

Value 18267 Frequency
1 zelo neuspesno 462
2 . 1149
3 nekje vmes 1518
4 . 609
5 zelo uspesno 116
6 691
Sysmiss 6799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4545 6799

Valid range from 1 to 6

M6 KULTURA

Value 19266 Frequency
1 zelo neuspesno 250
2 . 657
3 nekje vmes 1496
4 . 1134
5 zelo uspesno 224
6 800
Sysmiss 6783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4561 6783

Valid range from 1 to 6

M7 NOTRAN.Z.

Value 20265 Frequency
1 zelo neuspesno 226
2 . 712
3 nekje vmes 1678
4 . 768
5 zelo uspesno 145
6 967
Sysmiss 6848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4496 6848

Valid range from 1 to 6

M8 OBRAMBA

Value 21264 Frequency
1 zelo neuspesno 456
2 . 913
3 nekje vmes 1360
4 . 724
5 zelo uspesno 205
6 867
Sysmiss 6819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4525 6819

Valid range from 1 to 6

M9 OKOLJE

Value 22263 Frequency
1 zelo neuspesno 163
2 . 673
3 nekje vmes 1708
4 . 912
5 zelo uspesno 165
6 898
Sysmiss 6825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4519 6825

Valid range from 1 to 6

M10 PRAVOSODJE

Value 23262 Frequency
1 zelo neuspesno 310
2 . 768
3 nekje vmes 1472
4 . 741
5 zelo uspesno 112
6 1073
Sysmiss 6868
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4476 6868

Valid range from 1 to 6

M11 PROMET

Value 24261 Frequency
1 zelo neuspesno 168
2 . 643
3 nekje vmes 1620
4 . 941
5 zelo uspesno 162
6 962
Sysmiss 6848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4496 6848

Valid range from 1 to 6

M12 SOLSTVO

Value 25260 Frequency
1 zelo neuspesno 174
2 . 558
3 nekje vmes 1515
4 . 1159
5 zelo uspesno 238
6 882
Sysmiss 6818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4526 6818

Valid range from 1 to 6

M13 ZDRAVSTVO

Value 26259 Frequency
1 zelo neuspesno 309
2 . 819
3 nekje vmes 1502
4 . 927
5 zelo uspesno 172
6 810
Sysmiss 6805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4539 6805

Valid range from 1 to 6

M14 ZNANOST

Value 27258 Frequency
1 zelo neuspesno 66
2 . 371
3 nekje vmes 1371
4 . 989
5 zelo uspesno 129
6 1443
Sysmiss 6975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4369 6975

Valid range from 1 to 6

M15 ZUN.ZADEVE

Value 28257 Frequency
1 zelo neuspesno 344
2 . 701
3 nekje vmes 1342
4 . 1079
5 zelo uspesno 295
6 786
Sysmiss 6797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4547 6797

Valid range from 1 to 6

M16 TURIZEM

Value 29256 Frequency
1 zelo neuspesno 198
2 . 687
3 nekje vmes 1531
4 . 1023
5 zelo uspesno 161
6 894
Sysmiss 6850
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4494 6850

Valid range from 1 to 6

M17 EVROPA

Value 30255 Frequency
1 zelo neuspesno 206
2 . 515
3 nekje vmes 1265
4 . 942
5 zelo uspesno 206
6 495
Sysmiss 7715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3629 7715

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI SLO.KORISTILO CLANSTVO V EU

Value 31254 Frequency
1 koristilo bi ji 4308
2 ne bi ji koristilo 1788
3 ne vem, b.o. 1374
Sysmiss 3874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6096 5248

Valid range from 1 to 2

EBREF EU REFERENDUM?

Value 32253 Frequency
1 za vstop 5790
2 proti vstopu 2128
3 ne ve, b.o. 1452
Sysmiss 1974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7918 3426

Valid range from 1 to 2

I1 VLADI

Value 33252 Frequency
1 najmanj zaupa 1781
2 . 2165
3 nekaj vmes 3454
4 . 1650
5 najbolj zaupa 572
6 ne vem/ ne pozna/b.o 368
Sysmiss 1354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9622 1722

Valid range from 1 to 5

I2 PRED.VLADE

Value 34251 Frequency
1 najmanj zaupa 1498
2 . 1635
3 nekaj vmes 2565
4 . 2425
5 najbolj zaupa 1389
6 ne vem/ ne pozna/b.o 390
Sysmiss 1442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9512 1832

Valid range from 1 to 5

I3 DRZAVNEMU ZBORU

Value 35250 Frequency
1 najmanj zaupa 1063
2 . 2249
3 nekaj vmes 3953
4 . 1118
5 najbolj zaupa 232
6 ne vem/ ne pozna/b.o 424
Sysmiss 2305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8615 2729

Valid range from 1 to 5

I4 PRED.REPUBLIKE

Value 36249 Frequency
1 najmanj zaupa 492
2 . 727
3 nekaj vmes 2004
4 . 3486
5 najbolj zaupa 3150
6 ne vem/ ne pozna/b.o 204
Sysmiss 1281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9859 1485

Valid range from 1 to 5

I5 POLIT.STRANKAM

Value 37248 Frequency
1 najmanj zaupa 1851
2 . 3079
3 nekaj vmes 3684
4 . 598
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o 500
Sysmiss 1503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9341 2003

Valid range from 1 to 5

I6 SODISCEM

Value 38247 Frequency
1 najmanj zaupa 1247
2 . 2283
3 nekaj vmes 3847
4 . 1701
5 najbolj zaupa 396
6 ne vem/ ne pozna/b.o 417
Sysmiss 1453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9474 1870

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI

Value 39246 Frequency
1 najmanj zaupa 889
2 . 1617
3 nekaj vmes 3673
4 . 2790
5 najbolj zaupa 888
6 ne vem/ ne pozna/b.o 197
Sysmiss 1290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9857 1487

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI

Value 40245 Frequency
1 najmanj zaupa 697
2 . 1332
3 nekaj vmes 3306
4 . 2908
5 najbolj zaupa 1161
6 ne vem/ ne pozna/b.o 436
Sysmiss 1504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9404 1940

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI

Value 41244 Frequency
1 najmanj zaupa 2856
2 . 2292
3 nekaj vmes 2638
4 . 1190
5 najbolj zaupa 663
6 ne vem/ ne pozna/b.o 318
Sysmiss 1387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9639 1705

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLO

Value 42243 Frequency
1 najmanj zaupa 324
2 . 824
3 nekaj vmes 3135
4 . 3986
5 najbolj zaupa 1429
6 ne vem/ ne pozna/b.o 277
Sysmiss 1369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9698 1646

Valid range from 1 to 5

I11 TOLARJU

Value 43242 Frequency
1 najmanj zaupa 215
2 . 737
3 nekaj vmes 3352
4 . 3889
5 najbolj zaupa 1610
6 ne vem/ ne pozna/b.o 217
Sysmiss 1324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9803 1541

Valid range from 1 to 5

I12 USTAV. SODISCU

Value 44241 Frequency
1 najmanj zaupa 595
2 . 1441
3 nekaj vmes 3915
4 . 2301
5 najbolj zaupa 578
6 ne vem/ ne pozna/b.o 758
Sysmiss 1756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8830 2514

Valid range from 1 to 5

I13 SOLSTVU

Value 45240 Frequency
1 najmanj zaupa 372
2 . 1159
3 nekaj vmes 3748
4 . 3496
5 najbolj zaupa 918
6 ne vem/ ne pozna/b.o 288
Sysmiss 1363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9693 1651

Valid range from 1 to 5

I14 ZDRAVSTVU

Value 46239 Frequency
1 najmanj zaupa 384
2 . 1194
3 nekaj vmes 3515
4 . 3558
5 najbolj zaupa 1277
6 ne vem/ ne pozna/b.o 155
Sysmiss 1261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9928 1416

Valid range from 1 to 5

W ALI BI SLI NA VOLITVE

Value 47238 Frequency
1 da 4744
2 ne 1446
3 ne vem, b.o. 356
Sysmiss 4798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6190 5154

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

Value 48237 Frequency
0 189
1 DS 72
2 DESUS 599
3 LDS 1586
4 SLS 151
5 SNS 81
6 SDS 743
7 SKD 200
8 ZLSD 563
9 ZS 33
10 SND 308
11 drugo 75
13 46
14 25
15 540
16 77
17 6
18 383
19 80
12 ne ve, b.o. 3177
Sysmiss 2410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5757 5587

Valid range from 0 to 19

W3 SIMPATIJE

Value 49236 Frequency
0 213
1 DS 35
2 DESUS 165
3 LDS 670
4 SLS 83
5 SNS 56
6 SDS 363
7 SKD 96
8 ZLSD 267
9 ZS 26
10 SND 215
11 drugo 126
13 365
14 22
15 396
17 4
18 226
19 23
97 11
99 110
12 ne ve, b.o. 3892
Sysmiss 3980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3472 7872

Valid range from 0 to 99

LD ORIENTACIJA

Value 50235 Frequency
1 prej levo 3138
2 v sredino 1581
3 prej desno 1857
4 b.o. 3625
Sysmiss 1143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6576 4768

Valid range from 1 to 3

Q191 RESITEV RAZMERJA DRZAVA-CERKEV

Value 51234 Frequency
1 SPORAZUM Z VATIKANOM 50
2 SPORAZUM VLADA-RKC V 168
3 ODNOS SE UREDI Z ZAK 600
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 10379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 10526

Valid range from 1 to 3

Q210 LEVO-DESNO SRED.KOALICIJA?

Value 52233 Frequency
1 LEVO-SRED.KOALICIJA 2263
2 DESNO-SRED.KOALICIJA 1360
3 ne bi sel na volitve 425
4 ne vem, b.o. 2472
Sysmiss 4824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4048 7296

Valid range from 1 to 3

Q225 GLASOVAL BI ZA...

Value 53232 Frequency
1 prvi blok 428
2 drugi blok 1230
3 nobenega bloka 100
4 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 9418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1758 9586

Valid range from 1 to 3

Q246 SPREMEMBA VOL.ZAKONA?

Value 54231 Frequency
1 je potrebna 928
2 ni potrebna 542
3 ne vem, b.o. 452
Sysmiss 9422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1470 9874

Valid range from 1 to 2

Q232C VISJI PRAG ZA PARLAMENT

Value 55230 Frequency
1 primerno 532
2 neprimerno 924
3 b.o. 468
Sysmiss 9420
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1456 9888

Valid range from 1 to 2

Q232D VODILNA STRANKA VEC MEST

Value 56229 Frequency
1 primerno 238
2 neprimerno 1098
3 b.o. 584
Sysmiss 9424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1336 10008

Valid range from 1 to 2

Q272B ZAVZEMA SE ZA ...

Value 57228 Frequency
1 kombinirani 397
2 dvokrozni vecinski 682
3 obstojeci 994
4 ne vem, b.o. 746
Sysmiss 8525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2073 9271

Valid range from 1 to 3

Q420 PODPRL BI ...

Value 58227 Frequency
1 skd, sds in sls 540
2 lds 634
3 zlsd in desus 332
4 ne vem, b.o. 414
Sysmiss 9424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1506 9838

Valid range from 1 to 3

Q421 NAJSPOSOBNEJSI ZA VODENJE VLADE

Value 59226 Frequency
1 drnovsek 738
2 jansa 74
3 peterle 26
4 podobnik m. 24
5 podobnik j. 14
6 pahor 36
7 kucan 110
8 arhar 38
9 mencinger 6
10 rigelnik 8
11 drug 90
12 ne vem, b.o. 756
Sysmiss 9424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 10180

Valid range from 1 to 11

Q422A DRNOVSEK

Value 60225 Frequency
1 najslabsa ocena 54
2 . 104
3 nekaj vmes 420
4 . 650
5 najboljsa ocena 586
6 ne vem/ ne pozna/b.o 104
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1814 9530

Valid range from 1 to 5

Q422B JANSA

Value 61224 Frequency
1 najslabsa ocena 384
2 . 440
3 nekaj vmes 550
4 . 308
5 najboljsa ocena 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o 150
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1768 9576

Valid range from 1 to 5

Q422C PETERLE

Value 62223 Frequency
1 najslabsa ocena 454
2 . 556
3 nekaj vmes 546
4 . 196
5 najboljsa ocena 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o 126
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1792 9552

Valid range from 1 to 5

Q422D M. PODOBNIK

Value 63222 Frequency
1 najslabsa ocena 424
2 . 556
3 nekaj vmes 552
4 . 192
5 najboljsa ocena 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o 140
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1778 9566

Valid range from 1 to 5

Q422E J. PODOBNIK

Value 64221 Frequency
1 najslabsa ocena 236
2 . 386
3 nekaj vmes 734
4 . 362
5 najboljsa ocena 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o 134
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1784 9560

Valid range from 1 to 5

Q422F PAHOR

Value 65220 Frequency
1 najslabsa ocena 68
2 . 236
3 nekaj vmes 670
4 . 614
5 najboljsa ocena 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o 192
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1726 9618

Valid range from 1 to 5

Q422G ARHAR

Value 66219 Frequency
1 najslabsa ocena 54
2 . 176
3 nekaj vmes 524
4 . 496
5 najboljsa ocena 234
6 ne vem/ ne pozna/b.o 434
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1484 9860

Valid range from 1 to 5

Q422H KUCAN

Value 67218 Frequency
1 najslabsa ocena 62
2 . 154
3 nekaj vmes 350
4 . 600
5 najboljsa ocena 616
6 ne vem/ ne pozna/b.o 136
Sysmiss 9426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1782 9562

Valid range from 1 to 5

Q353 INTERPELACIJO PROTI GASPARIJU...

Value 68217 Frequency
1 je upravicena 342
2 ni upravicena 966
3 ne vem, b.o. 608
Sysmiss 9428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1308 10036

Valid range from 1 to 2

Q423 SE UKVARJATE S SPORTOM

Value 69216 Frequency
1 NE UKVARJA 702
2 1x LETNO 88
3 1-3x KRAT NA MESEC 250
4 1x TEDENSKO 308
5 2-3x TEDENSKO 334
6 4-6x KRAT TEDENSKO 68
7 VSAK DAN 150
8 b.o. 22
Sysmiss 9422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1900 9444

Valid range from 1 to 7

LROJ LETO ROJSTVA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11223 121 0 82 54.733 16.918

Valid range from 0 to 82

IZOB IZOBRAZBA

Value 71214 Frequency
1 OSNOVNA 2079
2 POKLICNA 1917
3 SREDNJA 5046
4 VISOKA 2148
Sysmiss 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11190 154

Valid range from 1 to 4

TIPK NASELJE

Value 72213 Frequency
1 PODEZELJE 3732
2 MANJSI KRAJ 3778
3 VECJE MESTO 1513
4 LJ/MB 2195
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11218 126

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLEN

Value 73212 Frequency
1 V GOSPODARSTVU 3288
2 V NEGOSPODARSTVU 1918
3 SAMOZAPOSLEN 558
4 KMET 144
5 GOSPODINJA 277
6 UPOKOJENEC 3297
7 STUDENT 1043
8 BREZPOSELN 636
9 DRUGO... 65
Sysmiss 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11226 118

Valid range from 1 to 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

Value 74211 Frequency
1 ZELO 724
2 DO NEKE MERE 1449
3 NE SKRBI 2994
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 6145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5167 6177

Valid range from 1 to 3

REG1 VERNOST

Value 75210 Frequency
1 sem veren 4977
2 nisem veren 3849
3 nekaj vmes... 2214
4 zavrnil odg.,b.o. 166
Sysmiss 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11040 304

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

Value 76209 Frequency
1 moski 4763
2 zenska 6521
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11284 60

Valid range from 1 to 2

QI OCENA INTERVJUJA

Value 77208 Frequency
1 dobro 9145
2 slabo 894
Sysmiss 1305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10039 1305

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 78207 Frequency
30 ->30 2637
45 30 - 45 3386
60 46 - 60 2753
99 61 -> 2447
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11223 121

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 79206 Frequency
0 213
1 DS 74
2 DESUS 436
3 LDS 1755
4 SLS 197
5 SNS 89
6 SDS 601
7 SKD 220
8 ZLSD 516
9 ZS 48
10 SND 396
11 drugo 136
12 ne ve 2825
Sysmiss 3838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4681 6663

Valid range from 0 to 11

OBCINA

Value 80205 Frequency
0 Zakrita vrednost 11213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11213 131 0 0

Valid range from 0 to 0

VELNAS Velikost naselja

Value 81204 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 3192
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 1630
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 673
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 1114
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 1506
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 2288
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10403 941

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10370 974 0.405 2.932 1 0.566

Valid range from 0.405278166353391 to 2.93237658631437

ANKETA

Value 83202 Frequency
2000-01-14 975
2000-02-14 975
2000-03-14 940
2000-04-14 962
2000-05-14 928
2000-06-14 942
2000-07-14 923
2000-08-14 905
2000-09-14 912
2000-10-14 958
2000-11-14 974
2000-12-14 950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11344 2000-01-14 2000-12-14

Q191_1 ODNOS CERKEV-DRZAVA

Value 84201 Frequency
1 SPORAZUM Z VATIKANOM 50
2 SPORAZUM VLADA-RKC V 168
3 ODNOS SE UREDI Z ZAK 600
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 10379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 10526

Valid range from 1 to 3

W51 ZMANJSANJE NEZAPOSLENOSTI

Value 85200 Frequency
1 DS 5
2 DESUS 0
3 LDS 151
4 SLS 23
5 SNS 0
6 SDS 46
7 SKD 9
8 ZLSD 43
9 ZS 1
10 SND 0
11 drugo 5
12 nobena 123
13 ni problem 0
14 ne ve, b.o. 496
Sysmiss 10442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 10938

Valid range from 1 to 13

W52 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Value 86199 Frequency
1 DS 4
2 DESUS 3
3 LDS 331
4 SLS 26
5 SNS 1
6 SDS 75
7 SKD 9
8 ZLSD 55
9 ZS 1
10 SND 30
11 drugo 6
12 nobena 92
13 ni problem 13
15 568
14 ne ve, b.o. 558
Sysmiss 9572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1214 10130

Valid range from 1 to 15

W53 VKLJUCEVANJE V EVROPO

Value 87198 Frequency
1 DS 4
2 DESUS 1
3 LDS 211
4 SLS 14
5 SNS 2
6 SDS 33
7 SKD 12
8 ZLSD 27
9 ZS 0
10 SND 0
11 drugo 5
12 nobena 63
13 ni problem 0
14 ne ve, b.o. 528
Sysmiss 10444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 10972

Valid range from 1 to 13

W54 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Value 88197 Frequency
1 DS 3
2 DESUS 0
3 LDS 100
4 SLS 20
5 SNS 7
6 SDS 71
7 SKD 7
8 ZLSD 24
9 ZS 0
10 SND 2
11 drugo 4
12 nobena 97
13 ni problem 0
14 ne ve, b.o. 564
Sysmiss 10445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 11009

Valid range from 1 to 13

W55 STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Value 89196 Frequency
1 DS 2
2 DESUS 26
3 LDS 126
4 SLS 12
5 SNS 1
6 SDS 42
7 SKD 18
8 ZLSD 35
9 ZS 0
10 SND 0
11 drugo 7
12 nobena 80
13 ni problem 1
14 ne ve, b.o. 549
Sysmiss 10445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 10994

Valid range from 1 to 13

Q420_1 IZBRAL BI OPCIJO...

Value 90195 Frequency
1 sds,skd,sls 1166
2 lds 1468
3 zlsd,desus,krsc.soc. 819
4 ne vem, b.o. 1135
Sysmiss 6756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3453 7891

Valid range from 1 to 3

Q432 SLS IZSTOPILA IZ VLADE?

Value 91194 Frequency
1 PRIMERNO 160
2 NEPRIMERNO 604
3 ne vem, b.o. 138
Sysmiss 10442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 10580

Valid range from 1 to 2

Q432A REAKCIJA PRED.VLADE NA IZSTOP SLS

Value 92193 Frequency
1 RAZPIS PREDCAS.VOLITEV 247
2 VLADA DO RED.VOLITEV 505
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 10442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 10592

Valid range from 1 to 2

Q272V UVEDBA VEC.SISTEMA JE (SAMO 1.DAN)

Value 93192 Frequency
1 PRIMERNA 133
2 NEPRIMERNA 78
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 11028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 11133

Valid range from 1 to 2

Q421A PRIMEREN MANDATAR

Value 94191 Frequency
1 drnovsek 755
2 jansa 80
3 peterle 13
4 podobnik m. 22
5 pahor 52
6 arhar 196
7 voljc 4
8 rop 33
9 bajuk 97
10 rigelnik 17
11 bohoric 52
12 drugo 181
14 6
15 4
13 ne vem, b.o. 1177
Sysmiss 8655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1512 9832

Valid range from 1 to 15

Q422A_1 JANEZ DRNOVSEK

Value 95190 Frequency
1 66
2 125
3 362
4 616
5 553
6 49
Sysmiss 9573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1771 9573

Valid range from 1 to 6

Q422B_1 JANEZ JANSA

Value 96189 Frequency
1 423
2 453
3 477
4 253
5 86
6 65
Sysmiss 9587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1757 9587

Valid range from 1 to 6

Q422C_1 LOJZE PETERLE

Value 97188 Frequency
1 535
2 530
3 422
4 171
5 39
6 58
Sysmiss 9589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1755 9589

Valid range from 1 to 6

Q422D_1 MARJAN PODOBNIK

Value 98187 Frequency
1 637
2 492
3 388
4 149
5 33
6 57
Sysmiss 9588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1756 9588

Valid range from 1 to 6

Q422F_1 BORUT PAHOR

Value 99186 Frequency
1 104
2 256
3 653
4 522
5 120
6 83
Sysmiss 9606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1738 9606

Valid range from 1 to 6

Q422G_1 FRANCE ARHAR

Value 100185 Frequency
1 53
2 154
3 462
4 525
5 286
6 175
Sysmiss 9689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1655 9689

Valid range from 1 to 6

Q422H_1 MARKO VOLJC

Value 101184 Frequency
1 70
2 253
3 617
4 317
5 55
6 245
Sysmiss 9787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1557 9787

Valid range from 1 to 6

Q422I ANTON ROP

Value 102183 Frequency
1 86
2 253
3 594
4 506
5 139
6 124
Sysmiss 9642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1702 9642

Valid range from 1 to 6

Q422J ANDREJ BAJUK

Value 103182 Frequency
1 254
2 295
3 379
4 145
5 48
6 520
Sysmiss 9703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1641 9703

Valid range from 1 to 6

Q422K HERMAN RIGELNIK

Value 104181 Frequency
1 33
2 94
3 163
4 104
5 17
6 171
Sysmiss 10762
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
582 10762

Valid range from 1 to 6

Q451 RODETOVA IZJAVA O SOLI

Value 105180 Frequency
1 podpira 125
2 ne podpira 692
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 10447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 10527

Valid range from 1 to 2

Q452 NAJ DRzAVA DVOREC V BETNAVI...

Value 106179 Frequency
1 naj vrne 199
2 naj obdrzi 510
3 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 10447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 10635

Valid range from 1 to 2

Q453 UMETNIKI UPRAVICENI DO POKOJNIN

Value 107178 Frequency
1 so upraviceni 291
2 niso upraviceni 461
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 10447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 10592

Valid range from 1 to 2

OMR Omrezna skupina

Value 108177 Frequency
1 01 - Ljubljana 261
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 244
3 03 - Celje, Trbovlje 144
4 04 - Kranj 100
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 129
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
60 85
61 822
62 437
63 364
64 305
65 173
66 102
67 69
68 134
69 151
601 56
602 67
608 60
Sysmiss 7569
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3775 7569

Valid range from 1 to 608

MPOZ0 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Value 109176 Frequency
1 delo, ... 77
2 ekonomske odnose 6
3 finance 60
4 gospodarske dejavnosti 29
5 kmetijstvo ... 38
6 kulturo 13
7 notranje zadeve 58
8 obrambo 28
9 okolje 10
10 pravosodje 8
11 promet in zveze 25
12 solstvo in sport 82
13 zdravstvo 14
14 znanost in tehnologijo 13
15 zunanje zadeve 49
16 turizem 20
17 za evropske zadeve 7
18 nobeno 285
19 ne ve, b.o. 1033
Sysmiss 9489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 10522

Valid range from 1 to 18

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Value 110175 Frequency
1 delo, ... 17
2 ekonomske odnose 7
3 finance 19
4 gospodarske dejavnosti 15
5 kmetijstvo ... 15
6 kulturo 18
7 notranje zadeve 23
8 obrambo 18
9 okolje 11
10 pravosodje 5
11 promet in zveze 8
12 solstvo in sport 28
13 zdravstvo 12
14 znanost in tehnologijo 7
15 zunanje zadeve 19
16 turizem 20
17 za evropske zadeve 3
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 11
Sysmiss 11087
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 11098

Valid range from 1 to 18

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Value 111174 Frequency
1 delo, ... 6
2 ekonomske odnose 4
3 finance 9
4 gospodarske dejavnosti 8
5 kmetijstvo ... 8
6 kulturo 9
7 notranje zadeve 6
8 obrambo 5
9 okolje 3
10 pravosodje 4
11 promet in zveze 8
12 solstvo in sport 7
13 zdravstvo 10
14 znanost in tehnologijo 4
15 zunanje zadeve 7
16 turizem 9
17 za evropske zadeve 3
18 nobeno 0
19 ne ve, b.o. 9
Sysmiss 11225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 11234

Valid range from 1 to 18

MNEG0 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Value 112173 Frequency
1 delo, ... 36
2 ekonomske odnose 0
3 finance 18
4 gospodarske dejavnosti 44
5 kmetijstvo ... 113
6 kulturo 12
7 notranje zadeve 62
8 obrambo 106
9 okolje 22
10 pravosodje 47
11 promet in zveze 10
12 solstvo in sport 77
13 zdravstvo 41
14 znanost in tehnologijo 5
15 zunanje zadeve 80
16 turizem 17
17 za evropske zadeve 1
18 nobeno 72
19 ne ve, b.o. 1085
Sysmiss 9496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 10581

Valid range from 1 to 18

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Value 113172 Frequency
1 delo, ... 19
2 ekonomske odnose 5
3 finance 12
4 gospodarske dejavnosti 36
5 kmetijstvo ... 37
6 kulturo 11
7 notranje zadeve 49
8 obrambo 56
9 okolje 17
10 pravosodje 17
11 promet in zveze 9
12 solstvo in sport 42
13 zdravstvo 24
14 znanost in tehnologijo 4
15 zunanje zadeve 33
16 turizem 20
17 za evropske zadeve 0
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 12
Sysmiss 10940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 10952

Valid range from 1 to 18

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Value 114171 Frequency
1 delo, ... 6
2 ekonomske odnose 3
3 finance 6
4 gospodarske dejavnosti 10
5 kmetijstvo ... 17
6 kulturo 10
7 notranje zadeve 19
8 obrambo 19
9 okolje 4
10 pravosodje 9
11 promet in zveze 5
12 solstvo in sport 15
13 zdravstvo 18
14 znanost in tehnologijo 7
15 zunanje zadeve 18
16 turizem 8
17 za evropske zadeve 2
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 6
Sysmiss 11161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 11167

Valid range from 1 to 18

Q463 PRED ZDRUZITVIJO NAJBLIZJA

Value 115170 Frequency
1 DS 1
2 DESUS 0
3 LDS 4
4 SLS 52
5 SNS 1
6 SDS 10
7 SKD 31
8 ZLSD 1
9 ZS 1
10 SND 1
11 druga 0
12 ne ve, b.o. 6
Sysmiss 11236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 11242

Valid range from 1 to 11

Q460 IZBIRAL BI...

Value 116169 Frequency
1 proporcionalni sistem 308
2 vecinski sistem 351
3 ne vem, b.o. 291
Sysmiss 10394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 10685

Valid range from 1 to 2

Q461 NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Value 117168 Frequency
1 JANEZ DRNOVSEK 485
2 JANEZ JANSA 79
3 FRANC ZAGOZEN 39
4 ANDREJ BAJUK 44
5 BORUT PAHOR 105
6 KDO DRUG 81
7 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 10511

Valid range from 1 to 6

Q461A NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Value 118167 Frequency
1 lojze peterle 2
2 milan kucan 4
3 tone rop 5
4 janez potocnik 1
5 marjan podobnik 1
6 janez podobnik 1
7 france arhar 21
8 joze mencinger 1
9 franc but 1
10 drugo 11
11 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 11263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 11296

Valid range from 1 to 10

Q462A ZMANJSANJE BREZPOSELNOSTI

Value 119166 Frequency
1 lds 230
2 sds 73
3 sls+skd 75
4 zlsd 77
5 ne vem, b.o. 493
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 10889

Valid range from 1 to 4

Q462B RAZVOJ GOSPODARSTVA

Value 120165 Frequency
1 lds 256
2 sds 67
3 sls+skd 76
4 zlsd 46
5 ne vem, b.o. 503
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 10899

Valid range from 1 to 4

Q462C VKLJUCEVANJE V EVROPO

Value 121164 Frequency
1 lds 292
2 sds 59
3 sls+skd 71
4 zlsd 35
5 ne vem, b.o. 491
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 10887

Valid range from 1 to 4

Q462D ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI

Value 122163 Frequency
1 lds 191
2 sds 63
3 sls+skd 79
4 zlsd 95
5 ne vem, b.o. 520
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
428 10916

Valid range from 1 to 4

Q464 BOLJE PREDCASNE ALI REDNE VOLITVE

Value 123162 Frequency
1 PREDCASNE VOLITVE 459
2 REDNE VOLITVE 369
3 ne vem, b.o. 120
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 10516

Valid range from 1 to 2

Q465 PODPIRA ANDREJA BAJUKA?

Value 124161 Frequency
1 da, podpira 143
2 ne, ne podpira 485
3 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 10398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
628 10716

Valid range from 1 to 2

Q466 POZNA 080 1200?

Value 125160 Frequency
1 POZNAM, ZE KLICAL 39
2 POZNAM, NISEM KLICAL 340
3 NE POZNAM 563
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 10402

Valid range from 1 to 3

Q467 SEZNANJEN Z UPORABO POSEBNIH METOD

Value 126159 Frequency
1 dovolj 195
2 premalo 692
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 10396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 10457

Valid range from 1 to 2

NATO1 VKLJUCEVANJE SLO. V NATO

Value 127158 Frequency
1 strinja se 1037
2 ne strinja se 537
3 ne ve, b.o. 273
Sysmiss 9497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1574 9770

Valid range from 1 to 2

Q421B NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Value 128157 Frequency
1 drnovsek 316
2 jansa 20
3 peterle 5
4 podobnik m. 5
5 podobnik j. 2
6 pahor 13
7 arhar 19
8 kucan 15
9 voljc 1
10 rop 15
11 bajuk 45
12 drugo 54
13 ne vem, b.o. 410
Sysmiss 10424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 10834

Valid range from 1 to 12

Q422E_1 JANEZ PODOBNIK

Value 129156 Frequency
1 najslabsa ocena 177
2 . 219
3 nekaj vmes 308
4 . 134
5 najboljsa ocena 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 10485

Valid range from 1 to 5

Q422P MILAN KUCAN

Value 130155 Frequency
1 najslabsa ocena 38
2 . 71
3 nekaj vmes 156
4 . 279
5 najboljsa ocena 307
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 10493

Valid range from 1 to 5

Q422R FRANC ZAGOZEN

Value 131154 Frequency
1 najslabsa ocena 75
2 . 183
3 nekaj vmes 345
4 . 168
5 najboljsa ocena 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 10550

Valid range from 1 to 5

Q471 ALI PODPIRA BAJUKA?

Value 132153 Frequency
1 podpiram 231
2 ne podpiram 568
3 ne vem,b.o. 115
Sysmiss 10430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 10545

Valid range from 1 to 2

Q471A PODPIRA LISTO MINISTROV/SMISELNA PONOVITEV?

Value 133152 Frequency
1 podpiram 69
2 ne podpiram 177
3 ne vem,b.o. 74
4 da 0
5 ne 0
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 11024

Valid range from 1 to 5

Q471B JE SMISELNO PONOVNO PREDLAGATI LISTO MINISTROV?

Value 134151 Frequency
1 da 97
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 10763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 10863

Valid range from 1 to 2

Q472 ALI SOGLASA Z ODLOCITVIJO DZ?

Value 135150 Frequency
1 soglasam 377
2 ne soglasam 134
3 ne vem,b.o. 107
Sysmiss 10726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 10833

Valid range from 1 to 2

Q272C PODPRL BI VOL.SISTEM

Value 136149 Frequency
1 kombinirani 280
2 dvokrozni vecinski 534
3 obstojeci s popravki 1145
4 ne vem,b.o. 765
Sysmiss 8620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1959 9385

Valid range from 1 to 3

Q470 UDELEZBA NA REFERENDUMU ZA VOL.SISTEM

Value 137148 Frequency
1 da 585
2 ne 193
3 ne vem,b.o. 135
Sysmiss 10431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 10566

Valid range from 1 to 2

Q470A BI PODPRL SPREMEMBO USTAVE?

Value 138147 Frequency
1 da 381
2 ne 89
3 ne vem,b.o. 249
Sysmiss 10625
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 10874

Valid range from 1 to 2

KEY_1 Key string

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4640 0

Q481 PODPIRA VLADO BAJUKA?

Value 140145 Frequency
1 podpiram 945
2 ne podpiram 2735
3 ne vem, b.o. 952
Sysmiss 6712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3680 7664

Valid range from 1 to 2

Q470B UDELEZBA NA REFERENDUMU ZA VOL.SISTEM

Value 141144 Frequency
1 da 1112
2 ne 447
3 ne vem,b.o. 255
Sysmiss 9530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1559 9785

Valid range from 1 to 2

Q475 VKLJUCITEV SLO. V EU JE...

Value 142143 Frequency
1 ZELO DOBRA RESITEV 221
2 NUJNA RESITEV 500
3 SLABA RESITEV 113
4 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 10435
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 10510

Valid range from 1 to 3

Q476 KDAJ SLO.PRIPRAVLJENA ZA EU?

Value 143142 Frequency
1 JE ZE PRIPRAVJENA 47
2 DO KONCA LETA 2002 217
3 CEZ PET LET 385
4 NIKOLI 125
5 ne ve, b.o. 134
Sysmiss 10436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 10570

Valid range from 1 to 4

Q477 KAKO OBVESCENA SLO. JAVNOST O EU?

Value 144141 Frequency
1 DOVOLJ 301
2 PREMALO 545
3 ne ve, b.o. 62
Sysmiss 10436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 10498

Valid range from 1 to 2

Q478 POZNA PROGRAM OBVESCANJA O EU?

Value 145140 Frequency
1 ZE SLISAL 310
2 IMAM IZKUSNJE 33
3 ne ve, b.o. 564
Sysmiss 10437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 11001

Valid range from 1 to 2

Q480A EVROFON

Value 146139 Frequency
1 ZE SLISAL 251
2 IMAM IZKUSNJE 10
3 ne ve, b.o. 646
Sysmiss 10437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 11083

Valid range from 1 to 2

Q480B EVROPA.GOV.SI

Value 147138 Frequency
1 ZE SLISAL 295
2 IMAM IZKUSNJE 31
3 ne ve, b.o. 581
Sysmiss 10437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 11018

Valid range from 1 to 2

Q480C EVRO DOPISNICA

Value 148137 Frequency
1 ZE SLISAL 120
2 IMAM IZKUSNJE 6
3 ne ve, b.o. 778
Sysmiss 10440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 11218

Valid range from 1 to 2

Q480D EVRO BUS

Value 149136 Frequency
1 ZE SLISAL 184
2 IMAM IZKUSNJE 8
3 ne ve, b.o. 713
Sysmiss 10439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 11152

Valid range from 1 to 2

Q177 BO SEL NA DOPUST?

Value 150135 Frequency
1 da 551
2 ne 323
3 ne vem,b.o. 35
Sysmiss 10435
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 10470

Valid range from 1 to 2

Q177A KAM NA DOPUST

Value 151134 Frequency
1 SLOVENIJA 188
2 HRVASKA 331
3 TUJINA 79
4 ne ve,b.o. 118
Sysmiss 10628
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
598 10746

Valid range from 1 to 3

M18 BREZ RESORJA

Value 152133 Frequency
1 zelo neuspesno 50
2 . 104
3 nekje vmes 234
4 . 101
5 zelo uspesno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 408
Sysmiss 10429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 10837

Valid range from 1 to 5

BAJ1 B-SLO INTERESI

Value 153132 Frequency
1 najslabsa ocena 66
2 . 121
3 nekaj vmes 212
4 . 177
5 najboljsa ocena 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 270
Sysmiss 10427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 10697

Valid range from 1 to 5

BAJ2 B-POSTENOST

Value 154131 Frequency
1 najslabsa ocena 64
2 . 97
3 nekaj vmes 155
4 . 138
5 najboljsa ocena 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 381
Sysmiss 10428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 10809

Valid range from 1 to 5

BAJ3 B-ODLOCNOST

Value 155130 Frequency
1 najslabsa ocena 65
2 . 120
3 nekaj vmes 196
4 . 161
5 najboljsa ocena 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 304
Sysmiss 10428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 10732

Valid range from 1 to 5

BAJ4 B-SPOSOBNOST

Value 156129 Frequency
1 najslabsa ocena 49
2 . 84
3 nekaj vmes 174
4 . 175
5 najboljsa ocena 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 340
Sysmiss 10428
Valid cases Invalid cases Minimum