Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM162
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM162_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Miheljak, Vlado
 • Bernik, Ivan
 • Vovk, Tina
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Doušak, May
 • Broder, Živa
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Funding agency:

(1): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Project number:

(1): IO-0022 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje, zaupanje v politične institucije, udeležba na volitvah, voljena stranka, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, klimatske spremembe, odnos do okolja, družbena blaginja, socialna varnost, demografija, osebnostne značilnosti

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljanje in učinkovitost državnih institucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripradnosti
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
evalvacija in razumevanje demokracije
osebna in družbena blaginja
odnos do zdravja
odnos do priseljevanja
podnebne spremembe in energija


Abstract:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2016/2 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2016 (8. krog). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2016/2 je del osmega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 23 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »podnebne spremembe in energija« ter »družbena blaginja«. Pri raziskovanju se uporablja visoko kakovostno anketno metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, pričakovano stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Methodology


Collection date: 21. september 2016 - 11. januar 2017
Date of production: 2016
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 357
 • number of units: 1307

Version: julij 2018

Variable list

IDNO ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1307 0 1 1307 654 377.443

Valid range from 1 to 1307

A1_u Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 22 Frequency
0 706
1 413
2 115
3 46
4 14
5 5
6 2
7 1
9 1
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 4

Valid range from 0 to 9

A1_m In koliko minut?

Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo? Koliko minut?

Value 31 Frequency
0 556
1 1
2 2
3 5
5 27
10 85
12 1
14 1
15 84
20 54
25 3
30 430
35 2
40 8
45 41
50 2
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 5

Valid range from 0 to 50

IDNO ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1307 0 1 1307 654 377.443

Valid range from 1 to 1307

A1_u Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 2356 Frequency
0 706
1 413
2 115
3 46
4 14
5 5
6 2
7 1
9 1
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 4

Valid range from 0 to 9

A1_m In koliko minut?

Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo? Koliko minut?

Value 3355 Frequency
0 556
1 1
2 2
3 5
5 27
10 85
12 1
14 1
15 84
20 54
25 3
30 430
35 2
40 8
45 41
50 2
-1 Zakrita vrednost 1
88 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 5

Valid range from 0 to 50

A2 Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo?

Ljudje lahko uporabljajo internet na različnih napravah npr. računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi osebno uporabo?

Value 4354 Frequency
1 nikoli 341
2 zgolj občasno 115
3 nekajkrat na teden 84
4 večino dni 55
5 vsak dan 710
7 (zavrnitev) 0
-1 Zakrita vrednost 1
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 2

Valid range from 1 to 7

A3_u Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali osebno uporabo? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje A2 = 4, 5

Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah.

Value 5353 Frequency
0 110
1 188
2 158
3 114
4 53
5 43
6 21
7 6
8 23
9 10
10 26
11 1
12 4
14 1
15 2
24 1
-1 Zakrita vrednost 1
66 (se ne nanaša) 541
88 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 546

Valid range from 0 to 24

A3_m In koliko minut? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje A2 = 4, 5

Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah.

Value 6352 Frequency
0 540
3 1
5 2
10 11
15 16
20 18
28 1
30 153
34 1
40 2
45 14
50 1
-1 Zakrita vrednost 1
66 (se ne nanaša) 541
88 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 547

Valid range from 0 to 50

A4 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 7351 Frequency
0 treba je biti zelo previden 121
1 . 73
2 . 112
3 . 179
4 . 114
5 . 296
6 . 110
7 . 146
8 . 109
9 . 25
10 večini ljudi lahko zaupamo 18
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 4

Valid range from 0 to 10

A5 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 8350 Frequency
0 večina bi me skušala izkoristiti 54
1 . 37
2 . 89
3 . 145
4 . 145
5 . 331
6 . 139
7 . 159
8 . 135
9 . 43
10 večina bi skušala ravnati pošteno 19
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 7
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 11

Valid range from 0 to 10

A6 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Value 9349 Frequency
0 večinoma gledajo predvsem nase 35
1 . 40
2 . 87
3 . 153
4 . 142
5 . 305
6 . 149
7 . 180
8 . 141
9 . 29
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 39
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 4
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 7

Valid range from 0 to 10

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 10348 Frequency
1 zelo se zanimam 77
2 še kar se zanimam 439
3 komaj kaj se zanimam 517
4 sploh se ne zanimam 269
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 5

Valid range from 1 to 4

B2 V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kaj počne vlada?

Value 11347 Frequency
1 sploh nič 518
2 zelo malo 564
3 do neke mere 188
4 precej 18
5 v veliki meri 6
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 9
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 13

Valid range from 1 to 5

B3 V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja političnimi vprašanji?

Value 12346 Frequency
1 sploh nisem zmožen/-na 572
2 le malo sem zmožen/-na 408
3 dokaj zmožen/-na 242
4 zelo zmožen/-na 42
5 povsem zmožen/-na 22
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 9
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1286 21

Valid range from 1 to 5

B4 In v kolikčni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

Value 13345 Frequency
1 sploh nič 468
2 zelo malo 582
3 do neke mere 222
4 precej 18
5 v veliki meri 4
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 13

Valid range from 1 to 5

B5 In koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

In koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Value 14344 Frequency
1 sploh se ne čutim sposobnega / sposobno 546
2 le malo se počutim sposobnega / sposobno 427
3 čutim se dokaj sposobnega / sposobno 258
4 čutim se zelo sposobnega / sposobno 37
5 čutim se povsem sposobnega / sposobno 21
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 11
8 (ne vem) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1289 18

Valid range from 1 to 5

B6 Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov.... Državnemu zboru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Državnemu zboru

Value 15343 Frequency
0 sploh ne zaupam 215
1 . 87
2 . 197
3 . 213
4 . 137
5 . 212
6 . 97
7 . 67
8 . 39
9 . 14
10 povsem zaupam 5
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 17
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1283 24

Valid range from 0 to 10

B7 zaupanje - pravnemu sistemu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Pravnemu sistemu

Value 16342 Frequency
0 sploh ne zaupam 172
1 . 104
2 . 180
3 . 198
4 . 143
5 . 187
6 . 101
7 . 101
8 . 51
9 . 30
10 povsem zaupam 7
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 33

Valid range from 0 to 10

B8 zaupanje - policiji Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Policiji

Value 17341 Frequency
0 sploh ne zaupam 43
1 . 19
2 . 46
3 . 87
4 . 109
5 . 214
6 . 155
7 . 230
8 . 222
9 . 91
10 povsem zaupam 78
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 7
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 13

Valid range from 0 to 10

B9 zaupanje - politikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Politikom

Value 18340 Frequency
0 sploh ne zaupam 352
1 . 139
2 . 212
3 . 207
4 . 116
5 . 160
6 . 55
7 . 28
8 . 13
9 . 4
10 povsem zaupam 2
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 11
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1288 19

Valid range from 0 to 10

B10 zaupanje - političnim strankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Političnim strankam

Value 19339 Frequency
0 sploh ne zaupam 325
1 . 149
2 . 208
3 . 218
4 . 137
5 . 149
6 . 56
7 . 23
8 . 13
9 . 3
10 povsem zaupam 3
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 14
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1284 23

Valid range from 0 to 10

B11 zaupanje - Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evropskemu parlamentu

Value 20338 Frequency
0 sploh ne zaupam 166
1 . 79
2 . 122
3 . 172
4 . 152
5 . 233
6 . 118
7 . 110
8 . 70
9 . 18
10 povsem zaupam 12
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 48
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 55

Valid range from 0 to 10

B12 zaupanje - Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Organizaciji združenih narodov OZN

Value 21337 Frequency
0 sploh ne zaupam 138
1 . 43
2 . 102
3 . 172
4 . 142
5 . 240
6 . 123
7 . 125
8 . 87
9 . 33
10 povsem zaupam 15
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 9
88 (ne vem) 76
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 87

Valid range from 0 to 10

SL1 zaupanje - vladi Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Vladi

Value 22336 Frequency
0 sploh ne zaupam 244
1 . 115
2 . 182
3 . 181
4 . 132
5 . 200
6 . 88
7 . 68
8 . 55
9 . 15
10 povsem zaupam 7
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 13
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1287 20

Valid range from 0 to 10

SL2 zaupanje - Predsedniku Vlade Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Predsedniku Vlade

Value 23335 Frequency
0 sploh ne zaupam 222
1 . 94
2 . 168
3 . 164
4 . 112
5 . 187
6 . 105
7 . 90
8 . 73
9 . 32
10 povsem zaupam 29
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 21
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1276 31

Valid range from 0 to 10

SL3 zaupanje - Predsedniku Republike Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Predsedniku Republike

Value 24334 Frequency
0 sploh ne zaupam 113
1 . 52
2 . 111
3 . 128
4 . 113
5 . 199
6 . 154
7 . 145
8 . 124
9 . 72
10 povsem zaupam 72
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 8
88 (ne vem) 11
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1283 24

Valid range from 0 to 10

SL4 zaupanje - sodiščem Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Sodiščem

Value 25333 Frequency
0 sploh ne zaupam 157
1 . 67
2 . 140
3 . 163
4 . 125
5 . 191
6 . 115
7 . 133
8 . 103
9 . 52
10 povsem zaupam 24
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 30
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1270 37

Valid range from 0 to 10

SL5 zaupanje - sindikatom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Sindikatom

Value 26332 Frequency
0 sploh ne zaupam 193
1 . 74
2 . 145
3 . 154
4 . 134
5 . 181
6 . 134
7 . 104
8 . 84
9 . 26
10 povsem zaupam 13
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 56
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 65

Valid range from 0 to 10

SL6 zaupanje - cerkvi in duhovnikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Cerkvi in duhovnikom

Value 27331 Frequency
0 sploh ne zaupam 284
1 . 117
2 . 132
3 . 150
4 . 113
5 . 184
6 . 90
7 . 79
8 . 70
9 . 29
10 povsem zaupam 27
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 10
88 (ne vem) 19
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 32

Valid range from 0 to 10

SL7 zaupanje - bankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Bankam

Value 28330 Frequency
0 sploh ne zaupam 117
1 . 81
2 . 131
3 . 144
4 . 134
5 . 230
6 . 121
7 . 129
8 . 112
9 . 42
10 povsem zaupam 49
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 9
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1290 17

Valid range from 0 to 10

SL8 zaupanje - evru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evru

Value 29329 Frequency
0 sploh ne zaupam 45
1 . 24
2 . 62
3 . 106
4 . 113
5 . 247
6 . 134
7 . 197
8 . 203
9 . 83
10 povsem zaupam 72
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 16
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1286 21

Valid range from 0 to 10

SL9 zaupanje - NATO-u Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

NATO-u

Value 30328 Frequency
0 sploh ne zaupam 136
1 . 51
2 . 114
3 . 154
4 . 106
5 . 200
6 . 143
7 . 129
8 . 106
9 . 40
10 povsem zaupam 32
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 83
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1211 96

Valid range from 0 to 10

B13 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2014? Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev.

Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2014?

Value 31327 Frequency
1 da 866
2 ne 326
3 nisem imel/-a volilne pravice 83
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 14
8 (ne vem) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 32

Valid range from 1 to 3

B14 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor leta 2014? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje B13 = 1

Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor leta 2014?

Value 32326 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 63
2 DL - državljanska lista 0
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 43
4 PS - Pozitivna Slovenija 14
5 SD - Socialni demokrati 83
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 139
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 21
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 232
9 VERJAMEM - Stranka Igorja šoltesa 0
10 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 13
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 27
12 druga stranka 14
-1 Zakrita vrednost 1
66 (se ne nanaša) 440
77 (zavrnitev) 68
88 (ne vem) 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 658

Valid range from 1 to 12

SL10 Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor, za katero od strank s spodnje liste bi glasovali?

Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor, za katero od strank s spodnje liste bi glasovali?

Value 33325 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 71
2 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 49
3 PS - Pozitivna Slovenija 10
4 SD - Socialni demokrati 98
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 131
6 SLS - Slovenska ljudska stranka 25
7 SMC - Stranka modernega centra 104
8 SNS - Slovenska nacionalna stranka 10
9 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 9
10 ZL - Združena levica 43
11 druga stranka 52
-1 Zakrita vrednost 1
66 (ne bi volil/a) 303
77 (zavrnitev) 65
88 (ne vem) 335
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
602 705

Valid range from 1 to 11

SL11 Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale? Vprašaj, če na vprašanje SL10 niso odgovorili.

Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale?

Value 34324 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 16
2 NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka 13
3 PS - Pozitivna Slovenija 6
4 SD - Socialni demokrati 37
5 SDS - Slovenska demokratska stranka 25
6 SLS - Slovenska ljudska stranka 7
7 SMC - Stranka modernega centra 32
8 SNS - Slovenska nacionalna stranka 4
9 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 1
10 ZL - Združena levica 19
11 druga stranka 22
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 602
77 (zavrnitev) 165
88 (ne vem) 346
99 (b.o.) 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 1125

Valid range from 1 to 11

B15 Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občin Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

Stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti?

Value 35323 Frequency
1 da 180
2 ne 1120
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 7

Valid range from 1 to 2

B16 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

delovali v politični stranki ali skupini aktivistov?

Value 36322 Frequency
1 da 48
2 ne 1255
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 4

Valid range from 1 to 2

B17 Ali ste... delovali v kakšni drugi organizaciji ali zvezi Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

delovali v kakšni drugi organizaciji ali zvezi?

Value 37321 Frequency
1 da 174
2 ne 1124
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1298 9

Valid range from 1 to 2

B18 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji?

Value 38320 Frequency
1 da 35
2 ne 1269
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 3

Valid range from 1 to 2

B19 Ali ste... podpisali peticijo Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

podpisali peticijo?

Value 39319 Frequency
1 da 237
2 ne 1061
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1298 9

Valid range from 1 to 2

B20 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

se udeležili zakonitih demonstracij?

Value 40318 Frequency
1 da 36
2 ne 1264
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 7

Valid range from 1 to 2

B21 Ali ste... bojkotirali določene izdelke Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

bojkotirali določene izdelke?

Value 41317 Frequency
1 da 164
2 ne 1132
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 11

Valid range from 1 to 2

B22 Ali ste... objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter?

Value 42316 Frequency
1 da 125
2 ne 1175
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 7

Valid range from 1 to 2

B23 Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Value 43315 Frequency
1 da 445
2 ne 802
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 21
8 (ne vem) 37
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 60

Valid range from 1 to 2

B24 Katera stranka je to? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje B23 = 1

Katera stranka je to?

Value 44314 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 37
2 DL - državljanska lista 1
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrari 45
4 PS - Pozitivna Slovenija 6
5 SD - Socialni demokrati 79
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 97
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 16
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 78
9 VERJAMEM - Stranka Igorja šoltesa 0
10 ZAAB - Zavezničtvo Alenke Bratušek 6
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 48
12 druga stranka 15
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 861
77 (zavrnitev) 10
88 (ne vem) 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
428 879

Valid range from 1 to 12

B25 Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... ... Vprašaj, če je odgovor na vprašanje B24 od 1-12

Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Value 45313 Frequency
1 zelo blizu 42
2 blizu 238
3 ne preveč blizu 136
4 sploh ne blizu 10
-1 Zakrita vrednost 1
6 (se ne nanaša) 878
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
426 881

Valid range from 1 to 4

B26 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Value 46312 Frequency
0 levo 74
1 . 31
2 . 57
3 . 100
4 . 84
5 . 442
6 . 82
7 . 69
8 . 69
9 . 15
10 desno 47
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 73
88 (ne vem) 159
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 237

Valid range from 0 to 10

B27 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 47311 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 17
1 . 11
2 . 24
3 . 47
4 . 38
5 . 180
6 . 118
7 . 188
8 . 343
9 . 195
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 144
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 2

Valid range from 0 to 10

B28 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Value 48310 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 114
1 . 59
2 . 155
3 . 180
4 . 179
5 . 245
6 . 151
7 . 134
8 . 51
9 . 7
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 11
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 14
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1286 21

Valid range from 0 to 10

B29 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico.

Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico.

Value 49309 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 188
1 . 111
2 . 187
3 . 209
4 . 139
5 . 193
6 . 122
7 . 75
8 . 33
9 . 11
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 9
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1277 30

Valid range from 0 to 10

B30 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 50308 Frequency
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 132
1 . 87
2 . 158
3 . 200
4 . 173
5 . 224
6 . 121
7 . 105
8 . 37
9 . 14
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 13
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 38
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1264 43

Valid range from 0 to 10

B31 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 51307 Frequency
0 izredno slabo 38
1 . 27
2 . 67
3 . 98
4 . 131
5 . 237
6 . 173
7 . 236
8 . 185
9 . 33
10 izredno dobro 27
-1 Zakrita vrednost 0
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 52
99 (b.o.) 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 55

Valid range from 0 to 10

B32 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 52306 Frequency
0 izredno slabo 81
1 . 54
2 . 118
3 . 170
4 . 163
5 . 213
6 . 163
7 . 160
8 . 119
9 . 39
10 izredno dobro 23
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 4

Valid range from 0 to 10

B33 Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev. Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 53305 Frequency
1 močno soglašam 532
2 soglašam 577
3 niti - niti 102
4 ne soglašam 69
5 sploh ne soglašam 11
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 13
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1291 16

Valid range from 1 to 5

B33a Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Kadar ni dovolj delovnih mest, bi morali imeti moški prednost pri zaposlovanju pred ženskami.

Value 54304 Frequency
1 močno soglašam 17
2 soglašam 77
3 niti - niti 87
4 ne soglašam 561
5 sploh ne soglašam 559
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1301 6

Valid range from 1 to 5

B34 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Value 55303 Frequency
1 močno soglašam 215
2 soglašam 617
3 niti - niti 174
4 ne soglašam 185
5 sploh ne soglašam 73
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 15
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1264 43

Valid range from 1 to 5

B35 Če bi bil ožji družinski član gej ali lezbijka, bi me bilo sram. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Če bi bil ožji družinski član gej ali lezbijka, bi me bilo sram.

Value 56302 Frequency
1 močno soglašam 76
2 soglašam 203
3 niti - niti 200
4 ne soglašam 490
5 sploh ne soglašam 290
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 11
8 (ne vem) 35
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1259 48

Valid range from 1 to 5

B36 Gejevski oz. lezbični pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Gejevski oz. lezbični pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari.

Value 57301 Frequency
1 močno soglašam 92
2 soglašam 262
3 niti - niti 176
4 ne soglašam 408
5 sploh ne soglašam 333
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 10
8 (ne vem) 23
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1271 36

Valid range from 1 to 5

B37 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s pomočjo te lestvice.

Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s pomočjo te lestvice.

Value 58300 Frequency
0 poenotenje je šlo še predaleč 46
1 . 26
2 . 51
3 . 99
4 . 92
5 . 331
6 . 107
7 . 149
8 . 175
9 . 63
10 poenotenja je še premalo 74
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 84
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1213 94

Valid range from 0 to 10

B38 Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo. Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom--? Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo...

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 59299 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 237
2 nekaterim naj dovoli 717
3 zelo redkim naj dovoli 251
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 71
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1276 31

Valid range from 1 to 4

B39 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 60298 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 109
2 nekaterim naj dovoli 556
3 zelo redkim naj dovoli 457
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 152
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 3
8 (ne vem) 29
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 33

Valid range from 1 to 4

B40 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 61297 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 117
2 nekaterim naj dovoli 557
3 zelo redkim naj dovoli 426
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 173
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 34

Valid range from 1 to 4

B41 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 62296 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 158
1 . 88
2 . 151
3 . 162
4 . 132
5 . 254
6 . 111
7 . 111
8 . 77
9 . 21
10 dobro za gospodarstvo 20
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1285 22

Valid range from 0 to 10

B42 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 63295 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 89
1 . 69
2 . 119
3 . 135
4 . 119
5 . 307
6 . 107
7 . 141
8 . 105
9 . 37
10 kulturno življenje je obogateno 53
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 22
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1281 26

Valid range from 0 to 10

B43 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 64294 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 100
1 . 71
2 . 102
3 . 142
4 . 115
5 . 437
6 . 98
7 . 105
8 . 56
9 . 23
10 boljša dežela za bivanje 23
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1272 35

Valid range from 0 to 10

C1 Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju. KARTICA 19V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10. Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju.

V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10.

Value 65293 Frequency
0 zelo nesrečen/-na 4
1 . 5
2 . 19
3 . 22
4 . 38
5 . 149
6 . 91
7 . 206
8 . 352
9 . 245
10 zelo srečen/-na 170
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1301 6

Valid range from 0 to 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 66292 Frequency
1 nikoli 15
2 manj kot 1x na mesec 121
3 1x na mesec 161
4 nekajkrat na mesec 294
5 1x na teden 270
6 večkrat na teden 313
7 vsak dan 128
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 5

Valid range from 1 to 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Value 67291 Frequency
0 nič 56
1 1 197
2 2 262
3 3 365
4 4-6 346
5 7-9 52
6 10 in več 23
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 3
8 (ne vem) 1
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1301 6

Valid range from 0 to 6

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Value 68290 Frequency
1 precej manj kot večina drugih 161
2 manj kot večina drugih 386
3 približno enako 531
4 več kot večina drugih 182
5 precej več kot večina drugih 37
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 10

Valid range from 1 to 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Value 69289 Frequency
1 da 123
2 ne 1179
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 5

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?...

Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 70288 Frequency
1 zelo varno 473
2 varno 730
3 ogročeno 91
4 zelo ogročeno 6
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 7

Valid range from 1 to 4

C7 Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Value 71287 Frequency
1 zelo dobro 263
2 dobro 543
3 zadovoljivo 392
4 slabo 88
5 zelo slabo 19
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 2

Valid range from 1 to 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? če da, koliko vas ovira?

Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Value 72286 Frequency
1 da, precej 125
2 da, do neke mere 281
3 ne 899
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 2

Valid range from 1 to 3

C9 Koliko se čutite čustveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s pomočjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste čustveno navezan Ljudje lahko občutijo različno močno navezanost na državo, v kateri živijo, in na Evropo.

Koliko se čutite čustveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s pomočjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste čustveno navezani, 10 pa da ste zelo čustveno navezani.

Value 73285 Frequency
0 sploh nisem čustveno navezan/a 24
1 . 19
2 . 35
3 . 60
4 . 42
5 . 128
6 . 91
7 . 166
8 . 265
9 . 156
10 zelo sem čustveno navezan/a 311
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 10

Valid range from 0 to 10

C10 In koliko se čutite čustveno navezani na Evropo?

In koliko se čutite čustveno navezani na Evropo?

Value 74284 Frequency
0 sploh nisem čustveno navezan/a 82
1 . 33
2 . 89
3 . 124
4 . 91
5 . 288
6 . 151
7 . 160
8 . 138
9 . 77
10 zelo sem čustveno navezan/a 56
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 14
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1289 18

Valid range from 0 to 10

C11 Ste pripadnik/ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Ste pripadnik/ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Value 75283 Frequency
1 da 804
2 ne 499
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 4

Valid range from 1 to 2

C12 Katere? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C11 = 1

Katere?

Value 76282 Frequency
1 rimokatoliške 743
2 protestantske 9
3 pravoslavne 24
4 druge krščanske 1
5 judovske 0
6 muslimanske 24
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 502
77 (zavrnitev) 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 505

Valid range from 1 to 8

C13 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C11 = 2, 7, 8

Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 77281 Frequency
1 da 61
2 ne 435
-1 Zakrita vrednost 1
6 (se ne nanaša) 805
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 811

Valid range from 1 to 2

C14 Katere? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C13 = 1

Katere?

Value 78280 Frequency
1 rimokatoliške 55
2 protestantske 1
3 pravoslavne 2
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1245
77 (zavrnitev) 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 1246

Valid range from 1 to 8

C15 Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo, ocenite, koliko ste verni?

Value 79279 Frequency
0 sploh nisem veren/-na 181
1 . 58
2 . 89
3 . 113
4 . 73
5 . 264
6 . 91
7 . 137
8 . 146
9 . 67
10 zelo sem veren/-na 76
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 5
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1295 12

Valid range from 0 to 10

C16 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 80278 Frequency
1 vsak dan 2
2 več kot 1x na teden 19
3 1x na teden 136
4 vsaj 1x na mesec 168
5 le ob posebnih verskih praznikih 460
6 še redkeje 153
7 nikoli 365
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 4

Valid range from 1 to 7

C17 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Value 81277 Frequency
1 vsak dan 158
2 več kot 1x na teden 82
3 1x na teden 107
4 vsaj 1x na mesec 74
5 le ob posebnih verskih praznikih 169
6 še redkeje 171
7 nikoli 539
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 7

Valid range from 1 to 7

C18 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 82276 Frequency
1 da 47
2 ne 1252
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 3
8 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1299 8

Valid range from 1 to 2

C191 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 1. odgovor

Value 83275 Frequency
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 8
4 jezika 2
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 2
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 2
10 drugo 22
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1259
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 1262

Valid range from 1 to 10

C192 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 2. odgovor

Value 84274 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 1
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 2
6 starosti 0
7 spola 2
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo 2
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1259
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 39
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 1299

Valid range from 1 to 10

C193 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 3. odgovor

Value 85273 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 1
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1303
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1304

Valid range from 1 to 10

C194 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 4. odgovor

Value 86272 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1306

Valid range from 1 to 10

C195 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 5. odgovor

Value 87271 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1306

Valid range from 1 to 10

C196 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 6. odgovor

Value 88270 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 1
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1306

Valid range from 1 to 10

C197 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 7. odgovor

Value 89269 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1305
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1306

Valid range from 1 to 10

C198 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 8. odgovor

Value 90268 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1306
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1307

Valid range from 1 to 10

C199 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? 9. odgovor

Value 91267 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1306
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1307

Valid range from 1 to 10

C20 Ali ste državljan/ka Slovenije?

Ali ste državljan/ka Slovenije?

Value 92266 Frequency
1 da 1279
2 ne 27
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 1

Valid range from 1 to 2

C21 Katero državljanstvo imate? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C20 = 2, 8

Katero državljanstvo imate?

Value 93265 Frequency
1 hrvaško 3
2 bosansko (BiH) 10
3 srbsko 2
4 črnogorsko 0
5 makedonsko 3
6 albansko 2
7 drugo 7
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1279
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 1280

Valid range from 1 to 7

C22 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Value 94264 Frequency
1 da 1182
2 ne 124
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 1

Valid range from 1 to 2

C23 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C22 = 2

V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Value 95263 Frequency
1 Hrvaška 29
2 Bosna in Hercegovina 44
3 Srbija 10
4 Črna Gora 4
5 Makedonija 7
6 Kosovo 6
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 2
10 Italija 3
11 Nemčija 9
12 drugo 9
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1182
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 1183

Valid range from 1 to 12

C24 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C22 = 2

Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo?

Value 96262 Frequency
6666 (se ne nanaša) 1182
7777 (ne želi odgovoriti) 1
8888 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 1185 1934 2014 1981.77 19.394

Valid range from 1934 to 2014

C251 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? 1. odgovor

Value 97261 Frequency
1 slovensko 1271
2 bosansko 13
3 srbsko 5
4 hrvaško 4
5 makedonsko 2
6 albansko 4
7 italijansko 0
8 madžarsko 3
9 nemško 1
10 angleško 0
11 romunsko 1
12 rusko 0
13 drugo 1
-1 Zakrita vrednost 1
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 2

Valid range from 1 to 13

C252 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? 2. odgovor

Value 98260 Frequency
1 slovensko 15
2 bosansko 22
3 srbsko 12
4 hrvaško 18
5 makedonsko 2
6 albansko 0
7 italijansko 6
8 madžarsko 7
9 nemško 1
10 angleško 6
11 romunsko 1
12 rusko 2
13 drugo 8
-1 Zakrita vrednost 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1206
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 1207

Valid range from 1 to 13

C26 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Value 99259 Frequency
1 da 34
2 ne 1268
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 5

Valid range from 1 to 2

C27 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 100258 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1108
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 157
3 ne 35
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 7

Valid range from 1 to 3

C28 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C27 = 2, 3

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče?

Value 101257 Frequency
1 Hrvaška 64
2 Bosna in Hercegovina 63
3 Srbija 15
4 Črna Gora 7
5 Makedonija 8
6 Kosovo 8
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 7
10 Italija 7
11 Nemčija 5
12 drugo 7
-1 Zakrita vrednost 0
66 (se ne nanaša) 1114
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 1115

Valid range from 1 to 12

C29 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 102256 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1135
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 136
3 ne 33
-1 Zakrita vrednost 1
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 3

Valid range from 1 to 3

C30 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati? Vprašaj, če je odgovor na vprašanje C29 = 2, 3

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati?

Value 103255 Frequency
-1 Zakrita vrednost 0
1 Hrvaška 43
2 Bosna in Hercegovina 66
3 Srbija 14
4 Črna Gora 5
5 Makedonija 9
6 Kosovo 6
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 4
10 Italija 6
11 Nemčija 4
12 drugo