Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1206
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1206_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi

Keywords ELSST:
POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA, KULTURNI PLURALIZEM, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Politični pluralizem
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, kako blizu je komu katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Kot vedno se je merila tudi trenutna podpora vladi ter nekatera aktualna vprašanja, kot npr. novi predsednik SD, volitve za predsednika republike, kazniva dejanja Zorana Jankovića in sprememba ustave, ki bi vključevala zlato fiskalno pravilo.

Methodology


Collection date: 4. junij 2012 - 7. junij 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 39
 • number of units: 910

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 318
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 49
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1a. Svoboda

Value 31 Frequency
1 povsem negativen odnos 9
2 14
3 100
4 160
5 povsem pozitiven odnos 625
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 2

Valid range from 1 to 5

tip_kraj naselje

Value 139 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 318
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 238 Frequency
1 Pomurska 49
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1a. Svoboda

Value 337 Frequency
1 povsem negativen odnos 9
2 14
3 100
4 160
5 povsem pozitiven odnos 625
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 2

Valid range from 1 to 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2b. odgovornost

Value 436 Frequency
1 povsem negativen odnos 14
2 42
3 73
4 190
5 povsem pozitiven odnos 589
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 2

Valid range from 1 to 5

q1_3 enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2c. enakost

Value 535 Frequency
1 povsem negativen odnos 24
2 54
3 160
4 237
5 povsem pozitiven odnos 433
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 2

Valid range from 1 to 5

q1_4 tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

4d. tekmovalnost

Value 634 Frequency
1 povsem negativen odnos 56
2 121
3 367
4 247
5 povsem pozitiven odnos 116
6 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 3

Valid range from 1 to 5

q1_5 človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2e. človekove pravice

Value 733 Frequency
1 povsem negativen odnos 41
2 52
3 104
4 161
5 povsem pozitiven odnos 548
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 5

q1_6 red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2f. red

Value 832 Frequency
1 povsem negativen odnos 33
2 63
3 150
4 269
5 povsem pozitiven odnos 391
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 5

q1_7 varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2g. varnost

Value 931 Frequency
1 povsem negativen odnos 25
2 26
3 107
4 221
5 povsem pozitiven odnos 527
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 5

q1_8 kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2h. kapitalizem

Value 1030 Frequency
1 povsem negativen odnos 227
2 222
3 299
4 104
5 povsem pozitiven odnos 45
6 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 13

Valid range from 1 to 5

q1_9 demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2i. demokracija

Value 1129 Frequency
1 povsem negativen odnos 56
2 115
3 245
4 254
5 povsem pozitiven odnos 231
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 9

Valid range from 1 to 5

q1_10 socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2j. socializem

Value 1228 Frequency
1 povsem negativen odnos 97
2 175
3 335
4 192
5 povsem pozitiven odnos 98
6 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 13

Valid range from 1 to 5

q1_11 liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2k. liberalnost

Value 1327 Frequency
1 povsem negativen odnos 49
2 138
3 371
4 236
5 povsem pozitiven odnos 92
6 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 24

Valid range from 1 to 5

q1_12 konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2l. konservativnost

Value 1426 Frequency
1 povsem negativen odnos 132
2 237
3 332
4 162
5 povsem pozitiven odnos 31
6 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 16

Valid range from 1 to 5

q1_13 narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2m. narod

Value 1525 Frequency
1 povsem negativen odnos 25
2 45
3 203
4 301
5 povsem pozitiven odnos 327
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 9

Valid range from 1 to 5

q1_14 država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2n. država

Value 1624 Frequency
1 povsem negativen odnos 59
2 89
3 222
4 250
5 povsem pozitiven odnos 284
6 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 6

Valid range from 1 to 5

q1_15 resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2o. resnica

Value 1723 Frequency
1 povsem negativen odnos 48
2 48
3 78
4 139
5 povsem pozitiven odnos 592
6 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 5

Valid range from 1 to 5

q1_16 religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2p. religija

Value 1822 Frequency
1 povsem negativen odnos 147
2 185
3 269
4 188
5 povsem pozitiven odnos 111
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 10

Valid range from 1 to 5

q1_17 patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2q. patriotizem

Value 1921 Frequency
1 povsem negativen odnos 63
2 161
3 290
4 211
5 povsem pozitiven odnos 166
6 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 19

Valid range from 1 to 5

q1_18 odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2r. odprtost v svet

Value 2020 Frequency
1 povsem negativen odnos 10
2 29
3 167
4 350
5 povsem pozitiven odnos 345
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 9

Valid range from 1 to 5

q1_19 evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2s. evropejstvo

Value 2119 Frequency
1 povsem negativen odnos 43
2 85
3 336
4 305
5 povsem pozitiven odnos 133
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 8

Valid range from 1 to 5

q1_20 multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2t. multikulturnost

Value 2218 Frequency
1 povsem negativen odnos 18
2 54
3 283
4 306
5 povsem pozitiven odnos 234
6 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 15

Valid range from 1 to 5

q1_21 partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2u. partizanstvo

Value 2317 Frequency
1 povsem negativen odnos 103
2 153
3 284
4 190
5 povsem pozitiven odnos 166
6 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 14

Valid range from 1 to 5

q1_22 domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

2. domobranstvo

Value 2416 Frequency
1 povsem negativen odnos 331
2 225
3 198
4 80
5 povsem pozitiven odnos 59
6 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 17

Valid range from 1 to 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Value 2515 Frequency
1 desnico 88
2 desno sredino 172
3 levo sredino 191
4 levico 160
5 ne vem 299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 299

Valid range from 1 to 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2614 Frequency
1 da 300
2 ne 559
3 ne vem 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 51

Valid range from 1 to 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2713 Frequency
1 SD 138
2 SDS 154
3 LDS 5
4 PS-LZJ 97
5 SLS 30
6 NSI 28
7 Desus 13
8 SNS 10
9 DLGV 20
10 Zares 3
11 drugo 30
13 nobene 178
99 ne bi volil 62
12 ne vem 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 142

Valid range from 1 to 99

q5 V stranki Socialnih demokratov (SD) je dosedanjega predsednika Boruta Pahorja zamenjal novi predsednik Igor Lukšič. Je zaradi tega možnost, da bi vi na parlamentarnih volitvah volili to stranko…

5. V stranki Socialnih demokratov (SD) je dosedanjega predsednika Boruta Pahorja zamenjal novi predsednik Igor Lukšič. Je zaradi tega možnost, da bi vi na parlamentarnih volitvah volili to stranko…

Value 2812 Frequency
1 večja 98
2 manjša 286
3 enaka 447
4 ne vem 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 79

Valid range from 1 to 3

q6 Koga bi volili za predsednika republike na letošnjih predsedniških volitvah, če bi izbirali med naslednjimi kandidati:

6. Koga bi volili za predsednika republike na letošnjih predsedniških volitvah, če bi izbirali med naslednjimi kandidati:

Value 2911 Frequency
1 Danilo Turk 353
2 Milan Zver 99
3 Borut Pahor 263
4 Zmago Jelinčič 81
5 Marko Kožar 7
6 nobenega od teh 41
7 ne vem 53
8 ne bi volil 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 107

Valid range from 1 to 5

q7 Zoran Janković je v sodni preiskavi zaradi suma zlorabe položaja. Se vam zdi bolj verjetno, da je kriv očitanih kaznivih dejanj, ali pa, da je nedolžen?

7. Zoran Janković je v sodni preiskavi zaradi suma zlorabe položaja. Se vam zdi bolj verjetno, da je kriv očitanih kaznivih dejanj, ali pa, da je nedolžen?

Value 3010 Frequency
1 bolj verjetno je, da je kriv 556
2 bolj verjetno je, da je nedolžen 159
3 ne vem 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 195

Valid range from 1 to 2

q8 Ali podpirate spremembo ustave, ki bi vključevala zlato fiskalno pravilo, po katerem država ne sme potrošiti več, kot pa so njeni prihodki?

8. Ali podpirate spremembo ustave, ki bi vključevala zlato fiskalno pravilo, po katerem država ne sme potrošiti več, kot pa so njeni prihodki?

Value 319 Frequency
1 da 673
2 ne 206
3 ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 31

Valid range from 1 to 2

q9 Ali podpirate spremembo ustave, ki bi omejila pravico do referenduma?

9. Ali podpirate spremembo ustave, ki bi omejila pravico do referenduma?

Value 328 Frequency
1 da 577
2 ne 286
3 ne vem 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 47

Valid range from 1 to 2

Spol spol

10. Spol?

Value 337 Frequency
1 moški 481
2 ženske 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb izobrazba

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 346 Frequency
1 osnovna ali manj 44
2 poklicna 104
3 srednja 430
4 višja, visoka ali več 328
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 4

doh dohodek

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 355 Frequency
1 pod 500 166
2 500-1000 373
3 1000-2000 224
4 nad 2000 23
5 nima dohodkov 83
9 b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 41

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 12 1922 1994 1965.944 16.81

Valid range from 1922 to 1994

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 12 18 90 46.056 16.81

Valid range from 18 to 90

kstarost starost po kategorijah

Value 382 Frequency
1 18-34 286
2 35-54 297
3 nad 55 315
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 12

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0 0.184 3 0.837 0.809

Valid range from 0.183591530789026 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1206 - SU 2012-06: Politične orientacije – vprašalnik junij 2012 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Politični pluralizem, Slovenski utrip, Junij 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1206. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1206_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si