Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MPOS16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MPOS16_V1
Glavni avtor(ji):
  • Rek, Mateja
  • Milanovski Brumat, Kristina
Izdelal datoteko podatkov:
FAM - Fakulteta za medije (Slovenija; 2016)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
  • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

    Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: uporaba medijev, mediji, medijska vzgoja, medijske navade in branje

Ključne besede ELSST:
MEDIJSKA PISMENOST, MNOŽIČNI MEDIJI, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM

Vsebinska področja CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede


Povzetek:

Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijski izpostavljenosti osnovnošolskih otrok. Podatkovna zbirka vključuje mnenja staršev otrok, ki obiskujejo 1. do 6. razred osnovnih šol v Sloveniji. Zajete so tematike o rabi medijev med osnovnošolci in starši, njihovi povprečni izpostavljenosti medijem, aktivnostih, povezanih z mediji, rabi družbenih omrežij ter o medijski vzgoji. V raziskavi je sodelovalo 2825 staršev otrok iz 53 osnovnih šol.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. september 2016 - 3. november 2016
Čas izdelave: 2016
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Starši osnovnošolskih otrok 1.-6. razreda.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za medije

Tip vzorca:

Neverjetnostno: namensko

Neverjetnostno: kvotno

Iz nabora osnovnih šol v Sloveniji je bilo v prvem koraku izbranih in kontaktiranih 232 šol. Z namenom upoštevanja regijske porazdelitve sodelujočih in sorazmerne vključitve tako mestnih kot tudi podeželskih šol, so bile nekatere šole še naknadno kontaktirane. Končni vzorec je tako znašal 53 šol. V šolah so bili razredi (1.-6.) izbrani naključno. Starši so bili k sodelovanju pozvani preko obvestila po e-asistentu ali elektronski pošti.

Način zbiranja podatkov:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Rek, Mateja; Milanovski Brumat, Kristina

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 71
  • število enot: 2825

Licenca: CC BY 4.0

Verzija: 3. april 2019

Spremenljivke

v1 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi televizijo? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

televizijo?

Vrednost 13 Frekvenca
1 Da 460
2 Ne 2329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2789 36 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi radio, kjer lahko posluša radijski program? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

radio, kjer lahko posluša radijski program?

Vrednost 22 Frekvenca
1 Da 933
2 Ne 1847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2780 45 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi računalnik ali tablico? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

računalnik ali tablico?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da 1067
2 Ne 1733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2800 25 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi televizijo? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

televizijo?

Vrednost 171 Frekvenca
1 Da 460
2 Ne 2329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2789 36 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi radio, kjer lahko posluša radijski program? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

radio, kjer lahko posluša radijski program?

Vrednost 270 Frekvenca
1 Da 933
2 Ne 1847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2780 45 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi računalnik ali tablico? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

računalnik ali tablico?

Vrednost 369 Frekvenca
1 Da 1067
2 Ne 1733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2800 25 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi katerokoli napravo z dostopom do interneta? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

katerokoli napravo z dostopom do interneta?

Vrednost 468 Frekvenca
1 Da 1204
2 Ne 1562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2766 59 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi lasten aktiven pametni telefon? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

lasten aktiven pametni telefon?

Vrednost 567 Frekvenca
1 Da 939
2 Ne 1855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2794 31 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi videoigre z ekranom (Nintendo, Playstation in druge)? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

videoigre z ekranom (Nintendo, Playstation in druge)?

Vrednost 666 Frekvenca
1 Da 430
2 Ne 2340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2770 55 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…

Vrednost 765 Frekvenca
0 0 min 89
15 15 min 224
30 30 min 487
45 45 min 244
60 1 ura 757
90 1,5 ure 411
120 2 uri 388
180 3 ure 116
240 4 ure 69
300 5 ur 8
500 8 ur ali več 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2795 30 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v8 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno posluša radijski program? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

posluša radijski program?

Vrednost 864 Frekvenca
0 0 min 1168
15 15 min 679
30 30 min 353
45 45 min 64
60 1 ura 146
90 1,5 ure 51
120 2 uri 56
180 3 ure 21
240 4 ure 34
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2581 244 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v9 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja računalnik/tablic? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja računalnik/tablico?

Vrednost 963 Frekvenca
0 0 min 637
15 15 min 642
30 30 min 666
45 45 min 149
60 1 ura 355
90 1,5 ure 99
120 2 uri 99
180 3 ure 34
240 4 ure 36
300 5 ur 6
500 8 ur ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2723 102 0 300

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v10 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja mobilni telefon za vse namene? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja mobilni telefon za vse namene (na primer klici, video, spletne aplikacije, igre...)?

Vrednost 1062 Frekvenca
0 0 min 1215
15 15 min 696
30 30 min 343
45 45 min 86
60 1 ura 170
90 1,5 ure 54
120 2 uri 59
180 3 ure 24
240 4 ure 34
300 5 ur 7
500 8 ur ali več 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2691 134 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v11 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno bere revije, časopise v papirnati obliki? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

bere revije, časopise in ostale tiskane medije v papirni obliki?

Vrednost 1161 Frekvenca
0 0 min 807
15 15 min 978
30 30 min 489
45 45 min 106
60 1 ura 135
90 1,5 ure 53
120 2 uri 23
180 3 ure 9
240 4 ure 26
300 5 ur 10
500 8 ur ali več 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2640 185 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v12 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja posebno konzolo za video igre? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja posebno konzolo za video igre (na primer Play Station ali Nintendo)?

Vrednost 1260 Frekvenca
0 0 min 2240
15 15 min 143
30 30 min 95
45 45 min 19
60 1 ura 45
90 1,5 ure 11
120 2 uri 8
180 3 ure 10
240 4 ure 14
300 5 ur 4
500 8 ur ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2589 236 0 300

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v13 Koliko menite, da je vaš otrok povprečno dnevno na internetu? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

na internetu?

Vrednost 1359 Frekvenca
0 0 min 1046
15 15 min 669
30 30 min 427
45 45 min 112
60 1 ura 242
90 1,5 ure 70
120 2 uri 92
180 3 ure 58
240 4 ure 13
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2732 93 0 300

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v14 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno igra video igre ne glede na napravo? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

igra video igre ne glede na napravo (računalnik, pametni telefon, posebna konzola…)?

Vrednost 1458 Frekvenca
0 0 min 811
15 15 min 685
30 30 min 578
45 45 min 149
60 1 ura 285
90 1,5 ure 77
120 2 uri 86
180 3 ure 45
240 4 ure 11
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2731 94 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v15 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno igra video igre z nasilno vsebino? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

igra video igre z nasilno vsebino?

Vrednost 1557 Frekvenca
0 0 min 2358
15 15 min 112
30 30 min 52
45 45 min 12
60 1 ura 22
90 1,5 ure 6
120 2 uri 11
180 3 ure 9
240 4 ure 2
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2584 241 0 240

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v16 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno posluša glasbo? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

posluša glasbo?

Vrednost 1656 Frekvenca
0 0 min 399
15 15 min 854
30 30 min 675
45 45 min 189
60 1 ura 276
90 1,5 ure 91
120 2 uri 95
180 3 ure 70
240 4 ure 22
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2680 145 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v17 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno bere knjige (izven šolskih dejavnosti)? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

bere knjige (izven šolskih dejavnosti)?

Vrednost 1755 Frekvenca
0 0 min 325
15 15 min 1090
30 30 min 747
45 45 min 189
60 1 ura 210
90 1,5 ure 82
120 2 uri 31
180 3 ure 27
240 4 ure 11
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2715 110 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v18 Koliko mislite, da bi moral biti dnevni ekranski limit za starost vašega otroka?

Koliko mislite, da bi moral biti dnevni ekranski limit (televizija, mobilni telefoni, računalnik, tablica, video igre …) za starost vašega otroka?

Vrednost 1854 Frekvenca
0 0 min 78
15 15 min 254
30 30 min 735
45 45 min 304
60 1 ura 809
90 1,5 ure 257
120 2 uri 221
180 3 ure 65
240 4 ure 9
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2733 92 0 300

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v19 Ali ima vaš otrok vsaj en svoj profil na kateremkoli družbenem omrežju? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

vsaj en svoj profil na kateremkoli družbenem omrežju?

Vrednost 1953 Frekvenca
1 Da 325
2 Ne 2481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2806 19 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v20 Ali ima vaš otrok objavljeno svoje ime, priimek? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljeno svoje ime, priimek?

Vrednost 2052 Frekvenca
1 Da 356
2 Ne 2419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2775 50 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v21 Ali ima vaš otrok objavljeno vsaj eno fotografijo sebe z imenom in priimkom? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljeno vsaj eno fotografijo sebe z imenom in priimkom?

Vrednost 2151 Frekvenca
1 Da 255
2 Ne 2510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2765 60 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v22 Ali ima vaš otrok objavljen svoj selfie? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljen svoj selfie (posnetek samega sebe)?

Vrednost 2250 Frekvenca
1 Da 155
2 Ne 2620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2775 50 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v23 Ali ima vaš otrok objavljene fotografije/video drugih, ki jih je ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljene fotografije/video drugih, ki jih je ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega?

Vrednost 2349 Frekvenca
1 Da 121
2 Ne 2641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2762 63 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v24 Ali ima vaš otrok objavljene slike sebe v provokativni pozi? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljene slike sebe v provokativni pozi?

Vrednost 2448 Frekvenca
1 Da 4
2 Ne 2777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2781 44 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v25 Ali postavite omejitve ali pravila o tem, kaj sme vaš otrok gledati? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali postavite omejitve ali pravila o tem, kaj sme vaš otrok gledati?

Vrednost 2547 Frekvenca
1 1-Nikoli 32
2 2 68
3 3 200
4 4 729
5 5-Vedno 1786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2815 10 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v26 Ali ste navzoči medtem, ko je otrok v stiku z mediji (gleda TV, video …)? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali ste navzoči medtem, ko je otrok v stiku z mediji (gleda TV, video …)?

Vrednost 2646 Frekvenca
1 1-Nikoli 15
2 2 149
3 3 670
4 4 1222
5 5-Vedno 744
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2800 25 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v27 Ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih?

Vrednost 2745 Frekvenca
1 1-Nikoli 548
2 2 989
3 3 756
4 4 368
5 5-Vedno 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2731 94 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28 Ali se z otrokom pogovarjate o tem, kaj vidi v medijih (TV, video ...)? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali se z otrokom pogovarjate o tem, kaj vidi v medijih (TV, video ...)?

Vrednost 2844 Frekvenca
1 1-Nikoli 26
2 2 129
3 3 573
4 4 1120
5 5-Vedno 965
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2813 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v29 Kako pogosto otrok v šolo nosi izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

kako pogosto otrok v šolo nosi izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih?

Vrednost 2943 Frekvenca
1 1-Nikoli 1473
2 2 902
3 3 281
4 4 87
5 5-Vedno 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2779 46 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v30 Kako pogosto kupite izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

kako pogosto kupite izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih?

Vrednost 3042 Frekvenca
1 1-Nikoli 451
2 2 1566
3 3 630
4 4 129
5 5-Vedno 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2793 32 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v31 Ko moj otrok preneha uporabljati internet, preverim zgodovino spletnih strani. Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ko moj otrok preneha uporabljati internet, preverim zgodovino spletnih strani.

Vrednost 3141 Frekvenca
1 1-Nikoli 1041
2 2 406
3 3 343
4 4 355
5 5-Vedno 524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2669 156 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v32 S svojim otrokom se pogovarjam o objavljanju informacij na spletu. Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

s svojim otrokom se pogovarjam o objavljanju informacij na spletu.

Vrednost 3240 Frekvenca
1 1-Nikoli 280
2 2 306
3 3 443
4 4 675
5 5-Vedno 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2732 93 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v33 S svojim otrokom se pogovarjam o neprimernih vsebinah, ki jih vidi v medijih. Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

s svojim otrokom se pogovarjam o neprimernih vsebinah, ki jih vidi v medijih.

Vrednost 3339 Frekvenca
1 1-Nikoli 98
2 2 196
3 3 407
4 4 756
5 5-Vedno 1321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2778 47 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v34 Uporabljam storitve starševskega nadzora na spletu ali televiziji (zaklepanje dostopa do neprimernih vsebin). Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

uporabljam storitve starševskega nadzora na spletu ali televiziji (zaklepanje dostopa do neprimernih vsebin).

Vrednost 3438 Frekvenca
1 1-Nikoli 893
2 2 205
3 3 198
4 4 299
5 5-Vedno 1154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2749 76 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v35 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete uporabo medijev na otroške programe? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete uporabo medijev na otroške programe?

Vrednost 3537 Frekvenca
1 1-Nikoli 296
2 2 246
3 3 632
4 4 811
5 5-Vedno 808
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2793 32 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v36 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete programe z nasilno vsebino? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete programe z nasilno vsebino?

Vrednost 3636 Frekvenca
1 1-Nikoli 66
2 2 43
3 3 149
4 4 483
5 5-Vedno 2065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2806 19 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete programe, kjer je prisotno preklinjanje in grde besede? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete programe, kjer je prisotno preklinjanje in grde besede?

Vrednost 3735 Frekvenca
1 1-Nikoli 81
2 2 87
3 3 256
4 4 701
5 5-Vedno 1672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2797 28 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete programe z goloto in spolnimi vsebinami? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete programe z goloto in spolnimi vsebinami?

Vrednost 3834 Frekvenca
1 1-Nikoli 59
2 2 49
3 3 155
4 4 379
5 5-Vedno 2157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2799 26 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v39 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno preverjate, kaj otrok gleda/posluša v medijih] Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

preverjate, kaj otrok gleda/posluša v medijih?

Vrednost 3933 Frekvenca
1 1-Nikoli 65
2 2 132
3 3 389
4 4 970
5 5-Vedno 1239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2795 30 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v40 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku dovolite uporabo brez prisotnosti odraslega ] Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

dovolite uporabo brez prisotnosti odraslega?

Vrednost 4032 Frekvenca
1 1-Nikoli 647
2 2 562
3 3 711
4 4 685
5 5-Vedno 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2790 35 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v41 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku dovolite le programe/video/igre, ki ste jih starši že videli? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

dovolite le programe / video / igre, ki ste jih starši že videli?

Vrednost 4131 Frekvenca
1 1-Nikoli 127
2 2 307
3 3 641
4 4 759
5 5-Vedno 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2769 56 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v42 Pri katerem letu otroka je primerno, da otrok samostojno za zabavo uporablja svoj pametni telefon? Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

uporablja svoj pametni telefon:

Vrednost 4230 Frekvenca
1 1 leto 12
2 2 leti 3
3 3 leta 11
4 4 leta 10
5 5 let 12
6 6 let 35
7 7 let 69
8 8 let 195
9 9 let 181
10 10 let 794
11 11 let 161
12 12 let 481
13 13 let 193
14 14 let 170
15 15 let 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2798 27 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v43 Pri katerem letu otroka je primerno, da otrok samostojno za zabavo igra video igre? Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

igra video igre:

Vrednost 4329 Frekvenca
1 1 leto 11
2 2 leti 11
3 3 leta 24
4 4 leta 36
5 5 let 145
6 6 let 278
7 7 let 292
8 8 let 425
9 9 let 182
10 10 let 655
11 11 let 90
12 12 let 229
13 13 let 73
14 14 let 73
15 15 let 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2763 62 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v44 Pri katerem letu otroka je primerno, da otrok samostojno za zabavo brska po internetu? Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

brska po internetu:

Vrednost 4428 Frekvenca
1 1 leto 12
2 2 leti 3
3 3 leta 5
4 4 leta 16
5 5 let 28
6 6 let 94
7 7 let 173
8 8 let 329
9 9 let 182
10 10 let 773
11 11 let 163
12 12 let 394
13 13 let 126
14 14 let 142
15 15 let 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2789 36 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v45 Kakšne so bile lansko šolsko leto večinoma šolske ocene vašega otroka?

Kakšne so bile lansko šolsko leto večinoma šolske ocene vašega otroka (če jih je dobival)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1360 1465 2 5 4.593 0.629

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

v46 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…

Vrednost 4626 Frekvenca
0 0 min 201
15 15 min 291
30 30 min 426
45 45 min 211
60 1 ura 644
90 1,5 ure 392
120 2 uri 436
180 3 ure 134
240 4 ure 43
300 5 ur 13
500 8 ur ali več 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2795 30 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v47 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan poslušate radio program? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

poslušate radio program?

Vrednost 4725 Frekvenca
0 0 min 246
15 15 min 367
30 30 min 465
45 45 min 160
60 1 ura 378
90 1,5 ure 133
120 2 uri 250
180 3 ure 144
240 4 ure 138
300 5 ur 161
500 8 ur ali več 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2748 77 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v48 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate računalnik/tablico? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate računalnik/tablico?

Vrednost 4824 Frekvenca
0 0 min 212
15 15 min 347
30 30 min 397
45 45 min 137
60 1 ura 358
90 1,5 ure 132
120 2 uri 195
180 3 ure 94
240 4 ure 109
300 5 ur 196
500 8 ur ali več 584
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2761 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v49 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate mobilni telefon za vse namene? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate mobilni telefon za vse namene (na primer klici, video, spletne aplikacije, igre...)?

Vrednost 4923 Frekvenca
0 0 min 49
15 15 min 552
30 30 min 556
45 45 min 214
60 1 ura 466
90 1,5 ure 182
120 2 uri 285
180 3 ure 141
240 4 ure 87
300 5 ur 80
500 8 ur ali več 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2780 45 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v50 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan berete revije, časopise v papirnati obliki? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

berete revije, časopise in ostale tiskane medije v papirni obliki?

Vrednost 5022 Frekvenca
0 0 min 464
15 15 min 1035
30 30 min 707
45 45 min 138
60 1 ura 276
90 1,5 ure 70
120 2 uri 45
180 3 ure 13
240 4 ure 6
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2757 68 0 300

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v51 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate posebno konzolo za video igre? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate posebno konzolo za video igre (na primer Play Station ali Nintendo)?

Vrednost 5121 Frekvenca
0 0 min 2701
15 15 min 24
30 30 min 13
45 45 min 5
60 1 ura 7
90 1,5 ure 3
120 2 uri 1
180 3 ure 2
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2756 69 0 180

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v52 Koliko ste VI osebno povprečno dnevno na običajen dan na internetu za neslužbene aktivnosti? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

ste na internetu za neslužbene aktivnosti?

Vrednost 5220 Frekvenca
0 0 min 184
15 15 min 829
30 30 min 853
45 45 min 227
60 1 ura 395
90 1,5 ure 94
120 2 uri 110
180 3 ure 57
240 4 ure 20
300 5 ur 9
500 8 ur ali več 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2789 36 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v53 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan prisotni na družbenih omrežjih za neslužbene aktivnosti? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

ste prisotni na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest…) za neslužbene aktivnosti?

Vrednost 5319 Frekvenca
0 0 min 1005
15 15 min 826
30 30 min 422
45 45 min 126
60 1 ura 202
90 1,5 ure 54
120 2 uri 70
180 3 ure 39
240 4 ure 10
300 5 ur 7
500 8 ur ali več 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2776 49 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v54 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan berete knjige? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

berete knjige?

Vrednost 5418 Frekvenca
0 0 min 498
15 15 min 483
30 30 min 655
45 45 min 270
60 1 ura 407
90 1,5 ure 158
120 2 uri 155
180 3 ure 48
240 4 ure 23
300 5 ur 7
500 8 ur ali več 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2708 117 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v55 Spol starša

Vaš spol:

Vrednost 5517 Frekvenca
1 Ženski 2206
2 Moški 619
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2825 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v56 Letnica rojstva starša:

Vaša starost:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2800 25 1959 1989 1977.096 5.02

Vrednosti spremenljivk od 1959 do 1989

v57 Kraj bivanja

Kraj bivanja:

Vrednost 5715 Frekvenca
1 Mesto 1298
2 Podeželje 1501
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2799 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v58 Starš nosi očala ali kontaktne leče?

Ali nosite očala ali kontaktne leče:

Vrednost 5814 Frekvenca
1 Da 982
2 Ne 1809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2791 34 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v59 Izobrazba starša

Izobrazba:

Vrednost 5913 Frekvenca
1 Osnovna šola ali manj 40
2 Srednja šola 1021
3 Višja šola 353
4 Visoka ali več 1394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2808 17 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v60 Katera je prva številka vaše poštne številke?

Katera je prva številka vaše poštne številke:

Vrednost 6012 Frekvenca
1 Ljubljanski poštni okraj 714
2 Mariborski poštni okraj 919
3 Celjski poštni okraj 391
4 Kranjski poštni okraj 201
5 Novogoriški poštni okraj 96
6 Koprski poštni okraj 144
8 Novomeški poštni okraj 286
9 Murskosoboški poštni okraj 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2797 28 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v61 Kateri razred obiskuje vaš otrok?

Odgovarjal sem za otroka, ki obiskuje kateri razred:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2813 12 1 6 3.179 1.686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v62 Spol otroka

Spol otroka:

Vrednost 6210 Frekvenca
1 Punca 1375
2 Fant 1413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2788 37 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v63 Katero OŠ obiskuje vaš otrok?

Katero OŠ obiskuje vaš otrok?

Vrednost 639 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 2825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2825 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

v64 Število vseh oseb v gospodinjstvu?

Število vseh oseb v gospodinjstvu:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2795 30 2 6 4.056 0.873

Vrednosti spremenljivk od 2 do 6

v65 Ali je otrok v deljenem varstvu staršev?

Ali je otrok v deljenem varstvu staršev?

Vrednost 657 Frekvenca
1 Da 359
2 Ne 2423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2782 43 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v66 Ali otrok nosi očala ali kontaktne leče?

Ali otrok nosi očala/kontaktne leče?

Vrednost 666 Frekvenca
1 Da 265
2 Ne 2535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2800 25 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v67 Starost drugih otrok v gospodinjstvu (za prvega)

Starost drugih otrok v gospodinjstvu (za prvega):

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1796 1029 0 25 7.456 5.362

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

v68 Zaposlitev

Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status:

Vrednost 684 Frekvenca
1 Zaposlen polni delovni čas 2343
2 Zaposleni polovični delovni čas 105
3 Trenutno brezposeln (iščem zaposlitev) 206
4 Upokojen 3
5 Drugo 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2795 30 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v69 ID

ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2825 0 1 2647 1410.9 808.568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2647

v70 Nezaposlen

Nezaposlen

Vrednost 702 Frekvenca
1 Zaposleni 2448
2 Brezposelni 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2654 171 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v71 Prva druga triada

Prva druga triada

Vrednost 711 Frekvenca
1 Prva triada 1636
2 Druga triada 1177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2813 12 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Rek, Mateja (2016). MPOS16 - Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016. Vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Rek, M. in Milanovski Brumat, K. (2019). Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MPOS16. https://doi.org/10.17898/ADP_MPOS16_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2019
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si