Slovenski vojak: Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SV91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SV91_V1
Main author(s):
  • Grizold, Anton
Co-workers:
  • Jelušič, Ljubica
  • Lubi, Darko
  • Malešič, Marjan
  • Bukinac, Zorica
  • Vegič, Vinko
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1991)

Funding agency:

Ni podatka.

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

vrednostna usmerjenost pripadnikov TO, enakost med spoloma, boj proti rasizmu, obramba Slovenije, združevanje Evrope, svoboda posameznika, človekove pravice, ekološka zaščita okolja med vojno, občutenje patriotizma med pripadniki TO, želeni družbeni cilji, občutki ob prvem streljanju z orožjem, strah pripadnikov TO med oboroženimi napadi, občutek največjega strahu, strah pred ranjenostjo ali smrtjo, strah pred porazom med napadi, motiviranost za boj, pripravljenost za sodelovanje pri izvajanju oboroženega boja, ocena psihične in fizične zmogljivosti za boj, ocena o taktični izurjenosti v oboroženem boju, ocena izurjenosti v rokovanju z orožjem, občutek o odložitvi poklica ob vpoklicu v TO, samoocena razporeditve na posamezna formacijska mesta, ocena prispevanja k varnosti Slovenije glede na dodeljeno dolžnost, vojaška usposabljanja v zadnjih letih glede na nedavne vojne izkušnje, vojaška angažiranost glede na kohezivnost vojaške enote, pričakovanja od dobrega častnika, obrambna strategija slovenske TO, ocena TO pri uspešnosti obrambe Slovenije, ocena slovenskih sredstev javnega obveščanja pri uspešni obrambi Slovenije, ocena policije pri uspešni obrambi Slovenije, ocena slovenske politike pri uspešni obrambi Slovenije, učinkovito zagotavljanje vojaške varnosti

Keywords ELSST:
OBRAMBA, VOJSKOVANJE, VOJSKA, DRŽAVNA VARNOST, DRŽAVLJANSKI NEMIRI

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification ADP
VREDNOTE in CILJI PRIPADNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE
MOTIVIRANOST ZA OBRAMBO in BOJ
KVALIFIKACIJE in SPRETNOSTI POTREBNE ZA VSTOP V OBOROŽENE SPOPADE
VOJAŠKE ENOTE, EFEKTIVNOST in KOHEZIVNOST
NACIONALNA VARNOST SLOVENIJE


Abstract:

Republika Slovenija je pri oblikovanju lastnega obrambnega koncepta opredelila tudi koncept oblikovanja oboroženih sil. Tako kot v vseh sodobnih državah so oborožene sile eden od elementov zagotavljanja nacionalne varnosti. Potek dogodkov pri osamosvajanju Slovenije je privedel do neposredne, empirične verifikacije učinkovistosti njenega obrambnega sistema. Intervencija Jugoslovanske Armade (JA) je zelo poudarila in ojačala obrambne mehanizme, še posebej teritorialne obrambe in policije. Pokazalo se je, da je v določenih razmerah pripravljenost teh mehanizmov za učinkovito delovanje eden pomembnejših elementov za doseganje političnih ciljev. Angažiranje slovenske teritorialne obrambe v oboroženem spopadu z JA zahteva v kontekstu omenjena področja raziskovanja posebno pozornost. Raziskovanje delovanja teritorialne obrambe med konflikti ponuja možnosti za proučevanje določenih vidikov delovanja vojaške organizacije, ki v normalnih okoliščinah ne bi bilo mogoče. Tovrstvno preučevanje bi v drugačnih okoliščinah ostalo zgolj na ravni empirično nepotrjenih hipotez in simulacije. Specifični položaj, tj. delovanje v dejanskem bojnem položaju, je neponavljiv okvir za empirično analizo delovanja vojaške organizacije. Pri tem ne gre le samo za analizo preteklega položaja, temveč tudi za ugotavljanje zakonitosti, ki so dragocena podlaga za oblikovanje in delovanje vojaške organizacije v prihodnosti. V naši raziskavi smo se torej osredotočili na proučevanje vloge človeka vojaka na ravni posameznika in vojaškega kolektiva v razmerah izvajanja oboroženega boja oz. vojne. Veliko pozornost smo namenili ravno osredotočenosti na raziskovanje nekaterih najpomembnejših kakovostnih značilnosti slovenskega vojaka. V skladu s tem smo kot predmet raziskave opredelili vedenje pripadnikov Teritorialne obrambe (TO) med oboroženimi spopadi, njihove vrednote ter njihova mnenja in stališča o varnostnih in vojaško-obrambnih vprašanjih, izoblikovana na temelju vojnih izkušenj. Pri izbiri kazalnikov smo bili posebej pozorni, saj je bil naš namen zajeti tako pozitivne kot negativne empirične izkušnje, ki bi jih morda bilo potrebno vgraditi v razvoj slovenskih oboroženih sil.

Methodology


Collection date: 10. september - 10. oktober, 1991
Date of production: 1991
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji v času med junijem in julijem 1991.

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

V vzorec sestavljajo pripadniki tistih enot Teritorialne obrambe (TO), ki so med oboroženimi spopadi v Sloveniji bodisi neposredno delovale v bojih bodisi blokirale objekte. Celotni vzorec, ki je skupaj zajel 728 naključno izbranih anketirancev (104 anketiranci iz vsake od 7 pokrajin), je bil realiziran 70,3% (N=512) in je zajel približno 1,5% vseh med spopadi vpoklicanih pripadnikov slovenske vojske.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SV91 - Slovenski vojak: pripadniki Teritorialne obrambe med oboroženim spopadom v Sloveniji (SV91) [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 178
  • number of units: 512

Variable list

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0 1 999 378.104 214.488

Valid range from 1 to 999

k1 Opisa spremenjivke ni mogoce razbrati

Value 22 Frequency
1 512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 1 to 1

a1x1 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 31 Frequency
0 7
1 441
3 enakost med spoloma 62
4 nic od tega 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0 1 999 378.104 214.488

Valid range from 1 to 999

k1 Opisa spremenjivke ni mogoce razbrati

Value 2177 Frequency
1 512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 1 to 1

a1x1 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 3176 Frequency
0 7
1 441
3 enakost med spoloma 62
4 nic od tega 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x2 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 4175 Frequency
0 7
1 352
3 zascita okolja 151
4 nic od tega 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x3 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 5174 Frequency
0 7
1 203
2 1
3 svetovni mir 299
4 nic od tega 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x4 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 6173 Frequency
0 7
1 411
3 boj proti rasizmu 91
4 nic od tega 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x5 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 7172 Frequency
0 6
1 49
3 obramba Slovenije 456
4 nic od tega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x6 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 8171 Frequency
0 9
1 482
3 moje versko prepricanje 20
4 nic od tega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x7 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 9170 Frequency
0 8
1 369
3 zdruzevanje Evrope 134
4 nic od tega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x8 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 10169 Frequency
0 7
1 321
3 boj proti revscini 183
4 nic od tega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x9 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 11168 Frequency
0 8
1 295
2 2
3 svoboda posameznika 206
4 nic od tega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x10 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 12167 Frequency
0 8
1 120
3 človekove pravice 383
4 nic od tega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a1x11 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Value 13166 Frequency
0 10
1 491
3 revolucija 10
4 nic od tega 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

a2x1 POGLEJTE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE, KATERI CILJ JE PO VASEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN? (vpisite stevilko odgovora na crto); najbolj zazelen

Value 14165 Frequency
0 6
1 ekonomska rast 40
2 mocna obramba 12
3 cisto in urejeno okolje 4
4 boj z rastocimi cenami 4
5 svoboda govora 2
6 trdno gospodarstvo 116
7 boj s kriminalom 0
8 humana druzba 16
9 ohranjanje reda v drzavi 3
10 upostevanje idej 0
11 vec vpliva na skupscinske odlocitve 1
12 samostojna Slovenija 305
13 ne vem, neodlocen 1
20 1
61 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 61

a2x2 POGLEJTE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE, KATERI CILJ JE PO VASEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN? (vpisite stevilko odgovora na crto); drugi najbolj zazelen

Value 15164 Frequency
0 8
1 ekonomska rast 78
2 mocna obramba 33
3 cisto in urejeno okolje 21
4 boj z rastocimi cenami 6
5 svoboda govora 10
6 trdno gospodarstvo 198
7 boj s kriminalom 5
8 humana druzba 29
9 ohranjanje reda v drzavi 32
10 upostevanje idej 2
11 vec vpliva na skupscinske odlocitve 7
12 samostojna Slovenija 75
13 ne vem, neodlocen 7
20 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 20

a2x3 POGLEJTE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE, KATERI CILJ JE PO VASEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN? (vpisite stevilko odgovora na crto); najmanj pomemben

Value 16163 Frequency
0 19
1 ekonomska rast 15
2 mocna obramba 52
3 cisto in urejeno okolje 21
4 boj z rastocimi cenami 36
5 svoboda govora 13
6 trdno gospodarstvo 14
7 boj s kriminalom 27
8 humana druzba 17
9 ohranjanje reda v drzavi 12
10 upostevanje idej 44
11 vec vpliva na skupscinske odlocitve 54
12 samostojna Slovenija 12
13 ne vem, neodlocen 172
19 1
31 1
32 1
41 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 41

a3 KAJ JE PO VASEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREZIVETJE DRUZBE V PRIMERU OBOROZENEGA NAPADA? (mozen je en odgovor)

Value 17162 Frequency
0 5
1 oborozeno zoperstavljanje sovrazniku 254
2 ohranjanje administrativne in politicne funkcije drzave 11
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 25
4 zascita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 196
5 neoborozeno zoperstavljanje sovrazniku (bojkot, sabotaza, strajk...) 5
6 neizvajanje kakrsnekoli oblike odpora 0
7 ne vem, ne morem oceniti 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 7

b1 ALI STE OB VPOKLICU V TERITORIALNO OBRAMBO MISLILI, DA BI MORALI VAS VPOKLIC ODLOZITI? (mozen je en odgovor)

Value 18161 Frequency
0 8
1 ne, nisem mislil, da bi morali moj vpoklic odloziti 454
2 da, zaradi domacih, ki potrebujejo mojo pomoc 24
3 da, zaradi pomembnosti moje sluzbe (dela, opravil) 11
4 da, zaradi mojega zdravja oziroma fizicne kondicije 6
5 da, zaradi drugih razlogov, katerih 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b2 ZAKAJ STE SE ODZVALI NA VPOKLIC V TERITORIALNO OBRAMBO? (mozen je en odgovor)

Value 19160 Frequency
0 7
1 odzval sem se, ker mi je tako narekovala vest 203
2 odzval sem se, ker je to zahtevala resnost casa, ceprav se na poziv na vojaske vaje ne odzovem rad 153
3 odzval sem se, ker je to moja drzavljanska dolznost 144
4 odzval sem se, ker nisem nasel opravicljivega izgovora 3
5 odzval sem se, ker sem se bal kazenskih sankcij 1
6 odzval sem se, da se ne bi v domacem kraju osramotil in veljal za strahopetca 0
7 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 7

b3 ALI STE BILI OB TOKRATNEM VPOKLICU V SVOJI ENOTI RAZPOREJENI NA ENAKO FORMACIJSKO MESTO (DOLZNOST) KOT V CASU PRETEKLIH VOJASKIH VAJ? (mozen je en odgovor)

Value 20159 Frequency
0 7
1 razporejen sem bil na enako formacijsko mesto (dolznost) 304
2 razporejen sem bil na drugo formacijsko mesto (dolznost) 95
3 ne vem, katero je bilo moje formacijsko mesto (dolznost) v enoti 12
4 pred tem se nisem bil razporejen 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b4 ALI SO VAM DODELILI TISTO OSEBNO OROZJE, S KATERIM STE ZNALI ZANESLJIVO ROKOVATI IN STRELJATI? (mozen je en odgovor)

Value 21158 Frequency
0 7
1 dodelili so mi orozje, s katerim sem znal zanesljivo rokovati in streljati 430
2 dodelili so mi orozje, s katerim nisem znal povsem zanesljivo rokovati in streljati 66
3 dodelili so mi orozje, s katerim sploh nisem znal rokovati in streljati 5
4 ne morem oceniti 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b5x1 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 22157 Frequency
0 7
1 438
3 nova uniforma Teritorialne obrambe 65
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b5x2 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 23156 Frequency
0 6
1 52
2 1
3 stara uniforma (iz rezerve JLA ali TO) 451
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b5x3 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 24155 Frequency
0 6
1 77
3 skornji 426
4 2
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b5x4 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 25154 Frequency
0 7
1 450
3 lopata za vkopavanje 53
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b5x5 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 26153 Frequency
0 6
1 47
2 2
3 jedilni pribor 455
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b5x6 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 27152 Frequency
0 6
1 41
3 zascitna maska 463
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b5x7 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 28151 Frequency
0 7
1 496
3 celada 7
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b5x8 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Value 29150 Frequency
0 6
1 137
3 oznake Teritorialne obrambe (kokarda TO na kapi, znak na rokavu,cin) 366
4 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b6x1 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") psihi

Value 30149 Frequency
0 12
1 najnizja prpravljenost 14
2 nizka pripravljenost 33
3 srednja pripravljenost 132
4 visoka pripravljenost 174
5 najvisja pripravljenost 129
6 ne morem oceniti 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b6x2 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") teles

Value 31148 Frequency
0 14
1 najnizja prpravljenost 8
2 nizka pripravljenost 21
3 srednja pripravljenost 158
4 visoka pripravljenost 181
5 najvisja pripravljenost 114
6 ne morem oceniti 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b6x3 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") izurj

Value 32147 Frequency
0 15
1 najnizja prpravljenost 11
2 nizka pripravljenost 64
3 srednja pripravljenost 139
4 visoka pripravljenost 165
5 najvisja pripravljenost 98
6 ne morem oceniti 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b6x4 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") izurj

Value 33146 Frequency
0 14
1 najnizja prpravljenost 6
2 nizka pripravljenost 28
3 srednja pripravljenost 89
4 visoka pripravljenost 161
5 najvisja pripravljenost 199
6 ne morem oceniti 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b7a1 ALI MISLITE, DA BI LAHKO NA KAKSNI DRUGI DOLZNOSTI VEC PRISPEVALI K OBRAMBI SLOVENIJE? (mozen je en odgovor)

Value 34145 Frequency
0 25
1 ne 338
2 da, vec bi lahko prispeval na drugi vojaski dolznosti v okviru TO 62
3 da, vec bi prispeval na dolznosti izven TO, kje: 86
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b7a2 ALI MISLITE, DA BI LAHKO NA KAKSNI DRUGI DOLZNOSTI VEC PRISPEVALI K OBRAMBI SLOVENIJE? (mozen je en odgovor) KJE (izberite en odgovor)

Value 35144 Frequency
0 393
1 v policiji 20
2 v podjetju 23
3 v KS 17
4 v CZ 14
5 doma 13
6 drugje, kje 10
7 ne vem 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 1

Valid range from 0 to 7

b8a1 POVEJTE, KAKO STE PREZIVELI CAS V ENOTI. NAJPREJ IZBERITE TISTO DEJAVNOST, KI STE JI V ENOTI NAMENILI NAJVEC CASA, NATO PA SE TISTO, ZA KATERO STE PORABILI NAJMANJ CASA! najvec casa

Value 36143 Frequency
0 15
1 akcija 29
2 priprava na akcijo 63
3 v pricakovanju spopada, akcije 306
4 urjenje z orozjem 9
5 cakanje na povelje 45
6 vzdrzevanje opreme in orozja 13
7 pocitek 19
8 takticno urjenje 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 8

b8a2 POVEJTE, KAKO STE PREZIVELI CAS V ENOTI. NAJPREJ IZBERITE TISTO DEJAVNOST, KI STE JI V ENOTI NAMENILI NAJVEC CASA, NATO PA SE TISTO, ZA KATERO STE PORABILI NAJMANJ CASA! najmanj casa

Value 37142 Frequency
0 17
1 akcija 43
2 priprava na akcijo 25
3 v pricakovanju spopada, akcije 12
4 urjenje z orozjem 49
5 cakanje na povelje 29
6 vzdrzevanje opreme in orozja 38
7 pocitek 155
8 takticno urjenje 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 8

b9 V ENOTI STE BILI KAR NEKAJ CASA. ALI SE VAM JE TO ZDELO SMISELNO IN POTREBNO?

Value 38141 Frequency
0 6
1 da, ves cas 234
2 samo v casu spopadov 99
3 ne, vendar sem zaupal v presojo nadrejenih, da je to potrebno 109
4 ne 11
5 ne vem, tezko ocenim 52
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b10x1 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 39140 Frequency
0 5
1 161
2 2
3 lahkomiselnosti 154
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b10x2 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 40139 Frequency
0 6
1 206
2 1
3 alkoholu 107
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b10x3 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 41138 Frequency
0 6
1 231
3 neizurjenosti 83
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b10x4 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 42137 Frequency
0 6
1 208
3 nedisciplini 106
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b10x5 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 43136 Frequency
0 7
1 271
3 slabi organizaciji zivljenja v enoti 41
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b10x6 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 44135 Frequency
0 6
1 262
3 utrujenosti od boja 50
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b10x7 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 45134 Frequency
0 6
1 229
3 neprespanosti 84
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b10x8 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 46133 Frequency
0 5
1 276
2 1
3 objestnosti 37
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b10x9 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 47132 Frequency
0 6
1 208
3 nakljucju 104
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

b10x10 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Value 48131 Frequency
0 6
1 301
3 drugo, kaj 13
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b11 KAKO BI OCENILI RAZMERJE MOCI V OROZJU IN OPREMI MED VASO ENOTO IN NASPROTNIKOVO ENOTO, S KATERO STE SE SPOPADALI? (izberite en odgovor)

Value 49130 Frequency
0 10
1 nasprotnik je bil mocnejsi 369
2 bili smo enakovredni 33
3 nasprotnik je bil sibkejsi 36
4 ne vem, ne morem oceniti 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b12 KAKO BI OCENILI RAZMERJE V BOJNI MORALI MED VASO ENOTO IN NASPROTNIKOVO ENOTO, S KATERO STE SE SPOPADALI? (izberite en odgovor)

Value 50129 Frequency
0 10
1 nasprotnik je bil moralno mocnejsi 16
2 bili smo enakovredni 20
3 nasprotnik je bil moralno sibkejsi 396
4 ne vem, ne morem oceniti 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x1 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 51128 Frequency
0 8
1 278
3 oklepnikov (tanki, bojna oklepna vozila,...) 212
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x2 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 52127 Frequency
0 8
1 443
2 1
3 topnistva 46
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x3 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 53126 Frequency
0 7
1 314
3 ostrostrelcev 177
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x4 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 54125 Frequency
0 8
1 391
2 1
3 tihega orozja diverzantov 98
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x5 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 55124 Frequency
0 8
1 90
2 2
3 letalstva 398
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x6 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 56123 Frequency
0 8
1 413
2 1
3 raketnega orozja 76
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x7 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 57122 Frequency
0 7
1 426
2 1
3 min presenecenja 64
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x8 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 58121 Frequency
0 8
1 406
3 delovanja armadnih ljudi v civilu 84
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x9 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 59120 Frequency
0 7
1 272
2 1
3 bojnih strupov 218
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b13x10 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Value 60119 Frequency
0 8
1 432
3 minometov 58
4 nicesar se nismo bali 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x1 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 61118 Frequency
0 5
1 138
3 discipliniranost 366
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x2 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 62117 Frequency
0 6
1 321
2 1
3 samoiniciativnost 181
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x3 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 63116 Frequency
0 5
1 182
3 pripravljenost za akcije 322
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x4 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 64115 Frequency
0 5
1 175
3 sposobnost predvidevanja 329
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x5 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 65114 Frequency
0 5
1 142
3 sposobnost samostojnega odlocanja 362
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x6 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 66113 Frequency
0 5
1 242
2 1
3 visoka strokovna usposobljenost 261
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x7 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 67112 Frequency
0 5
1 153
2 1
3 vodstvene sposobnosti 350
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x8 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 68111 Frequency
0 6
1 463
2 1
3 ubogljivost 39
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x9 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 69110 Frequency
0 6
1 79
2 1
3 prijateljski odnos do kolegov 423
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x10 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 70109 Frequency
0 6
1 384
3 avtoritarnost 119
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x11 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 71108 Frequency
0 6
1 132
2 1
3 pripravljenost na sodelovanje (upostevanje predlogov kolegov) 369
4 ne vem, ne morem oceniti 3
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b15x12 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 72107 Frequency
0 5
1 250
2 1
3 fizicno vzdrzljivost 253
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x13 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 73106 Frequency
0 5
1 96
2 1
3 psihicno stabilnost 407
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x14 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 74105 Frequency
0 6
1 237
3 splosno razgledanost 266
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x15 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 75104 Frequency
0 5
1 347
3 razvit cut dolznosti 157
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x16 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 76103 Frequency
0 6
1 393
2 1
3 posluh za novosti 109
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x17 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 77102 Frequency
0 6
1 421
3 patriotizem 82
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x18 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 78101 Frequency
0 5
1 232
2 1
3 profesionalni odnos do dela 271
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x19 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 79100 Frequency
0 6
1 239
3 pozrtvovalnost 264
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b15x20 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Value 8099 Frequency
0 8
1 480
3 lojalnost politicnemu sistemu 21
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b16 KDAJ STE SPOZNALI SVOJE POVELJNIKE?

Value 8198 Frequency
0 6
1 poznal sem jih od prej, z vojaskih vaj 325
2 spoznal sem jih ob mobilizaciji 156
3 spoznal sem jih kasneje 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 3

b17 KOLIKO CASTNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE JE BILO PRIPRAVLJENIH IZPELJATI VSE TISTO, KAR SO ZAHTEVALI OD VAS VOJAKOV?

Value 8297 Frequency
0 7
1 vsi 138
2 vecina 203
3 nekateri 114
4 nihce 7
5 ne vem, ne morem oceniti 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b18 KOLIKO CASTNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE SI JE OSEBNO PRIZADEVALO ZA DOBRO POCUTJE VPOKLICANIH VOJAKOV?

Value 8396 Frequency
0 6
1 vsi 127
2 vecina 239
3 nekateri 122
4 nihce 2
5 ne vem, ne morem oceniti 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

k2 Opisa spremenjivke ni mogoce razbrati

Value 8495 Frequency
2 511
3 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 2 to 3

b19 ALI VAM JE POVELJUJOCI CASTNIK ENOTE PRAVOCASNO POSREDOVAL UKAZE?

Value 8594 Frequency
0 6
1 da, zmeraj 252
2 vcasih da, vcasih ne 199
3 redko 21
4 nikoli 4
5 ne morem oceniti 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b20 ALI SO BILI UKAZI POVELJUJOCIH CASTNIKOV JASNI?

Value 8693 Frequency
0 7
1 da, zmeraj 249
2 vcasih da, vcasih pa ne 208
3 redko 36
4 nikoli 4
5 ne morem oceniti 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b21 ALI SO CASTNIKI VASE ENOTE OBVLADALI SLOVENSKI POVELJEVALNI JEZIK?

Value 8792 Frequency
0 7
1 v celoti 368
2 delno 115
3 slabo 15
4 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b22 KAKO SO VAM POVELJUJOCI CASTNIKI OBRAZLOZILI NALOGE VASE ENOTE?

Value 8891 Frequency
0 7
1 v celoti 290
2 delno 133
3 pomanjkljivo 79
4 niso jih obrazlozili 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b23 KDAJ STE SPOZNALI PRIPADNIKE VASE ENOTE?

Value 8990 Frequency
0 8
1 poznam jih iz zasebnega zivljenja 176
2 na vojaskih vajah 237
3 sele ob mobilizaciji 77
4 spoznal sem jih kasneje 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b24 ALI MENITE, DA BI BILA VASA ENOTA SPOSOBNA IZVAJATI TUDI DOLGOTRAJNI OBORZENI BOJ?

Value 9089 Frequency
0 6
1 da, prav gotovo 229
2 ne, nisem povsem preprican 200
3 ne 19
4 ne vem, ne morem oceniti 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b25 KOLIKSEN JE PO VASEM MNENJU POMEN DISCIPLINE ZA ZAGOTAVLJANJE BOJNE PRIPRAVLJENOSTI ENOTE?

Value 9188 Frequency
0 6
1 disciplina je najpomembnejsi pogoj bojne pripravljenosti 220
2 disciplina je pomemben, vendar ne odlocilni dejavnik 283
3 disciplina ni pomemben dejavnik bojne pripravljenosti 2
4 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b26 KAKO OCENJUJETE STANJE V VASI ENOTI GLEDE VZPOSTAVLJENE STOPNJE DISCIPLINE?

Value 9287 Frequency
0 5
1 odlicno 74
2 prav dobro 222
3 dobro 144
4 zadovoljivo 45
5 nezadovoljivo 16
6 ne vem, ne morem oceniti 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

b27 NA KOGA STE SE V KRITICNIH TRENUTKIH NAJBOLJ ZANESLI? (izberite en odgovor)

Value 9386 Frequency
0 7
1 nase 221
2 na tovarise 95
3 na poveljujoce castnike 11
4 na enoto v celoti 125
5 na sreco 35
6 drugo, kaj 8
7 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 7

b28 ALI LAHKO POVESTE, KAJ VAS JE MED OBOROZENIMI SPOPADI NAJBOLJ MOTIVIRALO ZA BOJ? (izberite en odgovor)

Value 9485 Frequency
0 8
1 sovrastvo do jugoslovanske armade 67
2 strah pred tem, da bi me ubili sovrazniki 62
3 bal sem se izgubiti zaupanje tovarisev 8
4 bal sem se, da bi me imeli za strahopetca 1
5 boj za neodvisno Slovenijo 248
6 boj za demokracijo 33
7 prisilili so me v to, da sem se vojskoval 7
8 drugo, kaj 33
9 ne vem, ne morem povedati 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

b29 CESA VAS JE BILO MED BOJI NAJBOLJ STRAH? (izberite en odgovor)

Value 9584 Frequency
0 14
1 nasprotnika 87
2 da bo komandir v kriticnem trenutku odpovedal 18
3 da bom ranjen ali ubit 131
4 da ne bom pravocasno prejel prve medicinske pomoci, ce bom ranjen 16
5 da bom v kriticnem trenutku odpovedal 23
6 da bo(do) tovaris(i) v kriticnem trenutku odpovedal(i) 41
7 da bomo porazeni 65
8 drugo, kaj 37
9 ni me bilo strah 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

b30 KAJ VAM JE NAJBOLJ VLIVALO POGUM? (izberite en odgovor)

Value 9683 Frequency
0 11
1 zavest, da gre za pravicno stvar 338
2 oborozitev nase enote 6
3 sposobnost enote 35
4 nadrejeni castnik(i) 3
5 prestana preizkusnja enote v boju 20
6 slabosti nasprotnika 50
7 nic takega ni bilo, kar bi vlivalo pogum 32
8 drugo,kaj 11
9 nic mi ni vlivalo poguma 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

b31 ALI SE PO VSEM, KAR STE DOZIVELI, CUTITE PSIHICNO SPOSOBNEGA ZA IZVAJANJE OBOROZENEGA BOJA V VOJNI?

Value 9782 Frequency
0 9
1 da, v celoti 260
2 da, delno 170
3 ne 18
4 ne morem oceniti 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b32x1 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 9881 Frequency
0 152
1 ogrozen 70
2 . 72
3 povrpecno, srednje pocutje 157
4 . 34
5 varen 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x2 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 9980 Frequency
0 184
1 potrt 42
2 . 80
3 povrpecno, srednje pocutje 185
4 . 13
5 srecen 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x3 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10079 Frequency
0 185
1 ne vem kaj bi 25
2 . 23
3 povrpecno, srednje pocutje 114
4 . 98
5 vem kaj bom 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x4 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10178 Frequency
0 175
1 nemocen 20
2 . 27
3 povrpecno, srednje pocutje 115
4 . 120
5 obvladujem situacijo 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x5 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10277 Frequency
0 169
1 prestrasen 34
2 . 40
3 povrpecno, srednje pocutje 151
4 . 68
5 miren 48
6 1
8 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 8

b32x6 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10376 Frequency
0 183
1 osamljen 21
2 . 22
3 povrpecno, srednje pocutje 71
4 . 105
5 nisem osamljen 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x7 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10475 Frequency
0 181
1 sovrazen 44
2 . 51
3 povrpecno, srednje pocutje 138
4 . 48
5 prijateljski 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x8 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10574 Frequency
0 161
1 razburjen 48
2 . 54
3 povrpecno, srednje pocutje 137
4 . 69
5 miren 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x9 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10673 Frequency
0 182
1 odvisen od drugih 24
2 . 33
3 povrpecno, srednje pocutje 170
4 . 68
5 neodvisen od drugih 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x10 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10772 Frequency
0 182
1 slabo 30
2 . 43
3 povrpecno, srednje pocutje 169
4 . 57
5 dobro 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x11 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10871 Frequency
0 176
1 jezen 44
2 . 72
3 povrpecno, srednje pocutje 131
4 . 44
5 nisem jezen 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x12 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 10970 Frequency
0 189
1 tuje 42
2 . 35
3 povrpecno, srednje pocutje 118
4 . 63
5 domace 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b32x13 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Value 11069 Frequency
0 163
1 zaskrbljen 85
2 . 86
3 povrpecno, srednje pocutje 128
4 . 31
5 brez skrbi 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b33 KAKO VAS JE SPREJEMALO OKOLJE, KJER JE BILA VASA ENOTA? (izberite en odgovor)

Value 11168 Frequency
0 6
1 ljudje so bili navduseni in ponosni, da smo med njimi 396
2 bili smo dobrodosli, vendar ljudje tega niso prevec kazali 45
3 lahko smo racunali na podporo ljudi, vendar nismo imeli stikov z njimi 25
4 ljudje so se obnasali, kot da nas ni 0
5 ljudje nam niso bili naklonjeni 1
6 strah jih je bilo, da bodo zaradi nas postali tarca napadov jugoslovanske vojske 28
7 bali so se nas 0
8 drugo, kaj 6
9 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

b34 KAJ VAS JE V CASU ANGAZIRANOSTI V TO NAJBOLJ SKRBELO? (izberite en odgovor)

Value 11267 Frequency
0 9
1 lastno zivljenje in zdravje 96
2 zivljenje in zdravje druzine 325
3 zivljenje in zdravje prijateljev, znancev 5
4 delovno mesto, podjetje ali obrt 5
5 zivljenje in zdravje sorodnikov 20
6 imetje 1
7 drugo, kaj 24
8 nic me ni skrbelo 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 8

b35 KAKO JE VASA DRUZINA SPREJELA VASE ANGAZIRANJE V TO?

Value 11366 Frequency
0 10
1 s ponosom 22
2 s strahom in zaskrbljenostjo 217
3 s strahom, vendar so bili name ponosni 250
4 vseeno jim je bilo 1
5 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b36 KJE JE BILA VASA DRUZINA V CASU VASE ANGAZIRANOSTI V TO?

Value 11465 Frequency
0 9
1 doma, izpostavljena nevarnostim 198
2 doma, vendar na varnem 276
3 na varnem pri sorodnikih 15
4 v tujini 1
5 drugo, kje 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b37 ALI STE V CASU ANGAZIRANJA V TO IMELI STIKE Z DRUZINO?

Value 11564 Frequency
0 8
1 da, nekaj dni (ur) sem bil celo doma 235
2 da, obiskali so me 44
3 da, telefonsko 174
4 da, preko znancev 9
5 ne, nisem imel stikov 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b38x1 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 11663 Frequency
0 5
1 35
2 2
3 poslusal sem radio 469
4 nisem spremljal 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b38x2 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 11762 Frequency
0 5
1 355
2 1
3 gledal sem TV 150
4 nisem spremljal 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b38x3 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 11861 Frequency
0 6
1 281
3 iz casopisov 224
4 nisem spremljal 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b38x4 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 11960 Frequency
0 6
1 451
3 pri castniku visje enote 54
4 nisem spremljal 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b38x5 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 12059 Frequency
0 6
1 354
3 pri komandirju moje enote 150
4 nisem spremljal 1
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

b38x6 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 12158 Frequency
0 6
1 492
3 iz Vestnika TO 12
4 nisem spremljal 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b38x7 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 12257 Frequency
0 5
1 394
3 v stikih z domacimi 112
4 nisem spremljal 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b38x8 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 12356 Frequency
0 5
1 334
2 1
3 v pogovorih s tovarisi 171
4 nisem spremljal 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b38x9 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Value 12455 Frequency
0 7
1 496
3 drugo, kaj 8
4 nisem spremljal 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

b39 NA KAJ JE NAJBOLJ VPLIVALO VASE ANGAZIRANJE V TERITORIALNI OBRAMBI? (izberite en odgovor)

Value 12554 Frequency
0 10
1 na osebno zdravje in po~utje 109
2 na zasebno, dru`insko `ivljenje 78
3 na delo, poklic 46
4 na ugled v okolju 11
5 na stali{~a o obrambni politiki 41
6 na stali{~a o politiki sploh 38
7 na stali{~a o voja{kih zadevah 44
8 drugo, kaj 19
9 ne vem 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

c1x1 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); opora na lastne si

Value 12653 Frequency
0 20
1 popolnoma 375
2 delno 94
3 sploh ne 3
4 ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c1x2 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); mnozicno sodelovan

Value 12752 Frequency
0 23
1 popolnoma 322
2 delno 139
3 sploh ne 6
4 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c1x3 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); uporaba vseh mater

Value 12851 Frequency
0 48
1 popolnoma 185
2 delno 214
3 sploh ne 19
4 ne vem 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c1x4 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); uporaba oborozenih

Value 12950 Frequency
0 32
1 popolnoma 273
2 delno 150
3 sploh ne 13
4 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c1x5 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); nepretrgano vojsko

Value 13049 Frequency
0 34
1 popolnoma 172
2 delno 165
3 sploh ne 67
4 ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c2a1 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. TO

Value 13148 Frequency
0 7
1 nic prispeval 5
2 . 4
3 srednje prispeval 15
4 . 47
5 veliko prispeval 429
6 ne vem 4
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

c2a2 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. policija

Value 13247 Frequency
0 13
1 nic prispeval 12
2 . 16
3 srednje prispeval 46
4 . 92
5 veliko prispeval 329
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c2a3 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. civilno prebivalstvo

Value 13346 Frequency
0 24
1 nic prispeval 5
2 . 16
3 srednje prispeval 135
4 . 156
5 veliko prispeval 170
6 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c2a4 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. podjetja

Value 13445 Frequency
0 24
1 nic prispeval 16
2 . 55
3 srednje prispeval 191
4 . 116
5 veliko prispeval 79
6 ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c2a5 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. civilna zascita

Value 13544 Frequency
0 22
1 nic prispeval 19
2 . 47
3 srednje prispeval 142
4 . 137
5 veliko prispeval 110
6 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c2a6 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. slovenski politiki

Value 13643 Frequency
0 24
1 nic prispeval 10
2 . 15
3 srednje prispeval 69
4 . 131
5 veliko prispeval 255
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c2a7 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. slovenska sredstva javnega obvescanja

Value 13742 Frequency
0 21
1 nic prispeval 5
2 . 7
3 srednje prispeval 26
4 . 75
5 veliko prispeval 370
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c2a8 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. tuja sredstva javnega obvescanja

Value 13841 Frequency
0 23
1 nic prispeval 13
2 . 48
3 srednje prispeval 126
4 . 157
5 veliko prispeval 109
6 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c2a9 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. politiki ES

Value 13940 Frequency
0 25
1 nic prispeval 85
2 . 105
3 srednje prispeval 136
4 . 66
5 veliko prispeval 56
6 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c3 KAKSNI SO BILI ODNOSI MED VASO ENOTO IN POLICIJO?

Value 14039 Frequency
0 8
1 odlicni 197
2 prav dobri 92
3 dobri 87
4 zadovoljivi 27
5 slabi 15
6 nismo imeli stikov 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c4 KAKO BI PO VASEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA V PRIHODNJE NAJBOLJ UCINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJASKI VIDIK VARNOSTI?(mozen je en odgovor)

Value 14138 Frequency
0 4
1 samo z lastnimi oborozenimi silami 277
2 z obrambnim sodelovanjem s sosednjimi drzavami 93
3 s prikljucitvijo k NATO paktu 46
4 brez oborozenih sil, samo s policijo 45
5 drugace, kako 14
6 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c5 STEVILCNO RAZMERJE MED STALNO ARMADO IN REZERVO JE V POSAMEZNIH DRZAVAH RAZLICNO. KAKSNO NAJ BI BILO TO RAZMERJE V SLOVENIJI? (mozen je en odgovor)

Value 14237 Frequency
0 5
1 stalna armada brez rezerve 40
2 vecja stalna armada in manjsa rezerva 75
3 manjsa stalna armada in vecja rezerva 326
4 ne vem, ne morem oceniti 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c6 V SODOBNIH ARMADAH JE DELEZ POKLICNIH VOJAKOV RAZLICEN. KAKSNA NAJ BI BILA SLOVENSKA VOJSKA?

Value 14336 Frequency
0 6
1 v celoti poklicna 64
2 predvsem poklicna in v manjsi meri naborna 174
3 predvsem naborna z manjsim poklicnim jedrom 213
4 ne vem, ne morem oceniti 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c7 KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU PONOVNE OBOROZENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Value 14435 Frequency
0 4
1 boril bi se z orozjem 428
2 nekako bi se ze boril 69
3 ne bi se niti boril niti upiral 1
4 ne vem, neodlocen 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

c8 ALI BI SE ODZVALI NA PONOVEN VPOKLIC? (izberite en odgovor)

Value 14534 Frequency
0 4
1 da, vsekakor 345
2 da, saj se moram 64
3 da, ce bi se varnostne razmere bistveno poslabsale 89
4 ne, poskusal bi se temu izogniti 1
5 ne, uveljavljal bi pravico do ugovora vesti 2
6 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c9 KAKO BI, GLEDE NA NEDAVNE VOJNE IZKUSNJE, OCENILI VOJASKO USPOSABLJANJE V ZADNJIH LETIH? (mozen je en odgovor)

Value 14633 Frequency
0 5
1 preteklo usposabljanje se je potrdilo kot ucinkovito in koristno 186
2 vojna praksa je iznicila rezultate preteklega vojaskega usposabljanja 33
3 pokazalo se je, da je vsakrsno usposabljanje nesmiselno, saj so vojaske vaje eno, vojna praksa pa drugo 59
4 vojna praksa je razkrila vse slabosti vojaskega usposabljanja v preteklosti 136
5 ne vem, ne morem oceniti 58
6 nisem se bil na usposabljanju 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

c10 KAJ VAM POMENIJO NOVE OZNAKE TERITORIALNE OBRAMBE SLOVENIJE?

Value 14732 Frequency
0 7
1 so nepotrebne, ker vnasajo zmedo 6
2 so potrebne, ker gre za novo vojsko 459
3 oznake niso pomembne 30
4 ne vem, nic mi ne pomenijo 9
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 6

d1 LETO ROJSTVA: 19!___!___!

Value 14831 Frequency
0 12
35 1
43 1
47 1
50 3
51 5
52 7
53 9
54 11
55 14
56 20
57 28
58 21
59 21
60 17
61 22
62 22
63 25
64 26
65 30
66 34
67 46
68 51
69 36
70 32
71 16
77 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0 0 77

Valid range from 0 to 77

d2 NARODNOST:

Value 14930 Frequency
0 6
1 Albanec 0
2 Crnogorec 0
3 Hrvat 7
4 Italijan 0
5 Madzar 0
6 Makedonec 1
7 Musliman 1
8 Slovenec 487
9 Srb 4
10 Jugoslovan 1
11 druge narodnosti 2
20 1
65 1
71 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 71

d3 IZOBRAZBA:

Value 15029 Frequency
0 4
1 osnovna sola 93
2 dvo ali tri letna strokovna sola 143
3 srednja sola 242
4 visja sola 11
5 visoka sola, fakulteta, akademija 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d4 KAKSNA JE VASA DELOVNA AKTIVNOST: ALI STE ZAPOSLENI ALI NISTE ZAPOSLENI?

Value 15128 Frequency
0 4
1 zaposlen (v druzbenem sektorju, v drzavni sluzbi, pri zasebniku) 394
2 zasebnik (obrtnik, kmet, podjetnik) 40
3 bil sem zaposlen, vendar sem trenutno nezaposlen 45
4 nisem bil zaposlen in sedaj iscem delo (nezaposlen) 12
5 nisem zaposlen, vendar ne iscem dela (ucenec, student) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d5 KAKSEN JE VAS SEDANJI POKLIC OZ. KAKSEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV IN KAKSNA JE VASA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Value 15227 Frequency
0 4
1 NK delavec 45
2 PK, priucen delavec 45
3 KV delavec 192
4 VKV delavec 28
5 pomozni usluzbenec, usluzbenec z nizjo izobrazbo 2
6 usluzbenec s srednjo izobrazbo 114
7 usluzbenec z visjo ali visoko izobrazbo 23
8 samostojni obrtnik, delodajalec 9
9 samostojni obrtnik brez tuje delone sile 16
10 svobodni poklic 3
11 kmet 7
12 pomagajoci druzinski clan v kmetijstvu 2
13 ucenec, dijak, vajenec, student 18
14 drugo 2
15 nikoli nisem bil zaposlen, nimam kvalifikacije 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 15

d6 ZAKONSKI STAN:

Value 15326 Frequency
0 5
1 samski, nikoli nisem bil porocen 263
2 razvezan 6
3 vdovec 1
4 porocen, izvenzakonska skupnost 236
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 7

d7 STEVILO OTROK:

Value 15425 Frequency
0 6
1 nimam otrok 282
2 imam 1 otroka 85
3 imam 2 otroka 123
4 imam 3 otroke ( ali vec) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 4

d8 KJE STANUJETE?

Value 15524 Frequency
0 3
1 v lastnem stanovanju (hisi) 171
2 v druzbenem stanovanju (last podjetja, solidarnostno stanovanje) 89
3 pri starsih ali sorodnikih 226
4 v najetem stanovanju, sem podnajemnik 16
5 drugo, kaj 5
9 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

d9 KOLIKSEN JE BIL V ZADNJIH TREH MESECIH VAS POVPRECNI REDNI MESECNI DOHODEK?

Value 15623 Frequency
0 5
1 do 4000 din 46
2 4000 - 6000 din 126
3 6000 - 8000 din 128
4 8000 - 10000 din 93
5 nad 10000 din 59
9 ne prejemam rednih mesecnih dohodkov 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 9

d10x1 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Krscanski demokrati

Value 15722 Frequency
0 53
1 nisem clan 131
2 nisem clan a simpatiziram 24
3 sem clan brez funkcije 8
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x2 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Liberalna stranka

Value 15821 Frequency
0 60
1 nisem clan 140
2 nisem clan a simpatiziram 14
3 sem clan brez funkcije 4
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x3 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Liberalno demokratska stranka

Value 15920 Frequency
0 59
1 nisem clan 134
2 nisem clan a simpatiziram 18
3 sem clan brez funkcije 6
4 sem clan s funkcijo 1
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x4 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Slovenska kmecka zveza

Value 16019 Frequency
0 51
1 nisem clan 143
2 nisem clan a simpatiziram 17
3 sem clan brez funkcije 7
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x5 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Socialdemokratska stranka

Value 16118 Frequency
0 61
1 nisem clan 133
2 nisem clan a simpatiziram 23
3 sem clan brez funkcije 1
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x6 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Socialisticna stranka

Value 16217 Frequency
0 61
1 nisem clan 150
2 nisem clan a simpatiziram 4
3 sem clan brez funkcije 3
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x7 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Slovenska demokratska zveza

Value 16316 Frequency
0 57
1 nisem clan 131
2 nisem clan a simpatiziram 26
3 sem clan brez funkcije 1
4 sem clan s funkcijo 3
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x8 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Stranka demokraticne prenove

Value 16415 Frequency
0 50
1 nisem clan 123
2 nisem clan a simpatiziram 31
3 sem clan brez funkcije 13
4 sem clan s funkcijo 1
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x9 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Zeleni Slovenije

Value 16514 Frequency
0 46
1 nisem clan 92
2 nisem clan a simpatiziram 76
3 sem clan brez funkcije 4
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d10x10 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? drugo

Value 16613 Frequency
0 83
1 nisem clan 127
2 nisem clan a simpatiziram 5
3 sem clan brez funkcije 2
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 0

Valid range from 0 to 5

d11 KRAJ PREBIVALISCA:

Value 16712 Frequency
0 7
1 prebivalec vecjega mesta (nad 5000 prebivalcev) 178
2 prebivalec manjsega mesta (povprecno 3.000 do 5.000 prebivalcev) 98
3 kraji z manj kot 3.000 prebivalci 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean