Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI_99
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI_99_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini, ocena slovenskega gospodarstva, ocena političnih in upravnih elit, ocena javnih zavodov in uslužnostnih dejavnosti, ocene delovanja političnih institucij, Evropska unija, eurofon, NATO, volilni sistem (večinski ali proporcionalni), brezposelnost, socialna varnost, pokojninski zakon, pokojninski boni, PID, certifikati, kapitalski sklad, politične orientacije, begunci, vizum, ocena dela kriminalistov, razširjenost informativnih programov množičnih medijev, gledanost televizije, poslušanost radijskih postaj, branje časopisov in revij, prosti čas (dopust, šport), računalnik, internet, pomembnost obiska papeža, poznavanje reklamnega slogana: Natakar taxi prosim., alkoholizem, kajenje, država-cerkev, verouk v šolah, vrnitev premoženja, sporazum z Vatikanom, TET3, plače v javnem sektorju (šolstvo, zdravstvo), Elan, odnosi med Slovenijo in Hrvaško, napad na Jugoslavijo, humanitarne akcije, afera Holmec, civilno služenje vojske, razširjenost korupcije, zakon o orožju, ocena dela policije, varovanje državnih skrivnosti, izgradnja avtocest, prometni zakon, obisk Clintona, davek na dodano vrednost, slovenski znanstveniki, kulturni spomeniki, španski kompromis, dostop tujcev do nepremičnin, otroški dodatek, devet letna šola

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
odnos do nekaterih aktualnih političnih vprašanj
pereči problemi
ocena državnih organov
zaupanje v institucije
volitve
strankarska opredeljevanja
mediji


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 1996 - julij 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI_99 - Kumulativna datoteka podatkov 99 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 643
  • število enot: 49420

Spremenljivke

KEY Key string

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 16462
2 NEZADOVOLJNI 27235
3 ne vem, b.o. 5680
SYSMISS 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49377 1 3 1.78164 0.633051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MAT.RAZMERAMI

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 26972
2 NEZADOVOLJNI 20306
3 ne vem, b.o. 2088
SYSMISS 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49366 1 3 1.49593 0.578431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KEY Key string

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 2622 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 16462
2 NEZADOVOLJNI 27235
3 ne vem, b.o. 5680
SYSMISS 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49377 1 3 1.78164 0.633051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MAT.RAZMERAMI

Vrednost 3621 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 26972
2 NEZADOVOLJNI 20306
3 ne vem, b.o. 2088
SYSMISS 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49366 1 3 1.49593 0.578431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU SE...

Vrednost 4620 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 8041
2 POSLABSUJEJO 24305
3 OSTAJAJO ISTE 14115
4 ne vem, b.o. 2843
SYSMISS 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49304 1 4 2.23852 0.789396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q481 PODPIRA VLADO BAJUKA?

Vrednost 5619 Frekvenca
1 podpiram 406
2 ne podpiram 1022
3 ne vem, b.o. 433
SYSMISS 47559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1861 1 3 2.01451 0.671465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 VLADA

Vrednost 6618 Frekvenca
1 zelo neuspesno 6274
2 . 10805
3 nekje vmes 23194
4 . 4659
5 zelo uspesno 972
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3046
SYSMISS 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48950 1 6 2.84449 1.20163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 DRNOVŠEK (BAJUK V PB06/00 IN PB07/00)

Vrednost 7617 Frekvenca
1 zelo neuspesno 3974
2 . 6517
3 nekje vmes 15787
4 . 13044
5 zelo uspesno 6139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3438
SYSMISS 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48899 1 6 3.43295 1.29331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 PARLAMENT

Vrednost 8616 Frekvenca
1 zelo neuspesno 6674
2 . 12653
3 nekje vmes 16396
4 . 3589
5 zelo uspesno 678
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4039
SYSMISS 5391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44029 1 6 2.79697 1.34954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 DRZAVNI SVET

Vrednost 9615 Frekvenca
1 zelo neuspesno 4123
2 . 8653
3 nekje vmes 16625
4 . 3932
5 zelo uspesno 579
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8024
SYSMISS 7484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41936 1 6 3.29242 1.54441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KUCAN

Vrednost 10614 Frekvenca
1 zelo neuspesno 2426
2 . 3134
3 nekje vmes 9232
4 . 14541
5 zelo uspesno 12218
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2453
SYSMISS 5416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44004 1 6 3.87151 1.21451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A USTAVNO SODISCE

Vrednost 11613 Frekvenca
1 zelo neuspesno 4279
2 . 6428
3 nekje vmes 10541
4 . 5266
5 zelo uspesno 1452
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5252
SYSMISS 16202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33218 1 6 3.26913 1.54685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 ZDENKA CERAR

Vrednost 12612 Frekvenca
1 zelo neuspesno 653
2 . 1204
3 nekje vmes 3326
4 . 2094
5 zelo uspesno 564
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3164
SYSMISS 38415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11005 1 6 3.92721 1.57165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 DELO,DRUZINO

Vrednost 13611 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1373
2 . 3134
3 nekje vmes 6715
4 . 4172
5 zelo uspesno 1272
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3205
SYSMISS 29549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19871 1 6 3.52594 1.44056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M2 EK.O.IN RAZ.

Vrednost 14610 Frekvenca
1 zelo neuspesno 687
2 . 2562
3 nekje vmes 7394
4 . 3039
5 zelo uspesno 387
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5636
SYSMISS 29715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19705 1 6 3.85181 1.53328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 FINANCE

Vrednost 15609 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1144
2 . 2883
3 nekje vmes 6641
4 . 4725
5 zelo uspesno 1350
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3098
SYSMISS 29579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19841 1 6 3.58203 1.39745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 GOSPOD.D.

Vrednost 16608 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1331
2 . 3271
3 nekje vmes 7100
4 . 3142
5 zelo uspesno 689
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4154
SYSMISS 29733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19687 1 6 3.56123 1.52326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 KMETIJSTVO

Vrednost 17607 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1684
2 . 4070
3 nekje vmes 6938
4 . 2534
5 zelo uspesno 505
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4080
SYSMISS 29609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19811 1 6 3.42128 1.56572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 KULTURA

Vrednost 18606 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1261
2 . 2960
3 nekje vmes 6694
4 . 4491
5 zelo uspesno 942
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3475
SYSMISS 29597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19823 1 6 3.57095 1.43953

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 NOTRAN.Z.

Vrednost 19605 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1359
2 . 3188
3 nekje vmes 6866
4 . 3685
5 zelo uspesno 830
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3830
SYSMISS 29662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19758 1 6 3.55314 1.49324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 OBRAMBA

Vrednost 20604 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1755
2 . 3291
3 nekje vmes 6132
4 . 3769
5 zelo uspesno 1092
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3743
SYSMISS 29638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19782 1 6 3.52477 1.5363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 OKOLJE

Vrednost 21603 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1066
2 . 3084
3 nekje vmes 7418
4 . 3857
5 zelo uspesno 711
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3638
SYSMISS 29646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19774 1 6 3.55512 1.43465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 PRAVOSODJE

Vrednost 22602 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1748
2 . 3761
3 nekje vmes 6151
4 . 2615
5 zelo uspesno 506
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4945
SYSMISS 29694
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19726 1 6 3.56803 1.6474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 PROMET

Vrednost 23601 Frekvenca
1 zelo neuspesno 897
2 . 2576
3 nekje vmes 6926
4 . 4346
5 zelo uspesno 852
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4149
SYSMISS 29674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19746 1 6 3.71544 1.44367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M12 SOLSTVO

Vrednost 24600 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1212
2 . 2537
3 nekje vmes 6046
4 . 5504
5 zelo uspesno 1685
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2786
SYSMISS 29650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19770 1 6 3.62069 1.36967

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 ZDRAVSTVO

Vrednost 25599 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1382
2 . 3302
3 nekje vmes 6992
4 . 3906
5 zelo uspesno 1029
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3174
SYSMISS 29635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19785 1 6 3.47612 1.4384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M14 ZNANOST

Vrednost 26598 Frekvenca
1 zelo neuspesno 373
2 . 1521
3 nekje vmes 6409
4 . 4049
5 zelo uspesno 682
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6580
SYSMISS 29806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19614 1 6 4.16682 1.46869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 ZUN.ZADEVE

Vrednost 27597 Frekvenca
1 zelo neuspesno 1173
2 . 2710
3 nekje vmes 6351
4 . 4841
5 zelo uspesno 1427
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3287
SYSMISS 29631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19789 1 6 3.63166 1.41532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M16 TURIZEM

Vrednost 28596 Frekvenca
1 zelo neuspesno 503
2 . 1471
3 nekje vmes 3608
4 . 2136
5 zelo uspesno 384
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2090
SYSMISS 39228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10192 1 6 3.65708 1.45466

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 BREZ RESORJA

Vrednost 29595 Frekvenca
1 zelo neuspesno 50
2 . 104
3 nekje vmes 234
4 . 101
5 zelo uspesno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 408
SYSMISS 48505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 1 6 4.26448 1.71427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ1 B-SLO INTERESI

Vrednost 30594 Frekvenca
1 najslabsa ocena 66
2 . 121
3 nekaj vmes 212
4 . 177
5 najboljsa ocena 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 270
SYSMISS 48503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 1 6 3.95529 1.63182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ2 B-POSTENOST

Vrednost 31593 Frekvenca
1 najslabsa ocena 64
2 . 97
3 nekaj vmes 155
4 . 138
5 najboljsa ocena 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 381
SYSMISS 48504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 1 6 4.32969 1.69359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ3 B-ODLOCNOST

Vrednost 32592 Frekvenca
1 najslabsa ocena 65
2 . 120
3 nekaj vmes 196
4 . 161
5 najboljsa ocena 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 304
SYSMISS 48504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 1 6 4.05131 1.66762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ4 B-SPOSOBNOST

Vrednost 33591 Frekvenca
1 najslabsa ocena 49
2 . 84
3 nekaj vmes 174
4 . 175
5 najboljsa ocena 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 340
SYSMISS 48504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 1 6 4.31114 1.59107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ5 B-JAVNI NASTOPI

Vrednost 34590 Frekvenca
1 najslabsa ocena 100
2 . 169
3 nekaj vmes 206
4 . 146
5 najboljsa ocena 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 231
SYSMISS 48504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 1 6 3.65284 1.7049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ6 B-UGLED V SVETU

Vrednost 35589 Frekvenca
1 najslabsa ocena 61
2 . 102
3 nekaj vmes 149
4 . 157
5 najboljsa ocena 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 372
SYSMISS 48504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 1 6 4.30895 1.6797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI SLO.KORISTILO CLANSTVO V EU

Vrednost 36588 Frekvenca
1 koristilo bi 26288
2 ne bi koristilo 11924
3 ne vem,b.o. 9452
SYSMISS 1756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47664 1 3 1.64678 0.790619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF EU REFERENDUM?

Vrednost 37587 Frekvenca
1 za vstop 21342
2 proti vstopu 8198
3 ne ve,b.o. 5637
SYSMISS 14243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35177 1 3 1.55354 0.753421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 VLADI

Vrednost 38586 Frekvenca
1 najmanj zaupa 6242
2 . 9229
3 nekaj vmes 20056
4 . 7990
5 najbolj zaupa 3029
6 ne vem/b.o. 1826
SYSMISS 1048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48372 1 6 2.95479 1.20845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PRED.VLADE

Vrednost 39585 Frekvenca
1 najmanj zaupa 4354
2 . 6420
3 nekaj vmes 13875
4 . 13678
5 najbolj zaupa 8213
6 ne vem/b.o. 1806
SYSMISS 1074
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48346 1 6 3.42183 1.27034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

Vrednost 40584 Frekvenca
1 najmanj zaupa 5681
2 . 11773
3 nekaj vmes 20730
4 . 5633
5 najbolj zaupa 1424
6 ne vem/b.o. 3069
SYSMISS 1110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48310 1 6 2.88725 1.22786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PRED.REPUBLIKE

Vrednost 41583 Frekvenca
1 najmanj zaupa 3074
2 . 4088
3 nekaj vmes 10682
4 . 15509
5 najbolj zaupa 13309
6 ne vem/b.o. 1655
SYSMISS 1103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48317 1 6 3.7628 1.21997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLIT.STRANKAM

Vrednost 42582 Frekvenca
1 najmanj zaupa 10987
2 . 15104
3 nekaj vmes 15511
4 . 2290
5 najbolj zaupa 667
6 ne vem/b.o. 3707
SYSMISS 1154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48266 1 6 2.53729 1.34289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODISCEM

Vrednost 43581 Frekvenca
1 najmanj zaupa 7737
2 . 11695
3 nekaj vmes 16384
4 . 6775
5 najbolj zaupa 1804
6 ne vem/b.o. 3873
SYSMISS 1152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48268 1 6 2.89295 1.37261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI

Vrednost 44580 Frekvenca
1 najmanj zaupa 5040
2 . 8242
3 nekaj vmes 17560
4 . 11360
5 najbolj zaupa 4013
6 ne vem/b.o. 2071
SYSMISS 1134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48286 1 6 3.15071 1.23257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI

Vrednost 45579 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2878
2 . 5757
3 nekaj vmes 15754
4 . 13624
5 najbolj zaupa 6369
6 ne vem/b.o. 3865
SYSMISS 1173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48247 1 6 3.5481 1.26053

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI

Vrednost 46578 Frekvenca
1 najmanj zaupa 13065
2 . 10304
3 nekaj vmes 12969
4 . 5825
5 najbolj zaupa 3160
6 ne vem/b.o. 2920
SYSMISS 1177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48243 1 6 2.67811 1.45629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLO

Vrednost 47577 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2420
2 . 4914
3 nekaj vmes 16204
4 . 16061
5 najbolj zaupa 6104
6 ne vem/b.o. 2550
SYSMISS 1167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48253 1 6 3.54225 1.15018

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 TOLARJU

Vrednost 48576 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1191
2 . 3209
3 nekaj vmes 15475
4 . 18080
5 najbolj zaupa 8319
6 ne vem/b.o. 1982
SYSMISS 1164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48256 1 6 3.72681 1.03484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAV. SODISCU

Vrednost 49575 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2497
2 . 5182
3 nekaj vmes 12483
4 . 6685
5 najbolj zaupa 1811
6 ne vem/b.o. 4238
SYSMISS 16524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32896 1 6 3.39047 1.37537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SOLSTVU

Vrednost 50574 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1205
2 . 3053
3 nekaj vmes 9827
4 . 9080
5 najbolj zaupa 2608
6 ne vem/b.o. 1469
SYSMISS 22178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27242 1 6 3.48601 1.12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 ZDRAVSTVU

Vrednost 51573 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1267
2 . 3513
3 nekaj vmes 9775
4 . 8612
5 najbolj zaupa 3293
6 ne vem/b.o. 792
SYSMISS 22168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27252 1 6 3.42298 1.09404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 MEDIJEM

Vrednost 52572 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 90
3 nekaj vmes 326
4 . 314
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/b.o. 40
SYSMISS 48510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1 6 3.51868 1.0896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q490 MEDIJI O POLITIKI POROCAJO...

Vrednost 53571 Frekvenca
1 objektivno 476
2 neobjektivno 220
3 niti-niti 105
4 ne vem,b.o. 109
SYSMISS 48510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1 4 1.83187 1.04428

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W BI SLI NA VOLITVE?

Vrednost 54570 Frekvenca
1 da 32089
2 ne 13564
3 ne vem,b.o. 2629
SYSMISS 1138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48282 1 3 1.38983 0.588874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 VOLIL BI...

Vrednost 55569 Frekvenca
1 DS 510
2 DESUS 192
3 LDS 7504
4 2354
5 SNS 381
6 SDS 3033
7 936
8 ZLSD 1657
9 ZS 246
10 SLS+SKD 139
11 drugo 380
12 ne ve,b.o. 14678
13 124
SYSMISS 17286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32134 1 13 8.03713 4.00646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

W3 SIMPATIJE

Vrednost 56568 Frekvenca
1 DS 511
2 DESUS 171
3 LDS 4397
4 2149
5 SNS 465
6 SDS 1984
7 732
8 ZLSD 877
9 ZS 422
10 SLS+SKD 170
11 drugo 650
12 ne ve,b.o. 17841
SYSMISS 19051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30369 1 12 9.07995 3.82949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

LD ORIENTACIJA

Vrednost 57567 Frekvenca
1 prej levo 12941
2 v sredino 11246
3 prej desno 9390
4 b.o. 14212
SYSMISS 1631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47789 1 4 2.52048 1.17728

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q210 LEVO-DESNO SRED.KOALICIJA?

Vrednost 58566 Frekvenca
1 LEVO-SRED.KOALICIJA 5573
2 DESNO-SRED.KOALICIJA 3789
3 ne bi sel na volitve 1304
4 ne vem,b.o. 6124
SYSMISS 32630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16790 1 4 2.47522 1.28172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q420 IZBRAL BI OPCIJO...

Vrednost 59565 Frekvenca
1 sds ter sls+skd 1436
2 lds 1785
3 zlsd in desus 985
4 ne vem,b.o. 1342
SYSMISS 43872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5548 1 4 2.40249 1.11452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q272C PODPRL BI VOL.SISTEM

Vrednost 60564 Frekvenca
1 kombinirani 280
2 dvokrozni vecinski 534
3 obstojeci s popravki 1145
4 ne vem,b.o. 765
SYSMISS 46696
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2724 1 4 2.87922 0.934754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q489 KDAJ REDNE VOLITVE?

Vrednost 61563 Frekvenca
1 cim prej 658
2 cim kasneje 123
3 ne vem,b.o. 124
SYSMISS 48515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1 3 1.40994 0.718675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q470B UDELEZBA NA REF. ZA VOL.SISTEM

Vrednost 62562 Frekvenca
1 da 1112
2 ne 447
3 ne vem, b.o. 255
SYSMISS 47606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1814 1 3 1.52756 0.728477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q482 NA REFERENDUMU BI IZBRAL...?

Vrednost 63561 Frekvenca
1 dvokrozni vecinski 221
2 popravljeni sedanji 386
3 ne vem,b.o. 284
SYSMISS 48529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 1 3 2.07071 0.74994

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q486 USPESNOST KRIMINALISTOV

Vrednost 64560 Frekvenca
1 zelo neuspesno 62
2 . 129
3 nekje vmes 355
4 . 259
5 zelo uspesno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
SYSMISS 48516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1 6 3.26217 1.12106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q487 NAJDENI DENAR PRI KRIM.POLICIJI

Vrednost 65559 Frekvenca
1 PRAV,DA JAVNOST OBVESCENA 424
2 Z OBVESCANJEM POCAKATI 401
3 ne vem, b.o. 78
SYSMISS 48517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 1 3 1.61683 0.63997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q488 NA USPESNOST KRIMINALISTOV VPLIVA...

Vrednost 66558 Frekvenca
1 ORGANIZIRANOST 280
2 FINANCNA SREDSTVA 60
3 TEHNICNA SREDSTVA 36
4 ZAKONODAJA 79
5 SODELOVANJE Z LJUDMI 296
6 drugo 41
7 ne vem, b.o. 111
SYSMISS 48517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 1 7 3.68439 2.14885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q483 BEGUNCI IZ BIH OSTANEJO V SLO?

Vrednost 67557 Frekvenca
1 da 414
2 ne 371
3 ne vem, b.o. 119
SYSMISS 48516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1 3 1.67367 0.695447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q484 BEGUNCI OGROZAJO SLO?

Vrednost 68556 Frekvenca
1 da 228
2 ne 616
3 ne vem, b.o. 60
SYSMISS 48516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1 3 1.81416 0.533256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q485 KAJ OGROZAJO BEGUNCI?

Vrednost 69555 Frekvenca
1 NAC.VARNOST 15
2 OSEBNO VARNOST 41
3 SLO KULTURO 26
4 SOC. VARNOST 123
5 drugo 7
6 ne vem, b.o. 14
SYSMISS 49194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 1 6 3.47788 1.20442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LROJ LETO ROJSTVA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48295 0 94 53.258 16.7134

Vrednosti spremenljivk od 0 do 94

IZOB IZOBRAZBA

Vrednost 71553 Frekvenca
1 OSNOVNA 9416
2 POKLICNA 8480
3 SREDNJA 21459
4 VISOKA 8815
SYSMISS 1250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48170 1 4 2.61601 0.996748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK NASELJE

Vrednost 72552 Frekvenca
1 PODEZELJE 15768
2 MANJSI KRAJ 16359
3 VECJE MESTO 6259
4 LJ/MB 9850
SYSMISS 1184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48236 1 4 2.21127 1.10854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLEN

Vrednost 73551 Frekvenca
1 V GOSPODARSTVU 14177
2 V NEGOSPODARSTVU 8564
3 SAMOZAPOSLEN 2905
4 KMET 757
5 GOSPODINJA 1365
6 UPOKOJENEC 13386
7 STUDENT 3873
8 BREZPOSELN 3016
9 DRUGO... 250
SYSMISS 1127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48293 1 9 3.80341 2.522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

Vrednost 74550 Frekvenca
1 ZELO 3874
2 DO NEKE MERE 6952
3 NE SKRBI 11807
4 ne vem, b.o. 143
SYSMISS 26644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22776 1 4 2.36086 0.76381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 VERNOST

Vrednost 75549 Frekvenca
1 sem veren 21038
2 nisem veren 16482
3 nekaj vmes... 9928
4 zavrnil odg.,b.o. 731
SYSMISS 1241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48179 1 4 1.79975 0.814451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

Vrednost 76548 Frekvenca
1 moski 20901
2 zenska 27789
SYSMISS 730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48690 1 2 1.57073 0.494977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI OCENA INTERVJUJA

Vrednost 77547 Frekvenca
1 dobro 42513
2 slabo 3543
SYSMISS 3364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46056 1 2 1.07693 0.26648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 78546 Frekvenca
30 ->30 11416
45 30 - 45 15707
60 46 - 60 11174
99 61 -> 9998
SYSMISS 1125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48295 30 99 56.1039 24.1998

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 79545 Frekvenca
1 DS 1021
2 DESUS 363
3 LDS 11901
4 SLS 4503
5 SNS 846
6 SDS 5017
7 SKD 1668
8 ZLSD 2534
9 ZS 668
10 SLS+SKD 433
11 drugo 1006
12 ne ve 17476
SYSMISS 1984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47436 1 12 7.4387 3.94477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OMR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46963 60 608 111.247 153.65

Vrednosti spremenljivk od 60 do 608

PTT

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35248 0 9265 3383.12 2578.34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9265

OB

REGIJA REGIJA

Vrednost 83541 Frekvenca
1 LJ/MESTO 6567
2 SV.SLO. 9121
3 CELJSKA 5546
4 GORENJSKA 5286
5 PRIMORSKA 6269
6 LJ/PERIFERIJA 6468
7 DOLENJSKA 5945
8 2293
9 243
10 286
11 295
12 122
60 85
65 111
67 52
69 103
601 31
602 36
608 32
SYSMISS 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48891 1 608 5.83183 27.5159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 608

OBCINA2

VELNAS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38396 1 7 3.31227 1.98344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A01

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34247 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

TKS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35899 1 8 3.53188 1.91961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

KRAJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36664 1 7 2.39835 1.12981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

WUTEZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49420 0.322604 3.76891 1.00029 0.530606

Vrednosti spremenljivk od 0.322604 do 3.76891

ANKETA POLITBAROMETER

Vrednost 90534 Frekvenca
199601 JAN 96 992
199602 FEB 96 982
199603 MAR 96 983
199604 APR 96 951
199605 MAJ 96 969
199606 JUN 96 970
199607 JUL 96 1027
199609 SEP 96 969
199610 OKT 96 983
199611 NOV 96 976
199612 DEC 96 962
199701 JAN 97 996
199702 FEB 97 942
199703 MAR 97 1001
199704 APR 97 987
199705 MAJ 97 996
199706 JUN 97 958
199707 JUL 97 927
199709 SEP 97 952
199710 OKT 97 1039
199711 NOV 97 1012
199712 DEC 97 955
199801 JAN 98 980
199802 FEB 98 980
199803 MAR 98 988
199804 APR 98 959
199805 MAJ 98 964
199806 JUN 98 972
199807 JUL 98 958
199809 SEP 98 946
199810 OKT 98 1018
199811 NOV 98 978
199812 DEC 98 984
199901 JAN 99 1020
199902 FEB 99 975
199903 MAR 99 992
199904 APR 99 846
199905 MAJ 99 970
199906 JUN 99 983
199907 JUL 99 909
199909 SEP 99 902
199910 OKT 99 1006
199911 NOV 99 1001
199912 DEC 99 973
200001 JAN 00 975
200002 FEB 00 917
200003 MAR 00 940
200004 APR 00 962
200005 MAJ 00 928
200006 JUN 00 942
200007 JUL 00 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49420 199601 200007 199789 133.936

Vrednosti spremenljivk od 199601 do 200007

NATO1 VKLJUCEVANJE SLO. V NATO

Vrednost 91533 Frekvenca
1 strinja se 7672
2 ne strinja se 3621
3 ne ve, b.o. 1995
SYSMISS 36132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13288 1 3 1.57277 0.738252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q475 VKLJUCITEV SLO. V EU JE...

Vrednost 92532 Frekvenca
1 ZELO DOBRA RESITEV 221
2 NUJNA RESITEV 500
3 SLABA RESITEV 113
4 ne ve, b.o. 75
SYSMISS 48511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 1 4 2.0462 0.834326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q476 KDAJ SLO.PRIPRAVLJENA ZA EU?

Vrednost 93531 Frekvenca
1 JE ZE PRIPRAVJENA 47
2 DO KONCA LETA 2002 217
3 CEZ PET LET 385
4 NIKOLI 125
5 ne ve, b.o. 134
SYSMISS 48512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 1 5 3.09031 1.08034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q477 KAKO OBVESCENA SLO. JAVNOST O EU?

Vrednost 94530 Frekvenca
1 DOVOLJ 301
2 PREMALO 545
3 ne ve, b.o. 62
SYSMISS 48512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 1 3 1.73678 0.575206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q478 POZNA PROGRAM OBVESCANJA O EU?

Vrednost 95529 Frekvenca
1 ZE SLISAL 310
2 IMAM IZKUSNJE 33
3 ne ve, b.o. 564
SYSMISS 48513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 1 3 2.28004 0.941365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480A EVROFON

Vrednost 96528 Frekvenca
1 ZE SLISAL 251
2 IMAM IZKUSNJE 10
3 ne ve, b.o. 646
SYSMISS 48513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 1 3 2.4355 0.894536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480B EVROPA.GOV.SI

Vrednost 97527 Frekvenca
1 ZE SLISAL 295
2 IMAM IZKUSNJE 31
3 ne ve, b.o. 581
SYSMISS 48513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 1 3 2.31533 0.931315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480C EVRO DOPISNICA

Vrednost 98526 Frekvenca
1 ZE SLISAL 120
2 IMAM IZKUSNJE 6
3 ne ve, b.o. 778
SYSMISS 48516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1 3 2.72788 0.681229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480D EVRO BUS

Vrednost 99525 Frekvenca
1 ZE SLISAL 184
2 IMAM IZKUSNJE 8
3 ne ve, b.o. 713
SYSMISS 48515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1 3 2.58453 0.806352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q177 BO SEL NA DOPUST?

Vrednost 100524 Frekvenca
1 da 1593
2 ne 1057
3 ne vem,b.o. 115
SYSMISS 46655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2765 1 3 1.46546 0.57629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q177A KAM NA DOPUST

Vrednost 101523 Frekvenca
1 SLOVENIJA 604
2 HRVASKA 840
3 TUJINA 209
4 ne ve,b.o. 184
SYSMISS 47583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1837 1 4 1.9853 0.918404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7 PODOBNIK

Vrednost 102522 Frekvenca
1 zelo neuspesno 5307
2 . 6750
3 nekje vmes 7858
4 . 3018
5 zelo uspesno 809
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1910
SYSMISS 23768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25652 1 6 2.72719 1.38934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

MPOZ0 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Vrednost 103521 Frekvenca
1 delo, ... 495
2 ekonomske odnose 66
3 finance 382
4 gospodarske dejavnosti 266
5 kmetijstvo ... 134
6 kulturo 164
7 notranje zadeve 406
8 obrambo 308
9 okolje 135
10 pravosodje 55
11 promet in zveze 271
12 solstvo in sport 1017
13 zdravstvo 245
14 znanost in tehnologijo 111
15 zunanje zadeve 478
16 turizem 939
17 za evropske zadeve 1962
18 nobeno 1720
19 ne ve, b.o. 4747
SYSMISS 35519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13901 1 19 14.9764 5.25709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Vrednost 104520 Frekvenca
1 delo, ... 164
2 ekonomske odnose 46
3 finance 163
4 gospodarske dejavnosti 148
5 kmetijstvo ... 122
6 kulturo 169
7 notranje zadeve 235
8 obrambo 165
9 okolje 98
10 pravosodje 52
11 promet in zveze 89
12 solstvo in sport 373
13 zdravstvo 248
14 znanost in tehnologijo 69
15 zunanje zadeve 202
16 turizem 96
17 za evropske zadeve 24
18 nobeno 8
19 ne ve, b.o. 29
SYSMISS 46920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2500 1 19 9.0568 4.62287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Vrednost 105519 Frekvenca
1 delo, ... 79
2 ekonomske odnose 27
3 finance 75
4 gospodarske dejavnosti 86
5 kmetijstvo ... 48
6 kulturo 101
7 notranje zadeve 99
8 obrambo 68
9 okolje 46
10 pravosodje 34
11 promet in zveze 53
12 solstvo in sport 156
13 zdravstvo 78
14 znanost in tehnologijo 31
15 zunanje zadeve 84
16 turizem 37
17 za evropske zadeve 10
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 21
SYSMISS 48286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1134 1 19 8.7134 4.66039

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG0 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Vrednost 106518 Frekvenca
1 delo, ... 318
2 ekonomske odnose 44
3 finance 181
4 gospodarske dejavnosti 778
5 kmetijstvo ... 635
6 kulturo 108
7 notranje zadeve 829
8 obrambo 711
9 okolje 147
10 pravosodje 485
11 promet in zveze 111
12 solstvo in sport 543
13 zdravstvo 373
14 znanost in tehnologijo 31
15 zunanje zadeve 769
16 turizem 318
17 za evropske zadeve 1977
18 nobeno 558
19 ne ve, b.o. 4852
98 1
SYSMISS 35651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13769 1 98 13.8812 5.75657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Vrednost 107517 Frekvenca
1 delo, ... 199
2 ekonomske odnose 47
3 finance 127
4 gospodarske dejavnosti 410
5 kmetijstvo ... 277
6 kulturo 97
7 notranje zadeve 565
8 obrambo 381
9 okolje 100
10 pravosodje 201
11 promet in zveze 98
12 solstvo in sport 314
13 zdravstvo 289
14 znanost in tehnologijo 22
15 zunanje zadeve 340
16 turizem 80
17 za evropske zadeve 34
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 37
98 1
SYSMISS 45800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3620 1 98 8.53094 4.57179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Vrednost 108516 Frekvenca
1 delo, ... 111
2 ekonomske odnose 27
3 finance 71
4 gospodarske dejavnosti 179
5 kmetijstvo ... 119
6 kulturo 66
7 notranje zadeve 189
8 obrambo 124
9 okolje 78
10 pravosodje 107
11 promet in zveze 51
12 solstvo in sport 156
13 zdravstvo 132
14 znanost in tehnologijo 22
15 zunanje zadeve 157
16 turizem 62
17 za evropske zadeve 15
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 11
98 1
SYSMISS 47741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1679 1 98 8.66945 4.98995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q463 PRED ZDRUZITVIJO NAJBLIZJA

Vrednost 109515 Frekvenca
1 DS 1
2 DESUS 0
3 LDS 4
4 SLS 52
5 SNS 1
6 SDS 10
7 SKD 31
8 ZLSD 1
9 ZS 1
10 SND 1
11 druga 0
12 ne ve, b.o. 6
SYSMISS 49312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
108 1 12 5.57407 2.21804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q460 IZBIRAL BI...

Vrednost 110514 Frekvenca
1 proporcionalni sistem 308
2 vecinski sistem 351
3 ne vem, b.o. 291
SYSMISS 48470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 1 3 1.98211 0.794273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q461 NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Vrednost 111513 Frekvenca
1 JANEZ DRNOVSEK 485
2 JANEZ JANSA 79
3 FRANC ZAGOZEN 39
4 ANDREJ BAJUK 44
5 BORUT PAHOR 105
6 KDO DRUG 81
7 ne vem, b.o. 115
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 7 2.90295 2.30766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q461A NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Vrednost 112512 Frekvenca
1 lojze peterle 2
2 milan kucan 4
3 tone rop 5
4 janez potocnik 1
5 marjan podobnik 1
6 janez podobnik 1
7 france arhar 21
8 joZe mencinger 1
9 franc but 1
10 drugo 11
11 ne vem, b.o. 33
SYSMISS 49339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 1 11 8.35802 3.05904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q462A ZMANJSANJE BREZPOSELNOSTI

Vrednost 113511 Frekvenca
1 lds 230
2 sds 73
3 sls+skd 75
4 zlsd 77
5 ne vem, b.o. 493
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 5 3.55907 1.70275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q462B RAZVOJ GOSPODARSTVA

Vrednost 114510 Frekvenca
1 lds 256
2 sds 67
3 sls+skd 76
4 zlsd 46
5 ne vem, b.o. 503
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 5 3.49895 1.75386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q462C VKLJUCEVANJE V EVROPO

Vrednost 115509 Frekvenca
1 lds 292
2 sds 59
3 sls+skd 71
4 zlsd 35
5 ne vem, b.o. 491
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 5 3.39451 1.80298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q462D ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 116508 Frekvenca
1 lds 191
2 sds 63
3 sls+skd 79
4 zlsd 95
5 ne vem, b.o. 520
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 5 3.72785 1.62471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q464 BOLJE PREDCASNE ALI REDNE VOLITVE

Vrednost 117507 Frekvenca
1 PREDCASNE VOLITVE 459
2 REDNE VOLITVE 369
3 ne vem, b.o. 120
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 3 1.64241 0.695266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q465 PODPIRA ANDREJA BAJUKA?

Vrednost 118506 Frekvenca
1 da, podpira 143
2 ne, ne podpira 485
3 ne vem, b.o. 318
SYSMISS 48474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 1 3 2.18499 0.673479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q466 POZNA 080 1200?

Vrednost 119505 Frekvenca
1 POZNAM, ZE KLICAL 39
2 POZNAM, NISEM KLICAL 340
3 NE POZNAM 563
4 ne vem, b.o. 6
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 4 2.5654 0.583968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q467 SEZNANJEN Z UPORABO POSEBNIH METOD

Vrednost 120504 Frekvenca
1 dovolj 195
2 premalo 692
3 ne vem, b.o. 61
SYSMISS 48472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 1 3 1.85865 0.500326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

MESEC mesec

Vrednost 121503 Frekvenca
1 jan 4963
2 feb 4796
3 mar 4904
4 april 4705
5 maj 4827
6 jun 3883
7 jul 3821
9 sep 3769
10 okt 4046
11 nov 3967
12 dec 3874
SYSMISS 1865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47555 1 12 6.03034 3.58058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

LETO leto

Vrednost 122502 Frekvenca
1995 1995 0
1996 1996 10764
1997 1997 10765
1998 1998 10727
1999 1999 10577
2000 2000 6587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49420 1996 2000 1997.83 1.34402

Vrednosti spremenljivk od 1995 do 2000

Q3 OCENA STANJA V SLO. DRUZBI

Vrednost 123501 Frekvenca
1 V GLAVNEM VSE DOBRO 1002
2 NAKOPICILO KAR NEKAJ PROBLEMOV 11438
3 NAHAJAMO SE V KRIZI 8208
4 SMO PRED KATASTROFO 1762
5 NE VEM 1057
SYSMISS 25953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23467 1 5 2.59236 0.864475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P1 PROBLEM I.

Vrednost 124500 Frekvenca
1 nezaposlenost 9867
2 nizke plače 955
3 draginja, revščina 759
4 pokojnine, zdravstveno zavarovanje 658
5 stanovanjski problemi 155
6 kriminal in korupcija 625
7 gospodarski problemi, stečaji 3822
8 inflacija, davki, obresti 201
9 privatizacija 819
10 politična kriza, nedemokratičnost, nizka 2940
11 odnosi s sosednjimi drzavami 887
12 problem beguncev, tujci 93
13 poprava krivic, sprava, preteklost 137
14 vključevanje v evropo 1129
15 problem solstva 184
16 onesnazevanje okolja 143
17 problem cest 135
18 problem kmetijstva 453
19 drug problem 1960
20 ni problemov 198
21 ne ve,b.o. 3949
SYSMISS 19351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30069 1 21 8.46154 7.34526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

P2 PROBLEM II.

Vrednost 125499 Frekvenca
1 nezaposlenost 2331
2 nizke plače 1879
3 draginja, revščina 1893
4 pokojnine, zdravstveno zavarovanje 1063
5 stanovanjski problemi 413
6 kriminal in korupcija 940
7 gospodarski problemi, stečaji 2583
8 inflacija, davki, obresti 297
9 privatizacija 553
10 politična kriza, nedemokratičnost, nizka 2463
11 odnosi s sosednjimi drzavami 522
12 problem beguncev, tujci 81
13 poprava krivic, sprava, preteklost 159
14 vključevanje v evropo 667
15 problem solstva 394
16 onesnazevanje okolja 147
17 problem cest 144
18 drug problem 332
19 ni problemov 3755
20 ne ve 383
21 3205
SYSMISS 25216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24204 1 21 10.5315 7.24456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

EB52 NE/SPREMENITI 157. ČLEN USTAVE?

Vrednost 126498 Frekvenca
1 SE STRINJATE 8558
2 SE NE STRINJATE 3867
3 neopredeljen, ne ve 1025
SYSMISS 35970
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13450 1 3 1.43993 0.631535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W4 1992. VOLIL...

Vrednost 127497 Frekvenca
1 DS 177
2 LDS 1549
3 LS 29
4 SLS 246
5 NDS 11
6 SNS 211
7 SDSS 428
8 SSS 12
9 SKD 464
10 ZLSD 431
11 ZS 125
12 drugo 122
13 ne ve 2529
14 ni volil 1093
SYSMISS 41993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7427 1 14 9.19119 4.75311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

W4A 1996. VOLIL...

Vrednost 128496 Frekvenca
1 DS 391
2 DESUS 206
3 LDS 5122
4 SLS 2486
5 SNS 297
6 SDS 1596
7 SKD 650
8 ZS 811
9 SKD 147
10 SND 18
11 drugo 199
12 ni volil 4180
13 ne ve 4730
SYSMISS 28587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20833 1 13 7.85072 4.33115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C10 DNEVNIK 1.

Vrednost 129495 Frekvenca
1 DELO 9391
2 DNEVNIK 4839
3 REPUBLIKA 103
4 VECER 5393
5 SLOVENEC 4435
6 SLOV.NOVICE 1822
7 13
8 1
SYSMISS 23423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25997 1 8 2.85248 1.77172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C11 DNEVNIK 2.

Vrednost 130494 Frekvenca
1 DELO 1106
2 DNEVNIK 1883
3 REPUBLIKA 181
4 VECER 929
5 SLOVENEC 1934
6 SLOV.NOVICE 1027
7 11
8 1
SYSMISS 42348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7072 1 8 3.54186 1.77745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C12 DNEVNIK 3.

Vrednost 131493 Frekvenca
1 DELO 144
2 DNEVNIK 121
3 REPUBLIKA 119
4 VECER 194
5 SLOVENEC 321
6 SLOV.NOVICE 238
7 1
8 1
SYSMISS 48281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1139 1 8 4.00966 1.67607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C13 4.

Vrednost 132492 Frekvenca
1 DELO 2
2 DNEVNIK 8
3 REPUBLIKA 11
4 VECER 38
5 SLOVENEC 110
6 SLOV.NOVICE 22
8 1
SYSMISS 49228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 1 8 4.65104 1.00683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C14 5.

Vrednost 133491 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 1
3 REPUBLIKA 2
4 VECER 3
5 SLOVENEC 28
6 SLOV.NOVICE 6
7 3
8 1
SYSMISS 49376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 2 8 5.11364 1.03914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C15 6.

Vrednost 134490 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 1
3 REPUBLIKA 0
4 VECER 0
5 SLOVENEC 0
6 SLOV.NOVICE 27
8 1
SYSMISS 49391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon