Pravice zaposlenih

Basic Study Information

ADP - IDNo: ZAPOSL01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ZAPOSL01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

pravice zaposlenih, država, sindikat, delodajalec, delavec, socialne razlike, varnost zaposlitve, nova delovna zakonodaja

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, DRUŽBENA NEENAKOST, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, VARNOST ZAPOSLITVE, SINDIKAT

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Delovno pravo
Topic Classification ADP
pravice zaposlenih
socialne razlike
delovna zakonodaja


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti mnenje anketiranih o pravicah zaposlenih danes v primerjavi s tistimi pred osamosvojitvijo, pa tudi mnenje o tem, kdo bi moral najbolj skrbeti za pravice zaposlenih. Raziskovali so tudi mnenje o obsežnosti socialnih razlik v Sloveniji in varnosti zaposlitve anketiranega.

Methodology


Collection date: 5 november 2001 - 6 november 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZAPOSL01 - Pravice zaposlenih [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 10
  • number of units: 309

Variable list

ZAPO1 Bi rekli, da so pravice zaposlenih danes v primerjavi s stanjem pred osamosvojitvijo:

Value 13 Frequency
1 veliko večje 6
2 malo večje 25
3 enake 24
4 malo manjše 94
5 veliko manjše 138
98 zavrnil 0
99 ne vem 15

ZAPO2 Kdo je po vašem mnenju tisti, ki bi moral najbolj skrbeti za pravice zaposlenih?

Value 22 Frequency
1 država 114
2 sindikati 96
3 delodajalci 47
4 delavci sami 13
5 drugo 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 27

ZAPO3 Se vam zdi, da so socialne razlike v Sloveniji velike, majhne ali jih ni?

Value 31 Frequency
1 prevelike 180
2 velike (vprašaj, če so prevelike) 85
3 majhne (vprašaj, če so premajhne) 24
4 premajhne 4
5 jih ni 3
98 zavrnil 1
99 ne vem 5

ZAPO1 Bi rekli, da so pravice zaposlenih danes v primerjavi s stanjem pred osamosvojitvijo:

Value 110 Frequency
1 veliko večje 6
2 malo večje 25
3 enake 24
4 malo manjše 94
5 veliko manjše 138
98 zavrnil 0
99 ne vem 15

ZAPO2 Kdo je po vašem mnenju tisti, ki bi moral najbolj skrbeti za pravice zaposlenih?

Value 29 Frequency
1 država 114
2 sindikati 96
3 delodajalci 47
4 delavci sami 13
5 drugo 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 27

ZAPO3 Se vam zdi, da so socialne razlike v Sloveniji velike, majhne ali jih ni?

Value 38 Frequency
1 prevelike 180
2 velike (vprašaj, če so prevelike) 85
3 majhne (vprašaj, če so premajhne) 24
4 premajhne 4
5 jih ni 3
98 zavrnil 1
99 ne vem 5

ZAPO4 Kako ocenjujete varnost svoje zaposlitve. Menite, da je ta:

Value 47 Frequency
1 zelo visoka 18
2 visoka 61
3 majhna 72
4 zelo majhna 33
5 nisem zaposlen, sem brezposelen 112
98 zavrnil 3
99 ne vem 3

ZAPO5 Ali bi morala nova delavna zakonodaja varovati predvsem.:

Value 56 Frequency
1 interese delavcev 247
2 interese delodajalcev 23
98 zavrnil 10
99 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
270 1 2 1.08519 0.279675

Valid range from 1 to 99

LETO_R Za konec še nekaj vprašanj o vas, ki jih potrebujemo samo za statistično obdelavo. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 65 Frequency
1927 3
1928 5
1929 5
1930 4
1931 4
1932 5
1933 1
1934 2
1935 3
1936 3
1937 8
1938 3
1939 2
1940 6
1941 6
1942 2
1943 12
1944 1
1945 7
1946 5
1947 4
1948 5
1949 8
1950 2
1951 8
1952 8
1953 3
1954 2
1955 6
1956 8
1957 8
1958 10
1959 8
1960 3
1961 6
1962 4
1963 3
1964 3
1965 8
1966 6
1967 10
1968 5
1969 6
1970 4
1971 5
1972 7
1973 7
1974 11
1975 6
1976 1
1977 5
1978 13
1979 3
1980 3
1981 5
1982 3
1983 5
1986 1
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 1927 1986 1956.92 15.6258

Valid range from 1927 to 1986

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 74 Frequency
1 januar 18
2 februar 12
3 marec 17
4 april 23
5 maj 27
6 junij 21
7 julij 30
8 avgust 34
9 september 33
10 oktober 53
11 november 20
12 december 14
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 83 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 10
2 osnovna šola 42
3 poklicna šola 63
4 štiriletna srednja šola 98
5 višja šola 30
6 visoka šola 33
7 magisterij 1
8 doktorat 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 25

SPOL Spol

Value 92 Frequency
1 moški 121
2 ženska 181
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 1 2 1.59934 0.490846

Valid range from 1 to 99

WRAKIN1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 0.334449 2.4582 1 0.498026

Valid range from 0.334449 to 2.4582

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). ZAPOSL01 - Pravice zaposlenih [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Pravice zaposlenih: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Pravice zaposlenih [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ZAPOSL01. https://doi.org/10.17898/ADP_ZAPOSL01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si