Anketa o kadrovskem potencialu 1993

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: AKP93
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP93_V1
Glavni avtor(ji):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Svetlik, Ivan
Izdelal datoteko podatkov:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 1993)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev. Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa, aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odlo?anje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 8. maj 1993 - 6. junij 1993
Čas izdelave: 1993
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik,gospodinjstvo

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Zavod RS za zaposlovanje

Tip vzorca:

Vzorec je bil sestavljen iz dveh delov: anketiranje je bilo ponovljeno na prostorskem vzorcu gospodinjstev iz leta 1992 (polovica le-teh je bila že v vzorcu AKP91), dodan pa je bil še novi vzorec 3300 gospodinjstev na osnovi registra prebivalstva. V letu 1993 je vzorec temeljil na 150 enotah prve stopnje (krajevnih skupnosti) i z AKP92 oziroma AKP91. Enote druge stopnje so bili štirje popisni okoliši znotraj izbranih enot prve stopnje: skupno 600 okolišev, v katerih je bil opravljen izbor enot tretje stopnje – gospodinjstev.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Zaradi spremembe vzorčnega okvirja, osipa, panelne narave ankete in vrste drugih razlogov je bilo potrebno zahtevno uteževanje, ki je odstranilo vpliv neenakih verjetnosti izbora enot v vzorec. Uteži: osnovna utež (novo vključene enote; enote iz panela); variabilnost števila enot v segmentih; utež neodgovora; utež zaradi različne velikosti gospodinjstev; poststratifikacijske uteži.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993 [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 96
 • število enot: 23812

Spremenljivke

okolis

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0 1 150 75.501 43.532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

segment

Vrednost 22 Frekvenca
1 6952
2 6878
3 195
4 154
5 4832
6 4801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

leto

Vrednost 31 Frekvenca
91 7164
92 7015
93 9633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 91 do 93

okolis

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0 1 150 75.501 43.532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

segment

Vrednost 295 Frekvenca
1 6952
2 6878
3 195
4 154
5 4832
6 4801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

leto

Vrednost 394 Frekvenca
91 7164
92 7015
93 9633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 91 do 93

zapvpr

Vrednost 493 Frekvenca
1 23773
2 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

segment1

Vrednost 592 Frekvenca
1 7147
2 7032
5 4832
6 4801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

total

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0 1 1600 208.773 152.496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1600

v02a odnos do nosilca gospodinjstva

Vrednost 790 Frekvenca
1 nosilec 7333
2 partner 5421
3 otrok 8421
4 starejsi sorodnik 1052
5 brat, sestra, vnuk 1307
6 drugo 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v03a spol

Vrednost 889 Frekvenca
1 moski 11639
2 zenski 12149
0 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23788 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v04a drzavljanstvo

Vrednost 988 Frekvenca
1 slovensko 23576
2 v postopku 99
3 jugo - drzave 100
4 druge drzave 21
5 brez drzavljanstva 7
6 drugo 6
0 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23809 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v05a stalno ali zacasno bivalisce

Vrednost 1087 Frekvenca
1 stalno bivalisce 23472
2 zacasno biv. 201
3 ni prijavljen 129
0 7
4 ne zeli odgovoriti 1
5 ne ve 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23802 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v061a ali je tudi lani zivel na istem naslovu?

Vrednost 1186 Frekvenca
1 da 23377
2 ne 370
0 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23747 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v062a kje je tedaj zivel?

Vrednost 1285 Frekvenca
1 drugi naslov v Sl. 202
2 v jugo - drzavah 11
3 v drugi drzavi 4
4 novorojenec 139
0 14
Sysmiss 23442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
356 23456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v0631a od kdaj zivi na tem naslovu? Mesec:

Vrednost 1384 Frekvenca
1 52
2 31
3 26
4 20
5 17
6 29
7 32
8 19
9 30
10 28
11 36
12 29
0 21
Sysmiss 23442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 23463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v0632a od kdaj zivi na tem naslovu? Leto:

Vrednost 1483 Frekvenca
82 1
86 3
92 205
93 140
0 21
Sysmiss 23442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 23463

Vrednosti spremenljivk od 82 do 93

v071a datum rojstva - mesec:

Vrednost 1582 Frekvenca
1 2099
2 1980
3 2167
4 2019
5 2012
6 1882
7 1955
8 1878
9 1970
10 1972
11 1850
12 1903
0 121
99 rojeni pred letom 1900 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23687 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v072a datum rojstva - leto:

Vrednost 1681 Frekvenca
99 rojeni pred letom 1900 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23802 10 0 93 56.807 21.231

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

v08a zakonski stan

Vrednost 1780 Frekvenca
1 samski 6097
2 porocen 11340
3 vdovec 1490
4 razvezan ali locen 466
0 10
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19393 4419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v09a dosezena stopnja izobrazbe

Vrednost 1879 Frekvenca
1 nedokoncana OS 1868
2 OS 6532
3 1-2 letna SS 753
4 2-3 letna SS 4038
5 4-5 letna SS 4210
6 Visja sola 1029
7 Visoka sola 815
8 Specializacija, magisterij, doktorat 125
0 33
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19370 4442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v10a stevilo let solanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19393 4419 0 27 10.048 3.019

Vrednosti spremenljivk od 0 do 27

v11a vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Vrednost 2077 Frekvenca
1 da 2387
2 ne 16993
0 23
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19380 4432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12a vkljucenost v druge oblike izobrazevanja, povezane z delom v zadnjih 4 tednih

Vrednost 2176 Frekvenca
1 da 445
2 ne 16513
0 35
Sysmiss 6819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16958 6854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13a oblika izobrazevanja

Vrednost 2275 Frekvenca
1 OS stopnja 311
2 Splosno SS izobrazevanje 823
3 Poklicno SS izobrazevanje 657
4 Visjesolski studij 245
5 Visokosolski studij 354
6 Podiplomski studij 40
7 krajse izobrazevanje na delovnem mestu 179
8 krajse kombinirano izobrazevanje 167
9 drugo 36
0 20
Sysmiss 20980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2812 21000

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v14a redno solanje ali dopolnilno izobrazevanje

Vrednost 2374 Frekvenca
1 redno pred 1. zap. 2131
2 nadaljnje za poklic 524
3 za drugo delo 125
4 drugo 33
0 19
Sysmiss 20980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2813 20999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v15a ali gre za daljse izobrazevanje

Vrednost 2473 Frekvenca
1 da 2477
2 ne 334
0 21
Sysmiss 20980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2811 21001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16a koliko let traja

Vrednost 2572 Frekvenca
0 9
1 25
2 285
3 435
4 1336
5 58
6 17
8 291
12 1
13 1
14 1
16 1
23 1
33 2
34 1
36 1
-1 12
Sysmiss 21335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2465 21347

Vrednosti spremenljivk od 0 do 36

v17a koliko tednov traja

Vrednost 2671 Frekvenca
999 manj kot en teden 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 23583 1 412 12.891 31.538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 412

v18a povprecno stevilo ur na teden

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2782 21030 0 85 26.643 11.209

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

v19a formalni status

Vrednost 2869 Frekvenca
1 zap. v druzbenem sektorju 7397
2 zap. pri privatnem delodajalcu 915
3 podjetnik, obrtnik 612
4 kmet 550
5 svobodni poklic 40
6 druga oblika dela 115
7 pomaga na druzinski kmetiji, druzinskem podjetju, obrti 140
8 brezposelen 1484
9 ucenec, dijak, student 2237
10 gospodinja 1054
11 upokojenec 4603
12 nezmozen za delo 220
13 drugo 24
0 12
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19391 4421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v20a dejanski status - prejsni teden

Vrednost 2968 Frekvenca
1 delal vsaj 1 uro 9522
2 ni delal, zaposlen 701
3 ni delal, nezaposlen 9177
0 3
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19400 4412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21a zakaj prejsnji teden ni delal

Vrednost 3067 Frekvenca
1 dobil delo 1
2 na cakanju 114
3 slabo vreme 2
4 tehnoloski-ekonomski vzroki 27
5 delovni spor 1
6 izobrazevanje 4
7 bolezen 280
8 porodniska 161
9 dopust, praznik 107
10 drugo 4
Sysmiss 23111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 23111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v22a oblika zaposlitve

Vrednost 3166 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 294
2 podjetnik, ne zaposluje 356
3 kmet, zaposluje 19
4 kmet, ne zaposluje 545
5 svobodni, zaposluje 4
6 svobodni, ne zaposluje 37
7 zaposlen v druzbenem sektorju 7406
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 922
9 pomagajoci druzinski clan 339
10 pogodba o delu 153
11 avtorska pogodba 11
12 neposredno placilo 136
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 13590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v23a nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Vrednost 3265 Frekvenca
1 ne namerava zaposliti 541
2 bo zaposlil nove 191
3 bo ohranil sedanje 124
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 4
5 bo opustil dejavnost 8
6 opravlja sam 290
0 31
7 ne ve 66
Sysmiss 22557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1158 22654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v24a zaposlitev za nedolocen ali dolocen cas

Vrednost 3364 Frekvenca
1 nedolocen cas 7774
2 dolocen cas 543
0 11
Sysmiss 15484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8317 15495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v25a razlogi za dolocen cas

Vrednost 3463 Frekvenca
1 pripravnik, usposab. 127
2 poskusna doba 44
3 ni stalne zaposlitve 204
4 ne zeli stalne zaposlitve 5
5 individualna pogodba 53
6 trajni presezni delavec 28
7 drugo 45
0 37
Sysmiss 23269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
506 23306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v26a koliko mesecev traja zaposlitev za dolocen cas

Vrednost 3562 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 23325 1 96 11.113 13.092

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

v27a zaposlitev s polnim ali skrajsanim delovnim casom

Vrednost 3661 Frekvenca
1 polni delovni cas 9388
2 skrajsani delovni cas 173
0 22
Sysmiss 14229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9561 14251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28a razlogi za zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Vrednost 3760 Frekvenca
1 izobrazevanje, usposabljanje 6
2 bolezen, delna upokojitev 77
3 ni polne zaposlitve 26
4 ne zeli polne zaposlitve 6
5 druzinski razlogi 8
6 upokojen 9
7 drugo 17
0 24
Sysmiss 23639
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 23663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v29a panoga dejavnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 13590 0 99 42.81 26.985

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v30a opis dela - poklic

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 13590 0 999 580.081 253.237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v31a drzava, v kateri dela

Vrednost 4057 Frekvenca
1 Slovenija 9996
2 Hrvaska 10
3 Avstrija 60
4 Italija 38
5 Madzarska 2
6 druga drzava 44
0 72
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10150 13662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v321a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - mesec:

Vrednost 4156 Frekvenca
1 704
2 600
3 716
4 876
5 895
6 776
7 792
8 813
9 1321
10 732
11 518
12 454
0 1025
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9197 14615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v322a kdaj se je zaposlil pri sedanjem delodajalcu - leto:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10081 13731 2 93 80.468 10.788

Vrednosti spremenljivk od 2 do 93

v33a kako je nasel svoje sedanje delo

Vrednost 4354 Frekvenca
1 ustanovil podjetje 601
2 zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 401
3 preko JZZ 551
4 privatna agencija 12
5 razpis 2089
6 dal oglas 41
7 pri delodajalcu 2827
8 stipendist 1047
9 povabljen 527
10 postal pomagajoci druzinski clan 537
11 sorodniki, prijatelji 1198
12 prerazporejen 192
13 drugo 80
0 22
14 ne ve 97
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10103 13709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v34a stevilo zaposlenih v podjetju

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9966 13846 0 8000 199.082 601.398

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8000

v35a obicajno stevilo ur na teden

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 13590 -1 99 43.771 12.32

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v36a dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 13590 -1 99 40.831 17.185

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v37a zakaj ne toliko ur kot obicajno

Vrednost 4750 Frekvenca
1 obseg dela vecji 434
2 fleksibilen cas 56
3 drugo, vec 33
4 slabo vreme 10
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 61
6 delovni spor 1
7 izobrazevanje 23
8 fleksibilen delovni cas 74
9 bolezen 331
10 porodniska 149
11 druzinski razlogi 20
12 dopust 213
13 praznik 10
14 zacetek zaposlitve 5
15 ni trajalo ves teden 1
16 iztek zaposlitve 2
17 ni pravega dela 142
18 drugo 18
0 41
Sysmiss 22188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1583 22229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v381a ali dela v izmenah

Vrednost 4849 Frekvenca
1 obicajno 3112
2 vcasih 516
3 nikoli 6581
0 13
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10209 13603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v382a ali dela zvecer

Vrednost 4948 Frekvenca
1 obicajno 2120
2 vcasih 1805
3 nikoli 6284
0 13
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10209 13603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v383a ali dela ponoci

Vrednost 5047 Frekvenca
1 obicajno 762
2 vcasih 1339
3 nikoli 8107
0 14
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10208 13604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v384a ali dela ob sobotah

Vrednost 5146 Frekvenca
1 obicajno 2765
2 vcasih 3658
3 nikoli 3787
0 12
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10210 13602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v385a ali dela ob nedeljah

Vrednost 5245 Frekvenca
1 obicajno 1470
2 vcasih 1735
3 nikoli 7002
0 15
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10207 13605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v39a ali dela doma

Vrednost 5344 Frekvenca
1 obicajno 848
2 vcasih 549
3 nikoli 8809
0 16
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10206 13606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v40a ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Vrednost 5443 Frekvenca
1 da 223
2 ne 9983
0 16
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10206 13606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v41a oblika dela v dodatnem delu

Vrednost 5542 Frekvenca
1 lastna obrt, podjetje, kmetija, zaposluje 26
2 lastna obrt, podjetje, kmetija, ne zaposluje 21
3 druzben sektor, privatni delodajalec 20
4 pomagajoci druzinski clan 44
5 pogodba o delu 43
6 avtorska pogodba 25
7 neposredno placilo 41
0 3
Sysmiss 23589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 23592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v42a panoga dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 23589 0 95 45.466 33.367

Vrednosti spremenljivk od 0 do 95

v43a opis dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 23589 0 932 525.552 266.91

Vrednosti spremenljivk od 0 do 932

v44a koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 23589 -1 99 15.215 14.521

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

v45a ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Vrednost 5938 Frekvenca
1 redno 89
2 obcasno 111
3 sezonsko 17
0 6
Sysmiss 23589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 23595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v46a ali isce drugo osnovno zaposlitev ali dodatno delo

Vrednost 6037 Frekvenca
1 drugo osnovno zaposlitev 532
2 dodatno delo 159
3 niti eno niti drugo 9521
0 10
Sysmiss 13590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10212 13600

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v47a razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Vrednost 6136 Frekvenca
1 boji se oz. ve, da bo izgubil delo 87
2 zacasna zaposlitev 166
3 zeli boljse pogoje, boljso placo 186
4 primernejse delo 71
5 drugo 15
0 7
Sysmiss 23280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 23287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v48a ali je kdaj prej delal

Vrednost 6235 Frekvenca
1 da 5537
2 ne 3627
0 14
Sysmiss 14634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9164 14648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v491a kdaj je nazadnje delal - mesec:

Vrednost 6334 Frekvenca
1 364
2 314
3 504
4 449
5 484
6 632
7 317
8 360
9 395
10 413
11 270
12 531
0 504
Sysmiss 18275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5033 18779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v492a kdaj je nazadnje delal - leto:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5480 18332 1 93 83.334 11.214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 93

v50a zakaj ne opravlja vec tega dela

Vrednost 6532 Frekvenca
1 odpuscen, izgubil delo 705
2 zacasna zaposlitev 179
3 osebni, druzinski razlogi 489
4 nezmoznost 569
5 izobrazevanje 33
6 predcasna upokojitev 1099
7 redna upokojitev 2305
8 vojaski rok 13
9 drugo 132
0 13
Sysmiss 18275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5524 18288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v51a oblika dela, ko je nazadnje delal

Vrednost 6631 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 105
2 podjetnik, ne zaposluje 102
3 kmet, zaposluje 20
4 kmet, ne zaposluje 278
5 svobodni, zaposluje 2
6 svobodni, ne zaposluje 4
7 zaposlen v druzbenem sektorju 4548
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 320
9 pomagajoci druzinski clan 143
0 15
Sysmiss 18275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5522 18290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v52a panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5537 18275 0 99 37.523 26.293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v53a opis dela, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5537 18275 0 999 651.217 252.457

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v54a ali isce placano delo ali samozaposlitev

Vrednost 6928 Frekvenca
1 da 1119
2 ne, ze nasel 33
3 ne isce 8012
0 14
Sysmiss 14634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9164 14648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v55a ker ne isce - kaksen je njegov status

Vrednost 7027 Frekvenca
1 dijak, student 2097
2 upokojenec 4310
3 nezmozen 353
4 gospodinja 911
5 nezaposlen 281
6 drugo 34
0 26
Sysmiss 15800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7986 15826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v56a ali bi se kljub temu, da ne isce dela, rad zaposlil

Vrednost 7126 Frekvenca
1 da 413
2 ne 7586
0 13
Sysmiss 15800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7999 15813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v57a razlog, da ne isce dela

Vrednost 7225 Frekvenca
1 nezmozen 60
2 osebni, druzinski razlogi 68
3 izobrazevanje 127
4 dela ni na voljo 107
5 drugo 43
0 8
Sysmiss 23399
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
405 23407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v58a ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Vrednost 7324 Frekvenca
1 zaposlitev 1568
2 samozaposlitev 93
0 50
Sysmiss 22101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1661 22151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v59a kaksno zaposlitev isce oz. je ze nasel

Vrednost 7423 Frekvenca
1 zaposlitev s polnim delovnim casom 1459
2 zaposlitev s skrajsanim delovnim casom 64
3 ze nasel s polnim delovnim casom 28
4 ze nasel s skrajsanim delovnim casom 8
0 9
Sysmiss 22244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1559 22253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v60a ali bi sprejel zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Vrednost 7522 Frekvenca
1 da 1130
2 ne 325
0 4
Sysmiss 22353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1455 22357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v61a ali bi sprejel zaposlitev s polnim delovnim casom

Vrednost 7621 Frekvenca
1 da 34
2 ne 26
0 4
Sysmiss 23748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 23752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v62a koliko mesecev ze isce

Vrednost 7720 Frekvenca
888 se ni pricel iskati 80
999 manj kot 1 mesec 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1561 22251 1 840 24.644 51.826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 840

v63a kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Vrednost 7819 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 837
2 pri privatnih agencijah 22
3 pri delodajalcu 155
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 192
5 dal ali se javil na oglas 164
6 pregledoval oglase 238
7 iskal zemljo, opremo 12
8 iskal licence, denar 21
9 druge metode 15
10 caka na odgovor 20
11 caka klic iz JZZ 25
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 5
0 55
13 ni uporabil metode 29
Sysmiss 22022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1706 22106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v64a ali isce delo se na kak drug nacinov

Vrednost 7918 Frekvenca
1 da 944
2 ne 733
0 29
Sysmiss 22106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1677 22135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v65a kako isce delo - drugi nacin

Vrednost 8017 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 100
2 pri privatnih agencijah 23
3 pri delodajalcu 214
4 sorodniki, prijatelji, sindikati 230
5 dal ali se javil na oglas 133
6 pregledoval oglase 208
7 iskal zemljo, opremo 5
8 iskal licence, denar 3
9 druge metode 3
10 caka na odgovor 12
11 caka klic iz JZZ 9
12 caka izid natecaja pri javnem sektorju 0
13 ni uporabil metode 0
0 4
Sysmiss 22868
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 22872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v66a status preden je zacel iskati delo

Vrednost 8116 Frekvenca
1 brezposelen 431
2 redno zaposlen nedolocen cas 719
3 redno zaposlen dolocen cas 253
4 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 60
5 pomagajoci druzisnki clan 15
6 pogodbena dela 41
7 redno izobrazevanje 203
8 dodatno poklicno usposabljanje 4
9 vojaski rok 39
10 druzinske obveznosti 13
11 upokojen 33
12 drugo 8
0 51
Sysmiss 21942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1819 21993

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v67a ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Vrednost 8215 Frekvenca
1 da 1523
2 ne 297
0 50
Sysmiss 21942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1820 21992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v68a zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Vrednost 8314 Frekvenca
1 koncati izobrazevanje 51
2 koncati vojaski rok 7
3 sedanja zaposlitev 143
4 traja pogodba 16
5 osebni razlogi 35
6 bolezen 15
7 drugo 22
0 8
Sysmiss 23515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 23523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v69a ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Vrednost 8413 Frekvenca
1 da, isce zaposlitev 1412
2 da, isce premestitev 144
3 ne 17829
0 18
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19385 4427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v70a ali je bil vkljucen v programe ZZ

Vrednost 8512 Frekvenca
1 da 177
2 ne 19188
0 38
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19365 4447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v711a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - mesec:

Vrednost 8611 Frekvenca
1 130
2 183
3 221
4 559
5 693
6 67
7 73
8 102
9 120
10 93
11 75
12 116
0 322
99 ni iskal 16649
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2432 21380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v712a kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - leto

Vrednost 8710 Frekvenca
99 ni iskal 16766
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2558 21254 2 93 89.387 10.499

Vrednosti spremenljivk od 2 do 93

v721a ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Vrednost 889 Frekvenca
1 da 507
2 ne 18818
0 78
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19325 4487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v722a ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Vrednost 898 Frekvenca
1 da 179
2 ne 19152
0 72
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19331 4481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v723a ali prejema pomoc socialne sluzbe

Vrednost 907 Frekvenca
1 da 622
2 ne 18707
0 74
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19329 4483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v724a ali prejema materialno pomoc druzinskih clanov

Vrednost 916 Frekvenca
1 da 1631
2 ne 17705
0 67
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19336 4476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v725a ali prejema materialno pomoc sorodnikov, prijateljev, znancev

Vrednost 925 Frekvenca
1 da 192
2 ne 19141
0 70
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19333 4479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v73a kaj je bil pred enim letom

Vrednost 934 Frekvenca
1 zaposlen v druzbenem sektorju 7753
2 zaposlen pri privatnem delodajalcu 760
3 podjetnik, obrtnik 562
4 kmet 563
5 svobodni poklic 44
6 druga oblika dela 73
7 pomagajoci druzinski clan 186
8 brezposelen 1231
9 dijak, student 2507
10 gospodinja 1036
11 upokojenec 4345
12 nezmozen 242
13 vojaski rok 37
14 drugo 19
0 45
Sysmiss 4409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19358 4454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v74a v kateri panogi je delal pred 1 letom

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9986 13826 0 99 42.23 26.569

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v75a ali so info pridobljene neposredno

Vrednost 952 Frekvenca
1 da 11472
2 ne 11519
0 821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22991 821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zaposeba

Vrednost 961 Frekvenca
1 7340
2 6465
3 4884
4 3262
5 1176
6 458
7 148
8 40
9 20
10 8
11 4
12 3
13 1
14 1
15 1
16 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23812 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Zavod RS za zaposlovanje (1993). AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993 - obvestilo o obisku anketarja [ostalo gradivo].
 2. Zavod RS za zaposlovanje (1993). AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993 [vprašalnik].
 3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1993). Anketa o kadrovskem potencialu : vzorec.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ni podatka.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2008

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si