Anketa o kadrovskem potencialu 1993

Basic Study Information

ADP - IDNo: AKP93
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP93_V1
Main author(s):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Data file producer:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1993)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Project number:

no information

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odlo?anje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 8. maj 1993 - 6. junij 1993
Date of production: 1993
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik,gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Zavod RS za zaposlovanje

Sampling procedure:

Vzorec je bil sestavljen iz dveh delov: anketiranje je bilo ponovljeno na prostorskem vzorcu gospodinjstev iz leta 1992 (polovica le-teh je bila že v vzorcu AKP91), dodan pa je bil še novi vzorec 3300 gospodinjstev na osnovi registra prebivalstva. V letu 1993 je vzorec temeljil na 150 enotah prve stopnje (krajevnih skupnosti) i z AKP92 oziroma AKP91. Enote druge stopnje so bili štirje popisni okoliši znotraj izbranih enot prve stopnje: skupno 600 okolišev, v katerih je bil opravljen izbor enot tretje stopnje – gospodinjstev.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Zaradi spremembe vzorčnega okvirja, osipa, panelne narave ankete in vrste drugih razlogov je bilo potrebno zahtevno uteževanje, ki je odstranilo vpliv neenakih verjetnosti izbora enot v vzorec. Uteži: osnovna utež (novo vključene enote; enote iz panela); variabilnost števila enot v segmentih; utež neodgovora; utež zaradi različne velikosti gospodinjstev; poststratifikacijske uteži.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993 [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 96
 • number of units: 23812

Variable list

okolis

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0 1 150 75.501 43.532

Valid range from 1 to 150

segment

Value 22 Frequency
1 6952
2 6878
3 195
4 154
5 4832
6 4801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 1 to 6

leto

Value 31 Frequency
91 7164
92 7015
93 9633
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 91 to 93

okolis

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0 1 150 75.501 43.532

Valid range from 1 to 150

segment

Value 295 Frequency
1 6952
2 6878
3 195
4 154
5 4832
6 4801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 1 to 6

leto

Value 394 Frequency
91 7164
92 7015
93 9633
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 91 to 93

zapvpr

Value 493 Frequency
1 23773
2 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 1 to 2

segment1

Value 592 Frequency
1 7147
2 7032
5 4832
6 4801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 1 to 6

total

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0 1 1600 208.773 152.496

Valid range from 1 to 1600

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Value 790 Frequency
1 nosilec 7333
2 partner 5421
3 otrok 8421
4 starejsi sorodnik 1052
5 brat, sestra, vnuk 1307
6 drugo 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 1 to 6

v03a spol

Value 889 Frequency
1 moski 11639
2 zenski 12149
0 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23788 24

Valid range from 1 to 2

v04a drzavljanstvo

Value 988 Frequency
1 slovensko 23576
2 v postopku 99
3 jugo - drzave 100
4 druge drzave 21
5 brez drzavljanstva 7
6 drugo 6
0 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23809 3

Valid range from 1 to 6

v05a stalno ali zacasno bivalisce

Value 1087 Frequency
1 stalno bivalisce 23472
2 zacasno biv. 201
3 ni prijavljen 129
0 7
4 ne zeli odgovoriti 1
5 ne ve 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23802 10

Valid range from 1 to 3

v061a ali je tudi lani zivel na istem naslovu?

Value 1186 Frequency
1 da 23377
2 ne 370
0 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23747 65

Valid range from 1 to 2

v062a kje je tedaj zivel?

Value 1285 Frequency
1 drugi naslov v Sl. 202
2 v jugo - drzavah 11
3 v drugi drzavi 4
4 novorojenec 139
0 14
Sysmiss 23442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
356 23456

Valid range from 1 to 4

v0631a od kdaj zivi na tem naslovu? Mesec:

Value 1384 Frequency
1 52
2 31
3 26
4 20
5 17
6 29
7 32
8 19
9 30
10 28
11 36
12 29
0 21
Sysmiss 23442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 23463

Valid range from 1 to 12

v0632a od kdaj zivi na tem naslovu? Leto:

Value 1483 Frequency
82 1
86 3
92 205
93 140
0 21
Sysmiss 23442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 23463

Valid range from 82 to 93

v071a datum rojstva - mesec:

Value 1582 Frequency
1 2099
2 1980
3 2167
4 2019
5 2012
6 1882
7 1955
8 1878
9 1970
10 1972
11 1850
12 1903
0 121
99 rojeni pred letom 1900 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23687 125

Valid range from 1 to 12

v072a datum rojstva - leto:

Value 1681 Frequency
99 rojeni pred letom 1900 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23802 10 0 93 56.807 21.231

Valid range from 0 to 93

v08a zakonski stan

Value 1780 Frequency
1 samski 6097
2 porocen 11340
3 vdovec 1490
4 razvezan ali locen 466
0 10
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19393 4419

Valid range from 1 to 4

v09a dosezena stopnja izobrazbe

Value 1879 Frequency
1 nedokoncana OS 1868
2 OS 6532
3 1-2 letna SS 753
4 2-3 letna SS 4038
5 4-5 letna SS 4210
6 Visja sola 1029
7 Visoka sola 815
8 Specializacija, magisterij, doktorat 125
0 33
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19370 4442

Valid range from 1 to 8

v10a stevilo let solanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19393 4419 0 27 10.048 3.019

Valid range from 0 to 27

v11a vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Value 2077 Frequency
1 da 2387
2 ne 16993
0 23
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19380 4432

Valid range from 1 to 2

v12a vkljucenost v druge oblike izobrazevanja, povezane z delom v zadnjih 4 tednih

Value 2176 Frequency
1 da 445
2 ne 16513
0 35
Sysmiss 6819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16958 6854

Valid range from 1 to 2

v13a oblika izobrazevanja

Value 2275 Frequency
1 OS stopnja 311
2 Splosno SS izobrazevanje 823
3 Poklicno SS izobrazevanje 657
4 Visjesolski studij 245
5 Visokosolski studij 354
6 Podiplomski studij 40
7 krajse izobrazevanje na delovnem mestu 179
8 krajse kombinirano izobrazevanje 167
9 drugo 36
0 20
Sysmiss 20980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2812 21000

Valid range from 1 to 9

v14a redno solanje ali dopolnilno izobrazevanje

Value 2374 Frequency
1 redno pred 1. zap. 2131
2 nadaljnje za poklic 524
3 za drugo delo 125
4 drugo 33
0 19
Sysmiss 20980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2813 20999

Valid range from 1 to 4

v15a ali gre za daljse izobrazevanje

Value 2473 Frequency
1 da 2477
2 ne 334
0 21
Sysmiss 20980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2811 21001

Valid range from 1 to 2

v16a koliko let traja

Value 2572 Frequency
0 9
1 25
2 285
3 435
4 1336
5 58
6 17
8 291
12 1
13 1
14 1
16 1
23 1
33 2
34 1
36 1
-1 12
Sysmiss 21335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 21347

Valid range from 0 to 36

v17a koliko tednov traja

Value 2671 Frequency
999 manj kot en teden 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 23583 1 412 12.891 31.538

Valid range from 1 to 412

v18a povprecno stevilo ur na teden

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2782 21030 0 85 26.643 11.209

Valid range from 0 to 85

v19a formalni status

Value 2869 Frequency
1 zap. v druzbenem sektorju 7397
2 zap. pri privatnem delodajalcu 915
3 podjetnik, obrtnik 612
4 kmet 550
5 svobodni poklic 40
6 druga oblika dela 115
7 pomaga na druzinski kmetiji, druzinskem podjetju, obrti 140
8 brezposelen 1484
9 ucenec, dijak, student 2237
10 gospodinja 1054
11 upokojenec 4603
12 nezmozen za delo 220
13 drugo 24
0 12
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19391 4421

Valid range from 1 to 13

v20a dejanski status - prejsni teden

Value 2968 Frequency
1 delal vsaj 1 uro 9522
2 ni delal, zaposlen 701
3 ni delal, nezaposlen 9177
0 3
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19400 4412

Valid range from 1 to 3

v21a zakaj prejsnji teden ni delal

Value 3067 Frequency
1 dobil delo 1
2 na cakanju 114
3 slabo vreme 2
4 tehnoloski-ekonomski vzroki 27
5 delovni spor 1
6 izobrazevanje 4
7 bolezen 280
8 porodniska 161
9 dopust, praznik 107
10 drugo 4
Sysmiss 23111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 23111

Valid range from 1 to 10

v22a oblika zaposlitve

Value 3166 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 294
2 podjetnik, ne zaposluje 356
3 kmet, zaposluje 19
4 kmet, ne zaposluje 545
5 svobodni, zaposluje 4
6 svobodni, ne zaposluje 37
7 zaposlen v druzbenem sektorju 7406
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 922
9 pomagajoci druzinski clan 339
10 pogodba o delu 153
11 avtorska pogodba 11
12 neposredno placilo 136
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 13590

Valid range from 1 to 12

v23a nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Value 3265 Frequency
1 ne namerava zaposliti 541
2 bo zaposlil nove 191
3 bo ohranil sedanje 124
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 4
5 bo opustil dejavnost 8
6 opravlja sam 290
0 31
7 ne ve 66
Sysmiss 22557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 22654

Valid range from 1 to 6

v24a zaposlitev za nedolocen ali dolocen cas

Value 3364 Frequency
1 nedolocen cas 7774
2 dolocen cas 543
0 11
Sysmiss 15484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8317 15495

Valid range from 1 to 2

v25a razlogi za dolocen cas

Value 3463 Frequency
1 pripravnik, usposab. 127
2 poskusna doba 44
3 ni stalne zaposlitve 204
4 ne zeli stalne zaposlitve 5
5 individualna pogodba 53
6 trajni presezni delavec 28
7 drugo 45
0 37
Sysmiss 23269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 23306

Valid range from 1 to 7

v26a koliko mesecev traja zaposlitev za dolocen cas

Value 3562 Frequency
99 manj kot 1 mesec 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 23325 1 96 11.113 13.092

Valid range from 1 to 96

v27a zaposlitev s polnim ali skrajsanim delovnim casom

Value 3661 Frequency
1 polni delovni cas 9388
2 skrajsani delovni cas 173
0 22
Sysmiss 14229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9561 14251

Valid range from 1 to 2

v28a razlogi za zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Value 3760 Frequency
1 izobrazevanje, usposabljanje 6
2 bolezen, delna upokojitev 77
3 ni polne zaposlitve 26
4 ne zeli polne zaposlitve 6
5 druzinski razlogi 8
6 upokojen 9
7 drugo 17
0 24
Sysmiss 23639
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 23663

Valid range from 1 to 7

v29a panoga dejavnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 13590 0 99 42.81 26.985

Valid range from 0 to 99

v30a opis dela - poklic

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 13590 0 999 580.081 253.237

Valid range from 0 to 999

v31a drzava, v kateri dela

Value 4057 Frequency
1 Slovenija 9996
2 Hrvaska 10
3 Avstrija 60
4 Italija 38
5 Madzarska 2
6 druga drzava 44
0 72
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10150 13662

Valid range from 1 to 6

v321a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - mesec:

Value 4156 Frequency
1 704
2 600
3 716
4 876
5 895
6 776
7 792
8 813
9 1321
10 732
11 518
12 454
0 1025
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9197 14615

Valid range from 1 to 12

v322a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - leto:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10081 13731 2 93 80.468 10.788

Valid range from 2 to 93

v33a kako je nasel svoje sedanje delo

Value 4354 Frequency
1 ustanovil podjetje 601
2 zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 401
3 preko JZZ 551
4 privatna agencija 12
5 razpis 2089
6 dal oglas 41
7 pri delodajalcu 2827
8 stipendist 1047
9 povabljen 527
10 postal pomagajoci druzinski clan 537
11 sorodniki, prijatelji 1198
12 prerazporejen 192
13 drugo 80
0 22
14 ne ve 97
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10103 13709

Valid range from 1 to 13

v34a stevilo zaposlenih v podjetju

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9966 13846 0 8000 199.082 601.398

Valid range from 0 to 8000

v35a obicajno stevilo ur na teden

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 13590 -1 99 43.771 12.32

Valid range from -1 to 99

v36a dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 13590 -1 99 40.831 17.185

Valid range from -1 to 99

v37a zakaj ne toliko ur kot obicajno

Value 4750 Frequency
1 obseg dela vecji 434
2 fleksibilen cas 56
3 drugo, vec 33
4 slabo vreme 10
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 61
6 delovni spor 1
7 izobrazevanje 23
8 fleksibilen delovni cas 74
9 bolezen 331
10 porodniska 149
11 druzinski razlogi 20
12 dopust 213
13 praznik 10
14 zacetek zaposlitve 5
15 ni trajalo ves teden 1
16 iztek zaposlitve 2
17 ni pravega dela 142
18 drugo 18
0 41
Sysmiss 22188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1583 22229

Valid range from 1 to 18

v381a ali dela v izmenah

Value 4849 Frequency
1 obicajno 3112
2 vcasih 516
3 nikoli 6581
0 13
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10209 13603

Valid range from 1 to 3

v382a ali dela zvecer

Value 4948 Frequency
1 obicajno 2120
2 vcasih 1805
3 nikoli 6284
0 13
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10209 13603

Valid range from 1 to 3

v383a ali dela ponoci

Value 5047 Frequency
1 obicajno 762
2 vcasih 1339
3 nikoli 8107
0 14
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10208 13604

Valid range from 1 to 3

v384a ali dela ob sobotah

Value 5146 Frequency
1 obicajno 2765
2 vcasih 3658
3 nikoli 3787
0 12
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10210 13602

Valid range from 1 to 3

v385a ali dela ob nedeljah

Value 5245 Frequency
1 obicajno 1470
2 vcasih 1735
3 nikoli 7002
0 15
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10207 13605

Valid range from 1 to 3

v39a ali dela doma

Value 5344 Frequency
1 obicajno 848
2 vcasih 549
3 nikoli 8809
0 16
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10206 13606

Valid range from 1 to 3

v40a ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Value 5443 Frequency
1 da 223
2 ne 9983
0 16
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10206 13606

Valid range from 1 to 2

v41a oblika dela v dodatnem delu

Value 5542 Frequency
1 lastna obrt, podjetje, kmetija, zaposluje 26
2 lastna obrt, podjetje, kmetija, ne zaposluje 21
3 druzben sektor, privatni delodajalec 20
4 pomagajoci druzinski clan 44
5 pogodba o delu 43
6 avtorska pogodba 25
7 neposredno placilo 41
0 3
Sysmiss 23589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 23592

Valid range from 1 to 7

v42a panoga dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 23589 0 95 45.466 33.367

Valid range from 0 to 95

v43a opis dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 23589 0 932 525.552 266.91

Valid range from 0 to 932

v44a koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 23589 -1 99 15.215 14.521

Valid range from -1 to 99

v45a ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Value 5938 Frequency
1 redno 89
2 obcasno 111
3 sezonsko 17
0 6
Sysmiss 23589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 23595

Valid range from 1 to 3

v46a ali isce drugo osnovno zaposlitev ali dodatno delo

Value 6037 Frequency
1 drugo osnovno zaposlitev 532
2 dodatno delo 159
3 niti eno niti drugo 9521
0 10
Sysmiss 13590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10212 13600

Valid range from 1 to 3

v47a razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Value 6136 Frequency
1 boji se oz. ve, da bo izgubil delo 87
2 zacasna zaposlitev 166
3 zeli boljse pogoje, boljso placo 186
4 primernejse delo 71
5 drugo 15
0 7
Sysmiss 23280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 23287

Valid range from 1 to 5

v48a ali je kdaj prej delal

Value 6235 Frequency
1 da 5537
2 ne 3627
0 14
Sysmiss 14634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9164 14648

Valid range from 1 to 2

v491a kdaj je nazadnje delal - mesec:

Value 6334 Frequency
1 364
2 314
3 504
4 449
5 484
6 632
7 317
8 360
9 395
10 413
11 270
12 531
0 504
Sysmiss 18275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5033 18779

Valid range from 1 to 12

v492a kdaj je nazadnje delal - leto:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5480 18332 1 93 83.334 11.214

Valid range from 1 to 93

v50a zakaj ne opravlja vec tega dela

Value 6532 Frequency
1 odpuscen, izgubil delo 705
2 zacasna zaposlitev 179
3 osebni, druzinski razlogi 489
4 nezmoznost 569
5 izobrazevanje 33
6 predcasna upokojitev 1099
7 redna upokojitev 2305
8 vojaski rok 13
9 drugo 132
0 13
Sysmiss 18275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5524 18288

Valid range from 1 to 9

v51a oblika dela, ko je nazadnje delal

Value 6631 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 105
2 podjetnik, ne zaposluje 102
3 kmet, zaposluje 20
4 kmet, ne zaposluje 278
5 svobodni, zaposluje 2
6 svobodni, ne zaposluje 4
7 zaposlen v druzbenem sektorju 4548
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 320
9 pomagajoci druzinski clan 143
0 15
Sysmiss 18275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5522 18290

Valid range from 1 to 9

v52a panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5537 18275 0 99 37.523 26.293

Valid range from 0 to 99

v53a opis dela, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5537 18275 0 999 651.217 252.457

Valid range from 0 to 999

v54a ali isce placano delo ali samozaposlitev

Value 6928 Frequency
1 da 1119
2 ne, ze nasel 33
3 ne isce 8012
0 14
Sysmiss 14634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9164 14648

Valid range from 1 to 3

v55a ker ne isce - kaksen je njegov status

Value 7027 Frequency
1 dijak, student 2097
2 upokojenec 4310
3 nezmozen 353
4 gospodinja 911
5 nezaposlen 281
6 drugo 34
0 26
Sysmiss 15800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7986 15826

Valid range from 1 to 6

v56a ali bi se kljub temu, da ne isce dela, rad zaposlil

Value 7126 Frequency
1 da 413
2 ne 7586
0 13
Sysmiss 15800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7999 15813

Valid range from 1 to 2

v57a razlog, da ne isce dela

Value 7225 Frequency
1 nezmozen 60
2 osebni, druzinski razlogi 68
3 izobrazevanje 127
4 dela ni na voljo 107
5 drugo 43
0 8
Sysmiss 23399
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
405 23407

Valid range from 1 to 5

v58a ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Value 7324 Frequency
1 zaposlitev 1568
2 samozaposlitev 93
0 50
Sysmiss 22101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1661 22151

Valid range from 1 to 2

v59a kaksno zaposlitev isce oz. je ze nasel

Value 7423 Frequency
1 zaposlitev s polnim delovnim casom 1459
2 zaposlitev s skrajsanim delovnim casom 64
3 ze nasel s polnim delovnim casom 28
4 ze nasel s skrajsanim delovnim casom 8
0 9
Sysmiss 22244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1559 22253

Valid range from 1 to 4

v60a ali bi sprejel zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Value 7522 Frequency
1 da 1130
2 ne 325
0 4
Sysmiss 22353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1455 22357

Valid range from 1 to 2

v61a ali bi sprejel zaposlitev s polnim delovnim casom

Value 7621 Frequency
1 da 34
2 ne 26
0 4
Sysmiss 23748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 23752

Valid range from 1 to 2

v62a koliko mesecev ze isce

Value 7720 Frequency
888 se ni pricel iskati 80
999 manj kot 1 mesec 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1561 22251 1 840 24.644 51.826

Valid range from 1 to 840

v63a kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Value 7819 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 837
2 pri privatnih agencijah 22
3 pri delodajalcu 155
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 192
5 dal ali se javil na oglas 164
6 pregledoval oglase 238
7 iskal zemljo, opremo 12
8 iskal licence, denar 21
9 druge metode 15
10 caka na odgovor 20
11 caka klic iz JZZ 25
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 5
0 55
13 ni uporabil metode 29
Sysmiss 22022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1706 22106

Valid range from 1 to 12

v64a ali isce delo se na kak drug nacinov

Value 7918 Frequency
1 da 944
2 ne 733
0 29
Sysmiss 22106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1677 22135

Valid range from 1 to 2

v65a kako isce delo - drugi nacin

Value 8017 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 100
2 pri privatnih agencijah 23
3 pri delodajalcu 214
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 230
5 dal ali se javil na oglas 133
6 pregledoval oglase 208
7 iskal zemljo, opremo 5
8 iskal licence, denar 3
9 druge metode 3
10 caka na odgovor 12
11 caka klic iz JZZ 9
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 0
13 ni uporabil metode 0
0 4
Sysmiss 22868
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 22872

Valid range from 1 to 13

v66a status preden je zacel iskati delo

Value 8116 Frequency
1 brezposelen 431
2 redno zaposlen nedolocen cas 719
3 redno zaposlen dolocen cas 253
4 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 60
5 pomagajoci druzisnki clan 15
6 pogodbena dela 41
7 redno izobrazevanje 203
8 dodatno poklicno usposabljanje 4
9 vojaski rok 39
10 druzinske obveznosti 13
11 upokojen 33
12 drugo 8
0 51
Sysmiss 21942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1819 21993

Valid range from 1 to 12

v67a ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Value 8215 Frequency
1 da 1523
2 ne 297
0 50
Sysmiss 21942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1820 21992

Valid range from 1 to 2

v68a zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Value 8314 Frequency
1 koncati izobrazevanje 51
2 koncati vojaski rok 7
3 sedanja zaposlitev 143
4 traja pogodba 16
5 osebni razlogi 35
6 bolezen 15
7 drugo 22
0 8
Sysmiss 23515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 23523

Valid range from 1 to 7

v69a ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Value 8413 Frequency
1 da, isce zaposlitev 1412
2 da, isce premestitev 144
3 ne 17829
0 18
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19385 4427

Valid range from 1 to 3

v70a ali je bil vkljucen v programe ZZ

Value 8512 Frequency
1 da 177
2 ne 19188
0 38
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19365 4447

Valid range from 1 to 2

v711a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - mesec:

Value 8611 Frequency
1 130
2 183
3 221
4 559
5 693
6 67
7 73
8 102
9 120
10 93
11 75
12 116
0 322
99 ni iskal 16649
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2432 21380

Valid range from 1 to 12

v712a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - leto

Value 8710 Frequency
99 ni iskal 16766
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2558 21254 2 93 89.387 10.499

Valid range from 2 to 93

v721a ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Value 889 Frequency
1 da 507
2 ne 18818
0 78
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19325 4487

Valid range from 1 to 2

v722a ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Value 898 Frequency
1 da 179
2 ne 19152
0 72
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19331 4481

Valid range from 1 to 2

v723a ali prejema pomoc socialne sluzbe

Value 907 Frequency
1 da 622
2 ne 18707
0 74
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19329 4483

Valid range from 1 to 2

v724a ali prejema materialno pomoc druzinskih clanov

Value 916 Frequency
1 da 1631
2 ne 17705
0 67
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19336 4476

Valid range from 1 to 2

v725a ali prejema materialno pomoc sorodnikov, prijateljev, znancev

Value 925 Frequency
1 da 192
2 ne 19141
0 70
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19333 4479

Valid range from 1 to 2

v73a kaj je bil pred enim letom

Value 934 Frequency
1 zaposlen v druzbenem sektorju 7753
2 zaposlen pri privatnem delodajalcu 760
3 podjetnik, obrtnik 562
4 kmet 563
5 svobodni poklic 44
6 druga oblika dela 73
7 pomagajoci druzinski clan 186
8 brezposelen 1231
9 dijak, student 2507
10 gospodinja 1036
11 upokojenec 4345
12 nezmozen 242
13 vojaski rok 37
14 drugo 19
0 45
Sysmiss 4409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19358 4454

Valid range from 1 to 14

v74a v kateri panogi je delal pred 1 letom

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9986 13826 0 99 42.23 26.569

Valid range from 0 to 99

v75a ali so info pridobljene neposredno

Value 952 Frequency
1 da 11472
2 ne 11519
0 821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22991 821

Valid range from 1 to 2

zaposeba

Value 961 Frequency
1 7340
2 6465
3 4884
4 3262
5 1176
6 458
7 148
8 40
9 20
10 8
11 4
12 3
13 1
14 1
15 1
16 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23812 0

Valid range from 1 to 16

Materials of the Study

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1993). AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993 - obvestilo o obisku anketarja [ostalo gradivo].
 2. Zavod RS za zaposlovanje (1993). AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993 [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1993). Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

No data.

COBISS.SI
Publication date: 2008

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si