Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI05_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (MŠZŠ)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, okolje, onesnaževanje, cestni promet, evropska ustavna listina, izgradnja 3. pomola, program dela vlade, vlada v senci, odnosi z našimi sosednjimi državami, italjanski film - srce v breznu, stališče o možnosti vstopa v EU za štiri nove kandidatke, 60. obletnica druge svetovne vojne, predlog vlade za poseben praznik, poseg Zda in koalicijskih sil v Iraku, odlog pristopnih pogajanj EU s Hrvaško, oglaševalska akcija za promocijo poklicne vojske, politični problemi, zakon o varnosti cestnega prometa, predlog spremembe zakona o RTV, predlog spremembe treh vojnih zakonov, vrednost tolarja v evrih, razmerje med marko in evrom, valutno preračunavanje cene večjega nakupa, pričakovanja v zvezi z evrom, politika socialnih demokratov, Evropska ustavna pogodba, reforma davčnega sistema, zakon o RTV, politični odnosi Slovenije s Hrvaško, umik države iz gospodarstva, kajenje, referendum o novem zakonu o RTV, reforme za konkurenčnejše gospodarstvo, ukinitev urada za preprečevanje korupcije, informiranost o strukturnih ali kohezijskih skladih, reforme Damjanove skupine, poteze Drnovška glede Kosova, ustanovitev vladne službe za koordinacije reform, konferenca O.V.S.E., demonstracije sindikatov

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o ekološki tematiki, o izgradnji tretjega pomola v Luki Koper, o Zakonu o cestno-prometnih predpisih, o Evropski ustavni listini ter o pomoči žrtvam v JV Aziji.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 18.1. - do 14.12. 2005., Datumi vseh zbiranj: 18.1. - 20.1.,, 22.2. - 24.2.,, 21.3. - 23.3.,, 18.4. - 20.4.,, 23.5. - 25.5.,, 20.6. - 22.6.,, 5.9. - 7.9.,, 17.10. - 19.10.,, 14.11. - 16.11.,, 12.12. - 14.12.2005
Date of production: 2005
Country: Ljubljana, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI05 - Politbarometer PB05 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 190
 • number of units: 8819

Variable list

anketa Anketa

Value 13 Frequency
2005-01-15 934
2005-02-15 942
2005-03-15 912
2005-04-15 862
2005-05-15 901
2005-06-15 874
2005-09-15 830
2005-10-15 822
2005-11-15 915
2005-12-15 827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8819 2005-01-15 2005-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 3816
2 ni zadovoljen 4406
3 ne vem, b.o. 595
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8222 597

Valid range from 1 to 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 5472
2 ni zadovoljen 3132
3 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8604 215

Valid range from 1 to 2

anketa Anketa

Value 1190 Frequency
2005-01-15 934
2005-02-15 942
2005-03-15 912
2005-04-15 862
2005-05-15 901
2005-06-15 874
2005-09-15 830
2005-10-15 822
2005-11-15 915
2005-12-15 827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8819 2005-01-15 2005-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE

Value 2189 Frequency
1 zadovoljen 3816
2 ni zadovoljen 4406
3 ne vem, b.o. 595
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8222 597

Valid range from 1 to 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3188 Frequency
1 zadovoljen 5472
2 ni zadovoljen 3132
3 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8604 215

Valid range from 1 to 2

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

Value 4187 Frequency
1 da, podpiram 4556
2 ne, ne podpiram 3098
3 ne vem, b.o. 1161
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7654 1165

Valid range from 1 to 2

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 5186 Frequency
1 zelo neuspešno 557
2 . 1473
3 nekje vmes 4107
4 . 1686
5 zelo uspešno 409
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 544
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8232 587

Valid range from 1 to 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 6185 Frequency
1 zelo neuspešno 616
2 . 1145
3 nekje vmes 2683
4 . 2428
5 zelo uspešno 1169
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 733
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8041 778

Valid range from 1 to 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 7184 Frequency
1 zelo neuspešno 719
2 . 1834
3 nekje vmes 3804
4 . 1319
5 zelo uspešno 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 825
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7909 910

Valid range from 1 to 5

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 8183 Frequency
1 zelo neuspešno 727
2 . 1359
3 nekje vmes 2798
4 . 1768
5 zelo uspešno 687
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1345
Sysmiss 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7339 1480

Valid range from 1 to 5

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 9182 Frequency
1 zelo neuspešno 330
2 . 449
3 nekje vmes 871
4 . 264
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 717
Sysmiss 6153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1949 6870

Valid range from 1 to 5

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 10181 Frequency
1 zelo neuspešno 737
2 . 1903
3 nekje vmes 3409
4 . 1127
5 zelo uspešno 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1318
Sysmiss 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7358 1461

Valid range from 1 to 5

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 11180 Frequency
1 zelo neuspešno 519
2 . 787
3 nekje vmes 981
4 . 487
5 zelo uspešno 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 570
Sysmiss 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2873 5946

Valid range from 1 to 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 12179 Frequency
1 zelo neuspešno 410
2 . 909
3 nekje vmes 2387
4 . 3153
5 zelo uspešno 1438
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 461
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8297 522

Valid range from 1 to 5

m1 OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 13178 Frequency
1 zelo neuspešno 878
2 . 1690
3 nekje vmes 2906
4 . 1385
5 zelo uspešno 324
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1478
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7183 1636

Valid range from 1 to 5

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 14177 Frequency
1 zelo neuspešno 1279
2 . 2071
3 nekje vmes 2587
4 . 1201
5 zelo uspešno 308
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1256
Sysmiss 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7446 1373

Valid range from 1 to 5

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 15176 Frequency
1 zelo neuspešno 527
2 . 1412
3 nekje vmes 3227
4 . 1382
5 zelo uspešno 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1811
Sysmiss 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6842 1977

Valid range from 1 to 5

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 16175 Frequency
1 zelo neuspešno 1033
2 . 1770
3 nekje vmes 2580
4 . 940
5 zelo uspešno 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2140
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6489 2330

Valid range from 1 to 5

m6 M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 17174 Frequency
1 zelo neuspešno 576
2 . 1117
3 nekje vmes 2747
4 . 1703
5 zelo uspešno 351
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2121
Sysmiss 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6494 2325

Valid range from 1 to 5

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 18173 Frequency
1 zelo neuspešno 429
2 . 1128
3 nekje vmes 2859
4 . 1703
5 zelo uspešno 374
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2122
Sysmiss 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6493 2326

Valid range from 1 to 5

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 19172 Frequency
1 zelo neuspešno 467
2 . 1024
3 nekje vmes 2634
4 . 2057
5 zelo uspešno 616
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1836
Sysmiss 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6798 2021

Valid range from 1 to 5

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 20171 Frequency
1 zelo neuspešno 808
2 . 1705
3 nekje vmes 3071
4 . 1490
5 zelo uspešno 289
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1333
Sysmiss 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7363 1456

Valid range from 1 to 5

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 21170 Frequency
1 zelo neuspešno 535
2 . 1197
3 nekje vmes 2526
4 . 1841
5 zelo uspešno 619
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1911
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6718 2101

Valid range from 1 to 5

m11 M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 22169 Frequency
1 zelo neuspešno 314
2 . 934
3 nekje vmes 2823
4 . 1769
5 zelo uspešno 332
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2377
Sysmiss 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6172 2647

Valid range from 1 to 5

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 23168 Frequency
1 zelo neuspešno 547
2 . 1180
3 nekje vmes 2575
4 . 2288
5 zelo uspešno 712
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1386
Sysmiss 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7302 1517

Valid range from 1 to 5

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 24167 Frequency
1 zelo neuspešno 234
2 . 639
3 nekje vmes 2346
4 . 1676
5 zelo uspešno 431
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3130
Sysmiss 363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5326 3493

Valid range from 1 to 5

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 25166 Frequency
1 zelo neuspešno 588
2 . 1342
3 nekje vmes 2679
4 . 2041
5 zelo uspešno 651
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1391
Sysmiss 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7301 1518

Valid range from 1 to 5

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 26165 Frequency
1 zelo neuspešno 963
2 . 1394
3 nekje vmes 2457
4 . 2054
5 zelo uspešno 738
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1092
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7606 1213

Valid range from 1 to 5

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 27164 Frequency
1 zelo neuspešno 410
2 . 967
3 nekje vmes 2404
4 . 1664
5 zelo uspešno 854
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2271
Sysmiss 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6299 2520

Valid range from 1 to 5

m20 URAD VLADE ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 28163 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 . 57
3 nekje vmes 212
4 . 71
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 560
Sysmiss 7889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 8449

Valid range from 1 to 5

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 29162 Frequency
1 zelo neuspešno 247
2 . 779
3 nekje vmes 2223
4 . 854
5 zelo uspešno 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3228
Sysmiss 1349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4242 4577

Valid range from 1 to 5

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 30161 Frequency
1 zelo neuspešno 187
2 . 554
3 nekje vmes 2106
4 . 1373
5 zelo uspešno 197
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3039
Sysmiss 1363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4417 4402

Valid range from 1 to 5

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE KAKO TOREj ZAUPATE...: VLADI V CELOTI

Value 31160 Frequency
1 najmanj zaupa 677
2 . 1409
3 nekaj vmes 3276
4 . 1725
5 najbolj zaupa 536
6 ne vem, ne pozna,b.o. 215
Sysmiss 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7623 1196

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE

Value 32159 Frequency
1 najmanj zaupa 668
2 . 1200
3 nekaj vmes 2367
4 . 2258
5 najbolj zaupa 1099
6 ne vem, ne pozna,b.o. 247
Sysmiss 980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7592 1227

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU

Value 33158 Frequency
1 najmanj zaupa 584
2 . 1478
3 nekaj vmes 3553
4 . 1514
5 najbolj zaupa 317
6 ne vem, ne pozna,b.o. 373
Sysmiss 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7446 1373

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Value 34157 Frequency
1 najmanj zaupa 322
2 . 686
3 nekaj vmes 2180
4 . 3065
5 najbolj zaupa 1355
6 ne vem, ne pozna,b.o. 225
Sysmiss 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7608 1211

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM

Value 35156 Frequency
1 najmanj zaupa 1077
2 . 2204
3 nekaj vmes 3324
4 . 537
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem, ne pozna,b.o. 540
Sysmiss 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7251 1568

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČEM?

Value 36155 Frequency
1 najmanj zaupa 1410
2 . 2215
3 nekaj vmes 2583
4 . 1061
5 najbolj zaupa 196
6 ne vem, ne pozna,b.o. 337
Sysmiss 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7465 1354

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJI?

Value 37154 Frequency
1 najmanj zaupa 865
2 . 1585
3 nekaj vmes 2923
4 . 1784
5 najbolj zaupa 439
6 ne vem, ne pozna,b.o. 228
Sysmiss 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7596 1223

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKI?

Value 38153 Frequency
1 najmanj zaupa 334
2 . 769
3 nekaj vmes 2505
4 . 2634
5 najbolj zaupa 905
6 ne vem, ne pozna,b.o. 628
Sysmiss 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7147 1672

Valid range from 1 to 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 39152 Frequency
1 najmanj zaupa 1768
2 . 1588
3 nekaj vmes 2197
4 . 1225
5 najbolj zaupa 614
6 ne vem, ne pozna,b.o. 404
Sysmiss 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7392 1427

Valid range from 1 to 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

Value 40151 Frequency
1 najmanj zaupa 406
2 . 894
3 nekaj vmes 2784
4 . 2617
5 najbolj zaupa 787
6 ne vem, ne pozna,b.o. 324
Sysmiss 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7488 1331

Valid range from 1 to 5

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 41150 Frequency
1 najmanj zaupa 194
2 . 502
3 nekaj vmes 2439
4 . 3170
5 najbolj zaupa 1264
6 ne vem, ne pozna,b.o. 245
Sysmiss 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7569 1250

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 42149 Frequency
1 najmanj zaupa 329
2 . 1034
3 nekaj vmes 3136
4 . 2394
5 najbolj zaupa 533
6 ne vem, ne pozna,b.o. 380
Sysmiss 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7426 1393

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 43148 Frequency
1 najmanj zaupa 493
2 . 1530
3 nekaj vmes 3090
4 . 1990
5 najbolj zaupa 585
6 ne vem, ne pozna,b.o. 144
Sysmiss 987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7688 1131

Valid range from 1 to 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

Value 44147 Frequency
1 najmanj zaupa 319
2 . 942
3 nekaj vmes 3101
4 . 2382
5 najbolj zaupa 458
6 ne vem, ne pozna,b.o. 574
Sysmiss 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7202 1617

Valid range from 1 to 5

i21 NATU?

Value 45146 Frequency
1 najmanj zaupa 867
2 . 1432
3 nekaj vmes 2670
4 . 1602
5 najbolj zaupa 459
6 ne vem, ne pozna,b.o. 710
Sysmiss 1079
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7030 1789

Valid range from 1 to 5

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 46145 Frequency
1 najmanj zaupa 420
2 . 1024
3 nekaj vmes 2762
4 . 2152
5 najbolj zaupa 625
6 ne vem, ne pozna,b.o. 752
Sysmiss 1084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6983 1836

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 47144 Frequency
1 najmanj zaupa 673
2 . 1496
3 nekaj vmes 2819
4 . 1545
5 najbolj zaupa 322
6 ne vem, ne pozna,b.o. 884
Sysmiss 1080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6855 1964

Valid range from 1 to 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 48143 Frequency
1 najmanj zaupa 427
2 . 1125
3 nekaj vmes 3201
4 . 2243
5 najbolj zaupa 613
6 ne vem, ne pozna,b.o. 207
Sysmiss 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7609 1210

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 49142 Frequency
1 najmanj zaupa 398
2 . 1410
3 nekaj vmes 3723
4 . 1291
5 najbolj zaupa 245
6 ne vem, ne pozna,b.o. 680
Sysmiss 1072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7067 1752

Valid range from 1 to 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 50141 Frequency
1 najmanj zaupa 220
2 . 455
3 nekaj vmes 1786
4 . 3218
5 najbolj zaupa 1543
6 ne vem, ne pozna,b.o. 542
Sysmiss 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7222 1597

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 51140 Frequency
1 najmanj zaupa 477
2 . 955
3 nekaj vmes 1869
4 . 1742
5 najbolj zaupa 648
6 ne vem, ne pozna,b.o. 299
Sysmiss 2829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5691 3128

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 52139 Frequency
1 najmanj zaupa 626
2 . 1042
3 nekaj vmes 1595
4 . 1321
5 najbolj zaupa 562
6 ne vem, ne pozna,b.o. 428
Sysmiss 3245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5146 3673

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATOM?

Value 53138 Frequency
1 najmanj zaupa 178
2 . 344
3 nekaj vmes 572
4 . 396
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 7175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1601 7218

Valid range from 1 to 5

q900 NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU TRENUTNO NAJBOLJ PEREČ PROBLEM, PRED KATERIM STOJI SLOVENSKA POLITIKA.

Value 54137 Frequency
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost, Romi 21
2 brezposelnost 253
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 1
4 ceste, avtoceste 13
5 draginja, revščina, cene 19
6 človekove pravice 7
7 državne finance, proračun, davki 76
8 EU 54
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija, razvoj 177
10 kmetijstvo 22
11 kriminal 12
12 mladi, mlade družine 21
13 kriminal v podjetjih, korupcija 31
14 nataliteta 7
15 NATO 2
16 nizek standard, kvaliteta življenja 23
17 nizke plače, razlike v dohodkih 80
18 pokojnine 34
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 73
20 politične stranke 23
21 poprava krivic,sprava,povojni grobovi,preteklost 31
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 5
23 privatizacija, denacionalizacija, lastninjenje 11
24 stanovanjski problemi 6
25 šolstvo, izobraževanje 44
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 41
27 afere (Orion, SIB, Zbiljski gaj) 11
28 zdravstvo, sociala 126
29 zunanja politika (razen odnosi s Hrvaško!) 31
30 izbrisani 7
31 referendumi 3
32 slovenski karakter 8
33 osebni problemi 2
34 krajevni in lokalni problemi 7
35 prodaja tujcem, razprodaja slo. premoženja 3
36 problemi s Hrvaško (meja, Piranski zaliv) 152
37 ekologija, skrb za okolje 5
38 drugo 50
39 ni problemov 13
40 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 7111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1505 7314

Valid range from 1 to 39

w10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 55136 Frequency
1 šel na volitve 4264
2 ni šel na volitve 1068
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 3436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5332 3487

Valid range from 1 to 2

w20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 56135 Frequency
1 DESUS 93
2 LDS 710
3 NSI 149
4 SDS 1370
5 SLS 100
6 SNS 153
7 ZLSD 350
9 drugo stranko 139
0 ne vem, b.o. 1198
Sysmiss 4557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3064 5755

Valid range from 1 to 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 57134 Frequency
1 da 6446
2 ne 1861
3 ne vem, b.o. 431
Sysmiss 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8307 512

Valid range from 1 to 2

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 58133 Frequency
1 DESUS 73
2 LDS 610
3 NSI 132
4 SDS 1585
5 SLS 80
6 SNS 162
7 ZLSD 410
9 drugo stranko 112
0 ne vem, b.o. 1522
Sysmiss 4133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3164 5655

Valid range from 1 to 9

w2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 59132 Frequency
1 DESUS 22
2 LDS 299
3 NSI 50
4 SDS 447
5 SLS 31
6 SNS 55
7 ZLSD - SD 197
9 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 625
Sysmiss 7061
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 7686

Valid range from 1 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 60131 Frequency
1 DESUS 31
2 LDS 244
3 NSI 33
4 SDS 276
5 SLS 28
6 SNS 73
7 ZLSD 168
9 drugo stranko 73
0 ne vem, b.o. 2111
Sysmiss 5782
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 7893

Valid range from 1 to 9

w3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 61130 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 132
3 NSI 20
4 SDS 129
5 SLS 20
6 SNS 48
7 ZLSD - SD 66
9 drugo stranko 34
0 ne vem, b.o. 926
Sysmiss 7428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 8354

Valid range from 1 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 62129 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 141
3 NSI 24
4 SDS 185
5 SLS 18
6 SNS 20
7 ZL(SD) 67
8 drugo stranko 15
9 ni volil 178
0 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 8013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 8164

Valid range from 1 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O _LEVIH_ ALI O _DESNIH_. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 63128 Frequency
1 prej levo 2410
2 v sredino 1710
3 prej desno 1766
4 b.o. 2847
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5886 2933

Valid range from 1 to 3

q771a KOLIKO STE ZASKRBLJENI GLEDE ONESNAŽEVANJE ZRAKA

Value 64127 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 23
2 . 29
3 nekaj vmes 118
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 506
6 8
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 7898

Valid range from 1 to 5

q771b HRUP, ROPOT

Value 65126 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 56
2 . 101
3 nekaj vmes 295
4 . 239
5 zelo zaskrbljen 223
6 15
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 7905

Valid range from 1 to 5

q771c ONESNAŽENOST VODA

Value 66125 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 19
2 . 26
3 nekaj vmes 109
4 . 243
5 zelo zaskrbljen 524
6 8
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 7898

Valid range from 1 to 5

q771d NASTAJANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

Value 67124 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 33
2 . 49
3 nekaj vmes 213
4 . 281
5 zelo zaskrbljen 340
6 13
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 7903

Valid range from 1 to 5

q771e POVEČEVANJE AVTOMOBILSKEGA PROMETA

Value 68123 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 35
2 . 42
3 nekaj vmes 177
4 . 267
5 zelo zaskrbljen 397
6 11
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 7901

Valid range from 1 to 5

q771f IZUMIRANJE ŽIVALI IN RASTLIN

Value 69122 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 39
3 nekaj vmes 153
4 . 240
5 zelo zaskrbljen 457
6 12
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 7903

Valid range from 1 to 5

q771g UPORABA KEMIKALIJ

Value 70121 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 18
2 . 30
3 nekaj vmes 114
4 . 217
5 zelo zaskrbljen 531
6 19
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 7909

Valid range from 1 to 5

q771h EKSTREMNI VREMENSKI POJAVI KOT SO SUŠE, POPLAVE IN VIHARJI

Value 71120 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 55
3 nekaj vmes 140
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 447
6 15
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 7905

Valid range from 1 to 5

q771i RADIOAKTIVNI ODPADKI JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO

Value 72119 Frequency
1 sploh ni zaskrbljen 43
2 . 67
3 nekaj vmes 171
4 . 197
5 zelo zaskrbljen 420
6 31
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 7921

Valid range from 1 to 5

q772a NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH UKREPOV ZA REŠEVANJE !OKOLJSKIH! PROBLEMOV POVEZANIH S PROMETOM PO SLOVENSKIH MESTIH. MED NAŠTETIMI UKREPI IZBERITE TISTEGA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJŠI TER DRUGEGA NAJBOLJŠEGA.

Value 73118 Frequency
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 41
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 330
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE 211
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ 193
5 ZMANJŠANJE PARKIRNIH MEST 72
6 nič od tega, drugo 20
7 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 7890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 7952

Valid range from 1 to 6

q772b KAJ PA DRUGI UKREP

Value 74117 Frequency
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 37
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 200
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE 267
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ 215
5 ZMANJŠANJE PARKIRNIH MEST 74
6 nič od tega, drugo 34
7 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 7952
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 7992

Valid range from 1 to 6

q773 DENIMO, DA BI BIL JAVNI PROMET ORGANIZIRAN POGOSTEJE, CENEJE PA TUDI UDOBNEJE ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SPREMENITI NAVADE IN BI DNEVNO UPORABLJALI JAVNI PROMET?

Value 75116 Frequency
1 bi bil pripravljen 772
2 ne bi bil pripravljen 106
3 neodločen, b.o. 50
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 7941

Valid range from 1 to 2

q774 ALI ZA SVOJE VSAKODNEVNE POTREBE, NPR. POT V SLUŽBO IN DRUGE OPRAVKE, UPORABLJATE AVTOMOBIL?

Value 76115 Frequency
1 da 582
2 ne 334
3 b.o. 12
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 7903

Valid range from 1 to 2

q775 DENIMO DA BI VI KUPOVALI NOV AVTOMOBIL. ALI BI BIL ZA VAS PRI NAKUPU AVTOMOBILA POMEMBEN TUDI PODATEK O IZPUSTIH PLINOV, KI SO ŠKODLJIVI ZA OKOLJE?

Value 77114 Frequency
1 da, bil bi pomemben 760
2 ne, ne bi bil pomemben 123
3 b.o. 45
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 7936

Valid range from 1 to 2

q776 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJI ODZIV SLOVENCEV NA NEDAVNO NARAVNO NESREČO V VZHODNI AZIJI? SLOVENCI SMO SE ODZVALI...

Value 78113 Frequency
1 SLABŠE KOT OSTALE EU NACIJE 105
2 PRIBLIŽNO TAKO KOT OSTALI 650
3 BOLJE KOT OSTALE EU NACIJE 115
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 7949

Valid range from 1 to 3

q777 ALI STE VI OSEBNO OZ. KDO V VAŠI DRUŽINI PRISPEVALI DEL SREDSTEV ZA POMOČ ŽRTVAM NESREČE?

Value 79112 Frequency
1 da, on osebno 465
2 da, nekdo iz družine 134
3 ne 297
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7923

Valid range from 1 to 3

q778 S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPORABI NOVI ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA. SE VAM ZDI DA VOZNIKI VOZIJO SEDAJ...

Value 80111 Frequency
1 BOLJ V SKLADU S PREDPISI 1005
2 ENAKO KOT PREJ 576
3 MANJ SKLADNO S PREDPISI 88
4 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 7053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1669 7150

Valid range from 1 to 3

q778a ALI SE VAM ZDI, DA VOZNIKI ŠTIRI MESECE PO SPREJETJU TA ZAKON ŠE VEDNO UPOŠTEVAJO ENAKO KOT SO GA UPOŠTEVALI TAKOJ NA ZAČETKU?

Value 81110 Frequency
1 da 294
2 ne 473
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 7980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 8052

Valid range from 1 to 2

q779 EVROPSKI PARLAMENT JE Z VELIKO VEČINO SPREJEL EVROPSKO USTAVNO LISTINO. ALI BI ZASE REKLI DA STE Z VSEBINO USTAVNE LISTINE ....

Value 82109 Frequency
1 DOBRO SEZNANJEN 28
2 DELOMA SEZNANJENI 203
3 BOLJ MALO SEZNANJENI 396
4 ALI NIČ NE VESTE O TEM 281
5 b.o. 20
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 7911

Valid range from 1 to 4

q780 SLOVENSKA VLADA BO PREDLAGALA RATIFIKACIJO TE USTAVNE LISTINE TUDI V SLOVENSKEM PARLAMENTU. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Value 83108 Frequency
1 da 522
2 ne 88
3 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 8209

Valid range from 1 to 2

q781 IN ŠE ZA KONEC... LUKA KOPER IMA NAČRT IZGRADNJE 3. POMOLA. SE VAN ZDI, DA JE Z VIDIKA RAZVOJA REGIJE IN SLOVENIJE KOT CELOTE TO VREDNO PODPRETI ALI NE?

Value 84107 Frequency
1 da, vredno 570
2 ne, ni vredno 155
3 ne vem, ne pozna, b.o. 203
Sysmiss 7891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 8094

Valid range from 1 to 2

q782 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE JAVNOSTI PREDSTAVIL PROGRAM DELA VLADE S PREDNOSTNIMI NALOGAMI ZA PRIHODNJE OBDOBJE. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Value 85106 Frequency
1 da 518
2 ne 368
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 7882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 7933

Valid range from 1 to 2

q783 ALI TA PROGRAM PODPIRATE ALI NE?

Value 86105 Frequency
1 podpira 412
2 ne podpira 104
3 ne vem, b.o. 421
Sysmiss 7882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 8303

Valid range from 1 to 2

q784 PREDSEDNIK NAJVEČJE OPOZICIJSKE STRANKE TONE ROP JE JAVNOSTI PREDSTAVIL T.I. VLADO V SENCI. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Value 87104 Frequency
1 da 603
2 ne 289
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 7882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 7927

Valid range from 1 to 2

q785 ALI TO ODLOČITEV PODPIRATE ALI NE?

Value 88103 Frequency
1 podpira 282
2 ne podpira 318
3 ne vem, b.o. 334
Sysmiss 7885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
600 8219

Valid range from 1 to 2

q641a KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Value 89102 Frequency
1 zelo slabi 246
2 slabi 387
3 nekaj vmes 233
4 dobri 33
5 zelo dobri 11
6 ne vem,b.o. 28
Sysmiss 7881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 7909

Valid range from 1 to 5

q641b Z ITALIJO

Value 90101 Frequency
1 zelo slabi 126
2 slabi 265
3 nekaj vmes 364
4 dobri 129
5 zelo dobri 17
6 ne vem,b.o. 37
Sysmiss 7881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 7918

Valid range from 1 to 5

q641c AVSTRIJO

Value 91100 Frequency
1 zelo slabi 63
2 slabi 166
3 nekaj vmes 348
4 dobri 270
5 zelo dobri 51
6 ne vem,b.o. 40
Sysmiss 7881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 7921

Valid range from 1 to 5

q641d OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

Value 9299 Frequency
1 zelo slabi 8
2 slabi 46
3 nekaj vmes 240
4 dobri 421
5 zelo dobri 110
6 ne vem,b.o. 113
Sysmiss 7881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 7994

Valid range from 1 to 5

q786 PRED KRATKIM JE TV SLOVENIJA PREDVAJALA ITALIJANSKI FILM -SRCE V BREZNU-. ZANIMA NAS, ALI STE FILM GLEDALI ALI NE?

Value 9398 Frequency
1 da 357
2 gledal sem ga le delno 169
3 ne 402
4 posnel sem ga 2
5 b.o. 4
Sysmiss 7885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 7889

Valid range from 1 to 4

q787 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM FILMOM?

Value 9497 Frequency
1 FILM JE OBJEKTIVEN 68
2 FILM JE NEOBJEKTIVEN 581
3 ne vem, nimam mnenja 126
4 ne vem, nisem gledal 160
Sysmiss 7884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 8170

Valid range from 1 to 2

q788a EVROPSKA UNIJA JE ODPRLA OZIROMA ODPIRA MOŽNOST ZA VSTOPNA POGAJANJA ŠTIRIM NOVIM KANDIDATKAM. ZANIMA NAS KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM ZA VSAKO OD NJIH. NAJPREJ ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP BOLGARIJE V EU?

Value 9596 Frequency
1 podpira 649
2 ne podpira 126
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 7883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 8044

Valid range from 1 to 2

q788b ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP HRVAŠKE V EU?

Value 9695 Frequency
1 podpira 531
2 ne podpira 313
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 7885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 7975

Valid range from 1 to 2

q788c ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP ROMUNIJE V EU?

Value 9794 Frequency
1 podpira 633
2 ne podpira 156
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 7885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 8030

Valid range from 1 to 2

q788d ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP TURČIJE V EU?

Value 9893 Frequency
1 podpira 531
2 ne podpira 253
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 7884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 8035

Valid range from 1 to 2

q789 ALI NAJ SLOVENIJA S SLOVESNOSTMI OBELEŽI 60. OBLETNICO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE, ALI NE?

Value 9992 Frequency
1 da 713
2 ne 135
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 7912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 7971

Valid range from 1 to 2

q790a KAKŠNI NAJ BODO POUDARKI PRI TEH SLOVESNOSTIH?

Value 10091 Frequency
1 s tem poudarkom 550
2 brez tega poudarka 119
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 8150

Valid range from 1 to 2

q790b ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED SLOVENCI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Value 10190 Frequency
1 s tem poudarkom 512
2 brez tega poudarka 148
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 8106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 8159

Valid range from 1 to 2

q790c ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN ZMAGE ZAVEZNIKOV NAD NACIFAŠIZMOM ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Value 10289 Frequency
1 s tem poudarkom 466
2 brez tega poudarka 169
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 8106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 8184

Valid range from 1 to 2

q790d ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED EVROPSKIMI NARODI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Value 10388 Frequency
1 s tem poudarkom 532
2 brez tega poudarka 116
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 8107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 8171

Valid range from 1 to 2

q791 ALI BI PODPRLI PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI MAISTROVO VOJAŠKO ZAVAROVANJE SEVERNE SLOVENSKE NARODNOSTNE MEJE LETA 1918, S KATERIM JE OSTALA ŠTAJERSKA V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 10487 Frequency
1 da 635
2 ne 188
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 7912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 7996

Valid range from 1 to 2

q792 ALI PODPIRATE PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI PONOVNO VRNITEV PRIMORSKE V MATIČNO DOMOVINO, ALI NE?

Value 10586 Frequency
1 da 619
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 7913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 8011

Valid range from 1 to 2

q663 MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOČKE. ALI TA POSEG... ?

Value 10685 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 25
2 DELNO ODOBRAVATE 188
3 BOLJ ZAVRAČATE 191
4 POVSEM ZAVRAČATE 451
5 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 7913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 7964

Valid range from 1 to 4

q794 EVROPSKA UNIJA SE JE ODLOČILA, DA ODLOŽI ZAČETEK PRISTOPNIH POGAJANJ S HRVAŠKO. ALI TO ODLOČITEV EVROPSKE UNIJE PODPIRATE, ALI NE?

Value 10784 Frequency
1 da 601
2 ne 205
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 7913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 8013

Valid range from 1 to 2

q793a SLOVENSKA VOJSKA JE NEDAVNO IZVEDLA OGLAŠEVALSKO AKCIJO ZA PROMOCIJO POKLICNE VOJSKE. ALI STE JO OPAZILI V KATEREM OD MNOŽIČNIH MEDIJEV?

Value 10883 Frequency
1 da 468
2 ne 419
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 7913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 7932

Valid range from 1 to 2

q793b1 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 10982 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 401
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 36
5 OGLAS NA RADIJU 8
6 GRADIVO PO POŠTI 3
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 5
8 drugo 11
Sysmiss 8351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 8351

Valid range from 1 to 8

q793b2 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 11081 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 13
2 OGLAS V KINU 6
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 74
5 OGLAS NA RADIJU 29
6 GRADIVO PO POŠTI 9
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 7
8 drugo 10
Sysmiss 8668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 8668

Valid range from 1 to 8

q793b3 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 11180 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 2
2 OGLAS V KINU 0
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 1
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 4
5 OGLAS NA RADIJU 9
6 GRADIVO PO POŠTI 10
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 4
8 drugo 4
Sysmiss 8785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 8785

Valid range from 1 to 8

q793b4 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 11279 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 0
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 0
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 3
5 OGLAS NA RADIJU 0
6 GRADIVO PO POŠTI 0
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 2
8 drugo 0
Sysmiss 8813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 8813

Valid range from 1 to 8

q793c POVEJTE, ALI SE VAM ZDI TOVRSTNO OGLAŠEVANJE POKLICNE VOJSKE PRIMERNO ALI NE?

Value 11378 Frequency
1 je primerno 316
2 ni primerno 125
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 8351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 8378

Valid range from 1 to 2

q793d ALI SE VAM ZDIJO TAKŠNI OGLASI PREPRIČLJIVI ALI NE?

Value 11477 Frequency
1 so prepričljivi 215
2 niso prepričljivi 189
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 8351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 8415

Valid range from 1 to 2

q796a_1 ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EURO?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 7927 0 999 217.327 104.449

Valid range from 0 to 999

q796b_1 ALI VESTE KOLIKŠNO JE BILO RAZMERJE MED MARKO IN EUROM OB UVEDBI EURA?

Value 11675 Frequency
1 pravilen odgovor 418
2 nepravilen odgovor, ne ve, b.o. 477
Sysmiss 7924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 8401

Valid range from 1 to 1

q796c_1 ČE BI SE DENIMO ODLOČALI ZA KAK VEČJI NAKUP, NPR. AVTO, V KAKŠNI VALUTI BI NAJLAŽE PRERAČUNAVALI CENO TEGA AVTOMOBILA?

Value 11774 Frequency
1 V TOLARJIH 501
2 V EURIH 262
3 V MARKAH 85
4 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 7924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 7971

Valid range from 1 to 3

q796d_1 PRIČAKOVANJA OB PREVZEMU EVRA

Value 11873 Frequency
1 več dobrih 227
2 več slabih 501
3 ne vem, b.o. 167
Sysmiss 7924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 8091

Valid range from 1 to 2

q796d 1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EURO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V VEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Value 11972 Frequency
1 več dobrih 475
2 več slabih 906
3 ne vem, b.o. 314
Sysmiss 7124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1381 7438

Valid range from 1 to 2

q797 KO SLIŠITE OZNAKO SOCIALNI DEMOKRATI, NA KATEREGA POLITIKA NAJPREJ POMISLITE?

Value 12071 Frequency
1 na Janeza Janšo 244
2 na Boruta Pahorja 216
3 drugo 51
4 ne vem, b.o. 384
Sysmiss 7924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 8308

Valid range from 1 to 3

q795a VLADA JE POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Value 12170 Frequency
1 da, sem slišal 487
2 ne, nisem slišal 329
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 8003

Valid range from 1 to 2

q800 KOT VESTE, EVROPSKA USTAVNA POGODBA NI DOBILA PODPORE NA REFERENDUMIH V FRANCIJI IN NA NIZOZEMSKEM. PA TUDI DOGOVORA O FINANČNI PERSPEKTIVI EVROPSKE UNIJE ČLANICE NISO DOSEGLE. POSLEDICE TEGA POLITIKI OCENJUJEJO RAZLIČNO. NEKATERI SO BOLJ NEKATERI MANJ SK

Value 12269 Frequency
1 GLOBOKO KRIZO 274
2 TRENUTNO KRIZO IN ZASTOJ 445
3 TO ZA EU NI PROBLEM 73
4 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 7950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 8027

Valid range from 1 to 3

q795a_1 VLADA JE PRED ČASOM POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Value 12368 Frequency
1 da, sem slišal 615
2 ne, nisem slišal 243
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 7925
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 7961

Valid range from 1 to 2

q795b V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH PREDLAGANEGA ZAKONA. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Value 12467 Frequency
1 povečal 469
2 ohranil v enaki meri 164
3 zmanjšal 167
4 ne vem, b.o. 301
Sysmiss 7718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 8019

Valid range from 1 to 3

q795b_1 V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH NOVEGA VLADNEGA PREDLOGA ZAKONA O JAVNI RTV. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Value 12566 Frequency
1 povečal 305
2 ohranil v enaki meri 154
3 zmanjšal 137
4 ne vem, ne poznam, b.o. 273
Sysmiss 7950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 8223

Valid range from 1 to 3

q795b_2 V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BI UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Value 12665 Frequency
1 povečal 226
2 ohranil v enaki meri 155
3 zmanjšal 208
4 ne vem, ne poznam, b.o. 235
Sysmiss 7995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 8230

Valid range from 1 to 3

q795c ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Value 12764 Frequency
1 da, podpiram 434
2 ne, ne podpiram 900
3 ne vem, b.o. 636
Sysmiss 6849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1334 7485

Valid range from 1 to 2

q795d SKUPINA DRŽAVLJANOV, S PRVOPODPISANIM NOVINARJEM MARJANOM SEDMAKOM, JE V DRŽAVNI ZBOR VLOŽILA PREDLOG ZA RAZPISU REFERENDUMA O PRIMERNOSTI ZAKONA O RTV, KOT GA PREDLAGA VLADA. ALI TO PREDLOG ZA REFERENDUM PODPIRATE ALI NE?

Value 12863 Frequency
1 da, podpiram 179
2 ne, ne podpiram 328
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 8111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 8312

Valid range from 1 to 2

q796a VLADA BO PARLAMENTU PREDLAGALA SPREMEMBE TREH T.I. VOJNIH ZAKONOV: _ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH_, _ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA_ TER _ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH_. STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Value 12962 Frequency
1 da, sem slišal 249
2 ne, nisem slišal 200
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 8370

Valid range from 1 to 2

q796b ALI PREDLOG NOVIH VOJNIH ZAKONOV PODPIRATE ALI NE?

Value 13061 Frequency
1 da, podpiram 92
2 ne, ne podpiram 97
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 8570
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 8630

Valid range from 1 to 2

q801 V ZVEZI Z REFORMO DAVČNEGA SISTEMA SE GOVORI O DVEH MODELIH. O T.I. ENOTNI DAVČNI STOPNJI IN O PROGRESIVNEM OBDAVČENJU. ALI STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, OZ. O TEM KAJ VESTE?

Value 13160 Frequency
1 NISTE SLIŠALI, NE POZNATE 237
2 NEKAJ STE SLIŠALI, DELNO POZNATE 348
3 STE SLIŠALI, POZNATE 227
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 7951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 8007

Valid range from 1 to 3

q801a KATERI OD TEH DVEH MODELOV JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO PRIMERNEJŠI?

Value 13259 Frequency
1 enotna davčna stopnja 93
2 progresivno obdavčenje 325
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 8244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 8401

Valid range from 1 to 2

q802a 25. SEPTEMBRA BO POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NE BO MOGLO ALI NE BO HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Value 13358 Frequency
1 da, bo se udeležil 442
2 ne, ne bo se udeležil 249
3 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 7995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 8128

Valid range from 1 to 2

q802an 25. SEPTEMBRA JE POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NI MOGLO ALI NI HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Value 13457 Frequency
1 da, sem se udeležil 404
2 ne, nisem se udeležil 410
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 7999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 8005

Valid range from 1 to 2

q802b IN KAKO BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI, ALI BOSTE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Value 13556 Frequency
1 za 147
2 proti 136
3 ne ve, b.o. 159
Sysmiss 8377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 8536

Valid range from 1 to 2

q802bn IN KAKO STE GLASOVALI, ALI STE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Value 13655 Frequency
1 za 168
2 proti 192
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 8459

Valid range from 1 to 2

q795bn V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BO UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Value 13754 Frequency
1 povečal 331
2 ohranil v enaki meri 181
3 zmanjšal 115
4 ne vem, ne poznam, b.o. 193
Sysmiss 7999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 8192

Valid range from 1 to 3

q804_ex KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SLOVENIJE S HRVAŠKO.

Value 13853 Frequency
1 zelo slabi 285
2 . 297
3 nekje vmes 187
4 . 18
5 zelo dobri 8
6 ne vem,b.o. 29
Sysmiss 7995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 8024

Valid range from 1 to 5

q804a ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE PODPORO SLOVENIJE HRVAŠKI ZA SPROŽITEV POGAJANJ O VSTOPU HRVAŠKE V EU?

Value 13952 Frequency
1 odobrava 388
2 ne odobrava 366
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 7995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 8065

Valid range from 1 to 2

q804b SEDANJA VLADNA KOALICIJA NAPOVEDUJE UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA. ALI SE TO PO VAŠEM MNENJU URESNIČUJE ALI NE?

Value 14051 Frequency
1 da, to se uresničuje 166
2 ne, to se ne uresničuje 483
3 ne vem, b.o. 175
Sysmiss 7995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 8170

Valid range from 1 to 2

q803a ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O KAJENJU. ALI STE SEZNANJENI S ŠKODLJIVIMI POSLEDICAMI, KI JIH ZA NEKADILCE PREDSTAVLJA VDIHOVANJE TOBAČNEGA DIMA?

Value 14150 Frequency
1 je seznanjen 768
2 deloma seznanjen 32
3 ni seznanjen 15
4 ne ve, b.o. 10
Sysmiss 7994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 8004

Valid range from 1 to 3

q803b ALI SE STRINJATE ALI NE S PREPOVEDJO KAJENJA V VSEH ZAPRTIH DELOVNIH PROSTORIH?

Value 14249 Frequency
1 se strinja 736
2 se ne strinja 75
3 ne ve, b.o. 14
Sysmiss 7994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 8008

Valid range from 1 to 2

q803c KAJ PA S PREPOVEDJO KAJENJA V OSTALIH JAVNIH PROSTORIH, TUDI V BARIH IN GOSTINSKIH LOKALIH?

Value 14348 Frequency
1 se strinja 466
2 se ne strinja 320
3 ne ve, b.o. 39
Sysmiss 7994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 8033

Valid range from 1 to 2

q803d ALI BI OB PREPOVEDI KAJENJA V NPR. GOSTINSKIH LOKALIH LE-TE OBISKOVALI:

Value 14447 Frequency
1 BOLJ POGOSTO 116
2 ENAKO POGOSTO 481
3 MANJ POGOSTO 114
4 ne obiskuje lokalov, ne ve, b.o. 114
Sysmiss 7994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 8108

Valid range from 1 to 3

q803e PRODAJA TOBAČNIH IZDELKOV SEDAJ POTEKA VSEPOVSOD. ALI PODPIRATE UREDITEV, DA BI SE TOBAČNE IZDELKE V BODOČE PRODAJALO ZGOLJ V TREFIKAH IN SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH, ALI NE?

Value 14546 Frequency
1 podpira 497
2 ne podpira 248
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 7994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 8074

Valid range from 1 to 2

q803f ALI KADITE OZ. STE KDAJ KADILI?

Value 14645 Frequency
1 ne kadi 435
2 kadil, ne kadi več 197
3 občasno kadi 26
4 kadi 163
5 b.o. 4
Sysmiss 7994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 7998

Valid range from 1 to 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, O TEM, DA JE VLADA PRIPRAVILA PREDLOG REFORM, KI NAJ BI PO PREDVIDEVANJIH PRIPOMOGLE K IZBOLJŠANJU KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

Value 14744 Frequency
1 da, slišal 513
2 ne, ni slišal 281
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 8001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 8025

Valid range from 1 to 2

q805_1 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA NEDAVNO SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Value 14843 Frequency
1 da, slišal 1170
2 ne, ni slišal 509
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 7114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1679 7140

Valid range from 1 to 2

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Value 14942 Frequency
1 v glavnem podpira 576
2 v glavnem ne podpira 803
3 ne vem, b.o. 304
Sysmiss 7136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1379 7440

Valid range from 1 to 2

q807_1 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE ELEMENTE PREDVIDENE REFORME, VI PA ZA VSAKEGA NAŠTETEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Value 15041 Frequency
1 da 1078
2 ne 463
3 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 7107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1541 7278

Valid range from 1 to 2

q807_1_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ...

Value 15140 Frequency
1 odobrava 537
2 ne odobrava 196
3 ne ve, b.o. 71
Sysmiss 8015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 8086

Valid range from 1 to 2

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Value 15239 Frequency
1 da 2159
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 6302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2348 6471

Valid range from 1 to 2

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Value 15338 Frequency
1 da 1878
2 ne 379
3 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 6302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2257 6562

Valid range from 1 to 2

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 15437 Frequency
1 da 592
2 ne 1600
3 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 6302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2192 6627

Valid range from 1 to 2

q807_5 NEKAJ VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 15536 Frequency
1 da 167
2 ne 577
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 8002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 8075

Valid range from 1 to 2

q807_5_1 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 15635 Frequency
1 da 314
2 ne 1295
3 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 7119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1609 7210

Valid range from 1 to 2

q808 NA POBUDO SNS TEČE V PARLAMENTU RAZPRAVA O ZAKONSKEM PREDLOGU, KI PREDVIDEVA UKINITEV URADA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE. POOBLASTILA TEGA URADA NAJ BI SE V BODOČE PRENESLA NA NIVO PARLAMENTARNE KOMISIJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI ALI NE?

Value 15734 Frequency
1 da, slišal 492
2 ne, ni slišal 284
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 8003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 8043

Valid range from 1 to 2

q809 ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE ALI NE?

Value 15833 Frequency
1 da, odobrava 125
2 ne, ne odobrava 333
3 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 8327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 8361

Valid range from 1 to 2

q810_1 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... ...ODPRODAJA DRŽAVNIH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Value 15932 Frequency
1 da 676
2 ne 723
3 ne vem, b.o. 301
Sysmiss 7119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 7420

Valid range from 1 to 2

q810_2 ...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVAROVALNIC

Value 16031 Frequency
1 da 571
2 ne 887
3 ne vem, b.o. 242
Sysmiss 7119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 7361

Valid range from 1 to 2

q810_3 ...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUGE OSNOVNE DOBRINE IZ DOSEDANJIH 8,5% NA 20%

Value 16130 Frequency
1 da 146
2 ne 1471
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 7119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1617 7202

Valid range from 1 to 2

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Value 16229 Frequency
1 da 307
2 ne 1263
3 ne vem, b.o. 129
Sysmiss 7120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1570 7249

Valid range from 1 to 2

q810_5 ...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

Value 16328 Frequency
1 da 628
2 ne 926
3 ne vem, b.o. 143
Sysmiss 7122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1554 7265

Valid range from 1 to 2

q811 KAKO OCENJUJETE POLITIKO SLOVENSKE DRŽAVE DO HRVAŠKE V ZADNJEM OBDOBJU? SE VAM ZDI PRIMERNA ALI NEPRIMERNA?

Value 16427 Frequency
1 primerna 229
2 neprimerna 571
3 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 7924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 8019

Valid range from 1 to 2

q812 IN ŠE KAKO OCENJUJETE POTEZE IN PREDLOGE PREDSEDNIKA DRNOVŠKA GLEDE UREDITVE STATUSA KOSOVA? ALI SO POTEZE IN PREDLOGI...

Value 16526 Frequency
1 PRIMERNI 364
2 NEPRIMERNI 332
3 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 7924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 8123

Valid range from 1 to 2

q813 VLADA JE NAPOVEDALA USTANOVITEV POSEBNE VLADNE SLUŽBE ZA KOORDINACIJE REFORM, KI JO BO VODIL JOŽE P. DAMJAN, KOT NOVI MINISTER. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 16625 Frequency
1 odobrava 301
2 ne odobrava 324
3 ne ve, b.o. 179
Sysmiss 8015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 8194

Valid range from 1 to 2

q814 PREJŠNJI TEDEN JE V LJUBLJANI POTEKALA KONFERENCA O.V.S.E. KAJ BI REKLI, ALI JE ORGANIZACIJA TE MEDNARODNE KONFERENCE SLOVENIJI KAJ KORISTILA, ALI NE?

Value 16724 Frequency
1 koristila 310
2 ni koristila 348
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 8015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation