Anketa med poslanci Državnega Zbora

Basic Study Information

ADP - IDNo: POSDZ94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POSDZ94_V1
Main author(s):
  • Zajc, Drago
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1994)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor RS

Project number:

no information

Series:
  • POSDZ/Anketa med poslanci DZ

    Ankete med poslanci Državnega zbora RS ugotavljajo mnenja poslancev o razvoju in delovanju slovenskega političnega sistema in institucijah (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave).

Study Content

Keywords:

Sodobni parlament, rekrutiranje poslancev, članstvo v poslanski skupini, dejavniki pomembni pri glasovanju v državnem zboru, samoocena strokovnosti na področju oblikovanja politik, poraba poslanskega časa, članstvo v rednih in preiskovalnih delovnih telesih, vloga delovnih teles v DZ, naloge DZ, razumljivost besedila zakonov, učinkovitost DZ, referendum/zbiranje podpisov kot obliki sprejemanja odločitev, odnos med DZ in vlado, vpliv poslanca na vladno politiko (formalni/neformalni), ocena dela državnega sveta, vloga poslanskih skupin, strankarska disciplina, koalicija, opozicija, dejavniki, ki zagotavljajo informacije za poslansko delo, volilne enote in volilci, pogostost intervjuja za sredstva obveščanja, okoliščine pomembne za poslansko delo, mnenje o poslanskih dohodkih, pretekle politične izkušnje, demografija

Keywords ELSST:
VLADA, VOLITVE , POLITIČNI SISTEM, OBLIKOVANJE POLITIK, POSLANEC, INTERESNA SKUPINA, ODLOČANJE, PARLAMENTARNI SISTEM, POLITIČNO STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
volitve, predstavljanje interesov
aktivnosti poslancev pri oblikovanju politik
delovanje državnega zbora
vprašanja o odnosu med državnim zborom in vlado
vprašanja o odnosu med državnim zborom in državnim svetom
vloga poslanskih klubov, stranke
vprašanja o koaliciji in opoziciji
interesne skupine
stiki, informacije
okoliščine, pomembne za poslansko delo
socio-demografska vprašanja


Abstract:

Raziskava je imela za cilj ugotoviti, kakšno vlogo ima državni zbor v političnem sistemu RS in v odvisnosti od razvitosti svojih funkcij, saj novi parlamenti v primerjavi s starejšimi veliko težje opravljajo svoje naloge. Med temi smo dali poseben poudarek na funkcije predstavljanja interesov, razreševanja konfliktov in na zakonodajno funkcijo. Poleg objektivnih statističnih podatkov o sestavi in delu državnega zbora smo zbrali in analizirali subjektivne podatke na populaciji poslancev. Zanimalo nas je kako slovenski poslanci ocenjujejo svojo vlogo v procesu odločanja v nacionalnem parlamentu. Med drugim smo ugotavljali tudi njihovo razumevanje predstavljanja interesov (splošnih, strankarskih, lokalnih, itd.), povezanost z volivci in okoliščine, ki vplivajo na poslansko delo. Posebej pa smo raziskovali njihovo vlogo v poslanskih skupinah in znotraj delovnih teles državnega zbora ter sposobnost premagovanja konfliktov in oblikovanja konsenza. Ugotavljali pa smo tudi njihova stališča o učinkovitosti državnega zbora.

Methodology


Collection date: marec 1994
Date of production: 1994
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so poslanci Državnega zbora. V mandatnem obdobju od leta 1992 do 1996 je Državni Zbor RS sestavljalo 90 poslancev.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Delno so anketiranje izvedli študentje Fakulteta za družbene vede, delno pa je šlo za samo-anketiranje.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Podatki so na razpolago tudi za potrebe raziskovalnih skupin in vodstva Državnega zbora RS. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POSDZ94 - Anketa med poslanci Državnega Zbora [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 378
  • number of units: 73

Variable list

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 73 37 21.2171

Valid range from 1 to 73

A1

Value 22 Frequency
1 1
2 53
3 11
4 1
5 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 5 2.45205 0.943414

Valid range from 1 to 5

A2

Value 31 Frequency
0 1
1 37
2 34
3 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 3 1.47945 0.555518

Valid range from 0 to 3

ID

Value 1378 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 73 37 21.2171

Valid range from 1 to 73

A1

Value 2377 Frequency
1 1
2 53
3 11
4 1
5 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 5 2.45205 0.943414

Valid range from 1 to 5

A2

Value 3376 Frequency
0 1
1 37
2 34
3 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 3 1.47945 0.555518

Valid range from 0 to 3

A3

Value 4375 Frequency
0 3
1 22
2 46
3 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 3 1.64384 0.609414

Valid range from 0 to 3

A4

Value 5374 Frequency
0 9
1 11
2 2
3 6
4 12
5 5
6 2
7 3
8 15
9 7
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 0 9 4.47222 3.13082

Valid range from 0 to 9

A5

Value 6373 Frequency
0 5
1 22
2 40
3 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 3 1.64384 0.73352

Valid range from 0 to 3

A6

Value 7372 Frequency
0 9
1 13
2 7
3 5
4 5
5 5
6 2
7 3
8 15
9 8
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 0 9 4.33333 3.28462

Valid range from 0 to 9

A7

Value 8371 Frequency
1 24
2 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 2 1.67123 0.473016

Valid range from 1 to 2

A8

Value 9370 Frequency
0 18
1 54
2 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 2 0.767123 0.45706

Valid range from 0 to 2

A9

Value 10369 Frequency
0 10
1 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 1 0.863014 0.346212

Valid range from 0 to 1

A101

Value 11368 Frequency
0 2
1 3
2 1
4 10
5 8
6 16
7 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.64384 1.80562

Valid range from 0 to 7

A102

Value 12367 Frequency
0 5
1 3
2 5
3 3
4 10
5 12
6 17
7 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.79452 2.12759

Valid range from 0 to 7

A103

Value 13366 Frequency
0 4
1 1
3 2
4 10
5 10
6 18
7 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.49315 1.84935

Valid range from 0 to 7

A104

Value 14365 Frequency
0 4
1 9
2 2
3 5
4 12
5 3
6 13
7 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.71233 2.35985

Valid range from 0 to 7

A105

Value 15364 Frequency
0 4
1 9
2 7
3 5
4 15
5 13
6 11
7 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4 2.09497

Valid range from 0 to 7

A106

Value 16363 Frequency
0 4
1 9
2 4
3 9
4 15
5 8
6 12
7 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.10959 2.15098

Valid range from 0 to 7

A111

Value 17362 Frequency
0 3
1 3
2 1
3 6
4 17
5 13
6 20
7 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.73973 1.77973

Valid range from 0 to 7

A112

Value 18361 Frequency
0 1
1 2
2 1
3 1
4 7
5 12
6 24
7 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.67123 1.52802

Valid range from 0 to 7

A113

Value 19360 Frequency
0 3
1 8
2 9
3 6
4 19
5 15
6 6
7 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.83562 1.90769

Valid range from 0 to 7

A114

Value 20359 Frequency
0 3
1 14
2 5
3 9
4 19
5 16
6 3
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.46575 1.84904

Valid range from 0 to 7

A115

Value 21358 Frequency
2 1
5 1
6 19
7 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 2 7 6.64384 0.73352

Valid range from 2 to 7

A116

Value 22357 Frequency
0 6
1 14
2 5
3 7
4 25
5 6
6 5
7 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.28767 1.98242

Valid range from 0 to 7

A117

Value 23356 Frequency
0 1
1 1
3 1
4 4
5 10
6 13
7 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 6.15068 1.38114

Valid range from 0 to 7

A118

Value 24355 Frequency
0 57
1 5
2 1
3 1
4 3
6 2
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 0.849315 1.97675

Valid range from 0 to 7

A12

Value 25354 Frequency
0 2
1 59
2 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 2 1.13699 0.41883

Valid range from 0 to 2

A13

Value 26353 Frequency
0 12
1 10
2 44
3 2
5 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 5 1.76712 1.18463

Valid range from 0 to 5

A14

Value 27352 Frequency
0 14
1 1
2 1
3 2
4 1
5 14
8 2
10 22
13 1
15 2
20 1
25 3
30 4
35 1
40 1
70 1
90 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 90 12.3562 17.4765

Valid range from 0 to 90

A15

Value 28351 Frequency
0 34
2 1
4 1
5 1
8 2
10 7
15 1
20 5
25 5
30 6
35 1
40 3
45 2
50 2
60 1
70 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 70 13.589 17.3676

Valid range from 0 to 70

B1X1

Value 29350 Frequency
0 1
1 9
2 2
3 7
4 3
6 5
7 7
9 2
11 1
12 5
14 3
15 2
19 2
21 2
23 3
26 1
27 1
28 1
32 2
35 6
36 2
43 1
47 2
49 1
54 1
59 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 59 15.9041 15.2125

Valid range from 0 to 59

B1X2

Value 30349 Frequency
0 2
1 6
2 6
3 5
4 4
5 1
6 2
7 5
11 2
12 6
14 2
15 4
18 1
19 5
21 1
23 4
26 6
27 3
34 1
35 2
38 1
42 1
46 1
47 1
58 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 58 14.8082 13.0721

Valid range from 0 to 58

B1X3

Value 31348 Frequency
0 11
1 4
3 2
4 9
6 3
7 4
8 2
9 1
10 1
12 3
15 4
16 2
19 1
21 1
23 1
26 1
27 2
29 2
32 1
33 1
35 3
36 2
38 1
39 1
41 1
43 1
46 1
48 1
50 1
51 1
52 1
54 1
55 1
56 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 56 17.411 17.4076

Valid range from 0 to 56

B1X4

Value 32347 Frequency
0 30
1 1
2 1
3 2
4 3
6 3
9 1
10 1
11 1
12 2
14 1
15 6
18 2
19 3
23 2
26 2
27 2
33 1
34 1
35 3
36 1
37 1
40 1
57 1
60 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 60 11.5616 14.5249

Valid range from 0 to 60

B1X5

Value 33346 Frequency
0 46
1 1
2 1
3 2
4 2
5 1
7 5
11 3
12 2
15 1
17 2
19 1
22 1
23 1
30 1
38 1
47 1
56 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 56 5.45205 10.9748

Valid range from 0 to 56

B1X6

Value 34345 Frequency
0 61
2 1
3 1
7 1
10 1
12 1
15 1
18 1
23 1
26 1
35 1
36 1
44 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 44 3.16438 8.96446

Valid range from 0 to 44

B1X7

Value 35344 Frequency
0 65
1 2
11 1
13 1
14 1
31 1
52 1
53 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 53 2.41096 9.52896

Valid range from 0 to 53

B1X8

Value 36343 Frequency
0 68
1 1
6 1
35 1
41 1
45 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 45 1.75342 8.11682

Valid range from 0 to 45

B21

Value 37342 Frequency
1 29
3 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 2.20548 0.985434

Valid range from 1 to 3

B22

Value 38341 Frequency
1 30
3 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 2.17808 0.990825

Valid range from 1 to 3

B23

Value 39340 Frequency
1 54
3 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 1.52055 0.883641

Valid range from 1 to 3

B24

Value 40339 Frequency
1 48
3 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 1.68493 0.955637

Valid range from 1 to 3

B25

Value 41338 Frequency
1 61
3 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 1.32877 0.746376

Valid range from 1 to 3

B26

Value 42337 Frequency
1 23
3 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 2.36986 0.935516

Valid range from 1 to 3

B27

Value 43336 Frequency
1 70
3 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 1.08219 0.399772

Valid range from 1 to 3

B31

Value 44335 Frequency
0 1
1 54
2 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 2 1.23288 0.45706

Valid range from 0 to 2

B32

Value 45334 Frequency
0 21
1 24
2 13
3 12
4 1
5 1
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 9 1.42466 1.48059

Valid range from 0 to 9

B4

Value 46333 Frequency
0 14
1 6
2 26
3 20
4 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 4 2 1.23603

Valid range from 0 to 4

B5

Value 47332 Frequency
0 4
1 42
2 4
3 2
4 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 4 1.91781 1.41179

Valid range from 0 to 4

B6

Value 48331 Frequency
1 51
2 9
3 2
4 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 4 1.63014 1.09933

Valid range from 1 to 4

B7

Value 49330 Frequency
1 27
2 2
3 37
4 5
5 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 5 2.35616 1.13492

Valid range from 1 to 5

B8

Value 50329 Frequency
0 2
1 5
2 17
3 30
4 15
5 1
6 1
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 2.93151 1.26193

Valid range from 0 to 7

B9

Value 51328 Frequency
1 26
2 20
3 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 2.0137 0.857858

Valid range from 1 to 3

B101

Value 52327 Frequency
15 3
20 8
25 9
30 23
33 1
35 2
40 9
45 5
47 1
50 7
60 3
70 1
90 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 15 90 34.863 13.4612

Valid range from 15 to 90

B102

Value 53326 Frequency
10 4
11 1
15 6
20 19
25 9
30 18
35 5
40 5
45 1
50 3
60 1
70 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 10 70 27.2055 11.4358

Valid range from 10 to 70

B103

Value 54325 Frequency
0 3
3 1
5 19
8 1
10 29
15 7
20 9
25 2
30 1
35 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 35 10.9041 6.78881

Valid range from 0 to 35

B104

Value 55324 Frequency
0 8
1 1
2 1
5 19
10 27
12 1
13 1
15 2
20 9
25 2
30 1
50 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 50 10.0411 8.19288

Valid range from 0 to 50

B105

Value 56323 Frequency
0 3
1 1
2 1
3 1
5 27
10 28
15 5
20 5
25 1
30 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 30 8.91781 5.69296

Valid range from 0 to 30

B106

Value 57322 Frequency
0 14
1 2
2 5
5 24
8 1
10 20
15 3
20 2
25 1
50 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 50 6.84932 7.32323

Valid range from 0 to 50

B107

Value 58321 Frequency
0 36
1 2
2 2
3 2
5 23
8 1
10 5
15 1
16 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 16 2.9589 3.74328

Valid range from 0 to 16

B11

Value 59320 Frequency
8 2
9 3
10 22
11 13
12 24
13 2
14 4
15 2
24 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 8 24 11.3699 2.07837

Valid range from 8 to 24

C1

Value 60319 Frequency
2 4
3 28
4 26
5 6
6 6
7 2
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 2 9 3.90411 1.27109

Valid range from 2 to 9

C2

Value 61318 Frequency
0 40
1 29
2 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 2 0.506849 0.603768

Valid range from 0 to 2

C3

Value 62317 Frequency
0 4
2 2
4 2
5 2
6 1
7 4
9 2
10 5
11 5
12 8
13 6
14 4
15 1
16 2
17 5
18 4
19 2
20 8
21 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 21 12.8356 5.96055

Valid range from 0 to 21

C4

Value 63316 Frequency
0 20
2 5
9 1
10 2
11 3
13 1
14 26
17 9
20 1
30 4
31 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 31 10.589 8.58428

Valid range from 0 to 31

C5

Value 64315 Frequency
1 16
2 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 2 1.78082 0.416552

Valid range from 1 to 2

C6

Value 65314 Frequency
1 33
2 30
3 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 1.68493 0.704681

Valid range from 1 to 3

C7

Value 66313 Frequency
0 33
1 29
2 7
3 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 3 0.753425 0.846247

Valid range from 0 to 3

C8

Value 67312 Frequency
1 13
2 19
3 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 2.38356 0.775137

Valid range from 1 to 3

C9

Value 68311 Frequency
1 47
2 18
3 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 3 1.46575 0.688843

Valid range from 1 to 3

C101

Value 69310 Frequency
0 1
1 1
2 2
3 7
4 9
5 14
6 17
7 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.31507 1.64043

Valid range from 0 to 7

C102

Value 70309 Frequency
0 2
1 4
2 6
3 6
4 11
5 8
6 14
7 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.87671 2.05443

Valid range from 0 to 7

C103

Value 71308 Frequency
0 3
1 7
2 3
3 7
4 32
5 13
6 4
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.82192 1.6359

Valid range from 0 to 7

C104

Value 72307 Frequency
0 3
1 11
2 17
3 10
4 12
5 9
6 8
7 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.24658 1.8692

Valid range from 0 to 7

C105

Value 73306 Frequency
0 3
1 2
2 3
3 2
4 9
5 17
6 20
7 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.12329 1.8177

Valid range from 0 to 7

C106

Value 74305 Frequency
0 63
1 1
3 1
4 1
5 1
6 2
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 0.726027 1.97386

Valid range from 0 to 7

C111

Value 75304 Frequency
0 1
2 1
3 2
4 2
5 10
6 20
7 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 6.09589 1.31407

Valid range from 0 to 7

C112

Value 76303 Frequency
1 3
2 7
3 4
4 7
5 6
6 15
7 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 7 5.39726 1.90569

Valid range from 1 to 7

C113

Value 77302 Frequency
0 1
1 7
2 3
3 4
4 19
5 28
6 7
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.26027 1.59014

Valid range from 0 to 7

C114

Value 78301 Frequency
0 4
1 7
2 6
3 15
4 11
5 12
6 10
7 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.89041 2.0039

Valid range from 0 to 7

C115

Value 79300 Frequency
0 2
2 1
3 3
4 6
5 10
6 24
7 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.72603 1.53894

Valid range from 0 to 7

C116

Value 80299 Frequency
0 60
1 2
4 1
5 1
6 5
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 0.945205 2.21667

Valid range from 0 to 7

C12

Value 81298 Frequency
1 4
2 2
3 29
4 35
5 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 5 3.42466 0.848492

Valid range from 1 to 5

C13X1

Value 82297 Frequency
0 2
1 2
2 6
3 15
4 20
5 12
6 9
7 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.13699 1.66095

Valid range from 0 to 7

C13X2

Value 83296 Frequency
0 1
1 1
2 6
3 14
4 20
5 14
6 7
7 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.34247 1.60917

Valid range from 0 to 7

C13X3

Value 84295 Frequency
0 2
1 2
2 8
3 9
4 17
5 17
6 12
7 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.27397 1.6854

Valid range from 0 to 7

C13X4

Value 85294 Frequency
4 1
5 6
6 12
7 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 4 7 6.63014 0.697353

Valid range from 4 to 7

C13X5

Value 86293 Frequency
3 1
4 4
5 5
6 18
7 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 3 7 6.39726 0.938967

Valid range from 3 to 7

C13X6

Value 87292 Frequency
0 1
1 7
2 8
3 8
4 13
5 16
6 8
7 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.26027 1.93669

Valid range from 0 to 7

C13X7

Value 88291 Frequency
1 4
2 7
3 10
4 17
5 16
6 10
7 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 7 4.36986 1.67089

Valid range from 1 to 7

C13X8

Value 89290 Frequency
0 1
1 9
2 11
3 12
4 17
5 15
6 4
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.58904 1.69833

Valid range from 0 to 7

C13X9

Value 90289 Frequency
0 1
1 6
2 18
3 10
4 16
5 11
6 7
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.57534 1.72335

Valid range from 0 to 7

C13X10

Value 91288 Frequency
0 5
1 25
2 9
3 3
4 13
5 5
6 4
7 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 2.9589 2.25732

Valid range from 0 to 7

C14X1

Value 92287 Frequency
0 2
1 1
2 4
3 2
4 8
5 17
6 20
7 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.27397 1.7018

Valid range from 0 to 7

C14X2

Value 93286 Frequency
0 1
1 1
2 2
3 2
4 8
5 10
6 18
7 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.72603 1.57463

Valid range from 0 to 7

C14X3

Value 94285 Frequency
0 2
1 6
2 7
3 6
4 21
5 5
6 8
7 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.39726 2.06653

Valid range from 0 to 7

C14X4

Value 95284 Frequency
4 1
5 2
6 14
7 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 4 7 6.71233 0.588771

Valid range from 4 to 7

C14X5

Value 96283 Frequency
1 1
4 1
5 2
6 14
7 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 7 6.63014 0.889863

Valid range from 1 to 7

C14X6

Value 97282 Frequency
0 1
2 2
4 5
5 11
6 18
7 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 6.0137 1.36924

Valid range from 0 to 7

C14X7

Value 98281 Frequency
0 3
2 1
4 7
5 14
6 17
7 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.73973 1.63323

Valid range from 0 to 7

C14X8

Value 99280 Frequency
0 2
2 2
3 3
4 5
5 17
6 26
7 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.47945 1.51941

Valid range from 0 to 7

C14X9

Value 100279 Frequency
0 2
1 1
2 8
3 8
4 17
5 13
6 18
7 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.43836 1.69137

Valid range from 0 to 7

C14X10

Value 101278 Frequency
0 5
1 15
2 6
3 3
4 11
5 6
6 4
7 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.0411 2.55733

Valid range from 0 to 7

C15X1

Value 102277 Frequency
0 1
1 3
2 7
3 13
4 24
5 13
6 10
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.9863 1.46717

Valid range from 0 to 7

C15X2

Value 103276 Frequency
0 2
2 5
3 5
4 13
5 22
6 18
7 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.80822 1.56043

Valid range from 0 to 7

C15X3

Value 104275 Frequency
3 5
4 21
5 25
6 13
7 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 3 7 5 1.11803

Valid range from 3 to 7

C15X4

Value 105274 Frequency
0 2
1 16
2 16
3 14
4 12
5 6
6 5
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 2.90411 1.70916

Valid range from 0 to 7

C15X5

Value 106273 Frequency
0 2
1 11
2 20
3 18
4 11
5 8
6 2
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 2.84932 1.47828

Valid range from 0 to 7

C15X6

Value 107272 Frequency
0 2
1 22
2 10
3 8
4 7
5 10
6 8
7 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.20548 2.13411

Valid range from 0 to 7

C15X7

Value 108271 Frequency
1 2
2 8
3 11
4 13
5 20
6 18
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 7 4.35616 1.4565

Valid range from 1 to 7

C15X8

Value 109270 Frequency
0 2
1 13
2 8
3 22
4 22
5 5
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 6 2.93151 1.33675

Valid range from 0 to 6

C15X9

Value 110269 Frequency
0 3
1 15
2 18
3 12
4 8
5 9
6 4
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 2.9589 1.8592

Valid range from 0 to 7

C15X10

Value 111268 Frequency
1 2
2 2
3 6
4 18
5 14
6 20
7 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1 7 4.9726 1.4717

Valid range from 1 to 7

C15X11

Value 112267 Frequency
0 2
1 9
2 20
3 19
4 15
5 6
6 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 6 2.84932 1.34031

Valid range from 0 to 6

C15X12

Value 113266 Frequency
0 2
1 3
2 6
3 13
4 15
5 19
6 10
7 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.16438 1.65843

Valid range from 0 to 7

C15X13

Value 114265 Frequency
0 2
1 10
2 13
3 14
4 12
5 15
6 4
7 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.36986 1.73611

Valid range from 0 to 7

C16

Value 115264 Frequency
0 51
1 13
2 6
3 1
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 4 0.493151 0.914745

Valid range from 0 to 4

C17X1

Value 116263 Frequency
0 1
1 3
2 2
3 9
4 18
5 21
6 18
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.46575 1.4248

Valid range from 0 to 7

C17X2

Value 117262 Frequency
0 3
1 3
2 3
3 10
4 17
5 15
6 13
7 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.42466 1.79442

Valid range from 0 to 7

C17X3

Value 118261 Frequency
0 1
1 2
2 2
3 13
4 14
5 16
6 20
7 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 4.60274 1.53424

Valid range from 0 to 7

C17X4

Value 119260 Frequency
0 2
1 15
2 15
3 18
4 10
5 11
6 1
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 2.83562 1.53671

Valid range from 0 to 7

C17X5

Value 120259 Frequency
0 3
1 5
2 13
3 15
4 21
5 11
6 4
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.36986 1.52303

Valid range from 0 to 7

C17X6

Value 121258 Frequency
0 3
1 58
2 7
3 3
4 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 4 1.21918 0.711934

Valid range from 0 to 4

C17X7

Value 122257 Frequency
0 1
1 1
2 3
3 6
4 10
5 19
6 23
7 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 5.0411 1.51326

Valid range from 0 to 7

C17X8

Value 123256 Frequency
0 2
1 6
2 10
3 17
4 18
5 16
6 3
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.47945 1.49173

Valid range from 0 to 7

C17X9

Value 124255 Frequency
0 2
1 43
2 12
3 7
4 5
5 2
6 1
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 1.79452 1.36381

Valid range from 0 to 7

C17X10

Value 125254 Frequency
0 1
1 13
2 13
3 14
4 23
5 7
6 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 6 3.0137 1.40923

Valid range from 0 to 6

C17X11

Value 126253 Frequency
0 2
1 3
2 7
3 13
4 23
5 17
6 6
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.87671 1.48085

Valid range from 0 to 7

C17X12

Value 127252 Frequency
0 2
1 9
2 10
3 14
4 14
5 6
6 9
7 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.75342 1.99152

Valid range from 0 to 7

C17X13

Value 128251 Frequency
0 4
1 2
2 9
3 15
4 18
5 10
6 10
7 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 0 7 3.86301