PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0010
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0010_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), predstave o bodočih koalicijah in primernemu mandatarju, ocene in stališča o volilni kampaniji, Avstrijska zahteva po odpravi avnojskih sklepov

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje podpore novi vladi (Andrej Bajuk), predstave o bodočih koalicijah in primernemu mandatarju, ocene in stališča o volilni kampaniji, mnenje o avstrijski zahtevi po odpravi avnojskih sklepov.

Methodology


Collection date: 3. oktober 2000 - 5. oktober 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0010 - politbarometer 10/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 48
  • number of units: 958

Variable list

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 3 1899 953.009 546.234

Valid range from 3 to 1899

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI ZA DRUžBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 3 1899 953.009 546.234

Valid range from 3 to 1899

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI ZA DRUžBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 446 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

UVOD GLEDE NA TO, DA SO 15. OKTOBRA DRžAVNOZB

GLEDE NA TO, DA SO 15. OKTOBRA DRžAVNOZBORSKE VOLITVE, SMO SE TUDI NA FAKULTETI ODLOČILI RAZISKATI ZNAČILNOSTI PREDVOLILNE DINAMIKE MED SLOVENSKIMI VOLILCI. // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q481 PRVO VPRAŠANJE SE GLASI :// ALI PODPIRAT

PRVO VPRAŠANJE SE GLASI :// ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI NE?//

Value 842 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 15. OKTOBRA BODO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR.

15. OKTOBRA BODO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BOSTE TAKRAT VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 941 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratična stranka upokojencev Slovenije
3 DSŠ-deželna stranka štajerske
4 GžS-glas žensk Slovenije
5 KPS-komunistična partija Slovenije
6 LDS-liberalna demokracija Slovenije
7 NPS-naprej Slovenija
8 NSI-Nova Slovenija krščanska ljudska stranka
9 NOVA-nova stranka
10 SNS-slovenska nacionalna stranka
11 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
12 SDS-socialdemokratska stranka Slovenije
13 SDAS-stranka demokratske akcije Slovenije
14 SMS-stranka mladih Slovenije
15 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
16 ZS-združeni Zeleni
17 drugo
18 ne ve, b.o.
19 ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 19

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1040 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratična stranka upokojencev Slovenije
3 DSž-deželna stranka Štajerske
4 GžS-glas žensk Slovenije
5 KPS-komunistična partija Slovenije
6 LDS-liberalna demokracija Slovenije
7 NPS-naprej Slovenija
8 NSI-Nova Slovenija krščanska ljudska stranka
9 NOVA-nova stranka
10 SNS-slovenska nacionalna stranka
11 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
12 SDS-socialdemokratska stranka Slovenije
13 SDAS-stranka demokratske akcije Slovenije
14 SMS-stranka mladih Slovenije
15 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
16 ZS-združeni Zeleni
17 drugo
18 ne ve, b.o.
19 ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 19

W4 NOVEMBRA LETA 96 SO BILE NAZADNJE VOLITV

NOVEMBRA LETA 96 SO BILE NAZADNJE VOLITVE ZA DRžAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1139 Frequency
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ni volil
13 ne ve, se ne spomni, b.o.

Valid range from 1 to 13

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA žIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 1238 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

IME2 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 1337 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

IME3 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 1436 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

Q421A ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSP

ALI LAHKO NAVEDETE IME POLITIKA ALI GOSPODARSTVENIKA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USPOSOBLJEN, DA BI PO VOLITVAH VODIL SLOVENSKO VLADO?//

Value 1535 Frequency
1 drnovšek
2 janša
3 peterle
4 podobnik m.
5 pahor
6 arhar
7 voljč
8 rop
9 bajuk
10 rigelnik
11 kučan
12 drugo
13 ne vem, b.o.
14 podobnik j.
15 zagožen f.

Valid range from 1 to 15

Q491a NA VOLITVAH BODO TOREJ NASTOPILE NASLEDN

NA VOLITVAH BODO TOREJ NASTOPILE NASLEDNJE STRANKE OZIROMA STRANKARSKE POVEZAVE. ZA KATERO IZMED NAŠTETIH BOSTE 15. OKTOBRA NAJVERJETNEJE VOLILI?//

Value 1634 Frequency
1 DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
2 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3 DEžELNA STRANKA ŠTAJERSKE
4 GLAS žENSK SLOVENIJE
5 KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE
6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE IN ZVEZA ZA PRIMORSKO
7 NAPREJ SLOVENIJA
8 NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
9 NOVA STRANKA
10 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
11 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
12 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
13 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
14 STRANKA MLADIH SLOVENIJE
15 ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
16 ZDRUžENI ZELENI
17 drugo
18 ne ve, b.o.
19 ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 19

Q492 KOT REČENO BODO VOLITVE 15. OKTOBRA. STE

KOT REČENO BODO VOLITVE 15. OKTOBRA. STE GLEDE IZBRANE STRANKE POVSEM, DOKONČNO ODLOČENI ALI NE?//

Value 1733 Frequency
1 trdno odločen
2 se ni povsem odločen
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q492A KAJ BI BILA LAHKO VAŠA DRUGA IZBIRA?//

KAJ BI BILA LAHKO VAŠA DRUGA IZBIRA?//

Value 1832 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratična stranka upokojencev Slovenije
3 DSž-deželna stranka Štajerske
4 GžS-glas žensk Slovenije
5 KPS-komunistična partija Slovenije
6 LDS-liberalna demokracija Slovenije
7 NPS-naprej Slovenija
8 NSI-Nova Slovenija krščanska ljudska stranka
9 NOVA-nova stranka
10 SNS-slovenska nacionalna stranka
11 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
12 SDS-socialdemokratska stranka Slovenije
13 SDAS-stranka demokratske akcije Slovenije
14 SMS-stranka mladih Slovenije
15 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
16 ZS-združeni Zeleni
17 drugo
18 ne ve, b.o.
19 ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 19

Q494 AVSTRIJSKA VLADNA SVOBODNJAŠKA STRANKA I

AVSTRIJSKA VLADNA SVOBODNJAŠKA STRANKA IN HEIDER ZAHTEVATA OD ČESKE ODPRAVO T.I. BENEŠEVIH UKREPOV, OD SLOVENIJE PA ODPRAVO AVNOJSKIH SKLEPOV KOT POGOJ ZA VSTOP OBEH DRžAV V EVROPSKO UNIJO. KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA VLADA?//

Value 1931 Frequency
1 ZAHTEVO NAJ OSTRO ZAVRNE
2 O TEM NAJ SE POGAJA
3 ZAHTEVO NAJ SPREJME
4 s tem problemom nisem seznanjen
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

W6 SEDAJ PA MED NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJ

SEDAJ PA MED NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJTE TISTO, KI VAM JE NAJMANJ VŠEČ OZIROMA JO NAJBOLJ ODKLANJATE?//

Value 2030 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratična stranka upokojencev Slovenije
3 DSž-deželna stranka Štajerske
4 GžS-glas žensk Slovenije
5 KPS-komunistična partija Slovenije
6 LDS-liberalna demokracija Slovenije
7 NPS-naprej Slovenija
8 NSI-Nova Slovenija krščanska ljudska stranka
9 NOVA-nova stranka
10 SNS-slovenska nacionalna stranka
11 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
12 SDS-socialdemokratska stranka Slovenije
13 SDAS-stranka demokratske akcije Slovenije
14 SMS-stranka mladih Slovenije
15 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
16 ZS-združeni Zeleni
17 drugo
18 ne ve, b.o.
19 ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 19

Q493 KATERA STRANKA BO PO VAŠEM MNENJU DOBILA

KATERA STRANKA BO PO VAŠEM MNENJU DOBILA NAJVEČ GLASOV?//

Value 2129 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratična stranka upokojencev Slovenije
3 DSž-deželna stranka Štajerske
4 GžS-glas žensk Slovenije
5 KPS-komunistična partija Slovenije
6 LDS-liberalna demokracija Slovenije
7 NPS-naprej Slovenija
8 NSI-Nova Slovenija krščanska ljudska stranka
9 NOVA-nova stranka
10 SNS-slovenska nacionalna stranka
11 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
12 SDS-socialdemokratska stranka Slovenije
13 SDAS-stranka demokratske akcije Slovenije
14 SMS-stranka mladih Slovenije
15 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
16 ZS-združeni Zeleni
17 drugo
18 ne ve, b.o.
19 ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 19

Q504 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA JE OBJAVILA

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA JE OBJAVILA SEZNAM STRANK IN KANDIDATOV, KI SE BODO POTEGOVALI ZA MESTA V PARLAMENTU. ALI STE žE SLIŠALI OZIROMA ALI POZNATE KANDIDATE, KI BODO NASTOPILI V VAŠEM VOLILNEM OKRAJU?//

Value 2228 Frequency
1 da, poznam vse
2 da, poznam nekatere
3 poznam samo kandidata, čigar stranko bom volil
4 ne, ne poznam nobenega
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q505 ALI SE BOSTE NA VOLITVAH 15. OKTOBRA ODL

ALI SE BOSTE NA VOLITVAH 15. OKTOBRA ODLOČALI PREDVSEM ZA STRANKO ALI PREDVSEM ZA KANDIDATA?//

Value 2327 Frequency
1 predvsem za stranko
2 predvsem za kandidata
3 ne vem, b.o.
4 ne bom volil

Valid range from 1 to 4

q500 ALI SPREMLJATE PREDVOLILNA SOOČENJA NA R

ALI SPREMLJATE PREDVOLILNA SOOČENJA NA RADIU IN TELEVIZIJI?//

Value 2426 Frequency
1 redno
2 občasno
3 nikoli
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

q500A PREDSTAVNIKI KATERIH STRANK SO PO VAŠEM

PREDSTAVNIKI KATERIH STRANK SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PREPRIČLJIVI?//

Value 2525 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratična stranka upokojencev Slovenije
3 DSž-deželna stranka Štajerske
4 GžS-glas žensk Slovenije
5 KPS-komunistična partija Slovenije
6 LDS-liberalna demokracija Slovenije
7 NPS-naprej Slovenija
8 NSI-Nova Slovenija krščanska ljudska stranka
9 NOVA-nova stranka
10 SNS-slovenska nacionalna stranka
11 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
12 SDS-socialdemokratska stranka Slovenije
13 SDAS-stranka demokratske akcije Slovenije
14 SMS-stranka mladih Slovenije
15 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
16 ZS-združeni Zeleni
17 drugo
18 ne ve, b.o.
19 ne bo šel na volitve

Valid range from 1 to 19

Q500B KDO OD KANDIDATOV OZ. POLITIKOV OSEBNO S

KDO OD KANDIDATOV OZ. POLITIKOV OSEBNO SE VAM ZDI NAJBOLJ PREPRIČLJIV?//

Value 2624 Frequency
1 drnovšek
2 f.zagožen
3 janša
4 peterle
5 brejc
6 peče
7 jelinčič
8 rop
9 pahor
10 bajuk
11 gaber
12 potrč
13 m.podobnik
14 ne vem
15 nihče/ ga ni
16 neka druga oseba

Valid range from 1 to 16

q500c anketar ne beri!!!!! ime vpiši z malimi

anketar ne beri!!!!! ime vpiši z malimi črkami brez šumnikov!//

Valid range from 0 to 0

Q501 V ODPRAVO POSLEDIC NEDAVNEGA POžARA V GO

V ODPRAVO POSLEDIC NEDAVNEGA POžARA V GORENJU SE VKLJUČUJE TUDI VLADA, PRI TEM PA SE POSTAVLJA VPRAŠANJE NAČINA POMOČI. ALI BI VI PODPRLI PREDLOG, DA NAJ VLADA GORENJU POMAGA S PRORAČUNSKIMI SREDSTVI, KOT JE POMAGALA KMETOM PRI ODPRAVI ŠKODE OB ZADNJI SUŠI, ALI NE?//

Value 2822 Frequency
1 da, naj pomaga
2 ne, naj ne pomaga
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

q501a ALI BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISP

ALI BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI SREDSTVA PO SVOJIH MOČEH KOT POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POžARA ALI NE?//

Value 2921 Frequency
1 da, prispeval bi
2 ne, ne bi prispeval
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q501b ALI MENITE, DA BI MORALA IZKAZATI SOLIDA

ALI MENITE, DA BI MORALA IZKAZATI SOLIDARANOST TUDI SLOVENSKA PODJETJA ALI NE?//

Value 3020 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q502 NAPOVEDI KAžEJO, DA BO PO VOLITVAH VLADA

NAPOVEDI KAžEJO, DA BO PO VOLITVAH VLADA ZOPET KOALICIJSKA. KATERA OD NAŠTETIH KOALICIJ SE VAM ZDI ZA SLOVENIJO NAJPRIMERNEJŠA?//

Value 3119 Frequency
1 LEVA - LDS, ZLSD, DESUS
2 LEVO-SREDINSKA - LDS, ZLSD, SLS+SKD
3 DESNO-SREDINSKA - LDS, SDS, SLS+SKD
4 DESNA - NSI, SDS, SLS+SKD
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q503 NOVA VLADA JE OD IMENOVANJA DO DANES PRE

NOVA VLADA JE OD IMENOVANJA DO DANES PREDLAGALA IN IZVEDLA ŠTEVILNE KADROVSKE MENJAVE, KI POTEKAJO TUDI V ČASU PRED VOLITVAMI. ALI VI PODPIRATE ALI NE TAKO RAVNANJE?//

Value 3218 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne popiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W ALI SE BOSTE 15. OKTOBRA UDELEžILI VOLIT

ALI SE BOSTE 15. OKTOBRA UDELEžILI VOLITEV ALI NE?////

Value 3317 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 3515 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 3614 Frequency
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 3713 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 3812 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 3911 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 4010 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 419 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 428 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 437 Frequency
30 ->30 218
45 30 - 45 285
60 46 - 60 223
99 61 -> 229
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 30 99 58.0272 25.181

Valid range from 30 to 99

OBCINA

Value 446 Frequency
1 AJDOVŠČINA 9
2 BREŽICE 9
3 CELJE 28
4 CERKNICA 7
5 ČRNOMELJ 12
6 DOMŽALE 14
7 DRAVOGRAD 4
8 GOR. RADGONA 7
9 GROSUPLJE 12
10 HRASTNIK 2
11 IDRIJA 5
12 ILIR. BISTRICA 7
13 IZOLA 9
14 JESENICE 16
15 KAMNIK 15
16 KOČEVJE 9
17 KOPER 18
18 KRANJ 41
19 KRŠKO 10
20 LAŠKO 9
21 LENART 5
22 LENDAVA 11
23 LITIJA 9
24 LJ-BEŽIGRAD 179
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 10
30 LOGATEC 8
34 METLIKA 2
35 MOZIRJE 7
36 MUR. SOBOTA 28
37 NOVA GOR. 28
38 NOVO MESTO 35
39 ORMOŽ 10
40 PIRAN 11
41 POSTOJNA 10
42 PTUJ 30
43 RADLJE 7
44 RADOVLJICA 22
45 RAVNE NA K. 8
46 RIBNICA 7
47 SEVNICA 6
48 SEŽANA 11
49 SLOV. GRADEC 10
50 SLOV. BISTRICA 13
51 SLOV. KONJICE 14
52 ŠENTJUR 7
53 ŠK. LOKA 20
54 ŠMARJE 18
55 TOLMIN 7
56 TRBOVLJE 5
57 TREBNJE 11
58 TRŽIČ 10
59 VELENJE 20
60 VRHNIKA 7
61 ZAGORJE 8
62 ŽALEC 17
64 MARIBOR 79
65 PESNICA 9
68 RUŠE 7
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 1 68 34.2118 18.8073

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 455 Frequency
1 LJ/MESTO 126
2 SV.SLO. 155
3 CELJSKA 116
4 GORENJSKA 111
5 PRIMORSKA 39
6 LJ/PERIFERIJA 143
7 DOLENJSKA 61
65 49
67 27
69 57
601 22
602 29
608 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 1 608 58.7672 159.224

Valid range from 1 to 608

NOVAOBC

Value 464 Frequency
1 Žalec 17
2 Železniki 2
3 Žiri 3
4 Ajdovščina 6
5 Beltinci 3
6 Bled 10
7 Bohinj 1
8 Borovnica 2
9 Bovec 0
10 Brda 5
11 Brežice 9
12 Brezovica 3
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 23
15 Cerklje na Gorenjskem 5
16 Cerknica 4
17 Cerkno 1
18 Destrnik-Trnovska vas 1
19 Divača 3
20 Dobrepolje 5
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 4
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 0
24 Domžale 8
25 Dornava 0
26 Dravograd 4
27 Duplek 2
28 Gorenja vas-Poljane 2
29 Gorišnica 2
30 Gornja Radgona 3
31 Gornji Grad 2
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 4
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 2
36 Hrastnik 2
37 Hrpelje-Kozina 1
38 Idrija 4
39 Ig 2
40 Ilirska Bistrica 7
41 Ivančna Gorica 4
42 Izola/Isola 9
43 Jesenice 14
44 Juršinci 1
45 Kamnik 15
46 Kanal 3
47 Kidričevo 6
48 Kobarid 0
49 Kobilje 0
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 18
52 Kozje 0
53 Kočevje 8
54 Kranj 31
55 Kranjska Gora 2
56 Krško 10
57 Kungota 2
58 Kuzma 3
59 Laško 4
60 Lenart 5
61 Lendava/Lendva 4
62 Litija 9
63 Ljubljana 155
64 Ljubno 0
65 Ljutomer 10
66 Logatec 8
67 Loška dolina 3
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 3
71 Majšperk 0
72 Maribor 73
73 Mežica 2
74 Medvode 9
75 Mengeš 2
76 Metlika 2
77 Miren-Kostanjevica 2
78 Mislinja 3
79 Moravske Toplice 6
80 Moravče 3
81 Mozirje 2
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 9
84 Muta 1
85 Naklo 1
86 Nazarje 0
87 Nova Gorica 18
88 Novo mesto 28
89 Odranci 0
90 Ormož 10
91 Osilnica 0
92 Pesnica 4
93 Piran/Pirano 11
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 3
96 Podčetrtek 4
97 Postojna 8
98 Preddvor 2
99 Ptuj 16
100 Puconci 1
101 Radenci 1
102 Radeče 5
103 Radlje ob Dravi 3
104 Radovljica 11
105 Ravne-Prevalje 5
106 Rače-Fram 1
107 Ribnica 7
108 Rogatec 2
109 Rogaševci 2
110 Rogaška Slatina 6
111 Ruše 7
112 Sežana 6
113 Semič 4
114 Sevnica 6
115 Slovenj Gradec 7
116 Slovenska Bistrica 13
117 Slovenske Konjice 12
118 Starše 3
119 Sveti Jurij 3
120 Tolmin 7
121 Tržič 10
122 Trbovlje 5
123 Trebnje 11
124 Turnišče 3
125 Velenje 15
126 Velike Lašče 1
127 Videm 4
128 Vipava 3
129 Vitanje 0
130 Vodice 1
131 Vojnik 2
132 Vrhnika 5
133 Vuzenica 0
134 Zagorje ob Savi 8
135 Zavrč 0
136 Zreče 2
137 Šentilj 3
138 Šentjernej 5
139 Šentjur pri Celju 7
140 Šenčur 2
141 Škocjan 2
142 Škofja Loka 13
143 Škofljica 4
144 Šmarje pri Jelšah 6
145 Šmartno ob Paki 1
146 Šoštanj 4
147 Štore 3
148 Črenšovci 4
149 Črna na Koroškem 1
150 Črnomelj 8
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 1 150 74.0179 37.4256

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 473 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 297
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 154
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 59
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 132
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 1 6 3.26722 1.99623

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 482 Frequency
0.507416 15
0.524226 60
0.5296 27
0.535712 17
0.547145 59
0.55346 48
0.582375 29
0.601669 73
0.681548 10
0.704127 50
0.711345 21
0.719556 20
0.734912 47
0.743394 40
0.782232 29
0.808146 41
0.83451 1
0.95779 2
1.12089 1
1.26915 32
1.28648 1
1.32463 21
1.33992 16
1.41057 63
1.45663 13
1.47224 34
1.48924 36
1.61895 11
1.70469 36
1.77922 17
1.79975 24
1.89465 29
1.95652 7
1.97748 10
2.0003 12
2.17454 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 0.507416 2.17454 1.00016 0.485917

Valid range from 0.507416 to 2.17454

PB Oznaka politbarometra

Value 491 Frequency
200010 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 200010 200010 200010 0

Valid range from 200010 to 200010

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0010 - Vprašalnik PBSI00/10 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0010 - POLITBAROMETER 10/00 Poročilo o raziskavi, ki je bila opravljena od 3. do 5. oktobra 2000 [ostali dokumenti].
  2. Toš, Niko (2000). PBSI0010 - Medmesečni pregled nekaterih spremenljivk 10/2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0010. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0010_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer