Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM162
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM162_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Miheljak, Vlado
 • Bernik, Ivan
 • Vovk, Tina
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Doušak, May
 • Broder, Živa
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Finančna podpora:

(1): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje, zaupanje v politične institucije, udeležba na volitvah, voljena stranka, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, klimatske spremembe, odnos do okolja, družbena blaginja, socialna varnost, demografija, osebnostne značilnosti

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljanje in učinkovitost državnih institucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripradnosti
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
evalvacija in razumevanje demokracije
osebna in družbena blaginja
odnos do zdravja
odnos do priseljevanja
podnebne spremembe in energija


Povzetek:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2016/2 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2016 (8. krog). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2016/2 je del osmega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 23 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »podnebne spremembe in energija« ter »družbena blaginja«. Pri raziskovanju se uporablja visoko kakovostno anketno metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, pričakovano stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. september 2016 - 11. januar 2017
Čas izdelave: 2016
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Verjetnostno. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 357
 • število enot: 1307

Verzija: julij 2018

Spremenljivke

IDNO ID

ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1307 0 1 1307 654 377.443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1307

A1_u Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 22 Frekvenca
0 706
1 413
2 115
3 46
4 14
5 5
6 2
7 1
9 1
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A1_m In koliko minut?

Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo? Koliko minut?

Vrednost 31 Frekvenca
0 556
1 1
2 2
3 5
5 27
10 85
12 1
14 1
15 84
20 54
25 3
30 430
35 2
40 8
45 41
50 2
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

IDNO ID

ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1307 0 1 1307 654 377.443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1307

A1_u Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 2356 Frekvenca
0 706
1 413
2 115
3 46
4 14
5 5
6 2
7 1
9 1
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A1_m In koliko minut?

Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo? Koliko minut?

Vrednost 3355 Frekvenca
0 556
1 1
2 2
3 5
5 27
10 85
12 1
14 1
15 84
20 54
25 3
30 430
35 2
40 8
45 41
50 2
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

A2 Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo?

Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo?

Vrednost 4354 Frekvenca
1 nikoli 341
2 zgolj občasno 115
3 nekajkrat na teden 84
4 večino dni 55
5 vsak dan 710
7 (zavrnitev) 0
-1 Zakrita vrednost 1
8 (ne vem) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1305 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A3_u Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali osebno uporabo? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje A2 = 4, 5

Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah.

Vrednost 5353 Frekvenca
0 110
1 188
2 158
3 114
4 53
5 43
6 21
7 6
8 23
9 10
10 26
11 1
12 4
14 1
15 2
24 1
-1 Zakrita vrednost 1
66 (se ne nanaša) 541
88 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 24

A3_m In koliko minut? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje A2 = 4, 5

Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah.

Vrednost 6352 Frekvenca
0 540
3 1
5 2
10 11
15 16
20 18
28 1
30 153
34 1
40 2
45 14
50 1
-1 Zakrita vrednost 1
66 (se ne nanaša) 541
88 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 547

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

A4 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Vrednost 7351 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 121
1 . 73
2 . 112
3 . 179
4 . 114
5 . 296
6 . 110
7 . 146
8 . 109
9 . 25
10 večini ljudi lahko zaupamo 18
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A5 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Vrednost 8350 Frekvenca
0 večina bi me skušala izkoristiti 54
1 . 37
2 . 89
3 . 145
4 . 145
5 . 331
6 . 139
7 . 159
8 . 135
9 . 43
10 večina bi skušala ravnati pošteno 19
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 7
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A6 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Vrednost 9349 Frekvenca
0 večinoma gledajo predvsem nase 35
1 . 40
2 . 87
3 . 153
4 . 142
5 . 305
6 . 149
7 . 180
8 . 141
9 . 29
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 39
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 4
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Vrednost 10348 Frekvenca
1 zelo se zanimam 77
2 še kar se zanimam 439
3 komaj kaj se zanimam 517
4 sploh se ne zanimam 269
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2 V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kaj počne vlada?

Vrednost 11347 Frekvenca
1 sploh nič 518
2 zelo malo 564
3 do neke mere 188
4 precej 18
5 v veliki meri 6
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1294 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3 V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja političnimi vprašanji?

Vrednost 12346 Frekvenca
1 sploh nisem zmožen/-na 572
2 le malo sem zmožen/-na 408
3 dokaj zmožen/-na 242
4 zelo zmožen/-na 42
5 povsem zmožen/-na 22
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 9
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1286 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B4 In v kolikčni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

Vrednost 13345 Frekvenca
1 sploh nič 468
2 zelo malo 582
3 do neke mere 222
4 precej 18
5 v veliki meri 4
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1294 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B5 In koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

In koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Vrednost 14344 Frekvenca
1 sploh se ne čutim sposobnega / sposobno 546
2 le malo se počutim sposobnega / sposobno 427
3 čutim se dokaj sposobnega / sposobno 258
4 čutim se zelo sposobnega / sposobno 37
5 čutim se povsem sposobnega / sposobno 21
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 11
8 (ne vem) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1289 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B6 Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov.... Državnemu zboru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Državnemu zboru

Vrednost 15343 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 215
1 . 87
2 . 197
3 . 213
4 . 137
5 . 212
6 . 97
7 . 67
8 . 39
9 . 14
10 povsem zaupam 5
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 17
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1283 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B7 zaupanje - pravnemu sistemu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Pravnemu sistemu

Vrednost 16342 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 172
1 . 104
2 . 180
3 . 198
4 . 143
5 . 187
6 . 101
7 . 101
8 . 51
9 . 30
10 povsem zaupam 7
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B8 zaupanje - policiji Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Policiji

Vrednost 17341 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 43
1 . 19
2 . 46
3 . 87
4 . 109
5 . 214
6 . 155
7 . 230
8 . 222
9 . 91
10 povsem zaupam 78
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 7
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1294 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B9 zaupanje - politikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Politikom

Vrednost 18340 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 352
1 . 139
2 . 212
3 . 207
4 . 116
5 . 160
6 . 55
7 . 28
8 . 13
9 . 4
10 povsem zaupam 2
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 11
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1288 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B10 zaupanje - političnim strankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Političnim strankam

Vrednost 19339 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 325
1 . 149
2 . 208
3 . 218
4 . 137
5 . 149
6 . 56
7 . 23
8 . 13
9 . 3
10 povsem zaupam 3
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 14
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1284 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B11 zaupanje - Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evropskemu parlamentu

Vrednost 20338 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 166
1 . 79
2 . 122
3 . 172
4 . 152
5 . 233
6 . 118
7 . 110
8 . 70
9 . 18
10 povsem zaupam 12
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 48
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 55

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B12 zaupanje - Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Organizaciji združenih narodov OZN

Vrednost 21337 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 138
1 . 43
2 . 102
3 . 172
4 . 142
5 . 240
6 . 123
7 . 125
8 . 87
9 . 33
10 povsem zaupam 15
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 9
88 (ne vem) 76
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL1 zaupanje - vladi Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Vladi

Vrednost 22336 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 244
1 . 115
2 . 182
3 . 181
4 . 132
5 . 200
6 . 88
7 . 68
8 . 55
9 . 15
10 povsem zaupam 7
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 13
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1287 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL2 zaupanje - Predsedniku Vlade Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Predsedniku Vlade

Vrednost 23335 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 222
1 . 94
2 . 168
3 . 164
4 . 112
5 . 187
6 . 105
7 . 90
8 . 73
9 . 32
10 povsem zaupam 29
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 21
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1276 31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL3 zaupanje - Predsedniku Republike Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Predsedniku Republike

Vrednost 24334 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 113
1 . 52
2 . 111
3 . 128
4 . 113
5 . 199
6 . 154
7 . 145
8 . 124
9 . 72
10 povsem zaupam 72
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 8
88 (ne vem) 11
99 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1283 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL4 zaupanje - sodiščem Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Sodiščem

Vrednost 25333 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 157
1 . 67
2 . 140
3 . 163
4 . 125
5 . 191
6 . 115
7 . 133
8 . 103
9 . 52
10 povsem zaupam 24
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 30
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1270 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL5 zaupanje - sindikatom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Sindikatom

Vrednost 26332 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 193
1 . 74
2 . 145
3 . 154
4 . 134
5 . 181
6 . 134
7 . 104
8 . 84
9 . 26
10 povsem zaupam 13
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 56
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1242 65

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL6 zaupanje - cerkvi in duhovnikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Cerkvi in duhovnikom

Vrednost 27331 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 284
1 . 117
2 . 132
3 . 150
4 . 113
5 . 184
6 . 90
7 . 79
8 . 70
9 . 29
10 povsem zaupam 27
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 10
88 (ne vem) 19
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1275 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL7 zaupanje - bankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Bankam

Vrednost 28330 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 117
1 . 81
2 . 131
3 . 144
4 . 134
5 . 230
6 . 121
7 . 129
8 . 112
9 . 42
10 povsem zaupam 49
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 9
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1290 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL8 zaupanje - evru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evru

Vrednost 29329 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 45
1 . 24
2 . 62
3 . 106
4 . 113
5 . 247
6 . 134
7 . 197
8 . 203
9 . 83
10 povsem zaupam 72
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 16
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1286 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL9 zaupanje - NATO-u Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

NATO-u

Vrednost 30328 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 136
1 . 51
2 . 114
3 . 154
4 . 106
5 . 200
6 . 143
7 . 129
8 . 106
9 . 40
10 povsem zaupam 32
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 83
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B13 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2014? Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev.

Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2014?

Vrednost 31327 Frekvenca
1 da 866
2 ne 326
3 nisem imel/-a volilne pravice 83
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 14
8 (ne vem) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1275 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B14 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor leta 2014? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje B13 = 1

Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor leta 2014?

Vrednost 32326 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 63
2 DL - državljanska lista 0
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 43
4 PS - Pozitivna Slovenija 14
5 SD - Socialni demokrati 83
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 139
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 21
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 232
9 VERJAMEM - Stranka Igorja šoltesa 0
10 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 13
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 27
12 druga stranka 14
-1 Zakrita vrednost 1
66 (se ne nanaša) 440
77 (zavrnitev) 68
88 (ne vem) 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

SL10 Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor, za katero od strank s spodnje liste bi glasovali?

Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor, za katero od strank s spodnje liste bi glasovali?

Vrednost 33325 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 71
2 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 49
3 PS - Pozitivna Slovenija 10
4 SD - Socialni demokrati 98
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 131
6 SLS - Slovenska ljudska stranka 25
7 SMC - Stranka modernega centra 104
8 SNS - Slovenska nacionalna stranka 10
9 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 9
10 ZL - Združena levica 43
11 druga stranka 52
-1 Zakrita vrednost 1
66 (ne bi volil/a) 303
77 (zavrnitev) 65
88 (ne vem) 335
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
602 705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

SL11 Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale? Vprašaj, če na vprašanje SL10 niso odgovorili.

Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale?

Vrednost 34324 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 16
2 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 13
3 PS - Pozitivna Slovenija 6
4 SD - Socialni demokrati 37
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 25
6 SLS - Slovenska ljudska stranka 7
7 SMC - Stranka modernega centra 32
8 SNS - Slovenska nacionalna stranka 4
9 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 1
10 ZL - Združena levica 19
11 druga stranka 22
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 602
77 (zavrnitev) 165
88 (ne vem) 346
99 (b.o.) 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 1125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

B15 Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občin Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

Stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti?

Vrednost 35323 Frekvenca
1 da 180
2 ne 1120
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

delovali v politični stranki ali skupini aktivistov?

Vrednost 36322 Frekvenca
1 da 48
2 ne 1255
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B17 Ali ste... delovali v kakšni drugi organizaciji ali zvezi Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

delovali v kakšni drugi organizaciji ali zvezi?

Vrednost 37321 Frekvenca
1 da 174
2 ne 1124
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1298 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji?

Vrednost 38320 Frekvenca
1 da 35
2 ne 1269
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1304 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B19 Ali ste... podpisali peticijo Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

podpisali peticijo?

Vrednost 39319 Frekvenca
1 da 237
2 ne 1061
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1298 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B20 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

se udeležili zakonitih demonstracij?

Vrednost 40318 Frekvenca
1 da 36
2 ne 1264
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B21 Ali ste... bojkotirali določene izdelke Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

bojkotirali določene izdelke?

Vrednost 41317 Frekvenca
1 da 164
2 ne 1132
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22 Ali ste... objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter?

Vrednost 42316 Frekvenca
1 da 125
2 ne 1175
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B23 Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Vrednost 43315 Frekvenca
1 da 445
2 ne 802
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 21
8 (ne vem) 37
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1247 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B24 Katera stranka je to? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje B23 = 1

Katera stranka je to?

Vrednost 44314 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 37
2 DL - državljanska lista 1
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrari 45
4 PS - Pozitivna Slovenija 6
5 SD - Socialni demokrati 79
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 97
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 16
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 78
9 VERJAMEM - Stranka Igorja šoltesa 0
10 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 6
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 48
12 druga stranka 15
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 861
77 (zavrnitev) 10
88 (ne vem) 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
428 879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B25 Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... ... Vprašaj, če je odgovor na vprašanje B24 od 1-12

Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Vrednost 45313 Frekvenca
1 zelo blizu 42
2 blizu 238
3 ne preveč blizu 136
4 sploh ne blizu 10
-1 Zakrita vrednost 1
6 (se ne nanaša) 878
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
426 881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B26 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Vrednost 46312 Frekvenca
0 levo 74
1 . 31
2 . 57
3 . 100
4 . 84
5 . 442
6 . 82
7 . 69
8 . 69
9 . 15
10 desno 47
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 73
88 (ne vem) 159
99 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1070 237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B27 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 47311 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 17
1 . 11
2 . 24
3 . 47
4 . 38
5 . 180
6 . 118
7 . 188
8 . 343
9 . 195
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 144
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1305 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B28 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Vrednost 48310 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 114
1 . 59
2 . 155
3 . 180
4 . 179
5 . 245
6 . 151
7 . 134
8 . 51
9 . 7
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 11
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 14
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1286 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B29 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico.

Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico.

Vrednost 49309 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 188
1 . 111
2 . 187
3 . 209
4 . 139
5 . 193
6 . 122
7 . 75
8 . 33
9 . 11
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 9
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1277 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B30 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 50308 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 132
1 . 87
2 . 158
3 . 200
4 . 173
5 . 224
6 . 121
7 . 105
8 . 37
9 . 14
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 13
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 38
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1264 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B31 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 51307 Frekvenca
0 izredno slabo 38
1 . 27
2 . 67
3 . 98
4 . 131
5 . 237
6 . 173
7 . 236
8 . 185
9 . 33
10 izredno dobro 27
-1 Zakrita vrednost 0
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 52
99 (b.o.) 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 55

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B32 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 52306 Frekvenca
0 izredno slabo 81
1 . 54
2 . 118
3 . 170
4 . 163
5 . 213
6 . 163
7 . 160
8 . 119
9 . 39
10 izredno dobro 23
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B33 Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev. Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Vrednost 53305 Frekvenca
1 močno soglašam 532
2 soglašam 577
3 niti - niti 102
4 ne soglašam 69
5 sploh ne soglašam 11
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 13
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1291 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33a Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami.

Vrednost 54304 Frekvenca
1 močno soglašam 17
2 soglašam 77
3 niti - niti 87
4 ne soglašam 561
5 sploh ne soglašam 559
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1301 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Vrednost 55303 Frekvenca
1 močno soglašam 215
2 soglašam 617
3 niti - niti 174
4 ne soglašam 185
5 sploh ne soglašam 73
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 15
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1264 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B35 Če bi bil ožji družinski član gej ali lezbijka, bi me bilo sram. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Če bi bil ožji družinski član gej ali lezbijka, bi me bilo sram.

Vrednost 56302 Frekvenca
1 močno soglašam 76
2 soglašam 203
3 niti - niti 200
4 ne soglašam 490
5 sploh ne soglašam 290
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 11
8 (ne vem) 35
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B36 Gejevski oz. lezbični pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Gejevski oz. lezbični pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari.

Vrednost 57301 Frekvenca
1 močno soglašam 92
2 soglašam 262
3 niti - niti 176
4 ne soglašam 408
5 sploh ne soglašam 333
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 10
8 (ne vem) 23
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1271 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B37 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s pomočjo te lestvice.

Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s pomočjo te lestvice.

Vrednost 58300 Frekvenca
0 poenotenje je šlo še predaleč 46
1 . 26
2 . 51
3 . 99
4 . 92
5 . 331
6 . 107
7 . 149
8 . 175
9 . 63
10 poenotenja je še premalo 74
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 84
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 94

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B38 Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo. Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom--? Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo...

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 59299 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 237
2 nekaterim naj dovoli 717
3 zelo redkim naj dovoli 251
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 71
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1276 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B39 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 60298 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 109
2 nekaterim naj dovoli 556
3 zelo redkim naj dovoli 457
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 152
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 3
8 (ne vem) 29
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1274 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B40 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Vrednost 61297 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 117
2 nekaterim naj dovoli 557
3 zelo redkim naj dovoli 426
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 173
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B41 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Vrednost 62296 Frekvenca
0 slabo za gospodarstvo 158
1 . 88
2 . 151
3 . 162
4 . 132
5 . 254
6 . 111
7 . 111
8 . 77
9 . 21
10 dobro za gospodarstvo 20
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 22

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B42 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Vrednost 63295 Frekvenca
0 kulturno življenje je ogroženo 89
1 . 69
2 . 119
3 . 135
4 . 119
5 . 307
6 . 107
7 . 141
8 . 105
9 . 37
10 kulturno življenje je obogateno 53
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 22
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1281 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B43 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Vrednost 64294 Frekvenca
0 slabša dežela za bivanje 100
1 . 71
2 . 102
3 . 142
4 . 115
5 . 437
6 . 98
7 . 105
8 . 56
9 . 23
10 boljša dežela za bivanje 23
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1272 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C1 Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju. KARTICA 19V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10. Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju.

V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10.

Vrednost 65293 Frekvenca
0 zelo nesrečen/-na 4
1 . 5
2 . 19
3 . 22
4 . 38
5 . 149
6 . 91
7 . 206
8 . 352
9 . 245
10 zelo srečen/-na 170
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1301 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Vrednost 66292 Frekvenca
1 nikoli 15
2 manj kot 1x na mesec 121
3 1x na mesec 161
4 nekajkrat na mesec 294
5 1x na teden 270
6 večkrat na teden 313
7 vsak dan 128
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Vrednost 67291 Frekvenca
0 nič 56
1 1 197
2 2 262
3 3 365
4 4-6 346
5 7-9 52
6 10 in več 23
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 3
8 (ne vem) 1
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1301 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Vrednost 68290 Frekvenca
1 precej manj kot večina drugih 161
2 manj kot večina drugih 386
3 približno enako 531
4 več kot večina drugih 182
5 precej več kot večina drugih 37
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1297 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Vrednost 69289 Frekvenca
1 da 123
2 ne 1179
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?...

Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Vrednost 70288 Frekvenca
1 zelo varno 473
2 varno 730
3 ogročeno 91
4 zelo ogročeno 6
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7 Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Vrednost 71287 Frekvenca
1 zelo dobro 263
2 dobro 543
3 zadovoljivo 392
4 slabo 88
5 zelo slabo 19
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1305 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? če da, koliko vas ovira?

Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Vrednost 72286 Frekvenca
1 da, precej 125
2 da, do neke mere 281
3 ne 899
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1305 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9 Koliko se čutite čustveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s pomočjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste čustveno navezan Ljudje lahko občutijo različno močno navezanost na državo, v kateri živijo, in na Evropo.

Koliko se čutite čustveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s pomočjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste čustveno navezani, 10 pa da ste zelo čustveno navezani.

Vrednost 73285 Frekvenca
0 sploh nisem čustveno navezan/a 24
1 . 19
2 . 35
3 . 60
4 . 42
5 . 128
6 . 91
7 . 166
8 . 265
9 . 156
10 zelo sem čustveno navezan/a 311
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1297 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C10 In koliko se čutite čustveno navezani na Evropo?

In koliko se čutite čustveno navezani na Evropo?

Vrednost 74284 Frekvenca
0 sploh nisem čustveno navezan/a 82
1 . 33
2 . 89
3 . 124
4 . 91
5 . 288
6 . 151
7 . 160
8 . 138
9 . 77
10 zelo sem čustveno navezan/a 56
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 14
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1289 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C11 Ste pripadnik/ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Ste pripadnik/ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Vrednost 75283 Frekvenca
1 da 804
2 ne 499
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C12 Katere? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C11 = 1

Katere?

Vrednost 76282 Frekvenca
1 rimokatoliške 743
2 protestantske 9
3 pravoslavne 24
4 druge krščanske 1
5 judovske 0
6 muslimanske 24
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 502
77 (zavrnitev) 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C13 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C11 = 2, 7, 8

Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Vrednost 77281 Frekvenca
1 da 61
2 ne 435
-1 Zakrita vrednost 1
6 (se ne nanaša) 805
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C14 Katere? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C13 = 1

Katere?

Vrednost 78280 Frekvenca
1 rimokatoliške 55
2 protestantske 1
3 pravoslavne 2
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1245
77 (zavrnitev) 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 1246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C15 Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo, ocenite, koliko ste verni?

Vrednost 79279 Frekvenca
0 sploh nisem veren/-na 181
1 . 58
2 . 89
3 . 113
4 . 73
5 . 264
6 . 91
7 . 137
8 . 146
9 . 67
10 zelo sem veren/-na 76
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1295 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C16 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Vrednost 80278 Frekvenca
1 vsak dan 2
2 več kot 1x na teden 19
3 1x na teden 136
4 vsaj 1x na mesec 168
5 le ob posebnih verskih praznikih 460
6 še redkeje 153
7 nikoli 365
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C17 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Vrednost 81277 Frekvenca
1 vsak dan 158
2 več kot 1x na teden 82
3 1x na teden 107
4 vsaj 1x na mesec 74
5 le ob posebnih verskih praznikih 169
6 še redkeje 171
7 nikoli 539
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C18 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Vrednost 82276 Frekvenca
1 da 47
2 ne 1252
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 3
8 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1299 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C191 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 1. odgovor

Vrednost 83275 Frekvenca
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 8
4 jezika 2
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 2
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 2
10 drugo 22
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1259
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 1262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C192 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 2. odgovor

Vrednost 84274 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 1
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 2
6 starosti 0
7 spola 2
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 2
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1259
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 39
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 1299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C193 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 3. odgovor

Vrednost 85273 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 1
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1303
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 1304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C194 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 4. odgovor

Vrednost 86272 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C195 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 5. odgovor

Vrednost 87271 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C196 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 6. odgovor

Vrednost 88270 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C197 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 7. odgovor

Vrednost 89269 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C198 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 8. odgovor

Vrednost 90268 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1306
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C199 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 9. odgovor

Vrednost 91267 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1306
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C20 Ali ste državljan/ka Slovenije?

Ali ste državljan/ka Slovenije?

Vrednost 92266 Frekvenca
1 da 1279
2 ne 27
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C21 Katero državljanstvo imate? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C20 = 2, 8

Katero državljanstvo imate?

Vrednost 93265 Frekvenca
1 hrvaško 3
2 bosansko (BiH) 10
3 srbsko 2
4 črnogorsko 0
5 makedonsko 3
6 albansko 2
7 drugo 7
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1279
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 1280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C22 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Vrednost 94264 Frekvenca
1 da 1182
2 ne 124
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C23 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C22 = 2

V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Vrednost 95263 Frekvenca
1 Hrvaška 29
2 Bosna in Hercegovina 44
3 Srbija 10
4 Črna Gora 4
5 Makedonija 7
6 Kosovo 6
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 2
10 Italija 3
11 Nemčija 9
12 drugo 9
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1182
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124 1183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C24 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C22 = 2

Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo?

Vrednost 96262 Frekvenca
6666 (se ne nanaša) 1182
7777 (ne želi odgovoriti) 1
8888 (ne vem) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 1185 1934 2014 1981.77 19.394

Vrednosti spremenljivk od 1934 do 2014

C251 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? 1. odgovor

Vrednost 97261 Frekvenca
1 slovensko 1271
2 bosansko 13
3 srbsko 5
4 hrvaško 4
5 makedonsko 2
6 albansko 4
7 italijansko 0
8 madžarsko 3
9 nemško 1
10 angleško 0
11 romunsko 1
12 rusko 0
13 drugo 1
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1305 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C252 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? 2. odgovor

Vrednost 98260 Frekvenca
1 slovensko 15
2 bosansko 22
3 srbsko 12
4 hrvaško 18
5 makedonsko 2
6 albansko 0
7 italijansko 6
8 madžarsko 7
9 nemško 1
10 angleško 6
11 romunsko 1
12 rusko 2
13 drugo 8
-1 Zakrita vrednost 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1206
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 1207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C26 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Vrednost 99259 Frekvenca
1 da 34
2 ne 1268
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C27 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 100258 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1108
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 157
3 ne 35
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C28 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C27 = 2, 3

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče?

Vrednost 101257 Frekvenca
1 Hrvaška 64
2 Bosna in Hercegovina 63
3 Srbija 15
4 Črna Gora 7
5 Makedonija 8
6 Kosovo 8
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 7
10 Italija 7
11 Nemčija 5
12 drugo 7
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1114
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 1115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C29 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 102256 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1135
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 136
3 ne 33
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1304 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C30 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C29 = 2, 3

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati?

Vrednost 103255 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 0
1 Hrvaška 43
2 Bosna in Hercegovina 66
3 Srbija 14
4 Črna Gora 5
5 Makedonija 9
6 Kosovo 6
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 4
10 Italija 6
11 Nemčija 4