Evrobarometer držav kandidatk, 2002.2; september - oktober 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB022
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Co-workers:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; oktober 2002)

Funding agency:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

življenje v državah kandidatkah, znanje jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalna in evropska identiteta, politična participacija, zaupanje v institucije, informiranost in stališča o EU, znanje in stališča o procesu širitve, podpora članstvu v EU v državah kandidatkah, stališča do politik EU, evropske volitve, stališča do tujcev

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNAŠANJE IN STALIŠČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalci držav kandidatk odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi, znanjem tujih jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalno in evropsko identiteto, politično partcipacijo in zaupanjem v institucije, informiranostjo in stališči do EU, znanjem in stališči do procesa širitve, podporo širitve v državah kandidatkah, stališči do politik EU, evropskimi volitvami ter stališči do tujcev.

Methodology


Collection date: 1. september - 16. oktober 2002
Date of production: 2005-10
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB022 - Candidate Countries Eurobarometer, 2002.2; September - October 2002 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 506
  • number of units: 12147

Version: marec 2005

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
3979 12147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 3979 to 3979

EDITION ZA Edition

Value 22 Frequency
2 2nd edition as of March 20, 2005 12147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 2 to 2

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0 1 90650 549.185 897.337

Valid range from 1 to 90650

ZANR ZA Study Number

Value 1506 Frequency
3979 12147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 3979 to 3979

EDITION ZA Edition

Value 2505 Frequency
2 2nd edition as of March 20, 2005 12147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 2 to 2

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0 1 90650 549.185 897.337

Valid range from 1 to 90650

UNIQID Unique respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0 10000011 130001000 72029856.833 37470698.482

Valid range from 10000011 to 130001000

COUNTRY Country code

Value 5502 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1000
5 Hungary 1015
6 Latvia 1000
7 Lithuania 1008
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1001
11 Slovakia 1123
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0 0.337 2.714 1 0.591

Valid range from 0.336641509669179 to 2.714113577

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0 0.0193 10.756 1 1.587

Valid range from 0.019308413314784 to 10.7559329288806

Q0 respondent-s status

Value 8499 Frequency
0 INAP - not 4 in COUNTRY 11147
1 citizen 800
2 permanent resident 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 2

Q1 Life satisfaction

Value 9498 Frequency
1 Very satisfied 1249
2 Fairly satisfied 5856
3 Not very satisfied 3595
4 Not at all satisfied 1345
8 DK / no opinion 83
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q2.A Expectation: Your life in general

Value 10497 Frequency
1 the same 5491
2 worse 2262
3 better 3673
8 DK / no opinion 709
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q2.B Expectation: Economic situation

Value 11496 Frequency
1 the same 4227
2 worse 4126
3 better 2632
8 DK / no opinion 1129
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q2.C Expectation: Financial situation of household

Value 12495 Frequency
1 the same 5751
2 worse 2990
3 better 2718
8 DK / no opinion 657
9 refusal/NA 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q2.D Expectation: Employment situation

Value 13494 Frequency
1 the same 4087
2 worse 4499
3 better 2091
8 DK / no opinion 1407
9 refusal/NA 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q2.E Expectation: Personal job situation

Value 14493 Frequency
1 the same 5464
2 worse 1753
3 better 1955
8 DK / no opinion 1979
9 refusal/NA 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q3 Change in personal situation - past five years

Value 15492 Frequency
1 improved 3753
2 stayed about the same 3759
3 got worse 4476
8 DK / no opinion 149
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q4 Change in personal situation - next five years

Value 16491 Frequency
1 improve 4655
2 stay about the same 3899
3 get worse 2054
8 DK / no opinion 1514
9 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q5 Mother tongue

Value 17490 Frequency
1 Bulgarian 864
2 Greek 500
3 Czech 969
4 Estonian 651
5 Hungarian 1215
6 Latvian 565
7 Lithuanian 895
8 Maltese 489
9 Polish 1055
10 Romanian 900
11 Slovak 1015
12 Slovenian 917
13 Turkish 1012
14 Russian 809
15 Other 285
99 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 99

Q6.1 Spoken lang.- Bulgarian

Value 18489 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 864
1 yes 146
2 no 11046
9 refusal 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.2 Spoken lang.- Greek

Value 19488 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 500
1 yes 32
2 no 11526
9 refusal 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.3 Spoken lang.- Czech

Value 20487 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 969
1 yes 537
2 no 10634
9 refusal 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.4 Spoken lang.- Estonian

Value 21486 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 651
1 yes 163
2 no 11243
9 refusal 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.5 Spoken lang.- Hungarian

Value 22485 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1215
1 yes 170
2 no 10674
9 refusal 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.6 Spoken lang.- Latvian

Value 23484 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 565
1 yes 344
2 no 11134
9 refusal 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.7 Spoken lang.- Lithuanian

Value 24483 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 895
1 yes 119
2 no 11043
9 refusal 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.8 Spoken lang.- Maltese

Value 25482 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 489
1 yes 5
2 no 11562
9 refusal 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.9 Spoken lang.- Polish

Value 26481 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1055
1 yes 316
2 no 10684
9 refusal 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.10 Spoken lang.- Romanian

Value 27480 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 900
1 yes 118
2 no 11039
9 refusal 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.11 Spoken lang.- Slovak

Value 28479 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1015
1 yes 366
2 no 10676
9 refusal 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.12 Spoken lang.- Slovenian

Value 29478 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 917
1 yes 58
2 no 11081
9 refusal 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.13 Spoken lang.- Turkish

Value 30477 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1012
1 yes 134
2 no 10909
9 refusal 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.14 Spoken lang.- Croatian

Value 31476 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 530
2 no 11524
9 refusal 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.15 Spoken lang.- English

Value 32475 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 3159
2 no 8895
9 refusal 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.16 Spoken lang.- French

Value 33474 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 473
2 no 11581
9 refusal 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.17 Spoken lang.- German

Value 34473 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 1777
2 no 10276
9 refusal 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.18 Spoken lang.- Italian

Value 35472 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 505
2 no 11548
9 refusal 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.19 Spoken lang.- Russian

Value 36471 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 809
1 yes 3062
2 no 8183
9 refusal 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.20 Spoken lang.- Serbian

Value 37470 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 253
2 no 11801
9 refusal 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.21 Spoken lang.- Spanish

Value 38469 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 80
2 no 11974
9 refusal 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q6.22 Spoken lang.- Other

Value 39468 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 393
2 no 11637
9 refusal 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.1 Useful lang.- Bulgarian

Value 40467 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 864
1 yes 76
2 no 11134
9 refusal 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.2 Useful lang.- Greek

Value 41466 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 500
1 yes 28
2 no 11525
9 refusal 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.3 Useful lang.- Czech

Value 42465 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 969
1 yes 24
2 no 11084
9 refusal 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.4 Useful lang.- Estonian

Value 43464 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 651
1 yes 233
2 no 11178
9 refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.5 Useful lang.- Hungarian

Value 44463 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1215
1 yes 26
2 no 10829
9 refusal 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.6 Useful lang.- Latvian

Value 45462 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 565
1 yes 273
2 no 11224
9 refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.7 Useful lang.- Lithuanian

Value 46461 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 895
1 yes 47
2 no 11120
9 refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.8 Useful lang.- Maltese

Value 47460 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 489
1 yes 1
2 no 11572
9 refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.9 Useful lang.- Polish

Value 48459 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1055
1 yes 24
2 no 10979
9 refusal 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.10 Useful lang.- Romanian

Value 49458 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 900
1 yes 17
2 no 11175
9 refusal 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.11 Useful lang.- Slovak

Value 50457 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1015
1 yes 67
2 no 10981
9 refusal 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.12 Useful lang.- Slovenian

Value 51456 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 917
1 yes 9
2 no 11138
9 refusal 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.13 Useful lang.- Turkish

Value 52455 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 1012
1 yes 65
2 no 10990
9 refusal 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.14 Useful lang.- Arabic

Value 53454 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 104
2 no 11958
9 refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.15 Useful lang.- Chinese

Value 54453 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 36
2 no 12026
9 refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.16 Useful lang.- Croatian

Value 55452 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 55
2 no 12006
9 refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.17 Useful lang.- English

Value 56451 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 10823
2 no 1244
9 refusal 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.18 Useful lang.- Finnish

Value 57450 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 125
2 no 11935
9 refusal 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.19 Useful lang.- French

Value 58449 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 1969
2 no 10092
9 refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.20 Useful lang.- German

Value 59448 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 6138
2 no 5922
9 refusal 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.21 Useful lang.- Italian

Value 60447 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 629
2 no 11433
9 refusal 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.22 Useful lang.- Japanese

Value 61446 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 45
2 no 12015
9 refusal 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.23 Useful lang.- Russian

Value 62445 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 809
1 yes 1483
2 no 9771
9 refusal 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.24 Useful lang.- Serbian

Value 63444 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 12
2 no 12049
9 refusal 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.25 Useful lang.- Spanish

Value 64443 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 329
2 no 11734
9 refusal 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q7.26 Useful lang.- Other

Value 65442 Frequency
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 82
2 no 11959
9 refusal 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 9

Q8A.1 Visited- Belgium

Value 66441 Frequency
0 not mentioned 4582
1 mentioned 163
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.2 Visited- Denmark

Value 67440 Frequency
0 not mentioned 4613
1 mentioned 132
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.3 Visited- Germany

Value 68439 Frequency
0 not mentioned 3562
1 mentioned 1183
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.4 Visited- Greece

Value 69438 Frequency
0 not mentioned 4153
1 mentioned 592
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.5 Visited- Spain

Value 70437 Frequency
0 not mentioned 4383
1 mentioned 362
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.6 Visited- France

Value 71436 Frequency
0 not mentioned 4254
1 mentioned 491
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.7 Visited- Ireland

Value 72435 Frequency
0 not mentioned 4691
1 mentioned 54
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.8 Visited- Italy

Value 73434 Frequency
0 not mentioned 3692
1 mentioned 1053
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.9 Visited- Luxembourg

Value 74433 Frequency
0 not mentioned 4687
1 mentioned 58
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.10 Visited- The Netherlands

Value 75432 Frequency
0 not mentioned 4518
1 mentioned 227
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.11 Visited- Austria

Value 76431 Frequency
0 not mentioned 3615
1 mentioned 1130
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.12 Visited- Portugal

Value 77430 Frequency
0 not mentioned 4693
1 mentioned 52
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.13 Visited- Finland

Value 78429 Frequency
0 not mentioned 4465
1 mentioned 280
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.14 Visited- Sweden

Value 79428 Frequency
0 not mentioned 4495
1 mentioned 250
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.15 Visited- The UK

Value 80427 Frequency
0 not mentioned 4423
1 mentioned 322
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.16 Visited- Bulgaria

Value 81426 Frequency
0 not mentioned 4652
1 mentioned 93
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.17 Visited- Cyprus

Value 82425 Frequency
0 not mentioned 4695
1 mentioned 50
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.18 Visited- Czech Rep.

Value 83424 Frequency
0 not mentioned 4102
1 mentioned 643
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.19 Visited- Estonia

Value 84423 Frequency
0 not mentioned 4606
1 mentioned 139
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.20 Visited- Hungary

Value 85422 Frequency
0 not mentioned 4084
1 mentioned 661
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.21 Visited- Latvia

Value 86421 Frequency
0 not mentioned 4470
1 mentioned 275
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.22 Visited- Lithuania

Value 87420 Frequency
0 not mentioned 4384
1 mentioned 361
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.23 Visited- Malta

Value 88419 Frequency
0 not mentioned 4699
1 mentioned 46
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.24 Visited- Poland

Value 89418 Frequency
0 not mentioned 3996
1 mentioned 749
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.25 Visited- Romania

Value 90417 Frequency
0 not mentioned 4629
1 mentioned 116
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.26 Visited- Russia

Value 91416 Frequency
0 not mentioned 4218
1 mentioned 527
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.27 Visited- Slovakia

Value 92415 Frequency
0 not mentioned 4293
1 mentioned 452
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.28 Visited- Slovenia

Value 93414 Frequency
0 not mentioned 4622
1 mentioned 123
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.29 Visited- Turkey

Value 94413 Frequency
0 not mentioned 4570
1 mentioned 175
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.30 Visited- Switzerland

Value 95412 Frequency
0 not mentioned 4558
1 mentioned 187
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.31 Visited- Liechtenstein

Value 96411 Frequency
0 not mentioned 4716
1 mentioned 29
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.32 Visited- Norway

Value 97410 Frequency
0 not mentioned 4652
1 mentioned 93
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8A.33 Visited- none of these

Value 98409 Frequency
0 not mentioned 4616
1 mentioned 7402
2 mentioned inconsistent with Q8A.1 to Q8A.32 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 2

Q8B.1 Work- Belgium

Value 99408 Frequency
0 not mentioned 469
1 mentioned 19
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.2 Work- Denmark

Value 100407 Frequency
0 not mentioned 473
1 mentioned 15
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.3 Work- Germany

Value 101406 Frequency
0 not mentioned 350
1 mentioned 138
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.4 Work- Greece

Value 102405 Frequency
0 not mentioned 457
1 mentioned 31
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.5 Work- Spain

Value 103404 Frequency
0 not mentioned 457
1 mentioned 31
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.6 Work- France

Value 104403 Frequency
0 not mentioned 454
1 mentioned 34
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.7 Work- Ireland

Value 105402 Frequency
0 not mentioned 468
1 mentioned 20
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.8 Work- Italy

Value 106401 Frequency
0 not mentioned 439
1 mentioned 49
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.9 Work- Luxembourg

Value 107400 Frequency
0 not mentioned 485
1 mentioned 3
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.10 Work- The Netherlands

Value 108399 Frequency
0 not mentioned 473
1 mentioned 15
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.11 Work- Austria

Value 109398 Frequency
0 not mentioned 448
1 mentioned 40
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.12 Work- Portugal

Value 110397 Frequency
0 not mentioned 476
1 mentioned 12
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.13 Work- Finland

Value 111396 Frequency
0 not mentioned 443
1 mentioned 45
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.14 Work- Sweden

Value 112395 Frequency
0 not mentioned 462
1 mentioned 26
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.15 Work- The UK

Value 113394 Frequency
0 not mentioned 446
1 mentioned 42
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.16 Work- Bulgaria

Value 114393 Frequency
0 not mentioned 485
1 mentioned 3
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.17 Work- Cyprus

Value 115392 Frequency
0 not mentioned 479
1 mentioned 9
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.18 Work- Czech Rep.

Value 116391 Frequency
0 not mentioned 451
1 mentioned 37
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.19 Work- Estonia

Value 117390 Frequency
0 not mentioned 482
1 mentioned 6
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.20 Work- Hungary

Value 118389 Frequency
0 not mentioned 477
1 mentioned 11
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.21 Work- Latvia

Value 119388 Frequency
0 not mentioned 478
1 mentioned 10
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.22 Work- Lithuania

Value 120387 Frequency
0 not mentioned 472
1 mentioned 16
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.23 Work- Malta

Value 121386 Frequency
0 not mentioned 480
1 mentioned 8
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.24 Work- Poland

Value 122385 Frequency
0 not mentioned 469
1 mentioned 19
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.25 Work- Romania

Value 123384 Frequency
0 not mentioned 484
1 mentioned 4
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.26 Work- Russia

Value 124383 Frequency
0 not mentioned 428
1 mentioned 60
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.27 Work- Slovakia

Value 125382 Frequency
0 not mentioned 477
1 mentioned 11
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.28 Work- Slovenia

Value 126381 Frequency
0 not mentioned 484
1 mentioned 4
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.29 Work- Turkey

Value 127380 Frequency
0 not mentioned 478
1 mentioned 10
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.30 Work- Switzerland

Value 128379 Frequency
0 not mentioned 473
1 mentioned 15
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.31 Work- Liechtenstein

Value 129378 Frequency
0 not mentioned 484
1 mentioned 4
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.32 Work- Norway

Value 130377 Frequency
0 not mentioned 469
1 mentioned 19
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 8

Q8B.33 Work- none of these

Value 131376 Frequency
0 not mentioned 486
1 mentioned 11659
2 mentioned inconsistent with Q8b.1 to Q8b.32 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 0 to 2

Q9 Discuss political matters...

Value 132375 Frequency
1 frequently 2170
2 occasionally 6366
3 never 3518
8 DK / no opinion 76
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q10 Persuade friends...

Value 133374 Frequency
1 often 1668
2 from time to time 3482
3 rarely 3231
4 never 3560
8 DK / no opinion 161
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q11.A Freq.- Watching news

Value 134373 Frequency
1 every day 7586
2 several times a week 2708
3 once or twice a week 970
4 less often 648
5 never 220
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q11.B Freq.- Reading news

Value 135372 Frequency
1 every day 3431
2 several times a week 2390
3 once or twice a week 2161
4 less often 2376
5 never 1753
8 DK / no opinion 21
9 refusal/NA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q11.C Freq.- Listening to news

Value 136371 Frequency
1 every day 5172
2 several times a week 2176
3 once or twice a week 1162
4 less often 2102
5 never 1508
8 DK / no opinion 18
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.A Attn - Local politics

Value 137370 Frequency
1 no attention at all 1733
2 a little attention 5890
3 a lot of attention 4403
8 DK / no opinion 109
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.B Attn.- Natl. politics

Value 138369 Frequency
1 no attention at all 1344
2 a little attention 5400
3 a lot of attention 5287
8 DK / no opinion 104
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.C Attn.- Social issues

Value 139368 Frequency
1 no attention at all 712
2 a little attention 4297
3 a lot of attention 7019
8 DK / no opinion 98
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.D Attn.- The EU

Value 140367 Frequency
1 no attention at all 2121
2 a little attention 6192
3 a lot of attention 3622
8 DK / no opinion 199
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.E Attn.- Economy

Value 141366 Frequency
1 no attention at all 1616
2 a little attention 5650
3 a lot of attention 4690
8 DK / no opinion 165
9 refusal/NA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.F Attn.- Sport

Value 142365 Frequency
1 no attention at all 3809
2 a little attention 4490
3 a lot of attention 3712
8 DK / no opinion 121
9 refusal/NA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.G Attn.- Environment

Value 143364 Frequency
1 no attention at all 1761
2 a little attention 5946
3 a lot of attention 4249
8 DK / no opinion 164
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.H Attn.- Foreign policy

Value 144363 Frequency
1 no attention at all 2383
2 a little attention 5819
3 a lot of attention 3772
8 DK / no opinion 154
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q12.I Attn.- Culture

Value 145362 Frequency
1 no attention at all 1881
2 a little attention 6018
3 a lot of attention 4049
8 DK / no opinion 181
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.1 Trust - The Pess

Value 146361 Frequency
1 tend to trust 5974
2 tend not to trust 5004
8 DK / no opinion 1126
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.2 Trust - Radio

Value 147360 Frequency
1 tend to trust 7699
2 tend not to trust 3263
8 DK / no opinion 1140
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.3 Trust - Television

Value 148359 Frequency
1 tend to trust 8119
2 tend not to trust 3295
8 DK / no opinion 696
9 refusal/NA 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.4 Trust - Justice

Value 149358 Frequency
1 tend to trust 4283
2 tend not to trust 6560
8 DK / no opinion 1240
9 refusal/NA 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.5 Trust - Police

Value 150357 Frequency
1 tend to trust 5427
2 tend not to trust 5743
8 DK / no opinion 924
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.6 Trust - Army

Value 151356 Frequency
1 tend to trust 7120
2 tend not to trust 3395
8 DK / no opinion 1564
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.7 Trust - Church

Value 152355 Frequency
1 tend to trust 6614
2 tend not to trust 3913
8 DK / no opinion 1527
9 refusal/NA 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.8 Trust - Trade unions

Value 153354 Frequency
1 tend to trust 3021
2 tend not to trust 6058
8 DK / no opinion 2966
9 refusal/NA 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.9 Trust - Political parties

Value 154353 Frequency
1 tend to trust 1720
2 tend not to trust 8902
8 DK / no opinion 1444
9 refusal/NA 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.10 Trust - Civil service

Value 155352 Frequency
1 tend to trust 4178
2 tend not to trust 6171
8 DK / no opinion 1730
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.11 Trust - Big companies

Value 156351 Frequency
1 tend to trust 3505
2 tend not to trust 6113
8 DK / no opinion 2452
9 refusal/NA 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.12 Trust - Government

Value 157350 Frequency
1 tend to trust 4588
2 tend not to trust 6284
8 DK / no opinion 1201
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.13 Trust - Parliament

Value 158349 Frequency
1 tend to trust 3848
2 tend not to trust 6997
8 DK / no opinion 1226
9 refusal/NA 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.16 Trust - The EU

Value 159348 Frequency
1 tend to trust 5775
2 tend not to trust 3796
8 DK / no opinion 2514
9 refusal/NA 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.17 Trust - The UN

Value 160347 Frequency
1 tend to trust 5918
2 tend not to trust 3481
8 DK / no opinion 2672
9 refusal/NA 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.14 Trust - NGOs

Value 161346 Frequency
1 tend to trust 4089
2 tend not to trust 4464
8 DK / no opinion 3499
9 refusal/NA 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q13.15 Trust - Charity

Value 162345 Frequency
1 tend to trust 5921
2 tend not to trust 3792
8 DK / no opinion 2351
9 refusal/NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q14 Proud of nationality

Value 163344 Frequency
1 very proud 5310
2 fairly proud 4252
3 not very proud 1423
4 not at all proud 547
7 does not feel to be [nat] 248
8 DK / no opinion 293
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q15 Proud of being European

Value 164343 Frequency
1 very proud 3328
2 fairly proud 5099
3 not very proud 1436
4 not at all proud 811
7 does not feel to be [nat] 764
8 DK / no opinion 659
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q16 Self image- Nationality or European

Value 165342 Frequency
1 (NATIONALITY) only 4589
2 (NATIONALITY) and European 5408
3 European and (NATIONALITY) 761
4 European only 362
8 DK / no opinion 920
9 refusal/NA 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q17.1 Thougths about EU 1st

Value 166341 Frequency
1 Integration 220
2 Economy, positive 2401
3 Economy, negative, protectionism 891
4 Factual or neutral 1850
5 Unspecified, negative 627
6 Emotional or image positivism 983
7 Country specific 26
8 "Bright future" 444
9 Loss of independence 265
10 Security 155
11 "Colonization" 174
12 Traveling 831
13 Issues - positive 342
14 Issues - negative 83
15 Identity 133
16 Sceptical: accession 230
17 Sceptical: benefits 493
90 other, positive 135
91 other, negative 68
92 other, undecided 217
95 nothing 276
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 DK / no opinion 0
99 refusal/NA 1303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 99

Q17.2 Thougths about EU 2nd

Value 167340 Frequency
1 Integration 76
2 Economy, positive 1182
3 Economy, negative, protectionism 342
4 Factual or neutral 635
5 Unspecified, negative 195
6 Emotional or image positivism 467
7 Country specific 29
8 "Bright future" 304
9 Loss of independence 117
10 Security 189
11 "Colonization" 120
12 Traveling 705
13 Issues - positive 457
14 Issues - negative 100
15 Identity 127
16 Sceptical: accession 91
17 Sceptical: benefits 155
90 other, positive 94
91 other, negative 39
92 other, undecided 84
95 Other, positive 0
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 4
99 no 2nd item mentioned 6635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 99

Q17.3 Thougths about EU 3rd

Value 168339 Frequency
1 Integration 39
2 Economy, positive 394
3 Economy, negative, protectionism 113
4 Factual or neutral 224
5 Unspecified, negative 59
6 Emotional or image positivism 187
7 Country specific 5
8 "Bright future" 102
9 Loss of independence 37
10 Security 77
11 "Colonization" 26
12 Traveling 282
13 Issues - positive 179
14 Issues - negative 31
15 Identity 65
16 Sceptical: accession 22
17 Sceptical: benefits 35
90 other, positive 46
91 other, negative 14
92 other, undecided 42
95 Other, positive 0
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 3
99 no 3rd item mentioned 10165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 99

Q18 Image of EU

Value 169338 Frequency
1 very negative 576
2 fairly negative 1473
3 neutral 3483
4 fairly positive 4188
5 very positive 1770
8 DK / no opinion 621
9 refusal/NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.1 Aware- EU

Value 170337 Frequency
1 heard of 11902
2 have not heard of 136
8 DK / no opinion 84
9 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.1 Trust - EU

Value 171336 Frequency
1 tend to trust 7050
2 tend not to trust 2871
8 DK / no opinion 2025
9 refusal/NA 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.2 Aware- UN

Value 172335 Frequency
1 heard of 11408
2 have not heard of 569
8 DK / no opinion 147
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.2 Trust - UN

Value 173334 Frequency
1 tend to trust 7010
2 tend not to trust 2469
8 DK / no opinion 2282
9 refusal/NA 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.3 Aware- NATO

Value 174333 Frequency
1 heard of 11558
2 have not heard of 439
8 DK / no opinion 116
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.3 Trust - NATO

Value 175332 Frequency
1 tend to trust 6069
2 tend not to trust 3455
8 DK / no opinion 2171
9 refusal/NA 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.4 Aware- OSCE

Value 176331 Frequency
1 heard of 7876
2 have not heard of 3746
8 DK / no opinion 498
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.4 Trust - OSCE

Value 177330 Frequency
1 tend to trust 4646
2 tend not to trust 1757
8 DK / no opinion 4018
9 refusal/NA 1726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.5 Aware- Council of Europe

Value 178329 Frequency
1 heard of 8859
2 have not heard of 2803
8 DK / no opinion 455
9 refusal/NA 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.5 Trust - Council of Europe

Value 179328 Frequency
1 tend to trust 5050
2 tend not to trust 1864
8 DK / no opinion 3996
9 refusal/NA 1237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.6 Aware- Intl. Court of Justice

Value 180327 Frequency
1 heard of 9493
2 have not heard of 2292
8 DK / no opinion 331
9 refusal/NA 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.6 Trust - Intl. Court of Justice

Value 181326 Frequency
1 tend to trust 6467
2 tend not to trust 1584
8 DK / no opinion 2790
9 refusal/NA 1306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19A.7 Aware- European Court of Human Rights

Value 182325 Frequency
1 heard of 9867
2 have not heard of 1907
8 DK / no opinion 346
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19B.7 Trust - European Court of Human Rights

Value 183324 Frequency
1 tend to trust 7229
2 tend not to trust 1340
8 DK / no opinion 2770
9 refusal/NA 808
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.1 Aware- European Parliament

Value 184323 Frequency
1 heard of 9013
2 have not heard of 2710
8 DK / no opinion 382
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.1 Trust - European Parliament

Value 185322 Frequency
1 tend to trust 5096
2 tend not to trust 1825
8 DK / no opinion 4067
9 refusal/NA 1159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.2 Aware- European Commission

Value 186321 Frequency
1 heard of 7562
2 have not heard of 4030
8 DK / no opinion 509
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.2 Trust - European Commission

Value 187320 Frequency
1 tend to trust 4305
2 tend not to trust 1622
8 DK / no opinion 4540
9 refusal/NA 1680
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.3 Aware- Council of Ministers

Value 188319 Frequency
1 heard of 6144
2 have not heard of 5257
8 DK / no opinion 695
9 refusal/NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.3 Trust - Council of Ministers

Value 189318 Frequency
1 tend to trust 3457
2 tend not to trust 1515
8 DK / no opinion 5014
9 refusal/NA 2161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.4 Aware- Court of Justice

Value 190317 Frequency
1 heard of 6081
2 have not heard of 5307
8 DK / no opinion 704
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.4 Trust - Court of Justice

Value 191316 Frequency
1 tend to trust 4011
2 tend not to trust 1235
8 DK / no opinion 4598
9 refusal/NA 2303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.5 Aware- Ombudsman

Value 192315 Frequency
1 heard of 4644
2 have not heard of 6661
8 DK / no opinion 783
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.5 Trust - Ombudsman

Value 193314 Frequency
1 tend to trust 2953
2 tend not to trust 1137
8 DK / no opinion 5239
9 refusal/NA 2818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.6 Aware- Central Bank

Value 194313 Frequency
1 heard of 7360
2 have not heard of 4173
8 DK / no opinion 560
9 refusal/NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19D.6 Trust - Central Bank

Value 195312 Frequency
1 tend to trust 4153
2 tend not to trust 1566
8 DK / no opinion 4473
9 refusal/NA 1955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12147 0

Valid range from 1 to 9

Q19C.7 Aware- Court of Auditors

Value 196311 Frequency
1 heard of 3748
2