Uporaba in pomen kataloga

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Uporabo gradiv in pomen gradiv za uporabnike spremljajo s pomočjo registracijskega obrazca in izvajanjem anket med uporabniki (ob prijavi na delavnico, po delavnici, med registriranimi uporabniki). Ena takih anket je nedavna anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP User Satisfaction Survey (2016).

Med uporabniki podatkovnih gradiv ADP prevladujejo raziskovalci in študentje, manjši delež uporabnikov prihaja z drugih organizacij. Iz tega lahko sklepamo, da se podatkovna gradiva v največji meri uporabljajo za znanstveno-raziskovalno dejavnost ter za študijske, torej učne namene.

Podatke iz ADP uporabniki najpogosteje uporabljajo za pisanje seminarskih nalog in znanstvenih objav ter kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo prilagojeni moduli za poučevanje. ADP ponuja tudi gradiva povezana s podatki, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev za merjenje uveljavljenih konceptov iz literature) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, zasnovanih na določenem podatkovnem viru).

Z namenom dodatno vzpodbuditi uporabo sekundarnih podatkov, ki jih hrani ADP, ADP vsako leto podeli posebno priznanje Klinarjevega sklada, za katerega lahko kandidirajo vsa na FDV zagovarjana diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije, ki kot primarne vire uporabljajo podatke raziskav iz ADP. 

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Uporaba in pomen kataloga. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/pomen/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti, Stališča študentov, RIFSPN

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si