Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1109
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1109_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; september 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

igre na srečo, igralništvo v Sloveniji, igralniške dejavnosti, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Igre na srečo


Povzetek:

Med aktualnimi političnimi vprašanji se je tokrat preverjalo, kako ljudje gledajo na glasovanje o novih ministrih, na katero bo predsednik vlade vezal odločitev o zaupnici. Anketiranci so med seboj primerjali uspešnost zadnjih treh vlad ter sedanjo vlado in opozicijo, povprašani so bili tudi, kako naj bi bila sestavljena prihodnja vladna koalicija. Predstavljeno je, kakšne možnosti bi imele posamezne stranke na morebitnih predčasnih volitvah, kot vedno pa je bila merjena tudi trenutna podpora vladi. Anketi je bil tokrat dodan tematski sklop o igrah na srečo, pri čemer se je ugotavljalo, kako kriza vpliva na porabo denarja za igranje na srečo in kakšne vrste igralniških kapacitet bi Slovenija bolj potrebovala: manjše igralne salone ali velika zabaviščna središča z raznoliko dejavnostjo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: avgust 2011 - september 2011
Čas izdelave: 2011-09
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 24
 • število enot: 923

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 922.986 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 196
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 163
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 124 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 922.986 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 223 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 196
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 163
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 322 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 421 Frekvenca
1 Urbano 453
2 Ruralno 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 520 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 140
3 Koroška 75
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 30
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 213
9 Gorenjska 89
10 Notranjsko-Kraška 25
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q1_1 Koliko denarja v povprečju skupno porabite na mesec za igranje iger na srečo?

1. Koliko denarja v povprečju skupno porabite na mesec za igranje iger na srečo?

Vrednost 619 Frekvenca
0 736
1 5
10 44
100 6
12 1
120 1
13 1
15 6
17 1
18 1
2 6
20 40
200 1
25 2
250 1
2500 1
3 4
30 8
35 1
4 3
40 4
400 1
45 1
5 30
50 8
6 2
60 2
65 1
7 1
75 1
8 2
povprec 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

q2 Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko izbirali med dvema možnostma?

2. Kakšna vrsta igralniške dejavnosti bi bila po vašem mnenju bolj primerna za Slovenijo, če bi lahko izbirali med dvema možnostma?

Vrednost 718 Frekvenca
1 Veliko majhnih igralnic in igralnih salonov, ki nudijo samo 257
2 Velik igralniški center, ki igralniško ponudbo povezuje z ob 389
3 Ne vem, drugo 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Ali se strinjate z investicijo v večji turistično-zabaviščni center na Goriškem, ki bi v celoviti ponudbi združil ne le igralniške ampak tudi zabavne, rekreativne, kulinarične vsebine in bi bil namenjen pretežno tujim gostom?

3. Ali se strinjate z investicijo v večji turistično-zabaviščni center na Goriškem, ki bi v celoviti ponudbi združil ne le igralniške ampak tudi zabavne, rekreativne, kulinarične vsebine in bi bil namenjen pretežno tujim gostom?

Vrednost 817 Frekvenca
1 Da 580
2 Ne 257
3 Ne vem 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Ali menite, da je primerno, da občinski svetniki in država na Goriškem omogočijo postavitev novega zasebnega igralniškega salona?

4. Ali menite, da je primerno, da občinski svetniki in država na Goriškem omogočijo postavitev novega zasebnega igralniškega salona?

Vrednost 916 Frekvenca
1 Da 397
2 Ne 372
3 Ne vem 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

5. Ali podpirate sedanjo vlado? (Da/Ne/Ne vem)

Vrednost 1015 Frekvenca
1 Da 198
2 Ne 659
3 Ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1114 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 104
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 145
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 26
4 ZARES 12
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 17
6 Nova Slovenija- NSI 21
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 23
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 25
9 drugo 27
11 nobene 248
10 ne vem 213
99 ne bi šel na volitve 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q7 Zdaj pa si zamislite, da bi na volitvah nastopile naslednje stranke… Katero bi volili? Zdaj pa si zamislite, da bi na volitvah nastopile naslednje stranke…

7. Katero bi volili?

Vrednost 1213 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 62
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 102
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 20
4 ZARES 10
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- NSI 26
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 32
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 29
9 Lista pod vodstvom Zorana Jankovića 112
10 Reseterji z Gregorjem Virantom in Matejem Lahovnikom 164
11 drugo 15
13 nobene 152
12 ne vem 127
99 ne bi šel na volitve 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q8 Se spominjate, katero stranko ste volili leta 2008?

8. Se spominjate, katero stranko ste volili leta 2008?

Vrednost 1312 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 227
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 187
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 53
4 ZARES 18
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 19
6 Nova Slovenija- NSI 16
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 15
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 25
9 drugo 35
10 Ne spomni se 182
99 ni šel na volitve 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q9 Predsednik vlade Pahor bo imenovanje novih ministrov vezal na zaupnico svoji vladi. Bi bilo za Slovenijo bolje, da poslanci glasujejo za nove ministre in s tem za zaupnico vladi ali proti novim ministrom in s tem proti vladi?

9. Predsednik vlade Pahor bo imenovanje novih ministrov vezal na zaupnico svoji vladi. Bi bilo za Slovenijo bolje, da poslanci glasujejo za nove ministre in s tem za zaupnico vladi ali proti novim ministrom in s tem proti vladi?

Vrednost 1411 Frekvenca
1 Za nove ministre in zaupnico vladi 320
2 Proti novim ministrom in proti vladi 396
3 drugo 63
4 ne vem 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q10 Katera izmed zadnjih treh vlad je bila po vašem mnenju uspešnejša?

10. Katera izmed zadnjih treh vlad je bila po vašem mnenju uspešnejša?

Vrednost 1510 Frekvenca
1 Vlada Antona Ropa 185
2 Vlada Janeza Janše 366
3 Vlada Boruta Pahorja 106
4 drugo 138
5 ne vem 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q11 Kdo od naslednjih je po vašem mnenju bolj odgovoren za sedanje stanje v Sloveniji?

11. Kdo od naslednjih je po vašem mnenju bolj odgovoren za sedanje stanje v Sloveniji?

Vrednost 169 Frekvenca
1 Sedanja vlada 409
2 Sedanja opozicija 227
3 drugo 159
4 ne vem 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q12 Kakšna vladna koalicija bi bila po vašem mnenju najprimernejša za naslednji mandat?

12. Kakšna vladna koalicija bi bila po vašem mnenju najprimernejša za naslednji mandat?

Vrednost 178 Frekvenca
1 Koalicija Socialnih demokratov in njim sorodnih strank 130
2 Koalicija Slovenske demokratske stranke in njej sorodnih str 145
3 Velika koalicija med Slovensko demokratsko stranko in Social 276
6 drugo 135
7 Ne vem 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Spol Spol?

13. spol

Vrednost 187 Frekvenca
1 M 436
2 Ž 487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. izobrazba

Vrednost 196 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 72
2 Poklicna 92
3 Srednja 425
4 Višja, visoka ali več 330
9 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

15. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 10 1921 1996 1962.664 17.047

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1996

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 214 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 144
2 od 500 do 1000 407
3 Nad 1000 do 2000 202
4 Nad 2000 EUR 14
5 Nima dohodkov 77
9 brez odgovora 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 10 15 90 48.336 17.047

Vrednosti spremenljivk od 15 do 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 232 Frekvenca
1 18-34 let 235
2 35-54 let 303
3 55 in več 370
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 15 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KORUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0.199 3.353 1 0.958

Vrednosti spremenljivk od 0.19939132152054 do 3.35270451497541

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1109. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1109_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si