Pravice zaposlenih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ZAPOSL01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ZAPOSL01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pravice zaposlenih, država, sindikat, delodajalec, delavec, socialne razlike, varnost zaposlitve, nova delovna zakonodaja

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Delovno pravo
Vsebinska področja ADP
pravice zaposlenih
socialne razlike
delovna zakonodaja


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti mnenje anketiranih o pravicah zaposlenih danes v primerjavi s tistimi pred osamosvojitvijo, pa tudi mnenje o tem, kdo bi moral najbolj skrbeti za pravice zaposlenih. Raziskovali so tudi mnenje o obsežnosti socialnih razlik v Sloveniji in varnosti zaposlitve anketiranega.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5 november 2001 - 6 november 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZAPOSL01 - Pravice zaposlenih [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 10
  • število enot: 309

Spremenljivke

ZAPO1 Bi rekli, da so pravice zaposlenih danes v primerjavi s stanjem pred osamosvojitvijo:

Vrednost 13 Frekvenca
1 veliko večje 6
2 malo večje 25
3 enake 24
4 malo manjše 94
5 veliko manjše 138
98 zavrnil 0
99 ne vem 15

ZAPO2 Kdo je po vašem mnenju tisti, ki bi moral najbolj skrbeti za pravice zaposlenih?

Vrednost 22 Frekvenca
1 država 114
2 sindikati 96
3 delodajalci 47
4 delavci sami 13
5 drugo 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 27

ZAPO3 Se vam zdi, da so socialne razlike v Sloveniji velike, majhne ali jih ni?

Vrednost 31 Frekvenca
1 prevelike 180
2 velike (vprašaj, če so prevelike) 85
3 majhne (vprašaj, če so premajhne) 24
4 premajhne 4
5 jih ni 3
98 zavrnil 1
99 ne vem 5

ZAPO1 Bi rekli, da so pravice zaposlenih danes v primerjavi s stanjem pred osamosvojitvijo:

Vrednost 110 Frekvenca
1 veliko večje 6
2 malo večje 25
3 enake 24
4 malo manjše 94
5 veliko manjše 138
98 zavrnil 0
99 ne vem 15

ZAPO2 Kdo je po vašem mnenju tisti, ki bi moral najbolj skrbeti za pravice zaposlenih?

Vrednost 29 Frekvenca
1 država 114
2 sindikati 96
3 delodajalci 47
4 delavci sami 13
5 drugo 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 27

ZAPO3 Se vam zdi, da so socialne razlike v Sloveniji velike, majhne ali jih ni?

Vrednost 38 Frekvenca
1 prevelike 180
2 velike (vprašaj, če so prevelike) 85
3 majhne (vprašaj, če so premajhne) 24
4 premajhne 4
5 jih ni 3
98 zavrnil 1
99 ne vem 5

ZAPO4 Kako ocenjujete varnost svoje zaposlitve. Menite, da je ta:

Vrednost 47 Frekvenca
1 zelo visoka 18
2 visoka 61
3 majhna 72
4 zelo majhna 33
5 nisem zaposlen, sem brezposelen 112
98 zavrnil 3
99 ne vem 3

ZAPO5 Ali bi morala nova delavna zakonodaja varovati predvsem.:

Vrednost 56 Frekvenca
1 interese delavcev 247
2 interese delodajalcev 23
98 zavrnil 10
99 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
270 1 2 1.08519 0.279675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

LETO_R Za konec še nekaj vprašanj o vas, ki jih potrebujemo samo za statistično obdelavo. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 65 Frekvenca
1927 3
1928 5
1929 5
1930 4
1931 4
1932 5
1933 1
1934 2
1935 3
1936 3
1937 8
1938 3
1939 2
1940 6
1941 6
1942 2
1943 12
1944 1
1945 7
1946 5
1947 4
1948 5
1949 8
1950 2
1951 8
1952 8
1953 3
1954 2
1955 6
1956 8
1957 8
1958 10
1959 8
1960 3
1961 6
1962 4
1963 3
1964 3
1965 8
1966 6
1967 10
1968 5
1969 6
1970 4
1971 5
1972 7
1973 7
1974 11
1975 6
1976 1
1977 5
1978 13
1979 3
1980 3
1981 5
1982 3
1983 5
1986 1
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 1927 1986 1956.92 15.6258

Vrednosti spremenljivk od 1927 do 1986

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 74 Frekvenca
1 januar 18
2 februar 12
3 marec 17
4 april 23
5 maj 27
6 junij 21
7 julij 30
8 avgust 34
9 september 33
10 oktober 53
11 november 20
12 december 14
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 83 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 10
2 osnovna šola 42
3 poklicna šola 63
4 štiriletna srednja šola 98
5 višja šola 30
6 visoka šola 33
7 magisterij 1
8 doktorat 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 25

SPOL Spol

Vrednost 92 Frekvenca
1 moški 121
2 ženska 181
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 1 2 1.59934 0.490846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 0.334449 2.4582 1 0.498026

Vrednosti spremenljivk od 0.334449 do 2.4582

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). ZAPOSL01 - Pravice zaposlenih [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Pravice zaposlenih: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Pravice zaposlenih [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ZAPOSL01. https://doi.org/10.17898/ADP_ZAPOSL01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si