Anketa med poslanci Državnega Zbora

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POSDZ94
Glavni avtor(ji):
  • Zajc, Drago
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1994)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor RS

Serija:
  • POSDZ/Anketa med poslanci DZ

    Ankete med poslanci Državnega zbora RS ugotavljajo mnenja poslancev o razvoju in delovanju slovenskega političnega sistema in institucijah (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Sodobni parlament, rekrutiranje poslancev, članstvo v poslanski skupini, dejavniki pomembni pri glasovanju v državnem zboru, samoocena strokovnosti na področju oblikovanja politik, poraba poslanskega časa, članstvo v rednih in preiskovalnih delovnih telesih, vloga delovnih teles v DZ, naloge DZ, razumljivost besedila zakonov, učinkovitost DZ, referendum/zbiranje podpisov kot obliki sprejemanja odločitev, odnos med DZ in vlado, vpliv poslanca na vladno politiko (formalni/neformalni), ocena dela državnega sveta, vloga poslanskih skupin, strankarska disciplina, koalicija, opozicija, dejavniki, ki zagotavljajo informacije za poslansko delo, volilne enote in volilci, pogostost intervjuja za sredstva obveščanja, okoliščine pomembne za poslansko delo, mnenje o poslanskih dohodkih, pretekle politične izkušnje, demografija

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
volitve, predstavljanje interesov
aktivnosti poslancev pri oblikovanju politik
delovanje državnega zbora
vprašanja o odnosu med državnim zborom in vlado
vprašanja o odnosu med državnim zborom in državnim svetom
vloga poslanskih klubov, stranke
vprašanja o koaliciji in opoziciji
interesne skupine
stiki, informacije
okoliščine, pomembne za poslansko delo
socio-demografska vprašanja


Povzetek:

Raziskava je imela za cilj ugotoviti, kakšno vlogo ima državni zbor v političnem sistemu RS in v odvisnosti od razvitosti svojih funkcij, saj novi parlamenti v primerjavi s starejšimi veliko težje opravljajo svoje naloge. Med temi smo dali poseben poudarek na funkcije predstavljanja interesov, razreševanja konfliktov in na zakonodajno funkcijo. Poleg objektivnih statističnih podatkov o sestavi in delu državnega zbora smo zbrali in analizirali subjektivne podatke na populaciji poslancev. Zanimalo nas je kako slovenski poslanci ocenjujejo svojo vlogo v procesu odločanja v nacionalnem parlamentu. Med drugim smo ugotavljali tudi njihovo razumevanje predstavljanja interesov (splošnih, strankarskih, lokalnih, itd.), povezanost z volivci in okoliščine, ki vplivajo na poslansko delo. Posebej pa smo raziskovali njihovo vlogo v poslanskih skupinah in znotraj delovnih teles državnega zbora ter sposobnost premagovanja konfliktov in oblikovanja konsenza. Ugotavljali pa smo tudi njihova stališča o učinkovitosti državnega zbora.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 1994
Čas izdelave: 1994
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so poslanci Državnega zbora. V mandatnem obdobju od leta 1992 do 1996 je Državni Zbor RS sestavljalo 90 poslancev.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Delno so anketiranje izvedli študentje Fakulteta za družbene vede, delno pa je šlo za samo-anketiranje.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Podatki so na razpolago tudi za potrebe raziskovalnih skupin in vodstva Državnega zbora RS. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

POSDZ94 - Anketa med poslanci Državnega Zbora [datoteka podatkov], 1994

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 378
  • število enot: 73

Spremenljivke

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 73 37 21.2171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 73

A1

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 53
3 11
4 1
5 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 2.45205 0.943414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2

Vrednost 31 Frekvenca
0 1
1 37
2 34
3 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.47945 0.555518

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

ID

Vrednost 1378 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 73 37 21.2171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 73

A1

Vrednost 2377 Frekvenca
1 1
2 53
3 11
4 1
5 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 2.45205 0.943414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2

Vrednost 3376 Frekvenca
0 1
1 37
2 34
3 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.47945 0.555518

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A3

Vrednost 4375 Frekvenca
0 3
1 22
2 46
3 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.64384 0.609414

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A4

Vrednost 5374 Frekvenca
0 9
1 11
2 2
3 6
4 12
5 5
6 2
7 3
8 15
9 7
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 0 9 4.47222 3.13082

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A5

Vrednost 6373 Frekvenca
0 5
1 22
2 40
3 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.64384 0.73352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A6

Vrednost 7372 Frekvenca
0 9
1 13
2 7
3 5
4 5
5 5
6 2
7 3
8 15
9 8
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 0 9 4.33333 3.28462

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A7

Vrednost 8371 Frekvenca
1 24
2 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 2 1.67123 0.473016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A8

Vrednost 9370 Frekvenca
0 18
1 54
2 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 0.767123 0.45706

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

A9

Vrednost 10369 Frekvenca
0 10
1 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 1 0.863014 0.346212

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A101

Vrednost 11368 Frekvenca
0 2
1 3
2 1
4 10
5 8
6 16
7 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.64384 1.80562

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A102

Vrednost 12367 Frekvenca
0 5
1 3
2 5
3 3
4 10
5 12
6 17
7 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.79452 2.12759

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A103

Vrednost 13366 Frekvenca
0 4
1 1
3 2
4 10
5 10
6 18
7 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.49315 1.84935

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A104

Vrednost 14365 Frekvenca
0 4
1 9
2 2
3 5
4 12
5 3
6 13
7 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.71233 2.35985

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A105

Vrednost 15364 Frekvenca
0 4
1 9
2 7
3 5
4 15
5 13
6 11
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4 2.09497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A106

Vrednost 16363 Frekvenca
0 4
1 9
2 4
3 9
4 15
5 8
6 12
7 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.10959 2.15098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A111

Vrednost 17362 Frekvenca
0 3
1 3
2 1
3 6
4 17
5 13
6 20
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.73973 1.77973

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A112

Vrednost 18361 Frekvenca
0 1
1 2
2 1
3 1
4 7
5 12
6 24
7 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.67123 1.52802

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A113

Vrednost 19360 Frekvenca
0 3
1 8
2 9
3 6
4 19
5 15
6 6
7 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.83562 1.90769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A114

Vrednost 20359 Frekvenca
0 3
1 14
2 5
3 9
4 19
5 16
6 3
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.46575 1.84904

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A115

Vrednost 21358 Frekvenca
2 1
5 1
6 19
7 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 7 6.64384 0.73352

Vrednosti spremenljivk od 2 do 7

A116

Vrednost 22357 Frekvenca
0 6
1 14
2 5
3 7
4 25
5 6
6 5
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.28767 1.98242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A117

Vrednost 23356 Frekvenca
0 1
1 1
3 1
4 4
5 10
6 13
7 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 6.15068 1.38114

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A118

Vrednost 24355 Frekvenca
0 57
1 5
2 1
3 1
4 3
6 2
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 0.849315 1.97675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A12

Vrednost 25354 Frekvenca
0 2
1 59
2 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 1.13699 0.41883

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

A13

Vrednost 26353 Frekvenca
0 12
1 10
2 44
3 2
5 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 1.76712 1.18463

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

A14

Vrednost 27352 Frekvenca
0 14
1 1
2 1
3 2
4 1
5 14
8 2
10 22
13 1
15 2
20 1
25 3
30 4
35 1
40 1
70 1
90 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 90 12.3562 17.4765

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

A15

Vrednost 28351 Frekvenca
0 34
2 1
4 1
5 1
8 2
10 7
15 1
20 5
25 5
30 6
35 1
40 3
45 2
50 2
60 1
70 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 70 13.589 17.3676

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

B1X1

Vrednost 29350 Frekvenca
0 1
1 9
2 2
3 7
4 3
6 5
7 7
9 2
11 1
12 5
14 3
15 2
19 2
21 2
23 3
26 1
27 1
28 1
32 2
35 6
36 2
43 1
47 2
49 1
54 1
59 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 59 15.9041 15.2125

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

B1X2

Vrednost 30349 Frekvenca
0 2
1 6
2 6
3 5
4 4
5 1
6 2
7 5
11 2
12 6
14 2
15 4
18 1
19 5
21 1
23 4
26 6
27 3
34 1
35 2
38 1
42 1
46 1
47 1
58 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 58 14.8082 13.0721

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

B1X3

Vrednost 31348 Frekvenca
0 11
1 4
3 2
4 9
6 3
7 4
8 2
9 1
10 1
12 3
15 4
16 2
19 1
21 1
23 1
26 1
27 2
29 2
32 1
33 1
35 3
36 2
38 1
39 1
41 1
43 1
46 1
48 1
50 1
51 1
52 1
54 1
55 1
56 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 56 17.411 17.4076

Vrednosti spremenljivk od 0 do 56

B1X4

Vrednost 32347 Frekvenca
0 30
1 1
2 1
3 2
4 3
6 3
9 1
10 1
11 1
12 2
14 1
15 6
18 2
19 3
23 2
26 2
27 2
33 1
34 1
35 3
36 1
37 1
40 1
57 1
60 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 60 11.5616 14.5249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

B1X5

Vrednost 33346 Frekvenca
0 46
1 1
2 1
3 2
4 2
5 1
7 5
11 3
12 2
15 1
17 2
19 1
22 1
23 1
30 1
38 1
47 1
56 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 56 5.45205 10.9748

Vrednosti spremenljivk od 0 do 56

B1X6

Vrednost 34345 Frekvenca
0 61
2 1
3 1
7 1
10 1
12 1
15 1
18 1
23 1
26 1
35 1
36 1
44 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 44 3.16438 8.96446

Vrednosti spremenljivk od 0 do 44

B1X7

Vrednost 35344 Frekvenca
0 65
1 2
11 1
13 1
14 1
31 1
52 1
53 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 53 2.41096 9.52896

Vrednosti spremenljivk od 0 do 53

B1X8

Vrednost 36343 Frekvenca
0 68
1 1
6 1
35 1
41 1
45 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 45 1.75342 8.11682

Vrednosti spremenljivk od 0 do 45

B21

Vrednost 37342 Frekvenca
1 29
3 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.20548 0.985434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B22

Vrednost 38341 Frekvenca
1 30
3 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.17808 0.990825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23

Vrednost 39340 Frekvenca
1 54
3 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.52055 0.883641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24

Vrednost 40339 Frekvenca
1 48
3 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.68493 0.955637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B25

Vrednost 41338 Frekvenca
1 61
3 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.32877 0.746376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B26

Vrednost 42337 Frekvenca
1 23
3 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.36986 0.935516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B27

Vrednost 43336 Frekvenca
1 70
3 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.08219 0.399772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B31

Vrednost 44335 Frekvenca
0 1
1 54
2 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 1.23288 0.45706

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

B32

Vrednost 45334 Frekvenca
0 21
1 24
2 13
3 12
4 1
5 1
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 9 1.42466 1.48059

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B4

Vrednost 46333 Frekvenca
0 14
1 6
2 26
3 20
4 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2 1.23603

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

B5

Vrednost 47332 Frekvenca
0 4
1 42
2 4
3 2
4 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 1.91781 1.41179

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

B6

Vrednost 48331 Frekvenca
1 51
2 9
3 2
4 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 4 1.63014 1.09933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B7

Vrednost 49330 Frekvenca
1 27
2 2
3 37
4 5
5 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 2.35616 1.13492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B8

Vrednost 50329 Frekvenca
0 2
1 5
2 17
3 30
4 15
5 1
6 1
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.93151 1.26193

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

B9

Vrednost 51328 Frekvenca
1 26
2 20
3 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.0137 0.857858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B101

Vrednost 52327 Frekvenca
15 3
20 8
25 9
30 23
33 1
35 2
40 9
45 5
47 1
50 7
60 3
70 1
90 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 15 90 34.863 13.4612

Vrednosti spremenljivk od 15 do 90

B102

Vrednost 53326 Frekvenca
10 4
11 1
15 6
20 19
25 9
30 18
35 5
40 5
45 1
50 3
60 1
70 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 10 70 27.2055 11.4358

Vrednosti spremenljivk od 10 do 70

B103

Vrednost 54325 Frekvenca
0 3
3 1
5 19
8 1
10 29
15 7
20 9
25 2
30 1
35 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 35 10.9041 6.78881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 35

B104

Vrednost 55324 Frekvenca
0 8
1 1
2 1
5 19
10 27
12 1
13 1
15 2
20 9
25 2
30 1
50 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 50 10.0411 8.19288

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

B105

Vrednost 56323 Frekvenca
0 3
1 1
2 1
3 1
5 27
10 28
15 5
20 5
25 1
30 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 30 8.91781 5.69296

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

B106

Vrednost 57322 Frekvenca
0 14
1 2
2 5
5 24
8 1
10 20
15 3
20 2
25 1
50 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 50 6.84932 7.32323

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

B107

Vrednost 58321 Frekvenca
0 36
1 2
2 2
3 2
5 23
8 1
10 5
15 1
16 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 16 2.9589 3.74328

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16

B11

Vrednost 59320 Frekvenca
8 2
9 3
10 22
11 13
12 24
13 2
14 4
15 2
24 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 8 24 11.3699 2.07837

Vrednosti spremenljivk od 8 do 24

C1

Vrednost 60319 Frekvenca
2 4
3 28
4 26
5 6
6 6
7 2
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 9 3.90411 1.27109

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

C2

Vrednost 61318 Frekvenca
0 40
1 29
2 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 0.506849 0.603768

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

C3

Vrednost 62317 Frekvenca
0 4
2 2
4 2
5 2
6 1
7 4
9 2
10 5
11 5
12 8
13 6
14 4
15 1
16 2
17 5
18 4
19 2
20 8
21 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 21 12.8356 5.96055

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

C4

Vrednost 63316 Frekvenca
0 20
2 5
9 1
10 2
11 3
13 1
14 26
17 9
20 1
30 4
31 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 31 10.589 8.58428

Vrednosti spremenljivk od 0 do 31

C5

Vrednost 64315 Frekvenca
1 16
2 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 2 1.78082 0.416552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6

Vrednost 65314 Frekvenca
1 33
2 30
3 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.68493 0.704681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7

Vrednost 66313 Frekvenca
0 33
1 29
2 7
3 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 0.753425 0.846247

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

C8

Vrednost 67312 Frekvenca
1 13
2 19
3 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.38356 0.775137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9

Vrednost 68311 Frekvenca
1 47
2 18
3 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.46575 0.688843

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C101

Vrednost 69310 Frekvenca
0 1
1 1
2 2
3 7
4 9
5 14
6 17
7 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.31507 1.64043

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C102

Vrednost 70309 Frekvenca
0 2
1 4
2 6
3 6
4 11
5 8
6 14
7 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.87671 2.05443

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C103

Vrednost 71308 Frekvenca
0 3
1 7
2 3
3 7
4 32
5 13
6 4
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.82192 1.6359

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C104

Vrednost 72307 Frekvenca
0 3
1 11
2 17
3 10
4 12
5 9
6 8
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.24658 1.8692

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C105

Vrednost 73306 Frekvenca
0 3
1 2
2 3
3 2
4 9
5 17
6 20
7 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.12329 1.8177

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C106

Vrednost 74305 Frekvenca
0 63
1 1
3 1
4 1
5 1
6 2
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 0.726027 1.97386

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C111

Vrednost 75304 Frekvenca
0 1
2 1
3 2
4 2
5 10
6 20
7 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 6.09589 1.31407

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C112

Vrednost 76303 Frekvenca
1 3
2 7
3 4
4 7
5 6
6 15
7 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.39726 1.90569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C113

Vrednost 77302 Frekvenca
0 1
1 7
2 3
3 4
4 19
5 28
6 7
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.26027 1.59014

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C114

Vrednost 78301 Frekvenca
0 4
1 7
2 6
3 15
4 11
5 12
6 10
7 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.89041 2.0039

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C115

Vrednost 79300 Frekvenca
0 2
2 1
3 3
4 6
5 10
6 24
7 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.72603 1.53894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C116

Vrednost 80299 Frekvenca
0 60
1 2
4 1
5 1
6 5
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 0.945205 2.21667

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C12

Vrednost 81298 Frekvenca
1 4
2 2
3 29
4 35
5 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 3.42466 0.848492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C13X1

Vrednost 82297 Frekvenca
0 2
1 2
2 6
3 15
4 20
5 12
6 9
7 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.13699 1.66095

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C13X2

Vrednost 83296 Frekvenca
0 1
1 1
2 6
3 14
4 20
5 14
6 7
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.34247 1.60917

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C13X3

Vrednost 84295 Frekvenca
0 2
1 2
2 8
3 9
4 17
5 17
6 12
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.27397 1.6854

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C13X4

Vrednost 85294 Frekvenca
4 1
5 6
6 12
7 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 4 7 6.63014 0.697353

Vrednosti spremenljivk od 4 do 7

C13X5

Vrednost 86293 Frekvenca
3 1
4 4
5 5
6 18
7 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 3 7 6.39726 0.938967

Vrednosti spremenljivk od 3 do 7

C13X6

Vrednost 87292 Frekvenca
0 1
1 7
2 8
3 8
4 13
5 16
6 8
7 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.26027 1.93669

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C13X7

Vrednost 88291 Frekvenca
1 4
2 7
3 10
4 17
5 16
6 10
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.36986 1.67089

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C13X8

Vrednost 89290 Frekvenca
0 1
1 9
2 11
3 12
4 17
5 15
6 4
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.58904 1.69833

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C13X9

Vrednost 90289 Frekvenca
0 1
1 6
2 18
3 10
4 16
5 11
6 7
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.57534 1.72335

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C13X10

Vrednost 91288 Frekvenca
0 5
1 25
2 9
3 3
4 13
5 5
6 4
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.9589 2.25732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X1

Vrednost 92287 Frekvenca
0 2
1 1
2 4
3 2
4 8
5 17
6 20
7 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.27397 1.7018

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X2

Vrednost 93286 Frekvenca
0 1
1 1
2 2
3 2
4 8
5 10
6 18
7 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.72603 1.57463

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X3

Vrednost 94285 Frekvenca
0 2
1 6
2 7
3 6
4 21
5 5
6 8
7 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.39726 2.06653

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X4

Vrednost 95284 Frekvenca
4 1
5 2
6 14
7 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 4 7 6.71233 0.588771

Vrednosti spremenljivk od 4 do 7

C14X5

Vrednost 96283 Frekvenca
1 1
4 1
5 2
6 14
7 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 6.63014 0.889863

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C14X6

Vrednost 97282 Frekvenca
0 1
2 2
4 5
5 11
6 18
7 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 6.0137 1.36924

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X7

Vrednost 98281 Frekvenca
0 3
2 1
4 7
5 14
6 17
7 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.73973 1.63323

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X8

Vrednost 99280 Frekvenca
0 2
2 2
3 3
4 5
5 17
6 26
7 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.47945 1.51941

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X9

Vrednost 100279 Frekvenca
0 2
1 1
2 8
3 8
4 17
5 13
6 18
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.43836 1.69137

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C14X10

Vrednost 101278 Frekvenca
0 5
1 15
2 6
3 3
4 11
5 6
6 4
7 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.0411 2.55733

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X1

Vrednost 102277 Frekvenca
0 1
1 3
2 7
3 13
4 24
5 13
6 10
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.9863 1.46717

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X2

Vrednost 103276 Frekvenca
0 2
2 5
3 5
4 13
5 22
6 18
7 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.80822 1.56043

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X3

Vrednost 104275 Frekvenca
3 5
4 21
5 25
6 13
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 3 7 5 1.11803

Vrednosti spremenljivk od 3 do 7

C15X4

Vrednost 105274 Frekvenca
0 2
1 16
2 16
3 14
4 12
5 6
6 5
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.90411 1.70916

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X5

Vrednost 106273 Frekvenca
0 2
1 11
2 20
3 18
4 11
5 8
6 2
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.84932 1.47828

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X6

Vrednost 107272 Frekvenca
0 2
1 22
2 10
3 8
4 7
5 10
6 8
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.20548 2.13411

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X7

Vrednost 108271 Frekvenca
1 2
2 8
3 11
4 13
5 20
6 18
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.35616 1.4565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C15X8

Vrednost 109270 Frekvenca
0 2
1 13
2 8
3 22
4 22
5 5
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.93151 1.33675

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C15X9

Vrednost 110269 Frekvenca
0 3
1 15
2 18
3 12
4 8
5 9
6 4
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.9589 1.8592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X10

Vrednost 111268 Frekvenca
1 2
2 2
3 6
4 18
5 14
6 20
7 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.9726 1.4717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C15X11

Vrednost 112267 Frekvenca
0 2
1 9
2 20
3 19
4 15
5 6
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.84932 1.34031

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C15X12

Vrednost 113266 Frekvenca
0 2
1 3
2 6
3 13
4 15
5 19
6 10
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.16438 1.65843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C15X13

Vrednost 114265 Frekvenca
0 2
1 10
2 13
3 14
4 12
5 15
6 4
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.36986 1.73611

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C16

Vrednost 115264 Frekvenca
0 51
1 13
2 6
3 1
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 0.493151 0.914745

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

C17X1

Vrednost 116263 Frekvenca
0 1
1 3
2 2
3 9
4 18
5 21
6 18
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.46575 1.4248

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X2

Vrednost 117262 Frekvenca
0 3
1 3
2 3
3 10
4 17
5 15
6 13
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.42466 1.79442

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X3

Vrednost 118261 Frekvenca
0 1
1 2
2 2
3 13
4 14
5 16
6 20
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.60274 1.53424

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X4

Vrednost 119260 Frekvenca
0 2
1 15
2 15
3 18
4 10
5 11
6 1
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.83562 1.53671

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X5

Vrednost 120259 Frekvenca
0 3
1 5
2 13
3 15
4 21
5 11
6 4
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.36986 1.52303

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X6

Vrednost 121258 Frekvenca
0 3
1 58
2 7
3 3
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 1.21918 0.711934

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

C17X7

Vrednost 122257 Frekvenca
0 1
1 1
2 3
3 6
4 10
5 19
6 23
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.0411 1.51326

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X8

Vrednost 123256 Frekvenca
0 2
1 6
2 10
3 17
4 18
5 16
6 3
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.47945 1.49173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X9

Vrednost 124255 Frekvenca
0 2
1 43
2 12
3 7
4 5
5 2
6 1
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.79452 1.36381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X10

Vrednost 125254 Frekvenca
0 1
1 13
2 13
3 14
4 23
5 7
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 3.0137 1.40923

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C17X11

Vrednost 126253 Frekvenca
0 2
1 3
2 7
3 13
4 23
5 17
6 6
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.87671 1.48085

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X12

Vrednost 127252 Frekvenca
0 2
1 9
2 10
3 14
4 14
5 6
6 9
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.75342 1.99152

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C17X13

Vrednost 128251 Frekvenca
0 4
1 2
2 9
3 15
4 18
5 10
6 10
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.86301 1.77416

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C181

Vrednost 129250 Frekvenca
0 1
1 1
3 1
4 14
5 26
6 17
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.24658 1.31001

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C182

Vrednost 130249 Frekvenca
0 1
1 1
2 2
3 7
4 9
5 22
6 13
7 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.15068 1.57825

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C183

Vrednost 131248 Frekvenca
1 1
4 3
5 15
6 19
7 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 6.12329 1.09221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C184

Vrednost 132247 Frekvenca
1 2
2 1
3 4
4 7
5 26
6 19
7 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.28767 1.35892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C185

Vrednost 133246 Frekvenca
1 2
2 8
3 13
4 18
5 20
6 8
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.17808 1.43703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C19

Vrednost 134245 Frekvenca
2 30
3 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 3 2.58904 0.495413

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

C20

Vrednost 135244 Frekvenca
1 25
2 39
3 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.78082 0.650781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C21X1

Vrednost 136243 Frekvenca
1 1
2 3
3 8
4 40
5 18
6 2
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.10959 0.936329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X2

Vrednost 137242 Frekvenca
1 1
2 1
3 5
4 36
5 23
6 6
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.38356 0.937345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X3

Vrednost 138241 Frekvenca
1 2
2 1
3 5
4 23
5 20
6 20
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.72603 1.21633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X4

Vrednost 139240 Frekvenca
1 1
2 1
3 6
4 24
5 28
6 11
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.61644 1.06236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X5

Vrednost 140239 Frekvenca
1 1
2 2
3 13
4 30
5 19
6 6
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.23288 1.0995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X6

Vrednost 141238 Frekvenca
2 6
3 12
4 36
5 14
6 4
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 7 4.0137 1.02053

Vrednosti spremenljivk od 2 do 7

C21X7

Vrednost 142237 Frekvenca
1 1
2 2
3 17
4 27
5 19
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 4.12329 1.05337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C21X8

Vrednost 143236 Frekvenca
1 3
2 11
3 9
4 31
5 11
6 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 3.82192 1.29467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C21X9

Vrednost 144235 Frekvenca
1 6
2 8
3 20
4 23
5 12
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 3.53425 1.28108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C21X10

Vrednost 145234 Frekvenca
1 5
2 7
3 17
4 17
5 14
6 10
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 3.9589 1.54055

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X11

Vrednost 146233 Frekvenca
1 3
2 15
3 24
4 23
5 7
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 3.26027 1.06754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C21X12

Vrednost 147232 Frekvenca
1 2
2 3
3 5
4 32
5 18
6 11
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.39726 1.19884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X13

Vrednost 148231 Frekvenca
1 17
2 15
3 13
4 6
5 9
6 8
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 3.26027 1.94385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C21X14

Vrednost 149230 Frekvenca
1 2
2 9
3 8
4 32
5 20
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 3.89041 1.11258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C22X1

Vrednost 150229 Frekvenca
2 2
3 3
4 12
5 7
6 1
7 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 9 7.28767 2.40647

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

C22X2

Vrednost 151228 Frekvenca
1 1
2 2
3 3
4 9
5 7
6 4
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 9 7.28767 2.44085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C22X3

Vrednost 152227 Frekvenca
3 2
4 7
5 8
6 8
7 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 3 9 7.56164 2.04115

Vrednosti spremenljivk od 3 do 9

C22X4

Vrednost 153226 Frekvenca
3 2
4 6
5 9
6 9
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 3 9 7.56164 2.02749

Vrednosti spremenljivk od 3 do 9

C22X5

Vrednost 154225 Frekvenca
3 2
4 12
5 11
6 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 3 9 7.36986 2.24541

Vrednosti spremenljivk od 3 do 9

C22X6

Vrednost 155224 Frekvenca
3 3
4 13
5 5
6 4
7 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 3 9 7.39726 2.25302

Vrednosti spremenljivk od 3 do 9

C22X7

Vrednost 156223 Frekvenca
2 1
3 6
4 8
5 7
6 3
7 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 9 7.32877 2.3691

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

C22X8

Vrednost 157222 Frekvenca
2 3
3 8
4 8
5 2
6 5
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 9 7.19178 2.56395

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

C22X9

Vrednost 158221 Frekvenca
1 1
2 1
3 9
4 6
5 7
6 1
7 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 9 7.19178 2.56395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C22X10

Vrednost 159220 Frekvenca
1 1
2 2
3 5
4 5
5 4
6 7
7 2
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 9 7.38356 2.38997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C22X11

Vrednost 160219 Frekvenca
0 1
2 3
3 7
4 12
5 3
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 9 7.0274 2.7486

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

C22X12

Vrednost 161218 Frekvenca
2 1
3 1
4 7
5 9
6 6
7 2
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 9 7.54795 2.08194

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

C22X13

Vrednost 162217 Frekvenca
1 8
2 5
3 3
4 2
5 1
6 5
7 2
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 9 6.94521 3.06363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C22X14

Vrednost 163216 Frekvenca
2 2
3 4
4 13
5 6
6 1
9 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 9 7.21918 2.47345

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

C23

Vrednost 164215 Frekvenca
0 4
1 14
2 48
3 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.79452 0.686353

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

C241

Vrednost 165214 Frekvenca
1 28
3 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.23288 0.979236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C242

Vrednost 166213 Frekvenca
1 52
3 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.57534 0.91162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C243

Vrednost 167212 Frekvenca
1 29
3 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.20548 0.985434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C244

Vrednost 168211 Frekvenca
1 44
3 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.79452 0.985434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C245

Vrednost 169210 Frekvenca
1 22
3 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.39726 0.924057

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C246

Vrednost 170209 Frekvenca
1 68
3 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.13699 0.508677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C251

Vrednost 171208 Frekvenca
0 5
1 10
2 14
3 13
4 18
5 10
6 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.9726 1.59837

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C252

Vrednost 172207 Frekvenca
0 1
1 1
2 1
3 5
4 11
5 11
6 15
7 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.52055 1.61683

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C253

Vrednost 173206 Frekvenca
0 1
2 2
3 1
4 5
5 5
6 9
7 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 6.24658 1.4316

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C254

Vrednost 174205 Frekvenca
0 3
1 9
2 4
3 6
4 16
5 9
6 18
7 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.21918 2.04292

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C255

Vrednost 175204 Frekvenca
0 1
1 1
2 3
3 3
4 5
5 9
6 15
7 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.79452 1.65797

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C256

Vrednost 176203 Frekvenca
0 53
6 7
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.82192 2.99695

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C257

Vrednost 177202 Frekvenca
0 60
6 7
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.15068 2.49817

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C258

Vrednost 178201 Frekvenca
0 67
6 4
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 0.520548 1.75681

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C259

Vrednost 179200 Frekvenca
0 68
6 2
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 0.452055 1.68359

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

C26

Vrednost 180199 Frekvenca
0 1
1 18
2 14
3 13
4 12
5 8
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 9 3.23288 2.31853

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

C271

Vrednost 181198 Frekvenca
1 1
2 4
3 2
4 29
5 17
6 10
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.73973 1.3645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C272

Vrednost 182197 Frekvenca
2 3
3 5
4 21
5 15
6 18
7 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2 7 5 1.34371

Vrednosti spremenljivk od 2 do 7

C273

Vrednost 183196 Frekvenca
1 3
2 7
3 8
4 25
5 12
6 13
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.30137 1.51552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C274

Vrednost 184195 Frekvenca
1 2
2 5
3 17
4 34
5 11
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 3.80822 1.04957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C275

Vrednost 185194 Frekvenca
1 1
2 2
3 14
4 29
5 11
6 10
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.38356 1.31899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C276

Vrednost 186193 Frekvenca
1 6
2 7
3 11
4 33
5 10
6 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 3.71233 1.29614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C277

Vrednost 187192 Frekvenca
1 1
2 5
3 8
4 22
5 16
6 18
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.54795 1.34413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C28

Vrednost 188191 Frekvenca
1 24
2 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 2 1.67123 0.473016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C291

Vrednost 189190 Frekvenca
1 2
2 1
3 6
4 9
5 18
6 31
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.15068 1.3299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C292

Vrednost 190189 Frekvenca
1 2
2 3
3 11
4 12
5 14
6 24
7 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.82192 1.51238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C301

Vrednost 191188 Frekvenca
1 1
2 14
3 21
4 9
5 9
6 6
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.10959 1.8071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C302

Vrednost 192187 Frekvenca
1 3
2 20
3 19
4 14
5 10
6 5
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 3.42466 1.44258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

D1

Vrednost 193186 Frekvenca
1 20
2 37
3 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.94521 0.704951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D2

Vrednost 194185 Frekvenca
1 32
2 39
3 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.58904 0.548625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D31

Vrednost 195184 Frekvenca
1 35
2 23
4 13
5 1
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 1.9726 1.24691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D32

Vrednost 196183 Frekvenca
1 19
2 25
3 9
4 16
5 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 2.46575 1.24813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D33

Vrednost 197182 Frekvenca
0 1
1 12
2 17
3 18
4 16
5 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.86301 1.31566

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

D41

Vrednost 198181 Frekvenca
1 21
2 29
3 7
4 4
5 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 2.41096 1.3928

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D42

Vrednost 199180 Frekvenca
1 22
2 19
3 7
4 15
5 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 2.61644 1.44943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D43

Vrednost 200179 Frekvenca
0 1
1 15
2 12
3 18
4 13
5 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.94521 1.44232

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

D5

Vrednost 201178 Frekvenca
0 1
1 2
2 18
3 37
4 10
5 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.93151 0.94764

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

D61

Vrednost 202177 Frekvenca
1 18
2 8
3 8
4 38
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 6 2.9589 1.32747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D62

Vrednost 203176 Frekvenca
0 1
1 13
2 23
3 10
4 16
5 4
6 5
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.87671 1.56299

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

DD63

Vrednost 204175 Frekvenca
0 2
1 24
2 10
3 13
4 10
5 6
6 7
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.76712 1.79908

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

D7

Vrednost 205174 Frekvenca
1 10
2 40
3 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.17808 0.652824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E1

Vrednost 206173 Frekvenca
0 1
1 28
2 26
3 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.83562 0.81673

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

E2

Vrednost 207172 Frekvenca
1 4
2 32
3 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.45205 0.601874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3

Vrednost 208171 Frekvenca
0 2
1 45
9 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 9 3.82192 3.88137

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

E4

Vrednost 209170 Frekvenca
0 5
1 30
9 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 9 5.09589 4.1034

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F1

Vrednost 210169 Frekvenca
0 2
1 1
2 2
3 27
4 31
5 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 3.56164 0.99981

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

F2

Vrednost 211168 Frekvenca
0 2
1 13
2 11
3 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 2.41096 0.879324

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

F3

Vrednost 212167 Frekvenca
0 2
1 4
2 22
3 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 2.50685 0.728836

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

F4

Vrednost 213166 Frekvenca
0 2
1 61
2 4
3 4
4 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 1.21918 0.711934

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

F5

Vrednost 214165 Frekvenca
0 2
1 17
2 21
3 1
4 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2.60274 1.33062

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

F6

Vrednost 215164 Frekvenca
0 3
1 51
2 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 1.21918 0.506803

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

F7

Vrednost 216163 Frekvenca
0 2
1 36
2 29
3 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.53425 0.688843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

F8

Vrednost 217162 Frekvenca
0 4
1 8
2 49
3 8
4 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2 0.816497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

F9

Vrednost 218161 Frekvenca
0 23
1 16
2 20
3 5
9 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 9 2.08219 2.77265

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F101

Vrednost 219160 Frekvenca
0 1
1 6
2 3
3 8
4 23
5 11
6 16
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.30137 1.68065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F102

Vrednost 220159 Frekvenca
0 2
1 3
2 9
3 14
4 10
5 13
6 13
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.23288 1.86727

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F103

Vrednost 221158 Frekvenca
0 2
1 6
2 14
3 18
4 16
5 6
6 5
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.47945 1.74889

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F104

Vrednost 222157 Frekvenca
0 1
1 2
2 3
3 3
4 15
5 20
6 16
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.9863 1.57668

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F105

Vrednost 223156 Frekvenca
0 1
1 8
2 7
3 14
4 24
5 5
6 10
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.73973 1.69171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F106

Vrednost 224155 Frekvenca
0 2
1 28
2 6
3 6
4 7
5 4
6 3
7 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.32877 2.5003

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F107

Vrednost 225154 Frekvenca
0 5
1 28
2 10
3 14
4 7
5 2
6 5
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.35616 1.7824

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F108

Vrednost 226153 Frekvenca
0 3
1 2
2 7
3 5
4 11
5 18
6 14
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.65753 1.89458

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F109

Vrednost 227152 Frekvenca
0 2
1 4
2 6
3 4
4 18
5 15
6 12
7 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.53425 1.84904

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F11

Vrednost 228151 Frekvenca
1 9
2 6
3 13
4 19
5 15
6 7
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 3.84932 1.64715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

F12

Vrednost 229150 Frekvenca
1 12
2 23
3 19
4 13
5 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 5 2.69863 1.18656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F13

Vrednost 230149 Frekvenca
0 6
1 13
2 34
3 14
4 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2.0137 1.02053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

F14

Vrednost 231148 Frekvenca
0 24
1 21
2 15
3 7
4 3
5 1
6 1
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.39726 1.48829

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SKD1

Vrednost 232147 Frekvenca
0 1
1 35
2 23
3 8
4 4
5 1
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.82192 1.14676

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SKD2

Vrednost 233146 Frekvenca
0 2
1 2
2 4
3 1
4 13
5 18
6 21
7 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5 1.68325

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SKD3

Vrednost 234145 Frekvenca
0 2
1 9
2 15
3 23
4 12
5 8
6 3
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.0274 1.4717

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SKD4

Vrednost 235144 Frekvenca
0 2
1 4
2 13
3 28
4 16
5 9
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 3.13699 1.21695

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15SKD5

Vrednost 236143 Frekvenca
0 7
2 4
3 5
4 14
5 18
6 18
7 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.46575 1.93708

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SKD6

Vrednost 237142 Frekvenca
0 3
1 19
2 22
3 20
4 7
5 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.20548 1.14211

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

F15SKD7

Vrednost 238141 Frekvenca
0 3
2 1
3 2
4 5
5 18
6 23
7 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.52055 1.59956

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SKD8

Vrednost 239140 Frekvenca
0 4
2 1
3 7
4 10
5 22
6 19
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.89041 1.68788

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SKD9

Vrednost 240139 Frekvenca
0 3
1 36
2 17
3 6
4 10
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 1.83562 1.2249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15ZLS1

Vrednost 241138 Frekvenca
0 2
1 39
2 18
3 8
4 2
5 2
6 1
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.78082 1.28286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZLS2

Vrednost 242137 Frekvenca
0 3
1 1
2 1
3 4
4 8
5 21
6 22
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.13699 1.65257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZLS3

Vrednost 243136 Frekvenca
0 3
2 2
3 8
4 17
5 23
6 17
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.57534 1.48059

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZLS4

Vrednost 244135 Frekvenca
0 7
1 15
2 24
3 15
4 8
6 3
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.26027 1.48162

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZLS5

Vrednost 245134 Frekvenca
0 3
1 2
2 4
3 8
4 15
5 25
6 11
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.38356 1.63834

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZLS6

Vrednost 246133 Frekvenca
0 3
1 43
2 21
3 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.41096 0.703871

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

F15ZLS7

Vrednost 247132 Frekvenca
0 4
1 50
2 10
3 2
4 2
5 1
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.60274 1.55224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZLS8

Vrednost 248131 Frekvenca
0 3
1 6
2 5
3 5
4 18
5 14
6 13
7 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.30137 1.92704

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SDS1

Vrednost 249130 Frekvenca
0 2
1 28
2 28
3 9
4 2
5 3
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 1.91781 1.15173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15SDS2

Vrednost 250129 Frekvenca
0 3
1 4
2 15
3 26
4 17
5 4
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 3.06849 1.32632

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15SDS3

Vrednost 251128 Frekvenca
0 7
2 1
3 2
4 14
5 15
6 22
7 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.86301 1.95303

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SDS4

Vrednost 252127 Frekvenca
0 3
1 8
2 20
3 24
4 8
5 8
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.79452 1.36381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15SDS5

Vrednost 253126 Frekvenca
0 3
1 1
3 2
4 7
5 14
6 23
7 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.53425 1.66735

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SDS6

Vrednost 254125 Frekvenca
0 4
1 1
3 3
4 9
5 10
6 18
7 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.47945 1.86421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SDS7

Vrednost 255124 Frekvenca
0 3
1 24
2 22
3 9
4 12
5 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.16438 1.28034

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

F15LDS1

Vrednost 256123 Frekvenca
0 3
3 1
4 13
5 12
6 33
7 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.34247 1.49275

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15LDS2

Vrednost 257122 Frekvenca
0 7
1 11
2 29
3 10
4 12
5 1
6 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.32877 1.42453

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15LDS3

Vrednost 258121 Frekvenca
0 3
1 1
2 1
4 5
5 18
6 27
7 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.49315 1.60834

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15LDS4

Vrednost 259120 Frekvenca
0 3
1 42
2 20
3 6
4 1
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.52055 1.00152

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15LDS5

Vrednost 260119 Frekvenca
0 4
1 49
2 14
3 3
4 2
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 1.38356 1.00871

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15LDS6

Vrednost 261118 Frekvenca
0 3
1 2
2 9
3 11
4 17
5 16
6 10
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.05479 1.72313

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZSE1

Vrednost 262117 Frekvenca
0 8
1 32
2 13
3 4
4 13
5 2
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 1.89041 1.45833

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15ZSE2

Vrednost 263116 Frekvenca
0 3
1 1
2 1
3 3
4 6
5 15
6 20
7 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.46575 1.74071

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZSE3

Vrednost 264115 Frekvenca
0 3
1 6
2 24
3 21
4 16
5 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.68493 1.15322

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

F15ZSE4

Vrednost 265114 Frekvenca
0 4
1 14
2 25
3 20
4 8
5 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.27397 1.14577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

F15ZSE5

Vrednost 266113 Frekvenca
0 3
1 3
2 5
3 15
4 29
5 9
6 8
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.75342 1.46989

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZS1

Vrednost 267112 Frekvenca
0 8
1 5
2 24
3 17
4 9
5 5
6 3
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 2.69863 1.65567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZS2

Vrednost 268111 Frekvenca
0 8
1 1
2 1
3 2
4 9
5 19
6 20
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.80822 2.07938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZS3

Vrednost 269110 Frekvenca
0 9
1 1
2 3
3 4
4 10
5 16
6 19
7 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.52055 2.17377

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15ZS4

Vrednost 270109 Frekvenca
0 8
1 8
2 16
3 17
4 21
5 2
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.61644 1.43013

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15DS1

Vrednost 271108 Frekvenca
0 3
1 13
2 38
3 15
4 3
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.06849 0.917859

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

F15DS2

Vrednost 272107 Frekvenca
0 4
1 21
2 29
3 12
4 6
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 1.9726 1.06683

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

F15DS3

Vrednost 273106 Frekvenca
0 3
1 5
2 4
3 16
4 21
5 15
6 7
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 3.78082 1.59205

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SLS1

Vrednost 274105 Frekvenca
0 4
2 1
4 2
5 5
6 24
7 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 6 1.70783

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

F15SLS2

Vrednost 275104 Frekvenca
0 2
1 15
2 22
3 14
4 15
5 1
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.60274 1.41166

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F15SAM

Vrednost 276103 Frekvenca
0 4
1 24
2 17
3 12
4 13
5 1
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 6 2.23288 1.39961

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

G11

Vrednost 277102 Frekvenca
0 2
1 12
2 11
3 18
4 14
5 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 3.06849 1.46561

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G12

Vrednost 278101 Frekvenca
0 1
1 18
2 35
3 10
4 6
5 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.15068 1.0629

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G13

Vrednost 279100 Frekvenca
0 2
1 10
2 16
3 23
4 9
5 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.90411 1.3659

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G14

Vrednost 28099 Frekvenca
0 1
1 23
2 25
3 15
4 5
5 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 2.16438 1.15487

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G15

Vrednost 28198 Frekvenca
0 2
1 10
2 7
3 15
4 20
5 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 5 3.34247 1.45506

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

G2

Vrednost 28297 Frekvenca
0 3
1 15
2 2
3 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 2.43836 0.957228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G3

Vrednost 28396 Frekvenca
0 3
1 15
2 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 1.71233 0.539533

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

G4

Vrednost 28495 Frekvenca
0 3
1 13
2 16
3 14
4 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2.67123 1.25891

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

G51

Vrednost 28594 Frekvenca
0 1
1 2
2 4
3 4
4 16
5 11
6 15
7 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 5.08219 1.74605

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

G52

Vrednost 28693 Frekvenca
0 1
2 3
3 11
4 13
5 18
6 14
7 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.87671 1.55407

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

G53

Vrednost 28792 Frekvenca
0 1
1 1
2 12
3 8
4 13
5 14
6 18
7 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.39726 1.70571

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

G54

Vrednost 28891 Frekvenca
0 4
1 2
2 3
3 6
4 23
5 9
6 18
7 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.47945 1.8113

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

G6

Vrednost 28990 Frekvenca
0 2
1 7
2 23
3 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 2.41096 0.77881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

G7

Vrednost 29089 Frekvenca
0 3
1 2
2 41
3 24
4 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2.30137 0.776118

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

H1X1

Vrednost 29188 Frekvenca
0 15
1 7
2 7
3 3
4 5
7 4
8 1
10 3
12 1
13 1
15 3
20 3
24 2
29 1
31 1
32 2
37 1
38 1
39 1
43 2
47 2
48 3
50 1
52 2
56 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 56 14.6027 17.7684

Vrednosti spremenljivk od 0 do 56

H1X2

Vrednost 29287 Frekvenca
0 20
1 4
2 4
3 2
4 1
5 1
7 1
8 6
9 2
10 2
13 1
14 4
15 1
16 1
17 3
24 2
25 2
26 1
27 1
28 1
29 1
33 1
35 1
38 1
40 1
45 1
47 2
48 1
52 1
53 1
54 1
58 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 58 14.0959 16.6668

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

H1X3

Vrednost 29386 Frekvenca
0 35
1 5
3 2
4 1
5 1
7 1
8 3
14 3
15 2
16 1
17 1
18 1
21 1
22 1
23 2
24 1
30 1
34 1
36 1
38 1
39 1
41 1
44 2
49 1
53 1
55 1
56 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 56 11.0411 16.2928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 56

H1X4

Vrednost 29485 Frekvenca
0 50
1 3
2 1
3 1
5 3
6 1
8 1
11 1
16 1
17 1
19 1
23 1
31 1
36 1
45 1
46 1
51 1
54 1
57 1
59 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 59 6.87671 15.3387

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

H1X5

Vrednost 29584 Frekvenca
0 60
2 2
3 1
5 1
12 1
13 1
15 2
16 1
17 1
35 1
42 1
60 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 60 3.24658 9.97884

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

H2

Vrednost 29683 Frekvenca
0 5
1 8
2 27
3 26
4 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2.30137 1.02313

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

H3

Vrednost 29782 Frekvenca
0 3
1 52
2 15
3 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.24658 0.595838

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H4

Vrednost 29881 Frekvenca
0 3
1 14
2 51
3 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.79452 0.622694

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H5

Vrednost 29980 Frekvenca
0 2
1 30
2 27
3 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.72603 0.803815

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H6

Vrednost 30079 Frekvenca
0 2
1 42
2 14
3 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.57534 0.848492

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H7

Vrednost 30178 Frekvenca
0 2
1 36
2 28
3 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.54795 0.707914

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H81

Vrednost 30277 Frekvenca
0 34
1 10
3 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.32877 1.4049

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H82

Vrednost 30376 Frekvenca
0 34
1 21
3 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.0274 1.21304

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H83

Vrednost 30475 Frekvenca
0 34
1 21
3 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.0274 1.21304

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H84

Vrednost 30574 Frekvenca
0 34
1 34
3 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 0.671233 0.800257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H9

Vrednost 30673 Frekvenca
0 1
1 71
2 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 1 0.166667

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

H10

Vrednost 30772 Frekvenca
0 16
1 23
2 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 2 1.24658 0.795488

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

H11

Vrednost 30871 Frekvenca
0 1
1 44
2 14
3 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.56164 0.816264

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H121

Vrednost 30970 Frekvenca
0 1
1 30
3 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 2.13699 1.0181

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H122

Vrednost 31069 Frekvenca
0 1
1 16
3 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 2.52055 0.883641

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H123

Vrednost 31168 Frekvenca
0 1
1 54
2 1
3 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.46575 0.867343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H124

Vrednost 31267 Frekvenca
0 1
1 68
3 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.09589 0.476223

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

H13

Vrednost 31366 Frekvenca
0 1
1 32
2 26
3 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.72603 0.786347

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

I11

Vrednost 31465 Frekvenca
0 1
1 4
2 6
3 14
4 14
5 18
6 11
7 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 7 4.17808 1.64437

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

I12

Vrednost 31564 Frekvenca
1 2
2 5
3 6
4 8
5 17
6 17
7 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.13699 1.65257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I13

Vrednost 31663 Frekvenca
1 1
2 6
3 7
4 19
5 25
6 11
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.50685 1.32417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I14

Vrednost 31762 Frekvenca
1 1
2 4
3 10
4 17
5 23
6 14
7 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 4.57534 1.32201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I15

Vrednost 31861 Frekvenca
1 1
2 1
3 3
4 13
5 16
6 31
7 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.28767 1.21883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I16

Vrednost 31960 Frekvenca
1 1
2 1
3 4
4 11
5 23
6 23
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.23288 1.24187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I17

Vrednost 32059 Frekvenca
1 5
2 11
3 9
4 21
5 14
6 11
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 3.94521 1.55358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I18

Vrednost 32158 Frekvenca
1 1
2 2
3 3
4 6
5 21
6 29
7 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.39726 1.25543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I19

Vrednost 32257 Frekvenca
1 2
3 1
4 8
5 21
6 31
7 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 7 5.45205 1.179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I21

Vrednost 32356 Frekvenca
1 12
3 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.67123 0.746376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I22

Vrednost 32455 Frekvenca
1 65
3 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.21918 0.629077

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I23

Vrednost 32554 Frekvenca
1 31
3 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.15068 0.995423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I24

Vrednost 32653 Frekvenca
1 37
3 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.9863 1.00683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I25

Vrednost 32752 Frekvenca
1 35
3 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.0411 1.00607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I3

Vrednost 32851 Frekvenca
0 2
1 11
2 20
3 31
4 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 4 2.46575 0.98717

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

I4

Vrednost 32950 Frekvenca
0 5
1 4
2 10
3 16
4 3
5 11
6 6
7 1
8 3
10 10
11 1
15 2
24 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 24 5.08219 4.13237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 24

I51

Vrednost 33049 Frekvenca
0 6
1 3
2 3
3 5
4 3
5 9
6 3
7 1
8 2
10 5
13 1
14 1
15 4
20 11
25 2
30 3
50 5
99 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 99 20.0411 27.0593

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

I52

Vrednost 33148 Frekvenca
0 7
1 3
2 2
3 6
4 5
5 10
6 3
8 6
10 16
15 3
18 1
20 4
25 2
26 1
30 1
99 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 99 11.8767 19.3713

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

I6

Vrednost 33247 Frekvenca
0 4
1 4
2 3
3 8
4 5
5 9
6 7
7 1
8 2
10 9
15 5
18 1
20 5
25 1
30 2
50 1
60 1
98 1
99 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 99 15.5616 24.9516

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

J11

Vrednost 33346 Frekvenca
1 8
2 48
3 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.12329 0.576031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

J12

Vrednost 33445 Frekvenca
1 23
2 39
3 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.83562 0.666952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

J13

Vrednost 33544 Frekvenca
0 1
1 23
2 31
3 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.90411 0.784651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

J14

Vrednost 33643 Frekvenca
1 29
2 22
3 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.90411 0.836069

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

J15

Vrednost 33742 Frekvenca
1 11
2 34
3 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.23288 0.697626

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

J16

Vrednost 33841 Frekvenca
1 31
2 29
3 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 1.75342 0.741261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

J17

Vrednost 33940 Frekvenca
1 4
2 30
3 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1 3 2.47945 0.603453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

J21

Vrednost 34039 Frekvenca
0 3
1 9
2 47
3 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 1.9863 0.69708

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

J22

Vrednost 34138 Frekvenca
0 3
1 1
2 28
3 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 0 3 2.46575 0.728053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

J23

Vrednost 34237 Frekvenca
0 4
1 18
2