Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI_99
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI_99_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini, ocena slovenskega gospodarstva, ocena političnih in upravnih elit, ocena javnih zavodov in uslužnostnih dejavnosti, ocene delovanja političnih institucij, Evropska unija, eurofon, NATO, volilni sistem (večinski ali proporcionalni), brezposelnost, socialna varnost, pokojninski zakon, pokojninski boni, PID, certifikati, kapitalski sklad, politične orientacije, begunci, vizum, ocena dela kriminalistov, razširjenost informativnih programov množičnih medijev, gledanost televizije, poslušanost radijskih postaj, branje časopisov in revij, prosti čas (dopust, šport), računalnik, internet, pomembnost obiska papeža, poznavanje reklamnega slogana: Natakar taxi prosim., alkoholizem, kajenje, država-cerkev, verouk v šolah, vrnitev premoženja, sporazum z Vatikanom, TET3, plače v javnem sektorju (šolstvo, zdravstvo), Elan, odnosi med Slovenijo in Hrvaško, napad na Jugoslavijo, humanitarne akcije, afera Holmec, civilno služenje vojske, razširjenost korupcije, zakon o orožju, ocena dela policije, varovanje državnih skrivnosti, izgradnja avtocest, prometni zakon, obisk Clintona, davek na dodano vrednost, slovenski znanstveniki, kulturni spomeniki, španski kompromis, dostop tujcev do nepremičnin, otroški dodatek, devet letna šola

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
odnos do nekaterih aktualnih političnih vprašanj
pereči problemi
ocena državnih organov
zaupanje v institucije
volitve
strankarska opredeljevanja
mediji


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi.

Methodology


Collection date: januar 1996 - julij 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI_99 - Kumulativna datoteka podatkov 99 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 643
  • number of units: 49420

Variable list

KEY Key string

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 16462
2 NEZADOVOLJNI 27235
3 ne vem, b.o. 5680
SYSMISS 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49377 1 3 1.78164 0.633051

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MAT.RAZMERAMI

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 26972
2 NEZADOVOLJNI 20306
3 ne vem, b.o. 2088
SYSMISS 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49366 1 3 1.49593 0.578431

Valid range from 1 to 3

KEY Key string

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 2622 Frequency
1 ZADOVOLJNI 16462
2 NEZADOVOLJNI 27235
3 ne vem, b.o. 5680
SYSMISS 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49377 1 3 1.78164 0.633051

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MAT.RAZMERAMI

Value 3621 Frequency
1 ZADOVOLJNI 26972
2 NEZADOVOLJNI 20306
3 ne vem, b.o. 2088
SYSMISS 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49366 1 3 1.49593 0.578431

Valid range from 1 to 3

Q4 RAZMERE V SLO.GOSPODARSTVU SE...

Value 4620 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 8041
2 POSLABSUJEJO 24305
3 OSTAJAJO ISTE 14115
4 ne vem, b.o. 2843
SYSMISS 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49304 1 4 2.23852 0.789396

Valid range from 1 to 4

Q481 PODPIRA VLADO BAJUKA?

Value 5619 Frequency
1 podpiram 406
2 ne podpiram 1022
3 ne vem, b.o. 433
SYSMISS 47559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1861 1 3 2.01451 0.671465

Valid range from 1 to 3

V1 VLADA

Value 6618 Frequency
1 zelo neuspesno 6274
2 . 10805
3 nekje vmes 23194
4 . 4659
5 zelo uspesno 972
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3046
SYSMISS 470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48950 1 6 2.84449 1.20163

Valid range from 1 to 6

V2 DRNOVŠEK (BAJUK V PB06/00 IN PB07/00)

Value 7617 Frequency
1 zelo neuspesno 3974
2 . 6517
3 nekje vmes 15787
4 . 13044
5 zelo uspesno 6139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3438
SYSMISS 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48899 1 6 3.43295 1.29331

Valid range from 1 to 6

V3 PARLAMENT

Value 8616 Frequency
1 zelo neuspesno 6674
2 . 12653
3 nekje vmes 16396
4 . 3589
5 zelo uspesno 678
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4039
SYSMISS 5391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44029 1 6 2.79697 1.34954

Valid range from 1 to 6

V4 DRZAVNI SVET

Value 9615 Frequency
1 zelo neuspesno 4123
2 . 8653
3 nekje vmes 16625
4 . 3932
5 zelo uspesno 579
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8024
SYSMISS 7484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41936 1 6 3.29242 1.54441

Valid range from 1 to 6

V5 KUCAN

Value 10614 Frequency
1 zelo neuspesno 2426
2 . 3134
3 nekje vmes 9232
4 . 14541
5 zelo uspesno 12218
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2453
SYSMISS 5416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44004 1 6 3.87151 1.21451

Valid range from 1 to 6

V6A USTAVNO SODISCE

Value 11613 Frequency
1 zelo neuspesno 4279
2 . 6428
3 nekje vmes 10541
4 . 5266
5 zelo uspesno 1452
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5252
SYSMISS 16202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33218 1 6 3.26913 1.54685

Valid range from 1 to 6

V8 ZDENKA CERAR

Value 12612 Frequency
1 zelo neuspesno 653
2 . 1204
3 nekje vmes 3326
4 . 2094
5 zelo uspesno 564
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3164
SYSMISS 38415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11005 1 6 3.92721 1.57165

Valid range from 1 to 6

M1 DELO,DRUZINO

Value 13611 Frequency
1 zelo neuspesno 1373
2 . 3134
3 nekje vmes 6715
4 . 4172
5 zelo uspesno 1272
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3205
SYSMISS 29549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19871 1 6 3.52594 1.44056

Valid range from 1 to 6

M2 EK.O.IN RAZ.

Value 14610 Frequency
1 zelo neuspesno 687
2 . 2562
3 nekje vmes 7394
4 . 3039
5 zelo uspesno 387
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5636
SYSMISS 29715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19705 1 6 3.85181 1.53328

Valid range from 1 to 6

M3 FINANCE

Value 15609 Frequency
1 zelo neuspesno 1144
2 . 2883
3 nekje vmes 6641
4 . 4725
5 zelo uspesno 1350
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3098
SYSMISS 29579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19841 1 6 3.58203 1.39745

Valid range from 1 to 6

M4 GOSPOD.D.

Value 16608 Frequency
1 zelo neuspesno 1331
2 . 3271
3 nekje vmes 7100
4 . 3142
5 zelo uspesno 689
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4154
SYSMISS 29733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19687 1 6 3.56123 1.52326

Valid range from 1 to 6

M5 KMETIJSTVO

Value 17607 Frequency
1 zelo neuspesno 1684
2 . 4070
3 nekje vmes 6938
4 . 2534
5 zelo uspesno 505
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4080
SYSMISS 29609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19811 1 6 3.42128 1.56572

Valid range from 1 to 6

M6 KULTURA

Value 18606 Frequency
1 zelo neuspesno 1261
2 . 2960
3 nekje vmes 6694
4 . 4491
5 zelo uspesno 942
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3475
SYSMISS 29597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19823 1 6 3.57095 1.43953

Valid range from 1 to 6

M7 NOTRAN.Z.

Value 19605 Frequency
1 zelo neuspesno 1359
2 . 3188
3 nekje vmes 6866
4 . 3685
5 zelo uspesno 830
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3830
SYSMISS 29662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19758 1 6 3.55314 1.49324

Valid range from 1 to 6

M8 OBRAMBA

Value 20604 Frequency
1 zelo neuspesno 1755
2 . 3291
3 nekje vmes 6132
4 . 3769
5 zelo uspesno 1092
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3743
SYSMISS 29638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19782 1 6 3.52477 1.5363

Valid range from 1 to 6

M9 OKOLJE

Value 21603 Frequency
1 zelo neuspesno 1066
2 . 3084
3 nekje vmes 7418
4 . 3857
5 zelo uspesno 711
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3638
SYSMISS 29646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19774 1 6 3.55512 1.43465

Valid range from 1 to 6

M10 PRAVOSODJE

Value 22602 Frequency
1 zelo neuspesno 1748
2 . 3761
3 nekje vmes 6151
4 . 2615
5 zelo uspesno 506
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4945
SYSMISS 29694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19726 1 6 3.56803 1.6474

Valid range from 1 to 6

M11 PROMET

Value 23601 Frequency
1 zelo neuspesno 897
2 . 2576
3 nekje vmes 6926
4 . 4346
5 zelo uspesno 852
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4149
SYSMISS 29674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19746 1 6 3.71544 1.44367

Valid range from 1 to 6

M12 SOLSTVO

Value 24600 Frequency
1 zelo neuspesno 1212
2 . 2537
3 nekje vmes 6046
4 . 5504
5 zelo uspesno 1685
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2786
SYSMISS 29650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19770 1 6 3.62069 1.36967

Valid range from 1 to 6

M13 ZDRAVSTVO

Value 25599 Frequency
1 zelo neuspesno 1382
2 . 3302
3 nekje vmes 6992
4 . 3906
5 zelo uspesno 1029
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3174
SYSMISS 29635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19785 1 6 3.47612 1.4384

Valid range from 1 to 6

M14 ZNANOST

Value 26598 Frequency
1 zelo neuspesno 373
2 . 1521
3 nekje vmes 6409
4 . 4049
5 zelo uspesno 682
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6580
SYSMISS 29806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19614 1 6 4.16682 1.46869

Valid range from 1 to 6

M15 ZUN.ZADEVE

Value 27597 Frequency
1 zelo neuspesno 1173
2 . 2710
3 nekje vmes 6351
4 . 4841
5 zelo uspesno 1427
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3287
SYSMISS 29631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19789 1 6 3.63166 1.41532

Valid range from 1 to 6

M16 TURIZEM

Value 28596 Frequency
1 zelo neuspesno 503
2 . 1471
3 nekje vmes 3608
4 . 2136
5 zelo uspesno 384
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2090
SYSMISS 39228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10192 1 6 3.65708 1.45466

Valid range from 1 to 6

M18 BREZ RESORJA

Value 29595 Frequency
1 zelo neuspesno 50
2 . 104
3 nekje vmes 234
4 . 101
5 zelo uspesno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 408
SYSMISS 48505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 1 6 4.26448 1.71427

Valid range from 1 to 6

BAJ1 B-SLO INTERESI

Value 30594 Frequency
1 najslabsa ocena 66
2 . 121
3 nekaj vmes 212
4 . 177
5 najboljsa ocena 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 270
SYSMISS 48503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1 6 3.95529 1.63182

Valid range from 1 to 6

BAJ2 B-POSTENOST

Value 31593 Frequency
1 najslabsa ocena 64
2 . 97
3 nekaj vmes 155
4 . 138
5 najboljsa ocena 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 381
SYSMISS 48504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 1 6 4.32969 1.69359

Valid range from 1 to 6

BAJ3 B-ODLOCNOST

Value 32592 Frequency
1 najslabsa ocena 65
2 . 120
3 nekaj vmes 196
4 . 161
5 najboljsa ocena 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 304
SYSMISS 48504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 1 6 4.05131 1.66762

Valid range from 1 to 6

BAJ4 B-SPOSOBNOST

Value 33591 Frequency
1 najslabsa ocena 49
2 . 84
3 nekaj vmes 174
4 . 175
5 najboljsa ocena 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 340
SYSMISS 48504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 1 6 4.31114 1.59107

Valid range from 1 to 6

BAJ5 B-JAVNI NASTOPI

Value 34590 Frequency
1 najslabsa ocena 100
2 . 169
3 nekaj vmes 206
4 . 146
5 najboljsa ocena 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 231
SYSMISS 48504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 1 6 3.65284 1.7049

Valid range from 1 to 6

BAJ6 B-UGLED V SVETU

Value 35589 Frequency
1 najslabsa ocena 61
2 . 102
3 nekaj vmes 149
4 . 157
5 najboljsa ocena 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 372
SYSMISS 48504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 1 6 4.30895 1.6797

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI SLO.KORISTILO CLANSTVO V EU

Value 36588 Frequency
1 koristilo bi 26288
2 ne bi koristilo 11924
3 ne vem,b.o. 9452
SYSMISS 1756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47664 1 3 1.64678 0.790619

Valid range from 1 to 3

EBREF EU REFERENDUM?

Value 37587 Frequency
1 za vstop 21342
2 proti vstopu 8198
3 ne ve,b.o. 5637
SYSMISS 14243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35177 1 3 1.55354 0.753421

Valid range from 1 to 3

I1 VLADI

Value 38586 Frequency
1 najmanj zaupa 6242
2 . 9229
3 nekaj vmes 20056
4 . 7990
5 najbolj zaupa 3029
6 ne vem/b.o. 1826
SYSMISS 1048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48372 1 6 2.95479 1.20845

Valid range from 1 to 6

I2 PRED.VLADE

Value 39585 Frequency
1 najmanj zaupa 4354
2 . 6420
3 nekaj vmes 13875
4 . 13678
5 najbolj zaupa 8213
6 ne vem/b.o. 1806
SYSMISS 1074
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48346 1 6 3.42183 1.27034

Valid range from 1 to 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

Value 40584 Frequency
1 najmanj zaupa 5681
2 . 11773
3 nekaj vmes 20730
4 . 5633
5 najbolj zaupa 1424
6 ne vem/b.o. 3069
SYSMISS 1110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48310 1 6 2.88725 1.22786

Valid range from 1 to 6

I4 PRED.REPUBLIKE

Value 41583 Frequency
1 najmanj zaupa 3074
2 . 4088
3 nekaj vmes 10682
4 . 15509
5 najbolj zaupa 13309
6 ne vem/b.o. 1655
SYSMISS 1103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48317 1 6 3.7628 1.21997

Valid range from 1 to 6

I5 POLIT.STRANKAM

Value 42582 Frequency
1 najmanj zaupa 10987
2 . 15104
3 nekaj vmes 15511
4 . 2290
5 najbolj zaupa 667
6 ne vem/b.o. 3707
SYSMISS 1154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48266 1 6 2.53729 1.34289

Valid range from 1 to 6

I6 SODISCEM

Value 43581 Frequency
1 najmanj zaupa 7737
2 . 11695
3 nekaj vmes 16384
4 . 6775
5 najbolj zaupa 1804
6 ne vem/b.o. 3873
SYSMISS 1152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48268 1 6 2.89295 1.37261

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI

Value 44580 Frequency
1 najmanj zaupa 5040
2 . 8242
3 nekaj vmes 17560
4 . 11360
5 najbolj zaupa 4013
6 ne vem/b.o. 2071
SYSMISS 1134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48286 1 6 3.15071 1.23257

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI

Value 45579 Frequency
1 najmanj zaupa 2878
2 . 5757
3 nekaj vmes 15754
4 . 13624
5 najbolj zaupa 6369
6 ne vem/b.o. 3865
SYSMISS 1173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48247 1 6 3.5481 1.26053

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI

Value 46578 Frequency
1 najmanj zaupa 13065
2 . 10304
3 nekaj vmes 12969
4 . 5825
5 najbolj zaupa 3160
6 ne vem/b.o. 2920
SYSMISS 1177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48243 1 6 2.67811 1.45629

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLO

Value 47577 Frequency
1 najmanj zaupa 2420
2 . 4914
3 nekaj vmes 16204
4 . 16061
5 najbolj zaupa 6104
6 ne vem/b.o. 2550
SYSMISS 1167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48253 1 6 3.54225 1.15018

Valid range from 1 to 6

I11 TOLARJU

Value 48576 Frequency
1 najmanj zaupa 1191
2 . 3209
3 nekaj vmes 15475
4 . 18080
5 najbolj zaupa 8319
6 ne vem/b.o. 1982
SYSMISS 1164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48256 1 6 3.72681 1.03484

Valid range from 1 to 6

I12 USTAV. SODISCU

Value 49575 Frequency
1 najmanj zaupa 2497
2 . 5182
3 nekaj vmes 12483
4 . 6685
5 najbolj zaupa 1811
6 ne vem/b.o. 4238
SYSMISS 16524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32896 1 6 3.39047 1.37537

Valid range from 1 to 6

I13 SOLSTVU

Value 50574 Frequency
1 najmanj zaupa 1205
2 . 3053
3 nekaj vmes 9827
4 . 9080
5 najbolj zaupa 2608
6 ne vem/b.o. 1469
SYSMISS 22178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27242 1 6 3.48601 1.12

Valid range from 1 to 6

I14 ZDRAVSTVU

Value 51573 Frequency
1 najmanj zaupa 1267
2 . 3513
3 nekaj vmes 9775
4 . 8612
5 najbolj zaupa 3293
6 ne vem/b.o. 792
SYSMISS 22168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27252 1 6 3.42298 1.09404

Valid range from 1 to 6

I15 MEDIJEM

Value 52572 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 90
3 nekaj vmes 326
4 . 314
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/b.o. 40
SYSMISS 48510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1 6 3.51868 1.0896

Valid range from 1 to 6

Q490 MEDIJI O POLITIKI POROCAJO...

Value 53571 Frequency
1 objektivno 476
2 neobjektivno 220
3 niti-niti 105
4 ne vem,b.o. 109
SYSMISS 48510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1 4 1.83187 1.04428

Valid range from 1 to 4

W BI SLI NA VOLITVE?

Value 54570 Frequency
1 da 32089
2 ne 13564
3 ne vem,b.o. 2629
SYSMISS 1138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48282 1 3 1.38983 0.588874

Valid range from 1 to 3

W2 VOLIL BI...

Value 55569 Frequency
1 DS 510
2 DESUS 192
3 LDS 7504
4 2354
5 SNS 381
6 SDS 3033
7 936
8 ZLSD 1657
9 ZS 246
10 SLS+SKD 139
11 drugo 380
12 ne ve,b.o. 14678
13 124
SYSMISS 17286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32134 1 13 8.03713 4.00646

Valid range from 1 to 13

W3 SIMPATIJE

Value 56568 Frequency
1 DS 511
2 DESUS 171
3 LDS 4397
4 2149
5 SNS 465
6 SDS 1984
7 732
8 ZLSD 877
9 ZS 422
10 SLS+SKD 170
11 drugo 650
12 ne ve,b.o. 17841
SYSMISS 19051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30369 1 12 9.07995 3.82949

Valid range from 1 to 12

LD ORIENTACIJA

Value 57567 Frequency
1 prej levo 12941
2 v sredino 11246
3 prej desno 9390
4 b.o. 14212
SYSMISS 1631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47789 1 4 2.52048 1.17728

Valid range from 1 to 4

Q210 LEVO-DESNO SRED.KOALICIJA?

Value 58566 Frequency
1 LEVO-SRED.KOALICIJA 5573
2 DESNO-SRED.KOALICIJA 3789
3 ne bi sel na volitve 1304
4 ne vem,b.o. 6124
SYSMISS 32630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16790 1 4 2.47522 1.28172

Valid range from 1 to 4

Q420 IZBRAL BI OPCIJO...

Value 59565 Frequency
1 sds ter sls+skd 1436
2 lds 1785
3 zlsd in desus 985
4 ne vem,b.o. 1342
SYSMISS 43872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5548 1 4 2.40249 1.11452

Valid range from 1 to 4

Q272C PODPRL BI VOL.SISTEM

Value 60564 Frequency
1 kombinirani 280
2 dvokrozni vecinski 534
3 obstojeci s popravki 1145
4 ne vem,b.o. 765
SYSMISS 46696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2724 1 4 2.87922 0.934754

Valid range from 1 to 4

Q489 KDAJ REDNE VOLITVE?

Value 61563 Frequency
1 cim prej 658
2 cim kasneje 123
3 ne vem,b.o. 124
SYSMISS 48515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1 3 1.40994 0.718675

Valid range from 1 to 3

Q470B UDELEZBA NA REF. ZA VOL.SISTEM

Value 62562 Frequency
1 da 1112
2 ne 447
3 ne vem, b.o. 255
SYSMISS 47606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1814 1 3 1.52756 0.728477

Valid range from 1 to 3

Q482 NA REFERENDUMU BI IZBRAL...?

Value 63561 Frequency
1 dvokrozni vecinski 221
2 popravljeni sedanji 386
3 ne vem,b.o. 284
SYSMISS 48529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 1 3 2.07071 0.74994

Valid range from 1 to 3

Q486 USPESNOST KRIMINALISTOV

Value 64560 Frequency
1 zelo neuspesno 62
2 . 129
3 nekje vmes 355
4 . 259
5 zelo uspesno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
SYSMISS 48516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1 6 3.26217 1.12106

Valid range from 1 to 6

Q487 NAJDENI DENAR PRI KRIM.POLICIJI

Value 65559 Frequency
1 PRAV,DA JAVNOST OBVESCENA 424
2 Z OBVESCANJEM POCAKATI 401
3 ne vem, b.o. 78
SYSMISS 48517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 1 3 1.61683 0.63997

Valid range from 1 to 3

Q488 NA USPESNOST KRIMINALISTOV VPLIVA...

Value 66558 Frequency
1 ORGANIZIRANOST 280
2 FINANCNA SREDSTVA 60
3 TEHNICNA SREDSTVA 36
4 ZAKONODAJA 79
5 SODELOVANJE Z LJUDMI 296
6 drugo 41
7 ne vem, b.o. 111
SYSMISS 48517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 1 7 3.68439 2.14885

Valid range from 1 to 7

Q483 BEGUNCI IZ BIH OSTANEJO V SLO?

Value 67557 Frequency
1 da 414
2 ne 371
3 ne vem, b.o. 119
SYSMISS 48516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1 3 1.67367 0.695447

Valid range from 1 to 3

Q484 BEGUNCI OGROZAJO SLO?

Value 68556 Frequency
1 da 228
2 ne 616
3 ne vem, b.o. 60
SYSMISS 48516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1 3 1.81416 0.533256

Valid range from 1 to 3

Q485 KAJ OGROZAJO BEGUNCI?

Value 69555 Frequency
1 NAC.VARNOST 15
2 OSEBNO VARNOST 41
3 SLO KULTURO 26
4 SOC. VARNOST 123
5 drugo 7
6 ne vem, b.o. 14
SYSMISS 49194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 1 6 3.47788 1.20442

Valid range from 1 to 6

LROJ LETO ROJSTVA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48295 0 94 53.258 16.7134

Valid range from 0 to 94

IZOB IZOBRAZBA

Value 71553 Frequency
1 OSNOVNA 9416
2 POKLICNA 8480
3 SREDNJA 21459
4 VISOKA 8815
SYSMISS 1250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48170 1 4 2.61601 0.996748

Valid range from 1 to 4

TIPK NASELJE

Value 72552 Frequency
1 PODEZELJE 15768
2 MANJSI KRAJ 16359
3 VECJE MESTO 6259
4 LJ/MB 9850
SYSMISS 1184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48236 1 4 2.21127 1.10854

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLEN

Value 73551 Frequency
1 V GOSPODARSTVU 14177
2 V NEGOSPODARSTVU 8564
3 SAMOZAPOSLEN 2905
4 KMET 757
5 GOSPODINJA 1365
6 UPOKOJENEC 13386
7 STUDENT 3873
8 BREZPOSELN 3016
9 DRUGO... 250
SYSMISS 1127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48293 1 9 3.80341 2.522

Valid range from 1 to 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

Value 74550 Frequency
1 ZELO 3874
2 DO NEKE MERE 6952
3 NE SKRBI 11807
4 ne vem, b.o. 143
SYSMISS 26644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22776 1 4 2.36086 0.76381

Valid range from 1 to 4

REG1 VERNOST

Value 75549 Frequency
1 sem veren 21038
2 nisem veren 16482
3 nekaj vmes... 9928
4 zavrnil odg.,b.o. 731
SYSMISS 1241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48179 1 4 1.79975 0.814451

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

Value 76548 Frequency
1 moski 20901
2 zenska 27789
SYSMISS 730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48690 1 2 1.57073 0.494977

Valid range from 1 to 2

QI OCENA INTERVJUJA

Value 77547 Frequency
1 dobro 42513
2 slabo 3543
SYSMISS 3364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46056 1 2 1.07693 0.26648

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 78546 Frequency
30 ->30 11416
45 30 - 45 15707
60 46 - 60 11174
99 61 -> 9998
SYSMISS 1125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48295 30 99 56.1039 24.1998

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 79545 Frequency
1 DS 1021
2 DESUS 363
3 LDS 11901
4 SLS 4503
5 SNS 846
6 SDS 5017
7 SKD 1668
8 ZLSD 2534
9 ZS 668
10 SLS+SKD 433
11 drugo 1006
12 ne ve 17476
SYSMISS 1984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47436 1 12 7.4387 3.94477

Valid range from 1 to 12

OMR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46963 60 608 111.247 153.65

Valid range from 60 to 608

PTT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35248 0 9265 3383.12 2578.34

Valid range from 0 to 9265

OB

REGIJA REGIJA

Value 83541 Frequency
1 LJ/MESTO 6567
2 SV.SLO. 9121
3 CELJSKA 5546
4 GORENJSKA 5286
5 PRIMORSKA 6269
6 LJ/PERIFERIJA 6468
7 DOLENJSKA 5945
8 2293
9 243
10 286
11 295
12 122
60 85
65 111
67 52
69 103
601 31
602 36
608 32
SYSMISS 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48891 1 608 5.83183 27.5159

Valid range from 1 to 608

OBCINA2

VELNAS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38396 1 7 3.31227 1.98344

Valid range from 1 to 7

A01

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34247 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

TKS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35899 1 8 3.53188 1.91961

Valid range from 1 to 8

KRAJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36664 1 7 2.39835 1.12981

Valid range from 1 to 7

WUTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49420 0.322604 3.76891 1.00029 0.530606

Valid range from 0.322604 to 3.76891

ANKETA POLITBAROMETER

Value 90534 Frequency
199601 JAN 96 992
199602 FEB 96 982
199603 MAR 96 983
199604 APR 96 951
199605 MAJ 96 969
199606 JUN 96 970
199607 JUL 96 1027
199609 SEP 96 969
199610 OKT 96 983
199611 NOV 96 976
199612 DEC 96 962
199701 JAN 97 996
199702 FEB 97 942
199703 MAR 97 1001
199704 APR 97 987
199705 MAJ 97 996
199706 JUN 97 958
199707 JUL 97 927
199709 SEP 97 952
199710 OKT 97 1039
199711 NOV 97 1012
199712 DEC 97 955
199801 JAN 98 980
199802 FEB 98 980
199803 MAR 98 988
199804 APR 98 959
199805 MAJ 98 964
199806 JUN 98 972
199807 JUL 98 958
199809 SEP 98 946
199810 OKT 98 1018
199811 NOV 98 978
199812 DEC 98 984
199901 JAN 99 1020
199902 FEB 99 975
199903 MAR 99 992
199904 APR 99 846
199905 MAJ 99 970
199906 JUN 99 983
199907 JUL 99 909
199909 SEP 99 902
199910 OKT 99 1006
199911 NOV 99 1001
199912 DEC 99 973
200001 JAN 00 975
200002 FEB 00 917
200003 MAR 00 940
200004 APR 00 962
200005 MAJ 00 928
200006 JUN 00 942
200007 JUL 00 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49420 199601 200007 199789 133.936

Valid range from 199601 to 200007

NATO1 VKLJUCEVANJE SLO. V NATO

Value 91533 Frequency
1 strinja se 7672
2 ne strinja se 3621
3 ne ve, b.o. 1995
SYSMISS 36132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13288 1 3 1.57277 0.738252

Valid range from 1 to 3

Q475 VKLJUCITEV SLO. V EU JE...

Value 92532 Frequency
1 ZELO DOBRA RESITEV 221
2 NUJNA RESITEV 500
3 SLABA RESITEV 113
4 ne ve, b.o. 75
SYSMISS 48511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 1 4 2.0462 0.834326

Valid range from 1 to 4

Q476 KDAJ SLO.PRIPRAVLJENA ZA EU?

Value 93531 Frequency
1 JE ZE PRIPRAVJENA 47
2 DO KONCA LETA 2002 217
3 CEZ PET LET 385
4 NIKOLI 125
5 ne ve, b.o. 134
SYSMISS 48512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 1 5 3.09031 1.08034

Valid range from 1 to 5

Q477 KAKO OBVESCENA SLO. JAVNOST O EU?

Value 94530 Frequency
1 DOVOLJ 301
2 PREMALO 545
3 ne ve, b.o. 62
SYSMISS 48512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 1 3 1.73678 0.575206

Valid range from 1 to 3

Q478 POZNA PROGRAM OBVESCANJA O EU?

Value 95529 Frequency
1 ZE SLISAL 310
2 IMAM IZKUSNJE 33
3 ne ve, b.o. 564
SYSMISS 48513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 1 3 2.28004 0.941365

Valid range from 1 to 3

Q480A EVROFON

Value 96528 Frequency
1 ZE SLISAL 251
2 IMAM IZKUSNJE 10
3 ne ve, b.o. 646
SYSMISS 48513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 1 3 2.4355 0.894536

Valid range from 1 to 3

Q480B EVROPA.GOV.SI

Value 97527 Frequency
1 ZE SLISAL 295
2 IMAM IZKUSNJE 31
3 ne ve, b.o. 581
SYSMISS 48513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 1 3 2.31533 0.931315

Valid range from 1 to 3

Q480C EVRO DOPISNICA

Value 98526 Frequency
1 ZE SLISAL 120
2 IMAM IZKUSNJE 6
3 ne ve, b.o. 778
SYSMISS 48516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1 3 2.72788 0.681229

Valid range from 1 to 3

Q480D EVRO BUS

Value 99525 Frequency
1 ZE SLISAL 184
2 IMAM IZKUSNJE 8
3 ne ve, b.o. 713
SYSMISS 48515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1 3 2.58453 0.806352

Valid range from 1 to 3

Q177 BO SEL NA DOPUST?

Value 100524 Frequency
1 da 1593
2 ne 1057
3 ne vem,b.o. 115
SYSMISS 46655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2765 1 3 1.46546 0.57629

Valid range from 1 to 3

Q177A KAM NA DOPUST

Value 101523 Frequency
1 SLOVENIJA 604
2 HRVASKA 840
3 TUJINA 209
4 ne ve,b.o. 184
SYSMISS 47583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1837 1 4 1.9853 0.918404

Valid range from 1 to 4

V7 PODOBNIK

Value 102522 Frequency
1 zelo neuspesno 5307
2 . 6750
3 nekje vmes 7858
4 . 3018
5 zelo uspesno 809
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1910
SYSMISS 23768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25652 1 6 2.72719 1.38934

Valid range from 1 to 6

MPOZ0 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Value 103521 Frequency
1 delo, ... 495
2 ekonomske odnose 66
3 finance 382
4 gospodarske dejavnosti 266
5 kmetijstvo ... 134
6 kulturo 164
7 notranje zadeve 406
8 obrambo 308
9 okolje 135
10 pravosodje 55
11 promet in zveze 271
12 solstvo in sport 1017
13 zdravstvo 245
14 znanost in tehnologijo 111
15 zunanje zadeve 478
16 turizem 939
17 za evropske zadeve 1962
18 nobeno 1720
19 ne ve, b.o. 4747
SYSMISS 35519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13901 1 19 14.9764 5.25709

Valid range from 1 to 19

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Value 104520 Frequency
1 delo, ... 164
2 ekonomske odnose 46
3 finance 163
4 gospodarske dejavnosti 148
5 kmetijstvo ... 122
6 kulturo 169
7 notranje zadeve 235
8 obrambo 165
9 okolje 98
10 pravosodje 52
11 promet in zveze 89
12 solstvo in sport 373
13 zdravstvo 248
14 znanost in tehnologijo 69
15 zunanje zadeve 202
16 turizem 96
17 za evropske zadeve 24
18 nobeno 8
19 ne ve, b.o. 29
SYSMISS 46920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2500 1 19 9.0568 4.62287

Valid range from 1 to 19

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

Value 105519 Frequency
1 delo, ... 79
2 ekonomske odnose 27
3 finance 75
4 gospodarske dejavnosti 86
5 kmetijstvo ... 48
6 kulturo 101
7 notranje zadeve 99
8 obrambo 68
9 okolje 46
10 pravosodje 34
11 promet in zveze 53
12 solstvo in sport 156
13 zdravstvo 78
14 znanost in tehnologijo 31
15 zunanje zadeve 84
16 turizem 37
17 za evropske zadeve 10
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 21
SYSMISS 48286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1134 1 19 8.7134 4.66039

Valid range from 1 to 19

MNEG0 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Value 106518 Frequency
1 delo, ... 318
2 ekonomske odnose 44
3 finance 181
4 gospodarske dejavnosti 778
5 kmetijstvo ... 635
6 kulturo 108
7 notranje zadeve 829
8 obrambo 711
9 okolje 147
10 pravosodje 485
11 promet in zveze 111
12 solstvo in sport 543
13 zdravstvo 373
14 znanost in tehnologijo 31
15 zunanje zadeve 769
16 turizem 318
17 za evropske zadeve 1977
18 nobeno 558
19 ne ve, b.o. 4852
98 1
SYSMISS 35651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13769 1 98 13.8812 5.75657

Valid range from 1 to 98

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Value 107517 Frequency
1 delo, ... 199
2 ekonomske odnose 47
3 finance 127
4 gospodarske dejavnosti 410
5 kmetijstvo ... 277
6 kulturo 97
7 notranje zadeve 565
8 obrambo 381
9 okolje 100
10 pravosodje 201
11 promet in zveze 98
12 solstvo in sport 314
13 zdravstvo 289
14 znanost in tehnologijo 22
15 zunanje zadeve 340
16 turizem 80
17 za evropske zadeve 34
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 37
98 1
SYSMISS 45800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3620 1 98 8.53094 4.57179

Valid range from 1 to 98

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE SE KAKO MINISTRSTVO S

Value 108516 Frequency
1 delo, ... 111
2 ekonomske odnose 27
3 finance 71
4 gospodarske dejavnosti 179
5 kmetijstvo ... 119
6 kulturo 66
7 notranje zadeve 189
8 obrambo 124
9 okolje 78
10 pravosodje 107
11 promet in zveze 51
12 solstvo in sport 156
13 zdravstvo 132
14 znanost in tehnologijo 22
15 zunanje zadeve 157
16 turizem 62
17 za evropske zadeve 15
18 nobeno 1
19 ne ve, b.o. 11
98 1
SYSMISS 47741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1679 1 98 8.66945 4.98995

Valid range from 1 to 98

Q463 PRED ZDRUZITVIJO NAJBLIZJA

Value 109515 Frequency
1 DS 1
2 DESUS 0
3 LDS 4
4 SLS 52
5 SNS 1
6 SDS 10
7 SKD 31
8 ZLSD 1
9 ZS 1
10 SND 1
11 druga 0
12 ne ve, b.o. 6
SYSMISS 49312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 1 12 5.57407 2.21804

Valid range from 1 to 12

Q460 IZBIRAL BI...

Value 110514 Frequency
1 proporcionalni sistem 308
2 vecinski sistem 351
3 ne vem, b.o. 291
SYSMISS 48470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 1 3 1.98211 0.794273

Valid range from 1 to 3

Q461 NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Value 111513 Frequency
1 JANEZ DRNOVSEK 485
2 JANEZ JANSA 79
3 FRANC ZAGOZEN 39
4 ANDREJ BAJUK 44
5 BORUT PAHOR 105
6 KDO DRUG 81
7 ne vem, b.o. 115
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 7 2.90295 2.30766

Valid range from 1 to 7

Q461A NAJPRIMERNEJSI MANDATAR

Value 112512 Frequency
1 lojze peterle 2
2 milan kucan 4
3 tone rop 5
4 janez potocnik 1
5 marjan podobnik 1
6 janez podobnik 1
7 france arhar 21
8 joZe mencinger 1
9 franc but 1
10 drugo 11
11 ne vem, b.o. 33
SYSMISS 49339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 1 11 8.35802 3.05904

Valid range from 1 to 11

Q462A ZMANJSANJE BREZPOSELNOSTI

Value 113511 Frequency
1 lds 230
2 sds 73
3 sls+skd 75
4 zlsd 77
5 ne vem, b.o. 493
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 5 3.55907 1.70275

Valid range from 1 to 5

Q462B RAZVOJ GOSPODARSTVA

Value 114510 Frequency
1 lds 256
2 sds 67
3 sls+skd 76
4 zlsd 46
5 ne vem, b.o. 503
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 5 3.49895 1.75386

Valid range from 1 to 5

Q462C VKLJUCEVANJE V EVROPO

Value 115509 Frequency
1 lds 292
2 sds 59
3 sls+skd 71
4 zlsd 35
5 ne vem, b.o. 491
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 5 3.39451 1.80298

Valid range from 1 to 5

Q462D ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI

Value 116508 Frequency
1 lds 191
2 sds 63
3 sls+skd 79
4 zlsd 95
5 ne vem, b.o. 520
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 5 3.72785 1.62471

Valid range from 1 to 5

Q464 BOLJE PREDCASNE ALI REDNE VOLITVE

Value 117507 Frequency
1 PREDCASNE VOLITVE 459
2 REDNE VOLITVE 369
3 ne vem, b.o. 120
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 3 1.64241 0.695266

Valid range from 1 to 3

Q465 PODPIRA ANDREJA BAJUKA?

Value 118506 Frequency
1 da, podpira 143
2 ne, ne podpira 485
3 ne vem, b.o. 318
SYSMISS 48474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 1 3 2.18499 0.673479

Valid range from 1 to 3

Q466 POZNA 080 1200?

Value 119505 Frequency
1 POZNAM, ZE KLICAL 39
2 POZNAM, NISEM KLICAL 340
3 NE POZNAM 563
4 ne vem, b.o. 6
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 4 2.5654 0.583968

Valid range from 1 to 4

Q467 SEZNANJEN Z UPORABO POSEBNIH METOD

Value 120504 Frequency
1 dovolj 195
2 premalo 692
3 ne vem, b.o. 61
SYSMISS 48472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 1 3 1.85865 0.500326

Valid range from 1 to 3

MESEC mesec

Value 121503 Frequency
1 jan 4963
2 feb 4796
3 mar 4904
4 april 4705
5 maj 4827
6 jun 3883
7 jul 3821
9 sep 3769
10 okt 4046
11 nov 3967
12 dec 3874
SYSMISS 1865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47555 1 12 6.03034 3.58058

Valid range from 1 to 12

LETO leto

Value 122502 Frequency
1995 1995 0
1996 1996 10764
1997 1997 10765
1998 1998 10727
1999 1999 10577
2000 2000 6587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49420 1996 2000 1997.83 1.34402

Valid range from 1995 to 2000

Q3 OCENA STANJA V SLO. DRUZBI

Value 123501 Frequency
1 V GLAVNEM VSE DOBRO 1002
2 NAKOPICILO KAR NEKAJ PROBLEMOV 11438
3 NAHAJAMO SE V KRIZI 8208
4 SMO PRED KATASTROFO 1762
5 NE VEM 1057
SYSMISS 25953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23467 1 5 2.59236 0.864475

Valid range from 1 to 5

P1 PROBLEM I.

Value 124500 Frequency
1 nezaposlenost 9867
2 nizke plače 955
3 draginja, revščina 759
4 pokojnine, zdravstveno zavarovanje 658
5 stanovanjski problemi 155
6 kriminal in korupcija 625
7 gospodarski problemi, stečaji 3822
8 inflacija, davki, obresti 201
9 privatizacija 819
10 politična kriza, nedemokratičnost, nizka 2940
11 odnosi s sosednjimi drzavami 887
12 problem beguncev, tujci 93
13 poprava krivic, sprava, preteklost 137
14 vključevanje v evropo 1129
15 problem solstva 184
16 onesnazevanje okolja 143
17 problem cest 135
18 problem kmetijstva 453
19 drug problem 1960
20 ni problemov 198
21 ne ve,b.o. 3949
SYSMISS 19351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30069 1 21 8.46154 7.34526

Valid range from 1 to 21

P2 PROBLEM II.

Value 125499 Frequency
1 nezaposlenost 2331
2 nizke plače 1879
3 draginja, revščina 1893
4 pokojnine, zdravstveno zavarovanje 1063
5 stanovanjski problemi 413
6 kriminal in korupcija 940
7 gospodarski problemi, stečaji 2583
8 inflacija, davki, obresti 297
9 privatizacija 553
10 politična kriza, nedemokratičnost, nizka 2463
11 odnosi s sosednjimi drzavami 522
12 problem beguncev, tujci 81
13 poprava krivic, sprava, preteklost 159
14 vključevanje v evropo 667
15 problem solstva 394
16 onesnazevanje okolja 147
17 problem cest 144
18 drug problem 332
19 ni problemov 3755
20 ne ve 383
21 3205
SYSMISS 25216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24204 1 21 10.5315 7.24456

Valid range from 1 to 21

EB52 NE/SPREMENITI 157. ČLEN USTAVE?

Value 126498 Frequency
1 SE STRINJATE 8558
2 SE NE STRINJATE 3867
3 neopredeljen, ne ve 1025
SYSMISS 35970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13450 1 3 1.43993 0.631535

Valid range from 1 to 3

W4 1992. VOLIL...

Value 127497 Frequency
1 DS 177
2 LDS 1549
3 LS 29
4 SLS 246
5 NDS 11
6 SNS 211
7 SDSS 428
8 SSS 12
9 SKD 464
10 ZLSD 431
11 ZS 125
12 drugo 122
13 ne ve 2529
14 ni volil 1093
SYSMISS 41993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7427 1 14 9.19119 4.75311

Valid range from 1 to 14

W4A 1996. VOLIL...

Value 128496 Frequency
1 DS 391
2 DESUS 206
3 LDS 5122
4 SLS 2486
5 SNS 297
6 SDS 1596
7 SKD 650
8 ZS 811
9 SKD 147
10 SND 18
11 drugo 199
12 ni volil 4180
13 ne ve 4730
SYSMISS 28587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20833 1 13 7.85072 4.33115

Valid range from 1 to 13

C10 DNEVNIK 1.

Value 129495 Frequency
1 DELO 9391
2 DNEVNIK 4839
3 REPUBLIKA 103
4 VECER 5393
5 SLOVENEC 4435
6 SLOV.NOVICE 1822
7 13
8 1
SYSMISS 23423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25997 1 8 2.85248 1.77172

Valid range from 1 to 8

C11 DNEVNIK 2.

Value 130494 Frequency
1 DELO 1106
2 DNEVNIK 1883
3 REPUBLIKA 181
4 VECER 929
5 SLOVENEC 1934
6 SLOV.NOVICE 1027
7 11
8 1
SYSMISS 42348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7072 1 8 3.54186 1.77745

Valid range from 1 to 8

C12 DNEVNIK 3.

Value 131493 Frequency
1 DELO 144
2 DNEVNIK 121
3 REPUBLIKA 119
4 VECER 194
5 SLOVENEC 321
6 SLOV.NOVICE 238
7 1
8 1
SYSMISS 48281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1139 1 8 4.00966 1.67607

Valid range from 1 to 8

C13 4.

Value 132492 Frequency
1 DELO 2
2 DNEVNIK 8
3 REPUBLIKA 11
4 VECER 38
5 SLOVENEC 110
6 SLOV.NOVICE 22
8 1
SYSMISS 49228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 1 8 4.65104 1.00683

Valid range from 1 to 8

C14 5.

Value 133491 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 1
3 REPUBLIKA 2
4 VECER 3
5 SLOVENEC 28
6 SLOV.NOVICE 6
7 3
8 1
SYSMISS 49376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 2 8 5.11364 1.03914

Valid range from 1 to 8

C15 6.

Value 134490 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 1
3 REPUBLIKA 0
4 VECER 0
5 SLOVENEC 0
6 SLOV.NOVICE 27
8 1
SYSMISS 49391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 2 8