Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov

Basic Study Information

ADP - IDNo: MUSS82
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MUSS82_V1
Main author(s):
  • Boh, Katja
Co-workers:
  • Černigoj-Sadar, Nevenka
Data file producer:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1982)

Funding agency:

US Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Institute of Health
Republiška raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

oblike otroškega varstva, selektivnost, zamenljivost, komplementarnost, dostopnost oblik otroškega varstva, družbena neenakost, indikatorji dostopnosti formalnih oblik otroškega varstva, indikatorji dostopnosti neformalnih oblik otroškega varstva, formalne oblike otroškega varstva, upravne organizacije, industrijske organizacije, servisne organizacije, javni sektor na lokalni ravni, polformalne oblike otroškega varstva, prostovoljne organizacije, občani, neformalne oblike otroškega varstva, sorodniki, sosedje, sodelavci, prijatelji, skupni interesi, oblike otroškega varstva oblikovane v družini, vedenje, tehnična kompetenca, informacije in vedenje o oblikah otroškega varstva, uporaba oblik otroškega varstva, politična kompetenca, ponudniki otroškega varstva, uporabniki otroškega varstva, oblikovanje lastnih interesov, demografija

Keywords ELSST:
ŽIVLJENJSKE RAZMERE, DRUŽBENA NEENAKOST, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, DRUŽINA, OSKRBA OTROKA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
otroško varstvo
družina
javni sektor
prostovoljne organizacije
družbena neenakost
demografija


Abstract:

Namen raziskave je razkriti alternativne možnosti, ki so na voljo družinam pri reševanju njihovih vsakodnevnih težav in kako organizirati razpoložljive vire za doseganje željenih rezultatov. Glede na navedene cilje raziskava poskuša odgovoriti na naslednja vprašanja: (1.) kateri formalni in neformalni viri so družinam na voljo za zadovoljevanje potreb njihovih članov, (2.) kateri dejavniki določajo uporabo posameznih virov, (3.) ali formalni in neformalni viri sovplivajo in če je temu tako, na kakšen način (4.) kakšne so možnosti oblikovanja dodatnih oblik pomoči in kako te organizirati, da bi dosegli njihovo optimalno rabo.

Methodology


Collection date: 1982
Date of production: 1982
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Prebivalci (SR) Slovenije

Excluded: no information
Data collected by:

Institut za sociologijo

Sampling procedure:

Vzorec (N=494), uporabljen v raziskavi, je tristopenjski. V prvi fazi so bile na podlagi klasifikacije slovenskih občin izbrane tri občine: Ljubljana-Bežigrad in Celje, ki sodita med razvite, ter Trebnje, ki spada med nerazvite občine. V drugem koraku sta v obeh razvitih občinah bili izbrani dve lokalni skupnosti, ki se med seboj bistveno ločita glede dostopnosti do socialnih servisov, medtem ko je bila v občini Trebnje izbrana ena lokalna skupnost (Mokronog in okoliški zaselki) z relativno dobro razvito socialno infrastrukturo. Tretja faza pa vključuje izbor družin oz. gospodinjstev na temelju dveh kriterijev: (1.) med člani gospodinjstva je vsaj eden otrok in (2.) starost matere je med 25 in 55 let. V skupnostih z nad 3000 prebivalci je bilo tako izbranih 40, v skupnostih z do 3000 pa 30 gospodinjstev. V vsakem gospodinjstvu sta bila anketirana oba statša.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
muss82

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
muss82

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Boh, Katja in Černigoj-Sadar, Nevenka (1985). Testing of New Methods for Extending Family Use of Social and Rehabilitation Services: Final Report.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Boh, K. (2003). Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MUSS82. https://doi.org/10.17898/ADP_MUSS82_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si