Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0405
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0405_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; maj 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, usposobljenost strank za reševanje problemov, volilna namera na prihajajočih volitvah v evropski parlament, stališče o izgradnji džamije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o volilni nameri na volitvah v evropski parlament in v državni zbor.

Methodology


Collection date: 17. maj 2004 - 19. maj 2004
Date of production: 2004-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0405 - Politbarometer PB5/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 69
 • number of units: 919

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-05-14 919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 2004-05-14 2004-05-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 368
2 ni zadovoljen 484
3 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 67

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 570
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 25

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 169 Frequency
2004-05-14 919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 2004-05-14 2004-05-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 268 Frequency
1 zadovoljen 368
2 ni zadovoljen 484
3 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 67

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 367 Frequency
1 zadovoljen 570
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 25

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 466 Frequency
1 da, podpiram 496
2 ne, ne podpiram 328
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 95

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 565 Frequency
1 da 588
2 ne 301
3 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 30

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 664 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 144
3 NSI - krscanska ljudska stranka 19
4 SLS - slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SDS - slovenska demokratska stranka 84
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 45
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 576

Valid range from 0 to 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke, brez šumnikov!!!

Value 763 Frequency
Popovičeva stranka 1
Popovičeva-Naprej Slovenija 1
kek 1
kek-ova stranka 1
mladi 1
skd 1
slovenija je nasa 1
zeleni 2
ženska stranka-Juni 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 862 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 76
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SLS - slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SDS - slovenska demokratska stranka 40
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 16
9 drugo 15
0 ne vem, b.o 372
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 715

Valid range from 0 to 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke, brez šumnikov!!!

Value 961 Frequency
kakšna nova 1
katerokoli drugo 1
mladi forum zlsd 1
nobena 4
stranka maldih 1
zeleni 4
zeleni slovenije 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1060 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 253
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 23
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 32
5 SMS-stranko mladih Slovenije 9
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 88
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 53
9 nisem šel na volitve 185
0 ne vem, b.o., drugo 249
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 252

Valid range from 0 to 9

Q712 ...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VA

...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VAS O TEM POVPRAŠALI NA PRIMER DECEMBRA LANI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1159 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 226
3 NSI - krscanska ljudska stranka 25
4 SLS - slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SDS - slovenska demokratska stranka 118
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 413
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 416

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 1258 Frequency
1 prej levo 249
2 v sredino 128
3 prej desno 167
4 b.o. 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 375

Valid range from 1 to 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 1357 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 182
3 nekje vmes 471
4 . 133
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 35

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1456 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 164
3 nekje vmes 314
4 . 259
5 zelo uspešno 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 49

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1555 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 271
3 nekje vmes 374
4 . 117
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 55

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 1654 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 83
3 nekje vmes 294
4 . 336
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 48

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1753 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 204
3 nekje vmes 334
4 . 144
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 112

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1852 Frequency
1 zelo neuspešno 162
2 . 243
3 nekje vmes 265
4 . 127
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 98

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1951 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 147
3 nekje vmes 274
4 . 255
5 zelo uspešno 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 49

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 2050 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 127
3 nekje vmes 389
4 . 186
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 142

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 2149 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 118
3 nekje vmes 295
4 . 256
5 zelo uspešno 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 121

Valid range from 1 to 6

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOV

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Value 2248 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 119
3 nekje vmes 277
4 . 134
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 330

Valid range from 1 to 6

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGAČNIK

Value 2347 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 114
3 nekje vmes 302
4 . 110
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 328

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 2446 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 91
3 nekje vmes 296
4 . 293
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 152

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 2545 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 194
3 nekje vmes 327
4 . 174
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 110

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 2644 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 106
3 nekje vmes 324
4 . 251
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 140

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2743 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 147
3 nekje vmes 374
4 . 179
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 117

Valid range from 1 to 6

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERA

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Value 2842 Frequency
1 zelo neuspešno 121
2 . 196
3 nekje vmes 228
4 . 169
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 168

Valid range from 1 to 6

M11_1 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Value 2941 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 92
3 nekje vmes 279
4 . 174
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
603 316

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 3040 Frequency
1 zelo neuspešno 114
2 . 160
3 nekje vmes 243
4 . 250
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 76

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 3139 Frequency
1 zelo neuspešno 140
2 . 203
3 nekje vmes 277
4 . 174
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 70

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 3238 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 127
3 nekje vmes 308
4 . 251
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 85

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 3337 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 121
3 nekje vmes 353
4 . 161
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 226

Valid range from 1 to 6

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Value 3436 Frequency
1 zelo neuspešno 10
2 . 49
3 nekje vmes 226
4 . 194
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 386

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 3535 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 131
3 nekje vmes 303
4 . 98
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 340

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3634 Frequency
1 najmanj zaupa 101
2 . 173
3 nekaj vmes 398
4 . 173
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 32

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3733 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 . 167
3 nekaj vmes 282
4 . 268
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 31

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3832 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 224
3 nekaj vmes 399
4 . 149
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 40

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3931 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 122
3 nekaj vmes 277
4 . 290
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 38

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 4030 Frequency
1 najmanj zaupa 154
2 . 270
3 nekaj vmes 357
4 . 55
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 75

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4129 Frequency
1 najmanj zaupa 256
2 . 216
3 nekaj vmes 251
4 . 105
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 57

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4228 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 136
3 nekaj vmes 320
4 . 237
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 113

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4327 Frequency
1 najmanj zaupa 142
2 . 180
3 nekaj vmes 282
4 . 179
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 86

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4426 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 222
3 nekaj vmes 313
4 . 154
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 76

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4525 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 133
3 nekaj vmes 367
4 . 263
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 30

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4624 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 229
3 nekaj vmes 389
4 . 108
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 94

Valid range from 1 to 6

LISTA2_1 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED LISTAMI, ZA KATERO BI SE ODLOČILI?

Value 4723 Frequency
2 LDS + DESUS - NOSILEC LISTE JELKO KACIN 221
3 NSI - NOSILEC LISTE LOJZE PETERLE 119
4 SLS - NOSILEC LISTE FRANCI BUT 35
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - NOSILKA LISTE ALENKA PAVLIN 75
6 SNS - NOSILEC LISTE ZMAGO JELINČIČ 57
7 SDS - NOSILEC LISTE MIHA BREJC 98
8 ZLSD - NOSILEC LISTE AVRELIO JURI 94
33 ALI KATERO DRUGO 9
44 ne bo šel na volitve 33
0 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 178

Valid range from 0 to 44

L2_DR anketar - vpiši ime druge liste, male čr

anketar - vpiši ime druge liste, male črke, brez šumnikov!!!

Value 4822 Frequency
Franci Kek- Frakcija mladih 1
pahor 1
popoviceva lista 1
popoviceva stranka 1
potocnik 1
stranka za delo (poljsak) 1
stranka zensk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

LISTA3 ALI SE BOSTE 13.JUNIJA UDELEŽILI VOLITEV

ALI SE BOSTE 13.JUNIJA UDELEŽILI VOLITEV ZA POSLANCE V EVROPSKI PARLAMENT?

Value 4921 Frequency
1 da 630
2 ne 110
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 179

Valid range from 1 to 3

Q720A JUNIJA IMAMO EVROPSKE, SEPTEMBRA PA VOLI

JUNIJA IMAMO EVROPSKE, SEPTEMBRA PA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. NAJPREJ: ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI (anketar, ne beri strank!!!!)

Value 5020 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 106
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SLS - slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 SDS - slovenska demokratska stranka 59
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 52
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 601
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 617

Valid range from 0 to 9

Q720B RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Value 5119 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 169
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SLS - slovenska ljudska stranka 22
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 14
7 SDS - slovenska demokratska stranka 51
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 577
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 601

Valid range from 0 to 9

Q720C USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPS

USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

Value 5218 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 209
3 NSI - krscanska ljudska stranka 43
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SDS - slovenska demokratska stranka 50
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 22
9 drugo 4
0 ne vem, b.o. 536
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 555

Valid range from 0 to 9

Q720D ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VA

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 5317 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 127
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SDS - slovenska demokratska stranka 53
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 62
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 591
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
304 615

Valid range from 0 to 9

Q720E STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Value 5416 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 85
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 93
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SLS - slovenska ljudska stranka 7
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SDS - slovenska demokratska stranka 46
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 49
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 575
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 595

Valid range from 0 to 9

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Value 5515 Frequency
1 da, je primerno 434
2 ne, ni primerno 390
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 95

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5614 Frequency
17 1
18 2
19 1
20 4
21 4
22 2
23 2
24 7
25 4
26 4
27 10
28 7
29 13
30 6
31 10
32 13
33 13
34 13
35 13
36 8
37 17
38 16
39 12
40 17
41 17
42 23
43 15
44 15
45 19
46 17
47 14
48 10
49 6
50 19
51 22
52 14
53 19
54 17
55 13
56 13
57 16
58 19
59 14
60 12
61 9
62 17
63 14
64 13
65 24
66 17
67 29
68 19
69 12
70 19
71 13
72 14
73 16
74 12
75 10
76 9
77 9
78 15
79 18
80 21
81 10
82 20
83 11
84 17
85 20
86 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0 17 86 56.614 17.634

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5713 Frequency
1 OSNOVNA 150
2 KONČANA POKLICNA 124
3 KONČANA SREDNJA 414
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 228
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 3

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5812 Frequency
1 NA PODEŽELJU 300
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 325
3 V VEČJEM MESTU 103
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 190
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5911 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 226
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 169
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 316
7 ŠTUDENT, DIJAK 106
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6010 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 52
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 119
3 NE, TO ME NE SKRBI 220
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 524
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 528

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 619 Frequency
1 sem veren 443
2 nisem veren 317
3 nekaj vmes... 132
4 zavrnil odg.,b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 27

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 628 Frequency
1 moški 358
2 ženska 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 637 Frequency
Zakrita vrednost 919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0

RSTAR STAROST

Value 646 Frequency
30 ->30 190
45 30 - 45 242
60 46 - 60 233
99 61 -> 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 655 Frequency
1 DESUS 8
2 LDS 220
3 NSI 28
4 SLS 39
5 SMS 22
6 SNS 20
7 SDS 124
8 ZLSD 61
9 drugo 25
0 ne vem 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 372

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 664 Frequency
1 01 - Ljubljana 295
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 211
3 03 - Celje, Trbovlje 140
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 110
7 07 - Novo Mesto, Krsko 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0 1 7

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 673 Frequency
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 140
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 284
8 SPOD. POSAVSKA 23
9 DOLENJSKA 47
10 GORISKA 46
11 OBALNO-KRASKA 46
12 KRASKA 24
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 9

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 682 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 284
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 45
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 99
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 134
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0 1 6

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0 0.336 3.106 1 0.725

Valid range from 0.33554324817522 to 3.10643805064279

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0405. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0405_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si