PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0107
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0107_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora vladi, zaupanje v institucije, ocena uspešnosti delovanja ministrstev, strankarsko opredeljevanje, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, vračanje gozdov, vračanja premoženja RKC, državno odlikovanje nadškofa Šuštarja

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
pripravljenost za vstop v NATO
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Tokratna raziskava je vključila tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualna tema meseca je bila vračanje premoženja rimsko katoliški cerkvi.

Methodology


Collection date: 16 julij 2001 - 19 julij 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0107 - Podatki za PBSI01/07 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 59
  • number of units: 847

Variable list

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 351
2 NEZADOVOLJNI 419
3 ne vem, b.o. 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 77

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 497
2 NEZADOVOLJNI 320
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 30

Valid range from 1 to 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:

Value 31 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 221
2 POSLABSUJEJO 325
3 OSTAJAJO ISTE 249
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 52

Valid range from 1 to 4

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 159 Frequency
1 ZADOVOLJNI 351
2 NEZADOVOLJNI 419
3 ne vem, b.o. 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 77

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 258 Frequency
1 ZADOVOLJNI 497
2 NEZADOVOLJNI 320
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 30

Valid range from 1 to 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:

Value 357 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 221
2 POSLABSUJEJO 325
3 OSTAJAJO ISTE 249
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 52

Valid range from 1 to 4

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 456 Frequency
1 podpiram 476
2 ne podpiram 258
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 113

Valid range from 1 to 3

M1 M. ZA DELO

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ: M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 555 Frequency
1 zelo neuspe.no 34
2 . 99
3 nekje vmes 304
4 . 110
5 zelo uspe.no 22
6 ne vem, b.o. 266
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 278

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 654 Frequency
1 zelo neuspe.no 56
2 . 119
3 nekje vmes 238
4 . 196
5 zelo uspe.no 74
6 ne vem, b.o. 152
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 164

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 753 Frequency
1 zelo neuspe.no 99
2 . 164
3 nekje vmes 242
4 . 113
5 zelo uspe.no 27
6 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
645 202

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 852 Frequency
1 zelo neuspe.no 87
2 . 140
3 nekje vmes 248
4 . 149
5 zelo uspe.no 43
6 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 180

Valid range from 1 to 6

M6 M. ZA KULTURO

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 951 Frequency
1 zelo neuspe.no 32
2 . 88
3 nekje vmes 225
4 . 197
5 zelo uspe.no 32
6 ne vem, b.o. 261
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
574 273

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1050 Frequency
1 zelo neuspe.no 40
2 . 73
3 nekje vmes 241
4 . 237
5 zelo uspe.no 56
6 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 200

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1149 Frequency
1 zelo neuspe.no 37
2 . 105
3 nekje vmes 241
4 . 200
5 zelo uspe.no 38
6 ne vem, b.o. 214
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 226

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1248 Frequency
1 zelo neuspe.no 53
2 . 97
3 nekje vmes 262
4 . 185
5 zelo uspe.no 40
6 ne vem, b.o. 197
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 210

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 1347 Frequency
1 zelo neuspe.no 64
2 . 144
3 nekje vmes 236
4 . 155
5 zelo uspe.no 58
6 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 190

Valid range from 1 to 6

M11 M. ZA PROMET IN ZVEZE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 1446 Frequency
1 zelo neuspe.no 39
2 . 110
3 nekje vmes 236
4 . 161
5 zelo uspe.no 32
6 ne vem, b.o. 257
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 269

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA SOLSTVO, ZNANOST IN SPORT

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 1545 Frequency
1 zelo neuspe.no 41
2 . 97
3 nekje vmes 216
4 . 236
5 zelo uspe.no 46
6 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 211

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 1644 Frequency
1 zelo neuspe.no 70
2 . 114
3 nekje vmes 233
4 . 194
5 zelo uspe.no 70
6 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 166

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 1743 Frequency
1 zelo neuspe.no 35
2 . 74
3 nekje vmes 180
4 . 262
5 zelo uspe.no 134
6 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 162

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUZBO

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 1842 Frequency
1 zelo neuspe.no 22
2 . 76
3 nekje vmes 258
4 . 168
5 zelo uspe.no 41
6 ne vem, b.o. 270
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 282

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Value 1941 Frequency
1 zelo neuspe.no 35
2 . 86
3 nekje vmes 219
4 . 241
5 zelo uspe.no 73
6 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 193

Valid range from 1 to 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2040 Frequency
1 koristilo bi ji 436
2 ne bi ji koristilo 232
3 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 179

Valid range from 1 to 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2139 Frequency
1 za vstop 482
2 proti vstopu 225
3 ne ve, b.o. 128
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 140

Valid range from 1 to 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 2238 Frequency
1 strinja se 479
2 ne strinja se 251
3 ne ve, b.o. 105
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 117

Valid range from 1 to 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 2337 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 131
3 nekaj vmes 323
4 . 202
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem 31
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 43

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2436 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 103
3 nekaj vmes 199
4 . 269
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem 29
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 41

Valid range from 1 to 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2535 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 152
3 nekaj vmes 355
4 . 177
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem 47
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 59

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2634 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 49
3 nekaj vmes 141
4 . 259
5 najbolj zaupa 322
6 ne vem 21
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 33

Valid range from 1 to 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2733 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 230
3 nekaj vmes 326
4 . 76
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem 87
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 99

Valid range from 1 to 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Value 2832 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 206
3 nekaj vmes 290
4 . 150
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem 49
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 61

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Value 2931 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 107
3 nekaj vmes 293
4 . 256
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem 32
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 45

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Value 3030 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 108
3 nekaj vmes 300
4 . 230
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem 63
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 76

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3129 Frequency
1 najmanj zaupa 255
2 . 193
3 nekaj vmes 179
4 . 89
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem 48
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 61

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 3228 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 83
3 nekaj vmes 247
4 . 316
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem 50
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 63

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

ŠE, KAKO ZAUPATE SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3327 Frequency
1 najmanj zaupa 16
2 . 68
3 nekaj vmes 293
4 . 291
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem 42
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 55

Valid range from 1 to 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3426 Frequency
1 da 591
2 ne 203
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 53

Valid range from 1 to 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3525 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 205
3 NSI 8
4 SLS+SKD 21
5 SMS 15
6 SNS 8
7 SDS 60
8 ZLSD 44
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 213
Sysmiss 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
378 469

Valid range from 0 to 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3624 Frequency
1 DESUS 1
2 LDS 61
3 NSI 10
4 SLS+SKD 23
5 SMS 11
6 SNS 1
7 SDS 29
8 ZLSD 17
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 291
Sysmiss 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 684

Valid range from 0 to 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3723 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 268
3 NSI 21
4 SLS+SKD 44
5 SMS 14
6 SNS 7
7 SDS 77
8 ZLSD 62
0 ne vem, b.o., drugo 153
9 nisem sel na volitve 173
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 343

Valid range from 0 to 9

Q157 DO CESA JE CERKEV UPRAVICENA?

KOT VERJETNO VESTE, SE ZAKLJUČUJE RAZPRAVA O VRAČANJU T.I. CERKVENIH GOZDOV. DO ČESA JE PO VAŠEM MNENJU CERKEV UPRAVIČENA?

Value 3822 Frequency
1 VRNITEV V NARAVI 130
2 DENARNA ODSKODNINA 204
3 BREZPOVRACILA 410
4 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 103

Valid range from 1 to 4

Q571A VRNITEV POKLJUSKIH GOZDOV V NARAVI...

V OKVIRU ZAKONA O DENACIONALIZACIJI STA MINISTER BUT IN MINISTRICA RIHTARJEVA V SKLADU S PRISTOJNOSTMI SPREJELA ODLOČITVE GLEDE VRAČANJA PREMOŽEJA CERKVI. PO SKLEPU MINISTRA BUTA BO CERKVI V NARAVI VRNJENIH 8000 HEKTARJEV POKLJUŠKIH GOZDOV. ALI TAKŠNO ODLOČITEV MINISTRA BUTA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Value 3921 Frequency
1 odobravam 184
2 ne odobravam 573
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 90

Valid range from 1 to 3

Q571B JE ODLOCITEV MINISTRA BUTA...

KAJ MENITE, ALI JE TA ODLOČITEV MINISTRA BUTA VEZANA PREDVSEM NA POLITIKO STRANKE, KI JI PRIPADA, ALI JE TO PRETEHTANA STROKOVNA ODLOČITEV?

Value 4020 Frequency
1 strankarska odlocite 468
2 strokovna odlocitev 163
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 216

Valid range from 1 to 3

Q571C PROTI VRNITVI BLEJSKEGA OTOKA V NARAVI..

PO SKLEPU MINISTRICE RIHTARJEVE CERKVI NE BO V NARAVI VRNJEN BLEJSKI OTOK. ALI ODLOČITEV MINISTRICE RIHTARJEVE ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Value 4119 Frequency
1 odobravam 613
2 ne odobravam 141
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 93

Valid range from 1 to 3

Q571D JE ODLOCITEV MINISTRICE RIHTARJEVE...

KAJ MENITE, ALI JE ODLOČITEV MINISTRICE RIHTARJEVE VEZANA PREDVSEM NA POLITIKO STRANKE, KI JI PRIPADA, ALI JE TO PRETEHTANA STROKOVNA ODLOČITEV?

Value 4218 Frequency
1 strankarska odlocite 275
2 strokovna odlocitev 297
3 ne vem, b.o. 257
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 275

Valid range from 1 to 3

Q572 KOMPROMISNA RE.ITEV ...

ALI SE VAM ZDI REŠITEV, PO KATERI BI SE CERKEV ODREKLA DELU SVOJIH ZAHTEV PO VRNITVI PREMOŽENJA, DRŽAVA PA BI POSPEŠILA IN ZAKLJUČILA PROCES VRAČANJA, SPREJEMLJIVA ALI NE?

Value 4317 Frequency
1 je sprejemljiva 465
2 ni sprejemljiva 192
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 190

Valid range from 1 to 3

Q573 PODPIRA ODLIKOVANJE PRED.DRZAVE NADSKOFU

BIVŠI NADŠKOF DR. ALOJZIJ ŠUŠTAR JE PRED KRATKIM OD PREDSEDNIKA DRŽAVE PREJEL VISOKO DRŽAVNO ODLIKOVANJE ZA ZASLUGE OB OSAMOSVAJANJU SLOVENIJE. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Value 4416 Frequency
1 podpiram 660
2 ne podpiram 119
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 68

Valid range from 1 to 3

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4515 Frequency
1 prej levo 261
2 v sredino 147
3 prej desno 148
4 b.o. 275
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 291

Valid range from 1 to 4

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 19 1 83 54.803 17.813

Valid range from 1 to 83

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4713 Frequency
1 OSNOVNA 152
2 POKLICNA 138
3 SREDNJA 382
4 VISOKA 156
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 19

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 4812 Frequency
1 PODEZELJE 297
2 MANJSI KRAJ 275
3 VECJE MESTO 119
4 V LJ./ MB 137
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 19

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 4911 Frequency
1 V GOSPODARSTVU 227
2 V NEGOSPODARSTVU 137
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 26
6 UPOKOJENEC 264
7 STUDENT 93
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 7
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 19

Valid range from 1 to 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 5010 Frequency
1 sem veren 353
2 nisem veren 282
3 nekaj vmes... 182
4 zavrnil odg.,b.o. 11
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 30

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 519 Frequency
1 moski 343
2 zenska 488
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 16

Valid range from 1 to 2

QI ocena intervjuja

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 528 Frequency
1 dobro 737
2 slabo 57
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 53

Valid range from 1 to 2

VZROK

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 537 Frequency
1 v gospodinjstvu odlo 1
2 neustrezna .tevilka 0
3 izbrana oseba kljub 3
4 izbrana oseba za.asn 1
5 izbrane osebe kljub 0
6 nezmo.nost sodelovan 4
7 izrecno zvrnil sodel 6
8 drugo,...? 1
Sysmiss 831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 831

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 546 Frequency
30 ->30 206
45 30 - 45 197
60 46 - 60 214
99 61 -> 211
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 19

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 555 Frequency
1 DESUS 8
2 LDS 266
3 NSI 18
4 SLS+SKD 44
5 SMS 26
6 SNS 9
7 SDS 89
8 ZLSD 61
9 drugo 20
0 ne vem 291
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 306

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 564 Frequency
1 01 - Ljubljana 224
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 208
3 03 - Celje, Trbovlje 131
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 115
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 573 Frequency
1 POMURSKA 58
2 PODRAVSKA 124
3 KORO[KA 25
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 89
6 ZASAVSKA 13
7 OSREDNJA 212
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 45
10 GORI[KA 57
11 OBALNO-KRA[KA 45
12 KRA[KA 22
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 8

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 582 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 292
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 135
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 52
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 90
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 124
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 0 0.409 2.942 1 0.58

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0107 - Vprašalnik za PBSI01/07 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0107. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0107_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si