Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1206
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1206_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Politični pluralizem
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, kako blizu je komu katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Kot vedno se je merila tudi trenutna podpora vladi ter nekatera aktualna vprašanja, kot npr. novi predsednik SD, volitve za predsednika republike, kazniva dejanja Zorana Jankovića in sprememba ustave, ki bi vključevala zlato fiskalno pravilo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 4. junij 2012 - 7. junij 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 39
 • število enot: 910

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 318
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 49
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1a. Svoboda

Vrednost 31 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 9
2 14
3 100
4 160
5 povsem pozitiven odnos 625
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj naselje

Vrednost 139 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 318
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 238 Frekvenca
1 Pomurska 49
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1a. Svoboda

Vrednost 337 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 9
2 14
3 100
4 160
5 povsem pozitiven odnos 625
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2b. odgovornost

Vrednost 436 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 14
2 42
3 73
4 190
5 povsem pozitiven odnos 589
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2c. enakost

Vrednost 535 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 24
2 54
3 160
4 237
5 povsem pozitiven odnos 433
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

4d. tekmovalnost

Vrednost 634 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 56
2 121
3 367
4 247
5 povsem pozitiven odnos 116
6 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2e. človekove pravice

Vrednost 733 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 41
2 52
3 104
4 161
5 povsem pozitiven odnos 548
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2f. red

Vrednost 832 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 33
2 63
3 150
4 269
5 povsem pozitiven odnos 391
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2g. varnost

Vrednost 931 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 25
2 26
3 107
4 221
5 povsem pozitiven odnos 527
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2h. kapitalizem

Vrednost 1030 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 227
2 222
3 299
4 104
5 povsem pozitiven odnos 45
6 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2i. demokracija

Vrednost 1129 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 56
2 115
3 245
4 254
5 povsem pozitiven odnos 231
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2j. socializem

Vrednost 1228 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 97
2 175
3 335
4 192
5 povsem pozitiven odnos 98
6 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2k. liberalnost

Vrednost 1327 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 49
2 138
3 371
4 236
5 povsem pozitiven odnos 92
6 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2l. konservativnost

Vrednost 1426 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 132
2 237
3 332
4 162
5 povsem pozitiven odnos 31
6 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_13 narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2m. narod

Vrednost 1525 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 25
2 45
3 203
4 301
5 povsem pozitiven odnos 327
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_14 država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2n. država

Vrednost 1624 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 59
2 89
3 222
4 250
5 povsem pozitiven odnos 284
6 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_15 resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2o. resnica

Vrednost 1723 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 48
2 48
3 78
4 139
5 povsem pozitiven odnos 592
6 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_16 religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2p. religija

Vrednost 1822 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 147
2 185
3 269
4 188
5 povsem pozitiven odnos 111
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_17 patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2q. patriotizem

Vrednost 1921 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 63
2 161
3 290
4 211
5 povsem pozitiven odnos 166
6 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_18 odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2r. odprtost v svet

Vrednost 2020 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 10
2 29
3 167
4 350
5 povsem pozitiven odnos 345
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_19 evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2s. evropejstvo

Vrednost 2119 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 43
2 85
3 336
4 305
5 povsem pozitiven odnos 133
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_20 multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2t. multikulturnost

Vrednost 2218 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 18
2 54
3 283
4 306
5 povsem pozitiven odnos 234
6 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_21 partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2u. partizanstvo

Vrednost 2317 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 103
2 153
3 284
4 190
5 povsem pozitiven odnos 166
6 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_22 domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2. domobranstvo

Vrednost 2416 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 331
2 225
3 198
4 80
5 povsem pozitiven odnos 59
6 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Vrednost 2515 Frekvenca
1 desnico 88
2 desno sredino 172
3 levo sredino 191
4 levico 160
5 ne vem 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2614 Frekvenca
1 da 300
2 ne 559
3 ne vem 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2713 Frekvenca
1 SD 138
2 SDS 154
3 LDS 5
4 PS-LZJ 97
5 SLS 30
6 NSI 28
7 Desus 13
8 SNS 10
9 DLGV 20
10 Zares 3
11 drugo 30
13 nobene 178
99 ne bi volil 62
12 ne vem 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q5 V stranki Socialnih demokratov (SD) je dosedanjega predsednika Boruta Pahorja zamenjal novi predsednik Igor Lukšič. Je zaradi tega možnost, da bi vi na parlamentarnih volitvah volili to stranko…

5. V stranki Socialnih demokratov (SD) je dosedanjega predsednika Boruta Pahorja zamenjal novi predsednik Igor Lukšič. Je zaradi tega možnost, da bi vi na parlamentarnih volitvah volili to stranko…

Vrednost 2812 Frekvenca
1 večja 98
2 manjša 286
3 enaka 447
4 ne vem 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q6 Koga bi volili za predsednika republike na letošnjih predsedniških volitvah, če bi izbirali med naslednjimi kandidati:

6. Koga bi volili za predsednika republike na letošnjih predsedniških volitvah, če bi izbirali med naslednjimi kandidati:

Vrednost 2911 Frekvenca
1 Danilo Turk 353
2 Milan Zver 99
3 Borut Pahor 263
4 Zmago Jelinčič 81
5 Marko Kožar 7
6 nobenega od teh 41
7 ne vem 53
8 ne bi volil 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q7 Zoran Janković je v sodni preiskavi zaradi suma zlorabe položaja. Se vam zdi bolj verjetno, da je kriv očitanih kaznivih dejanj, ali pa, da je nedolžen?

7. Zoran Janković je v sodni preiskavi zaradi suma zlorabe položaja. Se vam zdi bolj verjetno, da je kriv očitanih kaznivih dejanj, ali pa, da je nedolžen?

Vrednost 3010 Frekvenca
1 bolj verjetno je, da je kriv 556
2 bolj verjetno je, da je nedolžen 159
3 ne vem 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali podpirate spremembo ustave, ki bi vključevala zlato fiskalno pravilo, po katerem država ne sme potrošiti več, kot pa so njeni prihodki?

8. Ali podpirate spremembo ustave, ki bi vključevala zlato fiskalno pravilo, po katerem država ne sme potrošiti več, kot pa so njeni prihodki?

Vrednost 319 Frekvenca
1 da 673
2 ne 206
3 ne vem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Ali podpirate spremembo ustave, ki bi omejila pravico do referenduma?

9. Ali podpirate spremembo ustave, ki bi omejila pravico do referenduma?

Vrednost 328 Frekvenca
1 da 577
2 ne 286
3 ne vem 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol spol

10. Spol?

Vrednost 337 Frekvenca
1 moški 481
2 ženske 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb izobrazba

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 346 Frekvenca
1 osnovna ali manj 44
2 poklicna 104
3 srednja 430
4 višja, visoka ali več 328
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh dohodek

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 355 Frekvenca
1 pod 500 166
2 500-1000 373
3 1000-2000 224
4 nad 2000 23
5 nima dohodkov 83
9 b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 12 1922 1994 1965.944 16.81

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 1994

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 12 18 90 46.056 16.81

Vrednosti spremenljivk od 18 do 90

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 382 Frekvenca
1 18-34 286
2 35-54 297
3 nad 55 315
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0 0.184 3 0.837 0.809

Vrednosti spremenljivk od 0.183591530789026 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1206 - SU 2012-06: Politične orientacije – vprašalnik junij 2012 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Politični pluralizem, Slovenski utrip, Junij 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1206. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1206_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si