Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016

Basic Study Information

ADP - IDNo: MPOS16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MPOS16_V1
Main author(s):
  • Rek, Mateja
  • Milanovski Brumat, Kristina
Data file producer:
FAM - Fakulteta za medije (Slovenija; 2016)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

1000-16-2916 - Infrastrukturni program Medijska pismenost (ARRS)

Series:
  • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

    Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Study Content

Keywords ADP: uporaba medijev, mediji, medijska vzgoja, medijske navade in branje

Keywords ELSST:
MEDIJSKA PISMENOST, MNOŽIČNI MEDIJI, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM

Topic Classification CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede


Abstract:

Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijski izpostavljenosti osnovnošolskih otrok. Podatkovna zbirka vključuje mnenja staršev otrok, ki obiskujejo 1. do 6. razred osnovnih šol v Sloveniji. Zajete so tematike o rabi medijev med osnovnošolci in starši, njihovi povprečni izpostavljenosti medijem, aktivnostih, povezanih z mediji, rabi družbenih omrežij ter o medijski vzgoji. V raziskavi je sodelovalo 2825 staršev otrok iz 53 osnovnih šol.

Methodology


Collection date: 20. september 2016 - 3. november 2016
Date of production: 2016
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Starši osnovnošolskih otrok 1.-6. razreda.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za medije

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Neverjetnostno: kvotno

Iz nabora osnovnih šol v Sloveniji je bilo v prvem koraku izbranih in kontaktiranih 232 šol. Z namenom upoštevanja regijske porazdelitve sodelujočih in sorazmerne vključitve tako mestnih kot tudi podeželskih šol, so bile nekatere šole še naknadno kontaktirane. Končni vzorec je tako znašal 53 šol. V šolah so bili razredi (1.-6.) izbrani naključno. Starši so bili k sodelovanju pozvani preko obvestila po e-asistentu ali elektronski pošti.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Rek, Mateja; Milanovski Brumat, Kristina

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 71
  • number of units: 2825

License: CC BY 4.0

Version: 3. april 2019

Variable list

v1 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi televizijo? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

televizijo?

Value 13 Frequency
1 Da 460
2 Ne 2329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2789 36 1 2

Valid range from 1 to 2

v2 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi radio, kjer lahko posluša radijski program? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

radio, kjer lahko posluša radijski program?

Value 22 Frequency
1 Da 933
2 Ne 1847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2780 45 1 2

Valid range from 1 to 2

v3 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi računalnik ali tablico? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

računalnik ali tablico?

Value 31 Frequency
1 Da 1067
2 Ne 1733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2800 25 1 2

Valid range from 1 to 2

v1 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi televizijo? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

televizijo?

Value 171 Frequency
1 Da 460
2 Ne 2329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2789 36 1 2

Valid range from 1 to 2

v2 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi radio, kjer lahko posluša radijski program? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

radio, kjer lahko posluša radijski program?

Value 270 Frequency
1 Da 933
2 Ne 1847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2780 45 1 2

Valid range from 1 to 2

v3 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi računalnik ali tablico? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

računalnik ali tablico?

Value 369 Frequency
1 Da 1067
2 Ne 1733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2800 25 1 2

Valid range from 1 to 2

v4 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi katerokoli napravo z dostopom do interneta? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

katerokoli napravo z dostopom do interneta?

Value 468 Frequency
1 Da 1204
2 Ne 1562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2766 59 1 2

Valid range from 1 to 2

v5 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi lasten aktiven pametni telefon? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

lasten aktiven pametni telefon?

Value 567 Frequency
1 Da 939
2 Ne 1855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2794 31 1 2

Valid range from 1 to 2

v6 Ali ima vaš otrok v lastni uporabi videoigre z ekranom (Nintendo, Playstation in druge)? Ali ima vaš otrok v lastni uporabi:

videoigre z ekranom (Nintendo, Playstation in druge)?

Value 666 Frequency
1 Da 430
2 Ne 2340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2770 55 1 2

Valid range from 1 to 2

v7 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…

Value 765 Frequency
0 0 min 89
15 15 min 224
30 30 min 487
45 45 min 244
60 1 ura 757
90 1,5 ure 411
120 2 uri 388
180 3 ure 116
240 4 ure 69
300 5 ur 8
500 8 ur ali več 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2795 30 0 500

Valid range from 0 to 500

v8 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno posluša radijski program? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

posluša radijski program?

Value 864 Frequency
0 0 min 1168
15 15 min 679
30 30 min 353
45 45 min 64
60 1 ura 146
90 1,5 ure 51
120 2 uri 56
180 3 ure 21
240 4 ure 34
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2581 244 0 500

Valid range from 0 to 500

v9 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja računalnik/tablic? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja računalnik/tablico?

Value 963 Frequency
0 0 min 637
15 15 min 642
30 30 min 666
45 45 min 149
60 1 ura 355
90 1,5 ure 99
120 2 uri 99
180 3 ure 34
240 4 ure 36
300 5 ur 6
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2723 102 0 300

Valid range from 0 to 500

v10 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja mobilni telefon za vse namene? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja mobilni telefon za vse namene (na primer klici, video, spletne aplikacije, igre...)?

Value 1062 Frequency
0 0 min 1215
15 15 min 696
30 30 min 343
45 45 min 86
60 1 ura 170
90 1,5 ure 54
120 2 uri 59
180 3 ure 24
240 4 ure 34
300 5 ur 7
500 8 ur ali več 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2691 134 0 500

Valid range from 0 to 500

v11 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno bere revije, časopise v papirnati obliki? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

bere revije, časopise in ostale tiskane medije v papirni obliki?

Value 1161 Frequency
0 0 min 807
15 15 min 978
30 30 min 489
45 45 min 106
60 1 ura 135
90 1,5 ure 53
120 2 uri 23
180 3 ure 9
240 4 ure 26
300 5 ur 10
500 8 ur ali več 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2640 185 0 500

Valid range from 0 to 500

v12 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno uporablja posebno konzolo za video igre? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

uporablja posebno konzolo za video igre (na primer Play Station ali Nintendo)?

Value 1260 Frequency
0 0 min 2240
15 15 min 143
30 30 min 95
45 45 min 19
60 1 ura 45
90 1,5 ure 11
120 2 uri 8
180 3 ure 10
240 4 ure 14
300 5 ur 4
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2589 236 0 300

Valid range from 0 to 500

v13 Koliko menite, da je vaš otrok povprečno dnevno na internetu? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

na internetu?

Value 1359 Frequency
0 0 min 1046
15 15 min 669
30 30 min 427
45 45 min 112
60 1 ura 242
90 1,5 ure 70
120 2 uri 92
180 3 ure 58
240 4 ure 13
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2732 93 0 300

Valid range from 0 to 500

v14 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno igra video igre ne glede na napravo? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

igra video igre ne glede na napravo (računalnik, pametni telefon, posebna konzola…)?

Value 1458 Frequency
0 0 min 811
15 15 min 685
30 30 min 578
45 45 min 149
60 1 ura 285
90 1,5 ure 77
120 2 uri 86
180 3 ure 45
240 4 ure 11
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2731 94 0 500

Valid range from 0 to 500

v15 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno igra video igre z nasilno vsebino? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

igra video igre z nasilno vsebino?

Value 1557 Frequency
0 0 min 2358
15 15 min 112
30 30 min 52
45 45 min 12
60 1 ura 22
90 1,5 ure 6
120 2 uri 11
180 3 ure 9
240 4 ure 2
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2584 241 0 240

Valid range from 0 to 500

v16 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno posluša glasbo? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

posluša glasbo?

Value 1656 Frequency
0 0 min 399
15 15 min 854
30 30 min 675
45 45 min 189
60 1 ura 276
90 1,5 ure 91
120 2 uri 95
180 3 ure 70
240 4 ure 22
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2680 145 0 500

Valid range from 0 to 500

v17 Koliko menite, da vaš otrok povprečno dnevno bere knjige (izven šolskih dejavnosti)? Koliko menite, da vaš najmlajši otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, povprečno dnevno:

bere knjige (izven šolskih dejavnosti)?

Value 1755 Frequency
0 0 min 325
15 15 min 1090
30 30 min 747
45 45 min 189
60 1 ura 210
90 1,5 ure 82
120 2 uri 31
180 3 ure 27
240 4 ure 11
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2715 110 0 500

Valid range from 0 to 500

v18 Koliko mislite, da bi moral biti dnevni ekranski limit za starost vašega otroka?

Koliko mislite, da bi moral biti dnevni ekranski limit (televizija, mobilni telefoni, računalnik, tablica, video igre …) za starost vašega otroka?

Value 1854 Frequency
0 0 min 78
15 15 min 254
30 30 min 735
45 45 min 304
60 1 ura 809
90 1,5 ure 257
120 2 uri 221
180 3 ure 65
240 4 ure 9
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2733 92 0 300

Valid range from 0 to 500

v19 Ali ima vaš otrok vsaj en svoj profil na kateremkoli družbenem omrežju? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

vsaj en svoj profil na kateremkoli družbenem omrežju?

Value 1953 Frequency
1 Da 325
2 Ne 2481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2806 19 1 2

Valid range from 1 to 2

v20 Ali ima vaš otrok objavljeno svoje ime, priimek? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljeno svoje ime, priimek?

Value 2052 Frequency
1 Da 356
2 Ne 2419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2775 50 1 2

Valid range from 1 to 2

v21 Ali ima vaš otrok objavljeno vsaj eno fotografijo sebe z imenom in priimkom? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljeno vsaj eno fotografijo sebe z imenom in priimkom?

Value 2151 Frequency
1 Da 255
2 Ne 2510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2765 60 1 2

Valid range from 1 to 2

v22 Ali ima vaš otrok objavljen svoj selfie? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljen svoj selfie (posnetek samega sebe)?

Value 2250 Frequency
1 Da 155
2 Ne 2620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2775 50 1 2

Valid range from 1 to 2

v23 Ali ima vaš otrok objavljene fotografije/video drugih, ki jih je ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljene fotografije/video drugih, ki jih je ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega?

Value 2349 Frequency
1 Da 121
2 Ne 2641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2762 63 1 2

Valid range from 1 to 2

v24 Ali ima vaš otrok objavljene slike sebe v provokativni pozi? Ali ima vaš otrok, ki obiskuje 1.-6. razred, na spletu (na primer družbenem omrežju ali spletni strani):

objavljene slike sebe v provokativni pozi?

Value 2448 Frequency
1 Da 4
2 Ne 2777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2781 44 1 2

Valid range from 1 to 2

v25 Ali postavite omejitve ali pravila o tem, kaj sme vaš otrok gledati? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali postavite omejitve ali pravila o tem, kaj sme vaš otrok gledati?

Value 2547 Frequency
1 1-Nikoli 32
2 2 68
3 3 200
4 4 729
5 5-Vedno 1786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2815 10 1 5

Valid range from 1 to 5

v26 Ali ste navzoči medtem, ko je otrok v stiku z mediji (gleda TV, video …)? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali ste navzoči medtem, ko je otrok v stiku z mediji (gleda TV, video …)?

Value 2646 Frequency
1 1-Nikoli 15
2 2 149
3 3 670
4 4 1222
5 5-Vedno 744
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2800 25 1 5

Valid range from 1 to 5

v27 Ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih?

Value 2745 Frequency
1 1-Nikoli 548
2 2 989
3 3 756
4 4 368
5 5-Vedno 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2731 94 1 5

Valid range from 1 to 5

v28 Ali se z otrokom pogovarjate o tem, kaj vidi v medijih (TV, video ...)? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ali se z otrokom pogovarjate o tem, kaj vidi v medijih (TV, video ...)?

Value 2844 Frequency
1 1-Nikoli 26
2 2 129
3 3 573
4 4 1120
5 5-Vedno 965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2813 12 1 5

Valid range from 1 to 5

v29 Kako pogosto otrok v šolo nosi izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

kako pogosto otrok v šolo nosi izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih?

Value 2943 Frequency
1 1-Nikoli 1473
2 2 902
3 3 281
4 4 87
5 5-Vedno 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2779 46 1 5

Valid range from 1 to 5

v30 Kako pogosto kupite izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih? Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

kako pogosto kupite izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih?

Value 3042 Frequency
1 1-Nikoli 451
2 2 1566
3 3 630
4 4 129
5 5-Vedno 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2793 32 1 5

Valid range from 1 to 5

v31 Ko moj otrok preneha uporabljati internet, preverim zgodovino spletnih strani. Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

ko moj otrok preneha uporabljati internet, preverim zgodovino spletnih strani.

Value 3141 Frequency
1 1-Nikoli 1041
2 2 406
3 3 343
4 4 355
5 5-Vedno 524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2669 156 1 5

Valid range from 1 to 5

v32 S svojim otrokom se pogovarjam o objavljanju informacij na spletu. Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

s svojim otrokom se pogovarjam o objavljanju informacij na spletu.

Value 3240 Frequency
1 1-Nikoli 280
2 2 306
3 3 443
4 4 675
5 5-Vedno 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2732 93 1 5

Valid range from 1 to 5

v33 S svojim otrokom se pogovarjam o neprimernih vsebinah, ki jih vidi v medijih. Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

s svojim otrokom se pogovarjam o neprimernih vsebinah, ki jih vidi v medijih.

Value 3339 Frequency
1 1-Nikoli 98
2 2 196
3 3 407
4 4 756
5 5-Vedno 1321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2778 47 1 5

Valid range from 1 to 5

v34 Uporabljam storitve starševskega nadzora na spletu ali televiziji (zaklepanje dostopa do neprimernih vsebin). Na lestvici od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno) se opredelite do naslednjih trditev:

uporabljam storitve starševskega nadzora na spletu ali televiziji (zaklepanje dostopa do neprimernih vsebin).

Value 3438 Frequency
1 1-Nikoli 893
2 2 205
3 3 198
4 4 299
5 5-Vedno 1154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2749 76 1 5

Valid range from 1 to 5

v35 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete uporabo medijev na otroške programe? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete uporabo medijev na otroške programe?

Value 3537 Frequency
1 1-Nikoli 296
2 2 246
3 3 632
4 4 811
5 5-Vedno 808
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2793 32 1 5

Valid range from 1 to 5

v36 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete programe z nasilno vsebino? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete programe z nasilno vsebino?

Value 3636 Frequency
1 1-Nikoli 66
2 2 43
3 3 149
4 4 483
5 5-Vedno 2065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2806 19 1 5

Valid range from 1 to 5

v37 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete programe, kjer je prisotno preklinjanje in grde besede? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete programe, kjer je prisotno preklinjanje in grde besede?

Value 3735 Frequency
1 1-Nikoli 81
2 2 87
3 3 256
4 4 701
5 5-Vedno 1672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2797 28 1 5

Valid range from 1 to 5

v38 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku omejujete programe z goloto in spolnimi vsebinami? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

omejujete programe z goloto in spolnimi vsebinami?

Value 3834 Frequency
1 1-Nikoli 59
2 2 49
3 3 155
4 4 379
5 5-Vedno 2157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2799 26 1 5

Valid range from 1 to 5

v39 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno preverjate, kaj otrok gleda/posluša v medijih] Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

preverjate, kaj otrok gleda/posluša v medijih?

Value 3933 Frequency
1 1-Nikoli 65
2 2 132
3 3 389
4 4 970
5 5-Vedno 1239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2795 30 1 5

Valid range from 1 to 5

v40 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku dovolite uporabo brez prisotnosti odraslega ] Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

dovolite uporabo brez prisotnosti odraslega?

Value 4032 Frequency
1 1-Nikoli 647
2 2 562
3 3 711
4 4 685
5 5-Vedno 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2790 35 1 5

Valid range from 1 to 5

v41 Ko otrok gleda medije kako pogosto VI osebno otroku dovolite le programe/video/igre, ki ste jih starši že videli? Ko otrok gleda televizijo, video in DVD ali igra igre na katerikoli napravi (televizija, računalnik, tablica mobilni telefon…), kako pogosto VI osebno otroku:

dovolite le programe / video / igre, ki ste jih starši že videli?

Value 4131 Frequency
1 1-Nikoli 127
2 2 307
3 3 641
4 4 759
5 5-Vedno 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2769 56 1 5

Valid range from 1 to 5

v42 Pri katerem letu otroka je primerno, da otrok samostojno za zabavo uporablja svoj pametni telefon? Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

uporablja svoj pametni telefon:

Value 4230 Frequency
1 1 leto 12
2 2 leti 3
3 3 leta 11
4 4 leta 10
5 5 let 12
6 6 let 35
7 7 let 69
8 8 let 195
9 9 let 181
10 10 let 794
11 11 let 161
12 12 let 481
13 13 let 193
14 14 let 170
15 15 let 471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2798 27 1 15

Valid range from 1 to 15

v43 Pri katerem letu otroka je primerno, da otrok samostojno za zabavo igra video igre? Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

igra video igre:

Value 4329 Frequency
1 1 leto 11
2 2 leti 11
3 3 leta 24
4 4 leta 36
5 5 let 145
6 6 let 278
7 7 let 292
8 8 let 425
9 9 let 182
10 10 let 655
11 11 let 90
12 12 let 229
13 13 let 73
14 14 let 73
15 15 let 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2763 62 1 15

Valid range from 1 to 15

v44 Pri katerem letu otroka je primerno, da otrok samostojno za zabavo brska po internetu? Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

brska po internetu:

Value 4428 Frequency
1 1 leto 12
2 2 leti 3
3 3 leta 5
4 4 leta 16
5 5 let 28
6 6 let 94
7 7 let 173
8 8 let 329
9 9 let 182
10 10 let 773
11 11 let 163
12 12 let 394
13 13 let 126
14 14 let 142
15 15 let 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2789 36 1 15

Valid range from 1 to 15

v45 Kakšne so bile lansko šolsko leto večinoma šolske ocene vašega otroka?

Kakšne so bile lansko šolsko leto večinoma šolske ocene vašega otroka (če jih je dobival)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1360 1465 2 5 4.593 0.629

Valid range from 2 to 5

v46 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate televizijo za gledanje TV programa in video vsebin, igranje iger…

Value 4626 Frequency
0 0 min 201
15 15 min 291
30 30 min 426
45 45 min 211
60 1 ura 644
90 1,5 ure 392
120 2 uri 436
180 3 ure 134
240 4 ure 43
300 5 ur 13
500 8 ur ali več 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2795 30 0 500

Valid range from 0 to 500

v47 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan poslušate radio program? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

poslušate radio program?

Value 4725 Frequency
0 0 min 246
15 15 min 367
30 30 min 465
45 45 min 160
60 1 ura 378
90 1,5 ure 133
120 2 uri 250
180 3 ure 144
240 4 ure 138
300 5 ur 161
500 8 ur ali več 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2748 77 0 500

Valid range from 0 to 500

v48 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate računalnik/tablico? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate računalnik/tablico?

Value 4824 Frequency
0 0 min 212
15 15 min 347
30 30 min 397
45 45 min 137
60 1 ura 358
90 1,5 ure 132
120 2 uri 195
180 3 ure 94
240 4 ure 109
300 5 ur 196
500 8 ur ali več 584
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2761 64

Valid range from 0 to 500

v49 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate mobilni telefon za vse namene? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate mobilni telefon za vse namene (na primer klici, video, spletne aplikacije, igre...)?

Value 4923 Frequency
0 0 min 49
15 15 min 552
30 30 min 556
45 45 min 214
60 1 ura 466
90 1,5 ure 182
120 2 uri 285
180 3 ure 141
240 4 ure 87
300 5 ur 80
500 8 ur ali več 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2780 45 0 500

Valid range from 0 to 500

v50 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan berete revije, časopise v papirnati obliki? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

berete revije, časopise in ostale tiskane medije v papirni obliki?

Value 5022 Frequency
0 0 min 464
15 15 min 1035
30 30 min 707
45 45 min 138
60 1 ura 276
90 1,5 ure 70
120 2 uri 45
180 3 ure 13
240 4 ure 6
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2757 68 0 300

Valid range from 0 to 500

v51 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan uporabljate posebno konzolo za video igre? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

uporabljate posebno konzolo za video igre (na primer Play Station ali Nintendo)?

Value 5121 Frequency
0 0 min 2701
15 15 min 24
30 30 min 13
45 45 min 5
60 1 ura 7
90 1,5 ure 3
120 2 uri 1
180 3 ure 2
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2756 69 0 180

Valid range from 0 to 500

v52 Koliko ste VI osebno povprečno dnevno na običajen dan na internetu za neslužbene aktivnosti? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

ste na internetu za neslužbene aktivnosti?

Value 5220 Frequency
0 0 min 184
15 15 min 829
30 30 min 853
45 45 min 227
60 1 ura 395
90 1,5 ure 94
120 2 uri 110
180 3 ure 57
240 4 ure 20
300 5 ur 9
500 8 ur ali več 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2789 36 0 500

Valid range from 0 to 500

v53 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan prisotni na družbenih omrežjih za neslužbene aktivnosti? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

ste prisotni na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest…) za neslužbene aktivnosti?

Value 5319 Frequency
0 0 min 1005
15 15 min 826
30 30 min 422
45 45 min 126
60 1 ura 202
90 1,5 ure 54
120 2 uri 70
180 3 ure 39
240 4 ure 10
300 5 ur 7
500 8 ur ali več 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2776 49 0 500

Valid range from 0 to 500

v54 Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan berete knjige? Koliko VI osebno povprečno dnevno na običajen dan:

berete knjige?

Value 5418 Frequency
0 0 min 498
15 15 min 483
30 30 min 655
45 45 min 270
60 1 ura 407
90 1,5 ure 158
120 2 uri 155
180 3 ure 48
240 4 ure 23
300 5 ur 7
500 8 ur ali več 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2708 117 0 500

Valid range from 0 to 500

v55 Spol starša

Vaš spol:

Value 5517 Frequency
1 Ženski 2206
2 Moški 619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2825 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v56 Letnica rojstva starša:

Vaša starost:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2800 25 1959 1989 1977.096 5.02

Valid range from 1959 to 1989

v57 Kraj bivanja

Kraj bivanja:

Value 5715 Frequency
1 Mesto 1298
2 Podeželje 1501
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2799 26

Valid range from 1 to 2

v58 Starš nosi očala ali kontaktne leče?

Ali nosite očala ali kontaktne leče:

Value 5814 Frequency
1 Da 982
2 Ne 1809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2791 34 1 2

Valid range from 1 to 2

v59 Izobrazba starša

Izobrazba:

Value 5913 Frequency
1 Osnovna šola ali manj 40
2 Srednja šola 1021
3 Višja šola 353
4 Visoka ali več 1394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2808 17 1 4

Valid range from 1 to 4

v60 Katera je prva številka vaše poštne številke?

Katera je prva številka vaše poštne številke:

Value 6012 Frequency
1 Ljubljanski poštni okraj 714
2 Mariborski poštni okraj 919
3 Celjski poštni okraj 391
4 Kranjski poštni okraj 201
5 Novogoriški poštni okraj 96
6 Koprski poštni okraj 144
8 Novomeški poštni okraj 286
9 Murskosoboški poštni okraj 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2797 28 1 9

Valid range from 1 to 9

v61 Kateri razred obiskuje vaš otrok?

Odgovarjal sem za otroka, ki obiskuje kateri razred:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2813 12 1 6 3.179 1.686

Valid range from 1 to 6

v62 Spol otroka

Spol otroka:

Value 6210 Frequency
1 Punca 1375
2 Fant 1413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2788 37 1 2

Valid range from 1 to 2

v63 Katero OŠ obiskuje vaš otrok?

Katero OŠ obiskuje vaš otrok?

Value 639 Frequency
-1 Zakrita vrednost 2825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2825 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

v64 Število vseh oseb v gospodinjstvu?

Število vseh oseb v gospodinjstvu:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2795 30 2 6 4.056 0.873

Valid range from 2 to 6

v65 Ali je otrok v deljenem varstvu staršev?

Ali je otrok v deljenem varstvu staršev?

Value 657 Frequency
1 Da 359
2 Ne 2423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2782 43 1 2

Valid range from 1 to 2

v66 Ali otrok nosi očala ali kontaktne leče?

Ali otrok nosi očala/kontaktne leče?

Value 666 Frequency
1 Da 265
2 Ne 2535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2800 25 1 2

Valid range from 1 to 2

v67 Starost drugih otrok v gospodinjstvu (za prvega)

Starost drugih otrok v gospodinjstvu (za prvega):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1796 1029 0 25 7.456 5.362

Valid range from 0 to 25

v68 Zaposlitev

Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status:

Value 684 Frequency
1 Zaposlen polni delovni čas 2343
2 Zaposleni polovični delovni čas 105
3 Trenutno brezposeln (iščem zaposlitev) 206
4 Upokojen 3
5 Drugo 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2795 30 1 5

Valid range from 1 to 5

v69 ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2825 0 1 2647 1410.9 808.568

Valid range from 1 to 2647

v70 Nezaposlen

Nezaposlen

Value 702 Frequency
1 Zaposleni 2448
2 Brezposelni 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2654 171 1 2

Valid range from 1 to 2

v71 Prva druga triada

Prva druga triada

Value 711 Frequency
1 Prva triada 1636
2 Druga triada 1177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2813 12 1 2

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

  1. Rek, Mateja (2016). MPOS16 - Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016. Vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Rek, M. and Milanovski Brumat, K. (2019). Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MPOS16. https://doi.org/10.17898/ADP_MPOS16_V1

COBISS.SI
Publication date: 2019
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si