Evrobarometer držav kandidatk, 2002.2; september - oktober 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB022
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; oktober 2002)

Finančna podpora:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

življenje v državah kandidatkah, znanje jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalna in evropska identiteta, politična participacija, zaupanje v institucije, informiranost in stališča o EU, znanje in stališča o procesu širitve, podpora članstvu v EU v državah kandidatkah, stališča do politik EU, evropske volitve, stališča do tujcev

Ključne besede ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNAŠANJE IN STALIŠČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalci držav kandidatk odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi, znanjem tujih jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalno in evropsko identiteto, politično partcipacijo in zaupanjem v institucije, informiranostjo in stališči do EU, znanjem in stališči do procesa širitve, podporo širitve v državah kandidatkah, stališči do politik EU, evropskimi volitvami ter stališči do tujcev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. september - 16. oktober 2002
Čas izdelave: 2005-10
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB022 - Candidate Countries Eurobarometer, 2002.2; September - October 2002 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 506
  • število enot: 12147

Verzija: marec 2005

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3979 12147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 3979 do 3979

EDITION ZA Edition

Vrednost 22 Frekvenca
2 2nd edition as of March 20, 2005 12147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0 1 90650 549.185 897.337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90650

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1506 Frekvenca
3979 12147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 3979 do 3979

EDITION ZA Edition

Vrednost 2505 Frekvenca
2 2nd edition as of March 20, 2005 12147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0 1 90650 549.185 897.337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90650

UNIQID Unique respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0 10000011 130001000 72029856.833 37470698.482

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000

COUNTRY Country code

Vrednost 5502 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1000
5 Hungary 1015
6 Latvia 1000
7 Lithuania 1008
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1001
11 Slovakia 1123
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0 0.337 2.714 1 0.591

Vrednosti spremenljivk od 0.336641509669179 do 2.714113577

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0 0.0193 10.756 1 1.587

Vrednosti spremenljivk od 0.019308413314784 do 10.7559329288806

Q0 respondent-s status

Vrednost 8499 Frekvenca
0 INAP - not 4 in COUNTRY 11147
1 citizen 800
2 permanent resident 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

Q1 Life satisfaction

Vrednost 9498 Frekvenca
1 Very satisfied 1249
2 Fairly satisfied 5856
3 Not very satisfied 3595
4 Not at all satisfied 1345
8 DK / no opinion 83
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.A Expectation: Your life in general

Vrednost 10497 Frekvenca
1 the same 5491
2 worse 2262
3 better 3673
8 DK / no opinion 709
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.B Expectation: Economic situation

Vrednost 11496 Frekvenca
1 the same 4227
2 worse 4126
3 better 2632
8 DK / no opinion 1129
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.C Expectation: Financial situation of household

Vrednost 12495 Frekvenca
1 the same 5751
2 worse 2990
3 better 2718
8 DK / no opinion 657
9 refusal/NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.D Expectation: Employment situation

Vrednost 13494 Frekvenca
1 the same 4087
2 worse 4499
3 better 2091
8 DK / no opinion 1407
9 refusal/NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2.E Expectation: Personal job situation

Vrednost 14493 Frekvenca
1 the same 5464
2 worse 1753
3 better 1955
8 DK / no opinion 1979
9 refusal/NA 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3 Change in personal situation - past five years

Vrednost 15492 Frekvenca
1 improved 3753
2 stayed about the same 3759
3 got worse 4476
8 DK / no opinion 149
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4 Change in personal situation - next five years

Vrednost 16491 Frekvenca
1 improve 4655
2 stay about the same 3899
3 get worse 2054
8 DK / no opinion 1514
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5 Mother tongue

Vrednost 17490 Frekvenca
1 Bulgarian 864
2 Greek 500
3 Czech 969
4 Estonian 651
5 Hungarian 1215
6 Latvian 565
7 Lithuanian 895
8 Maltese 489
9 Polish 1055
10 Romanian 900
11 Slovak 1015
12 Slovenian 917
13 Turkish 1012
14 Russian 809
15 Other 285
99 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6.1 Spoken lang.- Bulgarian

Vrednost 18489 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 864
1 yes 146
2 no 11046
9 refusal 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.2 Spoken lang.- Greek

Vrednost 19488 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 500
1 yes 32
2 no 11526
9 refusal 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.3 Spoken lang.- Czech

Vrednost 20487 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 969
1 yes 537
2 no 10634
9 refusal 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.4 Spoken lang.- Estonian

Vrednost 21486 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 651
1 yes 163
2 no 11243
9 refusal 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.5 Spoken lang.- Hungarian

Vrednost 22485 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1215
1 yes 170
2 no 10674
9 refusal 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.6 Spoken lang.- Latvian

Vrednost 23484 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 565
1 yes 344
2 no 11134
9 refusal 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.7 Spoken lang.- Lithuanian

Vrednost 24483 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 895
1 yes 119
2 no 11043
9 refusal 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.8 Spoken lang.- Maltese

Vrednost 25482 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 489
1 yes 5
2 no 11562
9 refusal 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.9 Spoken lang.- Polish

Vrednost 26481 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1055
1 yes 316
2 no 10684
9 refusal 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.10 Spoken lang.- Romanian

Vrednost 27480 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 900
1 yes 118
2 no 11039
9 refusal 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.11 Spoken lang.- Slovak

Vrednost 28479 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1015
1 yes 366
2 no 10676
9 refusal 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.12 Spoken lang.- Slovenian

Vrednost 29478 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 917
1 yes 58
2 no 11081
9 refusal 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.13 Spoken lang.- Turkish

Vrednost 30477 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1012
1 yes 134
2 no 10909
9 refusal 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.14 Spoken lang.- Croatian

Vrednost 31476 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 530
2 no 11524
9 refusal 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.15 Spoken lang.- English

Vrednost 32475 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 3159
2 no 8895
9 refusal 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.16 Spoken lang.- French

Vrednost 33474 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 473
2 no 11581
9 refusal 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.17 Spoken lang.- German

Vrednost 34473 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 1777
2 no 10276
9 refusal 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.18 Spoken lang.- Italian

Vrednost 35472 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 505
2 no 11548
9 refusal 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.19 Spoken lang.- Russian

Vrednost 36471 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 809
1 yes 3062
2 no 8183
9 refusal 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.20 Spoken lang.- Serbian

Vrednost 37470 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 253
2 no 11801
9 refusal 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.21 Spoken lang.- Spanish

Vrednost 38469 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 80
2 no 11974
9 refusal 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6.22 Spoken lang.- Other

Vrednost 39468 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 393
2 no 11637
9 refusal 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.1 Useful lang.- Bulgarian

Vrednost 40467 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 864
1 yes 76
2 no 11134
9 refusal 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.2 Useful lang.- Greek

Vrednost 41466 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 500
1 yes 28
2 no 11525
9 refusal 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.3 Useful lang.- Czech

Vrednost 42465 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 969
1 yes 24
2 no 11084
9 refusal 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.4 Useful lang.- Estonian

Vrednost 43464 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 651
1 yes 233
2 no 11178
9 refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.5 Useful lang.- Hungarian

Vrednost 44463 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1215
1 yes 26
2 no 10829
9 refusal 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.6 Useful lang.- Latvian

Vrednost 45462 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 565
1 yes 273
2 no 11224
9 refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.7 Useful lang.- Lithuanian

Vrednost 46461 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 895
1 yes 47
2 no 11120
9 refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.8 Useful lang.- Maltese

Vrednost 47460 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 489
1 yes 1
2 no 11572
9 refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.9 Useful lang.- Polish

Vrednost 48459 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1055
1 yes 24
2 no 10979
9 refusal 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.10 Useful lang.- Romanian

Vrednost 49458 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 900
1 yes 17
2 no 11175
9 refusal 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.11 Useful lang.- Slovak

Vrednost 50457 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1015
1 yes 67
2 no 10981
9 refusal 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.12 Useful lang.- Slovenian

Vrednost 51456 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 917
1 yes 9
2 no 11138
9 refusal 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.13 Useful lang.- Turkish

Vrednost 52455 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 1012
1 yes 65
2 no 10990
9 refusal 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.14 Useful lang.- Arabic

Vrednost 53454 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 104
2 no 11958
9 refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.15 Useful lang.- Chinese

Vrednost 54453 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 36
2 no 12026
9 refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.16 Useful lang.- Croatian

Vrednost 55452 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 55
2 no 12006
9 refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.17 Useful lang.- English

Vrednost 56451 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 10823
2 no 1244
9 refusal 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.18 Useful lang.- Finnish

Vrednost 57450 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 125
2 no 11935
9 refusal 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.19 Useful lang.- French

Vrednost 58449 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 1969
2 no 10092
9 refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.20 Useful lang.- German

Vrednost 59448 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 6138
2 no 5922
9 refusal 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.21 Useful lang.- Italian

Vrednost 60447 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 629
2 no 11433
9 refusal 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.22 Useful lang.- Japanese

Vrednost 61446 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 45
2 no 12015
9 refusal 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.23 Useful lang.- Russian

Vrednost 62445 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 809
1 yes 1483
2 no 9771
9 refusal 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.24 Useful lang.- Serbian

Vrednost 63444 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 12
2 no 12049
9 refusal 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.25 Useful lang.- Spanish

Vrednost 64443 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 329
2 no 11734
9 refusal 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7.26 Useful lang.- Other

Vrednost 65442 Frekvenca
0 INAP - mothertongue in Q5 0
1 yes 82
2 no 11959
9 refusal 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q8A.1 Visited- Belgium

Vrednost 66441 Frekvenca
0 not mentioned 4582
1 mentioned 163
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.2 Visited- Denmark

Vrednost 67440 Frekvenca
0 not mentioned 4613
1 mentioned 132
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.3 Visited- Germany

Vrednost 68439 Frekvenca
0 not mentioned 3562
1 mentioned 1183
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.4 Visited- Greece

Vrednost 69438 Frekvenca
0 not mentioned 4153
1 mentioned 592
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.5 Visited- Spain

Vrednost 70437 Frekvenca
0 not mentioned 4383
1 mentioned 362
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.6 Visited- France

Vrednost 71436 Frekvenca
0 not mentioned 4254
1 mentioned 491
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.7 Visited- Ireland

Vrednost 72435 Frekvenca
0 not mentioned 4691
1 mentioned 54
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.8 Visited- Italy

Vrednost 73434 Frekvenca
0 not mentioned 3692
1 mentioned 1053
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.9 Visited- Luxembourg

Vrednost 74433 Frekvenca
0 not mentioned 4687
1 mentioned 58
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.10 Visited- The Netherlands

Vrednost 75432 Frekvenca
0 not mentioned 4518
1 mentioned 227
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.11 Visited- Austria

Vrednost 76431 Frekvenca
0 not mentioned 3615
1 mentioned 1130
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.12 Visited- Portugal

Vrednost 77430 Frekvenca
0 not mentioned 4693
1 mentioned 52
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.13 Visited- Finland

Vrednost 78429 Frekvenca
0 not mentioned 4465
1 mentioned 280
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.14 Visited- Sweden

Vrednost 79428 Frekvenca
0 not mentioned 4495
1 mentioned 250
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.15 Visited- The UK

Vrednost 80427 Frekvenca
0 not mentioned 4423
1 mentioned 322
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.16 Visited- Bulgaria

Vrednost 81426 Frekvenca
0 not mentioned 4652
1 mentioned 93
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.17 Visited- Cyprus

Vrednost 82425 Frekvenca
0 not mentioned 4695
1 mentioned 50
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.18 Visited- Czech Rep.

Vrednost 83424 Frekvenca
0 not mentioned 4102
1 mentioned 643
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.19 Visited- Estonia

Vrednost 84423 Frekvenca
0 not mentioned 4606
1 mentioned 139
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.20 Visited- Hungary

Vrednost 85422 Frekvenca
0 not mentioned 4084
1 mentioned 661
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.21 Visited- Latvia

Vrednost 86421 Frekvenca
0 not mentioned 4470
1 mentioned 275
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.22 Visited- Lithuania

Vrednost 87420 Frekvenca
0 not mentioned 4384
1 mentioned 361
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.23 Visited- Malta

Vrednost 88419 Frekvenca
0 not mentioned 4699
1 mentioned 46
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.24 Visited- Poland

Vrednost 89418 Frekvenca
0 not mentioned 3996
1 mentioned 749
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.25 Visited- Romania

Vrednost 90417 Frekvenca
0 not mentioned 4629
1 mentioned 116
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.26 Visited- Russia

Vrednost 91416 Frekvenca
0 not mentioned 4218
1 mentioned 527
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.27 Visited- Slovakia

Vrednost 92415 Frekvenca
0 not mentioned 4293
1 mentioned 452
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.28 Visited- Slovenia

Vrednost 93414 Frekvenca
0 not mentioned 4622
1 mentioned 123
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.29 Visited- Turkey

Vrednost 94413 Frekvenca
0 not mentioned 4570
1 mentioned 175
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.30 Visited- Switzerland

Vrednost 95412 Frekvenca
0 not mentioned 4558
1 mentioned 187
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.31 Visited- Liechtenstein

Vrednost 96411 Frekvenca
0 not mentioned 4716
1 mentioned 29
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.32 Visited- Norway

Vrednost 97410 Frekvenca
0 not mentioned 4652
1 mentioned 93
8 NONE OF THESE (1 in q8a.33) 7402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8A.33 Visited- none of these

Vrednost 98409 Frekvenca
0 not mentioned 4616
1 mentioned 7402
2 mentioned inconsistent with Q8A.1 to Q8A.32 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

Q8B.1 Work- Belgium

Vrednost 99408 Frekvenca
0 not mentioned 469
1 mentioned 19
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.2 Work- Denmark

Vrednost 100407 Frekvenca
0 not mentioned 473
1 mentioned 15
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.3 Work- Germany

Vrednost 101406 Frekvenca
0 not mentioned 350
1 mentioned 138
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.4 Work- Greece

Vrednost 102405 Frekvenca
0 not mentioned 457
1 mentioned 31
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.5 Work- Spain

Vrednost 103404 Frekvenca
0 not mentioned 457
1 mentioned 31
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.6 Work- France

Vrednost 104403 Frekvenca
0 not mentioned 454
1 mentioned 34
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.7 Work- Ireland

Vrednost 105402 Frekvenca
0 not mentioned 468
1 mentioned 20
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.8 Work- Italy

Vrednost 106401 Frekvenca
0 not mentioned 439
1 mentioned 49
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.9 Work- Luxembourg

Vrednost 107400 Frekvenca
0 not mentioned 485
1 mentioned 3
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.10 Work- The Netherlands

Vrednost 108399 Frekvenca
0 not mentioned 473
1 mentioned 15
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.11 Work- Austria

Vrednost 109398 Frekvenca
0 not mentioned 448
1 mentioned 40
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.12 Work- Portugal

Vrednost 110397 Frekvenca
0 not mentioned 476
1 mentioned 12
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.13 Work- Finland

Vrednost 111396 Frekvenca
0 not mentioned 443
1 mentioned 45
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.14 Work- Sweden

Vrednost 112395 Frekvenca
0 not mentioned 462
1 mentioned 26
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.15 Work- The UK

Vrednost 113394 Frekvenca
0 not mentioned 446
1 mentioned 42
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.16 Work- Bulgaria

Vrednost 114393 Frekvenca
0 not mentioned 485
1 mentioned 3
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.17 Work- Cyprus

Vrednost 115392 Frekvenca
0 not mentioned 479
1 mentioned 9
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.18 Work- Czech Rep.

Vrednost 116391 Frekvenca
0 not mentioned 451
1 mentioned 37
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.19 Work- Estonia

Vrednost 117390 Frekvenca
0 not mentioned 482
1 mentioned 6
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.20 Work- Hungary

Vrednost 118389 Frekvenca
0 not mentioned 477
1 mentioned 11
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.21 Work- Latvia

Vrednost 119388 Frekvenca
0 not mentioned 478
1 mentioned 10
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.22 Work- Lithuania

Vrednost 120387 Frekvenca
0 not mentioned 472
1 mentioned 16
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.23 Work- Malta

Vrednost 121386 Frekvenca
0 not mentioned 480
1 mentioned 8
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.24 Work- Poland

Vrednost 122385 Frekvenca
0 not mentioned 469
1 mentioned 19
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.25 Work- Romania

Vrednost 123384 Frekvenca
0 not mentioned 484
1 mentioned 4
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.26 Work- Russia

Vrednost 124383 Frekvenca
0 not mentioned 428
1 mentioned 60
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.27 Work- Slovakia

Vrednost 125382 Frekvenca
0 not mentioned 477
1 mentioned 11
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.28 Work- Slovenia

Vrednost 126381 Frekvenca
0 not mentioned 484
1 mentioned 4
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.29 Work- Turkey

Vrednost 127380 Frekvenca
0 not mentioned 478
1 mentioned 10
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.30 Work- Switzerland

Vrednost 128379 Frekvenca
0 not mentioned 473
1 mentioned 15
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.31 Work- Liechtenstein

Vrednost 129378 Frekvenca
0 not mentioned 484
1 mentioned 4
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.32 Work- Norway

Vrednost 130377 Frekvenca
0 not mentioned 469
1 mentioned 19
8 NONE OF THESE (1 in q8b.33) 11659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q8B.33 Work- none of these

Vrednost 131376 Frekvenca
0 not mentioned 486
1 mentioned 11659
2 mentioned inconsistent with Q8b.1 to Q8b.32 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

Q9 Discuss political matters...

Vrednost 132375 Frekvenca
1 frequently 2170
2 occasionally 6366
3 never 3518
8 DK / no opinion 76
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10 Persuade friends...

Vrednost 133374 Frekvenca
1 often 1668
2 from time to time 3482
3 rarely 3231
4 never 3560
8 DK / no opinion 161
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.A Freq.- Watching news

Vrednost 134373 Frekvenca
1 every day 7586
2 several times a week 2708
3 once or twice a week 970
4 less often 648
5 never 220
8 DK / no opinion 11
9 refusal/NA 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.B Freq.- Reading news

Vrednost 135372 Frekvenca
1 every day 3431
2 several times a week 2390
3 once or twice a week 2161
4 less often 2376
5 never 1753
8 DK / no opinion 21
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.C Freq.- Listening to news

Vrednost 136371 Frekvenca
1 every day 5172
2 several times a week 2176
3 once or twice a week 1162
4 less often 2102
5 never 1508
8 DK / no opinion 18
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.A Attn - Local politics

Vrednost 137370 Frekvenca
1 no attention at all 1733
2 a little attention 5890
3 a lot of attention 4403
8 DK / no opinion 109
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.B Attn.- Natl. politics

Vrednost 138369 Frekvenca
1 no attention at all 1344
2 a little attention 5400
3 a lot of attention 5287
8 DK / no opinion 104
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.C Attn.- Social issues

Vrednost 139368 Frekvenca
1 no attention at all 712
2 a little attention 4297
3 a lot of attention 7019
8 DK / no opinion 98
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.D Attn.- The EU

Vrednost 140367 Frekvenca
1 no attention at all 2121
2 a little attention 6192
3 a lot of attention 3622
8 DK / no opinion 199
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.E Attn.- Economy

Vrednost 141366 Frekvenca
1 no attention at all 1616
2 a little attention 5650
3 a lot of attention 4690
8 DK / no opinion 165
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.F Attn.- Sport

Vrednost 142365 Frekvenca
1 no attention at all 3809
2 a little attention 4490
3 a lot of attention 3712
8 DK / no opinion 121
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.G Attn.- Environment

Vrednost 143364 Frekvenca
1 no attention at all 1761
2 a little attention 5946
3 a lot of attention 4249
8 DK / no opinion 164
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.H Attn.- Foreign policy

Vrednost 144363 Frekvenca
1 no attention at all 2383
2 a little attention 5819
3 a lot of attention 3772
8 DK / no opinion 154
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.I Attn.- Culture

Vrednost 145362 Frekvenca
1 no attention at all 1881
2 a little attention 6018
3 a lot of attention 4049
8 DK / no opinion 181
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.1 Trust - The Pess

Vrednost 146361 Frekvenca
1 tend to trust 5974
2 tend not to trust 5004
8 DK / no opinion 1126
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.2 Trust - Radio

Vrednost 147360 Frekvenca
1 tend to trust 7699
2 tend not to trust 3263
8 DK / no opinion 1140
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.3 Trust - Television

Vrednost 148359 Frekvenca
1 tend to trust 8119
2 tend not to trust 3295
8 DK / no opinion 696
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.4 Trust - Justice

Vrednost 149358 Frekvenca
1 tend to trust 4283
2 tend not to trust 6560
8 DK / no opinion 1240
9 refusal/NA 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.5 Trust - Police

Vrednost 150357 Frekvenca
1 tend to trust 5427
2 tend not to trust 5743
8 DK / no opinion 924
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.6 Trust - Army

Vrednost 151356 Frekvenca
1 tend to trust 7120
2 tend not to trust 3395
8 DK / no opinion 1564
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.7 Trust - Church

Vrednost 152355 Frekvenca
1 tend to trust 6614
2 tend not to trust 3913
8 DK / no opinion 1527
9 refusal/NA 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.8 Trust - Trade unions

Vrednost 153354 Frekvenca
1 tend to trust 3021
2 tend not to trust 6058
8 DK / no opinion 2966
9 refusal/NA 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.9 Trust - Political parties

Vrednost 154353 Frekvenca
1 tend to trust 1720
2 tend not to trust 8902
8 DK / no opinion 1444
9 refusal/NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.10 Trust - Civil service

Vrednost 155352 Frekvenca
1 tend to trust 4178
2 tend not to trust 6171
8 DK / no opinion 1730
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.11 Trust - Big companies

Vrednost 156351 Frekvenca
1 tend to trust 3505
2 tend not to trust 6113
8 DK / no opinion 2452
9 refusal/NA 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.12 Trust - Government

Vrednost 157350 Frekvenca
1 tend to trust 4588
2 tend not to trust 6284
8 DK / no opinion 1201
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.13 Trust - Parliament

Vrednost 158349 Frekvenca
1 tend to trust 3848
2 tend not to trust 6997
8 DK / no opinion 1226
9 refusal/NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.16 Trust - The EU

Vrednost 159348 Frekvenca
1 tend to trust 5775
2 tend not to trust 3796
8 DK / no opinion 2514
9 refusal/NA 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.17 Trust - The UN

Vrednost 160347 Frekvenca
1 tend to trust 5918
2 tend not to trust 3481
8 DK / no opinion 2672
9 refusal/NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.14 Trust - NGOs

Vrednost 161346 Frekvenca
1 tend to trust 4089
2 tend not to trust 4464
8 DK / no opinion 3499
9 refusal/NA 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13.15 Trust - Charity

Vrednost 162345 Frekvenca
1 tend to trust 5921
2 tend not to trust 3792
8 DK / no opinion 2351
9 refusal/NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14 Proud of nationality

Vrednost 163344 Frekvenca
1 very proud 5310
2 fairly proud 4252
3 not very proud 1423
4 not at all proud 547
7 does not feel to be [nat] 248
8 DK / no opinion 293
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15 Proud of being European

Vrednost 164343 Frekvenca
1 very proud 3328
2 fairly proud 5099
3 not very proud 1436
4 not at all proud 811
7 does not feel to be [nat] 764
8 DK / no opinion 659
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16 Self image- Nationality or European

Vrednost 165342 Frekvenca
1 (NATIONALITY) only 4589
2 (NATIONALITY) and European 5408
3 European and (NATIONALITY) 761
4 European only 362
8 DK / no opinion 920
9 refusal/NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.1 Thougths about EU 1st

Vrednost 166341 Frekvenca
1 Integration 220
2 Economy, positive 2401
3 Economy, negative, protectionism 891
4 Factual or neutral 1850
5 Unspecified, negative 627
6 Emotional or image positivism 983
7 Country specific 26
8 "Bright future" 444
9 Loss of independence 265
10 Security 155
11 "Colonization" 174
12 Traveling 831
13 Issues - positive 342
14 Issues - negative 83
15 Identity 133
16 Sceptical: accession 230
17 Sceptical: benefits 493
90 other, positive 135
91 other, negative 68
92 other, undecided 217
95 nothing 276
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 DK / no opinion 0
99 refusal/NA 1303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q17.2 Thougths about EU 2nd

Vrednost 167340 Frekvenca
1 Integration 76
2 Economy, positive 1182
3 Economy, negative, protectionism 342
4 Factual or neutral 635
5 Unspecified, negative 195
6 Emotional or image positivism 467
7 Country specific 29
8 "Bright future" 304
9 Loss of independence 117
10 Security 189
11 "Colonization" 120
12 Traveling 705
13 Issues - positive 457
14 Issues - negative 100
15 Identity 127
16 Sceptical: accession 91
17 Sceptical: benefits 155
90 other, positive 94
91 other, negative 39
92 other, undecided 84
95 Other, positive 0
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 4
99 no 2nd item mentioned 6635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q17.3 Thougths about EU 3rd

Vrednost 168339 Frekvenca
1 Integration 39
2 Economy, positive 394
3 Economy, negative, protectionism 113
4 Factual or neutral 224
5 Unspecified, negative 59
6 Emotional or image positivism 187
7 Country specific 5
8 "Bright future" 102
9 Loss of independence 37
10 Security 77
11 "Colonization" 26
12 Traveling 282
13 Issues - positive 179
14 Issues - negative 31
15 Identity 65
16 Sceptical: accession 22
17 Sceptical: benefits 35
90 other, positive 46
91 other, negative 14
92 other, undecided 42
95 Other, positive 0
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 3
99 no 3rd item mentioned 10165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q18 Image of EU

Vrednost 169338 Frekvenca
1 very negative 576
2 fairly negative 1473
3 neutral 3483
4 fairly positive 4188
5 very positive 1770
8 DK / no opinion 621
9 refusal/NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.1 Aware- EU

Vrednost 170337 Frekvenca
1 heard of 11902
2 have not heard of 136
8 DK / no opinion 84
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.1 Trust - EU

Vrednost 171336 Frekvenca
1 tend to trust 7050
2 tend not to trust 2871
8 DK / no opinion 2025
9 refusal/NA 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.2 Aware- UN

Vrednost 172335 Frekvenca
1 heard of 11408
2 have not heard of 569
8 DK / no opinion 147
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.2 Trust - UN

Vrednost 173334 Frekvenca
1 tend to trust 7010
2 tend not to trust 2469
8 DK / no opinion 2282
9 refusal/NA 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.3 Aware- NATO

Vrednost 174333 Frekvenca
1 heard of 11558
2 have not heard of 439
8 DK / no opinion 116
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.3 Trust - NATO

Vrednost 175332 Frekvenca
1 tend to trust 6069
2 tend not to trust 3455
8 DK / no opinion 2171
9 refusal/NA 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.4 Aware- OSCE

Vrednost 176331 Frekvenca
1 heard of 7876
2 have not heard of 3746
8 DK / no opinion 498
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.4 Trust - OSCE

Vrednost 177330 Frekvenca
1 tend to trust 4646
2 tend not to trust 1757
8 DK / no opinion 4018
9 refusal/NA 1726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.5 Aware- Council of Europe

Vrednost 178329 Frekvenca
1 heard of 8859
2 have not heard of 2803
8 DK / no opinion 455
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.5 Trust - Council of Europe

Vrednost 179328 Frekvenca
1 tend to trust 5050
2 tend not to trust 1864
8 DK / no opinion 3996
9 refusal/NA 1237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.6 Aware- Intl. Court of Justice

Vrednost 180327 Frekvenca
1 heard of 9493
2 have not heard of 2292
8 DK / no opinion 331
9 refusal/NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.6 Trust - Intl. Court of Justice

Vrednost 181326 Frekvenca
1 tend to trust 6467
2 tend not to trust 1584
8 DK / no opinion 2790
9 refusal/NA 1306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19A.7 Aware- European Court of Human Rights

Vrednost 182325 Frekvenca
1 heard of 9867
2 have not heard of 1907
8 DK / no opinion 346
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19B.7 Trust - European Court of Human Rights

Vrednost 183324 Frekvenca
1 tend to trust 7229
2 tend not to trust 1340
8 DK / no opinion 2770
9 refusal/NA 808
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.1 Aware- European Parliament

Vrednost 184323 Frekvenca
1 heard of 9013
2 have not heard of 2710
8 DK / no opinion 382
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.1 Trust - European Parliament

Vrednost 185322 Frekvenca
1 tend to trust 5096
2 tend not to trust 1825
8 DK / no opinion 4067
9 refusal/NA 1159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.2 Aware- European Commission

Vrednost 186321 Frekvenca
1 heard of 7562
2 have not heard of 4030
8 DK / no opinion 509
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.2 Trust - European Commission

Vrednost 187320 Frekvenca
1 tend to trust 4305
2 tend not to trust 1622
8 DK / no opinion 4540
9 refusal/NA 1680
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.3 Aware- Council of Ministers

Vrednost 188319 Frekvenca
1 heard of 6144
2 have not heard of 5257
8 DK / no opinion 695
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.3 Trust - Council of Ministers

Vrednost 189318 Frekvenca
1 tend to trust 3457
2 tend not to trust 1515
8 DK / no opinion 5014
9 refusal/NA 2161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.4 Aware- Court of Justice

Vrednost 190317 Frekvenca
1 heard of 6081
2 have not heard of 5307
8 DK / no opinion 704
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.4 Trust - Court of Justice

Vrednost 191316 Frekvenca
1 tend to trust 4011
2 tend not to trust 1235
8 DK / no opinion 4598
9 refusal/NA 2303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.5 Aware- Ombudsman

Vrednost 192315 Frekvenca
1 heard of 4644
2 have not heard of 6661
8 DK / no opinion 783
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.5 Trust - Ombudsman

Vrednost 193314 Frekvenca
1 tend to trust 2953
2 tend not to trust 1137
8 DK / no opinion 5239
9 refusal/NA 2818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19C.6 Aware- Central Bank

Vrednost 194313 Frekvenca
1 heard of 7360
2 have not heard of 4173
8 DK / no opinion 560
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19D.6 Trust - Central Bank

Vrednost 195312 Frekvenca
1 tend to trust 4153
2 tend not to trust 1566
8 DK / no opinion 4473
9 refusal/NA 1955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum