Uporaba in pomen kataloga

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Uporabo gradiv in pomen gradiv za uporabnike spremljajo s pomočjo registracijskega obrazca in izvajanjem anket med uporabniki (ob prijavi na delavnico, po delavnici, med registriranimi uporabniki). Ena takih anket je nedavna anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP User Satisfaction Survey (2016).

Med uporabniki podatkovnih gradiv ADP prevladujejo raziskovalci in študentje, manjši delež uporabnikov prihaja z drugih organizacij. Iz tega lahko sklepamo, da se podatkovna gradiva v največji meri uporabljajo za znanstveno-raziskovalno dejavnost ter za študijske, torej učne namene.

Podatke iz ADP uporabniki najpogosteje uporabljajo za pisanje seminarskih nalog in znanstvenih objav ter kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo prilagojeni moduli za poučevanje. ADP ponuja tudi gradiva povezana s podatki, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev za merjenje uveljavljenih konceptov iz literature) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, zasnovanih na določenem podatkovnem viru).

Z namenom dodatno vzpodbuditi uporabo sekundarnih podatkov, ki jih hrani ADP, ADP vsako leto podeli posebno priznanje Klinarjevega sklada, za katerega lahko kandidirajo vsa na FDV zagovarjana diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije, ki kot primarne vire uporabljajo podatke raziskav iz ADP. 

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Uporaba in pomen kataloga. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/pomen/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer, Slovenija 2001, Kumulativna datoteka, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si