PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0107
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0107_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora vladi, zaupanje v institucije, ocena uspešnosti delovanja ministrstev, strankarsko opredeljevanje, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, vračanje gozdov, vračanja premoženja RKC, državno odlikovanje nadškofa Šuštarja

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
pripravljenost za vstop v NATO
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Tokratna raziskava je vključila tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualna tema meseca je bila vračanje premoženja rimsko katoliški cerkvi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16 julij 2001 - 19 julij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0107 - Podatki za PBSI01/07 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 59
  • število enot: 847

Spremenljivke

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 351
2 NEZADOVOLJNI 419
3 ne vem, b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 497
2 NEZADOVOLJNI 320
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:

Vrednost 31 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 221
2 POSLABSUJEJO 325
3 OSTAJAJO ISTE 249
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 159 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 351
2 NEZADOVOLJNI 419
3 ne vem, b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 258 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 497
2 NEZADOVOLJNI 320
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:

Vrednost 357 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 221
2 POSLABSUJEJO 325
3 OSTAJAJO ISTE 249
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 456 Frekvenca
1 podpiram 476
2 ne podpiram 258
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

M1 M. ZA DELO

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ: M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 555 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 34
2 . 99
3 nekje vmes 304
4 . 110
5 zelo uspe.no 22
6 ne vem, b.o. 266
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 654 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 56
2 . 119
3 nekje vmes 238
4 . 196
5 zelo uspe.no 74
6 ne vem, b.o. 152
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 753 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 99
2 . 164
3 nekje vmes 242
4 . 113
5 zelo uspe.no 27
6 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
645 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 852 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 87
2 . 140
3 nekje vmes 248
4 . 149
5 zelo uspe.no 43
6 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 M. ZA KULTURO

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 951 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 32
2 . 88
3 nekje vmes 225
4 . 197
5 zelo uspe.no 32
6 ne vem, b.o. 261
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1050 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 40
2 . 73
3 nekje vmes 241
4 . 237
5 zelo uspe.no 56
6 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1149 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 37
2 . 105
3 nekje vmes 241
4 . 200
5 zelo uspe.no 38
6 ne vem, b.o. 214
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1248 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 53
2 . 97
3 nekje vmes 262
4 . 185
5 zelo uspe.no 40
6 ne vem, b.o. 197
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 1347 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 64
2 . 144
3 nekje vmes 236
4 . 155
5 zelo uspe.no 58
6 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 M. ZA PROMET IN ZVEZE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 1446 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 39
2 . 110
3 nekje vmes 236
4 . 161
5 zelo uspe.no 32
6 ne vem, b.o. 257
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA SOLSTVO, ZNANOST IN SPORT

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 1545 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 41
2 . 97
3 nekje vmes 216
4 . 236
5 zelo uspe.no 46
6 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
636 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 1644 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 70
2 . 114
3 nekje vmes 233
4 . 194
5 zelo uspe.no 70
6 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 1743 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 35
2 . 74
3 nekje vmes 180
4 . 262
5 zelo uspe.no 134
6 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUZBO

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 1842 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 22
2 . 76
3 nekje vmes 258
4 . 168
5 zelo uspe.no 41
6 ne vem, b.o. 270
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Vrednost 1941 Frekvenca
1 zelo neuspe.no 35
2 . 86
3 nekje vmes 219
4 . 241
5 zelo uspe.no 73
6 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2040 Frekvenca
1 koristilo bi ji 436
2 ne bi ji koristilo 232
3 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2139 Frekvenca
1 za vstop 482
2 proti vstopu 225
3 ne ve, b.o. 128
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 2238 Frekvenca
1 strinja se 479
2 ne strinja se 251
3 ne ve, b.o. 105
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 2337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 131
3 nekaj vmes 323
4 . 202
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem 31
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 103
3 nekaj vmes 199
4 . 269
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem 29
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 152
3 nekaj vmes 355
4 . 177
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem 47
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 49
3 nekaj vmes 141
4 . 259
5 najbolj zaupa 322
6 ne vem 21
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 230
3 nekaj vmes 326
4 . 76
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem 87
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Vrednost 2832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 104
2 . 206
3 nekaj vmes 290
4 . 150
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem 49
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Vrednost 2931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 107
3 nekaj vmes 293
4 . 256
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem 32
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Vrednost 3030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 108
3 nekaj vmes 300
4 . 230
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem 63
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3129 Frekvenca
1 najmanj zaupa 255
2 . 193
3 nekaj vmes 179
4 . 89
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem 48
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3228 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 83
3 nekaj vmes 247
4 . 316
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem 50
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

ŠE, KAKO ZAUPATE SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3327 Frekvenca
1 najmanj zaupa 16
2 . 68
3 nekaj vmes 293
4 . 291
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem 42
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3426 Frekvenca
1 da 591
2 ne 203
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3525 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 205
3 NSI 8
4 SLS+SKD 21
5 SMS 15
6 SNS 8
7 SDS 60
8 ZLSD 44
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 213
Sysmiss 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
378 469

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3624 Frekvenca
1 DESUS 1
2 LDS 61
3 NSI 10
4 SLS+SKD 23
5 SMS 11
6 SNS 1
7 SDS 29
8 ZLSD 17
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 291
Sysmiss 393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 684

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3723 Frekvenca
1 DESUS 11
2 LDS 268
3 NSI 21
4 SLS+SKD 44
5 SMS 14
6 SNS 7
7 SDS 77
8 ZLSD 62
0 ne vem, b.o., drugo 153
9 nisem sel na volitve 173
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q157 DO CESA JE CERKEV UPRAVICENA?

KOT VERJETNO VESTE, SE ZAKLJUČUJE RAZPRAVA O VRAČANJU T.I. CERKVENIH GOZDOV. DO ČESA JE PO VAŠEM MNENJU CERKEV UPRAVIČENA?

Vrednost 3822 Frekvenca
1 VRNITEV V NARAVI 130
2 DENARNA ODSKODNINA 204
3 BREZPOVRACILA 410
4 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q571A VRNITEV POKLJUSKIH GOZDOV V NARAVI...

V OKVIRU ZAKONA O DENACIONALIZACIJI STA MINISTER BUT IN MINISTRICA RIHTARJEVA V SKLADU S PRISTOJNOSTMI SPREJELA ODLOČITVE GLEDE VRAČANJA PREMOŽEJA CERKVI. PO SKLEPU MINISTRA BUTA BO CERKVI V NARAVI VRNJENIH 8000 HEKTARJEV POKLJUŠKIH GOZDOV. ALI TAKŠNO ODLOČITEV MINISTRA BUTA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 3921 Frekvenca
1 odobravam 184
2 ne odobravam 573
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q571B JE ODLOCITEV MINISTRA BUTA...

KAJ MENITE, ALI JE TA ODLOČITEV MINISTRA BUTA VEZANA PREDVSEM NA POLITIKO STRANKE, KI JI PRIPADA, ALI JE TO PRETEHTANA STROKOVNA ODLOČITEV?

Vrednost 4020 Frekvenca
1 strankarska odlocite 468
2 strokovna odlocitev 163
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q571C PROTI VRNITVI BLEJSKEGA OTOKA V NARAVI..

PO SKLEPU MINISTRICE RIHTARJEVE CERKVI NE BO V NARAVI VRNJEN BLEJSKI OTOK. ALI ODLOČITEV MINISTRICE RIHTARJEVE ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 4119 Frekvenca
1 odobravam 613
2 ne odobravam 141
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q571D JE ODLOCITEV MINISTRICE RIHTARJEVE...

KAJ MENITE, ALI JE ODLOČITEV MINISTRICE RIHTARJEVE VEZANA PREDVSEM NA POLITIKO STRANKE, KI JI PRIPADA, ALI JE TO PRETEHTANA STROKOVNA ODLOČITEV?

Vrednost 4218 Frekvenca
1 strankarska odlocite 275
2 strokovna odlocitev 297
3 ne vem, b.o. 257
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q572 KOMPROMISNA RE.ITEV ...

ALI SE VAM ZDI REŠITEV, PO KATERI BI SE CERKEV ODREKLA DELU SVOJIH ZAHTEV PO VRNITVI PREMOŽENJA, DRŽAVA PA BI POSPEŠILA IN ZAKLJUČILA PROCES VRAČANJA, SPREJEMLJIVA ALI NE?

Vrednost 4317 Frekvenca
1 je sprejemljiva 465
2 ni sprejemljiva 192
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q573 PODPIRA ODLIKOVANJE PRED.DRZAVE NADSKOFU

BIVŠI NADŠKOF DR. ALOJZIJ ŠUŠTAR JE PRED KRATKIM OD PREDSEDNIKA DRŽAVE PREJEL VISOKO DRŽAVNO ODLIKOVANJE ZA ZASLUGE OB OSAMOSVAJANJU SLOVENIJE. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4416 Frekvenca
1 podpiram 660
2 ne podpiram 119
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4515 Frekvenca
1 prej levo 261
2 v sredino 147
3 prej desno 148
4 b.o. 275
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 19 1 83 54.803 17.813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 83

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4713 Frekvenca
1 OSNOVNA 152
2 POKLICNA 138
3 SREDNJA 382
4 VISOKA 156
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4812 Frekvenca
1 PODEZELJE 297
2 MANJSI KRAJ 275
3 VECJE MESTO 119
4 V LJ./ MB 137
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 4911 Frekvenca
1 V GOSPODARSTVU 227
2 V NEGOSPODARSTVU 137
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 26
6 UPOKOJENEC 264
7 STUDENT 93
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 7
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 5010 Frekvenca
1 sem veren 353
2 nisem veren 282
3 nekaj vmes... 182
4 zavrnil odg.,b.o. 11
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 519 Frekvenca
1 moski 343
2 zenska 488
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ocena intervjuja

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 528 Frekvenca
1 dobro 737
2 slabo 57
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 537 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odlo 1
2 neustrezna .tevilka 0
3 izbrana oseba kljub 3
4 izbrana oseba za.asn 1
5 izbrane osebe kljub 0
6 nezmo.nost sodelovan 4
7 izrecno zvrnil sodel 6
8 drugo,...? 1
Sysmiss 831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 546 Frekvenca
30 ->30 206
45 30 - 45 197
60 46 - 60 214
99 61 -> 211
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 19

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 555 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 266
3 NSI 18
4 SLS+SKD 44
5 SMS 26
6 SNS 9
7 SDS 89
8 ZLSD 61
9 drugo 20
0 ne vem 291
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
541 306

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 564 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 224
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 208
3 03 - Celje, Trbovlje 131
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 115
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 573 Frekvenca
1 POMURSKA 58
2 PODRAVSKA 124
3 KORO[KA 25
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 89
6 ZASAVSKA 13
7 OSREDNJA 212
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 45
10 GORI[KA 57
11 OBALNO-KRA[KA 45
12 KRA[KA 22
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 582 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 292
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 135
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 52
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 90
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 124
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 0 0.409 2.942 1 0.58

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0107 - Vprašalnik za PBSI01/07 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (). PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0107. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0107_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si