Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI00_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2000)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
  • PB/Politbarometer, Slovenija

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, pogledi na spreminjanje volilnega sistema, strankarske preference, ocena razmerja med državo in cerkvijo, interpelacija zoper ministra Mitja Gasparija, ocena slovenskih medijev, stališča o poklicni vojski, ocena ravnanja slovenske vlade ob vstopu svobodnjakov v avstrijsko vlado, upravičenost stavke učiteljev, podpora možnosti nakupa Elana s strani države, ocena izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji, upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin, mandatarske kompetence politikov, podpora kandidaturi Andreja Bajuka za predsednika vlade, seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije, NATO, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), vladne aktivnost pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, preživljanje dopusta, volilni sistem, ocena uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosne in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, uvrščanje v subjektivni sloj, volilne izbire, ocena usposobljenosti strank za reševanje problemov, ugledni in zaupanja vredni politiki, Avstrijska zahteva po odpravi avnojskih sklepov, zahteva po zaprtju Jedrske elektrarne Krško, predstave o bodočih koalicijah in primernemu mandatarju, ocene in stališča o volilni kampaniji, odnos do političnih strank - volilne izbire in volilna ravnanja, zadovoljstvo z izidom volitev, zadovoljstvo z oblikovano koalicijo, spremljanje TV informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov ter revij in tednikov, pomoč prizadetim v Logu pod Mangartom, občutek ogroženosti zaradi bolezni norih krav

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
mediji
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: razmerah med državo in cerkvijo, poglede na spreminjanje volilnega sistema, interpelacijo zoper ministra Mitja Gasparija, oceno slovenskih medijev, stališča o poklicni vojski, oceno ravnanja slovenske vlade ob vstopu svobodnjakov v avstrijsko vlado, upravičenost stavke učiteljev, podporo možnosti nakupa Elana s strani države, oceno izjave nadškofa Rodeta "o slovenskih šolah", vrnitev dvorca Betnava Mariborski škofiji, upravičenost vrhunskih umetnikov do izjemnih pokojnin, poznavanje telefonske številke 080 1200 za posredovanje koristnih informacij, seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije, preživljanje dopusta, ocenjevanje podpore novi vladi (Andrej Bajuk), oceno uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosna in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, možne volilne izbire, oceno usposobljenosti strank za reševanje problemov, mnenje o avstrijski zahtevi po odpravi avnojskih sklepov, zahtevo po zaprtju jedrske elektrarne Krško, predstave o bodočih koalicijah in primernemu mandatarju, spremljanje TV informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov ter revij in tednikov, pomoč prizadetim v Logu pod Mangartom, občutek ogroženosti zaradi bolezni norih krav.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 24.1. - 20.12.2000., Datumi vseh zbiranj: 24.1. - 26.1.,, 21.2. - 23.2.,, 20.3. - 22.3.,, 17.4. - 19.4.,, 23.5. - 25.5.,, 19.6. - 21.6.,, 10.7. - 12.7.,, 28.8. - 31.8.,, 18.9. - 20.9.,, 3.10. - 5.10.,, 27.11. - 29.11.,, 18.12. - 20.12.2000
Čas izdelave: 2000
Država: Ljubljana, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI00 - Politbarometer PB00 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 314
  • število enot: 11344

Spremenljivke

KEY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4494 0

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10394 950 1 2000 967.826 547.951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2000

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 3705
2 NEZADOVOLJNI 5669
3 ne vem, b.o. 1001
Sysmiss 969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9374 1970

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KEY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4494 0

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10394 950 1 2000 967.826 547.951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2000

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 3282 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 3705
2 NEZADOVOLJNI 5669
3 ne vem, b.o. 1001
Sysmiss 969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9374 1970

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MAT.RAZMERAMI

Vrednost 4281 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 5918
2 NEZADOVOLJNI 4092
3 ne vem, b.o. 362
Sysmiss 972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10010 1334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU SE...

Vrednost 5280 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 1727
2 POSLABSUJEJO 3075
3 OSTAJAJO ISTE 2278
4 ne vem, b.o. 454
Sysmiss 3810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7080 4264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 VLADA

Vrednost 6279 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1734
2 . 2164
3 nekje vmes 3819
4 . 1052
5 zelo uspesno 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o 871
Sysmiss 1398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9075 2269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 DRNOVSEK

Vrednost 7278 Frekvenca
1 zelo neuspesno 985
2 . 1268
3 nekje vmes 2348
4 . 2263
5 zelo uspesno 1168
6 ne vem/ ne pozna/b.o 903
Sysmiss 2409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8032 3312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 PARLAMENT

Vrednost 8277 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1358
2 . 2621
3 nekje vmes 3442
4 . 816
5 zelo uspesno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o 677
Sysmiss 2299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8368 2976

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 DRZAVNI SVET

Vrednost 9276 Frekvenca
1 zelo neuspesno 723
2 . 1538
3 nekje vmes 2791
4 . 698
5 zelo uspesno 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o 1041
Sysmiss 4460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5843 5501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 KUCAN

Vrednost 10275 Frekvenca
1 zelo neuspesno 441
2 . 653
3 nekje vmes 1834
4 . 3613
5 zelo uspesno 3259
6 ne vem/ ne pozna/b.o 277
Sysmiss 1267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9800 1544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A USTAVNO SODISCE

Vrednost 11274 Frekvenca
1 zelo neuspesno 854
2 . 1571
3 nekje vmes 2777
4 . 1528
5 zelo uspesno 385
6 ne vem/ ne pozna/b.o 863
Sysmiss 3366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7115 4229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 PODOBNIK

Vrednost 12273 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1389
2 . 1376
3 nekje vmes 1186
4 . 395
5 zelo uspesno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o 199
Sysmiss 6744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4401 6943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 ZDENKA CERAR

Vrednost 13272 Frekvenca
1 310
2 699
3 2036
4 1395
5 387
6 1241
Sysmiss 5276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6068 5276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 DELO,DRUZINO

Vrednost 14271 Frekvenca
1 zelo neuspesno 249
2 . 578
3 nekje vmes 1410
4 . 1201
5 zelo uspesno 412
6 729
Sysmiss 6765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4579 6765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M2 EK.O.IN RAZ.

Vrednost 15270 Frekvenca
1 zelo neuspesno 95
2 . 500
3 nekje vmes 1669
4 . 829
5 zelo uspesno 102
6 1231
Sysmiss 6918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4426 6918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 FINANCE

Vrednost 16269 Frekvenca
1 zelo neuspesno 166
2 . 572
3 nekje vmes 1374
4 . 1196
5 zelo uspesno 415
6 842
Sysmiss 6779
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4565 6779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 GOSPOD.D.

Vrednost 17268 Frekvenca
1 zelo neuspesno 193
2 . 541
3 nekje vmes 1578
4 . 786
5 zelo uspesno 99
6 1223
Sysmiss 6924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4420 6924

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 KMETIJSTVO

Vrednost 18267 Frekvenca
1 zelo neuspesno 462
2 . 1149
3 nekje vmes 1518
4 . 609
5 zelo uspesno 116
6 691
Sysmiss 6799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4545 6799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 KULTURA

Vrednost 19266 Frekvenca
1 zelo neuspesno 250
2 . 657
3 nekje vmes 1496
4 . 1134
5 zelo uspesno 224
6 800
Sysmiss 6783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4561 6783

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 NOTRAN.Z.

Vrednost 20265 Frekvenca
1 zelo neuspesno 226
2 . 712
3 nekje vmes 1678
4 . 768
5 zelo uspesno 145
6 967
Sysmiss 6848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4496 6848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 OBRAMBA

Vrednost 21264 Frekvenca
1 zelo neuspesno 456
2 . 913
3 nekje vmes 1360
4 . 724
5 zelo uspesno 205
6 867
Sysmiss 6819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4525 6819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 OKOLJE

Vrednost 22263 Frekvenca
1 zelo neuspesno 163
2 . 673
3 nekje vmes 1708
4 . 912
5 zelo uspesno 165
6 898
Sysmiss 6825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4519 6825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 PRAVOSODJE

Vrednost 23262 Frekvenca
1 zelo neuspesno 310
2 . 768
3 nekje vmes 1472
4 . 741
5 zelo uspesno 112
6 1073
Sysmiss 6868
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4476 6868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 PROMET

Vrednost 24261 Frekvenca
1 zelo neuspesno 168
2 . 643
3 nekje vmes 1620
4 . 941
5 zelo uspesno 162
6 962
Sysmiss 6848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4496 6848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M12 SOLSTVO

Vrednost 25260 Frekvenca
1 zelo neuspesno 174
2 . 558
3 nekje vmes 1515
4 . 1159
5 zelo uspesno 238
6 882
Sysmiss 6818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4526 6818

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 ZDRAVSTVO

Vrednost 26259 Frekvenca
1 zelo neuspesno 309
2 . 819
3 nekje vmes 1502
4 . 927
5 zelo uspesno 172
6 810
Sysmiss 6805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4539 6805

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M14 ZNANOST

Vrednost 27258 Frekvenca
1 zelo neuspesno 66
2 . 371
3 nekje vmes 1371
4 . 989
5 zelo uspesno 129
6 1443
Sysmiss 6975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4369 6975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 ZUN.ZADEVE

Vrednost 28257 Frekvenca
1 zelo neuspesno 344
2 . 701
3 nekje vmes 1342
4 . 1079
5 zelo uspesno 295
6 786
Sysmiss 6797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4547 6797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M16 TURIZEM

Vrednost 29256 Frekvenca
1 zelo neuspesno 198
2 . 687
3 nekje vmes 1531
4 . 1023
5 zelo uspesno 161
6 894
Sysmiss 6850
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4494 6850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 EVROPA

Vrednost 30255 Frekvenca
1 zelo neuspesno 206
2 . 515
3 nekje vmes 1265
4 . 942
5 zelo uspesno 206
6 495
Sysmiss 7715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3629 7715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI SLO.KORISTILO CLANSTVO V EU

Vrednost 31254 Frekvenca
1 koristilo bi ji 4308
2 ne bi ji koristilo 1788
3 ne vem, b.o. 1374
Sysmiss 3874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6096 5248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EBREF EU REFERENDUM?

Vrednost 32253 Frekvenca
1 za vstop 5790
2 proti vstopu 2128
3 ne ve, b.o. 1452
Sysmiss 1974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7918 3426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

I1 VLADI

Vrednost 33252 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1781
2 . 2165
3 nekaj vmes 3454
4 . 1650
5 najbolj zaupa 572
6 ne vem/ ne pozna/b.o 368
Sysmiss 1354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9622 1722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 PRED.VLADE

Vrednost 34251 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1498
2 . 1635
3 nekaj vmes 2565
4 . 2425
5 najbolj zaupa 1389
6 ne vem/ ne pozna/b.o 390
Sysmiss 1442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9512 1832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 DRZAVNEMU ZBORU

Vrednost 35250 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1063
2 . 2249
3 nekaj vmes 3953
4 . 1118
5 najbolj zaupa 232
6 ne vem/ ne pozna/b.o 424
Sysmiss 2305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8615 2729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 PRED.REPUBLIKE

Vrednost 36249 Frekvenca
1 najmanj zaupa 492
2 . 727
3 nekaj vmes 2004
4 . 3486
5 najbolj zaupa 3150
6 ne vem/ ne pozna/b.o 204
Sysmiss 1281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9859 1485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 POLIT.STRANKAM

Vrednost 37248 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1851
2 . 3079
3 nekaj vmes 3684
4 . 598
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o 500
Sysmiss 1503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9341 2003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 SODISCEM

Vrednost 38247 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1247
2 . 2283
3 nekaj vmes 3847
4 . 1701
5 najbolj zaupa 396
6 ne vem/ ne pozna/b.o 417
Sysmiss 1453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9474 1870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 POLICIJI

Vrednost 39246 Frekvenca
1 najmanj zaupa 889
2 . 1617
3 nekaj vmes 3673
4 . 2790
5 najbolj zaupa 888
6 ne vem/ ne pozna/b.o 197
Sysmiss 1290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9857 1487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 VOJSKI

Vrednost 40245 Frekvenca
1 najmanj zaupa 697
2 . 1332
3 nekaj vmes 3306
4 . 2908
5 najbolj zaupa 1161
6 ne vem/ ne pozna/b.o 436
Sysmiss 1504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9404 1940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 CERKVI

Vrednost 41244 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2856
2 . 2292
3 nekaj vmes 2638
4 . 1190
5 najbolj zaupa 663
6 ne vem/ ne pozna/b.o 318
Sysmiss 1387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9639 1705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 BANKI SLO

Vrednost 42243 Frekvenca
1 najmanj zaupa 324
2 . 824
3 nekaj vmes 3135
4 . 3986
5 najbolj zaupa 1429
6 ne vem/ ne pozna/b.o 277
Sysmiss 1369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9698 1646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I11 TOLARJU

Vrednost 43242 Frekvenca
1 najmanj zaupa 215
2 . 737
3 nekaj vmes 3352
4 . 3889
5 najbolj zaupa 1610
6 ne vem/ ne pozna/b.o 217
Sysmiss 1324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9803 1541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 USTAV. SODISCU

Vrednost 44241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 595
2 . 1441
3 nekaj vmes 3915
4 . 2301
5 najbolj zaupa 578
6 ne vem/ ne pozna/b.o 758
Sysmiss 1756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8830 2514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 SOLSTVU

Vrednost 45240 Frekvenca
1 najmanj zaupa 372
2 . 1159
3 nekaj vmes 3748
4 . 3496
5 najbolj zaupa 918
6 ne vem/ ne pozna/b.o 288
Sysmiss 1363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9693 1651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 ZDRAVSTVU

Vrednost 46239 Frekvenca
1 najmanj zaupa 384
2 . 1194
3 nekaj vmes 3515
4 . 3558
5 najbolj zaupa 1277
6 ne vem/ ne pozna/b.o 155
Sysmiss 1261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9928 1416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W ALI BI SLI NA VOLITVE

Vrednost 47238 Frekvenca
1 da 4744
2 ne 1446
3 ne vem, b.o. 356
Sysmiss 4798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6190 5154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

Vrednost 48237 Frekvenca
0 189
1 DS 72
2 DESUS 599
3 LDS 1586
4 SLS 151
5 SNS 81
6 SDS 743
7 SKD 200
8 ZLSD 563
9 ZS 33
10 SND 308
11 drugo 75
13 46
14 25
15 540
16 77
17 6
18 383
19 80
12 ne ve, b.o. 3177
Sysmiss 2410
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5757 5587

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

W3 SIMPATIJE

Vrednost 49236 Frekvenca
0 213
1 DS 35
2 DESUS 165
3 LDS 670
4 SLS 83
5 SNS 56
6 SDS 363
7 SKD 96
8 ZLSD 267
9 ZS 26
10 SND 215
11 drugo 126
13 365
14 22
15 396
17 4
18 226
19 23
97 11
99 110
12 ne ve, b.o. 3892
Sysmiss 3980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3472 7872

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

LD ORIENTACIJA

Vrednost 50235 Frekvenca
1 prej levo 3138
2 v sredino 1581
3 prej desno 1857
4 b.o. 3625
Sysmiss 1143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6576 4768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q191 RESITEV RAZMERJA DRZAVA-CERKEV

Vrednost 51234 Frekvenca
1 SPORAZUM Z VATIKANOM 50
2 SPORAZUM VLADA-RKC V 168
3 ODNOS SE UREDI Z ZAK 600
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 10379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 10526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q210 LEVO-DESNO SRED.KOALICIJA?

Vrednost 52233 Frekvenca
1 LEVO-SRED.KOALICIJA 2263
2 DESNO-SRED.KOALICIJA 1360
3 ne bi sel na volitve 425
4 ne vem, b.o. 2472
Sysmiss 4824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4048 7296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q225 GLASOVAL BI ZA...

Vrednost 53232 Frekvenca
1 prvi blok 428
2 drugi blok 1230
3 nobenega bloka 100
4 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 9418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1758 9586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q246 SPREMEMBA VOL.ZAKONA?

Vrednost 54231 Frekvenca
1 je potrebna 928
2 ni potrebna 542
3 ne vem, b.o. 452
Sysmiss 9422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1470 9874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q232C VISJI PRAG ZA PARLAMENT

Vrednost 55230 Frekvenca
1 primerno 532
2 neprimerno 924
3 b.o. 468
Sysmiss 9420
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1456 9888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q232D VODILNA STRANKA VEC MEST

Vrednost 56229 Frekvenca
1 primerno 238
2 neprimerno 1098
3 b.o. 584
Sysmiss 9424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1336 10008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q272B ZAVZEMA SE ZA ...

Vrednost 57228 Frekvenca
1 kombinirani 397
2 dvokrozni vecinski 682
3 obstojeci 994
4 ne vem, b.o. 746
Sysmiss 8525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2073 9271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q420 PODPRL BI ...

Vrednost 58227 Frekvenca
1 skd, sds in sls 540
2 lds 634
3 zlsd in desus 332
4 ne vem, b.o. 414
Sysmiss 9424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1506 9838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q421 NAJSPOSOBNEJSI ZA VODENJE VLADE

Vrednost 59226 Frekvenca
1 drnovsek 738
2 jansa 74
3 peterle 26
4 podobnik m. 24
5 podobnik j. 14
6 pahor 36
7 kucan 110
8 arhar 38
9 mencinger 6
10 rigelnik 8
11 drug 90
12 ne vem, b.o. 756
Sysmiss 9424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1164 10180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q422A DRNOVSEK

Vrednost 60225 Frekvenca
1 najslabsa ocena 54
2 . 104
3 nekaj vmes 420
4 . 650
5 najboljsa ocena 586
6 ne vem/ ne pozna/b.o 104
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1814 9530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422B JANSA

Vrednost 61224 Frekvenca
1 najslabsa ocena 384
2 . 440
3 nekaj vmes 550
4 . 308
5 najboljsa ocena 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o 150
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1768 9576

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422C PETERLE

Vrednost 62223 Frekvenca
1 najslabsa ocena 454
2 . 556
3 nekaj vmes 546
4 . 196
5 najboljsa ocena 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o 126
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1792 9552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422D M. PODOBNIK

Vrednost 63222 Frekvenca
1 najslabsa ocena 424
2 . 556
3 nekaj vmes 552
4 . 192
5 najboljsa ocena 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o 140
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1778 9566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422E J. PODOBNIK

Vrednost 64221 Frekvenca
1 najslabsa ocena 236
2 . 386
3 nekaj vmes 734
4 . 362
5 najboljsa ocena 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o 134
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1784 9560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422F PAHOR

Vrednost 65220 Frekvenca
1 najslabsa ocena 68
2 . 236
3 nekaj vmes 670
4 . 614
5 najboljsa ocena 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o 192
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1726 9618

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422G ARHAR

Vrednost 66219 Frekvenca
1 najslabsa ocena 54
2 . 176
3 nekaj vmes 524
4 . 496
5 najboljsa ocena 234
6 ne vem/ ne pozna/b.o 434
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1484 9860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422H KUCAN

Vrednost 67218 Frekvenca
1 najslabsa ocena 62
2 . 154
3 nekaj vmes 350
4 . 600
5 najboljsa ocena 616
6 ne vem/ ne pozna/b.o 136
Sysmiss 9426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1782 9562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q353 INTERPELACIJO PROTI GASPARIJU...

Vrednost 68217 Frekvenca
1 je upravicena 342
2 ni upravicena 966
3 ne vem, b.o. 608
Sysmiss 9428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1308 10036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q423 SE UKVARJATE S SPORTOM

Vrednost 69216 Frekvenca
1 NE UKVARJA 702
2 1x LETNO 88
3 1-3x KRAT NA MESEC 250
4 1x TEDENSKO 308
5 2-3x TEDENSKO 334
6 4-6x KRAT TEDENSKO 68
7 VSAK DAN 150
8 b.o. 22
Sysmiss 9422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1900 9444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

LROJ LETO ROJSTVA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11223 121 0 82 54.733 16.918

Vrednosti spremenljivk od 0 do 82

IZOB IZOBRAZBA

Vrednost 71214 Frekvenca
1 OSNOVNA 2079
2 POKLICNA 1917
3 SREDNJA 5046
4 VISOKA 2148
Sysmiss 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11190 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK NASELJE

Vrednost 72213 Frekvenca
1 PODEZELJE 3732
2 MANJSI KRAJ 3778
3 VECJE MESTO 1513
4 LJ/MB 2195
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11218 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLEN

Vrednost 73212 Frekvenca
1 V GOSPODARSTVU 3288
2 V NEGOSPODARSTVU 1918
3 SAMOZAPOSLEN 558
4 KMET 144
5 GOSPODINJA 277
6 UPOKOJENEC 3297
7 STUDENT 1043
8 BREZPOSELN 636
9 DRUGO... 65
Sysmiss 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11226 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

Vrednost 74211 Frekvenca
1 ZELO 724
2 DO NEKE MERE 1449
3 NE SKRBI 2994
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 6145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5167 6177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 VERNOST

Vrednost 75210 Frekvenca
1 sem veren 4977
2 nisem veren 3849
3 nekaj vmes... 2214
4 zavrnil odg.,b.o. 166
Sysmiss 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11040 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

Vrednost 76209 Frekvenca
1 moski 4763
2 zenska 6521
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11284 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI OCENA INTERVJUJA

Vrednost 77208 Frekvenca
1 dobro 9145
2 slabo 894
Sysmiss 1305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10039 1305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 78207 Frekvenca
30 ->30 2637
45 30 - 45 3386
60 46 - 60 2753
99 61 -> 2447
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11223 121

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 79206 Frekvenca
0 213
1 DS 74
2 DESUS 436
3 LDS 1755
4 SLS 197
5 SNS 89
6 SDS 601
7 SKD 220
8 ZLSD 516
9 ZS 48
10 SND 396
11 drugo 136
12 ne ve 2825
Sysmiss 3838
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4681 6663

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

OBCINA

Vrednost 80205 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 11213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11213 131 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 81204 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 3192
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 1630
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 673
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 1114
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 1506
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 2288
Sysmiss 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10403 941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10370 974 0.405 2.932 1 0.566

Vrednosti spremenljivk od 0.405278166353391 do 2.93237658631437

ANKETA

Vrednost 83202 Frekvenca
2000-01-14 975
2000-02-14 975
2000-03-14 940
2000-04-14 962
2000-05-14 928
2000-06-14 942
2000-07-14 923
2000-08-14 905
2000-09-14 912
2000-10-14 958
2000-11-14 974
2000-12-14 950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11344 2000-01-14 2000-12-14

Q191_1 ODNOS CERKEV-DRZAVA

Vrednost 84201 Frekvenca
1 SPORAZUM Z VATIKANOM 50
2 SPORAZUM VLADA-RKC V 168
3 ODNOS SE UREDI Z ZAK 600
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 10379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 10526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W51 ZMANJSANJE NEZAPOSLENOSTI

Vrednost 85200 Frekvenca
1 DS 5
2 DESUS 0
3 LDS 151
4 SLS 23
5 SNS 0
6 SDS 46
7 SKD 9
8 ZLSD 43
9 ZS 1
10 SND 0
11 drugo 5
12 nobena 123
13 ni problem 0
14 ne ve, b.o. 496
Sysmiss 10442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 10938

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

W52 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Vrednost 86199 Frekvenca
1 DS 4
2 DESUS 3
3 LDS 331
4 SLS 26
5 SNS 1
6 SDS 75
7 SKD 9
8 ZLSD 55
9 ZS 1
10 SND 30
11 drugo 6
12 nobena 92
13 ni problem 13
15 568
14 ne ve, b.o. 558
Sysmiss 9572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1214 10130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

W53 VKLJUCEVANJE V EVROPO

Vrednost 87198 Frekvenca
1 DS 4
2 DESUS 1
3 LDS 211
4 SLS 14
5 SNS 2
6 SDS 33
7 SKD 12
8 ZLSD 27
9 ZS 0
10 SND 0
11 drugo 5
12 nobena 63
13 ni problem 0
14 ne ve, b.o. 528
Sysmiss 10444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
372 10972

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

W54 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Vrednost 88197 Frekvenca
1 DS 3
2 DESUS 0
3 LDS 100
4 SLS 20
5 SNS 7
6 SDS 71
7 SKD 7
8 ZLSD 24
9 ZS 0
10 SND 2
11 drugo 4
12 nobena 97
13 ni problem 0
14 ne ve, b.o. 564
Sysmiss 10445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 11009

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

W55 STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Vrednost 89196 Frekvenca
1 DS 2
2 DESUS 26
3 LDS 126
4 SLS 12
5 SNS 1
6 SDS 42
7 SKD 18
8 ZLSD 35
9 ZS 0
10 SND 0
11 drugo 7
12 nobena 80
13 ni problem 1
14 ne ve, b.o. 549
Sysmiss 10445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 10994

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q420_1 IZBRAL BI OPCIJO...

Vrednost 90195 Frekvenca
1 sds,skd,sls 1166
2 lds 1468
3 zlsd,desus,krsc.soc. 819
4 ne vem, b.o. 1135
Sysmiss 6756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3453 7891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q432 SLS IZSTOPILA IZ VLADE?

Vrednost 91194 Frekvenca
1 PRIMERNO 160
2 NEPRIMERNO 604
3 ne vem, b.o. 138
Sysmiss 10442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 10580

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q432A REAKCIJA PRED.VLADE NA IZSTOP SLS

Vrednost 92193 Frekvenca
1 RAZPIS PREDCAS.VOLITEV 247
2 VLADA DO RED.VOLITEV 505
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 10442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 10592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q272V UVEDBA VEC.SISTEMA JE (SAMO 1.DAN)

Vrednost 93192 Frekvenca
1 PRIMERNA 133
2 NEPRIMERNA 78
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 11028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
211 11133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q421A PRIMEREN MANDATAR

Vrednost 94191 Frekvenca
1 drnovsek 755
2 jansa 80
3 peterle 13
4 podobnik m. 22
5 pahor 52
6 arhar 196
7 voljc 4
8 rop 33
9 bajuk 97
10 rigelnik 17
11 bohoric 52
12 drugo 181
14 6
15 4
13 ne vem, b.o. 1177
Sysmiss 8655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1512 9832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

Q422A_1 JANEZ DRNOVSEK

Vrednost 95190 Frekvenca
1 66
2 125
3 362
4 616
5 553
6 49
Sysmiss 9573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1771 9573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422B_1 JANEZ JANSA

Vrednost 96189 Frekvenca
1 423
2 453
3 477
4 253
5 86
6 65
Sysmiss 9587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1757 9587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422C_1 LOJZE PETERLE

Vrednost 97188 Frekvenca
1 535
2 530
3 422
4 171
5 39
6 58
Sysmiss 9589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1755 9589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422D_1 MARJAN PODOBNIK

Vrednost 98187 Frekvenca
1 637
2 492
3 388
4 149
5 33
6 57
Sysmiss 9588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1756 9588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422F_1 BORUT PAHOR

Vrednost 99186 Frekvenca
1 104
2 256
3 653
4 522
5 120
6 83
Sysmiss 9606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1738 9606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422G_1 FRANCE ARHAR

Vrednost 100185 Frekvenca
1 53
2 154
3 462
4 525
5 286
6 175
Sysmiss 9689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1655 9689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422H_1 MARKO VOLJC

Vrednost 101184 Frekvenca
1 70
2 253
3 617
4 317
5 55
6 245
Sysmiss 9787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1557 9787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422I ANTON ROP

Vrednost 102183 Frekvenca
1 86
2 253
3 594
4 506
5 139
6 124
Sysmiss 9642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1702 9642

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422J ANDREJ BAJUK

Vrednost 103182 Frekvenca
1 254
2 295
3 379
4 145
5 48
6 520
Sysmiss 9703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1641 9703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422K HERMAN RIGELNIK

Vrednost 104181 Frekvenca
1 33
2 94
3 163
4 104
5 17
6 171
Sysmiss 10762
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
582 10762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q451 RODETOVA IZJAVA O SOLI

Vrednost 105180 Frekvenca
1 podpira 125
2 ne podpira 692
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 10447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 10527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q452 NAJ DRzAVA DVOREC V BETNAVI...

Vrednost 106179 Frekvenca
1 naj vrne 199
2 naj obdrzi 510
3 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 10447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 10635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q453 UMETNIKI UPRAVICENI DO POKOJNIN

Vrednost 107178 Frekvenca
1 so upraviceni 291
2 niso upraviceni 461
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 10447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 10592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OMR Omrezna skupina

Vrednost 108177 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 261
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 244
3 03 - Celje, Trbovlje 144
4 04 - Kranj 100
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 129
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
60 85
61 822
62 437
63 364
64 305
65 173
66 102
67 69
68 134
69 151
601 56
602 67
608 60
Sysmiss 7569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3775 7569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 608

MPOZ0 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Vrednost 109176 Frekvenca
1 delo, ... 77
2 ekonomske odnose 6
3 finance 60
4 gospodarske dejavnosti 29
5 kmetijstvo ... 38
6 kulturo 13
7 notranje zadeve 58
8 obrambo 28
9 okolje 10
10 pravosodje 8
11 promet in zveze 25
12 solstvo in sport 82
13 zdravstvo 14
14 znanost in tehnologijo 13
15 zunanje zadeve 49
16 turizem 20
17 za evropske zadeve 7
18 nobeno 285
19 ne ve, b.o. 1033
Sysmiss 9489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 10522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Vrednost 110175 Frekvenca
1 delo, ... 17
2 ekonomske odnose 7
3 finance 19
4 gospodarske dejavnosti 15
5 kmetijstvo ... 15
6 kulturo 18
7 notranje zadeve 23
8 obrambo 18
9 okolje 11
10 pravosodje 5
11 promet in zveze 8
12 solstvo in sport 28
13 zdravstvo 12
14 znanost in tehnologijo 7
15 zunanje zadeve 19
16 turizem 20
17 za evropske zadeve 3
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 11
Sysmiss 11087
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 11098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Vrednost 111174 Frekvenca
1 delo, ... 6
2 ekonomske odnose 4
3 finance 9
4 gospodarske dejavnosti 8
5 kmetijstvo ... 8
6 kulturo 9
7 notranje zadeve 6
8 obrambo 5
9 okolje 3
10 pravosodje 4
11 promet in zveze 8
12 solstvo in sport 7
13 zdravstvo 10
14 znanost in tehnologijo 4
15 zunanje zadeve 7
16 turizem 9
17 za evropske zadeve 3
18 nobeno 0
19 ne ve, b.o. 9
Sysmiss 11225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 11234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

MNEG0 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Vrednost 112173 Frekvenca
1 delo, ... 36
2 ekonomske odnose 0
3 finance 18
4 gospodarske dejavnosti 44
5 kmetijstvo ... 113
6 kulturo 12
7 notranje zadeve 62
8 obrambo 106
9 okolje 22
10 pravosodje 47
11 promet in zveze 10
12 solstvo in sport 77
13 zdravstvo 41
14 znanost in tehnologijo 5
15 zunanje zadeve 80
16 turizem 17
17 za evropske zadeve 1
18 nobeno 72
19 ne ve, b.o. 1085
Sysmiss 9496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 10581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Vrednost 113172 Frekvenca
1 delo, ... 19
2 ekonomske odnose 5
3 finance 12
4 gospodarske dejavnosti 36
5 kmetijstvo ... 37
6 kulturo 11
7 notranje zadeve 49
8 obrambo 56
9 okolje 17
10 pravosodje 17
11 promet in zveze 9
12 solstvo in sport 42
13 zdravstvo 24
14 znanost in tehnologijo 4
15 zunanje zadeve 33
16 turizem 20
17 za evropske zadeve 0
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 12
Sysmiss 10940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
392 10952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Vrednost 114171 Frekvenca
1 delo, ... 6
2 ekonomske odnose 3
3 finance 6
4 gospodarske dejavnosti 10
5 kmetijstvo ... 17
6 kulturo 10
7 notranje zadeve 19
8 obrambo 19
9 okolje 4
10 pravosodje 9
11 promet in zveze 5
12 solstvo in sport 15
13 zdravstvo 18
14 znanost in tehnologijo 7
15 zunanje zadeve 18
16 turizem 8
17 za evropske zadeve 2
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 6
Sysmiss 11161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 11167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

Q463 PRED ZDRUZITVIJO NAJBLIZJA

Vrednost 115170 Frekvenca
1 DS 1
2 DESUS 0
3 LDS 4
4 SLS 52
5 SNS 1
6 SDS 10
7 SKD 31
8 ZLSD 1
9 ZS 1
10 SND 1
11 druga 0
12 ne ve, b.o. 6
Sysmiss 11236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 11242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q460 IZBIRAL BI...

Vrednost 116169 Frekvenca
1 proporcionalni sistem 308
2 vecinski sistem 351
3 ne vem, b.o. 291
Sysmiss 10394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
659 10685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q461 NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Vrednost 117168 Frekvenca
1 JANEZ DRNOVSEK 485
2 JANEZ JANSA 79
3 FRANC ZAGOZEN 39
4 ANDREJ BAJUK 44
5 BORUT PAHOR 105
6 KDO DRUG 81
7 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 10511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q461A NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Vrednost 118167 Frekvenca
1 lojze peterle 2
2 milan kucan 4
3 tone rop 5
4 janez potocnik 1
5 marjan podobnik 1
6 janez podobnik 1
7 france arhar 21
8 joze mencinger 1
9 franc but 1
10 drugo 11
11 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 11263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 11296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q462A ZMANJSANJE BREZPOSELNOSTI

Vrednost 119166 Frekvenca
1 lds 230
2 sds 73
3 sls+skd 75
4 zlsd 77
5 ne vem, b.o. 493
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 10889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q462B RAZVOJ GOSPODARSTVA

Vrednost 120165 Frekvenca
1 lds 256
2 sds 67
3 sls+skd 76
4 zlsd 46
5 ne vem, b.o. 503
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 10899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q462C VKLJUCEVANJE V EVROPO

Vrednost 121164 Frekvenca
1 lds 292
2 sds 59
3 sls+skd 71
4 zlsd 35
5 ne vem, b.o. 491
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 10887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q462D ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 122163 Frekvenca
1 lds 191
2 sds 63
3 sls+skd 79
4 zlsd 95
5 ne vem, b.o. 520
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
428 10916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q464 BOLJE PREDCASNE ALI REDNE VOLITVE

Vrednost 123162 Frekvenca
1 PREDCASNE VOLITVE 459
2 REDNE VOLITVE 369
3 ne vem, b.o. 120
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 10516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q465 PODPIRA ANDREJA BAJUKA?

Vrednost 124161 Frekvenca
1 da, podpira 143
2 ne, ne podpira 485
3 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 10398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
628 10716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q466 POZNA 080 1200?

Vrednost 125160 Frekvenca
1 POZNAM, ZE KLICAL 39
2 POZNAM, NISEM KLICAL 340
3 NE POZNAM 563
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 10402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q467 SEZNANJEN Z UPORABO POSEBNIH METOD

Vrednost 126159 Frekvenca
1 dovolj 195
2 premalo 692
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 10396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 10457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO1 VKLJUCEVANJE SLO. V NATO

Vrednost 127158 Frekvenca
1 strinja se 1037
2 ne strinja se 537
3 ne ve, b.o. 273
Sysmiss 9497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1574 9770

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q421B NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Vrednost 128157 Frekvenca
1 drnovsek 316
2 jansa 20
3 peterle 5
4 podobnik m. 5
5 podobnik j. 2
6 pahor 13
7 arhar 19
8 kucan 15
9 voljc 1
10 rop 15
11 bajuk 45
12 drugo 54
13 ne vem, b.o. 410
Sysmiss 10424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 10834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q422E_1 JANEZ PODOBNIK

Vrednost 129156 Frekvenca
1 najslabsa ocena 177
2 . 219
3 nekaj vmes 308
4 . 134
5 najboljsa ocena 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 10485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422P MILAN KUCAN

Vrednost 130155 Frekvenca
1 najslabsa ocena 38
2 . 71
3 nekaj vmes 156
4 . 279
5 najboljsa ocena 307
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 10493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q422R FRANC ZAGOZEN

Vrednost 131154 Frekvenca
1 najslabsa ocena 75
2 . 183
3 nekaj vmes 345
4 . 168
5 najboljsa ocena 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 10550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q471 ALI PODPIRA BAJUKA?

Vrednost 132153 Frekvenca
1 podpiram 231
2 ne podpiram 568
3 ne vem,b.o. 115
Sysmiss 10430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 10545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q471A PODPIRA LISTO MINISTROV/SMISELNA PONOVITEV?

Vrednost 133152 Frekvenca
1 podpiram 69
2 ne podpiram 177
3 ne vem,b.o. 74
4 da 0
5 ne 0
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 11024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q471B JE SMISELNO PONOVNO PREDLAGATI LISTO MINISTROV?

Vrednost 134151 Frekvenca
1 da 97
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 10763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 10863

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q472 ALI SOGLASA Z ODLOCITVIJO DZ?

Vrednost 135150 Frekvenca
1 soglasam 377
2 ne soglasam 134
3 ne vem,b.o. 107
Sysmiss 10726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
511 10833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q272C PODPRL BI VOL.SISTEM

Vrednost 136149 Frekvenca
1 kombinirani 280
2 dvokrozni vecinski 534
3 obstojeci s popravki 1145
4 ne vem,b.o. 765
Sysmiss 8620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1959 9385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q470 UDELEZBA NA REFERENDUMU ZA VOL.SISTEM

Vrednost 137148 Frekvenca
1 da 585
2 ne 193
3 ne vem,b.o. 135
Sysmiss 10431
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 10566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q470A BI PODPRL SPREMEMBO USTAVE?

Vrednost 138147 Frekvenca
1 da 381
2 ne 89
3 ne vem,b.o. 249
Sysmiss 10625
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 10874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KEY_1 Key string

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4640 0

Q481 PODPIRA VLADO BAJUKA?

Vrednost 140145 Frekvenca
1 podpiram 945
2 ne podpiram 2735
3 ne vem, b.o. 952
Sysmiss 6712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3680 7664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q470B UDELEZBA NA REFERENDUMU ZA VOL.SISTEM

Vrednost 141144 Frekvenca
1 da 1112
2 ne 447
3 ne vem,b.o. 255
Sysmiss 9530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1559 9785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q475 VKLJUCITEV SLO. V EU JE...

Vrednost 142143 Frekvenca
1 ZELO DOBRA RESITEV 221
2 NUJNA RESITEV 500
3 SLABA RESITEV 113
4 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 10435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 10510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q476 KDAJ SLO.PRIPRAVLJENA ZA EU?

Vrednost 143142 Frekvenca
1 JE ZE PRIPRAVJENA 47
2 DO KONCA LETA 2002 217
3 CEZ PET LET 385
4 NIKOLI 125
5 ne ve, b.o. 134
Sysmiss 10436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 10570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q477 KAKO OBVESCENA SLO. JAVNOST O EU?

Vrednost 144141 Frekvenca
1 DOVOLJ 301
2 PREMALO 545
3 ne ve, b.o. 62
Sysmiss 10436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 10498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q478 POZNA PROGRAM OBVESCANJA O EU?

Vrednost 145140 Frekvenca
1 ZE SLISAL 310
2 IMAM IZKUSNJE 33
3 ne ve, b.o. 564
Sysmiss 10437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 11001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q480A EVROFON

Vrednost 146139 Frekvenca
1 ZE SLISAL 251
2 IMAM IZKUSNJE 10
3 ne ve, b.o. 646
Sysmiss 10437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
261 11083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q480B EVROPA.GOV.SI

Vrednost 147138 Frekvenca
1 ZE SLISAL 295
2 IMAM IZKUSNJE 31
3 ne ve, b.o. 581
Sysmiss 10437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 11018

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q480C EVRO DOPISNICA

Vrednost 148137 Frekvenca
1 ZE SLISAL 120
2 IMAM IZKUSNJE 6
3 ne ve, b.o. 778
Sysmiss 10440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 11218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q480D EVRO BUS

Vrednost 149136 Frekvenca
1 ZE SLISAL 184
2 IMAM IZKUSNJE 8
3 ne ve, b.o. 713
Sysmiss 10439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 11152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q177 BO SEL NA DOPUST?

Vrednost 150135 Frekvenca
1 da 551
2 ne 323
3 ne vem,b.o. 35
Sysmiss 10435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 10470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q177A KAM NA DOPUST

Vrednost 151134 Frekvenca
1 SLOVENIJA 188
2 HRVASKA 331
3 TUJINA 79
4 ne ve,b.o. 118
Sysmiss 10628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 10746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

M18 BREZ RESORJA

Vrednost 152133 Frekvenca
1 zelo neuspesno 50
2 . 104
3 nekje vmes 234
4 . 101
5 zelo uspesno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 408
Sysmiss 10429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 10837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

BAJ1 B-SLO INTERESI

Vrednost 153132 Frekvenca
1 najslabsa ocena 66
2 . 121
3 nekaj vmes 212
4 . 177
5 najboljsa ocena 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 270
Sysmiss 10427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 10697

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

BAJ2 B-POSTENOST

Vrednost 154131 Frekvenca
1 najslabsa ocena 64
2 . 97
3 nekaj vmes 155
4 . 138
5 najboljsa ocena 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 381
Sysmiss 10428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 10809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

BAJ3 B-ODLOCNOST

Vrednost 155130 Frekvenca
1 najslabsa ocena 65
2 . 120
3 nekaj vmes 196
4 . 161
5 najboljsa ocena 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 304
Sysmiss 10428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 10732

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

BAJ4 B-SPOSOBNOST

Vrednost 156129 Frekvenca
1 najslabsa ocena 49
2 . 84
3 nekaj vmes 174
4 . 17