Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MUSS82
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MUSS82_V1
Glavni avtor(ji):
  • Boh, Katja
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Černigoj-Sadar, Nevenka
Izdelal datoteko podatkov:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1982)

Finančna podpora:

US Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Institute of Health
Republiška raziskovalna skupnost

Vsebina raziskave

Ključne besede:

oblike otroškega varstva, selektivnost, zamenljivost, komplementarnost, dostopnost oblik otroškega varstva, družbena neenakost, indikatorji dostopnosti formalnih oblik otroškega varstva, indikatorji dostopnosti neformalnih oblik otroškega varstva, formalne oblike otroškega varstva, upravne organizacije, industrijske organizacije, servisne organizacije, javni sektor na lokalni ravni, polformalne oblike otroškega varstva, prostovoljne organizacije, občani, neformalne oblike otroškega varstva, sorodniki, sosedje, sodelavci, prijatelji, skupni interesi, oblike otroškega varstva oblikovane v družini, vedenje, tehnična kompetenca, informacije in vedenje o oblikah otroškega varstva, uporaba oblik otroškega varstva, politična kompetenca, ponudniki otroškega varstva, uporabniki otroškega varstva, oblikovanje lastnih interesov, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
otroško varstvo
družina
javni sektor
prostovoljne organizacije
družbena neenakost
demografija


Povzetek:

Namen raziskave je razkriti alternativne možnosti, ki so na voljo družinam pri reševanju njihovih vsakodnevnih težav in kako organizirati razpoložljive vire za doseganje željenih rezultatov. Glede na navedene cilje raziskava poskuša odgovoriti na naslednja vprašanja: (1.) kateri formalni in neformalni viri so družinam na voljo za zadovoljevanje potreb njihovih članov, (2.) kateri dejavniki določajo uporabo posameznih virov, (3.) ali formalni in neformalni viri sovplivajo in če je temu tako, na kakšen način (4.) kakšne so možnosti oblikovanja dodatnih oblik pomoči in kako te organizirati, da bi dosegli njihovo optimalno rabo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1982
Čas izdelave: 1982
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Prebivalci (SR) Slovenije

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Institut za sociologijo

Tip vzorca:

Vzorec (N=494), uporabljen v raziskavi, je tristopenjski. V prvi fazi so bile na podlagi klasifikacije slovenskih občin izbrane tri občine: Ljubljana-Bežigrad in Celje, ki sodita med razvite, ter Trebnje, ki spada med nerazvite občine. V drugem koraku sta v obeh razvitih občinah bili izbrani dve lokalni skupnosti, ki se med seboj bistveno ločita glede dostopnosti do socialnih servisov, medtem ko je bila v občini Trebnje izbrana ena lokalna skupnost (Mokronog in okoliški zaselki) z relativno dobro razvito socialno infrastrukturo. Tretja faza pa vključuje izbor družin oz. gospodinjstev na temelju dveh kriterijev: (1.) med člani gospodinjstva je vsaj eden otrok in (2.) starost matere je med 25 in 55 let. V skupnostih z nad 3000 prebivalci je bilo tako izbranih 40, v skupnostih z do 3000 pa 30 gospodinjstev. V vsakem gospodinjstvu sta bila anketirana oba statša.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
muss82

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
muss82

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Boh, Katja in Černigoj-Sadar, Nevenka (1985). Testing of New Methods for Extending Family Use of Social and Rehabilitation Services: Final Report.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Boh, K. (2003). Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MUSS82. https://doi.org/10.17898/ADP_MUSS82_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si