Slovenski vojak: Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SV91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SV91_V1
Glavni avtor(ji):
  • Grizold, Anton
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Jelušič, Ljubica
  • Lubi, Darko
  • Malešič, Marjan
  • Bukinac, Zorica
  • Vegič, Vinko
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1991)

Finančna podpora:

Ni podatka.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednostna usmerjenost pripadnikov TO, enakost med spoloma, boj proti rasizmu, obramba Slovenije, združevanje Evrope, svoboda posameznika, človekove pravice, ekološka zaščita okolja med vojno, občutenje patriotizma med pripadniki TO, želeni družbeni cilji, občutki ob prvem streljanju z orožjem, strah pripadnikov TO med oboroženimi napadi, občutek največjega strahu, strah pred ranjenostjo ali smrtjo, strah pred porazom med napadi, motiviranost za boj, pripravljenost za sodelovanje pri izvajanju oboroženega boja, ocena psihične in fizične zmogljivosti za boj, ocena o taktični izurjenosti v oboroženem boju, ocena izurjenosti v rokovanju z orožjem, občutek o odložitvi poklica ob vpoklicu v TO, samoocena razporeditve na posamezna formacijska mesta, ocena prispevanja k varnosti Slovenije glede na dodeljeno dolžnost, vojaška usposabljanja v zadnjih letih glede na nedavne vojne izkušnje, vojaška angažiranost glede na kohezivnost vojaške enote, pričakovanja od dobrega častnika, obrambna strategija slovenske TO, ocena TO pri uspešnosti obrambe Slovenije, ocena slovenskih sredstev javnega obveščanja pri uspešni obrambi Slovenije, ocena policije pri uspešni obrambi Slovenije, ocena slovenske politike pri uspešni obrambi Slovenije, učinkovito zagotavljanje vojaške varnosti

Ključne besede ELSST:
OBRAMBA, VOJSKOVANJE, VOJSKA, DRŽAVNA VARNOST, DRŽAVLJANSKI NEMIRI

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinska področja ADP
VREDNOTE in CILJI PRIPADNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE
MOTIVIRANOST ZA OBRAMBO in BOJ
KVALIFIKACIJE in SPRETNOSTI POTREBNE ZA VSTOP V OBOROŽENE SPOPADE
VOJAŠKE ENOTE, EFEKTIVNOST in KOHEZIVNOST
NACIONALNA VARNOST SLOVENIJE


Povzetek:

Republika Slovenija je pri oblikovanju lastnega obrambnega koncepta opredelila tudi koncept oblikovanja oboroženih sil. Tako kot v vseh sodobnih državah so oborožene sile eden od elementov zagotavljanja nacionalne varnosti. Potek dogodkov pri osamosvajanju Slovenije je privedel do neposredne, empirične verifikacije učinkovistosti njenega obrambnega sistema. Intervencija Jugoslovanske Armade (JA) je zelo poudarila in ojačala obrambne mehanizme, še posebej teritorialne obrambe in policije. Pokazalo se je, da je v določenih razmerah pripravljenost teh mehanizmov za učinkovito delovanje eden pomembnejših elementov za doseganje političnih ciljev. Angažiranje slovenske teritorialne obrambe v oboroženem spopadu z JA zahteva v kontekstu omenjena področja raziskovanja posebno pozornost. Raziskovanje delovanja teritorialne obrambe med konflikti ponuja možnosti za proučevanje določenih vidikov delovanja vojaške organizacije, ki v normalnih okoliščinah ne bi bilo mogoče. Tovrstvno preučevanje bi v drugačnih okoliščinah ostalo zgolj na ravni empirično nepotrjenih hipotez in simulacije. Specifični položaj, tj. delovanje v dejanskem bojnem položaju, je neponavljiv okvir za empirično analizo delovanja vojaške organizacije. Pri tem ne gre le samo za analizo preteklega položaja, temveč tudi za ugotavljanje zakonitosti, ki so dragocena podlaga za oblikovanje in delovanje vojaške organizacije v prihodnosti. V naši raziskavi smo se torej osredotočili na proučevanje vloge človeka vojaka na ravni posameznika in vojaškega kolektiva v razmerah izvajanja oboroženega boja oz. vojne. Veliko pozornost smo namenili ravno osredotočenosti na raziskovanje nekaterih najpomembnejših kakovostnih značilnosti slovenskega vojaka. V skladu s tem smo kot predmet raziskave opredelili vedenje pripadnikov Teritorialne obrambe (TO) med oboroženimi spopadi, njihove vrednote ter njihova mnenja in stališča o varnostnih in vojaško-obrambnih vprašanjih, izoblikovana na temelju vojnih izkušenj. Pri izbiri kazalnikov smo bili posebej pozorni, saj je bil naš namen zajeti tako pozitivne kot negativne empirične izkušnje, ki bi jih morda bilo potrebno vgraditi v razvoj slovenskih oboroženih sil.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. september - 10. oktober, 1991
Čas izdelave: 1991
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji v času med junijem in julijem 1991.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

V vzorec sestavljajo pripadniki tistih enot Teritorialne obrambe (TO), ki so med oboroženimi spopadi v Sloveniji bodisi neposredno delovale v bojih bodisi blokirale objekte. Celotni vzorec, ki je skupaj zajel 728 naključno izbranih anketirancev (104 anketiranci iz vsake od 7 pokrajin), je bil realiziran 70,3% (N=512) in je zajel približno 1,5% vseh med spopadi vpoklicanih pripadnikov slovenske vojske.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SV91 - Slovenski vojak: pripadniki Teritorialne obrambe med oboroženim spopadom v Sloveniji (SV91) [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 178
  • število enot: 512

Spremenljivke

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0 1 999 378.104 214.488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

k1 Opisa spremenjivke ni mogoce razbrati

Vrednost 22 Frekvenca
1 512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

a1x1 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 31 Frekvenca
0 7
1 441
3 enakost med spoloma 62
4 nic od tega 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0 1 999 378.104 214.488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

k1 Opisa spremenjivke ni mogoce razbrati

Vrednost 2177 Frekvenca
1 512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

a1x1 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 3176 Frekvenca
0 7
1 441
3 enakost med spoloma 62
4 nic od tega 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x2 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 4175 Frekvenca
0 7
1 352
3 zascita okolja 151
4 nic od tega 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x3 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 5174 Frekvenca
0 7
1 203
2 1
3 svetovni mir 299
4 nic od tega 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x4 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 6173 Frekvenca
0 7
1 411
3 boj proti rasizmu 91
4 nic od tega 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x5 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 7172 Frekvenca
0 6
1 49
3 obramba Slovenije 456
4 nic od tega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x6 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 8171 Frekvenca
0 9
1 482
3 moje versko prepricanje 20
4 nic od tega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x7 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 9170 Frekvenca
0 8
1 369
3 zdruzevanje Evrope 134
4 nic od tega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x8 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 10169 Frekvenca
0 7
1 321
3 boj proti revscini 183
4 nic od tega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x9 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 11168 Frekvenca
0 8
1 295
2 2
3 svoboda posameznika 206
4 nic od tega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x10 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 12167 Frekvenca
0 8
1 120
3 človekove pravice 383
4 nic od tega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a1x11 ZA KATERE OD NASTETIH STVARI JE PO VASEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN TUDI NEKAJ ZRTVOVATI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 13166 Frekvenca
0 10
1 491
3 revolucija 10
4 nic od tega 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

a2x1 POGLEJTE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE, KATERI CILJ JE PO VASEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN? (vpisite stevilko odgovora na crto); najbolj zazelen

Vrednost 14165 Frekvenca
0 6
1 ekonomska rast 40
2 mocna obramba 12
3 cisto in urejeno okolje 4
4 boj z rastocimi cenami 4
5 svoboda govora 2
6 trdno gospodarstvo 116
7 boj s kriminalom 0
8 humana druzba 16
9 ohranjanje reda v drzavi 3
10 upostevanje idej 0
11 vec vpliva na skupscinske odlocitve 1
12 samostojna Slovenija 305
13 ne vem, neodlocen 1
20 1
61 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 61

a2x2 POGLEJTE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE, KATERI CILJ JE PO VASEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN? (vpisite stevilko odgovora na crto); drugi najbolj zazelen

Vrednost 15164 Frekvenca
0 8
1 ekonomska rast 78
2 mocna obramba 33
3 cisto in urejeno okolje 21
4 boj z rastocimi cenami 6
5 svoboda govora 10
6 trdno gospodarstvo 198
7 boj s kriminalom 5
8 humana druzba 29
9 ohranjanje reda v drzavi 32
10 upostevanje idej 2
11 vec vpliva na skupscinske odlocitve 7
12 samostojna Slovenija 75
13 ne vem, neodlocen 7
20 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 20

a2x3 POGLEJTE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE, KATERI CILJ JE PO VASEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAZELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN? (vpisite stevilko odgovora na crto); najmanj pomemben

Vrednost 16163 Frekvenca
0 19
1 ekonomska rast 15
2 mocna obramba 52
3 cisto in urejeno okolje 21
4 boj z rastocimi cenami 36
5 svoboda govora 13
6 trdno gospodarstvo 14
7 boj s kriminalom 27
8 humana druzba 17
9 ohranjanje reda v drzavi 12
10 upostevanje idej 44
11 vec vpliva na skupscinske odlocitve 54
12 samostojna Slovenija 12
13 ne vem, neodlocen 172
19 1
31 1
32 1
41 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 41

a3 KAJ JE PO VASEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREZIVETJE DRUZBE V PRIMERU OBOROZENEGA NAPADA? (mozen je en odgovor)

Vrednost 17162 Frekvenca
0 5
1 oborozeno zoperstavljanje sovrazniku 254
2 ohranjanje administrativne in politicne funkcije drzave 11
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 25
4 zascita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 196
5 neoborozeno zoperstavljanje sovrazniku (bojkot, sabotaza, strajk...) 5
6 neizvajanje kakrsnekoli oblike odpora 0
7 ne vem, ne morem oceniti 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

b1 ALI STE OB VPOKLICU V TERITORIALNO OBRAMBO MISLILI, DA BI MORALI VAS VPOKLIC ODLOZITI? (mozen je en odgovor)

Vrednost 18161 Frekvenca
0 8
1 ne, nisem mislil, da bi morali moj vpoklic odloziti 454
2 da, zaradi domacih, ki potrebujejo mojo pomoc 24
3 da, zaradi pomembnosti moje sluzbe (dela, opravil) 11
4 da, zaradi mojega zdravja oziroma fizicne kondicije 6
5 da, zaradi drugih razlogov, katerih 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b2 ZAKAJ STE SE ODZVALI NA VPOKLIC V TERITORIALNO OBRAMBO? (mozen je en odgovor)

Vrednost 19160 Frekvenca
0 7
1 odzval sem se, ker mi je tako narekovala vest 203
2 odzval sem se, ker je to zahtevala resnost casa, ceprav se na poziv na vojaske vaje ne odzovem rad 153
3 odzval sem se, ker je to moja drzavljanska dolznost 144
4 odzval sem se, ker nisem nasel opravicljivega izgovora 3
5 odzval sem se, ker sem se bal kazenskih sankcij 1
6 odzval sem se, da se ne bi v domacem kraju osramotil in veljal za strahopetca 0
7 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

b3 ALI STE BILI OB TOKRATNEM VPOKLICU V SVOJI ENOTI RAZPOREJENI NA ENAKO FORMACIJSKO MESTO (DOLZNOST) KOT V CASU PRETEKLIH VOJASKIH VAJ? (mozen je en odgovor)

Vrednost 20159 Frekvenca
0 7
1 razporejen sem bil na enako formacijsko mesto (dolznost) 304
2 razporejen sem bil na drugo formacijsko mesto (dolznost) 95
3 ne vem, katero je bilo moje formacijsko mesto (dolznost) v enoti 12
4 pred tem se nisem bil razporejen 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b4 ALI SO VAM DODELILI TISTO OSEBNO OROZJE, S KATERIM STE ZNALI ZANESLJIVO ROKOVATI IN STRELJATI? (mozen je en odgovor)

Vrednost 21158 Frekvenca
0 7
1 dodelili so mi orozje, s katerim sem znal zanesljivo rokovati in streljati 430
2 dodelili so mi orozje, s katerim nisem znal povsem zanesljivo rokovati in streljati 66
3 dodelili so mi orozje, s katerim sploh nisem znal rokovati in streljati 5
4 ne morem oceniti 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b5x1 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 22157 Frekvenca
0 7
1 438
3 nova uniforma Teritorialne obrambe 65
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b5x2 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 23156 Frekvenca
0 6
1 52
2 1
3 stara uniforma (iz rezerve JLA ali TO) 451
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b5x3 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 24155 Frekvenca
0 6
1 77
3 skornji 426
4 2
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b5x4 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 25154 Frekvenca
0 7
1 450
3 lopata za vkopavanje 53
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b5x5 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 26153 Frekvenca
0 6
1 47
2 2
3 jedilni pribor 455
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b5x6 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 27152 Frekvenca
0 6
1 41
3 zascitna maska 463
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b5x7 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 28151 Frekvenca
0 7
1 496
3 celada 7
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b5x8 KATERE OD NASTETIH DELOV VOJASKE OPREME STE IMELI? (obkrozite vse tiste odgovore, ki so za vas ustrezni)

Vrednost 29150 Frekvenca
0 6
1 137
3 oznake Teritorialne obrambe (kokarda TO na kapi, znak na rokavu,cin) 366
4 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b6x1 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") psihi

Vrednost 30149 Frekvenca
0 12
1 najnizja prpravljenost 14
2 nizka pripravljenost 33
3 srednja pripravljenost 132
4 visoka pripravljenost 174
5 najvisja pripravljenost 129
6 ne morem oceniti 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b6x2 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") teles

Vrednost 31148 Frekvenca
0 14
1 najnizja prpravljenost 8
2 nizka pripravljenost 21
3 srednja pripravljenost 158
4 visoka pripravljenost 181
5 najvisja pripravljenost 114
6 ne morem oceniti 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b6x3 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") izurj

Vrednost 32147 Frekvenca
0 15
1 najnizja prpravljenost 11
2 nizka pripravljenost 64
3 srednja pripravljenost 139
4 visoka pripravljenost 165
5 najvisja pripravljenost 98
6 ne morem oceniti 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b6x4 KAKO NA TEMELJU NEDAVNIH VOJNIH IZKUSENJ OCENJUJETE SVOJO PRIPRAVLJENOST IN IZURJENOST ZA OBOROZENI BOJ? (vsako podvprasanje ocenite z ocenami od 1 do 5, pri cemer pomeni "1" najnizjo, "5" najvisjo vrednost, stevilka "6" pa pomeni "ne morem oceniti") izurj

Vrednost 33146 Frekvenca
0 14
1 najnizja prpravljenost 6
2 nizka pripravljenost 28
3 srednja pripravljenost 89
4 visoka pripravljenost 161
5 najvisja pripravljenost 199
6 ne morem oceniti 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b7a1 ALI MISLITE, DA BI LAHKO NA KAKSNI DRUGI DOLZNOSTI VEC PRISPEVALI K OBRAMBI SLOVENIJE? (mozen je en odgovor)

Vrednost 34145 Frekvenca
0 25
1 ne 338
2 da, vec bi lahko prispeval na drugi vojaski dolznosti v okviru TO 62
3 da, vec bi prispeval na dolznosti izven TO, kje: 86
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b7a2 ALI MISLITE, DA BI LAHKO NA KAKSNI DRUGI DOLZNOSTI VEC PRISPEVALI K OBRAMBI SLOVENIJE? (mozen je en odgovor) KJE (izberite en odgovor)

Vrednost 35144 Frekvenca
0 393
1 v policiji 20
2 v podjetju 23
3 v KS 17
4 v CZ 14
5 doma 13
6 drugje, kje 10
7 ne vem 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
511 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

b8a1 POVEJTE, KAKO STE PREZIVELI CAS V ENOTI. NAJPREJ IZBERITE TISTO DEJAVNOST, KI STE JI V ENOTI NAMENILI NAJVEC CASA, NATO PA SE TISTO, ZA KATERO STE PORABILI NAJMANJ CASA! najvec casa

Vrednost 36143 Frekvenca
0 15
1 akcija 29
2 priprava na akcijo 63
3 v pricakovanju spopada, akcije 306
4 urjenje z orozjem 9
5 cakanje na povelje 45
6 vzdrzevanje opreme in orozja 13
7 pocitek 19
8 takticno urjenje 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

b8a2 POVEJTE, KAKO STE PREZIVELI CAS V ENOTI. NAJPREJ IZBERITE TISTO DEJAVNOST, KI STE JI V ENOTI NAMENILI NAJVEC CASA, NATO PA SE TISTO, ZA KATERO STE PORABILI NAJMANJ CASA! najmanj casa

Vrednost 37142 Frekvenca
0 17
1 akcija 43
2 priprava na akcijo 25
3 v pricakovanju spopada, akcije 12
4 urjenje z orozjem 49
5 cakanje na povelje 29
6 vzdrzevanje opreme in orozja 38
7 pocitek 155
8 takticno urjenje 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

b9 V ENOTI STE BILI KAR NEKAJ CASA. ALI SE VAM JE TO ZDELO SMISELNO IN POTREBNO?

Vrednost 38141 Frekvenca
0 6
1 da, ves cas 234
2 samo v casu spopadov 99
3 ne, vendar sem zaupal v presojo nadrejenih, da je to potrebno 109
4 ne 11
5 ne vem, tezko ocenim 52
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b10x1 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 39140 Frekvenca
0 5
1 161
2 2
3 lahkomiselnosti 154
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b10x2 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 40139 Frekvenca
0 6
1 206
2 1
3 alkoholu 107
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b10x3 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 41138 Frekvenca
0 6
1 231
3 neizurjenosti 83
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b10x4 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 42137 Frekvenca
0 6
1 208
3 nedisciplini 106
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b10x5 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 43136 Frekvenca
0 7
1 271
3 slabi organizaciji zivljenja v enoti 41
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b10x6 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 44135 Frekvenca
0 6
1 262
3 utrujenosti od boja 50
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b10x7 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 45134 Frekvenca
0 6
1 229
3 neprespanosti 84
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b10x8 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 46133 Frekvenca
0 5
1 276
2 1
3 objestnosti 37
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b10x9 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 47132 Frekvenca
0 6
1 208
3 nakljucju 104
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 189
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

b10x10 CEMU BI V VASI ENOTI PRIPISALI POSKODBE, DO KATERIH JE PRISLO IZVEN BOJEV (NESRECE Z OROZJEM, PROMETNE NESRECE ...)? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 48131 Frekvenca
0 6
1 301
3 drugo, kaj 13
4 ne vem 4
5 nismo imeli taksnih poskodb 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b11 KAKO BI OCENILI RAZMERJE MOCI V OROZJU IN OPREMI MED VASO ENOTO IN NASPROTNIKOVO ENOTO, S KATERO STE SE SPOPADALI? (izberite en odgovor)

Vrednost 49130 Frekvenca
0 10
1 nasprotnik je bil mocnejsi 369
2 bili smo enakovredni 33
3 nasprotnik je bil sibkejsi 36
4 ne vem, ne morem oceniti 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b12 KAKO BI OCENILI RAZMERJE V BOJNI MORALI MED VASO ENOTO IN NASPROTNIKOVO ENOTO, S KATERO STE SE SPOPADALI? (izberite en odgovor)

Vrednost 50129 Frekvenca
0 10
1 nasprotnik je bil moralno mocnejsi 16
2 bili smo enakovredni 20
3 nasprotnik je bil moralno sibkejsi 396
4 ne vem, ne morem oceniti 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x1 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 51128 Frekvenca
0 8
1 278
3 oklepnikov (tanki, bojna oklepna vozila,...) 212
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x2 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 52127 Frekvenca
0 8
1 443
2 1
3 topnistva 46
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x3 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 53126 Frekvenca
0 7
1 314
3 ostrostrelcev 177
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x4 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 54125 Frekvenca
0 8
1 391
2 1
3 tihega orozja diverzantov 98
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x5 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 55124 Frekvenca
0 8
1 90
2 2
3 letalstva 398
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x6 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 56123 Frekvenca
0 8
1 413
2 1
3 raketnega orozja 76
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x7 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 57122 Frekvenca
0 7
1 426
2 1
3 min presenecenja 64
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x8 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 58121 Frekvenca
0 8
1 406
3 delovanja armadnih ljudi v civilu 84
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x9 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 59120 Frekvenca
0 7
1 272
2 1
3 bojnih strupov 218
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b13x10 ARMADA JE IMELA NA RAZPOLAGO RAZLICNA OROZJA. POVEJTE, KATERIH STE SE V VASI ENOTI NAJBOLJ BALI? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 60119 Frekvenca
0 8
1 432
3 minometov 58
4 nicesar se nismo bali 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x1 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 61118 Frekvenca
0 5
1 138
3 discipliniranost 366
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x2 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 62117 Frekvenca
0 6
1 321
2 1
3 samoiniciativnost 181
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x3 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 63116 Frekvenca
0 5
1 182
3 pripravljenost za akcije 322
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x4 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 64115 Frekvenca
0 5
1 175
3 sposobnost predvidevanja 329
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x5 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 65114 Frekvenca
0 5
1 142
3 sposobnost samostojnega odlocanja 362
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x6 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 66113 Frekvenca
0 5
1 242
2 1
3 visoka strokovna usposobljenost 261
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x7 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 67112 Frekvenca
0 5
1 153
2 1
3 vodstvene sposobnosti 350
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x8 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 68111 Frekvenca
0 6
1 463
2 1
3 ubogljivost 39
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x9 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 69110 Frekvenca
0 6
1 79
2 1
3 prijateljski odnos do kolegov 423
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x10 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 70109 Frekvenca
0 6
1 384
3 avtoritarnost 119
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x11 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 71108 Frekvenca
0 6
1 132
2 1
3 pripravljenost na sodelovanje (upostevanje predlogov kolegov) 369
4 ne vem, ne morem oceniti 3
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b15x12 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 72107 Frekvenca
0 5
1 250
2 1
3 fizicno vzdrzljivost 253
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x13 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 73106 Frekvenca
0 5
1 96
2 1
3 psihicno stabilnost 407
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x14 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 74105 Frekvenca
0 6
1 237
3 splosno razgledanost 266
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x15 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 75104 Frekvenca
0 5
1 347
3 razvit cut dolznosti 157
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x16 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 76103 Frekvenca
0 6
1 393
2 1
3 posluh za novosti 109
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x17 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 77102 Frekvenca
0 6
1 421
3 patriotizem 82
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x18 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 78101 Frekvenca
0 5
1 232
2 1
3 profesionalni odnos do dela 271
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x19 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 79100 Frekvenca
0 6
1 239
3 pozrtvovalnost 264
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b15x20 KAJ BI PRICAKOVALI OD DOBREGA CASTNIKA V VOJSKI REPUBLIKE SLOVENIJE? Izmed nastetih lastnosti jih izberite deset (10) in jih obkrozite!

Vrednost 8099 Frekvenca
0 8
1 480
3 lojalnost politicnemu sistemu 21
4 ne vem, ne morem oceniti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b16 KDAJ STE SPOZNALI SVOJE POVELJNIKE?

Vrednost 8198 Frekvenca
0 6
1 poznal sem jih od prej, z vojaskih vaj 325
2 spoznal sem jih ob mobilizaciji 156
3 spoznal sem jih kasneje 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

b17 KOLIKO CASTNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE JE BILO PRIPRAVLJENIH IZPELJATI VSE TISTO, KAR SO ZAHTEVALI OD VAS VOJAKOV?

Vrednost 8297 Frekvenca
0 7
1 vsi 138
2 vecina 203
3 nekateri 114
4 nihce 7
5 ne vem, ne morem oceniti 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b18 KOLIKO CASTNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE SI JE OSEBNO PRIZADEVALO ZA DOBRO POCUTJE VPOKLICANIH VOJAKOV?

Vrednost 8396 Frekvenca
0 6
1 vsi 127
2 vecina 239
3 nekateri 122
4 nihce 2
5 ne vem, ne morem oceniti 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

k2 Opisa spremenjivke ni mogoce razbrati

Vrednost 8495 Frekvenca
2 511
3 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

b19 ALI VAM JE POVELJUJOCI CASTNIK ENOTE PRAVOCASNO POSREDOVAL UKAZE?

Vrednost 8594 Frekvenca
0 6
1 da, zmeraj 252
2 vcasih da, vcasih ne 199
3 redko 21
4 nikoli 4
5 ne morem oceniti 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b20 ALI SO BILI UKAZI POVELJUJOCIH CASTNIKOV JASNI?

Vrednost 8693 Frekvenca
0 7
1 da, zmeraj 249
2 vcasih da, vcasih pa ne 208
3 redko 36
4 nikoli 4
5 ne morem oceniti 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b21 ALI SO CASTNIKI VASE ENOTE OBVLADALI SLOVENSKI POVELJEVALNI JEZIK?

Vrednost 8792 Frekvenca
0 7
1 v celoti 368
2 delno 115
3 slabo 15
4 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b22 KAKO SO VAM POVELJUJOCI CASTNIKI OBRAZLOZILI NALOGE VASE ENOTE?

Vrednost 8891 Frekvenca
0 7
1 v celoti 290
2 delno 133
3 pomanjkljivo 79
4 niso jih obrazlozili 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b23 KDAJ STE SPOZNALI PRIPADNIKE VASE ENOTE?

Vrednost 8990 Frekvenca
0 8
1 poznam jih iz zasebnega zivljenja 176
2 na vojaskih vajah 237
3 sele ob mobilizaciji 77
4 spoznal sem jih kasneje 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b24 ALI MENITE, DA BI BILA VASA ENOTA SPOSOBNA IZVAJATI TUDI DOLGOTRAJNI OBORZENI BOJ?

Vrednost 9089 Frekvenca
0 6
1 da, prav gotovo 229
2 ne, nisem povsem preprican 200
3 ne 19
4 ne vem, ne morem oceniti 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b25 KOLIKSEN JE PO VASEM MNENJU POMEN DISCIPLINE ZA ZAGOTAVLJANJE BOJNE PRIPRAVLJENOSTI ENOTE?

Vrednost 9188 Frekvenca
0 6
1 disciplina je najpomembnejsi pogoj bojne pripravljenosti 220
2 disciplina je pomemben, vendar ne odlocilni dejavnik 283
3 disciplina ni pomemben dejavnik bojne pripravljenosti 2
4 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b26 KAKO OCENJUJETE STANJE V VASI ENOTI GLEDE VZPOSTAVLJENE STOPNJE DISCIPLINE?

Vrednost 9287 Frekvenca
0 5
1 odlicno 74
2 prav dobro 222
3 dobro 144
4 zadovoljivo 45
5 nezadovoljivo 16
6 ne vem, ne morem oceniti 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

b27 NA KOGA STE SE V KRITICNIH TRENUTKIH NAJBOLJ ZANESLI? (izberite en odgovor)

Vrednost 9386 Frekvenca
0 7
1 nase 221
2 na tovarise 95
3 na poveljujoce castnike 11
4 na enoto v celoti 125
5 na sreco 35
6 drugo, kaj 8
7 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

b28 ALI LAHKO POVESTE, KAJ VAS JE MED OBOROZENIMI SPOPADI NAJBOLJ MOTIVIRALO ZA BOJ? (izberite en odgovor)

Vrednost 9485 Frekvenca
0 8
1 sovrastvo do jugoslovanske armade 67
2 strah pred tem, da bi me ubili sovrazniki 62
3 bal sem se izgubiti zaupanje tovarisev 8
4 bal sem se, da bi me imeli za strahopetca 1
5 boj za neodvisno Slovenijo 248
6 boj za demokracijo 33
7 prisilili so me v to, da sem se vojskoval 7
8 drugo, kaj 33
9 ne vem, ne morem povedati 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

b29 CESA VAS JE BILO MED BOJI NAJBOLJ STRAH? (izberite en odgovor)

Vrednost 9584 Frekvenca
0 14
1 nasprotnika 87
2 da bo komandir v kriticnem trenutku odpovedal 18
3 da bom ranjen ali ubit 131
4 da ne bom pravocasno prejel prve medicinske pomoci, ce bom ranjen 16
5 da bom v kriticnem trenutku odpovedal 23
6 da bo(do) tovaris(i) v kriticnem trenutku odpovedal(i) 41
7 da bomo porazeni 65
8 drugo, kaj 37
9 ni me bilo strah 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

b30 KAJ VAM JE NAJBOLJ VLIVALO POGUM? (izberite en odgovor)

Vrednost 9683 Frekvenca
0 11
1 zavest, da gre za pravicno stvar 338
2 oborozitev nase enote 6
3 sposobnost enote 35
4 nadrejeni castnik(i) 3
5 prestana preizkusnja enote v boju 20
6 slabosti nasprotnika 50
7 nic takega ni bilo, kar bi vlivalo pogum 32
8 drugo,kaj 11
9 nic mi ni vlivalo poguma 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

b31 ALI SE PO VSEM, KAR STE DOZIVELI, CUTITE PSIHICNO SPOSOBNEGA ZA IZVAJANJE OBOROZENEGA BOJA V VOJNI?

Vrednost 9782 Frekvenca
0 9
1 da, v celoti 260
2 da, delno 170
3 ne 18
4 ne morem oceniti 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b32x1 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 9881 Frekvenca
0 152
1 ogrozen 70
2 . 72
3 povrpecno, srednje pocutje 157
4 . 34
5 varen 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x2 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 9980 Frekvenca
0 184
1 potrt 42
2 . 80
3 povrpecno, srednje pocutje 185
4 . 13
5 srecen 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x3 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10079 Frekvenca
0 185
1 ne vem kaj bi 25
2 . 23
3 povrpecno, srednje pocutje 114
4 . 98
5 vem kaj bom 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x4 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10178 Frekvenca
0 175
1 nemocen 20
2 . 27
3 povrpecno, srednje pocutje 115
4 . 120
5 obvladujem situacijo 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x5 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10277 Frekvenca
0 169
1 prestrasen 34
2 . 40
3 povrpecno, srednje pocutje 151
4 . 68
5 miren 48
6 1
8 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

b32x6 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10376 Frekvenca
0 183
1 osamljen 21
2 . 22
3 povrpecno, srednje pocutje 71
4 . 105
5 nisem osamljen 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x7 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10475 Frekvenca
0 181
1 sovrazen 44
2 . 51
3 povrpecno, srednje pocutje 138
4 . 48
5 prijateljski 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x8 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10574 Frekvenca
0 161
1 razburjen 48
2 . 54
3 povrpecno, srednje pocutje 137
4 . 69
5 miren 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x9 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10673 Frekvenca
0 182
1 odvisen od drugih 24
2 . 33
3 povrpecno, srednje pocutje 170
4 . 68
5 neodvisen od drugih 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x10 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10772 Frekvenca
0 182
1 slabo 30
2 . 43
3 povrpecno, srednje pocutje 169
4 . 57
5 dobro 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x11 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10871 Frekvenca
0 176
1 jezen 44
2 . 72
3 povrpecno, srednje pocutje 131
4 . 44
5 nisem jezen 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x12 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 10970 Frekvenca
0 189
1 tuje 42
2 . 35
3 povrpecno, srednje pocutje 118
4 . 63
5 domace 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b32x13 RADI BI, DA NAM OPISETE SVOJE POCUTJE PREDEN STE ZACELI STRELJATI. NASTELI SMO VAM SKRAJNA POCUTJA, KI JIH OPISETE TAKO, DA ZA POVPRECNO, SREDNJE POCUTJE OBKROZITE STEVILKO 3, ZA DRUGA POCUTJA PA STEVILKE 1 ALI 2 OZIROMA 4 ALI 5, ODVISNO OD SMERI IN INTENZ

Vrednost 11069 Frekvenca
0 163
1 zaskrbljen 85
2 . 86
3 povrpecno, srednje pocutje 128
4 . 31
5 brez skrbi 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b33 KAKO VAS JE SPREJEMALO OKOLJE, KJER JE BILA VASA ENOTA? (izberite en odgovor)

Vrednost 11168 Frekvenca
0 6
1 ljudje so bili navduseni in ponosni, da smo med njimi 396
2 bili smo dobrodosli, vendar ljudje tega niso prevec kazali 45
3 lahko smo racunali na podporo ljudi, vendar nismo imeli stikov z njimi 25
4 ljudje so se obnasali, kot da nas ni 0
5 ljudje nam niso bili naklonjeni 1
6 strah jih je bilo, da bodo zaradi nas postali tarca napadov jugoslovanske vojske 28
7 bali so se nas 0
8 drugo, kaj 6
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

b34 KAJ VAS JE V CASU ANGAZIRANOSTI V TO NAJBOLJ SKRBELO? (izberite en odgovor)

Vrednost 11267 Frekvenca
0 9
1 lastno zivljenje in zdravje 96
2 zivljenje in zdravje druzine 325
3 zivljenje in zdravje prijateljev, znancev 5
4 delovno mesto, podjetje ali obrt 5
5 zivljenje in zdravje sorodnikov 20
6 imetje 1
7 drugo, kaj 24
8 nic me ni skrbelo 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

b35 KAKO JE VASA DRUZINA SPREJELA VASE ANGAZIRANJE V TO?

Vrednost 11366 Frekvenca
0 10
1 s ponosom 22
2 s strahom in zaskrbljenostjo 217
3 s strahom, vendar so bili name ponosni 250
4 vseeno jim je bilo 1
5 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b36 KJE JE BILA VASA DRUZINA V CASU VASE ANGAZIRANOSTI V TO?

Vrednost 11465 Frekvenca
0 9
1 doma, izpostavljena nevarnostim 198
2 doma, vendar na varnem 276
3 na varnem pri sorodnikih 15
4 v tujini 1
5 drugo, kje 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b37 ALI STE V CASU ANGAZIRANJA V TO IMELI STIKE Z DRUZINO?

Vrednost 11564 Frekvenca
0 8
1 da, nekaj dni (ur) sem bil celo doma 235
2 da, obiskali so me 44
3 da, telefonsko 174
4 da, preko znancev 9
5 ne, nisem imel stikov 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b38x1 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 11663 Frekvenca
0 5
1 35
2 2
3 poslusal sem radio 469
4 nisem spremljal 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b38x2 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 11762 Frekvenca
0 5
1 355
2 1
3 gledal sem TV 150
4 nisem spremljal 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b38x3 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 11861 Frekvenca
0 6
1 281
3 iz casopisov 224
4 nisem spremljal 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b38x4 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 11960 Frekvenca
0 6
1 451
3 pri castniku visje enote 54
4 nisem spremljal 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b38x5 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 12059 Frekvenca
0 6
1 354
3 pri komandirju moje enote 150
4 nisem spremljal 1
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

b38x6 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 12158 Frekvenca
0 6
1 492
3 iz Vestnika TO 12
4 nisem spremljal 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b38x7 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 12257 Frekvenca
0 5
1 394
3 v stikih z domacimi 112
4 nisem spremljal 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b38x8 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 12356 Frekvenca
0 5
1 334
2 1
3 v pogovorih s tovarisi 171
4 nisem spremljal 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b38x9 OBVESCANJE O DOGAJANJIH DOMA IN PO SVETU JE MED VOJNO ZELO POMEMBNO. KJE STE VI MED ANGAZIRANOSTJO V TERITORIALNI OBRAMBI DOBILI NAJVEC TOVRSTNIH INFORMACIJ? (moznih je vec odgovorov)

Vrednost 12455 Frekvenca
0 7
1 496
3 drugo, kaj 8
4 nisem spremljal 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

b39 NA KAJ JE NAJBOLJ VPLIVALO VASE ANGAZIRANJE V TERITORIALNI OBRAMBI? (izberite en odgovor)

Vrednost 12554 Frekvenca
0 10
1 na osebno zdravje in po~utje 109
2 na zasebno, dru`insko `ivljenje 78
3 na delo, poklic 46
4 na ugled v okolju 11
5 na stali{~a o obrambni politiki 41
6 na stali{~a o politiki sploh 38
7 na stali{~a o voja{kih zadevah 44
8 drugo, kaj 19
9 ne vem 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

c1x1 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); opora na lastne si

Vrednost 12653 Frekvenca
0 20
1 popolnoma 375
2 delno 94
3 sploh ne 3
4 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c1x2 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); mnozicno sodelovan

Vrednost 12752 Frekvenca
0 23
1 popolnoma 322
2 delno 139
3 sploh ne 6
4 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c1x3 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); uporaba vseh mater

Vrednost 12851 Frekvenca
0 48
1 popolnoma 185
2 delno 214
3 sploh ne 19
4 ne vem 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c1x4 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); uporaba oborozenih

Vrednost 12950 Frekvenca
0 32
1 popolnoma 273
2 delno 150
3 sploh ne 13
4 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c1x5 KOLIKO SO SE PO VASEM MNENJU V OBOROZENEM KONFLIKTU Z JUGOSLOVANSKO VOJSKO POTRDILE NASLEDNJE ZNACILNOSTI OBRAMBNE STRATEGIJE SLOVENIJE: (prosimo, da za vsako od znacilnosti poveste, ali se je potrdila popolnoma, delno, ali pa sploh ne); nepretrgano vojsko

Vrednost 13049 Frekvenca
0 34
1 popolnoma 172
2 delno 165
3 sploh ne 67
4 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c2a1 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. TO

Vrednost 13148 Frekvenca
0 7
1 nic prispeval 5
2 . 4
3 srednje prispeval 15
4 . 47
5 veliko prispeval 429
6 ne vem 4
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

c2a2 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. policija

Vrednost 13247 Frekvenca
0 13
1 nic prispeval 12
2 . 16
3 srednje prispeval 46
4 . 92
5 veliko prispeval 329
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c2a3 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. civilno prebivalstvo

Vrednost 13346 Frekvenca
0 24
1 nic prispeval 5
2 . 16
3 srednje prispeval 135
4 . 156
5 veliko prispeval 170
6 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c2a4 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. podjetja

Vrednost 13445 Frekvenca
0 24
1 nic prispeval 16
2 . 55
3 srednje prispeval 191
4 . 116
5 veliko prispeval 79
6 ne vem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c2a5 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. civilna zascita

Vrednost 13544 Frekvenca
0 22
1 nic prispeval 19
2 . 47
3 srednje prispeval 142
4 . 137
5 veliko prispeval 110
6 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c2a6 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. slovenski politiki

Vrednost 13643 Frekvenca
0 24
1 nic prispeval 10
2 . 15
3 srednje prispeval 69
4 . 131
5 veliko prispeval 255
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c2a7 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. slovenska sredstva javnega obvescanja

Vrednost 13742 Frekvenca
0 21
1 nic prispeval 5
2 . 7
3 srednje prispeval 26
4 . 75
5 veliko prispeval 370
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c2a8 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. tuja sredstva javnega obvescanja

Vrednost 13841 Frekvenca
0 23
1 nic prispeval 13
2 . 48
3 srednje prispeval 126
4 . 157
5 veliko prispeval 109
6 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c2a9 KOLIKO SO PO VASEM MNENJU NASTETI DEJAVNIKI PRISPEVALI K USPESNI OBRAMBI SLOVENIJE: Ocenjujete z lestvico od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da ni nic prispeval, 3 da je srednje prispeval, 5 pa, da je veliko prispeval. politiki ES

Vrednost 13940 Frekvenca
0 25
1 nic prispeval 85
2 . 105
3 srednje prispeval 136
4 . 66
5 veliko prispeval 56
6 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c3 KAKSNI SO BILI ODNOSI MED VASO ENOTO IN POLICIJO?

Vrednost 14039 Frekvenca
0 8
1 odlicni 197
2 prav dobri 92
3 dobri 87
4 zadovoljivi 27
5 slabi 15
6 nismo imeli stikov 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c4 KAKO BI PO VASEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA V PRIHODNJE NAJBOLJ UCINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJASKI VIDIK VARNOSTI?(mozen je en odgovor)

Vrednost 14138 Frekvenca
0 4
1 samo z lastnimi oborozenimi silami 277
2 z obrambnim sodelovanjem s sosednjimi drzavami 93
3 s prikljucitvijo k NATO paktu 46
4 brez oborozenih sil, samo s policijo 45
5 drugace, kako 14
6 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c5 STEVILCNO RAZMERJE MED STALNO ARMADO IN REZERVO JE V POSAMEZNIH DRZAVAH RAZLICNO. KAKSNO NAJ BI BILO TO RAZMERJE V SLOVENIJI? (mozen je en odgovor)

Vrednost 14237 Frekvenca
0 5
1 stalna armada brez rezerve 40
2 vecja stalna armada in manjsa rezerva 75
3 manjsa stalna armada in vecja rezerva 326
4 ne vem, ne morem oceniti 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c6 V SODOBNIH ARMADAH JE DELEZ POKLICNIH VOJAKOV RAZLICEN. KAKSNA NAJ BI BILA SLOVENSKA VOJSKA?

Vrednost 14336 Frekvenca
0 6
1 v celoti poklicna 64
2 predvsem poklicna in v manjsi meri naborna 174
3 predvsem naborna z manjsim poklicnim jedrom 213
4 ne vem, ne morem oceniti 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c7 KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU PONOVNE OBOROZENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Vrednost 14435 Frekvenca
0 4
1 boril bi se z orozjem 428
2 nekako bi se ze boril 69
3 ne bi se niti boril niti upiral 1
4 ne vem, neodlocen 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

c8 ALI BI SE ODZVALI NA PONOVEN VPOKLIC? (izberite en odgovor)

Vrednost 14534 Frekvenca
0 4
1 da, vsekakor 345
2 da, saj se moram 64
3 da, ce bi se varnostne razmere bistveno poslabsale 89
4 ne, poskusal bi se temu izogniti 1
5 ne, uveljavljal bi pravico do ugovora vesti 2
6 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c9 KAKO BI, GLEDE NA NEDAVNE VOJNE IZKUSNJE, OCENILI VOJASKO USPOSABLJANJE V ZADNJIH LETIH? (mozen je en odgovor)

Vrednost 14633 Frekvenca
0 5
1 preteklo usposabljanje se je potrdilo kot ucinkovito in koristno 186
2 vojna praksa je iznicila rezultate preteklega vojaskega usposabljanja 33
3 pokazalo se je, da je vsakrsno usposabljanje nesmiselno, saj so vojaske vaje eno, vojna praksa pa drugo 59
4 vojna praksa je razkrila vse slabosti vojaskega usposabljanja v preteklosti 136
5 ne vem, ne morem oceniti 58
6 nisem se bil na usposabljanju 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

c10 KAJ VAM POMENIJO NOVE OZNAKE TERITORIALNE OBRAMBE SLOVENIJE?

Vrednost 14732 Frekvenca
0 7
1 so nepotrebne, ker vnasajo zmedo 6
2 so potrebne, ker gre za novo vojsko 459
3 oznake niso pomembne 30
4 ne vem, nic mi ne pomenijo 9
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

d1 LETO ROJSTVA: 19!___!___!

Vrednost 14831 Frekvenca
0 12
35 1
43 1
47 1
50 3
51 5
52 7
53 9
54 11
55 14
56 20
57 28
58 21
59 21
60 17
61 22
62 22
63 25
64 26
65 30
66 34
67 46
68 51
69 36
70 32
71 16
77 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0 0 77

Vrednosti spremenljivk od 0 do 77

d2 NARODNOST:

Vrednost 14930 Frekvenca
0 6
1 Albanec 0
2 Crnogorec 0
3 Hrvat 7
4 Italijan 0
5 Madzar 0
6 Makedonec 1
7 Musliman 1
8 Slovenec 487
9 Srb 4
10 Jugoslovan 1
11 druge narodnosti 2
20 1
65 1
71 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 71

d3 IZOBRAZBA:

Vrednost 15029 Frekvenca
0 4
1 osnovna sola 93
2 dvo ali tri letna strokovna sola 143
3 srednja sola 242
4 visja sola 11
5 visoka sola, fakulteta, akademija 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d4 KAKSNA JE VASA DELOVNA AKTIVNOST: ALI STE ZAPOSLENI ALI NISTE ZAPOSLENI?

Vrednost 15128 Frekvenca
0 4
1 zaposlen (v druzbenem sektorju, v drzavni sluzbi, pri zasebniku) 394
2 zasebnik (obrtnik, kmet, podjetnik) 40
3 bil sem zaposlen, vendar sem trenutno nezaposlen 45
4 nisem bil zaposlen in sedaj iscem delo (nezaposlen) 12
5 nisem zaposlen, vendar ne iscem dela (ucenec, student) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d5 KAKSEN JE VAS SEDANJI POKLIC OZ. KAKSEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV IN KAKSNA JE VASA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 15227 Frekvenca
0 4
1 NK delavec 45
2 PK, priucen delavec 45
3 KV delavec 192
4 VKV delavec 28
5 pomozni usluzbenec, usluzbenec z nizjo izobrazbo 2
6 usluzbenec s srednjo izobrazbo 114
7 usluzbenec z visjo ali visoko izobrazbo 23
8 samostojni obrtnik, delodajalec 9
9 samostojni obrtnik brez tuje delone sile 16
10 svobodni poklic 3
11 kmet 7
12 pomagajoci druzinski clan v kmetijstvu 2
13 ucenec, dijak, vajenec, student 18
14 drugo 2
15 nikoli nisem bil zaposlen, nimam kvalifikacije 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15

d6 ZAKONSKI STAN:

Vrednost 15326 Frekvenca
0 5
1 samski, nikoli nisem bil porocen 263
2 razvezan 6
3 vdovec 1
4 porocen, izvenzakonska skupnost 236
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

d7 STEVILO OTROK:

Vrednost 15425 Frekvenca
0 6
1 nimam otrok 282
2 imam 1 otroka 85
3 imam 2 otroka 123
4 imam 3 otroke ( ali vec) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

d8 KJE STANUJETE?

Vrednost 15524 Frekvenca
0 3
1 v lastnem stanovanju (hisi) 171
2 v druzbenem stanovanju (last podjetja, solidarnostno stanovanje) 89
3 pri starsih ali sorodnikih 226
4 v najetem stanovanju, sem podnajemnik 16
5 drugo, kaj 5
9 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

d9 KOLIKSEN JE BIL V ZADNJIH TREH MESECIH VAS POVPRECNI REDNI MESECNI DOHODEK?

Vrednost 15623 Frekvenca
0 5
1 do 4000 din 46
2 4000 - 6000 din 126
3 6000 - 8000 din 128
4 8000 - 10000 din 93
5 nad 10000 din 59
9 ne prejemam rednih mesecnih dohodkov 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

d10x1 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Krscanski demokrati

Vrednost 15722 Frekvenca
0 53
1 nisem clan 131
2 nisem clan a simpatiziram 24
3 sem clan brez funkcije 8
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x2 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Liberalna stranka

Vrednost 15821 Frekvenca
0 60
1 nisem clan 140
2 nisem clan a simpatiziram 14
3 sem clan brez funkcije 4
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x3 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Liberalno demokratska stranka

Vrednost 15920 Frekvenca
0 59
1 nisem clan 134
2 nisem clan a simpatiziram 18
3 sem clan brez funkcije 6
4 sem clan s funkcijo 1
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x4 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Slovenska kmecka zveza

Vrednost 16019 Frekvenca
0 51
1 nisem clan 143
2 nisem clan a simpatiziram 17
3 sem clan brez funkcije 7
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x5 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Socialdemokratska stranka

Vrednost 16118 Frekvenca
0 61
1 nisem clan 133
2 nisem clan a simpatiziram 23
3 sem clan brez funkcije 1
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x6 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Socialisticna stranka

Vrednost 16217 Frekvenca
0 61
1 nisem clan 150
2 nisem clan a simpatiziram 4
3 sem clan brez funkcije 3
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x7 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Slovenska demokratska zveza

Vrednost 16316 Frekvenca
0 57
1 nisem clan 131
2 nisem clan a simpatiziram 26
3 sem clan brez funkcije 1
4 sem clan s funkcijo 3
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x8 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Stranka demokraticne prenove

Vrednost 16415 Frekvenca
0 50
1 nisem clan 123
2 nisem clan a simpatiziram 31
3 sem clan brez funkcije 13
4 sem clan s funkcijo 1
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x9 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? Zeleni Slovenije

Vrednost 16514 Frekvenca
0 46
1 nisem clan 92
2 nisem clan a simpatiziram 76
3 sem clan brez funkcije 4
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d10x10 ALI STE CLAN OZIROMA SIMPATIZIRATE S KATERO OD NAVEDENIH POLITICNIH STRANK IN ALI IMATE FUNKCIJO V NJIH? drugo

Vrednost 16613 Frekvenca
0 83
1 nisem clan 127
2 nisem clan a simpatiziram 5
3 sem clan brez funkcije 2
4 sem clan s funkcijo 0
5 nisem clan in ne simpatiziram z nobeno stranko 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

d11 KRAJ PREBIVALISCA:

Vrednost 16712 Frekvenca
0