Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2016: Vloga države V

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP16
Main author(s):
 • ISSP raziskovalna skupina
 • FORS, c/o University of Lausanne, Lausanne, Switzerland
 • Gonzales T., Ricardo
 • Mansfeldova, Zdenka
 • Wolf, Christof
 • Lund Clement, Sanne
 • Andersen, Johannes
 • Shamshiri-Petersen, Ditte
 • Andersen, Jørgen G.
 • Frederiksen, Morten
 • Severin, Majbritt C.
 • Holt, Steffen
 • Nielsen, Alex S.
 • Borregaard, Nicolaj
 • Méndéz Lago, Mónica
 • Melin, Harri
 • Borg, Sami
 • Gonthier, Frédéric
 • Forsé, Michel
 • Tsuladze, Lia
 • Clery, Liz
 • Phillips, Miranda
 • Marinović Jerolimov, Dinka
 • Kolosi, Tamás
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Einarsson, Hafsteinn
 • Aramaki, Hiroshi
 • Murata, Hiroko
 • Yamamoto, Kayo
 • Kim, Jibum
 • Krupavičius, Algis
 • Niklass, Mareks
 • Kolsrud, Kirstine
 • Skjåk, Knut K.
 • Milne, Barry
 • Humpage, Louise
 • Greaves, Lara
 • Social Weather Stations, Quezon City, Philippines
 • Edlund, Jonas
 • Lindh, Arvid
 • Bahna, Miloslav
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Bureekul, Thawilwadee
 • Thananithichot, Stithorn
 • Sangmahamad, Ratchawadee
 • Fu, Yang-chih
 • Smith, Tom W.
 • Davern, Michael
 • Freese, Jeremy
 • Briceño-León, Roberto
 • Hout, Michael
 • Evans, Ann
 • Blunsdon, Betsy
 • Carton, Ann
 • Vander Molen, Tina
 • Vesentini, Frédéric
 • Lamy, Céline
 • Dehaibe, Xavier
 • Binon, Pauline
 • Deshmukh, Yashwant R.
 • Khakhulina, Ludmila
 • Sno, Tamira
 • Çarkoğlu, Ali
 • Kalaycıoğlu, Ersin
 • Struwig, Jare
Data file producer:
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Cologne; 2018)

Funding agency:

Vsaka raziskovalna organizacija krije svoje stroške raziskave. Skupnega financiranja ni.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords ADP: vloga države, državljanske svoboščine, vladni ukrepi, varnost, nadzorovanje kriminala, zaupanje javnim uslužbencem, davki v državi, korupcija, izkušnje s korupcijo, uspešnost vlade

Keywords ELSST:
VLADA, KRIMINAL, KORUPCIJA, DRŽAVLJANSKE IN POLITIČNE PRAVICE, VLOGA VLADE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Politično vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
VLOGA DRŽAVE
GOSPODARSTVO
POLITIKA
KORUPCIJA
ZDRAVSTVENO VARSTVO


Abstract:

Ta izvedba raziskav ISSP se osredotoča na vlogo države. Respondente sprašuje o državljanskih svoboščinah, različnih gospodarskih ukrepih s strani vlade, preferencah glede višje ali nižje državne porabe na različnih področjih ter odgovornosti vlade (zagotavljanje zdravstva in izobraževanja). V nadaljevanju sprašuje o akterjih, ki najbolj vplivajo na delovanje vlade, o vplivu svetovnega gospodarstva na državne politike ter o varnosti in vladnem nadzoru. Respondenti se opredelijo tudi o njihovem interesu za politiko, razumevanju pomembnih političnih vprašanj, zaupanju javnim uslužbencem, o davkih in primerni višini davkov, korupciji, ocenjenem pojavljanju korupcije med politiki in uradniki ter lastnih izkušnjah s korupcijo v zadnjih petih letih. Za konec vrednotijo uspešnost vlade pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, dostojnega življenjskega standarda za ostarele in pri reševanju varnostnih groženj. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, izobrazbi, zaposlitvi, poklicu, zakonskem statusu, članstvu v sindikatu, verskem prepričanju, udeležbi na zadnjih volitvah, o voljeni stranki (levo-desno), pripadnosti etnični skupini, velikosti gospodinjstva, dohodku, o državi izvora staršev ter regiji bivanja.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstralija: 31. maj 2016 - 18. maj 2017, Belgija: 28. november 2017 - 28. marec 2018, Češka: 24. maj 2016 - 18. julij 2016, Čile: 09. julij 2016 - 07. avgust 2016, Danska: 15. maj 2016 - 19. julij 2016, Filipini: 16. marec 2016 - 20. marec 2016, Finska: 16. september 2016 - 20. december 2016, Francija: 09. februar 2016 - 30. september 2016, Gruzija: 05. junij 2016 - 23. julij 2016, Hrvaška: 20. julij 2017 - 25. avgust 2017, Indija: 11. februar 2018 - 25. marec 2018, Islandija: 01. februar 2017 - 10. maj 2017, Izrael: 24. december 2015 - 05. april 2016, Japonska: 29. oktober 2016 - 06. november 2016, Južna Afrika: 25. januar 2017 - 30. april 2017, Južna Koreja: 27. junij 2016 - 07. oktober 2016, Latvija: 27. avgust 2016 - 25. september 2016, Litva: 27. junij 2016 - 02. avgust 2016, Madžarska: 14. april 2016 - 20. april 2016, Nemčija: 05. april 2016 - 18. september 2016, Norveška: 26. oktober 2016 - 13. februar 2017, Nova Zelandija: 11. julij 2016 - 13. februar 2017, Ruska federacija: 16. februar 2016 - 23. februar 2016, Slovaška: 13. oktober 2016 - 28. november 2016, Slovenija: 14. november 2015 - 23. februar 2016, Surinam: 11. januar 2018 - 21. junij 2018, Španija: 11. april 2016 - 29. junij 2016, Švedska: 10. oktober 2016 - 12. december 2016, Švica: 15. februar 2017 - 07. avgust 2017, Tajska: 01. junij 2017 - 09. avgust 2017, Tajvan: 07. avgust 2016 - 27. november 2016, Turčija: 26. avgust 2017 - 15. november 2017, Velika Britanija: 13. julij 2016 - 30. oktober 2016, Venezuela: 02. september 2016 - 04. oktober 2016, Združene države Amerike: 05. april 2016 - 19. november 2016
Date of production: 2018
Country: Avstralija, Belgija, Češka, Čile, Danska, Filipini, Finska, Francija, Gruzija, Hrvaška, Indija, Islandija, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Norveška, Nova Zelandija, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Surinam, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Tajvan, Turčija, Velika Britanija, Venezuela, Združene države Amerike
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe stare 18 let in več, izjeme so: Finska: od 15 do 74 let, Japonska: 16 let ali več, Latvija: od 18 do 74 let, Norveška: od 18 do 79 let, Švedska: od 18 do 79 let, Južna Afrika: 16 let ali več, ter Surinam: od 21 do 74 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.13052.

Excluded: no information
Data collected by:

Avstralija: Australian Consortium for Social and Political Research Incorporated (ACSPRI), Black Rock, Victoria

Belgija: Vlaamse Overheid, Statistics Flanders, Brussels

Češka: FOCUS Marketing & Social Research, Brno

Čile: CADEM, Santiago de Chile

Danska: Rambøll Denmark A/S, Copenhagen

Filipini: Social Weather Stations, Quezon City

Finska: Statistics Finland, Social Survey Unit, Helsinki

Francija: PACTE-CNRS, Grenoble

Gruzija: Center for Social Sciences (CSS), Tbilisi

Hrvaška: GFK market research

Indija: CVoter News Services Pvt. Ltd., Noida

Islandija: Social Science Research Institute, University of Iceland, Reykjavík

Izrael: B.I. and Lucille Cohen Institute for public opinion research, Tel Aviv

Japonska: Central Research Services, Inc., Tokyo

Južna Afrika: Human Sciences Research Council, Pretoria

Južna Koreja: Survey Research Center at Sungkyunkwan University, Seoul

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: Eurotela, Klaipėda

Madžarska: TÁRKI Social Research Institute, Budapest

Nemčija: TNS Infratest

Norveška: TNS Gallup (kontakt in administracija papirnatih vprašalnikov) in Norwegian Social Science Data Services (NSD) (administracija spletnih vprašalnikov), Bergen

Nova Zelandija: Centre of Methods and Policy Application in the Social Sciences (COMPASS), The University of Auckland

Ruska federacija: Levada-Center, Moscow

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK), Univerza v Ljubljani

Surinam: Anton de Kom University of Suriname, Tammenga

Španija: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid

Švedska: SIFO, Stockholm

Švica: M.I.S. Trend SA, Lausanne

Tajska: King Prajadhipok’s Institute, Bangkok

Tajvan: Center for Survey Research, RCHSS, Academia Sinica, Taipei City

Turčija: Infakto Research Workshop Inc., Istanbul

Velika Britanija: National Centre for Social Research (NatCen), London

Venezuela: Instituto Delphos, Caracas

Združene države Amerike: National Opinion Research Center (NORC) at the University of Chicago, Chicago

Sampling procedure:

Verjetnostno: enostavno slučajno

Verjetnostno: sistematično slučajno

Verjetnostno: stratificirano

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Verjetnostno: stratificirano: disproporcionalno

Verjetnostno: večstopenjsko

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.13052.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: računalniško podprti (CASI)

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Telefonski intervju

Odvisno od posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.13052.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.13052.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.13052.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.13052.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.13052.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA6900: International Social Survey Programme: Role of Government V - ISSP 2016 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: OSTALO

 • number of variables: 395
 • number of units: 48720

Version: 2.0.0, doi:10.4232/1.13052

Variable list

studyno GESIS Data Archive Study Number

Value 13 Frequency
6900 GESIS Data Archive Study Number ZA6900 48720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0 6900 6900

Valid range from 6900 to 6900

version GESIS Archive version

Value 22 Frequency
2.0.0 (2018-09-19) 48720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0

doi Digital Object Identifier

Value 31 Frequency
doi:10.4232/1.13052 48720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0

studyno GESIS Data Archive Study Number

Value 1395 Frequency
6900 GESIS Data Archive Study Number ZA6900 48720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0 6900 6900

Valid range from 6900 to 6900

version GESIS Archive version

Value 2394 Frequency
2.0.0 (2018-09-19) 48720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0

doi Digital Object Identifier

Value 3393 Frequency
doi:10.4232/1.13052 48720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0

country Country ISO 3166 Code (see c_sample for codes for the sample)

Value 4392 Frequency
36 AU-Australia 1267
56 BE-Belgium 1952
152 CL-Chile 1416
158 TW-Taiwan 1966
191 HR-Croatia 1026
203 CZ-Czech Republic 1400
208 DK-Denmark 1138
246 FI-Finland 1186
250 FR-France 1501
268 GE-Georgia 1487
276 DE-Germany 1689
348 HU-Hungary 1000
352 IS-Iceland 1322
356 IN-India 1508
376 IL-Israel 1248
392 JP-Japan 1611
410 KR-Korea (South) 1051
428 LV-Latvia 1002
440 LT-Lithuania 1006
554 NZ-New Zealand 1350
578 NO-Norway 1260
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1576
703 SK-Slovakia 1150
705 SI-Slovenia 1024
710 ZA-South Africa 3063
724 ES-Spain 1834
740 SR-Suriname 1273
752 SE-Sweden 1140
756 CH-Switzerland 1066
764 TH-Thailand 1475
792 TR-Turkey 1535
826 GB-Great Britain and/or United Kingdom 1563
840 US-United States 1390
862 VE-Venezuela 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0 36 862

Valid range from 36 to 862

c_sample Country/ Sample ISO 3166 Code (see country for codes for whole nation states)

Value 5391 Frequency
36 AU-Australia 1267
152 CL-Chile 1416
158 TW-Taiwan 1966
191 HR-Croatia 1026
203 CZ-Czech Republic 1400
208 DK-Denmark 1138
246 FI-Finland 1186
250 FR-France 1501
268 GE-Georgia 1487
348 HU-Hungary 1000
352 IS-Iceland 1322
356 IN-India 1508
392 JP-Japan 1611
410 KR-Korea (South) 1051
428 LV-Latvia 1002
440 LT-Lithuania 1006
554 NZ-New Zealand 1350
578 NO-Norway 1260
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1576
703 SK-Slovakia 1150
705 SI-Slovenia 1024
710 ZA-South Africa 3063
724 ES-Spain 1834
740 SR-Suriname 1273
752 SE-Sweden 1140
756 CH-Switzerland 1066
764 TH-Thailand 1475
792 TR-Turkey 1535
840 US-United States 1390
862 VE-Venezuela 1045
5601 BE-FLA-Belgium/ Flanders 792
5602 BE-WAL-Belgium/ Wallonia 641
5603 BE-BRU-Belgium/ Brussels 519
27601 DE-W-Germany-West 1111
27602 DE-E-Germany-East 578
37601 IL-Jews 1025
37602 IL-Arabs 223
82601 GB-GBN-Great Britain 1563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0 36 82601

Valid range from 36 to 82601

c_alphan Country Prefix ISO 3166 Code - alphanumeric

Value 6390 Frequency
AU 1267
BE 1952
CH 1066
CL 1416
CZ 1400
DE 1689
DK 1138
ES 1834
FI 1186
FR 1501
GB-GBN 1563
GE 1487
HR 1026
HU 1000
IL 1248
IN 1508
IS 1322
JP 1611
KR 1051
LT 1006
LV 1002
NO 1260
NZ 1350
PH 1200
RU 1576
SE 1140
SI 1024
SK 1150
SR 1273
TH 1475
TR 1535
TW 1966
US 1390
VE 1045
ZA 3063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48720 0

v1 Q1 Obey laws without exception

Value 7389 Frequency
1 Obey the law without exception 23987
2 Follow conscience on occasions 21468
8 Can't choose 2716
9 No answer 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45455 3265

Valid range from 1 to 2

v2 Q2a Public protest meetings

Value 8388 Frequency
1 Definitely allowed 21419
2 Probably allowed 16274
3 Probably not allowed 4879
4 Definitely not allowed 3072
8 Can't choose 2493
9 No answer 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45644 3076

Valid range from 1 to 4

v3 Q2b Protest demonstrations

Value 9387 Frequency
1 Definitely allowed 18460
2 Probably allowed 16142
3 Probably not allowed 6588
4 Definitely not allowed 4095
8 Can't choose 2572
9 No answer 863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45285 3435

Valid range from 1 to 4

v4 Q3a Revolutionaries: hold public meetings

Value 10386 Frequency
1 Definitely allowed 12375
2 Probably allowed 15111
3 Probably not allowed 9112
4 Definitely not allowed 8661
8 Can't choose 2876
9 No answer 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45259 3461

Valid range from 1 to 4

v5 Q3b Revolutionaries: publish books

Value 11385 Frequency
1 Definitely allowed 13338
2 Probably allowed 16978
3 Probably not allowed 7994
4 Definitely not allowed 6130
8 Can't choose 3310
9 No answer 970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44440 4280

Valid range from 1 to 4

v6 Q4 Worse type of justice error

Value 12384 Frequency
1 Convict an innocent person 29572
2 Let a guilty person go free 12904
8 Can't choose 5075
9 No answer 1169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42476 6244

Valid range from 1 to 2

v7 Q5a Government and economy: cuts in governments spending

Value 13383 Frequency
1 Strongly in favour of 14154
2 In favour of 16676
3 Neither in favour of nor against 7732
4 Against 5722
5 Strongly against 1824
8 Can't choose 2015
9 No answer 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46108 2612

Valid range from 1 to 5

v8 Q5b Government and economy: financing projects for new jobs

Value 14382 Frequency
1 Strongly in favour of 16713
2 In favour of 22216
3 Neither in favour of nor against 5219
4 Against 2093
5 Strongly against 544
8 Can't choose 1408
9 No answer 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46785 1935

Valid range from 1 to 5

v9 Q5c Government and economy: less government regulation of business

Value 15381 Frequency
1 Strongly in favour of 7674
2 In favour of 15186
3 Neither in favour of nor against 11549
4 Against 7824
5 Strongly against 2265
8 Can't choose 3471
9 No answer 751
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44498 4222

Valid range from 1 to 5

v10 Q5d Government and economy: support industry to develop new products

Value 16380 Frequency
1 Strongly in favour of 15800
2 In favour of 22420
3 Neither in favour of nor against 5944
4 Against 1838
5 Strongly against 461
8 Can't choose 1708
9 No answer 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46463 2257

Valid range from 1 to 5

v11 Q5e Government and economy: support declining industries to protect jobs

Value 17379 Frequency
1 Strongly in favour of 10837
2 In favour of 18542
3 Neither in favour of nor against 9025
4 Against 6085
5 Strongly against 1551
8 Can't choose 2102
9 No answer 578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46040 2680

Valid range from 1 to 5

v12 Q5f Goverment and economy: reducing working week for more jobs

Value 18378 Frequency
1 Strongly in favour of 7161
2 In favour of 13574
3 Neither in favour of nor against 10551
4 Against 9976
5 Strongly against 4333
8 Can't choose 2531
9 No answer 594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45595 3125

Valid range from 1 to 5

v13 Q6a Government should spend money: environment

Value 19377 Frequency
1 Spend much more 8247
2 Spend more 17250
3 Spend the same as now 16627
4 Spend less 3528
5 Spend much less 807
8 Can't choose 1677
9 No answer 584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46459 2261

Valid range from 1 to 5

v14 Q6b Government should spend money: health

Value 20376 Frequency
1 Spend much more 17018
2 Spend more 20507
3 Spend the same as now 8327
4 Spend less 1316
5 Spend much less 317
8 Can't choose 866
9 No answer 369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47485 1235

Valid range from 1 to 5

v15 Q6c Government should spend money: police and law enforcement

Value 21375 Frequency
1 Spend much more 8089
2 Spend more 17406
3 Spend the same as now 16770
4 Spend less 3536
5 Spend much less 930
8 Can't choose 1470
9 No answer 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46731 1989

Valid range from 1 to 5

v16 Q6d Government should spend money: education

Value 22374 Frequency
1 Spend much more 16327
2 Spend more 19155
3 Spend the same as now 10302
4 Spend less 1219
5 Spend much less 303
8 Can't choose 956
9 No answer 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47306 1414

Valid range from 1 to 5

v17 Q6e Government should spend money: military and defence

Value 23373 Frequency
1 Spend much more 6262
2 Spend more 11401
3 Spend the same as now 16880
4 Spend less 7392
5 Spend much less 3160
0 NAV (IS) 1322
8 Can't choose 1729
9 No answer 574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45095 3625

Valid range from 1 to 5

v18 Q6f Government should spend money: old age pensions

Value 24372 Frequency
1 Spend much more 14606
2 Spend more 18936
3 Spend the same as now 11777
4 Spend less 1387
5 Spend much less 472
8 Can't choose 1078
9 No answer 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47178 1542

Valid range from 1 to 5

v19 Q6g Government should spend money: unemployment benefits

Value 25371 Frequency
1 Spend much more 7209
2 Spend more 12422
3 Spend the same as now 16760
4 Spend less 6546
5 Spend much less 2390
0 NAV (PH) 1200
8 Can't choose 1692
9 No answer 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45327 3393

Valid range from 1 to 5

v20 Q6h Government should spend money: culture and arts

Value 26370 Frequency
1 Spend much more 4965
2 Spend more 11038
3 Spend the same as now 19360
4 Spend less 7711
5 Spend much less 3203
8 Can't choose 1933
9 No answer 510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46277 2443

Valid range from 1 to 5

v21 Q7a Government responsibility: provide job for everyone

Value 27369 Frequency
1 Definitely should be 18152
2 Probably should be 15535
3 Probably should not be 8902
4 Definitely should not be 4258
8 Can't choose 1393
9 No answer 480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46847 1873

Valid range from 1 to 4

v22 Q7b Government responsibility: control prices

Value 28368 Frequency
1 Definitely should be 21653
2 Probably should be 17810
3 Probably should not be 5585
4 Definitely should not be 1858
8 Can't choose 1286
9 No answer 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46906 1814

Valid range from 1 to 4

v23 Q7c Government responsibility: provide health care for sick

Value 29367 Frequency
1 Definitely should be 31950
2 Probably should be 13459
3 Probably should not be 1755
4 Definitely should not be 447
8 Can't choose 689
9 No answer 420
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47611 1109

Valid range from 1 to 4

v24 Q7d Government responsibility: provide living standard for the old

Value 30366 Frequency
1 Definitely should be 29229
2 Probably should be 15749
3 Probably should not be 2167
4 Definitely should not be 444
8 Can't choose 724
9 No answer 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47589 1131

Valid range from 1 to 4

v25 Q7e Government responsibility: help industry grow

Value 31365 Frequency
1 Definitely should be 17076
2 Probably should be 21032
3 Probably should not be 6717
4 Definitely should not be 1552
8 Can't choose 1780
9 No answer 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46377 2343

Valid range from 1 to 4

v26 Q7f Government responsibility: provide living standard for unemployed

Value 32364 Frequency
1 Definitely should be 13613
2 Probably should be 19440
3 Probably should not be 8731
4 Definitely should not be 3019
0 NAV (GE) 1487
8 Can't choose 1863
9 No answer 567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44803 3917

Valid range from 1 to 4

v27 Q7g Government responsibility: reduce income differences rich/ poor

Value 33363 Frequency
1 Definitely should be 21111
2 Probably should be 15643
3 Probably should not be 6685
4 Definitely should not be 2990
8 Can't choose 1774
9 No answer 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46429 2291

Valid range from 1 to 4

v28 Q7h Government responsibility: financial help to students

Value 34362 Frequency
1 Definitely should be 23091
2 Probably should be 19004
3 Probably should not be 3901
4 Definitely should not be 1020
8 Can't choose 1230
9 No answer 474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47016 1704

Valid range from 1 to 4

v29 Q7i Government responsibility: provide decent housing

Value 35361 Frequency
1 Definitely should be 17774
2 Probably should be 20545
3 Probably should not be 6365
4 Definitely should not be 1840
8 Can't choose 1672
9 No answer 524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46524 2196

Valid range from 1 to 4

v30 Q7j Government responsibility: laws to protect environment

Value 36360 Frequency
1 Definitely should be 25163
2 Probably should be 17602
3 Probably should not be 3260
4 Definitely should not be 706
8 Can't choose 1512
9 No answer 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46731 1989

Valid range from 1 to 4

v31 Q7k Government responsibility: promote equality between men/ women

Value 37359 Frequency
1 Definitely should be 23735
2 Probably should be 15955
3 Probably should not be 4972
4 Definitely should not be 1686
8 Can't choose 1876
9 No answer 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46348 2372

Valid range from 1 to 4

v32 Q8a Who should provide: health care

Value 38358 Frequency
1 Government 38893
2 Private companies/for-profit organisations 2601
3 Non-profit organisations/charities/cooperatives 1928
4 Religious organisations 242
5 Family, relatives or friends 3080
8 Can't choose 1558
9 No answer 418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46744 1976

Valid range from 1 to 5

v33 Q8b Who should provide: care for older people

Value 39357 Frequency
1 Government 32770
2 Private companies/for-profit organisations 2772
3 Non-profit organisations/charities/cooperatives 3536
4 Religious organisations 494
5 Family, relatives or friends 7164
8 Can't choose 1532
9 No answer 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46736 1984

Valid range from 1 to 5

v34 Q8c Who should provide: school education

Value 40356 Frequency
1 Government 42050
2 Private companies/for-profit organisations 1313
3 Non-profit organisations/charities/cooperatives 908
4 Religious organisations 291
5 Family, relatives or friends 2789
8 Can't choose 963
9 No answer 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47351 1369

Valid range from 1 to 5

v35 Q9a Influence on government actions: most influence

Value 41355 Frequency
1 The media 12447
2 Trade unions 3021
3 Business, banks and industry 11151
4 Religious organisations/ authorities 947
5 The military/ army 1269
6 Organised crime 999
7 People who vote for the party/ the parties in government 5404
8 Citizens in general 3885
9 Civic and voluntary organisations 467
10 International organisations (e.g. United Nations, Internatio 3033
98 Can't choose 3912
99 No answer 2185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42623 6097

Valid range from 1 to 10

v36 Q9b Influence on government actions: second most influence

Value 42354 Frequency
1 The media 7408
2 Trade unions 4170
3 Business, banks and industry 7122
4 Religious organisations/ authorities 1675
5 The military/ army 1394
6 Organised crime 1467
7 People who vote for the party/ the parties in government 5710
8 Citizens in general 5056
9 Civic and voluntary organisations 1540
10 International organisations (e.g. United Nations, Internatio 4822
98 Can't choose 3842
99 No answer, no second most influence 4514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40364 8356

Valid range from 1 to 10

v37 Q10 Affecting policies in [COUNTRY]

Value 43353 Frequency
1 Policies in [COUNTRY] depend more on what is happening in th 17579
2 Policies in [COUNTRY] depend more on who is in government, r 24188
8 Can't choose 5996
9 No answer 957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41767 6953

Valid range from 1 to 2

v38 Q11a Government right: video surveillance

Value 44352 Frequency
1 Definitely should have right 15417
2 Probably should have right 16828
3 Probably should not have right 7232
4 Definitely should not have right 6853
8 Can't choose 1899
9 No answer 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46330 2390

Valid range from 1 to 4

v39 Q11b Government right: e-mails/ Internet monitoring

Value 45351 Frequency
1 Definitely should have right 5736
2 Probably should have right 11058
3 Probably should not have right 12884
4 Definitely should not have right 15373
8 Can't choose 3027
9 No answer 642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45051 3669

Valid range from 1 to 4

v40 Q12 Government information: publicly available versus limited

Value 46350 Frequency
0 All government information should be publicly available, eve 2052
1 01 1410
2 02 1978
3 03 2933
4 04 2744
5 05 9220
6 06 4212
7 07 5399
8 08 5740
9 09 2483
10 Public security should be given priority, even if this meant 5862
98 Can't choose 3774
99 No answer 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44033 4687

Valid range from 0 to 10

v41 Q13a Government collect information: about anyone in country

Value 47349 Frequency
1 Definitely should have right 7329
2 Probably should have right 13487
3 Probably should not have right 11437
4 Definitely should not have right 12525
0 NAP (HU: Question differs from ISSP standard) 1000
8 Can't choose 2314
9 No answer 628
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44778 3942

Valid range from 1 to 4

HU_v41 Q13a Government should have right to collect information: about anyone in country

Value 48348 Frequency
1 Almost always 92
2 Often 191
3 Sometimes 408
4 Almost never 273
0 NAP, other countries 47720
8 Can't choose 5
9 No answer 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 47756

Valid range from 1 to 4

v42 Q13b Government collect information: about anyone abroad

Value 49347 Frequency
1 Definitely should have right 6174
2 Probably should have right 11799
3 Probably should not have right 12971
4 Definitely should not have right 13042
0 NAP (HU: Question differs from ISSP standard) 1000
8 Can't choose 2899
9 No answer 835
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43986 4734

Valid range from 1 to 4

HU_v42 Q13b Government should have right to collect information: about anyone abroad

Value 50346 Frequency
1 Almost always 95
2 Often 199
3 Sometimes 429
4 Almost never 236
0 NAP, other countries 47720
8 Can't choose 5
9 No answer 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 47761

Valid range from 1 to 4

v43 Q14a Terror suspect: Government should have the right to detain people

Value 51345 Frequency
1 Definitely should have right 8014
2 Probably should have right 11469
3 Probably should not have right 12397
4 Definitely should not have right 13733
8 Can't choose 2428
9 No answer 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45613 3107

Valid range from 1 to 4

v44 Q14b Terror suspect: Government should have the right to tap telephone

Value 52344 Frequency
1 Definitely should have right 11843
2 Probably should have right 16061
3 Probably should not have right 8533
4 Definitely should not have right 9642
8 Can't choose 1981
9 No answer 660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46079 2641

Valid range from 1 to 4

v45 Q14c Terror suspect: Government should have the right to stop/ search people randomly

Value 53343 Frequency
1 Definitely should have right 9451
2 Probably should have right 15194
3 Probably should not have right 10115
4 Definitely should not have right 11049
8 Can't choose 2207
9 No answer 704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45809 2911

Valid range from 1 to 4

v46 Q15 How much interested in politics

Value 54342 Frequency
1 Very interested 4445
2 Fairly interested 10039
3 Somewhat interested 13947
4 Not very interested 10235
5 Not at all interested 7594
0 NAP (NZ: Answer categories differ from ISSP standard) 1350
8 Can't choose 575
9 No answer 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46260 2460

Valid range from 1 to 5

NZ_v46 Q15 How much interested in politics

Value 55341 Frequency
1 Very interested 184
2 Fairly interested 675
3 Not very interested 379
4 Not at all interested 72
0 NAP, other countries 47370
8 Can't choose 0
9 No answer 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 47410

Valid range from 1 to 4

v47 Q16a People like me have no say about what government does

Value 56340 Frequency
1 Strongly agree 10318
2 Agree 14355
3 Neither agree nor disagree 7996
4 Disagree 10012
5 Strongly disagree 4126
8 Can't choose 1334
9 No answer 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46807 1913

Valid range from 1 to 5

v48 Q16b Good understanding of political issues

Value 57339 Frequency
1 Strongly agree 4894
2 Agree 17816
3 Neither agree nor disagree 11903
4 Disagree 8198
5 Strongly disagree 3345
8 Can't choose 1889
9 No answer 675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46156 2564

Valid range from 1 to 5

v49 Q16c MPs try to keep promises

Value 58338 Frequency
1 Strongly agree 2044
2 Agree 8822
3 Neither agree nor disagree 11165
4 Disagree 14531
5 Strongly disagree 9467
8 Can't choose 2005
9 No answer 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46029 2691

Valid range from 1 to 5

v50 Q16d Most civil servants can be trusted

Value 59337 Frequency
1 Strongly agree 2197
2 Agree 11188
3 Neither agree nor disagree 12718
4 Disagree 12602
5 Strongly disagree 7056
8 Can't choose 2207
9 No answer 752
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45761 2959

Valid range from 1 to 5

v51 Q17a Taxes for high incomes

Value 60336 Frequency
1 Much too high 3430
2 Too high 6824
3 About right 12675
4 Too low 13918
5 Much too low 6590
8 Can't choose 4393
9 No answer 890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43437 5283

Valid range from 1 to 5

v52 Q17b Taxes for middle incomes

Value 61335 Frequency
1 Much too high 5375
2 Too high 17054
3 About right 19134
4 Too low 2409
5 Much too low 447
8 Can't choose 3424
9 No answer 877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44419 4301

Valid range from 1 to 5

v53 Q17c Taxes for low incomes

Value 62334 Frequency
1 Much too high 13628
2 Too high 16735
3 About right 11205
4 Too low 1828
5 Much too low 1052
8 Can't choose 3477
9 No answer 795
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44448 4272

Valid range from 1 to 5

v54 Q18a Tax authorities: make people pay taxes

Value 63333 Frequency
1 Almost always 16040
2 Often 15352
3 Sometimes 9702
4 Almost never 2406
8 Can't choose 4372
9 No answer 848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43500 5220

Valid range from 1 to 4

v55 Q18b Tax authorities: treat everyone in accordance with law

Value 64332 Frequency
1 Almost always 9167
2 Often 12195
3 Sometimes 13752
4 Almost never 6981
8 Can't choose 5651
9 No answer 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42095 6625

Valid range from 1 to 4

v56 Q19a Major private companies: comply with laws

Value 65331 Frequency
1 Almost always 6264
2 Often 14594
3 Sometimes 16478
4 Almost never 5795
8 Can't choose 4636
9 No answer 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43131 5589

Valid range from 1 to 4

v57 Q19b Major private companies: try to avoid paying taxes

Value 66330 Frequency
1 Almost always 10313
2 Often 13966
3 Sometimes 14585
4 Almost never 4074
8 Can't choose 4827
9 No answer 955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42938 5782

Valid range from 1 to 4

v58 Q20 How many politicians involved in corruption

Value 67329 Frequency
1 Almost none 2158
2 A few 7834
3 Some 12023
4 Quite a lot 14022
5 Almost all 7990
8 Can't choose 3763
9 No answer 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44027 4693

Valid range from 1 to 5

v59 Q21 How many public officials involved in corruption

Value 68328 Frequency
1 Almost none 2257
2 A few 9887
3 Some 13897
4 Quite a lot 12438
5 Almost all 4994
8 Can't choose 4152
9 No answer 1095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43473 5247

Valid range from 1 to 5

v60 Q22 Last 5 years: How often public officials wanted a bribe

Value 69327 Frequency
1 Never 33711
2 Seldom 5190
3 Occasionally 3871
4 Quite often 1605
5 Very often 694
8 Can't choose 2744
9 No answer 905
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45071 3649

Valid range from 1 to 5

v61 Q23a Government successful: providing health care for sick

Value 70326 Frequency
1 Very successful 2407
2 Quite successful 10646
3 Neither successful nor unsuccessful 7719
4 Quite unsuccessful 5464
5 Very unsuccessful 2357
0 NAV (BE,CL,DE,ES,HU,IL,NO,SI,SK,TW,US,ZA) 18992
8 Can't choose 739
9 No answer 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28593 20127

Valid range from 1 to 5

v62 Q23b Government successful: providing living standard for old

Value 71325 Frequency
1 Very successful 1663
2 Quite successful 7776
3 Neither successful nor unsuccessful 8371
4 Quite unsuccessful 8590
5 Very unsuccessful 3807
0 NAV (BE,CL,DE,ES,HU,IL,NO,SI,SK,US,ZA) 17026
8 Can't choose 1068
9 No answer 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30207 18513

Valid range from 1 to 5

v63 Q23c Government successful: dealing with threats to security

Value 72324 Frequency
1 Very successful 2734
2 Quite successful 10835
3 Neither successful nor unsuccessful 7961
4 Quite unsuccessful 4593
5 Very unsuccessful 2572
0 NAV (BE,CL,DE,ES,HU,IL,NO,SI,SK,US,ZA) 17026
8 Can't choose 2480
9 No answer 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28695 20025

Valid range from 1 to 5

SEX Sex of Respondent

Value 73323 Frequency
1 Male 22526
2 Female 26065
9 No answer 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48591 129 1 2

Valid range from 1 to 2

BIRTH Year of birth

Value 74322 Frequency
1917 1917 1
1919 1919; GB: 1919 or earlier 7
2001 2001 26
0 NAV (DK) 1138
9999 No answer 601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46981 1739 1917 2001

Valid range from 1917 to 2001

AGE Age of respondent

Value 75321 Frequency
15 15 years old 13
97 97; GB: 97 years or older 9
99 99 years old 1
0 NAP (DK: answer categories differ from ISSP standard) 1138
999 No answer 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47415 1305 15 99

Valid range from 15 to 99

DK_AGE Age of respondent (Denmark)

Value 76320 Frequency
22 18-25 years 147
31 26-35 years 178
41 36-45 years 166
51 46-55 years 223
61 56-65 years 226
70 Above 65 years 198
0 NAP, other countries 47582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1138 47582 22 70

Valid range from 22 to 70

EDUCYRS Education I: years of schooling

Value 77319 Frequency
0 No formal schooling, no years at school 990
1 1 year 74
8 8 years, NZ: <10 years 2226
60 60 years 1
95 GB: Still at school 5
96 GB: Still at college/ university 26
98 Don't know 407
99 No answer 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47296 1424 0 96

Valid range from 0 to 96

AU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Australia

Value 78318 Frequency
1 Did not complete High School to Year 10 40
2 Completed High School to Year 10 216
3 Completed High School to Year 12 106
4 Trade qualification or apprenticeship 0
5 Certificate or Diploma (TAFE or business college) 452
6 Bachelor Degree (including Honors) 214
7 Postgraduate Degree or Postgraduate Diploma 204
0 NAP, other countries 47453
99 No answer 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1232 47488 1 7

Valid range from 1 to 7

BE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Belgium

Value 79317 Frequency
1 None 61
2 Primary Education 109
3 Lower general secondary 128
4 Lower technical art secondary 90
5 Lower vocational secondary 76
6 Higher general secondary 203
7 Higher technical art secondary 162
8 Higher vocational secondary 93
9 7th year vocational secondary education 54
10 7th year general technical art secondary education 27
11 Higher vocational education 36
12 Professional bachelor non-university, bachelor university 432
13 Higher education long type/2 cycles 56
14 University (master, licentiate, engineer, doctor) 356
0 NAP, other countries 46768
99 No answer 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1883 46837

Valid range from 1 to 14

CH_DEGR Country specific highest completed degree of education: Switzerland

Value 80316 Frequency
1 Incomplete primary education 2
2 Primary school (4 to 6 years of schooling) 13
3 Secondary education (first stage-including primary school wi 90
4 Additional year of secondary education, preparation for voca 17
5 Elementary vocational training (enterprise and school, 1-2 y 39
6 Apprenticeship (vocational training, dual system, 3-4 years) 335
7 General training school (2-3 years) 36
8 Vocational baccalaureate 19
9 Diploma for teaching primary school or pre-primary school 23
10 Baccalaureate preparing for university 33
11 Second vocational training (or apprenticeship as second educ 21
12 Vocational baccalaureate for adults 4
13 Baccalaureate for adults or apprenticeship after Baccalaurea 9
14 Advanced vocational qualification - specialization exam, fed 52
15 Higher vocational training - diploma of a high school - tech 52
16 Higher vocational training - diploma of specific high school 47
17 Applied science and pedagogical university - Bachelor 5
18 Applied science and pedagogical university - Master 73
19 University diploma - intermediary level 36
20 University (including technical) - Bachelor and short degree 42
21 University (including technical) - requiring more than 4 yea 23
22 University (including technical) - Master 64
23 Doctoral degree 29
0 NAP, other countries 47654
99 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 47656 1 23

Valid range from 1 to 23

CL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Chile

Value 81315 Frequency
1 No formal education 27
2 Incomplete primary 252
3 Primary completed 130
4 Incomplete secondary 154
5 Secondary completed 441
6 Incomplete non-university higher education 68
7 Completed non-university higher education 116
8 Incomplete University 46
9 University completed 127
10 Master, Ph.D. 20
0 NAP, other countries 47304
99 No answer 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1381 47339

Valid range from 1 to 10

CZ_DEGR Country specific highest completed degree of education: Czech Republic

Value 82314 Frequency
1 Incomplete primary 1
2 Primary completed 108
3 Lower vocational, no diploma 358
4 General secondary, no diploma 124
5 Vocational with diploma 131
6 Technical secondary 319
7 Academic secondary 81
8 Post secondary 37
9 Tertiary, Bachelor degree 71
10 Tertiary, Master degree 153
11 Post-graduate education 6
0 NAP, other countries 47320
99 No answer 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1389 47331

Valid range from 1 to 11

DE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Germany

Value 83313 Frequency
1 Still at school: < 7 years of schooling 0
2 Still at school: 7 years of schooling and more 8
3 School left without certificate 9
4 Lower secondary (Hauptschule) 57
5 Middle school (mittlere Reife) 55
6 Secondary, technical (Fachhochschulreife) 21
7 Higher secondary (Abitur) 72
8 Vocational training, degree from German dual system 940
9 Vocational training, master craftsmen (Meister) 123
10 University of applied sciences (FH): bachelor 12
11 University: bachelor 27
12 University of applied sciences (FH): master or other degree 119
13 University: master or other degree 215
14 University: doctorate 29
95 Other qualification 1
0 NAP, other countries 47031
99 No answer 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1688 47032

Valid range from 1 to 95

DK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Denmark

Value 84312 Frequency
1 7 years primary school or shorter 20
2 8 years primary school 1
3 9 years primary school 24
4 Secondary, 10 years or similar 27
5 Gymnasium, general 40
6 Gymnasium, technical 20
7 Other school education 11
8 Basic vocational and apprenticeship 160
9 Other completed vocational education 48
10 Short advanced education, less than 3 years 114
11 Middle range advanced, 3-4 years 314
12 Further advanced, more than 4 years 189
13 Other vocational education 88
0 NAP, other countries 47582
99 No answer 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 47664 1 13

Valid range from 1 to 13

ES_DEGR Country specific highest completed degree of education: Spain

Value 85311 Frequency
1 No schooling (never gone to school) 62
2 Less than five years of formal education (uncompleted primar 124
3 Primary education (old system, Primary studies certificate) 221
4 5th grade of EGB (primary education) 34
5 Primary education (LOGSE) 52
6 Elementary education in dancing and music 0
7 Elementary secondary education 'Bachillerato' 63
8 EGB (lower secondary education) 242
9 ESO (lower secondary education) 107
10 Upper secondary education (BUP) 120
11 Upper secondary education (PREU, COU) 45
12 Upper secondary education (LOGSE) 68
13 Voc training, elementary (F.P. de iniciacion) 8
14 Voc training, elementary (PCPI) 3
15 Voc training, elementary (F.P. oficialia) 3
16 Voc training, elementary (F.P. de 1er grado (FP1)) 101
17 Voc training, intermediate level 46
18 Voc training in arts and design, intermediate level 3
19 Voc training in dancing and music, intermediate level 1
20 Voc training, upper intermediate (F.P. maestria) 6
21 Voc training, upper intermediate (FPII) 105
22 Voc training, upper level 50
23 Voc training (arts school), upper level 3
24 3 years higher education (old system) to nurse/teacher/socia 9
25 Graduate degree 137
26 Bachelor degree (old system), Masters degree 200
27 Ph.D 16
0 NAP, other countries 46886
99 No answer 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1829 46891 1 27

Valid range from 1 to 27

FI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Finland

Value 86310 Frequency
1 Still in primary or lower secondary education 15
2 Primary education 86
3 Lower secondary education 73
4 Vocational school or course 280
5 General upper secondary education 109
6 College-level vocational education 247
7 Polytechnic, university of applied sciences 143
8 University, lower academic degree 59
9 University, higher academic degree 170
0 NAP, other countries 47534
99 No answer 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1182 47538

Valid range from 1 to 9

FR_DEGR Country specific highest completed degree of education: France

Value 87309 Frequency
1 None 30
2 Primary level 116
3 Lower secondary general education level 2 78
4 Lower secondary vocational education level 2 or incomplete u 310
5 Incomplete upper secondary general education level 3 80
6 Complete upper secondary vocational education level 3 121
7 Complete upper secondary general education level 3 131
8 Short term vocational tertiary education level 5 187
9 Short term general tertiary education level 5 or Bachelor le 134
10 Master level 7 or Doctorate level 8 307
0 NAP, other countries 47219
99 No answer 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1494 47226

Valid range from 1 to 10

GB_DEGR Country specific highest completed degree of education: Great Britain (GB-GBN)

Value 88308 Frequency
1 No secondary qualifications 279
2 CSE, GCSE or equivalent 129
3 O-level or equivalent 299
4 A-level or equivalent 260
5 Higher educ below degree level 179
6 Degree, University or CNAA or Diploma 381
95 Foreign or other 33
0 NAP, other countries 47157
99 No answer 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1560 47160

Valid range from 1 to 95

GE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Georgia

Value 89307 Frequency
1 Without 8 or 9 years school completion certificate 35
2 8 or 9 years school graduation certificate 81
3 Secondary school certificate (11 or 12 years) 385
4 Diploma of vocational education 444
5 Bachelor's degree or 5-years diploma 179
6 Master's degree 355
7 Higher than master's degree 6
8 Student 2
0 NAP, other countries 47233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1487 47233 1 8

Valid range from 1 to 8

HR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Croatia

Value 90306 Frequency
1 Primary school not completed 17
2 Primary school completed 97
3 Three years vocational school completed 232
4 Four years vocational school completed 10
5 General secondary school (gymnasium) completed 422
6 Completed higher school, post secondary degree, college 102
7 University degree completed, university studies 146
0 NAP, other countries 47694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 47694 1 7

Valid range from 1 to 7

HU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Hungary

Value 91305 Frequency
1 Less than 8th grade 18
2 8th grade 170
3 Trade school, voc training without high-school leaving exam 311
4 Vocational school with leaving exam 185
5 Grammar school, high-school diploma 125
6 Vocational training following high-school leaving exam 43
7 Accredited higher education professional training 17
8 College (BA/BSc) 103
9 University (MA/MSc) 28
0 NAP, other countries 47720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 47720

Valid range from 1 to 9

IL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Israel

Value 92304 Frequency
1 No formal schooling 21
2 Lowest formal qualification 86
3 Incomplete vocational qualification 38
4 Vocational completed without matriculation 81
5 Vocational completed with matriculation 41
6 Incomplete academic secondary 37
7 Full general without matriculation 108
8 Academic secondary completed 164
9 Yeshiva without matriculation 19
10 Yeshiva with matriculation 27
11 Semi higher, post secondary 170
12 Incomplete university 52
13 University completed, BA 246
14 University completed, MA or more 143
0 NAP, other countries 47472
99 No answer 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 47487 1 14

Valid range from 1 to 14

IN_DEGR Country specific highest completed degree of education: India

Value 93303 Frequency
1 Illiterate 298
2 Non formal education (can read and write) 38
3 UP to Primary Level 176
4 Complete Primary 179
5 UP to High School 326
6 Higher secondary 258
7 UP to Graduate 196
8 Post Graduate 28
9 Professional 9
0 NAP, other countries 47212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1508 47212

Valid range from 1 to 9

IS_DEGR Country specific highest completed degree of education: Iceland

Value 94302 Frequency
1 Primary school not completed 3
2 Primary school (around 12 years old) 16
3 Primary school (around 14 years old) 38
4 Compulsory education (around 16 years old) 151
5 Short vocational training to secondary school level 93
6 Upper secondary completed, exam from the university bridging 128
7 Apprenticeship - upper secondary 117
8 Longer vocational training to secondary level 53
9 Vocational training on completion of secondary school level 33
10 Master craftsman - licence to supervise apprentices 61
11 Short, practical training at university level, diploma 43
12 Short vocational training at university level, basic diploma 43
13 Undergraduate degree BA/BS/B.Ed. or additional diploma 221
14 Studies at university longer than 4 years, at an undergradua 32
15 Master's degree MA/MS 176
16 Doctoral degree, PhD 15
17 Other 0
0 NAP, other countries 47398
99 No answer 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 47497

Valid range from 1 to 17

JP_DEGR Country specific highest completed degree of education: Japan

Value 95301 Frequency
1 Junior High School completed 247
2 Still at High School 59
3 High School completed 622
4 Still at Junior college or university 40
5 Junior college completed 282
6 Still at Graduate school 1
7 Finished University or graduate 337
95 Others 10
0 NAP, other countries 47109
99 No answer 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1598 47122

Valid range from 1 to 95

KR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Korea (South)

Value 96300 Frequency
1 No formal schooling, Seodang, Hanhak (old style non-formal e 50
2 Elementary incomplete 26
3 Elementary completed 103
4 Middle school, junior high school incomplete 19
5 Middle school, junior high school completed 53
6 High school incomplete 11
7 High school completed 248
8 Junior college incomplete, 2-3 years 15
9 Junior college completed, 2-3 years 98
10 University incomplete, 4 years course 101
11 University completed, 4 years course 242
12 Master degree incomplete 8
13 Master degree completed 56
14 Doctoral degree incomplete 2
15 Doctoral degree, PhD completed 12
0 NAP, other countries 47669
99 No answer 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 47676

Valid range from 1 to 15

LT_DEGR Country specific highest completed degree of education: Lithuania

Value 97299 Frequency
1 Not completed primary 1
2 Primary 11
3 Vocational (without completing basic) 4
4 Basic (including youth schools, night schools) 56
5 Vocational (completing basic) 69
6 Vocational (after completing basic, the training program las 20
7 Vocational (after completing basic, the training program las 33
8 Secondary (including gymnasium schools, lyceums, night schoo 174
9 Vocational together with secondary (after completing basic) 48
10 Vocational (after completing secondary) 73
11 Higher vocational or special secondary after completing basi 64
12 Higher vocational or special secondary after completing seco 87
13 Higher vocational (non-university degree) 124
14 Higher (university degree attained in bachelor studies) 140
15 Higher university degree attained in integrated studies or i 55
16 Higher (university degree attained in master or resident stu 43
17 Doctoral or candidate of sciences degree 3
0 NAP, other countries 47714
99 No answer 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 47715

Valid range from 1 to 17

LV_DEGR Country specific highest completed degree of education: Latvia

Value 98298 Frequency
1 No formal schooling/incomplete primary education 8
2 Primary education 125
3 Vocational education after or with primary education 64
4 General secondary 182
5 Vocational secondary or vocational after secondary 334
6 Higher education - Bachelor; profess. higher (college) 190
7 Postgraduate Higher - (profess.) Master, Doctoral degree 99
0 NAP, other countries 47718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 47718 1 7

Valid range from 1 to 7

NO_DEGR Country specific highest completed degree of education: Norway

Value 99297 Frequency
1 No formal education completed 8
2 Primary compulsory, lower secondary compulsory 67
3 Lower secondary voluntary, higher secondary incomplete 174
4 Upper secondary, vocational completed 85
5 Upper secondary, general completed 114
6 Technical and training college 50
7 University, College, incomplete, less than 3 years 188
8 University, College, completed, 3-4 years 330
9 University, College, completed, 5 years or more 202
0 NAP, other countries 47460
99 No answer 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1218 47502

Valid range from 1 to 9

NZ_DEGR Country specific highest completed degree of education: New Zealand

Value 100296 Frequency
1 No formal qualification 205
2 Level 1 Certificate 121
3 Level 2 Certificate 94
4 Level 3 Certificate and Level 4 Certificate 106
5 Trade qualification or apprenticeship 196
6 Certificate or Diploma 179
7 Bachelor Degree (including Honours) 240
8 Postgraduate Diploma or higher education 185
0 NAP, other countries 47370
99 No answer 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 47394

Valid range from 1 to 8

PH_DEGR Country specific highest completed degree of education: Philippines

Value 101295 Frequency
1 No formal education 14
2 Some elementary, incomplete primary 154
3 Completed elementary, primary completed 140
4 Some high school, incomplete secondary 188
5 Completed high school, secondary completed 318
6 Some vocational 30
7 Completed vocational 45
8 Some College 184
9 Completed College 123
10 Post College 4
0 NAP, other countries 47520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 47520 1 10

Valid range from 1 to 10

RU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Russia

Value 102294 Frequency
1 Primary school or less 16
2 Incomplete secondary (7-9 years of school) 99
3 Trade school, intermediate school 94
4 High secondary school completed (10-11 years of school) 277
5 Trade school, high secondary completed 95
6 Technical secondary school (college, technikum) 516
7 Higher education incomplete 55
8 Higher education completed, university degree 413
9 Two diplomas of higher educ completed, postgrad or postdoc 11
0 NAP, other countries 47144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1576 47144

Valid range from 1 to 9

SE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Sweden

Value 103293 Frequency
1 Incomplete primary/ comprehensive school 10
2 Primary/ comprehensive school pre 1962 (6-8 years) 79
3 Primary/ comprehensive school post 1962 (9 years) 77
4 Lower secondary school 25
5 Vocational school (1963-70) 20
6 Vocational school (2 years) 145
7 3 or 4 years gymnasium, academic track 135
8 Vocational school post 1992 73
9 Gymnasium, academic track post 1992 32
10 University studies without degree 81
11 University degree, less than 3 years 81
12 University degree, 3 years or more 335
13 Doctor's degree 17
0 NAP, other countries 47580
99 No answer 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 47610

Valid range from 1 to 13

SI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovenia

Value 104292 Frequency
1 Without formal education 6
2 Incomplete primary school 29
3 Primary school completed (primary school certificate) 157
4 Lower high school or vocational school (2 to 3-years) 219
5 High school (technical school, 4-years with leaving exam) 276
6 General high school (gymnasium with leaving exam) 55
7 Higher degree completed, 2-years college 70
8 Completed 3 years college, 1st Bologna degree 66
9 University degree completed (4-6 years program + thesis) 111
10 Specialization (1 year) 7
11 Master degree (also Bologna Master) 21
12 Doctorate degree, PhD 6
0 NAP, other countries 47696
99 No answer 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 47697 1 12

Valid range from 1 to 12

SK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovakia

Value 105291 Frequency
1 Incomplete elementary school 9
2 Completed elementary school 85
3 Completed elementary and vocational training 29
4 Vocational training with certificate, apprenticeship 258
5 Vocational school or trade school 49
6 Completed apprenticeship training with maturity level certif 128
7 Completed vocational upper secondary education 329
8 Completed general upper secondary education, grammar school 49
9 Follow-up, post-maturity education 30
10 University, college education, bachelor degree 32
11 University, college completed master or engineering programm 141
12 Postgraduate level or higher education study 6
0 NAP, other countries 47570
99 No answer 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 47575 1 12

Valid range from 1 to 12

SR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Suriname

Value 106290 Frequency
1 Did not go to school, illiterate 79
2 Some primary, literate; (BO) 170
3 6 yrs Primary (GLO) 353
4 Primary + 1 yr Vocational (EBO) 24
5 Primary + 4 yrs lower level (LBGO,ULO) 108
6 Primary + 4 yrs Vocational (LTO) 56
7 Primary + 4 yrs midlevel (MULO) 115
8 MULO + Nurses Training (COVAB) 17
9 MULU-LTO + 4 yrs Vocational (Natin, AMTO) 34
10 MULO + 4 yrs Teacher Training (Pedag.instellingen) 54
11 MULO + 3 yrs Commercial Training (IMEO) 53
12 Higher Secondary 2 yrs (HAVO) 43
13 Higher Secondary 3 yrs (VWO) 33
14 Tertiary Vocational 2-4 yrs (HBO) 55
15 Tertiary Academic 3 yrs (Universiteit BSC) 27
16 Tertiary Academic 5 yrs (Universiteit MSC) 22
0 NAP, other countries 47447
99 No answer 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 47477

Valid range from 1 to 16

TH_DEGR Country specific highest completed degree of education: Thailand

Value 107289 Frequency
1 Informal education 52
2 Not finished primary school 243
3 Primary school 520
4 Lower secondary school (or equivalent) 73
5 Vocational school 63
6 Upper secondary school 362
7 Not finished undergraduate 35
8 Lower level tertiary 100
9 Upper level tertiary 26
0 NAP, other countries 47245
99 No answer 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1474 47246 1 9

Valid range from 1 to 9

TR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Turkey

Value 108288 Frequency
1 No formal education 131
2 Primary completed 543
3 Junior High School completed 195
4 High School completed 435
5 Incomplete University degree 23
6 University degree completed 206
0 NAP, other countries 47185
99 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1533 47187

Valid range from 1 to 6

TW_DEGR Country specific highest completed degree of education: Taiwan

Value 109287 Frequency
1 None 65
2 Self-study 12
3 Elementary school 279
4 Junior high school 205
5 Vocational junior high school 3
6 Senior high school general 84
7 Senior high school vocational subject 107
8 Vocational senior high school 257
9 Cadet school, senior high level 6
10 5 years junior college, after junior high 56
11 2 years junior college after vocational high 126
12 3 years junior college, after high general 12
13 Military, police junior college, 1 year 6
14 Military, police college, 2 years 4
15 Open junior college 8
16 Open college 3
17 Military, Police college 6
18 Institute of technology 200
19 University, bachelor degree 364
20 Graduate school, master degree 146
21 Graduate school, doctoral degree, PhD 17
0 NAP, other countries 46754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1966 46754

Valid range from 1 to 21

US_DEGR Country specific highest completed degree of education: United States

Value 110286 Frequency
1 Less than High school 169
2 High school 690
3 Junior college 113
4 Bachelor degree 263
5 Graduate school 151
0 NAP, other countries 47330
99 No answer 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 47334

Valid range from 1 to 5

VE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Venezuela

Value 111285 Frequency
1 No formal education 6
2 Elementary school incomplete 18
3 Elementary school complete 130
4 Middle school incomplete 36
5 Middle school complete 121
6 High school incomplete 25
7 High school complete 398
8 Professional high school incomplete 1
9 Professional high school complete 51
10 University technician incomplete 13
11 University technician complete 92
12 University incomplete 34
13 University complete 111
14 Postgraduate study incomplete 5
15 Postgraduate study complete 4
0 NAP, other countries 47675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 47675

Valid range from 1 to 15

ZA_DEGR Country specific highest completed degree of education: South Africa

Value 112284 Frequency
1 No schooling 126
2 Grade 0/ Grade R 11
3 Grade 1/ Sub A 14
4 Grade 2/ Sub B 30
5 Grade 3/ Standard 1 39
6 Grade 4/ Standard 2 53
7 Grade 5/ Standard 3 91
8 Grade 6/ Standard 4 102
9 Grade 7/ Standard 5 130
10 Grade 8/ Standard 6/ Form 1 190
11 Grade 9/ Standard 7/ Form 2 175
12 Grade 10/ Standard 8/ Form 3 336
13 Grade 11/ Standard 9/ Form 4 363
14 Grade 12/ Standard 10/ Form 5/ Matric 895
15 NTC I 24
16 NTC II 14
17 NTC III 34
18 NTC IV Dipl/ certif with < Grade 12/ Std 10 24
19 NTC V Dipl/ certif with Grade 12/ Std 10 9
20 NTC VI 23
21 Diploma 131
22 Advanced diploma 45
23 Bachelor degree 72
24 Post graduate diploma (PGD) 13
25 Honours degree 20
26 Master degree 26
27 Doctorate degree, Laureatus in Technolgy 6
0 NAP, other countries 45657
99 No answer 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2996 45724

Valid range from 1 to 27

DEGREE Highest completed education level: Categories for international comparison

Value 113283 Frequency
0 No formal education 2662
1 Primary school (elementary education) 4101
2 Lower secondary (secondary completed that does not allow ent 9563
3 Upper secondary (programs that allows entry to university) 12154
4 Post secondary, non-tertiary (other upper secondary programs 6239
5 Lower level tertiary, first stage (also technical schools at 8449
6 Upper level tertiary (Master, Doctor) 4865
9 No answer, other 687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48033 687 0 6

Valid range from 0 to 6

WORK Currently, formerly, or never in paid work

Value 114282 Frequency
1 Currently in paid work; NZ: In paid work 25856
2 Currently not in paid work, paid work in the past; NZ: Not i 16239
3 Never had paid work 5905
9 No answer 720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48000 720 1 3

Valid range from 1 to 3

WRKHRS Hours worked weekly

Value 115281 Frequency
1 One hour 13
89 89; US: 89 hours or more 3
95 95; GB: 95 + 4
96 96 hours and more 158
0 NAP (Code 2, 3 in WORK; NZ:Code 2-9 MAINSTAT) 22148
98 Don't know, GB: Incl. varies too much to say 445
99 No answer 1668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24459 24261 1 96

Valid range from 1 to 96

EMPREL Employment relationship

Value 116280 Frequency
1 Employee 33504
2 Self-employed without employees 4169
3 Self-employed with employees 1797
4 Working for own family's business 1185
0 NAP (Code 3 in WORK; NZ: Code 2-9 MAINSTAT) 6394
9 No answer 1671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40655 8065 1 4

Valid range from 1 to 4

NEMPLOY Self-employed: how many employees

Value 117279 Frequency
1 1 employee; SR: 0-1 subord., not supervised 326
4 4 employees; SR: 2-5 subordinates 178
9 9 employees; SR: 6-11 subordinates 23