ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic POLITIKA - spori, varnost in mir

Study ID Title of the study
CVSV Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe
CVSVPR09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave
CVSVRC09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva
IW200067 Predstave o svetu leta 2000, 1967
LUSTR12 Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti
MLAMIR Mladina in mir
NATO97 Odnos javnosti do vključevanja v NATO
PV_94 Propaganda v vojni
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM013 Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
SJM033 Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic
SJM052 Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava
SJM07 Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici
SJM092 Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
SJM903 Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije
SJM945 Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi
SJM991 Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost
SK90 Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije
VOSLO94 Analiza vojne v Sloveniji
ZDA01 Povračilni ukrepi ZDA
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si