Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI05_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, okolje, onesnaževanje, cestni promet, evropska ustavna listina, izgradnja 3. pomola, program dela vlade, vlada v senci, odnosi z našimi sosednjimi državami, italjanski film - srce v breznu, stališče o možnosti vstopa v EU za štiri nove kandidatke, 60. obletnica druge svetovne vojne, predlog vlade za poseben praznik, poseg Zda in koalicijskih sil v Iraku, odlog pristopnih pogajanj EU s Hrvaško, oglaševalska akcija za promocijo poklicne vojske, politični problemi, zakon o varnosti cestnega prometa, predlog spremembe zakona o RTV, predlog spremembe treh vojnih zakonov, vrednost tolarja v evrih, razmerje med marko in evrom, valutno preračunavanje cene večjega nakupa, pričakovanja v zvezi z evrom, politika socialnih demokratov, Evropska ustavna pogodba, reforma davčnega sistema, zakon o RTV, politični odnosi Slovenije s Hrvaško, umik države iz gospodarstva, kajenje, referendum o novem zakonu o RTV, reforme za konkurenčnejše gospodarstvo, ukinitev urada za preprečevanje korupcije, informiranost o strukturnih ali kohezijskih skladih, reforme Damjanove skupine, poteze Drnovška glede Kosova, ustanovitev vladne službe za koordinacije reform, konferenca O.V.S.E., demonstracije sindikatov

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o ekološki tematiki, o izgradnji tretjega pomola v Luki Koper, o Zakonu o cestno-prometnih predpisih, o Evropski ustavni listini ter o pomoči žrtvam v JV Aziji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 18.1. - do 14.12. 2005., Datumi vseh zbiranj: 18.1. - 20.1.,, 22.2. - 24.2.,, 21.3. - 23.3.,, 18.4. - 20.4.,, 23.5. - 25.5.,, 20.6. - 22.6.,, 5.9. - 7.9.,, 17.10. - 19.10.,, 14.11. - 16.11.,, 12.12. - 14.12.2005
Čas izdelave: 2005
Država: Ljubljana, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI05 - Politbarometer PB05 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 190
 • število enot: 8819

Spremenljivke

anketa Anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2005-01-15 934
2005-02-15 942
2005-03-15 912
2005-04-15 862
2005-05-15 901
2005-06-15 874
2005-09-15 830
2005-10-15 822
2005-11-15 915
2005-12-15 827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8819 2005-01-15 2005-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 3816
2 ni zadovoljen 4406
3 ne vem, b.o. 595
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8222 597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 5472
2 ni zadovoljen 3132
3 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8604 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

anketa Anketa

Vrednost 1190 Frekvenca
2005-01-15 934
2005-02-15 942
2005-03-15 912
2005-04-15 862
2005-05-15 901
2005-06-15 874
2005-09-15 830
2005-10-15 822
2005-11-15 915
2005-12-15 827
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8819 2005-01-15 2005-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE

Vrednost 2189 Frekvenca
1 zadovoljen 3816
2 ni zadovoljen 4406
3 ne vem, b.o. 595
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8222 597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 3188 Frekvenca
1 zadovoljen 5472
2 ni zadovoljen 3132
3 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8604 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

Vrednost 4187 Frekvenca
1 da, podpiram 4556
2 ne, ne podpiram 3098
3 ne vem, b.o. 1161
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7654 1165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 5186 Frekvenca
1 zelo neuspešno 557
2 . 1473
3 nekje vmes 4107
4 . 1686
5 zelo uspešno 409
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 544
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8232 587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 6185 Frekvenca
1 zelo neuspešno 616
2 . 1145
3 nekje vmes 2683
4 . 2428
5 zelo uspešno 1169
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 733
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8041 778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 7184 Frekvenca
1 zelo neuspešno 719
2 . 1834
3 nekje vmes 3804
4 . 1319
5 zelo uspešno 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 825
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7909 910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 8183 Frekvenca
1 zelo neuspešno 727
2 . 1359
3 nekje vmes 2798
4 . 1768
5 zelo uspešno 687
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1345
Sysmiss 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7339 1480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 9182 Frekvenca
1 zelo neuspešno 330
2 . 449
3 nekje vmes 871
4 . 264
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 717
Sysmiss 6153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1949 6870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 10181 Frekvenca
1 zelo neuspešno 737
2 . 1903
3 nekje vmes 3409
4 . 1127
5 zelo uspešno 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1318
Sysmiss 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7358 1461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 11180 Frekvenca
1 zelo neuspešno 519
2 . 787
3 nekje vmes 981
4 . 487
5 zelo uspešno 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 570
Sysmiss 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2873 5946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 12179 Frekvenca
1 zelo neuspešno 410
2 . 909
3 nekje vmes 2387
4 . 3153
5 zelo uspešno 1438
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 461
Sysmiss 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8297 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m1 OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 13178 Frekvenca
1 zelo neuspešno 878
2 . 1690
3 nekje vmes 2906
4 . 1385
5 zelo uspešno 324
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1478
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7183 1636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 14177 Frekvenca
1 zelo neuspešno 1279
2 . 2071
3 nekje vmes 2587
4 . 1201
5 zelo uspešno 308
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1256
Sysmiss 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7446 1373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 15176 Frekvenca
1 zelo neuspešno 527
2 . 1412
3 nekje vmes 3227
4 . 1382
5 zelo uspešno 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1811
Sysmiss 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6842 1977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 16175 Frekvenca
1 zelo neuspešno 1033
2 . 1770
3 nekje vmes 2580
4 . 940
5 zelo uspešno 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2140
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6489 2330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m6 M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 17174 Frekvenca
1 zelo neuspešno 576
2 . 1117
3 nekje vmes 2747
4 . 1703
5 zelo uspešno 351
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2121
Sysmiss 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6494 2325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 18173 Frekvenca
1 zelo neuspešno 429
2 . 1128
3 nekje vmes 2859
4 . 1703
5 zelo uspešno 374
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2122
Sysmiss 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6493 2326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 19172 Frekvenca
1 zelo neuspešno 467
2 . 1024
3 nekje vmes 2634
4 . 2057
5 zelo uspešno 616
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1836
Sysmiss 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6798 2021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 20171 Frekvenca
1 zelo neuspešno 808
2 . 1705
3 nekje vmes 3071
4 . 1490
5 zelo uspešno 289
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1333
Sysmiss 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7363 1456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 21170 Frekvenca
1 zelo neuspešno 535
2 . 1197
3 nekje vmes 2526
4 . 1841
5 zelo uspešno 619
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1911
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6718 2101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m11 M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 22169 Frekvenca
1 zelo neuspešno 314
2 . 934
3 nekje vmes 2823
4 . 1769
5 zelo uspešno 332
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2377
Sysmiss 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6172 2647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 23168 Frekvenca
1 zelo neuspešno 547
2 . 1180
3 nekje vmes 2575
4 . 2288
5 zelo uspešno 712
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1386
Sysmiss 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7302 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 24167 Frekvenca
1 zelo neuspešno 234
2 . 639
3 nekje vmes 2346
4 . 1676
5 zelo uspešno 431
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3130
Sysmiss 363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5326 3493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 25166 Frekvenca
1 zelo neuspešno 588
2 . 1342
3 nekje vmes 2679
4 . 2041
5 zelo uspešno 651
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1391
Sysmiss 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7301 1518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 26165 Frekvenca
1 zelo neuspešno 963
2 . 1394
3 nekje vmes 2457
4 . 2054
5 zelo uspešno 738
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1092
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7606 1213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 27164 Frekvenca
1 zelo neuspešno 410
2 . 967
3 nekje vmes 2404
4 . 1664
5 zelo uspešno 854
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2271
Sysmiss 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6299 2520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m20 URAD VLADE ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 28163 Frekvenca
1 zelo neuspešno 17
2 . 57
3 nekje vmes 212
4 . 71
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 560
Sysmiss 7889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 8449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 29162 Frekvenca
1 zelo neuspešno 247
2 . 779
3 nekje vmes 2223
4 . 854
5 zelo uspešno 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3228
Sysmiss 1349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4242 4577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 30161 Frekvenca
1 zelo neuspešno 187
2 . 554
3 nekje vmes 2106
4 . 1373
5 zelo uspešno 197
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3039
Sysmiss 1363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4417 4402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE KAKO TOREj ZAUPATE...: VLADI V CELOTI

Vrednost 31160 Frekvenca
1 najmanj zaupa 677
2 . 1409
3 nekaj vmes 3276
4 . 1725
5 najbolj zaupa 536
6 ne vem, ne pozna,b.o. 215
Sysmiss 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7623 1196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE

Vrednost 32159 Frekvenca
1 najmanj zaupa 668
2 . 1200
3 nekaj vmes 2367
4 . 2258
5 najbolj zaupa 1099
6 ne vem, ne pozna,b.o. 247
Sysmiss 980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7592 1227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU

Vrednost 33158 Frekvenca
1 najmanj zaupa 584
2 . 1478
3 nekaj vmes 3553
4 . 1514
5 najbolj zaupa 317
6 ne vem, ne pozna,b.o. 373
Sysmiss 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7446 1373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Vrednost 34157 Frekvenca
1 najmanj zaupa 322
2 . 686
3 nekaj vmes 2180
4 . 3065
5 najbolj zaupa 1355
6 ne vem, ne pozna,b.o. 225
Sysmiss 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7608 1211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM

Vrednost 35156 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1077
2 . 2204
3 nekaj vmes 3324
4 . 537
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem, ne pozna,b.o. 540
Sysmiss 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7251 1568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČEM?

Vrednost 36155 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1410
2 . 2215
3 nekaj vmes 2583
4 . 1061
5 najbolj zaupa 196
6 ne vem, ne pozna,b.o. 337
Sysmiss 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7465 1354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJI?

Vrednost 37154 Frekvenca
1 najmanj zaupa 865
2 . 1585
3 nekaj vmes 2923
4 . 1784
5 najbolj zaupa 439
6 ne vem, ne pozna,b.o. 228
Sysmiss 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7596 1223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKI?

Vrednost 38153 Frekvenca
1 najmanj zaupa 334
2 . 769
3 nekaj vmes 2505
4 . 2634
5 najbolj zaupa 905
6 ne vem, ne pozna,b.o. 628
Sysmiss 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7147 1672

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 39152 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1768
2 . 1588
3 nekaj vmes 2197
4 . 1225
5 najbolj zaupa 614
6 ne vem, ne pozna,b.o. 404
Sysmiss 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7392 1427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 40151 Frekvenca
1 najmanj zaupa 406
2 . 894
3 nekaj vmes 2784
4 . 2617
5 najbolj zaupa 787
6 ne vem, ne pozna,b.o. 324
Sysmiss 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7488 1331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 41150 Frekvenca
1 najmanj zaupa 194
2 . 502
3 nekaj vmes 2439
4 . 3170
5 najbolj zaupa 1264
6 ne vem, ne pozna,b.o. 245
Sysmiss 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7569 1250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 42149 Frekvenca
1 najmanj zaupa 329
2 . 1034
3 nekaj vmes 3136
4 . 2394
5 najbolj zaupa 533
6 ne vem, ne pozna,b.o. 380
Sysmiss 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7426 1393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 43148 Frekvenca
1 najmanj zaupa 493
2 . 1530
3 nekaj vmes 3090
4 . 1990
5 najbolj zaupa 585
6 ne vem, ne pozna,b.o. 144
Sysmiss 987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7688 1131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 44147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 319
2 . 942
3 nekaj vmes 3101
4 . 2382
5 najbolj zaupa 458
6 ne vem, ne pozna,b.o. 574
Sysmiss 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7202 1617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATU?

Vrednost 45146 Frekvenca
1 najmanj zaupa 867
2 . 1432
3 nekaj vmes 2670
4 . 1602
5 najbolj zaupa 459
6 ne vem, ne pozna,b.o. 710
Sysmiss 1079
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7030 1789

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 46145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 420
2 . 1024
3 nekaj vmes 2762
4 . 2152
5 najbolj zaupa 625
6 ne vem, ne pozna,b.o. 752
Sysmiss 1084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6983 1836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 47144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 673
2 . 1496
3 nekaj vmes 2819
4 . 1545
5 najbolj zaupa 322
6 ne vem, ne pozna,b.o. 884
Sysmiss 1080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6855 1964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 48143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 427
2 . 1125
3 nekaj vmes 3201
4 . 2243
5 najbolj zaupa 613
6 ne vem, ne pozna,b.o. 207
Sysmiss 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7609 1210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 49142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 398
2 . 1410
3 nekaj vmes 3723
4 . 1291
5 najbolj zaupa 245
6 ne vem, ne pozna,b.o. 680
Sysmiss 1072
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7067 1752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 50141 Frekvenca
1 najmanj zaupa 220
2 . 455
3 nekaj vmes 1786
4 . 3218
5 najbolj zaupa 1543
6 ne vem, ne pozna,b.o. 542
Sysmiss 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7222 1597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 51140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 477
2 . 955
3 nekaj vmes 1869
4 . 1742
5 najbolj zaupa 648
6 ne vem, ne pozna,b.o. 299
Sysmiss 2829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5691 3128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 52139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 626
2 . 1042
3 nekaj vmes 1595
4 . 1321
5 najbolj zaupa 562
6 ne vem, ne pozna,b.o. 428
Sysmiss 3245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5146 3673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATOM?

Vrednost 53138 Frekvenca
1 najmanj zaupa 178
2 . 344
3 nekaj vmes 572
4 . 396
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 7175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1601 7218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q900 NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU TRENUTNO NAJBOLJ PEREČ PROBLEM, PRED KATERIM STOJI SLOVENSKA POLITIKA.

Vrednost 54137 Frekvenca
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost, Romi 21
2 brezposelnost 253
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 1
4 ceste, avtoceste 13
5 draginja, revščina, cene 19
6 človekove pravice 7
7 državne finance, proračun, davki 76
8 EU 54
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija, razvoj 177
10 kmetijstvo 22
11 kriminal 12
12 mladi, mlade družine 21
13 kriminal v podjetjih, korupcija 31
14 nataliteta 7
15 NATO 2
16 nizek standard, kvaliteta življenja 23
17 nizke plače, razlike v dohodkih 80
18 pokojnine 34
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 73
20 politične stranke 23
21 poprava krivic,sprava,povojni grobovi,preteklost 31
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 5
23 privatizacija, denacionalizacija, lastninjenje 11
24 stanovanjski problemi 6
25 šolstvo, izobraževanje 44
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 41
27 afere (Orion, SIB, Zbiljski gaj) 11
28 zdravstvo, sociala 126
29 zunanja politika (razen odnosi s Hrvaško!) 31
30 izbrisani 7
31 referendumi 3
32 slovenski karakter 8
33 osebni problemi 2
34 krajevni in lokalni problemi 7
35 prodaja tujcem, razprodaja slo. premoženja 3
36 problemi s Hrvaško (meja, Piranski zaliv) 152
37 ekologija, skrb za okolje 5
38 drugo 50
39 ni problemov 13
40 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 7111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1505 7314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 39

w10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 55136 Frekvenca
1 šel na volitve 4264
2 ni šel na volitve 1068
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 3436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5332 3487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Vrednost 56135 Frekvenca
1 DESUS 93
2 LDS 710
3 NSI 149
4 SDS 1370
5 SLS 100
6 SNS 153
7 ZLSD 350
9 drugo stranko 139
0 ne vem, b.o. 1198
Sysmiss 4557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3064 5755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 57134 Frekvenca
1 da 6446
2 ne 1861
3 ne vem, b.o. 431
Sysmiss 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8307 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 58133 Frekvenca
1 DESUS 73
2 LDS 610
3 NSI 132
4 SDS 1585
5 SLS 80
6 SNS 162
7 ZLSD 410
9 drugo stranko 112
0 ne vem, b.o. 1522
Sysmiss 4133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3164 5655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 59132 Frekvenca
1 DESUS 22
2 LDS 299
3 NSI 50
4 SDS 447
5 SLS 31
6 SNS 55
7 ZLSD - SD 197
9 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 625
Sysmiss 7061
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1133 7686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 60131 Frekvenca
1 DESUS 31
2 LDS 244
3 NSI 33
4 SDS 276
5 SLS 28
6 SNS 73
7 ZLSD 168
9 drugo stranko 73
0 ne vem, b.o. 2111
Sysmiss 5782
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 7893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 61130 Frekvenca
1 DESUS 16
2 LDS 132
3 NSI 20
4 SDS 129
5 SLS 20
6 SNS 48
7 ZLSD - SD 66
9 drugo stranko 34
0 ne vem, b.o. 926
Sysmiss 7428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 8354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 62129 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 141
3 NSI 24
4 SDS 185
5 SLS 18
6 SNS 20
7 ZL(SD) 67
8 drugo stranko 15
9 ni volil 178
0 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 8013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
655 8164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O _LEVIH_ ALI O _DESNIH_. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 63128 Frekvenca
1 prej levo 2410
2 v sredino 1710
3 prej desno 1766
4 b.o. 2847
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5886 2933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q771a KOLIKO STE ZASKRBLJENI GLEDE ONESNAŽEVANJE ZRAKA

Vrednost 64127 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 23
2 . 29
3 nekaj vmes 118
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 506
6 8
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 7898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771b HRUP, ROPOT

Vrednost 65126 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 56
2 . 101
3 nekaj vmes 295
4 . 239
5 zelo zaskrbljen 223
6 15
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 7905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771c ONESNAŽENOST VODA

Vrednost 66125 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 19
2 . 26
3 nekaj vmes 109
4 . 243
5 zelo zaskrbljen 524
6 8
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 7898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771d NASTAJANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

Vrednost 67124 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 33
2 . 49
3 nekaj vmes 213
4 . 281
5 zelo zaskrbljen 340
6 13
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 7903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771e POVEČEVANJE AVTOMOBILSKEGA PROMETA

Vrednost 68123 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 35
2 . 42
3 nekaj vmes 177
4 . 267
5 zelo zaskrbljen 397
6 11
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 7901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771f IZUMIRANJE ŽIVALI IN RASTLIN

Vrednost 69122 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 39
3 nekaj vmes 153
4 . 240
5 zelo zaskrbljen 457
6 12
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 7903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771g UPORABA KEMIKALIJ

Vrednost 70121 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 18
2 . 30
3 nekaj vmes 114
4 . 217
5 zelo zaskrbljen 531
6 19
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 7909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771h EKSTREMNI VREMENSKI POJAVI KOT SO SUŠE, POPLAVE IN VIHARJI

Vrednost 71120 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 27
2 . 55
3 nekaj vmes 140
4 . 245
5 zelo zaskrbljen 447
6 15
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 7905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q771i RADIOAKTIVNI ODPADKI JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO

Vrednost 72119 Frekvenca
1 sploh ni zaskrbljen 43
2 . 67
3 nekaj vmes 171
4 . 197
5 zelo zaskrbljen 420
6 31
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 7921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q772a NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH UKREPOV ZA REŠEVANJE !OKOLJSKIH! PROBLEMOV POVEZANIH S PROMETOM PO SLOVENSKIH MESTIH. MED NAŠTETIMI UKREPI IZBERITE TISTEGA, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJŠI TER DRUGEGA NAJBOLJŠEGA.

Vrednost 73118 Frekvenca
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 41
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 330
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE 211
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ 193
5 ZMANJŠANJE PARKIRNIH MEST 72
6 nič od tega, drugo 20
7 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 7890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 7952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q772b KAJ PA DRUGI UKREP

Vrednost 74117 Frekvenca
1 ZVIŠANJE CENE GORIVA 37
2 BOLJŠI JAVNI PREVOZ 200
3 VEČ POVRŠIN ZA PEŠCE 267
4 ZAPORA MESTNIH SREDIŠČ 215
5 ZMANJŠANJE PARKIRNIH MEST 74
6 nič od tega, drugo 34
7 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 7952
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 7992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q773 DENIMO, DA BI BIL JAVNI PROMET ORGANIZIRAN POGOSTEJE, CENEJE PA TUDI UDOBNEJE ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SPREMENITI NAVADE IN BI DNEVNO UPORABLJALI JAVNI PROMET?

Vrednost 75116 Frekvenca
1 bi bil pripravljen 772
2 ne bi bil pripravljen 106
3 neodločen, b.o. 50
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 7941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q774 ALI ZA SVOJE VSAKODNEVNE POTREBE, NPR. POT V SLUŽBO IN DRUGE OPRAVKE, UPORABLJATE AVTOMOBIL?

Vrednost 76115 Frekvenca
1 da 582
2 ne 334
3 b.o. 12
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 7903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q775 DENIMO DA BI VI KUPOVALI NOV AVTOMOBIL. ALI BI BIL ZA VAS PRI NAKUPU AVTOMOBILA POMEMBEN TUDI PODATEK O IZPUSTIH PLINOV, KI SO ŠKODLJIVI ZA OKOLJE?

Vrednost 77114 Frekvenca
1 da, bil bi pomemben 760
2 ne, ne bi bil pomemben 123
3 b.o. 45
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 7936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q776 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJI ODZIV SLOVENCEV NA NEDAVNO NARAVNO NESREČO V VZHODNI AZIJI? SLOVENCI SMO SE ODZVALI...

Vrednost 78113 Frekvenca
1 SLABŠE KOT OSTALE EU NACIJE 105
2 PRIBLIŽNO TAKO KOT OSTALI 650
3 BOLJE KOT OSTALE EU NACIJE 115
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 7949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q777 ALI STE VI OSEBNO OZ. KDO V VAŠI DRUŽINI PRISPEVALI DEL SREDSTEV ZA POMOČ ŽRTVAM NESREČE?

Vrednost 79112 Frekvenca
1 da, on osebno 465
2 da, nekdo iz družine 134
3 ne 297
4 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7923

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q778 S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPORABI NOVI ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA. SE VAM ZDI DA VOZNIKI VOZIJO SEDAJ...

Vrednost 80111 Frekvenca
1 BOLJ V SKLADU S PREDPISI 1005
2 ENAKO KOT PREJ 576
3 MANJ SKLADNO S PREDPISI 88
4 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 7053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1669 7150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q778a ALI SE VAM ZDI, DA VOZNIKI ŠTIRI MESECE PO SPREJETJU TA ZAKON ŠE VEDNO UPOŠTEVAJO ENAKO KOT SO GA UPOŠTEVALI TAKOJ NA ZAČETKU?

Vrednost 81110 Frekvenca
1 da 294
2 ne 473
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 7980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 8052

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q779 EVROPSKI PARLAMENT JE Z VELIKO VEČINO SPREJEL EVROPSKO USTAVNO LISTINO. ALI BI ZASE REKLI DA STE Z VSEBINO USTAVNE LISTINE ....

Vrednost 82109 Frekvenca
1 DOBRO SEZNANJEN 28
2 DELOMA SEZNANJENI 203
3 BOLJ MALO SEZNANJENI 396
4 ALI NIČ NE VESTE O TEM 281
5 b.o. 20
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 7911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q780 SLOVENSKA VLADA BO PREDLAGALA RATIFIKACIJO TE USTAVNE LISTINE TUDI V SLOVENSKEM PARLAMENTU. ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 83108 Frekvenca
1 da 522
2 ne 88
3 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
610 8209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q781 IN ŠE ZA KONEC... LUKA KOPER IMA NAČRT IZGRADNJE 3. POMOLA. SE VAN ZDI, DA JE Z VIDIKA RAZVOJA REGIJE IN SLOVENIJE KOT CELOTE TO VREDNO PODPRETI ALI NE?

Vrednost 84107 Frekvenca
1 da, vredno 570
2 ne, ni vredno 155
3 ne vem, ne pozna, b.o. 203
Sysmiss 7891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 8094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q782 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE JAVNOSTI PREDSTAVIL PROGRAM DELA VLADE S PREDNOSTNIMI NALOGAMI ZA PRIHODNJE OBDOBJE. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Vrednost 85106 Frekvenca
1 da 518
2 ne 368
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 7882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 7933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q783 ALI TA PROGRAM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 86105 Frekvenca
1 podpira 412
2 ne podpira 104
3 ne vem, b.o. 421
Sysmiss 7882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
516 8303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q784 PREDSEDNIK NAJVEČJE OPOZICIJSKE STRANKE TONE ROP JE JAVNOSTI PREDSTAVIL T.I. VLADO V SENCI. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Vrednost 87104 Frekvenca
1 da 603
2 ne 289
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 7882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 7927

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q785 ALI TO ODLOČITEV PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 88103 Frekvenca
1 podpira 282
2 ne podpira 318
3 ne vem, b.o. 334
Sysmiss 7885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 8219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q641a KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Vrednost 89102 Frekvenca
1 zelo slabi 246
2 slabi 387
3 nekaj vmes 233
4 dobri 33
5 zelo dobri 11
6 ne vem,b.o. 28
Sysmiss 7881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 7909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q641b Z ITALIJO

Vrednost 90101 Frekvenca
1 zelo slabi 126
2 slabi 265
3 nekaj vmes 364
4 dobri 129
5 zelo dobri 17
6 ne vem,b.o. 37
Sysmiss 7881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 7918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q641c AVSTRIJO

Vrednost 91100 Frekvenca
1 zelo slabi 63
2 slabi 166
3 nekaj vmes 348
4 dobri 270
5 zelo dobri 51
6 ne vem,b.o. 40
Sysmiss 7881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 7921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q641d OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

Vrednost 9299 Frekvenca
1 zelo slabi 8
2 slabi 46
3 nekaj vmes 240
4 dobri 421
5 zelo dobri 110
6 ne vem,b.o. 113
Sysmiss 7881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 7994

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q786 PRED KRATKIM JE TV SLOVENIJA PREDVAJALA ITALIJANSKI FILM -SRCE V BREZNU-. ZANIMA NAS, ALI STE FILM GLEDALI ALI NE?

Vrednost 9398 Frekvenca
1 da 357
2 gledal sem ga le delno 169
3 ne 402
4 posnel sem ga 2
5 b.o. 4
Sysmiss 7885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 7889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q787 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM FILMOM?

Vrednost 9497 Frekvenca
1 FILM JE OBJEKTIVEN 68
2 FILM JE NEOBJEKTIVEN 581
3 ne vem, nimam mnenja 126
4 ne vem, nisem gledal 160
Sysmiss 7884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 8170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q788a EVROPSKA UNIJA JE ODPRLA OZIROMA ODPIRA MOŽNOST ZA VSTOPNA POGAJANJA ŠTIRIM NOVIM KANDIDATKAM. ZANIMA NAS KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM ZA VSAKO OD NJIH. NAJPREJ ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP BOLGARIJE V EU?

Vrednost 9596 Frekvenca
1 podpira 649
2 ne podpira 126
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 7883
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 8044

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q788b ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP HRVAŠKE V EU?

Vrednost 9695 Frekvenca
1 podpira 531
2 ne podpira 313
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 7885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 7975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q788c ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP ROMUNIJE V EU?

Vrednost 9794 Frekvenca
1 podpira 633
2 ne podpira 156
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 7885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 8030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q788d ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP TURČIJE V EU?

Vrednost 9893 Frekvenca
1 podpira 531
2 ne podpira 253
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 7884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 8035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q789 ALI NAJ SLOVENIJA S SLOVESNOSTMI OBELEŽI 60. OBLETNICO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE, ALI NE?

Vrednost 9992 Frekvenca
1 da 713
2 ne 135
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 7912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 7971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q790a KAKŠNI NAJ BODO POUDARKI PRI TEH SLOVESNOSTIH?

Vrednost 10091 Frekvenca
1 s tem poudarkom 550
2 brez tega poudarka 119
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 8150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q790b ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED SLOVENCI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Vrednost 10190 Frekvenca
1 s tem poudarkom 512
2 brez tega poudarka 148
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 8106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 8159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q790c ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN ZMAGE ZAVEZNIKOV NAD NACIFAŠIZMOM ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Vrednost 10289 Frekvenca
1 s tem poudarkom 466
2 brez tega poudarka 169
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 8106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 8184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q790d ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED EVROPSKIMI NARODI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Vrednost 10388 Frekvenca
1 s tem poudarkom 532
2 brez tega poudarka 116
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 8107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q791 ALI BI PODPRLI PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI MAISTROVO VOJAŠKO ZAVAROVANJE SEVERNE SLOVENSKE NARODNOSTNE MEJE LETA 1918, S KATERIM JE OSTALA ŠTAJERSKA V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 10487 Frekvenca
1 da 635
2 ne 188
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 7912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 7996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q792 ALI PODPIRATE PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI PONOVNO VRNITEV PRIMORSKE V MATIČNO DOMOVINO, ALI NE?

Vrednost 10586 Frekvenca
1 da 619
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 7913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 8011

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q663 MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOČKE. ALI TA POSEG... ?

Vrednost 10685 Frekvenca
1 POVSEM ODOBRAVATE 25
2 DELNO ODOBRAVATE 188
3 BOLJ ZAVRAČATE 191
4 POVSEM ZAVRAČATE 451
5 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 7913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 7964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q794 EVROPSKA UNIJA SE JE ODLOČILA, DA ODLOŽI ZAČETEK PRISTOPNIH POGAJANJ S HRVAŠKO. ALI TO ODLOČITEV EVROPSKE UNIJE PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 10784 Frekvenca
1 da 601
2 ne 205
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 7913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 8013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q793a SLOVENSKA VOJSKA JE NEDAVNO IZVEDLA OGLAŠEVALSKO AKCIJO ZA PROMOCIJO POKLICNE VOJSKE. ALI STE JO OPAZILI V KATEREM OD MNOŽIČNIH MEDIJEV?

Vrednost 10883 Frekvenca
1 da 468
2 ne 419
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 7913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 7932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q793b1 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 10982 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 401
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 36
5 OGLAS NA RADIJU 8
6 GRADIVO PO POŠTI 3
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 5
8 drugo 11
Sysmiss 8351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 8351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q793b2 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 11081 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 13
2 OGLAS V KINU 6
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 74
5 OGLAS NA RADIJU 29
6 GRADIVO PO POŠTI 9
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 7
8 drugo 10
Sysmiss 8668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 8668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q793b3 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 11180 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 2
2 OGLAS V KINU 0
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 1
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 4
5 OGLAS NA RADIJU 9
6 GRADIVO PO POŠTI 10
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 4
8 drugo 4
Sysmiss 8785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 8785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q793b4 V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 11279 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 0
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 0
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 3
5 OGLAS NA RADIJU 0
6 GRADIVO PO POŠTI 0
7 ČASOPIS >>V SLUŽBI DOMOVINE<< 2
8 drugo 0
Sysmiss 8813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 8813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q793c POVEJTE, ALI SE VAM ZDI TOVRSTNO OGLAŠEVANJE POKLICNE VOJSKE PRIMERNO ALI NE?

Vrednost 11378 Frekvenca
1 je primerno 316
2 ni primerno 125
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 8351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
441 8378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q793d ALI SE VAM ZDIJO TAKŠNI OGLASI PREPRIČLJIVI ALI NE?

Vrednost 11477 Frekvenca
1 so prepričljivi 215
2 niso prepričljivi 189
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 8351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 8415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q796a_1 ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EURO?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 7927 0 999 217.327 104.449

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

q796b_1 ALI VESTE KOLIKŠNO JE BILO RAZMERJE MED MARKO IN EUROM OB UVEDBI EURA?

Vrednost 11675 Frekvenca
1 pravilen odgovor 418
2 nepravilen odgovor, ne ve, b.o. 477
Sysmiss 7924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 8401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

q796c_1 ČE BI SE DENIMO ODLOČALI ZA KAK VEČJI NAKUP, NPR. AVTO, V KAKŠNI VALUTI BI NAJLAŽE PRERAČUNAVALI CENO TEGA AVTOMOBILA?

Vrednost 11774 Frekvenca
1 V TOLARJIH 501
2 V EURIH 262
3 V MARKAH 85
4 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 7924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 7971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q796d_1 PRIČAKOVANJA OB PREVZEMU EVRA

Vrednost 11873 Frekvenca
1 več dobrih 227
2 več slabih 501
3 ne vem, b.o. 167
Sysmiss 7924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 8091

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q796d 1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EURO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V VEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Vrednost 11972 Frekvenca
1 več dobrih 475
2 več slabih 906
3 ne vem, b.o. 314
Sysmiss 7124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1381 7438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q797 KO SLIŠITE OZNAKO SOCIALNI DEMOKRATI, NA KATEREGA POLITIKA NAJPREJ POMISLITE?

Vrednost 12071 Frekvenca
1 na Janeza Janšo 244
2 na Boruta Pahorja 216
3 drugo 51
4 ne vem, b.o. 384
Sysmiss 7924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
511 8308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q795a VLADA JE POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Vrednost 12170 Frekvenca
1 da, sem slišal 487
2 ne, nisem slišal 329
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 8003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q800 KOT VESTE, EVROPSKA USTAVNA POGODBA NI DOBILA PODPORE NA REFERENDUMIH V FRANCIJI IN NA NIZOZEMSKEM. PA TUDI DOGOVORA O FINANČNI PERSPEKTIVI EVROPSKE UNIJE ČLANICE NISO DOSEGLE. POSLEDICE TEGA POLITIKI OCENJUJEJO RAZLIČNO. NEKATERI SO BOLJ NEKATERI MANJ SK

Vrednost 12269 Frekvenca
1 GLOBOKO KRIZO 274
2 TRENUTNO KRIZO IN ZASTOJ 445
3 TO ZA EU NI PROBLEM 73
4 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 7950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 8027

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q795a_1 VLADA JE PRED ČASOM POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Vrednost 12368 Frekvenca
1 da, sem slišal 615
2 ne, nisem slišal 243
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 7925
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 7961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q795b V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH PREDLAGANEGA ZAKONA. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Vrednost 12467 Frekvenca
1 povečal 469
2 ohranil v enaki meri 164
3 zmanjšal 167
4 ne vem, b.o. 301
Sysmiss 7718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 8019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q795b_1 V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH NOVEGA VLADNEGA PREDLOGA ZAKONA O JAVNI RTV. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Vrednost 12566 Frekvenca
1 povečal 305
2 ohranil v enaki meri 154
3 zmanjšal 137
4 ne vem, ne poznam, b.o. 273
Sysmiss 7950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 8223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q795b_2 V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BI UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Vrednost 12665 Frekvenca
1 povečal 226
2 ohranil v enaki meri 155
3 zmanjšal 208
4 ne vem, ne poznam, b.o. 235
Sysmiss 7995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 8230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q795c ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 12764 Frekvenca
1 da, podpiram 434
2 ne, ne podpiram 900
3 ne vem, b.o. 636
Sysmiss 6849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1334 7485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q795d SKUPINA DRŽAVLJANOV, S PRVOPODPISANIM NOVINARJEM MARJANOM SEDMAKOM, JE V DRŽAVNI ZBOR VLOŽILA PREDLOG ZA RAZPISU REFERENDUMA O PRIMERNOSTI ZAKONA O RTV, KOT GA PREDLAGA VLADA. ALI TO PREDLOG ZA REFERENDUM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 12863 Frekvenca
1 da, podpiram 179
2 ne, ne podpiram 328
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 8111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 8312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q796a VLADA BO PARLAMENTU PREDLAGALA SPREMEMBE TREH T.I. VOJNIH ZAKONOV: _ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH_, _ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA_ TER _ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH_. STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Vrednost 12962 Frekvenca
1 da, sem slišal 249
2 ne, nisem slišal 200
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 8370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q796b ALI PREDLOG NOVIH VOJNIH ZAKONOV PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 13061 Frekvenca
1 da, podpiram 92
2 ne, ne podpiram 97
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 8570
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 8630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q801 V ZVEZI Z REFORMO DAVČNEGA SISTEMA SE GOVORI O DVEH MODELIH. O T.I. ENOTNI DAVČNI STOPNJI IN O PROGRESIVNEM OBDAVČENJU. ALI STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, OZ. O TEM KAJ VESTE?

Vrednost 13160 Frekvenca
1 NISTE SLIŠALI, NE POZNATE 237
2 NEKAJ STE SLIŠALI, DELNO POZNATE 348
3 STE SLIŠALI, POZNATE 227
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 7951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 8007

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q801a KATERI OD TEH DVEH MODELOV JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO PRIMERNEJŠI?

Vrednost 13259 Frekvenca
1 enotna davčna stopnja 93
2 progresivno obdavčenje 325
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 8244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 8401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q802a 25. SEPTEMBRA BO POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NE BO MOGLO ALI NE BO HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 13358 Frekvenca
1 da, bo se udeležil 442
2 ne, ne bo se udeležil 249
3 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 7995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 8128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q802an 25. SEPTEMBRA JE POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NI MOGLO ALI NI HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 13457 Frekvenca
1 da, sem se udeležil 404
2 ne, nisem se udeležil 410
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 7999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 8005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q802b IN KAKO BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI, ALI BOSTE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Vrednost 13556 Frekvenca
1 za 147
2 proti 136
3 ne ve, b.o. 159
Sysmiss 8377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
283 8536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q802bn IN KAKO STE GLASOVALI, ALI STE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Vrednost 13655 Frekvenca
1 za 168
2 proti 192
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 8459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q795bn V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BO UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Vrednost 13754 Frekvenca
1 povečal 331
2 ohranil v enaki meri 181
3 zmanjšal 115
4 ne vem, ne poznam, b.o. 193
Sysmiss 7999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 8192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q804_ex KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SLOVENIJE S HRVAŠKO.

Vrednost 13853 Frekvenca
1 zelo slabi 285
2 . 297
3 nekje vmes 187
4 . 18
5 zelo dobri 8
6 ne vem,b.o. 29
Sysmiss 7995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 8024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q804a ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE PODPORO SLOVENIJE HRVAŠKI ZA SPROŽITEV POGAJANJ O VSTOPU HRVAŠKE V EU?

Vrednost 13952 Frekvenca
1 odobrava 388
2 ne odobrava 366
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 7995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 8065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q804b SEDANJA VLADNA KOALICIJA NAPOVEDUJE UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA. ALI SE TO PO VAŠEM MNENJU URESNIČUJE ALI NE?

Vrednost 14051 Frekvenca
1 da, to se uresničuje 166
2 ne, to se ne uresničuje 483
3 ne vem, b.o. 175
Sysmiss 7995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 8170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q803a ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O KAJENJU. ALI STE SEZNANJENI S ŠKODLJIVIMI POSLEDICAMI, KI JIH ZA NEKADILCE PREDSTAVLJA VDIHOVANJE TOBAČNEGA DIMA?

Vrednost 14150 Frekvenca
1 je seznanjen 768
2 deloma seznanjen 32
3 ni seznanjen 15
4 ne ve, b.o. 10
Sysmiss 7994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 8004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q803b ALI SE STRINJATE ALI NE S PREPOVEDJO KAJENJA V VSEH ZAPRTIH DELOVNIH PROSTORIH?

Vrednost 14249 Frekvenca
1 se strinja 736
2 se ne strinja 75
3 ne ve, b.o. 14
Sysmiss 7994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 8008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q803c KAJ PA S PREPOVEDJO KAJENJA V OSTALIH JAVNIH PROSTORIH, TUDI V BARIH IN GOSTINSKIH LOKALIH?

Vrednost 14348 Frekvenca
1 se strinja 466
2 se ne strinja 320
3 ne ve, b.o. 39
Sysmiss 7994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 8033

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q803d ALI BI OB PREPOVEDI KAJENJA V NPR. GOSTINSKIH LOKALIH LE-TE OBISKOVALI:

Vrednost 14447 Frekvenca
1 BOLJ POGOSTO 116
2 ENAKO POGOSTO 481
3 MANJ POGOSTO 114
4 ne obiskuje lokalov, ne ve, b.o. 114
Sysmiss 7994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 8108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q803e PRODAJA TOBAČNIH IZDELKOV SEDAJ POTEKA VSEPOVSOD. ALI PODPIRATE UREDITEV, DA BI SE TOBAČNE IZDELKE V BODOČE PRODAJALO ZGOLJ V TREFIKAH IN SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH, ALI NE?

Vrednost 14546 Frekvenca
1 podpira 497
2 ne podpira 248
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 7994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 8074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q803f ALI KADITE OZ. STE KDAJ KADILI?

Vrednost 14645 Frekvenca
1 ne kadi 435
2 kadil, ne kadi več 197
3 občasno kadi 26
4 kadi 163
5 b.o. 4
Sysmiss 7994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 7998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, O TEM, DA JE VLADA PRIPRAVILA PREDLOG REFORM, KI NAJ BI PO PREDVIDEVANJIH PRIPOMOGLE K IZBOLJŠANJU KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA?

Vrednost 14744 Frekvenca
1 da, slišal 513
2 ne, ni slišal 281
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 8001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 8025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q805_1 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA NEDAVNO SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Vrednost 14843 Frekvenca
1 da, slišal 1170
2 ne, ni slišal 509
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 7114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1679 7140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 14942 Frekvenca
1 v glavnem podpira 576
2 v glavnem ne podpira 803
3 ne vem, b.o. 304
Sysmiss 7136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1379 7440

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q807_1 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE ELEMENTE PREDVIDENE REFORME, VI PA ZA VSAKEGA NAŠTETEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Vrednost 15041 Frekvenca
1 da 1078
2 ne 463
3 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 7107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1541 7278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q807_1_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ...

Vrednost 15140 Frekvenca
1 odobrava 537
2 ne odobrava 196
3 ne ve, b.o. 71
Sysmiss 8015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 8086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Vrednost 15239 Frekvenca
1 da 2159
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 6302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2348 6471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Vrednost 15338 Frekvenca
1 da 1878
2 ne 379
3 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 6302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2257 6562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Vrednost 15437 Frekvenca
1 da 592
2 ne 1600
3 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 6302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2192 6627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q807_5 NEKAJ VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Vrednost 15536 Frekvenca
1 da 167
2 ne 577
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 8002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 8075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q807_5_1 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Vrednost 15635 Frekvenca
1 da 314
2 ne 1295
3 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 7119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1609 7210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q808 NA POBUDO SNS TEČE V PARLAMENTU RAZPRAVA O ZAKONSKEM PREDLOGU, KI PREDVIDEVA UKINITEV URADA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE. POOBLASTILA TEGA URADA NAJ BI SE V BODOČE PRENESLA NA NIVO PARLAMENTARNE KOMISIJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI ALI NE?

Vrednost 15734 Frekvenca
1 da, slišal 492
2 ne, ni slišal 284
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 8003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 8043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q809 ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 15833 Frekvenca
1 da, odobrava 125
2 ne, ne odobrava 333
3 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 8327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 8361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q810_1 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... ...ODPRODAJA DRŽAVNIH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Vrednost 15932 Frekvenca
1 da 676
2 ne 723
3 ne vem, b.o. 301
Sysmiss 7119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1399 7420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q810_2 ...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVAROVALNIC

Vrednost 16031 Frekvenca
1 da 571
2 ne 887
3 ne vem, b.o. 242
Sysmiss 7119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1458 7361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q810_3 ...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUGE OSNOVNE DOBRINE IZ DOSEDANJIH 8,5% NA 20%

Vrednost 16130 Frekvenca
1 da 146
2 ne 1471
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 7119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1617 7202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Vrednost 16229 Frekvenca
1 da 307
2 ne 1263
3 ne vem, b.o. 129
Sysmiss 7120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1570 7249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q810_5 ...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

Vrednost 16328 Frekvenca
1 da 628
2 ne 926
3 ne vem, b.o. 143
Sysmiss 7122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1554 7265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q811 KAKO OCENJUJETE POLITIKO SLOVENSKE DRŽAVE DO HRVAŠKE V ZADNJEM OBDOBJU? SE VAM ZDI PRIMERNA ALI NEPRIMERNA?

Vrednost 16427 Frekvenca
1 primerna 229
2 neprimerna 571
3 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 7924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 8019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q812 IN ŠE KAKO OCENJUJETE POTEZE IN PREDLOGE PREDSEDNIKA DRNOVŠKA GLEDE UREDITVE STATUSA KOSOVA? ALI SO POTEZE IN PREDLOGI...

Vrednost 16526 Frekvenca
1 PRIMERNI 364
2 NEPRIMERNI 332
3 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 7924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 8123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q813 VLADA JE NAPOVEDALA USTANOVITEV POSEBNE VLADNE SLUŽBE ZA KOORDINACIJE REFORM, KI JO BO VODIL JOŽE P. DAMJAN, KOT NOVI MINISTER. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 16625 Frekvenca
1 odobrava 301
2 ne odobrava 324
3 ne ve, b.o. 179
Sysmiss 8015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 8194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q814 PREJŠNJI TEDEN JE V LJUBLJANI POTEKALA KONFERENCA O.V.S.E. KAJ BI REKLI, ALI JE ORGANIZACIJA TE MEDNARODNE KONFERENCE SLOVENIJI KAJ KORISTILA, ALI NE?

Vrednost 16724 Frekvenca
1 koristila