Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SVETDZ98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SVETDZ98_V1
Main author(s):
  • Lukšič, Igor
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave (Ljubljana; 1998)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

državni svet, državni zbor, interesne skupine, stranke

Keywords ELSST:
POLITIČNI SISTEM, PARLAMENTARNI SISTEM, DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE, POLITIČNA STRANKA, INTERESNA SKUPINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politični sistem RS
parlament
državni svet
interesne skupine
stranke


Abstract:

Raziskava je zajela stališča svetnikov DS RS o delu v preteklem mandatu, o načinih dela, metodah dela in zbrala ocene učinkovitosti in uspešnosti njihovega dela in posameznih oblik DS RS.

Methodology


Collection date: januar 1998 - marec 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Svetnik v Državnem Svetu RS

Universe:

Ciljna populcija so člani Državnega Sveta, z mandatom 1992-1997.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede, Igor Lukšič, Jernej Pikalo

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SVETDZ98 - Podatki raziskave Dravni svet v politinem sistemu RS [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 87
  • number of units: 23

Title of Data file: SVETDZ98 - Podatki raziskave Državni svet v političnem sistemu RS [datoteka podatkov], 2001, Odgovori na odprta vprašanja.

Format: *.doc - word datoteka

  • number of variables: 31
  • number of units: 23

Variable list

ID Identifikacija

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 23 12 6.78233

Valid range from 1 to 23

V1.1 Delo DS v 1. mandatu v celoti gledano je bilo: Ali je bilo po vašem delo Državnega sveta v prvem mandatu v celoti gledano:

Value 22 Frequency
1 uspesno 8
2 deloma uspesno 14
3 neuspesno 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.63636 0.492366

Valid range from 1 to 9

V1.1_ODP Utemeljitev Prosimo, da na kratko utemeljite svoje mnenje:

ID Identifikacija

Value 1119 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 23 12 6.78233

Valid range from 1 to 23

V1.1 Delo DS v 1. mandatu v celoti gledano je bilo: Ali je bilo po vašem delo Državnega sveta v prvem mandatu v celoti gledano:

Value 2118 Frequency
1 uspesno 8
2 deloma uspesno 14
3 neuspesno 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.63636 0.492366

Valid range from 1 to 9

V1.1_ODP Utemeljitev Prosimo, da na kratko utemeljite svoje mnenje:

V1.2A Ocena dela predsednika Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

predsednika

Value 4116 Frequency
1 uspesno 13
2 deloma uspesno 10
3 neuspesno 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.43478 0.50687

Valid range from 1 to 9

V1.2B Ocena dela sekretarke Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

sekretarke

Value 5115 Frequency
1 uspesno 18
2 deloma uspesno 4
3 neuspesno 1
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 1.26087 0.540824

Valid range from 1 to 9

V1.2C Ocena dela podpredsednikov Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

podpredsednikov

Value 6114 Frequency
1 uspesno 5
2 deloma uspesno 16
3 neuspesno 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 1.86957 0.548083

Valid range from 1 to 9

V1.2D Ocena dela predsednikov delovnih teles Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

predsednikov delovnih teles

Value 7113 Frequency
1 uspesno 11
2 deloma uspesno 10
3 neuspesno 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 3 1.54545 0.595801

Valid range from 1 to 9

V1.2E Ocena dela komisij Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

komisij

Value 8112 Frequency
1 uspesno 11
2 deloma uspesno 12
3 neuspesno 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.52174 0.510754

Valid range from 1 to 9

V1.2F Ocena dela kolegija predsednika Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

kolegija predsednika

Value 9111 Frequency
1 uspesno 5
2 deloma uspesno 10
3 neuspesno 5
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 1 3 2 0.725476

Valid range from 1 to 9

V1.2G Ocena dela interesnih skupin Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

interesnih skupin

Value 10110 Frequency
1 uspesno 9
2 deloma uspesno 12
3 neuspesno 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 3 1.63636 0.581087

Valid range from 1 to 9

V1.2H Ocena dela administracije in strokovnih delavcev Kako bi ocenili delo posameznih organov sveta v prvem mandatu?

administracije in strok. delavcev

Value 11109 Frequency
1 uspesno 12
2 deloma uspesno 11
3 neuspesno 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.47826 0.510754

Valid range from 1 to 9

V1.2_ODP Utemeljitev Prosimo, da na kratko utemeljite svoje mnenje:

V1.3 Svet razpravljal o pravih stvareh: Ali je po vaši oceni svet razpravljal o pravih stvareh?

Value 13107 Frequency
1 da, vedno 13
2 samo vcasih 10
3 ne, nikoli 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.43478 0.50687

Valid range from 1 to 9

V1.4_ODP Pozornost dol. vprašanjem Prosimo, da navedete tista vprašanja, ki bi se jim moral svet po vašem mnenju bolj posvečati, pa se jim v prvem mandatu ni:

V1.5 Vpliv na oblikovanje dnevnega reda Kakšen vpliv ste imeli na oblikovanje dnevnega reda:

Value 15105 Frequency
1 karkoli sem predlagal, je bilo sprejeto 10
2 svet je nekaj mojih predlogov sprejel, nekaj pa ne 13
3 svet ni sprejel nobenega mojega predloga 0
4 nic nisem predlagal 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.56522 0.50687

Valid range from 1 to 9

V1.6A Smoocena pogostosti udeležb na sejah Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

pogostost udeležb na sejah

Value 16104 Frequency
1 odlicno 18
2 srednje 5
3 slabo 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.21739 0.421741

Valid range from 1 to 9

V1.6B Samoocena vkljucevanja v razpravo Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

vključevanje v razpravo

Value 17103 Frequency
1 odlicno 3
2 srednje 20
3 slabo 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.86957 0.34435

Valid range from 1 to 9

V1.6C Samoocena sodelovanja v delovnih telesih Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

sodelovanje v delovnih telesih

Value 18102 Frequency
1 odlicno 12
2 srednje 11
3 slabo 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.47826 0.510754

Valid range from 1 to 9

V1.6D Samoocena konstruktivnosti Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

konstruktivnost

Value 19101 Frequency
1 odlicno 9
2 srednje 14
3 slabo 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.6087 0.499011

Valid range from 1 to 9

V1.6E Samoocena pripravljenosti na seje Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

pripravljenost na seje

Value 20100 Frequency
1 odlicno 7
2 srednje 14
3 slabo 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 1.78261 0.599736

Valid range from 1 to 9

V1.6F Samoocena oprtosti na volilno bazo Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

odprtost na volilno bazo

Value 2199 Frequency
1 odlicno 5
2 srednje 10
3 slabo 8
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 2.13043 0.757049

Valid range from 1 to 9

V1.6G Samoocena pogostosti nastopanja Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

pogostost nastopanja

Value 2298 Frequency
1 odlicno 5
2 srednje 15
3 slabo 3
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 1.91304 0.596432

Valid range from 1 to 9

V1.6H Samoocena moci argumentiranja Kako bi ocenili svoje delo v svetu?

moč argumentiranja

Value 2397 Frequency
1 odlicno 9
2 srednje 14
3 slabo 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.6087 0.499011

Valid range from 1 to 9

V1.7A Ocena kolegov svetnikov - pogostosti udeležb na sejah Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

pogostost udeležbe v svetu

Value 2496 Frequency
1 odlicno 8
2 srednje 15
3 slabo 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.65217 0.486985

Valid range from 1 to 9

V1.7B Ocena kolegov svetnikov - vkljucevanje v razpravo Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

vključevanje v razpravo

Value 2595 Frequency
1 odlicno 8
2 srednje 14
3 slabo 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.63636 0.492366

Valid range from 1 to 9

V1.7C Ocena kolegov svetnikov - sodelovanje v delovnih telesih Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

sodelovanje v delovnih telesih

Value 2694 Frequency
1 odlicno 7
2 srednje 13
3 slabo 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 1 3 1.71429 0.560612

Valid range from 1 to 9

V1.7D Ocena kolegov svetnikov - konstruktivnost Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

konstruktivnost

Value 2793 Frequency
1 odlicno 5
2 srednje 15
3 slabo 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 3 1.86364 0.560226

Valid range from 1 to 9

V1.7E Ocena kolegov svetnikov - pripravljenost na seje Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

pripravljenost na seje

Value 2892 Frequency
1 odlicno 3
2 srednje 15
3 slabo 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 3 2.04545 0.575473

Valid range from 1 to 9

V1.7F Ocena kolegov svetnikov - oprtost na volilno bazo Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

oprtost na volilno bazo

Value 2991 Frequency
1 odlicno 2
2 srednje 13
3 slabo 8
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 2.26087 0.619192

Valid range from 1 to 9

V1.7G Ocena kolegov svetnikov - pogostost nastopanja Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

pogostost nastopanja

Value 3090 Frequency
1 odlicno 6
2 srednje 14
3 slabo 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 3 1.81818 0.58849

Valid range from 1 to 9

V1.7H Ocena kolegov svetnikov - moc argumentiranja Kako bi ocenili delo kolegov v svetu:

moč argumentiranja

Value 3189 Frequency
1 odlicno 1
2 srednje 21
3 slabo 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.95455 0.213201

Valid range from 1 to 9

V1.8 Mednarodno uveljavljanje DS Kako vi ocenjujete mednarodno uveljavljanje Državnega sveta v prvem mandatu?

Value 3288 Frequency
1 dobro se je uveljavil 12
2 se veliko bi se dalo narediti 6
3 se ni in se ne more 3
4 ni naloga sveta 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 4 1.78261 0.998022

Valid range from 1 to 9

V1.9 Odziv medijev na delo DS Kako bi vi ocenili odziv medijev na delo Državnega sveta?

Value 3387 Frequency
1 odlicno 0
2 zadovoljivo 7
3 nezadovoljivo 16
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 2 3 2.69565 0.470472

Valid range from 1 to 9

V1.9_ODP Utemeljitev Prosimo, da utemeljite ali ilustrirate vaše mnenje.

V2.1 Sestava sveta - ali manjka katera pomembna skupina, podrocje, organizacija Kako vi ocenjujete sestavo sveta? Menite, da manjka katera pomembna družbena skupina, interesno področje ali organizacija, ki jo svet ne vključuje, pa bi jo moral?

Value 3585 Frequency
1 da, v DS bi morala biti zastopana tudi ... 1
2 ne, svet pokriva vse pomembne dr. skupine in interesna podro 18
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 2 1.94737 0.229416

Valid range from 1 to 9

V2.1_ODP zastopstvo V DS bi morala biti zastopana tudi...

V2.2A ustanoviti dva sveta Prosimo, navedite ali se strinjate ali ne strinjate z navedenimi trditvami:

Namesto enega bi bilo treba ustanoviti dva sveta (enega za lokalne interese in drugega za funkcionalne)

Value 3783 Frequency
1 da 1
2 ne 19
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 1 2 1.95 0.223607

Valid range from 1 to 9

V2.2B predstavništvo Prosimo, navedite ali se strinjate ali ne strinjate z navedenimi trditvami:

povečati bi bilo treba predstavništvo interesnih organizacij

Value 3882 Frequency
1 da 4
2 ne 15
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 2 1.78947 0.418854

Valid range from 1 to 9

V2.2C samo lokalne interese Prosimo, navedite ali se strinjate ali ne strinjate z navedenimi trditvami:

Svet bi moral predstavljati samo lokalne interese

Value 3981 Frequency
1 da 6
2 ne 15
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 1 2 1.71429 0.46291

Valid range from 1 to 9

V2.2D samo interesne organizacije Prosimo, navedite ali se strinjate ali ne strinjate z navedenimi trditvami:

Svet bi moral predstavljati samo interesne organizacije

Value 4080 Frequency
1 da 1
2 ne 16
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 1 2 1.94118 0.242536

Valid range from 1 to 9

V2.2_ODP Utemeljitev Prosimo utemeljite svoje mnenje.

V2.3 Ustreznost postopka volitev v DS Ali je bil postopek volitev v Državni zbor po vašem mnenju ustrezen ali bi ga bilo treba kaj spremeniti?

Value 4278 Frequency
1 bil je ustrezen 16
2 potrebno ga je spremeniti 6
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.27273 0.455842

Valid range from 1 to 9

V2.3_ODP Utemeljitev Če menite, da bi bile potrebne spremembe, prosimo, navedite, kakšne spremembe bi bile potrebne:

V3.1 Klic/pogovor s strani poslanca DZ v zvezi z dnevnim redom seje sveta Ali vas je kdaj poklical oz. se z vami pogovarjal kateri od poslancev v Državnem zboru v zvezi z dnevnim redom seje sveta?

Value 4476 Frequency
1 da 11
2 ne 12
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.52174 0.510754

Valid range from 1 to 9

V3.2 Klic/pogovor svetnika DS s poslancem DZ Ste vi kdaj poklicali ali se pogovarjali s poslancem Državnega zbora v zvezi z vašim ali njihovim dnevnim redom?

Value 4575 Frequency
1 da, v zvezi z dnevnim redom Državnega sveta 3
2 da, v zvezi z dnevnim redom Državnega zbora 6
3 ne 7
4 da, v zvezi z dnevnim redom DS in DZ 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 4 2.78261 1.04257

Valid range from 1 to 9

V3.3 povecati moc DS Ali menite, da bi bilo treba povečati moč DS tako, da bi bilo v zakonodajni proceduri za sprejem zakon nujno soglasje sveta ali celo predhodno pozitivno soglasje sveta za sprejem zakona v Državnem zboru?

Value 4674 Frequency
1 da, vedno 6
2 da, v določenih primerih 12
3 ne 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 3 1.90909 0.683763

Valid range from 1 to 9

V3.4 Nastopanje sveta v zakonodajnem postopku Ali menite, da bi bilo treba omogočiti svetu, da nastopa v zakonodajnem postopku z amandmaji na delovnih telesih DZ?

Value 4773 Frequency
1 da, vedno 13
2 da, v določenih primerih 9
3 ne 1
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 1.47826 0.593109

Valid range from 1 to 9

V3.5 Okrepitev veta DS Ali menite, da bi bilo treba okrepiti veto Državnega sveta do te mere, da bi zakon, ki mu DS izglasuje veto, moral ponovno v zakonodajni postopek od začetne faze?

Value 4872 Frequency
1 da 7
2 včasih, samo nekateri pomembnejši zakoni 7
3 ne 9
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 2.08696 0.848155

Valid range from 1 to 9

V3.6 Vpeljava čistega dvodomnega sistema Kaj menite o tem, da bi namesto sistema nepopolne dvodomnosti poskušali vpeljati čisti dvodomni sistem in tako po pristojnostih izenačili DS in DZ?

Value 4971 Frequency
1 v celoti strinjam z idejo dvodomnosti 15
2 dvodomnost se mi ne zdi dobra rešitev 7
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.31818 0.476731

Valid range from 1 to 9

V3.6_ODP Utemeljitev Prosimo, da pojasnite svoje mnenje:

V3.7A Medsebojno spoštovanje Prosimo, navedite ali se strinjate s spodnjimi opisi razmerja med Državnim svetom in Državnim zborom na podlagi izkušenje iz prvega mandata:

medsebojno spoštovanje

Value 5169 Frequency
1 v celoti strinjam 2
2 deloma se strinjam 7
3 sploh se ne strinjam 10
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 3 2.42105 0.692483

Valid range from 1 to 9

V3.7B Medsebojno sodelovanje Prosimo, navedite ali se strinjate s spodnjimi opisi razmerja med Državnim svetom in Državnim zborom na podlagi izkušenje iz prvega mandata:

medsebojno sodelovanje

Value 5268 Frequency
1 v celoti strinjam 0
2 deloma se strinjam 9
3 sploh se ne strinjam 10
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 2 3 2.52632 0.512989

Valid range from 1 to 9

V3.7C Medsebojno tekmovanje Prosimo, navedite ali se strinjate s spodnjimi opisi razmerja med Državnim svetom in Državnim zborom na podlagi izkušenje iz prvega mandata:

medsebojno tekmovanje

Value 5367 Frequency
1 v celoti strinjam 3
2 deloma se strinjam 11
3 sploh se ne strinjam 6
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 1 3 2.15 0.67082

Valid range from 1 to 9

V3.7D DZ poskuša zmanjševati moč DS Prosimo, navedite ali se strinjate s spodnjimi opisi razmerja med Državnim svetom in Državnim zborom na podlagi izkušenje iz prvega mandata:

DZ je poskušal zmanjševati moč DS

Value 5466 Frequency
1 v celoti strinjam 17
2 deloma se strinjam 4
3 sploh se ne strinjam 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 1.34783 0.647281

Valid range from 1 to 9

V3.7_ODP Utemeljitev Prosimo, da pojasnite svoje ocene:

V3.8_ODP opazitev značilnost v razmerju med DS in DZ Ali ste pri svojem delu v prvem mandatu opazili še kakšne značilnost med Državnim svetom in Državnim zborom, o katerih vas nismo vprašali? Prosimo, navedite:

V4.1 Ali ste clan politicne stranke? Ali ste član politične stranke:

Value 5763 Frequency
1 da, sem član, a ne v vodstvu stranke 12
2 da, sem član vodstva stranke 0
3 nisem član nobene politične stranke 10
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 3 1.90909 1.01929

Valid range from 1 to 9

V4.2 sodelovanje s predstavniki strank Kako sodelujete s predstavniki strank?

Value 5862 Frequency
1 upoštevam opredelitve ene stranke 0
2 upoštevam inf. pridobljene v nefor. stikih z vec pol.strank. 16
3 nimam stikov s političnimi strankami 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 2 3 2.30435 0.470472

Valid range from 1 to 9

V4.3 stranke se obrnejo na vas osebno Ali so se stranke kdaj obrnile na vas osebno v zvezi z delom sveta?

Value 5961 Frequency
1 da, neposredno 7
2 da, posredno 5
3 ne 11
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 2.17391 0.886883

Valid range from 1 to 9

V4.3_ODP Utemeljitev Če ste odgovorili z da, vas prosimo, da na kratko opišete primer.

V4.4 Možnost organiziranosti clanov sveta v poslanske klube po strankarski pripadnosti Kako ocenjujete možnost, da bi se člani sveta organizirali kot poslanci Državnega zbora v poslanske klube po strankarski pripadnost?

Value 6159 Frequency
1 da, bilo bi koristno 1
2 ne, to bi škodovalu delu sveta 22
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.95652 0.208514

Valid range from 1 to 9

V4.5 Politične stranke uveljavljajo svojo politiko v DS Ali se strinjate z oceno, da politične stranke uveljavljajo svojo politiko v Državnem svetu?

Value 6258 Frequency
1 da, v celoti 2
2 da, deloma 11
3 ne 10
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 2.34783 0.647281

Valid range from 1 to 9

V4.5_ODP Utemeljitev Če ste odgovorili z da, vas prosimo, da na kratko opišete primere.

V4.6 Strinjanje s trditvijo: "Drugi dom ni utemeljen na logiki politicnih strank" Ali se strinjanje s trditvijo, da "drugi dom ni utemeljen na logiki političnih strank"

Value 6456 Frequency
1 da, v celoti 12
2 da, deloma 8
3 ne 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 1 3 1.47619 0.601585

Valid range from 1 to 9

V4.6_ODP Utemeljitev Prosimo, da pojasnite ali ilustrirate svoj odgovor.

V5.1 Ste želeli kdaj uveljaviti posebej pomembno stališče/zahtevo v svetu? Ste želeli kdaj uveljaviti posebej pomembno stališče/zahtevo v svetu?

Value 6654 Frequency
1 da 19
2 ne 3
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.13636 0.35125

Valid range from 1 to 9

V5.2 Ste za zahtevo prej po neformalni poti iskali zavezništva? Ste za zahtevo prej po neformalni poti iskali zavezništva?

Value 6753 Frequency
1 iskal sem zaveznistva 16
2 nisem iskal zaveznistev 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.30435 0.470472

Valid range from 1 to 9

V5.3A Praviloma oblikoval stališča - sam Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

sami

Value 6852 Frequency
1 vedno 6
2 občasno 13
3 nikoli 0
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 2 1.68421 0.477567

Valid range from 1 to 9

V5.3B oblikoval stališča v sodelovanju z delegandom Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

v sodelovanju z delegandom (združenjem, občinami)

Value 6951 Frequency
1 vedno 1
2 občasno 14
3 nikoli 4
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 3 2.15789 0.50146

Valid range from 1 to 9

V5.3C oblikoval stališča v sodelovanju z drugimi svetniki Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

v sodelovanju z drugimi svetniki

Value 7050 Frequency
1 vedno 4
2 občasno 15
3 nikoli 0
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 2 1.78947 0.418854

Valid range from 1 to 9

V5.3D oblikoval stališča v sodelovanju s poslancem DZ Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

v sodelovanju s poslancem državnega zbora

Value 7149 Frequency
1 vedno 0
2 občasno 3
3 nikoli 13
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 2 3 2.8125 0.403113

Valid range from 1 to 9

V5.3E oblikoval stališča v sodelovanju s stranko Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

v sodelovanju s stranko

Value 7248 Frequency
1 vedno 0
2 občasno 2
3 nikoli 15
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 2 3 2.88235 0.332106

Valid range from 1 to 9

V5.3F oblikoval stališča - v sodelovanju s strokovnjaki Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

v sodelovanju s strokovnjaki

Value 7347 Frequency
1 vedno 3
2 občasno 18
3 nikoli 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 1 2 1.85714 0.358569

Valid range from 1 to 9

V5.3G oblikoval stališča v sodelovanju z interesno skupino DS Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

v sodelovanju z interesno skupino DS

Value 7446 Frequency
1 vedno 4
2 občasno 15
3 nikoli 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 1 3 1.85 0.48936

Valid range from 1 to 9

V5.3H oblikoval stališča v sodelovanju s komisijo DS Ali ste stališča za svoje delovanje v svetu praviloma oblikovali:

v sodelovanju s komisijo DS

Value 7545 Frequency
1 vedno 6
2 občasno 15
3 nikoli 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 1 2 1.71429 0.46291

Valid range from 1 to 9

V5.4 Zadovoljstvo z odzivom sveta na razpravo, pobudo, zahtevo Ali ste bili z odzivom sveta na vašo razpravo, pobudo, zahtevo praviloma zadovoljni ali ste pričakovali kaj več?

Value 7644 Frequency
1 bil sem zadovoljen 6
2 deloma sem bil zadovoljen 17
3 nisem bil zadovoljen 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 2 1.73913 0.448978

Valid range from 1 to 9

V5.4_ODP Utemeljitev Prosimo vas, da komentirate vaš odgovor.

V5.5_ODP Izpostavitev aktivnosti kake skupine svetnikov Želite izpostaviti aktivnost kake (formalno organizirane v interesno skupino ali neformalne skupine) skupine svetnikov? Prosimo, da navedete to skupino in utemeljite vaše mnenje.

V5.6 razvijanje stikov s drugo interesno skupino Ste kot pripadnik svoje interesne skupine razvijali posebne stike s katero drugo interesno skupino?

Value 7941 Frequency
1 da 8
2 ne 14
3 b.o. 0
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1 2 1.63636 0.492366

Valid range from 1 to 9

V5.6_ODP Utemeljitev Če ste odgovorili z da, prosimo, da navedete skupino:

V6.1 V DS sem bil izvoljen kot: V Državni svet sem bil izvoljen kot:

Value 8139 Frequency
1 zgolj član društva, organizacije, zveze 5
2 član izvršnega odbora ali predsestva 4
3 predsednik društva, organizacije, zveze 1
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 1 3 1.6 0.699206

Valid range from 1 to 9

V6.2A Pred sejo sem se sestal z vodstvom Kako ste vzdrževali stike z delegandom, združenji in organizacijami/lokalno skupnostjo, ki so vas izvolile?

pred sejo sem se sestal z vodstvom

Value 8238 Frequency
1 vedno 1
2 občasno 12
3 nikoli 2
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 1 3 2.06667 0.457738

Valid range from 1 to 9

V6.2B Pogovarjal sem se po telefonu z odgovornimi v organizaciji Kako ste vzdrževali stike z delegandom, združenji in organizacijami/lokalno skupnostjo, ki so vas izvolile?

pogovarjal sem se po telefonu z odgovornimi v organizaciji

Value 8337 Frequency
1 vedno 0
2 občasno 11
3 nikoli 2
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 2 3 2.15385 0.375534

Valid range from 1 to 9

V6.2C Imel sem težave navezati stike Kako ste vzdrževali stike z delegandom, združenji in organizacijami/lokalno skupnostjo, ki so vas izvolile?

Imel sem težave navezati stike

Value 8436 Frequency
1 vedno 1
2 občasno 6
3 nikoli 4
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 1 3 2.27273 0.64667

Valid range from 1 to 9

V6.2_ODP Utemeljitev Prosimo, da opišete stike z bazo.

V6.3 Ali je volilna organizacija/drustvo/zveza/očina kdaj poklicala vas? Ali lahko navedete primer, ko je volilna organizacija, društvo, zveza (kateri organ?), občina poklicala vas?

Value 8634 Frequency
1 da 13
2 ne 6
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 2 1.31579 0.477567

Valid range from 1 to 9

V6.3_ODP Utemeljitev Prosimo, opišite primer.

V6.4A Osredotočenost na prenos stališč do svoje baze Na kaj ste se kot svetnik pri opravljanju svoje funkcije najbolj osredotočali? (Izberite tri možnosti in jih razvrstite po prioriteti, tako da k najpomembnejši dejavnosti pripišete številko 1, drugi najpomembnejši 2 in tretji najpomembnejši 3)

na prenos stališč svoje baze

Value 8832 Frequency
1 prva najpomembnejša dejavnost 13
2 druga najpomembnejša dejavnost 2
3 tretja najpomembnejša dejavnost 3
9 ni izbrano 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 1 3 1.44444 0.783823

Valid range from 1 to 9

V6.4B Osredotočenost na uveljavljanje svojih osebnih stališč Na kaj ste se kot svetnik pri opravljanju svoje funkcije najbolj osredotočali? (Izberite tri možnosti in jih razvrstite po prioriteti, tako da k najpomembnejši dejavnosti pripišete številko 1, drugi najpomembnejši 2 in tretji najpomembnejši 3)

na uveljavljanje svojih osebnih stališč

Value 8931 Frequency
1 prva najpomembnejša dejavnost 3
2 druga najpomembnejša dejavnost 6
3 tretja najpomembnejša dejavnost 6
9 ni izbrano 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 1 3 2.2 0.774597

Valid range from 1 to 9

V6.4C Osredotočenost na uveljavljanje stališč svoje delovne okolice Na kaj ste se kot svetnik pri opravljanju svoje funkcije najbolj osredotočali? (Izberite tri možnosti in jih razvrstite po prioriteti, tako da k najpomembnejši dejavnosti pripišete številko 1, drugi najpomembnejši 2 in tretji najpomembnejši 3)

na uveljavnje stališč svoje delovne okolice

Value 9030 Frequency
1 prva najpomembnejša dejavnost 4
2 druga najpomembnejša dejavnost 5
3 tretja najpomembnejša dejavnost 3
9 ni izbrano 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 1 3 1.91667 0.792961

Valid range from 1 to 9

V6.4D Osredotočenost na uveljavljanje stališč drugih interesnih organizacij Na kaj ste se kot svetnik pri opravljanju svoje funkcije najbolj osredotočali? (Izberite tri možnosti in jih razvrstite po prioriteti, tako da k najpomembnejši dejavnosti pripišete številko 1, drugi najpomembnejši 2 in tretji najpomembnejši 3)

na uveljavljanje stališč drugih interesnih organizacij

Value 9129 Frequency
1 prva najpomembnejša dejavnost 0
2 druga najpomembnejša dejavnost 1
3 tretja najpomembnejša dejavnost 3
9 ni izbrano 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 2 3 2.75 0.5

Valid range from 1 to 9

V6.4E Osredotočenost na izglasovanje veta na zakone Na kaj ste se kot svetnik pri opravljanju svoje funkcije najbolj osredotočali? (Izberite tri možnosti in jih razvrstite po prioriteti, tako da k najpomembnejši dejavnosti pripišete številko 1, drugi najpomembnejši 2 in tretji najpomembnejši 3)

na izglasovanje veta na zakone

Value 9228 Frequency
1 prva najpomembnejša dejavnost 1
2 druga najpomembnejša dejavnost 1
3 tretja najpomembnejša dejavnost 1
9 ni izbrano 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1 3 2 1

Valid range from 1 to 9

V6.4F Osredotočenost na predstavljanje stališč v javnosti Na kaj ste se kot svetnik pri opravljanju svoje funkcije najbolj osredotočali? (Izberite tri možnosti in jih razvrstite po prioriteti, tako da k najpomembnejši dejavnosti pripišete številko 1, drugi najpomembnejši 2 in tretji najpomembnejši 3)

na predstavljanje stališč v javnosti

Value 9327 Frequency
1 prva najpomembnejša dejavnost 0
2 druga najpomembnejša dejavnost 2
3 tretja najpomembnejša dejavnost 2
9 ni izbrano 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 2 3 2.5 0.57735

Valid range from 1 to 9

V6.4G Osredotočenost na vplivanje na poslance v DZ Na kaj ste se kot svetnik pri opravljanju svoje funkcije najbolj osredotočali? (Izberite tri možnosti in jih razvrstite po prioriteti, tako da k najpomembnejši dejavnosti pripišete številko 1, drugi najpomembnejši 2 in tretji najpomembnejši 3)

na volivanje na poslance v DZ

Value 9426 Frequency
1 prva najpomembnejsa dejavnost 0
2 druga najpomembnejsa dejavnost 1
3 tretja najpomembnejsa dejavnost 0
9 ni izbrano 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 2 2 2 SYSMISS

Valid range from 1 to 9

V6.5_ODP Stik z volilno bazo Kolikokrat na leto ste bili v stiku z volilno bazo?

V6.6 pogovor z željo po prenosu stališč Vas je v zvezi z dnevnim redom ali vašo funkcijo kdo poklical na pogovor v želji, da prenesete/upoštevate njegova stališča? (organizacija, vplivni posameznik ali državljan)

Value 9624 Frequency
1 da, pogosto 1
2 da, včasih 18
3 ne 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 1 3 2 0.324443

Valid range from 1 to 9

V6.7 ohranjanje povezave z delegandi pomembno za delo sveta Se vam zdi ohranjanje povezave z delegandi (občina, združenja) za delo sveta nujno in pomembno?

Value 9723 Frequency
1 da, ta vez je nujna 16
2 ta vez je samo včasih potrebna 4
3 ni nujna, saj svetnik iz medijev/drugih virov dovolj dobro pozna probleme 0
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 1 2 1.2 0.410391

Valid range from 1 to 9

V6.8 boljša navezava na inter./lokalne skup. Ali bi vam boljša navezava na intereresne skupine oz. lokalne skupnosti prišla prav?

Value 9822 Frequency
1 da 14
2 ne 2
3 ne vem 4
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 1 3 1.5 0.82717

Valid range from 1 to 9

V6.8_ODP Utemeljitev V katerem primeru ste jo pogrešali?

V6.9_ODP sodelovanje z organizacijami, ki so vas predlagale Kako bi vi očrtali sodelovanje z organizacijami, ki so vas predlagale in izvolile?

V6.10_ODP opis vaše svetniške pisarne Prosimo, če na kratko opišete, kako je delovala vaša svetniška pisarna (pogostost, število obiskov, tip zadev).

V6.11 ustanovitev vaše svetniške pisarne (leto) Kdaj je bila vaša svetniška pisarna ustanovljena kot institucija? (leto)

Value 10218 Frequency
1992 1
1993 4
1994 2
1995 1
0 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 1992 1995 1993.38 0.916125

Valid range from 0 to 1995

V6.12 sodelovanje občine pri ustanovitvi Je sodelovala pri tem tudi občina ali skupina občin?

Value 10317 Frequency
1 da 8
2 ne 0
3 ne vem 0
9 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 1 1 1 0

Valid range from 1 to 9

V6.13 pogovor z občinskim funkcionarjem Vas je kdaj kak občinski funkcionar v svojstvu deleganda poklical na pogovor?

Value 10416 Frequency
1 da 8
2 ne 3
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 1 2 1.27273 0.467099

Valid range from 1 to 9

V6.14_ODP vprašanja ljudi S kakšnimi vprašanji so prihajali ljudje? (primer)

V6.15_ODP pomoč ljudem Kako ste jim vi pomagali ali jih usmerjali?

V7.1_ODP kaj pogrešate v vašem delu Kaj pogrešate pri vašem delovanju v vlogi svetnika? (večjo pomoč občine, večjo jasnost v regulaciji razmerij, večjo strokovno pomoč, večjo administrativno pomoč)

V7.2 delo svetnika volunterstvo ali profesionalizacija? Ali je po vašem mnenju delo svetnika možno dobro opravljati voluntersko ali bi bila potrebna profesionalizacija?

Value 10812 Frequency
1 potrebna bi bila popolna profesionalizacija 2
2 delna profesionalizacija zadošča 9
3 profesionalizacija ni potrebna 12
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 2.43478 0.662371

Valid range from 1 to 9

V7.2_ODP Utemeljitev Prosimo, če vaše mnenje utemeljite:

V7.3 izboljšanje dela svetnika Bi se dalo delo svetnika izboljšati še na kakšne druge načine

Value 11010 Frequency
1 da 19
2 ne 0
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1 1 1 0

Valid range from 1 to 9

V7.3_ODP Utemeljitev Kako? (navedite primere)

V7.4_ODP smisel obstoja Državnega sveta V čem vi osebno vidite smisel obstoja Državnega sveta v takšni obliki kot je sedaj?

V7.5 svetniki dobijo za svoje delo denarno nagrado? Ali menite, da je prav, da svetniki dobijo za svoje delo denarno nagrado?

Value 1137 Frequency
1 prav je tako in dosedanja ureditev je ustrezna 20
2 prav je tako, vendar bi bilo treba nagrado povišati 2
3 denarna nagrada svetnikom ni potrebna 1
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 3 1.17391 0.491026

Valid range from 1 to 9

V8.1_ODP Kraj bivanja? Kraj bivanja?

V8.2_ODP Poklic? Poklic?

V8.3_ODP Delovno mesto? Delovno mesto?

V8.4 Izobrazba Izobrazba?

Value 1173 Frequency
1 srednja 2
2 višja 3
3 visoka 9
4 magisterij 1
5 doktorat 8
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 5 3.43478 1.34252

Valid range from 1 to 9

V8.5 V svetu predstavljam: V svetu predstavljam:

Value 1182 Frequency
1 lokalne interese 11
2 delodajalce 3
3 delojemalce 2
4 kmete 0
5 samostojne poklice 1
6 obrtnike 1
7 negospodarske dejavnosti 5
9 b.o 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1 7 3 2.52262

Valid range from 1 to 9

V8.6_ODP dodajte še kaj Želite dodati še kaj o delu sveta, o čemer vas nismo vprašali?

Materials of the Study

  1. Lukšič, Igor (2001). SVETDZ98 - Opis datoteke Svetdz98 [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Lukšič, I. (2001). Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SVETDZ98. https://doi.org/10.17898/ADP_SVETDZ98_V1

COBISS.SI
Publication date: november 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si