MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki

Basic Study Information

ADP - IDNo: MICREO21
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MICREO21_V1
Main author(s):
 • Sedmak, Mateja
 • Gornik, Barbara
 • Medarić, Zorana
 • Dežan, Lucija
 • Zadel, Maja
Data file producer:
IZDS - Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; januar, 2021)

Funding agency:

Evropska Unija - OBZORJE2020, SC6-CHANGING WORLD. Europe in a changing world

Project number:

822664 (EU)

Study Content

Keywords ADP: otroci priseljenci, otrokosrediščni pristop, izobraževanje, integracijske politike, integracija

Keywords ELSST:
MIGRANT, OTROK , IZOBRAŽEVANJE, ŠOLA, INTEGRACIJA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Otroci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
NARODNA PRIPADNOST IN JEZIK
SLOVENIJA
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
ŠOLA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Projekt MiCreate (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe) je mednarodni projekt, v okviru katerega je bila opravljena primerjalna raziskava v šolah, kjer so poleg Slovenije (koordinator projekta) sodelovale tudi Avstrija, Danska, Poljska, Španija in Združeno Kraljestvo. Projekt preučuje vključevanje otrok priseljencev v evropske družbe in vlogo izobraževalnih institucij v procesu njihove integracije. Osrednji cilj projekta je spodbujati vključevanje različnih skupin priseljenih otrok s pomočjo otrokosrediščnega pristopa tako na področju izobraževanja kakor tudi politik. V okviru projekta so bili zbrani kvalitativni in kvantitativni podatki. Pričujoča raziskava vključuje kvantitativne podatke, ki so bili pridobljeni s pomočjo spletne ankete, opravljene na sedmih šolah po Sloveniji, med otroki starimi 10-17 let. Cilj kvantitativnega dela raziskave je bil raziskati njihovo počutje v vsakdanjem življenju in odnose v šolah ter stališča ter mnenja o večkulturnosti, kulturni in verski raznolikosti, migracijah itd. Za kvalitativni del glej ADP – IDNo: MICREE19 in MICRES19, podatki iz ostalih držav pa so dostopni v drugih repozitorijih (glej seznam v spremnih gradivih).

Methodology


Collection date: 22. september 2020 - 28. januar 2021
Date of production: 2021-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana, Maribor, Koper in Izola

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Učenci in dijaki 3 osnovnih in 4 srednjih šol v starosti od 10 do 17 let (nekaj je bilo tudi starejših).

Excluded:

/

Data collected by:

Inštitut za družboslovne študije

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Primarno je bilo k sodelovanju povabljenih 16 šol, ki so po mnenju raziskovalcev ustrezale osnovnemu kriteriju za vključitev v raziskavo, in sicer večkulturnost z vidika sestave učencev oz. dijakov. V vsaki izmed šol je bil s predstavnikom šole (ravnatelj ali oseba, ki je odgovorna za prihod migrantov in njihovo integracijo) izveden intervju. Izmed 16 povabljenih šol je bilo v naslednjem koraku izbranih 7 šol, t. j. 3 osnovne in 4 srednje šole, znotraj katerih so bili s pomočjo šolskega osebja nato izbrani razredi. Dejansko pa je sodelovalo 5 srednjih šol, namreč anketa se je izvajala tudi v srednji šoli, ki je sodelovanje predhodno zavrnila (primarno zbrana in nadomestna SŠ se pri opisu metapodatkov obravnavata kot 1 srednja šola). Anketa je bila opravljena v razredih, v katerih je predhodno potekalo tudi kvalitativno raziskovanje (opazovanje z udeležbo in intervjuji) in v enem ali več dodatnih razredih, izbranih glede na starost. Kriterij za izbiro razreda je bila ustrezna sestava učencev oz. dijakov – novo prispeli migranti (migrirali v Slovenijo pred manj kot 3 leti), dolgoletni migranti (migrirali v Slovenijo pred več kot 3 leti) in lokalni otroci (brez migracijskih izkušenj). Skupno je v anketi sodelovalo 712 otrok (253 učencev in 459 dijakov).

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 88
 • number of units: 712

License: ccbync

Version: 28. november 2022

Variable list

number Number

Številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0 1 868 412.215 250.997

Valid range from 1 to 868

School Šola

Šola

Value 22 Frequency
1 SŠ1 73
2 OŠ1 73
3 SŠ2 117
4 OŠ2 142
5 SŠ3 92
6 SŠ4_1 87
7 OŠ3 38
8 SŠ4_2 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 1 to 8

language Jezik vprašalnika

Jezik vprašalnika

Value 31 Frequency
1 Slovenščina 677
2 Bosanski 23
3 Makedonski 4
4 Albanski 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 1 to 4

number Number

Številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0 1 868 412.215 250.997

Valid range from 1 to 868

School Šola

Šola

Value 287 Frequency
1 SŠ1 73
2 OŠ1 73
3 SŠ2 117
4 OŠ2 142
5 SŠ3 92
6 SŠ4_1 87
7 OŠ3 38
8 SŠ4_2 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 1 to 8

language Jezik vprašalnika

Jezik vprašalnika

Value 386 Frequency
1 Slovenščina 677
2 Bosanski 23
3 Makedonski 4
4 Albanski 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 1 to 4

Q1 Sodelovanje v anketi

Q1 - Ali želiš sodelovati v raziskavi?

Value 485 Frequency
1 Da 712
2 Ne 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 1 to 2

Q2 Starost IF (1) Q1 = [1] and NOT Q1 = [2]

Q2 - Starost

Value 584 Frequency
10 19
11 47
12 67
13 63
14 61
15 64
16 279
17 76
18 21
19 13
20 2
-99 -99: Ne vem 0
-98 -98: Zavrnil 0
-97 -97: Neustrezno 0
-96 -96: Nič od navedenega 0
-5 -5: Prazna enota 0
-4 -4: Naknadno vprasanje 0
-3 -3: Prekinjeno 0
-2 -2: Preskok (if) 0
-1 -1: Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 10 to 20

Q3 Spol

Q3 - Spol

Value 683 Frequency
1 moški 342
2 ženski 370
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 1 to 2

Q4_r Razred/Letnik_rec

Q4 - Razred/Letnik

Value 782 Frequency
-1 Niodg 3
Zaradi nepopolnih vrednosti so le-te izločene 709
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Q5a Narodna pripadnost - Slovenska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5a - Slovenska

Value 881 Frequency
0 ni izbran 178
1 izbran 531
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5b Narodna pripadnost - Hrvaška Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5b - Hrvaška

Value 980 Frequency
0 ni izbran 670
1 izbran 39
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5c Narodna pripadnost - Srbska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5c - Srbska

Value 1079 Frequency
0 ni izbran 651
1 izbran 58
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5d Narodna pripadnost - Albanska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5d - Albanska

Value 1178 Frequency
0 ni izbran 669
1 izbran 40
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5e Narodna pripadnost - Makedonska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5e - Makedonska

Value 1277 Frequency
0 ni izbran 687
1 izbran 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5f Narodna pripadnost - Bošnjaška Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5f - Bošnjaška

Value 1376 Frequency
0 ni izbran 609
1 izbran 100
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5g Narodna pripadnost - Črnogorska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5g - Črnogorska

Value 1475 Frequency
0 ni izbran 699
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5h Narodna pripadnost - Italijanska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5h - Italijanska

Value 1574 Frequency
0 ni izbran 695
1 izbran 14
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5i Narodna pripadnost - Madžarska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5i - Madžarska

Value 1673 Frequency
0 ni izbran 707
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5j Narodna pripadnost - Romska Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5j - Romska

Value 1772 Frequency
0 ni izbran 706
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5k Narodna pripadnost - Druga Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5k - Druga

Value 1871 Frequency
0 ni izbran 678
1 izbran 31
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q5k_text Narodna pripadnost - Druga_katera Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5k_text - Druga_katera

Value 1970 Frequency
Avstrija 1
Bolgarska 1
Kanadska 1
Kitajska 3
Mama je hrvatica, 1
Nemška 1
Pravoslavna 1
Romunija 1
Rusija 1
Ruska 4
Slovaška 2
Turska 1
Turška 1
Ukraina 1
Ukrajina 1
Ukrajinska 2
francoska 1
grška 1
moldavska 1
Škotska 1
Švedska in Avstr 1
-1 Niodg 6
-2 If 678
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 684

Q5l Narodna pripadnost - Ne vem Q5 - Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko označiš več možnosti): Možnih je več odgovorov

Q5l - Ne vem

Value 2069 Frequency
0 ni izbran 706
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 0 to 1

Q6 Kateri jezik ponavadi govoriš doma?

Q6 - Kateri jezik/jezike ponavadi govoriš doma?

Value 2168 Frequency
Albanski 16
Albanski, slovenski 8
Angleški, albanski 1
Angleški, slovenski 1
Bosanski 55
Bosanski, angleški 2
Bosanski, slovenski 9
Bosanski, črnogorski 1
Bosanski,Engleski i Slovenski 1
Francoski, slovenski 1
Govorim 1
Grški, makedonski 1
Hindi 1
Hrvaški, angleški 1
Hrvaški, ruski, slovenski 1
Hrvaški, slovenski 1
Italijanski, slovenski 1
Kitajski 3
Kitajski, slovenski 1
Lingala 1
Makedonski 7
Makedonski, slovenski 3
Nemški, slovenski, angleški 1
Romski 1
Romski, slovenski 1
Ruski 4
Ruski, slovenski 1
Ruski, slovenski, angleški 1
Slovenski 489
Slovenski, albanski 7
Slovenski, angleški 5
Slovenski, bosanski 11
Slovenski, bosanski,angleški 1
Slovenski, hrvaški 3
Slovenski, italijanski 5
Slovenski, italjanski, srbo-hrv 1
Slovenski, nemški 1
Slovenski, ruski 1
Slovenski, slovaški 1
Slovenski, srbohrvaški 1
Slovenski, srbski 2
Slovenski,albanski,hrvaški 1
Slovenski,bosanski 2
Slovenski,italjansko 1
Srbski 20
Srbski, slovenski 3
Turški 1
domači 1
narečni 1
slovenski 1
-1 Niodg 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 27

Q7 Kako dobro govoriš Slovensko?

Q7 - Kako dobro govoriš slovensko?

Value 2267 Frequency
1 Zelo dobro 568
2 Dobro 129
3 Slabo 12
4 Ne govorim slovensko 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 2

Valid range from 1 to 4

Q8 Si se rodil/a v Sloveniji?

Q8 - Si se rodil/a v Sloveniji?

Value 2366 Frequency
1 Da 590
2 Ne 120
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 2

Valid range from 1 to 2

Q9 V kateri državi si se rodil/a? IF (Q8) ( Ne)

Q9 - V kateri državi si se rodil/a?

Value 2465 Frequency
Albanija 1
Avstrija 8
BiH 56
Hrvaška 3
Indija 1
Kitajska 3
Kongo 1
Kosovo 15
Madžarska 1
Makedonija 10
Nemčija 1
Republika Srpska 1
Rusija 3
Srbija 9
Ukrajina 3
Švica 1
-1 Niodg 5
-2 If 590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 595

Q10 Starost ob prihodu v Slovenijo? IF (Q8) (Ne)

Q10 - Koliko si bil/a star/a, ko si prišel/prišla v Slovenijo?

Value 2564 Frequency
0 12
1 4
2 4
3 4
4 3
5 5
6 6
7 5
8 12
9 5
10 13
11 8
12 9
13 11
14 6
15 7
16 4
17 1
-2 Preskok (if) 590
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 593

Valid range from 0 to 17

Q11 Ali imaš slovensko državljanstvo?

Q11 - Ali imaš slovensko državljanstvo?

Value 2663 Frequency
1 Da 593
2 Ne 95
-1 Ni odgovoril 4
3 Ne vem 16
4 Ne želim odgovoriti 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 24

Valid range from 1 to 2

Q12 Starši rojeni izven Slovenije?

Q12 - Ali je bil kateri od tvojih staršev rojen izven Slovenije?

Value 2762 Frequency
1 Da 245
2 Ne 465
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 2

Valid range from 1 to 2

Q13 Religija

Q13 - Se počutiš, da pripadaš kateri od navedenih ver (religij)?

Value 2861 Frequency
1 Rimokatoliška 131
2 Protestantska 4
3 Pravoslavna 62
4 Druga krščanska (npr. anglikanska, metodistična...) 18
5 Judovska 0
6 Muslimanska 121
7 Vzhodnjaška (hinduizem/budizem) 3
8 Druge nekrščanske 0
9 Ne pripadam nobeni veri (religiji) 225
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
10 Ne vem/Ne želim odgovoriti 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 148

Valid range from 1 to 9

Q14 Kje živiš?

Q14 - Kje živiš?

Value 2960 Frequency
1 Veliko mesto (npr. Ljubljana, Maribor, Celje) 260
2 Srednje ali manjše mesto (npr. Koper, Izola, Kranj itd.) 214
3 Podeželje oziroma vas 236
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 2

Valid range from 1 to 3

Q15 Ali živiš na območju, kjer živi veliko ljudi iz drugih držav, narodnosti, jezikov?

Q15 - Ali živiš na območju, kjer živi veliko ljudi, ki prihajajo iz različnih držav, so različnih narodnosti, govorijo različne jezike?

Value 3059 Frequency
1 Da 326
2 Ne 260
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
3 Ne vem 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 126

Valid range from 1 to 2

Q16 Ali ti je všeč živeti v Sloveniji?

Q16 - Ali ti je všeč živeti v Sloveniji?

Value 3158 Frequency
1 Da 565
2 Ne 54
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
3 Ne vem 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
619 93

Valid range from 1 to 2

Q17 V kateri državi bi naraje živel?

Q17 - Če bi lahko živel v kateri drugi državi, katera država bi to bila?

Value 3257 Frequency
Amerika 22
Amerika ali Kanada 1
Amerika ali Nemčija 2
Amerika, Francija..... 1
Amerika, Švedska 1
Anglija 19
Anglija ali Amerika 1
Avstralija 6
Avstrija 17
Avstrija ali Nemčija 1
Avstrija ali Švica 1
Bahami 1
Bali 1
Bosna 6
Bosna in Hercegovina 5
Disappointment island 1
Dubaj 2
Finska 1
Finska ali Norveška 1
Francija 16
Grčija 4
Havaji 2
Islandija 2
Islandija, Švica 1
Italija, Irska, Španija 1
Italija, Velika Britanij 1
Italija. 1
Japonska 6
Južna Koreja 2
Južna afrika 1
Kanada 12
Kitajska 1
Koreja 1
Los Angeles 3
Makedonija 3
Mehika 3
Mehika ali Španija. 1
Mislim da sem tu popolno 1
Mogoče Pariz, Britanija 1
Ne vem mogoče Britanja 1
Nemčija 12
Nemčija / Amerika 1
Nemčija, Kanada 1
Nemčija, velika britani 1
Nemčiji 1
Nemčji , ali Kosovo 1
New York 2
Nizozemska 3
Norveška 3
Nova Zelandija 3
PREMALO POZNAM DRUGE DR? 1
Pariz 1
Portugalska 1
Rusija 4
Severna Koreja 1
Slovenija 9
Spanija 3
Srbija 8
Srbija ali Kanada 1
Srbija v Baogradu ali pa 1
TURČIJA,ŠPANIJA 1
Turcija 1
Turčija 4
USA 1
Usa miami 1
V Ameriki. 1
V Franciji ali v Floridi 1
V Ljubljani 1
V ZDA 1
Velika Britanija 5
Velika Britanija ali ZDA 1
Velika Britanija ali pa 1
Velika Britanija, Italij 1
Velika Britanija, ZDA 1
Velika Britanja 1
Velika britanija 1
ZDA 7
ZDA ali velika britanija 1
ZDA, Kanada, VB, Nemčij 1
ZDA, Rusija, Nemčija 1
ZDA, UK, UAE 1
Zadovoljna sem z življe 1
Zdej sem srečna v Slove 1
Združeno Kraljestvo 1
Združeno kraljestvo 1
ena izmed angleško govo 1
italija 7
italija, Francija 1
kanada, mehika ali new y 1
karkoli samo ne slovenij 1
ne 2
ne bi 1
ne vem 13
nobena 5
norveška 1
polska 1
pousod samo slovenija ne 1
severno evropske države 1
srbija ali spanija 1
u eni državi ki niso na 1
usa ( los angeles ) 1
v Soveniji mi je najbolj 1
Škotska 1
Španija 14
Španija, Anglija, Nizoz 1
Španija, Kanada 1
Švajcarska/Švica 1
Švedska 2
Švica 10
Švica ali America 1
Švica ali Nemčija 2
Švica, Avstrija, Norve? 1
Švica, Nemčija, Šveds 1
španija ali nemčija.. 1
španija, finska 1
Živel bi v Sloveniji 1
-1 Niodg 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 384

Q18a Zadovoljstvo z življenjem Q18 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q18a - S svojim življenjem sem zelo zadovoljen/zadovoljna.

Value 3356 Frequency
1 1Sploh se ne strinjam 9
2 2 Se ne strinjam 27
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 94
4 4 Se strinjam 279
5 5 Se popolnoma strinjam 276
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 27

Valid range from 1 to 5

Q18b Imam vse kar si želim Q18 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q18b - Imam vse, kar si želim v življenju.

Value 3455 Frequency
1 1Sploh se ne strinjam 21
2 2 Se ne strinjam 58
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 126
4 4 Se strinjam 261
5 5 Se popolnoma strinjam 226
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 20

Valid range from 1 to 5

Q18c Všeč sem si tak/a kot sem Q18 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q18c - Všeč sem si tak/-a kot sem.

Value 3554 Frequency
1 1Sploh se ne strinjam 34
2 2 Se ne strinjam 60
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 140
4 4 Se strinjam 214
5 5 Se popolnoma strinjam 244
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 20

Valid range from 1 to 5

Q18d Čaka me lepa prihodnost Q18 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q18d - Mislim, da me čaka lepa prihodnost.

Value 3653 Frequency
1 1Sploh se ne strinjam 12
2 2 Se ne strinjam 14
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 106
4 4 Se strinjam 306
5 5 Se popolnoma strinjam 225
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 49

Valid range from 1 to 5

Q18e Ko potrebujem pomoč mi ljudje v mojem okolju pomagajo Q18 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q18a - Ko rabim pomoč, mi ljudje v okolju, kjer živim (npr. sosedje, prijatelji ali znanci) pomagajo.

Value 3752 Frequency
1 1Sploh se ne strinjam 19
2 2 Se ne strinjam 27
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 81
4 4 Se strinjam 247
5 5 Se popolnoma strinjam 309
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 29

Valid range from 1 to 5

Q19a Dejavnosti, ki niso organizirane v šoli Q19 - Kako pogosto počneš naslednje dejavnosti, ko nisi v šoli?

Q19a - Sodeluješ v dejavnostih, ki niso organizirane v šoli (npr. plesna šola, glasbena šola, jezikovni tečaji itd.)

Value 3851 Frequency
1 Redko ali nikoli 418
2 Enkrat ali dvakrat na teden 149
3 Vsak dan ali skoraj vsak dan 139
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 6

Valid range from 1 to 3

Q19b Druženje/igranje s prijatelji Q19 - Kako pogosto počneš naslednje dejavnosti, ko nisi v šoli?

Q19b - Se družiš ali igraš (npr. šport, igre itd.) s prijatelji.

Value 3950 Frequency
1 Redko ali nikoli 97
2 Enkrat ali dvakrat na teden 291
3 Vsak dan ali skoraj vsak dan 323
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 1

Valid range from 1 to 3

Q19c Uporaba telefona/računalnika za pogovarjanje s prijatelji, družino Q19 - Kako pogosto počneš naslednje dejavnosti, ko nisi v šoli?

Q19c - Uporabljaš telefon ali računalnik, da se pogovarjaš s prijatelji ali družino.

Value 4049 Frequency
1 Redko ali nikoli 41
2 Enkrat ali dvakrat na teden 118
3 Vsak dan ali skoraj vsak dan 548
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 5

Valid range from 1 to 3

Q19d Prosti čas preživljam sam Q19 - Kako pogosto počneš naslednje dejavnosti, ko nisi v šoli?

Q19d - Preživljaš prosti čas sam.

Value 4148 Frequency
1 Redko ali nikoli 224
2 Enkrat ali dvakrat na teden 250
3 Vsak dan ali skoraj vsak dan 233
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 5

Valid range from 1 to 3

Q20 Materialne stvari

Q20 - Katera od spodnjih trditev najbolj velja zate?

Value 4247 Frequency
1 Na splošno imam več (materialnih) stvari kot sošolci 86
2 Na splošno imam približno enako (materialnih) stvari kot s 580
3 Na splošno imam manj (materialnih) stvari kot sošolci 35
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 11

Valid range from 1 to 3

Q21 Ali živiš s svojo družino

Q21 - Ali živiš s svojo družino?

Value 4346 Frequency
1 Da 698
2 Ne (npr. rejništvo, stanovanjska skupina) 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 4

Valid range from 1 to 2

Q22a Pomoč družine, ko imam problem Q22 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q22a - Če imam problem, mi bo moja družina pomagala.

Value 4445 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 9
2 2 Se ne strinjam 18
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 35
4 4 Se strinjam 124
5 5 Se popolnoma strinjam 516
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 10

Valid range from 1 to 5

Q22b Starši/skrbniki upoštevajo moje mnenje Q22 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q22b - Moji starši (skrbniki) me poslušajo in upoštevajo moje mnenje.

Value 4544 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 16
2 2 Se ne strinjam 23
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 105
4 4 Se strinjam 251
5 5 Se popolnoma strinjam 302
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 15

Valid range from 1 to 5

Q22c Imam dovolj prijateljev Q22 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q22c - Imam dovolj prijateljev.

Value 4643 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 11
2 2 Se ne strinjam 20
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 68
4 4 Se strinjam 208
5 5 Se popolnoma strinjam 386
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 19

Valid range from 1 to 5

Q22d Pomoč vsaj enega prijatelja, ko imam problem Q22 - Prosim, oceni na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q22d - Če imam problem, imam vsaj enega prijatelja, ki mi bo pomagal.

Value 4742 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 8
2 2 Se ne strinjam 14
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 35
4 4 Se strinjam 155
5 5 Se popolnoma strinjam 482
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 18

Valid range from 1 to 5

Q23a Druženje s sošolci izven šole Q23 - Katera od spodnjih trditev velja zate? Lahko izbereš več odgovorov. Možnih je več odgovorov.

Q23a - Ko nisem v šoli se družim s prijatelji iz šole, s sošolci

Value 4841 Frequency
0 ni izbran 318
1 izbran 377
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 17

Valid range from 0 to 1

Q23b Druženje z drugimi prijatelji izven šole Q23 - Katera od spodnjih trditev velja zate? Lahko izbereš več odgovorov. Možnih je več odgovorov.

Q23b - Ko nisem v šoli se družim z drugimi prijatelji (npr. sosedje, ki ne hodijo v mojo šolo, prijatelji iz dejavnosti)

Value 4940 Frequency
0 ni izbran 225
1 izbran 470
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 17

Valid range from 0 to 1

Q23c Se ne družim s prijatelji izven šole Q23 - Katera od spodnjih trditev velja zate? Lahko izbereš več odgovorov. Možnih je več odgovorov.

Q23c - Ko nisem v šoli se ne družim s prijatelji

Value 5039 Frequency
0 ni izbran 410
1 izbran 123
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 179

Valid range from 0 to 1

Q24a Druženje s prijatelji v živo, izven šole

Q24a - Izven šole se družim s prijatelji v živo.

Value 5138 Frequency
1 1 Nikoli 21
2 2  Redko 63
3 3 Občasno 98
4 4 Včasih 169
5 5 Pogosto 354
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 7

Valid range from 1 to 5

Q24b Druženje s prijatelji preko spleta, izven šole

Q24b - Izven šole se družim s prijatelji prek spleta (npr. klepetanje preko telefona, Snapchat, igrice).

Value 5237 Frequency
1 1 Nikoli 24
2 2  Redko 79
3 3 Občasno 116
4 4 Včasih 125
5 5 Pogosto 355
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 13

Valid range from 1 to 5

Q25a Rad/a sem v šoli Q25 - Kaj misliš o šoli? Prosim označi na lestvici od 1 do 5, koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q25a - Rad/a sem v šoli.

Value 5336 Frequency
1 1 Nikoli 59
2 2 Redko 84
3 3 Občasno 212
4 4 Včasih 222
5 5 Pogosto 131
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 4

Valid range from 1 to 5

Q25b V šoli se počutim varno Q25 - Kaj misliš o šoli? Prosim označi na lestvici od 1 do 5, koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q25b - V šoli se počutim varno.

Value 5435 Frequency
1 1 Nikoli 25
2 2 Redko 42
3 3 Občasno 85
4 4 Včasih 202
5 5 Pogosto 345
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 13

Valid range from 1 to 5

Q25c Pripadnost razredu Q25 - Kaj misliš o šoli? Prosim označi na lestvici od 1 do 5, koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q25c - Počutim se, kot da pripadam temu razredu.

Value 5534 Frequency
1 1 Nikoli 31
2 2 Redko 42
3 3 Občasno 89
4 4 Včasih 202
5 5 Pogosto 326
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 22

Valid range from 1 to 5

Q25d V redu se počutim ko me učitelji kaj vprašajo Q25 - Kaj misliš o šoli? Prosim označi na lestvici od 1 do 5, koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q25d - V redu mi je, ko me učitelji kaj vprašajo.

Value 5633 Frequency
1 1 Nikoli 68
2 2 Redko 101
3 3 Občasno 176
4 4 Včasih 209
5 5 Pogosto 141
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 17

Valid range from 1 to 5

Q25e V redu mi je, kar si o meni mislijo sošolci Q25 - Kaj misliš o šoli? Prosim označi na lestvici od 1 do 5, koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q25e - V redu mi je, kar si sošolci mislijo o meni.

Value 5732 Frequency
1 1 Nikoli 43
2 2 Redko 41
3 3 Občasno 126
4 4 Včasih 231
5 5 Pogosto 216
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 55

Valid range from 1 to 5

Q26a Sošolci me sprejemajo takega kot sem Q26 - Prosim preberi spodnje povedi o odnosih med dijaki in učitelji v tvojem razredu. Ko odgovarjaš imej v mislih večino sošolcev/ učiteljev v tvojem razredu.

Q26a - Moji sošolci me sprejemajo takega/tako kot sem.

Value 5831 Frequency
1 1 Nikoli 15
2 2 Redko 30
3 3 Občasno 62
4 4 Včasih 173
5 5 Pogosto 390
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
670 42

Valid range from 1 to 5

Q26b Učitelji me sprejemajo kot druge sošolce Q26 - Prosim preberi spodnje povedi o odnosih med dijaki in učitelji v tvojem razredu. Ko odgovarjaš imej v mislih večino sošolcev/ učiteljev v tvojem razredu.

Q26b - Moji učitelji me sprejemajo enako kot druge sošolce

Value 5930 Frequency
1 1 Nikoli 27
2 2 Redko 32
3 3 Občasno 66
4 4 Včasih 175
5 5 Pogosto 370
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
670 42

Valid range from 1 to 5

Q26c Sošolci skrbijo, da se dobro počutim Q26 - Prosim preberi spodnje povedi o odnosih med dijaki in učitelji v tvojem razredu. Ko odgovarjaš imej v mislih večino sošolcev/ učiteljev v tvojem razredu.

Q26c - Moji sošolci skrbijo za to, da se dobro počutim

Value 6029 Frequency
1 1 Nikoli 35
2 2 Redko 50
3 3 Občasno 131
4 4 Včasih 225
5 5 Pogosto 227
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 44

Valid range from 1 to 5

Q26d Učitelji me poslušajo in upoštevajo moje mnenje Q26 - Prosim preberi spodnje povedi o odnosih med dijaki in učitelji v tvojem razredu. Ko odgovarjaš imej v mislih večino sošolcev/ učiteljev v tvojem razredu.

Q26d - Moji učitelji me poslušajo in upoštevajo moje mnenje.

Value 6128 Frequency
1 1 Nikoli 24
2 2 Redko 71
3 3 Občasno 130
4 4 Včasih 231
5 5 Pogosto 216
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 40

Valid range from 1 to 5

Q26e Učitelji pogosto govorijo o različnih kulturah, jezikih, verah Q26 - Prosim preberi spodnje povedi o odnosih med dijaki in učitelji v tvojem razredu. Ko odgovarjaš imej v mislih večino sošolcev/ učiteljev v tvojem razredu.

Q26e - Moji učitelji pogosto govorijo o različnih kulturah, jezikih, verah.

Value 6227 Frequency
1 1 Nikoli 62
2 2 Redko 123
3 3 Občasno 180
4 4 Včasih 195
5 5 Pogosto 105
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 47

Valid range from 1 to 5

Q27a Sošolci/drugi dijaki so me zafrkaval, zmerjali, širili laži o meni, ... Q27 - Kako pogosto se ti je v tem šolskem letu zgodilo, da so ti sošolci ali drugi dijaki naredili katero od spodnjih stvari (tudi preko interneta ali telefona):

Q27a - Te zafrkavali, zmerjali, širili laži o tebi, delili informacije, zaradi katerih ti je bilo nerodno, ti grozili ali kaj podobnega.

Value 6326 Frequency
1 Nikoli 408
2 Enkrat 127
3 Dvakrat ali trikrat 89
4 Več kot trikrat 86
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 2

Valid range from 1 to 4

Q27b Sošolci/drugi dijaki some udarili ali poškodovali Q27 - Kako pogosto se ti je v tem šolskem letu zgodilo, da so ti sošolci ali drugi dijaki naredili katero od spodnjih stvari (tudi preko interneta ali telefona):

Q27b - Te udarili ali poškodovali (ne za šalo ali v igri)

Value 6425 Frequency
1 Nikoli 580
2 Enkrat 70
3 Dvakrat ali trikrat 34
4 Več kot trikrat 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 2

Valid range from 1 to 4

Q27c Sošolci/drugi dijaki so me ignorirali, se izogibali druženju z mano Q27 - Kako pogosto se ti je v tem šolskem letu zgodilo, da so ti sošolci ali drugi dijaki naredili katero od spodnjih stvari (tudi preko interneta ali telefona):

Q27c - So te ignorirali ali se izogibali druženju s tabo

Value 6524 Frequency
1 Nikoli 453
2 Enkrat 113
3 Dvakrat ali trikrat 60
4 Več kot trikrat 81
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 5

Valid range from 1 to 4

Q28a Nepravičnost učiteljev - zaradi spola Q28 - Se ti je kdaj zdelo, da so bili učitelji nepravični do tebe zaradi:

Q28a - tvojega spola (zato, ker si fant/punca)

Value 6623 Frequency
1 Da 100
2 Ne 571
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 41

Valid range from 1 to 2

Q28b Nepravičnost učiteljev - zaradi statusa Q28 - Se ti je kdaj zdelo, da so bili učitelji nepravični do tebe zaradi:

Q28b - tvojega statusa (zato, ker si bogat/reven)

Value 6722 Frequency
1 Da 37
2 Ne 641
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 34

Valid range from 1 to 2

Q28c Nepravičnost učiteljev - vere Q28 - Se ti je kdaj zdelo, da so bili učitelji nepravični do tebe zaradi:

Q28c - tvoje vere

Value 6821 Frequency
1 Da 36
2 Ne 644
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 32

Valid range from 1 to 2

Q28d Nepravičnost učiteljev - etnične pripadnosti Q28 - Se ti je kdaj zdelo, da so bili učitelji nepravični do tebe zaradi:

Q28d - tvoje etnične pripadnosti/kulture

Value 6920 Frequency
1 Da 52
2 Ne 622
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
674 38

Valid range from 1 to 2

Q28e Nepravičnost učiteljev - kraja kjer živm Q28 - Se ti je kdaj zdelo, da so bili učitelji nepravični do tebe zaradi:

Q28e - tega, kje živiš (vas/mesto)

Value 7019 Frequency
1 Da 35
2 Ne 653
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 24

Valid range from 1 to 2

Q28f Nepravičnost učiteljev - jezika Q28 - Se ti je kdaj zdelo, da so bili učitelji nepravični do tebe zaradi:

Q28f - jezika, ki ga govoriš

Value 7118 Frequency
1 Da 58
2 Ne 630
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 24

Valid range from 1 to 2

Q29a Nepravičnost sošolcev - zaradi spola Q29- Se ti je kdaj zdelo, da so bili sošolci nepravični do tebe zaradi:

Q29a - tvojega spola (zato, ker si fant/punca)

Value 7217 Frequency
1 Da 58
2 Ne 633
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 21

Valid range from 1 to 2

Q29b Nepravičnost sošolcev - zaradi statusa Q29- Se ti je kdaj zdelo, da so bili sošolci nepravični do tebe zaradi:

Q29b - tvojega statusa (zato, ker si bogat/reven)

Value 7316 Frequency
1 Da 66
2 Ne 615
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 31

Valid range from 1 to 2

Q29c Nepravičnost sošolcev - vere Q29- Se ti je kdaj zdelo, da so bili sošolci nepravični do tebe zaradi:

Q29c - tvoje vere

Value 7415 Frequency
1 Da 67
2 Ne 627
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 18

Valid range from 1 to 2

Q29d Nepravičnost sošolcev - etnične pripadnosti Q29- Se ti je kdaj zdelo, da so bili sošolci nepravični do tebe zaradi:

Q29d - tvoje etnične pripadnosti/kulture

Value 7514 Frequency
1 Da 61
2 Ne 628
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 23

Valid range from 1 to 2

Q29e Nepravičnost sošolcev - kraja kjer živm Q29- Se ti je kdaj zdelo, da so bili sošolci nepravični do tebe zaradi:

Q29e - tega, kje živiš (vas/mesto)

Value 7613 Frequency
1 Da 55
2 Ne 638
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 19

Valid range from 1 to 2

Q29f Nepravičnost sošolcev - jezika Q29- Se ti je kdaj zdelo, da so bili sošolci nepravični do tebe zaradi:

Q29f - jezika, ki ga govoriš

Value 7712 Frequency
1 Da 63
2 Ne 632
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 17

Valid range from 1 to 2

Q30 Govorjenje različnih jezikov med odmori v šoli

Q30 - Ali lahko dijaki na šoli govorite različne jezike (ne le slovensko), npr. na hodnikih, med odmori?

Value 7811 Frequency
1 Da 625
2 Ne 82
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 5

Valid range from 1 to 2

Q31 Učitelji pri pouku govorijo/vprašajo v drugih jezikih

Q31 - Ali učitelji pri pouku včasih govorijo z dijaki v drugih jezikih ali vprašajo, kako se kakšni stvari reče v drugem jeziku? (ne pri pouku tujega jezika, ampak pri običajnem pouku)

Value 7910 Frequency
1 Pogosto 51
2 Včasih 310
3 Nikoli 193
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
4 Ne vem 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 158

Valid range from 1 to 3

Q32 Šolske ocene v primerjavi z drugimi

Q32 - Kako dobro ti gre v šoli (kakšne ocene imaš) v primerjavi s tvojimi sošolci?

Value 809 Frequency
1 V šoli mi gre zelo dobro, imam dobre ocene. 308
2 V šoli mi gre srednje dobro, moje ocene so srednje dobre. 382
3 V šoli mi gre slabo, moje ocene so slabe. 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 2

Valid range from 1 to 3

Q33a Pravica do ohranjanja običajev izvorne države Q33 - Prosim označi na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q33a - Dijaki, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi morali imeti pravico do tega, da ohranjajo običaje iz svoje izvorne države (npr. svojo kulturo, jezik, oblačila, vero, hrano).

Value 818 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 28
2 2 Se ne strinjam 29
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 125
4 4 Se strinjam 187
5 5 Se popolnoma strinjam 302
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 41

Valid range from 1 to 5

Q33b Všeč mi je raznolikost dijakov na šoli (narodnost, jezik, kultura, ..) Q33 - Prosim označi na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q33b - Všeč mi je, da so v našem razredu oziroma na naši šoli dijaki različnih narodnosti (ki govorijo drugačen jezik, imajo drugačno kulturo, vero itd.).

Value 827 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 19
2 2 Se ne strinjam 20
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 133
4 4 Se strinjam 217
5 5 Se popolnoma strinjam 287
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 36

Valid range from 1 to 5

Q33c Dobro počutje dijakov v razredu glede na njihovo narodnost (jezik, kultura, vera) Q33 - Prosim označi na lestvici od 1 do 5 koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami:

Q33c - V našem razredu se dijaki dobro počutijo ne glede na njihovo narodnost (jezik, kulturo, vero).

Value 836 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 8
2 2 Se ne strinjam 16
3 3 Se niti strinjam niti ne strinjam 70
4 4 Se strinjam 259
5 5 Se popolnoma strinjam 288
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
641 71

Valid range from 1 to 5

Q34 Prijatelji različnih narodnosti (kultur, govorijo različne jezike)

Q34 - Ali imaš prijatelje različnih narodnosti (kultur, govorijo različne jezike)?

Value 845 Frequency
1 Ja, imam jih veliko. 196
2 Ja, imam jih nekaj. 422
3 Ne, nimam jih. 60
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
4 Ne vem. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 34

Valid range from 1 to 3

Q2_rec Starost_rekodirana

Q2_rec - Starost rekodirana

Value 854 Frequency
1 10-13 196
2 14-20 516
-99 -99: Ne vem 0
-98 -98: Zavrnil 0
-97 -97: Neustrezno 0
-96 -96: Nič od navedenega 0
-5 -5: Prazna enota 0
-4 -4: Naknadno vprasanje 0
-3 -3: Prekinjeno 0
-2 -2: Preskok (if) 0
-1 -1: Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 0

Valid range from 1 to 2

Status Skupine glede na čas prihoda v Slovenijo (manj kot 3 leta; več kot 3 leta, lokalni otroci brez migracijskih izkušenj)

Status - Skupine glede na čas prihoda v Slovenijo (manj kot 3 leta; več kot 3 leta, lokalni otroci brez migracijskih izkušenj)

Value 863 Frequency
1 Newly arrived 47
2 Long-term 72
3 Local 590
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3

Valid range from 1 to 3

Q5_rec Etničnost_rec

Q5_rec - Etničnost_rec

Value 872 Frequency
1 Samo Slovenska 447
2 Slovenska in priseljeniška 84
3 Priseljeniška 177
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 4

Valid range from 1 to 3

Q13_rec Religija_rec

Q13_rec - Religija_rec

Value 881 Frequency
1 Krščanstvo in Vzhodnjaške 218
2 Islam 121
3 Ne pripadam religiji 225
10 ne vem/ne želim odg./b.o. 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 148

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Sedmak, Mateja et al. (2019). MICREO21 - MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki [Vprašalnik].
 2. Sedmak, Mateja et al. (2019). MICREO21 - MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki (v bosanščini) [Vprašalnik].
 3. Sedmak, Mateja et al. (2019). MICREO21 - MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki (v albanščini) [Vprašalnik].
 4. Sedmak, Mateja et al. (2019). MICREO21 - MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki (v makedonščini) [Vprašalnik].
 5. Sedmak, Mateja et al. (2019). MICREO21 - INFORMACIJA O PROJEKTU - PRISELJENI OTROCI IN SKUPNOSTI V SPREMINJAJOČI SE EVROPI (MICREATE) [Ostalo gradivo].
 6. Sedmak, Mateja et al. (2019). MICREO21 - MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki. Dopis šola [Ostalo gradivo].
 7. Čerče, Peter (2022). MICREO21 - MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki. Seznam repozitorijev [Ostalo gradivo].
 8. Sedmak, Mateja et al. (2019). MICREO21 - MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki. Soglasje [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Batool, Farwa et al. (2021). NATIONAL SURVEY ANALYSES: Migrant Children and Communities in a Transforming Europe.
 2. MiCREATE (2019). MiCREATE - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe - stran projekta.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Sedmak, M., Gornik, B., Medarić, Z., Dežan, L. and Zadel, M. (2022). MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2021: Anketa med učenci in dijaki [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MICREO21. https://doi.org/10.17898/ADP_MICREO21_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si