Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0405
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0405_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; maj 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, usposobljenost strank za reševanje problemov, volilna namera na prihajajočih volitvah v evropski parlament, stališče o izgradnji džamije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o volilni nameri na volitvah v evropski parlament in v državni zbor.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. maj 2004 - 19. maj 2004
Čas izdelave: 2004-05
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0405 - Politbarometer PB5/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 69
 • število enot: 919

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-05-14 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 2004-05-14 2004-05-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 368
2 ni zadovoljen 484
3 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 570
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 169 Frekvenca
2004-05-14 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 2004-05-14 2004-05-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 268 Frekvenca
1 zadovoljen 368
2 ni zadovoljen 484
3 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 367 Frekvenca
1 zadovoljen 570
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 466 Frekvenca
1 da, podpiram 496
2 ne, ne podpiram 328
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 565 Frekvenca
1 da 588
2 ne 301
3 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 664 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 144
3 NSI - krscanska ljudska stranka 19
4 SLS - slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SDS - slovenska demokratska stranka 84
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 45
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 576

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke, brez šumnikov!!!

Vrednost 763 Frekvenca
Popovičeva stranka 1
Popovičeva-Naprej Slovenija 1
kek 1
kek-ova stranka 1
mladi 1
skd 1
slovenija je nasa 1
zeleni 2
ženska stranka-Juni 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 862 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 76
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SLS - slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SDS - slovenska demokratska stranka 40
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 16
9 drugo 15
0 ne vem, b.o 372
Sysmiss 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke, brez šumnikov!!!

Vrednost 961 Frekvenca
kakšna nova 1
katerokoli drugo 1
mladi forum zlsd 1
nobena 4
stranka maldih 1
zeleni 4
zeleni slovenije 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 1060 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 253
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 23
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 32
5 SMS-stranko mladih Slovenije 9
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 88
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 53
9 nisem šel na volitve 185
0 ne vem, b.o., drugo 249
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q712 ...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VA

...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VAS O TEM POVPRAŠALI NA PRIMER DECEMBRA LANI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 1159 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 226
3 NSI - krscanska ljudska stranka 25
4 SLS - slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SDS - slovenska demokratska stranka 118
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 413
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 416

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 1258 Frekvenca
1 prej levo 249
2 v sredino 128
3 prej desno 167
4 b.o. 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1357 Frekvenca
1 zelo neuspešno 84
2 . 182
3 nekje vmes 471
4 . 133
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1456 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 164
3 nekje vmes 314
4 . 259
5 zelo uspešno 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1555 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 271
3 nekje vmes 374
4 . 117
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 1654 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 83
3 nekje vmes 294
4 . 336
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1753 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 204
3 nekje vmes 334
4 . 144
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1852 Frekvenca
1 zelo neuspešno 162
2 . 243
3 nekje vmes 265
4 . 127
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1951 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 147
3 nekje vmes 274
4 . 255
5 zelo uspešno 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 2050 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 127
3 nekje vmes 389
4 . 186
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 2149 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 118
3 nekje vmes 295
4 . 256
5 zelo uspešno 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOV

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Vrednost 2248 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 119
3 nekje vmes 277
4 . 134
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGAČNIK

Vrednost 2347 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 . 114
3 nekje vmes 302
4 . 110
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 2446 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 91
3 nekje vmes 296
4 . 293
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 2545 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 194
3 nekje vmes 327
4 . 174
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 2644 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 106
3 nekje vmes 324
4 . 251
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2743 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 147
3 nekje vmes 374
4 . 179
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERA

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Vrednost 2842 Frekvenca
1 zelo neuspešno 121
2 . 196
3 nekje vmes 228
4 . 169
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11_1 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Vrednost 2941 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 92
3 nekje vmes 279
4 . 174
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
603 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 3040 Frekvenca
1 zelo neuspešno 114
2 . 160
3 nekje vmes 243
4 . 250
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 3139 Frekvenca
1 zelo neuspešno 140
2 . 203
3 nekje vmes 277
4 . 174
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 3238 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 127
3 nekje vmes 308
4 . 251
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 3337 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 121
3 nekje vmes 353
4 . 161
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Vrednost 3436 Frekvenca
1 zelo neuspešno 10
2 . 49
3 nekje vmes 226
4 . 194
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
533 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 3535 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 131
3 nekje vmes 303
4 . 98
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
579 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 101
2 . 173
3 nekaj vmes 398
4 . 173
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 82
2 . 167
3 nekaj vmes 282
4 . 268
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 80
2 . 224
3 nekaj vmes 399
4 . 149
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 122
3 nekaj vmes 277
4 . 290
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 4030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 154
2 . 270
3 nekaj vmes 357
4 . 55
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4129 Frekvenca
1 najmanj zaupa 256
2 . 216
3 nekaj vmes 251
4 . 105
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4228 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 136
3 nekaj vmes 320
4 . 237
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 4327 Frekvenca
1 najmanj zaupa 142
2 . 180
3 nekaj vmes 282
4 . 179
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4426 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 222
3 nekaj vmes 313
4 . 154
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4525 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 133
3 nekaj vmes 367
4 . 263
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4624 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 229
3 nekaj vmes 389
4 . 108
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LISTA2_1 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED LISTAMI, ZA KATERO BI SE ODLOČILI?

Vrednost 4723 Frekvenca
2 LDS + DESUS - NOSILEC LISTE JELKO KACIN 221
3 NSI - NOSILEC LISTE LOJZE PETERLE 119
4 SLS - NOSILEC LISTE FRANCI BUT 35
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - NOSILKA LISTE ALENKA PAVLIN 75
6 SNS - NOSILEC LISTE ZMAGO JELINČIČ 57
7 SDS - NOSILEC LISTE MIHA BREJC 98
8 ZLSD - NOSILEC LISTE AVRELIO JURI 94
33 ALI KATERO DRUGO 9
44 ne bo šel na volitve 33
0 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 44

L2_DR anketar - vpiši ime druge liste, male čr

anketar - vpiši ime druge liste, male črke, brez šumnikov!!!

Vrednost 4822 Frekvenca
Franci Kek- Frakcija mladih 1
pahor 1
popoviceva lista 1
popoviceva stranka 1
potocnik 1
stranka za delo (poljsak) 1
stranka zensk 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

LISTA3 ALI SE BOSTE 13.JUNIJA UDELEŽILI VOLITEV

ALI SE BOSTE 13.JUNIJA UDELEŽILI VOLITEV ZA POSLANCE V EVROPSKI PARLAMENT?

Vrednost 4921 Frekvenca
1 da 630
2 ne 110
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q720A JUNIJA IMAMO EVROPSKE, SEPTEMBRA PA VOLI

JUNIJA IMAMO EVROPSKE, SEPTEMBRA PA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. NAJPREJ: ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI (anketar, ne beri strank!!!!)

Vrednost 5020 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 106
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SLS - slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 SDS - slovenska demokratska stranka 59
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 52
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 601
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 617

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720B RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednost 5119 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 169
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SLS - slovenska ljudska stranka 22
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 14
7 SDS - slovenska demokratska stranka 51
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 577
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 601

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720C USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPS

USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

Vrednost 5218 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 209
3 NSI - krscanska ljudska stranka 43
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SDS - slovenska demokratska stranka 50
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 22
9 drugo 4
0 ne vem, b.o. 536
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 555

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720D ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VA

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 5317 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 127
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SDS - slovenska demokratska stranka 53
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 62
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 591
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 615

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720E STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Vrednost 5416 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 85
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 93
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SLS - slovenska ljudska stranka 7
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SDS - slovenska demokratska stranka 46
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 49
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 575
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324 595

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Vrednost 5515 Frekvenca
1 da, je primerno 434
2 ne, ni primerno 390
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5614 Frekvenca
17 1
18 2
19 1
20 4
21 4
22 2
23 2
24 7
25 4
26 4
27 10
28 7
29 13
30 6
31 10
32 13
33 13
34 13
35 13
36 8
37 17
38 16
39 12
40 17
41 17
42 23
43 15
44 15
45 19
46 17
47 14
48 10
49 6
50 19
51 22
52 14
53 19
54 17
55 13
56 13
57 16
58 19
59 14
60 12
61 9
62 17
63 14
64 13
65 24
66 17
67 29
68 19
69 12
70 19
71 13
72 14
73 16
74 12
75 10
76 9
77 9
78 15
79 18
80 21
81 10
82 20
83 11
84 17
85 20
86 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0 17 86 56.614 17.634

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5713 Frekvenca
1 OSNOVNA 150
2 KONČANA POKLICNA 124
3 KONČANA SREDNJA 414
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 228
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5812 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 300
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 325
3 V VEČJEM MESTU 103
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 190
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5911 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 226
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 169
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 316
7 ŠTUDENT, DIJAK 106
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6010 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 52
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 119
3 NE, TO ME NE SKRBI 220
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
391 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 619 Frekvenca
1 sem veren 443
2 nisem veren 317
3 nekaj vmes... 132
4 zavrnil odg.,b.o. 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 628 Frekvenca
1 moški 358
2 ženska 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 637 Frekvenca
Zakrita vrednost 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0

RSTAR STAROST

Vrednost 646 Frekvenca
30 ->30 190
45 30 - 45 242
60 46 - 60 233
99 61 -> 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 655 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 220
3 NSI 28
4 SLS 39
5 SMS 22
6 SNS 20
7 SDS 124
8 ZLSD 61
9 drugo 25
0 ne vem 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 664 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 295
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 211
3 03 - Celje, Trbovlje 140
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 110
7 07 - Novo Mesto, Krsko 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 673 Frekvenca
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 140
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 284
8 SPOD. POSAVSKA 23
9 DOLENJSKA 47
10 GORISKA 46
11 OBALNO-KRASKA 46
12 KRASKA 24
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 682 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 284
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 45
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 99
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 134
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0 0.336 3.106 1 0.725

Vrednosti spremenljivk od 0.33554324817522 do 3.10643805064279

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0405. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0405_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si