Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973

Basic Study Information

ADP - IDNo: FNS73
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_FNS73_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Jan
Co-workers:
 • Kogej, Pavel
Data file producer:
CLSDO - Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1973)

Funding agency:

Republiška raziskovalna skupnost

Study Content

Keywords:

oprema šol, članstvo v krožkih, fakultativne dejavnosti, izvenšolska angažiranost, materialne dobrine, stres v šoli, odnos profesorjev, doseganje ciljev, šolanje, socialna neenakost, inteligenca, inteligentnost, distribucija sredstev, faktorji nadaljnjega šolanja, vključevanje v nadaljnje šolanje, umske sposobnosti, mladina, osemletno šolanje, objektivne možnosti šolanja, izbira poklica, osebnostne lastnosti, poklicno usmerjanje, zaposlovanje, zadovoljstvo s šolo, poklicna uspešnost, zadovoljstvo s poklicem, šolski uspeh, menjava šole, menjava poklica, vzgoja otrok, represivnost v domači vzgoji, mobilnost, poklicne želje, materina ocena primernosti otroka za šolanje, materialne možnosti šolanja, realizacija intelektualnih potencialov, osnovna šola, srednja šola, g-faktor

Keywords ELSST:
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, KAZALEC USPEŠNOSTI, DRUŽBENA NEENAKOST, IZOBRAŽEVANJE, SREDNJA ŠOLA, MLADOSTNIK

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
MOBILNOST IN DRUŽBENA NEENAKOST
PSIHOLOŠKI POMEN IN REALIZACIJA INTELEKTUALNIH POTENCIALOV
ŠOLA KOT FAKTOR AKTUALIZACIJE INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
MLADINA V DRUŽINSKI IN ŠOLSKI SITUACIJI


Abstract:

Raziskava vključuje podatke o socialnem poreklu in družinskem okolju učencev, o njihovem šolskem uspehu, izvenšolskih dejavnostih, interesih, poklicnih željah in izobraževalnih aspiracijah, vključitvah v nadaljno šolanje in uspešnosti pri nadaljevanju šolanja, kot tudi rezultate na testih sposobnosti (inteligentnost in kreativnost), ter osebnostnih testih. Poleg tega pa vključuje tudi ocene učiteljev, ter stališča mater učencev v zvezi z njihovim šolanjem, kot tudi podatke o njihovih vzgojnih stilih. Ti podatki se dopolnjujejo in nadgrajujejo v posameznih fazah raziskave, pri čemer moramo razlikovati; najprej standardne podatke iz Ankete o izbiri poklica ter rezultate skupinskih testiranj s testi umskih sposobnosti, nato rezultate treh različnih vprašalnikov in testa kreativnosti ("Uporabe predmetov"), rezultate poštne ankete o uspešnosti nadaljevanja šolanja in rezultate vprašalnika o vzgojnih stilih za matere učencev ter končno podatke o vključevanju v višje in visoke šole. Pred raziskavo samo je bil opravljen predpoizkus, v katerem je bila primerjana skupina učencev, ki se je kljub razmeroma nizkim intelektualnim sposobnostim vključila v nadaljnje šolanje, z drugo skupino, ki se je kljub razmeroma visokim sposobnostim v šolanje in vključila. Pri tem smo poleg zgoraj navedenih podatkov upoštevali posebej še kvalifikacijsko strukturo učiteljev v osnovnih šolah.

Methodology


Collection date: junij 1971, 20.marec 1973, oktober 1974, jesen 1978
Date of production: 1973
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Socialistične republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osmošolci osnovnih šol Socialistične republike Slovenije šolskega leta 1969/1970 in osmošolci osnovnih šol šolskega leta 1972/1973.

Excluded: no information
Data collected by:

Republiški in komunalni zavod za zaposlovanje SR Slovenije, Center za raziskovanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij

Sampling procedure:

Tip vzorca: 1. V Sloveniji se vsako leto izvaja anketiranje vseh absolventov slovenskih osnovnih šol z Anketo o izbiri poklica, poleg tega pa se isti učenci testirajo še s posebno baterijo testov umskih sposobnosti. Osnovnošolci, ki so bili anketirani in testirani v šolskem letu 1969/70 in 1972/73, so tvorili naši osnovni populaciji, iz katerih smo izbirali vzorec za naš predpoizkus in našo glavno raziskavo. 2. V predpoizkusu smo najprej določili kritično vrednost testnega rezultata, ki bi ga morali doseči vsi učenci, ki so se vključili v nadaljnje šolanje na štiri letnih srednjih šolah, če bi obstajala absolutna skladnost med umskimi sposobnostmi in vključitvami. Nato smo za analizo izbrali vse učence, ki so se vključili v nadaljne šolanje kljub temu, da so bili njihovi rezultati "pod" to vrednostjo, in vse tiste, ki se niso vključili, čeprav so bili njihovi rezultati "nad" to vrednostjo. Glede na to, ne gre za vzorec v pravem pomenu besede, temveč za namensko izbrano podpopulacijo. 3. V glavni raziskavi smo za analizo izbrali tiste posameznike, ki so dosegli na testih natančne vrednosti 25., 50., 75. ali višjega percentila. Te skupine smo označili kot skupino intelektualno podpovprečnih, povprečnih, nadpovprečnih in talentiranih. Tudi tukaj torej ne gre za vzorec v običajnem pomenu besede, temveč za namensko izbrane podpopulacije.

Mode of data collection:

Skupinsko anketiranje mladih in pošiljanje vprašalnikov njim in njihovih materam

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Podatki niso neposredno dostopni. Prosimo, preverite možnost dostopa do podatkov pri Arhiv družboslovnih podatkov!

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Makarovič, Jan (1973). FPS73 - VPRAŠALNIK "FNŠ - A" [Vprašalnik].
 2. Makarovič, Jan (1973). FPS73 - Vprašalnik "FNŠ - B" [Vprašalnik].
 3. Makarovič, Jan (1973). FPS73 - VPRAŠALNIK "FNŠ - C" [Vprašalnik].
 4. Makarovič, Jan (1974). FPS73 - STALIŠČA SLOVENSKIH MATER Vprašalnik [Vprašalnik].
 5. Makarovič, Jan (1974). FPS73 - Vprašalnik za učence o materah [Vprašalnik].
 6. Makarovič, Jan (1974). FPS73 - Vprašalnik za respondente leto dni po končani osnovni šoli [Vprašalnik].
 7. Makarovič, Jan (1973). FPS73 - Šifrant za raziskavo FPS73 [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Makarovič, Jan (1984). Družbena neenakost, šolanje in talenti.
 2. Makarovič, Jan (). Vzgojna stališča slovenskih mater..
 3. Makarovič, Jan (1982). Vpliv družbene neenakosti na realizacijo intelektualnih potencialov: doktorska disertacija..
 4. Makarovič, Jan (1973). Faktorji nadaljevanja šolanja pri slovenski mladini..
 5. Makarovič, Jan (1973). Klasa i dob kao principi društvene nejednakosti..
 6. Makarovič, Jan (1974). Faktorji pridobivanja šolske izobrazbe pri slovenski mladini. I. del : raziskovalna naloga.
 7. Makarovič, Jan (1978). Faktorji pridobivanja šolske izobrazbe pri slovenski mladini. II. del, Realizacija intelektualnih potencialov v odvisnosti od družbene neenakosti : empirična raziskava..
 8. Makarovič, Jan (1975). Faktorji pridobivanja šolske izobrazbe pri slovenski mladini. Del II, Realizacija intelektualnih potencialov v odvisnosti od družbene neenakosti. A, Teoretični okvir raziskave..
 9. Makarovič, Jan (1979). Faktorji vključevanja v višje in visoke šole..
 10. Makarovič, Jan (1979). Faktorji vključevanja v višje in visoke šole: fazno poročilo..
 11. Makarovič, Jan (1980). Uspešnost mladih zaposlenih..
 12. Makarovič, Jan (1981). Vpliv družbene neenakosti na realizacijo intelektualnih potencialov, (Socialna neenakost in socialna politika, 09-5541)..
 13. Makarovič, Jan (1981). VPLIV SOCIALNE NEENAKOSTI NA REALIZACIJO INTELEKTUALNIH POTENCIALOV..

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, J. (2001). Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: FNS73. https://doi.org/10.17898/ADP_FNS73_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si